Page 1


ISSUE 58, 28 AUGUST - 3 SEPTEMBER 2009

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

อ่านบทความเรื่องโรคสมาธิบกพร่อง (ในผู้ใหญ่) ของคุณหมอ สุรพงศ์ อำพันวงษ์ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา แล้วถึงกับ ยกมือปาดเหงื่อ ไม่ใช่เพราะเพิ่งรู้ว่าผู้ใหญ่ก็เป็นโรคสมาธิบกพร่องได้ แต่เพราะคนรอบๆ ตัว (รวมทั้งตัวเองด้วย) ล้วนแต่มีอาการอย่างที่ว่าในบทความไม่ต่ำกว่า 1 ข้อ ฟังดูเหมือนไม่มีปัญหาใช่ไหม? แต่เอ่อ... คุณหมอบอกว่า ถ้าคุณมีอาการดังที่ว่ามาทั้งหมดเพียงแค่ 1 ข้อขึ้นไป ก็เข้าข่ายเป็นผู้มีสมาธิบกพร่องได้แล้ว และถ้ามันนำไปสู่ ผลกระทบด้านความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ด้วย ก็ควรจะไปปรึกษาจิตแพทย์ให้เป็นเรื่องเป็นราว อยากรู้ไหมว่าอาการหลักๆ ของคนสมาธิบกพร่องคืออะไร? เอ้า จัดให้อ่าน กันไปอย่าได้กลัว 1. เป็นคนใจร้อน โผงผาง ชอบโวยวาย 2. โกรธ หงุดหงิดง่าย และหายเร็ว 3. ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่คิดก่อนทำ หุนหันพลันแล่น 4. อดทนได้น้อยกับ ความรู้สึกอึดอัด เครียด หรือสิ่งที่ทำให้คับข้องใจ 5. วอกแวกง่าย เวลาทำงานไม่ค่อยมีความคิดจดจ่อ 6. ไม่ชอบรอคอยอะไรนานๆ 7. ทำงานหลายชิ้นในเวลาเดียวกัน... แต่ทำไม่สำเร็จสักชิน้ เดียว 8. ขาดการบริหารจัดการเวลาทีด่ ี หรือแบ่งเวลาไม่เป็น 9. ชอบผัดวันประกันพรุง่ 10. นัง่ อยูน่ ง่ิ ๆ ได้ไม่นาน ชอบนัง่ เขย่าขา แกว่งขา แคะโน่นเกานี่ หรือลุกขึ้นเดินบ่อยๆ 11. รู้สึกเบื่อง่าย หรือต้องให้มีสิ่งเร้ามากระตุ้นตัวเองอยู่เสมอ 12. ไม่มีระเบียบ ทั้งที่บ้านและโต๊ะทำงานรกรุงรัง รวมทั้งขาดระเบียบวินัยในตนเอง 13. เปลี่ยนงานบ่อยเนื่องจากความสะเพร่าไม่เอาใจใส่ 14. มีอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมตีตนไปก่อนไข้ แบบกระต่ายตื่นตูม 15. มาสาย ผิดนัด หรือลืมทำเรื่อง สำคัญๆ อยู่เสมอ 16. มีปัญหากับบุคคลรอบข้าง เช่น สามี ภรรยา ญาติพี่น้อง หัวหน้า หรือเพื่อนร่วมงาน อยู่บ่อยๆ 17. มีประวัติสมาธิบกพร่องตั้งแต่วัยเด็ก อ่านแล้วเชื่อเถอะว่าอาการแบบนี้เป็นกันทุกคน แถมจะเป็นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยอีกต่างหาก ก็คิดดูว่า ใครจะไปรู้ว่าพฤติกรรมตีตนไปก่อนไข้กระต่ายตื่นตูม มันจะเป็นเพราะสมาธิบกพร่องได้ด้วย หรืออาการทำงานหลายชิ้นในเวลาเดียวกัน แต่ไม่เสร็จสักอย่าง ซึ่งพนักงานออฟฟิศไหนๆ ก็เป็น จะมีที่มาจากสมาธิบกพร่อง -- ซึ่งเป็นอาการที่ดูเหมือนไม่หนักหนา แต่สาหัสในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นอย่างไม่น่าเชื่อ ยิ่งพอผู้เขียนเข้าไปหาข้อมูลอาการที่ว่านี้ในอินเทอร์เน็ต (เสิร์ชคำว่า ADHD in