Page 1

REPORTASJE / ADCOM NAMSOS

ALT DU TRENGER TIL SOMMERFERIEN / S.9

SUKSESS MED GOOGLE I ØRSTA / S.21

LUFTENS BARONER / S.28

#ADCOMIFJELLET / S.26

ADCOM TID / #6

1

JUNI / 2016


Innhold

SIDE 4 / ELA ordre- og ressursstyring

SIDE 21 / Skulesuksess med Google i Ørsta

SIDE 5 / Elektronisk kjørebok

SIDE 24 / Adcom IT-driftsavtale

SIDE 6 / Samfunnsbygger med suksess i Narvik

SIDE 26 / Fra et fjellfolk til et annet - Adcom gir tilbake

SIDE 9 & 31 / Sommerens huskeliste & Gadgets

SIDE 28 / Luftens baroner

SIDE 10 / Adcom Sky

SIDE 32 / Stor omveltning for Helix i Kristiansund

SIDE 12 / Sjømat i skya

SIDE 34 / ERP & Lønn

SIDE 14 / Satser friskt i Namsos

SIDE 18 / Romsdalsmuseets nye juvel

Produksjon & Design /

Tekster /

Marie Gjære Gundersen v / Adcom Molde Telefon / 906 15 338 E-post / mgg@adcom.no

Trykkpartner AS Lade Alle 71 7041 Trondheim

Linn Alnes Djuvsland v / Adcom Kristiansund Telefon / 924 05 863 E-post / lad@adcom.no Portefølje / www.linnad.net

www.adcom.no

Marie Gjære Gundersen Linn Alnes Djuvsland Bjarte Stokkan Morten H. Grande André Å. Eliassen / Gadgets

Trykk /


I Adcom etterstreber vi å forbedre våre kunders arbeidshverdag ved å levere løsninger og tjenester som både forenkler og effektiviserer – Adcom gir deg tid!

dette prosjektet samler vi inn penger til jordskjelvrammede i Nepal, det er et spennende initiativ som vi håper at både ansatte, kunder og øvrige forbindelser vil støtte helhjertet opp om.

Trender som Industri 4.0, digitalisering og tingenes internett medfører at IT-bransjen er inne i en meget spennende tid. Disse trendene gir nye muligheter og utfordringer. Personlig er jeg i tillegg opptatt av forenklinger. For eksempel gjennom LEAN – slank produksjon - som er bygd på Toyota sin produksjonsfilosofi. Mange oppfatter at Industri 4.0 og digitalisering er i konflikt med LEAN. Min oppfatning er at det ikke er et enten eller, men et både og. Forenklinger gjennom LEAN og utnyttelse av nye IT-løsninger kombinerer det beste fra to verdener.

Adcom ønsker å gjøre en forskjell og være tett på våre mange kunder. Vi er ikke størst, men skal ha unike kunderelasjoner og kjenne våre kunders behov. De ulike selskapene i Adcom har ulik kompetanse, men gjennom tett samarbeid og erfaringsutveksling kan selv de minste kontorene gi et bredt tilbud av produkter og tjenester. Adcom er opptatt av å levere kvalitet. Vi definerer dette som å levere i henhold til kundenes spesifikasjoner og forventninger – som avtalt! Kundenes tilbakemeldinger er viktig for at vi

« Vi bringer «skya» inn i norske fjell. På denne måten kan vi tilby en grønn, sikker og ikke minst norsk løsning » Sky-tjenester er med på å endre måten vi arbeider på. Vi har valgt å utvikle Adcom Sky hos Troll Housing i Eide kommune på Nordmøre. Vi bringer «skya» inn i norske fjell. På denne måten kan vi tilby en grønn, sikker og ikke minst norsk løsning. I Adcom Sky hersker det ikke noen usikkerhet med hensyn sikkerhet og rettigheter pga internasjonalt lovverk.

skal utvikle oss videre. Vi er glad for mange positive tilbakemeldinger gjennom våre årlige kundeundersøkelser. Samtidig er det viktig for oss at kundene også sier fra dersom leveransene ikke er som forventet. Adcom utvikles gjennom krevende kunder som stiller krav og har klare forventninger til oss.

Adcom i fjellet, til inntekt for Nepal

For å sette fokus på vår Sky-løsning, og samtidig gi noe tilbake til alle sherpaene som kommer til Norge for å bygge spektakulære turveier i fjellet, har vi etablert Adcom i fjellet. Gjennom

Alf Reistad Styreleder


PRODUKT/ ADCOM MOLDE

ELA ordre- og ressursstyring Vårt mål er å forenkle hverdagen i din bedrift, slik at det frigjøres tid og ressurser. ELA er vårt egenutviklede ordre- og ressursstyringssystem som blant annet håndterer timeføring og personell- og utstyrsplanlegging, og som kan integreres med Visma Global, Visma Business og Agresso. Systemet ble opprinnelig skreddersydd for e-verksbransjen, men er nå videreutviklet og passer i dag godt for de aller fleste bedrifter.

ELA-kunder fra e-verk i hele Norge sammen med utviklingsavdelingen hos Adcom Molde samlet til Brukerforum 2016 i Molde i juni. FOTO / MARIE GJÆRE GUNDERSEN ELA ordre- og ressursstyring gjør hverdagen enklere og mer effektiv for alle arbeidsgrupper. Systemet er laget for å registrere og styre arbeidsordrer og ressurser, samt å registrere nødvendige dokumentasjon, timer og materiell.

•  Time- og fraværsregistrering på ordre. •  Fleksitid og avspaseringssaldo •  Feriesaldo •  Registrere materiell på ordre •  Tilgang til ordreinformasjon •  Tilgang til dokumentarkiv •  Sikker jobbanalyse (SJA) •  Mulig å ta bilder og laste inn i ELA Integrasjoner •  Visma Global, Visma Business og Agresso •  Visma Lønn og Huldt & Lillevik Lønn •  Elwin •  Outlook -> Exchange / Office 365 •  ISY NIS/TekØk

ELA ordre- og ressursstyring har, siden første versjon ble utviklet i 1999 i samarbeid med Stranda Energi AS, utviklet seg til å bli et kraftig og brukervennlig system for e-verksbransjen. Systemet utvikles hele tiden i samarbeid med kundene, blant annet gjennom diskusjoner på brukerforumene som arrangeres jevnlig. ELA Mobil

20 e-verk har i dag løsningen. Samtidig som vi fortsatt holder fokus på e-verksbransjen, videreutvikler vi produktet slik at det kan brukes av andres bransjer. For mer informasjon og demonstrasjon, kontakt Adcom Molde på 71250640 / jej@adcom.no.

Dagens versjon av ELA er utvidet med ELA Mobil, som er en nettbasert tjeneste som gir tilgang til nøkkelfunksjoner i ELA fra en hvilken som helst mobil, nettbrett eller PC med en forholdsvis ny nettleser. 4


PRODUKT/ ADCOM MOLDE

Elektronisk kjørebok Automatisk og pålitelig registrering av all bruk av selskapets kjøretøyer. Skill enkelt mellom privat bruk og yrkeskjøring.

FOTO / FOTOGRAF ANITA GRØNLAND

XL Bygg Dale Malo i Romsdal er en av kundene som benytter Adcoms kjørebok-løsning:

Fra 1. januar 2016 endret regjeringen reglene for fordelsbeskatning av privat bruk av yrkesbiler (varebiler klasse 2 og lette lastebiler). Under visse forutsetninger kan nå all bruk av yrkesbil beskattes med 3,40 pr kilometer. Tidligere var dette kun mulig ved bruk av yrkesbil direkte mellom jobb og hjem.

«Vi i XL Bygg Dale Malo er godt fornøyde med Adcoms elektroniske kjørebok-løsning, som vi har hatt siden våren 2015. Den er svært enkel å både bruke og administrere, og sikrer at all kjøring med våre firmabiler automatisk registreres og loggføres i henhold til lovpålagte krav.

En av forutsetningene for dette er at bilene er utstyrt med elektronisk kjørebok. I tillegg har myndighetene konkretisert begrepet «sporadisk bruk» av firmaets biler til å være inntil 10 dager inntil 1000 kilometer, men dette må dokumenteres. Elektronisk kjørebok er igjen den beste løsningen.

Når en ansatt har vært ute på oppdrag, går vedkommende inn på ekbok.no og kvitterer for strekningen som er kjørt – om man skulle glemme å gjøre dette, kommer det en påminnelse på e-post etter et par dager. Eventuell privat bruk kan skilles ut, da krysser man bare av for dette. En annen fordel med automatisk kjørebok er at bedriften oppnår en restriksjon i bruken av bilene. For å kjøre dem må du for det første ha lov, for det andre må du oppgi hva du bruker kjøretøyet til.

