Page 1

NUMMER 8

2014

Sterk team, meer kansen

Le es ke hie y to r Ad su ec cc co es ’s

Als u een sterk team kunt inzetten, creëert en verzilvert u meer kansen. Adecco Group Nederland biedt de vereiste kennis en daadkracht om de beste mensen te selecteren en in te zetten. Op alle voorkomende posities. Met doelmatige General Staffing en Professional Staffing Services en actuele werk­ modellen die uw organisatie op winst zetten. Ons voltallige team wenst u een succesvol 2014!

IJkpunten op weg naar succes Na een lange periode van behoedzaam manoeuvreren, kunnen we het perspectief verleggen naar succesvol ondernemen. Daarbij zijn de inzet en betrokkenheid van talentvolle medewerkers bepalend. Of mensen zich op tijdelijke basis aan uw organisatie verbinden of voor onbepaalde tijd, maakt in principe weinig verschil. Waar het om gaat is dat zij gekwalificeerd zijn voor het werk en gemotiveerd genoeg zijn om er samen een succes van te maken. Minstens zo belangrijk is dat zij passen bij uw werkwijze, manier van samenwerken en doelstellingen. Het is onze passie om het beste in mensen te herkennen en naar boven te halen. Het is onze professionele missie om die mensen binnen passende leveringsmodellen optimaal te laten presteren en te begeleiden in hun carrière. Op die manier dragen we bij aan het succes van bedrijven, overheidsinstellingen en non profit organisaties. En daar doen we bij kleine, lokale organisaties even hard ons best voor als bij grote internationale concerns. Om samen met onze klanten, flexwerkers en professionals succes­ vol te zijn en te blijven, refereer ik graag aan de kernwaarden – de Values to Succes – van Adecco Group, wereldwijd de grootste aanbieder van HR Services: Entrepreneurship, Team Spirit, Customer Focus en Responsibility. Het zijn de pijlers onder onze inter­ nationale organisatie die zich in meer dan 60 landen inzet voor een nieuwe inrichting van de wereld van werk. Mede dankzij die inzet hebben wereldwijd ruim 3,5 miljoen mensen een fatsoenlijk inkomen en toekomstperspectief. Daar zijn we trots op. Professionaliteit en proactief ondernemerschap zitten onze medewerkers in de genen. We weten dat je samen meer bereikt dan alleen. We verplaatsen ons met maximale betrokkenheid en flexibiliteit in onze klanten. We nemen onze verantwoordelijkheid en doen ons werk met passie. We vieren uw successen en blijven ons steentje daar graag aan bijdragen. Patrick Bakker / CEO Adecco Group Nederland

NewsatWork | Nummer 8 | 2014

Verstand van werk Hoe snel de economie opleeft, is niet te voorspellen. Maar vast staat dat werk op een andere manier georganiseerd zal worden dan voor de crisis. De trend van flexibilisering zet door. Met als opvallendste ontwikkeling: een snel toenemende variëteit in flexvormen. Daarnaast zal altijd een behoefte blijven bestaan aan een vaste kernbezetting. Adecco Group Nederland helpt u grip te houden op de wereld van werk. Business Lines Adecco General Staffing is HR-partner van zowel grote als kleinere bedrijven. In regio’s met een hoge concentratie midden- en kleinbedrijven zijn speciale Adecco MKB vestigingen actief. Daarnaast bieden we een aantal specialismen, waaronder Adecco Top Secretaries en Adecco Banking & Insurance. Alle Business Lines en hun gespecialiseerde services staan beschreven op www.adecco.nl. Professional Staffing Naast General Staffing is de tijdelijke of duurzame invulling van gespecialiseerde functies een succesfactor van toenemende betekenis. Dit geldt zeker voor werkgebieden waar nu al schaarste bestaat. Met 100% focus op IT Professionals, Engineering Professionals. Finance Professionals, Technology Professionals, Young Professionals en Freelance Professionals slaat Ajilon bruggen tussen behoefte en beschikbaarheid. Vanuit passie, deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid realiseert Ajilon verbintenissen op maat tussen ambitieuze mensen en organisaties. Met als missie: Your Best Fit. Kijk op www.ajilon.nl