adults) ก็พบผลกระทบจากอาการเหล่านีเ้ พิม่ เติมอีกระนาว เช่น คนสมาธิบกพร่องจะชอบพูดขัดคนอืน่ ระหว่างสนทนา ไม่จดจ่อกับสิง่ ทีค่ นอืน่ พูด จัดระบบการเงินตัวเอง ไม่ได้ ฯลฯ ซึ่งกลุ่มอาการอย่าง ADHD เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลกัน และเกิดจากอาการผิดปกติตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องแม่ และจำเป็นต้อง บำบัดด้วยวิธีการแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งบางคนก็เน้นการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ บางคนก็ต้องมีการให้ยาบำบัดกันเป็นครั้งคราว จริงๆ แล้วพวกเราทุกคนก็ล้วนผ่านการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติกันมาแล้วเหมือนกัน นั่นคือการปล่อยให้มันหายไปตามธรรมชาติ และไม่คิดเฉลียวใจเลยว่า เราควรจะลุกมาแก้ไขและตั้งรับกับอาการเหล่านั้นอย่างจริงจัง กลายเป็นว่าที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเพราะงานยุ่ง เราเลยไม่มีเวลาจัดระเบียบระบบในชีวิต บาง คนบอกว่า เพราะเราอายุยังน้อย เราเลยโผงผางใจร้อน แต่รู้ตัวอีกที พออายุจะ 60 แล้ว เราก็ยังพร้อมจะลากปืนลูกซองไปยิงคนข้างบ้านเพียงเพราะเขาจอดรถขวาง หน้าบ้านอยู่เลย ไหนล่ะที่ว่าความสุขุมจะมาเองเมื่อเราอายุมากขึ้น? ไปๆ มาๆ ในสังคมเมืองนี้ อาการสมาธิบกพร่องน่าจะฝังอยู่กับทุกคนและแทบจะทุกครัวเรือนเลยก็ ว่าได้ ดังนั้น ถึงเราจะไม่ได้เป็น (ซึ่งยืนยันว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่จะไม่มีใครมีอาการหนึ่งใน 17 ข้อข้างบนนั่น) แต่ถ้าคนอื่นเป็น เราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่ดี และที่พูด ถึงเรือ่ งนีก้ ไ็ ม่ได้จะพูดให้ตน่ื ตระหนก (ถ้าตืน่ ตระหนกก็ระวังจะเป็นสมาธิบกพร่องด้วยนะจ๊ะ) แต่อยากให้ตระหนักไว้วา่ เราทุกคนล้วนแต่ตอ้ งรายล้อมไปด้วยคนทีม่ อี าการ แบบนั้น การทำใจและยอมรับอาจจะเป็นวิธีแก้ปัญหาแบบหนึ่ง แต่คงแก้ไม่ได้ทั้งหมด การแก้ที่ต้นตออย่างการรู้ว่าตัวเองเข้าข่ายที่จะเป็นและหาวิธีแก้ไขน่าจะเป็นทาง เลือกที่ดีกว่า เพราะสัจธรรมอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาก็คือ การแก้ที่ตัวเองเริ่มต้นง่ายกว่าเสมอ และคนที่เริ่มแก้ปัญหาที่ตัวเองก่อนที่จะไปโทษอย่างอื่น ก็ถือเป็นการ รับผิดชอบต่อสังคมวิธีหนึ่ง เหมือนเวลาที่คุณรู้ตัวว่าเป็นหวัดแล้วใส่หน้ากากป้องกันไปเลย แทนที่จะมานั่งแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาเป็นไปด้วยกันทั่วหน้า อย่าถามว่าแล้วจะ แก้อย่างไร เพราะวิธีแก้มันมีมากมายเต็มไปหมด ยิ่งในยุคข้อมูลข่าวสารล้นเหลือแบบนี้แล้วด้วย ปัญหาไม่ได้อยู่ที่จะแก้อย่างไร แต่ปัญหามันอยู่ที่เรารู้ตัวหรือยังว่าเรา เป็นอะไรต่างหาก?