Elektronisk kjørebok fra Adcom gir deg: •  Enkel, pålitelig og oversiktlig loggføring av bruk av firmabiler •  Egne rapporter på privat bruk

•  Mulighet for å skille biler i avdelinger

Elektronisk kjørebok fra Adcom er lettvint, praktisk og sparer oss for tid og administrasjon. Og det aller viktigste er at man sikrer at alt blir korrekt regnskapsmessig. Vi kan absolutt anbefale løsningen til andre bedrifter.»

•  Webbasert løsning som virker like bra på mobilen som på PCen.

Olav Erik Witzøe Daglig leder i XL Bygg Dale Malo

•  Oversikt over hvor bilene til enhver tid befinner seg

5


AGENDAS ANSATTE, INIS I FRONT.

Samfunnsbygger med suksess i Narvik Noen mister jobben. Noen blir sykemeldte. Agenda har som mål at alle skal komme seg tilbake i arbeid. TEKST / MORTEN H. GRANDE & FOTO / KETIL JANSON & ØRNULF JENSSEN

Agenda AS er en arbeidsmarkedsbedrift i Narvik. Deres viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial. De har en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet samt tilknytning til gode og varierte bedrifter innenfor det private og offentlige næringslivet i regionen. Vi har tatt turen innom Inis Ivarsson, daglig leder i bedriften, for å høre mer om hva som er hemmeligheten bak deres suksess.

– Med over 230 personer i arbeidsrettet kvalifisering er det mye som skal stemme i den daglige driften. Ved å samle flest mulig tjenester hos Adcom Narvik, opplevde vi tidlig fordelen med å ha én leverandør som har totalansvaret og kan hjelpe oss med alt fra serverløsning til mobiltelefonene vi bruker i daglig kommunikasjon. Adcom har også bistått oss i prosessen med å bli mer fremoverlent, og å ta i bruk ny teknologi for å gjøre arbeidshverdagen vår bedre. Dette bidro umiddelbart til store besparelser for 6


REPORTASJE / ADCOM NARVIK

Agenda. – Det er alltid betryggende å vite at rett kompetanse og hyggelige folk er tilgjengelig bare en telefonsamtale unna, sier Inis. Alle kan bli utsatt for en ulykke eller en sykdom som gjør at man faller utenfor arbeidslivet. Vi møter alle typer mennesker, alt fra ufaglærte til høyt utdannede jobbsøkere. Når en person har vært i systemet til NAV, på grunn av sykdom, sykemelding, som arbeidssøker eller annet, kan vedkommende komme inn under Agenda. Det første veilederne i bedriften gjør er å kartlegge den enkeltes styrker og muligheter. AGENDADAGEN - BARNEHAGER PÅ BESØK.

«Tilslaget var på kvalitet! Dette er vi veldig stolte av og det viser at vi leverer gode tjenester» Man skal ikke være lenge ute av arbeidslivet før det går ut over både selvtillit og selvfølelse. Tanken om at man ikke kan noe, kan raskt komme. Men faktum er at alle har kompetanse og erfaring som er nyttig videre. Er man ufaglært og har jobbet i butikk, har man blant annet styrker som kundeservice, HMS og en del datakunnskap. Når styrkene er avklart, begynner jobben med å finne en bransje som personen selv er motivert til å jobbe innenfor. Agenda har et godt samarbeid med næringslivet, som tar imot jobbsøkere som vil tilbake til arbeidslivet. Agenda tilbyr også kurs til de som allerede er i jobb. Det stilles stadig større krav til digital kompetanse i blant annet omsorgs- og logistikkbransjen, noe arbeidsmarkedsbedriften forsøker hjelpe arbeidstakerne med å mestre. – Alle kan få problemer som gjør at man står fast i arbeidslivet. Agenda er et springbrett for å komme seg videre. Inis har erfaring med dette å komme seg videre. Da hun startet i bedriften i 2008 var Agenda nesten konkurs. I løpet av de påfølgende årene har hun, med hjelp fra sine ansatte, tatt viktige og riktige grep som har gjort at de nå har dekket inn alle tap, og sitter på en stabil egenkapital. I 2015 leverte de et årsresultat på 2,9 millioner. Agenda deltok nylig i en større anbudskonkurranse utlyst av NAV Nordland og ble i midten av mai 2016 utnevnt som vinner. Dette bidrar til å trygge arbeidsplasser i bedriften, sier Inis. Vel så morsomt som å vinne anbudet, var måten de vant på. Tilslaget var på kvalitet! Dette er vi veldig stolte av, og det viser at vi leverer gode tjenester. 7


REPORTASJE / ADCOM NARVIK

FAKTA Agenda AS er en moderne arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften ble etablert i 1972, og skiftet navn til Agenda AS i 2002. I 2012 ble datterselskapet Smia Vekst fusjonert inn. I dag er det ca. 230 tiltaksplasser og 37 ordinære ansatte. Agenda er lokalisert i Fagernesveien 22/24 og i Holmenveien 20. Selskapet er eid av Narvik kommune, Nordland Fylke og Sparebanken Narvik. http://dinagenda.no https://www.facebook.com/dinagenda post@dinagenda.no

For å levere gode tjenester er vi avhengig av systemer som fungerer. Adcom Narvik hjelper oss med å modernisere måten vi arbeider på. Vi kjører full pakke med Office 365, Skype for Business, Outlook og e-post i skyen. SharePoint er et område Agenda har satt større fokus på. Her har Adcom hjulpet oss med å utvikle både apper

«Vi føler oss trygge på at vår leverandør tar vare på våre interesser» og digital temakalender. Dette er systemer som har økt vår produktivitet og satt oss i førersete hva gjelder moderne arbeidsform. Dette synes vi er veldig spennende og vi er i dialog for å se på hvilke andre områder SharePoint kan hjelpe oss med i fremtiden. Vi føler oss trygge på at vår leverandør tar vare på våre interesser slik at vi har frihet til å ta fatt på våre oppgaver - å hjelpe andre, avslutter Inis.


ADCOM TIPS / GADGETS

Har du alt du trenger til sommerferien? 1. mobil bredbåndsruter & abonnement til bruk i utlandet Ønsker du å ta med deg Internett på sommerferien? Skaff deg en miniruter slik at du kan surfe videre enten du er på stranda, hytta eller bilferie. Med 10 timer batteritid på ruteren og et abonnement som har inkludert data i hele EU, er du sikker på at du er tilgjengelig når det trengs. Enten det er for å lese mail eller oppdatere Instagram med de siste feriebildene.

2. powerbank for nødlading av telefon

3. vanntett deksel Er du en av de som hopper uti vannet uten å tenke deg om? Med et vanntett deksel kan du gjøre det uten å måtte kjøpe ny telefon.

2600mAh, 1,2A. Disse kommer i flere farger og størrelser etter behov.

4. Buddy supertooth Unngå bøter for bruk av mobiltelefon, med Supertooth Buddy får du handsfree i bilen uten montering. Bare fest det medfølgende klipset i solskjemen. Med 20 timer taletid og 1000 timer standby går det lenge mellom hver gang du må finne frem ladekabelen.

5. Beats by Dr.Dre urBeats 2.0 Ta telefonen, hør på de fresheste sommerhitsa eller ei god lydbok mens du ligger i sola, uten å måtte trykke på telefonen. Med Beats by Dr.Dre urbeats 2.0 får du et stilig headset med kraftig lyd og robuste ledninger som ikke sprekker opp etter mye bruk i sommersola. Enkel styring får du med knappene på selve headsettet.

9


Skybasert IT-drift er mer aktuelt enn noen gang. Men hvor befinner egentlig skya seg, og hva er den? Hvor sikker er den? For oss i Adcom representerer skya kortreist, grønn kvalitet – helt enkelt og helt trygt. TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & FOTO / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & TROLLHOUSING.NO

Hva er skytjenester?

allmenn tilgjengelig sky (Public Cloud), privat sky (Private Cloud) og hybridsky (Hybrid Cloud), en blanding av de andre modellene.

Ifølge Ciscos Global Cloud Index (GCI) ventes det at 76 prosent av all datasentertrafikk vil driftes via sky innen 2018. Imidlertid opplever mange skytjenester som et diffust og lite håndgripelig begrep, og det er i utgangspunktet ikke så rart. Selv om ordet nå har vært flittig brukt av både media og leverandører i flere år, finnes det et utall av både varianter, tilbydere og beskrivelser i markedet.

Fornybart, pålitelig, fornuftig

”Renewable, reliable, reasonable”. Slik markedsfører IKT Norge norske grønne datasentre globalt, og det bekreftes jevnlig fra verdensledende IT-aktører at nordiske skyleverandører er blant de mest attraktive av alle. Blant hovedfordelene som fremheves for Norges del, er for det første tilgangen på fornybar, stabil og kortreist energi i form av vannkraft – her spares både kostnader og miljø. For det andre gjør det kjølige klimaet at kjøling av datasentrene både blir mindre ressurskrevende og mer stabilt sammenlignet med sentre i andre deler av verden. For det tredje er det svært trygt å velge norske skyleverandører, både med hensyn til geologiske forhold, politisk stabilitet og finansiell situasjon.

