Page 1

ADEPG · Noves petjades

Martí Sistané nou president de l’ADEPG Setembre, 2016 Núm. 132

Estrelles i Forquilles

El Groc

Reportatges d’Empresa

Fundació Mas Albornà Gent emprenedora

Josep Sadurní, Cetagua Economia

Nou Informe ADEPG de Conjuntura econòmica


Sumari Edita ADEPG. Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf · Carrer Beneficència, 17 08720 Vilafranca del Penedès · Carrer Montserrat, 6, 2n 43700 El Vendrell · Carrer Àncora, 3 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. + 34 902 106 700 · info@adepg.cat · www.adepg.cat Redacció ADEPG · comunicacio@adepg.cat Publicitat ADEPG · comercial@adepg.cat Subscripció: 60 € Subscripció socis ADEPG: Gratuïta Impremta Gràfiques Ferpala · ferpala@ferpala.es Portada Martí Sistané, president de l’ADEPG Difusió Enviament personalitzat a empreses, professionals, entitats i institucions de les comarques del Penedès i el Garraf. Distribució Tramesa per correu postal a través d’Entrem-hi i Tegar. DL B-11279-92 1.000 exemplars El fet de la seva publicació no suposa que l’ADEPG comparteixi sempre les idees dels articles d’opinió d’aquesta revista.

Context L’Associació que volem ser . . . . . . . . . . ADEPG · Noves petjades Martí Sistané Planella, nou president de l’ADEPG . . . . . . . . . . . EDE · Postgrau en Màrqueting Digital i Social Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrevista consular David Delgado «L’ADEPG juga un paper com a pivot entre les iniciatives privades i públiques» . . . . . . . . . . . . . . . . Medi ambient Les empreses, imprescindibles per assolir un desenvolupament global sostenible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La cuina de l’estrés Productes de proximitat . . . . . . . . . . . . “100 coses per fer a Catalunya...” . . . . . El sopar de les estrelles . . . . . . . . . . . . .

5

7

8

10

12

14 15 15

Estrelles i forquilles El Groc, un equip jove amb moltes ganes d’innovar i ser referent . . . . . . . .

16

EDE · Postgrau en Direcció Estratègia i Emprenedoria per a pimes . . . . . . . . . .

19

L’empresa Mas Albornà crea La Bugaderia, un projecte social que suma oportunitats i compromís social . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laboratori d’idees Fixar metes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica Les comarques del Penedès-Garraf, entre les més dinàmiques de Catalunya

26

Escola de Direcció d’Empresa 11è Programa de Direcció de Pimes . .

28

Gent emprenedora Josep Sadurní «La clau de Vilanova és definir què vol ser» . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

ADEPG Formació Cursos subvencionats . . . . . . . . . . . . . . .

33

ADEPG Formació Una tardor plena de propostes . . . . . . .

36

ADEPG · Nous socis . . . . . . . . . . . . . . . .

39

El comerç de l’ADEPG Casa Marisol, 50 anys de bona qualitat

41

Empreses de l’ADEPG Beceëne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solutiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43 45

Som d’aquí! Saps què t’ofereix, l’ADEPG?

51

20 11è Programa de Direcció de Pimes (pàg. 28)

3


Martí Sistané Planella President ADEPG

L’Associació que volem ser Un cop deixat enrere el parèntesi que sempre aporta l’estiu, durant aquesta època de l’any tot flueix a un ritme diferent i amb una cadència distinta. Afrontem la tardor amb un panorama d’inestabilitat política i una economia convalescent que, malgrat els símptomes evidents de recuperació, encara mostra una fragilitat com de cristall, envoltada del temor que es pugui trencar en qualsevol moment. Fent una ràpida ullada a les previsions econòmiques pel darrer trimestre de

«...Una associació oberta a la realitat, prenent un paper actiu ..., amb una consciència solidària alhora que absent d’ideologies obsoletes o perjudicis caducs.»

l’any observem que l’economia mundial, afectada per una desacceleració del comerç a escala global, presenta signes de debilitat que han rebaixat les

L’ADEPG compta amb un ric arsenal de persones i la potència que li atorga

expectatives de creixement previstes, tot apunta a que seran similars a les

la variada gamma de les seves intel·ligències. No podem desaprofitar aquest

aconseguides el 2015 .

potencial només treballant el dia a dia del present, sinó cal tenir vocació d’estadista i treballar també en clau de futur per construir una entitat que

Pel que fa a la zona euro, el Banc Central Europeu ha jugat des de fa mesos un

transcendeixi els mandats i les persones, una associació viva, plural i compro-

paper molt actiu per tal d’impulsar l’economia i combatre la tendència negativa

mesa per tal d’aconseguir reeixir projectes que requereixen anys de maduració

dels preus. Malgrat que s’han superat els retrocessos patits al 2012 i al 2013, el

però que aporten estabilitat en el temps.

seu creixement econòmic és encara dèbil i les previsions assenyalen uns resultats una mica inferiors als de l’any passat.

Una associació oberta a la realitat, prenent un paper actiu i de plena implicació en cada situació que afecta la nostra societat, amb una consciència solidària

Per la seva banda, l’economia espanyola es preveu que mantindrà durant

alhora que absent d’ideologies obsoletes o perjudicis caducs.

el 2016 un creixement sòlid, però més moderat que l’any anterior. Essent la demanda interna el factor clau de la recuperació, en un entorn dominat per

Una associació dialogant, capaç d’establir converses amb tots els actors

una inflació encara negativa i unes condicions de rendibilitat del deute públic

socials, amb respecte i consideració per les idees de l’altre, cercant complicitats

molt favorable.

i amb voluntat d’acords que aportin beneficis a la societat de la què en forma part i a la qual serveix.

L’ocupació continua sent el seu principal forat negre i, tot i que el mercat de treball ha millorat i s’ha reduït la taxa d’atur, ostenta les posicions més negatives

Una associació analítica i racional amb la diagnosi de les causes del problema

de la zona euro.

al mateix temps que perseverant i incansable amb el treball de la posada en marxa del procés de canvi que aporti la solució.

L’economia catalana manté un vigor important, amb un creixement més pausat que l’any anterior, impulsada per la demanda interna, que lideren el consum

Una associació íntegra, honesta, creativa i entusiasta, amb caràcter propi i

de les llars i la inversió productiva en béns d’equipament.

amb una actitud de lideratge que generi al seu voltant credibilitat i confiança. Capaç d’aprendre en cada experiència viscuda en el present per tal de divisar

Des del vessant del mercat laboral, l’augment de l’ocupació ha portat la taxa

oportunitats de futur; que esdevingui un portaveu autoritzat de la comunitat

d’ocupació de l’economia catalana a nivells similars als de la mitjana europea,

empresarial.

malgrat que la taxa d’atur, tot i la reducció experimentada, es manté encara força per sobre dels estàndards europeus.

Aconseguir aquest propòsits està a les mans de totes les persones que formem l’Associació, dels homes i dones que amb entusiasme i resolució encarem

Pel que fa al comportament de les nostres comarques, comptem amb infor-

el futur, defugint el desànim i creixent-ne en front de les no volgudes però inevi-

mació detallada a partir de les successives edicions de l’Informe ADEPG de

tables adversitats.

Conjuntura Econòmica al Penedès i el Garraf, presentades, cada vegada, a les tres seus de l’Associació.

En cada un de nosaltres hi ha la força i la llibertat per a escollir i treballar per l’associació que volem ser.

En aquest entorn l’ADEPG inicia una nova etapa o, si ho preferiu, continua el seu camí incorporant noves persones a les què ja fa anys que vénen treballant per l’Associació; nou muscle per afrontar amb èxit els partits més difícils que se’ns presentin. Amb la nova Junta, recentment constituïda, obtenim una àmplia representa-

Martí Sistané

ció dels nostres associats i del teixit empresarial de les nostres comarques.