ปีที่ 2 ฉบับที่ 58 วันที ่ 28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2552

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร adaybulletin08@gmail.com และ www.twitter.com/adaybulletin

04 The Database

08

14

30

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ยการ์ ตู น โดนใจหนุม่ สาวออฟฟิศ ฝีมอื ทรงศีล ทิวสมบุญ

06 Goodnews

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

08 Interview

พูดคุยกับ ‘ไก่’ - ภาษิต อภิญญาวาท ผูป้ ระกาศ ข่าวหนุ่มที่มาแรงที่สุด ในเวลานี ้ ทั้งเรื่องงาน ชีวิตส่วนตัว และเรื่อง หัวใจที่สาวๆ พลาดไม่ ได้

30 34 33 The Guest Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม- นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย หนึง่

06

34

อ่าน a day BULLETIN มา ได้ระยะหนึ่งแล้วล่ะ ตอนแรกก็ ตกใจมากว่ามีหนังสือสาระดีๆ แบบนี้แจกฟรีด้วยเหรอ ปกติเรา ได้อ่านหลังชาวบ้านเขาเพราะ หนังสือจะวางทีเ่ คาน์เตอร์ออฟฟิศ เช้าวันจันทร์ ได้อา่ นช้าไปหน่อย... แต่ยังได้อ่าน จะบอกว่า... อยาก เขียนมาหาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่าน (ฟังแล้วเหมือนกำลังหลง รักใครสักคนมะ) แต่ด้วยการงานที่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งที่เกิดขึ้น ในแต่ละวัน จึงผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ วันนี้โอกาสดี เลย เขียนมาหาซะหน่อย อย่างน้อยๆ ความในใจจะได้ถกู เปิดเผย

รวมสาระความรู้ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

(ถึงตายไปก็สบายใจ) 55555 สิ่งที่เห็นอันดับแรก แน่นอน... ปก... ที่จะบอกกับเราว่าเราจะได้อ่านเรื่องราวของใคร บาง ครัง้ ก็มรี ถ มีตกุ๊ ตา ถือว่าเปลีย่ นรสชาติได้ แต่ไม่วา่ จะเปลีย่ น ยังไง ดิฉันก็ติดงอมแงมกับบท บก. เป็นบท บก. ที่กินขาด และมันโดนใจดิฉันเกือบทุก สัปดาห์ทีเดียว มีหลายครั้ง (อันนี้ไม่ได้แอบอ้างนะ) มันตรง กับที่ใจคิด ยังถึงกับเคยบอกๆ คนรู้จักกันว่า... อยากรู้จัก คุณวิไลรัตน์จังเลย สงสัยจะวัยใกล้เคียง และถ้าคราวไหน คุณวิไลรัตน์เป็นคนสัมภาษณ์แขกขึ้นปกก็จะชอบทุกคราว ไป เห็นอะไรดีๆ แบบนี้แล้ว... สงสารเด็กหรือคนต่างจังหวัด ไม่รู้จะมีทางไหนที่คนต่างจังหวัดจะได้เจอะเจอกับอะไรดีๆ แบบนี้บ้าง แต่เอาล่ะ a day BULLETIN ก็มีบอกรับสมาชิก

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

14 A Must

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

22 Calendar

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 Shopping

แปลกตาและแปลก ใหม่ ไ ปกั บ ข้ า วของ เครื่องใช้ที่รูปพรรณกับ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ งานไม่น่าจะเข้ากันได้ เช่ น ปากกาที ่ ม ี ท รง เป็นไมโครโฟน

ในผู ้ ก ่ อ ตั ้ ง นิ ต ยสาร a day และผูผ้ ลิตรายการ โทรทัศน์ a day TV สือ่ ใหม่ในเครือที่ยังคงไม่ ทิ้งคอนเซ็ปต์สร้างแรง บันดาลใจของนิตยสาร