Geïntegreerde Workforce Solutions Bij veel organisaties is het aantal flexleveranciers de afgelopen jaren fors toegenomen. Hier schuilen nadelen in. Denk aan het forse tijdsbeslag op HR en inkoop en aan wildgroei in tarieven, facturering, leveringprocedures en kwaliteitsnormen. Om nog te zwijgen van corporate governance risico’s. Met Pontoon Workforce Solutions als neutrale Managed Service Supplier houdt u 100% grip op zowel uw flexprocessen als recruitment processen. Op nationaal en internationaal niveau richt Pontoon binnen uw organisatie een systematiek op maat in, die zorgt voor maximale efficiency en transparantie. Voor meer informatie www.pontoonsolutions.nl

Specialistische labels Binnen Adecco Group Nederland onderscheiden we nog twee labels die specifieke markten bedienen: Badenoch & Clark en Lee Hecht Harrison. Binnen Badenoch & Clark is een team van specialisten actief, die zich richten op de hoogste functieniveaus in Finance en HR. De nadruk ligt op Executive Search. Daarnaast vult Badenoch & Clark in genoemde vakgebieden interim-opdrachten uit. Vacatures zijn te vinden op www.badenochandclark.nl. Lee Hecht Harrison kent een lange inter­­­nationale geschiedenis als specialist in loopbaan- en mobiliteitsvraagstukken. De dienstverlening kent vier pijlers: outplacement, coaching, talentontwikkeling en verandermanagement. Diensten en werkwijze staan beschreven op www.lhh.nl.

De trend van flexibilisering zet door.


VO M PT W G

Win4Youth

Medewerkers, kandidaten en klanten lopen samen op Eén keer lopend de wereld rond. Dat was het doel. Met de gezamenlijke inspanningen van medewerkers, kandidaten en opdrachtgevers van Adecco Group Nederland is dat doel ruimschoots gehaald. Verschillende goede doelen profiteren ervan. Win4Youth, begonnen in 2010, is een begrip binnen de internationale Adecco Group. In dit wereldwijde charitatieve initiatief zijn onze Values to Success met elkaar verbonden. Een mix van Team Spirit, Responsibility, Customer Focus en Entrepreneurship heeft al vier jaar succesvolle sportieve evenementen opgeleverd, waarin medewerkers, kandidaten en klanten elkaar vinden in hun passie voor bewegen en maatschappelijke betrokkenheid.

Met deze evenementen, meestal op lokaal niveau vanuit een gezonde ondernemersgeest georganiseerd, wordt voor diverse kleinschalige educatieve doelen geld ingezameld. Mijlpaal dit jaar was de Dam tot Damloop. Hier deden honderd collega’s en relaties aan mee. Win4Youth beleefde dit jaar internationaal zijn apotheose tijdens de Classic Marathon van Athene. Meer dan zeventig collega’s van de wereldwijde Adecco Group haalden de eindstreep. Ook in 2014 worden in het kader van Win4Youth weer veel initiatieven ondernomen.

Classic Marathon van Athene

We houden u op de hoogte.

Adecco Group, INSEAD en HCLI Singapore gaan Global Talent Competitiveness Index bijhouden

Permanent Placement Services?

Dat is schieten met scherp!

Hoe verhouden landen zich tot elkaar als het gaat om het herkennen, ontwikkelen en vasthouden van talent? Om een objectief antwoord te krijgen op die vraag slaan Adecco Group, Business School INSEAD en Human Capital Leadership Institute Singapore de handen ineen. De drie talentspecialisten gaan een jaarlijkse Global Talent Competitiveness Index (GTCI) bijhouden en publiceren. Het initiatief is ingegeven door de overtuiging van de drie internationale organisaties dat landen in de toekomst alleen concurrerend kunnen zijn als ze het beste uit hun toptalenten weten te halen. “Talent is de belangrijkste bron voor de toekomstige ontwikkeling van onze wereldeconomie”, zegt Patrick Bakker, CEO Adecco Group Nederland over het initiatief. “Landen die zich willen onderscheiden, zullen zich moeten committeren aan de ambitie om talent tijdig te herkennen en erkennen en om van talentvolle mensen kampioenen in hun vakgebied te maken. Daartoe zullen we de internationale arbeidsmarkten verder moeten flexibiliseren, blijven investeren in levenslang leren en geografische mobiliteit stimuleren.” Structurele aandacht voor talentontwikkeling De eerste GTCI is intussen verschenen. Hierin zijn honderd toonaangevende economieën doorgelicht op hun aantrekkingskracht voor talent. Uit de GTCI blijkt dat Europese landen nog steeds het hoogst scoren als bakermat voor talentontwikkeling. Factoren als een goede onderwijsstructuur en een rijke migrantentraditie dragen aan deze positie bij. Andere landen, als Singapore, Estland en Maleisië zijn in opkomst. Singapore neemt op de Index 2013 zelfs een tweede plaats in, na Zwitserland. Dit succes wordt toegeschreven aan de structurele aandacht die Singapore aan talentontwikkeling geeft, onder meer via het Human Capital Leadership Institute. Nederland staat trouwens op een keurige zesde plaats. Denemarken, Zweden en Luxemburg staan daarvoor op een derde, vierde en vijfde plaats, Engeland, Finland, de VS en IJsland maken de Top 10 compleet. De complete index is te vinden in het online kenniscentrum op www.adecco.nl en www.ajilon.nl.

