Page 1

Pesca fluvial en Galicia 2009


Pesca

Fluvial en Galic

ia

ÍNDICE

Páxina

PRINCIPAIS NOVIDADES DA TEMPADA 2009 ..........................................................3 AUTORIZACIÓNS PARA A PESCA EN AUGAS CONTINENTAIS .................................3 TIPOS E PREZOS DAS LICENZAS E RECARGAS DE PESCA .....................................4 TIPOS E PREZOS DOS PERMISOS DE PESCA ..........................................................4 MODALIDADES DE PESCA ........................................................................................5 HORARIOS DE PESCA ...............................................................................................5 XORNADAS INHÁBILES ............................................................................................5 PERÍODOS HÁBILES .................................................................................................6 CABECEIRAS DE RÍOS DE MONTAÑA (inicio da tempada da troita o 1 de maio) .....8 DIMENSIÓNS MÍNIMAS DO ANZOL PARA A PESCA CON ENGADO NATURAL ...... 10 ENGADOS ................................................................................................................ 11 MASAS DE AUGA NAS QUE SE PROHIBE O ENGADO NATURAL A PARTIR DO 1 DE XULLO ...................................................................................... 12 DIMENSIÓNS MÍNIMAS E COTAS DE CAPTURA .................................................... 13 MORFOLOXÍA DOS PEIXES E XEITO DE DETERMINAR O TAMAÑO MÍNIMO DE CAPTURA ................................................. 13 TRAMOS CON DIMENSIÓN MÍNIMA DA TROITA DE 21 cm ................................... 14 MASAS DE AUGA SALMONEIRAS .......................................................................... 16 DIFERENZAS BÁSICAS ENTRE AS CRÍAS DE SALMÓN E TROITA ......................... 16 MASAS DE AUGA DE REO ....................................................................................... 17 ZONAS DE DESEMBOCADURA ............................................................................... 19 RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS ...........................................................................21 TRAMOS LIBRES DE PESCA SEN MORTE ..............................................................23 COUTOS DE PESCA .................................................................................................24 CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS DE PESCA..................................................39 VEDAS .....................................................................................................................45

2

ÍNDICE DE MAPAS ............................ 54

MAPA IX ............................................ 63

MAPA I............................................... 55

MAPA X ............................................. 64

MAPA II ............................................. 56

MAPA XI ............................................ 65

MAPA III ............................................ 57

MAPA XII ........................................... 66

MAPA IV ............................................ 58

MAPA XIII .......................................... 67

MAPA V ............................................. 59

MAPA XIV .......................................... 68

MAPA VI ............................................ 60

MAPA XV ........................................... 69

MAPA VII ........................................... 61

MAPA XVI .......................................... 70

MAPA VIII .......................................... 62

MAPA XVII ......................................... 71


2009 PRINCIPAIS NOVIDADES DA TEMPADA 2009 •

Aumento do tamaño mínimo da troita: con carácter xeral, 19 cm. Os 17 cm só se manteñen nalgúns coutos.

Novos coutos de pesca en Lugo: A Fonsagrada, Friol, Guntín, Santalla de Lóuzara e Val do Ouro.

Novos tramos libres de pesca sen morte: ríos Deza, Mente, Mera, Miño (dous novos e unha ampliación), Narla, Sarria e Umia

Cota anual de 60 salmóns no río Ulla. Os 50 primeiros nos tres coutos e os últimos 10 únicamente en Couso ou Sinde.

Ampliado o tramo salmoneiro do río Ulla ata o denominado Salto nº 2 ou Salto de Touro.

Incluída toda a conca do río Xuvia nas masas de auga de reo.

Nova masa de auga de reo: río da Granda ou da Gándara (afluente do río Lérez).

AUTORIZACIÓNS PARA A PESCA EN AUGAS CONTINENTAIS SALMÓN OU REO licenza de pesca fluvial + recarga de reo e salmón

TROITA E DEMAIS ESPECIES licenza de pesca fluvial

PESCA A FLOTE 1. autorización para navegación do organismo de conca 2. licenza de pesca fluvial + recarga de pesca a flote + licenza de embarcación

COUTOS DE PESCA Salmón ou reo: licenza de pesca fluvial + recarga + permiso de pesca Troita: licenza de pesca fluvial + permiso de pesca

ZONAS DE DESEMBOCADURA Saboga: licenza de pesca fluvial Anguía e especies de esteiro: licenza de pesca fluvial ou licenza de pesca marítima 3


Pesca

Fluvial en Galic

ia

TIPOS E PREZOS DAS LICENZAS E RECARGAS DE PESCA Clave

Clase

Tipo

30.14.01

Clase A

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos)

30.14.02

Clase A.1

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 -65 anos) (15 días)

30.14.03

Clase B

Estranxeiros non residentes

30.14.04

Clase B-1

Estranxeiros non residentes (15 días)

30.14.05

Clase C

Españois. Estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (-18 +65 anos)

30.14.06

Clase C-1

Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (-18 +65 anos) (15 días)

30.14.07

Clase D

Para pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro

30.14.08

Clase E

Para embarcacións e artefactos flotantes

30.14.09

RECARGA

Para pesca de reo e salmón

30.14.10

RECARGA

Para pesca a flote

Importe 18,77€ 2,93 € 37,47 € 3,76 € 9,39 € 2,93 € 46,85 € 14,08 € 5,87 € 2,93 €

TIPOS E PREZOS DOS PERMISOS DE PESCA Tipo

Importe

Permiso de primeira categoría, válido para a pesca do salmón e demais especies Permiso de segunda categoría, válido para a pesca do reo e demais especies agás salmón Permiso de terceira categoría, válido para a pesca da troita e demais especies agás salmón e reo Permiso de cuarta categoría, válido para a pesca de ciprínidos e demais especies agás salmónidos Permiso de pesca sen morte; válido para a práctica da pesca nos coutos de pesca sen morte Permiso de pesca intensiva

así como para lmón e do reo, sa o d a sc pe ais do prezo Para a rcacións, adem ba em e d es d recarga. pesca o pagar unha is ec pr é za da licen

4

9,02 € 6,01 € 3,01 € 1,50 € 1,50 € 4,51 €


2009 MODALIDADES DE PESCA • Como regra xeral, só se autoriza a pesca con cana. • Para a pesca de salmónidos en tramos de río só se permite unha cana por persoa e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar. • Para a pesca a flote só se poderá empregar unha cana por persoa e un máximo de tres canas por embarcación, aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior. • En zonas de desembocadura e en encoros autorízase o emprego de dúas canas desde a beira, a unha distancia máxima de tres metros. • Prohíbese o aparello coñecido como “de ninfa” e calquera outro semellante, lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo. • Pesca a flote: só en encoros expresamente autorizados e zonas de desembocadura. • Pesca todo o ano: só en encoros expresamente autorizados e en zonas de desembocadura. Non aplicable a salmónidos.

HORARIOS DE PESCA Só se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois da posta. Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e engados deberán estar recollidos e, de ser o caso, as canas pregadas. Na páxina web de MeteoGalicia (http://www.meteogalicia.es/galego/prediccion/orto/orto.asp) atópanse as horas do orto e o ocaso en sete localidades galegas para cada día do ano, debéndose tomar como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.

XORNADAS INHÁBILES Serán inhábiles para a pesca os luns, agás festivos nacionais ou autonómicos. En coutos de pesca tamén serán inhábiles os xoves. Nos tramos do río Navia compartidos con Asturias e máis nos coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso serán inhábiles os xoves, agás festivos nacionais. Nas zonas de desembocadura e mais nos encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e/ou perca negra durante todo o ano, serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos. 5


Pesca

Fluvial en Galic

ia

PERÍODOS HÁBILES (I) SALMÓN

MASA DE AUGA RÍO

COTA ANUAL

TRAMO

Eo

Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso

-

Eo

Couto de Salmeán

10

Lérez

Couto de Monteporreiro

15

Mandeo

Couto de Betanzos

5

Masma

Couto de Celeiro

40

Miño

Couto de Frieira

Ulla

Coutos de Couso, Sinde e Ximonde

TEMPADA DE PESCA COMEZO

REMATE

15 marzo

31 xullo

1 maio

31 xullo(2)

5 60(1)

Outras masas de auga

Non se autoriza a pesca do salmón

Os 50 primeiros, nos tres coutos. Os 10 restantes, só en Couso ou Sinde (2) Posible remate anticipado da tempada ao chegar á cota anual. Nos coutos do río Ulla, entre o remate anticipado da tempada e o 31 de xullo, poderá practicarse a pesca sen morte do salmón xunto coa pesca tradicional do reo e da troita, respectando en todo caso as limitacións de engados do réxime de pesca sen morte e, a partir do 1 de xuño, a prohibición da culleriña. (1)

REO

MASA DE AUGA RÍO

TRAMO

Eume

Couto de Ombre

Grande

Couto da Ponte do Porto

Lambre

Couto de Lambre

Landro

Lotes 2 e 3 do couto de Viveiro

Lérez

Couto de Monteporreiro

Mandeo

Couto de Betanzos

Masma

Lotes 2 e 3 do couto de Celeiro

Mera

Couto de Noval

Sor

Coutos de Ribeiras e Segade

Tambre

Couto de Noia

Ulla

Coutos de Couso, Sinde e Ximonde

Xuvia

Couto de Xuvia

Eo

Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso

TEMPADA DE PESCA COMEZO

REMATE

1 maio

30 setembro

17 maio

15 agosto

Outras masas de auga

1 maio

15 agosto

Zonas de desembocadura (táboas das páxinas 19 e 20)

Non se autoriza a pesca do reo

TROITA MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA COMEZO

Coutos e tramos de pesca sen morte e coutos de pesca intensiva Tramo 1 do couto do Carballiño Couto de Allariz

30 xuño 15 marzo

Couto de Ponteliñares

15 agosto 19 marzo

Zonas salmoneiras e zonas de reo (táboas das páxinas 16, 17 e 18) Cabeceiras de ríos de montaña (táboas das páxinas 8, 9 e 10)

15 agosto 15 agosto

1 maio

Tramo de pesca sen morte do couto de Cecebre

6

31 xullo 31 xullo

Tramo de pesca sen morte do couto de Montederramo Tramo do río Navia compartido con Asturias

REMATE 30 setembro

15 agosto 30 setembro

Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso

17 maio

15 agosto

Outras masas de auga

15 marzo

15 agosto

Zonas de desembocadura (táboas das páxinas 19 e 20)

Non se autoriza a pesca da troita


2009 PERÍODOS HÁBILES (e II) CIPRÍNIDOS E/OU PERCA NEGRA MASA DE AUGA Río Cabe: entre A Presa do Cubano (Monforte de Lemos) e A Ponte Vella de Canaval (Sober e Pantón) Zonas salmoneiras e zonas de reo (táboas das páxinas 16, 17 e 18) Cabeceiras de ríos de montaña (táboas das páxinas 8, 9 e 10)

TEMPADA DE PESCA

COMEZO

REMATE

15 marzo

1 novembro

1 maio

15 agosto

Río Miño: entre A Presa do Rei Chiquito (Lugo) e A Acea do Vilar (Lugo) Río Neira: A Ponte de Neira (O Páramo) e a desembocadura no Miño Río Arnoia: entre A Presa de Acearrica (Allariz) e A Presa do Bucaco (Allariz)

Todo o ano

Río Sil: entre A Ponte de San Fernando (O Barco) e a depuradora do Barco Río Pontiñas ou de Cabirtas: entre a lagoa do Auditorio (Lalín) e A Ponte da Devesa (Lalín) Encoros autorizados (táboas das páxinas 21 e 22) Outras masas de auga

15 marzo

SABOGA (Alosa fallax) MASA DE AUGA Río Ulla: entre a presa de Couso e a desembocadura

15 agosto

TEMPADA DE PESCA COMEZO

REMATE

1 maio

8 xuño

Outras masas de auga

Non se autoriza

ANGUÍA E ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla...) MASA DE AUGA

TEMPADA DE PESCA

COMEZO

Zonas salmoneiras e zonas de reo (táboas das páxinas 16, 17 e 18) Coutos de reo con ampliación da tempada ata setembro

1 maio

30 setembro

Río Masma: entre O Pozo dos Cantos (Barreiros e Foz) e A Ponte da Espiñeira

30 setembro

Lagoa da Frouxeira (Valdoviño)

Todo o ano

Zonas de desembocadura (táboas das páxinas 19 e 20) Outras masas de auga

REMATE 15 agosto

15 marzo

15 agosto

CANGREXO VERMELLO AMERICANO MASA DE AUGA Río Xallas: entre a presa de Ventín e a presa do encoro da Fervenza

TEMPADA DE PESCA

COMEZO

REMATE

15 marzo

15 agosto

Encoro de Sabón e Cecebre Ríos Sil e Bibei Ríos Furnia, Hospital e Pego (afluentes do Baixo Miño): augas abaixo da estrada PO-552 (Vigo-Tui) Canles e charcas da antiga lagoa de Antela, charcas dos Milagres (Maceda), charcas de Rioseco (Paderne de Allariz), charcas de Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo) e graveiras de Oímbra (Oímbra) Encoros de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime especial de encoros Outras masas de auga

Todo o ano

Non se autoriza

ESPECIES VEDADAS Védanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii), espiñento (Gasterosteus aculeatus) e sábalo (Alosa alosa). Védase a anguía no río Eo.

7


Pesca

Fluvial en Galic

ia

CABECEIRAS DE RÍOS DE MONTAÑA (I) (inicio da tempada da troita o 1 de maio) BACÍA

CONCELLOS Castrelo do Val e Riós A Gudiña e Castrelo do Val

LÍMITE INFERIOR

Río Mente

Douro-Mente

Río Parada

Douro-Moas

Río Abredo ou do Pereiro

A Gudiña

Douro-Moas

Río de Cádavos

A Mezquita

Douro-Moas

Río Pentes ou rego da Ribeira

A Gudiña

Xunta do regueiro do Fontao

Douro-Moas

Río da Ribeiriña

A Gudiña

Xunta do rego de Boelle

Douro-Moas

Regueiro das Veigas

A Mezquita

Límite da Comunidade Autónoma

Eo-

8

MASA DE AUGA

Douro-Mente

Río Rodil

A Fonsagrada

Limia-

Río Agro

Entrimo

Limia-

Río Cabaleiro

Lobios

Limia-

Río Cadós

Bande, Lobeira e Verea

Limia-

Río Caldo

Lobios

Limia-

Río de Faramontaos

Baltar

Limia-

Río Fragoso

Limia-

Río de Lobios

Limia-

Río Mao

Limia-

Río das Mestas ou Fírbeda

Limia-

Río Nocedo ou Airoa

Limia-

Río Pacín ou da Montaña

Limia-

Río Salas

Lobeira Lobios Lobios e Muíños Calvos de Randín Os Blancos Entrimo, Lobeira e Lobios Baltar, Calvos de Randín e Muíños

OBSERVACIÓNS

Presa do Papeleiro (Riós)

Afluentes

Xunta da Ribeira Grande (A Gudiña) Xunta do río Pentes ou rego da Ribeira Límite da Comunidade Autónoma

Afluentes, incluído o do límite inferior

Confluencia do río Pontigón Xunta da corga dos Bois ou de Guxinde Xunta do río do Chao de Requeixo co corgo da Carballa Límite superior do couto de Cadós Xunta co corgo da Fecha do Curro

Afluentes Afluentes Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluídos os do límite inferior Afluentes Afluentes, incluído o do límite inferior

A Ponte de Penaguda

Afluentes

Xunta do rego dos Pedrouzos Pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña Xunta da corga da Poza (Lobios) Xunta do rego da Ponte Maior Desembocadura do regato de Guntín Xunta da corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios) Presa do encoro de Salas, excluídas as augas encoradas

Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes, incluído o do límite inferior Afluentes

Limia-

Río de Vilameá

Lobios

Ponte de Porta Paredes

Afluentes

Miño-

Río de Crespos

Padrenda

A Ponte de Freáns

Afluentes

Miño-

Río Deva

Quintela de A Ponte Retortoiro (Quintela Leirado e Verea de Leirado)

Miño-Arnoia

Río Ourille

Miño-Arnoia

Río Tuño

Miño-Neira

Río Neira

Miño-Sil

Regueiro de Candís

Afluentes

Verea

A Ponte de San Pedro

Afluentes

Celanova e Verea Baleira, Baralla, Becerreá e Castroverde Carballeda de Valdeorras e O Barco de Valdeorras

Xunta do río de Cexo (Celanova)

Afluentes, incluído o do límite inferior

Límite superior do couto de Baralla

Afluentes

Desembocadura no Sil (O Barco de Valdeorras)

Afluentes


2009 CABECEIRAS DE RÍOS DE MONTAÑA (II) (inicio da tempada da troita o 1 de maio) BACÍA

MASA DE AUGA

Miño-Sil

Río Casoio

Miño-Sil

Río Edo

Miño-Sil

Río Farelos

Miño-Sil

Ríos Galir e Malvela

Miño-Sil

Río Leira

Miño-Sil

Río Lor

Miño-Sil

Río Lóuzara

Miño-Sil

Río Mao

Miño-Sil

Río Selmo

Miño-Sil

Río Sotillo

Miño-Sil

Río dos Vaos

Miño-Sil-Bibei

Río das Azoreiras

Miño-Sil-Bibei

Río Bibei

Miño-Sil-Bibei

Río Cabalar

Miño-Sil-Bibei

Río de Cernado

Miño-Sil-Bibei

Río Fiscaíño

Miño-Sil-Bibei

Río Navea

Miño-Sil-Bibei

Río de San Lázaro

Miño-Sil-Bibei

Río de San Miguel

CONCELLOS Carballeda de Valdeorras Castro Caldelas e San Xoán de Río Vilamartín de Valdeorras

LÍMITE INFERIOR Xunta dos ríos Valborrás e de Riodolas Xunta dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas)

OBSERVACIÓNS Afluentes, incluídos os do límite inferior Afluentes, incluídos os do límite inferior

A Ponte de San Xulián

Afluentes

Rubiá

O Robledo da Lastra

Afluentes

Vilamartín de Valdeorras Folgoso do Courel O Incio, Pedrafita do Cebreiro e Samos

Xunta do regueiro de Preanes Límite inferior do couto de Courel

Afluentes, incluído o do límite inferior

Maceda, Montederramo e Parada de Sil Folgoso do Courel e Quiroga Carballeda de Valdeorras Castro Caldelas, Montederramo e A Teixeira A Veiga A Gudiña, O Bolo, Castrelo do Val, Chandrexa de Queixa, Laza, Manzaneda, Viana do Bolo e Vilariño de Conso A Pobra de Trives Manzaneda e A Pobra de Trives A Pobra de Trives Chandrexa de Queixa, Laza, Montederramo e A Pobra de Trives Manzaneda e A Pobra de Trives Manzaneda

Ponte de Santalla de Abaixo, na estrada cara á igrexa (Samos) Presas dos encoros da Hedrada e de Leboreiro, excluídas as augas encoradas sometidas a réxime especial e mais o couto de Montederramo Límite da Comunidade Autónoma (Folgoso do Courel) Límite da Comunidade Autónoma