President

5


6


8


ADEPG · Noves petjades

Martí Sistané Planella, nou president de l’ADEPG El passat 25 de juliol va ser proclamat el nou president de la primera organització empresarial del Penedès i el Garraf per al quadrienni 2016-2020, el ribetà Martí Sistané. En la sessió ordinària de l’Assemblea General de Socis de l’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf va sortir escollit Martí Sistané per tal de liderar l’entitat en els propers quatre anys. Martí Sistané té 56 anys i va néixer a Barcelona. Avui dia resideix a Sant Pere de Ribes. És consultor d’empreses especialitzat en les àrees de Màrqueting estratègic i Financial management. Ha cursat les carreres de Ciències Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses. Ha desenvolupat diversos càrrecs directius en empreses del sector editorial, financer i bancari. Des de l’any 2009 és fundador i director de la consultora d’empreses Proment Consulting. En aquests darrers dos anys Martí Sistané ha participat activament en la Comissió d’Estratègies, en la Comissió Financera de l’ADEPG i ha format part de la Junta Directiva de l’entitat. També col·labora en la iniciativa ADEPG Advising, de suport als iniciadors d’activitat i orientació a la nova empresa. A més, ha format part de la xarxa consular de l’Associació, representant l’entitat al municipi de Sant Pere de Ribes. A banda, ha estat professor de l’Escola de Direcció d’Empresa i ha impartit nombroses accions formatives a càrrec de l’ADEPG. Per tota la seva trajectòria dins l’entitat, el mandat de Sistané suposa una línia de continuïtat.

D’esquerra a dreta: Francesc Güell, vicepresident; Anna Cols, vicepresidenta; Martí Sistané, president; Conxi Martínez, vicepresidenta; i Ramon Novell, vicepresident.

Martí Sistané és el sisè president de la història de l’entitat. Els predecessors són Joan Mercadé (president fundador), Josep Piqué Tetas (1991-1997), Joan Anton Matas Arnalot (1998-2006), Xavier Cardona Torrandell (2006-2014) i el mateix Jordi Solé Tuyà (2014-2016).

9


L’entrevista consular · Gelida i Subirats

David Delgado «L’ADEPG juga un paper com a pivot entre les iniciatives privades i públiques» Quins són els principals factors competitius del nostre territori? - Corredor natural - Proximitat a la capital, i conseqüentment, a l’àrea metropolitana - La qualitat mediambiental

Quina és l’activitat de l’empresa? Estudi d’arquitectura

10

David Delgado Vendrell té 38 anys, és gelidenc de naixement i un apassionat de la innovació tecnològica i la comunicació digital. Arquitecte de professió, el 2004 va crear l’estudi DDV Arquitectura i també col·labora en la gestió del negoci familiar de restauració Cal Matías. És membre de la junta directiva de l’ADEPG des del 2014 i cònsol des dels inicis.

· Què té Gelida? Quins són els seus atractius per a l’empresa? Gelida és la porta del Penedès o d’entrada a l’àrea metropolitana. És un pròleg turístic, l’entorn natural avisa d’un nou entorn paisatgístic, a la falda de la serralada litoral i coronant els primers camps de cultiu de vinya.

· Com hauríem d’orientar l’economia del Gran Penedès Primer de tot aprofundir en la vinculació a Barcelona. La seva proximitat i el potencial com a pulmó verd en la frontera amb l’àrea metropolitana esdevenen un potencial que encara no s’ha aprofitat, després de dècades de parlar-ne. Per altra banda, hem de treballar la preservació del territori com a principal valor afegit, però sempre vinculant-lo a les activitats econòmiques que ho facin sostenible. Del contrari ens empobriríem a gran velocitat.

Té avantatges logístics en infraestructures de mobilitat: trens regionals, accés complet a l’AP7.

· Quin paper juga l’ADEPG en relació amb el Penedès i el Garraf?

La seva proximitat a l’àrea metropolitana també és un avantatge per als treballadors i l’entorn mediambiental és incomparable.

L’ADEPG juga, per a mi, un paper com a pivot entre les iniciatives privades i públiques, sobretot.

· Què té Subirats? Quins són els seus atractius per a l’empresa? Encapçala la capitalitat de la vinya, en tant que municipi que la preserva com a valor i té una gran qualitat mediambiental.

Alhora esdevé el principal partner per als generadors d’iniciatives empresarials al territori.

Té un extens territori municipal amb accés a l’AP7 i a la N-340, en ple corredor natural. I té un alt potencial com a substracte per a empreses del sector turístic, ja sigui relacionat amb el vi directa o indirectament.

L’ADEPG és qui aporta un punt de vista amb l’enfoc estratègic suficientment alineat amb els actors propulsors de l’economia com per a garantir un equilibri a mitjà-llarg termini en la consecució d’èxits territorials.

Consulteu les delegacions de la Xarxa Consular als diferents municipis del territori a www.adepg.cat/cat/associacio_xarxaconsular.php


Medi ambient

Les empreses, imprescindibles per assolir un desenvolupament global sostenible Més de 600 empreses de 75 països es van citar a Nova York els passats 22 i 23 de juny. Es van reunir amb líders de la societat civil, representants de les Nacions Unides i governs per encaminar les iniciatives del sector privat cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Es tracta de la Cimera de Líders del Pacte Mundial de les Nacions Unides 2016, el primer fòrum oficial d’empreses des del llançament dels ODS, centrada en marcar el full de ruta per alinear l’estratègia de les empreses amb els Objectius i complir amb l’agenda 2030 de les Nacions Unides.

12

El 89% dels directors executius (CEO) exposa que el compromís amb la sostenibilitat s’està traduint en un impacte real dins la indústria. L’estudi The United Nations Global Compact-Accenture Strategy CEO Study 2016, Agenda 2030 afirma que els líders empresarials estan acceptant assolir el lideratge en la resolució dels problemes

de la societat. D’altra banda, un 87% creu que els ODS representen una oportunitat essencial per repensar els enfocaments de sostenibilitat i un 49% diu que les empreses esdevindran l’agent més important en la consecució dels objectius pel 2030.

El Fòrum del Sector Privat de les Nacions Unides, programat pel 19 de setembre a la seu de l’organització internacional, és la propera fita en l’estratègia Making Global Goals Local Business i servirà per explorar el rol de les empreses en la resolució de conflictes i de la inestabilitat.


13


La cuina de l’estrès Josep Maria Matas jmmatas@matasarnalot.com

El comentari

Productes de proximitat o agrobotigues d’agrupacions de productes agraris, en mercats locals o en altres llocs que no siguin establiments comercials permanents, a distància o en venda ambulant, sempre exhibint l’acreditació i el logotip.

Un desig, per començar. Que aquesta febre pels productes de proximitat que alguns en diuen de Km 0 no esdevingui una moda que, com totes les modes, vénen i se’n van. Hauria de ser el meu desig que perduri per sempre.