NewsatWork | Nummer 8 | 2014

Iedere organisatie denkt aan de toekomst door te bouwen aan een vaste kern van talentvolle medewerkers die bij voorkeur met de organisatie meegroeien. Aan duurzame verbintenissen gaat een zorgvuldig proces van zoeken, selecteren en testen vooraf. Dit proces is bij Adecco Group Nederland in goede handen. Permanent Placement Services van Adecco General Staffing kennen een hoog slagingspercentage dankzij nauwe verwevenheid met de lokale arbeidsmarkt. Ervaren recruiters hebben 24/7 toegang tot alle relevante jobboards en social media. Specialistische functies Onze recruiters kunnen snel schakelen via eigen databases van talentvolle mensen met wie we goede ervaringen hebben. Dit betekent dat we bij veel functies in korte tijd gekwalificeerde kandidaten aan u kunnen voorstellen, die wij persoonlijk kennen. Om zeker te zijn van een duurzame match, kunt u vertrouwen op de expertise van onze testspecialisten. Leg uw vacatures voor aan uw vestiging en u kunt rekenen op doeltreffende resultaten. Professionals Recruitmentspecialisten van Ajilon (Professional Staffing) schieten met scherp, doordat ze hun specifieke vakgebieden van binnenuit kennen.

Het vinden en binden van professionals is in toenemende mate afhankelijk van netwerken, werkgeversreputaties en inhoud en maatschappelijke relevantie van de geboden uitdaging. Ajilon weet de IT Professionals, Engineering Professionals, Finance Professionals, Technology Professionals, Young Professionals en Freelance Professionals te vinden. We kennen onze kandidaten persoonlijk en kijken verder dan vakinhoudelijke competenties. Missie? Your Best Fit. Transparante procedures Onze Permanent Placement Services zijn bedoeld om u te ontzorgen. We kunnen het volledige werving & selectie traject voor u afleggen, van het opstellen van het juiste vacatureprofiel tot en met de sollicitatie- en testprocedures en de uiteindelijke contractbegeleiding. Maar u kunt uiteraard ook deeltrajecten aan ons uitbesteden. Onze procedures en tarieven zijn transparant en we houden u nauwgezet van de voortgang op de hoogte. Het enige dat telt is: resultaat.


Warm onthaal voor slimme social media tool Dat de introductie van onze social media tool Resu-ME voor leven in de brouwerij zou zorgen, hadden we min of meer verwacht. Maar dat het onthaal zo warm zou zijn, heeft ons verrast. De tool die iedereen in de gelegenheid stelt een online cv om te toveren tot sprankelende videopresentaties, geeft een nieuwe dimensie aan professionele profilering.

Studenten met scorend vermogen lopen warm voor KNVB Talent Team In september is www.knvbtalentteam.nl live gegaan. Sindsdien hebben ruim 600 mbo- en hbo-studenten zich aangemeld voor een stage. Een groot aantal stageplaatsen is intussen ingevuld. Gesprekken met kandidaten die worden gescout door Adecco zijn in volle gang. KNVB Talent Team is een MVO-initiatief waarin Adecco Group Nederland nauw met de KNVB samenwerkt. Doel is zoveel mogelijk mbo- en hbo-studenten stageplaatsen te bieden in de voetbalwereld. Dat kan bij het bondskantoor zelf zijn, maar ook bij aangesloten clubs en bedrijven waarmee de KNVB samenwerkt. Adecco en de KNVB timmeren hard aan de weg om studenten met scorend vermogen op te zoeken. Social media als Facebook en Twitter spelen daarin een belangrijke rol. Maar de scouts van Adecco gaan ook actief het veld op. Er hebben speeddates plaatsgevonden op Fontys, veel opleiders zijn bij Adecco en de KNVB op bezoek geweest. Ook wordt het KNVB Talent Team gepresenteerd tijdens bedrijven contactdagen en voetbalvakbeurzen.

