Page 13

Podeu consultar l’informe complet al web www.fegp.cat.

· La gestió del capital humà: anàlisi de les preocupacions i necessitats internes. · La gestió sostenible: anàlisi de l’impacte de l’activitat, la seva monitorització i comunicació. · La gestió de la qualitat i la innovació: orientació cap a la millora contínua de tots els seus processos, l’excel·lència i la creativitat. · La gestió del client: l’epicentre on conflueixen els esforços anteriors és la gestió activa i permanent del client. El programa “Cultura de Empresa” ha efectuat en el primer semestre del 2017 un estudi preliminar d’auto-diagnòstic dirigit a la direcció de les empreses i realitzat en col·laboració amb la FEGP. En concret es va contactar amb deu empreses que representen els diversos sectors d’activitat i que es consideren representatius de l’espai empresarial del Gran Penedès. A partir dels diàlegs amb els diversos representants de la direcció de les empreses analitzades es van obtenir una sèrie de resultats.

Els elements de l’entrevista són: comunicació estratègica i objectius; lideratge i presa de decisions; alineament inter-departamental i gestió d’equips; formació continua i desenvolupament humà; autonomia i participació (empowerment cultural); integració, motivació i compromís; responsabilitat Social; rendició de comptes; qualitat, millora contínua i innovació i orientació al client. En les conclusions, l’element més ben valorat és l’orientació al client. En concret, l’aspecte més ben valorat és la gestió regular de queixes, reclamacions, etc. L’element pitjor valorat és la responsabilitat social. En concret, l’aspecte menys valorat és l’anàlisi dels grups d’interès interns. No tothom fa rendició de comptes per la seva activitat ni estudis de satisfacció ni de clima laboral. No és del tot coneguda l’estratègia i objectius per tothom, sobretot a llarg termini. Fa falta aplicar metodologia a la governança i presa de decisions. Fa falta fer més reconeixement als empleats per les seves iniciatives; s’’evidencia que la gestió del client “és la que mana”.

L’àrea de gestió més ben valorada és la gestió del client i, en concret, l’aspecte més ben valorat és la gestió regular de queixes, reclamacions. Per contra, la pitjor valorada és la gestió sostenible i l’aspecte menys valorat és la responsabilitat social. En la gestió estratègica no sempre tothom coneix els objectius, no sempre hi ha un estil de lideratge definit ni tampoc un mètode per resoldre conflictes. En la gestió del capital humà no sempre existeix un pla de formació general i adaptat ni tampoc s’implica als treballadors a tot arreu. En la gestió sostenible encara els queda un llarg recorregut per incorporar-la. Els resultats fets amb aquestes empreses referents ens marquen un enorme potencial de millora en resultats i sostenibilitat. Aquest model pot ajudar a prioritzar i establir criteris de decisió a la resta de pimes del Gran Penedès. Esteban Sitges, Emili Moral i Marius Calvet Institut d’Intangibles

11

Perspectiva 138  

La Perspectiva de la tardor

Perspectiva 138  

La Perspectiva de la tardor

Advertisement