Page 1

MICH AEL

V A N

P R A A G

|

BON D SV OOR ZI T T E R

“Sousafoon spelen doe ik wanneer ik de kans krijg. Als ik speel word ik een ander mens, helemaal mezelf.”

6 |

ADEST

M A G A ZI NE

2 0 1 4

K N VB


INTERVIEW

Impulsiviteit, sportiviteit en muzikaliteit

Michael van Praag speelt Slechte voetballer zonder balgevoel. Zo omschrijft de voorzitter van de KNVB zichzelf. Dat hij ondanks dit een enorme voetbalfan is geworden dankt hij aan zijn vader, ooit voorzitter van Ajax. Deze bracht samen met zijn zoon talloze zondagen door in het stadion De Meer, die daar al jong besluit om scheidsrechter te worden. Aan het rennen over de groene grasmat en het fluiten van wedstrijden beleeft hij jarenlang veel plezier. Toch neemt hij vrij impulsief afscheid van de voetbalwereld. Zijn passie voor muziek volgend en als drummer van de Airport Convention Band reist hij stad en land af, van Brazilië naar Singapore en van Bazel naar Australië. In die tijd verdwijnt zelfs Ajax naar de achtergrond. Tot 1989, het jaar waarin hij in de voetsporen van zijn vader treedt en Michael van Praag voorzitter wordt van deze Amsterdamse voetbalclub. Toeval en impulsiviteit

Journalistieke ontwikkelingen

Michael van Praag rolt bij toeval in de rol van voorzitter

Er wordt veel gezegd en geschreven over Michael van

bij Ajax. “Ja, ik wist dat men zoekende was. Tijdens een

Praag. “Er zijn tijden geweest dat een journalist je belde

feestje raakte ik in gesprek met Uri Coronel – hij werd later

om een verhaal te verifiëren. Dat gebeurt niet meer. Wat ik

bestuurslid bij Ajax – en Uri dacht dat het voorzitterschap

tegenwoordig lees is veel natte vingerwerk. De helft klopt

echt iets voor mij zou zijn. Ja moeilijk, er waren kandidaten

gewoonweg niet. Het jammere is dat dit wel de mening

beledigd omdat zij niet als eerste waren gevraagd. In Am-

van de lezer bepaalt. Vroeger kon ik me daar enorm over

sterdam heb je dat heel erg. Toen dacht ik dat als niemand

opwinden. Ik heb goede contacten met journalisten, met

het wilde ik het wel moest doen. Op maandag ging ik op

sommigen zelfs een uitstekende band. Hen informeer ik off

gesprek bij de adviescommissie en de donderdag daarna

the record omdat dit kan. Maar bij het merendeel doe ik dat

functioneerde ik als voorzitter van Ajax. Ik had nul bestuur-

niet meer omdat het geen verslaggeven is maar column

lijke ervaring.”

schrijven. En in columns mag je vrij je mening uiten. Ik denk; wees kritisch en baseer je alsjeblieft op de feiten.”

Sportiviteit en respect Het goede voorbeeld geven en zijn is voor Michael van

Zwemmen met dolfijnen

Praag vanzelfsprekend. “Als voorzitter ben je het boeg-

Michael van Praag is ambassadeur van Stichting Sam.

beeld van de organisatie. Dat wil niet zeggen dat je alles

Hij zet zich belangeloos in voor die stichting. “Klopt, mijn

weet, maar wel dat je altijd en overal een voorbeeldfunctie

manueel therapeut - en tevens voorzitter van de stichting

vervult. Zodra je dat een keer niet doet, kun je van een

- Richard Griffioen heeft een zoon, Sam, met het Down

ander niet verwachten dat hij dit wel doet. Op tv zie je vaak

Syndroom. Een Israëlische professor heeft ontdekt dat

hoe trainers tekeer gaan tegen de vierde official. Welke

dolfijn-therapie deze kinderen een ontzettende concen-

boodschap geef je spelers daarmee? Die trainers moeten

tratie boost kan geven. Dat ze daardoor dingen opeens

beseffen dat zij zo hun eigen positie en gezag ondermij-

anders kunnen. Ik heb ouders gesproken waarvan het kind

nen. Bij Ajax heb ik geleerd dat een nederlaag je juist ster-

na deze therapie weer redelijk kon traplopen. Of bepaalde

ker maakt. Helaas heeft het Nederlands Elftal veel verloren

woordjes zeggen die ervoor niet lukten. Ik ken Sam al

het afgelopen jaar, maar ik gedraag me als voorzitter van

vanaf zijn geboorte en wil mij blijven inzetten voor hem en

de KNVB. Aan mij merk je niet dat ik teleurgesteld ben, dat

andere kinderen.”

verwerk ik zelf. Sportief en respectvol blijven is een must, voor winnaars en verliezers.”

