Page 1

COMISIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

“El xiquet és el subjecte que eduquem, però que en realitat, ens educa”                                                                         Loris Malaguzzi

“Cal construir contexts, llocs reals i  metafòrics, on el xiquet i la  xiqueta  puguen viure i construir 100 llenguatges,  caminar, amar, conéixer, on puga  expressar i narrar les seues emocions i el  que coneixen. Perquè mentres el xiquet  narra a l'altre, es va narrant a ell mateix,  per mitjà dels seus 100 llenguatges de  trobada amb l'altre”                         Loris Malaguzzi

C.F. D’EDUCACIÓ INFANTIL IFPS Nº 27 MISERICÒRDIA CARRER MISERICÒRDIA, Nº 34 46014 VALÈNCIA

Telèfon: 963 59 40 88 Fax: 963 83 18 83

TROBADA D’EXPERIÈNC IES D’EDUCACIÓ


INFANT I L 13 i 14 de Maig – 2009 I.F.P.S. nº 27 – Misericòrdia València Organitza: Equip d’E.I. Departament SSCC

COMISIÓN EUROPEA

FONDO SOCIAL EUROPEO

DIMECRES 13 DE MAIG

DIJOUS 14 DE MAIG

INAUGURACIÓ/PRESENTACIÓ TROBADA CONFERÈNCIA “PROJECTES DE TREBALL A L’ESCOLA  OXÍGEN 9 h. a INFANTIL” “LA IMPORTÀNCIA DE VIURE EL COS” 10 h. 40 m. Lloc: Gimnàs Per: ENRIQUE NOGUERA Lloc: SUM                                               DESCANS                                                                                INSCRIPCIÓ A TALLERS I DESCANS TAULES DE COMUNICACIÓ

11 h. a 12 h. 30 m.

12 h. 30 m. a 14 h.

Taula 1 E.I. El Trenet E.I. Jardí d’Aiora E.I. Univ. Politècnica E.I. El Patufet

Taula 2 Escuela 2 Col∙legi Gençana E.I.M. d’Alboraia E.I. San Isidre­Montessori

Lloc: T.06

Lloc: T.07

FIRA D’EXPERIÈNCIES (Aula de Psicomotricitat) EXPOSICIONS DE PRIMER E.I. (T.06 i T.07)

TALLERS

TAULA RODONA PROFESSIONALS “PRESENT I FUTUR DE L’EDUCACIÓ INFANTIL” Carmen Cervera, Amparo Costa, Albertina Chesa, Manrique Marco Lloc: SUM

DINAR 16 h. 30 m. a 18 h.

OXÍGEN FIRA D’EXPERIÈNCIES (Aula de Psicomotricitat) “LA IMPORTÀNCIA DE VIURE EL COS” EXPOSICIONS DE PRIMER E.I. (T.06 i T.07) Lloc: Gimnàs                         INSCRIPCIÓ A TALLERS I DESCANS                                                                          DESCANS


18 h. 30 m. a 19 h. 30 m.

CONFERÈNCIA “ELS INFANTS S’EXPRESSEN” Per: VICENTA ARNAL Lloc: SUM

TALLERS TAULES DE COMUNICACIÓ

19 h. 30 m. a 21 h. 30 m.

Taula 3

Taula 4

E.I.M. de Pinedo E.I. Príncipe Valiente E.I. Fuente del Jarro

Ludoteques Alaquàs E.I.M. L’Alqueria E.I. La Font de la Rosa

Lloc: T.06

Lloc: T.07

CONCLUSIONS I CLOENDA

Jornadas educación infantil 2009  
Jornadas educación infantil 2009  

educacion infancia