Oppsummert kan man si at skyløsninger er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og – lagring til programvare på servere tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet Internett. Tjenestene kan deles opp i tre modeller basert på hvor mye kontroll kunden selv ønsker å ha over applikasjoner, servere, nettverk, operativsystemer og lagringsmuligheter: Programvare som tjeneste (SaaS), plattform som tjeneste (PaaS) og infrastruktur som tjeneste (IaaS). Skytjenester kan videre deles inn i leveransekategorier, såkalt

Et av disse grønne datasentrene holder hus i en 10


REPORTASJE / ADCOM SKY

fjellhall utenfor Eide på Nordmøre. – Her, midt ute på bygda, finner du skya vår, smiler Ivar A. Thorvik, daglig leder av Adcom Molde og ansvarlig for oppstarten av selskapets skysatsning

globale bedrifter, noe som gir et tydelig signal om kvaliteten som leveres her. - Gjennom Adcom Sky tilbyr vi løsninger for bedrifter i hele landet, fortsetter Thorvik. Ingen

«Med Adcom Sky kan du både spare miljøet og redusere kostnader.» sammen med kollegene Rune Djuvsland og Jørgen Riibe fra Adcom Kristiansund og Adcom Namsos. - Møre og Romsdal; da sier det seg selv at det er trygt. Og kjølig! Ved å benytte serverløsningene våre i fjellet sparer man faktisk hele 90 % av energiforbruket sammenlignet med kjøling av servere i eget datarom ute hos bedriften. En annen viktig fordel er at doble løsninger for blant annet servere, nettverkskort og strøm- og fiberlinjer sikrer at anlegget til enhver tid er i stabil drift med ekstrakapasitet i alle ledd. Dette vil det være svært kostnadskrevende og tungt å håndtere for den enkelte bedrift på egenhånd, og få har derfor mulighet til å selv ha et like godt og omfattende sikkerhetsnett internt. Det kan samtidig nevnes at senteret vi drifter Adcom Sky-løsningene fra, nå flere ganger har vært med helt til finalerundene om kontrakter med

for stor, ingen for liten. Og alle bransjer er like aktuelle. Hver enkelt kunde velger selv hvor omfattende avtale man vil tegne – man kan eksempelvis kun ha lagring via sky og administrere det meste selv, eller sette ut hele IT-driften til Adcom. Dette avhenger av både ønsker, kapasitet og ressurser hos kunden, sammen skreddersyr vi en optimal løsning tilpasset bedriften det gjelder.

FAKTA ADCOM SKY /

TROLL HOUSING HAR /

• Løsningen er designet uten «single point of failure»

• Duplisert strøm igjennom UPS og nødaggregat.

- Med Adcom Sky kan du både spare miljøet og redusere kostnader, avslutter Thorvik. - Samtidig sikrer du driftsstabilitet og backupløsninger på en svært enkel og trygg måte. Ta kontakt med ditt lokale Adcom-kontor for mer informasjon og en hyggelig prat om alternativene som kan passe for din bedrift. Vi ser frem til å høre fra deg!

• Duplisert tilgang til Internett igjennom flere fiberleverandører

• Servere, switcher, kontrollerkort, nettverkskort og kontrollere på lagringssystemet er duplisert

• Sikker adgangskontroll med fysiske sperrer

• Lett å skalere løsningen med nye servere, disker etc.

• Sikker lokasjon mot brann, flom, solstormer etc.

• Løsningen er plassert hos Troll Housing på Nordmøre, et gruveanlegg i Eide kommune

• Grønn lokasjon med naturlig vann-/luftkjøling 11


Sjømat i skya

MYRE FISKEMOTTAK I VESTERÅLEN UNDER SESONG

BLAIR SHELTON, MD MARITECH DYNAMICS LTD. & ARNE LIE GUNDERSEN, CEO MARITECH 12


REPORTASJE / ADCOM MOLDE

En av kundene som har valgt å drifte sine IT-systemer via Adcom Sky, er programvareleverandøren Maritech Systems AS. Selskapet er markedsleder innen utvikling og leveranse av forretningssystemer til sjømatnæringen, herunder verdikjedesporing og ERP-systemer til mange av de største og mest fremtredende sjømatselskapene i verden. TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & FOTO / MARITECH

Historien om Maritech strekker seg tilbake til 1975, da selskapet Averøy Dataservice ble stiftet på Nordmøre. Bedriften gjorde tidlig et valg om å satse på utvikling og leveranse av programvare og datafangstløsninger for den voksende sjømatindustrien. I 1984 tok man navnet Maritech og fortsatte veksten - etter diverse fusjoner og oppkjøp siden den gang er selskapet igjen selvstendig, og har nå rundt 50 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Molde, Averøy, Harstad og Tromsø & Halifax i Canada.

det nok være interessant for oss å også vurdere etablering på de to sistnevnte lokasjonene. - Apropos ekspansjon er det for øvrig hyggelig å merke seg at Glacier Fish Company i Seattle nå er blitt kunde av oss, via vår avdeling i Halifax. Det som er artig, er at det var i dette firmaet Kjell Inge Røkke begynte sin yrkesaktive karriere for en del år siden. Man kan vel si at ringen er sluttet nå, når et nytt bånd til Molde er knyttet hos bedriften?

Blant verdens største fagmiljøer

Satser globalt

- En av våre største suksessfaktorer, og noe jeg er veldig stolt av, er dedikasjonen til sjømat, forteller Gundersen. – Det lukter fisk her! Opp gjennom årene har vi prøvd oss på andre bransjer også, men nå driver vi utelukkende mot sjømatnæringen og er svært tilfredse med det. Noe som henger tett sammen med dette er naturligvis kompetanseaspektet. Vi kan ikke bare teknologi, sjømatfaget er i seg selv svært viktig. Våre ansatte har bakgrunn fra begge felt, Maritech er dessuten en bedrift hvor folk trives og blir i mange år – flere har over 30 års fartstid her, og enkelte er blant de ledende i hele bransjen. Vi er blant verdens største fagmiljøer innen vårt felt, kanskje det aller største.

- Det er spennende tider, forteller administrerende direktør Arne Lie Gundersen. – Vi har vært i bransjen i over 40 år, og opplevd både oppturer og nedturer. Akkurat nå er det svært gode forutsetninger innen norsk sjømatindustri, samtidig går den teknologiske utviklingen raskere enn noen gang. Her er det bare å satse. Vårt mål er å være en global aktør i årene som kommer. Som et ledd i denne strategien kjøpte Maritech høsten det canadiske selskapet WiseDynamics LTD med 12 ansatte og kontor i Halifax, primært for å styrke sin globale vekst samt produktportefølje. – Vi satser på å vokse på to måter, fortsetter Gundersen. - For det første gjennom å utvikle oss selv; vi satser aktivt på å knytte til oss kloke hoder med høy kompetanse, gjerne fra egen region. Samarbeidet med Høgskolen i Molde er av stor betydning for oss i så måte, vi har nettopp tilsatt avgangsstudenter derfra nå. Fire av våre sist ansatte er for øvrig kvinner, hvorav to utviklere – vi er opptatt av å øke kvinneandelen da vi ser at en bedre kjønnsbalanse gir bedriften merverdi i forhold til både innovasjon, produktivitet og miljø.

Gundersen understreker samtidig behovet for kontinuerlig videreutvikling av bedriftens strategi og prioriteringer. – Selv om vi har en sterk posisjon i dag, er vi helt avhengige av å være proaktive, spesielt nå som den digitale virkeligheten endrer seg så utrolig raskt som den gjør. Det man eksempelvis ser nå, er at det skjer en vridning i markedet fra sjømatsoftware til sjømatdata, med andre ord blir evnen til å håndtere og nyttiggjøre seg av såkalte Big Data stadig mer avgjørende. Et annet viktig eksempel er overgangen til skybaserte løsninger via Adcom Sky, som vi har et tett samarbeid med Adcom Molde om. Ny funksjonalitet i vår programvare kommer nå primært i skyen, dermed tar vi også våre kunder dit i stadig større grad. Det er det som er fremtiden, avslutter han.

- For det andre er det viktig at vi styrker oss gjennom oppkjøp og geografi. Som i oljebransjen har man innen oppdrett steder i verden der man bør være til stede. Eksempler på dette er allerede nevnte Halifax, samt Seattle og Chile. På sikt kan 13


FRA VENSTRE / CAMILLA WIKAN, LISE WIKAN, RONALD WIKAN OG CHRISTOFFER WIKAN.