14

Per aclarir una mica el tema, ja que sembla una mica dispers, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha creat una acreditació específica i gratuïta per a la venda de proximitat de productes agroalimentaris (decret 24/2013) i que respon a la demanda creixent dels productors agraris d’obtenir un reconeixement específic per a aquest tipus de comercialització, ajudant a la venda directa i de circuit curt i defensant els productors locals. En el circuit curt intervenen els productors a través d’una persona intermediària. Es pot fer en establiments minoristes o agrobotigues, en establiments de turisme rural i de restauració, en venda ambulant o a distància, amb identificació dels productes amb el logotip. En la venda directa els productors l’ofereixen sense intervenció de persona intermediària, pot ser en la pròpia explotació

Una cosa que no m’acaba d’agradar és que, sota el paraigua de proximitat, alguns productes, per aquest fet, solen augmentar de preu. Crec que hauria de ser un preu just, i endevina què s’entén per preu just; cadascú té el seu. Llàstima és que, possiblement, no hi hagi tanta quantitat de productes per abastir els consumidors, amb el perill que sorgeixi aquella cosa tan nostra com podria ser el donar gat per llebre. Cal comprar a gent de confiança. La producció ecològica ben portada a terme i sense enganys s’adapta a les necessitats de particulars i de la gastronomia que confia en els productors que són més a la vora en un “jumelage” conspirador i amb permís d’Hisenda que, quan treu el nas, acostuma a haver-hi problemes pel tema de papers, de control i del pagament d’impostos. Ja els hi pots explicar que es tracta de productes autèntics, saludables, respectuosos amb l’entorn i el medi ambient i que els volen oferir sense passar per les rutes de comercialització establertes. Un altre problema el trobem pel que fa a la Sanitat ja que el Departament no permet la venda directa sense el pertinent control i registre sanitari. A tots ens agrada el producte bo i de temporada i els xefs ja fa temps que pregonen que el més important de la seva cuina és el producte; el producte

bo, s’entén. D’aquesta manera s’han pogut recuperar productes que estaven condemnats a desaparèixer. A la nostra comarca tenim l’exemple dels brotons i els espigalls de la col brotonera, que com sabem són dues parts de la mateixa col (Brassica oleracea) que corresponen a fases diferents del creixement, i l’escarola perruqueta o de cabell d’àngel. Som conscients que molta gent no coneix els productes autèntics i es corre el perill que no els hi agradin. Seria bo fer un petit reciclatge del gust dels productes autèntics ja que el gust generalitzat correspon a sabors dels grans mercats globalitzats. Penso que els nostres productes i la nostra cuina de sempre tenen molt a veure amb els nostres valors tradicionals i principals. Aquesta campanya oficial té el suport de la FICCG (la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica) que estan fomentant les relacions comercials entre els productors locals, el públic en general i els restaurants. No conec a ningú que no li agradi tot lo bo, bé... pot ser sí.


Sopa de lletres

Curiositats

Jordi Bastard és un periodista d’aquells que li agrada comprovar tot allò que farà servir pels seus llibres d’una forma directa, que és la millor, trepitjant els carrers i els pobles. Així pot valorar el que relata i explicar les seves pròpies vivències per tal que els que llegeixin els seus escrits s’identifiquin amb una realitat. En aquest llibre fa un recorregut per molts indrets de Catalunya, alguns més coneguts que d’altres, i comparteix experiències, sabors i àpats, com el ranxo a bord, menges emmascarades, collita de bolets i més temes que ens faran delectar-nos en el pensament fins que siguem capaços de desplaçar-nos fins als llocs que ens recomana.

El 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, es fa a la sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el Sopar de les Estrelles, un gran esdeveniment, únic i irrepetible, de promoció de la cuina catalana, que també vol ser un homenatge a tots els xefs catalans que han contribuït a posicionar Catalunya com a Regió Europea de la Gastronomia.

“100 coses per fer El sopar de les estrelles més brillant a Catalunya...” de la història

Per primera vegada, 7 xefs catalans amb estrella Michelin: Carme Ruscalleda de Sant Pau; Joan Roca, d’El Celler de Can Roca; Paco Pérez, de Miramar i Enoteca; Jordi Cruz, de l’Àbac; Fina Puigdevall, de Les Cols; Paolo Casagrande, de Lasarte; i Raül Balam, de Moments, sota la direcció de Nandu Jubany, elaboraran conjuntament un sopar durant el qual es farà un homenatge a tots els cuiners i cuineres que han contribuït a que la gastronomia catalana sigui reconeguda arreu del món, tant aquells que actualment tenen

alguna estrella, com els que un dia la van tenir (Ferran Adrià, Mey Hoffmann, Santi Santamaria, Juli Soler, Jean Luc Figueras, i altres), com aquells que han mantingut un compromís ferm amb els productes de la terra. Tots ells han contribuït a què Catalunya sigui actualment una destinació gastronòmica de prestigi. Amb aquest esdeveniment, la gastronomia catalana que viu un moment extraordinari, lluirà més que mai, pel reconeixement internacional de què gaudeix. El potencial culinari s’ha convertit en un dels principals productes turístics que doten de valor la destinació catalana. I, com a Regió Europea de la Gastronomia 2016, Catalunya s’ha marcat un repte: aconseguir que la gastronomia, a partir del triangle entre cuina, producte i territori, esdevingui un factor clau per a la singularització de la nostra destinació i per al reforç de la seva identitat.

Saviesa popular “Si vols collir vi i gra, sembra aviat i poda tardà” Veurem els que han fet cas de la dita. Per més que aquest any ha estat molt calorós, amb pluges a destemps, segurament hi haurà una gran verema, amb molt grau, però amb menys quantitat. Algú se’n podrà alegrar... pels excedents d’anys anteriors.

“Primer són les meves dents que els meus parents” So podria voler dir que primer interessa’t pel teu benestar i després el dels altri; o sia, primer menjo jo i si em sobra el comparteixo amb els demés. A vegades, s’han d’atendre primer les necessitats pròpies abans que les dels altres, fins i tot encara que es tracti de persones molt properes com els parents carnívors, i no caldrà serrar les dents.

15


Estrelles i forquilles

El Groc un equip jove amb moltes ganes d’innovar i ser referent El Pau, la Marta i l’Àlex traslladen tots els valors i l’essència del Groc a la Plaça de la Mediterrània, al barri de Baix a Mar, de Vilanova i la Geltrú

16

Ens va sorgir l’oportunitat de comprar el local de la Plaça de la Mediterrània i no ens ho vam pensar ni una mica, comenta l’Àlex López. El local estava perfectament equipat, totalment predisposat a ser un restaurant. Les condicions econòmiques milloraven molt respecte el local del centre i, a més, ens apropàvem a la platja, tot i no estar a primera línia. Això vol dir, millor aparcament i accés des de fora de la ciutat. Tots els condicionants eren perfectes perquè El Groc esdevingués el millor Groc.

El Pau, la Marta i l’Àlex, els líders del nou Groc, van capitanejar el restaurant durant un any i mig al centre de la capital del Garraf fins que ara fa gairebé un any es decideixen a apostar per la zona marítima. Ho vam tenir molt clar des del principi; tot eren avantatges, comenta el Pau. Sobretot el tema aparcament que ens apropa molt més al client d’empresa.

Un equip jove ple de ganes i coneixement La Marta i l’Àlex són els xefs del restaurant. Tots dos tenen una àmplia formació acadèmica; la Marta, a l’escola Hofmann i a l’Espai de Sucre, i l’Àlex, al Sant Ignasi. Abans d’agafar el lideratge de la cuina del Groc, tot i la seva joventut, han passat per diferents restaurants d’arreu del món.

CAFÈS NOVELL, S.A. POL. IND. ESTACIÓ DE MERCADERIES C/ FONT DE L’AVELLANER, S/N TEL. 93 890 12 11 (6 línies) • FAX 93 817 02 45 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS www. cafesnovell.com • cafesnovell@cafesnovell.com


El Groc Pl. de la Mediterrà ni Vilanova i la G a, 2 eltrú T. 938 141 73 restaurantelgr 7 oc.com

La resta de l’equip del Groc també té una molt bona base acadèmica tant a la cuina com a la sala. El Groc aposta per un equip jove i dinàmic, amb una mitjana d’edat que ronda els 27 anys. Cuina tradicional amb aires exòtics L’experiència dels seus xefs fa que la cuina, d’arrel totalment tradicional estigui marcada per tocs internacionals en la tècnica i també en el producte; això sí, tractant el producte de temporada com a gran protagonista. L’Àlex i la Marta defineixen el seu estil culinari com la cuina de sempre posada al dia que tira de tradició i tècnica tradicional però que innova en tots els aspectes. I amb una relació qualitat preu molt interessant.

La carta és estable però inclou receptes de productes de temporada que van variant en funció de l’estació de l’any i els productes de proximitat. Els postres de la Marta són un gran revulsiu ja que s’aposta per una gran varietat de postres artesanals i econòmics per apropar el client a gaudir d’un bon final d’àpat. Aposta per la diferència La joventut de l’equip fa que les idees més agosarades acabin sent un bon projecte innovador i que el diferencia de la resta. El Groc aposta per apropar la cuina més internacional de la mà de diferents xefs reconeguts. En aquest context, va iniciar un cicle de sopars mensuals, en dijous, en els quals les receptes són elaborades pel mateix xef. En aquest primer va ser Reiko Saito, del restaurant Apunto, qui es va estrenar amb un gran èxit de participació.

Una altra idea que està quallant entre el nostre públic, comenta l’Àlex, el cap de sala de El Groc, són els menús per compartir. El mateix menú de la carta es pot compartir de tal manera que s’ofereix en mitges raccions a forma de tapes i un segon plat. La veritat és que cada vegada té millor acollida. Enfocat a l’empresa El Groc, en la seva nova ubicació, vol ser un dels restaurants de referència per a les empreses. La facilitat d’aparcament i la facturació mensual que ofereix fa que sigui molt llaminer per al client d’empresa. A més, ofereix menús especials per a grups de fins a 80 persones. Àmplia oferta gastronòmica Podem anar a dinar al Groc tots els dies, excepte els dilluns, i a sopar els divendres i dissabtes. Ofereix menú diari i els caps de setmana una carta exquisida i molt treballada i menús per a grups.

17


18


19


L’empresa

Mas Albornà crea La Bugaderia, un projecte social que suma oportunitats i compromís social

La Fundació Mas Albornà conjuntament amb la Cooperativa Social Penedès arrenquen aquest nou projecte amb essència i vocació social per a la inserció laboral de persones amb discapacitat. 20

La Bugaderia és una iniciativa de base social amb la finalitat de crear oportunitats laborals a persones amb discapacitat i especials dificultats. Ofereix servei de bugaderia tant per a l’hoteleria (restaurants, hotels, allotjaments rurals, col·lectivitats) com per a empreses i tintoreries. Reuneix tres condicions que la fan única en la seva categoria: la proximitat del territori, la professionalitat dels serveis i el projecte social que hi ha al darrere. I és que el projecte neix de la unió entre la Fundació Mas Albornà (dedicada des de fa més de 45 anys a la integració de persones amb discapacitat) i la Cooperativa Social del Penedès (amb una dilatada trajectòria en el sector de les bugaderies per part dels

seus socis). La suma de persones, coneixement, capacitats i saber fer donen com a resultat la major bugaderia del Penedès amb una àmplia carta de serveis. La iniciativa de La Bugaderia cobreix un doble buit al Penedès: el social i l’empresarial. D’una banda, el territori s’enriqueix amb un projecte social i responsable que posa de manifest les sinergies existents i l’emprenedoria entre organitzacions socials. D’altra banda, La Bugaderia -amb les seves noves i modernes instal·lacions- neix oferint serveis i una capacitat de 2.000 kg de roba al dia, que fins ara no hi havia disponibles a la comarca, millorant així la qualitat de l’oferta i competitivitat del territori.

Instal·lacions i els serveis La Bugaderia disposa d’unes noves i modernes instal·lacions de 300 metres quadrats ubicades al polígon industrial de Sant Pere Molanta, que fan que sigui la bugaderia més gran del Penedès, amb una capacitat per a gestionar 2.000 kg de roba al dia, i està preparada per a 3.000 kg en un futur. Disposa de maquinària de darrera generació i de gran capacitat. A més, fa una clara aposta per la cura del medi ambient utilitzant plaques solars per a l’escalfament de l’aigua. La Bugaderia ofereix serveis integrals a equipaments d’hostaleria, empreses i tintoreries (rentat, planxat manual i a màquina i transport) així com l’opció de rènting i man-


La Bugaderia

Carrer Montsen y 10-12 P. I. St Pere Mol anta Olèrdola Tel. 902 191 10 4 www.AlaBugad eria.cat

teniment de la roba d’hoteleria (llençols, estovalles...) i de la roba laboral que compta amb a un servei propi de costura. A més a més, gràcies a l’experiència d’anys en la gestió de bugaderies, La Bugaderia ofereix la possibilitat d’instal·lar un servei intern de bugaderia dintre de les empreses que ho requereixin, encarregant-se de tot el procés: instal·lació i subministrament de la maquinària i dels productes, selecció i gestió del personal, tria del mobiliari i accessoris i manteniment de la maquinària. Finalment, hi ha la possibilitat de fer el seguiment de qualitat i de traçabilitat per peça de roba a través de xips (seguiment RFID), un servei que garanteix el control de la roba a les empreses que ho necessiten. Història d’una sinergia Mas Albornà va posar en marxa a finals de 2015 una bugaderia interna, amb la finalitat de cobrir les necessitats pròpies de la fundació, especialment les de la llar-re-

sidència, amb 54 persones ateses. Es van adequar unes instal·lacions al Mas de Les Cabanyes i es va formar i capacitar professionalment un equip de 4 treballadors provinents d’altres àrees de l’entitat. Gràcies a la col·laboració amb la Cooperativa Social del Penedès, la qual aporta al projecte tot el know-how i l’experiència en la gestió de bugaderies, es veu ràpidament el potencial d’anar un pas endavant i oferir serveis de bugaderia a clients externs. Els resultats amb els primers clients són molt satisfactoris. Ràpidament i gràcies a la bona acollida de La Bugaderia i les bones perspectives de creixement, a finals del mes d’abril s’aposta per fer una bugaderia més gran i de més capacitat a uns espais de Mas Albornà ubicats al polígon industrial de Sant Pere Molanta. S’inicien les obres d’adequació, les quals finalitzen el mes d’agost. A partir de setembre ja comença la nova etapa de La Bugaderia, un espai de serveis ampliat, renovat i

CONVENCIONS I CONFERÈNCIES FIRES I CONGRESSOS EXPOSICIONS FESTES POPULARS ACTIVITATS ESPORTIVES DESFILADES

C. Solicrup, 21 Nau B · 08800 Vilanova i la Geltrú

amb maquinària de darrera generació amb capacitat per a gestionar més volums de roba i clients gràcies també a l’ampliació de l’equip de professionals.

21


22


Laboratori d’idees

Fixar metes Als inicis de cada cicle vital hi ha un component habitual a la nostra conducta com a éssers humans que és el de marcar-se propòsits i fixar objectius. Després, de cara al veritable assoliment de l’èxit, un altre assumpte serà el com, el quan i el per a què; a més a més del grau de compromís que observem de nosaltres mateixos i les nostres metes. Val a dir que només el 8% de les persones que emprenen aquestes tasques acaben per desenvolupar-les amb criteri. Però no només és responsable el compromís en el 92% de fracàs. Es produeixen al llarg dels processos una sèrie d’errades persistents en iniciar el mètode de fixació de metes. Sens dubte, no és fàcil. Si ho fos, aquest altíssim percentatge de fracàs es veuria reduït notablement. Els nostres conflictes interiors juguen un elevat paper en això. Vegem què podem substituir a les nostres conductes per recollir millors rendiments. 1. Omplim la nostra ment d’objectius com si fos un carro del súper, a una compra

compulsiva. Planteja-te’n pocs, petits i sostinguts a un marge de temps.

puguin tenir en el resultat final que pretenem.

2. Concentra’t i clarifica què és exactament el que vols. Avalua i observa que no siguin contradictoris o que entrin en conflicte amb les teves creences. No siguis ambigu.