Afluentes

Afluentes

Afluentes

Afluentes Afluentes

Xunta do regato do Carballiño co río de Vilariño das Uces (A Teixeira)

Afluentes, incluídos os do límite inferior

Desembocadura no Xares

Afluentes

Presa do encoro do Vao, excluídas as augas do encoro sometidas a réxime especial

Afluentes

Desembocadura no Bibei

Afluentes

Desembocadura no Bibei

Afluentes

Desembocadura no Bibei

Afluentes

Presa do encoro de Guístolas, excluídas as augas Afluentes do encoro sometidas a réxime especial Desembocadura no Bibei

Afluentes

Desembocadura no Bibei

Afluentes

9


Pesca

Fluvial en Galic

ia

CABECEIRAS DE RÍOS DE MONTAÑA (e III) (inicio da tempada da troita o 1 de maio) BACÍA

MASA DE AUGA

Miño-Sil-Bibei

Río Xares

Miño-Sil-Cabe

Río Cabe

Miño-Sil-Cabe Navia NaviaNavia-

Río Mao Rego da Venta (tramo alto do río Agüeira) Río Allonca (afluente do Agüeira) Río Cancelada

Navia-

Río Navia

Navia-

Río de Rao ou de Murias

Navia-

Río Ser

CONCELLOS

LÍMITE INFERIOR

Presa do encoro de A Veiga e Viana Prada, excluídas as augas do Bolo encoradas sometidas a réxime especial O Incio e A Ponte de Santalla de Samos Trascastro (O Incio) O Incio A Fonsagrada A Fonsagrada Cervantes As Nogais e Pedrafita do Cebreiro Navia de Suarna e Cervantes Cervantes

Estación de captura de Goó Límite da Comunidade Autónoma Límite da Comunidade Autónoma Límite inferior do couto de Doiras

OBSERVACIÓNS Afluentes

Afluentes Afluentes Afluentes Afluentes Afluentes

Límite superior do couto das Nogais

Afluentes

A Ponte das Veigas (Navia de Suarna)

Afluentes

A Ponte de Vilaquinte

Afluentes

DIMENSIÓNS MÍNIMAS DO ANZOS PARA A PESCA CON ENGADO NATURAL

10


2009 ENGADOS SALMÓN

ENGADOS AUTORIZADOS

LIMITACIÓNS

Mosca artificial ARTIFICIAIS

-

Culleriña

Prohibida a partir do 1 de xuño, agás no couto de Frieira

Peixes artificiais e semellantes NATURAIS

Miñoca Quisquilla

ENGADOS AUTORIZADOS

REO E TROITA

Mosca artificial ARTIFICIAIS

Téñanse en conta as dimensións mínimas do anzol (a=13 mm, b=14 mm)

Culleriña Risco Peixes artificiais e semellantes

LIMITACIÓNS EN MASAS DE AUGA SALMONEIRAS

Culleriña: 6,5 cm de tamaño máximo (entre a argola superior e a curvatura do anzol). Culleriña e peixes artificiais e semellantes: unicamente con sedela monofilamento dun diámetro menor ou igual a 0,2 mm.

Mosca natural Saltón NATURAIS(1)

Grilo

Unicamente autorizados a floreo (en superficie)

Besbello Bechoco Miñoca e outros cebos naturais

(1)

Non autorizados

Téñanse en conta as dimensións mínimas do anzol (a=6 mm, b=6,5 mm)

CIPRÍNIDOS E PERCA NEGRA Engados específi cos autorizados para a perca negra: peixes artificiais, engados de superfi cie (comunmente coñecidos como poppers e plugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comunmente coñecidos como vinilos). Ciprínidos: permítese cebar as augas con engados vexetais ou pensos nos encoros autorizados todo o ano. Nestes encoros e nos tramos autorizados todo o ano, a partir do 15 de agosto, poderanse empregar anzois de calquera tamaño con engados vexetais ou asticot, quedando prohibidos outros engados.

ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla...) Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp), pulga de mar ou miolo de pan. Así mesmo, autorízase a pesca deportiva de cefalópodos con poteira.

ENGADOS PROHIBIDOS • Ovas de peixes e peixe natural (vivo, morto ou en anacos). • Engados naturais en coutos e tramos de pesca sen morte. • Engados naturais a partir do 1 de xullo nos tramos e ríos que se sinalan na páxina 12. • Asticot para salmónidos na provincia de Ourense. • Culleriña de máis dun anzol en coutos e tramos de pesca sen morte. • Outras prohibicións: anexo XII da Orde pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentais da Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2009.

11


Pesca

Fluvial en Galic

ia

MASAS DE AUGA NAS QUE SE PROHIBE O ENGADO NATURAL A PARTIR DE 1 DE XULLO Provincia da Coruña Río Furelos: couto de Furelos.

Provincia de Lugo Río Bibei. Río Búbal. Río Cabe e afluentes. Río Eo e afluentes: desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide. Río Ladra: couto de Begonte. Río Landro: entre a desembocadura do río das Balsadas (concello de Ourol) e a presa de Salto do Can (concellos de Ourol e Viveiro), nunha lonxitude aproximada de 3,6 km. Río Loio: entre o nacemento (concellos de Sarria e Paradela) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Paradela), nunha lonxitude aproximada de 20 km. Río Lor e afluentes: agás no tramo comprendido entre o límite inferior do couto da Labrada e a desembocadura no río Sil, cunha lonxitude aproximada de 6,1 km, e no tramo comprendido entre A Ponte de Froxán (concello de Folgoso do Courel) e o límite superior do couto da Labrada, cunha lonxitude aproximada de 6,5 km. Río Lóuzara. Río Navia e afluentes. Río Neira e afluentes: agás no tramo autorizado para a pesca de ciprínidos, augas abaixo do couto de Pobra, no tramo do río Sarria augas abaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do río Tordea. Río Sil e afluentes: toda a rede hidrográfica vertente no río Sil non incluída en parágrafos anteriores, coa excepción do curso principal deste.

Provincia de Ourense Todas as masas de agua da provincia agás nas que a seguir se relacionan: - Encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano (táboas das páxinas 21 e 22). - Encoros de Penarrubia (río Sil), Cenza (río Cenza), Leboreiro (río Mao), San Agustín ou Pías (río Bibei). - Río Miño: curso principal. - Río Sil: curso principal. - Río Avia: entre a presa de Albarellos e a desembocadura no río Miño. - Río Támega: entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal. - Río Arnoia: entre a desembocadura do río Ourille e a desembocadura no río Miño. - Río Arenteiro: tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño.

12


2009 DIMENSIÓNS MÍNIMAS E COTAS DE CAPTURA MASA DE AUGA

SALMÓN

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

40

1

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso

25

8 troitas ou reos

Outras masas de auga

30

5

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

Todas as autorizadas

MASA DE AUGA

MASA DE AUGA

REO

TROITA

Encoros das táboas das páxinas 21 e 22

23

5

Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso

25

8 troitas ou reos

Tramos delimitados nas táboas das páxinas 14 e 15

21

8

Outras masas de auga

19

10

MASA DE AUGA

SABOGA

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

20

5

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

20

-

Tramo autorizado no río Ulla

MASA DE AUGA Todas as autorizadas

ANGUÍA

ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla...) MASA DE AUGA

Todas as autorizadas

DIMENSIÓN MÍNIMA (cm)

COTA DIARIA DE CAPTURA

Normas de pesca marítima

5 kg

MORFOLOXÍA DOS PEIXES E XEITO DE DETERMINAR O TAMAÑO MÍNIMO DE CAPTURA

13


Pesca

Fluvial en Galic

ia

TRAMOS CON DIMENSIÓN MÍNIMA DA TROITA DE 21 cm (I) BACÍA

Río Anllóns

DouroTámega

Río Támega

Eo-

Río Eo

Eume-

Río Eume

Grande-

Río Grande

Lambre-

Río Lambre

Landro-

Río Landro

Lérez-

Río Lérez

Lérez-

Río Maneses

Limia-

Río Limia

Limia-

Río Limia

Mandeo-

Río Mandeo

Masma-

Río Masma

Mero-

Río Mero

LÍMITE SUPERIOR Límite superior do couto de Verdes

LÍMITE INFERIOR Límite superior da zona de desembocadura

Xunta do río Vilaza (Verín)

Fin do tramo internacional (Verín)

Límite superior do couto de Vilarmide Presa do encoro do Eume (As Pontes de García Rodríguez e Monfero)

Límite superior do couto da Pontenova Límite inferior do couto de Ombre

Río Avia

Límite superior da zona de desembocadura Central eléctrica de Goimil A Ponte do Porco, límite superior da (Vilarmaior e Irixoa) zona de desembocadura Límite superior da zona de Límite superior do couto de Viveiro desembocadura Presa de Dorna (Campo Lameiro e Límite superior da zona de Cotobade) desembocadura Límite superior do couto de Cutián Desembocadura no Lérez Límite superior do couto de Límite inferior do couto de Ponteliñares Ponteliñares Presa das Conchas (Lobeira e Límite superior do encoro de Muíños) Lindoso Límite superior do couto de Límite superior da zona de Betanzos desembocadura Límite superior do couto de Límite superior da zona de Mondoñedo desembocadura Límite superior do encoro de Límite superior do couto de Cecebre Cecebre Límite superior da zona de Presa de Cecebre (Cambre) desembocadura Xunta do rego de Santa Olaia Desembocadura no Barbaña (Barbadás) (Ourense) A Ponte Noalla (San Cibrao das Desembocadura no Miño (Ourense) Viñas) Ponte Mandrás, na estrada CV-101 Desembocadura no Miño (Ourense (San Cristovo de Cea) e Punxín) Límite superior do couto de Límite superior do encoro de Frieira Pontedeva Presa de Cachamuíña (O Pereiro Desembocadura no Miño (Ourense) de Aguiar) Límite superior do encoro dos Presa de Belesar Peares Presa de Castrelo de Miño Límite superior do encoro de Frieira Presa dos Peares Límite superior do encoro de Velle Límite superior do couto de Castro Límite superior do encoro de Belesar de Rei Límite superior do réxime especial Presa de Velle do encoro de Castrelo de Miño Límite superior do couto de Allariz Límite superior do encoro de Frieira Desembocadura no Arnoia Límite supeiro do couto de Celanova (Celanova) Xunta do río Arenteiro (Boborás) Desembocadura no Miño (Ribadavia)

Río Miño

Límite superior do couto de Frieira

Límite inferior do couto de Frieira

Río Tea

Límite superior do couto de Mondariz

Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño)

Río Uma

Límite superior do couto de Uma

Desembocadura no Tea (Ponteareas)

Mero-

Río Mero

Miño-

Río Barbadás ou dos Muíños

Miño-

Río Barbaña

Miño-

Río Barbantiño

Miño-

Río Deva

Miño-

Río Loña

Miño-

Río Miño

MiñoMiño-

Río Miño Río Miño

Miño-

Río Miño

Miño-

Río Miño

Miño-Arnoia

Río Arnoia

Miño-Arnoia

Río Ourille

Miño-Avia Miño-Baixo Miño Miño-Baixo Miño Miño-Baixo Miño

14

MASA DE AUGA

Anllóns-

Presa de Castro Buxán (Vimianzo)


2009 TRAMOS CON DIMENSIÓN MÍNIMA DA TROITA DE 21 cm (e II) BACÍA

MASA DE AUGA

Miño-Ladra

Río Ladra

Miño-Neira

Río Neira

Miño-Neira

Río Sarria

Miño-Neira

Río Tordea

Miñor-

Río Miñor

Miño-Sil

Río Lor

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil

Río Sil

Miño-Sil Miño-SilBibei Miño-SilCabe

Río Sil Río Bibei Río Cabe

Navia-

Río Navia

Ouro-

Río Ouro

Sóñora-

Río Traba

Tambre-

Río Tambre

Tambre-

Río Tambre

Ulla-

Río Sar

Ulla-

Río Ulla

Ulla-Deza

Río Deza

Verdugo-

Río Oitavén

Verdugo-

Río Verdugo

Xallas-

Río Beba

Xallas-

Río Xallas

Xallas-

Río Xallas

Xallas-

Río Xallas

Xallas-

Río Xallas

Xuvia-

Río Xuvia

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei) Desembocadura no Miño (O Corgo e Límite superior do couto de Láncara O Páramo) Desembocadura no Neira (Láncara e Ponte da estrada de Samos (Sarria) O Páramo) Límite superior do couto de Tordea Desembocadura no Neira (O Corgo) Límite superior do couto de Límite superior da zona de Gondomar desembocadura Ponte Baldomir, na estrada Límite superior do encoro de Santo LU-P-1901 (Folgoso do Courel) Estevo Límite superior do encoro de Presa do encoro de Penarrubia Pumares Límite superior do encoro de San Presa do encoro de Santo Estevo Pedro Límite superior do encoro de Santo Presa do encoro de Sequeiros Estevo Límite superior do encoro de Presa do encoro de Pumares Santiago Límite superior do encoro de San Presa do encoro de Santiago Martiño Límite superior do encoro de Presa do encoro de San Martiño Sequeiros Presa do encoro de San Pedro Límite superior do encoro de Velle Límite superior do encoro de Presa do Vao (Manzaneda e O Bolo) Montefurado Límite superior do couto de Límite superior do encoro de San Monforte Pedro Límite superior do couto de San Límite superior do encoro de Martiño da Ribeira Grandas de Salime Límite superior da zona de Límite superior do couto de Foz desembocadura Límite superior da zona de Límite superior do couto de Traba desembocadura A Ponte de Brates (Boimorto e Límite superior do couto de Ponte Frades) Maceira Presa do encoro de Barrié de la Límite inferior do couto de Noia Maza (Brión e Negreira) A Ponte de Chave, na estrada Desembocadura no Ulla (Padrón) AC-300 (Brión) Presa de Portodemouros (Arzúa e Límite superior da zona de Vila de Cruces) desembocadura Presa de Saídres (Silleda e Vila de Desembocadura no Ulla (Silleda e Cruces) Vila de Cruces) Límite superior do couto de Desembocadura no Verdugo Soutomaior Límite superior do couto de Límite superior da zona de Soutomaior desembocadura Límite superior do couto de Xallas Desembocadura no Xallas Presa da Ponte Olveira (Dumbría e Límite superior do encoro de Mazaricos) Castrelo Presa de Castrelo (Dumbría e Límite superior do encoro de Santa Mazaricos) Uxía Presa de Santa Uxía (Dumbría e Desembocadura no mar Mazaricos) Presa da Fervenza (Dumbría e Límite inferior do couto de Xallas Mazaricos) Límite superior da zona de Límite superior do couto de Xuvia desembocadura Límite superior do couto de Begonte

15


Pesca

Fluvial en Galic

ia

MASAS DE AUGA SALMONEIRAS(1) RÍO

LÍMITE SUPERIOR

Deza

Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces)

Eo

Pasarela da Volta da Teixeira, límite superior do couto de Vilarmide (Ribeira de Piquín)

Landro

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

Lérez Liñares Mandeo Masma Ouro Tea Ulla (1)

Presa da minicentral de Dorna (Cotobade e Campo Lameiro) Presa da minicentral denominada Salto da Devesa (A Estrada)

LÍMITE INFERIOR Desembocadura no río Ulla (Silleda e Vila de Cruces) Ponte do ferrocarril Ferrol–Xixón (Ribadeo e Asturias) A Ponte de Portochao, límite inferior do couto de Viveiro (Viveiro) Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña (Pontevedra)

km 18 53 7,5 27

Desembocadura no río Ulla (A Estrada)

4,7

O Tope (Coirós e Paderne)

A Ponte Vella de Betanzos

10

A Ponte de Viloalle, límite superior do couto de Mondoñedo (Mondoñedo) Pasarela de Valmaior, límite superior do couto de Foz (Foz) Lugar de Foxaco, límite superior do couto de Mondariz (Mondariz) Presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro (Touro e Vila de Cruces)

A Ponte da Espiñeira na estrada N-462 (Foz e Barreiros) A Ponte Vella de Fazouro, límite inferior do couto de Foz (Foz) Desembocadura no río Miño (Salvaterra de Miño) A Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo)

En todos os casos, a masa de auga comprende o último quilómetro de todos os afluentes do tramo

DIFERENZAS BÁSICAS ENTRE AS CRÍAS DE SALMÓN E TROITA Característica

16

Pinto de salmón

Troita

Aspecto xeral

Corpo máis estilizado, cabeza pequena e apuntada.

Corpo robusto, cabeza relativamente grande e redondeada.

Cor

Pouco variable. De 10 a 12 marcas verticais, moi espaciadas e definidas, perpendiculares á liña lateral.

Moi variable. De 8 a 11 marcas verticais moi espaciadas e definidas, perpendiculares á liña lateral.

Pintas

Negras ou avermelladas, simetricamente repartidas polos flancos, nunca oceladas. Poucas e case ningunha por debaixo da liña lateral.

Vermellas e escuras, numerosas, asimetricamente repartidas, con frecuencia rodeadas dun halo esbrancuxado (ocelado) e distribuidas por riba e por debaixo da liña lateral.

Cabeza (1)

De 1 a 3 pintas negras no opérculo.

Máis de 3 pintas negras no opérculo.

Boca (2)

O maxilar non alcanza o extremo posterior do ollo.

O maxilar alcanza ou excede o extremo posterior do ollo.

Pedúnculo caudal (3)

Fino.

Groso.

Cola (4)

Escote moi marcado.

Escote pouco marcado.

Aletas pectorais (5)

Longas, esténdense cara ó comenzo da dorsal.

Relativamente curtas, non se estenden ata o comenzo da dorsal.

Aleta adiposa (6)

Cores escuras.

Cores avermelladas.

Aleta anal (7)

Branca ou amarelada.

Borde anterior branco seguido dunha franxa escura.

