Page 16

16

SENIORMÄSSAN 2016

70 är det nya 50 SJUT TIOÅRINGAR ÄR I DAG friskare, gladare och mer aktiva än någonsin. För trettio år sedan prioriterade många pensionärer en bra bostad. I dag är det mer populärt med självförverkligande och att hinna saker man inte gjorde under arbetslivet. Det visar studier gjorda vid Göteborgs universitet.

1/4

BL AND 40 OCH 50TALISTER uppger var (ärde person att de har för avsikt att flytta utomlands inom tio år. De flesta angav klimatet och en allmän misstro mot den svenska välfärden som orsak, enligt analysföretaget Kairos Future.

”Blir vi historielösa blir vi väldigt fattiga” Hon har tillbringat närmare femtio år på Dramaten och fyra år i riksdagen. Hon har en svensk mamma och en norsk pappa. Lägg till minnet av glädjen som kom till Värmland med freden 1945 så förstår du – Solveig Ternström har många historier att berätta. Inte minst sin egen. TEXT Erik Backlund FOTO Pressbild  DET ÄR DET jag

vill förmedla när jag pratar med människor – att äldre människor har en enorm kapacitet, just för att de har en bakgrund och en historia, säger Solveig Ternström. I DAG ÄR hon 79 år och jobbar på för fullt. Lika mycket som förut, säger hon själv, och genom åren har det blivit en hel del. Mellan 2006 och 2010 satt hon i riksdagen, för

”Du ska inte vara rädd för att bli gammal, du får inte vara rädd för det – det är ju en vinst!”

Centerpartiet och som politisk vilde, och då hade hon redan spelat in film och tv samt underhållit på Dramaten i ungefär 50 år. Skådespeleriet tar fortfarande mycket tid, hon har precis kommit tillbaka från en turné med Solveigs Värmlandssalong, men hon är även starkt engagerad i äldrefrågan, och hur äldre har kommit att diskrimineras i dagens samhälle. – Det började redan på 60-talet med ungdomsrevolten. Ända sedan dess har ungdomsfixeringen växt sig starkare och den äldre människan gradvis förskjutits i samhället, säger Solveig och fortsätter: – I dag är det fult att bli gammal. Vi säger saker som ”usch vad gammal jag ser ut”, och människor är rädda för att fylla 50, 40 och till och med 30! Jag vill förändra tankesättet och kulturen. Du ska

inte vara rädd för att bli gammal, du får inte vara rädd för det – det är ju en vinst!

Solveig Ternström GÖR: Turnerar just nu med teaterföreställningen Solveigs Värmlandssalong. Engagerar sig i och föreläser om äldreomsorgen. SER FRAM EMOT PÅ SENIOR MÄSSAN: Att träffa alla äldre människor – de brukar vara så himla trevliga och intresserade av att prata!

ÄLDREOMSORGEN I SVERIGE lämnar tyvärr mycket att önska, menar hon. Någonting hon själv fick uppleva på nära håll när hennes mamma insjuknade och blev inlagd för vård. Bristen på utbildad personal är ett av de stora problemen, men också bristen på respekt. – Det är en ond cirkel alltihop. Vi människor blir äldre och äldre och samtidigt arbetar alla mer och mer, så ingen har tid att varken lyssna på eller hjälpa de äldre. Det är en farlig utveckling att samhället släpper de äldre generationerna – blir vi historielösa blir vi väldigt fattiga. VAR OCH NÄR? STORA SCENEN, ONS 19/10, KL. 13.25

”Hälsan är en förutsättning för allt” Att förbättra kvinnors villkor och hälsa på alla plan – det är 1,6-miljonerklubbens vilja och mål. Genom att informera, samla in pengar och skapa opinion sätter de kvinnors hälsa och en jämställd vård i fokus. TEXT Erik Backlund FOTO Charles Hammarsten NÄR ALEX ANDRA CHARLES för närmare tjugo år sedan följde med sin mamma till olika läkare insåg hon att vården drogs med stora problem. Kommunikationen brast ofta, forskningen genomfördes till stor del på män och avsaknaden av ett genusperspektiv var tydlig. – Jag blev frustrerad. Dels över bristen på kommunikation, läkare och experter pratade knappt med varandra. Dels över att man inte tog hänsyn till olikheterna mellan kvinnor och män i forskningen, någonting som kan ge förödande konsekvenser, säger Alexandra Charles, grundare och ordförande för 1,6-miljonerklubben. ATT MÄN OCH KVINNOR är biologiskt olika är knappast ett uppseendeväckande påstående. Låt oss utforska hur, för att kunna förstå

”Jag blev frustrerad över att man inte tog hänsyn till olikheterna mellan kvinnor och män i forskningen.” varandra bättre, lyder Alexandra Charles motto. – Hälsan är ju en förutsättning för allt vi vill göra i livet. För att kunna arbeta, studera, resa, bilda familj eller över huvud taget kunna njuta. Till 1,6-miljonerklubben är alla välkomna, såväl kvinnor som män. Organisationen vill bygga broar och inte murar, vilket har lett till

Alexandra Charles GÖR: Grundare av och ordförande för 1,6-miljonerklubben samt livsnjutare. SER FRAM EMOT PÅ SENIOR MÄSSAN: Kaj Blennow. Alzheimerforskning är någonting som vi givetvis också lyfter, och det är oerhört intressant att se hur utvecklingen går framåt.

att den i dag är omkring 33 000 medlemmar stark och har systerföreningar i både Sverige och andra europeiska länder. GENOM ATT SPRIDA inspiration och information om hälsa och livsstil, samla in pengar och bilda opinion strävar de efter att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del av såväl forskning som läkarutbildningar. De har bland annat arbetat för höjda löner för sjuksköterskor och lyft frågan om benskörhet och

fokuserar just nu mycket kraft på livsstilens påverkan på hälsan. – Vi har kommit en bit på vägen, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Jag vill bilda fler grupper, både för kvinnor i ännu yngre åldrar och för män. Men allra närmast vill jag inrätta en professur i genusmedicin, vilket är någonting vi ännu inte har i Sverige, säger Alexandra Charles. VAR OCH NÄR? STORA SCENEN, TIS 18/10, KL. 13.25

Profile for Adfaktor

Seniormässan 2016  

Seniormässan 2016  

Profile for adfaktor