Page 1

APRIL 2010

Kære forældre. Vi er nu klar med en ny udgave af Nyhedsbrevet, og vi håber, at det fortsat har interesse, at vi skriver lidt om, hvad der sker af store og små begivenheder på skolen og om andre forhold, som har indflydelse på skolens hverdag. En vigtig opgave står for døren, idet der inden længe er valg til den nye skolebestyrelse. Skolebestyrelsen er en meget vigtig samarbejdspartner for skolen og dens virksomhed, og vi ser derfor frem til, at mange af jer vil have interesse for dette samarbejde og gøre jeres indflydelse gældende i dette forum gennem debatter og drøftelser af de mange væsentlige spørgsmål og spændende udfordringer, som folkeskolen og Seden Skole også indeholder. Vi må desværre erkende, at interessen for skolebestyrelsesarbejdet i de sidste mange år ikke har været der i den udstrækning, som vi kunne ønske os, og det må undre andre end vi, der arbejder i skolen. Der er allerede sendt oplysningsmateriale ud til alle hjem med det formål at vække jeres interesse for skolebestyrelsesvalget og for skolebestyrelsesarbejdet. Vi havde håbet på, at nogle fra den “gamle” skolebestyrelse ville have genopstillet, men af forskellige årsager, har dette ikke været tilfældet.

Derfor skal der til dette skolebestyrelsesvalg vælges i alt 7 nye forældre til skolebestyrelsen. Vi har søgt om at kunne gennemføre forskudt valg, hvilket betyder, at 3-4 forældre denne gang vælges for en 2 årig periode, og resten for 4 år. Når der igen skal være skolebestyrelsesvalg om 2 år, vælges fremover alle for en 4 årig periode. På den måde vil der hele tiden sidde “gamle” forældrerepræsentanter, som allerede har et kendskab til skolebestyrelsesarbejde. Færre vigtige elementer i arbejdet forventes at gå tabt på denne måde. Den første valgdag finder sted: ONSDAG DEN 7. APRIL KL. 19.00 I SKOLENS PERSONALERUM v/ kontoret. Denne aften udarbejdes der opstillingsliste( r) til den kommende skolebestyrelse, og der skal findes 7 nye forældrerepræsentanter og suppleanter for disse. Der er tradition for, at det er denne aften, det egentlige valg finder sted, idet der oftest kun opstilles èn liste. Kun hvis der opstilles flere valglister, bliver der “kampvalg” onsdag den 12. Maj, hvor det afsluttende valg finder sted.

Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt til at møde op onsdag den 7. April, så der kan vælges en hel skolebestyrelse med suppleanter denne aften.

Undervisningstimetallet er i top næste år. Odense Byråd har sidste år vedtaget, at alle skoler i Odense skal undervise efter det timetal, som ministeriet har udmeldt, og det kaldes “det vejledende timetal”. Skolerne blev tildelt 14 millioner til denne driftsudvidelse. Tidligere kunne skolerne i Odense nøjes med at give eleverne færre undervisningstimer end det vejledende timetal, men på Seden Skole har vi givet eleverne det lovpligtige timetal. Det har været dyrt for skolen, og blandt andet derfor gik vi ud at regnskabsåret 2009 med et samlet underskud på 620.000 kr. En anden væsentlig årsag til underskuddet vurderer vi har været, at den ny arbejdstidsaftale for lærerne har været dyrere end forventet, og at lærerne generelt har undervist for lidt og brugt mere tid på andre opgaver.


Dette ændres der på for kommende skoleår, hvor lærerne skal undervise mere. Desuden skal underskuddet fra sidste regnskabsår indregnes for kommende skoleår, hvilket vil betyde en reduktion af det timetal, der ligger uden for det vejledende timetal, og det vil sige timer til specialundervisning, dobbeltlærertimer, tosprogsundervisning. Der vil ligeledes ske en reduktion på driften. Vi kommer alle til at mærke næste års reduktion. Ligeledes er vi blevet reduceret væsentlig i antallet af tosprogstimer (dsa-timer), idet Børn og Unge Udvalget vedtog en ny budgetmodel til fordeling af dsa midler, som desværre betød færre timer til dette område for Seden Skole.

