Page 1


Leeswijzer Wil je snel weten wat je van Adecco als werkgever kan verwachten? We hebben het in thematische blokken voor je op een rij gezet. Welkom bij Adecco

3

Beloning

7

Alles over de opbouw van je salaris, vaste uitkeringen, vakantiegeld en nog heel veel extra’s.

Zekerheid

15 Van Collectieve Zorgverzekering tot mooie kortingen op allerlei privé verzekeringen –bij Adecco hebben we het goed geregeld.

Pensioen

19 Werken voor nu, werken voor later. Werkenvoor jezelf, werken voor je naasten. Alles over je pensioen en aanvullende regelingen.

Rijden, bellen, kopje koffie

25 Bij Adecco krijg je het gereedschap dat je nodig hebt voor je functie. Van een

leaseauto tot een prima onkostenvergoeding.

Vakantie en verlof

31 Het evenwicht tussen werk en privé moet goed zijn. Vakantie en vrije tijd helpen een handje. Ook bij bijzondere gebeurtenissen…

Typisch Adecco

35 Fiets en fitness, leuke kortingen op diensten en producten. Bij Adecco vind je heel veel aantrekkelijke medewerkervoordeeltjes.

Ervaren, Trainen, Leren

39 Bij Adecco krijg je de ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. Beroepsmatig en persoonlijk. Ons programma voor training en opleiding kent geen drempels.

2


Welkom bij Adecco!


Zoals de titel van dit boekje aangeeft: er zijn 1001 redenen om bij ons te werken. Voor de een zullen ‘tastbare’ redenen de doorslag geven, als een prima beloning en allerlei zekerheden. De ander hecht vooral waarde aan de inhoud van het werk, de samenwerking met fijne collega’s, gericht bouwen aan je loopbaan. Het mooie is: bij Adecco vind je tastbare en minder tastbare redenen bij één werkgever verenigd. Wij nemen ons werkgeverschap bijzonder serieus. Je kunt rekenen op een fijne, veilige werkplek, een informele, collegiale werksfeer, heldere verwachtingen en doelen, eerlijke beoordeling en goede begeleiding, goede informatie over waar we als organisatie staan, waar we heen willen, en wat jouw bijdrage daar aan kan zijn. Adecco is een dienstverlener met een gezonde ‘commerciële drive’ die we samen delen. Met regelmaat zetten we aansprekende interne campagnes op touw, bedoeld om extra impulsen te geven aan de gezamenlijke marktbewerking. Dit gebeurt meestal in competitieverband, vanuit een actueel thema, waarbij attractieve prijzen te winnen zijn. Hierbij leggen we altijd de nadruk op de juiste connectie tussen collega’s onderling en met klanten en kandidaten.


Werk met inhoud en betekenis

Werk bij Adecco doet er écht toe. Overal in Nederland vertrouwen organisaties op onze inzet en expertise om op tijd over voldoende geschikte mensen te beschikken. En heel veel mensen met uiteenlopende achtergronden vertrouwen op ons voor het vinden van waardevol werk. Bij Adecco zijn we ervan overtuigd dat prettig werk bijdraagt aan de kwaliteit van je leven. Vandaar ons motto: better work, better life. Bij Adecco draag je hieraan bij. Je doet werk waarop je trots kunt zijn!

Een dynamische, veelzijdige organisatie

Op ons hoofdkantoor in Zaltbommel zetten we de grote lijnen uit, bedienen we onze grootste klanten (National Accounts) en zorgen we voor de juiste ondersteuning voor de operationele werkzaamheden ‘in het veld’. Daarmee bedoelen we natuurlijk ons netwerk van circa 150 vestigingen, verspreid over heel Nederland. Dáár gebeurt het. Vanuit verschillende divisies leveren onze Adecco-vestigingen een keur aan services in General Staffing. Aan grote, middelgrote en kleine bedrijven in de directe omgeving. Daarnaast leveren we onder onze merken Ajilon Professionals, Ajilon Technology Aerospace B.V. en Badenoch en Clark services in Professional Staffing. De collega’s van Lee Hecht Harrison zijn weer heel goed in door- en uitstroomprocessen en loopbaandiensten. Als Adecco Group Nederland bieden we klanten en kandidaten een totaalpakket aan HR-services.

Prima arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden

Hierin zijn de inzet, de kwaliteiten en het enthousiasme van onze medewerkers – van jou, dus! – succesbepalend. Daarom zetten wij ons als werkgever in voor goede arbeidsvoorwaarden en fijne werkomstandigheden. Wij zijn een organisatie met een aantoonbare ‘commerciële drive’ en we verwachten best veel van onze mensen. Maar daar stellen we ook veel tegenover. Ons beloningsysteem is rechtvaardig en er zijn veel extra’s. Wij hebben bijvoorbeeld een bijzondere incentiveregeling. Maar wij besteden vooral ook veel aandacht aan een goed evenwicht tussen werk en privé, aan nieuwe flexibele manieren van werken, aan loopbaanbegeleiding en doorstroming binnen onze organisatie. Als je de ambitie hebt om je bij Adecco via trainingen, opleidingen en workshops verder te ontwikkelen, zit je eerste rang. Eén van de 1001 redenen…


Waarden die het verschil maken

Nóg een goede reden? Bij Adecco nemen we de maatschappelijke betekenis van ons werk buitengewoon serieus. We tekenen voor internationaal vastgelegde gedragscodes, onder meer bedoeld om discriminatie en zakelijke onregelmatigheden buiten de deur te houden. We staan voor correcte en eerlijke business. We doen ons werk vanuit vier internationale kernwaarden, de zogeheten Adecco values: Team Spirit, Customer Focus, Entrepreneurship, Responsibility. Volgens onze internationale managementprincipes maken mensen die zich verbinden aan Adecco het verschil met – cool head, warm hart, working hands.

