Page 1

03 

NOU! 128

(',Ŗ,(/,0,7$7ß EDIŢIE LIMITATĂ

ĂŽntâmpină primăvara cu un ten luminos!

3HQWUXWRDWH Pentru toate 3HQWUXWRDWH WLSXULOHGHSLHOH tipurile de piele WLSXULOHGHSLHOH

 RUD 18/02 RUD (ora 09:00) ² RUD

–² RUD

10/03 (ora 21:00) 2014 

3HQWUXWRDWH Pentru toate 3HQWUXWRDWH YkUVWHOH vârstele YkUVWHOH

Pasul 1: Exfoliant delicat, 3DVXO([IROLDQWGHOLFDW 3DVXO([IROLDQWGHOLFDW pentru o piele strălucitoare SHQWUXRSLHOHVWUĂžOXFLWRDUH SHQWUXRSLHOHVWUĂžOXFLWRDUH

$WLQJHSURGXVHOHĹ•L Atinge $WLQJHSURGXVHOHĹ•L produsele Ĺ&#x;i VLPWHDURPD simte VLPWHDURPD aroma!

ďż˝ î ˘ ďż˝

2ULĂ DPHHVWHPHPEUXDO 2ULĂ DPHHVWHPHPEUXDO $VRFLDĹ—LHLFRPSDQLLORUFX $VRFLDĹ—LHLFRPSDQLLORUFX YkQ]DUHGLUHFWĂžFHHDFHUHĂ HFWĂž YkQ]DUHGLUHFWĂžFHHDFHUHĂ HFWĂž Oriame este membru al KRWĂžUkUHDQRDVWUĂžGHDDSOLFD KRWĂžUkUHDQRDVWUĂžGHDDSOLFD AsociaĹŁiei companiilor cu FHOPDLvQDOWQLYHODOHWLFLL FHOPDLvQDOWQLYHODOHWLFLL vânzare directă, ceea ce re ectă vQGRPHQLX vQGRPHQLX hotărârea noastră de a aplica cel mai ĂŽnalt nivel al eticii 2ULĂ DPHQXDWHVWDWQLFLRGDWĂž 2ULĂ DPHQXDWHVWDWQLFLRGDWĂž ĂŽn domeniu. SURGXVHOHVDXLQJUHGLHQWHOHSH SURGXVHOHVDXLQJUHGLHQWHOHSH

DQLPDOHvQWLPSXOSURFHVXOXLGH DQLPDOHvQWLPSXOSURFHVXOXLGH GH]YROWDUHDSURGXVHORU²Ĺ•LQX GH]YROWDUHDSURGXVHORU²Ĺ•LQX RYDIDFHQLFLRGDWĂž$PIĂžFXW RYDIDFHQLFLRGDWĂž$PIĂžFXW Prin colaborarea noastră cu DFHDVWĂžDOHJHUHvQFĂžGHOD DFHDVWĂžDOHJHUHvQFĂžGHOD AlianĹŁa Rainforest, depunem vQĂ€LQĹ—DUHDFRPSDQLHL2ULĂ DPH vQĂ€LQĹ—DUHDFRPSDQLHL2ULĂ DPH eforturi să ne asigurăm că toată vQ vQ hârtia pentru cataloagele 3ULQFRODERUDUHDQRDVWUĂžFX noastre provine din păduri 3ULQFRODERUDUHDQRDVWUĂžFX $OLDQĹ—D5DLQIRUHVWGHSXQHP atent gestionate. $OLDQĹ—D5DLQIRUHVWGHSXQHP HIRUWXULVĂžQHDVLJXUĂžPFĂžWRDWĂ˝ HIRUWXULVĂžQHDVLJXUĂžPFĂžWRDWĂ˝ KkUWLDSHQWUXFDWDORDJHOH KkUWLDSHQWUXFDWDORDJHOH QRDVWUHSURYLQHGLQSĂ˝GXUL QRDVWUHSURYLQHGLQSĂ˝GXUL DWHQWJHVWLRQDWH DWHQWJHVWLRQDWH IniĹŁiativele noastre caritabile permanente sprijină copiii Ĺ&#x;i ,QLĹ—LDWLYHOHQRDVWUHFDULWDELOH ,QLĹ—LDWLYHOHQRDVWUHFDULWDELOH tinerele femei printr-o gamă SHUPDQHQWHVSULMLQĂ˝FRSLLLĹ”L SHUPDQHQWHVSULMLQĂ˝FRSLLLĹ”L diversă de programe WLQHUHOHIHPHLSULQWURJDPĂž WLQHUHOHIHPHLSULQWURJDPĂž educaĹŁionale. GLYHUVĂžGHSURJUDPH GLYHUVĂžGHSURJUDPH HGXFDĹ—LRQDOH HGXFDĹ—LRQDOH

3DVXO+LGUDWDUH Pasul 2: Hidratare, pentru un ten suplu SHQWUXXQWHQVXSOX SHQWUXXQWHQVXSOX

ZZZIDFHERRNFRPRULà DPHUR ZZZIDFHERRNFRPRULà DPHUR www.facebook.com/oriamero ZZZWZLWWHUFRPRULà DPHUR ZZZWZLWWHUFRPRULà DPHUR www.twitter.com/oriamero

),(&$5(&8180$, FIECARE CU NUMAI

 9.49/(, LEI

ďż˝ î Ą(VVHQWLDOV6FUXE:DVK*HO0XOWL Essentials Scrub Wash Gel Multi(VVHQWLDOV6FUXE:DVK*HO0XOWL Vitamin Complex & Apricot Extract 9LWDPLQ&RPSOH[ $SULFRW([WUDFW 9LWDPLQ&RPSOH[ $SULFRW([WUDFW Gel exfoliant de curÄƒĹŁare cu *HOH[IROLDQWGHFXUýŖDUHFX *HOH[IROLDQWGHFXUýŖDUHFX FRPSOH[GHPXOWLYLWDPLQH complex de multivitamine & extract din caise Essentials H[WUDFWGLQFDLVH(VVHQWLDOV H[WUDFWGLQFDLVH(VVHQWLDOV 100 ml PO PO

 30048

 19.00

ďż˝ î ˘(VVHQWLDOV0RLVWXULVLQJ Essentials Moisturising (VVHQWLDOV0RLVWXULVLQJ Day Cream Multi-Vitamin Complex 'D\&UHDP0XOWL9LWDPLQ&RPSOH[ 'D\&UHDP0XOWL9LWDPLQ&RPSOH[ & Apricot Extract $SULFRW([WUDFW $SULFRW([WUDFW &UHPĂ˝KLGUDWDQWĂ˝GH]LFX Cremă hidratantă de zi cu complex de multivitamine FRPSOH[GHPXOWLYLWDPLQH FRPSOH[GHPXOWLYLWDPLQH & extract din caise Essentials H[WUDFWGLQFDLVH(VVHQWLDOV H[WUDFWGLQFDLVH(VVHQWLDOV 75 ml PO PO

30047 

19.00 

0DUWLH

&RVPHWLFV2ULĂ DPH5RPkQLD65/ &RVPHWLFV2ULĂ DPH5RPkQLD65/ Cosmetics Oriame România SRL, VWU +RULD0ĂžFHODULX VHFWRU %XFXUHĹ•WL VWU str.+RULD0ĂžFHODULX Horia Măcelariu 61-81,VHFWRU sector 1,%XFXUHĹ•WL BucureĹ&#x;ti, &,)52 &DSLWDOVRFLDO521 &,)52 CIF RO 6769403,&DSLWDOVRFLDO521 Capital social 11 121 050 RON &DOO&HQWHU &RVPRWH 2UDQJH 9RGDIRQH &DOO&HQWHU &RVPRWH Call Center *7000 (Cosmote,2UDQJH Orange,9RGDIRQH Vodafone) Ĺ•L 5RPWHOHFRP Ĺ•L 5RPWHOHFRP Ĺ&#x;i 0318109022 (Romtelecom) DSHOXULFXWDULIQRUPDO DSHOXULFXWDULIQRUPDO apeluri cu tarif normal #RULĂ DPHUR #RULĂ DPHUR 7000@oriame.ro ZZZRULĂ DPHUR ZZZRULĂ DPHUR www.oriame.ro

=,8$ )(0(,,

Martie 3XQHĹ—LvQYDORDUH

)58086(Ĺ–($

ZIUA FEMEII

2IHUWHOHVXQWYDODELOHvQOLPLWDVWRFXULORUGLVSRQLELOH 2IHUWHOHVXQWYDODELOHvQOLPLWDVWRFXULORUGLVSRQLELOH Ofertele sunt valabile ĂŽn limita stocurilor disponibile. 2IHUWHOHVXQWYDODELOHvQOLPLWDVWRFXULORUGLVSRQLELOH

ďż˝ î Ą ďż˝

&UHGHPvQFDOLWDWHDSURGXVHORUQRDVWUHĹ•L Credem ĂŽn calitatea produselor noastre Ĺ&#x;i &UHGHPvQFDOLWDWHDSURGXVHORUQRDVWUHĹ•L RIHULPJDUDQĹ–LDVDWLVIDFĹ–LHL'DFĂž oferim garanĹŁia satisfacĹŁiei 100%. Dacă RIHULPJDUDQĹ–LDVDWLVIDFĹ–LHL'DFĂž QXVXQWHĹ—LPXOĹ—XPLWGHXQSURGXVvOUHWXUQDĹ—L nu sunteĹŁi mulĹŁumit de un produs, ĂŽl returnaĹŁi QXVXQWHĹ—LPXOĹ—XPLWGHXQSURGXVvOUHWXUQDĹ—L vQWHUPHQGHGH]LOHĹ•LSULPLĹ—LEDQLLvQDSRL ĂŽn termen de 60 de zile Ĺ&#x;i primiĹŁi banii ĂŽnapoi. vQWHUPHQGHGH]LOHĹ•LSULPLĹ—LEDQLLvQDSRL

&2168/7$178/7ý825,)/$0( &2168/7$178/7ý825,)/$0( CONSULTANTUL TĂU ORIFLAME

Ă?QXUPĂžWRUXOFDWDORJÂŤ ĂŽn următorul catalog‌ Ă?QXUPĂžWRUXOFDWDORJÂŤ 7RWFHHDFHDLQHYRLH Tot ceea ce ai nevoie 7RWFHHDFHDLQHYRLH SHQWUXDFHDVWĂžSULPĂžYDUĂž pentru această primăvară, SHQWUXDFHDVWĂžSULPĂžYDUĂž LQFOXVLY128$FUHPĂž inclusiv NOUA cremă LQFOXVLY128$FUHPĂž GH]L(FROODJHQ de zi Ecollagen! GH]L(FROODJHQ &2'( 52 CODE:52 RO 109666.1 &2'(

‹2ULà DPH&RVPHWLFV6$ ‹2ULà DPH&RVPHWLFV6$ Š 2014 Oriame Cosmetics SA ‹2ULà DPH&RVPHWLFV6$

Ă?1&($5&Ăź0Ăź ĂŽNCEARCÄ‚-MÄ‚! Ă?1&($5&Ăź0Ăź

Pune-ĹŁi ĂŽn valoare

FRUMUSEŢEA!


NOU!

Pentru o lady

ÎNCEARCĂ-MĂ!

Atinge sticla şi simte aroma!

Lady Avebury Eau de Parfum Apă de parfum Lady Avebury Unic şi feminin, acest parfum floral ciprat este poate cel mai luxos dintre toate tipurile de parfumuri, datorită asocierilor captivante de arome şi semnăturii sale deosebite – fără îndoială, parfumul distincţiei. 50 ml

30026 2

104.90

În exclusivitate

OFERTĂ DE LANSARE

64.99

3


NOU!

TOATE PRODUSELE TALE PREFERATE, ÎN CATALOGUL 3…

EDIŢIE LIMITATĂ

26 PARFUMURI

34 PENTRU EL

Setul compus din cele 3 NOI produse You Dazzle cu numai

44 MACHIAJ 62 VERY-ME

ÎNCEARCĂ-MĂ! Atinge produsele şi simte aroma!

17.99 lei (-45%)

78 ÎNGRIJIREA PIELII 94 WELLNESS 98 ÎNGRIJIREA CORPULUI & A PĂRULUI

Cadoul ideal pentru Ziua Femeii

la achiziţii de 69 lei din acest catalog

116 NATURĂ

Cod set: 600155

DESCOPERĂ CELE MAI BUNE OFERTE:

PARFUMUL VEDETĂ

p. 32

SECRETELE MACHIAJULUI

p. 48

PANELUL DE EXPERŢI

 You Dazzle Hand Cream Cremă de mâini You Dazzle Alege răsfăţul oferit de această cremă hidratantă de mâini, cu extract de frezie şi infuzată cu parfumul minunat al florilor delicate. Formula cu absorbţie rapidă conferă o senzaţie de prospeţime şi catifelare. 75 ml

30102

13.00

 You Dazzle Shower Cream Cremă de duş You Dazzle Răsfaţă-ţi pielea cu minunatul parfum floral şi spuma bogată a acestei creme pentru duş. Formula hidratantă, fără săpun, cu pH echilibrat şi extract de frezie curăţă delicat pielea, lăsând în urmă o senzaţie de prospeţime şi o aromă subtilă, încântătoare. 200 ml

30101

p. 84

14.00

 You Dazzle Soap Bar Săpun You Dazzle Săpun cu extract de frezie, infuzat cu aroma fină a acestor flori delicate. Lasă în urmă o senzaţie de prospeţime şi un parfum rafinat. Formulă delicată, pentru utilizare zilnică. 100 g

30103

6.00

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ

a catalogului!

5


NOU! lossom Re d B 3 0 39 8

14.00

3 0 39

30396 Violet

Pure Colour You Dazzle Lipstick Ruj Pure Colour You Dazzle Adaugă culoare fiecărei zile, cu aceste rujuri fine şi cremoase, într-o gamă nouă de 5 nuanţe ediţie limitată! 4 g

3 0 39

5 Pin

k Pe t

al

4 Fre s

h B eig

e

Dew

30397 Daz zling Pink

EDIŢIE LIMITATĂ

OFERĂ ÎN DAR

Culori spectaculoase, un preţ excelent!

CULOARE De dimineaţa până seara, de la birou la petrecere, aceste noi rujuri în ediţie limitată sunt îndrăzneţe, spectaculoase şi fantastic de catifelate. Anul acesta, de Ziua Femeii, arată-le doamnelor din viaţa ta cât de mult le apreciezi, oferindu-le în dar… culoare!

În exclusivitate

6

Machiajul modelului: Ruj Pure Colour You Dazzle 30395 Pink Petal.

30394

30395

30396

30397

30398

Fresh Beige

Pink Petal

Violet Dew

Dazzling Pink

Red Blossom

RE

ANSA OFERTĂ DE L

7.99

7


DETALII

FLORALE

De Ziua Femeii, oferă-le doamnelor speciale din viaţa ta accesorii cu design sau imprimeu floral – accente chic pentru orice ţinută.

NOU!

 You Dazzle Bag Mug Cană You Dazzle Cană din ceramică, imprimeu ce trimite cu gândul la o geantă cu design floral. Se poate introduce în maşina de spălat vase şi cuptorul cu microunde. D: 7.3 cm x Î: 9.2 cm, volum: 260 ml.

27451

EDIŢIE LIMITATĂ

34.90

24.99

PRODUSE TE EXCLUSIVIS tă în ediţie limita

ia! ai ocaz i a m t â c e l Cumpără

 You Dazzle Keyring Breloc You Dazzle Breloc din imitaţie de piele, cu design în formă de floare. Se prinde uşor pe interiorul sau exteriorul genţii. L: 6 cm x l: 2 cm x Î: 6 cm.

27454

Floral pe o parte, mov pe cealaltă parte

You Dazzle Laptop Case Husă laptop You Dazzle Pentru un laptop cu stil! Protejează-ţi calculatorul în timpul transportului folosind această husă din neopren fin. Potrivită pentru laptop-urile de 38 cm. L: 38 cm x l: 2 cm x Î: 29 cm.

27452 8

57.90

47.99

14.99

 You Dazzle Bookmark Semn de carte You Dazzle Semn de carte, în formă de floare confecţionată din material metalic. Cu acest accesoriu, cititul este chiar şi mai plăcut. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 8 cm.

27453

REVERSIBILĂ!

19.90

14.90

9.99

Pentru laptop-uri până la 38 cm! 

 You Dazzle Scarf Eşarfă You Dazzle Adaugă o pată de culoare oricărei zile, purtând această eşarfă din poliester fin, într-o combinaţie de nuanţe vibrante. 50 x 180 cm.

 You Dazzle Bag Geantă You Dazzle Geantă chic din imitaţie de piele, cu 3 compartimente interioare. L: 34 cm x l: 17 cm x Î: 26 cm.

27455

27605

44.90

34.99

119.90

89.99 9


Reduceri de

SULPĈYDUĈ

-35%

mai mult de

3HQWUXIHPHLD vQFUH]ĂžWRDUHFĂžUHLD vLSODFVXUSUL]HOH

Femeile ĂŽĹ&#x;i doresc‌ â—?

MISSING TEXT Please translate ID 256693 & 260049

&HORUPDLEXQHSULHWHQH ʀ

0DUWLH Martie

DOHJHVĂžOHRIHULvQGDU

parfumul

ZIUA ZIUA FEMEII FEMEII

$FHDDURPĂžFDUHWUH]HĹ•WHDPLQWLULĹ•LHPRĹ—LL FDUHSXQHvQYDORDUHSHUVRQDOLWDWHD

MISSING TEXT

Reduceri de

PăĈvYaDrUăĈ! pSrUiLm

- 40%

mai mult de acorduri de lapte ďŹ erbinte , orhidee de vanilie, rubarbă

Pentru femeia ĂŽncrezătoare, căreia ĂŽi plac surprizele.

Lovely Garden Eau de Toilette Apă de toaletă Lovely Garden ĂŽnvăluie-te ĂŽn acordurile delicioase ale apei de toaletă Lovely Garden. Notele verzi, aroma laptelui cald Ĺ&#x;i acordurile plăcute de vanilie te ĂŽndeamnă la o plimbare. 50 ml

80.00

23838

49.99 DFRUGXULGHODSWHĂ€HUELQWH

Reduceri de

Âł)HPLQLWDWHDĂťLFDUDFWHUXOSXWHUQLF VXQWGHÂżQLWRULLSHQWUXFHDPDLEXQĈ SULHWHQĈDPHD3RZHU:RPDQHVWHSDUIXPXO FDUHLVDUSRWULYL´

RUKLGHHGHYDQLOLHUXEDUEĂž

primăvară!

