Page 1

ADSUM

VADEMECUM LITURGICZNO – DUSZPASTERSKIE Parafii Św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Św. we Wrocławiu – Brochowie

30. NIEDZIELA ZWYKŁA Nr 219. * 27. października 2013 r. * Rok V.

…a kto się uniża, będzie wywyższony!


WYDAWCA VADEMECUM: ADSUM Parafia pw. św. Jerzego, męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Tel. 713 – 433 – 521

Konto: PKO BP 52 1020 5226 0000 6102 0311 4345 Informujemy, że przybliżone koszty egzemplarza ADSUM wynoszą ok. 3,5 zł. Dziękujemy jednocześnie za wszelkie ofiary na FUNDUSZ WYDAWNICZY.

**************************************

Prosimy o pomoc dla posługiwania Parafialnej Świetlicy Środowiskowej Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Jerzego ul. Biegła 3; 52-115 WROCŁAW – BROCHÓW Konto: BS 64 9575 0004 0046 6499 2000 0010 **************************************

NASI PARTNERZY i PRZYJACIELE MEDIALNI } NIEDZIELNY

Komentarze liturgiczne za „Ewangelia 2013”; Autor: Ks. Maciej WAROWNY => Edycja Świętego Pawła oraz Miesięcznikiem „ŻYWE SŁOWO” => Wydawnictwo eSPe w Krakowie.

************************************

DYŻUR W KANCELARII PARAFIALNEJ 1. 2. 3. 4.

=> => => =>

czwartek w godzinach od 16.00 do 17.30; sobota w godzinach od 8.00 do 10.00; zawsze, w sprawach pilnych (wezwanie do chorego lub pogrzeb); w uroczystości przypadające w dni dyżuru, tj. w czwartek lub w sobotę, kancelaria parafialna nieczynna!

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE !


1. Sakrament Chrztu św. – jeśli nie liczyć zagrożenia śmiercią – udzielany jest podczas Mszy św. o godz. 12.00, w ostatnią niedzielę miesiąca; 2. Rodziców oraz chrzestnych obowiązuje udział w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zwykle w czwartek przed ostatnią niedzielą miesiąca o godz. 18.00 lub o 18.30 - informacja w bieżących ogłoszeniach; 3. Chrzestni spoza Parafii winni dostarczyć ZGODĘ NA PEŁNIENIE POSŁUGI chrzestnych wydaną przez Księdza proboszcza własnej Parafii. UWAGA! Nie jest to równoznaczne ze świadectwem bierzmowania;

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH 1. 2. 3.

w dni powszednie, Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta przypadające w dni powszednie Msze św. sprawowane są o godz.: 7.00; 9.00; (16.30); i o 18.00; niedzielne Msze św. sprawowane są: wigilijna, w sobotę o 18.00 oraz o 19.00 w kaplicy szpitalnej; w niedzielę zaś o 7.30; 9.00; 10.30; 12.00- suma oraz o 18.00;

INNE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

=>

WAŻNE!

Czuwanie różańcowe: kwadrans przed poranną i wieczorną Mszą św.; Dzień Miłosierdzia Bożego: trzeci piątek każdego miesiąca; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa o godz. 18.00; Parafialny Dzień Świętości Życia: 25. lub 26. dzień każdego miesiąca; Dzień Skupienia wszystkich Wspólnot Pobożnych: 1. sobota m-ca: 7.30 - 9.00; Parafialny Dzień chorych i służby Zdrowia: 23. dzień każdego miesiąca; Comiesięczna Msza św. wypominkowa: ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00;

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. 1. 2. 3.

w dni powszednie, zwykle ok. 15 min. przed Mszą św. o godz. 7.00 i 18.00; w uroczystości i święta podczas Mszy św.; w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od 17.30 do 18.00;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx x xx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

CODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU KAPLICA ADORACJI

1. etap 2. etap

=> =>

7.30 – 9.00 15.00 – 17.30

15.00 => Koronka do Miłosierdzia Bożego


POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE Zainteresowanych posługą Szafarzy Nadzwyczajnych Komunii św., prosimy o telefoniczne zgłoszenie – najpóźniej na dwie godziny przed Mszą św. w danym dniu – pod jeden z podanych niżej numerów telefonu:

P. Adam => Tel. 720 – 578 – 253 Rejony: 16., i 17. =>

BIEŃKOWICE: Arabska; Marsowa; Palestyńska; Sadowa; Wesołowskiego; Boiskowa; Bukszpanowa; Jemeńska; Jordańska; Lisia; 50. Bohaterów; Ziemniaczana; BROCHÓW: Mościckiego: 45. - 51;

P. Henryk => Tel. 604 – 170 – 625 Aleja Róż; Bengalska; Mandżurska; Piwniczna; Rejony: 11., 12. i 13. => Plac Indyjski; Społeczna; Tybetańska;

P. Jan => Tel. 509 – 689 – 099 Rejony: IWINY: Brochowska: 5A. - 25., 4B. – 22.; Bukszpanowa; Jaśminowa; 15., i 18. => Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Spokojna; Wiosenna; BROCHÓW: Filipińska; Koreańska: 53. - 89., 62A. – 68.;

P. Krzysztof => Tel. 505 – 515 – 221 Rejony: Chmurna; Iracka; Koreańska: 1. – 51. 2. – 60A.; Nepalska; Perska; 10., 14., i 15. => Woskowa;

P. Krzysztof => Tel. 503 – 526 – 898 Rejony: Afgańska; Birmańska; Centralna: 15. – 21A.; Chińska; Mościckiego: 36. – 44.; 7., 8., 9., => Plac Mongolski; Polna; Pakistańska; 3. Maja; Tatarska; Wietnamska;

P. Mateusz => Tel. 788 – 805 – 251 Cedrowa; Brochowska; Leonarda da Vinci; Mościckiego: 1. – 35.; Pionierów; Rejony: 2., 3., i 4., => Syjamska; Topolowa; Wileńska;

P. Piotr => Tel. 795 – 553 – 235 Osiedla: PARKOWE i GRAFITOWE; Biegła; Centralna: 1. – 11A., 22. – 36.; Rejony: 4., 5., i 6. => Japońska; Laotańska; ul. Semaforowa; Warszawska; Węgierska; Wiaduktowa; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xx x xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE!

www.eadsum.org

Zapraszamy do korzystania z internetowej wersji naszego parafialnego Pisma: ADSUM. Można je znaleźć pod jednym z dwóch zamieszczonych obok adresów. Tam też, na bieżąco publikujemy treść wystąpień i nauczania papieża Franciszka.


Katechizm Kościoła Katolickiego

Wierzę w… Katecheza 37. WYZNANIE WIARY

?

Imię Jezus 1. O nadaniu dziecku imienia rodzice rozmawiają na długo przed jego pojawieniem się na świecie. Często do tych dyskusji włączają się inni członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi. Dlaczego tak prosta zdawałoby się czynność, jaką jest nadanie dziecku imienia, budzi tyle emocji? Dlaczego rodzice przywiązują do tego faktu tak wielkie znaczenie? 2. Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć w dość powszechnie występującym przekonaniu człowieka o istnieniu pewnych treści, zawierających się w noszonym imieniu, o randze samego imienia. Rodzice nadają dziecku imię, aby wyposażyć je w pewne cechy, niejako „zaprogramować” jego przyszłość lub odwrócić nieprzychylny bieg wydarzeń. Imię jest więc niejako ukierunkowaniem życia człowieka, życzeniem czy błogosławieństwem. Ważne jest również to, iż zwracanie się po imieniu wyraża bliską relację międzyosobową. Dlatego jesteśmy po imieniu tylko z ludźmi, którzy są nam w jakiś sposób bliscy. Rozważmy zatem, jakie znaczenie ma dla nas szczególne Imię, o którym Pismo Święte mówi, że „nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). Chodzi oczywiście o imię naszego Zbawiciela – imię Jezus. 3. Imię Jezus zostało nadane naszemu Zbawicielowi bezpośrednio przez Boga. Nie nadano go z ludzkiej inicjatywy, ale zostało objawione Maryi przy zwiastowaniu. Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że w chwili zwiastowania anioł Gabriel nadaje mającemu się narodzić Dziecięciu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie. „Jezus” w języku hebrajskim oznacza: „Bóg zbawia”, „Jahwe jest zbawieniem”. Ponieważ jedynie Bóg „może odpuszczać grzechy” (Mk 2,7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał się człowiekiem, „zbawił lud od jego grzechów” (Mt 1,21). W ten sposób w Jezusie Bóg wypełnia całą historię zbawienia dla dobra ludzi (por. KKK 430). Jezus z Nazaretu nie tylko nosi imię, które mówi o zbawieniu, ale także jest Tym, którego to imię oznacza: jest Zbawicielem. Świadczą o tym pewne zwroty użyte przez ewangelistów: Łukasza – „narodził się wam Zbawiciel” (Łk 2,11) i Mateusza - „On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Zwroty te odzwierciedlają prawdę objawioną, którą głosi cały Nowy Testament, a najpełniej wyraża święty Paweł Apostoł, gdy pisze: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano (…) i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” (Flp 2, 9-11). Mimo, że imię Jezus nosiło wielu synów narodu żydowskiego przed Chrystusem - zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, to tylko w Jezusie Chrystusie imię to osiąga pełnię swego znaczenia. On bowiem jest właśnie Tym, w którym i przez którego Bóg dokonał zbawienia człowieka. W Starym Testamencie arcykapłan raz w roku wzy-