7. L’objectiu ha de ser revelador clar de l’esforç que posarem.

3. Saps què vols aconseguir? Posa llum i taquígrafs i visualitza què i com és això que vols aconseguir. Experimenta-ho a la teva ment perquè quan es produeixi ho puguis identificar amb claredat. 4. Ets on ets i per arribar a on vols estar tens un camí per recórrer. En tant que sigui possible, també cal visualitzar- ho prèviament per traçar cada revolt com ho fa un pilot de Fórmula 1; sense necessitat d’obrir els ulls. 5. Analitza abans quines són les teves pors i creences limitadores per tal de contrarestar-los, si en algun moment del recorregut poguessin paralitzar-te. 6. Necessitem realisme i avaluar els sacrificis, riscs i la influència que els nostres actes

8. Cadascun dels nostres actes ha d’inspirar els següents. És sens dubte una bona forma de recarregar la bateria que ens manté actius en pro de l’assoliment de l’èxit. 9. Agrair-nos i premiar-nos també omple els nostres músculs d’aquesta energia per fer més passos. No cal ajornar-ho i és genial mantenir-ho al llarg de tot el procés. Aclarir i esclarir-se sense receptes forma part d’un mètode que pots construir de manera personal. Només així podrà servirte, convertint les teves accions en veritables armes poderoses per a la consecució del que veritablement desitges. La resta, el que a tu no et serveixi, ho deixem fora. Ciprià Pernas Soluciones para las personas

23


Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica

Estudi realitzat per

Les comarques del Penedès-Garraf, entre les més dinàmiques de Catalunya El Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Garraf estan registrant ritmes de creació d’ocupació molt elevats. De fet, totes tres se situen en ritmes al voltant del 5%. Cal assenyalar que al conjunt del Principat l’ocupació creix en un 3,7%. Les comarques que mostren major dinamisme són les de muntanya -Cerdanya, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà- i només Osona, entre les de certa dimensió, obté un millor registre (5,4%). El Garraf registra ritmes de creació d’ocupació històrics durant els dos primers trimestres de l’any, especialment en la Construcció.

26

El ritme de creació de llocs de treball a la comarca assoleix valors gairebé històrics. Durant el primer trimestre de 2016 la taxa interanual s’ha situat en el 6,1% i s’ha mantingut en el 4,7% durant el segon trimestre. Aquesta dinàmica positiva del mercat

laboral es deu principalment al bon comportament del treball assalariat, que registra un increment del 8,0% i del 6,1% respectivament, mentre que el treball autònom mostra un dinamisme més moderat, amb augments d’entre l’1,5 i el 2% interanual. El nombre d’establiments també experimenta un creixement elevat, lleugerament superior al 4%. El sector de la Construcció és el que es mostra més dinàmic, amb taxes de creació d’ocupació superiors al 10% interanuals. A més, el sector Serveis i la Indústria també mostren una important fortalesa, sobretot durant el primer trimestre, amb taxes del 5,4% i 7,1%, respectivament. S’intensifiquen els ritmes de creació d’ocupació a l’Alt Penedès, que se situen per sobre del 4% La recuperació iniciada durant la segona part de 2014 es consolida i en el decurs

del segon trimestre de 2016 la creació d’ocupació se situa en el 4,7% interanual. De nou, el treball assalariat és el que registra un major creixement, del 5,6% interanual, front l’1,1% del treball autònom. El nombre d’establiments també experimenta un augment, però a ritmes més moderats que el 2015 (del 2,8% interanual). Per sectors, la Indústria és el que mostra un major dinamisme, sobretot durant el segon trimestre, amb un creixement del 6,1%. De fet, la Indústria deixa enrere les xifres negatives registrades des de l’inici de la crisi. Al seu torn, la Construcció modera el seu creixement respecte el 2015, tot i que es manté a ritmes elevats (4,5%). Per últim, el sector Serveis segueix mostrant una sòlida trajectòria, amb increments lleugerament superiors al 4%. El Baix Penedès manté durant el primer semestre de 2016 els ritmes elevats de creació d’ocupació del 2015. La Cons-


el ... b de. Am ort p su

trucció perd protagonisme front a la Indústria, que experimenta un fort avenç Amb un ritme de creació d’ocupació del 5,0% interanual durant el segon trimestre, el Baix Penedès se situa entre les comarques catalanes amb un millor registre (la 5a). Es consolida, per tant, el fort dinamisme ja experimentat durant tot el 2015. El Síntesi d’indicadors principals De nivell o volum Llocs de treball Centres de treball Atur registrat Taxa excedent laboral (%) Taxa atur estimada (%) Contractacions

major creixement l’experimenta el treball assalariat, que augmenta en un 6,6% interanual, mentre que el treball autònom creix a ritmes més moderats, de l’1,0%. Per contra, s’observa un canvi de tendència en l’evolució del nombre d’establiments, que ha anat moderant els ritmes de creació de teixit empresarial progressivament (se situa en l’1,5%).

El principal motor de la recuperació de l’economia comarca segueix sent la Indústria, que durant el segon trimestre creix a ritmes molt elevats (9,9%). La creació d’ocupació a la Construcció segueix sent important (5,6%) però modera els ritmes respecte el 2015. Al seu torn, el sector Serveis manté el dinamisme ja registrat a finals d’any, del 4,1%.

Garraf

Alt Penedès

Baix Penedès

Gran Penedès

1r sem. 16

1r sem. 16

1r sem. 16

1r sem. 16

35.268 4.112 9.870 28,0 14,8 12.628

36.664 3.442 6.720 18,3 13,3 10.288

24.246 2.687 8.682 35,8 19,4 7.072

96.178 10.241 25.273 26,3 n.d. 29.988

4,7 4,1 -12,7 11,1

4,7 2,8 -14,1 18,5

5,0 1,5 -12,2 6,8

4,8 3,0 -12,9 12,4

Dinàmica (variacions interanuals) Llocs de treball (%) Centres de treball Atur registrat Contractació Sectors que més creixen (%) · Construcció · Hoteleria · Altres act. socials...

13,8 6,4 5,9

· Hoteleria · Transp. i comunic. · Educació

11,1 8,1 6,3

· Indústria · Altres act. socials... · Administrac. i SS

9,9 9,0 8,9

· Construcció · Hoteleria · Indústria

8,3 6,8 6,1

· Administrac. i SS · Transp. i comunic. · Agricultura

-1,9 0,1 0,0

· Mediació financ. · Altres act. socials... · Administrac. i SS

-0,5 -0,2 -0,2

· Mediació financ. · Comerç · Agricultura

-1,7 -1,4 1,1

· Agricultura · Mediació financ. · Administrac. i SS

0,5 1,2 1,4

Sectors amb major pèrdua (%)

27


28


29


Gent emprenedora

Josep Sadurní «La clau de Vilanova és definir què vol ser» Josep Sadurní és vilanoví de tota la vida, però ha tombat molt pel món per aprendre tots els secrets de la seva professió, que l’apassiona i la viu com el primer dia després de dedicar-s’hi durant més de 40 anys.

30

Què té el Gran Penedès que no tinguin altres territoris? És un espai bo però té un inconvenient, no és una zona amb alt poder adquisitiu, exceptuant Sitges; Tot i que tenim dos velocitats davant la crisi, l’Alt Penedès no està tan afectat. Quines són les principals amenaces d’aquestes comarques? El Penedès crec que està força ben estructurat en l’agricultura i té indústria. Pel que fa a la costa és necessari mantenir la indústria actual i ampliar-la i millorar les infraestructures turístiques per evitar que vagin a menys. Per altra banda, les grans superfícies són un altre greu problema per al comerç de la zona. Com serà el futur paisatge de la zona? És una zona privilegiada pel que fa a comunicacions. L’àmbit professional i en clau de futur pot millorar si definim bé cap on anem. El gran debat de Vilanova i la Geltrú

sempre ha estat “què volem ser?” i “cap on volem anar?”, però crec que no es fan polítiques per reforçar l’expansió de la indústria i el turisme, com propiciar la creació d’hotels. Sitges és un referent, han sabut triar i enfocar tots els esforços per aconseguir-ho. La clau de Vilanova és definir-se. Era una gran ciutat industrial, però l’augment del preu del sòl va fer que morís pràcticament tota la indústria en favor de Vilafranca. Pel que fa al seu sector, com valora des de dins l’evolució? El tractament d’aigües, osmosis i piscines han evolucionat a un bon ritme. Malgrat un estancament per la crisi, actualment, s’està reactivant lleugerament. Fa gairebé 40 anys que m’hi dedico i avui en dia no tenen res a veure els avenços en aquest camp. Donat que cada vegada plou menys, es fa més necessari el tractament dels recursos hídrics de què disposem, bé siguin de pous, o aigua del mar, per tal d’atendre les necessitats de la societat.