Lovely Garden Eau de Toilette $SýGHWRDOHWý/RYHO\*DUGHQ �QYÞOXLHWHvQDFRUGXULOHGHOLFLRDVHDOHDSHLGH WRDOHWÞ/RYHO\*DUGHQ1RWHOHYHU]LDURPD ODSWHOXLFDOGŕLDFRUGXULOHSOÞFXWHGHYDQLOLH WHvQGHDPQÞODRSOLPEDUHPO

-35%

mai mult de

10

ĂŽNCEARCÄ‚-MÄ‚! Ă?1&($5&Ăź0Ăź Atinge sticla Ĺ&#x;i simte aroma! Ĺ•LVLPWHDURPD

23838

80.00

49.99

8QSDUIXPHOHJDQW Un parfum elegant, pentruSHQWUXRIHPHLH o femeie DPELĹ—LRDVÞŕLGH ambiĹŁioasă Ĺ&#x;i de succesVXFFHV

ghimbir JKLPELU,patchouli SDWFKRXOL,WUDQGDĂ€U trandaďŹ r Power Woman Eau de Toilette Apă de toaletă Power Woman $SĂ˝GHWRDOHWĂ˝3RZHU:RPDQ Notele oral lemnos ambrate ale apei de 1RWHOHĂ RUDOOHPQRVDPEUDWHDOHDSHLGH toaletă Power Woman evocă esenĹŁa femeii WRDOHWĂž3RZHU:RPDQHYRFĂžHVHQĹ—DIHPHLL provocatoare, care ĹŁinteĹ&#x;te sus Ĺ&#x;i Ĺ&#x;tie SURYRFDWRDUHFDUHĹ—LQWHĹ•WHVXVĹ•LĹ•WLH ĂŽntotdeauna ce vrea. 50 ml vQWRWGHDXQDFHYUHDPO

26769 1) Conform unui studiu efectuat pe un eĹ&#x;antion de 500 femei.

90.00

52.99

11


Opulent şi luxos, cu trandafir negru, datura şi lemn de santal

Femeile îşi doresc…

Ylang ylang extravagant, iasomie sambac, lemn de santal

să transmită rafinament şi să se simtă

dorite

Martie

ZIUA FEMEII

Un parfum fabulos, pentru femeia care este întotdeauna în centrul atenţiei

80% dintre femei au declarat că aleg parfumuri mai delicate pentru zi şi arome mai intense pentru seară.1)

Reduceri de

- 40%

până la trandafir imperial, datura, lemn de santal  Enigma Eau de Toilette Apă de toaletă Enigma Aromele magice de trandafir şi regina nopţii se combină fermecător cu tonurile calde de patchouli, pentru a crea un parfum desăvârşit, senzual şi feminin. 50 ml

90.00

13850

57.99

Reduceri de

primăvară!

12

primăvară!

-35%

 More by Demi Deodorising Body Spray Deodorant spray pentru corp More by Demi Spray senzual pentru corp, infuzat cu notele oriental florale ale parfumului More by Demi. Perfect pentru a fi pulverizat pe întreg corpul. 75 ml

24457

24.00

13.99

ylang ylang, iasomie sambac, lemn de santal  More by Demi Eau de Parfum Apă de parfum More by Demi Magia specifică Hollywood-ului este captată în apa de parfum More by Demi. Ylang-ylang tahitian, iasomie sambac şi lemn de santal – toate se contopesc pentru a recrea sofisticarea şi prezenţa întotdeauna glamour a lui Demi Moore. 50 ml

23624 1) Conform unui studiu efectuat pe un eşantion de 500 femei.

129.00

79.99

13


Femeile îşi doresc… ●

Martie

magnetismul culorilor şi o senzaţie de

ZIUA FEMEII

Sh i m me r

Be rry

Inte nse

îndrăzneală

26

0 26

nd er

82% dintre femei au declarat că le place să îşi privească unghiile atunci când sunt date cu ojă!1)

ve La

26258 Red Classic

26259 Ruby Pink

26260 Berry Intense

26261 Deep Plum

20779 Baby Pink

20781 Clover Haze

5 262

he 7S

ink

lP

20788 Coral Red

dC Re

lassic

26

8

1D

ss yT aup e

3P

25

20783 Intense Pink

6 262

as

te

2 244

20782 Nude Pink

ee pP

lum

26257 Sheer Cream

er C

rea m

24 244

24425 Glossy Taupe

Pin k

24424 Lavender Shimmer

18.00

Machiajul modelului: Ojă Oriflame Pure Colour 24424 Lavender Shimmer. 14

1) Conform unui studiu efectuat pe un eşantion de 500 femei.

20 7

2 62

Oriflame Pure Colour Nail Polish Ojă Oriflame Pure Colour Ojă cu luciu intens, disponibilă într-o vastă paletă de nuanţe. Culori fantastice, aspect strălucitor. 8 ml

o Gl

by

24423 Pastel Pink

25 244

88

Co

R ral

ed

59

Ru

Preţ de primăvară!

Fiecare cu

9.99 15


Martie

12 81 4B

l ac

k

ZIUA FEMEII

Femeile îşi doresc…

10 7

82

Bla

ck

să fie în tendinţe şi să se simtă

seducătoare 89% dintre femei au declarat că se simt mai atrăgătoare atunci când poartă machiaj.1)

Reduceri de  5B 81 12

ro

primăvară!

wn

- 45%

până la 

10782 Black

12814 Intense Black

Machiajul modelului: Tuş–stilou pentru pleoape Oriflame Beauty 12814 Intense Black , Rimel Oriflame Beauty Wonder Lash 10782 Black . 16

1) Conform unui studiu efectuat pe un eşantion de 500 femei.

12815 Brown

 Eye Liner Stylo Tuş-stilou pentru pleoape Oriflame Beauty Tuş-stilou pentru pleoape, prevăzut cu aplicator precis. Se usucă rapid, nu se scurge sau întinde pe pleoape. 1,6 g

30.00

17.99

10784 Prune

 Oriflame Beauty Wonder Lash Mascara Rimel Oriflame Beauty Wonder Lash Eşti pregătită pentru gene spectaculoase? Aplicatorul revoluţionar 3D, cu efect perfect de definire, curbează genele, conferindu-le totodată lungime şi volum uimitoare. Separă genele, fără a le încărca excesiv. 8 ml

27.00

14.49

17


rry

ia P eta

l

he 8C 60 26

23813 Ro se

NOU!

42

1F

re me

uch s

sh Ca

Martie

30

Femeile îşi doresc…

ZIUA FEMEII

să fie sexy şi să se simtă

admirate

Reduceri de 60

Ve il

26

5S car 60 26

ell

l Sh ora

23811 Nude

30

41

9B

loo

mi

ng R

NOU!

23812 Brown

Machiajul modelului: Creion dermatograf pentru buze Giordani Gold 23814 Red , Giordani Gold Voluptuous Lipstick 30421 Fuchsia Petal .

26605 Scarlet Veil

26606 Coral Shell

26603 Chiffon Rose

26607 Red Organza 26608 Cherry Cashmere

26604 Orchid Taffeta

26609 Satin Plum

26602 Pink Lace

30420 Pink Blossom

 Giordani Gold Voluptuous Lipstick Ruj Giordani Gold Voluptuous 3, 3 g

26610 Wispy Prune

30419 Blooming Rose

30421 Fuchsia Petal

n

23814 Red

23813 Rose

23814 Red

23812 Brow

1) Conform unui studiu efectuat pe un eşantion de 500 femei.

26601 Nude Silk

ose

som los kB Pin

23811 Nude

până la

0 42 30

NOU!

-35%

let

6C

87% dintre femei au declarat că un machiaj perfect le dă curaj şi încredere de sine.1)

primăvară!

39.00

25.99  Giordani Gold Lip Pencil Creion de buze Giordani Gold 1g

32.00

19.99 19


Bază revitalizantă, %D]ĂžUHYLWDOL]DQWĂž pentru un ten SHQWUXXQWHQ neted Ĺ&#x;i catifelat QHWHGĹ•LFDWLIHODW

&ROHJHORUWDOH

ďż˝

Ę€

DOHJHVĂžOHRIHULSURGXVHFHSXQvQYDORDUH

IUXPXVHĹ–HD QDWXUDOÄ… Femeile ĂŽĹ&#x;i doresc‌

Martie 0DUWLH

Aplicator ďŹ n, $SOLFDWRUĂ€Q pentru delicateĹŁe SHQWUXGHOLFDWHĹ—H Ĺ&#x;i precizie Ĺ•LSUHFL]LH

ZIUA =,8$ FEMEII )(0(,,

NOU! 128 2-ĂŽn-1, acoperire vQDFRSHULUH perfectă Ĺ&#x;i SHUIHFWÞŕL ĂŽngrijire antirid! vQJULMLUHDQWLULG

ďż˝

8QPDFKLDMLPSHFDELOFXSURGXVH â—? UHYROXĹ—LRQDUHSHQWUXXQUH]XOWDWSHUIHFW 1XHVWHDVWDGRULQĹ—DRULFĂžUHLIHPHL"

FHrUiLdGeH HGuXce R 5ed

PăĈvYaDrUăĈ! pSrUiLm

ďż˝

 % 5 -3

MISSING TEXT

Please translate ID 259416 & 259417

MISSING TEXT

OW Xlt mu DLP m Pai H d Ge

Âł3HQWUXFROHJHOHPHOHPDFKLDMXOHVWH RDGHYĈUDWĈDUWĈ6XQWVLJXUĈFĈSURGXVHOH 87%*LRUGDQL*ROGVHYRUQXPĈUDSULQWUH dintre femei au declarat că produsele SUHIHUDWHOHORU´ cosmetice le pun ĂŽn

RUFHODLQ 3

valoare frumuseĹŁea naturală.1)

î Ł ďż˝*LRUGDQL*ROG Giordani Gold Age Defying Compact Foundation SPF 15 $JH'HI\LQJ&RPSDFW)RXQGDWLRQ63) Fond de ten compact anti)RQGGHWHQFRPSDFWDQWL ĂŽmbătrânire FPS 15 Giordani Gold vPEĂ˝WUkQLUH)36*LRUGDQL*ROG 10 Jg

î Ą Giordani Gold Make-up Base Bază pentru machiaj Giordani Gold 30 ml ďż˝*LRUGDQL*ROG0DNHXS%DVH 22760 %D]Ă˝SHQWUXPDFKLDM*LRUGDQL*ROG PO

Machiajul modelului: Corector anti-ĂŽmbătrânire Giordani Gold Machiajul modelului: Bază pentru machiaj Giordani Gold 30377 Ivory Beige , Fond de ten compact anti-ĂŽmbătrânire FPS 15 22760, Fond de ten compact anti-ĂŽmbătrânire FPS 15 Giordani Gold 26894 Porcelain . Giordani Gold 26897 Natural Beige . 20 

1) Conform unui studiu efectuat pe un eĹ&#x;antion de 500 femei.

75.00 45.00

47.99 27.99 

î ˘ Giordani Gold Age Defying Concealer ďż˝*LRUGDQL*ROG$JH'HI\LQJ&RQFHDOHU Corector anti-ĂŽmbătrânire Giordani Gold &RUHFWRUDQWLvPEĂ˝WUkQLUH*LRUGDQL*ROG 10 ml PO

40.00 

24.99 

30377 Ivory Beige ,YRU\%HLJH

3HQWUXWHQGHVFKLV Pentru ten deschis FĂžWUHPHGLX către mediu

30378 Apricot Beige $SULFRW%HLJH $SULFRW%HLJH

3HQWUXWHQPHGLXVSUH Pentru ten mediu spre vQFKLV ĂŽnchis

 $PEHU%HLJH

 3RUFHODLQ

 5RVH,YRU\

 1DWXUDO%HLJH

 /LJKW,YRU\

21 


Ideal pentru aplicare înainte de crema de zi sau de noapte

40+

Pentru toate tipurile de piele

Martie

Conferă tenului un aspect mai neted şi reduc vizibil ridurile

Femeile îşi doresc…

ZIUA FEMEII

să se simtă frumoase şi să aibă o piele cu aspect

întinerit

Creează un scut protector, datorită FPS 15

82% dintre femei au declarat că îngrijirea pielii este parte a ritualului lor din fiecare seară.1)

FPS

15

Reduceri de

Reduceri de

primăvară!

primăvară!

- 40%

Conferă fermitate şi reconturează zona din jurul ochilor

- 40%

până la

mai mult de

MOD DE FOLOSIRE:  Royal Velvet Lifting Elixir Ser cu efect de lifting Royal Velvet 30 ml

22817 22

70.00

39.99

 Royal Velvet Ultra Firming Capsules Capsule cu efect de fermitate Royal Velvet 28 buc

24547

95.00

57.99

Roteşte sau taie vârful capsulei, apoi aplică-i conţinutul prin mişcări de masaj, pe faţa şi gâtul curăţate în prealabil. Ulterior, foloseşte crema de zi sau de noapte Royal Velvet. 1) Conform unui studiu efectuat pe un eşantion de 500 femei.

 Royal Velvet Firming Eye Contour Cream Cremă pentru conturul ochilor cu efect de fermitate Royal Velvet 15 ml

 Royal Velvet Firming Day Cream SPF 15 Cremă de zi cu efect de fermitate FPS 15 Royal Velvet 50 ml

22815

22424

35.00

19.99

70.00

39.99

23


Cremă anti-ĂŽmbătrânire pentru noapte, ce conferă pielii un aspect mai plin &UHPĂžGHQRDSWH DQWLvPEĂžWUkQLUH FHFRQIHUĂžSLHOLL XQDVSHFWPDLSOLQ

55 +

ďż˝

Martie 0DUWLH

Pentru ten 3HQWUXWHQ foarte matur IRDUWHPDWXU

ZIUA =,8$ FEMEII )(0(,,

ďż˝

0DPHLWDOHÂŞ Femeile ĂŽĹ&#x;iĘ€ doresc‌ â—?

DOHJHVĂžvLRIHULSURGXVHXQLFHGH Please translate ID 259443 & 259444

MISSING TEXT

vQJULMLUH MISSING UÄ…VIÄ…Ĺ– TEXT

91%3HQWUXFDLPDJLQHDGLQ dintre femei au declarat RJOLQGĂžVĂžDUDWHRSRYHVWH că adoră să li se spună că IUXPRDVĂžGHYLDĹ—Ăž tenul lor arată la fel ca acum câţiva ani!1)

Âł'HPLFĈPLDPGRULWFDPDPDPHDVĈDĂ€HVHFUHWXO WLQHUHĹ—LLIĈUĈEĈWUkQHĹ—H'H=LXD)HPHLLvLYRLRIHUL SURGXVHOH7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH EDJKHWDPDJLFĈDXQXLWHQFXDVSHFWvQWLQHULW´

24 

1) Conform unui studiu efectuat pe un eĹ&#x;antion de 500 femei.

FcKhLiOlRoUr o R l O u X r U u X t W n Q mDaSpHeQnWtUrXuFcRo C &UrHeP

FPS )36

U O8 D2 A' C$ & SpWtHe ) VsDaXuGdHeQnRoDa i L z ] e H d G i L e H m P e H r U c F a D i L Ĺ— ĹŁ L i (OlDaDaFcKhLi]z

15 

Cremă de zi, &UHPĂžGH]L ce reface FHUHIDFH densitatea pielii GHQVLWDWHDSLHOLL

ďż˝

Cremă pentru conturul &UHPĂžSHQWUXFRQWXUXO ochilor, cu efect de RFKLORUFXHIHFWGH reumplere a ridurilor UHXPSOHUHDULGXULORU Ĺ&#x;i revitalizare Ĺ•LUHYLWDOL]DUH

î Ą7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH6NLQ*HQLVW ďż˝ Time Reversing Intense SkinGenist,,IIÂŒ ™ Night Cream 1LJKW&UHDP Cremă de noapte Time Reversing Intense &UHPĂ˝GHQRDSWH7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH SkinGenist ,,IIÂŒ ™ 6NLQ*HQLVW 50 ml PO

î ˘7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH6NLQ*HQLVW ďż˝ Time Reversing Intense SkinGenist,,IIÂŒ ™ Day Cream SPF 15 'D\&UHDP63) Cremă de zi FPS 15 Time Reversing Intense &UHPĂ˝GH]L)367LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH SkinGenist ,,IIÂŒ ™ 6NLQ*HQLVW 50 ml PO

24188 

24185 75.00 

49.99 

75.00 

49.99 

î Ł7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH6NLQ*HQLVW ďż˝ Time Reversing Intense SkinGenist,,IIÂŒ ™ Eye Cream (\H&UHDP Cremă pentru conturul ochilor &UHPĂ˝SHQWUXFRQWXUXORFKLORU Time Reversing Intense SkinGenist ,,IIÂŒ ™ 7LPH5HYHUVLQJ,QWHQVH6NLQ*HQLVW 15 ml PO

24667 

42.00 25 


PARFUMURI

Completarea perfectă a apei de parfum Mirage

elemi, trandafir, vetiver

ÎNCEARCĂ-MĂ! Atinge produsele şi simte aroma!

 Mirage Body Spray Deodorant spray Mirage 75 ml

25043

15.99

 Mirage Eau de Parfum Apă de parfum Mirage 50 ml

19798

Martie

ZIUA FEMEII

Visezi să îţi poţi exprima TRĂIRILE INTERIOARE? Parfumurile au acea putere magică de a transmite foarte multe despre personalitatea ta. Atunci când eşti învăluită într-o aromă minunată, te simţi încrezătoare, sexy şi pasională. Simţi că fiecare zi este importantă.

24.00

80.00

52.99

Achiziţionează-le pe amândouă cu numai •

59.99 lei Un aer misterios, pentru prinţesa pasională! 27


caisă, violetă, lemn de santal

 Eclat Women Eau de Toilette Apă de toaletă pentru ea Eclat 50 ml

90.00

13824

59.99

Oriunde mergi, ia cu tine parfumul preferat!

descoperă petalele iubirii

Cum se umple/reumple:

FLORAL ORIENTAL

Pentru ultima dată în catalog!

NOU!

1. Scoate capacul, apoi sticla interioară. 2. Deşurubează capacul sticlei interioare şi, ţinând sticla de parfum aproape de orificiul sticlei interioare a atomizatorului, pulverizează parfum direct în acesta.

1

Deodorant antiperspirant 24H

7.99

2

parfumuri

ELEGANŢĂ ATEMPORALĂ

Apă de parfum

49.99

Pentru ultima dată în catalog!  Eclat Women Deodorising Body Spray Deodorant spray pentru ea Eclat 75 ml

24.00

13838

15.99

NOU!  Fragrance Atomiser Atomizator pentru parfum Atomizator reîncărcabil şi compact pentru parfum, cu ambalaj în două nuanţe de argintiu. Capacitate: până la 5 ml. Dimensiuni: 9.2 x 2 x 2 cm.

27539 28

16.90

12.99

Dimensiunea perfectă pentru geantă!