wał imienia Boga Zbawiciela dla wynagrodzenia za grzechy Izraela (por. KKK 433). W Nowym Testamencie to właśnie imię Jezus jest właściwym imieniem Boga Zbawiciela. Nawet złe duchy boją się Jego imienia, uczniowie w Jego imię dokonują cudów, ponieważ Ojciec udzieli im wszystkiego, o co Go poproszą w imię Jezusa (por. KKK 434). Imię Jezus znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej, wszystkie bowiem modlitwy liturgiczne kończą się formułą: „Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Podobnie punktem kulminacyjnym modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są słowa: „błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” (por. KKK 435). Imię „Jezus” towarzyszy zatem chrześcijanom przez całe życie. Wielu z nich odchodzi z tego świata, wymawiając imię Jezus. Czy zawsze wymawiamy imię Jezus z należnym szacunkiem? Czy nie wzywamy imienia Jezus nadaremno? Zapamiętajmy: Imię „Jezus” znaczy „Bóg zbawia”. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie; mogą go wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi przez Wcielenie (por. KKK 432). Ks. Tomasz Wójtowicz x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Rozważanie Duszpasterskie o Mszy św.

Komunia święta kapłana. Chrystus ustanowił Eucharystię podczas wieczerzy, którą spożywał ze swoimi uczniami przed swoją męką i śmiercią. Wtedy po raz pierwszy uczniowie usłyszeli słowa: „To jest moje Ciało... bierzcie i jedzcie”, „To jest moja Krew... bierzcie i pijcie” oraz „To czyńcie na moją pamiątkę”. Msza święta została ustanowiona jako uczta ofiarna. Wspólnie zjedzony posiłek jest kulminacyjnym momentem rodzinnych spotkań i wspólnego świętowania. Ponieważ celebracja Eucharystii jest uobecnieniem uczty ofiarnej, także tutaj spożywanie przygotowanego posiłku powinno być czymś naturalnym i oczywistym. Starożytne nazwy Mszy świętej - „Łamanie chleba”, „Uczta Pańska”, „Dar” - podkreślają element przyjmowania posiłku, którym jest Ciało i Krew Chrystusa. Po Soborze Watykańskim II Kościół w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego przypomniał: „ponieważ sprawowanie Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, aby zgodnie z poleceniem Pana wierni odpowiednio przygotowani przyjmowali Jego Ciało i Krew jako pokarm duchowy” (56). Od zawsze przyjmowanie komunii odbywało się w ściśle określonym i hierarchicznym porządku. Jako pierwszy przyjmował ją kapłan, który przewodniczył Eucharystii, następnie czynili to inni duchowni, posługujący i w końcu wszyscy wierni. Według tzw. „Konstytucji Apostolskich” pochodzących z końca IV wieku kolejność przyjmowania komunii była następująca: „Niech biskup przyjmie komunię jako pierwszy, potem prezbiterzy, diakoni, subdiakoni, lektorzy, kantorzy, asceci, a spośród kobiet - diakonise, dziewice i wdowy, po nich młodzież, i wreszcie cały lud po kolei z szacunkiem i czcią”. Natomiast w Rzymie w VII wieku, jak zaświadcza „Ordo Romanus I”, komunię rozdzielano według takiego porządku: „Po skończeniu łamania darów przystępuje diakon do papieża, ten pierwszy przyjmuje komunię świętą, to jest sam ją spożywa, stojąc zwrócony ku wschodowi. [...] Następnie wyższy kler (biskupi, prezbiterzy, diakoni) według hierarchii przychodzi przed papieża i stojąc otrzymuje z jego ręki komunię świętą pod postacią chleba”. Od końca średniowiecza przed przyjęciem komunii świętej kapłan przyklękał, a od XIII wieku czynił konsekrowaną hostią znak krzyża. Hostię trzymał w lewej


ręce, a prawą dotykał kielicha. Po cichu wypowiadał modlitwę: „Przyjmę chleb z nieba i wzywać będę imienia Pańskiego” lub „Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niech strzeże duszy mojej na żywot wieczny”. Dziś kolejność przyjmowania komunii świętej nie zmieniła się i nadal jako pierwszy przyjmuje ją kapłan. Przed spożyciem Ciała Chrystusa wypowiada w ciszy słowa modlitwy: „Ciało Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne”, natomiast zanim przyjmie Krew Chrystusa mówi: „Krew Chrystusa niechaj mnie strzeże na życie wieczne”. Wymienione modlitwy zalicza się do tzw. modlitw prywatnych kapłana, czyli odmawianych przez niego po cichu i stanowią jego bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia komunii świętej. W tych modlitwach kapłan prosi Chrystusa, aby przyjęcie Jego Ciała i Krwi zagwarantowało mu życie wieczne. Jest tu prośba o realizację obietnicy Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i pij moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Poza tym kapłan uświadamia sobie w tym momencie, że nie jest panem tego Posiłku, ale tak jak wszyscy zgromadzeni jest zaproszonym gościem. Gospodarzem jest zawsze Jezus Ks. dr Dariusz KWIATKOWSKI Chrystus, który siebie daje jako pokarm na życie wieczne. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

NIEDZIELNA MSZA ŚW. NA BROCHOWIE W minioną niedzielę podczas wszystkich Mszy św. - zgodnie z ogólnopolskim zwyczajem - liczyliśmy obecnych uczestników Liturgii oraz tych, którzy podczas Mszy św. przystąpili do Komunii św. Wyniki są następujące: Godzina Obecni na Mszy św. Mszy św. Kobiety Mężczyźni Razem

Przystępujący do Komunii św. Kobiety Mężczyźni Razem

SOBOTA: 18.00

110

74

184

36

91

57

49

106

(51,81%)

(66,21%)

(57,6%)

NIEDZIELA: 7.30

9.00

10.30

12.00

18.00

Razem Ogółem

55

117

187

177

174

820

84

111

97

95

497

1 317 osób

201 298 274 269 1 317

43

20

63

(78,18%)

(55,55%)

(69,23%)

75

28

103

(64,1%)

(33,33%)

(51,24%)

77

44

121

(41,17%)

(39,63%)

(40,6%)

76

47

123

(42,93%)

(48,45%)

(44,89%)

86

57

143

(49,42%)

(60%)

(53,15%)

414

245

659

(50,48%) (49,29%) (50,03%)

659 osób

Przy założeniu, że na Brochowie mieszka ok. 6. tys. mieszkańców, w niedzielnej


Mszy św. uczestniczyło ich 21,95%. Dodając do liczby obecnych, tj. do 1 317, osoby chore i pracujące, wolno przyjąć, że Parafię naszą tworzy do ok. 30% mieszkańców, co stanowi ok. 1 800 (a w zaokrągleniu do 2 000) Brochowian. Zamieszczone w diagramie obliczenia procentowe pokazują procent kobiet i mężczyzn przystępujących do Komunii św. w stosunku do obecnych na Mszy św. Jest to niewątpliwie ważny, radujący i nadziejny wynik, skoro około połowy obecnych - tak kobiet, jak i mężczyzn - przystępuje do Stołu Pańskiego. Na podstawie dalszych obliczeń wynika, że 62,26% obecnych na Mszy św. stanowią kobiety. Mężczyzn jest 37,73%. Podobny procent (37,17%) w gronie przystępujących do Komunii św., stanowią mężczyźni. W kontekście końcówki Roku Wiary, w perspektywie zbliżającego się Jubileuszu stulecia naszej Parafii i związanej z tym peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego, nadto, pamiętając o zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II, a dalej, Światowym Dniu Młodzieży w Polsce oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski, statystyka ta ma - jeszcze raz - wartość swojego rodzaju zaproszenia. A przynajmniej warto, byśmy tak umieli ją osobiście odczytać, podjąć i zagospodarować. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Uczniów klas od I. do VI. Szkoły Podstawowej zapraszamy do odbioru ulotki: ZIARNO. Zapraszamy też do sugerowanego w ulotce Rodzinnego spotkania oraz do związanego z tym domowego rozwiązywania zamieszczonych na odwrocie zadań. Prosimy nadto, aby poszczególne ulotki ZIARNO wklejać do zeszytu od religii pod ostatnim tematem a odcinek (na ulotce zaznaczone jest gdzie należy go odciąć) z rozwiązanym zadaniem składać w nawie bocznej naszej świątyni do kasety ustawionej na ołtarzu św. Jadwigi;

