Page 42

als ik geen werk kan vinden, heb ik dan recht op een biJstandsuitkering? De Wet werk en bijstand (WWB) heet sinds 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatie wet regelt alle zaken rondom de bijstand en de terugkeer van mensen met een uitkering op de arbeidsmarkt. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bijstandsuitkeringen en de begeleiding bij het zoeken naar werk. Zij mogen bepalen hoe zij dat aanpakken, zolang ze zich aan de wet houden. De regels van de Wet werk en bijstand zijn vanaf 1 januari 2015 op een aantal punten gewijzigd. Dat is onder meer een gevolg van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.

Meer informatie: fnv.nl/themas/ uitkeringen_ww_aow_wia/de_wet_werk/

Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedere Nederlander zoveel mogelijk moet proberen zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Iedereen is dus verplicht om te solliciteren tot hij of zij 64 jaar is. De gemeente kan mensen die jonger zijn wel individueel vrijstellen van de sollicitatieplicht. Lukt het niet om werk te vinden en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar, dan is het de taak van de gemeente om te helpen bij het zoeken naar werk. Als je jonger bent dan 27 jaar zijn er extra regels. Na je aanvraag ontvang je de eerste 28 dagen nog geen bijstandsuitkering. In deze 28 dagen moet je actief op zoek naar werk of een opleiding. Je moet alle sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus bewaren. Als je na 21 dagen nog geen werk of opleiding hebt gevonden, maak je een afspraak met het UWV WERKbedrijf. Dat gesprek is niet eerder dan 28 dagen na de meldingsdatum. In dat gesprek wordt je aanvraag voor een bijstandsuitkering besproken. Na deze afspraak neemt de gemeente je aanvraag in behandeling. Die beoordeelt of je voldoende hebt gedaan om aan het werk te komen of om een opleiding te gaan volgen. Heb je je best gedaan, maar vind je geen werk? Dan kan, als ook aan de overige voorwaarden voor bijstand is voldaan, de uitkering wel ingaan vanaf de dag van melding. 42

Profile for Studio Addwork

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Profile for addwork
Advertisement