แล้ว ตอนแรกดิฉันโดดงับเลยนะ ต้องสมัครๆๆ แต่พอตั้ง สติได้... ถ้าสมัครแล้วไม่ตอ้ งใช้ความพยายามในการไขว่คว้า ได้มา เราจะอ่านไหมหนอ ไหนจะมีช่องทางให้อ่านทาง เว็บไซต์อีก สุดท้าย... ตัดใจ (ใช้คำนี้เลยนะ) ไม่สมัคร แล้ว ใช้ความพยายามต่อไป และคิดว่า a day BULLETIN น่าจะ อยู่ได้จากโฆษณาที่เข้ามาเยอะมาก (หลังๆ) แต่ดิฉันว่า a day BULLETIN เป็นทีร่ วมคนสุดยอดนักคิดอยูแ่ ล้ว ถึง เวลาเพิ่มคอลัมน์อะไรได้บ้างแล้วนะ ทำสิ ดิฉันรอดูอยู่ ยังไงก็จะติดตามตลอดไป (โดยเฉพาะบท บก. ไม่เคยทำให้ ผิดหวัง) รักนะ a day BULLETIN -จันทร์แรม สัมพันธ์วิวัฒน์

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ ในช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จาก สำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิร ิ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย ์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363, อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441, สุพัชรา มโนรินทร์ 08-1928-1284 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจน วัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 802, 804, 807, 808, 812 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb นักศึกษาฝึกงาน ชยุตม์ สาขา


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’Ë¡“ : www.topuniversities.com

10 อันดับมหาวิทยาลัยระดับเอเชียที่ดีที่สุดประจำป 2009 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

University of HONG KONG ฮองกง

The CHINESE University of Hong Kong ฮองกง

University of TOKYO ญี่ปุน

HONG KONG University of Science and Technology ฮองกง

KYOTO University ญี่ปุน

OSAKA University ญี่ปุน

Korea Advanced Institute of Science and Technology เกาหลีใต

SEOUL National University เกาหลีใต

TOKYO Institute of Technology ญี่ปุน

National University of Singapore สิงคโปร และ EKING University จีน

THE POLL

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ µ‘ ‚æ≈≈å

ประชาชนคิดเห็นอยางไรระหวาง ‘การลารายชื่อถวายฎีกา’ กับ ‘การลารายชื่อคัดคานถวายฎีกา’ ë §«√®–¥”‡π‘π°“√ µ“¡°ÆÀ¡“¬„Àâ∂Ÿ°µâÕß ®–¥’°«à“

ë ‡ªìπ‡°¡°“√‡¡◊Õß ∑’Ë¥÷ß ∂“∫—πæ√–¡À“°…—µ√‘¬å ¡“‡°’ˬ«¢âÕß

ë ‡ªìπ°“√°√–∑”∑’Ë ¡ÿàß·µà‡Õ“™π–®πÕ“®∑” „À⇰‘¥§«“¡«ÿà𫓬‰¥â

ë ‡ªìπ°“√„™â°ÆÀ¡Ÿà¥÷ß ‡Õ“ª√–™“™π¡“‡ªì𠇧√◊ËÕß¡◊ÕµàÕ√Õß

ผลสำรวจในประเทศอังกฤษระบุวา ตลอดชี วิ ต ของผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง จะ เสียน้ำตาจากการรองไหรวมเวลา สะสมไดเฉลี่ย 16 เดือน โดยในชวง ปแรกหลังลืมตาดูโลก ทารกเพศ หญิงน้ำตารวงกันวันละ 3 ชั่วโมง ระหวางอายุ 1-3 ขวบ เด็กหญิงจะ รองไหเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 15 นาที เมือ่ เปนวัยรุน เด็กหญิงตองเสียน้ำตา เฉลี่ยสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 13 นาที และหลังจากอายุ 19 ปขนึ้ ไป ผูห ญิง ยังคงรองไหสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 14 นาที ∑’Ë¡“ : www.dailymail.co.uk