 Volare Eau de Parfum Apă de parfum Volare Apa de parfum Volare se naşte din combinaţia armonioasă între frunzele de violetă, bujor, petale de trandafir şi praline, surprinzând aura unică a iubirii şi frumuseţii. 50 ml

30025

85.00

 Volare Anti-perspirant 24H Deodorant Deodorant antiperspirant 24H Volare 50 ml

30046

14.00 29


SENZUALITATE INTENSĂ

ALEGE AROMA FAVORITĂ

RAFINAMENT FLORAL

ORIENTAL LEMNOS, CU MOSC

ORIENTAL VANILAT FRUCTAT

trandafir de stâncă, trandafir turcesc, piele întoarsă

scorţişoară, iasomie, vanilie

FLORAL FRUCTAT

FLORAL FRUCTAT LEMNOS

coacăze negre, zmeură, vanilie Bourbon

grapefruit, heliotrop, lemn de santal

PROASPĂT FLORAL FRUCTAT orhidee sharry baby, pară, ylang ylang

FLORIENTAL LEMNOS

floare de şofran, flamenco trompette, lemn de santal

 

 

parfumuri

   Dancing Lady Eau de Toilette Apă de toaletă Dancing Lady 50 ml

30

 By Marcel Eau de Parfum Apă de parfum By Marcel 50 ml

 Felicity Eau de Toilette Apă de toaletă Felicity 50 ml

22444

21673

105.00

69.99

80.00

54.99

 Delicacy Eau de Toilette Apă de toaletă Delicacy 50 ml

22446

59.99

Grace Eau de Parfum Apă de parfum Grace 50 ml

Muse Eau de Toilette Apă de toaletă Muse 50 ml

16987

21671

105.00

90.00

90.00

 Miss O Eau de Toilette Apă de toaletă Miss O 50 ml

7714

15865

80.00

49.99

54.99

Precious Moments Eau de Parfum Apă de parfum Precious Moments 50 ml

18957

80.00

90.00

 Dancing Lady Hypnotic Night Eau de Toilette Apă de toaletă Dancing Lady Hypnotic Night 50 ml

23842

80.00

49.99 31


POVESTEA PARFUMIERULUI

PARFUMUL VEDETĂ 

ÎNCEARCĂ-MĂ! Atinge produsele şi simte aroma! 

 Divine Anti-perspirant 24H Deodorant Deodorant roll-on antiperspirant 24H Divine 50 ml

14.00

13047

Stilul perfect întâlneşte frumuseţea divină! Dacă eşti o femeie captivată de strălucire, eleganţă şi sofisticare, atunci vei fi pe loc sedusă de senzualitatea, feminitatea şi prospeţimea aromei Divine. Parfumul dedicat femeilor frumoase, care îşi doresc tot ceea ce este mai bun!

32

 Divine Body Cream Cremă de corp Divine 250 ml

12563  Divine Eau de Toilette Apă de toaletă Divine 50 ml

11355

Deodorantul şi crema de corp

CADOU la achiziţia parfumului!

parfumuri

Acest parfum fermecător, floral şi extrem de feminin, cucereşte prin notele de bamboo, kiwi, violete şi o inimă delicată de orhidee, ce se stinge într-o Jean Jacques, armonie de note creatorul parfumului Divine rafinate de mosc. Sticla este, la rândul ei, un omagiu adus feminităţii, evocând eleganţa, sofisticarea şi aromele seducătoare ale parfumului.

33.00

90.00

64.99

33


PENTRU EL

Tipul parfumului: Lemnos aromatic

grapefruit, esenţă din frunză de dafin, cardamon

ÎNCEARCĂ-MĂ! Atinge produsele şi simte aroma!

 Flamboyant Body Spray Deodorant spray pentru corp Flamboyant 150 ml

30098

26.00

 Flamboyant Eau de Toilette Apă de toaletă Flamboyant Trăieşte o viaţă fără limite pe notele vibrante de lemn şi citrice ale apei de toaletă Flamboyant. 75 ml

19639

Îţi doreşti ca el să fie acel

BĂRBAT CAPTIVANT?

Îţi place când el poartă un parfum deosebit, aşadar asigură-te că îl are la îndemână! Avem parfumuri potrivite pentru personalitatea şi stilul oricărui bărbat.

90.00

59.99

Deodorantul

CADOU • la achiziţia apei de toaletă

35


NOU!

ALEGE AROMA FAVORITĂ

ÎNTOTDEAUNA CÂŞTIGĂTOR Simte vibraţia unui parfum ce pulsează de energie şi atitudine. Simte adrenalina unei vieţi trăite la intensitate maximă.

LEMNOS AROMATIC

note oceanice aerate, briză arzătoare, ambră neagră

ORIENTAL

cardamon, tarhon, boabe tonka

30097

    

25049 36

14.00

8.99

 Tycoon Eau de Toilette Apă de toaletă Tycoon 75 ml

 Ascendant Eau de Toilette Apă de toaletă Ascendant 75 ml

25048

10919

99.00

64.99

90.00

59.99

14.99

 Ultimate Eau de Toilette Apă de toaletă Ultimate Aroma pasională şi fierbinte a piperului timut este elementulsemnătură al acestui parfum excepţional, cu adevărat vibrant. 75 ml

30095

 Tycoon Anti-perspirant 24h Deodorant Deodorant antiperspirant 24h Tycoon 50 ml

26.00

pentru el

 Ultimate Anti-perspirant Deodorant Spray Deodorant spray antiperspirant Ultimate 150 ml

99.00

59.99

 Ascendant Anti-perspirant Deodorant Spray Deodorant spray antiperspirant Ascendant 150 ml

11280

26.00

17.99

37


MASCULINITATE URBANĂ

pepene verde, piele neagră, boabe tonka

OFERTĂ

HOT!

AROMATIC TONIC LEMNOS

 Excite by Oriflame Eau de Toilette Apă de toaletă Excite by Oriflame 75 ml

80.00

15560 

49.99

 True Instinct Eau de Toilette-Aftershave Apă de toaletă – aftershave True Instinct 115 ml

19675

19.00

12.99 Native Force Eau de Toilette Apă de toaletă Native Force 75 ml

23828 38

37.99

25.99

 True Instinct Shower Gel Gel de duş True Instinct 200 ml

Fiecare cu

38.00

19673

Parfumuri sport – un preţ fierbinte!

pentru el

pepene, ceai, muşchi de pădure

80.00

ananas, artemisia, gaiac  Glacier Athletic Eau de Toilette Apă de toaletă Glacier Athletic 100 ml

13168

68.00

lămâie verde, muşcată, lemn  Glacier Ice Eau de Toilette Apă de toaletă Glacier Ice 100 ml

19854

68.00 39


ALEGE AROMA FAVORITĂ

STIL ŞI ELEGANŢĂ Pentru ultima dată în catalog!

LEMNOS AROMATIC

ORIENTAL AMBRAT

LEMNOS MARIN

bergamotă, coriandru, patchouli

bergamotă, piele, lemn de cedru

salvie, note marine, ambră

LEMNOS FLORAL CONDIMENTAT

absint, piper negru, vetiver haitian

  

pentru el

 

40

 Eclat for Men Eau de Toilette Apă de toaletă pentru el Eclat Un parfum proaspăt şi rafinat, expresia clasică a masculinităţii sofisticate. 75 ml

 Eclat for Men Anti-perspirant 24H Deodorant Deodorant roll-on antiperspirant 24H pentru el Eclat 50 ml

13835

13862

90.00

54.99

14.00

7.99

 Eclat for Men Shaving Foam Spumă de ras pentru el Eclat 200 ml

 Eclat for Men Aftershave Balm Balsam după ras Eclat 50 ml

14386

13853

26.00

17.99

17.00

9.99

 Soul Eau de Toilette Apă de toaletă Soul Încredere şi determinare sunt cele două trăsături întruchipate de aroma proaspătă şi naturală a parfumului Soul. Este dedicat bărbatului spontan, conştient de propriile calităţi. 100 ml

10231

80.00

49.99

 Espionage Eau de Toilette Apă de toaletă Espionage Notele nobile şi aromatice ale apei de toaletă Espionage captează perfect esenţa enigmatică a bărbatului misterios. 75 ml

23629

90.00

59.99

 Giordani Man Eau de Toilette Apă de toaletă pentru el Giordani Un parfum opulent, emblematic pentru bărbatul modern şi sofisticat. 75 ml

17328

99.00

64.99 41


SCOATE-ŢI LA IVEALĂ SPIRITUL DE ÎNVINGĂTOR CU MENTOL ENERGIZANT Răcoreşte şi împrospătează imediat

Set de 2 aparate de ras cu trei lame

Încetineşte creşterea bărbii Reduce cearcănele

Hidratant avansat  anti-îmbătrânire

PRO

DEFENCE cu MENTOL

 

 

 North For Men Fortifying Total Hair & Body Wash Şampon şi gel de duş fortifiant North For Men 250 ml

15539

24.00

15.99

 Men’s Coolshave Disposable Razor Set 2 aparate de ras pentru bărbaţi Set de 2 bucăţi. Dimensiuni: 12.8 x 4.5 x 2 cm.

23782

42

35.00

 North For Men Total Age Control Cream Cremă antirid de faţă North For Men 50 ml

16687

12.00

7.99

30119

38.00

24.99 25.00

15.99

17.99

17.00

9.99

 North For Men Active Hair & Body Wash 2-în-1 şampon & gel de duş North For Men Active Formula extrem de revigorantă conferă părului mai multă rezistenţă şi, în acelaşi timp, protejează pielea datorită conţinutului de D-panthenol, Arctic Pro-Defence şi mentol. 250 ml

 North For Men Stubble Minimising Cream Cremă de faţă cu efect de minimizare a bărbii North for Men 50 ml

22425

28.00

 North For Men Active After Shaving Moisture Balm Balsam hidratant după ras North For Men Active Balsam după ras, îmbogăţit cu mentol, ce calmează pielea şi oferă hidratare timp de 24 ore. Pentru ten normal. 50 ml

14.99

 North For Men Anti-Perspirant Foot Spray Spray antiperspirant pentru picioare North For Men 150 ml

23694

16686

 North For Men Active Normal Skin Shaving Foam Spumă de ras pentru ten normal North For Men Active Spumă de ras cu textură bogată şi cremoasă, la care se adaugă tehnologia Glide Tech, pentru o piele netedă şi fină. Mentolul contribuie la calmarea şi protejarea tenului. Pentru ten normal. Nu conţine alcool. 200 ml

30120

 North For Men Triple Action Eye Balm Balsam cu triplă acţiune pentru conturul ochilor North For Men 15 ml

22.00

EDIŢIE LIMITATĂ

pentru el

Hidratează pielea şi conferă părului rezistenţă

NOU!

ENERGIZANTĂ spumă de ras

CALMANT

balsam după ras

REVIGORANT

şampon & gel de duş

30121

22.00

14.99

43


30392 Dazzling Pink

30391 Rosewood Sheen

30389 Golden Gloss

30390 Pink Delight

30393 Glazed Strawberry

MACHIAJ

NOU! Cel mai strălucitor dintre rujurile noastre, acum în formă de creion, pentru precizie şi comoditate în aplicare!

Ascuţitoare necesară pentru creion! 

30389 Golden Gloss

30390 Pink Delight

Martie

ZIUA FEMEII

Visezi la CULORI INCREDIBILE? A venit momentul să dezvălui întregii lumi frumuseţea şi stilul, să răspândeşti energie... Creează-ţi look-uri de efect şi stârneşte admiraţia tuturor prin machiaje în tendinţe!

30391 Rosewood Sheen

30392 Dazzling Pink

30393 Glazed Strawberry

 Very Me Pencil Sharpener Ascuţitoare Very Me Dimensiuni: 3.6 x 3.1 x 2.6 cm.

23268

9.90 5.99

 Power Shine Lip Crayon Ruj-creion Power Shine Rujul tău preferat Power Shine, acum sub forma unui creion uşor de utilizat. Luciu super intens şi finisare strălucitoare, într-o formulă lejeră, non-lipicioasă, ce se întinde uniform pe buze. Complexul Moisture Mesh contribuie la menţinerea unui nivel senzaţional de hidratare a buzelor. 3,9 g

27.00

În exclusivitate

OFERTĂ DE LANSARE

15.99

45


Frumuseţe & perfecţiune IDEI DE CADOURI PENTRU ZIUA FEMEII!

Martie

ZIUA FEMEII

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Buze catifelate, în nuanţe intense, unghii cu luciu incredibil şi culori în tendinţe: cedează tentaţiilor…

30405 Lilac Lace

re

30406 Purple Pleasu

 30406 Purple Pleasure

30407 Indigo Glow

sh

Plu

low igo G

7 Ind

3040

2 40 30

30404 Velvet Mauve

machiaj

30403 Plum Passion

30405 Lilac Lace

k

Pin

 Purple Floral Nail File Pilă de unghii Purple Floral Pilă pentru unghii, cu design unic în formă de floare de culoare mov. Materiale: glaspapir. Dimensiuni: 7.5 x 7.5 x 0.5 cm.

27327

46

8.90

4.99

 Purple Floral Manicure Set Trusă manichiură Purple Floral Trusă de manichiură, cu 5 ustensile din oţel carbon şi inox. Etui mov din imitaţie de piele. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Dimensiuni: 11.8 x 6.5 x 2.5 cm.

27326

34.90

24.99

 Purple Velvety Cosmetic Bag Portfard Purple Velvety Portfard stylish din poliester de culoare mov, cu imprimeu dantelat. Încape uşor în orice geantă. Dimensiuni: 23 x 13 x 6.5 cm.

27201

44.90

29.99

 Purple Flower Nail Decoration Decoraţiuni pentru unghii Purple Flower Decoraţiuni autoadezive pentru unghii, în formă de flori strălucitoare de culoare mov. Uşor de aplicat, dar şi de îndepărtat. Conţine: 39 decoraţiuni autoadezive pentru unghii.

27202

14.90

9.99

 Sensual Velvet Lipstick Ruj Sensual Velvet Ruj catifelat, în trei nuanţe senzaţionale şi sofisticate, inspirate de tendinţele acestui sezon. Textură catifelată şi cremoasă, culoare intensă – pentru un rezultat final irezistibil. 4 g

30402 Plush Pink

24.00

30403 Plum Passion

30404 Velvet Mauve

14.99

 Sensual Velvet Nail Polish Ojă Sensual Velvet Ojă cu efect metalic şi luciu intens, disponibilă în trei nuanţe selectate din ultimele tendinţe. Aspect final senzaţional, culoare spectaculoasă. 7 ml

22.00

12.99

47


Alege dintre aceste combinaţii trendy…

+

26665 Copper Plum

ite

+

Wh

ur

+ 22591 Taupe Metal

+ 22592 Silver Grey

 22596 Asphalt Black

+ 22589 Champagne Pearl

2 3 8 69 E a r t h y

+ 26663 Light Blue

238 67 Sh im

ing

22590 Pink Shimmer

er

22595 Sparkling Forest

Aceasta al spre colţul extern peloapei, mergând la osul sprâncenei! până ochiului. Nu aplica

Indiferent dacă foloseşti una, două sau mai multe nuanţe, aplicarea fardului de pleoape nu este atât de dificilă precum ai crede. Urmează sfaturile mele şi vei obţine acel look strălucitor de catwalk pe care ţi-l doreşti… cât ai clipi!

Jonas Wramell Director Artistic Global de Frumuseţe

+ 27122 Shimmering Steel

NUANŢA CEA M

+ 27123 Midnight Indigo

27124 Black Sparkle

 Professional Double-ended Eyeshadow Brush Pensulă dublă pentru aplicarea profesională a fardului de pleoape Lungime: 18 cm.

24147

Aplic-o exact deasupra genAI ÎNCHISĂ pentru a crea contur, pe linielor superioare şi, pleoapa se intersectează cua în care osul sprâncenei.

n

CHISĂ Ă MAI ÎN O NUANŢ n centrul trebuie aplicată di

B ro

EDIŢIE LIMITATĂ

w

olo e Pure C Oriflam . pleoape Ear thy Brown u tr n e mono p y Gold, 23869 lui: Fard earl modelu hite, 23868 P l ju ia h W g n Mac ri e Shimm 23867

23869 Earthy Brown

+

26664 Sheer Lavender

Priviri strălucitoare – simplu şi rapid!

48

23868 Pearly Gold

m

LUMIN Aplic începând ă iniţial nuanţa ce OZITATE centrul plede la colţul intern a mai deschisă, al oapei şi p ână la osu ochiului spre l sprâncen ei.

+

SECRETELE MACHIAJULUI

machiaj

23867 Shimmering White

Perfectă pentru combinarea culorilor!

Ideală pentru aplicarea precisă a culorii

23

86 9P early

Goldn

14.90

9.99

ECONOMISEŞTI până la 40%

la aceste produse pentru priviri spectaculoase!

 Pure Colour Mono Eye Shadow Fard mono pentru pleoape Oriflame Pure Colour 1, 5 g

18.00

9.99

49


Machiajul modelului: Rimel Hyper Stretch XL 30462 Black , Tuş de pleoape Oriflame Beauty Wonder 21648 Black , Fond de ten EverLasting 24921 Natural Beige , Fard de obraz Oriflame Beauty Perfect Blush 21650 Classic Rose , Ruj Oriflame Beauty Wonder Colour 22526 Blossom Petal.

50

Asigură acces rapid la dischetele demachiante

 Oriflame Beauty All-over Make-up Remover Demachiant Oriflame Beauty 100 ml

 Cotton Dispenser Recipient pentru dischete demachiante 8.7 x 7.65 cm.

22860

9522

22.00

14.99

17.90

13.99

EFECT DE GENE FALSE1)

22492 Grey

22491 Brown

22493 Blue

 Professional Eyebrow Brush Perie profesională pentru sprâncene Lungime: 17 cm.

24145

14.90

9.99

22494 Green

Pentru conturarea superbă a ochilor, cu atingerea culorii  Oriflame Beauty Smooth Definer Creion dermatograf retractabil pentru ochi Oriflame Beauty 0, 3 g

19.00

Oferă genelor un plus de arcuire

Alungeşte genele, datorită fibrelor de 4 mm

RIMEL cu Pro-Long Complex™

Volum incredibil şi efect de gene false

Alungeşte instantaneu genele, datorită fibrelor de 4 mm

PRO-LONG COMPLEX™

PLEX M

22490 Black

Două tipuri de periuţe, pentru sprâncene perfecte

C NG O

Curăţă delicat machiajul nerezistent la apă

COMODITATE

CU FIBRE PENTRU ALUNGIREA GENELOR

Hyper Stretch XL Mascara Rimel Hyper Stretch XL 8 ml

30462

14.90

9.99

Inovaţie revoluţionară care eficientizează ciclul natural de creştere a genelor. Pro-long complex™ stimulează producţia de keratină a genelor, creşterea şi rezistenţa acestora. Pentru gene lungi, rezistente, cu volum.