23 8 29 80


2009 MASAS DE AUGA DE REO (I) RÍO

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Desembocadura do regato de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade)

Desembocadura no río Lérez (Pontevedra)

Alvedosa

Nacemento (Pazos de Borbén)

Desembocadura (Redondela)

Anllóns

Ponte Caldas (Ponteceso)

Baleo

Nacemento (Ortigueira)

Baxoi

Xunta dos ríos Vilariño e Anduriña (Vilarmaior)

Belelle

A Fervenza do Belelle (Neda e Fene)

Coroño

Nacemento (Lousame)

Donas

Nacemento (Negreira)

Espasante ou Callobre

Nacemento (Ortigueira)

do Esteiro

Nacemento (Ortigueira)

Eume

Presa do encoro do Eume (As Pontes e Monfero)

Almofrei

da Furnia Gafos de Galdo ou de Bravos da Granda ou da Gándara

Pontillón augas arriba do cemiterio de Amorín (Tomiño) Confluencia dos ríos Tomeza e Marcón (Pontevedra)

km

AFLUENTES

7,4

Último km

10

Último km

6,2

Incluídos

22

Último km

8,3

Último km

5,4

Último km

Desembocadura no mar (Boiro)

13

Último km

Desembocadura (Outes)

18

Último km

12

Último km

11

Último km

15

Incluídos

1,7

Último km

Canteira de Santa Mariña (Ponteceso e Cabana) Ponte do ferrocarril, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira) Ponte do ferrocarril, límite superior da zona de desembocadura (Miño) Lugar de Subarreiros, límite superior da zona de desembocadura (Neda)

Desembocadura no mar (Ortigueira) Desembocadura no mar (Ortigueira e Mañón) Fronte ó km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas) Desembocadura no río Miño (Tomiño) Desembocadura (Pontevedra)

2,6

Último km

A Ponte de Baralla (Viveiro)

Desembocadura no río Landro (Viveiro)

1,7

Último km

Desembocadura do río de Rons (Pontevedra)

Desembocadura no río Lérez (Pontevedra)

3,8

Último km

8

Incluídos

2,5

Último km

6,3

Incluídos

Grande

Presa de Castro Buxán (Vimianzo)

Hospital

Presa da área recreativa da Pedra (Tomiño)

Lambre

Central eléctrica de Goimil (Vilarmaior e Irixoa)

Loureiro

A Ponte de Galea (Viveiro)

Louro

A Ponte de Valo (O Porriño)

Maceiras

Nacemento (Redondela)

Maior

Nacemento (Ortigueira)

Mera

A Ponte de Soutochán (Somozas e As Pontes)

Mero

Presa de Cecebre (Cambre)

Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do couto da Ponte do Porto (Camariñas) Desembocadura no río Miño (Tomiño) A Ponte do Porco, límite superior da zona de desembocadura (Miño e Paderne) Desembocadura no río Landro (Viveiro) Desembocadura no río Miño (Tui) Desembocadura no río Alvedosa (Redondela) Muíño de Lino, límite superior da zona de desembocadura (Ortigueira) Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira) 100 m augas abaixo da presa da Barcala, límite superior da zona de desembocadura (Culleredo e Cambre)

1,6

Último km

16

Último km

7

Último km

11

Último km

26

Incluídos

10

Último km

17


Pesca

Fluvial en Galic

ia

MASAS DE AUGA DE REO (e II) RÍO das Mestas e Porto do Cabo Miñor Oitavén de Pedrafigueira Pego Sar

18

LÍMITE SUPERIOR Ponte da estrada AC-102 en Pontellas (Cedeira e Cerdido) e nacemento do Porto do Cabo (Moeche) A Fervenza da Torre de Chaín, límite superior do couto de Gondomar (Gondomar) Encoro das Eiras (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas) Nacemento (Carnota) A Ponte Tomiñesa, na estrada local que sae de Tomiño cara ó Torneiro (Tomiño) Presa do muíño de Lamas (Padrón e Rois)

LÍMITE INFERIOR

km

AFLUENTES

A Ponte Vella, límite superior da zona de desembocadura (Cedeira e Valdoviño)

18

Último km

6,9

Último km

8,3

Último km

4,5

Incluídos

3,1

Último km

5,6

Último km

15

Último km

55

Incluídos

8,8

Incluídos

A Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de Gondomar (Nigrán e Gondomar) Desembocadura no río Verdugo (Soutomaior) Desembocadura no mar (Carnota) Desembocadura no río Miño (Tomiño) Desembocadura no río Ulla (Padrón) Muíños de Pedrachán, límite superior da zona de desembocadura (Noia) Souto de Xancedo (O Vicedo e Mañón) Desembocadura do regato de Castro, límite inferior do couto de Noia (Noia e Outes)

Sóñora

A Ponte da Parcelaria (Lousame)

Sor

Nacemento (As Pontes e Muras)

Tambre

Presa Barrié de la Maza (Brión e Negreira)

Tamuxe

Ponte Urgal, na estrada provincial que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal)

Desembocadura no río Miño (O Rosal)

3,6

Último km

Nacemento (Dodro)

Desembocadura no mar (Rianxo)

12

Último km

7,8

Último km

2,7

Último km

19

Último km

29

Último km

4,6

Incluídos

5,6

Último km

37

Incluídos

Tines

Ponte Sampaio (Outes e Mazaricos)

Tollo

Ponte da estrada PO-552 (Tomiño e O Rosal)

Uma

Nacemento (A Cañiza)

Umia

A Fervenza de Segade (Caldas de Reis)

Vadebois

Nacemento (Carnota)

Verdugo

Presa da central do Inferno (Ponte Caldelas)

Xuvia

Nacemento (As Somozas)

Peirao do Conchido, límite superior da zona de desembocadura (Outes) Desembocadura no río Miño (Tomiño e O Rosal) Desembocadura no río Tea (Ponteareas) Ponte Estacas, na estrada C-550 (Ribadumia e Cambados) Desembocadura no mar (Carnota) Carballeira dos Franceses, no lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Soutomaior e Pontevedra) Desembocadura no mar (Narón e Neda)


2009 ZONAS DE DESEMBOCADURA (I) RÍO

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Anllóns

Canteira de Santa Mariña

Liña recta imaxinaria que une Punta Balarés (Ponteceso) con Punta Padrón (Cabana)

Baleo

Ponte do ferrocarril

Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño)

Baxoi

Ponte do ferrocarril

Liña recta imaxinaria que une Punta Bañobre (Miño) con Punta dos Curbeiros de Miño (Miño)

Belelle

Lugar de Subarreiros

Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda)

Condomiñas

A Ponte Nova de Cedeira

Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño)

Das Mestas

A Ponte Vella

Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño)

Eo

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón

Ponte dos Santos (límite Ribadeo-Asturias)

Eume

Fronte ó km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre

Liña recta imaxinaria que une Punta Madanela (Cabanas) con Punta Sentroña (Pontedeume)

Forcadas

Ponte Vella de Ferrerías

Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño)

Grande

Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do couto da Ponte do Porto

Liña recta imaxinaria que une Punta Sandia (Camariñas) con Punta Roda (Muxía)

Lambre

A Ponte do Porco, límite inferior do couto de Lambre

Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo)

Landro

A Ponte de Portochao, límite inferior do couto de Viveiro

Liña recta imaxinaria que une a punta do peirao de Celeiro co illote A Insua (Viveiro)

Lérez

Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña en Monteporreiro

Liñas rectas imaxinarias que unen Punta Campelo (Poio) co extremo distal do crebaondas da canle do río e este último con Punta Praceres (Pontevedra).

Maior

Muíño de Lino

Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño)

Mandeo

A Ponte Vella de Betanzos

Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo)

rigo aos poñen en pe as ic ót ex As especies . nosos peixes tartarugas, es de acuario, ix pe os rí s no Non solte ésticos. os animais dom tr ou ou s ile répt

19


Pesca

Fluvial en Galic

ia

ZONAS DE DESEMBOCADURA (e II) RÍO

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Masma

A Ponte da Espiñeira na estrada N-462

Liña recta imaxinaria que une Punta Prados (Barreiros) coa punta da crebaondas de Foz

Mendo

A Ponte Nova de Betanzos

Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo)

Mera

Lugar de Castro-Areeira

Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño)

Mero

100 m augas abaixo da presa da Barcala

Liña recta imaxinaria que une Punta Fiaiteira (Oleiros) co varadoiro de Oza (A Coruña)

Miñor

A Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de Gondomar

Liña recta imaxinaria que une a punta da barra da praia Ladeira (Baiona) e Punta Lourido (Nigrán)

Ouro

A Ponte Vella de Fazouro, límite inferior do couto de Foz

Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Foz)

Sóñora

Muíños de Pedrachán

Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal (Noia)

Sor

Souto de Xancedo

Liña recta imaxinaria que une Punta do Castro (O Vicedo) con Punta do Santo (Mañón)

Tambre

Desembocadura do regato de Castro, límite inferior do couto de Noia

Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal (Noia)

Tines

Peirao do Conchido, límite inferior do couto de Outes

Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal (Noia)

Ulla

A Ponte de Catoira

Liña recta imaxinaria que une Punta Seveira (Rianxo) con Punta Rebordexo e súa continuación, bordeando a illa de Cortegada, ata o faro do dique de Carril (Vilagarcia de Arousa)

Umia

Ponte Estacas, na estrada C-550

Liña recta imaxinaria que une Punta San Sadurniño (Cambados) con Punta Borrelo (Cambados)

Verdugo

Carballeira dos Franceses no lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo, na marxe esquerda

Liña recta imaxinaria que une Punta Ulló (Vilaboa) con Punta Muxeira (Soutomaior)

Xuvia

A Ponte de Xuvia, límite inferior do couto de Xuvia

Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda)

Outros ríos

Límite das mareas vivas

Liña imaxinaria que une as puntas da embocadura en ámbalas marxes

encoros dura e en ca bo em es d desde En zonas de dúas canas e d o eg pr or em autorízase o ima do pescad istancia máx d ha un a a a beir s. de tres metro

20


2009 RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS (I) RÍO

ENCORO

Avia

Albarellos

Bibei

Montefurado

Bibei

O Vao

Biduído e Paradela

Vilagudín

Camba

As Portas

Cenza

Cenza

Eume

O Eume

LÍMITE SUPERIOR Ponte Albarellos no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Ponte da estrada OU-636 no curso principal e as augas encoradas nos afluentes A Ponte da Residencia no río Bibei, A Ponte de Vilariño de Conso no río Conso, A Ponte de Bembibre no río Camba e as augas encoradas noutros afluentes Augas encoradas

LÍMITE INFERIOR Presa do encoro

Eume

A Ribeira As Forcadas

Limia

As Conchas

Limia

Lindoso

Loña

Cachamuíña

Mandeo

A Castellana

Augas encoradas

Mao

A Hedrada

Augas encoradas

Mao

Vilasouto

Augas encoradas

de Meicende

Meicende

Augas encoradas

Mero

Cecebre

Miño

Belesar

Miño

Castrelo de Miño

Miño

Frieira

Augas encoradas A Ponte de Areas no curso principal, presa do encoro de Galego no río Ferreira e as augas encoradas nos afluentes Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, que une o acceso á pasarela de Alongos e a beira oposta no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Desembocadura do río Avia no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Autorizada

PESCA TODO O ANO Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Nos termos da concesión

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Non autorizada

Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Autorizada sen motor de explosión

Ciprínidos e/ou perca negra

Autorizada sen motor de explosión

Ciprínidos e/ou perca negra

Non autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Desembocadura da corga das Pías no río Camba, liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña coa Presa do desembocadura do río de Cabras nos encoro ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas nout Presa do Augas encoradas encoro Presa do Augas encoradas encoro Presa do Augas encoradas encoro Presa do Augas encoradas encoro Ponte da estrada Bande-Mugueimes no río Limia, límite inferior do couto Presa do de Cadós no río Cadós e as augas encoro encoradas noutros afluentes Ponte da estrada a Lobios e á Fronteira Madalena no curso principal e as con augas encoradas nos afluentes Portugal Pasarela sobre o río Loña na cola do Presa do encoro e as augas encoradas nos encoro afluentes

As Forcadas

PESCA A FLOTE

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada só con “tubo flotador” Non autorizada

Non autorizada Non autorizada

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Autorizada

Non autorizada

Presa do encoro

Autorizada só con “tubo flotador”

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada sen motor de explosión

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

21


Pesca

Fluvial en Galic

ia

RÉXIME ESPECIAL DE ENCOROS (e II) RÍO

LÍMITE SUPERIOR Ponte da antiga estrada MonforteChantada na marxe esquerda, 50 m augas abaixo da desembocadura do rego de Camporramiro na marxe dereita e as augas encoradas nos afluentes Desembocadura do regato do Fontao no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Miño

Os Peares

Miño

Velle

Navea

Chandrexa de Queixa

Augas encoradas

Guístolas

Augas encoradas

Grandas de Salime San Cosmade ou Vilasenín Pontillón de Castro

Augas encoradas

Navea Navia Pórtico de Vilasenín Rons Roufrío

22

ENCORO

Augas encoradas

Augas encoradas

Beche

Augas encoradas

Salas

Salas

Augas encoradas

Seixedo

Sabón ou de Rosadoiro

Sil

Pumares

Sil

San Martiño

Sil

San Pedro

Sil

Santiago

Sil

Santo Estevo

Sil

Sequeiros

Tambre

Barrié de la Maza

A Ponte de Roldán no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Desembocadura do caborco da Bioca no curso principal e as augas encoradas nos afluentes A Ponte da Barca, na estrada FerreiraLuíntra, no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Desembocadura do río Leira no curso principal e as augas encoradas nos afluentes A Ponte Vella de San Clodio no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Saída do túnel de Montefurado no curso principal, presa de Montefurado no río Bibei e as augas encoradas nos afluentes Ponte Nova, límite inferior do couto de Ponte Maceira

Ulla

Portodemouros

Augas encoradas

Xallas

Castrelo

Augas encoradas

Augas encoradas

Xallas

A Fervenza

Augas encoradas

Xallas

A Ponte Olveira

Desembocadura do río Beba, límite inferior do couto de Xallas, e as augas encoradas noutros afluentes

Xallas

Santa Uxía

Augas encoradas

Xares

Prada

Ponte da estrada A Veiga-Covelo no curso principal e as augas encoradas nos afluentes

Zamáns

Zamáns

Augas encoradas

LÍMITE INFERIOR

PESCA A FLOTE

PESCA TODO O ANO

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra Ciprínidos e/ou perca negra

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Non autorizada Non autorizada

Non autorizada Non autorizada

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada sen motor de explosión

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Autorizada

Non autorizada

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Autorizada

Non autorizada

Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro Presa do encoro

Autorizada

Non autorizada

Presa do encoro

Autorizada

Non autorizada

Presa do encoro

Autorizada

Non autorizada

Presa do encoro

Autorizada

Ciprínidos e/ou perca negra

Presa do encoro

Autorizada sen motor

Non autorizada


2009 TRAMOS LIBRES DE PESCA SEN MORTE RÍO

CONCELLOS

Anllóns

Carballo

Arnoia

A Merca e Allariz

Arnoia

Baños de Molgas

LÍMITE SUPERIOR Pasarela da área recreativa da estación de autobuses Presa da minicentral da Merca (A Merca e Allariz) Ponte do campo de fútbol en Penouzos, límite inferior do couto dos Medos

Arnoia

Baños de Molgas e Xunqueira de Ambía Cartelle e Ramirás

Avia

Ribadavia

Bibei

Viana do Bolo

Desembocadura do regueiro da Porta da Arca

Cabe

Eo

Monforte de Lemos Silleda e Vila de Cruces A Pontenova

Pasarela do Clube Fluvial Desembocadura do río de Mera ou de Oisa Ponte da Pontenova

Maceda

Baños de Molgas

Madanela

Vilalba

Madanela ou Miñotelo

A Pastoriza

A Presa da Luz A Ponte dos Pasos, límite inferior do couto de Vilalba Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Igrexa

Arnoia

Deza

Mente Mera Miño

A Gudiña e Riós Cerdido e Ortigueira Barbadás e Ourense

Miño

Begonte, Outeiro de Rei e Rábade

Miño

Lugo

Miño

Ourense e Toén

Narla

Friol e Outeiro de Rei

Sarria

Samos

Támega

Verín

Trimaz

Xermade

Umia

A Estrada

NORMAS NOS COUTOS E TRAMOS DE PESCA SEN MORTE

LÍMITE INFERIOR Desembocadura do río de Rosende

2,4

Ponte de Rubillós (A Merca)

2,8

Pasarela da piscina de Baños de Molgas

0,7

Desembocadura do río Ambiela (Baños Desembocadura do regato da Farria de Molgas) (Xunqueira de Ambía) Desembocadura do regueiro de Boia Presa do muíño de S. Cristovo, límite inferior do couto de Ribadavia

Presa do muíño de Pisón

km

1,9

Ponte da Barca Presa da Veronza, cabo da desembocadura do rego Maquiás Ponte cabo da estrada de entrada ao túnel da central hidroeléctrica de San Agustín Presa do Cubano Viaduto da estrada PO-205, entre Silleda e Vila de Cruces A Ponte do Pico

2,3

0,5

Desembocadura no Arnoia

1,3

Xunta co río Trimaz

1,4

Desembocadura no río Miño

7,9

A Ponte de Veiga, na estrada entre O Seixo e A Veiga do Seixo

1,1

1,7 4,8 1,4 2,5

Presa de Pita

A Ponte do Cardeal

1,7

Ponte do Ribeiriño, das Caldas ou Novísima (Ourense) Presa do muíño da Trabanca (Begonte e Outeiro de Rei), aproximadamente 300 m augas abaixo da desembocadura do río Támoga Caneiro do Vilar Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, situada 300 m augas arriba da desembocadura do regato de Alongos A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá (Friol) Presa do Vizarro

Pasarela de Outariz (Barbadás e Ourense)

4,1

A Presa de Peláez A Pontella da Madeira, no Camiño da Madeira, entre As Cernadas e a estrada LU-540 A Ponte de Ribela

Ponte vella da N-VI (Outeiro de Rei e Rábade) Depuradora de augas de Lugo Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do río, que une o acceso á pasarela de Alongos e a beira oposta Ponte das Veigas, na estrada que sae de Vilalvite (estrada LU-234) cara a Bravos (Friol e Outeiro de Rei) A Ponte Nova, na estrada LU-633 Ponte do Campo do Río en Pazos Presa da praia fluvial de Cabreiros, aproximadamente 70 m augas abaixo da ponte da estrada LU-170 Tosta do muíño dos Lourenzos, aproximadamente 560 m augas arriba do límite superior do couto de Codeseda

6 2,3 1 2,3 2,9 1,5 1,3

2,1

• Autorízanse unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña cun só anzol e sen arponciño, quedando prohibido para todos os efectos o engado natural. • Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción. • Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo. • Os mércores poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas, solicitadas por entidades interesadas na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente, podéndose ampliar o número máximo de permisos por causas xustificadas.