Quants anys fa de l’empresa? Com va començar l’aventura? Cetagua es va fundar el 1977 i jo personalment porto 42 anys en el sector, prèviament a una multinacional per adquirir el rodatge i els coneixements necessaris per crear la nostra pròpia empresa. Durant 25 anys he estat membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Tècnics i Industrials de Piscines i 15 anys com a president. També vaig ser president de la Federació Espanyola d’Associacions de Piscines i representant a l’administració en la generació de normatives, assesorant al Ministeri de Sanitat i representant per l’estat a la Federació d’Associacions Europees de Piscines i Wellness. L’evolució és contínua, per això aquestes entitats han de proporcionar els coneixements a les empreses per combatre nous microorganismes i investigar per aconseguir la millor qualitat de l’aigua.


Cetagua C. Josep Coroleu, 13 Vilanova i la G 5 eltrú T. 93 815 52 50 www.cetagua.e s

El test de la gent emprenedora 1. El seu vehicle preferit... El cotxe 2. Les seves vacances a... Pel món, i a Menorca 3. La seva ciutat preferida Vilanova i la Geltrú 4. Un llibre que l’hagi marcat... Llegeixo literatura tècnica 5. Quantes trucades rep diàriament al seu mòbil? Entre 30 i 50

A més, hem d’estar molt al dia per poder adaptar les instal·lacions a les normatives canviants. És molt important saber que les piscines d’ús públic han de complir una normativa que regula el Reial Decret 742/2013, però no se sap i la majoria no ho compleixen fins que apareix la inspecció. Qui són els clients? Des d’indústries de diferents sectors fins al client particular. Quan vam començar el 70% de la feina estava vinculat al tractament d’aigües i la resta a piscines, avui és un 50-50. Durants aquests anys hem fet piscines com la de les Termes Montbrió, del Càmping Platja Vilanova o el Càmping Vilanova Park així com piscines municipals, hotels, etc. Fem piscines amb estil i professionalitat. Fa vint anys fèiem 70 piscines l’any, ara tot ha canviat. Quin és el secret per consolidar i fer créixer una empresa? No hi ha cap secret. Treball, esforç i ganes de millorar. És més difícil consolidar-la que crear-la.

Tenim clients amb els què hem treballat per a tres generacions de la família. El servei integral al client és la nostra filosofia: acompanyar-lo en tot moment. Comptem amb un laboratori d’anàlisis propi que ens agilitza molt la feina i per fer tractaments ràpids. Com porta un empresari la conciliació de la vida laboral i la vida familiar i social? Depèn de l’època. Quan ets jove és més difícil, sempre falta temps per a la família. Ara ja és diferent. En tots aquests anys ha fet més amics que clients o més clients que amics? Més amics que clients i això ens dóna satisfacció. Compensa que hi dediquis tant esforç i temps. Els fills, la continuïtat... La meva filla és la cap del laboratori, sembla ser que sí ...

6. I correus electrònics? Si traiem els spams, 30. 7. Qui més contamina més ha de pagar? Dins d’unes proporcions, sí. 8. Per què paguem tants peatges? Per l’exigència del benefici social. 9. Una setmana laboral de 35 hores, és possible? Mentre no millori la conjuntura, seria contraproduent 10. Si tornés a la infància, què faria? Seria qui sóc 11. Es pot ser empresari i romàntic? Sí 12. I empresari i polític? No, tot i que la política ens afecta 13. I per què no hi ha empresaris que vulguin ser alcaldes? La política i l’empresa no es relacionen bé 14. Què els diria als nostres polítics? Que facin millor les coses i que posin per davant els interessos de la societat als seus propis.

31


32


Formació ADEPG Cursos subvencionats

Cursos subvencionats Impartició a GRATUÏTS Vilanova i a Més info Vilafranca 902 106 700 www.adepg.cat

De la mà de Foment Formació, centre de Foment del Treball, l’ADEPG impartirà un seguit d’accions formatives, finançades pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Són cursos subvencionats, sense cap cost, per a treballadors en actiu i es realitzaran a partir del mes de setembre, a les seus de l’ADEPG de Vilafranca del Penedès i de Vilanova i la Geltrú.

Eines Google

Gestió fiscal de l’empresa

Aprèn a aprofitar al màxim tots els instruments que ens ofereix l’entorn Google

Aspectes bàsics sobre fiscalitat i tributació professional i empresarial

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

Cursos organitzats per Foment Formació (Actividades Formativas Empresariales, SL) centre de formació de Foment del Treball Nacional, que s’impartiran a les instal·lacions de l’ADEPG.

www.adepg.cat

19.09.16 – 40 hores Dilluns i dimecres De 18h a 21h30 Gratuït* ADEPG Vilafranca

Tècniques de venda

Aprèn a vendre per internet i a través de les xarxes socials.

Principis, mètodes, tècniques dels processos de venda en funció dels clients

23.09.16 – 30 hores Divendres De 16h a 20h Gratuït* ADEPG Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

26.09.16 – 40 hores Dilluns i dimecres De 18h a 21h Gratuït* ADEPG Vilanova

Conducció de reunions

L’ABC de l’economia social

Aprèn a planificar i dinamitzar les reunions per a que siguin eficaces.

Eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l’economia social

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

27.09.16 – 20 hores Dimarts i dijous De 19h a 21h Gratuït* ADEPG Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

27.09.16 – 10 hores Dimarts i dijous De 19h a 21h Gratuït* ADEPG Vilanova

Comerç electrònic i botiga virtual

L’ABC de l’economia social

Aprendrem a construir la nostra pròpia botiga virtual i a promocionar-la

Eines necessàries per al bon funcionament intern de les entitats de l’economia social

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

Detalls i inscripcions a

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

Comerç a través de les xarxes

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . . * Cursos subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

19.09.16 – 30 hores Dilluns i dimecres De 18h a 20h30 Gratuït* ADEPG Vilanova

27.09.16 – 30 hores Dimarts i dijous De 18h30 a 21h30 Gratuït* ADEPG Vilanova

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

03.10.16 – 10 hores Dilluns i dimecres De 9h a 11h30 Gratuït* ADEPG Vilafranca

Emprenedoria

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Tot el que s’ha de saber per transformar la teva idea de negoci en la teva empresa

Naturalesa, exempcions, repercussió, deduccions, obligacions de l’impost...

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

04.10.16 – 60 hores Dimarts i dijous De 18h a 21h30 Gratuït* ADEPG Vilafranca

Inici . . . . Dies . . . . Horari . . Preu . . . . Lloc . . . .