30462 Black

 Eyelash Curler Dispozitiv pentru curbarea genelor Dimensiuni: 11 x 4 cm.

9315

O-LO PR

Dischetele demachiante nu sunt incluse

ÎN PREMIERĂ DE LA ORIFLAME

machiaj

PROSPEŢIME

NOU!

27.00

15.99

1) Testare pe un eşantion de 60 consumatori femei 51


Perfect şi strălucitor! Pentru aplicarea uniformă a pudrei pulbere sau compacte

Strălucire naturală tot timpul anului

Pentru o bază de machiaj lejeră, mată

 24

265 Fair

wing Pe

 ach

Machiajul modelului: Fond de ten EverLasting 24916 Porcelain, Fard de obraz Oriflame Beauty Perfect Blush 21651 Glowing Peach.

machiaj

21651 G lo

 Oriflame Beauty Terracotta Powder Pudră Oriflame Beauty Terracotta 9, 5 g

22855 26524 Fair

26525 Light

26526 Medium

5-ÎN-1

Soluţia 5-în-1 pentru ten cu aspect perfect Skin Dream BB Cream SPF 30 Cremă BB FPS 30 Skin Dream 30 ml

35.00

22.99 52

21649 Fresh Pink

21650 Classic Rose

21651 Glowing Peach

STRĂLUCIRE

34.00

22.99

34.99

6 491

in

ela

c Por

2

 Professional Powder Brush Pensulă profesională pentru aplicarea pudrei Lungime: 18 cm.

Textura delicată conturează faţa şi pomeţii, conferind luminozitate Oriflame Beauty Perfect Blush Fard de obraz Oriflame Beauty Perfect Blush 4g

50.00

24150 Foundation Wedges Bureţi pentru aplicarea fondului de ten Materiale: cauciuc. Set de 4 buc. Dimensiuni: 7.6 x 5 x 2.4 cm.

24860

9.90

5.99

29.90

19.99

 EverLasting Foundation Fond de ten EverLasting 30 ml

40.00

21.99

24916 Porcelain

24917 Fair Nude

24918 Nude Pink

24921 Natural Beige

24922 Light Ivory

24924 Warm Sand

53


07

VOLUM

3 EFECTE, 1 SINGUR PAS Contur, culoare şi volum, toate într-un singur ruj Triple Core 3D Lipstick Ruj Triple Core 3D 4g

29.00

19.99 54

STRĂLUCIRE sclipiri 3D spectaculoase

Oriflame Beauty Powershine Lip Gloss Luciu de buze Oriflame Beauty Power Shine 5 ml

25074 Hollywood Red

25076 Coral Red

25077 Princess Pink

25078 Pink Drama

25079 Cherry Delight

25081 Daring Brown

8

machiaj

Apasă

25

Primul ruj premium de la Oriflame, cu deschidere prin apăsare

Pi

nk

D

ra

m

Deschide

25081 Daring Brown

Machiajul lui Demi: Ruj More by Demi 25074 Hollywood Red .

25076 Coral Red

22636 Soft Pink

26579 Berry Pink

25074 Hollywood Red

22635 Trendy Berry

26578 Fuchsia Candy

25077 Princess Pink

25079 Cherry Delight

26575 Nude Peach

22634 Red Ovation

22633 Soft Coral

22633 Soft Coral

26576 Coral Pink

26577 Red Coral

Culoare intensă, exclusiv în stil Hollywood!

22632 Nude Bronze

26575 Nude Peach

Demi Moore prezintă:

a

More by Demi Lipstick Ruj More by Demi 4g

39.00

27.99

28.00

19.99

55


Alegerile perfecte pentru femeile cu stil!

 Giordani Gold Mineral Therapy Foundation Fond de ten Giordani Gold Mineral Therapy 30 ml

50.00

29.99

Bureţel premium – formă ideală pentru întindere uşoară

15.99

23667

 Giordani Gold Volume Delight Mascara Rimel Giordani Gold Volume Delight 8 ml

22743

45.00

29.99

56

40.00

25.99

y 22738 Black

 25376 Porcelain

25377 Light Ivory

 Giordani Gold Eye Pencil Creion dermatograf pentru ochi Giordani Gold 1g Machiajul modelului: Fond de ten Giordani Gold Mineral Therapy 25377 Light Ivory, Rimel Giordani Gold Volume Delight 22743 Black.

23438 Midnigh

 Giordani Gold Tinted Glow Moisturiser SPF 15 Hidratant colorat şi cu particule strălucitoare FPS 15 Giordani Gold 30 ml

machiaj

25.00 t Blue

24151

23440 Onyx Gre

 Giordani Gold Shaping Eyebrow Gel Gel pentru modelarea sprâncenelor Giordani Gold 7 ml

Gene sănătoase & cu volum!

25378 Natural Beige

25379 Golden Beige

Textură lejeră, acoperire naturală şi FPS 15.

22738 Black

22739 Brown

23438 Midnight Blue

23440 Onyx Grey

32.00

22.99

57


23446

22.00

Îngrijeşte  Crystal Nail File Pilă pentru unghii Crystal 14.5 cm x 1.2 cm x 3 cm.

12401

12.90

ACADEMIA

STĂPÂNEŞTE ARTA REALIZĂRII MANICHIURII FRANŢUZEŞTI! Pentru a înmuia şi a îngriji zona cuticulelor, foloseşte gelul pentru cuticule, apoi împinge-le cu ajutorul aplicatorului.

1

ÎNGRIJIRII UNGHIILOR 4

Pentru a vedea tutorialele noastre online despre manichiură, intră pe www.oriflame.ro

Două straturi pentru finisare! Aplică pe toată unghia două straturi de ojă pentru manichiură franţuzească, în nuanţa preferată. Vei obţine un aspect final neted, elegant.

Tot ceea ce ai nevoie pentru vârfurile albe ale unghiilor! 18931 ew M orning D

Oriflame Beauty Cuticle Remover Gel Gel pentru îndepărtarea cuticulelor Oriflame Beauty 7 ml

18936

18.00

12.99

Overnight Nail Mask Mască de noapte pentru unghii 7 ml

26631

22.00

13.99

Instant Nail Protector Tratament protector pentru unghii 7 ml

26630

22.00

13.99

Oriflame Beauty Growth Booster Tratament pentru creşterea unghiilor Oriflame Beauty 7 ml

13617 58

22.00

13.99

18932 Soft Pink

Protejează

Pentru a conferi mai multă rezistenţă manichiurii, foloseşte tratamentul protector pentru unghii ca bază, înainte de aplicarea ojei.

 

2

Benzi autoadezive pentru vârful unghiilor

Aplică oja albă pe vârfuri

Lipeşte benzile auto-adezive imediat după partea albă a unghiilor. Pe vârfurile unghiilor, aplică oja albă (pentru ca oja să nu se cojească, aplic-o şi pe muchia unghiei, chiar puţin sub vârful acesteia).

Culoare lucioasă şi rezistentă

machiaj make-up

 Oriflame Nail Butter Advanced Condition Reviver Balsam de unghii cu efect intens de hrănire şi revigorare 1,6 g

 Oriflame Beauty Nail Tip Guides Benzi protectoare pentru unghii Oriflame Beauty 40 de buc.

3

14693

3.90

2.49

 Oriflame Beauty Nail White Tip Ojă albă pentru vârful unghiilor Oriflame Beauty 4, 5 ml

18929

22.00

11.99

 Oriflame Beauty French Manicure Ojă pentru manichiură franţuzească Oriflame Beauty 7 ml

19.00

11.99 59


22909 Olive Beige 22910 Natural Beige

Oriflame Beauty Studio Artist Foundation Fond de ten Oriflame Beauty Studio Artist 30 ml

40.00

Acoperire naturală a imperfecţiunilor 23052 Medium

12811 Natural Beige

Oriflame Beauty Matte Control Foundation Fond de ten cu efect matifiant Oriflame Beauty 30 ml

35.00

23053 Dark

Oriflame Beauty Studio Artist Concealer Corector Oriflame Beauty Studio Artist 10 ml

17.00

18460 Amazing Peach

18461 Spectacular Nude

18462 Sensational Bronze

18463 Ravishing Rose

18464 Stunning Clover

18465 Explosive Pink

20205 Dramatic Ruby

20206 Striking Plum

Oriflame Beauty Triple Core Lipstick Ruj Oriflame Beauty Triple Core 4g

29.00

Pomeţi sculptaţi, cu accente subtile 26533 Soft Peach

26534 Pink Glow

Culoare îndrăzneaţă, dintr-o singură mişcare! 26535 Sheer Berry

Oriflame Beauty Studio Artist Cream Blush Fard-cremă pentru obraz Oriflame Beauty Studio Artist 20 ml

28.00

60

Culoare cremoasă, rezistentă 22526 Blossom Petal

22527 Pink Passion

22528 Pink Mayflower

22529 Cranberry Blush

22530 Clover Haze

22532 Pink Lady

22534 Warm Peach

22536 Coral Wave

22537 Red Copper

22538 Garnet Attraction

22540 Red Devotion

22541 Daring Red

22542 Irresistible Red

22543 Total Nude

22545 Beige Wonder

22546 Summer Tan

22549 Maiden Fawn

22550 Chestnut Glory

22552 Violet Fairy

22553 Purple Haze

Culoare, îngrijire & strălucire

Pentru ultima dată în catalog! 23051 Light

12809 Porcelain

12810 Natural Ivory

26569 Vibrant Almond

26570 Pink Impact

26571 Striking Rose

26572 Electric Red

26573 Deep Berry

26574 Intense Cherry

Lip Impact Crayon Ruj-creion Lip Impact 3,9 g

27.00

Oriflame Beauty Wonder Colour Lipstick Ruj Oriflame Beauty Wonder Colour 4g

De 16 ori mai mult volum Pentru ultima dată în catalog! 22521 Black

22522 Brown

Oriflame Beauty Maxi Lash Mascara Rimel Oriflame Beauty Maxi Lash 8 ml

27.00

Alungire instantanee 24306 Black

Hyper Stretch Mascara Rimel Hyper Stretch 8 ml

20264 Pink Hypnotic

20266 Raspberry Sorbet

20267 Pink Elixir

20268 Trendy Berry

20269 Red Ovation 20270 Sexy Plum

Oriflame Beauty Power Shine Ruj Oriflame Beauty Power Shine 1,6 g

26.00

22745 Peach Kiss

22746 Pink Secret

21624 Natural Rose

21625 Golden Beige

22747 Mauve Dream

22748 Rose Blossom

22749 Cerise Pink

22750 Plum Desire

22751 Eternal Red

22752 Warm Coral

Giordani Gold Age Defying Foundation Fond de ten anti-îmbătrânire Giordani Gold 30 ml

21632 Natural Radiance

21633 Natural Bronze

22753 Honey Chestnut

Giordani Gold Jewel Lipstick Ruj Giordani Gold Jewel 4g

39.00

23858 Black

23859 Nude

Kohl Pencil Creion dermatograf pentru pleoape 1, 3 g

19.00

Machiaj seducător smoky eyes 26566 Graphite Grey

26567 Khaki Green

26568 Brown Mauve

Soft Diffuse Powder Eye Liner Tuş-pudră pentru pleoape Soft Diffuser 0 ,7 g

27.00

23763 Natural Peach

Definire luxoasă

Perfecţiune oriunde şi oricând!

Giordani Gold Liquid Eye Liner Tuş lichid pentru pleoape Giordani Gold 7 ml

24160 Dark Bronze

27.00

Pentru ultima dată în catalog!

20265 Clover Haze

22744 Dusky Nude

Pomeţi cu strălucire de bronz

Strălucire 3D, luciu de oglindă 20263 Pink Punch

21622 Light Ivory

50.00

Priviri definite, dramatice

20259 Gold Touch

21621 Porcelain

Culoare intensă, opulentă 21623 Natural Beige

24307 Prune

24.00

20258 Frosted Champagne

Perfecţiunea tenului

Giordani Gold Bronzing Pearls Perle bronzante Giordani Gold 25 g

Oriflame Beauty Mirror Oglindă Oriflame Beauty 6.2 x 6.2 cm.

14.90

14690

9.99

37.00

21720

22918 Smoky Black

65.00

22919 Smoky Brown

Ojă lucioasă şi rezistentă 27088 Misty White

27089 Pearly Nude

27091 Royal Red

27092 Lacquered Cherry

30413 Satin Rose

30414 Tempting Pink

30415 Noble Burgundy

22

92

27090 Pink Carat

Giordani Gold Lacque Brilliance Ojă Lacque Brilliance Giordani Gold 11 ml

24.00

machiaj

22907 Porcelain

22908 Fair Nude

Finisare mată, impecabilă

3

22920 Bronzed Taupe

Ro ya

lB

20362 Black

Acoperire profesională Pentru ultima dată în catalog!

22921 Sheer Purple 22922 Shimmering Green 22923 Royal Blue

Alungire ŞI volum! Oriflame Beauty 2FX Mascara Rimel Oriflame Beauty 2FX 8 ml

20362

lue

30.00 19.99

Nuanţe trendy, uşor de asortat Oriflame Beauty Colour Pro Eye Shadow Trio Fard trio pentru pleoape Oriflame Beauty Colour Pro 2 ,7 g

42.00 27.99

61


Conturează ochii pe exterior, urmând linia genelor superioare şi inferioare1)

Machiajul modelului: Creion Soft Kajal 30429 Steel Grey.

CREEAZĂ LOOK-UL: FOCUS PE PRIVIRE, CU SOFT KAJAL

TOATE PRIVIRILE CĂTRE TINE NOU! EM OA SĂ FO RM UL Ă CR

30429 Steel Grey

lack

B imply

28 S

304

7M 42

30 lue

tB igh idn

Conturează pe interior pleoapele superioară şi inferioară

ESTE MOMENTUL TĂU!

Ai încredere în propria frumuseţe! Produsele şi look-urile propuse de VeryMe te ajută să ieşi în evidenţă, precum cea mai frumoasă floare!

CONTUREAZĂ ÎNTINDE REZULTAT PERFECT Finalizează prin aplicarea unui strat de rimel 1) Pentru a menţine vârful creionului kajal, aplică dintr-un unghi de 45°.

Mai multe trucuri pentru Soft Kajal pe: www.oriflame.ro www.facebook.com/ verymebyoriflame

Very Me Soft Kajal Creion Very Me Soft Kajal Niciodată nu a fost mai uşor să îţi pui în valoare privirea! Creion kajal, cu vitamina E şi formulă cremoasă, foarte catifelată la atingere. Poţi realiza contururi dramatice sau poţi estompa culoarea, pentru un efect mai delicat. Perfect pentru linia genelor sau pentru conturul intern. 2 g

22.00

14.99

30427 Midnight Blue 30428 Simply Black 30429 Steel Grey

63


ESTE MOMENTUL TĂU!

27082 Golden Sparkle

27084 Purple Sparkle

27083 Dark Pink Sparkle

ABUNDENŢĂ DE CULORI! SUPER STRĂLUCITOARE

USCAT

26816 Downtown Grey

UMED

ÎNCÂNTARE PENTRU SIMŢURI

NOU!

30323 TEASE ME Almond

30324 TE

MPT ME C

hocolate

3032

5 TH

TĂ ED IŢ IE L IM ITA

RILL

ME S

affro

n

26817 Cocoa Glaze

27082 Golden Sparkle 27084 Purple Sparkle 27083 Dark Pink Sparkle

26818 Soft Brown

 Very Me Secrets Nail polish Ojă Very Me Secrets Ojă strălucitoare, în nuanţe superbe, cu luciu incredibil. Formulă cu uscare rapidă. 8 ml

4.99

aG la z e

co

ue

l

n

Machiajul modelului: Creion Soft Kajal 30428 Simply Black / Fard de pleoape Soft N’ Glam 26817 Cocoa Glaze / Luciu de buze Gloss Lover 30324 TEMPT ME Chocolate.

26822 Deep Green

ow

aB

Br

2D

2681 8

S

o ft

21

8

64

7.90

2 682

Sw

eet O li v e

Lil ac

68

2

23267

26 8 2 0 A qu

y Lad

 Very Me Eye Shadow Applicators Aplicatoare fard de pleoape Very Me Set de 4 buc. Materiale: spumă, PP. Trusă închisă 4.5 x 7.2 cm.

ee

2 68 1 9

12.99

26821 Sweet Olive

Co

26

19.00

26 81 7 ee n

 Very Me Soft N’ Glam Eye Shadow Fard de pleoape Very Me Soft N’ Glam 1,9 g

Gr

11.99

26820 Aqua Blue

p

18.00

very me

26819 Lady Lilac

16

D ow

n t o w n G re y

TEASE ME Migdale ademenitoare

TEMPT ME Ciocolată irezistibilă

Descoperă mai multe despre ingredientele noastre afrodiziace! www.facebook.com/verymebyoriflame

THRILL ME Şofran exotic

STRĂLUCIRE CAPTIVANTĂ AROME APETISANTE PARFUMURI IREZISTIBILE  Very Me Gloss Lover Luciu de buze Very Me Gloss Lover Atunci când dragostea pluteşte în aer, buzele tale ar trebui să fie… desertul! Gloss cu strălucire încântătoare şi arome de deserturi apetisante, afrodiziace. 10 ml

15.00

9.99

65


ESTE MOMENTUL TĂU!

CATIFELAT & DELICAT

PERFECŢIUNE ABSOLUTĂ 20532 Matte latte

20386 Porcelain 20388 Sand

20387 Ivory

SFATURI DE FRUMUSEŢE: MENŢINE NATURALEŢEA!

20389 Cocoa

a tenul gras, Pudra este excelentă pentru a matifi mare este lucios, însă aplicarea în cantitate prea care poate una dintre greşelile cele mai comune, u crea impresia unui machiaj-mască! Pentr i numa rezultate optime, aplică un strat fin şi atunci când este nevoie.

Frédérique, Dezvoltator Produse Frumuseţe

11.99

 Very Me Sponges Bureţi pentru aplicarea fondului de ten Very Me 4 x 4 x 0.5 cm.

24

35

k y Pin ett Pr

23265

24 35

 1

ee t Sw

Coral

 Very Me Cherry My Cheeks Fard de obraz Very Me Cherry Fard de obraz cu textură catifelată şi nuanţe proaspete, pentru pomeţi îmbujoraţi. 2 g

24.00

66

14.99

6.90

3.99

 Very Me Blush Brush Pensulă pentru aplicarea fardui de obraz Very Me Dimensiuni: lungime 10.7 cm. 24897

19.90

12.99

 Very Me No Time for Shine powder Pudră matifiantă Very Me No Time for Shine Formula matifiantă absoarbe excesul de sebum. Corectează imperfecţiunile, fără a ascunde fumuseţea naturală. 9 g

22.00

11.00  Very Me Cover Up Concealer Baton corector Very Me Cover Up Ascunde imperfecţiunile cu ajutorul acestui corector uşor de folosit! Vei obţine un look natural, plin de prospeţime. Conţine ulei din arbore de ceai, care calmează iritaţiile. 1 g

very me

rfect 2127 8 Pe

19.00

12.99 0

Light

 Very Me Smoothie Foundation Fond de ten Very Me Smoothie 30 ml

19.00

26545

20531 Matte light

21279 Dark Secret

 Very Me Prep Me Perfect Cremă cu efect de uniformizare Very Me Prep Me Perfect 30 ml

20531 Matte light

MATIFIANTĂ

 CU ULEI CALMANT DIN ARBORE DE CEAI

50%

REDUCERE

14.00

7.00

67


ESTE MOMENTUL TĂU!

DUBLU IMPACT CONECTORUL

CADOU

LOOK METALIC

20438 Grey

20440 Blue

20441 Green

Very Me Clickit Eye Liner Tuş lichid pentru pleoape Very Me Clickit 3, 5 ml

13.00

8.99

Very Me Pink Me Perfect Lip Gloss Luciu de buze Very Me Pink Me Perfect 10 ml 22497

20525 Raspberry

23086 Coral

13.00

8.99

Green

24594 Feel The Love

24595 Happy Glow 24596 Daring Spirit

24958 Black

24597 Just Relax

20435 Black

Very Me Clickit Mascara Rimel Very Me Clickit 3, 5 ml

68

ECIS PR

24593 Energy Shock

Very Me Clickit Lip Gloss Luciu de buze Very Me Clickit 3, 5 ml

20435

13.99

9.99 24592 Confident Boost

20523 Baby Pink

22.00

15.00

Very Me Mood Lip Gloss Luciu de buze Very Me Mood 10 ml

13.00

8.99

24959 Blue

CULOARE ÎNDRĂZNEAŢĂ ALUNGIRE CURBARE DEFINIRE  Very Me Funky Extendalash Rimel Very Me Funky Extendalash Extandalash, rimelul nostru fantastic 3-în-1, tocmai a devenit 4-în1! Genele ca de păpuşă, alungite, curbate şi definite, sunt acum puse în valoare de o culoare intensă! 8 ml

16.00

15.00

9.99

very me

20437 Black

reen

PRODUSE CLICKIT

 Very Me Metaliner Tuş lichid metalic pentru pleoape Very Me Tuş lichid pentru pleoape, în nuanţe metalice intense şi strălucitoare. Aplicator-stilou, pentru un plus de precizie. 3, 5 ml

87 G

LA CUMPĂRAREA ORICĂROR 2

270

3.00

27086 Blue

20418

ATĂ E D IŢ IE LIM IT

VÂRF

Very Me Clickit Connector Conector Very Me Clickit

STIL ÎNDRĂZNEŢ!

24961 Silver

9.99

69


ESTE MOMENTUL TĂU!

EXPLOZII FLORALE

TENTAŢII PARFUMATE

ÎN LIM ITA STO CUR ILO DIS PON IBIL E!

NOU!

FREZIE, NUGA, VANILIE

ED IŢI E LIM ITATĂ R

E D IŢ IE L

I M ITATĂ ÎN L IM IT A S TO C U R IL O R D IS P O N IB IL E !

E D IŢ IE

L I M I TA TĂ

“Notele calde de nuga din inima parfumului sunt cu adevărat irezistibile. Un parfum de care te îndrăgosteşti – pentru îndrăgostite!”

 Getaway Eau de Toilette Apă de toaletă Getaway Evadează în ţinutul mediteranean cu apa de toaletă Getaway! Briza proaspătă a mării la răsăritul soarelui face loc notelor florale senzuale pentru ca, la final, acordurile sărate să creeze cadrul perfect pentru un apus de soare plin de romantism. 30 ml 25399 70

40.00

27.99

 Ultra Glam Eau de Toilette Apă de toaletă Ultra Glam Ritmul preia controlul cu seducătoarele note vanilat-fructate ale parfumului Ultra Glam. 30 ml 23614

65.00

39.99

Sebastien, dezvoltator parfumuri Oriflame

 Rock’N’Passion Eau de Toilette Apă de toaletă Rock’N’Passion Vibrant, sexy, intens – sau, pe scurt, apa de toaletă Rock ‘n’ Passion. Arome de piele, atingerea unei flori de portocal, o super doză de patchouli sexy şi, evident, multă atitudine… 30 ml 24743

very me

 

65.00

39.99

 First Rendezvous Eau de Toilette Apă de toaletă First Rendezvous Pur şi simplu nu-i va putea rezista! Aromele proaspete şi vibrante de frezie dansează în jurul notelor centrale de nuga, pentru a se aşeza apoi în îmbrăţişarea caldă a vaniliei. 30 ml 30060

40.00

27.99

71


NOU!

Sezonul acesta, tendinţa “colour block” are în centrul atenţiei nuanţe clasice – tonuri neutre şi contrastante, pentru o ţinută sofisticată.

FLORAL DELICAT Pune accentul pe latura ta feminină, delicată

EDIŢIE LIMITATĂ

DETALII: închidere cu capsă, compartiment pentru monede şi fante pentru carduri

NOU!

Combinaţii CLASICE

 Linnea Earrings Cercei Linnea Cercei cu detalii florale, pietre strălucitoare din sticlă şi perle artificiale. Sistem de prindere din oţel inoxidabil. Etui din organza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Dimensiuni: 2 x 2 x 2.5 cm.

27357 

27470

119.90

89.99

 Clara Purse Portofel Clara Portofel din imitaţie de piele în două nuanţe, finisare de calitate superioară. Dimensiuni: 21 x 10.5 x 2 cm.

27471 72

64.90

49.99

24.99

 Linnea Necklace Colier Linnea Pandantiv cu detalii florale şi lucrătură delicată, în nuanţe clasice. Are pietre mici din sticlă strălucitoare, perle artificiale şi accente în tonuri de bronz. Etui din organza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 45 cm + 6 cm extensie.

3 1 geantă

compartimente  Clara Bag Geantă Clara Geantă de umăr, din imitaţie de piele în două nuanţe - maro şi cognac, finisare de calitate. Are 3 compartimente pentru depozitare. Dimensiuni: 37 x 27 x 9 cm.

34.90

accesorii

 

27356

39.90

29.99

 Linnea Bracelet Brăţară Linnea Brăţară glamour din perle artificiale şi pietre strălucitoare din sticlă, cu detalii florale. Etui din organza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Bandă elastică, pentru a se potrivi diferitelor mărimi.

27358

37.90

27.99

73


NOU!

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

EDIŢIE LIMITATĂ

Moda se îmbină cu funcţionalitatea, într-un accesoriu care bifează cele trei elemente în tendinţe: texturi omogene, forme solide şi inovaţie 2-în-1.

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Set de 6 agrafe, cu pietre transparente şi de culoarea ambrei

geantă de umăr, geantă de mână şi geantă-plic

accesorii

1 geantă, 3 modalităţi de a o purta:

SET DE 5

ACCESORII

clasice

Ideal Earring Set Set cercei Ideal Setul perfect de accesorii clasice: cercei în toate formele pe care ţi le-ai putea dori. Sisteme de prindere din oţel inoxidabil. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Dimensiunile variază între 0.6 –1 cm.

Fashionable Bracelet Watch Ceas-brăţară Fashionable Ceas cu brăţară elegantă din material acrilic, într-o combinaţie de nuanţe crem-nude şi argintiu. Etui din catifea inclus. Carcasa de pe spate din oţel inoxidabil. Baterii fără mercur incluse. Mecanism cu quartz. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Bandă elastică, pentru a se potrivi tuturor mărimilor. Cadran: 2 x 2 cm.

29.99

89.99

27360 74

39.90

27359

119.90

EDIŢIE LIMITATĂ  Golden Moments Hair Pins Agrafe Golden Moments Agrafe aurii pentru păr, cu detalii din pietre transparente sau de culoarea ambrei, pentru un accent strălucitor. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 5 cm. 6 piese.

27370

19.90

15.99

 Golden Moments Scarf Eşarfă Golden Moments Eşarfă elegantă din vâscoză, de culoarea şampaniei, cu franjuri şi detalii strălucitoare. Dimensiuni: 195 x 45 cm + 10 cm franjuri.

 Golden Moments Clutch Geantă-plic Golden Moments Geantă luxoasă din imitaţie de piele aurie, cu mâner detaşabil şi bretea lungă, ajustabilă. Finisaje aurii. Dimensiuni: 33.5 x 16 cm.

27368

27369

64.90

49.99

74.90

59.99 75


NOU!

DETALII CROC

NOU!

MUST HAVE!

DETALII: închidere cu fermoar, buzunar interior cu fermoar, buzunar pentru telefonul mobil.

accesorii

 

76

 Asha Bag Geantă Asha Completează-ţi stilul cu această geantă gri, din imitaţie de piele. Are accente metalice şi detalii asemănătoare pielii de crocodil. Dimensiuni: 38 x 27 x 15 cm.

 Asha Purse Portofel Asha Portofel gri, din imitaţie de piele, cu detalii metalice şi accente asemănătoare pielii de crocodil. Ideal pentru completarea unui look smokey. Detalii: 19 x 10 x 2 cm.

27290

27291

119.90

89.99

64.90

49.99

Frumuseţea STRĂLUCIRII Creează un efect de strălucire uimitoare, purtând aceste bijuterii feminine şi delicate, cu accente aurii.

 Flowery Openwork Earrings Cercei Flowery Openwork Cercei superbi, cu detalii aurii şi model dantelat, foarte feminin. Sistem de prindere din oţel inoxidabil. Etui din organza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 5.5 cm.

27353

24.90

19.99

 

 Flowery Openwork Necklace Colier Flowery Openwork Colier auriu, cu design unic şi detalii dantelate, foarte feminine. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 40 cm + 6 cm extensie.

27352

39.90

29.99

 Flowery Openwork Bracelet Brăţară Flowery Openwork Un accesoriu unic şi foarte feminin – brăţară aurie, cu detalii dantelate. Etui din organza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Se ajustează pentru a se potrivi majorităţii mărimilor.

27354

39.90

29.99

77


ÎNGRIJIREA PIELII

FPS

15

Lifting & FPS 15

Pentru cearcăne

Tratament concentrat împotriva cearcănelor

 Bioclinic Circulation Eye Power Accelerator Day/Night Tratament de zi/noapte pentru accelerarea circulaţiei din zona de contur a ochilor Bioclinic Cremă-tratament concentrată pentru zona de contur a ochilor, cu acţiune asupra cearcănelor. Contribuie la îmbunătăţirea microcirculaţiei şi conferă luminozitate pielii. 15 ml

60.00

23381

35.99

Pentru piele lăsată

 Bioclinic Lifting Power Concentrate Day Cremă de zi cu efect intens de lifting Bioclinic Cremă de zi concentrată cu efect de lifting, pe bază de retinol pur. Are FPS 15 pentru a proteja mecanismele de apărare a pielii. Acţionează imediat pentru a conferi pielii lipsite de fermitate un efect îndelungat de lifting. 30 ml

21353

Martie

ZIUA FEMEII

Viitorul tenului tău ARATĂ EXCELENT! Tocmai când credeai că a venit momentul să accepţi faptul că semnele avansării în vârstă devin vizibile, Oriflame îţi oferă soluţiile de care ai nevoie pentru a transforma aspectul tenului tău, pentru a-ţi face ziua mai frumoasă şi chiar pentru a-ţi schimba viaţa!

75.00

44.99 Reducere de •

-40%

79


Triplă acţiune de apărare împotriva ridurilor

Pentru toate tipurile de piele

Un ritual complet de îngrijire a pielii, cu extract de Celule Stem din Plante. Cu Ecollagen păşeşti în lumea viitorului, unde frumuseţea ta nu are vârstă – ridurile sunt reduse cu până la 33% în doar 12 săptămâni.2) Stimulează producţia de colagen şi reumple ridurile din interior! Un ten mai neted în timp ce dormi! 15

“Ador această cremă! Pielea mea este mai frumoasă decât a fost vreodată în ultimii ani”.1)

FPS

 

+200%

3)

 Ecollagen Wrinkle Correcting Night Cream Cremă de noapte pentru corectarea ridurilor Ecollagen Îmbogăţită cu extractul unic de celule stem din plante, acţionează pentru a reumple ridurile din interior şi a preveni formarea ulterioară a acestora. Textură consistentă şi mătăsoasă. Nu conţine parabeni. 50 ml

26686

70.00

44.99

 Ecollagen Wrinkle Correcting Day Cream SPF 15 Cremă de zi pentru corectarea ridurilor FPS 15 Ecollagen Creată pe baza extractului unic de celule stem din plante, această cremă de zi contribuie la reumplerea ridurilor din interior şi la prevenirea formării ulterioare a acestora. Textura nouă, mai lejeră, se absoarbe uşor în piele. Nu conţine parabeni. 50 ml

26685

îngrijirea skin care pielii

35+

Stimulează producţia de colagen cu

70.00

44.99

NOU! 

Aplicator cu bilă, efect răcoritor 1) Comentariu nesolicitat dintr-un studiu al consumatorilor

80

2) Testare clinică pe un eşantion de 31 femei care au folosit crema de zi + crema de noapte 3) Extract de celule stem din plante, testat in vitro

Contribuie la estomparea pungilor de sub ochi şi are acţiune împotriva cearcănelor

 Ecollagen Wrinkle Correcting Eye Cream Cremă pentru corectarea ridurilor din zona de contur a ochilor Ecollagen Cremă Ecollagen cu formulă lejeră pentru îngrijirea zonei de contur a ochilor, îmbogăţită cu extract de celule stem din plante. Se masează folosind aplicatorul cu bilă. Are acţiune asupra ridurilor, cearcănelor şi pungilor de sub ochi. 15 ml

26687

37.00

24.99

81


35+

Pentru toate tipurile de piele

NOU! Noul mini-set Ecollagen! EDIŢIE LIMITATĂ Pentru tine sau pentru a-l oferi cadou… Este ocazia perfectă pentru a încerca NOILE noastre tratamente inovatoare antirid, la un preţ incredibil de mic!

îngrijirea pielii

SETUL INCLUDE GEANTA DE COSMETICE Ecollagen!

Ecollagen Wrinkle Correcting Care Mini set Set cu mini-creme pentru corectarea ridurilor Ecollagen Set ce conţine trei dintre cele mai bine vândute creme, în ambalaje mini – cremă de zi (10 ml), cremă de noapte (10 ml) şi cremă pentru conturul ochilor (5 ml), toate din gama Ecollagen.

30116 FPS

82

15

49.00

29.99 83


PANELUL DE EXPERŢI

Holly Grenfell are peste 30 ani de experienţă în domeniul industriei produselor cosmetice. Este un om de ştiinţă specializat în dermato-cosmetică, recunoscut la nivel internaţional. În acelaşi timp, este evaluator european în domeniul siguranţei.

Holly Grenfell Ştiinţa îngrijirii pielii

Eficienţa Time Reversing!

45+ Pentru ten matur

Pe măs ură ce micro sferele aurii se tope sc sub a t in gerea degete lor tale , pielea capătă o nuan ţ strălucit ă caldă, oare. îngrijirea pielii

• Luminozitate • Aspect neted al pielii • Fermitate • Elasticitate • Nuanţă uniformă a pielii Se aplică de două ori pe zi, dimineaţa şi seara. Pentru rezultate optime, aplică ulterior crema de zi sau de seară Time Reversing.

Time Reversing SkinGenist™ Day & Night Essence Tratament pentru zi & noapte Time Reversing SkinGenist™ 30 ml

Redescoperă potenţialul de întinerire din genele proprii Un nutrient superior anti-îmbătrânire derivat din Soia, cu acţiune la nivel genetic. A fost selectat în urma unor cercetări ample. Încapsulat pentru a pătrunde în straturile profunde ale pielii. Eficienţă demonstrată în privinţa tuturor problemelor tenului matur. 1) Evaluarea consumatorilor, eşantion format din 98 femei peste 45 ani. 2) Aquaporine, CD44 şi Gene Cadherin. 3) Evaluarea consumatorilor, eşantion format din 103 femei peste 45 de ani. 84

ELIXIRUL LUXOS AL TINEREŢII, cu GenisteinăSOIA pentru stimularea Genelor Frumuseţii™. Revitalizează tenul matur şi estompează vizibil ridurile şi liniile de expresie – în doar 2 săptămâni!

REDĂ TOATE ATRIBUTELE3) UNUI TEN TÂNĂR

Datorită revoluţionarei noastre inovaţii,Time Reversing poate acţiona asupra genelor frumuseţii, ajutându-te să arăţi cu până la 8 ani mai tânără!1)

Potenţialul nelimitat de întinerire a pielii este susţinut de 3 Gene ale Frumuseţii™.2) GenisteinaSOIA, un nutrient avansat anti-îmbătrânire, identifică şi potenţează efectele propriilor Gene ale Frumuseţii™. Reactivate, acestea contribuie la menţinerea aspectului tânăr al pielii.

Tratament luxos de revitalizare cu efect intens de estompare a ridurilor

24217

95.00

Vezi pagina următoare

CUMPĂRĂ-L ACUM CU NUMAI

49.99

85


45+

Alege-ţi produse de înaltă performanţă pentru rutina zilnică de îngrijire

PROBLEMA PIELII Îmbătrânire hormonală, pierderea elasticităţii, a fermităţii şi a clarităţii & riduri profunde.

TIME REVERSING Skin Genist™

Redescoperă potenţialul de întinerire din genele proprii

DE ZI

DE NOAPTE

Atenţie: numai pentru uz extern!

Time Reversing SkinGenist™ Night Cream Cremă de noapte Time Reversing SkinGenist™ 50 ml

Time Reversing SkinGenist™ Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor Time Reversing SkinGenist™ 15 ml

24181

24184

24665

75.00

Time Reversing SkinGenist™ Multi-Cleanser Demachiant multifuncţional Time Reversing SkinGenist 150 ml

24189

25261

105.00

Un ten întinerit şi luminos, mai mult timp!

Aplică demachiantul cu ajutorul unei dischete din bumbac, masând faţa şi gâtul. Curăţă-l apoi cu discheta – nu este necesară clătirea. Se foloseşte dimineaţa şi seara.

