Page 37

!

Uitzendkracht? vergeet ook je belasting aangifte niet!

wat staat er op een loonstrook? De meeste uitzendbureaus maken het loon elke week over op je bank- of girorekening. Sommige betalen per maand of per vier weken. Bij iedere betaling ontvang je een loonstrook. Hierop staan de loongegevens, zoals onder andere het aantal uren dat je die week gewerkt hebt, het uurloon, het verdiende loon, de toeslagen en de bedragen die op je loon zijn ingehouden (belastingen en premies voor sociale verzekeringen) en eventuele reserveringen.

welk loon spreek ik met het uitZendbureau af? Kijk op

Je spreekt met het uitzendbureau een brutoloon af.

belastingdienst.nl voor meer info.

kan ik belasting terugvragen? Als je maar een deel van het jaar werkt, betaal je meestal te veel belasting. Je kunt dat geld terugvragen via een Tj-biljet (voorheen Tj-biljet) van de belasting. Je hebt dan wel een jaaropgave van het uitzendbureau nodig waar je brutoloon en de nodige inhoudingen op staan. 37

Profile for Studio Addwork

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Fnv werkwijzer rechten en plichten 2015 noord  

Profile for addwork
Advertisement