Flere elever på Seden Skole i fremtiden. Det er glædeligt, at skolen oplever en generel stigning i elevtallet, selvom vi stadig på enkelte årgange er lidt “tynde“, især på 9. klassetrin, idet mange elever vælger nye udfordringer på efterskoler. Elevtalsprognosen for vores skoledistrikt viser, at Seden og området her-

ude er i vækst, og at der forventes en væsentlig elevtilgang på ca. 200 flere elever frem til 2020. Hvis dette holder stik, vil det også betyde, at der ikke kan optages elever fra andre skoledistrikter, da vi kun må optage elever, hvis vore klassekvotienter er under 22 elever. Flere elever vil også betyde flere ressourcer, hvilket selvfølgelig er glædeligt. Samtidigt bliver vi nødt til at følge med udviklingen og sætte mål, som kan gøre skolen både attraktiv og kvalitetsbærende for lokalområdets familier og børn.

Fremtidens Skole. Der har netop været afholdt en konference i Odense Kommune om, hvordan fremtidens folkeskole i Odense skal se ud. Tirsdag den 16. marts var flere hundrede skolerelaterede folk samlet i Odense Congress Center for at debattere, lave videndeling, udtrykke visioner og være fremsynede ift. folkeskolen i Odense de næste 10 år. En spændende eftermiddag/aften, hvor et panel af “kloge folk” på området var med til at sætte gang i ideer og drøftelser. På Seden Skoles vegne er jeg forventningsfuld, idet vi er en stor

skole, der kan sætte tingene i gang alene. Skolen er inde i et generationsskifte, som blandt andet betyder, at erfarne og dygtige medarbejdere suppleres med unge nyuddannede og energiske medarbejdere.

Fjordager Kulturhus v/ Fjordagerhallen. Tirsdag den 2. marts 2010 var der indbudt til ”Borgermøde” på Seden Skole. Denne aften orienterede styregruppen for projekt Fjordager Kulturhus om de foreløbige planer og visioner for kulturhuset, og herunder gøre status på, hvor langt man var kommet i de mange overvejelser. Formålet med mødet var ligeledes at høre borgerne i lokalområdet, hvilke ideer, tanker, visioner og holdninger de har gjort sig i forhold til et kulturhus i området. Ligeledes har det været vigtigt også at høre de handlende, virksomhederne og andre interessenter i området, om deres meninger og overvejelser med hensyn til brugen af sådant et kulturhus. Alle forældre på Agedrup Skole og Seden Skole var inviteret via Skoleintra/forældreintra, og der var hængt plakater op i lokalområdet og ligeledes annonceret i dagspressen.


Desværre mødte der kun 35 personer op, og det er forsvindende lidt i forhold til, hvor mange der kunne have været. Men de, der mødte op, fik en god aften med god debat i grupperne og med mange positive tilbagemeldinger til styregruppen. Styregruppen består af: Personer fra Teatergruppen ”Fjordagerscenen” Formanden for FIF. Skoleleder fra Seden Skole Arkitektfirmaet Issager. Næste vigtige møde i styregruppen bliver et møde med udvalgte politiker fra Odense Byråd.

Seden Skole flot repræsenteret ved DM i oplæsning Amalie Tange Bredskov fra 6.a, Seden Skole, har kvalificeret sig til finalen i DM i oplæsning i Århus i maj måned. Hun vandt overbevisende de første runder, og er nu klar til finalen. Vi ønsker hende et stort tillykke, og hepper allesammen på hende til maj.

det hårdt med den. (Se den evt. skolens hjemmeside) Vi tror og håber på, at alle har haft det sjovt, og har lært de andre kulturer at kende. Vi håber også, at selvom man måske ikke lige kom på det værksted, man gerne ville have været på, at man så dog stadig har haft det sjovt, og lært nye mennesker at kende. Tak for en god uge med jer alle. Hilsen Lotte

