Page 1

Magasinet inneholder nyttige brukertips til glede for våre kunder Ide & layout: adcom©inhouse Utgave: februar 2010

Tips! Bookmarks gjør det lettere å finne det du er interessert i.

ADCom Tips www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 1


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 2


•Periodiseringsfunksjon i bilagsregistrering Fra versjon 7.40 er det kommet en genial og enkel periodiseringsfunksjon i bilagsregistrering. Skal du for eksempel nå i januar gjøre en postering med kalkulerte avskrivninger for hele året kan du gjøre det direkte i bilagsregistreringsbildet uten noe oppsett av fordelingsnøkler eller lignende i forkant. Skal du for eksempel periodisere kr 100 000,- bokfører du første linje på vanlig måte, men når du kommer til beløpsfeltet registrerer du bokstaven ”p” foran beløpet – altså ”P100000”. Når du da klikker ”enter”, kommer det opp en boks der du definerer antall perioder og motkonto. Når du har gjort det har Visma Global fordelt kr 100 000 på det antall måneder du definerte som antall perioder.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 3


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 4


Overførereiseoppgjørtilegenbankkonto   1. VelgoppgavenKartotek|Lønnsarter  2. HentopplønnsarteneforreiseoppgjørsomskaloverførebeløpettilegenbankkontoogvelgReisekontoifeltet Utbetalingbank 

    3. VelgoppgavenKartotek|Personer.  4. Hentopppersonenesomskalhaoverførtreiseoppgjørtilegenkontoogoppgireiseoppgjørskontoenifeltet Reisekonto 

  5. Registrerreiseoppgjørpåvanligmåte.Personersommanglerreiseoppgjørskontofårreiseoppgjøretoverførttillønnskontoen.   

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 5


www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 6
MicrosoftPowerPointSetteinnlysbilderfraenannenpresentasjon. Avogtilkanenhaønskeomåkunnehenteetellerflerelysbilderfraeneksisterendepresentasjon.Enkankopiere lysbildermellompresentasjoner,menenkanogbrukefunksjonenBruklysbilderpånytt.Dennefunksjonengjørdet enklereåsetteinnlysbilderogenkangjøreformateringsvalg. Foråbrukefunksjonengjørdufølgende.Idenpresentasjonenduarbeidermed,blaframtilderduvilsetteinnet lysbildefraeneksisterendepresentasjon.TrykkderetterNyttlysbildesomdufinnerikategorien”Hjem”oggruppen ”Lysbilder”

 NederstimenyensomkommeroppfinnerduvalgetBruklysbilderpå herogduvilfåoppetnyttverktøyfelttilhøyreiPowerPoint HerklikkerdupåBlagjennomknappenogvelgerBlagjennomfil…Finn presentasjonenduvilsetteinnlysbilderfra,ogtrykkÅpne.

nytt…,klikk skjermbildet. deretter

Verktøyfeltetvildablioppdatertmedminiatyrbilderavdelysbildene presentasjoneninneholder.

denvalgte

Dersomduklikkerpåetlysbildeblidetsettinnipresentasjonendin, lysbildesomeraktivt.Dukanvelgeomlysbildeskalbeholdesin formateringellertilpassesdenpresentasjonendusetterdetinni,det valgetBeholdkildeformatering.

etterdet opprinnelige gjørduved

Foråsetteinnflerelysbilder,klikkerdubarepådeettertur.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 7


Månedens -----------testprodukt

TEST: Lenovo T400s Rask mellomvekter Lenovo Thinkpad T400s er en av markedets letteste og Les hele PC-Worlds test her: mest kompakte 14-tommers-pc-er. Dette kombinerer den http://www.idg.no/pcworld/tester/pcogskjerm/baerbare_ med svært høy ytelse. pc-er/article144109.ece Lenovo Thinkpad T400s er en av markedets letteste og mest kompakte 14-tommers-pc-er. Dette kombinerer den med svært høy ytelse. Lenovos Thinkpad-serie er etter hvert ikonisk. Man har her holdt en svært konservativ linje i videreutvikling, og rent utseendemessig er det ingen tvil om at T400s er en Thinkpad-maskin. T400s blir videre en maskin for dem som ønsker en ganske stor skjerm og høy applikasjonsytelse, uten at vekten blir for høy. Dette er en pc med 14,1-tommers skjerm, men vekten er ikke høyere enn i overkant av 1,75 kg!

Artikkelen er gjengitt med tillatelse fra PC-World

Rask prosessor og SSD Prosessoren som benyttes er Intel Core 2 Duo SP9400. Her skal man holde tungen rett i munnen, for i Core 2 Duo-serien for bærbare pc-er finner man også SU9400, T9400 og SL9400. SP9400 er langt raskere enn SU9400 og SL9400. Thinkpad T400s er basert på Centrino 2-plattformen, hvilket innebærer Intels GM45-brikkesett, Core 2 Duo-prosessor og wlan-kontroller fra Intel.

www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 8


Her finner du oss!

Sortland 76 11 30 00 Narvik 76 95 90 00

Namsos 74 21 90 20

Kristiansund 71 67 84 90 Molde 71 25 06 40 Måløy 57 84 94 70 Nordfjord 57 86 49 00 Førde 57 72 35 00

Jessheim 63 98 38 00 Sarpsborg 69 13 36 30 Kodal 911 44 430

www.adcomdata.no www.adcomdata.no

“til nytte og glede for våre kunder”

ADCom Tips | 9

ADCom Tips 01-2010  

ADCom Tips gir våre kunde nyttige brukertips.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you