Satser friskt i Namsos TOOLS Industrivarer Namsos har de siste par årene oppgradert IT-løsningene sine i samarbeid med Adcom, og når de nylig også kunne feire flytting til nye lokaler føler de seg rustet for fremtiden! TEKST / BJARTE STOKKAN & FOTO / TORE BERSMO & BJØRN TORE NESS (NAMDALSAVISA)

Se – har vi ikke fått det fint? Det er med et bredt smil Christoffer Wikan møter oss i de nye lokalene til Industrivarer AS, i Namsos. Han representerer sammen med søsteren Camilla Wikan «ungdommen» i denne familiebedriften. Bedriften har staket ut en kurs som skal legge til rette for videre vekst for bedriften som omsatte for 25 millioner i fjor, og sysselsetter 9 årsverk. Mor Lise og far Ronald Wikan er i høyeste grad fortsatt i full sving, men det var den overtakende generasjon som hadde siste ordet da bl.a. flyttingen ble bestemt!

sovekupe hjem til Namsos i lomma, var det en kjenning som ropte på ham – «RONALD!» Det var ikke helt ukjente Terje Tysland, som ba ham sette seg ned. Han ville ikke høre på Ronalds ønske om å «kun ta seg en Farris» før togturen hjem, og kort fortalt ble togbilletten liggende ubrukt i lomma….! Så tilfeldig kan livet være, for Ronald ble nå boende 4 år i Oslo, og jobbet i denne perioden bl.a som maskinreparatør på Mills Fabrikker. Her løp han mangt et ærend til en liten nærliggende butikk, hvor de hadde kulelager, kilereimer, slanger og alt annet man trenger på en industribedrift. Det var her Ronald fikk ideen – flytte hjem til Namsos, og starte en tilsvarende butikk der!

Som ungdom reiste Ronald Wikan til sjøs, slik også mange andre Namsos-gutter gjorde på den tiden. I 1976 steg han i land i Oslo, etter en av turene sine. Vandrende oppover Karl Johan, med togbillett for

Med seg til Namsos fikk han også med seg Lise, som tenkte at «ok, ett år i Namsos er vel greit» 14


REPORTASJE / ADCOM NAMSOS

Hun delte nemlig ikke Ronalds tro på prosjektet i samme grad den gangen, men nå – 36 år senere – har bedriften blitt en livsstil, for hele familien!

butikker som har valgt å holde åpent på lørdager. Driver man en servicebedrift, så handler det jo ikke minst om tilgjengelighet.

Industrivarer AS ble etablert av Ronald Wikan, i april 1980, i et lite lokale i 2. etasje i «Bryggerekka» i Namsos. Etter et par år kunne Ronald ansette første kollega, og etter syv år kom også kona Lise med i driften. Omsetningen økte, og man måtte ta i bruk også 1. etasje i bygget. Så ble den tilstøtende brygga kjøpt, og etter en lang prosess fikk man til slutt tillatelse til å bygge de to bryggene sammen! Disse lokalene ble likevel også for trange etterhvert, og i april 1999 kjøpte man

I 2013 stiftet bedriften første gang kjennskap med Adcom Namsos. Bakgrunnen den gang var et ønske om å organisere vareflyten bedre, for å kunne vokse, og takle økt ordreinngang fra flere og ikke minst større kunder. Bedriften ønsket nye løsninger som ga forbedrede innkjøpsrutiner, bedre lagerstyring, og redusert papirhåndtering. Uttak av enkle og oversiktlige rapporter over eksempelvis «hva har vi solgt, til hvilke kunder, og hvor tjener vi penger» var også

«Med Visma dokumentsenter er permer avleggs. Regnskapsføringen og eventuelle søk og oppslag i dokumenter er kraftig effektivisert» bygget i Kapteinsgata 2, hvor bedriften holdt hus fram til mars i år. Industrivarer er medlem av kjeden Tools, som har 60 avdelinger spredt over hele landet. Ettersom Industrivarer er privateid, har de frihet til å føre et langt bredere sortiment enn de kjedeeide butikkene, og det er etterspørselen som har formet vareutvalget. I tillegg er de en av få

et krav, forteller Christoffer. Flere løsninger ble vurdert, men Visma Global kombinert med Visma Dokumentsenter, begge levert av Adcom, pekte seg ut. Det ble initiert et forprosjekt hvor Adcom gjorde en grundig gjennomgang av hva som kunne bli utfordringer ved en eventuell overgang fra bedriftens tidligere økonomisystem, BRAVO. Denne kartleggingen avdekket en del ting som måtte tas hensyn til, men vi ble overbevist om


REPORTASJE / ADCOM NAMSOS

at Visma Global var riktig verktøy for oss, sier Christoffer. Han roser Adcom for en smertefri overgang og profesjonell gjennomføring av prosjektet, fra forprosjekt til konverteringen av data mellom de to systemene. I dag blir alle innkommende fakturaer skannet til, eller levert elektronisk direkte til Visma dokumentsenter. Permer er avleggs, og regnskapsføringen og eventuelle søk og oppslag i dokumenter er kraftig effektivisert. Utgående fakturaer blir sendt elektronisk med Visma AutoInvoice, og stadig flere kunder mottar fakturaen sin elektronisk. Ved overgang til ny Visma-løsning ble det også investert i ny og moderne serverløsning levert av Adcom. Det er også inngått driftsavtale med Adcom. Backup tas rutinemessig, uten at bedriften trenger å følge opp dette selv. Office 365 er tatt i bruk – og det har blitt en selvfølge å «være på nett» og ha mail som er synkronisert mellom pc, mobil og nettbrett. Industrivarer har per dags dato én oppsøkende selger, som besøker de viktigste industrikundene jevnlig. Fra og med august har de ansatt en slik selger til, og bedriften vil telle i alt 10 årsverk, da alle ansatte er på heltid. Tilbake til den store flyttesjauen - Christoffer understreker at det er en formidabel logistikkoperasjon å flytte en slik bedrift. Mye av varene er «løsvekt-varer», som ikke er pakket i esker med strekkode. Man måtte derfor planlegge godt, og sørge for å få alle varene på riktig plass i hyllene med en gang. System er alfa omega i denne bransjen, for når kunden kommer og forteller hva han er ute etter, skal man ikke trenge å bruke tid på å lete. Det er ikke nok å se på skjermen at «varen skal finnes på lager»! Christoffer understreker at samarbeidet mellom Industrivarer og Adcom fungerer meget godt, og da flyttingen av bedriften skulle gjennomføres overlot de helt enkelt alt av mulige bekymringer rundt «IT og kasseløsning» til Adcom. Fredag 11. mars klokka 12.00 stengte butikken i de gamle lokalene, og planen var at man skulle holde stengt t.o.m den påfølgende mandagen. Allerede på lørdag formiddag ble det imidlertid ekspedert kunder via kassen, og mandag holdt butikken åpen for alle kunder! Flyttingen må kunne sies å ha gått smertefritt! Vi ønsker Industrivarer lykke til videre – takker for praten, og satser på et godt samarbeid også i fremtiden!

16


Ta med Office – hvor som helst

Du har tilgang til det velkjente settet med produktivitetsverktøy uansett om du arbeider på kontoret eller er på farten. Office-programmer, alltid de nyeste versjonene, gjør det mulig å opprette, redigere og dele fra Windows- eller Mac-maskiner, iOS-, Android™- eller Windows-enheter med hvem som helst i sanntid.

Verktøy for samarbeid

Med 1 TB lagringsplass per bruker har du massevis av plass til alle filene dine. Og siden filene lagres på nettet, kan du dele dem med personer i eller utenfor bedriften når du trenger det, uansett når du arbeider. Og med HD-video med flere parter, innholdsdeling og delte kalendere er du alltid synkronisert med gruppen din.

Laget for team og nettverk

God kommunikasjon står sentralt for gode team. Jobb sammen i sanntid ved hjelp av Skype for Business som er integrert med Office-programmene dere bruker hver dag. Du kan nå få en enklere jobb hverdag takket være én felles plattform i Office 365 for telefoni, nettmøte med video og fildeling.