23


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (I) RÍO

Almofrei

24

COUTO

Lagoas

CONCELLOS

Cotobade

LÍMITE SUPERIOR Ponte de Loureiro, na estrada PO-235

Desembocadura do regato de Cotobade e Campolongo Pontevedra ou regueiro de Cachón (Cotobade) Km 28 da estrada xeral Carballo A CoruñaFisterra Carballo, Presa do muíño Reigoso Coristanco e (Carballo e Ponteceso. Coristanco) Presa da piscifactoría O Carballiño da Xunta de Galicia A Ponte de Trigás, no río Arenteiro (O Carballiño e San San Cristovo Cristovo de Cea) e de Cea e O ponte de Carballiño Segade, no río Marañao (San Cristovo de Cea) A Ponte de Trigás, no río Arenteiro (O Carballiño e San San Cristovo Cristovo de Cea) e de Cea e O A Ponte de Carballiño Segade, no río Marañao (San Cristovo de Cea)

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

Pozo do Couto, na Xesteira, augas abaixo da praia fluvial da Ponte Borela

9,6

Troita

19

10

10

10

Luns, xoves

Ponte Bora (Pontevedra)

7

Troita

19

10

8

8

Luns, xoves

Ponte Lagoa

5,8

Troita

19

10

6

12

Luns, xoves

Ponte Dona, a nova (Coristanco e Ponteceso)

7,1

Troita

21

8

8

20

Luns, xoves

EDAR do Carballiño

1,3

Pesca sen morte

-

4

4

Luns, xoves

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño)

14,6

Troita / Pesca intensiva

19

10

72

140

Luns, xoves

Presa da Xesteira (O Carballiño)

11,2

Troita

19

10

12

15

Luns, xoves

3,4

Pesca intensiva

19

10

60

125

Luns, xoves

10,5

Troita

17

10

15

22

Luns, xoves

Almofrei

Portomuíño

Anllóns

Carballo

Anllóns

Verdes

Arenteiro

O Carballiño sen morte

Arenteiro e Marañao

O Carballiño

Arenteiro e Marañao

O Carballiño - tramo 1

Arenteiro e Marañao

O Carballiño - tramo 2

San Cristovo de Cea e O Carballiño

Arnego

Rodeiro

Rodeiro e Lalín

Arnoia

Allariz

Allariz

Presa do Rexo

Desembocadura do regato Fulón

6,2

Troita / Pesca sen morte

21

6

10

20

Luns, xoves

Arnoia

Allariz tramo 1

Allariz

Presa do Rexo

Presa de Abuín

2,7

Troita

21

6

7

17

Luns, xoves

Presa da piscifactoría da Xunta de Galicia (O Carballiño) Ponte Alemparte, Ponte Hospital, augas arriba da na estrada desembocadura PO-533 do rego da (Rodeiro) Eirexe (Rodeiro e Lalín)

Presa da Xesteira (O Carballiño)


2009 COUTOS DE PESCA (II) RÍO

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

Arnoia

Allariz tramo 2

Allariz

Presa do Buraco

Desembocadura do regato das Fontes

0,5

Pesca sen morte

-

Arnoia

Allariz tramo 3

Allariz

Desembocadura do regato das Fontes

Desembocadura do regato Fulón

3

Troita

21

Arnoia

Os Medos

Vilar de Barrio e Baños de Molgas

Ponte de Parada a Igrexa (Vilar de Barrio)

9,6

Troita

Arnoia

Os Medos - tramo 1

Vilar de Barrio

Ponte de Parada a Igrexa

5,6

Arnoia

Os Medos - tramo 2

Baños de Molgas

Arnoia e Ourille

Celanova

A Merca e Celanova

Arnoia

Celanova tramo 1

A Merca e Celanova

Arnoia

Celanova tramo 2

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F 3

3

Luns, xoves

6

7

17

Luns, xoves

19

10

8

9

Luns, xoves

Troita

19

10

8

9

Luns, xoves

3,9

Troita

19

10

8

9

Luns, xoves

Desembocadura do Ourille no Arnoia (Celanova)

10,6

Troita / Pesca sen morte

21

8

10

20

Luns, xoves, venres

Ponte Pulido (A Merca)

Presa de Ponte Fechas (Celanova)

2

Troita

21

8

7

17

Celanova

Presa de Ponte Fechas

Presa do Montero

1,1

Pesca sen morte

-

3

3

Celanova tramo 3

Celanova

Presa do Montero, no río Arnoia e Ponte Ribeiro na estrada CelanovaPonte Fechas, no río Ourille

Desembocadura do Ourille no Arnoia

7,4

Troita

21

8

7

17

Luns, xoves, venres

Asma

Chantada

A Ponte de Carballedo e Esmoriz Chantada (Carballedo e Chantada)

10,5

Troita

19

10

17

17

Luns, xoves

Asneiro

Lalín

Lalín

8,1

Troita

17

10

17

17

Luns, xoves

Avia

Ribadavia

8,1

Troita

21

8

10

15

Luns, xoves

Barbantiño

Barbantiño

6,3

Pesca sen morte

-

6

6

Luns, xoves

Barcala e Alvariño

Negreira

Ponte Vilachán 9,2 no río Barcala

Troita

17

16

16

Luns, xoves

Arnoia e Ourille

Leiro, Cenlle, Beade e Ribadavia Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense Negreira

A Ponte de Froufe no camiño FroufeOs Milagres Ponte Pulido, no río Arnoia (A Merca) e Ponte Ribeiro na estrada CelanovaPonte Fechas, no río Ourille (Celanova)

A Ponte da Xesta A Ponte das Poldras (Leiro) Fervenza do Barbantiño (Maside e Amoeiro) Ponte Rial no río Barcala e Ponte Triáns no río Alvariño

Ponte do campo de fútbol en Penouzos (Baños de Molgas) Ponte da estrada Maceda-Vilar de Barrio Ponte do campo de fútbol en Penouzos

Presa da captación de augas para Chantada (Chantada) Antiga fábrica da luz (Presa Botos) Presa do muíño de S. Cristovo (Ribadavia) Ponte da estrada N-120 (Ourense e Punxín)

10

Luns, xoves, venres Luns, xoves, venres

25


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (III) RÍO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR Presa do muíño do Clube Fluvial (Monforte) Desembocadura no encoro das Conchas

Cabe

Monforte

Pobra de Brollón e Monforte

Ponte da estrada LugoQuiroga (Pobra de Brollón)

Cadós

Cadós

Bande

Ponte Pereira

Cancelada

Doiras

Cervantes

Cancelada

Pontes de Gatín

Cervantes e Becerreá

Cenza

Cenza sen morte

Vilariño de Conso

Conso

Conso

Vilariño de Conso

Curantes

Rubín

A Estrada

Vilarraso

Curtis e Aranga

Deo

Deva

Pontedeva

Deva

Touzosas

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

11,1

Troita

21

8

16

16

Luns, xoves

9

Troita

19

10

4

6

Luns, xoves

A Ponte de Doiras A Ponte de Santa Xusta (Cervantes)

Ponte Cubelas

9,4

Troita

17

10

11

11

Luns, xoves

Desembocadura no río Navia (Becerreá)

9,4

Troita

19

10

7

7

Luns, xoves

Presa do alto Cenza

Canteira de Castiñeira

6,9

Pesca sen morte

-

6

6

Luns, xoves

A Ponte da Edrada

6

Troita

19

10

10

14

Luns, xoves

Desembocadura no río Liñares

7,1

Troita

17

10

13

13

Luns, xoves

Desembocadura no río Mandeo, na ponte da Castelá (Curtis e Aranga)

6,4

Troita

17

10

6

12

Luns, xoves

Ponte Romana (Pontedeva e 4,7 Cortegada)

Troita

21

8

6

12

Luns, xoves

Presa da praia fluvial de Arbo (Arbo)

8,3

Troita

19

10

5

5

Luns, xoves

8,7

Troita

19

10

16

20

Luns, xoves

Desembocadura do regato Valboa Ponte Bede, no camiño de O Bede a Pousada A Ponte de Cencasas (Curtis)

A Ponte de Entrerríos, Pontedeva e na estrada EntrerríosCortegada Trigueira (Pontedeva) Pontillón de Pedrás, aproximadamente 500 m augas A Cañiza e arriba da ponte Arbo da estrada entre As Touzosas e Pintelos (A Cañiza)

Deza

Taboada

Lalín e Silleda

A Ponte Taboada

Ponte Penide, entre a desembocadura do rego de Busto e a do río de Mera ou de Oisa

Eo

A Pontenova

A Pontenova e Trabada, e Principado Asturias

A Ponte do Pico (A Pontenova)

Presa de Pé de Viña (Trabada 8,2 e Principado Asturias)

Salmón / Reo

25

8

15

15

Xoves

A Pontenova

A Ponte do Pico

A Penouta

1,8

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

A Pontenova

A Penouta (A Pontenova)

1,7

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

1,5

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Eo

Eo

Eo

26

COUTO

A Pontenova - lote 1 A Pontenova - lote 2 A Pontenova - lote 3

A A Ponte de Pontenova e Ervelle (A Principado Pontenova) Asturias

A Ponte de Ervelle (A Pontenova) A Ponte do Cairo (A Pontenova e Principado Asturias)


2009 COUTOS DE PESCA (IV) RÍO

COUTO

Eo

A Pontenova - lote 4

Eo

A Pontenova - lote 5

Eo

Abres

Eo

Abres lote 4

Eo

Abres lote 5

Eo

Abres lote 6

Eo

Abres lote 7

Eo

Abres lote 8

Eo

Abres lote 9

Eo

Salmeán

Eo Eo

Salmeán lote 1 Salmeán lote 2

CONCELLOS A Pontenova e Principado Asturias A Pontenova, Trabada, e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias Trabada e Principado Asturias A Pontenova A Pontenova A Pontenova

Eo

San Tirso

Trabada e Principado Asturias

Eo

San Tirso lote 1

Trabada e Principado Asturias

Eo

San Tirso lote 2

Trabada e Principado Asturias

Eo

San Tirso lote 3

Trabada e Principado Asturias

Eo

Vilarmide

Ribeira de Piquín, Meira, A Pontenova e Riotorto

Eo

Vilarmide tramo 1

Ribeira de Piquín e Meira

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

A Ponte do Cairo

Regato de Vilaouruz

1,7

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Regato de Vilaouruz (A Pontenova e Principado de Asturias)

Presa de Pé de Viña (Trabada 1,5 e Principado Asturias)

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Río Trabada

Pozo de Fornacho

5,5

Salmón / Reo

25

8

18

18

Xoves

Río Trabada

Reiboa

1

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Reiboa

Louside

1

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Louside

A Ponte da Ferrería

0,6

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

A Ponte da Ferrería

Pena de Abraido

0,8

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Pena de Abraido

Presa de Abres

1,2

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Presa de Abres

Pozo de Fornacho

0,9

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

21

8

6

6

21

8

3

3

21

8

3

3

Presa de Xinzo Presa de Xinzo Presa de Losada Presa de Pé de Viña (Trabada e Principado Asturias) Presa de Pé de Viña (Trabada e Principado Asturias) Estreitos (Trabada e Principado Asturias) Antiga ponte do ferrocarril (Trabada e Principado Asturias) Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín) Pasarela da Volta da Teixeira (Ribeira de Piquín)

Pasarela do refuxio Presa de Losada Pasarela do refuxio Pasarela da Volta (Principado Asturias)

2,4 0,8 1,6

Salmón / Reo Salmón / Reo Salmón / Reo

Luns, xoves Luns, xoves Luns, xoves

2,7

Salmón / Reo

25

8

9

9

Xoves

Estreitos (Principado Asturias)

0,7

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Antiga ponte do ferrocarril (Principado Asturias)

1,2

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

Pasarela da Volta (Principado Asturias)

0,8

Salmón / Reo

25

8

3

3

Xoves

A Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto)

6,9

Reo

19

10

25

25

Luns, xoves

Presa da Treita (Ribeira de Piquín e Meira)

3,9

Reo

19

10

12

12

Luns, xoves

27


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (V) RÍO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

Eo

Vilarmide tramo 2

Ribeira de Piquín, Meira, A Pontenova e Riotorto

Eo

Xinzo

Riotorto e A Pontenova

Eo e Rodil

Ribeira de Piquín

Ribeira de Piquín

Eo e Rodil

Ribeira de Piquín tramo 1

Ribeira de Piquín

Eo

Ribeira de Piquín tramo 2

Ribeira de Piquín

Eo

Ribeira de Piquín tramo 3

Ribeira de Piquín

Eume

As Pontes

As Pontes

Eume

Muras

Muras

A Ponte de Saamil

Ombre

A Capela, Monfero, Pontedeume e Cabanas

Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero)

Ponte cabo da piscifacoría do Ferreira (Guntín)

11,2

Eume

Presa da Treita (Ribeira de Piquín e Meira) A Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto) Presa do muíño de Andrés, no río Rodil, e desembocadura do río Rodil no Eo Presa do muíño de Andrés, no río Rodil, e desembocadura do río Rodil no Eo Desembocadura do rego do Salgueiro Ponte da estrada que vai de Chao do Pousadoiro cara a Barcia e Soutelo Presa do encoro da Ribeira

A Ponte de Vilarmide (A Pontenova e Riotorto)

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

Reo

19

10

25

25

Luns, xoves

Presa de Xinzo 9,2 (A Pontenova)

Reo

21

8

12

12

Luns, xoves

Pasarela da Volta da Teixeira

11,5

Troita

30

30

Luns, xoves

Desembocadura do rego do Salgueiro

6,1

Troita

19

Ponte da estrada que vai de Chao do Pousadoiro cara a Barcia e Soutelo

1

Pesca sen morte

-

Pasarela da Volta da Teixeira

4,4

Troita

19

10

Presa da Fábrica

3,7

Troita

19

10

7

19

Luns, xoves

Troita

17

10

8

8

Luns, xoves

Reo

21

8

30

30

Luns, xoves

19

6

10

10

Luns, xoves

3

A Ponte de Casateita (O 9,7 Batán) Fronte ó km 5 da estrada Pontedeume-A 8,7 Alameda (Pontedeume e Cabanas)

Luns, xoves

10

Luns, xoves

Luns, xoves

Ferreira

Guntín

Guntín e Palas de Rei

Ponte de Lousa, na pista de terra que sae de Carteire cara a Vilamaior de Negral (Palas de Rei)

Furelos

Furelos

Toques e Melide

A Ponte da Fraga (Toques)

A Ponte Romana (Melide)

11,5

Troita

19

10

6

15

Luns, xoves

Vimianzo e Camariñas

Central eléctrica de Carantoña, no regato Cruz de Canle, e desembocadura deste no río Grande (Vimianzo)

Ponte da Ponte do Porto (Camariñas)

3,2

Reo

21

8

20

20

Luns, xoves

Grande

28

COUTO

A Ponte do Porto


2009 COUTOS DE PESCA (VI) RÍO

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Grande

Baio

Zas e Vimianzo

A Ponte Lodoso (Zas)

Iso

Arzúa

Arzúa

A Ponte de Castromil

Ladra

Begonte

Begonte e Outeiro de Rei

Ponte da estrada N-VI

Ladra

Ladra

Outeiro de Rei

Ladra

Pígara

Vilalba, Begonte e Guitiriz

Lagares e afluentes

Fragoso

Vigo

Lambre

Lambre

Irixoa, Vilamaior, Miño e Paderne

Landro

Viveiro

Ourol e Viveiro

Landro

Viveiro lote 1

Ourol e Viveiro

Landro

Viveiro lote 2

Ourol e Viveiro

Landro

Viveiro lote 3

Viveiro

Landro

Viveiro tramo 4

Ourol e Viveiro

Landro e Xanceda

Xerdiz

Ourol

Lengüelle

Boicalvo

Cerceda, Ordes e Tordoia

Caneiro de toma de auga de Rábade e Outeiro de Rei A Ponte de Rebordaos, Insua (Vilalba) Lugar do Riomao, 100 m augas arriba da desembocadura do rego de Cernades, no Lagares, ponte da estrada Bembrive-Beade no regato Eifonso, Ponte Babio no regato de Barxa e S. Andrés de Comesaña no regato Comesaña Central eléctrica de Goimil (Irixoa e Vilamaior) Desembocadura do río das Balsadas (Ourol) Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro) Presa de Chavín (Viveiro) Cruzamento da estrada a Valcarría Desembocadura do río das Balsadas (Ourol) A Ponte da Ferraría, no río Landro, e A Ponte Currás, no río Xanceda Desembocadura do regato Lodeiro (Cerceda)

LÍMITE INFERIOR A Ponte de Vadalama (Vimianzo) Ponte Nova de Lema Caneiro de toma de augas de Rábade e Outeiro de Rei

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

9

Troita

19

10

7

16

Luns, xoves

9,1

Troita

19

10

14

35

Luns, xoves

11,1

Troita

21

8

35

35

Luns, xoves

Desembocadura no río Miño

1,9

Pesca sen morte

-

4

4

Luns, xoves

Muíño de Carballido (Begonte)

6,8

Troita

19

10

16

16

Luns, xoves

Ponte da Fábrica de Álvarez no Lagares e, no caso dos regatos, a desembocadura no Lagares

11

Troita

19

10

10

10

Luns, martes, xoves, venres

A Ponte do Porco (Miño e Paderne)

6,3

Reo

21

8

20

30

Luns, xoves

11,4

Reo / Troita

21

8

19

19

Luns, xoves

1,4

Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

2,9

Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

A Ponte de Portochao

3,3

Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro)

3,9

Troita

21

8

10

10

Luns, xoves

Presa de Piegalbo, no río Landro

8,5

Troita

19

10

10

10

Luns, xoves

Desembocadura do río Biduído (Tordoia)

8,8

Troita

19

10

7

19

Luns, xoves

A Ponte de Portochao (Viveiro) Presa de Chavín (Viveiro) Cruzamento da estrada a Valcarría (Viveiro)

29


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (VII) RÍO

CONCELLOS

Lérez

Bora

Campo Lameiro, Cotobade e Pontevedra

Lérez

Forcarei

Forcarei e Cerdedo

Lérez

Monteporreiro

Pontevedra

Lérez e Castro

Cerdedo

Cerdedo

Lérez e Maneses

Cutián

Cotobade e Campo Lameiro

Limia

Ponteliñares

Bande, Muíños e A Porqueira

Liñares

Ponte Liñares

A Estrada

Loira e afluentes

Lor

30

COUTO

Seixo

Marín

A Labrada

Pobra de Brollón e Quiroga

LÍMITE SUPERIOR Desembocadura do regato de Gargallóns ou regato do Xorrón (Campo Lameiro e Cotobade) Ponte Loureiro ou Ponte do Crego, na estrada entre Loureiro e Quintelas (Forcarei) Presa de Celulosa Muíño de Penedo no río Lérez e Pasos de Arén no Castro Central eléctrica de Ponte San Xusto (Cotobade) no río Lérez e, no caso do Maneses, 1 km augas arriba da desembocadura (Campo Lameiro) Ponteliñares, na estrada GüínFontemoura (Bande e Porqueira) Desembocadura do regato de Tabeirós Ponte Neibo no Loira, Carballeira de Rei, no paso situado 200 m augas abaixo da ponte da estrada entre Miñán e Allariz, no arroio de Miñán e ponte da estrada PO-313 no regato de Cadrelo Desembocadura do regueiro de Loureiro en Paramedela (Pobra de Brollón e Quiroga)

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

km

Presa de Celulosa (Pontevedra)

6,3

Troita

21

8

10

14

Luns, xoves

Ponte Pego (Cerdedo)

9,4

Troita

17

10

16

16

Luns, xoves

Embarcadoiro

3,4

Salmón / Reo

21

8

5

5

Luns, xoves

7,5

Troita

19

10

10

10

Luns, xoves

6,4

Troita

21

8

10

10

Luns, xoves

Ponte de Bande a Mugueimes (Bande e Muíños)

10,3

Troita

21

8

14

24

Luns, xoves

Presa da minicentral denominada Salto da Devesa

8,1

Troita

19

10

10

10

Luns, xoves

Ponte da praia de Loira e, no caso dos regatos, a desembocadura no Loira

8,2

Troita

19

10

9

9

Luns, xoves

Ponte da estrada Monforte9,5 Quiroga (N-120) no km 503 (Quiroga)

Troita

21

8

21

21

Luns, xoves

Desembocadura do regato de Quireza no río Lérez e, no caso do Castro, a desembocadura no Lérez Illa Rociña (Cotobade e Campo Lameiro) no río Lérez e, no caso do Maneses, desembocadura no Lérez (Cotobade e Campo Lameiro)

