Page 1

‫אשה‪+40 ,‬‬ ‫פקידה בעוזי רדיו‬ ‫גרה בפתח תקווה‬

‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫גבר‪+30 ,‬‬ ‫גר כאן חודש עם בן זוגו ‪ +‬כלב‬ ‫עובד בדרום ת“א‬

‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫שלום‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫צחק שדה‬

‫י‬

‫צחק שדה‬

‫י‬

‫לה גווארדיה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫דרך ההגנה‬


‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫עמק‬

‫איה‪+30 ,‬‬ ‫עובדת במרפאה הוטרינרית‬ ‫”גרה רחוק“‬

‫ברכה‬

‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫שלום‬

‫רך ה‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫יוני ‪+30‬‬ ‫בעלים של פיצוציה ברחוב‬ ‫גר פה בעבר‪ ,‬עבר לדירה‬ ‫גדולה יותר בגבעתיים‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫צחק שדה‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫י‬

‫לה גווארדיה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫דרך ההגנה‬


‫חל‬

‫בי נ‬

‫בי נ‬

‫ער‬

‫חל‬

‫ער‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫גבר‪+40 ,‬‬ ‫עובד ברחוב‬ ‫גר במבשרת‬ ‫מגיע פעם בשבוע‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫עדי‪+20 ,‬‬ ‫עובדת באלקטרה‬ ‫גרה ביד אליהו‬ ‫לומדת ברמת גן‬ ‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬


‫חל‬

‫בי נ‬

‫בי נ‬

‫ער‬

‫חל‬

‫ער‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫נער ‪+15 ,1‬‬ ‫בדרך לסקייט פארק‬ ‫גר בפרדסיה‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫צחק שדה‬

‫י‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫נער ‪+15 ,2‬‬ ‫בדרך לסקייט פארק‬ ‫גר בפרדסיה‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬


‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫חל‬

‫בי נ‬

‫ער‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫שלום‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫יואל ‪,+50‬‬ ‫עובד בבניין אמפא‬ ‫גר בראשון לציון‬

‫נער ‪,+20‬‬ ‫מלצר בקפה לנדוור‬ ‫גר בפלורנטין‬ ‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬


‫חל‬

‫ער‬

‫בי נ‬

‫חל‬

‫בי נ‬

‫ער‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬

‫מוזס‬

‫שלום‬

‫ד‬

‫רך ה‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫למה רובין‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫שלום‬

‫ש‬

‫נער‪+20 ,‬‬ ‫גר באזור‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫גבר‪+30 ,‬‬ ‫גר בעבר ביד אליהו‬ ‫עבר לפתח תקווה‬


‫בי נ‬

‫ער‬

‫חל‬

‫בי נ‬

‫ער‬

‫חל‬

‫עמק‬

‫עמק‬

‫ברכה‬

‫ברכה‬

‫מוזס‬ ‫מוזס‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫שלום‬

‫רך ה‬

‫ד‬

‫שלום‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫למה רובין‬

‫ש‬

‫צחק שדה‬

‫י‬

‫יצחק שדה‬

‫לה גווארדיה‬ ‫לה גווארדיה‬

‫סבתא‪+60 ,‬‬ ‫גרה ביד אליהו‬ ‫שד‘ החי“ל‬

‫שד‘ החי“ל‬

‫דרך ההגנה‬

‫דרך ההגנה‬

‫גבר‪+30 ,‬‬ ‫עובר אורח‬

מפות יגאל אלון  

מפות מאת תושבים ועובדים ברחוב