Pragniemy też mocno zainteresować wszystkich naszych Parafian odbiorem diecezjalnego pisma: „NOWE ŻYCIE”! Ponadto, jak zawsze do naszej dyspozycji są katolickie tygodniki: Gość Niedzielny i Niedziela. Kolejarze mają do odbioru swoje pismo „WOLNA DROGA” x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Mając na uwadze możliwość zyskania odpustów przypisanych do zbliżających się uroczystości: Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, nadto, przygotowując nasz udział w modlitwie dziękczynienia związanej ze 102. rocznicą poświęcenia naszej


świątyni parafialnej, wreszcie wobec następującego po tym okresu szczególnej modlitwy w intencjach naszych bliskich zmarłych, zachęcamy dziś i przez najbliższe dni do skorzystania z sakramentalnego pojednania. Jak zawsze, sposobność do spowiedzi św. w kontekście każdej Mszy św. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

28. października – PONIEDZIAŁEK * Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza –> święto Św. Szymon, apostoł (hebr.: shimon => Bóg wysłuchał). Ewangelie wymieniają jego imię trzykrotnie: Mt 10,4; Mk 3,18 i Łk 6,15. Wymieniają go w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Św. Mateusz i św. Marek nazywają go Kananejczykiem, a św. Łukasz mówi o nim Szymon Gorliwy (Zelota). Z tego powodu niektórzy uważają, że zanim został uczniem Pana Jezusa, Szymon był faryzeuszem. Szymon zawsze wymieniany jest razem z apostołami Judą Tadeuszem i Jakubem Młodszym. Z tego powodu też niektórzy sądzą, że obaj apostołowie byli braćmi św. Szymona. Tradycja chrześcijańska potwierdza te domysły. Podaje też, że po śmierci apostołów Jakuba Starszego i Jakuba Młodszego zasiadł na stolicy jerozolimskiej. Według późnych źródeł Szymon pracował na terenie dzisiejszej Brytanii (?) oraz w Babilonii i Persji. Zginął męczeńską śmiercią, prawdopodobnie razem ze św. Judą Tadeuszem Apostołem. Jest patronem oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy. W ikonografii, sztuka zachodnia przedstawia go z długimi włosami i kędzierzawą brodą. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i piła (drewniana), którą miał być rozcięty, topór, włócznia. Św. Juda Tadeusz, apostoł (hebr.: Jehuda => godny czci). (I w.) O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Piszą o nim Ewangeliści: św. Jan podczas opisu Ostatniej Wieczerzy (14, 22), św. Mateusz (10, 3) i św. Marek (3, 18). Juda był bratem Jakuba Młodszego. Nazywany jest także bratem Pańskim, choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem. Możliwe, że jego bratem był też apostoł Szymon, ale to nie jest pewne. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów sugeruje o jego późniejszym wejściu do grona uczniów. To on przy Ostatniej Wieczerzy zapytał Jezusa: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Zasadne jest zatem przypuszczenie, że św. Juda, przystępując do grona apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery. Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. Jego przydomek oznacza odważny – nie wiadomo jednak, dlaczego go nosił. Po Zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii; część wędrówek misyjnych odbył razem ze św. Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inni mówią, że Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Św. Juda


Tadeusz uważany jest też za patrona spraw beznadziejnych – jest wzywany w szczególnych potrzebach. Z tego powodu w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego. W ikonografii św. Juda Tadeusz przedstawiany jest w długiej, czerwonej szacie lub w brązowo - czarnym płaszczu. Trzyma mandylion z wizerunkiem Jezusa. Jego atrybutami są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity, topór. Z dniem obu tych apostołów związane są przysłowia ludowe: Kiepski rok się zapowiada, gdy na Szymona pada; Na Szymona i Judy przeszły w polu trudy; Na Szymona i Judę trza opatrzyć budę.

******************************************************

KARTKA Z HISTORII: 1138 1492 1550 1886 1909 1955 1958

-

zm. Bolesław III KRZYWOUSTY, książę Polski (ur. 1085); Krzysztof KOLUMB wylądował na Kubie; ur. św. Stanisław KOSTKA, jezuita, patron polskich dzieci i młodzieży (zm. 1568); prezydent USA GROVER CLEVELAND, odsłonił Statuę Wolności w Nowym Jorku; powstał TOPR; ur. Bill GATES, amerykański przedsiębiorca, współtwórca MICROSOFT CORPORATION; patriarcha Wenecji kard. Angelo Giuseppe RONCALLI został obrany papieżem i przyjął imię Jana XXIII; 1924 - w katedrze warszawskiej złożono prochy Henryka SIENKIEWICZA; 1956 - zwolniono z więzienia w Komańczy Prymasa Polski, kard. Stefana WYSZYŃSKIEGO; 1988 - miał miejsce jedyny lot radzieckiego wahadłowca kosmicznego BURAN 1.01;

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Ef 2, 19-22; – Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów; Po całej ziemi ich głos się rozchodzi => Ps 19(18), 2-5.;

Łk 6, 12-19; – Wybór Apostołów Wybierać według woli Ojca. Rzadko podkreślamy, że wybór najbliższych współtowarzyszy Jezusa, apostołów, jest owocem jedności z Ojcem. To modlitwa przygotowuje każde działanie. Słabość naszych wyborów, decyzji i planów bardzo często wynika z tego, że nie kierujemy się wyborami naszego sumienia, tylko tym, co nam wmawiają specjaliści od mody czy reklamy. Słuchając głosu świata, nie modlimy się, nie szukamy woli Boga, nie próbujemy zrozumieć, co jest dobre dla nas i dla naszych bliźnich. Najpierw działamy według złych podszeptów, potem zaczynamy się modlić, ale dopiero wtedy, gdy nasz wybór działania przynosi cierpienia i trudności. Panie Jezu, naucz mnie modlić się, tak jak Ty się modliłeś przed każdą decyzją. Naucz mnie rozpoczynać wszystkie moje dzieła, małe i wielkie, modlitwą dającą poznanie Twej woli.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA DANUTY I JANA KORDKÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************


PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY Zachęcamy każdego do usunięcia wszelkich przeszkód mogących utrudnić przystąpienie do Komunii św. oraz możliwość zyskania listopadowego odpustu zupełnego w intencji naszych bliskich zmarłych! 7.00

w int. śp. Izydora, w 25. rocznicę śmierci oraz śp. Mirosława WŁODARSKICH;

}

*************************************************

16.30 => Spotkanie - próba scholi uczniowskiej ZAPRASZAMY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

*************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. śp. Barbary i Tadeusza DROŻDŻYKÓW, w kolejną rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Tadeusza KRUKOWSKIEGO;

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 28.;

}

w int. śp. Zenona STEFANIAKA /intencja Sąsiadów z ul. Chińskiej 3A/ /odprawiana na wyjeździe/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

29. października – WTOREK KARTKA Z HISTORII: 1611 1787 1833 1856 1864 1903 1924 1930 1945 1977 1993 2004 2008 2010

- wzięty do niewoli car WASYL IV SZUJSKI ukorzył się przed Zygmuntem III w Warszawie - w Pradze odbyła się premiera opery Don Giovanni Wolfganga Amadeusza MOZARTA; - ur. Celina BORZĘCKA, błogosławiona, założycielka Zmartwychwstanek (zm. 1913); - otwarto linię kolejową Wrocław Główny – Poznań Główny; - założono MIĘDZYNARODOWY CZERWONY KRZYŻ; - ur. Mieczysław JASTRUN, polski poeta i eseista (zm. 1983); - ur. Zbigniew HERBERT, poeta (zm. 1998); - ur. Mariusz DMOCHOWSKI, polski aktor (zm. 1992); - w Stanach Zjednoczonych pojawiły się w sprzedaży pierwsze długopisy; - po raz pierwszy od 20 lat doszło do spotkania I sekretarza KC PZPR i Prymasa Polski; - zm. Stanisław MARUSARZ, skoczek narciarski (ur. 1913); - otwarto Most Tysiąclecia we Wrocławiu; - wyprodukowano ostatni autobus marki Jelcz; - zm. Ludwik Jerzy KERN, pisarz, satyryk (ur. 1920);


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ: Rz 8, 18-25; – Stworzenie oczekuje objawienia się synów Bożych Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas => Ps 126(125), 1-6.;

Łk 13, 18-21; – Przypowieść o ziarnku gorczycy i o zaczynie Niedostrzegalna moc. Budowanie królestwa Bożego, panowanie Boga w sercach ludzkich, Jego obecność we wszelkich relacjach dokonuje się w sposób bardzo niepozorny. Dzieję się to przez słuchanie słowa Bożego, uczestnictwo w Eucharystii, spowiedź, codzienną modlitwę. Nie są to sposoby budzące podziw świata. Ludzkie potęgi i władze nie wierzą, że w ten sposób można przemieniać oblicze świata i czynić człowieka szczęśliwym. Dlatego królestwo Boże można budować tylko tam, gdzie jest wiara, że Bóg mówi i tak się dzieje, bowiem jest ono budowane mocą samego Boga. Jest to królestwo ludzi zbawionych, szczęśliwych już dziś i na wieczność. Panie, daj mi wiarę, że budujesz swoje królestwo nie mocą ludzkich potęg, nie siłą bogactwa, ale przy pomocy tego, co ludziom wydaje się tak słabe i nieistotne.