Actief maatschappelijk betrokken

Gezien de maatschappelijke impact van onze dienstverlening, kijken wij goed naar onze positie in de samenleving. Zowel lokaal als landelijk en internationaal, willen wij een zinvolle bijdrage leveren aan initiatieven die raakvlakken hebben met onze organisatie. Adecco voert een actief beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hierbij gaat het om de juiste balans tussen People, Planet en Profit. Onze belangrijkste doelstelling is: maximale toegang tot de arbeidsmarkt, voor iedereen, ongeacht afkomst, ras, geslacht, geaardheid, fysieke gesteldheid, of wat dan ook. Daarbij leggen wij de nadruk op talentontwikkeling, integratie en preventie. Daar waar mogelijk, sparen wij het milieu. Denk aan aspecten als de samenstelling van ons wagenpark, speciale voorzieningen in onze kantoren, terugdringing van papiergebruik, stimulering van openbaar vervoer. Ons MVO-beleid is permanent in ontwikkeling, waarbij we nauwe betrokkenheid van alle medewerkers toejuichen. Ook dit is een reden om trots te zijn op Adecco als werkgever. Je ziet het. Er zijn 1001 redenen om te werken bij Adecco. In dit boekje hebben we er een heleboel beschreven. We hopen dat je het je inspireert en wensen je heel veel plezier en succes in je werk en je leven!


Beloning

Lekker vast, Lekker variabel


Bij ‘beloning’ denk je vooral aan je vaste bruto maandsalaris. Maar je beloning bij Adecco houdt veel meer in. Adecco investeert in medewerkers en dat vind je terug in de manier waarop je beloning is opgebouwd. Lekker vast, lekker variabel. • • • • • • • • • • •

Maandsalaris Eindejaarsuitkering Nieuwjaarsgratificatie Winstdeling Vakantiegeld Incentiveregeling Eindejaarsgeschenk Jubileumgeschenk Geschenkenregeling Personeelsfeest Adeccion – de personeelsvereniging


Je maandsalaris - goed ingeschaald Wat?

Adecco kent een eigen ‘salarishuis’, gebaseerd op de ABU CAO. Het salarishuis heeft meerdere ‘salarisschalen’. Vrijwel elke functie in onze organisatie valt in een salarisschaal. De maxima bij Adecco liggen hoger dan de richtlijnen. Zolang je het maximum salaris dat bij de functie hoort nog niet hebt bereikt, heb je recht op een jaarlijkse salarisverhoging. Je salaris stijgt ook doordat Adecco salarisschalen indexeert voor de inflatie, in overeenstemming met de CAO.

Voor wie?

Alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Adecco Support.

Eindejaarsuitkering - lekker het jaar uit Decembermaand, feestmaand. Maar ook een dure maand. Daarom is het mooi meegenomen dat je in december je ‘Eindejaarsuitkering’ ontvangt!

Wat?

De Eindejaarsuitkering is een bruto uitkering van 2% van het bruto jaarsalaris dat je dat jaar ontvangen hebt. Vormt samen met je Nieuwjaarsgratificatie de zogeheten ‘13 e maand’.

Voor wie?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst die in dienst is in de maand december, heeft recht op de Eindejaarsuitkering.

Nieuwjaarsgratificatie - een prima begin Je hebt de feestdagen achter de rug. Het nieuwe jaar is begonnen. Een financieel extraatje is welkom. Daarom keert Adecco in januari de Nieuwjaarsgratificatie uit.


Wat?

De Nieuwjaarsgratificatie is een bruto uitkering van 6,33% van het bruto jaarsalaris dat je het afgelopen jaar ontvangen hebt.

Voor wie?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst, die in januari in vaste dienst is en ook het voorgaande jaar in dienst was, ontvangt de Nieuwjaarsgratificatie. Ben je nog maar net in dienst, dan heb je meestal nog geen recht op de Nieuwjaarsgratificatie over de eerste zes maanden.

Winstdeling - blijk van waardering Je zet je in voor het best haalbare resultaat. Bij Adecco krijg je daar passende waardering voor. In de vorm van een aantrekkelijke winstdeling, uit te keren in januari.

Wat?

Je winstdeling is een bruto uitkering van 4% van je totale salaris in het voorgaande jaar met een maximum van â‚Ź 613,-.

Voor wie?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst die in dienst is in de maand januari en het voorgaande jaar al in dienst was, deelt bij Adecco mee in de winst.

Vakantiegeld - ontspannen idee Vakantieplannen maken. Altijd weer een feest. Zeker als je weet dat je in mei kunt rekenen op een mooi bedrag. Dat is wel zo ontspannen..

Wat?

Je vakantiegeld bestaat uit een bruto uitkering in de maand mei. Het gaat om 8% van het bruto salaris dat je de afgelopen 12 maanden van juni tot en met mei hebt ontvangen.


