Page 1

Elev: Marco Adelin Clasa: a X-a E Prof.: Fトハトη」an Nelu C.E.N.T.


Celsius se referă la scara de temperatură Celsius  (în centigrade). Grade Celsius (simbol: °C) se  referă la o temperatură exprimată pe scara  Celsius.Gradul Celsius este de asemenea unitatea  folosită pentru indicarea unui interval de  temperatură. Denumirea „Celsius” vine de la numele  astronomului suedez  Anders Celsius, care  a propus primul această  scară cu doi ani înainte  de moartea sa.


 

 

Până în 1954 temperatura de 0 °C de pe scara Celsius a fost  definită ca punctul de topire al gheții iar cea de 100 °C ca  punctul de fierbere a apei lapresiune normală, definiție  aproximativă, încă folosită în școli. Actual, unitatea „grad  Celsius” și scara Celsius este definită, conform convențiilor  internaționale, prin două puncte: zero absolut și punctul  triplu al apei. Zero absolut — temperatura față de care nimic  nu poate fi mai rece și la care în substanță nu mai există  energie sub formă de căldură — este definită ca fiind exact  0 K și −273,15 °C. Punctul triplu al apei este definit ca fiind  la exact 273,16 K și 0,01 °C. Această definiție: stabilește mărimea ambelor grade, Celsius și Kelvin, ca fiind  exact 1 / 273,16 părți din intervalul dintre punctul triplu al  apei și zero absolut; stabilește că un kelvin are exact aceeași mărime cu un grad  de pe scara Celsius; și stabilește că diferența punctelor de zero între cele două scări  este exact 273,15 kelvini.


În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva  temperaturi de bază pe scara Celsius și  corespondentele lor pe alte scări


 

In 1742 Anders Celsius a propus o scară „inversă” scării Celsius moderne,  unde 100 era temperatura de fierbere, iar 0 cea de îngheț a apei. El a  constatat că temperatura de înghețare a apei nu depinde practic de presiune.  De asemenea, el a determinat cu o precizie remarcabilă cum depinde  temperatura de fierbere a apei de presiunea atmosferică. Datorită influenței  mari a presiunii asupra temperaturii de fierbere a apei el a propus ca punctul  de zero (punctul de fierbere al apei) să fie fixat la presiunea barometrică de la  nivelul mării, adică la presiune normală. În 1954 Rezoluția 4 a celei de a 10-a  Conferințe Generale de Măsuri și Greutăți (franceză Conférence Générale des Poids et Mesures - CGPM) a stabilit că pe plan internațional presiunea  normală are 101325 Pa. În 1744, anul morții lui Anders Celsius, botanistul Carl Linné a inversat scara  Celsius, dându-i forma actuală. În următorii 204 ani specialiștii în termodinamică au numit această scară  „scara centigradă”. Temperaturile pe scara centigradă au fost numite simplu  „grade”, sau mai precis „grade centigrade”. Simbolul acestor grade a fost °C  (în diferite forme de-a lungul timpului). Deoarece termenul „centigrade” era  de asemenea denumirea în limba franceză a unității de măsurare a unghiurilor  (pe scara de 100 pentru un unghi drept – sistemul francez) și avea aceeași  conotație și în alte limbi, s-a renunțat la folosirea lui pentru temperaturi,  termenul actual fiind „grade Celsius”. Aceasta elimină ambiguitatea termenului „centigrade”, rezervându-i acestuia  rolul exclusiv pentru definirea unghiurilor în sistemul francez.


 

Gradul Celsius este echivalentul kelvinului la exprimarea  temperaturilor pe scara Celsius. Efectul definirii scării Celsius pe baza punctului triplu al  apei standard și a punctului de zero absolut este că scara nu  mai este definită de punctele de înghețare și fierbere ale apei. Datorită faptului că apa standard a fost definită ulterior și că  punctul ei triplu este ușor diferit de 0,01 °C, din raportul  matematic exact 373,16 / 273,16 rezultă o temperatură de  fierbere de numai 99.9839 °C (373.1339 K). Diferența de 16,1 milikelvini (miimi de grad Celsius) este  nesemnificativă pentru aplicațiile tehnice, deoarece datorită  variației presiunii atmosferice cu înălțimea o diferență de 1  milikelvin se obține pentru o variație a înălțimii de doar  0,28 m.


Cu excepția Statelor Unite ale Americii scara  Celsius este folosită pe larg în toate țările(,  vezi S.I.). Toată lumea științifică (inclusiv din SUA)  folosește scara Celsius. În multe din domeniile  tehnice din SUA, în special cele de înaltă tehnologie  se folosește scara Celsius.


Abrevieri Cuvântul „grade” poate fi abreviat ca „grd”. Ca urmare,  expresia grade Celsius: poate avea următoarele forme: singular /  (plural)     

grad Celsius / (grade Celsius) grd Celsius / (idem) grad C / grade C grd C / (idem) °C / (idem)

Spațieri Ca și în cazul celor mai multe simboluri ale unităților, precum și  în cazul tuturor unităților de temperatură, între valoarea  numerică și simbolul °C este necesară plasarea unui spațiu; de  exemplu: „23 °C” (nu „23 °C” sau „23° C”). Doar simbolul  unghiurilor este plasat imediat după valoarea numerică, fără un  spațiu intermediar; de exemplu: „un unghi de 90° ”.


Simbolul special Unicode al °C Unicode, care este un standard industrial conceput  să permită reprezentarea consistentă în calculatoare  a tuturor simbolurilor din scrierile folosite în lume  alocă „simbolul °C” la U+2103.  Se va folosi secvența: ℃ . Aspectul său este la fel cu  ceea ce se obține prin alăturarea componentelor (°)  și (C). Deoarece unele calculatoare au probleme la afișarea  simbolului °C se admite folosirea în locul lui a  combinației(°) și (C).


Bibliografie: •

http://ro.wikipedia.org/wiki/Celsius

Celsius  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you