******************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA BARBARY I JANA MALCÓW Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY

Zachęcamy każdego do usunięcia wszelkich przeszkód mogących utrudnić przystąpienie do Komunii św. oraz możliwość zyskania listopadowego odpustu zupełnego w intencji naszych bliskich zmarłych! 7.00

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 29.;

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

} }

w int. śp. Antoniego DZIĘGIELEWSKIEGO /intencja żony, dzieci i wnuków/; w int. śp. Haliny STĄSIEK, w 22. rocznicę śmierci;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxxx xxx xx

30. października – ŚRODA


KARTKA Z HISTORII: 1821 1911 1939 1960 1984 1992

-

ur. Fiodor DOSTOJEWSKI, rosyjski pisarz, autor m.in. Braci Karamazow (zm. 1881); ur. Wanda BŁEŃSKA, świecka misjonarka, lekarka zwana Matką trędowatych; III Rzesza i Związek Radziecki dokonały ostatecznego podziału Polski; ur. Diego MARADONA, argentyński piłkarz, uważany za najlepszego piłkarza lat 80; zatrzymano funkcjonariuszy SB podejrzanych o zamordowanie ks. J. POPIEŁUSZKI; rehabilitacja GALILEUSZA, włoskiego astronoma, fizyka i matematyka;

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI MARII MICHALEWSKIEJ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 8, 26-30; – Odwieczny zamiar Boży Ja zaufałem Twemu miłosierdziu => Ps 13(12), 4-6.;

Łk 13, 22-30; – Powszechne wezwanie do zbawienia Prawdziwa niesprawiedliwość. Wielkim nietaktem w ludzkich relacjach jest wypieranie się znajomości z kimś, z kim zasiadaliśmy wspólnie do stołu, kto nas gościł i słuchał. Jezus uczy nas czegoś zupełnie odwrotnego. Właśnie wtedy, kiedy jest to trudne lub niewygodne dla naszych egoistycznych pobudek, mamy mówić: „Znam cię”. Czy przyznając się do Boga, tak łatwo byłoby nam czynić niesprawiedliwość, wyrzec się swej godności, odrzucić powołanie do świętości, zaprzeczać życiu wiecznemu? Często omijamy drogę wiodącą poprzez ciasną bramę, a przecież to Jezus jest tą bramą. Wchodzić przez nią to naznaczyć wszystkie wymiary naszego życia Jego obecnością. Święty Paweł jasno nam to przypomina na Areopagu: „W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Kiedy współczesny świat zachęca mnie do wybierania tego, co łatwe, proste i przyjemne, Ty, Panie, ucz mnie prawdziwej sprawiedliwości, wchodzenia przez ciasną bramę Twojej woli.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Bronisława TOMCZAKA /intencja Marysi z Rodziną z Bytomia/;

******************************************************

16.30

=>

GODZINA DUSZPASTERSKA Spotkanie grupy uczniów klas 4., 5. i 6. Szkoły Podstawowej. Spotkanie ma charakter obowiązkowy.

******************************************************


Zachęcamy każdego do usunięcia wszelkich przeszkód mogących utrudnić przystąpienie do Komunii św. oraz możliwość zyskania listopadowego odpustu zupełnego w intencji naszych bliskich zmarłych!

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE

Nowenna do M. B. Nieustającej Pomocy Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 18.00

}

w int. śp. Feliksy i Franciszka TARNOWSKICH; Michaliny, Antoniego, Emilii i Stanisława; Kazimiery WINNICKIEJ oraz w int. śp. Marianny BOBER;

}

w int. śp. Celestyna BRODZINOWSKIEGO –> gregorianka 30.;

} Intencje nowennowe:  w int. Ojca świętego Franciszka i abpa Józefa ;  w int. biskupów, kapłanów, diakonów, kleryków, sióstr oraz liczne i święte    

w w w w

 w  w  w      

w w w w w w

 w  w

powołania kapłańskie i zakonne, także z naszej Parafii; beatyfikacji Sługi Bożego ks. Aleksandra ZIENKIEWICZA „Wujka”; Ojczyzny i Kościoła św. w Polsce oraz o szacunek dla Krzyża Św.; dzieła Parafialnej Peregrynacji Relikwii Krzyża Świętego; o błogosławieństwo dla małżeństw i Rodzin naszej Parafii, szczególnie dla Rodzin dzieci komunijnych; int. Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii; int. uczniów i pracowników Przedszkoli, Świetlicy Środowiskowej, Szkół, Uczelni i wszelkich Instytucji służących dzieciom i młodzieży naszej Parafii; int. wspólnot pobożnych naszej Parafii: Rodziny Różańcowej, Rodziny Rodzin, S.L.O., E.R.M., chóru parafialnego i Scholi; int. chorych, cierpiących i samotnych – także z naszego Szpitala; int. Brochowskiej służby zdrowia oraz wszystkich opiekunów chorych; int. społeczności Brochowskich i wrocławskich Kolejarzy; int. społeczności Brochowskich Romów; int. o pracę dla bezrobotnych i pomyślność dla pracodawców; int. tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitewną pamięć i tych, którym ją obiecaliśmy; intencjach uczestników Brochowskiej Adoracji Najświętszego Sakramentu; intencjach wszystkich uczestników Nowenny do M.B. Nieustającej Pomocy; int. int. int. int.


 w int. zmarłych naszych Rodziców, Krewnych, Przyjaciół i Dobrodziejów;  w int. śp. Marioli KOCZARSKIEJ /intencja Eligiusza z Rodziną/; x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx x xx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

31. października – CZWARTEK KARTKA Z HISTORII: 1424 - ur. Władysław III WARNEŃCZYK, król Polski i Węgier (zm. 1444); 1451 - ur. (lub 25. sierpnia) Krzysztof KOLUMB, odkrywca Ameryki (zm. 1506); 1517 - Marcin LUTER na drzwiach kościoła w WITTENBERDZE wywiesił swoje 95 tez – początek reformacji; 1888 - ur. Andrzej MAŁKOWSKI, jeden z twórców polskiego skautingu (zm. 1919); 1940 - zakończyła się bitwa o Anglię (zaczęła się 08. sierpnia); 1942 - Pius XII poświęcił świat i Kościół Niepokalanemu Sercu Maryi; 1997 - zm. Tadeusz JANCZAR, właśc. Tadeusz MUSIAŁ, polski aktor (ur. 1926); 2002 - Jan Paweł II otrzymał honorowe obywatelstwo Rzymu;

*************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

Rz 8, 31b-39; – Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa Ocal mnie, Panie, w swojej łaskawości => Ps 109(108), 21-22.26-27.30-31.;

Łk 13, 31-35; – Jezus wierny swemu posłannictwu Sprzeniewierzenie się powołaniu. Jeruzalem to miasto Boga, wybrane, aby ukazywać całemu światu Jego świętość, aby być nieustannym znakiem Jego obecności. Prawda jest jednak taka, że zamiast świadczyć o Bogu, niszczy ono wszystkich, którzy próbują zachować Jego prawdziwy wizerunek. Szczytem tej nieprawości jest ukrzyżowanie Syna Bożego. Podobnie też dzieje się w życiu człowieka, który odrzuca wezwanie do nawrócenia, zamyka swe serce w zarozumiałym przekonaniu o własnej dobroci, wyjątkowości i zdolności do samo-uszczęśliwiania. A chcąc obronić te fałszywe przekonania, trzeba zniszczyć wszystkich, którzy ukazują prawdę i wzywają do pójścia za nią. Panie Jezu, daj mi pokorę w przyjmowaniu wezwań do nawrócenia, w słuchaniu proroków, którzy przychodzą korygować moje zachowanie. Niech nie zabijam ich ośmieszaniem czy lekceważeniem, ale przyjmuję ich naukę.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI KRYSTYNY WILOCH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. śp. Tadeusza i Jego Rodziców oraz wszystkich zmarłych z Rodziny KARPIŃSKICH;