Voor wie?

Iedereen met een arbeidsovereenkomst die in dienst is in de maand mei ontvangt vakantiegeld. Ga je tussentijds uit dienst dan wordt je vakantiegeld dat je tot dat moment hebt opgebouwd, direct aan je uitbetaald.

Incentiveregeling – omdat prestaties tellen Goede resultaten worden bij Adecco extra goed beloond. Dat doen we met een speciale ‘incentiveregeling’, die én flexibel is én bijzonder royaal kan uitpakken.

Wat?

De hoogte van de te behalen incentive hangt af van je functie. Als Consultant kun je bijvoorbeeld 12% van je bruto maandsalarissen over één kwartaal ontvangen, naar rato opgehoogd met vakantiegeld, eindejaarsuitkering en Nieuwjaarsgratificatie, als de resultaten van de branch en Adecco Group Nederland daar in dát kwartaal aanleiding toe geven. Voor de meeste functies is een deel gebaseerd op de teamresultaten en een deel op de resultaten van General Staffing. De incentives worden na elk kwartaal uitbetaald.

Voor wie?

Elke functie binnen Adecco Support valt onder de incentive-regeling. Voorwaarde is dat je in dienst bent op het gebruikelijke moment van uitbetaling, namelijk twee maanden na afloop van het kwartaal. Ben je nog maar net in dienst, dan heb je meestal nog geen recht op de incentivebetaling over de eerste zes maanden.

Eindejaarsgeschenk – wel zo attent Bij Adecco is ‘beloning’ meer dan geld alleen. De waardering voor je bijdrage wordt ook op andere manieren tot uitdrukking gebracht. Met een eindejaarsgeschenk, bijvoorbeeld.

Wat?

Het eindejaarsgeschenk is een speciale attentie om je te bedanken voor je inzet het afgelopen jaar.


Voor wie?

Iedereen die in dienst is bij Adecco Support ontvangt in de maand december deze blijk van waardering.

Jubileumgeschenk – een felicitatie waard Adecco investeert in medewerkers. En we zien graag dat je het naar je zin hebt. En wat is dan een beter bewijs dan een flink aantal dienstjaren?

Wat?

Bereikt je aantal dienstjaren een mooi rond getal? 5 jaar bijvoorbeeld, of 10? Dan vinden wij dat een felicitatie en een attentie waard. In de vorm van een jubileumgeschenk.

Voor wie?

Voor alle medewerkers die in de loop van een jaar een dienstperiode van 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 35 jaar of 40 jaar bereiken.

Jubileumuitkering – je jaren tellen mee Bij een 10- of 20-jarig dienstverband staan we nog eens extra stil. In de vorm van een aantrekkelijk geldbedrag. En dat is mooi meegenomen!

Wat?

Onze speciale jubileumuitkering is van kracht bij 10- en 20-jarige dienstverbanden.

Voor wie?

Alle medewerkers die in de loop van een jaar een in dienst-periode van 10 jaar of 20 jaar bereiken.


Geschenkenregeling – een goed gebaar Jarig? Moment om bij stil te staan. Huwelijk, partnerschap, geboorte? Mijlpalen die een wending geven aan je leven. Daar hoort wat ons betreft een geschenk bij.

Wat?

Met de geschenkenregeling zorgen we ervoor dat feestelijke momenten in je leven niet onopgemerkt voorbij gaan. Bij de volgende gebeurtenissen ontvang je een geldbedrag of geschenk. • Wettelijk of kerkelijk huwelijk/ geregistreerd partnerschap • 12,5 jarig huwelijk/ geregistreerd partnerschap • 25 jarig huwelijk/ geregistreerd partnerschap • 40 jarig huwelijk/ geregistreerd partnerschap • Geboorte kind • Verjaardag Werknemer • Pensioen

Voor wie?

Alle medewerkers van Adecco Support

Personeelsfeest – bijkletsen en bijtanken Hoe kun je beter tot uiting brengen dat je elkaar waardeert, dan door samen een geweldig feest te beleven? Zie het maar als beloning aan elkaar!

Wat?

Elk jaar organiseren Adecco en Personeelsvereniging Adeccion een groots en origineel personeelsfeest. Alle medewerkers zijn welkom tijdens deze prachtgelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Onze personeelsfeesten zijn beroemd. Zorg dat je erbij bent!

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco.


Adeccion – een dijk van een personeelsvereniging Voor de organisatie van onze personeelsfeesten hebben we een dijk van een personeelsvereniging – Adeccion. De moeite waard om lid van te worden!

Wat?

Adeccion staat voor ‘Adecco in Action’. Het is een bijzonder actieve personeelsvereniging die het hele jaar door tal van geweldige events verzorgt.

Voor wie?

Alle medewerkers van Adecco Group Nederland kunnen lid worden van Adeccion. De contributie bedraagt slechts € 3,40 per maand. Deelname aan activiteiten is voor leden vrijwel altijd gratis.