45.00

PROBLEMA PIELII Pierderea fermităţii, deshidratare, adâncirea ridurilor

Secretul preţios al tenului ferm DEMACHIANT

Royal Velvet Repairing Night Cream Cremă de noapte cu efect reparator Royal Velvet 50 ml

22814

70.00

LOŢIUNE TONICĂ

Royal Velvet Creamy Cleansing Milk Lapte demachiant Royal Velvet 200 ml

22421

35.00

Royal Velvet Soothing Toner Loţiune tonică cu efect calmant Royal Velvet 200 ml

22423

35.00

 Diamond Cellular Micellar Solution Cleanser Soluţie de curăţare a tenului Diamond Cellular 200 ml

21339

50.00

Soluţia completă anti-îmbătrânire

DE ZI

DE NOAPTE

Diamond Cellular Anti-Ageing Cream Cremă antirid de faţă Diamond Cellular 50 ml

13659

110.00

Diamond Cellular Night Restorative Treatment Tratament regenerator de noapte Diamond Cellular 30 ml

18437

105.00

 Diamond Cellular Multi-Perfection Eye Treatment Cremă de tratament pentru conturul ochilor Diamond Cellular 15 ml

22419

Corectează liniile fine, estompează cearcănele şi pungile de sub ochi

34.99

PROBLEMA PIELII Semne vizibile ale îmbătrânirii, riduri, nuanţă neuniformă a tenului, piele ternă, decolorare & pigmentare

DIAMOND CELLULAR

40+

Pentru toate tipurile de piele

Lasă pielea extrem de curată

Pentru REZULTATE OPTIME

40.00

DEMACHIANT

DE NOAPTE

86

75.00

Time Reversing SkinGenist™ Instant Smooth Capsules Capsule pentru netezirea tenului Time Reversing SkinGenist™ 30 buc

ROYAL VELVET

40+

ÎNGRIJIREA ZONEI DE CONTUR A OCHILOR

Time Reversing SkinGenist™ Day Cream SPF 15 Cremă de zi FPS 15 Time Reversing SkinGenist™ 50 ml

ÎNGRIJIRE SPECIALĂ

40+

RITUALUL EFICIENT DE ÎNGRIJIRE PENTRU

îngrijirea pielii

ÎNGRIJIRE AVANSATĂ A TENULUI

60.00

39.99

OFERTĂ DE SET!

Demachiant & cremă pentru conturul ochilor ambele cu numai

59.99 lei

87


RITUALUL EFICIENT DE ÎNGRIJIRE PENTRU

Corpul pe care ţi-l doreşti!

Picioare şi coapse reconturate… mult mai sexi!

Pentru REZULTATE OPTIME

Conţine activi puternici de distrugere a grăsimilor!

Combină ritualul de îngrijire Perfect Body cu exerciţiile fizice şi o dietă sănătoasă.

Tratament anticelulitic intensiv de noapte, timp de 2 săptămâni

Eficienţă amplificată datorită dispozitivului de masaj. Garantat.

Cutie cu 14 fiole

îngrijirea pielii

24337

50.00 

 Perfect Body Anti-Stretch Mark Cream Cremă împotriva vergeturilor Perfect Body 150 ml

18434

65.00

 Perfect Body Tight Tummy Toning Gel Gel tonifiant pentru abdomen Perfect Body 125 ml

18426

 Perfect Body Firming Bust & Décolleté Gel Gel cu efect de fermitate pentru bust şi decolteu Perfect Body 50 ml

18436 88

55.00

69.00

 Perfect Body Anti-Cellulite Attack Gel anticelulitic Perfect Body Formula eficientă anticelulită are rezultate excelente şi garantate în lupta cu aspectul de coajă de portocală al pielii. Are încorporat un dispozitiv de masaj, pentru a îndepărta celulita care cedează greu. 150 ml

24884

75.00

49.99

 Perfect Body Anti-Cellulite Night Action Ampoules Fiole cu ser anticelulitic pentru noapte Perfect Body Ser foarte concentrat care acţionează eficient şi diminuează vizibil aspectul celulitei. Seara, se aplică tot conţinutul unei fiole pe zonele cu probleme şi se masează. 14 x 10 ml

17558

99.00

64.99

Pentru ultima dată în catalog!

 Perfect Body Ultra Firming Body Lotion Loţiune de corp pentru fermitate Perfect Body 200 ml

 Perfect Body Visible Re-Contouring Serum Ser cu efect vizibil de reconturare a corpului Perfect Body Formulă concentrată cu efect de slăbire, pentru coapse mai ferme, mai catifelate. 100 ml

21325

79.00

54.99 89


15+

Oferă-i tenului tău hidratare zilnică din abundenţă!

Purifică în profunzime, în 2 paşi – exfoliant & mască

Pentru toate tipurile de piele

Tender Care Balsam multifuncţional Tender Care 15 ml

1276

Pentru toate vârstele

Hidratantă & protectoare

17.00

Curăţă în profunzime, având acţiune delicată de exfoliere

Hrănitoare & reconfortantă

Pentru REZULTATE OPTIME

 Pure Skin Face Wash Gel pentru spălarea tenului Pure Skin 150 ml

20164

Foloseşte de 1–2 ori pe săptămână masca de faţă cu efect profund de îndepărtare a punctelor negre. Aplic-o pe pielea curăţată, evitând zona de contur a ochilor.

90

Ascunde şi tratează coşurile

 Pure Skin Blackhead Clearing Mask Deep Action Mască de faţă cu efect profund de îndepărtare a punctelor negre Pure Skin 50 ml

 Pure Skin 1 Clarifying Scrub 2 Purifying Mask 1 Exfoliant şi 2 Mască purificatoare pentru faţă Pure Skin 12 ml

24202

22418

15.00

9.99

5.00

2.99

22.00 

 Pure Skin Face Toner Loţiune tonică Pure Skin 150 ml

20620

22.00

 Pure Skin Hide & Treat Cremă corectoare Pure Skin 15 ml

20176

îngrijirea pielii

Pentru ten gras

Acţionează împotriva punctelor negre

11.00

6.99

 Essentials Gentle 3-in-1 Cleanser Demachiant delicat 3-în-1 Essentials 150 ml

23753

19.00

 Essentials Daily Scrub Cleanser Exfoliant de faţă pentru utilizare zilnică Essentials 100 ml

 Essentials Moisturising Day Cream Cremă hidratantă de zi Essentials 75 ml

 Essentials Nourishing Night Cream Cremă hrănitoare de noapte Essentials 75 ml

23744

23747

23745

19.00

12.99

19.00

12.99

19.00

12.99 91


2. TONIFIERE

SEEING IS BELIEVING pentru toate tipurile de ten

CURĂŢARE/ TONIFIERE

Optimals Seeing is Believing Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor Optimals Seeing is Believing 15 ml

25260

25264

26.00

17.99

ten gras

 Optimals Balancing Toner Normal/Combination Skin Loţiune tonică echilibrantă pentru ten normal/mixt Optimals 200 ml

26000

 Optimals Cleansing Gel Oily Skin Gel demachiant pentru curăţarea tenului gras Optimals 200 ml

25258

23.00

15.99

25210

26.00

 Optimals Purifying Toner Oily Skin Loţiune tonică purificatoare pentru ten gras Optimals 200 ml

ten uscat şi sensibil

25262

 Optimals Cleansing Milk Dry/Sensitive Skin Lapte demachiant pentru curăţarea tenului uscat/sensibil Optimals 200 ml

35.00

23.00

 Optimals Oxygen Boost Day Cream Oily Skin Cremă de zi pentru ten gras Optimals Oxygen Boost 50 ml

26.00

25198

35.00

  Optimals Soothing Toner Dry/Sensitive Skin Loţiune tonică pentru calmarea tenului uscat/sensibil Optimals 200 ml

26001

92

23.00

 Optimals Oxygen Boost Night Cream Oily Skin Cremă de noapte pentru ten gras Optimals Oxygen Boost 50 ml

25199

35.00

FPS

Foloseşte de două ori pe zi crema pentru conturul ochilor, înainte de aplicarea cremei de zi/noapte

CU MICROSFERE

Netezeşte tenul şi reduce vizibilitatea primelor riduri şi a porilor măriţi

Pentru REZULTATE OPTIME

  Optimals Foaming Gel Normal/Combination Skin Gel-spumă pentru curăţarea tenului normal/mixt Optimals 200 ml

30+

Menţine perfecţiunea şi tinereţea tenului tău!

ten normal/mixt

SKIN YOUTH

RITUALUL EFICIENT DE ÎNGRIJIRE PENTRU A

10

îngrijirea pielii

1. CURĂŢARE

Hidratează şi conferă luminozitate, contribuind la estomparea cearcănelor şi reducerea liniilor fine  Optimals Skin Youth Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor Optimals Skin Youth 15 ml

25265

14.99

 Optimals Skin Youth Day Cream SPF 10 Cremă de zi FPS 10 Optimals Skin Youth 50 ml

25200

Îngrijeşte tenul în timpul nopţii şi contribuie la menţinerea aspectului tânăr

25.00 

 Optimals Skin Youth Night Cream Cremă de noapte Optimals Skin Youth 50 ml

45.00

25.99

25203

45.00

25.99

93


BATOANE NATURAL BALANCE. GUSTAREA PROTEICÄ‚ INTELIGENTÄ‚.

Metoda delicioasă pentru RELAXARE

ĂŽn ďŹ ecare cutie!

naturale

După o zi activă, serveĹ&#x;te noua INFUZIE BOTANICÄ‚ relaxantă – pentru un efect instantaneu de relaxare.

Relaxare REŢETÄ‚ CALMANTÄ‚: • ceai Rooibos •muĹ&#x;eĹŁel • scorĹŁiĹ&#x;oară • ghimbir • cardamom • cuiĹ&#x;oare

î Ą

7

batoane

100%

Mai multă energie Ĺ&#x;i un plus de sănătate! Dovada că o gustare dulce POATE FI ĂŽn acelaĹ&#x;i timp sănătoasă

Botanical Infusion Infuzie botanică Delicioasă, sănătoasă Ĺ&#x;i 100% naturală – băutură caldă ce se prepară instant, un mix de extracte din plante, condimente Ĺ&#x;i ďŹ bre pro-biotice. ConĹŁine de asemenea antioxidanĹŁi. 40 porĹŁii uĹ&#x;or de preparat. Este disponibilă ĂŽn două variante de arome, cu două efecte diferite. 120 g

Natural Balance Bars Batoane Natural Balance Batoane 100% naturale, sănătoase Ĺ&#x;i hrănitoare, disponibile ĂŽn două variante de arome delicioase. Dezvoltate pentru a oferi un plus de energie sănătoasă. Sunt bogate ĂŽn proteine Ĺ&#x;i ďŹ bre, au IG (indice glicemic) scăzut. Fiecate cutie conĹŁine 7 batoane. 280 g (7 x 40 g).

55.00

59.00

î ˘

² 

 RUD 

 RUD î Ą Relaxantă

25032 24695

î ˘ Revitalizantă

Cu fructe: • rodie • acai • aďŹ ne recunoscute pentru proprietÄƒĹŁile antioxidante Ĺ&#x;i de stimulare a sănătÄƒĹŁii

Cu bucÄƒĹŁi de ciocolată: • cacao • orz • fulgi de ovăz recunoscute pentru proprietÄƒĹŁile energizante Ĺ&#x;i digestive 25386 Super Berries

25385 Choco

 

 

Vrei să Ĺ&#x;tii mai multe despre Wellness?

  

   

7( 6,0Ĺ–, %,1

94

( $5ýŖ, %,1

(

ĂŽntreabă-ĹŁi consultantul Wellness

95


SHAKE-urile NATURAL BALANCE. PENTRU O SCÄ‚DERE ĂŽN GREUTATE SÄ‚NÄ‚TOASÄ‚ ĹžI NATURALÄ‚.

Natural Balance Shake Shake Natural Balance Shake delicios Ĺ&#x;i sănătos, ce conĹŁine un amestec de proteine, acizi graĹ&#x;i omega 3 & 6, carbohidraĹŁi cu indice glicemic redus Ĺ&#x;i ďŹ bre. Ingredientele naturale oferă nutriĹŁia optimă Ĺ&#x;i contribuie la reducerea senzaĹŁiei de foame Ĺ&#x;i poftă. Creat Ĺ&#x;i dezvoltat ĂŽn Suedia. ConĹŁine 21 de porĹŁii. 378 g.

î Ą

M U LTIVITAM I N E & M I N ER ALE ESENŢIALE . APORT U L ZI LN IC PENTRU O VIAŢĂ SĂNĂTOA SĂ .

Fundamentul unei vieĹŁi sănătoase ĂŽNCEPE AICI.

Atinge greutatea pe care ĹŁi-o doreĹ&#x;ti, cu shake-urile Natural Balance. NutriĹŁie optimă, minimum de calorii – Ĺ&#x;i un gust incredibil!

109.00 SHAKE

Multivitamins & Minerals essentials Multivitamine & minerale esenĹŁiale Produs unisex de calitate superioară, ce oferă o combinaĹŁie echilibrată de 12 vitamine Ĺ&#x;i 10 minerale. Creat special pentru aportul zilnic al oricărei persoane peste 14 ani. Se iau 1–2 tablete zilnic, ĂŽn timpul mesei. 60 buc

27039

Metoda naturală, sigură Ĺ&#x;i delicioasă pentru reducerea greutÄƒĹŁii

î Ą CăpĹ&#x;uni î ˘ Vanilie î Ł Ciocolată

î ˘

15447 15448 22138

î Ł

49.00

Very Berry

INGREDIENTE DOAR 100 ml lapte degresat CALORII 50 ml iaurt cu conĹŁinut redus de grăsimi 100 ml mix fructe de pădure congelate 2 frunze mentă proaspătă 1 lingură shake Natural Balance de căpĹ&#x;uni

160

Pune toate ingredientele ĂŽn blender Ĺ&#x;i amestecă până când se omogenizează. ServeĹ&#x;te imediat.

TE SIMŢI EXCELENT. PLÄ‚TEĹžTI MAI PUŢIN. • ĂŽnaltă calitate • Standarde ĂŽnalte de siguranĹŁÄƒ • Produse ĂŽn Suedia

² 

Fiecare al 4-lea produs

CADOU! Cere consultantului tău mai multe informaĹŁii

 RUD 

 RUD  

 

Vrei să Ĺ&#x;tii mai multe despre Wellness?

  

   

7( 6,0Ĺ–, %,1

96

( $5ýŖ, %,1

(

ĂŽntreabă-ĹŁi consultantul Wellness

97


ÎNGRIJIREA CORPULUI & A PĂRULUI

 HairX Styling Shape Cream Wax Ceară-cremă pentru coafat HairX Styling 75 ml

21.00

21758 Stil, formă şi textură – pe păr umed sau uscat!

Fixare foarte puternică 

Efect de strălucire intensă

12.99

 Detangling Comb Pieptene pentru descurcat părul L: 22.8 cm x l: 4.8 cm x Î: 3 cm.

11.90

27130

7.99

 Blow-Drying Brush Perie pentru coafat părul L: 23 cm x l: 7.8 cm.

27134

24.90

15.99

 HairX Styling Flex Style Hair Gel Gel pentru păr HairX Styling 100 ml

13.00

18898

7.99

 HairX Styling Ultimate Style Hairspray Fixativ HairX Styling Ultimate 200 ml

24.00

20374

14.99

 HairX Styling Gloss Booster Spray Spray de păr pentru strălucire HairX Styling 50 ml

26.00

20375

Martie

ZIUA FEMEII

Îţi doreşti un plus de FEMINITATE?

Câteva momente doar şi doar pentru tine… bucură-te de frumuseţe şi acordă-le părului şi corpului tău atenţia de care au nevoie. Nu mai sta pe gânduri!

15.99

Economiseşte cu stil!

Coafează şi conferă definire uimitoare

-35%

Până la

99


A venit momentul să străluceşti! 

Descoperă tratamentele adecvate pentru

NOU ŞI ÎMBUNĂTĂŢIT

ÎNGRIJIREA PĂRULUI & SCALPULUI!

PENTRU PĂR FIN

PENTRU SCALP CU MĂTREAŢĂ

PENTRU PĂR VOPSIT

PENTRU PĂR DETERIORAT

– COMPLEX DE CERAMIDE –

– ACID SALICILIC & ULEI DE GHIMBIR –

– EXTRACT DIN FRUNZE DE BAOBAB –

– ULEI DE ARGAN –

 

30008

 Hair Turban Turban Dimensiuni: 62 x 22 cm.

24857 100

11.99 29.90

19.99

• 200% mai mult volum1) • Instantaneu, coafura capătă structură!

• 89% eficienţă împotriva mătreţii2) • Uleiul de ghimbir contribuie la menţinerea prospeţimii scalpului

• 200% mai multă protecţie a culorii3) • Cu filtre UV pentru protecţia împotriva razelor UV & radicalilor liberi

• 89% mai multă rezistenţă împotriva deteriorării4) • Repară firul de păr, îi redă aspectul mătăsos şi strălucitor!

DE ACUM, TOATE FORMULELE AU

HairX Volume Boost Leave-In Conditioner Balsam fără clătire pentru volum HairX 150 ml

HairX Dandruff Rescue Treatment Tratament anti-mătreaţă HairX 100 ml

HairX Colour Protect Leave-In Treatment Tratament fără clătire pentru păr vopsit HairX 150 ml

HairX Restore Therapy Split Ends Serum Ser reparator pentru vârfuri despicate HairX 30 ml

6-GINGEROL ANTI-OXIDANT CE HRĂNEŞTE SCALPUL, PENTRU UN PĂR VIZIBIL MAI FRUMOS

26677

26674

26675

22.00

14.99

26681

22.00

14.99

22.00

14.99

îngrijirea corpului şi a părului

4) Împotriva deteriorării cauzate de pieptănatul repetat, şampon & balsam reparator HairX vs. şampon obişnuit

11.99 18.00

3) Instrumental - gama pentru păr vopsit HairX vs. gamă obişnuită

18.00

 HairX Shine Reviver Shampoo Şampon pentru strălucire HairX 250 ml

2)Eficienţă bazată pe autoevaluarea unui eşantion format din 88 femei & bărbaţi ce au folosit şamponul şi tratamentul anti-mătreaţă timp de 2 săptămâni

30009

1) Testare instrumentală a şamponului pentru volum vs. un şampon obişnuit

 HairX Shine Reviver Conditioner Balsam pentru strălucire HairX 200 ml

MUST HAVE!

38.00

25.99

101


Îngrijire şi relaxare: luxul suprem

Răsfăţul unei băi relaxante, cu uleiuri hrănitoare

Tonifiere la superlativ şi piele netedă, plăcută la atingere

 Swedish Spa Exfoliating Body Scrub Exfoliant pentru corp Swedish Spa 150 ml

18483

45.00

29.99

 Swedish Spa Anti-cellulite Cream Cremă anticelulitică Swedish Spa 200 ml

22683

Revizalizează & Exfoliază

24.00

îngrijirea corpului şi a părului

Reface pielea pe timpul nopţii

Hrănire şi relaxare pentru corp & suflet!