«Arbeid hvor som helst, når som helst og på alle enheter.» www.adcom.no/office365


REPORTASJE / ADCOM MOLDE

Krona på verket – Romsdalsmuseets nye juvel 9. februar i år åpnet statsminister Erna Solberg Romsdalsmuseets 3500 kvadratmeter store nybygg ”Krona på verket” i Molde. Den karakteristiske trebygningen har fra første dag skapt engasjement og høstet hederlig omtale, samtidig som besøkende har møtt opp i hopetall. Adcom Molde er med som stolt leverandør av det meste av IT-relaterte produkter og løsninger. TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & FOTO / ROMSDALSMUSEET

Det er ingen tvil om at ”Krona” er et landemerke, der hun majestetisk strekker seg mot himmelen, omgitt av gamle, tradisjonelle museumsbygninger. I tett samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter har Stiftelsen Romsdalsmuseet valgt en moderne og oppsiktsvekkende trearkitektur for sitt nye formidlings- og magasinbygg, som utvendig signaliserer sterke bånd til den fjell- og naturpregede regionen det hører hjemme i, og som innvendig byr på et delikat og anvendelig flerbrukssenter for et bredt spekter av målgrupper.

forvalter Romsdalsmuseet 25.000 gjenstander, 2 millioner fotografiske negativer og 500 hyllemeter arkiver. Mye av dette har i mange år vært lagret i mørke kjellere og dårlig ventilerte rom, noe som dessverre også tilfellet hos mange andre norske museer. Museumsdelen av ”Krona” inneholder blant annet gjenstandsmagasin for de romsdalske samlinger, arkiv for historiske fotografier og Romsdalsarkivet. «Romsdalshistorier» er en ny fast utstilling som forteller om romsdalingen og livsvilkårene i regionen gjennom ulike tider, og rommet for skiftende utstillinger vil årlig ha 5-6 utstillinger, både egne og andre. Bygget har i tillegg fått et eget nytt “Schwittersrom”, der interiøret fra Merzhytta på Hjertøya utenfor Molde vises i en egen installasjon, i tillegg til malerier, en skulptur og omfattende dokumentasjonsmateriale.

Adcom Molde har blant annet levert lønnssystem, server, trådløst nettverk, PC-er, telefoni og bildebehandlingssystemet Fotoware til Romsdalsmuseet.

Starten på en ny epoke

- Vi er utrolig stolte og glade for å endelig ha fått alt dette på plass, smiler formidlingsleder Hilde S. Kvennes. – Det er en helt ny hverdag her nå. Bare en så grunnleggende ting som det å kunne ha helårsdrift, man har på en måte ikke et fullverdig museum så lenge man ikke har mulighet til dette. Administrasjonsbygget som lå her fra før var i realiteten mer som ei brakke. Det ga ikke tilstrekkelig gode fasiliteter for hverken bevaring og fremvisning av samlingene, og var heller ikke egnet for å verken besøke eller arbeide i.

Videre forteller Kvennes at man nå vil være aktuell for vandreutstillinger i langt større grad enn tidligere. Eksempelvis søkte Romsdalsmuseet for en tid tilbake om å få Nasjonalmuseets utstilling ”Den lengste reisen (1940-1945)” innom Molde, den omhandler kongefamiliens lange, ufrivillige utenlandsopphold under 2. verdenskrig. - I og med at både steder og mennesker i Romsdal spilte en sentral rolle i forbindelse med flukten fra Norge, hadde det vært spesielt interessant å fått presentere utstillingen her. Tilbakemeldingen var imidlertid: ”Molde har ikke lokaler til å huse slike utstillinger”. Det har vi nå fått, og det er utrolig kjekt.

- Det er fantastisk å ha fått lyse, innbydende og spennende lokaler, fortsetter Kvennes. - De både inspirerer, gleder og gir svært god funksjonalitet. Noe av det aller viktigste er naturligvis at museumsgjenstandene kommer til sin rett og kan tas langt bedre vare på enn tidligere. I tillegg til rundt 100 bygninger på ulike steder i Romsdal

Rom for alle

Kvennes forteller at totalinntrykket nok er det hun er aller mest fornøyd med, samt de mange 18


REPORTASJE / ADCOM MOLDE

FORMIDLINGSLEDER HILDE S. KVENNES 19


REPORTASJE / ADCOM MOLDE

tilbakemeldingene på at utstillingene faller godt i smak hos de besøkende. – Her er det rett og slett gode rom å være i. Ta for eksempel biblioteket vi driver ikke med utlån av bøker, men man kan komme hit og bare nyte rommet; lese, skrive eller slappe av. Det er også et fint sted for å holde lesestund for barn, og ha forfatterkveld eller lignende. Med det nye bygget kan vi generelt huse mange ulike typer begivenheter, være vertskap for blant annet konserter, møter og foredrag. I det ene utstillingsrommet er det en helt spesiell akustikk, der har det allerede vært et musikalsk arrangement. I tillegg har vi auditoriet med plass til 90 mennesker samt topp lyd- og bildeutstyr, og det går også an å samle små og større grupper i kaféen.

Moldefirmaet XPRO som hadde byggeledelsen. Kostnaden var budsjettert til 145,5 millioner kroner, prosjektet har vært et spleiselag mellom Romsdalskommunene, Møre og Romsdal fylke og Staten. Den arkitektoniske utformingen har fått mange lovord både nasjonalt og internasjonalt, samtidig har den også skapt en viss debatt. Flere har stilt spørsmålstegn ved plasseringen tett inntil den eksisterende, tradisjonelle museumsbebyggelsen, som utvilsomt står i sterk kontrast. – Slik vi selv ser det, sier Kvennes, er oppmerksomheten rundt arkitekturen et pluss, uansett om ikke alle er helt enige i alt. Slik vil det alltid være. Arkitekt Reiulf Ramstad har hentet inspirasjon til takkonstruksjonen fra fjellene som omkranser Molde, de 222 toppene på andre siden av fjorden, fra bygninger i byen med tårn og spir, og fra brudekronen på Romsdalsmuseet – derav «Kronen på verket». I et intervju med Byggeindustrien uttaler han: – Bygget ivaretar historie, tradisjon og landskap gjennom materialbruk og form. Vinduene er plassert etter aktiviteten innendørs, slik det ble gjort i tidligere tider. Byggematerialet er gammelt og tradisjonsrikt og takkonstruksjonen gjenspeiler det romsdalske alpelandskapet. Jeg håper at alle i Romsdal skal bli stolt av dette bygget og assosiere seg med det.

- Vi har fra første dag opplevd at mange har lyst til å komme hit og gjøre ulike ting – ta i bruk bygget på sin måte. Det vil bli et bredt spekter av aktiviteter i tiden som kommer, og dette ser vi svært positivt på. Ekstra bra er det nettopp fordi det er et museum og delvis statsstøttet. ”Krona på verket” er blitt et levende bygg som gir opplevelser og merverdi til alt fra barnefamilier og turistnæring til næringsliv og musikkmiljø.

På tid og på budsjett

Byggearbeidet startet opp i 2014, og museets egne ansatte har vært tungt involverte i hele prosessen. – Det har vært krevende, lærerikt og interessant, forteller Kvennes. – Og så må jeg jo si at vi er veldig tilfredse med å ha kommet i mål innenfor rammene som ble satt, det er stas. Vi har vært heldige og hatt med en svært erfaren og dyktig prosjektleder fra fylkeskommunen, som har holdt alle hardt i tømmene og har en stor del av æren for at man traff så godt med beregningene. Dette har han gjort sammen med

”Opprinnelig reiste vi til Oslo og presenterte et mindre og billigere prosjekt. Men vi ble bedt om å reise hjem igjen og komme opp med noe nytt. Jeg er glad for at vi nå har tatt oss råd til et samtidsbygg som setter varige spor etter oss, et slags fotavtrykk av vår tid inn i historien. At vi kan se oss tilbake og si: Dette fikk vi til i 2015.” - Jarle Sanden, direktør Romsdalsmuseet.

FAKTA

STED: Molde PROSJEKTTYPE: Museumsbygg BRUTTOAREAL: 3.500 kvm BYGGHERRE: Stiftelsen Romsdalsmuseet FINANSIERING: Stat, fylke og kommuner PROSJEKTKOSTNAD: 145,5 millioner kroner PROSJEKTERING ALLE FAG: Norconsult PROSJEKTLEDELSE: Møre og Romsdal Fylkeskommune BYGGELEDELSE: XPRO RÅDGIVER TRE: Greeen Advisers HOVEDENTREPRENØR: Røberg Bygg ARKITEKT: Reiulf Ramstad Arkitekter 20


Skulesuksess med Google i Ørsta Dei siste åra har skulemarknaden blitt eit særs viktig satsingsområde for globale IT-selskap. Hittil har Apple og Microsoft vore først og størst på marknaden, men no er Google i ferd med å få eit forsprang. I Ørsta kommune har ein satsa på Google-løysingar sidan 2011, og erfaringane er svært gode. Adcom Søre Sunnmøre har vore med som utstyrsleverandør sidan 2015. TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & ROAR VIKENE & FOTO / ØRSTA KOMMUNE & ROAR VIKENE

For innbyggjarane på søre Sunnmøre ligg det i blodet å vere offensive og villig til å satse. Det bør derfor ikkje kome overraskande at det er nettopp her ein finn skular som ligg i tet når det gjelder bruk av nye IT-verktøy for undervisning.

etter. No er vi i ei innføringsfase då vi byttar ut Windows pc-ar med Chromebook, og fjernar lokale serverar. Ein av fordelane er at skulane får frigitt datarom til klasserom. Vi har også satsa på Google Apps for Work til alle politikarar. Dei har fått kvar sin Chromebook, og kan notere og samarbeide med partikollegaer i møtedokumenta, seier IKT-leiar Bjørn Heggen.