Zekerheid Compleet pakket, voordelig uit


Je gebruikt een deel van je beloning om voor jezelf en je eventuele gezin minimale zekerheid te garanderen. Daar heb je verzekeringen voor nodig. Voor je gezondheidszorg, bijvoorbeeld. Maar ook voor ongevallenrisico’s of aansprakelijkheden. Doordat wij als werkgever ‘groot’ kunnen inkopen, kun jij profiteren van allerlei voordelen. • • • •

Collectieve Zorgverzekering Aanvullende Adecco verzekeringen Uitkering bij overlijden Kortingen op privé verzekeringen

Collectieve Zorgverzekering – goed geregeld Niemand kan zonder deugdelijke zorgverzekering. Bij Adecco hebben we de verschillende aanbieders goed met elkaar vergeleken. Met twee betrouwbare maatschappijen hebben we collectieve Zorgverzekeringen gesloten. Deelname is vrijwillig.

Wat?

Wij hebben twee collectieve Zorgverzekeringen gesloten. De voorwaarden zijn gunstig en voorzien onder meer in een zo compleet mogelijk pakket aanvullende verzekeringen.

Voor wie en wie betaalt?

Als medewerker van Adecco Group Nederland kun je op basis van vrijwilligheid deelnemen aan één van onze collectieve Zorgverzekeringen. De premie betaal je zelf.


Aanvullende verzekeringen – kwestie van verantwoordelijkheid Je moet er niet aan denken, natuurlijk. Maar het geeft wel een gerust gevoel als je goed verzekerd bent voor de risico’s van een ongeval of wat voor schade dan ook die je oploopt tijdens je werk. Adecco neemt haar verantwoordelijkheid voor haar medewerkers.

Wat?

Om diverse risico’s af te dekken die kunnen samenhangen met je werk, heeft Adecco een aantal collectieve verzekeringen gesloten. Ook voor jou kunnen deze van belang kunnen zijn. Collectieve ongevallenverzekering Keert via Adecco uit aan jou of je nabestaanden bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering algemeen Keert uit aan Adecco bij eventuele schade die jij toebrengt aan derden tijdens de uitoefening van je werkzaamheden Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen Keert uit aan Adecco als je schade veroorzaakt aan derden en/of jezelf met je lease auto tijdens de uitoefening van je werkzaamheden Reisverzekering voor zakenreizen Keert aan jou schadevergoeding uit als je schade of verlies lijdt tijdens een zakenreis voor Adecco

Voor wie en wie betaalt wat?

Alle medewerkers van Adecco Support hebben recht op deze verzekeringen, als de omstandigheden daar aanleiding toe geven. De premies worden door Adecco betaald.


Privé verzekeringen – veel opties, scherpe premies Met Achmea hebben wij een aantrekkelijke overeenkomst gesloten over speciale aanbiedingen voor en korting op allerlei privé verzekeringen. Dit kan je behoorlijk schelen in de kosten!

Wat?

Dankzij een overeenkomst met Achmea kun jij profiteren van speciale voordelen en kortingen op privé-verzekeringen.

Wie betaalt wat?

Als medewerker van Adecco Support kun je op basis van vrijwilligheid verzekeringen naar keuze afsluiten bij Achmea. Je dienstverband met Adecco geeft recht op de kortingen en voordelen.

Uitkering bij overlijden – voor de eerste opvang Stel, je komt onverwachts te overlijden. Dan hebben en krijgen je nabestaanden het al zwaar genoeg. Om de eerste periode in elk geval financieel draaglijk te maken, zet Adecco de uitbetaling van je salaris niet direct stil.

Wat?

Als je komt te overlijden tijdens je dienstverband met Adecco, ontvangen je nabestaanden een netto uitkering ter grootte van drie bruto maandsalarissen.

Voor wie en wie betaalt wat?

Deze regeling geld voor directe nabestaanden van medewerkers van Adecco Support en komt geheel voor onze rekening.


Pensioen

Houvast voor later


Aan het begin van je loopbaan sta je er niet direct bij stil. Logisch. Je bruist van de energie en er valt van alles te ontdekken. Toch behoort je ‘oudedagsvoorziening’ tot je belangrijkste arbeidsvoorwaarden. En hoe vroeger je begint met het wegzetten van een deel van je inkomen, hoe hoger je pensioen uiteindelijk uitvalt. In Nederland is de pensioenvoorziening goed geregeld. Werkgever en werknemer ‘sparen’ samen voor de toekomst. Bij Adecco profiteer je van een regeling die houvast biedt. Ook voor je partner. • • • •

Adecco Pensioenregeling Partnerpensioen Collectieve ANW hiaatverzekering WGA/WIA hiaatverzekeringen (arbeidsongeschiktheid)


Adecco Pensioenregeling – samen opbouwen Je pensioen is bij Adecco prima geregeld. Het is één van je belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Jij betaalt een vaste premie, Adecco Support betaalt de rest. Zo ontstaat een mooi kapitaal voor later, dat we samen opbouwen.

Wat?