15.99 NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Bamboo Body Brush Perie de corp Bamboo Materiale: bambus, păr de porc. Dimensiuni: 8 x 8 x 3.2 cm.

27200

19.90

14.99

 Swedish Spa Night Renewal Hand Cream Cremă regeneratoare de noapte pentru mâini Swedish Spa 75 ml

18484

SUPER OFERTĂ DE SET! AMBELE CU NUMAI

24.99 LEI 102

13.00

8.99

 Swedish Spa Beauty Wonder Oil Ulei pentru corp şi păr Swedish Spa Beauty Wonder 150 ml

18765

35.00

22.99

CREMA ANTICELULITICĂ & EXFOLIANTUL PENTRU CORP CU NUMAI

34.99 LEI 103


Discover te poartă către paradis!

O călătorie senzaţională

Arome şi texturi exotice, pentru experienţe încântătoare

Parfum minunat de citrice, flori şi mosc

750 ml 

400 ml

DOAR

 Discover Santorini Blue Paradise Soap Bar Săpun Discover Santorini Blue Paradise 100 g

21190

6.00

3.99

26263

19.99

 Discover Hawaii Aloha Beach Body Scrub Exfoliant de corp Discover Hawaii Aloha Beach 200 ml

21189

24879

12.99

14.99

 Discover Hawaii Aloha Beach Soap Bar Săpun Discover Hawaii Aloha Beach 100 g

23394

24880

12.99

la achiziţia oricăror 2 produse Discover de la aceste 2 pagini!

23.00

 Discover Santorini Blue Paradise Shower Gel Gel de duş Discover Santorini Blue Paradise 400 ml

21.00

PENTRU BURETELE DE BAIE

30.00

 Discover Santorini Blue Paradise Bath Foam Spumant de baie Discover Santorini Blue Paradise 400 ml

20.00

3.99 LEI

 Discover Hawaii Aloha Beach Shower Gel Gel de duş Discover Hawaii Aloha Beach 750 ml

6.00

3.99

îngrijirea corpului şi a părului

104

Aromă tropicală floral fructată

Shower Sponge Burete pentru duş Curăţă cu delicateţe pielea în timp ce faci duş. Trebuie doar adăugat puţin din gelul de duş sau săpunul preferat pentru a face foarte multă spumă. EVA/poliester. 9 x 6 cm.

17075

12.90 105


NOU!

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

Piele mătăsoasă, mai multă încredere!

EDIŢIE LIMITATĂ

Îngrijire cu dragoste Un cadou special sau… pentru răsfăţul tău!

 

Bureţel exfoliant, netezeşte delicat pielea

Efect de durată împotriva părului facial nedorit

750 ml

  

21666

14.00 8.99

 Silk Beauty Soothing Body Lotion Loţiune calmantă pentru corp Silk Beauty 200 ml

21665

24.00 15.99

Ceară de albine 100% naturală şi ulei de migdale, pentru protecţia şi hrănirea tenului

 Silk Beauty for Sensitive Skin Shower Cream Cremă de duş pentru piele sensibilă Silk Beauty 200 ml

23274

îngrijirea corpului şi a părului

 Silk Beauty For Smooth Skin Anti-perspirant 24h Deodorant Deodorant roll-on antiperspirant pentru piele netedă 24h Silk Beauty 50 ml

19.00 12.99

 Silk Beauty for Sensitive Skin Body Cream Cremă de corp pentru piele sensibilă Silk Beauty 200 ml

23273

106

 p.s. I Love You Hand Cream Cremă de mâini p.s. I Love You Răsfăţul mâinilor cu parfumul florilor! Cremă hrănitoare de mâini, cu efect de catifleare. 75 ml

 p.s. I Love You Soap Bar Săpun p.s. I Love You Săpun infuzat cu o aromă florală feminină, ce învăluie corpul într-un parfum minunat. 75 g

30114

30113

10.00

5.99

6.00

3.99

 Heart Sponge Burete Heart 12.5 x 12.5 cm.

27205

6.90

4.99

Delicious Moments Bubble Bath Spumant de baie Delicious Moments 750 ml

30115

32.00

19.99

30.00 17.99

 Silk Beauty for Sensitive Skin Soap Bar Săpun pentru piele sensibilă Silk Beauty 100 g

23272

6.00 3.99

1. Încălzeşte benzile între palme timp de aproximativ 5 secunde. Desprinde uşor benzile una de cealaltă. 2. Aşează o bandă pe pielea curată şi uscată şi freacă repetat în direcţia creşterii firelor de păr.

3. Ţine pielea întinsă cu una dintre mâini. Cu cealaltă, apucă marginea benzii şi trage repede în sens invers creşterii firelor de păr.

Silk Beauty For Smooth Skin Hair Removal Wax Strips for Face Benzi epilatoare pentru faţă Silk Beauty 20 benzi şi 4 şerveţele.

25382

26.00

17.99 107


Prospeţime & protecţie Feet Up Advanced 2 in 1 Deep Action Foot Scrub Cremă intens exfoliantă pentru tălpi 2-în-1 Feet Up Advanced 100 ml

23277 

24h PROTECŢIE

Reface aspectul zonelor cu bătături şi piele aspră în numai 2 săptămâni2)

17.00

OFERTĂ

HOT!

2) Pe baza testării unui eşantion format din 97 consumatori cu bătături şi piele aspră pe tălpi

24h control împotriva mirosurilor neplăcute, fapt demonstrat clinic1)

Perfecte în combinaţie cu crema preferată

TĂLPI NETEDE ŞI CATIFELATE cu până la

Un plus de 85%1) hidratare pentru tălpile tale

 

-50%

1) Testare instrumentală

Deodorant roll-on antiperspirant 24H 50 ml  23723 Activelle Sensitive  23725 Activelle Invisible  25281 Activelle Cotton Dry

13.00

Fiecare cu 108

7.99

 Feet Up Advanced Rescue Treatment Foot Mask Mască tratament pentru tălpi Feet Up Advanced 100 ml

 Feet Up Advanced 24 H Odour Control Anti-perspirant Foot Spray Spray antiperspirant pentru tălpi 24H Feet Up Advanced 150 ml

22689

25448

27.00

17.99

27.00

17.99

 Moisturising Socks Şosete hidratante Mărime universală.

16675

16.90

9.99

îngrijirea corpului şi a părului

Zi de zi, întreaga zi!

 Feet Up Advanced Salvation foot cream Cremă intens hidratantă pentru tălpi Feet Up Advanced 50 ml

23276

21.00

9.99

109


Spălatul pe dinţi este distractiv!

Dimensiune potrivită pentru mânuţele celor mici!  Replacement Toothbrush Heads Capete de schimb pentru periuţa electrică 2 capete/pachet. 91(l) x 13(bază) x 19(î) mm.

14.00 8.99

23529 

 Electric Toothbrush Periuţă de dinţi electrică Nu este potrivită pentru copii. Dimensiuni: 20.6 x 3.5 x 2.6 cm.

55.00 34.99

23528

27638 110

22.90

17.99

 20572 Pastă de dinţi cu efect de albire Optifresh Multi-action

Paste de dinţi 50 ml  23774 Pastă de dinţi cu fluor pentru copii Optifresh Kids Bubblegum  20570 Pastă de dinţi cu fluor pentru copii Optifresh Kids

Fiecare cu

10.00 6.99

Periuţe moi pentru copii Optifresh Kids Dimensiuni: (lungime) 14 cm.  23136 Periuţă de dinţi portocalie pentru copii Optifresh Kids  23138 Periuţă de dinţi verde pentru copii Optifresh Kids

Fiecare cu

11.00 6.99

 Baby Oil Ulei Baby 150 ml

25283

Paste de dinţi 75 ml  21237 Gel pentru dinţi sensibli Optifresh Multi-action

13.00 8.99  25494 2-în-1 gel de dinţi cu particule ce conţin apă de gură Optifresh Multi-action Double Fresh

15.00 9.99

Momente distractive

 Baby Hair & Body Wash 2-în-1 gel de duş & şampon Baby 300 ml

25282

îngrijirea corpului şi a părului

Concepută pentru dinţii de lapte

 Dolphin Toothbrush Timer Cronometru-clepsidră pentru periajul dinţilor Dolphin Asigură-te că micuţul tău acordă periajului dinţilor cele 2 minute recomandate şi… se distrează în acelaşi timp! Clepsidră în formă de delfin - stă ca atare sau se lipeşte pe perete cu ajutorul ventuzei. Material acrilic, silicon, lemn certificat FSC™. Dimensiuni: 8 x 7.8 x 1.5 cm.

 

Igiena orală, îndrăgită de copii

NOU!

Îngrijire delicată pentru piticul tău

 Baby Soap Bar Săpun Baby 75 g

25286  Baby Giraffe Wash Mitt Mănuşă de baie Baby Giraffe Dimensiuni: 21 x 12 cm.

26301

19.00 12.99

22.00 14.99 6.00 3.99 23.90 17.99

 Baby Bath Book Carte pentru baie Baby Carte interactivă pentru baie – stimulează simţurile auditiv, vizual şi tactil. Materiale: PEVA plastic fin. Aprobare CE. Dimensiuni: 13 x 12.5 x 1.5 cm. Vârsta recomandată 6 luni+.

34.90

27228

24.99

 Baby Nail Care Set Set pentru unghii Baby Set cu 3 mini-ustensile din carbon şi oţel inoxidabil. Etui util din plastic. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Dimensiuni: forfecuţă: 9.5 x 5 cm, unghieră: 5.5 x 2 cm, pilă: 2 x 9 cm. Vârsta recomandată 0+.

27227

24.90

19.99

NOU!

EDIŢIE LIMITATĂ

 Baby Soothing Teether Jucărie pentru dentiţie Baby Jucărie cu 4 forme din plastic. Ameliorează durerile provocate de creşterea dinţilor bebeluşului. Aprobare CE. Dimensiuni variate: diametre 5–7 cm. Vârsta recomandată 0+.

27229

24.90

17.99 111


Aromă proaspăt-acvatică pentru mica ta sirenă

Curăţare 2-în-1, cu aromă de citrice

Lansează-te într-o nouă aventură

Senzaţii minunate cu Ariel

 Disney Planes Hair & Body Wash Şampon & gel de duş Disney Planes Produs comod 2-în-1, sampon şi gel de duş. Formulă fără lacrimi, aromă de citrice şi mosc. Testat deramtologic. 200 ml

 Disney Princess Shampoo Şampon Disney Princess Şampon delicat, creat special pentru curăţarea părului micuţei tale sirene. Formulă fără lacrimi. Testat dermatologic. 200 ml

26417

18.00

26853

12.99

 Disney Planes Soap Bar Săpun Disney Planes Săpun în formă haioasă de norişor, cu aromă de citrice şi mosc. Formulă delicată, pentru utilizare zilnică. Testat dermatologic. 75 g

7.00

26415

18.00

12.99

  Disney Princess Soap Bar Săpun Disney Princess Săpun delicat, cu aromă acvatică plină de prospeţime, perfect pentru curăţarea pielii copiilor. Testat dermatologic. 75 g

Săpun în formă de norişor, cu aromă de citrice şi mosc

4.99

26416 Săpun în formă de scoică, cu particule strălucitoare

112

EDIŢIE LIMITATĂ

îngrijirea corpului şi a părului

EDIŢIE LIMITATĂ

7.00

4.99

113


Visurile pot deveni realitate…

Suntem dedicaţi scopului nostru de a aduce schimbări pozitive de durată în viaţa celor mai vulnerabile persoane – copii şi femei – astfel încât să aibă forţa de a-şi îndeplini visurile.

 Charity Pendant Bookmark Semn de carte cu pandantiv Charity Testat pentru nichel. Dimensiuni: 12.5 cm.

NOU!  Charity Sunglasses Case Etui pentru ochelari de soare Charity Etui: 16.5 x 7.5 x 5.5 cm. Material pentru şters: 15 x 15 cm.

26632 114

15.00 Fotograf: Senad Gubelic, SOS Villages

25391

NOU!

15.00

POŢI ADUCE LUMINĂ ÎN VIAŢA UNUI COPIL. AJUTĂ-L SĂ ÎŞI ÎNDEPLINEASCĂ VISUL.

CUM AJUTĂM NOI? Atenţia noastră este îndreptată către educaţie, iar asta include îndrumare, creşterea încrederii de sine şi dezvoltarea unor aptitudini. Veniturile nete obţinute din vânzarea produselor Fundaţiei Oriflame în România sunt direcţionate către organizaţii care oferă copiilor oportunitatea unei vieţi mai bune.

 Charity Bracelet Light Pink Brăţară roz Charity Brăţară roz din portofoliul de produse al Fundaţiei Oriflame. Medalionul este fixat precum un pandantiv, pentru un look mai feminin. Materiale: imitaţie de piele, aliaj cu zinc, alamă. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Dimensiuni: 39 cm + 3 cm extensie de lanţ.

15.00

27438 Brăţară Charity 39 cm  25187 Brăţară albă Charity 

 25186 Brăţară neagră Charity

Un gest mic pentru un rezultat mare Fiecare cu

15.00

115


NATURĂ

Un scalp curat, sănătos!

Formula perfectă şi protecţia ideală pentru părul uscat şi deteriorat!

Şampon cu textură lejeră, pentru un păr curat şi strălucitor 

Îngrijeşte părul gras, cu urzică şi lămâie!

 Nature Secrets Shampoo for Dry and Damaged Hair Wheat & Coconut Şampon pentru păr uscat şi deteriorat cu extracte din grâu şi nucă de cocos Nature Secrets 250 ml

21860

15.00

 Nature Secrets Shampoo AntiDandruff with Burdock & Grapefruit Şampon anti-mătreaţă cu extracte din brusture şi grapefruit Nature Secrets 250 ml

22694

15.00

 Nature Secrets Shampoo for Greasy Hair Nettle & Lemon Şampon pentru păr gras cu extracte din urzică şi lămâie Nature Secrets 250 ml

22701

Martie

ZIUA FEMEII

Îţi doreşti puritate şi FRUMUSEŢE DE LA NATURĂ?

Îngrijeşte-ţi corpul şi părul cu produsele noastre ce abundă în extracte de fructe, flori şi plante. Reţeta perfectă pentru un aspect sănătos şi natural!

15.00

 Nature Secrets Shampoo for Normal Hair Elderflower & Apple Şampon pentru păr normal cu extracte din floare de soc şi măr Nature Secrets 250 ml

25353

15.00

Fiecare cu numai •

8.99

117


Hidratare cu atingerea delicată a naturii

– frumuseţea simplităţii –

TRATAMENTE PENTRU PĂR

25352  

22.00

14.99

 Nature Secrets Hot Oil for Dry and Damaged Hair Wheat & Coconut Ulei pentru păr uscat şi deteriorat cu extracte din grâu şi nucă de cocos Nature Secrets 15 ml

22698

6.00

3.99

MOD DE FOLOSIRE: Pune tubul închis în apă fierbinte şi lasă-l timp de 1 minut. Deschide-l şi masează conţinutul pe părul umed, lasă 1 minut să acţioneze, apoi clăteşte părul ca în mod obişnuit.

PENTRU CORPUL TĂU

118

natură

Hrăneşte părul fără a-l încărca, lăsându-l uşor de pieptănat, pentru un aspect final perfect

 Nature Secrets Leave-in Treatment for Normal Hair Elderflower & Apple Tratament fără clătire pentru păr normal cu extracte din floare de soc şi măr Nature Secrets 150 ml

BALSAMURI PENTRU PĂR

 Nature Secrets Body Cream with Moisturising Aloe Vera & Watermelon Cremă hidratantă de corp cu extracte din aloe vera şi pepene verde Nature Secrets 200 ml

 Nature Secrets Hand & Body Cream with Relaxing Lavender & Fig Cremă relaxantă pentru mâini şi corp cu extracte din lavandă şi smochine Nature Secrets 200 ml

24205

23411

28.00

17.99

28.00

17.99

Balsam 250 ml  22695 Balsam anti-mătreaţă cu extracte din brusture şi grapefruit Nature Secrets  22702 Balsam pentru păr gras cu extracte din urzică şi lămâie Nature Secrets

 21862 Balsam pentru păr uscat şi deteriorat cu extracte din grâu şi nucă de cocos Nature Secrets  25350 Balsam pentru păr normal cu extracte din floare de soc şi măr Nature Secrets

15.00

Fiecare cu

9.99

NU RATA! Şamponul corespondent, cu un preţ excelent – la pag. 117

119


Un ritual de îngrijire a feţei, cu produse naturale, hrănitoare 

SURSE ORGANICE

Laptele este bogat în nutrienţi ce hidratează pielea uscată.

 

PENTRU TENUL TĂU

PENTRU CORPUL TĂU  Milk & Honey Gold Moisturising Shower Cream Cremă hidratantă de duş Milk & Honey Gold 200 ml

15579

25.00

 Milk & Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Exfoliant cu zahăr pentru corp Milk & Honey Gold 200 ml

17556

33.00

 Milk & Honey Deluxe Body Sponge Burete de baie Milk & Honey Deluxe 7.5 x 8 cm.

15891

120

22.90

Mierea conţine vitamine şi minerale care contribuie la revitalizarea pielii.

Pentru piele uscată spre foarte uscată

Hidratare intensă

Curăţă delicat faţa Lapte demachiant

Cremă pentru conturul ochilor

natură

Toate vârstele

 Milk & Honey Gold Cleansing Milk Lapte demachiant Milk & Honey Gold Lapte demachiant cu textură cremoasă, ce îndepărtează delicat machiajul şi impurităţile, lăsând tenul curat, hrănit şi hidratat. 200 ml

24733

30.00

19.99

 Milk & Honey Gold Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor Milk & Honey Gold Cremă cu textură consistentă, creată special pentru a hidrata şi uniformiza nuanţa pielii din jurul ochilor. 15 ml

25134

19.00

12.99 121


ecobeauty y

INGREDIENTE NATURALE PENTRU UN TEN PERFECT Produsele din gama Ecobeauty pentru îngrijirea tenului au acţiune multiplă şi efect antioxidant. Ele sunt dezvoltate în jurul tehnologiei Natural Pro-Blend™ şi acţionează sinergic pentru hidratarea şi protejarea pielii. Hidratează delicat zona din jurul ochilor

…respectăm planeta

Porii sunt mai puţin dilataţi Îmbunătăţesc tonusul pielii

90.00

23627

49.99

 Î N LIMITA STOCURILOR DISPONIBILE!