Dynamikk og interaktivitet - Det starta med at vi i 2011 bestemte oss for å ta i bruk Google sine skuleløysingar Google Apps for Education på alle skular og barnehagar. Barnehagane var fyrst ute med å ta i bruk Chromebook i 2012, og i 2015 følgde skulane

- Vi såg raskt at dette er programvare og produkt som kan nyttast på ein ny og langt meir dynamisk og interaktiv måte. Elevane kan eksempelvis samarbeide samtidig i dokument – noko som 21


REPORTASJE / ADCOM SØRE SUNNMØRE

sjølvsagt er spesielt nyttig ved gruppearbeid, ein har uavgrensa med lagringsplass, og IT-avdelinga kan legge ut nye program, og sette reglar på alle maskiner, med eit par museklikk. Vidare erfarer vi at løysingane engasjerer. Dei harmonerer godt med korleis dagens elevar er vane til å bruke teknologien på fritida, og det er ei viktig side ved saka. For å forstå valet av IT-plattform meiner vi nøkkelen er nettopp dette - å sjå kva som er eleven sin faktiske teknologi-kvardag. Verktøyet må samtidig vere spesialtilpassa for skulebruk, og ikkje kvasi-løysingar eller oppsett som til dømes passar betre på rådhuset i kommunen. Ein må huske at skule er noko anna enn både privatbruk og kontorlandskap, seier IT-konsulent Sverre Osdal.

Skreddersydd for skulebruk I alt er det over 1000 Google Apps-brukarar og 600 Chromebook-/Chromebox- einingar i bruk i Ørsta kommune. Elles i landet er løysingane i bruk i blant anna Trondheim, Narvik, Larvik, Odda, Hordaland fylkeskommune, Drammen, Randaberg, Sola, Gjesdal, Stavanger, Lillesand og hos Høgskulen i Volda ved Seksjon for Medie- og Kommunikasjonsteknologi.

Lærarane treng eit IT-system som dei kan stole på alltid fungerer, og som alle enkelt kan handtere. Skulane treng både maskin- og programvare som gjer det dei ønskjer, og som er enkle å bruke, robuste og ikkje krev vedlikehald. Med andre ord; Ei framtidsretta og kostnadseffektiv løysing, avsluttar Heggen.

Utdanningssystemet til Google er i hovudsak ein integrasjon av eksisterande tenester, med

22


REPORTASJE / ADCOM SØRE SUNNMØRE

skreddarsaum til skular sine behov. Ein kvar skule kan registrere seg og få gratis tilgong til epost med Gmail, datalagring og deling med Google Disk, publikasjon av nettsider med Google Nettsteder og verktøy for tekstbehandling, rekneark og presentasjonar med Google Dokumenter, Presentasjon og Rekneark. Google Kalendar kan delast og annonserast til ei gruppe personar, YouTube kan brukast for deling av videoar og elevsamarbeid og Google Hangout nyttar ein til chat og videokonferansar. Google Classroom vert brukt mellom lærar og elev, og her kan læraren distribuere oppgåver, sende tilbakemeldingar og sjå alt på ein stad. Raskt, papirlaust og enkelt. Alle tenestene kan brukast på både mobiltelefonar, nettbrett, berbare og stasjonære pc-ar.

GOOGLE APPS FOR EDUCATION (GAFE): • Ein programpakke for samarbeid i og utanfor klasserommet • Alt skjer i nettlesaren •

Kan brukast på alle typar einingar; PC, nettbrett og smarttelefon

• 50 millionar brukarar på verdsbasis i 190 land • 10 millionar bruker Google Classroom • • 7 av 8 IVY league-skular. Rangert som dei beste universiteta i verden

«Dette er utan tvil løysingar for framtida»

• Chromebook er den mest selde utdanningspc-en i USA, med over 50% marknadsandel. Kvar einaste skuledag vert 30.000 nye Chromebook-pc-ar aktivert i amerikanske skular

-I løpet av juni i år vert Google Play tilgjengeleg på Chrome OS, noko som gjer at vi kan publisere alle Android appar også på Chromebook. Vi er glade vi valde Chromebooks med touch-skjerm, då mange av dei pedagogiske appane fungere best med touch, seier Sverre Osdal.

(Kjelde: USA Today)

Sidan hausten 2015 har Adcom Søre Sunnmøre levert fleire hundre Chromebooks til Ørsta kommune, og no har også andre kommunar meldt si interesse. Kundeansvarleg Roar Vikene fortel at han har lært mykje om Google Educationkonseptet, og ser at det byr på svært mange fordelar både for elevar og lærarar.

CHROMEBOOK: • Berbar PC med operativsystemet: Chrome OS • Chrome OS er i hovudsak kun ein nettlesar

- For eksempel vert alle endringar automatisk lagra med ein gong, ein slepp å tenke på backup. Klargjering av ei ny maskin tek berre 5 minutt, og oppsett og innhald er felles for alle skular. Ein treng heller ikkje å bekymre seg for virus. Det seier seg sjølv at desse fordelane er av stor verdi i skulekvardagen. Samtidig er det også klart at denne måten å arbeide på stiller nye krav til både skuleleiing og lærarar. IT-løysingar er verktøy som utfordrar, men også utviklar skulen, seier Vikene.

• Skreddersydd for bruk av GAFE • Rask oppstart • Heilt vedlikehaldsfri. Innebygd vern mot virus • Blir automatisk oppdatert. Oppdaterer seg på få sekund

- Vi kjem i samarbeid med kommunane til å satse vidare på Google-prosjekt i skulen, og satsar på å få til ei fagsamling om temaet til hausten, avsluttar Vikene. – Dette er utan tvil løysingar for framtida.

• Lang batteritid (Opptil 13 timer)

23


Adcom IT-Driftsavtale

For å sikre en effektiv og stabil systemdrift er god tilgang til service og support en like viktig faktor som investering i maskin- og programvare av høy kvalitet. Gjennom en avtale med Adcom får du prioritert service, rask responstid og ett sted å forholde deg til, uavhengig av om du har enkle brukerspørsmål eller alvorlige tekniske feil. Dette gir deg som kunde en trygghet for den investeringen du har gjort i ditt IT-system.

Ved å velge en driftsavtale fra Adcom får du: •  En bedre og tryggere IT-hverdag •  Utvidet support •  Forebyggende vedlikehold av servere & nettverk •  Fjernovervåking av servere/system/pc-er 24/7 •  Fastsatt responstid •  Reduserte priser på konsulenter •  Tilgang til kompetanse innenfor de viktigste fagområdene innen IT-drift •  Personlig kontakt – du blir tildelt faste konsulenter som får ansvaret for din bedrift Vi har løsninger som passer de fleste virksomheter og har lang og bred erfaring innen drift av ITsystemer hos både små og store bedrifter. Før inngåelse av driftsavtalen foretar vi en mindre kartlegging av ditt IT-system slik at avtalen blir tilpasset dine behov. Kartleggingen gjøres av en av våre konsulenter og er selvsagt gratis. Ønsker du mer informasjon, eller et uforpliktende tilbud, kontakt et av våre lokale kontor.

Adcom Førde

57 72 35 00

Adcom Kristiansund

71 67 84 90

Adcom Molde

71 25 06 40

Adcom Namsos

74 21 90 20

Adcom Narvik

76 94 43 77

Adcom Norge AS

90 07 24 24

Søre Sunnmøre

70 05 51 50


Vi garanterer Med Telering Smartprogram unngår du høye engangskostnader når mobilene skiftes ut. I tillegg får du penger tilbake på brukt utstyr. Vi gir deg også laveste månedlige kostnader på markedets beste mobiltelefoner!

MOBILBRUK I BEDRIFTER ER VÅR SPESIALITET Telering Bedrift er en landsdekkende kjede av forhandlere som har spesialisert seg på mobilbruk i bedrifter. Hos oss får du en fast kontaktperson som hjelper deg og bedriftens ansatte når behovet oppstår.

Priseksempel:

Samsung Galaxy S7 Edge 32GB

TELERINGKUNDEPROGRAM

Mobil Mobil Strategi Strategi

Mobil Mobil Policy Policy

Opplæring Opplæring

Support Drift &

299,– /mnd.*

Support

*Forutsetter innbytte av skadefri Samsung Galaxy S5 16 GB eller lignende modell. Pris gjelder 24 mnd avtale med utkjøpsmulighet etter endt periode. Pris eks. MVA.

Lese mer på www.telering.no eller ring oss på 815 81 815


Fra et fjellfolk til et annet – Adcom gir tilbake Å ta samfunnsansvar er viktig for oss i Adcom, vi bryr oss både om miljø og mennesker. Våren 2016 startet vi opp veldedighetsprosjektet #adcomifjellet, hvor vi samler inn penger til den jordskjelvrammede befolkningen i Nepal. TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN FOTO / INGIMAGE & ARILD MOLSTAD

Skyløsninger ga idéen

viktigste inntektskilde – stoppet opp. Mange sliter tungt, og har virkelig behov for hjelp. Pengene vi samler inn vil gå til mennesker i fjellene som lever av vandreturisme, og videreformidles uavkortet via Stiftelsen Varde og aksjonen Reis Nepal.