07.10.16 – 20 hores Divendres De 9h30 a 13h30 Gratuït* ADEPG Vilafranca

33


34


ADEPG Formació

Una tardor plena de propostes Anglès · Conversa Curs adreçat a persones que volen recuperar fluïdesa Inici . . . 01.10.16 – 20 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 10h a 12h Preu . . . 200 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Francès · Iniciació Per a persones que volen començar des de zero Inici . . . 04.10.16 – 30 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 16h a 18h Preu . . . 300 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Gmail

36

Gestió de missatgeria i altres recursos que ofereix Google Inici . . . 07.10.16 – 3 hores Dies . . . Divendres Horari . De 10h a 13h Preu . . . 70 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Excel · Avançat Aprèn a treballar amb taules dinàmiques i llistes Inici . . . 11.10.16 – 8 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 120 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Mailchimp Disseny i edició de newsletters i gestió dels enviaments Inici . . . 17.10.16 – 12 hores Dies . . . Dilluns i dimecres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 160 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Ofimàtica bàsica Els alumnes s’iniciaran en el món de Windows, Word i Excel Inici . . . 03.10.16 – 12 hores Dies . . . Dilluns i dimecres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 160 €· Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Anglès · Iniciació Per a persones que volen començar des de zero Inici . . . 04.10.16 – 30 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 19h a 21h Preu . . . 300 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilafranca

Gestió del temps Sigues més eficaç organitzant les tasques per a ser més eficient Inici . . . 07.10.16 – 6 hores Dies . . . Divendres Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilafranca

Prezi Crea presentacions originals i animades amb Prezi Inici . . . 14.10.16 – 3 hores Dies . . . Divendres Horari . De 10h a 13h Preu . . . 70 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Tripadvisor i Booking Especial Hostaleria · Gestionar bé les opinions dels usuaris Inici . . . 18.10.16 – 3 hores Dies . . . Dimarts Horari . De 10h a 13h Preu . . . 70 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Anglès · Iniciació Per a persones que volen començar des de zero Inici . . . 03.10.16 – 30 hores Dies . . . Dilluns i dimecres Horari . De 19h a 21h Preu . . . 300 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Com captar clients Aprèn tècniques per ampliar la cartera de clients Inici . . . 06.10.16 – 4 hores Dies . . . Dijous Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

PowerPoint Domina el programa de suport de presentacions amb efectes Inici . . . 08.10.16 – 4 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Twitter Treu el màxim profit de Twitter per a la teva empresa Inici . . . 15.10.16 – 4 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Illustrator Iniciació al disseny de documents publicitaris Inici . . . 18.10.16 – 6 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Francès · Iniciació Per a persones que volen començar des de zero Inici . . . 03.10.16 – 30 hores Dies . . . Dilluns i dimecres Horari . De 19h a 21h Preu . . . 300 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilafranca

Francès · Conversa Curs adreçat a persones que volen recuperar fluïdesa Inici . . . 07.10.16 – 20 hores Dies . . . Divendres Horari . De 17h a 19h Preu . . . 200 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Manipulació d’aliments Especial Hostaleria. Obtén el carnet d’higiene alimentària Inici . . . 11.10.16 – 6 hores Dies . . . Dimarts Horari . De 16h a 19h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Mindfulness Reducció de l’estrès i augment de l’autoestima Inici . . . 15.10.16 – 8 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 120 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Relacions públiques Tècniques per a les relacions amb els proveïdors i els clients Inici . . . 19.10.16 – 6 hores Dies . . . Dimecres Horari . De 16h a 19h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova


Reputació digital Aconseguir que els nostres públics ens vegin tal com volem Inici . . . 20.10.16 – 3 hores Dies . . . Dijous Horari . De 10h a 13h Preu . . . 70 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

InDesign Iniciació a l’edició de publicacions impreses Inici . . . 21.10.16 – 12 hores Dies . . . Divendres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 160 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Entrevistar candidats

Tècniques de coaching

Com treure el màxim profit d’una entrevista de treball Inici . . . 21.10.16 – 4 hores Dies . . . Divendres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Aplica aquesta disciplina en la gestió de recursos humans Inici . . . 21.10.16 – 8 hores Dies . . . Divendres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 120 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilafranca

Excel Aprèn els avantatges d’utilitzar funcions als fulls de càlcul Inici . . . 25.10.16 – 6 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Assertivitat Tècniques d’assertivitat per a les relacions personals Inici . . . 29.10.16 – 6 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Trucades comercials Com realitzar trucades comercials perquè siguin eficients Inici . . . 04.11.16 – 4 hores Dies . . . Divendres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilafranca

Photoshop · Iniciació Les tècniques més bàsiques de retoc i tractament fotogràfic Inici . . . 26.10.16 – 8 hores Dies . . . Dimecres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 120 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Google Drive Molt més que documentació al núvol, tots els secrets Inici . . . 02.11.16 – 4 hores Dies . . . Divendres Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Aparadorisme L’art i els avantatges de tenir un bon aparador i marxandatge Inici . . . 07.11.16 – 6 hores Dies . . . Dilluns Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Els treballadors d’empreses associades a l’ADEPG tenen el 20% de descompte sobre el preu de la matrícula de tots els cursos

Facebook Com treure més profit d’aquesta xarxa per al negoci Inici . . . 22.10.16 – 4 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Linkedin Com millorar la nostra presència a Linkedin Inici . . . 29.10.16 – 3 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 10h a 13h Preu . . . 70 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Imatge i reputació Gestió de la imatge i la reputació de l’empresa Inici . . . 02.11.16 – 6 hores Dies . . . Dimecres Horari . De 16h a 19h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Excel · Iniciació Iniciació al programa de fulls de càlcul per excel·lència Inici . . . 08.11.16 – 8 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 120 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Gestió laboral Criteris i praxis de l’art de la gestió laboral a l’empresa Inici . . . 25.10.16 – 6 hores Dies . . . Dimarts i dijous Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Protocol social Nocions bàsiques de protocol social per a quedar bé Inici . . . 29.10.16 – 6 hores Dies . . . Dissabte Horari . De 10h a 13h Preu . . . 100 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Hootsuite Gestiona, controla i planifica la informació a les xarxes socials Inici . . . 03.11.16 – 4 hores Dies . . . Dijous Horari . De 9h30 a 13h30 Preu . . . 80 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

Wordpress Gestió de pàgines web sense coneixements informàtics Inici . . . 09.11.16 – 12 hores Dies . . . Dilluns i dimecres Horari . De 16h a 20h Preu . . . 160 € · Bonificable! Lloc . . . ADEPG Vilanova

37


38


Donem la benvinguda!

Els nous socis de l’ADEPG BECEENE C. del Parlament, 22, baixos, 3a 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 931 189 055 www.beceene.com Màrqueting web i xarxes socials

alguna Coneixeu ra que enca empresa DEPG? l’A e d rt a p no formi -nos al Truqueu 700 0 1 902 6

CASTLEHART LANGUAGE SERVICES C. Mare de Déu de Montserrat, 17 · 08810 St. Pere Ribes Tel. 934 593 243 www.castlehart.es Formació en idiomes

SACPA 2000 Pol. Ind. Sau, 5 · Carrer de Ponent, 2-4 08735 Vilobí del Penedès Tel. 938 978 276 Arts gràfics · Comercialitzadora

EMESTUDI Carrer de Sant Antoni, 20 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 938 532 409 www.emestudi.es Disseny gràfic i fotografia

SANTI BOIX & COLIBRIWEBS C. Pare Bernardí, 7, 2n 4t 08786 Capellades Tel. 607 378 474 www.colibriwebs.com Web, màrqueting, creix. personal

ESTRATIS · DESENVOLUPAMENT DE CLIENT C. de Magdalena Miró, 35, 2n 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 645 186 645 Assessorament i consultoria

SENSAFOOD Av. de la Mare de Déu de Montserrat, 71 08870 Sitges Tel. 687 491 996 Serveis tecnològics per a l’hostaleria

FANTASTIC ENGLISH C. de Miquel Servet, 157, àt. 1a 08812 Sant Pere de Ribes Tel. 649 825 649 Formació · anglès

SOLUTIONA C. d’Àngel Guimerà, 32, 2n 1a 08870 Sitges Tel. 618 518 679 www.solutiona.es Màrqueting i comunicació

INDUSTRIAS BOLCAR C. Ponent, 2-4 · Pol. Ind. Sau, 5 08735 Vilobí del Penedès Tel. 938 978 276 www.papersacksbolcar.com Fabricació de sacs de paper

TAMIC Plaça de l’Àgora, 1 · Local 3 E 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 627 350 332 www.tamic.cat Sistemes de control en processos agrícoles

NÚRIA NICOLAU 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. 607 529 407 www.nurianicolau.com Assessoria d’imatge d’empresa i personal