CATEGORÍA

TROITA cm cota

LÍMITE INFERIOR


2009 COUTOS DE PESCA (VIII) RÍO

Lor

COUTO

Courel

CONCELLOS

Folgoso do Courel

A Ponte de Esperante Ponte Novelda, na estrada que vai da N-550 cara a Espaín, no río Louro (Mos) e A Ponte do Matadoiro, na estrada que vai da N-120 cara a Piñeiro, no río Perral (Mos) A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo A Ponte Nova de Santa Eufemia Desembocadura do regato Cambás (Aranga)

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

Desembocadura do regato Ferreiros de Abaixo ou rego da Veiga

6,7

Troita

19

10

10

10

Luns, xoves

A Ponte de Valo, na estrada PO-331 (O Porriño) e, no caso do río Perral, a desembocadura no Louro (O Porriño)

8,2

Troita

19

10

6

6

Luns, martes, xoves, venres

Ponte de Santalla de Abaixo, na estrada cara á igrexa

9,8

19

6

10

10

Luns, xoves

A Ponte dos Pasos

7,7

Troita

19

10

9

9

Luns, xoves

Troita

19

10

5

10

Luns, xoves

Salmón / Reo

21

8

40

40

Luns, xoves

20

40

Luns, xoves

16

34

Luns, xoves

4

6

Luns, xoves

Louro e Perral

PorriñoMos

Lóuzara

Santalla de Lóuzara

Samos

Madanela

Vilalba

Vilalba

Mandeo

Aranga

Aranga e Irixoa

Mandeo

Betanzos

Coirós, Paderne, Aranga e Irixoa

O Inferniño (Irixoa e Aranga)

Mao

Montederramo

Montederramo

A Ponte de Touzal

Presa de Leboreiro

15

Troita / Pesca sen morte

-

Montederramo

A Ponte de Touzal

A Ponte de Gabín

2,4

Troita

19

Montederramo

A Ponte de Gabín

A Ponte de Mazaira

1,2

Pesca sen morte

-

A Ponte de Mazaira A Ponte da Cazolga (Lourenzá)

Presa de Leboreiro Pozo de Pividal (Barreiros) Presa da central de Pozo Capitán

11,4

Troita

19

10

16

34

Luns, xoves

7,7

Salmón / Reo

21

8

9

9

Luns, xoves

3,6

Salmón / Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

2,3

Salmón / Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

1,8

Salmón / Reo

21

8

3

3

Luns, xoves

9,1

Reo

21

8

23

23

Luns, xoves

8,7

Reo

19

10

7

10

Luns, xoves

Mao

Mao Mao

Montederramo - tramo 1 Montederramo - tramo 2 Montederramo - tramo 3

Mos e O Porriño

LÍMITE SUPERIOR

Montederramo

Masma

Celeiro

Lourenzá e Barreiros

Masma

Celeiro lote 1

Lourenzá

A Ponte da Cazolga

Masma

Celeiro lote 2

Lourenzá e Barreiros

Presa da central de Pozo Capitán (Lourenzá)

Masma

Celeiro lote 3

Barreiros

Presa Vella

Masma

Mondoñedo

Mondoñedo e Lourenzá

Mera

Noval

Cerdido e Ortigueira

A Ponte de Viloalle (Mondoñedo) A Ponte do Cardeal (Cerdido e Ortigueira)

Desembocadura do regato do 8,8 Porto (Aranga e Irixoa) Desembocadura do regato 11 Meizoso (Coirós e Paderne)

Presa Vella (Barreiros) Pozo de Pividal A Ponte da Cazolga (Lourenzá) A Ponte de Mera (Ortigueira)

10

31


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (IX) RÍO

32

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

12,2

Troita / Pesca sen morte

-

Presa do muíño de Macenda (Abegondo e Betanzos)

3,7

Troita

21

Ponte Galiñeiros

Rego do Piñeiro

2,8

Pesca sen morte

-

Rego do Piñeiro

Presa da Telva

5,7

Troita

21

9,2

Troita

14,6

Mero

Cecebre

Abegondo, Betanzos e Cambre

Mero

Cecebre tramo 1

Abegondo e Betanzos

Ponte Limiñón (Abegondo)

Mero

Cecebre tramo 2

Cambre

Mero

Cecebre tramo 3

Cambre

Miño

Castro de Rei

Castro de Rei e Cospeito

Miño

Cospeito

Castro de Rei e Cospeito

Miño

Frieira

Padrenda

Miño

Ombreiro

Lugo e Outeiro de Rei

Miño

Quinte

O Corgo, Lugo, Guntín e O Páramo

Río Chamoso (O Corgo e Lugo)

Miño

Terrachá

A Pastoriza e Castro de Rei

A Ponte de Santandrea (A Pastoriza)

Miñor

Gondomar

Gondomar e Nigrán

Fervenza da Torre de Chaín (Gondomar)

Pontes de A Ponte de P. Quintela Outeiro (Castro (Castro de Rei de Rei) e Cospeito) A Ponte de A Ponte Ponte Vilar de Xustás (Castro de Rei (Cospeito) e Cospeito) Desembocadura do río Troncoso na 50 m augas marxe esquerabaixo da da e a súa presa de Frieira prolongación imaxinaria á marxe dereita Presa da Presa de Piago Acea do Rei (Outeiro de Chiquito Rei) (Lugo)

Narla

Friol

Friol

Ponte da estrada que sae do Empalme, en Prado, cara ó Outeiro e A Castronela

Navia

As Nogais

As Nogais e Becerreá

A Ponte da Ferrería (As Nogais)

Navia

Becerreá

Becerreá

Central eléctrica de Horta

A Ponte de Areas (Guntín e O Páramo) A Ponte de Condado (Castro de Rei) A Ponte da Xunqueira (Gondomar e Nigrán) A Ponte de Cotá, na estrada que sae das Casas da Feira (estrada LU-234) cara a Cotá Central eléctrica de Horta (Becerreá) Pontes de Gatín (ponte da estrada BecerreáDoiras)

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F 13

25

Luns, xoves

4

10

Luns, xoves

5

5

Luns, xoves

8

4

10

Luns, xoves

21

8

16

16

Luns, xoves

Troita

21

8

35

35

Luns, xoves

0,4

Salmón

21

8

4

4

Luns, xoves

9,7

Troita

21

8

50

50

Luns, xoves

8,7

Troita

21

8

55

55

Luns, xoves

13,6

Troita

19

10

19

19

Luns, xoves

6,9

Troita

21

8

18

18

Luns, xoves

13,5

Troita

19

6

10

10

Luns, xoves

4,6

Troita

19

10

8

8

Luns, xoves

6

Troita

19

10

16

16

Luns, xoves

8


2009 COUTOS DE PESCA (X) RÍO

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Navia

Cervantes

Becerreá e Cervantes

A Ponte de Liber (Becerreá)

Navia

Navia

Navia de Suarna

Hortas das Veigas (enlace estrada de Moia)

Navia

Penamil

Navia de Suarna

Desembocadura do río Ser

Navia

San Martiño da Ribeira

Navia de Suarna, Cervantes e Becerreá

Neira

Baralla

Baralla

Neira

Covas

Baralla e Láncara

Neira

Láncara

Láncara

Neira

Láncara tramo 1

Láncara

Neira

Láncara tramo 2

Láncara

Neira

Pobra

Láncara, O Corgo e O Páramo

Neira

Valdriz

Láncara e O Corgo

Oitavén e Parada

As Eiras

Fornelos de Montes e Ponte Caldelas

Ouro

Foz

Foz

Ouro

Foz - lote 1 Foz

Ouro

Foz - lote 2 Foz

Ouro

Foz - lote 3 Foz

Ouro

Val do Ouro

Alfoz e O Valadouro

A Ponte de San Martiño da Ribeira (Cervantes e Becerreá) A Ponte dos Mazos A Ponte de Santo Estevo (Baralla) Pasarela de Carballal Pasarela de Carballal Presa do muíño de Corveira Ponte Grande na estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo)

LÍMITE INFERIOR A Ponte de San Martiño (Becerreá e Cervantes) Límite da Comunidade Autónoma de Galicia Presa da central eléctrica de Maseiriños

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

5

Troita

19

10

18

18

Luns, xoves

4,9

Troita

21

8

12

12

Luns, xoves

6

Troita

21

8

10

10

Luns, xoves

7,1

Troita

21

8

15

15

Luns, xoves

7,6

Troita

19

10

8

8

Luns, xoves

10,1

Troita

19

10

15

15

Luns, xoves

9,7

Troita

16

16

Luns, xoves

4,2

Pesca sen morte

-

8

8

Luns, xoves

A Ponte de Marzán

5,6

Troita

21

8

8

8

Luns, xoves

A Ponte de Neira (O Corgo e O Páramo)

5

Troita

21

8

10

10

Luns, xoves

1,7

Pesca sen morte

-

2

2

Luns, xoves

7,6

Troita

19

10

36

36

Luns, xoves

8

Reo

21

8

9

9

2,9

Reo

21

8

3

3

2,2

Reo

21

8

3

3

2,9

Reo

21

8

3

3

9,7

Troita / Pesca sen morte

10

10

Desembocadura do río Ser (Navia de Suarna) Ponte da estrada N-VI Pasarela de Carballal (Láncara) A Ponte de Marzán Presa do muíño de Corveira

Ponte da estrada Lugo-Sarria (Láncara e O Corgo) Liña Desembocaduimaxinaria que ra do río Ventín une o centro no Parada e, da presa de no caso do Eiras co Coto río Oitavén, da Raposa desembocadu(Fornelos ra do Parada de Montes (Fornelos de e Ponte Montes) Caldelas) Pasarela de Ponte de Valmaior Fazouro Pasarela de Ponte de Valmaior Trasmonte Ponte de Antiga fábrica Trasmonte da luz Antiga fábrica Ponte de da luz Fazouro Ponte da estrada que Desembocasae de Frexulfe dura do rego cara ós lugares de Adelán da Abelleira e (Alfoz) O Leirado (O Valadouro)

A Ponte de Valdriz (Láncara)

km

-

Luns, xoves Luns, xoves Luns, xoves Luns, xoves

Luns, xoves

33


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (XI) RÍO

Ouro

34

COUTO

Val do Ouro tramo 1

LÍMITE INFERIOR

Alfoz e O Valadouro

Ponte Frexulfe, na estrada que sae de Suaigrexa cara ós lugares da Abelleira e O Leirado (O Valadouro)

Presa da Galea (Alfoz), aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro

7,1

Troita

19

Presa da Galea (Alfoz), aproximadamente 300 m augas abaixo da ponte da estrada LU-160, entre Mondoñedo e Ferreira do Valadouro

Desembocadura do rego de Adelán (Alfoz)

2,6

Pesca sen morte

-

9,2

Troita

19

7,4

Troita

3,8

Desembocadura do río de Rois no río Sar

Ouro

Val do Ouro tramo 2

Alfoz

Pambre

Palas de Rei

Palas de Rei A Ponte Santar

Parga

Baamonde

Guitiriz e Begonte

Parga e Ladroíl

Parga

Guitiriz

Rois, Valeirón ou Liñares e rego de Buxán

Rois

Rois

Rois, Valeirón ou Liñares e rego de Buxán

Rois tramo 1

Rois

Rois, Valeirón ou Liñares

Rois tramo 2

Rois

Sar

Padrón

Padrón, Rois e Dodro

Sardiñeira

Sardiñeira

Sarria

Frollais

Sarria

Oribio Alto

A Ponte de San Alberte (Guitiriz) A Ponte de Moeiro, no río Ladroíl Desembocadura do rego do Ribeiriño no río Valeirón e desembocadura do rego do Vispeiro no rego de Buxán Desembocadura do rego do Ribeiriño no río Valeirón e desembocadura do rego do Vispeiro no rego de Buxán Presa da praia fluvial de Seira

Presa do muíño de Lamas (Padrón e Rois) DesembocaO Saviñao dura do río Portiño A Ponte da Samos e Veiga de Reiriz Sarria (Samos) A Ponte Triacastela e da Balsa Samos (Triacastela)

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

LÍMITE SUPERIOR

CONCELLOS

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

6

6

Luns, xoves

4

4

Luns, xoves

10

25

25

Luns, xoves

19

10

14

14

Luns, xoves

Troita

19

10

5

5

Luns, xoves

9,5

Troita / Pesca sen morte

19

6

8

14

Luns, xoves

Presa da praia fluvial de Seira

8,7

Troita / Pesca sen morte

19

6

Luns, xoves

Desembocadura do río de Rois no río Sar

0,8

Troita / Pesca sen morte

19

6

Luns, xoves

Desembocadura no río Ulla (Padrón)

5,5

Troita

21

8

16

28

Luns, xoves

Desembocadura no río Miño

9,5

Troita

19

10

8

8

Luns, xoves

A Ponte de Fafián (Sarria)

11,4

Troita

19

10

12

12

Luns, xoves

Ponte Capela do Ciprés (Samos)

12,2

Troita

19

10

20

20

Luns, xoves

Ponte do camiño entre Pambre e Vilariño Desembocadura no río Ladra (Begonte) A Ponte de Parga, no río Parga

6


2009 COUTOS DE PESCA (XII) RÍO

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Sarria

Ronfe

Láncara e Sarria

Sóñora

Traba

Lousame, Noia e Rois

Sor

Ribeiras

Mañón e O Vicedo (Lugo)

Sor

Segade

Mañón, Ourol (Lugo) e O Vicedo (Lugo)

A Ponte de Céltigos (Láncara e Sarria) A Ponte da Parcelaria (Lousame e Rois) Afluente Panda ou río das Forxas (Mañón e O Vicedo) Desembocadura do regato do Rosario (Mañón e Ourol)

Suarna e de Lamas

A Fonsagrada

A Fonsagrada

Lamas

A Fonsagrada - tramo 1

A Fonsagrada

Suarna e de Lamas

A Fonsagrada - tramo 2

A Fonsagrada

Tambre

Chaián

Santiago e Trazo

Tambre

Noia

Brión, Noia, Negreira e Outes

Tambre

Ponte Castro

Vilasantar, Boimorto e Mesía

Tambre

Ponte Maceira

Ames, A Baña e Negreira

Tambre

Sigüeiro

O Pino, Oroso e Santiago

Carolliño de Arriba (Oroso e O Pino)

Tambre

Sigüeiro tramo 1

O Pino, Oroso e Santiago

Carolliño de Arriba (Oroso e O Pino)

Tambre

Sigüeiro tramo 2

Oroso e Santiago

Ponte de Sigüeiro, na estrada A CoruñaSantiago

Támega

Laza

Laza e Castrelo do Val

A Ponte Pedriña (Laza)

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

Ponte do ferrocarril (Láncara)

9,1

Troita

21

8

7

7

Luns, xoves

A Ponte de Portobravo (Lousame e Noia)

12,6

Troita

21

8

9

21

Luns, xoves

Ponte das Ribeiras do Sor (Mañón)

10,5

Reo

19

10

25

25

Luns, xoves

Muíño de Cubelas (Mañón e O Vicedo)

8,3

Reo

19

10

25

25

Luns, xoves

A Ponte de Cereixido

Ponte da Ferraría da Cuíña

10,5

Troita / Pesca sen morte

21

6

12

12

Luns, xoves

A Ponte de Cereixido

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende

2,1

Pesca sen morte

-

4

4

Luns, xoves

Ponte da Ferraría da Cuíña

8,4

Troita

21

6

8

8

Luns, xoves

A Ponte Alvar

7,9

Troita

21

8

25

45

Luns, xoves

Desembocadura do regato de Castro (Noia e Outes)

8,8

Reo

21

8

30

40

Luns, xoves

Ponte As Vegas (Mesía e Vilasantar)

8,5

Troita

19

10

14

38

Luns, xoves

Pesca intensiva

19

10

75

75

Luns, xoves

10,9

Troita

21

8

21

36

Luns, xoves

8,4

Troita

21

8

21

36

Luns, xoves

Desembocadura do río Lengüelle

2,4

Troita

21

8

21

36

Luns, xoves

A Ponte de Nocedo (Castrelo do Val)

7

Troita

19

10

5

8

Luns, xoves

Ponte da estrada entre Cereixido e Vilagocende Muíños do Gato Presa do encoro de Barrié de la Maza (Brión e Negreira) Pasos de Mezonzo (Vilasantar e Boimorto) A Ponte da Madalena - Muíño de Portochán (Ames e A Baña)

Ponte Nova, cola do encoro de Barrié de la 9 Maza (Ames e Negreira) Desembocadura do río Lengüelle (Oroso e Santiago) Presa de Chan de Castro (Oroso e Santiago)

35


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (XIII) RÍO

36

COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

A Ponte de Sistallo

A Ponte de Támoga Presa entre Desembocaos lugares de dura do río Rañe e Monte Uma no Tea de Abaixo (Ponteareas) (Salvaterra de Miño) Depuradora Lugar de de MondarizFoxaco ou desBalneario embocadura (Mondariz e do río Pequeno Mondariz(Mondariz) Balneario) Lugar de Ponte Vilar Foxaco ou des(Mondariz e embocadura Mondarizdo río Pequeno Balneario) (Mondariz) Depuradora Ponte Vilar de MondarizBalneario Muíño das Pías, aproximadamente Ponte romana 1000 m augas de Ponteareas arriba da ponte da estrada PO-253 Ponte da estrada entre Pasos de Lourido e Tatín, en Redondo, Outerelo no río Tea (Mondariz) e, (Covelo) e no caso do río Ponte Caxil, na Alén, a desestrada entre embocadura A Carballeira no Tea (Covelo e Alén, no río e Mondariz) Alén (Covelo) A Ponte da Fenteira, na Desembocaestrada entre dura no río A Fenteira e A Miño Aldea Peirao do Ponte Sampaio Conchido, (Outes e enseada Mazaricos) do Engaño (Outes) A Ponte de Muíño de Rizo Laxes A Ponte de Ponte Medelo Graba A Ponte de A Ponte de Graba Gamil

Támoga

Támoga

Cospeito

Tea

Fillaboa

Ponteareas e Salvaterra de Miño

Tea

Mondariz

Mondariz e MondarizBalneario

Tea

Mondariz tramo 1

Mondariz e MondarizBalneario

Tea

Mondariz tramo 2

Mondariz e MondarizBalneario

Tea

Ponteareas Ponteareas

Tea e Alén

Lougares

Covelo e Mondariz

Termes

As Neves

As Neves

Tines

Outes

Outes e Mazaricos

Tordea

Tordea

O Corgo

Toxa

Toxa

Silleda

Toxa

Toxa tramo 1

Silleda

Toxa

Toxa tramo 2

Silleda

A Ponte de Gamil

Ulla

A Ulloa

Monterroso e Antas de Ulla

Presa de Parteme

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

8

Troita

19

10

3,3

Troita

21

8

5,3

Troita / Pesca sen morte

-

4

Troita

21

1,3

Pesca sen morte

-

6,9

Troita

21

10,9

Troita

9

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F Luns, 18 18 xoves

4

4

Luns, xoves

11

11

Luns, xoves

7

7

Luns, xoves

4

4

Luns, xoves

8

15

15

Luns, xoves

19

10

10

10

Luns, xoves

Troita

19

10

4

8

Luns, xoves

7,7

Troita

19

10

13

28

Luns, xoves

3,7

Troita

21

8

16

16

10,7

Troita

19

10

4

4

5,3

Troita

19

10

4

4

Ponte Medelo

5,5

Troita

A Ponte Pedriña, na estrada N-640

2,6

Pesca intensiva

17

10

20

20

8

Luns, xoves Luns, xoves Luns, xoves Tramo vedado Luns, xoves


2009 COUTOS DE PESCA (XIV) COUTO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Ulla

Antas de Ulla

Antas de Ulla e Palas de Rei

Pasarela de Toande (Antas de Ulla e Palas de Rei)