Zachęcamy każdego do usunięcia wszelkich przeszkód mogących utrudnić przystąpienie do Komunii św. oraz możliwość zyskania listopadowego odpustu zupełnego w intencji naszych bliskich zmarłych! ******************************************************

17.00

Spotkanie Parafialnej Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych

Wspólnota ta dedykowana jest przede wszystkim dla Rodzin uczniów klasy 3., po-komunijnej. Jej bowiem zamiarem jest kontynuowanie dzieła podjętego w ramach przygotowania do 1. Komunii św. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

******************************************************

17.00

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

} }

w int. zmarłych proboszczów naszej Parafii: ks. Antoniego SAMULSKIEGO; ks. Leopolda SZWANKOWSKIEGO; ks. Eugeniusza TOMASZEWSKIEGO; ks. Tadeusza BABIAKA; oraz w int. śp. ks. Kazimierza MALINOSIA; w int. śp. Jerzego KOŁOSOWSKIEGO i zmarłych z Rodziny oraz w int. wszystkich zmarłych z Rodzin: POPŁAWSKICH, SOKOŁOWICZÓW i SŁAWIŃSKICH;

}

w int. śp. Adama KALICIŃSKIEGO, w 2. rocznicę śmierci;

}

w int. śp. Katarzyny KAUDI;

/odprawiana na wyjeździe/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

Listopadowe Intencje Apostolstwa Modlitwy Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudności, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwościach i utwierdzenia w wierności;

Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji kontynentalnej;

Intencja parafialna: Abyśmy przeżywając tajemnicę naszego powołania do świętości i przemijania, jeszcze raz odkryli radość bycia uczniami Chrystusa;


UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Dzisiejsza uroczystość – jak każda uroczystość w Kościele – ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wlk. Pt). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. Początków obchodzenia uroczystości Wszystkich Świętych należy szukać w Kościele wschodnim. W kalendarzu z NIKOMEDII, z IV w., znajdujemy wzmiankę o święcie Wszystkich Świętych Wyznawców, które obchodzono w piątek oktawy Wielkanocy. Według świadectwa syryjskiego diakona Efrema, 13. maja świętowano uroczystość wszystkich świętych męczenników, a św. Jan Chryzostom wspomina o takim święcie w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Niedzielę tę nazywano niedzielą narodzin świętych dla nieba. Z czasem obok pamięci o męczennikach, zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół N.M.P. i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii 28. męczenników dokonano 13. maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we Mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 01. listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego. Teksty liturgiczne dzisiejszej uroczystości podkreślają radość wspólnoty świętych, czyli wszystkich świętych. Należy podkreślić, że Kościół w tym dniu wspomina nie tylko świętych oficjalnie kanonizowanych, czy beatyfikowanych. Uroczystość obejmuje także wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli chwałę życia wiecznego, czyli niebo. Są wśród nich na pewno także nasi bliscy zmarli. Pierwsze czytanie z Księgi Apokalipsy mówi o ogromnej rzeszy zbawionych, którzy oglądają Boga twarzą w twarz, którzy cieszą się radością i pokojem życia wiecznego. Wspomniana tu liczba 144 tysiące ma charakter symboliczny i wskazuje na niemożliwość zliczenia tych wszystkich, którzy są w niebie, czyli wszystkich świętych. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Zadatek świętości otrzymujemy w sakramencie chrztu św. Drogą do pełnej świętości i doskonałości, jak to ukazuje Ewangelia, są Chrystusowe błogosławieństwa. W liturgicznych modlitwach, używanych przez Kościół w uroczystość Wszystkich Świętych, prosimy pokornie świętych o wstawiennictwo za nami, pielgrzymującymi do domu Ojca. Poza tym modlitwy te wyrażają wiarę w nieśmiertelne życie świętych, którzy nieustannie wielbią Boga i orędują za nami u Boga. Święci to nie obcy ludzie, ale to nasi bracia i siostry, którzy z nieba służą nam pomocą i ożywiają nasze nadzieje na życie wieczne. Liturgia nazywa niebo Matką dla wszystkich wiernych, ono jest celem każdego chrześcijanina.


UWAGA – PAMIĘTAJ – WAŻNE! Od południa Dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są następujące: 1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy; 2) odmówienie „Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”; 3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.; 4) Spowiedź i Komunia św. W dniach 01. – 08. listopada można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku zyskuje się odpust cząstkowy. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

01. listopada – 1. PIĄTEK MIESIĄCA KARTKA Z HISTORII: 1822 - ur. bł. abp Zygmunt Szczęsny FELIŃSKI, metropolita warszawski (zm. 1895); 1862 - ur. Feliks KONECZNY, historyk i historiozof (zm. 1949); 1888 - ur. ks. Michał SOPOĆKO, błogosławiony, spowiednik św. s. Faustyny i apostoł Miłosierdzia Bożego (zm. 1975); 1893 - zm. Jan MATEJKO, malarz (ur. 1838); 1918 - powstał ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO; 1946 - Karol WOJTYŁA przyjął święcenia kapłańskie; 1950 - papież Pius XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny; 1952 - wybuch – próbny – pierwszej bomby wodorowej; 1985 - zniesiono w Polsce reglamentację cukru; 1993 - wszedł w życie traktat z MAASTRICHT tworzący Unię Europejską; 1998 - utworzono Europejski Trybunał Praw Człowieka;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Trudno jest stać się świętym. Trudno, owszem, ale nie jest to niemożliwe.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PANI IRENY WASZCZYŃSKIEJ Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię! ******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

WIELKA JEST NAGRODA W NIEBIE. Świętość jest rzeczą tajemną. Pełna tajemnicy jest bowiem łaska Tego, który sam Święty (por. Oz 11, 9) uświęca również innych. Sprawia, że ci, którzy do Niego należą, nie żyją pod kloszem, chronieni przed negatywnym wpływem świata. Przeciwnie, oni w nim żyją, przemieniają i udoskonalają Jego mocą. Doświadczają wprawdzie różnych braków, cierpienia, biedy, samotności, ale


zwyciężają wszystko dzięki mocy Boga. Święci są ludźmi wrażliwymi na wszystko, co dzieje się wokół nich. Noszą w swoim sercu troski i zmartwienia swoich współczesnych. Są czuli na piękno, zgodę i dobre współżycie ludzi między sobą i z Bogiem. Są otwarci na potrzeby swoich bliskich i dalekich, znanych i nieznanych, żyjących i zmarłych. Tajemnica świętych obcowania. Święci prowadzą intensywny i twórczy dialog z całym stworzeniem. Starają się żyć tym, co mówią i mówią o tym, czego sami doświadczają. Świat potrzebuje świętych, ludzi rozumnych i inteligentnych, uległych Duchowi Świętemu, którzy wierzą, że Bóg dokonać może wielkich dzieł. Potrzeba nam bardzo obrońców uciśnionych, duchowych przewodników, ubogich i pokornych. Tylko święci, ludzie zakochani w Bogu, są w stanie oświetlić nasze życie, naszą szarą codzienność. Prośmy Pana o dar takich ludzi.

****************************************************** Ap 7, 2-4.9-14; – Wielki tłum zbawionych W obliczu zagrożeń czasów ostatecznych, Apokalipsa mówi nam o nadziei ocalenia, którego zapewnieniem jest znak opieczętowania na czole. Symbol pieczęci jest bardzo wymowny i bogaty w odniesienia. Z jednej strony nawiązuje do starotestamentowego proroctwa Ezechiela, w którym znak TAU ratował Izraelitów od śmierci. Z drugiej strony, symbol ten oznacza sakrament chrztu, który pozostawia w duszy niezatarty znak przynależności do Chrystusa. Ta przynależność sprawia, że człowiek jest odporny na śmierć, gdyż w jego wnętrzu jest siła życia samego Boga .

Oto lud wierny, szukający Boga => Ps 24(23), 1-4ab.5-5.; Psalm mówi o uroczystym wstępowaniu do świątyni wielkiego Króla, którego nazywa: Panem dzielnym i potężnym w boju. Tradycja chrześcijańska widzi w tych słowach proroczą zapowiedź wstąpienia Chrystusa do chwały nieba. Ale nie odchodzi On do nieba samotnie, wraz z Nim idą wszyscy sprawiedliwi, których Psalmista nazywa ludźmi o rękach nieskalanych i czystego serca.