De pensioenregeling van Adecco is een ‘middelloonregeling’, gebaseerd op je gemiddelde loon dat je in alle jaren tot je pensioen hebt verdiend. Per dienstjaar wordt 1,75% van de pensioengrondslag als ouderdomspensioen opgebouwd. Bij de bepaling van de hoogte van de te verzekeren pensioenaanspraken, spelen de volgende factoren een rol: a. b. c.

je bruto jaarsalaris; de franchise; de pensioengrondslag.

a. Jouw bruto jaarsalaris 12 maal het overeengekomen vaste bruto maandsalaris, vermeerderd met de vakantietoeslag en Eindejaarsuitkering + Nieuwjaarsgratificatie. b. De franchise Bij de bepaling van de hoogte van het te verzekeren ouderdomspensioen wordt over een deel van het jaarsalaris geen pensioenaanspraak toegekend. Dit deel heet de franchise. De franchise is nodig omdat anders, naast de AOW die jij straks ontvangt, een te hoog pensioen wordt verzekerd. De franchise in de pensioenregeling is voor 2013 vastgesteld op € 18.292,-. De franchise in de pensioenregeling van Adecco wordt bepaald door de CAO. De franchise wordt elk jaar op 1 januari vastgesteld. c. Pensioengrondslag Wanneer jouw bruto jaarsalaris (zoals dat bij punt a. is omschreven) wordt verminderd met het franchisebedrag dan vinden we de zogenaamde pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het gedeelte van het jaarsalaris waarover pensioen wordt opgebouwd.


Voor wie en wie betaalt wat?

Alle medewerkers van Adecco Support nemen deel aan de pensioenregeling. Je betaalt zelf altijd 6% van de pensioengrondslag, Adecco betaalt de rest.

Partnerpensioen – zekerheid voor wie je lief is Je bouwt je pensioen op om daar zelf, samen met je eventuele partner van te genieten. Maar als er iets fout gaat, staat je partner wat ons betreft niet met lege handen.

Wat?

Binnen de pensioenregeling wordt een partnerpensioen opgebouwd dat is gebaseerd op 70% van het Ouderdomspensioen. Het levenslange partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand waarin je overlijdt en wordt uitgekeerd tot en met de laatste dag van de maand waarin jouw partner overlijdt. Kom je voor de pensioendatum (65 jaar) te overlijden, dan wordt het levenslange partnerpensioen vastgesteld alsof je onder ongewijzigde omstandigheden tot de pensioendatum in dienst van Adecco zou zijn gebleven.

Voor wie?

Alle deelnemers aan de pensioenregeling van Adecco nemen automatisch deel aan het partnerpensioen. Heb je geen partner, nu of op het moment van pensionering, dan kun je de aanspraak die je hebt opgebouwd aan partnerpensioen op de pensioendatum uitruilen tegen een hoger Ouderdomspensioen.


Collectieve ANW hiaatverzekering – extra stukje zekerheid In Nederland kennen we de Algemene Nabestaanden Wet, bedoeld voor de achterblijvende partner en kinderen. De voorwaarden zijn tegenwoordig erg streng en de uitkering ligt rond het bijstandsniveau. Voor een extra stukje zekerheid kun je gebruik maken van onze collectieve ANW hiaatverzekering.

Wat?

Een ANW hiaatverzekering voorziet in een aanvulling op de uitkering krachtens de Algemene Nabestaanden Wet. Bij overlijden wordt de aanvulling onvoorwaardelijk uitgekeerd. Tegen gunstige voorwaarden, heeft Adecco hiervoor een collectieve verzekering gesloten.

Voor wie en wie betaalt wat?

Als je deelneemt aan de Adecco pensioenregeling kun je ervoor kiezen op basis van vrijwilligheid deel te nemen aan deze regeling. De premie betaal je zelf.

WGA hiaat verzekering bij arbeidsongeschiktheid – veilig idee Enkele jaren geleden is de Wet Arbeidsongeschiktheid (WAO) ingrijpend gewijzigd. Je krijgt minder snel een uitkering. Bovendien zijn de uitkeringen verlaagd. Raak je voor minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan heb je helemaal geen recht op een uitkering.

Wat?

Met de WGA hiaatverzekering is je inkomen verzekerd bij gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid. Over het deel van je salaris waarover je geen uitkering ontvangt, ontvang je 70% van het oorspronkelijke bedrag.

Voor wie en wie betaalt wat?

Deze regeling is bedoeld voor alle medewerkers van Adecco Support. Adecco betaalt de premie.


WGA hiaat verzekering bij 35-80% arbeidsongeschiktheid – jouw beslissing Bij arbeidsongeschiktheid van meer dan 35% riskeer je een flinke tuimeling in je inkomenssituatie als je volledig afhankelijk bent van een wettelijk geregelde uitkering. Om dit risico te verminderen, biedt Adecco je de mogelijkheid om tegen goede en voordelige voorwaarden een extra verzekering af te sluiten.

Wat?

De WGA hiaatverzekering verzekert je inkomen voor als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Over het deel van je salaris waarover je geen uitkering ontvangt, ontvang je 70% van het oorspronkelijke bedrag.

Voor wie en wie betaalt?

Deze regeling is toegankelijk voor alle medewerkers van Adecco Support. Je kunt vrijwillig deelnemen en betaalt de premie zelf. De kosten bedragen 0,340% over het bruto jaarsalaris tot maximaal € 50.064 (= Maximum premieloon 2012).

Collectieve WIA excedentverzekering – want je kosten lopen door Bij volledige arbeidsongeschiktheid heb je recht op een WIA uitkering. Hier is een maximum aan verbonden, gebaseerd op een salaris van € 50.064 (= Maximum premieloon 2012) per jaar. Als je meer verdient, liggen je lasten ook vaak hoger. Bij Adecco kun je het verschil opvangen.

Wat?