Ulla

Couso

A Estrada e Teo

Presa de Couso

Ulla

Monterroso

A Ponte Monterroso, Pedriña, na Antas de estrada N640 Ulla e Palas (Monterroso e de Rei Antas de Ulla)

Ulla

Monterroso - tramo 1

Antas de Ulla e Monterroso

A Ponte Pedriña, na estrada N-640

Ulla

Monterroso - tramo 2

Monterroso, Antas de Ulla e Palas de Rei

A Presa do Alemán (Monterroso e Antas de Ulla)

Ulla

Sinde

A Estrada e Padrón

Presa de Sinde

Ulla

Ximonde

A Estrada e Vedra

200 m augas abaixo da presa de Ximonde

Uma

Uma

Ponteareas e Salvaterra de Miño

Ponte Alta (Salvaterra de Miño)

Umia

Caldas de Reis

Caldas de Reis e Portas

Umia

Codeseda

A Estrada

Umia

Ponte Arnelas

Meis, Vilanova de Arousa, Ribadumia e Cambados

Ponte Baión (Meis e Vilanova de Arousa)

Vaos

Lourenzá

Lourenzá

A Ponte de Camacho, en Pereiro

RÍO

Fervenza de Segade (Caldas de Reis) Presa de Loureiro, en Entrecastrelo

LÍMITE INFERIOR Límite provincial LugoPontevedra (Palas de Rei) 100 m augas abaixo da Pedra de Fernández A Ponte Mercé, na desembocadura do río Pequeno ou do Estanco (Palas de Rei e Antas de Ulla)

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F

4,2

Troita

19

10

20

20

Luns, xoves

0,5

Salmón / Reo

21

8

6

6

Luns, xoves

9,1

Troita

20

20

Luns, xoves

1,5

Pesca sen morte

-

20

20

Luns, xoves

7,5

Troita

17

10

20

20

Luns, xoves

0,6

Salmón / Reo

21

8

6

6

Luns, xoves

1

Salmón / Reo

21

8

4

4

Luns, xoves

5,7

Troita

21

8

5

5

Luns, xoves

5,8

Troita

21

8

16

16

Couto vedado

8,2

Troita

19

10

15

15

Luns, xoves

Con de Posta (Ribadumia)

13,6

Reo

21

8

16

20

Couto vedado

Desembocadura no río Masma

8,8

Troita

19

10

20

20

Luns, xoves

8

8

Luns, martes, xoves, venres

13

13

Luns, xoves

A Presa do Alemán A Ponte Mercé, na desembocadura do río Pequeno ou do Estanco (Palas de Rei e Antas de Ulla) Desembocadura do regato de Fontao Canle de Cubelas Presa da Manguiña, entre A Valboa e As Covas (Ponteareas) Ponte do ferrocarril (Caldas de Reis e Portas) Ponte Paradola, na Penela

Vea

Souto de Vea

A Estrada

Ponte Ribeira

A Ponte de Riba de Vea

5,2

Troita

19

Verdugo

Ponte Caldelas

Ponte Caldelas

Desembocadura do río Pequeno

Presa de Coveliño

7,2

Troita / Pesca sen morte

-

10

37


Pesca

Fluvial en Galic

ia

COUTOS DE PESCA (e XV) RÍO

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

CATEGORÍA

TROITA cm cota

Verdugo

Ponte Caldelas tramo 1

Ponte Caldelas

Desembocadura do río Pequeno

Presa da piscina fluvial (área recreativa)

3

Troita

19

Verdugo

Ponte Caldelas tramo 2

Ponte Caldelas

Presa da piscina fluvial (área recreativa)

Presa de Parada

1,3

Pesca sen morte

-

Verdugo

Ponte Caldelas tramo 3

Ponte Caldelas

Presa de Parada

Presa de Coveliño

3

Troita

19

Verdugo

Ponte Verdugo

A Lama e Cotobade

Muíño das Partidas, en Abelaído (A Lama)

Presa dos muíños de Castro Bo (A Lama e Cotobade)

6,2

Troita

Ponte Canal, entre Romariz e Comboa (Soutomaior)

5

Verdugo e Oitavén

Soutomaior

Soutomaior e Ponte Caldelas

Viñao

Boborás

O Irixo e Boborás

Xallas e Abuín

Santa Comba

Santa Comba

Xallas e Beba

Xallas

Dumbría e Mazaricos

Xares

A Veiga

A Veiga

Xuvia

San Sadurniño

San Sadurniño

Xuvia

38

COUTO

Xuvia

Narón e Neda

PERMISOS Inhábil Lab. S-D-F 10

10

Luns, xoves

3

3

Luns, xoves

10

10

10

Luns, xoves

19

10

10

10

Luns, xoves

Troita

21

8

10

12

Luns, xoves

9,3

Troita

19

10

9

13

Luns, xoves

11,9

Troita

19

10

7

22

Luns, xoves

Desembocadura do río Beba no Xallas (Mazaricos e Dumbría)

9

Pesca sen morte

-

10

10

Luns, xoves

Pozo dos Mouros

4,2

Troita

17

6

10

Luns, xoves

A Ponte de Prospes

Ponte Cornide

3,9

Pesca sen morte

-

10

10

Luns, xoves

Ponte Doso (Narón)

A Ponte de Xuvia, na estrada AC-862 (Narón e Neda)

6,4

Reo

20

30

Luns, xoves

Central do Inferno, no río Verdugo (Soutomaior), e muíño da Tereixa, en Aranza, no río Oitavén (Soutomaior e Ponte Caldelas) A Ponte de Barcia (O Irixo) Presa da Xesteira no río Xallas e Ponte Pereira no río Abuín Presa da Fervenza, no río Xallas (Mazaricos e Dumbría), e ponte de Pontenova, no río Beba (Mazaricos) 200 m augas abaixo da desembocadura do río Canda

Muíño da Teixeira (Boborás) A Ponte de Truebe no río Xallas e desembocadura no río Abuín

21

10

10

8


2009 CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (I) COUTO

EXPEDIDORA

A Fonsagrada Casa Arango

ENDEREZO Lamas de Moreira

LUGAR

TELÉFONO

A Fonsagrada

982338429

A Fonsagrada Bar da Fonte

Rúa da Fonte, nº 7

A Fonsagrada

982340194

A Labrada

Barxa de Lor

A Pobra do Brollón

982430008

Casa Pacita

A Labrada

Casa Rural O Panadeiro

Salceda

A Pobra do Brollón

982430202

A Labrada

Hostal Río Lor

Freixeiro

Quiroga

982428109

A Labrada

Mesón do Lor

Freixeiro

Quiroga

982430150

A Pontenova

Centro de precintaxe de Salmeán

Salmeán

A Pontenova

982154717

A Ulloa

Bar Parrillada Río Ulla

Pontepedriña

Antas de Ulla

982379369

Rúa As Pozas nº 3

A Veiga

988350094

A Veiga Abres Allariz

Restaurante Parrillada Río Xares Centro de precintaxe de Salmeán A Tasca do Lairo

Salmeán

A Pontenova

982154717

Rúa Emilia Pardo Bazán, 24

Allariz

988440472

Allariz

Bar Catro Portiñas

Emilia Pardo Bazán, 11

Allariz

988440133

Antas de Ulla

Casa Horacio

Santa Mariña

Antas de Ulla

982173392

Aranga

Bar Platas

Ponte Aranga

Aranga

981793550

Arzúa

Café-Bar Luís

Estrada Lugo, 50

Arzúa

981500201

Portela-Castañeda

Arzúa

Café-Bar O Carballo

Arzúa

981500400

As Eiras

Bar Abaille

Fornelos de Montes

986768432

As Eiras

Bar Cruz

Pazos de Borbén

986497279 986497375

As Neves

Casa Currás

Sta. Marta Ribarteme

As Neves

986648303

As Neves

Rest. “Xes”

Laredo, s/n - Tortoreos

As Neves

986667245

As Nogais

982364156

Estrada Nacional VI

As Nogais

982364050

As Nogais

Bar Gasolinera As Nogais

As Nogais

Bar Os Muiños

As Pontes

Bar Las Torres

Avda. de Galicia, 5

As Pontes

981440911

Baamonde

Bar Guerreiro

Baamonde

Begonte

982398017

Baio

Bar Cruce

Baio

Zas

981718254

Baio

Bar Pescador

Baio

Zas

981718013

Baralla

Bar Raposeira

Rúa Castelao nº 3

Baralla

982363012

Baralla

Cafetería Garrido

Nacional VI

Baralla

982363394

Barbantiño

Restaurante Don Varela

Estrada Ourense-Pontevedra, nº 22

Becerreá

Bar Cafetín

Punxín

988280137

Becerreá

982360075

Becerreá

Bar Pistón

Avda. de Navia

Becerreá

982360064

Becerreá

Taberna das Pontes

As Pontes de Gatín

Becerreá

982360958

Begonte

Bar Cereixo

Begonte

982396217

Begonte

Bar Cruz

Rabade

982390024

Betanzos

O Cruceiro

Coirós de Arriba, 55

Coirós

981796274

Boborás

Correos nº 80

Almuzara

Boborás

988402016

Cerceda

981693161

Boicalvo

Bar Ríos

Santalla

Boicalvo

Bar Rama

Calvario-Queixas

981690022

Boicalvo

Café-Bar Ferreira

Xesteda

Cerceda

981693079

Bora

Mesón-Bar “A de Troitiño”

Ponte Bora, 12

Pontevedra

986896710

Cadós

Bar Corbelle

Faustino Santalices, nº 2

Bande

988443142

39


Pesca

Fluvial en Galic

ia

CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (II) COUTO Caldas de Reis Caldas de Reis Carballo

40

EXPEDIDORA Bar “O Coxo”

ENDEREZO

LUGAR

TELÉFONO

Godos

Caldas de Reis

986506824

Caldas de Reis

986540840

Queo de Abaixo-Bértoa

Carballo

981703930

Bar Timonel Bar A Galeguiña

Castro de Rei Bar A Chaira

Ponte Outeiro

Castro de Rei

Castro de Rei Bar Beira Miño

Xustás

Cospeito

982504743

Cecebre

A Cubela, 22 - Mabegondo

Abegondo

981673006

Restaurante Casa Manolo

Cecebre

Casa Alfredo

Canal, 23

Cecebre

981676065

Celanova

Café-Bar Parrillada

Pontegrande

Celanova

988431455

Celeiro

Centro de precintaxe da Cazolga

A Cazolga

Lourenzá

982121169

Cenza sen morte

Bar da Ponte

Estrada Viana, s/n

Vilariño de Conso

988340481

Cerdedo

986753052

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364510

Cerdedo

Casa Sanmartín

Cervantes

Bar Gonzalo

Cervantes

Casa do Rucho

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364607

Cervantes

Panadería Emilio González

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364508

Chaián

Casa Noya

Berdía

Santiago

981888133

Chaián

Bar Nieto

Ponte Chaián

Trazo

981699141

Chantada

Cafetería Manix

Rúa Xoan XXIII

Codeseda

Bar O Panadeiro

Chantada

982440372

Codeseda

986584119

Conso

Bar da Ponte

Estrada Viana, s/n

Vilariño de Conso

988340481

Cospeito

Bar As Pontes

Triabá

Castro de Rei

982175134

Cospeito

Bar Beira Miño

Xustás

Cospeito

982504743

Cospeito

Café Pemar

Pontevilar nº 4

Cospeito

982503080

Folgoso de Courel

982433064

Seoane

Folgoso do Courel

982433051

Pontevedra

986805441

Courel

Hostal-Mesón O Mirador

Courel

Bar Gloria

Couso

Servizo de Conservación da Fernández Ladreda, 43 Natureza

Covas

Cafetería Garrido

Covas

Casa Ramón

Cutián

Bar “Tito”

Nacional VI

Baralla

982363394

Láncara

982538085

A Lagoa – Estrada Codeseda-Campo Lameiro

986752021

Doiras

Casa Alejandro

Vilanova

Cervantes

982364537

Doiras

Mesón do Lar

Doiras

Cervantes

982181141

Doiras

Mesón Ponte de Doiras

Doiras

Fillaboa

Bar Vide

Forcarei

Casa París

Foz

Bar o Mariñeiro

Fazouro

Fragoso

Bar Bienvenido

Ramón Nieto, 414

Frieira

Servizo de Conservación da Rúa Paseo, 18-3º Natureza

Cervantes

982181140

Ponteareas

986660546

Forcarei

986754134

Foz

982136705

Vigo

986271040

Ourense

988386511

Frieira

Bar París

Trado-Pontedeva

Pontedeva

988482028

Friol

Bar Julio

Avda. de Santiago, 31

Friol

982375059

Samos

982546003

Calvo Sotelo, 180

Sarria

982530491

Frollais

Mesón A Pontenova

Frollais

Bar Parisien


2009 CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (III) COUTO Frollais

EXPEDIDORA

ENDEREZO

Hotel Alfonso IX

LUGAR Sarria

TELÉFONO 982530005

Furelos

Churrería O Burato

Cantón de S. Roque, nº 8

Melide

981505417

Gondomar

Cafetería Hotel “Cristaleiro”

Manuel Losada, 8

Gondomar

986369095

Guntín

Mesón A Brea

Lestedo

Palas de Rei

982374129

Guntín

Bar Stop

Estrada de Santiago, 19

Guntín

982320017

Ladra

Bar Cruz

Rábade

Rábade

982390024

Lagoas

Bar O Muíño

Pozo Negro-Rebordelo

Cotobade

986760161

Lalín

986780455 981782022

Lalín

Casa Manuel Failde

Empalme Don Ramiro

Lalín

Bar Estación

Botos

986780382

Lambre

Bar Brisa

Ínsua-San Pantaleón

Paderne

Láncara

Bar Avenida

Avenida Valdríz nº 16

A Pobra de San Xiao 982543432 Láncara

982538085

Matamá

Laza

988422243

Láncara

Casa Ramón

Laza

Bar Blanco

Laza

Restaurante Augueiro

Avda. Sousas, 119

Verín

988411026

Lougares

Bar “Casa Couto”

Cernadela

Mondariz

986656310

Lourenzá

Bar Cabaleiros

Calvo Sotelo, 1

Lourenzá

982121148

Lourenzá

Bar La Unión

Avda. do Val, 25

Lourenzá

982121028

Lourenzá

Centro de precintaxe da Cazolga

A Cazolga

Lourenzá

982121169

Mondariz

Bar Playa Fluvial

Cernadela

Mondariz

986662440

Mondariz

Bar Lourdes

Rúa Constitución, 10

Mondariz-Balneario

986662412

Mondoñedo

Centro de precintaxe da Cazolga

A Cazolga

Lourenzá

982121169

Mondoñedo

Casa Demetrio

Masma

Mondoñedo

982519496

Monforte

Casa Reboiro

Bergazos 4 - Ribas Altas

Monforte de Lemos

982400617

Bar Álvarez

Montederramo

Montederramo

988292027

Bar Trucha

Vilariño Frío

Montederramo

988292002

Bar “A de Troitiño”

Ponte Bora, 12

Pontevedra

986896710

Montederramo Montederramo Monteporreiro Monterroso

Parrillada Río Ulla

Monterroso

982379369

Muras

Bar Peregrino

Muras

982500114

Navia

Bar O Deporte

Negreira

Casa Barqueiro

Avda. de Santiago, nº 16

Navia de Suarna

982365011

Negreira

981818234

Negreira

Casa Salvador

Seoane-Barcala

Negreira

981885312

Noia

Bar Monasterio

San Xusto

Lousame

981878404

Noia

Estación de Servizo Vila de Noia

San Bernardo, 53

Noia

981823415

Noia

Hotel Pesquería del Tambre

Santa María de Roo, s/n

Noia

981051620

Noia

Café-Bar Suso

Ponte Nafonso

Noia

981769691

Noval

Bar “O Tropezon”

A Barquera

Cerdido

981411055

Noval

Casa Andrea

Ponte Mera

Ortigueira

981413000

O Carballiño

Bar Lérida

Rúa Norte, 3

O Carballiño

988270026

O Carballiño

Mesón O Noso Lar

Rúa Julio Rodríguez Soto, 34

O Carballiño

988272653

O Carballiño sen morte

Hotel Restaurante Baccus

Avda. de Pontevedra, 75

O Carballiño

988273226

41


Pesca

Fluvial en Galic

ia

CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (IV) COUTO

ENDEREZO

LUGAR

TELÉFONO

Hotel Restaurante O Xardín

Estrada Pontevedra, km 29

O Carballiño

988530208

Ombre

Bar Capri

Avda. Saavedra, 15

Pontedeume

981430435

Ombre

Café-Bar Los Molinos

Noguerosa

Pontedeume

981430916

Ombreiro

Bar Noventa e Nove

Avda. das Américas, 86

Lugo

982219080

Ombreiro

Bar Suso

Ombreiro

Lugo

982212160

Ombreiro

Parrillada Ombreiro

Ponte, 3 - Ombreiro

Lugo

982200487

Samos

982546003

Calvo Sotelo, 180

Sarria

982530491

Oribio Alto

Mesón A Pontenova

Oribio Alto

Bar Parisien

Oribio Alto

Hotel Alfonso IX

Sarria

982530005

Oribio Alto

Bar Peregrino

Triacastela

982548024

Os Medos

Hotel Ansuíña

Rúa S. González Movilla, 31

Baños de Molgas

988430370

Os Medos

Bar Parrillada Xuventude

Rúa Vilanova, nº 38-Arnuide

Vilar de Barrio

988449355

Outes

Bar Casa Teodoro

San Lourenzo

Outes

981850070

Outes

Bar Lino

Praza Galicia, s/n

Outes

981850329

Padrón

Bar Noroeste

Campo da Feira, 19

Padrón

981811191

Palas de Rei

Restaurante Die Zwei Deutsch

O Couto

Melide

981507337

Palas de Rei

Bar Plaza

Avda. de Compostela, 21

Palas de Rei

982380109

Palas de Rei

Casa Blanco

Sambreixo

Palas de Rei

982163294

Parga

Bar Comba

Parga

Penamil

Bar H-3

Guitiriz

982373134

Navia de Suarna

982365113

Pígara

Casa Mariano

Guitiriz

Guitiriz

982375802

Pobra

Bar Novo

Ponte de Neira

O Corgo

982543256 982543001

Pobra

Restaurante Río Neira

Ponte de Neira

O Corgo

Pobra

Bar Avenida

Avenida Valdríz nº 16

A Pobra de San Xiao 982543422

Ponte Arnelas Ponte Caldelas

Casa Baña

Ponte Arnelas

Bar Casa Garota

986543444

Ponte-Caldelas

986750137

Ponte Castro

Café-Bar Vilanova

Vilanova, nº 1

Boimorto

617745089

Ponte Castro

Taberna O Pico

Pico de Cumbraos - Cumbraos

Mesía

981199540

Bar O Cabazo

Ponte do Porto

Camariñas

981730090

A Estrada

986570061

Ponte do Porto Ponte Liñares Ponte Maceira Ponte Maceira Ponte Maceira Ponte Maceira Ponte Verdugo