TURISMÈDIA Centre Àgora · Plaça de l’Àgora, 1 08720 Vilafranca del Penedès Tel. 665 759 046 www.turismedia.com Publicacions turístiques i app turística

39


40


El comerç de l’ADEPG

Casa Marisol, 50 anys de bona qualitat Fitxa de l’empresa > Adreça

Josep Coroleu 76-78 Vilanova i la Geltrú Tel. 93 815 81 11

> Correu e

casamarisol@gmail.com

> Web

www.casamarisol.es www.facebook.com/casamarisol

> Activitat

Xarcuteria, carnisseria i càterings

> Contacte

Anna Belzunces

> Quin és l’origen de l’empresa? Comencen els meus pares fa 50 anys en una parada del mercat de Sant Joan. Jo vaig créixer despatxant darrera la parada del mercat i ajudant als meus pares. Així vaig començar a estimar l’ofici. He crescut entre les carns i els embotits. Actualment sóc la propietària de la botiga i del càtering La Cuina de l’Anna i segueixo estimant l’ofici. Qui són els clients de Casa Marisol? El nostre client no té pressa. Es deixa aconsellar. Gaudeix del menjar. Qualsevol que busqui qualitat sigui en el pernil dolç, en el pollastre, en les carns, en els formatges...Qui vulgui un bon producte de qualitat a bon preu. Quins són els productes que podem trobar-hi? Formatges nacionals i internacionals, embotits, foie, pernils amb totes les DO a diferents preus, carns i pollastres, i vins, olis, caves i melmelades de qualitat. També safates de menjar preparat per nosaltres, que van des dels macarrons fins a l’ensaladilla russa.

41

Què el fa diferent a la resta? Som l’única botiga a Vilanova que disposa d’un càtering on pots veure el producte abans de cuinar-lo. Quan entres a Casa Marisol és com si entressis dins d’un aparador ple d’olors i textures que es mesclen: formatges i pernils. Pots asseure’t i menjar o prendre’t un cafè mentre et despatxen. Quins són els punts forts i dèbils del comerç vilanoví? Crec que a Vilanova tenim un comerç de qualitat que hem de preservar i vetllar. Som dels pocs que ja hem fet 50 anys i crec que per aquest fet hauríem de tenir una mica més de suport dels organismes. Quan més junts anem i fem més coses plegats tots els comerciants, més forts serem davant de certs negocis que no donen qualitat al municipi.


42


Empreses de l’ADEPG

Beceëne, màrqueting & events especialistes en màrqueting digital per autònoms i micro pimes Quan un negoci comença o es troba en el punt de saltar al món digital hi ha molts dubtes i prejudicis que suposen un suplici per a l’empresari; normalment és degut al desconeixement o al poc temps que té per dedicar-li. Realment necessito les xarxes socials? Quan amortitzaré els anuncis publicitaris online? Quant temps i diners necessito per mantenir una web? Puc delegar aquesta tasca a un treballador de la plantilla?

Beceëne ofereix solucions de màrqueting digital i organització d’esdeveniments des de fa més de 5 anys. Aqua Sport Clubs, Lazos de Chocolate, Ise Effects i UNNE perruquers són alguns dels seus clients.

Beceëne Vilanova i la G el Tel. 931 189 05trú www.beceene.c 5 om

requereixen els petits negocis. Aconsegueixen resultats professionals amb poca inversió, poc temps i complint un pla de màrqueting personalitzat. Consultoria, web, xarxes socials, disseny gràfic, contingut i paraules clau, posicionament en cercadors, SEO, AdWords, publicitat online... No serveix de res ignorar-los, aprofita’ls, deixa que el teu negoci es llanci al món digital sense por.

Beceëne s’ha especialitzat en autònoms i micro pimes perquè generalment són els que tenen menys recursos per dedicar a la promoció i per altra banda són els que més la necessiten. Per això fem vestits a mida, anuncia Laura Casals, professional de Publicitat i RRPP a càrrec de Beceëne. Agència especialment efectiva, doncs, en crear solucions de màrqueting digital i adaptar-les a les necessitats reals que

Facebook: @BeceeneMktgEvents Instagram: @beceene LinkedIn: Beceëne.com / Laura Beceëne

43


44


Empreses de l’ADEPG

Solutiona, l’assessoria de màrqueting per a empreses i negocis Solutiona és una empresa que treballa com a departament extern. Pren com a base el màrqueting estratègic per a analitzar i crear totes les accions. S’adapta en quota i temps a les necessitats de cada client i sempre treballa amb contracte de confidencialitat. L’objectiu és marcar un objectiu! És fer créixer el negoci perquè augmenti la seva rendibilitat. Treballa de forma conjunta, des de l’anàlisi de l’empresa fins a la competència, el mercat, tendències, producte, preu i objectius. Comunicació, mitjans, xarxes, fires i esdeveniments. Imatge gràfica, web, posicionament. Fins i tot interiorisme. No és només una empresa de social media o xarxes socials. És una pregunta habi-

Solutiona C. Àngel Guimerà, 32 , 2n 1a Sitges Tel. 618 518 67 www.solutiona 9 .es

tual, comenta Ana Lavarias, gerent de Solutiona; moltes vegades, les empreses o negocis creuen que invertir en màrqueting és tenir xarxes socials, i no! És important basarnos en una estratègia que després defineixi les accions en els mitjans i el mercat.

Solutiona ofereix packs adaptats en preu i temps, i per a tot tipus d’empreses i negocis, sigui per treball realitzat o mitjançant quota mensual, en aquest cas treballa com si fos personal de la mateixa empresa, amb tracte continu.

Solutiona és un equip multidisciplinar, amb àmplia experiència, que abasta tots els camps necessaris per realitzar l’anàlisi, definir l’estratègia i implementar les accions.

Cada projecte és un repte en què ens impliquem com si fos el nostre propi negoci.

Invertir en màrqueting és estalviar costos, temps i esforços. Es redueix el marge d’error i es destaca sobre la competència. El client cada vegada és més exigent i té molta oferta i informació. S’han de crear accions que diferenciïn l’empresa, per captar l’atenció dels clients. Les empreses estan normalment enfocades a l’operativa, sense planificació estratègica. S’inverteixen en temes tangibles, com maquinària, però és fonamental invertir en definir i crear estratègia i només un percentatge molt baix ho fa.

45


Som d’aquí

Saps de tot el què pots gaudir per ser soci?

FORMACIÓ

20% de descompte a Formació a mida a Cursos in company a Seminaris i tallers a Cursos subvencionats

XARXA ADEPG

900 Socis · Dóna't a conèixer! a Trobades sectorials i de contacte a Notícies d’empresa · Va d’Empresa a Espais de ràdio i televisió periòdics a Reportatges d’empresa a Perspectiva a Directori d’empreses associades a Dones d’Empresa i Joves d’Empresa

15% de descompte a Formació per a directius a Postgraus universitaris a Programes de direcció a Cursos monogràfics AVANTATGES COMERCIALS

SUPORT A L’EMPRESA

Àrea d’Assessorament Gratuït a 40 experts en àrees diferents Borsa de treball Gratuïta a Processos de selecció de personal a 500 currículums a la teva disposició Servei d’Informació a InfoADEPG Informació actualitzada en tots els àmbits de treball i afectació de l’empresa a Subscripció gratuïta a Perspectiva a Subscripció gratuïta al Butlletí diari QDN

CULTURA D’EMPRESA

40% de descompte a Ús de les instal·lacions de les seus de l’ADEPG (prèvia reserva) Mercat d’oportunitats a Publicació gratuïta d’ofertes ADEPG | ASSOCIACIÓ D’EMRPESARIS DEL PENEDÈS I EL GARRAF C. de la Beneficència, 17 · 08720 Vilafranca del Penedès C. Montserrat, 6, 2n · 43700 El Vendrell C. de l’Àncora, 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú Tel. +34 902 106 700 | www.adepg.cat | info@adepg.cat


Perspectiva 132  

La revista de l'ADEPG