420,000,000

∑ÿ°«—ππ’ȇ¥Á°‰∑¬¥◊Ë¡πȔ՗¥≈¡ ‡©≈’ˬ«—π≈– 1 §√—Èß ·≈– Ÿß ÿ¥ 3 §√—Èß ª√‘¡“≥‡©≈’ˬ 200 ¡‘≈≈‘≈µ‘ √ À√◊Õ‡°◊Õ∫ 1 °√–ªÜÕß ∑”„À≥â√—∫πÈ”µ“≈‡©≈’ˬ 7.4 ™âÕ𙓵àÕ§√—Èß ‚¥¬πȔ՗¥≈¡ ™π‘¥πÈ”¥” À√◊Õ‚§≈à“ ‡ªìπ™π‘¥ ¢ÕßπȔ՗¥≈¡∑’ˇ¥Á°™Õ∫¥◊Ë¡ ¡“°∑’Ë ÿ¥∂÷ß√âÕ¬≈– 72 ∑’Ë¡“ : www.thaihealth.or.th

ในปจจุบนั ปริมาณอุปทานผลผลิต ขาวของโลกมีอยูที่ประมาณ 420 ลานตันตอป ประเทศไทยนั้นมี ปริ ม าณอุ ป ทานผลผลิ ต ข า ว ประมาณ 30 ลานตัน เปนการ บ ริ โ ภ ค ข า ว ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ประมาณ 10-11 ลานตัน และมี เหลือสงออกประมาณ 9 ลานตัน ∑’Ë¡“ : www.thaigold.info

π—∫µ—ßÈ ·µà‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷߇¥◊Õπ°√°Æ“§¡∑’ºË “à π¡“ °√ÿßªí°°‘ßË ¡’√∂¬πµå„À¡à¢Õ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π√“« 261,000 §—π ‚¥¬ 97% ‡ªìπ√∂¬πµåπ—Ëß à«π∫ÿ§§≈ ‡©≈’ˬ¡’√∂¬πµåÕÕ°„À¡à«‘Ëß∫π ∑âÕß∂ππ°√ÿßªí°°‘Ëß«—π≈– 1,231 §—π ¢≥–∑’˪í≠À“¡≈æ‘… °Á¬—ߧß√ÿ¡‡√⓪√–™“°√™“«ªí°°‘ËßÕ¬Ÿà ∑’Ë¡“ : www.xinhuanet.com

ªí®®ÿ∫—π®”π«πª≈“©≈“¡≈¥≈߇À≈◊Շ撬ߧ√÷ËßÀπ÷ËߢÕß®”π«π∑’ˇ§¬¡’„π™à«ß∑»«√√…∑’Ë 1980 ‚¥¬∫“ß “¬ æ—π∏ÿå≈¥≈ßÕ¬à“ßπà“µ°„® Õ“∑‘ ª≈“©≈“¡À—«§âÕπ ≈¥®”π«π≈ß∂÷ß√âÕ¬≈– 90 ∑—Èßπ’È ŒàÕß°ß ·≈–®’𠇪ìπ ·À≈àß∫√‘‚¿§ÀŸ©≈“¡¡“°∂÷ß√âÕ¬≈– 80 ¢Õß°“√∫√‘‚¿§ÀŸ©≈“¡∑—ÈßÀ¡¥„π‚≈° ∑’Ë¡“ : www.afp.com