42

EXPEDIDORA

O Carballiño sen morte

Bar As Tres Portiñas Café-Bar Troitosende

Troitosende

A Baña

981882664

Bar Rufino

Ponte Maceira

Ames

981885230

Taberna de Tapia

Tapia

Ames

981882700

Café Bar “O Novo Celta”

Camiño Vello, 6

Negreira

981885061

Ponte Verdugo

986696749

Casa Florencio

Ponteareas

Bar Vide

Ponteareas

986660546

Pontedeva

Bar París

Trado

Pontedeva

988482028

Pontedeva

Casa Luís Araujo

Veiga

Pontedeva

988495006


2009 CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (V) COUTO Ponteliñares

EXPEDIDORA Bar Corbelle

ENDEREZO Faustino Santalices 2

LUGAR Bande

TELÉFONO 988443142

Ponteliñares

Bar Liñares

Ponteliñares

Bande

988408755

Pontes de Gatín

Taberna das Pontes

As Pontes de Gatín

Becerreá

982360958

Porriño-Mos

Casa Paz

Gándara, 101

Mos

986330592

Portomuíño

Bar “A de Troitiño”

Ponte Bora, 12

Pontevedra

986896710

Quinte

Taberna Areas

A Pontenova

Guntín

982170359

Quinte

Casa Basilia

Cerceda

O Corgo

982543213

Ribadavia

Bar Campeón

Estrada O Carballiño km 5

Beade

988480093

Ribadavia

Bar Juan

Pza. de Leiro

Leiro

988488358

Ribadavia

Bar O Pipotiño

Estrada N-120

Ribadavia

988471934

Ribeira de Piquín Ribeira de Piquín

Centro de precintaxe de Salmeán

Salmeán

A Pontenova

982154717

Ribeiras

Casa Blanco

O Chao de Pousadoiro

Ribeira de Piquín

982333685

Casa Daniel

Ribeiras do Sor

Mañón

981414176

Rodeiro

Bar Centro

Rúa Xeral, 19

Rodeiro

986790005

Rodeiro

Bar Iglesias

Rúa D, 8

Lalín

986784751

Rois

Bar A Lúa

Antequera, 25 - Samil

Rois

981804473

Ronfe

Bazar Galicia

A Pobra de San Xiao

Láncara

982543014

Ronfe, 7

Ronfe

Casa Palacios

Rubín

Bar As Tres Portiñas

Salmeán

Centro de precintaxe de Salmeán

San Martiño da Ribeira San Martiño da Ribeira San Martiño da Ribeira San Sadurniño San Tirso

Láncara

982538116

A Estrada

986570061

Salmeán

A Pontenova

982154717

Bar Gonzalo

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364510

Casa do Rucho

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364607

Panadería Emilio González

San Martiño da Ribeira

Cervantes

982364508

Café-Bar Ermitas

Lamas

San Sadurniño

981490157

Salmeán

A Pontenova

Centro de precintaxe de Salmeán

982154717

Santa Comba Bar Finisterre

José Ferrero, 3

981880230 981896510

Santa Comba Bar París

A Pereira

Santalla de Lóuzara

Casa Aira Padrón

San Cristovo de Lóuzara

Sardiñeira

Bar Recreo

Samos

982546063

O Saviñao

982162417

Sardiñeira

Café-Bar Moderno

Avda. de Bos Aires - Escairón

O Saviñao

982452010

Segade

Casa Urbano

Castiñeiras-As Grañas do Sor

Mañón

981417337

Seixo

Bar Haley

Doutor Otero Ulloa, 58 -Seixo

Marín

986702008

Sigüeiro

Cafetería Cortés

Avda. Grabanxa, 5 - Sigüeiro

Oroso

981691762

Sigüeiro

Casá Mirás

Sigüeiro

Sinde

Servizo de Conservación da Fernández Ladreda, 43 Natureza

Oroso

981694508

Pontevedra

986805441

Souto de Vea Bar As Tres Portiñas

A Estrada

986570061

Soutomaior

Rest. “Isape”

Soutomaior

986700721

Taboada

Bar Toxa

Silleda

986580111

Rúa X. Franco

43


Pesca

Fluvial en Galic

ia

CASAS EXPEDIDORAS DE PERMISOS (e VI) COUTO Taboada

ENDEREZO Noceda

LUGAR Silleda

TELÉFONO 986794035

Támoga

Casa Antonio

Millarada

Cospeito

982520304

Terrachá

Bar Fonmiña

Pousada s/n

A Pastoriza

982330545

Terrachá

Bar a Chaira

Ponte Outeiro

Castro de Rei

Tordea

Estación de Servicio Os Catro Ríos

Maceda

O Corgo

982543088

Touzosas

Comercial José Luís

Lomba, 32

Arbo

986665323

Toxa

Bar “Toxa”

Gral. Franco

Silleda

986580111

Traba

Bar Monasterio

San Xusto

Lousame

981878905

San Bernardo, 53

Noia

981823415

Traba Uma Val do Ouro

Estación de Servizo Vila de Noia Tapería Restaurante A Nosa Terra Bar Parrillada San Pedro

Rúa Camelias, 10

Ponteareas

650184225

San Pedro de Mor, 19 - Correlos

Alfoz

982558411

Valdriz

Bar Avenida

Avenida de Valdríz nº 16

A Pobra de San Xiao 982543432

Verdes

Bar Fergo

Cances

Carballo

981703382

Verdes

Tasca O Refuxio

Verdes

Coristanco

981713469

Vilalba

Bar A Playa

Vilalba

982511109

Vilalba

Bar Pafe

Conde Pallarés, 2

Vilalba

982510662

Vilarmide

Centro de precintaxe de Salmeán

Salmeán

A Pontenova

982154717

Vilarmide

Casa Blanco

O Chao de Pousadoiro

Ribeira de Piquín

982333685

Vilarraso

Casa Paco

A Castellana

Aranga

981789512

Viveiro

Bar o Landro

Landrove

Viveiro

982598227

Viveiro

Centro de precintaxe de Landrove

Landrove

Viveiro

982598255

Xallas

Bar Oreiro

Regoelle-Olveira

Dumbría

981741501

Xallas

Bar Vinculeiro

A Picota

Mazaricos

981852018

Xerdiz

Bar Casa Quiza

Vilares

Ourol

982559067

Pontevedra

986805441

Ximonde Xinzo

44

EXPEDIDORA Casa Vales

Servizo de Conservación da Fernández Ladreda, 43 Natureza Centro de precintaxe de Salmeán Salmeán

A Pontenova

982154717

Xuvia

Bar Couce

Avda. Malde Vizoso, 13 - Xuvia

Narón

981384630

Xuvia

Estanco de Xuvia

Avda. de Xuvia, 41

Xuvia

981388824


2009 VEDAS (I) BACÍA

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

OBSERVACIÓNS

Anllóns-

Río Anllóns

A Laracha

Ponte a 700 m augas arriba da área recreativa de Gabenlle

Anllóns-

Río Anllóns

Carballo

Ponte Lagoa

Anllóns-

Rego de Quenxe

A Laracha

Estrada AC-552, no tramo entre O Chamusco e A Telleira

Pasarela da área recreativa da estación de autobuses Ponte da estrada que vai da AC-552 cara á igrexa de Cabovilaño

Arteixo-

Río Bolaños ou Arteixo

Arteixo

A Ponte de Ba

Desembocadura

3,3

Artes-

Ríos do Parque Natural de Corrubedo

Ribeira

Límite do Parque Natural

Desembocadura

0

Baa-

Río Baa

Fene e Mugardos

Ponte da estrada LCV-1223 (Fene)

Ponte da estrada AC-133 (Fene)

2,6

Cádavo-

Río Cádavo

Fene

Ponte da estrada N-651

Desembocadura

2,3

Afluentes

11

Afluentes

Lagoas artificias situadas nas concas dos regos Calvelo e de Ogas

Castro e Grande-

Lagoas de Vimianzo

Vimianzo

Centiño-

Río Centiño

Foz

Nacemento

Meaño

Ponte da estrada que vai dende Galiñáns (estrada PO-303) cara a Lores

Chanca-

Río da Chanca

Con-

Río do Con

Con-

Río do Con

Costa LagaresMiñorDouroTámega

Vilagarcía de Arousa Vilagarcía de Arousa

Nacemento Ponte da N-640

Río Muíños

Nigrán

Nacemento

Río Collas ou Codias

Castrelo do Val e Laza

Nacemento (Castrelo do Val)

DouroTámega

Río Támega

Laza

Nacemento

DouroTámega

Río Támega

Laza

Desembocadura do río Cabras ou Cereixo na Ponte A Veiga

Eo-

Río Eo

Baleira

Nacemento

Eo-

Río Eo

Ribadeo e Trabada

Límite inferior do couto de Abres (Trabada)

Eo-

Río Lúa

Pol e Ribeira de Piquín

Nacemento (Pol)

Eo-

Rego das Reigadas

Eo-

Rego de Riotorto

A Pontenova, Ribeira de Piquín e A Fonsagrada Riotorto e Mondoñedo

Ponte Formigueiro

Lagoas artificias situadas nas concas dos regos Calvelo e de Ogas Desembocadura na ría de Foz Desembocadura na ría de Arousa Presa do encoro do Con Desembocadura no mar Desembocadura no mar Desembocadura no río Támega (Laza) Desembocaduraldo regato de Braxón en Tamicelas Ponte Pedriña Piscifactoría Ovapiscis, en Fonteo Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Ribadeo) Desembocadura no río Eo, no couto de Ribeira de Piquín (Ribeira de Piquín)

2,9

0,8

0,3 Inclúe o afluente Candame

3 3,1

Afluentes

2,4 7

Afluentes

8,8

Afluentes

6

Afluentes

1,5 10,3 Afluentes 7,2

9,4

Nacemento (A Fonsagrada)

A Ponte da Ferrería de Bogo (A Pontenova)

8,6

Afluentes

Nacemento (Riotorto e Mondoñedo)

Ponte Machín (Riotorto)

4,6

Afluentes

45


Pesca

Fluvial en Galic

ia

VEDAS (II) BACÍA Eume-

Rego do Campo e rego do Brixeo

Eume-

Río Eume

Eume-

Regato Frai Bermuz

CONCELLOS As Pontes de García Rodríguez A Capela, Monfero e As Pontes de García Rodríguez

LÍMITE SUPERIOR Nacemento Presa do encoro do Eume (Monfero e As Pontes de García Rodríguez)

LÍMITE INFERIOR Desembocadura Barreira de retida de Caaveiro (A Capela e Monfero), límite superior do couto de Ombre Desembocadura no río Eume

Monfero

A Ponte da Feira do Dez

EumeRío Chamoselo Chamoselo

As Pontes de García Rodríguez e Xermade

Nacemento (Xermade)

Desembocadura (As Pontes de García Rodríguez)

Grande-

Río de Carantoña

Vimianzo

Grande-

Río de Torrente

Vimianzo e Zas

Reixa da Central de Carantoña Ponte de Vilar (Zas), na estrada que vai dende Vilar cara a Zas

Ponte da estrada de Carantoña Desembocadura no río Grande, no couto de Baio (Vimianzo)

Lagares-

LameiriñaLandro-

46

MASA DE AUGA

Río Lagares

Vigo

Nacemento

Desembocadura no mar

Regato de Castiñeiras Rego dos Coruxos

Marín e Vilaboa

Nacemento

Lagoa de Castiñeiras

Muras

Nacemento

Landro-

Río Landro

Muras

Nacemento

Landro-

Río Landro

Ourol e Viveiro

Presa de Salto do Can

Landro-

Río Landro

Viveiro

Landro-

Río Landro

Viveiro

Lérez-

Río Almofrei

Cotobade

Lérez-

Río Cabanelas

Cotobade

Lérez-

Río Castro

Cerdedo e Forcarei

Lérez-

Río Freixeira

Cerdedo e Forcarei

Lérez-

Río Lérez

Cotobade e Pontevedra

Lérez-

Río Maneses

Campo Lameiro

Limia-

Corga da Auguela Bande

100 m augas arriba da presa do muíño de Landove 100 m augas arriba da presa de Chavín Toma de auga da piscifactoría de Carballedo Nacemento Desembocadura do regato de Carballás (Cerdedo e Forcarei) Ponte da Porreta (Forcarei), aproximadamente 140 m augas arriba da ponte da estrada PO-534 entre Folgoso e O Cachafeiro Ponte colgante de Calvelo Nacemento Nacemento

Desembocadura no Landro A Ponte da Cabana - Silán 250 m augas abaixo da presa de Salto do Can 100 m augas abaixo da presa do muíño de Landrove 100 m augas abaixo da presa de Chavín Presa de Pozo Negro Desembocadura no Lérez Pasos de Arén, límite superior do couto de Cerdedo (Cerdedo)

Desembocadura no río Lérez (Cerdedo)

Presa da praia fluvial de Calvelo 1 km augas arriba da desembocadura no Lérez, límite superior do couto de Cutián Desembocadura

km

OBSERVACIÓNS

4,3

5,6

2,1

17

Afluentes

0,13 5

Afluentes

19

Afluentes. Agás tramos do couto de Fragoso

0,8 7,8 11 0,25

0,2 0,2 0,9 6,3

Afluentes

3,6

2

0,5

3,9

Afluentes

1,8

Afluentes


2009 VEDAS (III) BACÍA

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Limia-

Rego de Carpazás

Bande

Nacemento

Limia-

Rego Currelo

Bande

Nacemento

Limia-

Regato de Güín

Bande

Nacemento

Limia-

Regato de Lobios Porqueira

Limia-

Río Pacín

Entrimo, Lobeira e Lobios

Nacemento (Entrimo e Lobeira)

Limia-

Corga de San Tomé

Muíños

Nacemento

Limia-

Regato de Sever

Porqueira

Nacemento

Nacemento

LÍMITE INFERIOR

km

OBSERVACIÓNS

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

6,7

Afluentes

Desembocadura

4,1

Afluentes

Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares A Ponte Nova (Entrimo) Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares Desembocadura no río Limia, no couto de Ponteliñares

1,6

1,1

10

Afluentes

3

Afluentes

1,2

Loira-

Arroio de Miñán

Marín

Nacemento

Carballeira do Rei

1,1

Loira-

Rego de Neibó

Marín

Nacemento

Ponte Neibó

1,9

Loira-

Regato de Silvestre

Marín

Nacemento

Desembocadura no regato de Cadrelo

Mandeo-

Río Zarzo

Irixoa e Paderne

Nacemento (Irixoa)

Desembocadura (Paderne)

Masma-

Río Cabarcos ou Pusigo

Barreiros

Masma-

Río Figueiras

Abadín, Alfoz e Mondoñedo

Masma-

Río Masma

Barreiros

Masma-

Río Masma

Lourenzá

Masma-

Río Valiñadares

Mondoñedo e Abadín

Mera-

Río Mera

Ortigueira

Mera-

Río Pulgueira

Ortigueira

Mero-

Encoro de Cecebre

Abegondo e Betanzos

Mero-

Encoro de Cecebre

Abegondo e Carral

1 Vedado 18,8 mediante resolución

Desembocadura no 8,7 Afluentes río Masma Ponte de Coutada, na pista que vai cara a Coutada dende Nacemento (Abadín) 13 Afluentes a estrada entre Viloalle e Figueiras (Mondoñedo) 100 m augas arriba da 100 m augas abaixo 0,2 presa de Fontela da presa de Fontela 100 m augas arriba da 100 m augas abaixo presa da central de Pozo da presa da central 0,2 Capitán de Pozo Capitán A Ponte do Nacemento (Mondoñedo) Pasatempo 21 Afluentes (Mondoñedo) A Ponte de Mera, límite Límite da zona de 0,3 inferior do couto de desembocadura Noval Confluencia co río 0,06 A Ponte de Calvo Mera Liña recta imaxinaria Presa do Muíño de que une Agrolongo Macenda (Abegondo e coa beira oposta, 4 Betanzos) atravesando a illa existente (Abegondo) Liña recta imaxinaria, perpendicular á Ponte do viaduto beira, que une o da autoestrada A-6 3,4 embarcadoiro de (Abegondo e Carral) Carril coa beira oposta (Abegondo) Nacemento

47


Pesca

Fluvial en Galic

ia

VEDAS (IV) BACÍA Mero-

Río Mero

CONCELLOS Cambre

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR Ponte Galiñeiros

0,4

8,1

0,3

Miño-

Río Asma

Carballedo e Chantada

Nacemento (Carballedo)

Miño-

Río Azúmara

Castro de Rei

300 m augas arriba da ponta da estrada de Castro

Ponte da estrada de Castro

Miño-

Río Azúmara

Castro de Rei

A Ponte de Sandamil

Miño-

Río Barra

Coles e A Peroxa

A Fervenza (Coles)

Miño-

Lagoa de Caque ou Bardancos Lagoa de Cospeito

Lugo

Nacemento

Miño-

Regato do Fragoso

Castrelo de Miño, Cartelle e Toén

Nacemento (Toén)

Miño-

Río Guisande

Cospeito e Vilalba

A Ponte de Guisande (Cospeito)

Miño-

Río Mera

Lugo

Ponte do muíño de Mazuco

Río Miño

Lugo

Caneiro de Seixas, aproximadamente 200 m augas abaixo da desembocadura do río Narla

Miño-

Río Miño

Meira e A Pastoriza

Nacemento (Meira)

Miño-

Río de Pol

Pol

Nacemento

Río de Puga

Barbadás e Toén

Nacemento (Barbadás)

Miño-

Río Rato

Lugo

A Ponte de Galegos

Miño-

Rego de Puza ou da Fonte

Lugo

Nacemento

MiñoArnoia MiñoArnoia MiñoArnoia MiñoArnoia

Regato da Abelleira Río Arnoia

3,5

Afluentes

Afluentes

3,4

Cospeito

Regato de Feás

Miño-

50 m augas arriba da desembocadura no río Miño Desembocadura no río Miño (Coles e A Peroxa)

OBSERVACIÓNS

Castro de Rei

Miño-

Miño-

km

Presa de Cecebre

A Ponte de Esmoriz, límite superior do couto de Chantada (Carballedo e Chantada)

Miño-

48

MASA DE AUGA

A Merca, Celanova e Cartelle Cartelle e Celanova

Desembocadura no 1,7 Afluentes río Guimarás Desembocadura no río Miño (Castrelo de 9,7 Miño) Desembocadura no río Támoga 4,3 (Cospeito) Ponte nova da 1130,8 estrada LU-232, na parroquia do Veral

Caneiro de Castelo

A Ponte de Rapafoles, na estrada que vai da N-640 cará ó Gruñedo (A Pastoriza) Desembocadura no río Azúmara Desembocadura no río Miño (Toén) Desembocadura no río Miño Desembocadura no río Narla