Elektronisk Mobning. Tirsdag den 20. april vil vi gerne invitere alle forældre på Seden Skole og Agedrup Skole til et vigtigt og spændende aftenarrangement med temaet: Elektronisk Mobning. Samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltning og Politi, det såkaldte SSP samarbejde, har fundet det vigtigt at orientere og oplyse om, hvordan digitale medier kan bruges fornuftigt, men især om, hvordan digitale medier kan ”misbruges” i form af mobning eller chikane af både voksne og børn, og hvordan man tager ansvar, som forælder i denne sammenhæng. Vi har fået SSP konsulent Linda Krüger-Nielsen fra Gladsaxe til at komme og gøre aftenen interessant, oplysende og lærende. Foredraget og den efterfølgende debat finder sted i Centralrummet på Seden Skole TIRSDAG DEN 20. APRIL KL. 19.00 – 21.00

Kunst og kultur emneuge på mellem- Danmarkstrinnet indsamlingen

Vi har alle haft emneuge, og der har været mange forskellige værksteder. Blandt andet 3D-verdenskortet, kunstværkstedet, mad og væv, idrætsværkstedet, geografi, udsmykning og til sidst avisen, som vi arbejder på. Her på avisen har vi arbejdet hårdt, vi havde en deadline, det vil sige tidsplan. Vi har arbejdet hårdt for at overholde den, og det har vi klaret meget godt, hvis vi skulle sige det selv. Vi har nået det vi ville og mere til, vi har gået på kurser og hver dag har vi holdt redaktionsmøde for at se, hvor langt vi var nået. Vi er endelig blevet færdige med avisen og det er vi meget tilfredse med, håber I vil kunne lide vores avis, for vi har arbej-

92 ivrige børn fremstillede flotte tegninger til Danmarksindsamlingen. Lego havde besluttet, at de ville sponsorere 10 kr pr. tegning, som støtte til indsamlingen. Seden Skoles 92 tegninger blev afleveret på Vollsmose Bibliotek, og bibliotekar Peter Thorsen takkede mange gange og videresendte antallet til børneprogrammet "Ramasjang". På TV'et lørdag aften kunne man høre, at der alt i alt var indsendt 337.000 tegninger, altså en indtægt fra Lego på 3,37 mio kr. Det kan man da kalde supergodt børnearbejde! Hele Danmarksindsamlingen nåede op på 130 mio kr. Et rigtig flot resultat" Hilsen Hjørdis


Forårsfest i SFO Vores årlige forårsfest afholdes i år lørdag d. 24. april. Vi vil I år prøve at lave en lidt anderledes fest for børn, forældre og søskende. Det bliver en dag hvor forældre og børn hygger sig, og hvor der er mulighed for at lave noget kreativt sammen med sit barn. Der vil være forskellige boder, legeområde, bål aktivitet samt nogle kreative værksteder. I løbet af dagen vil nogle af vore børn underholde med små forestillinger/optrin. Ligeledes bliver der mulighed for at spise sin medbragte mad i vores cafe, hvor der kan købes øl/vand, kaffe/te og kage. Hilsen personalet i SFO

DSA projekt i matematik d.18.03.10 Gr. 3 skriver: Torsdag d.18. marts samlede Seden Skole 4 klasser i hallen. 3.b,4.c,6.c og 9.b deltog i matematik, hvor de

store elever underviste de små i rumfang. Gr.15 skriver: Vi syntes det har været interessant at arbejde sammen med nogen fra andre klasser. Det har været sjovt og lærerigt. Vores opgave var at bygge rumfangsfigurer ud af papir, og det gjorde at rumfangsbegrebet blev lettere at forstå. Vi ønsker flere af sådanne arrangementer og ser frem til et kommende. Dsa projektet : at samle flere klasser på langs af klassetrin og arbejde med rumfang både konkret og øge det matematiske sprog og færdigheder. Først byggede eleverne rumlige figurer, dernæst afprøvede de med centicubes figurernes rumfang. De beskrev med egne ord figurerne og siden med matematiske udtryk og matematiske beregninger af rumfang. Til sidst byggede de en figur af alle deres figurer, og de står nu udstillet i vores glasmontre. På Dsaholdets vegne Ellen

Seden Skole Bullerupvej 30, Seden, 5240 Odense NØ Tel. 6375 2600, fax 6375 2611 Email: seden-skole.buf@odense.dk www.sedenskole.odense.dk

Nyhedsbrev marts 2010  

Nyhedsbrev marts 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you