1 J 3, 1-3; – Ujrzymy Boga, jakim jest Miłość Boga jest nieskończona i takie też perspektywy przygotowała tym, którzy się na nią otworzą. O tym mówi nam dzisiaj św. Paweł, zwracając uwagę na wielki dar bycia dzieckiem Boga, z wszystkimi konsekwencjami tego faktu. Ale na tym nie kończy się nasze obdarowanie i przyszłość przewidziana przez Boga. Ostateczny cel, to spotkanie twarzą w twarz, czyli głębokie poznanie Boga, które sprawi, że zostaniemy przemienieni i upodobnieni do Poznanego. Spełni się wówczas odwieczne pragnienie człowieka, by być jak Bóg. Tego wszystkiego doświadczają już nasi bracia w niebie. A my jesteśmy w drodze, mając czas i pomoc Kościoła w przejściu tego wszystkiego, co nas jeszcze czeka.

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (5, 1 - 12a.) => Osiem błogosławieństw Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.


Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

******************************************************

Osiem błogosławieństw wytycza drogę, wskazuje nam kierunek. Jak zrozumieć tę moralność zaproponowaną przez Jezusa w Kazaniu na Górze? Najlepiej popatrzeć na Niego samego. On bowiem jest ubogi w duchu, cichy, pragnący sprawiedliwości, czyniący pokój, czystego serca. Jezus wypowiadając błogosławieństwa, streścił w słowach to, czym sam żył. Rozumieli to święci, odczytując swoje życie jako dążenie do naśladowania Mistrza. Ale jest to naśladowanie swoistego rodzaju, gdyż dążąc do upodobnienia, nie zaciera różnic, zachowuje indywidualność i specyfikę każdego.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(01. listopada 1998).

Uroczystość Wszystkich Świętych mówi nam o tych, którzy w każdej epoce potrafili odważnie żyć wiarą, wytrwale składając bezkompromisowe świadectwo o Chrystusie: „błogosławieni ubodzy w duchu, cisi, czystego serca, którzy wprowadzają pokój. Którzy cierpią prześladowania, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”. Te słowa powtarza nam dzisiejsza liturgia wskazując na tych, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, a czerpiąc obficie ze skarbca Odkupienia, weszli przed nami do radości niebiańskiej liturgii.

******************************************************

Kim są „moi” święci? Świętość nie jest wyłącznie osobistą, prywatną sprawą, ale także świadectwem, które ma pociągać innych, inspirować do życia wiarą. Ale największe rzesze świętych nie mogą zmienić mojego życia, jeśli ja tego nie chcę. Dlatego warto sobie postawić pytania: Kto dziś jest dla mnie wzorem, który uznaję za wart naśladowania? Jakie życiorysy czytam? Czy są to rzeczywiście święci, czy może ci, co wyjaśniają, jak zarobić pierwszy milion lub uwodzą karierą, popularnością, władzą? Inaczej mówiąc: O jakim życiu marzę dla siebie, jak chcę przeżyć te lata, które wydaje mi się, że jeszcze są przede mną? Jako święty czy może jako…? Kiedy wezwanie do świętości wydaje mi się przesadą i tłumaczę się pragnieniem normalnego życia, Panie, pomagaj mi zrozumieć, że chrześcijanie są święci albo nie ma ich wcale.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY

UWAGA! - PAMIĘTAJ! - WAŻNE! Z racji na dzisiejszą uroczystość odwiedziny chorych z comiesięczną posługą sakramentalną przenosimy na najbliższy piątek, tj. 08. listopada ****************************************************** 7.30

}

w intencji Parafian => dziękczynno - błagalna;


Zachęcamy każdego do usunięcia wszelkich przeszkód mogących utrudnić przystąpienie do Komunii św. oraz możliwość zyskania listopadowego odpustu zupełnego w intencji naszych bliskich zmarłych! 9.00

}

w int. śp. Olgi i Stanisława ŻÓŁKOWSKICH oraz zmarłych z Rodziny ALTYŃSKICH i ŻÓŁKOWSKICH;

10.30

}

w intencjach Ojca Świętego Franciszka; CMENTARZ BROCHOWSKI => Intencja Mszy św., zbiorowa:

13.00

}

1) w int. śp. Julianny - Marii SULKA; 2) w int. śp. Janusza GŁOWIENKOWSKIEGO; 3) w int. śp. Jerzego KOŁOSOWSKIEGO; 4) w int. śp. Ryszarda KRZESIEK; 5) w int. śp. Mamy, Wandy KUŹMIŃCZUK; Mikołaja, Zbigniewa i Waldemara; Mieczysława GRABOWSKIEGO, Marii TABISZ i zmarłych z Rodziny SZULCÓW; 6) w int. śp. Dariusza, Agnieszki, Zofii i Władysława z Domu BOJNOWSKICH; Marii, Tomasza, Joanny, Jana, Antoniny i Karola z Domu MAZURKIEWICZ; Janiny, Barbary, Kazimierza i Ryszarda z Rodziny KOC oraz w int. śp. Ireny i Stanisława WLAŹLAK; 7) w int. zmarłych z Rodzin PP. RYDLAKÓW i BARANÓW: Michaliny, Marii, Eufemii, Weroniki, Rozalii, Antoniny, Franciszki, Marii i Anny oraz Konstantego, Rudolfa, Ludwika, Mieczysława, Bronisława, Pawła, Wojciecha i Franciszka; 8) w int. zmarłych z Domu PEPŁOWSKICH: Marianny, Jerzego i Aleksandra; z Rodziny WOJDA: Józefy, Józefy, Stanisława, Stanisława, Henryka, Jana, Jerzego; z Rodziny KASPRZYCKICH: Marianny i Michała; śp. Anny CHWALIŃSKIEJ oraz wszystkich zmarłych z Rodziny WOJDÓW i PEPŁOWSKICH; 9) w int. wszystkich bliskich zmarłych;

Po zakończonej Mszy św. na obu cmentarzach: PROCESJA ŻAŁOBNA ZA ZMARŁYCH 14.00

}

CMENTARZ BIEŃKOWICKI => Intencja Mszy św., zbiorowa: 1) w int. śp. Kazimierza WIECZORKOWSKIEGO;

******************************************************

17.30

=>

NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE 18.00

}

w int. śp. Kazimierza MATYSIAKA, w 2. rocznicę śmierci /intencja żony, dzieci i wnuków/;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx


WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH Zawsze jesienią, po zebraniu plonów, mieszkańcy ziemi zasiewają ziarno, a ono zaczyna rosnąć na wiosnę. W pierwszych dniach listopada Celtowie wspominali zmarłych. Kościół chrześcijański przejął tę tradycję w świetle wiary paschalnej wysławiającej zwycięstwo życia nad śmiercią i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Święto zmarłych zostało poprzedzone dniem Wszystkich Świętych, aby zwrócić uwagę, że święci towarzyszą zmarłym, oraz przypomnieć, że nie można osiągnąć zbawienia w pojedynkę. Kościół wspomina dziś w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary. Ponieważ dusze nie obarczone grzechem śmiertelnym mają możliwość odpokutowania swych win w czyśćcu, również my żyjący, staramy się im przyjść z pomocą. Ulgę w pokucie czyśćcowej i skrócenie kary przynoszą: Msza św., ofiarowana w ich intencji modlitwa, dobre lub pokutne uczynki. Nie tylko w Dniu Zadusznym, ale przez cały rok należy pamiętać o modlitwie za zmarłych. Dla chrześcijan wspominanie zmarłych jest zawsze świętowaniem zmartwychwstania. Śmierć nie jest ostateczną rzeczywistością dla ludzi. Po śmierci idą w stronę Chrystusa, a On ich przyjmuje i zostają przywróceni do życia wiecznego z Nim, Chrystusem Zmartwychwstałym i Żywym. Dlatego koniecznie „święto zmarłych” trzeba przeżywać również przy ołtarzu Chrystusa i nasze bolesne wspomnienia skonfrontować z anamnezą, czyli Pamiątką Jego Męki i Śmierci. Jego zwycięstwo nad śmiercią daje nadzieję, a wraz z nią chęć do życia i do troski o to, by nie zakończyło się klęską. Chrystus karmiąc nas swym Ciałem, daje nam udział w swoim zwycięstwie. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 r. św. Odylon (+ 1048) – opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny (Francja). Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII w. święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesję na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII w., a z końcem wieku XV była znana w całym kraju. W 1915 r. papież Benedykt XV, na prośbę opata-prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

02. listopada – 1. SOBOTA MIESIĄCA KARTKA Z HISTORII: 1920 1925 1950 1991

-

w PITTSBURGHU w St. Zjednoczonych powstała pierwsza publiczna stacja radiowa; złożono prochy w Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Saskim w Warszawie; zm. GEORGE BERNARD SHAW, angielski dramatopisarz, krytyk i publicysta (ur. 1856); Bartłomiej I - Dimitrios ARCHONTONIS; ur. 29. lutego 1940 - został patriarchą Konstantynopola;

******************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !


Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, lecz życie, nie rozpacz, lecz nadzieja. Miłość Chrystusa sięga poza granice śmierci. A umieramy do życia.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE: PAŃSTWA ANNY I KRZYSZTOFA KRAJEWSKICH Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

LITURGIA SŁOWA

Szczególność wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych policzona jest m.in. tym, że dane są nam trzy formularze do sprawowania liturgii Mszy św. Każdy z nich posiada swoją własną liturgię Słowa. ŻYCIE W CHRYSTUSIE. Kościół pielgrzymujący na ziemi łączy się dziś w sposób szczególny z Kościołem cierpiącym, który oczekuje naszej wielkodusznej pomocy. To dzięki naszym modlitwom, dziełom miłosierdzia, ofiarom i postom dzieci Kościoła przygotowujące się w czyśćcu do uczestnictwa w chwale świętych mogą szybciej dostąpić pełni Bożego Miłosierdzia i wejść do szczęścia wiecznego – do świętego miasta, niebieskiego Jeruzalem. Wiemy z Objawienia, że po śmierci istnieje osobowa odpowiedzialność za czyny dokonane przez każdego człowieka. Bóg odda sprawiedliwość zarówno prześladowanym za wiarę męczennikom, jak też prześladowcom i apostatom za ich odejście od Niego. Oczekując na ostateczny triumf sprawiedliwych, trzeba umieć już tu na ziemi korzystać w miłości z praw dających perspektywę życia wiecznego. Prawo do życia wiecznego daje nam nasza wierna wiara w Jezusa Chrystusa. A Bóg Ojciec oddał w ręce swego Jednorodzonego Syna wszystko.

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ -> 1. Msza św.:

Hi 19, 1. 23-27a; – Nadzieja Hioba W krainie życia ujrzę dobroć Boga => Ps 27(26), 1.4.7.8b.9a.13-14.; 1 Kor 15, 20-24a25-28; – W Chrystusie wszyscy będą ożywieni Łk 23, 44-46.50.52-53; 24, 1-6a; – Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa Nie ma Żywego wśród umarłych. Wspominamy zmarłych, ale nie ma powodów do tego, żeby się smucić. Nawet jeśli mamy poczucie, że ci, którzy już od nas odeszli, nie mieli czasu naprawić wszystkich swoich błędów, to nasza modlitwa i nasze gesty przebaczenia sięgają poza grób. A jeśli mamy poczucie, że to my nie zdążyliśmy wyrazić naszej miłości, pojednać się, naprawić krzywd, to Kościół zaprasza nas z ufnością do modlitwy. Źródłem tego nie jest uwarunkowana jakoś psychologicznie odwaga mówienia o śmierci, ale Jezus Zmartwychwstały. On żyje i wprowadza nas do życia wiecznego. Dzisiejsze wizyty na cmentarzu są doskonałą katechezą o śmierci i o życiu. I to w takiej kolejności, a nie odwrotnie. Panie Jezu, który otworzysz nasze groby w dniu sądu ostatecznego, daj nam już dziś żywe doświadczenie pokoju i nadziei w obliczu śmierci. Daj nam gorliwość w modlitwie za tych, którzy na pewien czas odeszli od nas.


SŁOWO BOŻE NA DZIŚ -> 2. Msza św.: Dn 12, 1-3; – Powszechne zmartwychwstanie Boga żywego pragnie moja dusza => Ps 42(41), 2-3.5; Ps 43(42), 3.4.; Rz 6, 3-9; – Jeżeli umarliśmy z Chrystusem, z Nim również żyć będziemy

J 11, 32-45; – Wskrzeszenie Łazarza Płaczący Bóg. „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł“, a Bóg wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapłakał… . Płaczący Bóg, ten jeden raz nad grobem przyjaciela. Płaczący Bóg nad losem człowieka zamkniętym w grobie. Ból i tragizm śmierci istnieją - wiedział o tym Jezus, gdy pochylał się nad grobem Łazarza. Ten ból nie będzie nam oszczędzony, ale i nad grobem naszych bliskich - a kiedyś nad naszym - pochyli się Chrystus, wezwie po imieniu i nakaże opuścić mroki śmierci. Nie bójmy się płakać nad grobem, ale nie pogrążajmy się w rozpaczy. Spójrzmy na Jezusa, który płacze razem z nami i wyciąga rękę, by pociągnąć nas ku życiu. On jest blisko, czasem tak blisko, że Go nie dostrzegamy. Tu, w naszym życiu, cierpieniu, radości jest Bóg współcierpiący, współweselący się. Panie Jezu, daj prosimy świadomość Twojej bliskości.

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ -> 3. Msza św.:

Mdr 3, 1-6.9; – Bóg przyjął wybranych jak całopalną ofiarę Zbawienie prawych pochodzi od Pana => Ps 103(102), 8.10.13-18.; 2 Kor 4, 14 – 5, 1; – To, co widzialne, przemija, to co niewidzialne, trwa

J 14, 1-6; – W domu Ojca jest mieszkań wiele Poznaliśmy drogę do szczęścia. Jezus jest kimś więcej niż prorokiem, czy wybitnym nauczycielem. On jest drogą, prawdą i życiem. To oznacza, że naśladując Go jesteśmy na właściwej drodze. Patrząc na Niego, odkrywamy prawdę o sobie, o świecie, o Bogu. Zbliżając się do Niego, doświadczamy nowego, pełnego życia. Kto jest na właściwej drodze, zna prawdę i żyje nowym, wiecznym życiem, ten się nie trwoży. I jest po prostu szczęśliwy, nawet jeśli nie jest jeszcze u kresu drogi, jakim jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Jezus czyni nasze życie diametralnie innym, jeśli Mu uwierzymy. Bez wiary w Niego, Jemu i poddania się Mu nie doświadczymy tego. Panie Jezu, przymnóż nam wiary.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.00

}

w int. wszystkich wiernych zmarłych;

COMIESIĘCZNY DZIEŃ SKUPIENIA WSPÓLNOT POBOŻNYCH od godz. 8.00 W ramach spotkania: Adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do Spowiedzi św., Msza św., oraz zmiana Tajemnic Żywego Różańca; Dzień Skupienia Wspólnot Pobożnych *

9.00

}

w int. członków parafialnych wspólnot pobożnych => dziękczynno – błagalna;


12.00 => Zbiórka Służby Liturgicznej Ołtarza => ministrantów ZAPRASZAMY CHŁOPCÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ! ******************************************************

Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych

******************************************************

18.00

Msza św. Rodzin dzieci komunijnych =>

Rodziców uczniów klas 1. i 2. Szkoły Podstawowej najserdeczniej zapraszamy do udziału w przygotowaniu i przeżyciu wigilijnej Mszy św. niedzielnej będącej drogą wspólnego przygotowania do przyjęcia sakramentów Pojednania i Pokuty oraz Eucharystii. 18.00

19.00

}

Msza św. wypominkowa w int. zmarłych z Rodzin Rejonu 18. IWINY: Brochowska; Bukszpanowa; Jaśminowa; Kwiatowa; Makowa; Morelowa; Ogrodowa; Polna; Wiosenna; w int. zmarłych kapłanów; zmarłych z Rodziny: BAWOLSKICH, NAWROTÓW i BONIAKOWSKICH oraz zmarłych w czyśćcu cierpiących;

}

Szpital:

}

w intencji Parafian => dziękczynno – błagalna;

UWAGA! NIE PRZEGAP! Trwający blisko 10 godzin serial „Biblia” – najnowsza adaptacja opowieści znanych z kart Pisma Świętego – emitowana jest w TV Polsat w soboty o godz. 20:00. „Biblia” przedstawia stworzenie świata, losy narodu izraelskiego i jego przymierza z Bogiem oraz przełomowe wydarzenia, które doprowadziły do ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Serial ożywia najważniejsze historie ze Starego i Nowego Testamentu. Niezapomniane opowieści od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia rozwijają się w pełne żywiołowej akcji obrazy filmowe. Produkcja oferuje nowe spojrzenie na najważniejsze sceny biblijne i postacie otaczane kultem w tradycji trzech najważniejszych religii mono-


teistycznych – judaistycznej, chrześcijańskiej i islamskiej. Premiera „Biblii” na amerykańskim kanale dokumentalnym History była wielkim sukcesem. Padł rekord oglądalności – pierwszy odcinek obejrzało ponad 13 mln Amerykanów. Najnowsza adaptacja „Biblii” otrzymała trzy nominacje do najważniejszych telewizyjnych wyróżnień – Emmy 2013. Serial zrealizowano z niebywałym rozmachem inscenizacyjnym. Produkcję cechuje drobiazgowa, dokumentalna dbałość o prawdę historyczną – w przybliżeniu realiów życia i obyczajów opisywanych czasów. Zdjęcia kręcone były w wielu egzotycznych plenerach i z udziałem międzynarodowej obsady. Dzięki najnowocześniejszym technikom filmowym dokonano fascynującej rekonstrukcji i porywająco opowiedziano historię narodzin chrześcijaństwa. Najnowszą adaptację „Biblii” współtworzyło wielu uznanych twórców filmowych. Premiera pierwszego odcinka serialu „Biblia” odbyła się 19. października o godz. 20.00 na antenie Telewizji Polsat. x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

03. listopada – 31. NIEDZIELA ZWYKŁA KARTKA Z HISTORII: 1584 1901 1957 1984

- zm. św. Karol BOROMEUSZ, włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu (ur. 1538); - ur. Stanisław TOŁPA, botanik (zm. 1996); - wystrzelenie 1-go sztucznego satelity Ziemi - SPUTNIK 2 - z psem ŁAJKĄ, na pokładzie - odbył się pogrzeb bł. księdza Jerzego POPIEŁUSZKI;

*************************************************

ODKRYJ i PRZEMYŚL !

Bóg nie zabiega o człowieka tanimi obietnicami, rzędu beztroskiego życia, szybkiej kariery czy innych przyjemnych doświadczeń. Daje o wiele więcej – swoje królestwo, ale i oczekuje ofiary, często wszystkiego.

*************************************************

PEREGRYNACJA RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO DZIŚ INAUGURACJA PRZYGOTOWAŃ DO PRZYJĘCIA

RELIKWII KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RODZINIE PAŃSTWA: WŁADYSŁAWY, URSZULI I MICHAŁA MYSZKO Zapraszamy do solidarnej modlitwy całą Parafię!

******************************************************

SŁOWO BOŻE NA DZIŚ:

ZMIANA ŻYCIA JEST MOŻLIWA! Razem z Jezusem wchodzimy dziś do Jerycha. Nauczyciel wędruje, by spotkać człowieka, którego uleczy. Idzie wprawdzie ulicami miasta, ale tak naprawdę pragnie przemierzać drogi ludzkiego serca, szczególnie te ukryte – nawet przed najbliższymi. Niepozorny Zacheusz także pragnie zobaczyć Jezusa, jednak tłum zasłania mu Nauczyciela. Ale Zacheusz nie poddaje się, robi wszystko, aby spełnić swoje pragnienie. Niedługo potem zasiada z Jezusem przy stole w swoim domu. To, co wydawało się mu marzeniem, bardzo szybko stało się rzeczywistością. Czasem mówimy, że „niemożliwa jest zmiana naszego życia”. Zacheusz swoim zachowaniem, swoją decyzją daje nam przykład, że nie zawsze musi tak być. Po spotkaniu z Jezusem zmienia swoje serce i postanawia: „Panie, oto połowę mego majątku oddaję ubogim,


a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Nie mówi „daję wszystko”, ale ustala pewne granice i je respektuje. Również i my możemy pomóc innym w odpowiednich dla nas „granicach”. Jeśli zdecydujemy się na Zacheuszowe nawrócenie, także i my usłyszymy od Jezusa: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu”.

****************************************************** Mdr 11, 22 – 12.2; – Bóg miłuje całe stworzenie Wszystkie stworzenia istnieją dzięki temu, że Bóg powołał je do istnienia. Kto uważnie przygląda się światu, dostrzega nieśmiertelne tchnienie Boga. Bóg jest miłośnikiem życia, a nie zwolennikiem śmierci. Nieustannie lituje się nad człowiekiem grzesznym, by ten wyzbył się złości i uwierzył w życie, które jest w Bogu .

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu => Ps 145(144), 1-2.10-11.13cd-14.; Bóg jest zatroskany o wszystkich ludzi. Naszą odpowiedzią na dobroć Boga niech będzie dziękczynienie wyśpiewane czystym i pokornym sercem.

2 Tes 1, 11 – 2, 2; – Uświęcenie chrześcijan przynosi chwałę Chrystusowi Bóg sam udoskonala naszą słabą wolę. Przez różne doświadczenia uczy nas poddania się Jego woli. On też oczyszcza i uświęca nasze czyny. Człowiek przez Niego umocniony nie będzie się chwiał pod naporem zła i błędnych nauk.

Słowa Ewangelii według św. Łukasza (19, 1 - 10.) => Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

******************************************************

Niejeden chrześcijanin tak łatwo wymawia się od spotkania z Jezusem. Mówi: Jestem wielkim grzesznikiem, nie czuję się dziś najlepiej, poza tym dziś przychodzi do mnie rodzina, goście. Zacheusz, uznawany był przez Żydów za człowieka grzesznego, dla którego nie ma zbawienia, ale on robi wszystko, aby zobaczyć Jezusa.

******************************************************

Zrób z siebie pośmiewisko. Istnieje taki wymiar pragnienia spotkania z Bogiem, który może uczynić z nas obiekt drwin. Czegoś podobnego doświadczył Zacheusz, wchodząc na sykomorę, aby zobaczyć Jezusa. Czy i w naszym życiu możemy wskazać na podobne pragnienie spotkania z Jezusem, kiedy to przestaje liczyć się opinia innych, fakt bycia pośmiewiskiem czy obiektem żartów? Dzięki takiemu pragnieniu


Jezus dostrzega wysiłki Zacheusza i nie bacząc na wywołane zgorszenie, wchodzi do domu grzesznika. Zbawienie staje się namacalnym faktem. Miłość pokonuje grzech. Panowanie pieniądza upada w obliczu miłosierdzia Boga. Kiedy obawa o to, co powiedzą inni, powstrzymuje mnie w radykalnym przyjęciu Ewangelii, przypomnij mi, Panie, historię Zacheusza, daj mi doświadczyć jego radości, kiedy mógł przyjąć Cię w swoim domu.

****************************************************** Papieski komentarz do Liturgii Słowa: .

(02. listopada 1980).

Kiedy Jezus przechodził blisko domu Zacheusza. Ten za wszelką cenę chciał Go zobaczyć i w tym celu – ponieważ był niskiego wzrostu – tego dnia wspiął się na drzewo. Chrystus nie tylko dał mu do zrozumienia, że zobaczył go na drzewie, lecz co więcej, oświadczył wobec wszystkich, że chce „zatrzymać się w jego domu”. Wywołało to radość w Zacheuszu, a jednocześnie szemranie wśród tych, którym takie przejawy obcowania Nauczyciela z Nazaretu z „celnikami i grzesznikami” oczywiście nie podobały się. Zacheusz nie dał się [jednak] zachwiać ani zastraszyć. Nie przestraszył się, że przyjęcie Chrystusa w swoim domu mogłoby zagrozić na przykład jego karierze zawodowej albo utrudnić pewne czynności związane z jego działalnością zwierzchnika celników. On przyjął Chrystusa w swoim domu i powiedział: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem zwracam poczwórnie”. W tej chwili staje się jasne, że nie tylko Zacheusz „zobaczył Chrystusa”, ale równocześnie Chrystus przeniknął jego serce i sumienie; prześwietlił go aż do dna. I oto dokonuje się to, co stanowi właściwy owoc „zobaczenia” Chrystusa, spotkania z Nim w pełnej prawdzie: dokonuje się otwarcie serca, dokonuje się nawrócenie. Dokonuje się dzieło zbawienia.

******************************************************

PORZĄDEK DUSZPASTERSKO – LITURGICZNY 7.30

}

w int. śp. Józefy PYTLOWANEJ –> gregorianka 1.;

9.00

}

w int. śp. Tadeusza FRANCZAKA, w 5. rocznicę śmierci oraz w int. zmarłych Jego Rodziców i Rodzeństwo;

10.30

}

w int. śp. Henryka MAZURA, w 25. rocznicę śmierci oraz Jego Rodziców i Braci;

12.00

}

w int. śp. Stefana POKORSKIEGO, w 9. rocznicę śmierci;

******************************************************

Nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych

18.00

}

w int. Anny i Wojciecha => dziękczynno - błagalna;

x x xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xx xxx xxx x xxxx xxx xxx xxxx xxx xx

PROSIMY W MODLITWIE O serce przejęte duchową troską o zmarłych.

Adsum nr 219 27 x