In korte tijd en met bescheiden promotie- en marketinginspanningen heeft Resu-ME zich bewezen als populaire social media tool. Aan de oproep ‘geef je LinkedIn profiel een boost’ is in grote getalen gehoor gegeven. Professionals van Ajilon, die intensief gebruikmaken van LinkedIn om zich bij opdrachtgevers te profileren, lopen op de troepen vooruit. Maar opvallend is dat ook veel flexwerkers en klantrelaties van Adecco Group Nederland de weg naar www.resu-me.me weten te vinden.

Voorsprong in online cv-verkeer Resu-ME, mede geïnitieerd door Ajilon, biedt een variëteit aan beroepsspecifieke opties om in korte tijd een professionele videopresentatie te maken. Daarbij kunnen beelden, symbolen en infographics uit een enorme databank worden toegepast. Er zijn interessante directe koppelingen met de verschillende social media te maken. Iedere gebruiker van Resu-ME zit zelf achter de knoppen en kan zijn creativiteit de vrije loop laten. Voordeel van een Resu-ME videoprofiel is dat recruiters zich snel een levendig

beeld kunnen vormen van wie een kandidaat echt is. Hiermee boeken professionals een belangrijke voorsprong in het drukke online cv-verkeer.

Neem de proef op de som Resu-ME is voor iedereen met een LinkedIn profiel toegankelijk. Wilt u uw professionele online presentatie een boost geven, kijk dan eens op www.resu-me.me.

Hoe zit het nu en straks?

Met uitzonderingen van de Ziektewet zijn alle beschreven veranderingen onder voorbehoud van definitieve wetgeving. Aan de geboden informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Wel biedt de informatie inzicht in de nieuwe richtsnoeren die met een hoge mate van waarschijnlijkheid zullen gaan gelden voor en bij de inzet van flexibele arbeid. Gezien de ambities van de huidige regeringscoalitie met betrekking tot arbeidsmarkthervormingen en de specifieke aandacht daarbij voor flexwerk, blijven wij iedereen de komende tijd vanuit onze expertise met HR Updates van dienst.

NewsatWork | Nummer 8 | 2014

Le es ke hie y to r Ad su ec cc co es ’s

Adecco Group Nederland stelt zich ten doel iedereen nauwgezet te informeren over relevante ontwikkelingen in de wereld van werk. Hiertoe geven we met ingang van 2014 geregeld HR Updates uit. Deze ‘red papers’ geven tekst en uitleg over actuele en relevante wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op beslissingen in relatie tot de organisatie van (flex)werk. Zo gaat de nieuwe HR Update 2014, die begin 2014 uitkomt, dieper in op voorgenomen veranderingen in de flexwet­geving en het ontslagrecht, op geplande wijzigingen in de ABU CAO voor Uitzendkrachten en op de nieuwe Ziektewet die per 1 januari 2014 van kracht is geworden en een grote impact heeft op bedrijven die vanuit hun eigen HR-organisatie flexwerkers inzetten.


Nog meer succes stories! rganisatie voor FME, ondernemerso ustrie, heeft haar ind de technologische eind 2015 tot o contract met Adecc twee keer om s wa verlengd. De optie de samenar ma , zen voor één jaar te kie oten bedrijven werking met aangesl d, dat FME direct en dig verloopt zo bevre r erbij. jaa ee heeft ingezet op tw

Pontoon (Man aged Service Programma’s, Recruitment Pr ocess Outsour cing, Workfor Consulting) ki ce jkt terug op ee n succesvol Supplier even t, bestemd vo or MSD en As Thema: ‘Sam pen. en slimmer de toekomst in’. In samenwer king met trend watcher Adjiedj Bakas.

ere samenw CC heeft d t eind to H et UW V K d g rlen enkomst ve afget kingsovere e h t Adecco is e m n e m et 2014. Sa ken naar h nsief geke te in r a ja en lopen kteverzuim en van zie op n e terugdring ijz w ties rste evalua verloop. Ee ring. te verbete interessan

isen verhu ten met e c ta n e co én van d Informele tijdens é r, a a m lk j A Adjied bedrijf in sten met . ijeenkom b rk e nt staartje tw a e s n n interes e e n e g decco Bakas, kre ers van A flexwerk te rs e ting e e e o D de ontm r kort na gingen e . van start

Adecco Top Secretaries drong doo ABN Amro r tot de top en mocht e bij en Persona CEO plaats l Assistant en. Bij ASM vo or d e L (net werktec 7 secretare hnologie) zi sses gepla jn a tst en is met wer ving & succes een selectie op dracht uitg klant kon h evoerd. Als et Philips Pe nieuwe nsioenfond teerd. TS D s worden g en Haag h enoe ef t voor med TU Delft een ewerkers va workshop n de g eorganiseer Nederland d en in Noo is samenw rder king gezoch Cork in Ierl t met Adec and om een co g ewaardeer vanuit Ned de flexwer erland te p ker laatsen bij project Irela het Mitsub nd Great Is ishi land Power Plant.

Adecco Way to Work biedt jonge werkzoekenden perspectief Voorjaar 2013 gingen medewerkers van Adecco Group overal ter wereld massaal de straat op om aandacht te vragen voor het probleem van de jongerenwerkloosheid. Ook in Nederland hebben we actie gevoerd. Tijdens de ‘Adecco Street Day’ hebben we de dialoog met jongeren opgezocht om ze te wijzen op Way to Work. Om die weg iets te vergemakkelijken, hebben we binnen dit maatschappelijke initiatief een website ontwikkeld, www.waytowork.com. Hier konden jongeren meedoen aan een online Work Experience Contest en meedingen naar een uitzonderlijke internationale ‘werktournee’. Winnaars hebben ook Nederland bezocht om bij verschillende organisaties, waaronder Heineken en McCANN, werkervaring op te doen. Online Career Center Adecco Way to Work voorziet ook in een online career center met informatie uit de wereld van werk en concrete sollicitatietips. Bezoekers kunnen zich nog steeds rechtstreeks inschrijven voor workshops. Uiteraard betrekken we ook klantrelaties bij dit initiatief. Gaat de toekomst van de nieuwe generatie ook u aan het hart? Alle werkplaatsen zijn welkom!

NewsatWork | Nummer 8 | 2014

el n persone klant wete n e e t lie lo ia. In Ven briek in Ind voor zijn fa Een l. te zoeken e w ja mailen en n e n lle e re b Even o Bangalo van Adecc r e g a n a salesm eren. atse inform e ging ter pla rving van d m et d e w e is Resultaat: rs e rk e t 12 medew tal eerste 10 to rdt dit aan o w ijn rm te p O . rt a gest . verdubbeld

Bakas beklijft In november hebben we een bijzondere ‘Bakas Trilogie’ afgesloten. Tijdens een serie drukbezochte trendsessies rond het thema ‘De Nieuwe Werkelijkheid’, hebben relaties van Adecco en Ajilon kennisgenomen van de trends die de samenleving en de wereld van werk na de crisis zullen kleuren. De reacties na afloop waren unaniem enthousiast. Eerder was Bakas hoofdrolspeler in sessies rond de thema’s ‘Hoe IT en internet ons werk veranderen’ en ‘Het Nieuwste Werken’. De inspiratiesessies vonden ’s morgens plaats op goed bereikbare toplocaties, verspreid over Nederland. Aan elk optreden ging een netwerkontbijt vooraf. Via online enquêtes hebben we telkens de wensen, meningen en ervaringen van deelnemers gepeild. De sessies en de geboden informatie zijn erg goed ontvangen. Trendboekje Rond de verschillende thema’s heeft Adecco Group Nederland samen met Adjiedj Bakas compacte Trendboekjes uitgegeven. De laatste editie, ‘De Nieuwe Werkelijkheid’, is onlangs verschenen. Hebt u nog geen exemplaar ontvangen, vraag er dan om bij uw contactpersoon. Ook dit jaar zullen we samenwerken met Adjiedj Bakas. Informatie zal te vinden zijn in ons online kenniscentrum, waar alle inspiratiesessies worden vermeld.

Adecco news at work #8  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you