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

SURVEY คุ ณ คิ ด ว า ควรจะมี ม าตรการ รับมือกับแกงปาหินอยางไร ç®—∫, ª√–®“π ·≈– √≥√ß§å „ Àâ § π„π∑â Õ ß∂‘ Ë π ™à«¬°—π¥Ÿ·≈ ‡æ√“–¡’º≈ µàÕ°“√∑àÕ߇∑’¬Ë «„π™ÿ¡™πé æ≈‡∑æ ¡“»√—ß √√§å 25 ªï, Freelance ç∂â“Õ“¬ÿ‰¡à∂÷߇°≥±å µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ °Á §«√À“∫∑≈ß‚∑…∑’ Ë ‡ ¢â ¡ ß«¥°«à“π’‡È æ◊ÕË „À⇢Á¥À≈“∫é ‡™√’≠“ ®—π∑√凢’¬« 45 ªï, ∏ÿ√°‘® à«πµ—« ç°ÆÀ¡“¬¬—ßÕàÕπ‡°‘π ‰ª º¡«à“µâÕß·°â∑°Ë’ ÆÀ¡“¬ µâ Õ ß®√‘ ß ®— ß ·≈–≈ß‚∑… Àπ—°Ê ®–‰¥â‰¡à°≈â“∑”é ‡®…Æ“ °π≥‘™µ‘°ÿ≈ 29 ªï, π—°¢à“« ç„™â°ÆÀ¡“¬∑’‡Ë ¢â¡ß«¥ ¡’°“√≈ß‚∑…‡ªìπµ—«Õ¬à“ß ®–∑”„À⇰√ß°≈—«µàÕ°ÆÀ¡“¬ ·≈–‰¡à°≈â“°√–∑”º‘¥é ªí∑¡π—π∑å °ÿ»≈ «— ¥‘Ï 31 ªï, ∏ÿ√°‘® à«πµ—« ç¡Õ߉°≈‡¢â“‰«â 欓¬“¡‡Õπ‡∫“–À≈—ß≈ß ‡¬Õ–Ê À¬‘∫¢π¡¢÷πÈ ¡“°‘π ·§àπ°È’ ªÁ “‰¡à‚¥π‡√“·≈â«é ‡Õ°√“™ ª«ß ÿ¢ 26 ªï, Designer çµ— È ß Àπà « ¬ ”À√— ∫ §«∫§ÿ¡·°äߪ“À‘π¢÷Èπ¡“ ‚¥¬‡©æ“– ·≈–¡’¡“µ√°“√ ≈ß‚∑…Õ¬à“߇¥Á¥¢“¥é «‘‰≈≈—°…≥å · ß¡Ÿ≈ 25 ªï, ∏ÿ√°‘® à«πµ—«


6

ë ‡æ◊ËÕ®–„À⇥Á°Ê π„®¥πµ√’§≈“  ‘° °≈ÿà¡π—°¥πµ√’‡§√◊ËÕ߇ªÉ“∑’Ë™◊ËÕ«ß Zoorasian ª√–®” «π —µ«å Zoorasia „π‡¡◊Õß ‚¬‚°Œ“¡“ „°≈â°√ÿß‚µ‡°’¬« °Á‡≈¬≈ß∑ÿπ·µàßµ—«‡ªìπ¡“ §Õµ√Ÿª —µ«åµà“ßÊ ·≈â«· ¥ß¥πµ√’„À⇥Á°Ê ¥Ÿ‡ ’¬‡≈¬ „§√Õ¬“°¥Ÿ §ßµâÕß∫‘π‰ª¥Ÿ∑’Ë‚µ‡°’¬«

