Page 1

BAB 9 - MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA 1. Persaingan antara pakatan negara-negara Eropah semasa Perang Dunia Pertama dikaitkan dengan faktor utama untuk (ms229) A B C D

Menyebarkan tamadun Merebut peluang ekonomi Menjalankan dasar penjelajahan Meluaskan pengaruh politik masing-masing

2. Pada 28 Jun1914, peristiwa pembunuhan pewaris takhta Austria – Hungary berlaku. Antara berikut, yang manakah kesan daripada peristiwa tersebut?(ms230) A B C D

Perang Dingin Perang Saudara Perang Dunia Pertama Pembentukan Pakatan Bertiga

3. Senarai di bawah menunjukkan kuasa imperalisme baru pada kurun ke 19.(ms230)   

Itali Jerman Rusia

Mengapakah berlaku kemunculan kuasa tersebut ? I II III IV A B C D

Memasarkan barang Menyebarkan ideologi Menyebarkan tamadun Mendapatkan bahan mentah l dan ll l dan lV ll dan lll lll dan IV

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 1


4. Jadual di bawah menerangkan Liga Bangsa.(ms231) Liga Bangsa Ditubuhkan 1919

Dibubarkan 1945

Apakah faktor pembubarannya? A Kemelesatan ekonomi dunia B Perluasan pengaruh komunis C Kegagalan menghalang peperangan D Pengisytiharan kemerdekaan

5. Jelaskan kesan politik akibat Perang Dunia Pertama(ms231) I. II. III. IV. A B C D

Terbentuk Liga Bangsa Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah Terbentuknya beberapa buah negara demokrasi di Eropah Terbentuknya Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB) l dan ll l dan lV ll dan lll lll dan lV

6. Maksud “Blok Dunia� ialah(ms234) A B C D

Hubungan dengan negara-negara tertentu Tidak memihak kepada mana-mana negara yang bertelingkah Menjamin keamanan dan keselamatan dunia Usaha negara-negara sehaluan untuk bersatu

7. Apakah maksud Perang Dingin ?(ms234) A B C D

Perlumbaan senjata di kalangan dua kuasa Asia Negara anggota terdiri daripada Negara Dunia ketiga Kedua-dua blok tidak memiliki wilayah taklukan secara terbuka Tiada konflik bersenjata secara terbuka tetapi melalui psikologi dan propaganda

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 2


8. Malaysia menentang dasar Aparteid yang diamalkan oleh Afrika Selatan. Apakah tindakan Malaysia terhadap Negara tersebut?(ms239) A B C D

Menamatkan perlindungan politik Menghalang hubungan perdagangan Memutuskan hubungan diplomatik Menyekat bantuan kemanusiaan

9. Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan Negara Israel?(ms239) A B C D

Memelihara prinsip Komenwel Menentang penubuhan Malaysia Menjejaskan kepentingan ekonomi Menyokong pendirian majoriti negara Islam

10. Jadual di bawah menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia.(ms241) Dasar luar malaysia Sebelum 1971 Pro-Barat Selepas 1971 Berkecuali Mengapakah berlaku perubahan dasar di atas? A B C D

Suasana yang aman di Vietnam Bantuan pertahanan dari Komanwel Pengaruh Britain di Timur berkurangan Perjanjian Inggeris-Tanah Melayu ditandatangani

11. Jadual di bawah menunjukkan negara-negara yang mengadakan perjanjian dengan Malaysia. (ms240)   

Britain Australia New Zealand

Apakah tujuan Malaysia menandatangani pertahanan dengan negara di atas? A B C D

Membeli peralatan perang Menjamin keselamatan negara Memulihkan hubungan diplomatik Meningkatkan kemasukan pelabur asing

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 3


12. Rajah di bawah menyatakan sumbangan Malaysia dalam Komanwel.(ms244) Tempat Kuala lumpur

Sukan Komanwel

Tahun 1998

Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan di atas? A B C D

Mengukuhkan semangat perpaduan Melambangkan kekuatan negara peserta Memupuk kerjasama antara negara anggota Menunjukkan kecekapan mengendalikan sukan dunia

13. Apakah bukti Malaysia mengamalkan konsep perpaduan dan komited terhadap hak asasi manusia?(ms245-248) A B C D

Menggubal dasar luar anti komunis Menentang penyalahgunaan dadah Menyokong perjuangan Palestin Menentang Dasar Aparteid

14. Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (GHOGM) pada tahun 1989 telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi. Apakah persetujuan yang dicapai dalam Deklarasi tersebut?(ms244) A B C D

Menentang dasar aparteid Mengawal masalah pencemaran Membanteras pengedaran dadah Membantu negara-negara miskin

15. Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel?(ms244) A Membiayai pengajian luar B Memajukan sektor pertanian C Menggalakkan aktiviti pelancongan D Menyediakan kemudahan perubatan

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 4


16. Jadual berikut berkaitan dengan mesyuarat ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM). Tahun 1989

Peristiwa Mengisytiharkan Deklarasi Langkawi

Apakah persetujuan yang dicapai dalam deklarasi tersebut ?(ms244) A Mengatasi masalah pencemaran B Membasmi penyalahgunaan dadah C Membentuk pakatan ekonomi D Meningkatkan taraf hidup

17. Negara-negara Selatan terlalu bergantung kepada negara maju dalam aspek ekonomi kerana (ms250) I Keperluan eksport II Kekurangan modal III Bantuan kepakaran IV Bahan mentah A B C D

l dan ll l dan lV ll dan lll lll dan lV

18. Apakah maksud Globalisasi ?(ms260) A B C D

Dunia maklumat tanpa sempadan Perkembangan teknologi komunikasi Pemangkin peningkatan kos kehidupan Dasar pembangunan k-ekonomi

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 5


19. Senarai berikut merujuk kepada(ms261) e-dagang e-pendidikan penyiaran digital A B C D

Globalisasi K-Ekonomi Wawasan 2020 Koridor Raya Multimedia

20. Antara berikut, yang manakah merupakan usaha – usaha kerajaan Malaysia menyediakan negara dengan k-masyarakat?(ms263) A B C D

Sekolah Wawasan Sekolah Sukan Sekolah Teknik Sekolah Berprestasi Tinggi

SYAZARINA ABDULLAH SMK SEKSYEN 16 SHAH ALAM

Page 6

Sejarah Tingkatan 5 Bab 9  

Sejarah Tingkatan 5 Bab 9 Kertas 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you