- Målet er å få inn 250 000 kr, forteller prosjektleder og initiativtaker Marie Gjære Gundersen, salgs- og markedssjef hos Adcom Molde. – Vi ønsker å gjøre noe for andre, og bestemte oss i vinter for å starte en innsamlingsaksjon. Det er fint å kunne bidra til å hjelpe noen som virkelig trenger det.

Sherpa-stier i Norge

Gjære Gundersen forteller videre at Nepal også er et naturlig valg på grunn av arbeidet sherpaer gjør i vårt eget land hvert år. – Så langt har de faktisk bygd og restaurert over 100 stier i Norge – mange av dem lokalisert i forbindelse med noen av våre aller flotteste naturperler og turistattraksjoner. Preikestolen, Hallingskarvet, Gaustatoppen og Romsdalseggen er noen av eksemplene. Dette er steder av stor verdi for oss nordmenn, og de nepalske arbeiderne legger ned en voldsom innsats vi nærmest ikke kan begripe. Vi har svært mye å være takknemlige for, og det skulle bare mangle at vi gir noe tilbake!

- Idéen om å gi penger til nettopp Nepal kom i forbindelse med at vi i år lanserer skyløsningstjenesten Adcom Sky for fullt; denne leveres fra Adcom-servere i fjellet på Nordmøre (les mer på side 10 Red.anm.). Kjedens styreleder Alf Reistad foreslo på bakgrunn av fjell-konteksten at aksjonen vår kunne være til inntekt for fjellfolket som 25. april 2015 ble rammet av det verste jordskjelvet på over 80 år. Over 8000 mennesker omkom, og fortsatt er svært lite gjenoppbygd. Dessuten har turismen – landets 26


#ADCOMIFJELLET

Aksjonen varer i utgangspunktet ut 2016, blant aktivitetene er konsert, auksjon, kronerulling, konkurranser og veldedighetsmiddager. Bedrifter inviteres til å støtte prosjektet gjennom å bli #adcomifjellet-partnere og til gjengjeld få profilering. Ta kontakt med Marie Gjære Gundersen på 906 15 338 / marie.gundersen@adcom.no, eller se facebook.com/adcomifjellet for nærmere informasjon. 27


Luftens baroner TEKST / MARIE GJÆRE GUNDERSEN & FOTO / AIRLIFT

Adcom Førdes mest høytsvevende kunde er utvilsomt helikopterselskapet Airlift AS. Med sine rundt 33 piloter og 16 helikoptre er selskapet ledende i Norden på innlands-flygning – kanskje også det største i hele Nord-Europa. I april satte den luftige gjengen avstandsrekord ved å fly til et oppdrag i Nigeria! Bredt spekter av tjenester

- Vi har vokst jevnt og trutt siden oppstarten, forteller trafikksjef Nils Myklebust. – Selv har jeg vært i selskapet siden 1997, og det har utvilsomt vært en spennende utvikling å følge. Vi er nå rundt 80 ansatte, og styrer en helikopterflåte som dekker de fleste behov, alt fra transport av noen få personer til løft på 4 tonn. Oppdragene vi tar på oss er gjerne innen eksempelvis betong- og

Airlift ble etablert i 1986 og har hovedkontor ved Førde Lufthavn i Sogn og Fjordane. Selskapet har tre forretningsområder innen helikoptertjenester; innlands- markedet i Nord-Europa, tungløft, samt søk og redningstjeneste. Innlands- og tungløftsvirksomheten skjer fra baser i Sør-Norge.

28


materialtransport, mastemontering, linjebefaring, polare tjenester, foto-/filmtjenester, fjerning av is på kraftlinjer og Søk og Redningstjeneste for det offentlige. Vi har kunder i både privatog bedriftsmarkedet, de største kundegruppene er kraft, telekommunikasjon og nettbransjen.

virkelig skiller seg ut. - Av og til får vi helt spesielle forespørsler, forteller Myklebust. – Et veldig godt eksempel er fra april i år. Da fløy et av våre helikopter helt til Nigeria og tilbake, totalt tok turen 96 timer! Til sammenligning tok selve jobben kun fire, fem – det er ganske utrolig. Vi samarbeider tett med et firma som har

«Systemet både forenkler, dokumenterer og kvalitetssikrer den daglige driften hos kunden» Oppsummert gjør vi egentlig det meste man har mulighet til å gjøre innenfor lovens rammer.

spesialkompetanse på flammetårn på oljerigger, og i den forbindelse har vi i senere år blitt leid inn til noen lignende vedlikeholdsoppdrag i Dubai og Qatar også. Det er svært få andre i verden som har tilsvarende kvalifikasjoner når det gjelder slikt arbeid, i tillegg har vi som norsk firma rykte på oss for å levere høy kvalitet. Det kan også nevnes at vi

Fra Førde til Nigeria

Mange av selskapets oppdrag innebærer faste og relativt standardiserte arbeidsoppgaver, innimellom kommer det imidlertid noen som

29


REPORTASJE / ADCOM FØRDE

leier ut piloter for spesialoppdrag til hele verden, og er helt i det globale toppsjiktet når det gjelder kompetansebredde i selskapet.

Tett samarbeid og skreddersøm

Airlift har vært kunde hos Adcom Førde (AS Fjord-Data) helt siden oppstarten på 80-tallet, og de to selskapene beskriver begge et tett og godt samarbeid. - Airlift er en spennende kunde vi setter stor pris på og har gjort mye sammen med, forteller Arnljot Ramstad, daglig leder i Adcom Førde. – Vi leverer blant annet en totalløsning når det gjelder økonomi og drift i form av Visma Global og Dokumentsenter, lønnssystem via Huldt & Lillevik, og reiseregningsløsningen Visma Expense. Det som er ekstra interessant i forhold til denne kunden, er at graden av skreddersøm er relativt

stor. Dokumentasjons- og spesifikasjonskravene i bransjen er svært strenge, naturlig nok. Basert på dette, samt kundens behov for enkel og effektiv ressursstyring i hverdagen, har vi sammen utarbeidet en nokså avansert Visma Global-løsning. Her kan Airlift blant annet allokere ressurser – materiell og personell; hvilket helikopter som skal fly, hvilke piloter og med hvilket utstyr. Kostnadsbildet revideres daglig og tilpasses vedlikehold, tilgang på mannskap og så videre. Systemet både forenkler, dokumenterer og kvalitetssikrer den daglige driften hos kunden, og har stor praktisk verdi ut over det rent regnskapsmessige. - Vårt IT-systembehov er komplekst og utfordrende, og vi opplever å bli godt ivaretatt hos Adcom Førde, er tilbakemeldingen fra Myklebust og Airlift. – Vi er veldig fornøyde med både løsningene og menneskene!


ADCOM TIPS / GADGETS

Surface pro 4 For gjøre store ting må du noen ganger bryte reglene. Derfor har Microsoft oppfunnet Surface Pro på nytt slik at du kan finne opp alt annet på nytt. Surface Pro 4. Nettbrettet som kan erstatte den bærbare PC-en. Drevet av Windows 10. Surface Pro 4 forvandles fra et nettbrett til en PC med fullverdige skrivebordsprogrammer. Surface Pro 4 har kraften du trenger med 6. generasjons Intel ® Core™-prosessorer.

Jabra Pro 9400 V2 Det ultimative headset til kontoret. Få alle samtaler på en plass, enten fra skype, mobil eller fastlinje. Stilrent design med en touchskjerm på ladestasjonen gir deg maksimal brukervennlighet. Jabra Pro 9400 V2 har en rekkevidde på 150 meter og stødig forbindelse gjennom Bluetooth. Jabra har noise blackout som er spesialdesignet for å eliminere bakgrunslyder.

Samsung galaxy s7 edge Samsung har forbedret kraftig på sitt flaggskip og lanserte tidligere i år Galaxy S7. Den nye telefonen scorer høyt på alle tester og får mye skryt for sitt kamera. Nytt i denne modellen er blant annet muligheten til å utvide lagringskapasiteten opp til 200GB med SD-kort. Den er også oppgradert med siste versjon av Android og IP68 sertifisering som betyr at telefonen er vanntett ned til 1,5 meter i hele 30 minutter. 31


REPORTASJE / ADCOM KRISTIANSUND

Stor omveltning for Helix i Kristiansund Mikal Gjellan leder øre, nese, hals-poliklinikken ved Kristiansund sykehus, det har han gjort siden januar i 1996. Det spesielle er at han som en av svært få i Norge driver avdelingen halvt offentlig og halvt som avtalespesialist. Hans private bedrift Helix AS har vært kunde hos Adcom Kristiansund i 20 år, og den siste tiden har de gått gjennom den største tekniske omveltningen siden han startet sin legekarriere i 1988. TEKST & FOTO / LINN ALNES DJUVSLAND

Ut av offentlig nettverk

bestemte helseforetaket seg for at praksisen til doktor Gjellan måtte ut av sykehusets nettverk. Dette ble starten på en stor omstillingsprosess hvor alt ble modernisert og nytt for han og hans 4 medarbeidere. – I godt samarbeid med både IT-avdelingen i helseforetaket og Adcom Kristiansund har vi fått egne Internettlinjer og splitter nytt journalsystem. Vi har lagt om på alle rutiner, og siden jeg selv ikke er datainteressert har jeg blitt nødt til å sette min lit til aktørene rundt meg.

