Page 1

TEMA :

TRAGOVI KOD EKSPLOZIJA Predmet: Kriminalistika 5 - Forenzika Mentor: Doc.dr. Nebojša Bojanić Studenti:

Maja Trišić, Adela Krivanek Magerl, Nenad Vujičić


Hemijska reakcija eksplozija se događa :  Gorenjem (za razlaganje služi kisik iz eksploziva) ili  Deflagracijom (mala brzina razlaganja eksploziva od sloja do sloja prenošenjem topline) ili  Detonacijom (razlaganje eksploziva od sloja do sloja vrlo brzim udarnim valom)


 Krivično djelo je ogledalo – odraz izvršioca  Načelo hitnosti – krivulja zaboravljanja  Operativno – taktičko – tehnička mjera i radnja  Humanost ili opasnost, dopušta izmjene činjeničnog

stanja  Osobe na licu mjesta moraju imati za to specifičan i validan razlog  Kontaminatori : 1. Vrijeme, 2. Rođaci i prijatelji žrtve, 3. Osumnjičeni ili saučesnici, 4. Radoznali posmatrači, skupljači suvenira, kradljivci, 5. Pripadnici ostalih agencija, visoki zvaničnici isl.


 Informativni, individualni razgovori  Grupacija očevidaca s posebnom pažnjom : 1. Lica koja su bila očevici događaja, 2. Lica koja su prva došla na lice mjesta događaja, 3. Lica koja mogu pružiti podatke o napadnutom objektu, izgledu lica

mjesta prije izvršenja djela i okolnostima koje su neposredno prethodile krivičnom djelu, 4. Lica koja mogu pružiti podatke o izvršiocu i drugim relevantnim

činjenicama


 KDZ – tehničari  Stručnjaci drugih profila  Ljude držati na sigurnoj distanci  Suzbijanje straha od druge eksplozije  Kritičko istraživanje potencijalnih izvora iniciranja


 Zaštita života je iznad dokaza  Provjera stanja svjedoka i žrtvi  Pratnja medicinskog osoblja  Čuvanje dokaza od bespotrebnog oštećenja


 Mogućnost sekundarne eksplozije  Upozoriti sve prisutne na licu mjesta, uključujući žrtve,   

    

svjedoke i dr., na moguće opasnosti Požar ili mogućnost požara Električni vodovi Opasne materije, objekti ili oprema s kojom pripadnici timova mogu doći u dodir: sirove hemikalije, droge, šprice, tjlelesne izlučevine, odjeća, seksualne igračke, razne zamke i sl. Blokirati lice mjesta i obezbjediti ulaz za drugo neophodno osoblje ili opremu Čuvanje dokaza Sposobnost ljudstva da kontroliše masu i/ili probleme u saobraćaju ili druge slične dužnosti Situacija sa taocima Zabarikadiran osumnjičeni ili više njih i sl.


 Mjesto krivičnog djela, kao izvor kontaminacije:  Koristiti univerzalne mjere predostrožnosti,  Zabranjeno je jesti, piti, pušiti, šminkati se na mjestu krivičnog    

 

djela, Paziti na opasnost biološke, hemijske i mehaničke prirode, Paziti na oštre objekte, Nikada golim rukama ne dirati slomljeno staklo, Kada se vrši istraga skučenog ili uskog prostora, treba koristiti ogledala, baterijske lampe i četkice za boje, prije nego što se predmeti dodirnu rukama, Nikada se ne smiju prekrivati kakvim drugim predmetima hipodermičke igle, kao što su gumice za olovku i sl., Stavljati sve šprice, igle i druge oštre predmete u nepobrojnu posudu, uz upozorenje da je unutra biološki opasan materijal, tj. moguće „bakterijske ozljede“.


 Primarno mjesto događaja  Sekundarno mjesto događaja :  Mjesto gdje su vršene pripreme ,  Mjesto gdje se desio napad,  Mjesto gdje je otkriven bilo kakav fizički dokaz vezan

za krivično djelo,  Vozilo koje je korišteno za prevoz izvršilaca do mjesta izvršenja i bjekstva sa lica mjesta.  Faze izvršenja – ante delictum, tempore delicti, post delictum.


 Detaljan pregled primarnog i sekundarnog lica mjesta  Pažnja na mjesta pogodna za skrivanje  Prikupljanje materijalnih dokaza u originalnom stanju


 Osiguranje tragova od momenta pronalaženja do    

trenutka korištenja u dokazne svrhe Poznavanje vrsta tragova Fiksiranje tragova Izuzimanje usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta Plansko pristupanje


 Eksplozije u zatvorenom i na otvorenom prostoru  Otkrivanje središta eksplozije  Kretanje eksplozivnog vala  Traseološka obrada lica mjesta  Termičke i mehaničke promjene u prostoru


 Plan istrage  Sistematičan i detaljan pregled  Prostorna i vremenska orijentacija mjesta  Širina kruga lica mjesta  Problematične zone  Tehnika narativnog opisa  Preliminarne fotografije  Opća teorija zločina  Zaštita materijalnih dokaza


 Spora i metodična pretraga  Fiksiranje dokaza  Prikupljanje i razvrstavanje  Grupiranje materijala


ď‚— Dobro poznavanje eksplozivnih naprava ď‚— Labaratorijsko razdvajanje ostataka naprave


 Primarna i sekundarna oštećenja u centru eksplozije i njegovoj okolini  Lomovi, napuknuća i fragmentacija zidova, stropova predmeta,

konstrukcijskih metalnih ili drvenih dijelova objekata, plastične deformacije predmeta  Oštećenja tla  Sekundarna oštećenja nastala letom fragmenata izbačenih iz centra

eksplozije  Oštećenja nastala vibracijom  Pomak predmeta  Djelovanje plamena i toplote  Povrede lica/osoba  Primarni fragmenti


 Direktni i indirektni tragovi  Vrsta eksplozivnog sredstva  Vrijeme potrebno za postavljanje i aktiviranje  Pretraživanje radnog mjesta i stana osumnjičenog


 Pakiranje i obilježavanje osigurava integritet i identitet traga  Odabir ambalaže prema vrsti materijala  Fragmenti tragova u drugim materijalima se izdvajaju posebnim

alatom  Pravilno pakiranje i dokumentovanje s popratnim pismom za

labaratorij  Tragovi su osnova za potpunu, preciznu i objektivnu istragu i vođenje

sudskog postupka


Hvala na pozornosti i strpljenju!

Tragovi kod eksplozija  

seminarski rad iz forenzike

Advertisement