0,5

5,6

Afluentes

9,3

Afluentes

13

Afluentes

4,9 5,3

Nacemento (A Merca)

Desembocadura no río Arnoia (Celanova)

6,1

Parte inferior da presa de Varela

600 m augas abaixo

0,6

Afluentes

Río Arnoia

Vilar de Barrio Nacemento

A Ponte de Prado

10

Afluentes

Regato de Fechiñas

A Merca, Celanova e A Bola

Desembocadura (A Merca e Celanova)

8,2

Afluentes

Nacemento (A Bola)


2009 VEDAS (V) BACÍA

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

km

OBSERVACIÓNS Afluentes

Río Maceda

Xunqueira de Espadanedo, Esgos e Parada de Sil

Nacemento (Parada de Sil)

Ponte da estrada OU-536 (Xunqueira de Espadanedo)

7,6

Río Ourille

Celanova

Ponte da estrada OU-540

Matadoiro municipal na Barxiña

0,7

Río Tioira

Maceda

Nacemento

A Ponte de Pías

9,4

Afluentes

Miño-Avia

Rego de Caldelas

Leiro, Carballeda de Avia e Beade

Nacemento en Faramontaos e Orega (Leiro e Carballeda de Avia)

Desembocadura no río Avia (Leiro)

9,7

Afluentes

Miño-Avia

Río Marañao

Miño-Avia

Río Mirela

Miño-Avia

Río Viñao

O Irixo

Miño-Avia

Río Viñas

Boborás

MiñoArnoia MiñoArnoia MiñoArnoia

MiñoRío Borbén Baixo Miño MiñoBaixo Miño MiñoBaixo Miño MiñoBaixo Miño MiñoBaixo Miño

O Carballiño e Pasarela de Calvelo (San San Cristovo Cristovo de Cea) de Cea San Cristovo A Ponte de Santrós de Cea

Ponteareas

A Ponte de Santiso Presa situada a 1 km da desembocadura A Ponte das Cortellas, na estrada entre O Ramallal (estrada PO-253) e As Cortellas

A Ponte de Segade (O Carballiño e San Cristovo de Cea) Desembocadura no río Arenteiro Límite superior do couto de Boborás Desembocadura Ponte de ferro, no camiño entre Fozara e o lugar de Maínza

Lagoa ou barreira O Porriño de Centeáns Río Deva Río Deva

Nacemento

Arbo

Presa da praia fluvial de Arbo

MiñoRío Tea Baixo Miño

Mondariz e Ponteareas

MiñoRío Tea Baixo Miño

Salvaterra de Miño

MiñoRío Termes Baixo Miño

As Neves

MiñoRío Uma Baixo Miño

A Cañiza, As Neves e Salvaterra de Miño

MiñoRío Uma Baixo Miño

Ponteareas

MiñoRío Xabriña Baixo Miño

Mondariz e MondarizBalneario

MiñoLadra

Begonte

Lagoa Pozos de Ollo

0,8 1,2 1

2,6

0

A Cañiza

Lagoa ou barreira O Porriño de Orbenlle Mondariz e MiñoRío Tea MondarizBaixo Miño Balneario

0,5

Presa da minicentral da Ibia Desembocadura no río Miño

11,7 1 0

Desembocadura do río Xabriña

Ponte Vilar

250 m augas abaixo Depuradora de Mondarizda depuradora de Balneario Mondariz-Balneario

Ponte do ferrocarril

Desembocadura no río Miño

A Ponte da Senra, na estrada entre Santiago de Desembocadura no Ribarteme e San Cibrán río Miño de Ribarteme Ponte Pomar, na estrada PO-402 (As Nacemento (A Cañiza) Neves e Salvaterra de Miño) Desembocadura no A Ponte de Angoares río Tea Ponte da estrada Desembocadura no entre Vilasobroso e río Tea (Mondariz e Queimadelos (Mondariz) Mondariz-Balneario)

0,2

0,25

0,8

Inclúe as dúas canles polas que desemboca o río

3,9

6,7

Afluentes 1 km

1,1 4,4 0

49


Pesca

Fluvial en Galic

ia

VEDAS (VI) BACÍA

MASA DE AUGA

Río Sarria ou Oribio Río Sarria ou Miño-Neira Oribio Miño-Neira

Samos

LÍMITE SUPERIOR Ponte da Capela do Ciprés

Sarria

Ponte da rúa Castelao

Miño-Sil

Regato de Groil

Montederramo

Nacemento

Miño-Sil

Río Mao

Montederramo

Inicio da área recreativa de Montederramo

Miño-Sil

Río Mao

Montederramo Folgoso do Courel Montederramo

Miño-Sil

Río Pequeno

Miño-Sil

Regato de Reixa

Miño-Sil

Río Soldón

Quiroga

Miño-SilBibei

Río Cenza

Manzaneda e Chandrexa de Queixa

Miño-SilBibei

Miño-SilBibei Miño-SilBibei Miño-SilBibei Miño-SilBibei Miño-SilCabe Miño-SilCabe Miño-SilCabe

50

CONCELLOS

Chandrexa de Queixa e Vilariño de Conso Laza, Chandrexa de Río Navea-Queixa Queixa e Montederramo Vilariño de Corga Reigosiña Conso Chandrexa Río Ribeira de Queixa e Grande Vilariño de Conso Río Conso

Nacemento

LÍMITE INFERIOR Presa do Vizarro Ponte da estrada de Samos Desembocadura no río Mao Final da área recreativa de Montederramo A Ponte de Touzal

Ponte da estrada Folgoso Desembocadura no - Seoane río Lor Desembocadura no Nacemento río Mao Desembocadura no Nacemento río Sil Estrada de circunvalación do Nacemento (Manzaneda) encoro de Cenza (Chandrexa de Queixa) Nacemento (Chandrexa de Queixa)

Nacemento (Laza)

Nacemento Nacemento nos Montes do Invernadeiro (Chandrexa de Queixa)

Desembocadura do regueiro de Valboa (Vilariño de Conso) Desembocadura da corga de Torneiros (Chandrexa de Queixa e Montederramo) Desembocadura no río Conso 500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas (Vilariño de Conso) 500 m augas abaixo da desembocadura no encoro das Portas Desembocadura no Cabe 200 m augas abaixo da presa de Vilasouto

km

OBSERVACIÓNS

0,3 0,8 7,6 0,7 9,6

Afluentes

1,3 3,4

Afluentes

23

Afluentes

5,1

Afluentes

11

Afluentes

12

Afluentes

3,4

Afluentes

17

Afluentes

11

Afluentes

6,8

Afluentes

Río Ribeira Pequena

Vilariño de Conso

Nacemento nos Montes do Invernadeiro

Río Antigua

O Incio

Nacemento

Río Mao

O Incio

Presa de Vilasouto

O Incio

A Ponte da Ribeira, na parroquia de Goó

Mosteiró

1,5

Nacemento (A Pobra de Brollón e O Incio)

Desembocadura no río Cabe (A Pobra de Brollón)

18

Afluentes

Nacemento (A Pobra do Brollón)

Desembocadura no río Cabe (Monforte de Lemos)

15

Afluentes

Río Mao

A Pobra de Brollón e O Incio A Pobra do Brollón e Monforte de Lemos

0,2

Miño-SilCabe

Río Saa ou Cereixa

Miño-SilCabe

Río Seco

Miñor-

Río Miñor

Gondomar

Ponte da estrada PO-340 Tui-Gondomar

Ponte xunto á desembocadura do río Zamáns

0,4

Navia-

Río de Brego ou de Cereixedo

Cervantes

Nacemento

Lugar de Deva

5,5


2009 VEDAS (VII) BACÍA

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Navia-

Rego de Cabanavella ou do Salgueiro

Cervantes

Nacemento

Navia-

Río de Larxentes ou de Moia

Cervantes e Navia de Suarna

Nacemento (Cervantes)

Navia-

Río da Vara ou das Cales

Cervantes

Nacemento

Navia-

Rego de Vilapandín

Navia de Suarna

Ponte da estrada Becerreá-Navia

Ouro-

Rego de Adelán

Alfoz

Nacemento

Ouro-

Rego de Pontellas ou de Beloi

Alfoz

Nacemento

Rons-

Rego das Cortes

Pontevedra, Moraña e Barro

Nacemento (Moraña)

Rons-

Río Rons

Pontevedra

Nacemento

Sil-Lor

Río Lóuzara

Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro e Samos

Nacemento (Pedrafito do Cebreiro)

Sor-

Regato Segade ou dos Castros

Mañón

Nacemento

Sor-

Río Sor

Mañón e O Vicedo

Ponte de Ribeiras do Sor (Mañón)

Sor-

Río Sor

Mañón e O Vicedo

Tambre-

Río Dubra

Val do Dubra

Tambre-

Río Mercurín

Ordes

200 m augas arriba da presa de Rafael Desembocadura do rego de Erviñou Presa do muíño de Campo da Feira

Tambre-

Río Millares ou de Lamas

Sobrado

Nacemento

Tambre-

Rego do Porto

Val do Dubra

Nacemento

Tambre-

Rego Rodelo

Sobrado

Nacemento

Tambre-

Río Tambre

Ulla-

Río Arnego

Ulla-

Río Carballas ou rego Sanguiñeira

Ulla-

Río Catasol

Negreira e Límite superior do couto Brión de Noia Agolada e Vila A Frisca de Cruces Muíño de Porto do Cabo, aproximadamente 1,5 Boqueixón km augas arriba da área recreativa de Gastrar Melide

Nacemento

LÍMITE INFERIOR

km

Desembocadura no río das Cales

2,9

Desembocadura no couto de Navia (Navia de Suarna) 500 m augas abaixo da xunta co rego de Cavanavella ou do Salgueiro Desembocadura no río Navia Desembocadura no río Ouro Desembocadura no río Ouro Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro (Pontevedra) Desembocadura no encoro de Pontillón de Castro A Ponte da Retorta, na estrada entre Gundriz e Praducelo (Samos) Desembocadura no couto de Segade Souto de Ribeira, Xancedo (Mañón e O Vicedo) 200 m augas abaixo de Ponte Ulló Desembocadura no río Tambre Ponte da estrada N-550 Desembocadura no río Rodelo Desembocadura no río Dubra, augas abaixo de Insua Desaugamento da lagoa de Sobrado Desembocadura do río Corzán 50 m augas abaixo da Frisca Ponte de Xiadás, na pista que vai dende Xiadás cara a Corneda Desembocadura no río Furelos

OBSERVACIÓNS

14,4 Afluentes

6,1

0,38 6,3

Afluentes

11

Afluentes

3,1

1,7

11,2 Afluentes

8,8

Afluentes

1,6 1,1 8,7 1,2 2,5 8,4

Afluentes

3,5

Afluentes e toda a superficie da lagoa

0,8 0,05

2,7

15

Afluentes

51


Pesca

Fluvial en Galic

ia

VEDAS (VIII) BACÍA

52

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

LÍMITE INFERIOR

Ulla-

Río Curantes

A Estrada

Ponte da estrada de Nogueira-Vilapouca

Ulla-

Río Furelos

Melide

A Ponte Romana (límite inferior do couto de Furelos

Ulla-

Río Liñares

A Estrada

Presa do muíño de Louzao, augas arriba da ponte da estrada entre Paradela e Santeles

Desembocadura no río Ulla

0,4

Ulla-

Río Liñares

A Estrada

Ponte Fouleiro

Ponte da praia fluvial do Liñares

0,6

Ulla-

Río dos Pasos

Ames

Presa da canle de alevinaxe

Desembocadura

0,7

Ulla-

Rego da Ponte Monterroso e Vilela, Pontigo ou Palas de Rei de Vilaxoán

Nacemento (Palas de Rei)

Ulla-

Rego do Rao ou do Vao

Monterroso

Nacemento

Ulla-

Río Sar

Padrón

Inicio da canle de Padrón

Ulla-

Río Tella

Teo

Nacemento

Ulla-

Río Tinto ou de Paradela

Ames e Teo

Nacemento (Teo)

Ulla-

Río Ulla

Desembocadura do río Vea

Ulla-

Río Ulla

Ulla-

Río Ulla

A Estrada e Teo A Estrada e Vedra Vila de Cruces e Arzúa

Ulla-

Río Ulla

Vila de Cruces Tosta do Muíño do e Boqueixón Boticario

Ulla-

Río Vea

A Estrada

Límite inferior do couto de Souto de Vea

Ulla-

Rego Fondo ou da Trapa

Arzúa e Boimorto

Nacemento (Boimorto)

Ulla-

Río de Rodeiro

Rodeiro

Nacemento

Ulla-Deza

Rego de Abeleda

Lalín

Nacemento

Ulla-Deza

Río do Carrio

Lalín e Vila de Cruces

Nacemento (Lalín e Vila de Cruces)

Ulla-Deza

Río Deza

Lalín

300 m augas arriba da ponte da praia fluvial de Vilatuxe

Ulla-Deza

Río Deza

Silleda e Vila de Cruces

Presa de García

Presa de Ximonde Presa de Portodemouros

Desembocadura no río Liñares A Ponte de Portochao, na estrada que vai dende a AC-840 cara ó lugar de Piñor

km

Desembocadura no couto de Monterroso (Monterroso e Palas de Rei) Desembocadura no couto de Monterroso Desembocadura da canle no río Ulla Desembocadura no río de Santa Lucía Ponte do ferrocarril en Vila Verde (Teo), aproximadamente 70 m augas abaixo da ponte da estrada que vai dende a N-550 cara a Bugallido Ponte romana de Pontevea 200 m augas abaixo da presa de Ximonde Ponte San Xusto Ponte nova interprovincial de Ponte Ledesma Desembocadura no río Ulla Desembocadura no río Iso (Arzúa) Desembocadura no río Arnego Xunta do rego Valiño de Sante ou de Seixas Desembocadura no río Deza (Vila de Cruces) 100 m augas abaixo da ponte da praia fluvial de Vilatuxe Desembocadura no río Ulla

OBSERVACIÓNS

0,3

1,8

9,7

Afluentes

12,5 Afluentes 2 6,4

Afluentes

2,6

Afluentes

1,8 0,2 1,7 0,5 2,9 6,2

Afluentes

7

Afluentes

7

Afluentes

7

Afluentes

0,41 2,4


2009 VEDAS (e IX) BACÍA

MASA DE AUGA

CONCELLOS

LÍMITE SUPERIOR

Ulla-Deza

Río de Mera ou de Oisa

Silleda

Ulla-Deza

Río de Orza

Vila de Cruces Nacemento

Nacemento

LÍMITE INFERIOR Desembocadura no río Deza, no couto de Taboada Desembocadura no río Deza

Ulla-Deza

Rego de Riádigos Lalín

Xunta do rego de Portos

Desembocadura no río Asneiro

Ulla-Deza

Rego de Seixas

Dozón

Nacemento

Xunta do rego de Pulgán, preto da praia fluvial de Sanguiñeda

Ulla-Deza

Río Toxa

Silleda

A Ponte de Gamil

Ponte Medelo Desembocadura no río Umia Ponte da estrada N-550 (Barro e Portas)

Umia-

Río Armenteira

Ribadumia

Desembocadura do rego de San Martiño

Umia-

Río Barosa

Barro e Portas

A Ponte de Búa (Barro)

Umia-

Río Umia

Cuntis, Moraña, Caldas de Reis, Portas, Ribadumia e Cambados

Límite superior do encoro da Baxe, no límite das augas encoradas (Cuntis e Moraña)

Umia-

Río Gallo

Cuntis

Verdugo-

Río Oitavén

Formelos de Montes

A Ponte do Candán, na estrada N-640, preto da Anllada Desembocadura do río Parada

Verdugo-

Río Pequeno

Soutomaior

A Ponte da Cachopa

Xallas-

Rego da Carballeira

Santa Comba

Nacemento

Xallas-

Río Xallas

Santa Comba

100 m augas arriba da presa de Outeiro

Xallas-

Río Xallas

Zas

Ponte da estrada AC-441 (A Pereira - Berdoias)

Xuvia-

Río de Prados ou Bello

Narón

Nacemento

Xuvia-

Río das Somozas

As Somozas

Nacemento

Xuvia-

Río Xuvia

Narón e Neda

Presa do muíño de Xuvia

km

OBSERVACIÓNS

9,1

Afluentes

12

2,3

4 5,5 2,5 1,5

Límite superior da zona de desembocadura (Cambados)

34

Desembocadura no río Umia

5

Ponte da estrada C-251 en Porto Vilán Desembocadura no río Oitavén Desembocadura no río Xallas 100 m augas abaixo da presa de Outeiro 200 m augas abaixo da Ponte Romana de Brandomil Desembocadura no río Xuvia Ponte da estrada AC-110 A Ponte de Xuvia

Afluentes Afluentes, incluído o rego de Portos Afluentes, incluído o rego de Pulgán

Afluentes 100 m

0,3 0,5 5,1

Afluentes

0,2 0,3 4,7

Afluentes

6

Afluentes

0,1

esca: mpada de p e t a d n ió c Finaliza de xullo Salmón: 31 de agosto Troita: 15 53


Pesca

Fluvial en Galic

ia

ÍNDICE DE MAPAS

MAPA I.................................. 55 MAPA II................................. 56 MAPA III ............................... 57 MAPA IV ............................... 58 MAPA V ................................ 59 MAPA VI ............................... 60 MAPA VII .............................. 61 MAPA VIII ............................. 62 MAPA IX ............................... 63 54

MAPA X ................................ 64 MAPA XI ............................... 65 MAPA XII .............................. 66 MAPA XIII ............................. 67 MAPA XIV ............................. 68 MAPA XV .............................. 69 MAPA XVI ............................. 70 MAPA XVII ............................ 71


2009

55


Pesca

56

Fluvial en Galic

ia


2009

57


Pesca

58

Fluvial en Galic

ia


2009

59


Pesca

60

Fluvial en Galic

ia


2009

61


Pesca

62

Fluvial en Galic

ia


2009

63


Pesca

64

Fluvial en Galic

ia


2009

65


Pesca

66

Fluvial en Galic

ia


2009

67


Pesca

68

Fluvial en Galic

ia


2009

69


Pesca

70

Fluvial en Galic

ia


2009

71


A CORUÑA Praza de Luís Seoane, s/n – 5º 15008 A Coruña Telf.: 981 184 576 LUGO Ronda da Muralla, 70 27071 Lugo Telf.: 982 294 538 OURENSE Rúa Paseo, 18 32003 Ourense Telf.: 988 386 508 PONTEVEDRA Avda. Fernández Ladreda, 43 36003 Pontevedra Telf.: 986 805 441 Dirección Xeral de Conservación da Natureza San Lázaro, s/n 15781 Santiago de Compostela Telf.: 981 54 60 93

Teléfonos de interese Garda Civil (SEPRONA): 062 Policía Autonómica Santiago de Compostela: 981 546 474 A Coruña: 981 153 410 Lugo: 982 252 611 Ourense: 988 241 200 Pontevedra: 986 843 432 Vigo: 986 266 158

Depósito Legal: C-676-2009

Servizos provinciais de Conservación da Natureza

Folleto de Pesca '09  

Folleto de pesca do ano 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you