122

87%1) 77%1) 82%1)

1) Evaluarea consumatorilor pe un eşantion de 88 de femei care au folosit cremele de zi şi de noapte timp de 4 săptămâni

 Oriflame Puressence by Ecobeauty Eau de Toilette Apă de toaletă Oriflame Puressence by Ecobeauty Contopeşte-te cu frumuseţea naturii, în explozia de arome vibrante a parfumului Puressence by Ecobeauty. Notele florilor de portocal, în combinaţie cu busuioc verde, ylang-ylang şi vetiver senzual, induc o stare de armonie perfectă. 50 ml

natură

Îngrijim frumuseţea…

Hrănire în timpul nopţii

NATURAL PRO-BLEND™

Estompează liniile fine deshidratate

Pentru toate vârstele

CU

Hidratare intensă

Pentru toate tipurile de piele

 Oriflame Ecobeauty Shower Gel Gel de duş Oriflame Ecobeauty 200 ml

 Oriflame Ecobeauty Hand Cream Cremă de mâini Oriflame Ecobeauty 75 ml

24278

24276

24.00

16.00

24327 Porcelain

24328 Light Ivory

24329 Natural Beige

24330 Golden Beige

24331 Dark Beige

 Oriflame Ecobeauty Hydrating Foundation Fond de ten hidratant Oriflame Ecobeauty 30 ml

50.00

Produsele pentru îngrijirea tenului din gama ECOBEAUTY conţin ulei organic din nucă de cocos şi unt hrănitor din arbore de Shea, ingrediente Fairtrade. Folosind ingrediente certificate Fairtrade, contribuim la ajutorarea comunităţilor locale din India şi Africa, în construirea unui viitor mai bun pentru membrii lor. Află mai multe amănunte despre valorile Ecobeauty şi Fairtrade pe www.oriflame.com/ecobeauty

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor cu efect de netezire Oriflame Ecobeauty Cremă delicată, cu o formulă naturală hrănitoare. Netezeşte liniile fine, estompând în acelaşi timp pungile şi cearcănele din jurul ochilor. Produs testat dermatologic. 15 ml

23407 Produs cosmetic natural, certificat de Ecocert Greenlife în conformitate cu standardul Ecocert, disponibil pe http://cosmetics.ecocert.com

32.00

19.99

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Day Cream Cremă de zi cu efect de netezire Oriflame Ecobeauty Inovatoare şi naturală, această cremă antioxidantă de zi cu acţiune multiplă ajută la refacerea pielii şi susţine bariera sa protectoare, pentru a lupta împotriva imperfecţiunilor. Prezentată într-un ambalaj etanş. Produs testat dermatologic. 50 ml

23404

62.00

39.99

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Night Cream Cremă de noapte cu efect de netezire Oriflame Ecobeauty Cremă antioxidantă de noapte cu acţiune multiplă, care hrăneşte intens, protejează şi reîntinereşte tenul în timp ce dormi. Ambalată în recipient etanş. Produs testat dermatologic. 50 ml

23406

62.00

39.99

123


Pentru o atmosferă de sărbătoare în fiecare zi a anului!

45.00 19.99

24177

Aroma de pin & ambră îţi învăluie fiecare zi în parfum de sărbătoare!

EDIŢIE LIMITATĂ

 Cocktails & the City Flirty Bella Eau de Toilette Apă de toaletă Cocktails & the City Flirty Bella 30 ml

 Cocktails & the City Flirty Bella Shower Gel Gel de duş Cocktails & the City Flirty Bella 200 ml

 

CUMPĂRĂ-LE ACUM

14.00 6.99

24214 

– ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU!

 Cocktails & the City Fashion Addict Body Lotion Loţiune de corp Cocktails & the City Fashion Addict 200 ml

ÎN LIMITA STOCURILOR DISPONIBILE!

20.00 8.99

24216

 Preppy Chic Anti-perspirant 24h Deodorant Deodorant antiperspirant 24h Preppy Chic 50 ml

 

12.00 5.99

26264 

124

 Berry Christmas Bubble Bath Spumant de baie Berry Christmas Oferă-ţi un moment de relaxare, învăluit în cele mai memorabile arome ale sărbătorilor: coacăze, vanilie şi scorţişoară. 300 ml

 Christmas Wish Hand Cream Cremă de mâini Christmas Wish Bucură-te de o atmosferă specială de Crăciun, folosind această cremă hidratantă de mâini, cu aromă de pin. 75 ml

30010

30012

18.00

11.99

11.00

6.99

 Wonderful Soap Set Set săpunuri Wonderful Set de 2 săpunuri, cu aromă elegantă şi seducătoare. 2 x 50 g.

25497

9.00

5.49

 Maja Sten Candle Holder Suport pentru candelă Maja Sten Dimensiuni: 5 x 5.8 x 5 cm.

 Swedish Spa Exfoliating Mud Nămol exfoliant Swedish Spa 150 ml

25455

24542

11.90 7.99

29.00 12.99

 Maja Sten Kitchen Towel Prosop de bucătărie Maja Sten Dimensiuni: 50 x 40 cm.

 Swedish Spa Cooling Shower Mousse Spumă răcoritoare de duş Swedish Spa 150 ml

25460

24543

18.90 7.99

25.00 12.99

 Preppy Chic Shower Cream Cremă de duş Preppy Chic 200 ml

 Preppy Chic Body Lotion Loţiune de corp Preppy Chic 150 ml

26272

26265

14.00 6.99

22.00 9.99 125


 Feet Up Fresh Berries Gooseberry Foot Spray Spray pentru tălpi cu extract din agrişe Feet Up Fresh Berries 150 ml

PREŢ INCREDIBIL… DE MIC!

CUMPĂRĂ-LE ACUM

19.99

 

Sparkling Necklace Colier Sparkling Etui chic din oranza inclus. Nichel în cantităţi care nu afectează siguranţa. Lungime: 45 cm cu 6 cm extensie de lanţ.

26741

25452

49.90

25449

24130

126

33.00 16.99

17.00 6.99

r

13.00 6.99

3 S him

merin

g S ilve

40.00 17.99

26314 Smoky Quartz

24344

24739

24714

24822 Black Sparkle

 Optimals Skin Energy Night Cream Cremă de noapte Optimals Skin Energy 50 ml

More Body Butter Unt de corp More 200 ml

35.00 15.99

24.00 12.99

24 82

10796

24822 Black Sparkle

Amazonia for Him Eau de Toilette Apă de toaletă pentru el Amazonia 30 ml

99.90

 Feet Up Arctic Scandinavia Foot Cream Cremă pentru tălpi Feet Up Arctic Scandinavia 75 ml

ÎN LIMITA STOCURILOR DISPONIBILE! Optimals Seeing is Believing Multi benefi ts Eye Cream Cremă cu beneficii multiple pentru conturul ochilor Optimals Seeing is Believing 15 ml

26805

 Feet Up Fresh Berries Raspberry Foot Scrub Exfoliant pentru tălpi cu extract din zmeură Feet Up Fresh Berries 75 ml

– ÎNAINTE SĂ FIE PREA TÂRZIU! 

Oasis Fresh Dawn Bag Geantă Oasis Fresh Dawn Dimensiuni: 50 x 33.5 x 15 cm.

35.00 14.99

 Optimals Skin Energy Eye Cream Cremă pentru conturul ochilor Optimals Skin Energy 15 ml

24345

25.00 9.99

24823 Shimmering Silver

SUPER-PREŢ!

39.99

 Sparkle in Paris Eye Pencil Creion dermatograf pentru ochi Sparkle in Paris 1g  Optimals Matte Touch™ Night Gel-Cream Cremă-gel de noapte Optimals Matte Touch™ 50 ml

 Optimals Nutri Calm™ Night Cream Cremă de noapte Optimals Nutri Calm™ 50 ml

20277

14678

35.00 14.99

16.00 7.99

35.00 14.99

 Giordani Gold Eye Pearls Perle pentru pleoape Giordani Gold 3g

26314

32.00 14.99

GRĂBEŞTE-TE, MAI SUNT DOAR CÂTEVA! – ECONOMISEŞTI PÂNĂ LA 60%! 127


1 pără Cum tru pen

E! N I M

Cumpără 1 pentru

Contribuie la protecţia împotriva apariţiei cariilor şi plăcii & menţine sănătatea gingiilor

Reduce petele şi are efect de albire a dinţilor

Această pastă de dinţi conţine fluor şi este recomandată de Asociaţia suedeză a medicilor stomatologi.

TINE!

 

PERI MOI

PERI DE DURITATE MEDIE

Pastă de dinţi 75 ml

Curăţă foarte bine între dinţi

 20369 Pastă de dinţi cu fluor împotriva cariilor Optifresh  20370 Pastă de dinţi cu fluor pentru albire Optifresh

Perfecte pentru dinţii şi gingiile sensibile

PERI MOI, DISPUŞI PE MAI MULTE DIRECŢII

13.00

Fiecare cu

Periuţă pentru dinţi sensibili Optifresh Soft  22833 Verde  21411 Lila

PERI DE DURITATE MEDIE, DISPUŞI PE MAI MULTE DIRECŢII

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

5.99 lei fiecare

Periuţă de dinţi Optifresh Medium  13729 Roşie  11273 Albastră

Fiecare cu

128

11.00

7.99

7.99

sau

sau

129


Înlătură senzaţia de piele uscată şi aspră Înlătură senzaţia de disconfort 

Formule delicate, cu pH echilibrat, fără săpun

100% CONFORT cu extract calmant din floare de bujor alb1)

Contribuie la refacerea hidratării naturale

100% PROSPEŢIME cu extract răcoritor din floare de lotus1)

1 pără Cum tru pen

E! N I M

Testate dermatologic şi ginecologic Cu extra vitamine şi acid lactic

400 ml

Cumpără 1 pentru

TINE!

 Feminelle Soothing Intimate Wash Gel calmant pentru igiena intimă Feminelle 300 ml

23.00

24891

Lapte de corp & Loţiune de corp 400 ml

 23729 Loţiune de corp pentru piele sensibilă Happy Skin

 Feminelle Refreshing Intimate Wash Gel revigorant pentru igiena intimă Feminelle 300 ml

 23733 Lapte hrănitor de corp pentru piele foarte uscată Happy Skin

23.00

24889

 23730 Loţiune hidratantă de corp pentru piele normală spre uscată Happy Skin

30.00

Cumpără 1 cu 19.99 lei Cumpără oricare la alegere, cu

Cumpără 1 cu 14.99 lei

2,

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

11.99 lei fiecare!

15.99 lei fiecare!

130

1) Eficienţă bazată pe auto-evaluare sub control ginecologic

131


Balsam bogat şi cremos pentru păr Masca luxoasă pentru păr contribuie la întărirea şi protejarea firului de păr, adăugând în acelaşi timp un plus de strălucire, datorită pigmenţilor aurii. Aplic-o pe părul ud, las-o timp de 5 minute să acţioneze şi piaptănă de la rădăcină la vârf.

pără Cum tru pen

14.99

1

E! N I M

Răsfăţ senzual pentru părul tău  Milk & Honey Gold Conditioner Balsam de păr Milk & Honey Gold 200 ml

Cumpără 1 pentru

22625

TINE!

18.00

12.99

 Milk & Honey Gold Shampoo Şampon Milk & Honey Gold 200 ml

22624 

18.00

12.99

 Milk & Honey Gold Hair Mask Mască de păr Milk & Honey Gold 250 ml

24734

24.00

Îngrijire opulentă a părului, cu mai mult de

-35%

132

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

8.99 lei fiecare!

sau

sau

133


BUSUIOC & PIERSICI Extractul de piersici, bogat în vitamine, îmbunătăţeşte nivelul de hidratare a pielii.

JOJOBA & MANGO Hidratare naturală ce durează! 

JOJOBA & MANGO Cremoasă şi reconfortantă, pentru pielea sensibilă!

BUSUIOC & PIERSICI Extra protecţie pentru mâini sensibile! 

1 pără Cum tru pen

ALOE VERA & PEPENE VERDE Hidratează şi parfumează pielea

– frumuseţea simplităţii – 

LAVANDĂ & SMOCHINE Formulă cu pH echilibrat!

E! N I M

Cumpără 1 pentru

Cremă de duş 250 ml

TINE!

 25178 Cremă hidratantă de duş cu extracte din busuioc şi piersică Nature Secrets  24203 Gel de duş hidratant cu extracte din aloe vera şi pepene verde Nature Secrets

Cremă de mâini 75 ml

 22671 Cremă de duş pentru piele sensibilă cu extracte din jojoba şi mango Nature Secrets

 23401 Cremă de mâini pentru piele sensibilă cu extracte din jojoba şi mango Nature Secrets

 23409 Gel de duş relaxant cu extracte din lavandă şi smochine Nature Secrets

 25180 Cremă hidratantă de mâini cu extracte din busuioc şi piersică Nature Secrets

13.00

Cumpără 1 cu 7.99 lei Cumpără oricare la alegere, cu

5.99 lei fiecare!

134

16.00

2,

Cumpără 1 cu 11.99 lei

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

8.99 lei fiecare!

135


cardamon, trandafir, iris

1 pără Cum tru pen

E! MIN

Cumpără 1 pentru

TINE!

măr, frezie, lăcrămioară

ulei de chiparos, iasomie, piper

Apă de toaletă 30 ml

 

 16783 Apă de toaletă Sun  16784 Apă de toaletă Moon  16785 Apă de toaletă Eclipse

40.00

Cumpără 1 cu 24.99 lei.

2

Un moment de încântare

Lasă-te inspirată de romantismul şi misterul unor arome captivante. 136

Cumpără oricare , la alegere, cu

19.99 lei fiecare!

137


Cremă de corp 250 ml  12566 Elvie  24352 Paradise  18950 Amber Elixir  24073 Precious Moments  24172 Giordani Gold

33.00 

1 pără Cum tru pen

E! MIN

Cumpără 1 pentru

TINE!

Pentru ultima dată în catalog!

Perechea perfectă a parfumului tău preferat!

Învăluie-ţi întregul corp în aceste texturi luxoase şi catifelate, cu arome minunate… 138

Cumpără 1 cu 19.99 lei

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

15.99 lei fiecare!

139


Pentru ten normal şi gras

Usucă şi calmează coşurile

25 şerveţele

1 pără Cum tru pen

E! N I M

Împrospătează şi îndepărtează excesul de luciu

Cumpără 1 pentru

TINE!

Ajută la hidratarea şi echilibrarea tenului gras

 Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Blemish Solver Soluţie împotriva coşurilor cu extracte din arbore de ceai şi rozmarin Pure Nature Organic 14 ml

10.99

21347

EDIŢIE LIMITATĂ

23675

Pentru ultima dată în catalog!

24913

-35%

140

14.99

22.00

14.99

18.00

Efect de purificare pentru tenul tău mai mult de

22.00

 Pure Nature Organic Tea Tree and Rosemary Oil Purifying Face Cream Cremă purificatoare de faţă cu extracte din arbore de ceai şi rozmarin Pure Nature Organic 75 ml

 Pure Nature Tea Tree & Rosemary Purifying Cleansing Wipes Şerveţele demachiante cu extracte din arbore de ceai şi rozmarin Pure Nature Organic 25 buc

Pentru toate vârstele

Soluţie împotriva coşurilor & cremă purificatoare de faţă OFERTĂ DE SET!

+

=

23.99 lei! 141


Pentru ten normal/mixt

Pentru toate vârstele

Pentru toate tipurile de piele

Curăţă delicat şi protejează Relaxează în mod natural şi protejează tenul

Protejează tenul împotriva poluării zilnice

1 pără Cum tru pen

E! MIN

TINE!

22.00

13.99

 Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Night Cream Cremă antioxidantă de noapte cu extracte din fructe acai şi rodie Pure Nature Organic 75 ml

21574

22.00

21556 142

13.99

 Pure Nature Organic Blueberry & Lavender Extract Calming Toner Loţiune tonică cu efect calmant cu extracte din coacăze şi lavandă Pure Nature Organic 150 ml

22.00

15948

Textura bogată hidratează pielea în timpul somnului

13.99

 Pure Nature Organic Blueberry & Lavender Extract Calming Face Wash Loţiune calmantă pentru spălarea tenului cu extracte din coacăze şi lavandă Pure Nature Organic 150 ml

22.00

15960

13.99

2

Cumpără oricare , la alegere, cu

11.99 lei fiecare!

13.99

 Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Face Wash Loţiune antioxidantă pentru spălarea tenului cu extracte din fructe acai şi rodie Pure Nature Organic 150 ml

22.00

15957

Calmează şi hidratează

 Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Day Cream Cremă antioxidantă de zi cu extracte din fructe acai şi rodie Pure Nature Organic 75 ml

21557

 Pure Nature Organic Blueberry & Lavender Extract Calming Face Cream Cremă calmantă de faţă cu extracte din coacăze şi lavandă Pure Nature Organic 75 ml

Cumpără 1 pentru

Curăţă delicat şi calmează pielea

Pentru toate vârstele

sau

sau

22.00

13.99

143


Balsam hidratant, cu efect de netezire a buzelor şi aspect final strălucitor

1 pără Cum tru pen

E! N I M

15.00

23238

Cumpără 1 pentru

TINE!

 Pure Nature Organic Aloe Vera & Arnica Lip Balm Balsam de buze cu extracte din aloe vera şi arnică Pure Nature Organic 4.5 g

 Pure Nature Organic Açai Berry & Pomegranate Lip Balm Balsam de buze cu extracte din fructe acai şi rodie Pure Nature Organic 4.5 g

Balsam de buze, cu efect de catifelare şi protecţie

15.00

23374

EDIŢIE LIMITATĂ  Essentials Lip Balm with Almond Oil Balsam de buze cu ulei de migdale Essentials 4, 5 g

26689

15.00

Pentru buze apetisante, aşa cum îşi doreşte orice femeie!

Unul dintre ele ţi se potriveşte perfect… 144

Balsam de buze hidratant colorat

Cumpără 1 cu 9.99 lei Cumpără oricare

2 cu

6.99 lei fiecare!

145


NEBUNIE DE ULTIMĂ ORĂ Pentru piele uscată spre foarte uscată

Hrăneşte vizibil

Toate vârstele

Cremă de zi

CREMELE TALE PREFERATE

Milk & Honey

SURSE ORGANICE

Laptele este bogat în nutrienţi ce hidratează pielea uscată.

Mierea conţine vitamine şi minerale care contribuie la revitalizarea pielii.

CU NUMAI

16.49 LEI!

Dimineaţa, ai un ten hrănit şi luminos!

Cremă de noapte

 Milk & Honey Gold Night Cream Cremă de noapte Milk & Honey Gold Cremă hrănitoare de noapte, cu extracte din lapte şi miere ce hidratează intens în timpul somnului. 50 ml

24732

33.00

 Milk & Honey Gold Day Cream Cremă de zi Milk & Honey Gold Cremă hidratantă de zi, cu extracte din lapte şi miere. Are efect vizibil de hrănire a tenului. 50 ml

24731

33.00

 146

147

201403 ro ro