Page 1

Visió econòmica

La Nit de l’Empresa

Premis FEGP 2018 Estrelles i forquilles

La Sinia Restaurant Abril, 2018 Núm. 142

Reportatges

Joan Cortiada Fundació Sant Antoni Abat Economia

Índex FEGP de Competitivitat Territorial 2018


NOVESI NSTAL· LACI ONSDENI KKO CENTERAVI LANOVAILAGELTRÚ

ht t p: / / r ed. ni ssan. es/ ni kkocent er

Nouconcessi onar iNi ssan

RondaEur opa,70•08800Vi l anovail aGel t r ú•Tel .938930804 Av.Tar r agona,106•08720Vi l af r ancadelPenedès•Tel .938172255


Sumari Edita Consorci de Serveis Empresarials Gran Penedès SL · Carrer Beneficència, 17 08720 Vilafranca del Penedès · Carrer Montserrat, 6, 2n 43700 El Vendrell · Carrer Àncora, 3 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. + 34 902 106 700 · info@consorci.eu Redacció CSE · info@consorci.eu Publicitat CSE · info@consorci.eu Subscripció: 60 € Subscripció socis FEGP: Gratuïta Impremta Gràfiques Ferpala · ferpala@ferpala.es Portada La Nit de l’Empresa 2017 i La Sinia Difusió Enviament personalitzat a empreses, professionals, entitats i institucions de les comarques del Penedès i el Garraf. Distribució Tramesa per correu postal a través d’Entrem-hi i Tegar.

Visió econòmica

DL B-5290-2017 1.400 exemplars El fet de la seva publicació no suposa que la FEGP comparteixi sempre les idees dels articles d’opinió d’aquesta revista.

Reportatges

La Daurada Serradora Campamà Diesel Penedès Bastan Tecnologies Desembre, 2017 Núm. 140

Estrelles i forquilles

Mas Llagostera El Comerç de la FEGP

Forn J. Rius

Gent Emprenedora

Joan Güell, Elèctrica Güell

Context Disfuncions i altres malalties . . . . . . . . FEGP · Formació subvencionada Nova programació . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

La cuina de l’estrés Menjar a poc a poc . . . . . . . . . . . . . . . . . Presentació de Corpinnat . . . . . . . . . . . . Nova imatge de la DO Penedès . . . . . . “... totes maneres de potatges” . . . . . . .

8 9 9 9

Escola de Direcció d’Empresa La FEGP promou la 16a edició del Programa de Direcció de Pimes . . . . . . L’empresa familiar Joan Cortiada obre noves instal·lacions al Garraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estrelles i forquilles La Sinia Restaurant, un espai on es fusiona gastronomia, disseny i natura . L’empresa La Fundació Sant Antoni Abat celebra el seu centenari amb el Lalo . . Índex FEGP de Competitivitat Comarcal El Gran Penedès millora la seva competitivitat i escala posicions . . . . .

10

12

14

16

18

Agenda Una primavera repleta d’activitats Reserveu aquestes dates a la vostra agenda FEGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Què és i què pot fer per la teva empresa la FEGP? . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Gent emprenedora Judith Antolín «El secret de consolidar una empresa és esforçar-se molt i l’equilibri entre il·lusions i realisme» . . .

26

Medi Ambient ISO 14001:2015: de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida en les organitzacions (2/2) . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Calçats Planas (pàg. 22)

Palmarès dels Premis FEGP 2018 . .

31

Màrqueting Publicitat comercial versus propaganda política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

Noves tecnologies Canvis tecnològics intel·ligents en les oficines del futur . . . . . . . . . . . . .

35

Escola de Direcció d’Empresa Nova programació de microgrames . . .

37

El comerç de la FEPG Ofima, dues generacions amb més de 4 dècades al servei del client . . . . . . . .

39

FEGP Formació Programació especial · Informàtica . . .

41

Dones d’Empresa 10 anys de Dones d’Empresa El sopar anual congrega 120 participants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

Nous socis Benvinguda als nous socis de la FEGP .

46

Gent de Ràdio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Mercats Els vins de la DO Penedès incrementen un 17% el preu de venda .

54

Empreses de la FEGP Ribes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visit Sitges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altraera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56 57 58

5

Joan Cortiada (pàg. 12)

3


http://red.nissan.es/nikkocenter


Martí Sistané Planella President de la FEGP

Aquest dies estem veient en diferents revistes i diaris econòmics articles que fan referència a que, malgrat la recuperació econòmica, els salaris perden pes en el conjunt de la riquesa del país. Segons dades del 2017, la proporció dels salaris respecte al producte interior brut (PIB) va descendir fins al 47,29%, el menor nivell en 30 anys. Des de 2008 les remuneracions dels assalariats han acumulat un descens de gairebé l’1,7%, fins als 550.272 milions d’euros; lluny del nivell rècord de 559.777 milions, aconseguit just abans de la crisi, quan les nòmines suposaven més del 50% de la riquesa. Molts d’aquests articles contraposen aquesta dada amb la de les rendes del capital i els beneficis empresarials que, segons les últimes dades del Banc d’Espanya, reflecteixen que els guanys de les empreses augmenten a un ritme més gran que els increments salarials. Si analitzem amb més detall l’increment dels beneficis empresarials, s’observa que, si bé és cert que el percentatge de creixement ha estat similar tant en les petites com en les grans corporacions, no ha estat igual com s’han invertit aquest recursos entre unes i d’altres. Les petites i mitjanes empreses han creat nous llocs de treball de manera proporcional als beneficis obtinguts mentre que això no s’ha donat en el cas de les grans empreses. Segons dades del Banc d’Espanya, en el 2016 les petites van crear més llocs de treball (6,5% més) i van elevar el salari mitjà (0,8%), el mateix que van fer les mitjanes (4,4% i 1%, respectivament), seguint la tendència des del 2014 i que continua el 2017. En canvi, les grans empreses han registrat un increment de llocs de treball menor que la mitjana (2,7%) i van reduir la remuneració (0,3% de caiguda). Aquest fet no treu que cal anar recuperant els salaris al mateix temps que cal reduir les xifres d’atur actuals, que són esfereïdores. Més enllà de la situació dels assalariats, hi ha una altra dada preocupant, que és que en els darrers 20 anys la classe mitjana, en els mercats desenvolupats, no s’ha beneficiat del creixement global. Dit d’una altra manera, cada cop estem en una societat més polaritzada en la què en la darrera dècada s’han expulsat tres milions de persones de la classe mitjana (segons estudi publicat el 2016 per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques). La classe mitjana fa créixer econòmicament un país, permet que la població amb menys recursos prosperi i que, al seu torn, les capes mitjanes puguin acostar-se a les més altes. Si voleu aprofundir sobre el tema us recomano que doneu una ullada a l’estudi Elephant Chart de l’economista serbi Branko Milanovic. L’índex d’atur elevat, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies i la debilitació de la classe mitjana ens aboquen a una reducció del consum intern, a la desigualtat social i a la caiguda dels ingressos públics; en definitiva, dificulta mantenir l’estat del benestar tal i com el tenim entès fins ara, sobretot quan encara continuem finançant amb dèficit la despesa pública. No podem traslladar a les generacions futures el cost de la nostra despesa social actual. Cal treballar amb la sostenibilitat financera de la nostra política social per tal de dotar-la de solvència, de la seva capacitat de donar resposta als nous reptes d’una societat canviant.

... cada cop estem en una societat més polaritzada en la què en la darrera dècada s’han expulsat tres milions de persones de la classe mitjana ...

5


FEGP Formació

Cursos subvencionats Emmagatzematge

Comerç electrònic i botiga virtual

Autònoms · Reducció de costos

Curs especial per al sector logístic, gestió de magatzems, estocs i trameses.

Dominar els paràmetres per a la venda en internet i de les botigues virtuals.

Estratègies de reducció de costos i increment del preu de venda del producte.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

07.05.18 – 45 hores dilluns i dimecres de 18h a 20h30 Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

07.05.18 – 8 hores dilluns de 9h a 11h Subvencionat FEGP Vilanova

Marc laboral, actualització

Habilitats directives

Analítica web

Aquest curs és una posada al dia de les normatives i la legislació socio-laboral.

Les habilitats es poden aprendre per tal d’implementar-les per generar equip.

Entendre l’anàlisi de les visites al nostre web amb clau de màrqueting.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

6

07.05.18 – 25 hores dilluns i dimecres de 16h30 a 18h Subvencionat FEGP Vilafranca

08.05.18 – 15 hores dimarts De 18h a 20h30 Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

11.05.18 – 20 hores divendres De 16h a 20h Subvencionat FEGP Vilanova

+ info i inscripcions a www.fegp.cat o al telèfon 902 106 700

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

11.05.18 – 30 hores divendres De 16h a 19h Subvencionat FEGP Vilanova


Aparadorisme

Logística integral

Àrea Laboral · Contractació

Aprendrem com col·locar els elements en l’aparador i l’establiment per fer-lo atratiu.

Curs adreçat al sector de la logística per aprendre a gestionar trameses.

Aprendrem les novetats en matèria de contractació, tipologia i requisits.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

14.05.18 – 35 hores dilluns i dimecres de 15h a 17h Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

15.05.18 – 30 hores dimarts i dijous De 18h a 20h Subvencionat FEGP Vilafranca

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

15.05.18 – 20 hores dimarts i dijous De 18h a 20h Subvencionat FEGP Vilanova

Estratègies de màrqueting digital

Autònoms · Gestió d’impostos

Autònoms · Màrqueting digital

Com aconseguir un màrqueting eficient al món online per acosneguir resultats.

Obligacions fiscals per a començar l’activitat, llibre de factures, IRPF, IVA...

Iniciació al màrqueting digitial especial per als professionals lliberals.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

24.05.18 – 50 hores dimarts i dijous De 16h a 18h30 Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

29.05.18 – 8 hores dimarts de 16h a 18h30 Subvencionat FEGP Vilafranca

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

02.06.18 – 5 hores dissabte de 9h30 a 12h Subvencionat FEGP Vilanova

Àrea de gestió · Actualització

Eines de Coaching · Nivell 2

Posicionament web

Actualització en matèria fiscal i comptable per a les empreses.

Aquest curs, de continuïtat, avança en les tècniques de coaching per a les empreses.

Iniciació al SEO, o posicionament del nostre web als cercadors.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

05.06.18 – 15 hores dimarts i dijous de 18h a 20h30 Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

07.06.18 – 30 hores dimarts i dijous de 18h a 21h Subvencionat FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

15.06.18 – 16 hores divendres de 9h30 a 13h30 Subvencionat FEGP Vilanova

7


La cuina de l’estrès Josep Maria Matas jmmatas@matasarnalot.com

El comentari

Menjar a poc a poc

8

Ara que ens anem atansant a l’estiu i volem exhibir el nostre cos en la seva millor forma que cadascú té la seva, hauríem d’aprendre, si és que no ho fem ja, a menjar a poc a poc i saber mastegar bé i salivar bé els aliments que anem posant a la boca i engolint. Sempre he estat una persona que ha menjat força de pressa degut a la meva professió que a dies no hi havia el temps recomanat per poder asseure’s a la taula i menjar com ho fan les persones. El meu rècord el vaig aconseguir menjant-me un plat de sopa en 18 segons, no ho vaig comptar pas jo, va ser una company de la feina que ho va cridar als quatre vents. Allò em va fer pensar una mica més seriosament que no anava per bon camí, però ca, com passa quasi sempre de quan tenim un ensurt... fem bondat els primers dies i després se’ns obliden ràpid els bons propòsits que ens vàrem fer i tornem a fer el que fèiem sense voler o volent. Després, al voltant dels 30 anys, em van ensenyar a menjar. Vaig aprendre la lliçó

quan un dia, en arribar a dinar, en vaig trobar damunt la taula el cafè. Des de llavors menjo més pausadament, tot mastegant i salivant perquè l’estómac no treballi tant. Per mantenir-nos en forma i mantenir el pes ideal per a nosaltres és tan important saber el que es menja com el modus de menjar. No ho dic pas jo, que també, ja que vaig aprendre la lliçó. Ho diu un recent estudi (Yumi Hurst, Haruhisa Fukuda: “Effects of changes in eating speed on obesity in patients with diabetes: a secondary analysis of longitudinal health check-up data”. BMJ Open. 2018) que ens indica que hem de saber mastegar a poc a poc per controlar millor el nostre pes. Per confirmar aquesta teoria els investigadors van comptar amb 60.000 pacients de diabetis tipus 2 als quals es va realitzar un seguiment durant cinc anys. Van observar així que els que menjaven més a poc a poc tenien un 42% menys de probabilitats de desenvolupar sobrepès, en comparació amb els que menjaven molt ràpid. Recoma-

na l’estudi dedicar com a mínim entre 25 i 30 minuts als àpats. A més, és millor deixar cinc minuts de pausa des que s’acaba un plat fins que es comença amb el següent. Segons els experts, en menjar més a poc a poc es té una major sensació de sacietat ja que, a mesura que mengem, el cervell segrega neurotransmissors que indiquen que estem tips. Però si es menja molt ràpid no té temps de rebre aquests neurotransmissors i ser conscients que en realitat l’estómac ja està ple, de manera que se segueix menjant. Però a més, en menjar a poc a poc la trituració dels aliments és més lenta, el que millora el metabolisme i la despesa energètica, a més de reduir els problemes digestius ja que li donem la feina mig feta.

Saviesa popular ““El pa torrat fa créixer el pecat” Suposo que es pot referir al pa socarrimat que ha quedat tot negre i inservible. En la història del Cristianisme, tot el que era negre era cosa del dimoni i els Sants Pares havien de donar la seva aprovació perquè no fos pecat, però va ser el que va passar amb el cafè que per ser negre li deien “ L’invent de Satanàs”, però després de tastar-lo, el papa Climent VIII va donar la seva benedicció.

“Els homes són com els vins: l’edat fa agrejar els dolents i millorar els bons” (Ciceró)” Desconec el que coneixia Ciceró de vins i la cultura vitivinícola d’aquells temps, el que sí és cert és que ja tenien el paladar molt fi, sens dubte d’influència grega, que eren més cultes pel que fa als aspectes influenciats per Epicur.


