Page 1

QUICKSILVER grafický návrh menu nabídky


Varianta 1. grafický návrh menu nabídky

Menu nabídka je inspirována interiérem kavárny Quicksilver. Obálku “menu” tvoří měděné desky lepené na kartonové základně. Tento podklad je pokašírován moderní designovou tapetou s mladistvým a zároveň trendy výrazem. Vnitřní strany jsou tvořeny přehledně a přesto neztrácí ucelenou koncepci. Pro jednoduchou orientaci, jsou jednotlivé strany odstupňovány svou velikostí. Tento prvek stupňování vytváří originální a jedinečný pohled jednotlivých stran a tím vzbuzuje zvědavost zákazníka.


vizual _grafika obรกlky_menu


vizual _obálky_desek materiál: karton, měď, vnitřní zámek


"1&3*5*7: .BSUJOCJBODP .BSUJOJSPTTP .BSUJOJFYUSBESZ

 

 ,k ,k ,k

#Â-¿7Â/" 3ÑOTLÑSZ[MJOL $IBSEPOFZ

 

 ,k ,k

i&37&/¿7Â/" 'SBOLPWLB .PESÑQPSUVHBM

 

 ,k ,k

4&,5 #PIFNJBTFLU%FNJ #SVU4) 3& ' 4) 3&

&+

)

", &4

&+

)*$ +6 +-: 

", &4 )

,0 ,5 &

 ,k

", & 4

)

", &4

 ,kÀ ³Â¹ À5 ³Â¹ À5 ³Â¹ À 5 ³Â¹ À5 ³Â¹ À 5 ³Â¹ À5 ³Â¹ ³Â¹ À5

5³ ¹ À5456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+&

5&1-ci"+&

CBOgO NBOHP KBIPEB

4)

CBOgO NBOHP KBIPEB

0WPDOgU¶r¼Á'

6*$

)

&+

&4

 ,k ,k

6*$

1PNFSBOkPWÑGSFTI (SBQFGSVJUPWÑGSFTI 

)03,ci0,0-¿%: ,k ,k ,k ,k ,k

' 6*$ 3& &+ 4) 6*$ ' ", 3& &+ & 6*$ 4)  : ' &+ 456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+& : i" 3&  6*$ 4 ,0 4) &+ ) ,5 ' ", 6*$ 3& &+& &+ : 4) 6*

&413&440

'3&4)%Ã64:"070$/c,0,5&+-:

.MnkOÑTIBLF

iPLPMgEBUSBEJkOr iPLPMgEBCrMg iPLPMgEBLBSBNFMPWg iPLPMgEBWBOJMLPWg iPLPMgEBNBOEMPWg  ,k ,k ,k ,k ,k

 ,k ,k ,k ,k ,k

6*$

-FEPWgLgWB -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ $BGGn'SFEP -FEPWnDBQQVDDJOP -FEPWgLgWB -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ $BGGn'SFEP -FEPWnDBQQVDDJOP 

"-,0)0-*$,c,0,5&+-: /&"-,0)0-*$,c,0,5&+-:&413&440

1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or BVTQPLPKFOr

5&1-c,¿7:

456%&/c,¿7:

 ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k

'3

456%&/c,¿7:

&TQSFTTP  &TQSFTTP-VOHP &TQSFTTPCF[LPGFJOV &TQSFTTP%PQQJP EWPKJUn $BQQVDDJOP $BQQVDDJOPTQ¶rDIVUr 7rEF¤TLgLgWB -BUUn.BDDIJBUP -BUUn.BDDIJBUPTQ¶rDIVUr *STLgLgWB 

&+

5&1-c,¿7:

%&;&35: 7ÑC~SOB¼JDIEF[FSUËOBMF[OFUFWFWÑC~SPWn WJUSrO~/g¼QFSTPOgM7gNTWÑC~SFNSgEQPNËÄF

&413&440

1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or BVTQPLPKFOr

;.3;-*/" ;NS[MJOV7gNOBTFSWrSVKFNFEMFWB¼FIPQ¶gOr

 ,k

3& '

$& 6*

4)

&+

3&

*$

'

&+ -: 

+6

4)

$&

,5

3&

6*

&

, 0 ) ",

4 ¹À ³Â 5

", &

vizual _vnitřní strany_zavěseno do bloku

%&;&35:

"-,0)0-*$,c/¿10+&

5&1-c,¿7:

À5

³Â

¹À 5

³Â

¹À 5

³Â

¹À 

5

³Â

¹À 5

³Â

¹À

5

5

³Â

¹À

'

$& + &4 )

) ",

4

", &

&+ -: 

,5

&4 )

4) ",

&

4

) ",

,0

 :i" 456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+& :

4)

+6 *

3&

'

$&

6*

4)

&+

3&

*$

'

+6

)

$&

&4

6*

'3

$& +

&+ 6*

+6*$³Â 456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+& ¹À

&413&440 &413&440 &413&440

1~OBP¶r¼LPW~BÄ 1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP UNBW~IO~EnIP PETUrOV PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or OBQMO~Or BVTQPLPKFOr BVTQPLPKFOr

¹

5&1-c,¿7: "-,0)0-*$,c,0,5&+-: 456%&/c,¿7: "1&3*5*7: %&;&35: /&"-,0)0-*$,c,0,5&+-: .BSUJOCJBODP  ,k 7ÑC~SOB¼JDIEF[FSUËOBMF[OFUFWFWÑC~SPWn &TQSFTTP  ,k -FEPWgLgWB ,k .BSUJOJSPTTP  ,k WJUSrO~/g¼QFSTPOgM7gNTWÑC~SFNSgEQPNËÄF &TQSFTTP-VOHP  ,k -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV ,k .BSUJOJFYUSBESZ ,k &TQSFTTPCF[LPGFJOV  ,k '3&4)%Ã64:"070$/c,0,5&+-: -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ ,k ;.3;-*/" &TQSFTTP%PQQJP EWPKJUn  ,k $BGGn'SFEP  ,k #Â-¿7Â/" ;NS[MJOV7gNOBTFSWrSVKFNFEMFWB¼FIPQ¶gOr $BQQVDDJOP ,k 1PNFSBOkPWÑGSFTI  ,k -FEPWnDBQQVDDJOP ,k 3ÑOTLÑSZ[MJOL ,k $BQQVDDJOPTQ¶rDIVUr ,k (SBQFGSVJUPWÑGSFTI ,k $IBSEPOFZ  ,k 7rEF¤TLgLgWB  ,k -BUUn.BDDIJBUP  ,k .MnkOÑTIBLF i&37&/¿7Â/" -BUUn.BDDIJBUPTQ¶rDIVUr ,k CBOgO NBOHP KBIPEB ,k )03,ci0,0-¿%: 'SBOLPWLB  ,k *STLgLgWB  ,k .PESÑQPSUVHBM ,k 0WPDOgU¶r¼Á iPLPMgEBUSBEJkOr  ,k CBOgO NBOHP KBIPEB ,k iPLPMgEBCrMg  ,k 4&,5 iPLPMgEBLBSBNFMPWg ,k #PIFNJBTFLU%FNJ #SVU ,k 456%&/c,¿7: iPLPMgEBWBOJMLPWg  ,k iPLPMgEBNBOEMPWg  ,k 1JWP -FEPWgLgWB  ,k -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV ,k 7PELB -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ ,k (JO $BGGn'SFEP  ,k 5&1-ci"+& 5FRVJMB -FEPWnDBQQVDDJOP  ,k 3VN #PVSCPOF 8IJTLZ  #SBOEZ -JLnSZ

+6 *

4)

'

3&

4)

přehledný vizual _vnitřní strany

%&;&35:

7PELB (JO 5FRVJMB 3VN #PVSCPOF 8IJTLZ #SBOEZ -JLnSZ

"-,0)0-*$,c/¿10+&

1JWP


5&1-c,¿7: &TQSFTTP  &TQSFTTP-VOHP &TQSFTTPCF[LPGFJOV &TQSFTTP%PQQJP EWPKJUn $BQQVDDJOP $BQQVDDJOPTQ¶rDIVUr 7rEF¤TLgLgWB -BUUn.BDDIJBUP -BUUn.BDDIJBUPTQ¶rDIVUr *STLgLgWB 

&413&440

1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or BVTQPLPKFOr

 ,k ,k ,k ,k ,k

vizual _vnitřní strany

-FEPWgLgWB -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ $BGGn'SFEP -FEPWnDBQQVDDJOP 

5&1-c,¿7:

456%&/c,¿7:

 ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k ,k


456%&/c,¿7:-FEPWgLgWB -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ $BGGn'SFEP -FEPWnDBQQVDDJOP 

 ,k ,k ,k ,k ,k

5&1-ci"+& ,k ,k ,k ,k ,k

vizual _vnitřní strany

iPLPMgEBUSBEJkOr iPLPMgEBCrMg iPLPMgEBLBSBNFMPWg iPLPMgEBWBOJMLPWg iPLPMgEBNBOEMPWg 

456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+&

)03,ci0,0-¿%:


ยนร€ 

ยณร‚

5

ร‚ยน ร€

ยนร€ 

ยณร‚

5

ยณร‚ ยนร€

5

5 ยณ

ร‚ยน ร€

5ยณ

ร€

ยณร‚ ยน

5

ร‚ยน ร€'

3&

", &

'

3&

4)

'

4) *

+6

3& &

*$

+6

&

3& *$

+6

'

-: 

&+

, 0 ,5

&

4) *$

+6

&

*$

4) +6

&

3&

 : 456%&/c,ยฟ7:i0,0-ยฟ%:i"+& : i" 4)' *$

+6

4) &

*$

+6

&

",

4)

&

) &

*$

&4

'3&4)%รƒ64:"070$/c,0,5&+-:

",+6

'3 &

*$

+6

&

*$

+6

4)

&

",

4)

&

",

-: 

&+

&413&440

vizual _vnitล™nรญ strany

5 ยณ

)

,5

,0

 ,k &

 ",

 ,k

ร‚ยน ร€

CBOgO NBOHP KBIPEB

4

0WPDOgUยถrยผร4)

.MnkOร‘TIBLF

5ยณ

CBOgO NBOHP KBIPEB

 ,k ,k

ร€

1PNFSBOkPWร‘GSFTI (SBQFGSVJUPWร‘GSFTI 

5ยณ ร‚ยน

"-,0)0-*$,c,0,5&+-: /&"-,0)0-*$,c,0,5&+-: '

3&

4)


"1&3*5*7: .BSUJOCJBODP .BSUJOJSPTTP .BSUJOJFYUSBESZ

 

 ,k ,k ,k

#Â-¿7Â/" 3ÑOTLÑSZ[MJOL $IBSEPOFZ

 

 ,k ,k

i&37&/¿7Â/" 'SBOLPWLB .PESÑQPSUVHBM

 

 ,k ,k

4&,5 #PIFNJBTFLU%FNJ #SVU

&413&440

1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or BVTQPLPKFOr

 ,k

vizual _vnitřní strany

7PELB (JO 5FRVJMB 3VN #PVSCPOF 8IJTLZ #SBOEZ -JLnSZ

"-,0)0-*$,c/¿10+&

1JWP


%&;&35: 7ÑC~SOB¼JDIEF[FSUËOBMF[OFUFWFWÑC~SPWn WJUSrO~/g¼QFSTPOgM7gNTWÑC~SFNSgEQPNËÄF

vizual _vnitřní strany

%&;&35:

;.3;-*/" ;NS[MJOV7gNOBTFSWrSVKFNFEMFWB¼FIPQ¶gOr


4) 3& ' *

4)

&

+6

3&

*$

'

+6

4)

*$ &+

vizual _vnitřní strany po zavěšení do bloku

%&;&35:

5&1-c,¿7:

"-,0)0-*$,c/¿10+&

³Â 456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+& ¹À 5 ³Â ¹À 5 ³Â ¹À

5 À 5³ ¹ ¹À ³Â 5 À 5³ ¹

", &

4)

&

",

4)

¹À ³Â 5 ¹ À

-: 

+6

& ", 4)

&

",

4)&

",

) 4 & ", 4) 5 ³ ¹ À

, 0 ,5

+6

&

*$

+6

&

*$

+6

&

*$ +6

-: 

&+

,5 ,0

 : i" 456%&/c,¿7:i0,0-¿%:i"+&

&

*$

3&

'

)

&4 '3

&

3& ' & *$

+6

4)

*$

'

&

3&

1~OBP¶r¼LPW~BÄ 1~OBP¶r¼LPW~BÄ UNBW~IO~EnIP UNBW~IO~EnIP PETUrOV PETUrOV TOBkFSWFOBMÑN TOBkFSWFOBMÑN PEMFTLFN PEMFTLFN BTOFQBUSOÑNJ BTOFQBUSOÑNJ ¼NPVIBNJOBLgW~ ¼NPVIBNJOBLgW~ 4JMOgBJOUFO[JWOr 4JMOgBJOUFO[JWOr WËO~FTQSFTTB WËO~FTQSFTTB EPLgÄFQPEMPVIPV EPLgÄFQPEMPVIPV EPCV[BOFDIBU EPCV[BOFDIBU QPDJUWOJU¶OrIP QPDJUWOJU¶OrIP OBQMO~Or OBQMO~Or BVTQPLPKFOr BVTQPLPKFOr

+6

4)

'

+6

3&

*$

&

4)

&413&440 &413&440 &413&440

5&1-c,¿7: "-,0)0-*$,c,0,5&+-: 456%&/c,¿7: "1&3*5*7: %&;&35: /&"-,0)0-*$,c,0,5&+-: .BSUJOCJBODP  ,k 7ÑC~SOB¼JDIEF[FSUËOBMF[OFUFWFWÑC~SPWn &TQSFTTP  ,k -FEPWgLgWB ,k .BSUJOJSPTTP  ,k WJUSrO~/g¼QFSTPOgM7gNTWÑC~SFNSgEQPNËÄF &TQSFTTP-VOHP  ,k -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV ,k .BSUJOJFYUSBESZ ,k &TQSFTTPCF[LPGFJOV  ,k '3&4)%Ã64:"070$/c,0,5&+-: -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ ,k ;.3;-*/" &TQSFTTP%PQQJP EWPKJUn  ,k $BGGn'SFEP  ,k #Â-¿7Â/" ;NS[MJOV7gNOBTFSWrSVKFNFEMFWB¼FIPQ¶gOr $BQQVDDJOP ,k 1PNFSBOkPWÑGSFTI  ,k -FEPWnDBQQVDDJOP ,k 3ÑOTLÑSZ[MJOL ,k $BQQVDDJOPTQ¶rDIVUr  ,k (SBQFGSVJUPWÑGSFTI ,k $IBSEPOFZ  ,k 7rEF¤TLgLgWB  ,k -BUUn.BDDIJBUP  ,k .MnkOÑTIBLF i&37&/¿7Â/" -BUUn.BDDIJBUPTQ¶rDIVUr ,k CBOgO NBOHP KBIPEB ,k )03,ci0,0-¿%: 'SBOLPWLB  ,k *STLgLgWB  ,k .PESÑQPSUVHBM ,k 0WPDOgU¶r¼Á iPLPMgEBUSBEJkOr  ,k CBOgO NBOHP KBIPEB ,k iPLPMgEBCrMg  ,k 4&,5 iPLPMgEBLBSBNFMPWg ,k #PIFNJBTFLU%FNJ #SVU ,k 456%&/c,¿7: iPLPMgEBWBOJMLPWg  ,k iPLPMgEBNBOEMPWg  ,k 1JWP -FEPWgLgWB  ,k -FEPWgLgWBTF[NS[MJOPV ,k 7PELB -BUUn.BDDIJBUP.BSUJOJ ,k (JO $BGGn'SFEP  ,k 5&1-ci"+& 5FRVJMB -FEPWnDBQQVDDJOP  ,k 3VN #PVSCPOF 8IJTLZ  #SBOEZ -JLnSZ


vizual _obálky_desek _vnitřní strany


RED CUBE s.r.o. Konopnรก 12 617 00 Brno Czech Republic tel.: +420 537 001 001 fax: +420 537 001 003 e-mail: info@redcube.cz www.redcube.cz

korekce quick  

quick_menu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you