Met een WIA excedentverzekering krijg je een aanvulling die recht doet aan de hoogte van je salaris van dat moment. Doordat Adecco hiervoor een collectieve regeling heeft getroffen, kun je hier op een voordelige manier gebruik van maken.

Voor wie en wie betaalt wat?

Deze regeling is toegankelijk voor alle medewerkers van Adecco Support. Je neemt deel op basis van vrijwilligheid en betaalt 50% van de premie zelf. De overige 50% betaalt Adecco. In 2012 bedraagt het totaal premiepercentage 2,26%.


Rijden, bellen, kopje koffie... Goed voor elkaar, bij Adecco


Voor de uitoefening van je functie heb je het juiste gereedschap nodig. Dat begin met een fijne, functionele werkplek, waar je alles bij de hand hebt. Maar in veel functies bij Adecco ga je er actief op uit. Je bezoekt klanten, je laat je gezicht zien op lokale evenementen, je neemt actief deel aan netwerkbijeenkomsten. Dan is een auto van de zaak wel zo handig. En dat je mobiel bereikbaar bent, spreekt voor zich. En voor de kosten die je voor je werk maakt, bestaat een prima vergoedingsregeling. We hebben het goed voor elkaar, bij Adecco. • • • • •

Leaseauto GSM of Smartphone Laptop Vergoeding woon-/werkverkeer Vaste kostenvergoeding


Leaseauto – zakelijk en/of privé Autorijden en zelf nergens omkijken naar hebben. Lekker idee, toch? Voor veel functies bij Adecco geldt de beschikbaarstelling van een leaseauto als arbeidsvoorwaarde. Logisch, want er zijn heel veel functies met interessante ‘bezigheden buitenshuis’.

Wat?

Ons autopark is in vijf klassen ingedeeld. Elke functie kent zijn eigen klasse. Je bepaalt zelf of je de auto ook privé gebruikt. Zo ja, dan is een eigen bijdrage van toepassing. Ook vereist de belasting dan een bijtelling op je salaris. Gebruik je de auto alleen zakelijk, dan kun je bij de Belastingdienst een beschikking aanvragen, waarna er geen eigen bijdrage en bijtelling van toepassing is. Voor enkele autotypes is ook een versie met opdruk beschikbaar. Deze heeft als voordeel dat de eigen bijdrage bij privé gebruik komt te vervallen. De mogelijkheid bestaat om met bijbetaling een auto uit een hogere klasse te kiezen, of met korting op de eigen bijdrage een auto uit een lagere klasse. Kijk op intranet voor de actuele autokeuzelijst.

Voor wie en wie betaalt wat?

Je functie bepaalt of je recht hebt op het gebruik van een leaseauto. Adecco betaalt de leaseen brandstofkosten. Jij betaalt een eigen bijdrage en er is fiscale bijtelling van toepassing.

GSM en Smartphone met belbudget – altijd ‘in touch’ Bij Adecco zijn we in principe altijd aanspreekbaar. Voor klanten, voor kandidaten, voor elkaar. Een mobieltje of, afhankelijk van je functies, smartphone hoort daar als vanzelfsprekend bij. Zorgen we voor.

Wat?

Bij een groot aantal functies hoort een ‘GSM of smartphone van de zaak’ en bij elke functie hoort een bepaald belbudget zonder abonnementskosten Kom je boven je belbudget, dan reken je de ‘meerkosten’ gewoon af, behalve als je alleen zakelijk hebt gebeld.


Voor wie en wie betaalt wat?

Voor iedereen die op grond van zijn of haar functie recht heeft op het gebruik van een GSM of smartphone voor zakelijk gebruik. Adecco betaalt je toestel en je abonnement tot een bepaald belbudget.

Laptop – als je functie erom vraagt Je moet je werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Waar en wanneer je maar wilt, zoals hoort bij deze tijd. Daarbij kan een goede, snelle laptop onmisbaar zijn. Zorgen we voor, als je functie erom vraagt.

Wat?

Een laptop is een functioneel stuk gereedschap. Je vergroot er je flexibiliteit mee. Daarom stelt Adecco er een beschikbaar als je functie daar om vraagt.

Voor wie?

Voor iedereen die uit hoofde van zijn of haar functie een laptop nodig heeft om flexibel en efficiënt te kunnen werken.

Vergoeding woon- werkverkeer – we zien je graag komen Om naar je werk te komen (en na een lekkere werkdag weer thuis…) maak je kilometers. Met je eigen auto, of met de bus, Adecco zorgt voor een royale vergoeding.

Wat?

Adecco biedt een vaste netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, gebaseerd op € 0,15 per kilometer, met een maximum van 40 kilometer ‘enkele reis’. Kies je voor openbaar vervoer, dan krijg je de abonnementskosten volledig vergoed.


Voor wie en wie betaalt wat?

Heb je geen lease auto en woon je verder dan 10 kilometer van je werk? Dan heb je recht op een vaste netto reiskostenvergoeding. Bij de ‘regeling Kostenvergoedingen’ op intranet vind je de details.

Vaste kostenvergoeding – zo weet je waar je aan toe bent Voor veel functies bij Adecco geldt dat je van tijd tot tijd kosten maakt. Denk aan een kop koffie, een lunch met je klant, een entreebewijs voor een zakelijk evenement. Bij Adecco hebben we dat slim opgelost. Met een vaste, aan je functie gekoppelde onkostenvergoeding.