A D E S T

M A G A Z IN E

2 0 1 6

| 7


INTERVIEW

Muzikale student Piano, drums, sousafoon, tuba, Michael van Praag bespeelt deze instrumenten met liefde en gemak. “In mijn studententijd was ik meer van de gevoelige nummers. Hoewel ik geen begenadigd zanger ben, vind ik wel dat tekstschrijven mij goed afgaat. Toen schreef ik cabaretjes en nu nog, bijvoorbeeld voor het UEFA kerstdiner. Ik had ooit klassiek pianoles, maar drummen vond ik minstens zo leuk. Dus werd ik lid van de Delfste Studenten Dansharmonie. Ik vergeet nooit de speech van het oudste lid tijdens de installatie. Hij maakte de onsterfelijke grap dat ik niet moest denken dat ik door de ballotagecommissie was gekomen vanwege mijn drumcapaciteiten. Nee, alleen omdat ik zo’n mooi drumstel had.” Music maestro “Veel heb ik er niet gedrumd. Ik leerde in korte tijd dixieland pianospelen en kocht bij Atelier Pfeiffer een tweedehands

Samenspel

tuba. Ik leerde mezelf sousafoon spelen. We speelden

Samenwerken en verantwoordelijkheid nemen is Michael

als een echt dixieland orkest zonder versterking. Tot de

van Praag niet vreemd. “Als hervormingen binnen een orga-

microfoons hun intrede deden en het een ware kakofonie

nisatie noodzakelijk zijn, pak ik ook die verantwoordelijkheid.

werd, verschrikkelijk. Uiteindelijk werd ik de toetsenist van

Niet alleen, het blijft een samenspel waarbij ik fungeer als

de Airport Convention Band. Tot 1989. Na wat muzikale

het cement tussen de stenen. Als voorzitter kan ik de lead nemen en zorgen dat de stappen daadwerkelijk gezet worden. Ik werk veel achter de schermen. Vergelijk het met een

‘Bij Ajax heb ik geleerd dat een nederlaag je juist sterker maakt.’

band. De drummer is ook geen solist, hij begeleidt en geeft het tempo aan. Dat is voor een muziekkorps net zo.” Wilhelmus “Het is trouwens fantastisch als een muziekkorps voor de wedstrijd de volksliederen speelt. De voorzitter van de bond van het land waar we tegen spelen is altijd met een delegatie aanwezig. Die weten niet wat ze meemaken.

uitstapjes met de bands Friends for Life en Midlive 5 werd

Nederland is, volgens mij, het enige land ter wereld waar

ik gevraagd als drummer voor de Bokito Big Band. Een

dit nog gebeurt. Ik begrijp dat Adest aantreedt tijdens

initiatief van oud-leden van de studenten dansharmonie.

Nederland – Frankrijk op 25 maart 2016? Ik kijk ernaar uit.

Sousafoon spelen doe ik wanneer ik de kans krijg. Zoals

Zal ik mijn sousafoon vast oppoetsen?”

vorig jaar tijdens Sail Amsterdam.”

Met Janke Dekker runt Michael van Praag een, zoals hij zelf

2 TICKETS NEDERLAND – FRANKRIJK

zegt, theater van de muziek. “Wij kennen elkaar van Friends

Amsterdam Arena, 25 maart 2016

for Life. Zij wilde nieuw Nederlands repertoire brengen

Waar kocht Michael van Praag zijn eerste tuba?

Het leven is theater

SPEEL MEE EN WIN

maar durfde die stap niet alleen te zetten. Samen deden we dat wel. Janke Dekker Producties geeft Nederlands

Mail je antwoord vóór 1 maart 2016 naar sponsoring@adestmusica.nl

bekend en onbekend talent een podium. Dat kun je zelf

en maak kans op deze toegangskaarten. Alleen de winnaar krijgt per

zien in onze theatershow over Willem Ruis.”

mail bericht. Overige voorwaarden zoals vermeld onder de prijspuzzel.

A D E S T

M A G A Z IN E

2 0 1 6

| 9

Adest Magazine 2016 Michael van Praag  

Adest Magazine 2016 // Niets uit de publicatie mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de auteur.