Page 8

wanneer loopt miJn tiJdeliJke contract af? In je contract staat een einddatum, eindsituatie of gebeurtenis. Op dat moment eindigt je tijdelijk contract. Er is geen opzegging voor nodig. Officieel heet dat: beĂŤindigen van rechtswege. Bij contracten van 6 maanden of langer is de werkgever verplicht om tenminste 1 maand voor afloop van het tijdelijk contract de werknemer schriftelijk te laten weten of het contract wel of niet verlengd wordt. Deze verplichting geldt niet als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het einde van een project. Vergeet de werkgever de aanzegtermijn in acht te nemen dan riskeert de werkgever een boete.

mag miJn werkgever miJ ontslaan als het contract nog niet is afgelopen? Niet zomaar. Wil je werkgever je tussentijds ontslaan, dan moet je werkgever voor een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid naar het UWV en in geval van ontslag om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren van werknemer of een verstoorde arbeidsrelatie) naar de kantonrechter. Kortom, de reden van ontslag bepaalt de route. Wordt deze vergunning verleend, dan kan hij je ontslaan. Maar niet voordat de opzegtermijn is verstreken. Als er reden is voor ontslag op staande voet, bijvoorbeeld diefstal of mishandeling, dan heeft de werkgever geen vergunning nodig. Ben je het niet eens met je ontslag op staande voet? Dan moet je een vernietiging verzoeken in een procedure bij de kantonrechter. En dat dient snel te gebeuren! Je moet dat doen binnen twee maanden na het ontslag op staande voet is aangezegd. Ben je te laat, dan valt er aan het ontslag op staande voet niets meer te doen.

8

Wanneer van tijdelijk naar vast?

?

Profile for Studio Addwork

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Profile for addwork
Advertisement