__MAIN_TEXT__

Page 8

P E R M A N E N TA FÄ R D I G S TÄ L L D A V E R K 2 016

Allt är möjligt Anna Ling Anna Ling fick uppdraget om konstnärlig gestaltning i Stapelbäddsskolan efter en inbjuden tävling. Verket var på plats när skolan kunde öppnas under året. Tävling­ en utgjorde också en form av pilotprojekt från stadens sida för att hitta formerna för hur fler konstnärliga gestaltningar ska be­ rika Malmös förskolor och skolor. Konstnärens tanke med verket var att skapa två lekfulla skulpturer i form av en cylinder i betong med en platta i brons och ett rymdskepp i brons. Verket är tänkt för lek, men inte bara. Det ger också möj­ lighet till eftertanke. Betongcylindern har en storlek så att några barn kan sitta på den, eller så är den en rörelseskulptur som barn kan hoppa upp och ned från. Plattan i brons innehåller ett mönster av olika leksaker som omgärdar en kompass – livets kompass. Avtrycken kommer från många olika små leksaker (lego, playmo­ bil, små figurer mm). De kan ses som ett avtryck av barns lek. I en avlägsen framtid uppfattas de kanske som hieroglyfer eller i alla fall som någon sorts tidslager eller fossil. Rymdskeppet tränger ut ur väggen på väg att landa. Rymdskeppet represen­ terar idén att i lekens och barnens värld är allt möjligt.

Allt är möjligt Konstnär: Anna Ling, Malmö

FOTO MAGNUS ADOLFSSON

Material: brons, betong

6

Placering: Stapelbäddsskolans entréhall Färdigställt: 2016 Ägare: Malmö stad

Profile for Adfaktor

Konståret 2016 Malmö stad  

Konståret 2016 Malmö stad  

Profile for adfaktor