Wat?

Kosten die je maakt voor je werk, gaan ‘op rekening van de zaak’. Afhankelijk van je functie heb je daar een vast budget voor, dat maandelijks wordt uitbetaald. In de functiematrix zie je of en voor welke vergoeding jij in aanmerking komt.

Voor wie en wie betaalt wat?

Maak je uit hoofde van je functie kosten? Dat heb je recht op een vaste netto onkostenvergoeding, maandelijks uit te betalen door Adecco..


Vakantie en verlof We gaan er flexibel mee om


Lekker op vakantie. Daar heb je gewoon recht op. Wil je een keer wat langer weg? Doen we niet moeilijk over. Net zo min als over extra feestdagen of ‘bijzonder verlof’. Bij Adecco vinden we werk het mooiste wat er is, maar willen we ook dat iedereen kan genieten van voldoende vrije tijd. • • • •

Vakantiedagen ADV-dagen Vaste extra feestdag Bijzonder verlof


Vakantiedagen – zowel vast als ‘te koop’ Elk jaar heb je recht op een vast aantal vakantiedagen. Het worden er meer naarmate je ouder wordt. En desgewenst kun je extra vrije tijd ‘kopen’!

Wat?

Je CAO geeft recht op 25 betaalde vakantiedagen per jaar als je fulltime werkt. Bij 35-jarige leeftijd neemt dit aantal toe tot maximaal 30 vanaf je 60-ste. Elk jaar kun je drie weken aaneengesloten vakantie nemen. Per jaar kun je maximaal vier weken ‘bij kopen’, eveneens in overleg met je leidinggevende. Die dagen moeten wel hetzelfde jaar worden opgenomen.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.

ADV-dagen – vrije tijd of geld, jij kiest Voor elke 40 uur die je werkt, krijg je een tegoed van ‘2 uur ADV’. Dat is in je CAO vastgelegd. Hiermee spaar je als het ware extra vrije tijd op. Je kunt er ook voor kiezen je ADV-dagen in klinkende munt uit te laten betalen.

Wat?

ADV staat voor ‘arbeidsduurverkorting’. Bij een fulltime baan krijg je voor elke 40 gewerkte uren 2 ADV uren. Daarmee spaar je 104 uur per jaar ofwel 13 dagen arbeidsduurverkorting op bij een fulltime dienstverband. Je kunt er ook voor kiezen om je ADV-dagen uit te laten betalen. Dit kan oplopen tot een maandelijkse toeslag van 5% van je salaris. Je kunt hier elk jaar opnieuw toe besluiten.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.


Vaste extra feestdag – die krijg je er toch maar mooi bij Op feestdagen ben je vrij. Net als iedereen in Nederland. Maar bij Adecco krijg je er een extra feestdag bij! Dat is geregeld binnen je CAO.

Wat?

In je CAO ligt vast dat je een extra feestdag cadeau krijgt. Die kun je opnemen op de dag voor Kerst of op de laatste werkdag van het kalenderjaar. Werk je parttime en ben je op die dagen al roostervrij, dan kun je een andere dag kiezen.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.

Bijzonder verlof – voor jouw persoonlijke prioriteiten In elk leven doen zich blije (of minder blije) gebeurtenissen voor waar je werk even niet bij past. Daar krijg je dan ‘bijzonder verlof’ voor. Zodat je er alle gewenste aandacht aan kunt schenken.

Wat?

Bijzonder verlof geeft jou de ruimte voor je persoonlijke prioriteiten. Je hebt er volgens je CAO recht op. Bij een huwelijk of overlijden, bijvoorbeeld.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.


Typisch Adecco Altijd wel iets extra’s


Bij Adecco kijken we altijd naar mogelijke extra voordeeltjes voor medewerkers. Dat kan gaan om aantrekkelijke regelingen waar de Belastingdienst aan ‘mee betaalt’, maar ook om leuke aanbiedingen voor en kortingen op allerlei producten en diensten. Er zit altijd wel iets voor jou persoonlijk bij. En al die extra’s bij elkaar zijn weer mooi meegenomen. • • •

Fietsregeling Fitnessregeling Employee Benefits


Fietsregeling – buitengewoon voordelig Gebruik je de fiets, voor woon-werkverkeer? Lekker gezond. En goed voor het milieu. En de fietsregeling van Adecco maakt het buitengewoon voordelig bovendien

Wat?

Met deze regeling kun je van je brutoloon een fiets kopen voor je woon-werkverkeer. Adecco heeft hiervoor een contract gesloten met de NFP (Nationale Fiets Projecten). Bij alle aangesloten rijwielzaken kun je een fiets kopen met een maximum aankoopprijs van € 749,-, inclusief btw. Je krijgt direct 6% korting. Je betaalt het aankoopbedrag af door een maandelijkse inhouding op je brutoloon. Door het flinke belastingvoordeel valt je fiets zeer voordelig uit. Bovendien legt Adecco er nog € 100,- bij en krijg je een fietscomputer cadeau!

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.

Fitnessregeling – goed in je vel voor weinig geld Werk je graag aan je conditie? Dat stimuleren we graag, bij Adecco. Samen met de Belastingdienst. Dus: lekker en supervoordelig naar de sportschool.

Wat?