– Jeg må snakke litt med mat i munnen, smiler Gjellan da han har sagt ja til å ta i mot oss i lunchen sin, en hektisk arbeidsdag. – Den første pasienten kommer hit klokka 8, og så går det i ett til 16.00. Man kan godt kalle det travelt, men det er slik det skal være, presiserer han bestemt. Som avtalespesialist har Gjellan driftsavtale med Helse Midt-Norge, og får inn pasienter etter henvisning slik som andre avdelinger. De fem ansatte leies inn fra sykehuset, og Gjellan forteller gladelig om en spennende, hektisk og givende arbeidshverdag med flere hatter på.

– Generelt oppfatter jeg for øvrig at det er rom for fornyelse i store deler av helsesektorens teknologi, men det er så omfattende å gjøre endringer at det ikke kan tas som noen kjapp beslutning.

På grunn av den private delen av virksomheten 32


REPORTASJE / ADCOM KRISTIANSUND

Support med lokal forankring

og viktig for at ting skal bli gjort. Som den eldste lokalforankrede IKT-leverandøren i Kristiansund takker vi for at valget falt på oss i Adcom.

I tillegg til virksomheten i Kristiansund har Gjellan en avdeling på Oppdal som driver med det samme, hvor Mikal disponerer ca. 20 % av tiden sin. På denne måten må den tekniske omveltningen de nettopp har vært gjennom, legge til rette for at både Kristiansund og Oppdalskontoret snakker sømløst sammen. Knut Bjørkmo, som har vært ansatt i Adcom Kristiansund siden 1997, er fast kontaktperson for doktor Gjellan, og har blant annet vært på Oppdal for å sette opp løsningen der også.

Bedriftens hjerte

Omleggingen har vært stor for Gjellan og hans fire medarbeidere, men likevel opplever alle sammen at det har vært en gjennomgående positiv stemning til de nye rutinene, og at alle har spilt på lag for å få overgangen til å gli best mulig. – Du må jo ta en prat med hjertet i bedriften også da, smiler Gjellan, og poengterer at sekretærposten er særdeles viktig for at alle skal ha en best mulig hverdag. – Alle avtaler og all kommunikasjon går gjennom sekretæren.

– Jeg har ikke fått prøvd ut dette på Oppdal skikkelig ennå, så det er jeg litt spent på, men alt annet har gått bedre enn planlagt, så jeg regner med at det også fungerer slik det skal, smiler Gjellan.

Janne Pedersen Maridal har vært ansatt i flere perioder da hun i mellomtiden har prøvd andre ting, men stadig kommet tilbake til sin post som sekretær hos Gjellan og de andre på øre, nese, hals-avdelingen. Hun blir tydelig smigret da vi forteller at hun nettopp ble beskrevet som bedriftens hjerte, men legger også selv til at det hviler en god del ansvar på nettopp denne stillingen. – Det meste går jo gjennom meg, forteller hun. Alle timer og avtaler har jeg styr på, og jeg snakker med alle som kommer inn og ut av avdelingen. Vi spør henne om omstillingen og hvordan det har vært for henne, her er også hun utelukkende positiv til endring. Man kan rett og slett fastslå at dette ikke er en sted hvor utrykket ”gammel vane er vond å vende” sitter fast i veggene. – Det er jo selvsagt mye å sette seg inn i, men det virker veldig lovende. Og nå ser jeg snart slutten på dobbeltarbeidet flyttingen har ført med seg. Alt i alt vil jeg absolutt si at dette gir oss en bedre arbeidshverdag, avslutter hun.

– Det er alltid en risiko å ta med denne teknologien, men jeg opplever at Adcom kjapt har skjønt hva vi trenger, og har kommet med gode innspill hele veien for at vi skal få det best mulig. Selvsagt er det litt utfordrende å skulle endre godt innarbeidede vaner, men alle ansatte har vært svært positive til omstillingen og det hjelper veldig. Hjellan forteller videre at han synes alle involverte parter har opptrådt svært profesjonelt, og at alt har gått etter planen. – I starten av denne prosessen var det mange faktorer som spilte inn på valget av leverandører, men jeg er bevist på lokalpolitikk og ønsker derfor å handle det jeg kan lokalt. Samtidig så ser jeg det nesten som en nødvendighet å ha kompetansen i nærheten. Det å ha en person å forholde seg til som kan komme og hjelpe oss fysisk hvis det skulle være behov for det, er både betryggende

JANNE PEDERSEN MARIDAL, BEDRIFTENS HJERTE OG SEKRETÆR. 33


ERP og lønn

ERP

Lønn

Visma Global er et standardisert økonomisystem med velprøvde rutiner og standard rapportering. Vi har både solgt og brukt systemet selv i mange år.

Huldt & Lillevik Lønn

Fleksibelt • Gode periodiseringsverktøy / -rutiner • God integrasjon mot bank • Gode integrasjonsmuligheter mot andre systemer, SuperOffice CRM, ELA etc. • Bransjetilpasset (bransjestandard som aktivitet/virksomhetsområde) • Muligheter til å tilpasse skjermbilder, fakturaer etc.

Oversiktlig • • • • • • • •

Oversiktlig og brukervennlig grensesnitt Gode rapportmuligheter Tidsbesparende Effektiv elektronisk dokumentflyt for godkjenning Lagerstyring med mulighet for bruk av tredjeparts håndterminaler. Støtte for EHF-faktura, både inn- og utgående Oversiktlige rapporter i en håndvending Fra totaloversikt til detaljer med noen få klikk

Adcom Førde Adcom Kristiansund Adcom Molde Adcom Namsos

57 72 35 00 71 67 84 90 71 25 06 40 74 21 90 20

Huldt & Lillevik lønn er et av Norges mest utbredte lønnssystem. Vi har forhandlet dette systemet i en årrekke og tilbyr både rådgivning, implementering og support.

Visma Lønn

Hvorfor leverer vi to lønnssystem? For personer som er vant til Visma Global er Visma Lønn et naturlig valg. Brukergrensesnittet er svært likt. Systemet er også godt integrert med Visma.nettjenestene.

Visma Expence

Reiseregninger kan i dag håndteres heldigitalt med direkte overføring til Visma Lønn. På vei inn går regningen igjennom nødvendige godkjenningsprosedyrer. Kobling mot forskjellige kredittkortleverandører og mobilapp for å ta biler av kvitteringer, gir et fullstending papirfritt system.

Visma Absence

Fraværsregistrering kan nå gjøres av den enkelte medarbeider via web. Passeres grensa for egenmeldinger får brukeren beskjed. Ferieønsker styres inn dette systemet, og man får all informasjon på ett sted. Absence er også godt integrert med Visma Lønn.

Adcom Narvik Adcom Norge AS Søre Sunnmøre

76 94 43 77 90 07 24 24 70 05 51 50


WEIGHS LESS. DOES MORE.

WORK

PRESENT

CONNECT

CREATE Windows 10 Pro. Do great things.

Stay always online with Lenovo connect

Winner of CES Awards for the best innovation

Available at LENOVO.COM/THINK Lenovo reserves the right to alter product offerings or specifications at any time without notice. Models pictured are for illustration purposes only. Lenovo is not responsible for typographic errors. Information advertised has no contractual effect. Lenovo may not offer the products, services or features discussed in this document in all countries. Promotions are for business customers only and are subject to availability. Promotions may be withdrawn or changed without prior notice. Lenovo, the Lenovo logo and ThinkPad are trademarks or registered trademarks of Lenovo. Intel, the Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside and vPro Inside are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Other product names mentioned herein are for identification purposes only and may be trademarks and/or registered trademarks of their respective companies. Š2016 Lenovo. All rights reserved.


REPORTASJE / ADCOM NAMSOS

Vi vil ønske alle våre kunder og partnere en riktig god sommer! Vennlig hilsen oss i Adcom

36

Foto / Marie Gjære Gundersen

Profile for ADCOM

Adcom TID  

Kundemagasin fra Adcom Norge - IKT leverandør for Norsk næringsliv og offentlige aktører. © Adcom

Adcom TID  

Kundemagasin fra Adcom Norge - IKT leverandør for Norsk næringsliv og offentlige aktører. © Adcom

Profile for adcom
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded