Page 1

Magasinet inneholder nyttige brukertips til glede for våre kunder Ide & layout: adcom©inhouse Utgave: aug 2010

Tips! Gjør hverdagen din litt lettere!

ADCom Tips www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 1


www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 2


1. Mva Handtering i Visma Global ved kjøp av varer frå utlandet  Ihht. til god bokføringsskikk er bokføringspliktige som innfører varer frå utlandet pliktige å tilrettelegge  bokføringen slik at det er mulig å spesifisere og avstemme fradragsført innførselsmerverdiavgift per  avgiftssats mot grunnlaget spesifisert per konto per termin.   Ved kjøp av varer fra utlandet der merverdiavgift kommer i ettertid gjennom egen faktura fra  tollkassereren, kan man ved å tilrettelegge bokføringen, kjede mva fakturaen og fakturaen frå  leverandøren. I etterkant kan man da ta ut rapport på hvilke transaksjoner som er kjedet/ikkje kjedet  m.m., og på den måten utarbeide nødvendig spesifikasjon.  Fremgangsmåte for å kjede faktura på varer fra utlandet mot mva faktura   1.  Faktura på varer føres med mva kode 20 i staden for 0(som vist under). 

  2. Faktura på mva fra tollkassereren føres med mva kode 26 i staden for 6(som vist under). 

  3. I etterkant kan man kjede posten med mva kode 20 mot posten med mva kode 26, via Rapportering  – mva rapportering – oversikt mva per konto – vis mva kjeder. 

  Næringsdrivende er pliktige å innrapportere og betale norsk merverdiavgift når de kjøper tjenester frå  utlandet. For behandling av merverdiavgift ved kjøp av tjenester i Visma Global, se neste ADCom tips.   

www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 3


www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 4


Huldt & Lillevik Lønn 5.0   

Meldinger til ansatte    Fast og periodisk melding på lønnsslipp registrerer du i Periodens lønn | Registrere pr person 

  Systemet skriver Periodemelding på lønnsslippen i inneværende periode. Feltet blir nullstilt ved godkjenning.  Systemet skriver Fast melding på lønnsslippen hver periode. Teksten vises på lønnsslippen inntil du sletter teksten i  feltet Fast melding.    Huskelapp kan du benytte for å legge inn varsel på den ansatte. Hvis du har registrert noe i feltet vises dette som en  pop up når du går inn på personen i menyvalg Periodens lønn | Registrere pr person 

 

www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 5


www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 6


Delsammendrag i Excel  Delsammendrag er en nyttig funksjon i Excel for automatisk å lage delsummer i et regneark, for eksempel å  summere en transaksjonsliste pr kunde. Valget finner du under ”Data”, ”Delsammendrag”. Velg hvilket felt det skal  grupperes på, og hvilket felt som skal summeres.  

  Excel grupperer og summerer regnearket automatisk. Ved å klikke på ”’+” og ”‐” kan man utvide og trekke sammen  de ulike gruppene. Med knappene ”1”, ”2”, og ”3” øverst til venstre kan man velge mellom totalsum, summert pr  gruppe, eller detaljert visning med delsummer.  For å fjerne delsummene, velg ”Delsammendrag” på nytt, og ”Fjern alle”. 

www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 7


Her finner du oss!

Sortland 76 11 30 00

Namsos 74 21 90 20

Kristiansund 71 67 84 90 Molde 71 25 06 40 Måløy 57 84 94 70 Nordfjord 57 86 49 00 Førde 57 72 35 00

Jessheim 63 98 38 00 Sarpsborg 69 13 36 30 Kodal 911 44 430

www.adcomdata.no www.adcomdata.no “til nytte og glede for våre kunder” ADCom Tips | 8

ADCom Tips 07 2010  

nyttig tips til våre kunder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you