De fitnessregeling biedt de mogelijkheid om je fitnessabonnement van je brutoloon te betalen. Dat scheelt weer een mooi stukje belasting. Adecco heeft hiervoor een contract gesloten met Bedrijfsfitness Nederland. Er is altijd wel een fitnesscentrum bij jou in de buurt aangesloten. Je abonnementsgeld wordt maandelijks ingehouden op je brutoloon. Adecco legt er € 5,- per maand bij! In combinatie met je belastingvoordeel is dit een prima deal.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco Support.

Employee Benefits – het is ook altijd wat


Een interessant reisje, een goed boek, kaartjes voor een musical of ijsshow. Bij Adecco hebben we een goede neus voor de leukste medewerkervoordeeltjes!

Wat?

Wisselend aanbod van allerlei voordelige aanbiedingen. Denk aan uiteenlopende aantrekkelijke producten, maar ook aan reizen, evenementen, enzovoorts.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van Adecco.


Ervaren, trainen, leren Bij Adecco kom je altijd verder


Bij Adecco schenken we veel aandacht aan de verdere professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. We hebben een omvangrijk programma voor training en opleiding, gericht op doorstroming, tot in de top van onze organisatie. Dit programma wordt jaarlijks aangepast en aangevuld. De toegankelijkheid is maximaal. Als het om ervaren, trainen en leren gaat, bestaan er bij Adecco geen drempels. • • • • •

Adecco Days Adecco Basics Adecco Advanced Trainingen Adecco Talent Programma’s Adecco Masterclasses


Adecco Days – een warm welkom! Het is altijd spannend, aan de slag in een nieuwe omgeving. Bij Adecco zorgen we voor een vliegende start met de Adecco Days! Wat? De Adecco Days zijn twee bruisende welkomstdagen, waarvoor alle nieuwe medewerkers worden uitgenodigd. Tijdens deze informatieve, maar ook feestelijke dagen krijg je de gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met Adecco en met je collega’s. Voor wie? Voor alle nieuwe medewerkers binnen Adecco Group Nederland.

Adecco Basics – een goed begin is het halve werk Adecco Basics is ons introductietraject voor nieuwe medewerkers die op een vestiging aan de slag gaan. Met onze leuke, leerzame trainingsdagen voel je je snel thuis! Wat? Het is een ‘blended learning’ programma, samengesteld uit E-learning modules, trainingsdagen op ons hoofdkantoor in Zaltbommel en ‘learning-on-the-job’. Je volgt het traject naast je werk op je vestiging, de eerste vier tot vijf maanden van je dienstverband. Na afloop volgt een landelijke examinering van de basisvakkennis Uitzenden door de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Voor wie? Voor alle nieuwe medewerkers binnen onze General Staffing business units. .


Adecco Advanced trainingen – wat een aanbod! Je hebt ambitie, je wilt vooruit in het leven. Adecco biedt je daar veel mogelijkheden voor. Met trainingen die je kennis en vaardigheden vergroten.

Wat?

Adecco Advanced staat voor een functioneel, voor iedereen toegankelijk trainingsaanbod. Met als doel: je verdere persoonlijke en professionele vlak ontwikkeling. Het aanbod is breed en varieert van juridische en prijstechnische tot trajecten gericht op leiderschap en persoonlijke effectiviteit.

Voor wie?

Voor iedereen die minimaal 6 maanden in dienst is van Adecco Group Nederland.

Adecco Talentprogramma’s – durf jij de uitdaging aan? Er zijn altijd mensen die uitzonderlijk talentvol zijn. Als dat voor jou ook geldt, dan krijg je de aandacht die je verdient. Want je talenten moet je verder ontwikkelen!

Wat?

Wij hebben drie talentprogramma’s: Management Development Program 1 en 2 (MDP1/MDP2) en het Adecco Leadership Program (ALP). Het zijn intensieve ontwikkeltrajecten van één jaar die je via verschillende ontwikkelpaden uitdagen je leiderschapscompetenties te vergroten.

Voor wie?

Voor aantoonbaar talentvolle medewerkers met de ambitie en potentie om binnen afzienbare tijd een stap te maken naar het managementniveau. Aan deelname is een selectieprocedure verbonden.


Adecco Masterclasses – dÊ route voor leidinggevend talent Ga jij voor een topfunctie in sales? Wil je binnen je managementfunctie specifieke competenties verwerven of verbeteren? Adecco Masterclasses geven je loopbaan de juiste dimensie.

Wat?

Adecco Masterclasses zijn kortdurende, intensieve leertrajecten voor sales- en leiderschapsontwikkeling. Via praktische gerichte workshops en verdiepende opdrachten werk je aan de verdere ontwikkeling van competenties. Mogelijke onderwerpen zijn: interne en externe marktanalyse; persoonlijk leiderschap, team- en organisatieleiderschap; sales gedrag en vaardigheden.

Voor wie?

Voor iedereen die leiding geeft en/of actief is in sales.


Disclaimer

De arbeidsvoorwaardelijke regelingen in deze uitgave zijn om redenen van leesbaarheid in sterk verkorte versie weergegeven. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen daarom geen rechten worden ontleend..


Addecco 1001 word sjabloon recruitment medewerker 2014 2013 09 20  

Adecco 1001 redenen boekje voor Recruitmentdoeleinden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you