Producte

Presentació de Corpinnat Sis cavistes: Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca i Torelló, s’han unit per impulsar el nou segell: CORPINNAT, que vol integrar tots aquells elaboradors de cava del territori fixat que acreditin els estàndards de qualitat que estableix el reglament d’ús de la nova marca i per prestigiar els vins escumosos del cor del Penedès. La marca ha estat registrada a l’Oficina Europea de la Propietat Intel·lectual i a l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i és titularitat de l’Associació de Viticultors i Elaboradors CORPINNAT (AVEC). L’admissió de nous socis és oberta, sempre i quan compleixin els exigents requisits per formar part de la marca. La paraula la composen dos conceptes: COR, el bressol on fa més de 130 anys van començar a bategar els primers vins escumosos i PINNAT, que prové de l’arrel etimològica Pinnae que fa referència a l’origen del topònim Penedès, documentat al segle X com a Penetense. Tots els vins escumosos que es comercialitzen amb aquest distintiu d’excel·lència contenen la marca CORPINNAT en un punt centrat de la seva etiqueta frontal perquè puguin ser identificats.

Comarca gastronòmica

Nova imatge

Com a resultat d’aquesta nova línia estratègica, la DO Penedès també ha donat a conèixer la seva nova imatge on l’origen històric del vi al Penedès hi té un paper principal. El responsable de l’estudi de disseny Make it Gas i de la nova imatge de la DO Penedès, Ivo Gasulla, ha justificat l’elecció d’una imatge clàssica com a element central del nou logotip: “Hem escollit el peveter amb el bust de la deessa Deméter situat als jaciments de La Font de Canya perquè exemplifica en una imatge l’autenticitat i l’elegància que es troba en els vins Penedès”. Els jaciments ibèrics de La Font de la Canya porten 18 anys d’excavacions a Avinyonet del Penedès. L’objectiu d’aquest canvi segons el director de la DO Penedès, Francesc Olivella, “és adaptarse a les noves tendències del sector i a la vegada reivindicar els 2700 anys d’història que té el Penedès en el cultiu de la vinya i l’elaboració de vi”. La presentació, celebrada a l’auditori del VINSEUM, ha comptat amb la conferència de l’historiador de l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), Xavier Esteve, que ha fet un repàs a l’evolució de la vitivinicultura al Penedès, i la presentació del nou logotip, a càrrec de Ivo Gasulla. A l’acte també hi ha participat el director de l’INCAVI, Salvador Puig, el president de la DO Penedès, Josep Maria Albet, i l’assessor de màrqueting de la DO Penedès, Albert Castellón.

Sopa de lletres

“...totes maneres de potatges” El Llibre de totes maneres de potatges és el tercer gran receptari de cuina en llengua catalana de l’edat mitjana, després del Llibre de Sent Soví i del Llibre d’aparellar de menjar. Un receptari del segle XIV que fins ara ha romàs inèdit i s’ha conservat en un únic manuscrit i és anònim. Al nombre de llibres de cuina medievals conservats en català, a més dels tres esmentats, s’hi ha de sumar el Llibre del coc; mostra la importància que va adquirir l’art de la cuina a la tardor medieval en els territoris de parla catalana. Per facilitar la lectura del text, se n’ofereix la versió medieval acarada amb una adaptació al català modern. Els estudis sobre l’entorn econòmic, històric i culinari que l’acompanyen afavoreixen una millor comprensió de l’època i del mateix receptari. El dia de la presentació Ferran Adrià va dir: “Si la cuina no és cultura… llavors què és cultura?” per afegir: “Avui quan s’acabi el dia, s’hauran creat al món més receptes que totes les de l’edat mitjana: però aquesta informació és increïble, és com trobar el genoma; ens diu què va passar”, per acabar dient: “Al final la cuina també és un llenguatge, és un alfabet: els productes, les tècniques, i les eines, són les lletres que ho fan tot”.

9


Escola de Direcció d’Empresa

La FEGP promou la 16a edició del Programa de Direcció de Pimes Dades d’interès

Ja podeu reservar plaça, en el proper Programa de Direcció de Pimes. Serà la 16a edició del curs insígnia de l’Escola de Direcció d’Empresa. Una conjuntura social i econòmica prou adversa per a l’activitat empresarial, d’una banda, i un marc normatiu i fiscal cada vegada més sever i exigent, d’una altra, obliguen els empresaris i els directius a conèixer les regles de joc i dominar les estratègies del món dels negocis.

· Actualitzar les capacitats i les qualitats de gestió i decisió en cadascuna de les diferents parcel·les funcionals i operatives de l’empresa. · Observar els factors clau que poden dotar l’empresa de major competitivitat i adaptació als canvis.

La cursa contínua per la competitivitat i la cerca d’un millor posicionament del negoci demanen una posada al dia, una actualització de conceptes i una comprensió de les noves tendències. El compendi de tot plegat, amb l’anàlisi pertinent, és el que s’ofereix en aquest Programa de Direcció de Pimes, un curs de màxim nivell per a la Gent d’Empresa.

Participants El curs està especialment indicat per a empresaris de pimes i, en general, directius que vulguin posar-se al dia en relació amb les tècniques i les tendències del management empresarial.

250 Carpetes

personalitzades

ara!

Calendari 03.05.18 | 10.05.18 | 17.05.18 | 24.05.18 | 07.06.18 | 14.06.18 | 21.06.18

El programa també és molt recomanable per a nous empresaris o bé per a tots aquells que s’estan preparant per recollir el relleu i posar-se al capdavant de l’empresa familiar.

Col·laboració Cafès Novell

Places limitades fins a un màxim de 16 participants.

500 Carpetes

troquel Gratuït

+

Planificació 23 classes · 7 sessions 7 àrees acadèmiques 17 assignatures · 15 professors, experts a l’empresa 7 casos pràctics d’empreses del Gran Penedès 7 dinars de treball amb ponents convidats

Gratis

1000

Targetes

249 € 415 € abans

personalitzades

ara!

troquel Gratuït

+

Més detalls a info@ede.cat

HORES S

E

onar Vols md pressió? bona i

R ÉS

les a v o Ren PETES CAR RGETES i TA

Lloc FEGP · Vilafranca del Penedès

P

Objectius · Impartir de manera pràctica i amb metodologia innovadora els coneixements i les habilitats més adequades per a la direcció d’una empresa.

Horari De 9h30 a 18h00 (dinars de treball inclosos) 60 hores en total

X

10

Agenda Del 3 de maig al 21 de juny

RV EI

E

Gratis

2000

299€

Targetes

515 €

abans

IMP REMTA - RETOL ACIÓ

ferpala.es

T. 93 893 70 11

Segueix-nos:


L’empresa familiar

Joan Cortiada obre noves instal·lacions al Garraf

12

L’empresa de maquinària agrícola vilafranquina, amb més de cinquanta anys d’història, acaba d’estrenar una nova botiga a Les Roquetes, a Sant Pere de Ribes. Aquest serà un espai destinat sobre tot al món de la jardineria. L’empresa, regentada per la família Cortiada, es dedica al sector de la maquinària agrícola des de fa ja més de 50 anys, i ara ha decidit obrir una nova sucursal a la comarca del Garraf, concretament a Les Roquetes, ubicant les seves instal·lacions sota el nom de Garden Garraf, al C. Roger de Flor, 57 (just al costat del Mercadona). L’obertura oficial de la botiga de Les Roquetes està prevista pel 12 de maig celebrant el dia del jardí com a acte inaugural. En aquestes instal·lacions es pot visitar tota una exposició d’eines per treballar la jardineria.

Els orígens, fa més de 50 anys Des del febrer de 1967 l’empresa vilafranquina ha ofert maquinària per poder treballar al camp, com ara tractors, màquines per collir raïm, segadores, remolcs, ... En els darrers anys Joan Cortiada també ha estat un referent a l’hora d’oferir màquines més petites per al jardí, com serien tallagespes, motoserres o bufadors per recollir la brossa del jardí. Sempre tenint una especial cura en l’assessorament tècnic especialitzat en l’adquisició de la maquinària i en allò que el client necessita per portar a terme la seva feina diària; subministrant a clients de tot el Gran Penedès i l’Anoia. Com a empresa familiar, Joan Cortiada assenta els seus orígens en el pare, que en un inici va començar venent motocicletes. Posteriorment va evolucionar cap al sector agrícola que estava en creixement i que a l’Alt Penedès calia abastir. Així que va començar a introduir-se amb les motoaixades i animant els agricultors de la zona a provar les innovadores màquines que els presentava. Això encara ho recorda el seu fill, avui gerent de l’empresa, que explica, escapant-li un somriure afectuós, que enca-

ra recordo que el meu pare intentava posar-ho molt fàcil als clients i els canviava les motoaixades pel “matxo”, l’animal que abans hi havia per llaurar els camps, i ell mateix se n’ocupava de vendre’l”. En aquell moment ja van decidir apostar per una marca fiable, la marca Fiat, que després va evolucionar fins la marca Newholland i amb la qual encara en l’actualitat treballen. Nous temps, noves exigències Avui dia els agricultors de les nostres comarques no necessiten unes maquinàries molt grans de motors amb molta capacitat, ja que pel tipus de collita que es realitza a la zona el que necessita és una maquinària més sofisticada que sigui molt curosa amb la planta i amb el fruit. I en aquest sentit en el mercat cada cop hi ha màquines que són capaces de simular la collita tant del raïm com de l’oliva de forma manual. De fet, cada cop aquest tipus de maquinària està més acceptada per l’agricultor i hem passat del punt que abans qui comprava aquest tipus de màquines eren empreses grans i de serveis, perquè un pagès petit no podia accedir-hi econòmicament; ni tampoc tenia tanta extensió de terreny. Ara ja hi ha molts que poden

Tramitació d’ajuts al sector vitivinícola · · · · · Des de 1960 liderant els serveis al sector vitivinícola

Inversions i millores en indústries vitivinícoles Promoció de mercats en tercers països Innovació: processos i productes Reestructuració i reconversió de vinyes Deduccions fiscals per a inversions en R+D+I i/o mediambientals

www.riusirius.com · Tel. 938 172 051


Joan Cortiada Carrer Calafell, Vilafranca del Pe 24 ne C. Roger de Flor dès , 57 Les Roquetes T. 938 901 77 www.joancortiada.c 7 om

accedir-hi per collir la seva pròpia verema i estalviar costos, explica Joan Cortiada. El mercat d’ocasió en maquinària agrícola Avui dia el que està succeint és que els agricultors tenen més extensió de terra per cultivar i per estalviar costos s’estan adquirint màquines en el mercat d’ocasió. De fet, Joan Cortiada, fins i tot, està oferint un lloguer d’una maquinària gran amb opció a la compra. El client pot fer el lloguer durant dos o tres anys i si en aquests anys es decideix per comprar la màquina el que han invertit en el lloguer se’ls hi descompta de la compra. És una forma de treure la por a provar una màquina que té una inversió important, explica Cortiada. L’empresa vilafranquina ha començat a oferir també aquest tipus de sistema en maquinàries més petites i dedicades a la jardineria. I aquest tipus de servei es potenciarà sobretot a l’establiment nou que s’ha obert a Les Roquetes.

Nous horitzons, el Garraf Pel que fa a la comarca del Garraf el mercat de la jardineria està creixent de forma exponencial. S’està introduint la maquinària amb bateria i a la nova botiga es volen potenciar molt aquests nous productes. És un tipus de maquinària que ja no va amb motor sinó que funciona amb la bateria i és molt còmoda per utilitzar a casa. Per nosaltres aquest model és una forma d’accedir a molts més clients, particulars. Tot i que els jardiners professionals també trobaran maquinària especialitzada per a ells a les nostres botigues, diu Joan Cortiada. La màquina que funciona a bateria acostuma a ser més petita, pesa menys i és més manejable. És més còmoda per utilitzar a casa i la fan servir tant homes com dones. L’avantatge d’utilitzar eines amb bateria és que pots tenir-ne un parell i utilitzar-les en diferents aparells.

13

Una altra eina de la qual disposen i que també està sent molt innovadora en el mercat és el robot talla-gespa. És una màquina totalment robotitzada es pot introduir el perímetre de l’espai que es vol tallar i es programa els dies i hores que es vol activar, s’inicia i s’atura ell sol, afegeix Cortiada, que continua explicant la gràcia és que no cal recollir la gespa que es talla si es programa cada dia, perquè és tan poca la quantitat que es pot quedar a terra i no el fa malbé.

Marisol Garcia


Estrelles i forquilles

La Sinia Restaurant, un espai on es fusiona gastronomia, disseny i natura El restaurant ubicat en el càmping El Garrofer, a Sitges, s’erigeix com un espai únic en el què es fusiona la gastronomia basada sobretot en la cuina mediterrània, el disseny d’un establiment que es presenta modern i diàfan i la natura que li atorga l’espai del propi càmping.

14

Aquests tres conceptes, gastronomia, disseny i natura, són els grans valors que el restaurant potencia voluntàriament treballant-los a consciència. S’ha treballat de forma molt conscient l’entitat de la Sinia Restaurant diferenciant-lo del càmping, perquè ens vam adonar que si volíem treballar com un restaurant de referència a la zona, ens havíem d’obrir a l’exterior i no dependre de la clientela del càmping, explica una de les propietàries del càmping i el restaurant, Mónica Leprevost. Gastronomia La cuina de La Sinia és principalment mediterrània, oferint plats nous, de tendència, tenint en compte els súper aliments i la importància que als seus clients els hi ofereix. I sempre amb el toc que li posa el seu

xef italià. El productes són de proximitat i de quilòmetre zero, treballant amb proveïdors i aliments de la zona. Malgrat la proposta que pot fer el restaurant amb el seu menú més especial, La Sinia sap perfectament que durant la temporada alta ha d’adaptar-se a les necessitats del client del càmping, en la seva majoria francesos, que al final els hi agrada entrar al restaurant per tastar una bona paella i per fer tapes. El client francès sap menjar, aprecia els productes que se li ofereixen. Fa uns anys hi havia la consciència que al “guiri” se li podia oferir de tot, que s’ho menjava, però això avui dia no és així. El client estranger és exigent i sap què és qualitat i què no. Cal cuidar-lo perquè té un alt nivell gastronòmic, i nosaltres estem a l’alçada, diu Leprevost.

Disseny Ara fa 4 anys que es van fer reformes en el restaurant amb la voluntat d’obrir-lo a tota la clientela de la zona que vulgui venir al restaurant. De fet a la temporada baixa el 95% dels clients són de fora del càmping i venen de les poblacions veïnes com Sitges, Vilanova o Sant Pere de Ribes. Per La Sinia és important l’experiència que el client té en el seu establiment. Aquesta sensació es cuida des que entra en el menjador fins com li serveixen el plat, la visualització del plat o com d’acollidor es troba el client en el seu local. Per aquest motiu per a l’equip de La Sinia cobrir les necessitats que pugui tenir el comensal que li arriba és bàsic per a què el restaurant sigui referència i es fidelitzi al client.

IMPRESSIÓ OFFSET I DIGITAL digital@ggfoix.com Tel. 93 890 49 01 www.ggfoix.com

Llibres Catàlegs Tríptics Postals Papereries Targetes Desplegables Filigranes

Relleus Plastificats Estampacions Troquelats Vernissos Impressió digital Tot tipus d’acabats


La Sinia C-246a, km. 39 Sitges T. 618 658 52 lasiniarestauran 5 t.com

Una de les formes que La Sinia explota com a experiència de client és la de dinamitzar els diferents espais. El restaurant organitza actes durant tot l’any, des d’esdeveniments musicals i esdeveniments diversos en funció de l’època, Halloween, o a l’estiu, i també activitats amb animals. El que volem és que l’experiència no es centri només en el menú sinó també en l’entorn i el conjunt que acompanya l’oferta gastronòmica” explica el director de la Sinia Restaurant, Francisco Asensio. De fet el restaurant disposa, entre d’altres coses, d’un programador que organitza esdeveniments musicals per als vermuts els caps de setmana, o concerts amb dj’s per als dissabtes a la tarda i nit. Natura La Sinia és conscient de l’espai que l’envolta i el vol explotar al màxim. El res-

taurant disposa d’un espai gran, de fàcil aparcament i envoltat de natura. L’entorn els dóna l’oportunitat de tenir un espai on poder disposar de diferents terrasses per organitzar activitats diferents en cada una d’elles. A més, pensant en el client familiar, pel restaurant és interessant oferir als seus clients la possibilitat de poder dinar o sopar tranquil·lament mentre que els nens, un cop tips, poden jugar en el parc que hi ha just davant les enormes finestres. En definitiva, La Sinia Restaurant es proposa com un espai totalment versàtil que pot acomodar les seves instal·lacions a les necessitats que tingui el client. Pensant en els empresaris posen les seves instal·lacions a la seva disponibilitat per organitzar actes de networking, presentacions de producte o allò que l’empresa vulgui celebrar en les seves instal·lacions. És entendre la necessitat

del nostre client, adaptar-nos i donar resposta. Som un restaurant amb polítiques molt obertes”, explica Asensio. Potser per aquesta visió de donar resposta a la necessitat que detecten, en els últims mesos li han volgut donar un altre enfoc als esmorzars, oferint la possibilitat a estudiants o empresaris que treballen a casa, de disposar de les seves instal·lacions per poder treballar en un lloc tranquil i totalment adequat a les tecnologies els hi oferim uns esmorzars molt saborosos, per començar bé el dia i aquí disposen de wifi, endolls a totes les cantonades perquè puguin connectar-se a la corrent, tranquil·litat i un espai preciós, totalment obert a la natura, conclou Asensio. I així qui es pot resistir? Marisol Garcia

15


L’empresa

La Fundació Sant Antoni Abat celebra el seu centenari amb el “Lalo” En el decurs de 2017 la Fundació Sant Antoni Abat ha celebrat diferents actes per tal de commemorar els 100 anys d’història. El programa de celebració clourà el proper mes d’octubre amb els premis que l’entitat vol atorgar als millors treballs de recerca en el batxillerat.

16 El Lalo

Les activitats que s’han celebrat durant aquest temps han servit per recordar la història de la institució i festejar el centenari. En els “Dijous de la Fundació” i a través de xerrades programades cada mes, s’ha repassat la història de l’Hospital i el patrimoni, important, del seu entorn entre els que cal destacar l’església popularment coneguda com “Els Josepets”, la muralla i la Torre Carlina. També s’han organitzat exposicions, com la de pintura d’Artur Duch, o concerts, com el de l’Orquestra Simfònica del Conservatori.

Els orígens L’Hospital de pobres malalts de Sant Antoni Abat es va fundar en data desconeguda. La notícia més antiga que es coneix, és d’unes deixes que li va fer en el seu testament l’any 1358 el Senyor de la Quadra de Cortei, Guillem de Cortiello.

col·laboració amb el Projecte Timol, Càritas Diocesana, la Fundació Pasqual Maragall, la Fundació Ave Maria de Sitges o la Comissió Centre Cultural i Tradicional “Josepets”. En aquesta darrera s’està treballant en un avantprojecte per obrir aquesta popular església vilanovina a la ciutat.

També es coneix l’existència d’un hospital, dit de “Pelegrins de Sant Francesc” o de Santa Gertrudis, aquest a la Parròquia de la Geltrú fundat per testament de Guillem de Manresa el 22 de setembre de 1260. L’any 1691 aquest centre, a causa de la migradesa de les seves rendes, va tancar, i els seus malalts van ser traslladats al de Vilanova.

La vocació de la Fundació és totalment de servei a la ciutadania, amb la voluntat sempre de proposar projectes innovadors que mirin a futur i ofereixin solucions reals. Els objectius de l’entitat passen per una aposta en els serveis socials, en la investigació, la modernització tecnològica i el treball en xarxa.

D’aquesta manera va subsistir fins al segle XV, en què per augment de la població, i més complexitat en l’administració de l’hospital, es va fer necessària una organització més completa, escollint-ne administradors vinculats a l’Ajuntament, l’Arxiprest de la Parròquia Sant Antoni Abat i quatre veïns nomenats pel ministeri.

Per a la Fundació Sant Antoni és fonamental tenir les complicitats i voluntariat de les diferents entitats i col·lectius. Unir forces amb el Consorci Sanitari del Garraf, l’Institut d’Educació i Treball, la Unitat d’Odontologia i Implantologia, la UPC, l’Associació Social i Cristiana de Voluntaris, i molts d’altres també importantíssims. És una xarxa social que hi ha en aquesta zona molt bona i àmplia i el cert és que tots el projectes que encetem, tothom hi col·labora i d’això hem d’estar molt agraïts i molt satisfets, explica la gerent de la Fundació, Dolors Camacho.

En els seus inicis, l’economia de l’Hospital es basava fonamentalment en almoïnes recollides de la mateixa parròquia i als dies festius amb recaptes a la pròpia vila, deixes, donatius, i fruits de censals. No fou fins a la primera meitat dels anys 70, en què l’Hospital s’integra dins la xarxa d’entitats col·laboradores amb la Seguretat Social. Dedicació plena als més desafavorits Avui dia la Fundació es dedica sobretot a l’àmbit social, des de la recerca a la innovació, a l’atenció a les persones vulnerables o en risc d’exclusió social, al voluntariat social i d’altres activitats vinculades a les finalitats fundacionals, com per exemple

Per aquest motiu la seva activitat se centra en el desenvolupament de programes d’atenció a les persones, principalment als col·lectius més desfavorits, però alhora dedicant un important esforç en la recerca i la innovació en l’àmbit social. En destaca un projecte pioner a Vilanova i la Geltrú, on s’ubica la fundació, el PASEI. Es tracta d’un programa d’ajuda social per atendre les necessitats dels interns, ex-in-


Fundació Sant Antoni Abat

Carrer Sant Jo sep 21-23 Vilanova i la Ge ltrú Tel. 938 931 61 6 www.fundacioab at.cat

terns i familiars de centres penitenciaris. Aquest servei el vam iniciar el desembre del 2017 i tracta principalment d’oferir un pis d’acollida o acompanyament a un ex-intern i donar-li eines perquè pugui reinserir-se un altre cop al món laboral i en definitiva a la vida, perquè hi ha persones que han estat molts anys a la presó. Aquest servei només s’oferirà entre 3 i 4 mesos. De moment només ens ha donat temps per acollir una persona i l’experiència ha estat fantàstica perquè aquesta persona ha trobat feina en dos mesos. Però sabem que ens trobarem amb casos més complicats, trobar-te amb un cas d’èxit com el primer que hem tingut ens anima a continuar treballanthi, explica Camacho. També és força nou el programa Aula Multisensorial, amb el qual, en col·laboració amb el Consorci Sanitari del Garraf i l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, s’introdueix la teràpia en les aules d’estimulació, valorant l‘impacte d’estimulació sensorial de

l’individu, en entorns de convivència social per a la gent gran amb pèrdua d’autonomia per millorar la qualitat de vida de les persones malaltes i també de les famílies o cuidadors i que possibiliti l’abordatge psicoterapèutic en persones amb demència, malaltia d’Alzheimer o Parkinson. Ens hem de reinventar constantment, observar molt detingudament el món que ens envolta i oferir solucions a les persones més desfavorides que ens necessiten, diu la gerent de la Fundació. El Lalo celebra el centenari Els actes del centenari han servit per revifar la figura del Lalo i vincular-lo a la imatge de la Fundació. El Lalo és un nen, una figura fictícia, que va cobrar vida gràcies a un administrador de l’Hospital de Sant Antoni, que en èpoques de fam sortia a la ràdio (Ràdio Vilanova) i recaptava fons en èpoques destacades de l’any com Nadal, carnavals o Pasqua. Ho feia per a l’hospital i els nens que hi estaven ingressats. El Lalo es va fer molt popular a

Vilanova en aquella època i ara, amb motiu dels 100 anys, el nebot de Josep Antoni Serra Alsina, que posava la veu i era el propietari del Lalo, va venir a la primera xerrada que es va fer en els “Dijous de la Fundació” i va explicar la història i les anècdotes d’aquest nen. El Lalo és qui dóna nom al 1r premi de la convocatòria dels premis als treballs de recerca al batxillerat. Amb aquests premis volem apropar-nos a la gent més jove de la societat per donar a conèixer el que la Fundació està fent i implicar-los a través del voluntariat. La convocatòria encara està oberta, per a tots aquells que estiguin interessats. El lliurament de treballs finalitza el 25 de juny de 2018. Marisol Garcia

17


Índex FEGP de Competitivitat de les Comarques Catalanes

El Gran Penedès millora la seva competitivitat i escala posicions El Baix Penedès escala dues posicions, l’Alt Penedès, una, i el Garraf es manté entre les deu comarques més competitives de Catalunya. La present edició representa la 14a en la sèrie de l’Índex de Competitivitat Territorial, impulsat per la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP), del què es deriva la nova denominació de l’Índex, que es converteix enguany en l’Índex FEGP.

18

Respecte a l’edició 2017 no es registren canvis en la posició relativa de les set comarques més ben situades en l’índex. Així, Barcelonès, Vallès Occidental, Gironès, Baix Llobregat, Tarragonès, Segrià i Vallès Oriental mantenen en ordre descendent la posició que ocupaven l’any passat. No obstant això, les tres comarques més competitives (Barcelonès, Vallès Occidental i Gironès), mostren un balanç més positiu en l’evolució dels seus factors de competitivitat respecte al punt més àlgid de la crisi, l’any 2009, augmentant la distància amb la resta de comarques que les segueixen. D’entre aquestes tres, l’evolució més destacable és la del Vallès Occidental, que augmenta en 1,7 punts el valor de l’índex, reduint lleugerament la seva distància respecte al Barcelonès. En segon lloc destaca el Gironès, que manté la 3a posició aconseguida el 2017, malgrat el també bon comportament registrat pel Baix Llobregat. El Maresme és l’altra comarca entre les líders que registra una millora impor-

tant, amb un increment d’1,2 punts en l’índex. Finalment, el Garraf, tot i la pèrdua d’un punt manté la desena posició, encara que el Bages s’aproxima al seu nivell global de competitivitat. L’Alt Penedès puja una posició El 2017 la comarca de l’Alt Penedès torna a recuperar part de la competitivitat perduda durant la crisi econòmica i escala una posició respecte a l’any anterior, situant-se com la 12a comarca amb més avantatges competitius. La reestructuració del sistema financer espanyol i la conjunció amb la crisi econòmica van restar notablement la competitivitat de la comarca, que l’any 2013 va passar de la 11a posició a la 17a. La valoració competitiva global se situa per sota de les comarques del Garraf i el Bages, i justament per sobre del Solsonès i la Garrotxa. La puntuació obtinguda en l’índex de competitivitat per al 2017 ha estat de 39,3 sobre 100, 0,3 punts més que un any enrere i el valor més alt en la sèrie iniciada el 2009 (el balanç és d’un increment de 3,5 punts). La millora en el seu posicionament dins del rànquing s’explica més directament per la caiguda de puntuació del Solsonès, que ha estat d’un punt. En aquesta darrera edició, la comarca de l’Alt Penedès experimenta una millora en tres de les deu subdimensions analitzades. Aquestes millores, però, es mostren discretes, escalant cadascuna d’elles una posició respecte a l’exercici anterior. L’evolució més positiva es dóna dins dels factors de producció, en els factors relacionats amb la disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica, on la comarca presenta un

avantatge competitiu en la disponibilitat de sòl urbà qualificat per a activitat econòmica, i per la presència de sòl urbanitzable i sòl urbà vacant. A més, es tracta del factor millor posicionat respecte a la resta, ocupant la 8a posició al rànquing comarcal, millorant en una posició respecte a l’any 2016. S’avança també una posició en els factors d’Innovació i desenvolupament tecnològic, fins a la 10a posició, entrant en el grup capdavanter entre totes les comarques, beneficiada pel millor comportament de les patents. La tercera millora s’ha registrat en la sostenibilitat social, explicada per la reducció de l’atur, l’augment dels llocs de treball en relació amb la població activa i sobretot per la reducció en la incidència de la sinistralitat laboral. Així, en aquest factor passa a ocupar la 16a posició al rànquing. Per altra banda, i a diferència de l’evolució positiva registrada a la majoria de factors l’exercici anterior, en aquest darrer any es produeix un retrocés en quatre àmbits. Sens dubte, el cas més destacat es dóna entre les condicions de la demanda, concretament en l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial, on la comarca cau 15 posicions en un any, fins a situar-se com la 34a comarca, motivada principalment per la desacceleració en la creació d’ocupació i de teixit empresarial, així com en la constitució de societats. Un altre àmbit que registra un retrocés important és el de la sostenibilitat mediambiental, que retrocedeix fins la 17a posició del rànquing, després de caure quatre posicions en el darrer any, perdent tota la millora guanyada el 2016. El factor que explica la davallada es troba en la gestió dels residus, tant els municipals com els


el ... b de. Am ort p su

Estudi realitzat per

industrials, que cau respecte anys anteriors. Els avantatges distributius també han experimentat un lleuger retrocés, en aquest cas descendeix dues posicions al rànquing comarcal, i ocupa la 13a. I finalment també es produeix una lleugera davallada en l’àmbit de la qualificació dels recursos humans i recursos per a l’educació i la formació professional, deguda a la moderació en l’expansió dels llocs de treball de l’ensenyament. El Baix Penedès escala dos llocs La comarca del Baix Penedès guanya dues posicions al rànquing de competitivitat i se situa en la 18a posició, el 2n millor registre de la sèrie iniciada el 2003. Durant bona part del període analitzat, entre 2003 i 2013, la comarca s’ha situat per sobre de la 20a posició, amb el 2007 i 2012 en 24a posició, sent el pitjor registre. Des de 2014 s’inicia una millora de la seva posició competitiva. Tanmateix la recuperació no ha estat només en la classificació, sinó que també s’ha donat un increment en la competitivitat global. L’índex per a l’any 2017 se situa en 34,2 punts sobre 100, el que representa 2 punts més que l’any 2016, el major creixement experimentat per les comarques que se situen en un nivell de competitivitat intermedi. Respecte al 2009 l’índex ha registrat una millora de 5 punts, altre cop un dels majors increments en les comarques del seu segment. Se situa per sota de les comarques del Pla de l’Estany i l’Alt Camp, i per sobre de l’Anoia i l’Urgell. Respecte l’any 2016, s’ha produït una millora comparativa en cinc dels deu factors de competitivitat, mentre quatre s’han mantingut en la mateixa posició, i només un ha davallat.

19

La comarca mostra una evolució positiva en gairebé tots els factors de competitivitat, amb especial incidència sobre els factors de condicions de la demanda. Dels avenços, el més destacat és el del volum de mercat i d’activitat, on la comarca se situa entre les capdavanteres (9a) després d’escalar 8 posicions. Aquest indicador suma dos anys de recuperació, que si bé el darrer any es donava per l’augment de l’activitat constructora residencial, aquest cop es produeix per l’increment de població, la més intensa entre totes les comarques. El segon indicador que experimenta una millora comparativa més intensa és l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial. En aquest cas la comarca ocupa un discret 24è lloc, però està tres posicions per sobre que

l’any anterior, explicat pel fet que ha registrat un dels increments d’ocupació més elevats del país. Tot i així, la baixa activitat emprenedora manté la comarca en una posició comparativa a la meitat baixa de la taula. També dins dels factors de condicions de la demanda, el tercer factor, el d’innovació i desenvolupament tecnològic també experimenta un avenç d’una posició en relació a un any enrere, i se situa en la 9a posició, consolidant al Baix Penedès entre les comarques més competitives en aquest àmbit. Recupera una posició respecte a 2016, quan va caure tres posicions. Per cinquè any consecutiu el Baix Penedès s’erigeix com la comarca més competitiva en matè-


Índex FEGP de Competitivitat de les Comarques Catalanes ria d’R+D+i a Catalunya, beneficiada per la presència de l’IDIADA. També hi influeix de forma positiva l’augment de la diversificació productiva, que ha experimentat una evolució molt positiva els darrers anys. Finalment, la comarca registra un retrocés d’una posició en el factor on presenta majors febleses: els serveis de suport a l’activitat econòmica. Durant tota la sèrie el Baix Penedès ha registrat en aquesta dimensió un dels pitjors valors entre totes les comarques, i en aquest darrer any cau una posició i ocupa el darrer lloc al rànquing comarcal (42a). Tanmateix s’observa un lleuger avenç en termes absoluts, com ara en el desenvolupament dels serveis empresarials i els serveis financers, però aquests continuen estant clarament per sota del conjunt català.

20

El Garraf perd una posició però es manté entre les 10 comarques més competitives En la nova edició de l’índex FEGP 2018, el Garraf ocupa la 10a posició en el rànquing de competitivitat comarcal, una posició per sota de la que ocupava en les dues edicions anteriors, però aconsegueix mantenir-se en el grup de les comarques més competitives de Catalunya per tercer any consecutiu.

Dels factors de competitivitat que resten a la mateixa posició respecte a l’any 2016, tres es troben dins dels factors de producció. La qualificació dels recursos humans i els recursos per a l’educació i la formació professional és el que manté una millor posició competitiva, situant-se entre les comarques amb millors resultats durant tot el període analitzat. En aquest cas, L’únic factor que presenta una millora com- tots els indicadors es mantenen estables. parativa està dins dels factors de condicions Es produeix un augment de les activitats de la demanda: el factor de volum de mer- d’ensenyament en una intensitat similar Índex COMARCAL DE COMPETITIVITAT a la del conjunt de comarques catalanes. cat avançaRÀNQUING una posició respecte 3 i d’activitat FEGP 2018 El factor d’infraestructura de transport al 2016, i escala de la 8a a secció la 7aesposició En aquesta presenta la posició de les 42 comarques catalanes en relació a la posició quei ocupen en el rànquing. Entre les 10 comarques millor posicionades en relació a un context Entre les torna ai tecnologia repetiri condicions en la per 13aa d’enguany. El principalinternacional canvi registrat de producciódins de béns i comunicacions serveis intensius en coneixement comarques amb un la sostenibilitat social i mediambiental del seu model de desenvolupament econòmic hi figuren totes millor context per la variacions respecte d’aquest factor és l’increment de les comarques de l’activitat l’àmbit metropolità posició, (Barcelonès,amb Vallès Occidental, Baix mínimes Llobregat, Vallès Oriental i competitivitat hi ha Maresme). També hi figuren les comarques que són capitals de demarcació, Girona (comarques les de l’àmbit residencial, l’any anterior (38a).Finalment, El tercer factor estable constructora que ja va repuntar gironines), Tarragona (Camp de Tarragona) i Segrià (Ponent). en aquest grup també hi metropolità, les figuren Osona (Comarques Centrals) i Garraf (Penedès). Per contra, no hi figura cap comarca de les dels enfactors deBaixproducció la nidispol’any 2015,que però a l’Ebre refredar-se comarques són va tornar Terres de – la primera el en aparèixer el rànquing és Ebre en la 25aés posicióde d’Alt capital de Pirineu i Aran, on la Cerdanya ocupa la 27a posició. nibilitat de sòl i espai per a l’activitat 2016, i aquest demarcació, així darrer 2017 creix de forma com una Respecte a l’edició 2017 no es registren canvis en la posició relativa de les set comarques més ben econòmica. Aquest s’ha situat en les darremolt considerable, per acabar esdevenint representació de les situades en l’índex. Així, Barcelonès, Vallès Occidental, Gironès, Baix Llobregat, Tarragonès, Segrià Comarques Centrals i Vallèsmajor Oriental mantenen en ordre res descendent posició quecom ocupaven No obstant dues laedicions unal’any depassat. les febleses la isegona comarca amb intensitat del Penedès. això, les tres comarques més competitives Barcelonès, Vallès Occidental i Gironès, mostren un balanç més positiu en l’evolució dels seus factors decompetitivitat competitivitat respectecomarcal, al punt més àlgid dela la menor crisi l’any de la per constructora residencial. Per altra banda, En l’edició 2018 es 2009, augmentant la distància amb la resta de comarques que les segueixen. D’entre aquestes tres, manté la posició de l’evolució més destacable és la del Vallès Occidental, que de augmenta ensusceptible 1,7 punts el valor de l’índex, disponibilitat sòl de ser l’augment de la població, que s’havia situat les 7 comarques reduint lleugerament la seva distància respecte el Barcelonès. En segon lloc destaca el Gironès, que capdavanteres tot i manté la factor 3a posicióles aconseguida eltransformat 2017 malgrat el també bon comportamenti registrat pel Baix en urbanitzable per l’elevat com una fortalesa dins del dues que el Vallès Llobregat. El Maresme, és l’altra comarca entre les líders que registra una millora important, amb un Occidental, el increment punts en l’índex. Finalment, el compravenda Garraf, tot i la pèrdua d’un habitatges, punt manté la desena preu de dels que, darreres edicions, modera lad’1,2 seva tendènGironès, el Baix posició, tot i que el Bages s’aproxima al seu nivell global de competitivitat. Llobregat i el ciaMaresme ascendent i queda relegada a la 14a a més, creix en el darrer any de forma conregistren La majoria de canvis en el rànquing se situen en la part intermèdia i baixa, on les comarques presenten avenços importants. siderable. posició del rànquing. nivells globals de competitivitat similars. La pèrdua més important de posicions la registra el Moianès aquesta edició obté una puntuació de 41,1 punts sobre 100, xifra que representa un decreixement d’1,0 punts respecte a l’edició anterior, causa principal de la pèrdua de la posició d’enguany. Respecte el 2016 guanya posicions només en un dels factors, mentre perden posicions tres d’ells, i els sis restants romanen en la mateixa posició.

que passa de la 23a a la 28a posició, aquest canvi es degut en part a motius metodològics, ja que s’han anat substituint estimacions per dades reals arran de la constitució de la comarca el 2015 i la disponibilitat progressiva d’estadístiques.

Des de l’inici de la sèrie, la comarca s’ha mantingut per sota de la 15a posició fins l’any 2008, registrant el seu pitjor posicionament l’any 2006 amb la 19a. Des de llavors va recuperar posicions paulatinament fins l’any 2010, quan arriba a la 12a posició. Entre els anys 2011 i 2013 torna a caure en el rànquing comarcal fins la 14a posició. Els següents anys recupera posicions de competitivitat, i arriba a la 9a el 2015, entrant a formar part del grup de comarques capdavanteres en termes de competitivitat fins a l’actualitat. La seva posició competitiva se situa just per sota de les comarques del Maresme i Osona, i per sobre del Bages i l’Alt Penedès. En Nota: Amb la mètrica utilitzada en la construcció de l’Índex, una comarca que presentés els millors paràmetres possibles en tots els indicadors obtindria una puntuació final de 100 en l’Índex i la que menys un 0. La resta es mouen entre aquests dos valors en funció de la distància a cadascuna d’elles.

índex FEGP 2018 x impressió.pdf 5

19/04/2018 10:42:11


21


Agenda empresarial

Una primavera repleta d’activitats Reserveu aquestes dates a la vostra agenda FEGP Maig Taller d’Innovació Resolució de problemes amb Design Thinking i Agile Management · Data: divendres 4 de maig · Hora: 9h30 (a 13h30) · Lloc: Espai Crea&Co · Neàpolis · Vng

Dones d’Empresa Espai Dona amb... Glòria Serra, periodista · Data: dilluns 14 de maig · Hora: 18h · Lloc: per confirmar

GREC · Sopar · col·loqui Amb Jaume Roures, president de Mediapro · Data: dilluns 7 de maig · Hora: 20h30 · Lloc: Rest. Marejol · Vilanova i la Geltrú · Insc.: 35 € · No-socis: 40 € (més IVA)

FEGP 7x7’ Trobada d’interrelació comercial · Data: dimecres 16 de maig · Hora: 9h30 ( a 11h30) · Lloc: Edifici Miramar · Sitges

Sessió informativa Campanya d’inspecció de treball · Data: dijous 10 de maig · Hora: 9h (a 10h30) · Lloc: Centre Àgora · Vilafranca del P. 22

Sessió informativa Què aporta el núvol a la teva empresa? · Data: dimarts 22 de maig · Hora: 9h (a 11h) · Lloc: FEGP Vilafranca · Ponència: Ricard Fitó, Ensertia, i Arnau Rovira, It Suport

1a Setmana FEGP Turisme La Marató de la FEGP 7a Jornada de presentacions comercials i interrelació professional · Data: divendres 25 de maig · Hora: 9h30 · Lloc: Gran Penedès Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedès. Social Sopar de benvinguda a nous socis de la FEGP · Data: dijous 31 de maig · Hora: 21h · Lloc: El Vendrell Podeu consultar el preu del tiquet a direccio@fegp.cat


Més informació a www.fegp.cat

Juny Dones d’Empresa ‘’Tens 5 minuts!?’’ · Data: dimecres 6 de juny · Hora: 15h15 · Lloc: FEGP · Vilafranca · Col.: Cafès Novell i Forns J. Rius GREC · Sopar · col·loqui Amb Antoni Castells, economista i polític · Data: dimarts 12 de juny · Hora: 20h30 · Lloc: Torre del Gall · St. Cugat Sesg. · Insc.: Consulteu preu tiquet Sessió oberta Noves eines de suport a la internacionalització · Data: dimecres 13 de juny · Hora: 9h30 · Lloc: Centre Àgora · Vilafranca del P.

La Marató de la FEGP 2017 Sessió de presentació Què és i què ofereix la FEGP · Data: dijous 14 de juny · Hora: 15h30 · Lloc: FEGP Vilanova FEGP 7x7’ Presentacions i esmorzar de contactes comercials · Data: dimarts 19 de juny · Hora: 9h30 · Lloc: FEGP Vendrell

EDE · Acte acadèmic Cloenda del curs 2017-2018 de l’Escola de Direcció d’Empresa · Data: dijous 21 de juny · Hora: 19h · Lloc: Gran Penedès

Cal confirmar assistència a tots els actes que promou la FEGP bé al telèfon 902 106 700, a www.fegp.cat o bé enviant un correu a comunicacio@ fegp.cat

23


ESTRATÈG

ASSESSORAMENT

t el Saps de to udir a g que pots ci? so r se r pe .cat .f ww egp + info a w

E

POSICIONAMENT

S La Xarxa FEGP · Interrelació PROMOCIÓ

1.000 Empreses associades

Borsa de treball Gratuïta per als socis

COMUNICACIÓ

a Trobades de contacte comercial a Directori d’empreses associades IMPULS 1 a Mapa d’avantatges · Soci a soci a Notícies d’empresa PROMOCIÓ Va d’Empresa a L’Empresa del dia a Espais de ràdio i televisió periòdics a Reportatges d’empresaESTRATÈGIA a Perspectiva ASSESSORAMENT

FORMACIÓ

PROMOCIÓ

ASSESSORAMENT

24

aAsses. directiu aAssegurances aComerç electrònic aComercial aComptable Reportatges d’Empresa Coolinary aComunicació aDir. de persones Grup Instatec CREIXEMENT

Fertub

Grup Instatec Fertub

COMUNICACIÓ

Estrelles i Forquilles

COMUNICACIÓ

Cal Padrí

Formació Junny, 2017

Gent emprenedora

Núm. 137

Josep Baijet

1 20% de descompte Economia Índex ADEPG · FEGP 2017 a Formació a mida FORMACIÓ 1 a Cursos in company de Competitivitat Territorial a Seminaris i tallers a Cursos subvencionats IMPULS

E

S 40 experts d’àrees diferents a disposició de soci

VENDES

a Processos de selecció de personal a 500 currículums Reportatges d’Empresa a la teva disposició Coolinary

IMPULS

Gabinet d’Assessorament POSICIONAMENT

CREIXEMENT

INTERNACIONALITZACIÓ

ASSESSORAMENT

O

FORMACIÓ

ESTRATÈGIA

ESTRATÈGIA

Escola de Direcció d’Empresa E

VENDES aInteriorisme aInternacional POSICIONAMENT aInternet, SEO aInvest. de mercats aLaboral aMàrqueting aMedi ambient ...

E

S

O

POSICIONAMENT 15% de descompte a Formació per a directius INTERNACIONALITZACIÓ S a Postgraus universitaris a Programes de direcció a Cursos monogràfics

CREIXEMENT

INTERNACIONALI

O

VENDES PROMOCIÓ

CREIXEMENT

VENDES

Estrelles i Forquilles

Cal Padrí

Gent emprenedora

Informació

Josep Baijet

Reportatges d’Empresa

Coolinary a Subscripció gratuïta als digitals de la FEGP Grup Instatec · FEGPèdia Empresa Índex ADEPG · FEGP 2017· Gran Penedès Fertub de Competitivitat Territorial· Agenda de la FEGP · Què·De·Nou aServei de consultes puntuals Estrelles i Forquilles Junny, 2017 Padrí aMercat d’oportunitats Cal exclusiu Núm. 137 Economia

Junny, 2017 Núm. 137

Gent emprenedora

Josep Baijet Economia

Reportatges d’Empresa Representació Coolinary Grup Instatec a Xarxa Consular, 24 municipis Fertub

Gent emprenedora

Josep Baijet Economia

Índex ADEPG · FEGP 2017 de Competitivitat Territorial

IMPULS

del Gran Penedès tenen un i Forquilles delegatEstrelles consular de la FEGP Cal Padrí a Sindicatura de l’Empresa

ASSESSORAMENT

Índex ADEPG · FEGP 2017 de Competitivitat Territorial

Sant Jordi · Ca la Katy

El restaurant amb gust de Penedès CREIXEMENT Carretera de Vilafranca Km, 8 · 08731 Sant Martí Sarroca · Tel 93 899 13 26 · www. restaurantsantjordicalakaty.cat

POSICIONAME


ASSESSORAMENT

Actes i convocatòries COMUNICACIÓ

PROMOCIÓ

aLa Nit de l'Empresa · Premis FEGP aFòrum Gran Penedès aSessions informatives · Novetats aLa Setmana de la Indústria · La Setmana del Turisme aConferències i ponències diverses

1

IMPULS

POSICIONAMENT

FORMACIÓ

CREIXEMENT

FEGP Market · Avantatges comercials ESTRATÈGIA

ASSESSORAMENT

Reportatges d’Empresa

Coolinary Grup Instatec Fertub

E

FEGP Market Estrelles i Forquilles Cal Padrí Avantatges exclusius de Junny, 2017 Gent emprenedora Núm. 137 socis per a socis Josep Baijet S O -10% www.fegp.cat Economia

POSICIONAMENT

Fins a 0,10 € per litre de dièsel

Fins al -50% en la factura energètica

INTERNACIONALITZACIÓ

Índex ADEPG · FEGP 2017 de Competitivitat Territorial

CREIXEMENT

VENDES

Reportatges d’Empresa

Fins al -25% de descompte

Coolinary Grup Instatec Fertub

Del 10 al 30% de descompte

Estrelles i Forquilles

Cal Padrí

Junny, 2017 Núm. 137

Condicions -10%

en reserves amb el preferents codi de la FEGP

Gent emprenedora

Josep Baijet Economia

Índex ADEPG · FEGP 2017 de Competitivitat Territorial

Convenis

-10%

Fins-10% al -10%

en en reserves reserves amb amb el el codi codi de de la la FEGP FEGP

en en reserves reserves amb amb el el codi codi de de la la FEGP FEGP

Visió econòmica

Visió econòmica

Visió econòmica

FEGP

Reportatges d’Empresa

Durmi El Ventall Pellisa Ràfols

Estrelles i Forquilles

El dinou Estrelles i Forquilles

Sitges Bon Estar Reportatges d’Empresa

El Casal Sia Biosca La Granja Foods Setembre, 2017 Núm. 138

-10% Afiliació en reserves amb el gratuïta codi de la FEGP

El Comerç de la FEGP

CEX Vilanova

-10% Subscripció en reserves amb el gratuïta codi de la FEGP Economia

Informe FEGP de Conjuntura Econòmica

Novembre, 2017 Núm. 139

Reportatges

La Daurada Serradora Campamà Diesel Penedès Bastan Tecnologies

El Comerç de la FEGP

Charter Vedegust Gent Emprenedora

Maria Sánchez, directora del Centre d’Estètica Sbelt

Desembre, 2017 Núm. 140

Estrelles i forquilles

Mas Llagostera El Comerç de la FEGP

Forn J. Rius

Gent Emprenedora

Joan Güell, Elèctrica Güell

-40% -10%

d’espais enlloguer reserves amb el seus de la la FEGP FEGP codi de

Vestits de còctel | Cerimònia Núvia | Alta costura Concerteu cita per a l’atenció personalitzada

Pl. Soler i Gustems, 2 i 3 · Vilanova i al Geltrú · T. 93 893 79 79 · info@leonorvison.com

25


Gent emprenedora

Judith Antolín «El secret de consolidar una empresa és esforçar-se molt i l’equilibri entre il·lusions i realisme» Què té el Gran Penedès que no tinguin altres territoris? Té un paisatge molt ric que combina vinyes i mar. A pocs minuts i quilòmetres podem gaudir d’aquests espais naturals tan diferents, que per a mi són una font d’inspiració i de serenor. La localització és potencial entre les dues capitals, Barcelona i Tarragona, i disposa de bones comunicacions, sobretot l’AP7, que creua tot el país.

26

Judith Antolín és una amant del disseny gràfic. Des que es va titular, l’any 2001, s’ha dedicat sempre a aquesta disciplina de manera professional. L’any 2008 va decidir establir-se com a freelance, des d’aleshores treballa al seu estudi per a oferir el millor en cada projecte des d’una visió global i mitjançant un tracte directe amb els clients. Té una metodologia que ella anomena “camí groc” basada en emoció, lógica i atreviment per a fer únic cada disseny.

Quines són les principals amenaces d’aquesta comarca? El perill de convertir-se en comarca dormitori i perdre autenticitat. Amb les pujades de preu immobiliari molta gent de Barcelona s’ha desplaçat cap a rodalies més allunyades. Com serà el futur paisatge del Gran Penedès? Doncs espero que mantingui els seus espais naturals. Tinc la sensació que l’Alt Penedès no es convertirà en una zona massa densa, la costa ja ho comença a ser. Un paisatge amb equilibri entre zones industrials, urbanes i agrícoles. Si pogués canviar-ho tot per on començaria? M’agradaria un món laboral on cadascú pogués desenvolupar les seves passions i habilitats, i amb més possibilitats per portar al seu equip de treball sense excessives jerarquies. També més equitatiu i que no castigués ni homes ni dones per la cerca de conciliació familiar.

Pel que fa al sector específic, com valora des de dins l’evolució del seu sector? El sector del disseny gràfic és un sector amb futur ja que, davant del volum d’impactes visuals que rebem, cada vegada és més necessari el fet que una empresa o un producte tingui la seva imatge ben treballada i definida per connectar amb els clients potencials i aportar valor i diferenciació. Amb l’evolució tècnica i informàtica, fa uns anys va semblar que qualsevol podia fer un “disseny” pel simple fet de tenir un ordinador i un software però s’ha demostrat que és imprescindible generar idees i estratègies, per això cal tenir formació i ser professional; no es tracta només de fer servir l’ordinador. Quants anys de l’empresa? Com va començar l’aventura? Just ara ha fet 10 anys, el febrer de 2008 em vaig fer autònoma. La motivació de crear el meu estudi va ser dissenyar amb el meu propi estil. També buscava poder tenir un contacte directe amb els clients per conèixer millor les seves empreses i oferir un disseny a mida que resolgui les seves necessitats gràfiques i de comunicació. Qui són els clients de Judith Antolín Studio? Els meus clients són sobretot empreses i autònoms, professionals de diferents sectors, normalment del Garraf, el Penedès i comarques properes. També treballo per a institucions, com ara l’Escola d’Enoturisme o el Consell Regulador del Cava.

www.necoserveis.com Tel. 902 07 09 74 neco@necoserveis.com PROFESSIONALS DE LA NETEJA I LA HIGIENE


Judith Antolín Studio

C. Pau Benach, 9, local esq. Vilafranca del Penedès Tel. 930 073 87 4 www.judithanto lin.com

El test de la gent emprenedora

1. El seu vehicle preferit... Si puc, a peu; si no, un cotxe petit. 2. Les seves vacances a... Un lloc amb oferta cultural i paisatges. Com va ser això de fer-se empresària? Feia uns anys que treballava per compte d’altre (vaig treballar en tres petites empreses de disseny diferents) i em vaig anar sentint limitada en la meva evolució professional, aleshores vaig valorar que treballar com autònoma em permetria avançar cap allà on jo em proposés. Vaig planificar-me bé i valorar-ho durant bastants mesos fins que vaig prendre la decisió de deixar la feina i un contracte indefinit. Quin és el secret per consolidar i fer créixer una empresa? Prendre-s’ho seriosament des de l’inici i esforçar-se molt. Fer passos ferms encara que siguin petits. Planificació i anàlisis, equilibri entre il·lusions i realisme. Per exemple, jo vaig estar treballant a casa durant cinc anys fins que no vaig fer el pas de traslladar-me al local on estic ara. Va ser un somni fet realitat però que vaig decidir de fer quan vaig comprovar que l’empresa funcionava amb regularitat. Si tornés a començar, què és el que no faria? No em penedeixo de res del que he fet, dels processos que he seguit ni de les decisions que he pres.

Com porta una empresària la conciliació de la vida laboral i la vida familiar i social? Sempre he sigut molt disciplinada i m’he marcat horaris. Això m’ha ajudat, però un negoci propi comporta molta feina i cal anar amb compte perquè pot arribar a absorbir-te més del que vols. Des que sóc mare he decidit adaptar els meus horaris per poder compaginar les dues vides de la manera més sana i equilibrada possible. Ser autònoma és exigent però també té avantatges que cal aprofitar. En tots aquests anys ha fet més amics que clients o més clients que amics? Considero que més clients que amics, clients amb els que tinc molt bona relació i pels que sento gran simpatia, això és fonamental per treballar bé, m’agrada tenir un tracte molt pròxim amb ells. Però jo entenc l’amistat com un lligam més personal i íntim que realment es genera amb poques persones. Els fills, la continuïtat... Encara és molt petit així que seria parlar d’un futur molt llunyà (riu). Si a ell li agradés el disseny doncs ja ho veuriem.

3. La seva ciutat preferida... Londres 4. Un llibre que l’hagi marcat... El món sobre rodes, d’Albert Casals. 5. Una cançó que la faci vibrar especialment... Starman, de David Bowie. 6. Quantes trucades rep diàriament al seu mòbil? Poques, entre 5 i 10. 7. I correus electrònics? Molts. 8. Qui més contamina més ha de pagar? Si 9. Per què paguem tants peatges? Per interessos econòmics. 10. Una setmana laboral de 35 hores, és possible? Sí, però difícil. 11. Si tornés a la infància, què faria? Cuidadora d’animals. 12. Es pot ser empresària i romàntica? Sí 13. I empresària i política? Sí 14. I per què no hi ha empresaris que vulguin ser alcaldes? Si que n’hi ha però potser no ho fan simultàniament. 15. Què els diria als nostres polítics? Uf! Massa coses... Sobre els emprenedors, que no s’omplin tant la boca de paraules i no pugin els impostos.

27


Medi ambient

ISO 14001:2015: de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida en les organitzacions (2/2) En aquesta segona i darrera part de l’article, ens endinsarem en els motius de per què és recomanable anar de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida, una vegada abordats els canvis de la ISO 14.001.

28

En molts casos, adoptar un enfocament de cicle de vida ha ajudat les organitzacions a identificar noves oportunitats, controlar millor el risc i potenciar la innovació a l’organització. També a exercir la seva influència en altres etapes del cicle de vida en redissenyar elements del producte, modificant els criteris de compra o oferint informació a altres agents de la cadena de valor. Però com poden saber les organitzacions que els seus esforços es traduiran en una millora ambiental real i que no s’estaran transferint els impactes d’un espai a un altre? Respondre aquesta pregunta requereix fer un pas més enllà, i passar de l’enfocament a l’Anàlisi de Cicle de Vida.

Per on puc començar: Anàlisi de Cicle de Vida d’organització o d’un producte? Mentre l’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) habitualment es relaciona amb el càlcul de la petjada ambiental que generen els productes o serveis, en els darrers anys està guanyant protagonisme la seva aplicació a organitzacions que pot arribar a incloure la seva cartera de productes. Aquesta aplicació permet identificar quantitativament els aspectes ambientals més significatius (hotspots), fer un seguiment dels resultats ambientals al llarg del temps i estimar les conseqüències ambientals de canvis en la manera d’operar de l’organització. Per l’altra banda, l’ACV de producte o servei permet identificar els punts crítics i orientar la presa de decisions (ecodisseny, comparació d’alternatives) per a reduir-los, de manera que l’organització pot comprovar quin paper juga en el cicle de vida d’aquell producte o servei i com pot ajudar als seus clients.

A aquelles organitzacions decidides a donar un pas més enllà i passar de l’enfocament a l’anàlisi de cicle de vida, us recomanem començar per una ACV d’organització perquè obtindreu una visió general rigorosa i sòlida de quins són els aspectes i impactes ambientals significatius en el vostre cas concret que us ajudi a implantar o reorientar el vostre sistema de gestió ambiental. Però, en qualsevol cas, el més important és fer el pas perquè l’ACV, ja sigui de producte o organització, us ajudarà a millorar si s’aplica correctament. No es tracta només de recopilar dades i obtenir uns resultats, sinó de fomentar la creativitat i innovació orientades a reduir la petjada ambiental de l’organització i, per què no, arribar a generar un impacte positiu al nostre entorn.

Podeu llegir la primera part de l’article a la versió digital de la revista Perspectiva a www.fegp.cat.

Team Building a empreses · Dos jocs · fins a 70 jugadors Els portem on tu vulguis!

C. Teatre, 7 | C. Providència, 66 · Vilanova i la Geltrú · 637 40 17 27 | www.scaparium.com


29


30

CONGRESSOS I CONVENCIONS EN UN ENTORN EXCLUSIU

Celebra tot tipus d’esdeveniments en els nostres salons i jardins A 30 minuts de Barcelona i 5 de Sitges

www.fincamassolers.com · massolers@fincamassolers.com · Sant Pere de Ribes (Barcelona)


Premis FEGP Palmarès Premis FEGP 2018

Premi FEGP 2018 en l’àmbit del Compromís Social Fundació Privada Sant Antoni Abat · Vilanova i la Geltrú Premi FEGP 2018 en l’àmbit del Compromís Social Futureco Bioscience · Olèrdola Premi FEGP 2018 al Comerç Òpera Joies · Vilafranca del Penedès

PREMIS FEGP 2018

Gran Premi FEGP · Empresa de l’Any 2018 al Gran Penedès Casa Ametller · Olèrdola

Premi FEGP 2018 a la Indústria Canopack· Vilanova i la Geltrú

Tot un seguit de marques han volgut donar el seu suport a la Nit de la FEGP. Gràcies a tots! Patrocini Star

Premi FEGP 2018 a la Indústria Endutex Ibérica · Vilanova i la Geltrú Premi FEGP 2018 en l’àmbit de la Innovació Ako Electromecànica · Sant Pere de Ribes Premi FEGP 2018 en l’àmbit de la Internacionalització Deixalles i Transports A. Plazas · Lavern · Subirats Premi FEGP 2018 en l’àmbit del Medi Ambient Sorea · Cubelles

Patrocini Comet

Premi FEGP 2018 a la iniciativa de nova creació Incognos · Vilanova i la Geltrú Premi FEGP 2018 en l’àmbit del Turisme Vilarnau · Sant Sadurní d’Anoia Premi Jove Emprenedor 2018, a proposta del col·lectiu Joves d’Empresa Albert Soler Moreno · Scaparium · Vilanova i la Geltrú

Espònsors

Pantone 7530 C Pantone 7771 C Pantone 485 C

Premi Dona Estela Emprenedora 2018, a proposta del col·lectiu Dones d’Empresa Rosa Becerro Julià · FIB Assessors · Vilafranca del Penedès

Aniversaris Amb motiu del seu 25è aniversari · Comepack Ibérica · Vilafranca del Penedès · Formació i Treball · Vilanova i la Geltrú · Futureco Bioscience · Olèrdola · Serveis Mèdics Penedès · Vilafranca del Penedès

Espònsors Gourmet

Amb motiu del seu 50è aniversari · Petromiralles · Vilafranca del Penedès Amb motiu del seu 75è aniversari · Metalúrgica del Penedès · Pacs del Penedès Amb motiu del seu 100è aniversari · Fundació Privada Sant Antoni Abat · Vilanova i la Geltrú · Varias Impressors · Sant Sadurní d’Anoia

Col·laboradors

31


Màrqueting

Publicitat comercial versus propaganda política Aquests dies estic vivint en un estat ja gairebé catatònic l’esdevenir polític, així que aquest cop us parlaré de la meva visió particular de com s’executen les estratègies de comunicació en l’àmbit polític, com ens condicionen i manipulen i com es veu afectada la nostra vida pel seu impacte, al meu entendre, intoxicat. Abans de seguir, vull demanar perdó als experts en màrqueting polític, directors de comunicació de campanyes dels partits polítics, també als llicenciats en ciències polítiques. No sóc un expert en comunicació política, aquestes línies volen connectar els dos mons, el publicitari i el propagandístic, des d’una visió d’algú que treballa per a marques i empreses.

32

de desqualificar opinions constantment, dibuixen un rastre de molles devastador, alineats a consignes, els partits polítics generen un storytelling que voreja l’absurd, un diàleg de sords que diverteix per patètic i enginyós. Us imagineu una marca parlant als seus consumidors de manera similar? En l’àmbit polític ningú intenta convèncer-me, la sensació és que tothom parla per als seus incondicionals. On és la seducció tan pròpia de les marques comercials?

La veritat et farà lliure Em passo el dia pensant conceptes creatius i estratègies per fer que les marques dels meus clients venguin més i millor, però sempre dins de dues idees essencials, l’ètica i la veritat. El poc que he après en els meus més de vint anys d’ofici, és que si un producte falta a la veritat i menteix als seus consumidors, és mort. Us sona allò de cadàver polític? El mateix, però en producte de consum.

Si ho entén un nen, val Fa uns anys vaig escriure un article a aquesta revista anomenat Màrqueting a prova de nens, en què reptava a les pimes a baixar el discurs comunicatiu al nivell de comprensió d’un nen. La idea és senzilla: si ho entén un nen assegurem que arribarà a tothom. Aquesta idea, que recomanava efusivament a les empreses en el seu moment, és la línia comunicativa que tenen la majoria de partits polítics, no només en les seves campanyes propagandístiques, també en els seus discursos, missatges a Twitter telegràfics, o frases simples repetides de manera lle-tre-ja-da en els discursos televisats, tracten als “votants potencials” com criatures distretes de molt poca edat. Bravo!

A poc a poc, que tinc pressa La mala gestió de les xarxes socials té les seves conseqüències, la necessitat d’immediatesa, de respondre a les al·lusions,

Emocions El nostre cervell reptilià segueix aquí, i comunicar-se amb i a través de les emocions és una cosa que fem constantment amb les

Assessoria Jurídica, Fiscal, Laboral i Comptable C. Bonaire, 12, entresòl 08870 Sitges T. 93 894 1602 Fax 93 894 1300 e-mail sitges@farreras.net

C. Sitges, 67 08810 Sant Pere de Ribes T. 93 896 1706 Fax 93 896 1709 e-mail ribes@farreras.net

marques comercials. En realitat els arquetips de Jung o les emocions són utilitzades de forma recurrent quan definim el posicionament estratègic d’una marca. L’emoció m’impedeix raonar, serà per aquest motiu que és tan propi l’ús d’un registre emocional en el discurs polític? Si fóssim 100% racionals i tot ho baséssim en el nostre sentit crític, probablement no votaríem. Divideix i venceràs Per acabar, vull fer la meva protesta formal a la pitjor de les argúcies propagandístiques que he vist desenvolupar aquests dies. “Divideix et impera” és una frase que s’atribueix a Juli Cèsar, l’estratègia consisteix a enfrontar els uns als altres, Us sona? Una de les estratègies més lamentables, al meu entendre, és voler enfrontar a un poble, és senzillament mesquí. Què té a veure això amb seduir, amb enamorar, amb convèncer, estratègia pròpia d’una campanya de publicitat d’una marca comercial? En resum, sàpiguen vostès que per als que amablement prestem el nostre vot i donem la nostra confiança perquè ens dirigeixin honradament durant 4 llargs anys, som una massa amb una facilitat sorprenent per oblidar-ho tot, jo el primer, així que... en l’amor, en la guerra i en una campanya política, tot s’hi val. Per vendre una marca, només l’amor i el sentit comú. Jordi Corella · ADN Studio


33


34


Noves tecnologies

Canvis tecnològics intel·ligents en les oficines del futur La tecnologia està canviant molt ràpid la manera de treballar en tots els àmbits. Avui us parlarem dels canvis tecnològics que es veuen a venir en les oficines en els pròxims anys. Les oficines cada cop seran més intel·ligents, una intel·ligència que serà possible pel fet que tot estarà interconnectat. Els nostres smartphones estaran connectats amb l’empresa, això farà que des del mateix dispositiu i des de qualsevol lloc del món es podrà gestionar l’oficina: les càmeres, l’alarma, el llum, el clima, la centraleta telefònica, el servidor, els mòbils... També la tecnologia estarà connectada i es podrà guanyar molt de temps en gestionar i organitzar els programes. Per exemple: la centraleta telefònica estarà connectada amb el programa de gestió; això farà que en entrar una trucada ja pugui aparèixer a l’ordinador informació d’aquest client. Podrem accedir al servidor de l’empresa des de qualsevol dispositiu que tingui accés des de qualsevol lloc del món. La il·luminació de l’oficina sempre serà òptima per a tothom, ja que anirà graduant els espais segons hi hagi algú o segons el que s’estigui fent. També el clima serà intel·ligent i es graduarà pels diferents espais tenint en compte la temperatura interior, exterior, el dia de la setmana, la gent...

TEIXITS IGNÍGUGS www.ignigarraf.com

Poder estar connectat a l’empresa des de qualsevol lloc del món farà que les oficines necessitin una distribució dels espais diferent. Per exemple: ens trobarem amb més sales polivalents on els treballadors i treballadores no necessitin un lloc fix; cada cop que necessitin anar a l’oficina, hi aniran amb el seu portàtil, l’endollaran a la connexió de la taula on treballaran i amb això ja n’hi haurà prou. També es necessitaran sales per poder fer videoconferències. Ja no tindrà sentit que molts cops el treballador o treballadora, client o proveïdor facin molts quilòmetres per desplaçar-se a l’oficina, ja que fent una multiconferència o videoconferència es podrà solucionar la reunió. Amb les velocitats que hi ha ara d’internet ja tenim garantida una bona connexió i de qualitat. Seran moltes les empreses que

invertiran en un bon equip per poder fer una bona videoconferència. Cal pensar que si s’habilita una sala amb uns bons equips és increïble la qualitat que pot donar-nos. Aquest concepte d’oficines va molt lligat al teletreball. Avui algunes empreses ja el tenen implantat com una manera de treballar natural, però cada cop aquesta metodologia es farà servir més sovint ja que les empreses treballaran més per projectes i hi tindrà un paper més destacat la figura dels autònoms. Un altre punt a tenir en compte és que aquests espais cada cop seran compartits per més d’una empresa. En tractar-se d’espais flexibles, compartits i amb moltes sales de reunions farà que es puguin compartir entre empreses.

35


Escola de Direcció d’Empresa

Nova progtamació de microgrames EDE Direcció de persones

EDE Direcció de persones

Gestió de l’acompliment Inici . . . . . . Dia . . . . . . . Horari . . . . Lloc . . . . . . Professorat

Com entrevistar un candidat

08.05.18 – 4 hores Dimarts De 9h30 a 13h30

FEGP · Vilanova i la Geltrú Sonia Ramos

EDE Direcció de persones

29.05.18 – 4 hores Dimarts De 9h30 a 13h30

FEGP · Vilafranca del Penedès Josep Baijet

23.05.18 – 4 hores Dimecres De 9h30 a 13h30

FEGP · Vilanova i la Geltrú Carme Pérez

EDE Direcció de persones

Models i maneres de retribució Inici . . . . . . Dia . . . . . . . Horari . . . . Lloc . . . . . . Professorat

Inici . . . . . . Dia . . . . . . . Horari . . . . Lloc . . . . . . Professorat

EDE Internet

Millora del rendiment laboral Inici . . . . . . Dia . . . . . . . Horari . . . . Lloc . . . . . . Professorat

14.06.18 – 4 hores Dimecres De 9h30 a 13h30

FEGP · Vilanova i la Geltrú Rafa Segovia

Tots els programes d’EDE es poden impartir també en la modalitat “in company”. Per a més informació podeu trucar al 902 106 700 o bé enviar un correu a info@ ede.cat.

SEO 2017 i la web semàntica Inici . . . . . . Dia . . . . . . . Horari . . . . Lloc . . . . . . Professorat

per confirmar – 4 hores Dimarts De 10h a 14h

FEGP · Vilanova i la Geltrú Montserrat Peñarroya

37

CONVENCIONS I CONFERÈNCIES FIRES I CONGRESSOS EXPOSICIONS FESTES POPULARS ACTIVITATS ESPORTIVES DESFILADES

C. Solicrup, 21 Nau B · 08800 Vilanova i la Geltrú

QUAN ARRIBA LA INSPIRACIÓ, SOM AMB TU! J.D. NÚÑEZ PATENTES Y MARCAS, S.L. info@jdnunez.com Telf. (34) 93 217 88 86 Rambla de Catalunya, 120 Fax. (34) 93 217 83 09 08008 BARCELONA www.jdnunez.com


El comerç de la FEGP

Ofima, dues generacions amb més de 4 dècades al servei del client Fitxa de l’empresa > Adreça

Carrer Sant Pere, 148 Carrer del Mestre Josep Recasens, 3 08720 Vilafranca del Penedès

> Activitat

Equipaments integrals per l’oficina. Informàtica, ofimàtica i mobiliari per oficina, escolar i col·lectivitats. Distribuïdors oficials de sistemes d’impressió Brother i Develop, amb servei tècnic propi.

> Contacte

938 903 966 / 938 903 443 · info@ofima.cat

> Web

www.ofima.cat

> Quin és l’origen de l’empresa? OFIMA és una empresa familiar fundada per Josep Vallès l’any 1974, inicialment dedicada a la venda de màquines d’escriure, calculadores i fotocopiadores. Actualment i ja amb 44 anys d’experiència podem dir que cobrim qualsevol necessitat que pugui tenir una oficina, ja sigui de gran empresa o pime, oficina domèstica, centre escolar, ajuntament o qualsevol tipus de dependència, oferint des de mobiliari a cadires, instal·lació de cortines tècniques, divisòries i mampares, impressores i copiadores, consumibles i ordinadors, i també material tant d’oficina com escolar i equipament audiovisual. Hem de tenir en compte que cada oficina és un món i a OFIMA tenim un portfoli molt ampli de producte que ens permet adaptar-nos a totes les peticions dels nostres clients. Quins són els clients d’OFIMA El nostre àmbit d’actuació inicialment era l’Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, però actualment i gràcies a l’obertura de fronteres mitjançant la nostra pàgina web estem donant servei pràcticament a qualsevol punt del país. Què els fa diferent a la resta? Si podem destacar per un tret característic és el nostre tracte i atenció personalitzats al client. El nostre valor afegit és i ha estat sempre

39

el servei. Ens agrada ser molt perfeccionistes en allò que fem i és per això que oferim sempre productes de qualitat, que agradin i satisfacin el client. Un dels principals atributs és treballar amb molta dedicació i constància, comptant sempre amb la pròpia experiència, amb grans expectatives i perspectives de futur. Quins són els punts forts i dèbils del comerç vilafranquí? Bàsicament la proximitat amb altres capitals, el fet d’estar a cavall entre Barcelona i Tarragona, fa que hi hagi molta més facilitat per accedir a tipus de producte com el que comercialitzem sobretot a grans superfícies, així com la venda per internet i/o a través d’aquestes plataformes virtuals de recent creació on es pot trobar de tot i arreu. Contra això, el petit comerç local poca cosa tenim a fer, però com sempre, el fet que hi hagi una persona atenent darrere un taulell, fa que una compra sigui molt més agradable, i no tan impersonal com fer-ho per internet.


Banco de Sabadell, S.A., av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrit en el Registre Mercantil d'Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980. NIF A-08000143 Condicions revisables en funció de l’evolució del mercat.

40

ˈ

PROpulsar:

Posem a disposició teva una pòlissa de crèdit amb uns avantatges exclusius. Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una pòlissa de crèdit professional amb uns avantatges exclusius, per tal de mantenir la teva tresoreria personal equilibrada al llarg de tot l’any i pagar els interessos només quan la utilitzes. Si ets membre de la Federació Empresarial del Gran Penedès i vols promoure la teva feina, protegir els teus interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un banc que treballa en PRO dels professionals. Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar. bancsabadell.com Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.


FEGP Formació

Programació especial · Informàtica Trello i Asana

Outlook · Treure’n profit

Prezi

Eines de gestió de tasques i projectes que permeten als equips organitzar-se millor.

Com aprofitar totes les eines que ens ofereix el programa de gestió de correu.

Com fer presentacions atractives, dinàmiques i diferents.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

05.05.18 – 4 hores dissabte de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable! FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

11.05.18 – 4 hores divendres de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

12.05.18 – 4 hores dissabte de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Wordpress

Excel · Nivell inicial

Power Point

Iniciació al disseny web per aprendre com fer una pàgina web de de zero.

Aprendrem des de zero les eines que ofereix el programa de fulls de càlcul més conegut.

Tècniques per a fer presentacions atractives amb el programa de microsoft.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

14.05.18 – 8 hores dilluns i dimecres de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

15.05.18 – 8 hores dimarts i dijous de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

Per a cursos a mida de l’empresa, consulteu al telèfon 902 106 700

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

18.05.18 – 4 hores divendres de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

41


Canva

Tènciques de copywriting

Excel · Treure’n profit

Creació d’infografies per a il·lustrar articles o presentacions més modernes.

Què és el copywriting i per a que s’utilitza a les xarxes socials i a l’email màrqueting.

Com aprofitar totes les eines que ens ofereix el programa de fulls de càlcul.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

19.05.18 – 4 hores dissabte de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

21.05.18 – 8 hores dilluns de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

22.05.18 – 8 hores dimarts i dijous de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

Trello i Asana

Hootsuit

Power Point

Eines de gestió de tasques i projectes que permeten als equips organitzar-se millor.

Gestiona i programa tota la informació que vols publicar a les xarxes.

Tècniques per a fer presentacions atractives amb el programa de microsoft.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

23.05.18 – 4 hores dimecres de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

25.05.18 – 4 hores divendres de 9h30 a 13h30 80 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

26.05.18 – 4 hores dissabte de 9h30 a 13h30 80 €· Bonificable FEGP Vilanova

Wordpress

Excel · Nivell avançat

Mailchimp

Iniciació al disseny web per aprendre com fer una pàgina web des de zero.

Aprofundirem en les eines que ofereix l’excel per a usuaris amb coneixements bàsics.

Disseny i enviament de butlletins digitals, amb gestió de base de dades inclosa.

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

28.05.18 – 8 hores dilluns i dimecres de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

29.05.18 – 8 hores dimarts i dijous de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

01.06.18 – 8 hores divendres de 9h30 a 13h30 120 € · Bonificable FEGP Vilanova

42

Solucions ecològiques, al nostre abast • Revestiments de suro natural projectat • Impermeabilitzacions amb cautxú reciclat projectat • Paviments i revestiments decoratius de partícules de quars • Revestiments d’aïllament SATE VIKAT-SOLUTIONS C/ Manuel Tomàs, 2 – Tel. 669 723 475 - 08800 Vilanova i la Geltrú - gerencia@vikat-solutions.com


Dones d’Empresa

10 anys de Dones d’Empresa El sopar anual congrega 120 participants Núria Salan rep el Premi a la Trajectòria de Dones d’Empresa i Àstrid Barqué, Begoña Cartagena i Eva Plazas són reconegudes per la seva evolució professional en els diferents sectors empresarials.

El col·lectiu Dones d’Empresa, vinculat a la Federació Empresarial del Gran Penedès, celebrava aquest passat 16 de març el seu desè aniversari a l’Hotel Melià Sitges amb la participació de 120 assistents, entre ells, màxims representants institucionals del territori.

44

La vetllada, protagonitzada per la interessant intervenció de Magda Oranich, va comptar amb tots els detalls, pastís d’aniversari inclòs, de la mà de Mercè Pastissers, i un bon tastet de la música a capella dels Obmud. En l’apartat de reconeixements, Núria Salan, professora i subdirectora de Promoció Institucional i Estudiants de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i presidenta de la Societat Catalana de Tec-

nologia, va rebre el Premi Dones d’Empresa a la trajectòria. En aquesta nit especial, on també es va destapar el logotip que acompanyarà aquest desè aniversari elaborat per Judith Antolín Studio, també es va fer reconeixement excepcional a tres dones pel creixement exponencial de la seva carrera professional en sectors ben diversos: Àstrid Barqué, al capdavant de Vitampleni i d’una nova plataforma de continguts per a emprenedores; Begoña Cartagena, formadora d’equips d’alt rendiment; i Eva Plazas, enginyera Tècnica Agrícola i Enòloga a Caves Vilarnau. El sopar va Cosmonou Transports col·laboració

AAFF xta.cat peu de pagina Perspectiva 175x45.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

comptar amb el suport de Cosmètics, Deixalles i A. Plazas i Vilamòbil i la d’Amaré, Covenant, Eix Diari, 1

17/4/18

Judith Antolín Studio, Mercè Pastissers, Monverd i les fotògrafes Marga Serra i Maite Gomà. La producció i organització de l’acte va anar a càrrec del Consorci de Serveis Empresarials de la FEGP.

10:46

Solucions en telecomunicacions per a empreses Més de 10 anys treballant per a empreses, solucionant problemes en telecomunicacions. Internet, interconexió de seus i altres projectes amb fibra òptica i/o ràdio, manteniment i gestió de xarxes, serveis de Housing y alternatives a la telefonía convencional.

Xarxes de Telecomunicacions Alternatives

Carrer Pedraforca 8, Poligon de la Teuleria · 08792 La Granada · Tel. 938975200 · info@xta.cat · www.xta.cat


Amb el patrocini de

Agenda Espai Dona amb... Glòria Serra

· Data: · Hora: · Lloc: · Col.:

dilluns 14 de maig 18h per confirmar FEGP

Glòria Serra és una periodista catalana, treballa als mitjans de comunicació des del 1987 i des de gener del 2011 ha assumit el paper de directora i presentadora del programa de La Sexta Equipo de Investigación. ”Tens 5 minuts!?” Sessió de contactes comercials · Data: dimecres 6 de juny · Hora: 15h15 · Lloc: FEGP · Vilafranca · Col.: Cafès Novell i Forns J. Rius A tots els actes cal confirmar assistència al 902 106 700 o bé a info@donesdempresa.cat.

ENS TROBARÀS DES DE 1970 ASSESSORANT ALS NOSTRES CLIENTS.

VILAFRANCA

VILANOVA

ESPECIALISTES EN AUDITORIES DE RISC,

TEL. 93.890.28.30

TEL. 93.814.19.29

EMPRESARIAL I PATRIMONIAL.

vilafranca@corredoriafarre.com

vilanova@corredoriafarre.com

45


alguna Coneixeu e encara u q empresa FEGP? part de la no formi al s o -n u Truque 00 7 6 0 1 2 90

46

ASSISTÈNCIA PENEDÈS Carrer Melió, 89 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 900 592 www.assistenciapenedes.com Assistència en carretera

CASTELL RESORT Mossén Antoni Paradís, 4 43710 Santa Oliva Tel. 605 898 036 www.castellresort.cat Allotjament turístic, reunions d’empresa

BEATRIZ DURAN · FOTOGRAFIA I PSICOLOGIA Carrer Esther, 3, 4t 43700 El Vendrell Tel. 659 086 468 www.beatrizduranpsicologia.es Psicologia i formació

DECORBELAG PAVIMENTOS C. de la Vegueria del Penedès, 16 43710 Santa Oliva Tel. 977 661 866 www.decorbelag.com Paviments continus de resina

C. PERALES. ABOGADO C. de Sant Sebastià, 32, entresòl 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 652 497 930 www.cperalesabogado.es Serveis jurídics i lletrats a empreses

DISELAUTO Avinguda de Tarragona, 135 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 901 103 www.diselauto.com Automoció · Volvo

CARLOTA RIBA GALLARDO Av. de Tarragona, 37-41, 1D 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 666 770 184 www.bancomediolanum.es Assessorament financer · Mediolanum

FUSTERIA BATLLE Carrer de Mas i Jornet, 9 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 921 598 www.batlleprefabricats.cat Mobiliari de cuina, armaris modulars...

CARMEN ACUÑA CONDAL Carrer de Sant Pere, 4, 3r, 2a 43820 Calafell Tel. 658 399 433 Redacció de textos mèdics, traduccions...

MARIA MARTÍ SABATÉ Carrer de la Diputació, 40, 1r 4t 08770 Sant Sadurní d’Anoia Tel. 630 600 601 Comunicació i relacions públiques · RSC

Taller planxa, pintura i mecànica Dedicats a millorar l’estètica de el vehicle C. Rabassaires, 9B · Sant Pere de Ribes · T. 93 814 85 58


Donem la benvinguda!

Els nous socis de la FEGP MONTSERRAT APELLANIZ MARTÍN Carrer Nou, 30, loc. dreta 08812 Sant Pere de Ribes Tel. 930 251 773 Gestoria laboral, fiscal i comptable

RETOLPROM Avinguda del Garraf, 40, nau 3 08880 Cubelles Tel. 676 490 981 www.retolprom.com Serigrafia i tampografia industrial

NIKKO CENTER MOTORS Avinguda de Tarragona, 106 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 172 255 Automoció · Nissan

TEICHENNÉ Carretera N-340, km. 1194,8 43719 Bellvei del Penedès Tel. 977 168 701 www.teichenne.com Fabricació de licors

NIKO MOTORS Avinguda de Tarragona, 135 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 901 103 Automoció · Mazda

TRANSPORTS GUIXÀ Carrer de la Múnia, 23 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 938 171 836 www.transportsguixa.com Transports de mercaderies

PASTA LA NONNA Carrer de Sant Francesc, 10 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 683 195 946 www.pastalanonna.com Elaboració de pasta fresca i ultracongelada

VARIAS IMPRESSORS C. d’Itàlia, 1-3 · P. I. Can Ferrer 08770 Sant Sadurní d’Anoia Tel. 938 913 050 www.graficasvarias.com Indústries gràfiques · Impressió d’etiquetes

PREMIUMLAB Carretera de Santa Creu, 49 B 08830 Sant Boi de Llobregat Tel. 902 102 358 www.premiumlab.eu Consultoria qualitat i seguretat alimentària

VIÑA TORREBLANCA Finca Masia Torreblanca, s/n 08734 Olèrdola Tel. 938 915 066 www.vinatorreblanca.com Celler

Ctra. Del Carç, 43 · 08810 Sant Pere de Ribes M. 696 962 264· Tel. 93 896 08 76 www.finquesmontmar.es

47


Gent de ràdio Gent d’empresa Canal Blau (104.0 FM) · Cada dimecres, a les 9h30

48

03.12.17 · El coaching a l’empresa · Begoña Cartagena, BC Coaching · Mònica Vázquez, Instituto Sitges

20.12.17 · Campanya de Nadal · Josep Aguilar, Cornet 1945 · Natàlia Hernández, Sundara Viatges

10.01.18 · Expectatives d’any Nou · Lluís Garcia, Ribes · Núria Albà, 1918 Cuina de Mar

24.01.18 · Parlem de formació · Ezequiel Batalla, formador · Susanna Gómez, FEGP

31.01.18 · Reptes en la gestió d’empresa · Josep Ma Escofet, 9 Assessors · Alejandra Traveria, Smart Room Barcelona · Levi Esteller, Offing Solutions

07.02.18 · Eficiència energètica · Sergi Marrugat, Agger · Eloi Moncada, Lavola · Eduard Altés, Prot Energia · Sergi Gargallo, SG Arq.


Gent de ràdio .tv 107.9 FM

DO Calafell Ràdio Calafell (107.9 FM) · Dilluns, quinzenalment, a les 10h30

15.01.18 · Expectatives d’Any Nou · Salvador Vallès, Hotel Antiga · Francisco Vives, Vives Garden

29.01.18 · Reptes d’empresa · Eva Gallego, FEGP · Esther Matalama, Aparhotel Solimar

26.02.18 · Emprenedors · Jezabel Ruiz, Vilarenc Zenit · Josep Ma Chavarria, HIFE Transports

12.03.18 · Dones d’Empresa, 10 anys · Isabel Serisier, CEMTA · Eva Gallego, FEGP

12.02.18 · D’emprenedors a empresaris · Pepi Mercader, Opera Catalonia · David Juan, Multiservicios Jara

26.03.18 · Parlem de formació · Susanna Gómez, FEGP · Gemma Beltran, Gemma Traductora 49

Las escapadas de invierno salen mejor cuando puedes ir y volver sin preocupaciones. En tu Mercedes-Benz. Con el chequeo de invierno de Mercedes-Benz, disfruta del invierno. Gracias a la revisión de invierno de Mercedes-Benz, tu Mercedes-Benz estará preparado para la estación más fría del año. Este chequeo incluye la comprobación de las luces, el anticongelante del radiador, los frenos, la calefacción y mucho más, para garantizar que tú y tu Mercedes-Benz paséis el invierno sin ningún contratiempo.

Autotaller J.J. S.A. Taller Autorizado Mercedes-Benz.

C/ Ronda de Europa, 73. 08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona. Tel.: 93 893 86 09. Fax. 93 814 04 96. www.mercedes-benz.es


Gent de ràdio Economia Gent d’empresa i Empresa CanalRàdio Blau Vilafranca (104.0 FM)(90.2 · CadaFM) dimecres, · Dijous, a quinzenalment, les 9h30 a les 10h

16.11.17 · Estudi FEGP sobre les ordenances fiscals al Gran Penedès · Joan Rovira, Qualitat i Gestió · Sílvia Delgado, Ràdio Vilafranca

14.12.17 · Campanya de Nadal · David Mas, Inzolia · Clàudia Climent, Ràdio Vilafranca · Orlando Palacios, Olivé Rueda

18.01.18 · El termòmetre de la construcció · David Nadal, Excavacions Ché · Manel Fernández, Urbenorte Vilafranca · Salvador Navarro, Lampisteria Salvador · Max Jané, Finques Anoia Penedès

01.02.18 · Parlem de formació · Xavier Romeu, Webschool · Cinta Fondarella, Cyp Assessors

15.02.18 · El futur de l’automoció · Carles Pérez, Brose · Jaume Nicolás, Nicolás S.A.

01.03.18 · CITEP · Jordi Bastardas, Xta.cat

50

MAQUINÀRIA VINÍCOLA – INSTAL·LACIÓ DE BODEGUES

Pol. Ind. La Xarmada, s/n · 08796 Pacs del Penedès (Barcelona) Tels. 93 819 90 25 · 93 817 46 13 - Fax 93 817 41 88 metalurgica@metalurgicadelpenedes.com www.metalurgicadelpenedes.com

75 anys


Gent de ràdio GentTeixits d’empresa Canal Blau(107.8 (104.0FM) FM)· Dijous, · Cada dimecres, a les 9h30 Ràdio Maricel quinzenalment, a les 10h

23.11.17 · La importància dels estudis econòmics · Emilo del Moral, Institut d’Intangibles · Vicenç Morando, Ràdio Maricel · David Andreu, Grup d’Opinió de la FEGP

21.12.18 · L’empresa familiar · Isidre Also, FEGP · Laura González, Reciclatges González · Rodolfo Martínez, Albert Newton · Vicenç Morando, Ràdio Maricel

11.01.18 · D’emprenedors a empresaris · Sandra Noy, Barymont · Levi Esteller, Offing Solutions · Vicenç Morando, Ràdio Maricel · Oliver Solano, Music Training Lab

08.02.18 · Parlem de formació · Elena Trilla, coach · Vicenç Morando, Ràdio Maricel · Vanesa Domènech, Iconic

22.02.18 · Joves emprenedors · Edyta Szumierj, INW Comunicacions · Judith Antolín, Judith Antolín Studio · Marcos Guillén, Meijide Estratègia · Vicenç Morando, Ràdio Maricel

08.03.18 · Dones d’Empresa, 10 anys · Carme Navarro, Nouclima · Maria Martí, RP · Conxi Martínez, Codmar · Vicenç Morando, Ràdio Maricel

51


Gent de ràdio Baix Empresa Ràdio El Vendrell (107.1 FM) · Dimarts, quinzenalment, a les 10h Gent Penedès d’empresa Canal Blau (104.0 FM) · Cada dimecres, a les 9h30

52

19.12.17 · Campanya de Nadal · Rafel Soler, Avgvstvs Forvm · Sílvia Edo, Òptica Edo · Narcís Gil, Kàrting El Vendrell

16.01.18 · Expectatives d’Any Nou · Pere Sallent, Ràdio El Vendrell · Cristina Bundó, Mas Llagostera · Toni Oliver, Gintonic Comunicació

30.01.18 · Parlem de formació · Susanna Gómez, FEGP · Begoña Cartagena, BC Coaching · Alfred Benavent, Nepemial

13.02.18 · El context econòmic al Baix Penedès · Joan Ma Diu, Consell Comarcal del Baix Penedès · Pere Sallent, Ràdio El Vendrell · Jordi Ventura, Windat

27.02.18 · La força de la gastronomia local · Mercè Casals, Selma Alta Gastronomia · Gerard Jané, Jané Ventura · Jordi Guillen, Lo Mam

13.03.18 · Dones d’Empresa, 10 anys · Ester i Imma Olivella, Les Filos · Pere Sallent, Ràdio El Vendrell · Elena Trilla, coach · Maria Esteban, Metre Quadrat


YEARS YOUR TECHNOLOGICAL PARTNER SINCE 1978

40 ANYS

D’INNOVACIÓ PERMANENT

AKO

www.ako.com

53


Mercats

Els vins de la DO Penedès incrementen un 17% el preu de venda El reconeixement de l’alta qualitat i el valor dels vins de la DO Penedès també es mostren en el seu preu de venda en restauració i botiga especialitzada.

54

Segons les dades registrades pels cellers al llarg de 2017, els vins de la DO Penedès han incrementat un 17% en un any el preu mitjà de venda d’una ampolla en restaurants i botigues. En un estudi encarregat pel Consell Regulador de la DO Penedès, el preu mitjà d’una ampolla de 75cl ha passat dels 8,97€ en la campanya 2015/2016, a 10,49€ en el període 2016-2017. Les vendes de vi i Clàssic Penedès dels 141 cellers de la DO Penedès han arribat a una facturació total de 103 milions de euros en la campanya

2016/2017, amb un increment del 15% sobre els 89 milions de la campanya 15/16. Prestigi internacional dels vins Penedès L’increment més rellevant s’ha produït als mercats internacionals fora de la Unió Europea, on s’ha registrat un augment del 17,87% i un total de més de 22 milions d’euros de facturació. Tot i que el mercat més destacat en l’increment del preu ha estat en països tercers, el mercat estatal ha estat el segon on el valor de l’ampolla ha tingut una major pujada. La diferència entre les dues darreres campanyes ha estat d’un 15,13%, arribant a superar els 66 milions d’euros en el període 2016-2017. Pel que fa als països de la Unió Europea, l’increment ha estat d’un 10,12% amb gairebé 15 milions d’euros.

Amb aquests resultats, els vins de la DO Penedès reforcen el seu reconeixement, tant en el mercat estatal com en els internacionals, fruit de l’aposta que la denominació d’origen treballa des de fa uns anys centrada en la potenciació de productes Premium. Una línia estratègica que ha fet transvasar, en els darrers temps, el volum d’alguns productes a altres denominacions d’origen. La notorietat dels vins Penedès també augmenta en els mitjans Juntament amb el valor dels seus vins, la presència en els mitjans de comunicació estatals de la DO Penedès i els seus cellers i marques. També ha augmentat durant el 2017. Així es desprèn de l’anàlisi fet a per la Consultora Castro Galiana a partir de l’observació de 22.500 informacions víniques no publicitàries difoses en mitjans el 2017.


Anuncio-ADEPG-vector.pdf 1 19/04/2018 13:51:18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

/

55


Empreses de la FEGP

RIBES, art visual i disseny gràfic Ribes és un professional independent i molt experimentat de Vilanova i la Geltrú, que proporciona els serveis propis d’una agència de branding o estudi de disseny gràfic. Actualment ha incorporat un servei d’art per a empreses, amb la finalitat d’humanitzar els espais de treball i donar més valor a la imatge corporativa.

56

RIBES fa que la comunicació visual sigui un gran actiu per a les empreses i institucions. Sovint ens trobem amb una marca o logotip que no representa els valors de l’empresa, o una imatge corporativa antiquada, confusa, o sense cap tipus de control en la seva difusió. Quantes vegades no expliquem correctament un producte o servei? Utilitzem fotografies que no ressalten les qualitats de l’objecte, o no utilitzem il·lustracions tècniques de suport que ajuda-

Ribes Vilanova i la Geltr Tel. 630 082 74 ú lluisgarciaribes 7 .com

rien en gran mesura a la venda… descuidar tots aquests aspectes ens apropa al fracàs com a empresaris. RIBES aporta en cada peça de comunicació, ja sigui un cartell, un catàleg, un llibre, o qualsevol altra, una visió altament funcional i atractiva que no deixa indiferent al públic objectiu al què va dirigit. Un altre aspecte important és l’acompanyament del cient en tots els processos, una àrea molt tècnica i enrevessada que treu molt de temps a treballadors i empresa. Actualment RIBES també ofereix un nou servei d’art orientat a les empreses, que consisteix en la creació de murals corporatius per a vestíbuls, recepcions o sales principals, com les de reunions. I també el pòster creatiu: cartells de “fantasia” però amb la incorporació del producte o servei que proporciona l’empresa. Una forma nova de decorar instal·lacions deshumanitzades de forma enriquidora i coherent.

RIBES sempre ha estat compromès amb la seva professió i els seus clients. És cofundador del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya (actualment membre núm. 723). Està subjecte al codi ètic del disseny gràfic i té una assegurança de responsabilitat civil professional. El seu equip de col·laboradors especialistes està subjectes a control per garantir el compliment dels objectius de màrqueting o comunicació de cada projecte.


Empreses de la FEGP

Visit Sitges dóna a conèixer espais i serveis per a casaments i celebracions L’interès creixent en bodes i celebracions en espais idíl·lics, davant del mar, rústics, en masies… que siguin únics, originals i diferents, fa que cada vegada més les parelles busquin un espai per casar-se que no necessàriament és el de residència. Sitges i el seu entorn recull un munt d’espais diferents i condicions atractives que encaixen amb aquestes recerques que es fan tant per part de parelles nacionals com internacionals. Hem arribat al punt on els casament “oficials”, ja sigui a l’església o de jutjat, tan sols representen un 20% del total. Davant d’aquesta situació no val a badar. Si hi ha una demanda creixent d’uns serveis en què estem en una situació privilegiada per poder oferir, hem de tenir les eines neces-

sàries per ser vistos i tenir l’opció de ser escollits, ja que aquest mercat mou milers d’euros. Tenir un gran producte i posar-ho en una botiga fabulosa enmig del desert, no serveix... cal tenir un producte de qualitat i fer-nos visibles al món. El nostre client potencial no és sols el resident, el món és global i les distàncies ja no són una barrera. Davant d’aquest fenòmen, www.visitsitges.com ha creat una plataforma específica per casaments a Sitges i voltants, on tothom qui estigui interessat en casar-se a la zona vegi les diferents opcions que té a les seves mans pel que fa a espais i quant a serveis al voltant dels casaments: flors, fotògrafs, vestits, perruqueria, estilismes, wedding planners, lloguer de vehicles i un llarg etc de professionals vinculats al sector de les celebracions. Els professionals necessiten ser vistos per a ser escollits i www.visitsitges.com posa la plataforma per poder ser mostrats al món i sota recomanació de la marca “Visitsitges”. Així, es pot comprobar

Visit Sitges C. Santiago Rusiñol, 10 bxs. Sitges Tel. 938 941 87 www.visitsitges.c 9 om

que per “bodas en Sitges” o “weddings in Sitges” l’espai ofert per www.visitsitges. com ocupa les primeres posicions a Google, tant en àmbit nacional com internacional. A tall d’anècdota, hi ha el cas de la fotògrafa que, arrel d’estar a www.visitsiges.com en l’espai Bodes a Sitges, ha sortit en una publicació de Nova York en què es parlava de destinacions per a bodes LGTBI. És la plataforma d’informació en què la publicitat no es queda sols aquí sinó que va més enllà, arriba a qualsevol interessat en casaments a Sitges, independentment del país de residència, sense oblidar que els casaments de parelles internacionals acaben aportant molt més negoci per consumir serveis indirectes per part d’amics i familiars que venen a l’esdeveniment (allotjaments, serveis turístics, fotògrafs, gastronomia...).

Proporcionem a les organitzacions les eines necessàries per incorporar la sostenibilitat en la seva estratègia i activitat.

SOLUCIONS INTEGRALS PER A LA SOSTENIBILITAT www.lavola.com info@lavola.com Rambla de Catalunya, 6, 2a planta 08007 BARCELONA T 938 515 055 @lavola1981

SOSTENIBILITAT CORPORATIVA ENERGIA GESTIÓ DE CO2 ECONOMIA CIRCULAR Ajudem les administracions i agents públics i privats a incorporar la sostenibilitat en les seves actuacions sobre el territori.

RESIDUS CIUTAT I TERRITORI CANVI CLIMÀTIC

57


Empreses de la FEGP

Altraera, solucions informàtiques i gràfiques

Altraera Av. Camí Capella ns, 20 Sitges Av. Francesc Mac ià 82 Vilanova i la Geltr Tel. 935 222 29 ú 3 altraera.com

Altraera ofereix servei tècnic informàtic i gràfic a particulars i petites empreses.

Altraera neix al 2005 de forma molt local a Vilafranca del Penedès, oferint única i exclusivament servei tècnic informàtic a particulars i petites empreses de la comarca. Amb el temps, i gràcies a les recomanacions dels clients, van anar adquirint més i més clients, fins que es van veure obligats a ampliar en personal i obrir la primera botiga de cara al públic, aquest cop a Sitges, amb material informàtic, consumibles, i serveis de reparació d’ordinadors de sobretaula, portàtils i dispositius mòbils.

58

Amb la intenció de millorar i per tal d’ampliar els serveis que els mateixos

clients els demanaven, a principis de 2015, a escassos metres, obrien un nou local amb serveis de disseny, reprografia i material d’oficina. A principis de 2017 obren una botiga amb els serveis informàtics i gràfics a Vilanova i la Geltrú per tal d’oferir un millor servei als clients que ja tenien en aquesta localitat. Altraera ofereix tot tipus de solucions informàtiques, com: - Reparació de hardware o software d’ordinadors de sobretaula, portàtils o dispositius mòbils. - TPV i programes de gestió - Càmeres de Seguretat - Manteniment informàtic per a empreses:

Instal·lació d’equips i xarxes - Auditoria: anàlisi i posicionament web - Allotjament i domini web Quant a solucions gràfiques: - Imatge corporativa i restyling - Impressió de material corporatiu (targetes, flyers, vinils, lones, etiquetes, carpetes, roll-ups, materials rígids de gran format, catàlegs, etc - Gestió de xarxes socials i campanyes de marqueting online - Disseny web, e-commerce

Plaça Soler i Carbonell, 38, 2n B · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona · T. 900 802 435 · hola@protenergia.com www.protenergia.com


AF 18040067 Remm Guitart VU A4 Gama Cat.RIP.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/4/18

13:34

Perspectiva 142  

La Perspectiva de la Nit

Perspectiva 142  

La Perspectiva de la Nit

Advertisement