PEOPLE นายกฯ หญิงเมืองเบียร

ครองอันดับหนึง่ สตรี

ทรงอิทธิพลอีกหนึง่ สมัย

Forbes 𑵬 “√™◊ËÕ¥—ßΩíòß𑫬Õ√å° ‰¥â∑”°“√®—¥Õ—π¥—∫ 100  µ√’∑√ß Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß‚≈°ª√–®”ªï 2552 ‚¥¬ªïπ’È Õ—π¥—∫Àπ÷Ëßµ°‡ªìπ¢Õß π“ß ·Õ߇°≈“ ·¡√凧‘≈ 𓬰√—∞¡πµ√’·Àà߇¬Õ√¡π’ ´÷ßË ‡∏Õ‰¥â√—∫°“√®—¥Õ—π¥—∫„À⇪ìπ µ√’ ºŸâ ∑√ßÕ‘∑∏‘æ≈ Ÿß ÿ¥Õ—π¥—∫Àπ÷ßË ∂÷ß 4  ¡—¬ ´âÕπ ‚¥¬π“ß·¡√凧‘≈ «—¬ 55 ªï ‡ªìπ 𓬰√—∞¡πµ√’À≠‘ߧπ·√°¢Õߪ√–‡∑» ‡¬Õ√¡π’ ·≈–≈à“ ÿ¥‡∏Õ‰¥â√—∫°“√§“¥ °“√≥å«à“®–™π–°“√‡≈◊Õ°µ—Èß¿“¬„π ∑’Ë®–¡’¢÷Èπ„π«—π∑’Ë 27 °—𬓬ππ’ÈÕ’°§√—Èß Àπ÷ßË ¥â«¬ πÕ°®“°π’¬È ß— ¡’ µ√’§π¥—ߢÕß ‚≈°∑’µË ¥‘ ‚º¥â«¬ ‰¥â·°à Œ‘≈≈“√’ §≈‘πµ—π √— ∞ ¡πµ√’ « à “ °“√°√–∑√«ß°“√µà “ ߪ√–‡∑»  À√—∞œ Õ¬Ÿà„πÕ—π¥—∫∑’Ë 36, ¡‘‡™≈ ‚Õ∫“¡“  µ√’À¡“¬‡≈¢Àπ÷ËߢÕß  À√—∞œ „πÕ—π¥—∫∑’Ë 40, ‚Õª√“Àå «‘πø√’¬å æ‘∏°’ √™◊ÕË ¥—ß∑’ÕË ¬Ÿ„à πÕ—π¥—∫∑’Ë 41 ‚¥¬°“√ ®—¥Õ—π¥—∫®–æ‘®“√≥“®“°ªí®®—¬∑“ß ¥â “ πÕ‘ ∑ ∏‘ æ ≈∑’ Ë ¡ ’ µ à Õ √–∫∫‡»√…∞°‘ ® °“√ª√“°Øµ—«„π ◊ËÕ ·≈–°“√ª√– ∫ §«“¡ ”‡√Á®„πÕ“™’æ°“√ß“π¢Õß µ√’ √“¬π—ÈπÊ

ë „π°“√·¢àߢ—π¡À°√√¡°√’±“‚≈°∑’Ë‚Õ≈‘¡ªî° ‡µ‡¥’¬¡ „π°√ÿ߇∫Õ√å≈‘π ‡¡◊ËÕ —ª¥“Àå∑’˺à“π¡“ ‚√‡∫‘√åµ Œ“√å∑‘ß ®“°‡¬Õ√¡π’ ∑’ˇæ‘Ëߧ«â“ ™—¬™π–„π°’Óª√–‡¿∑¢«â“ß®—°√„π√Õ∫™‘ß™π–‡≈‘»¡“‰¥âÀ¡“¥Ê ‡°‘¥¥’„® ÿ¥¢’¥ «‘Ë߉ªÕÿ⡵—«¡“ §Õµ¢Õßß“π∑’Ë™◊ËÕ‡®â“‡∫Õ√å≈‘‚π ¡“æ“¥‰«â∫π∫à“ ®π‡°‘¥¿“楒„®·∫∫πà“√—°Ê Õ¬à“ß∑’ˇÀÁπ

PUBLIC HEALTH

LIFESTYLE

คนไทยแหใชบริการแพทยแผนไทย

tweet ความศรัทธา สปสช. ใจดี ปหนาเพิม่ งบใหกวา 94 ลาน ถึงพระผูเ ปนเจา ¥â«¬°√–· §«“¡π‘¬¡„π°“√·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ° ∑”„Àâ¡’ª√–™“™π∑’Ë ¡’ ‘∑∏‘‡¢â“√—∫∫√‘°“√∫—µ√∑Õß√—°…“‚√§‡≈◊Õ°„™â«‘∏’°“√√—°…“¥â«¬·æ∑¬å ·ºπ‰∑¬°—π¡“°¢÷Èπ ‚¥¬ 𓬷æ∑¬å «’√–«—≤πå æ—π∏å§√ÿ± √Õß ‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°ß“πÀ≈—°ª√–°—π ÿ¢¿“æ·Ààß™“µ‘ ( ª ™.) °≈à“««à“ ·æ∑¬å∑“߇≈◊Õ°∫√√®ÿÕ¬Ÿà„π™ÿ¥ ‘∑∏‘ª√–‚¬™πåÀπ÷Ëß„π√–∫∫À≈—°ª√–°—π  ÿ¢¿“æ∂â«πÀπâ“ ∑’ˇ√‘Ë¡¥”‡π‘π°“√„πªï 2551 ‡ªìπªï·√° ‡πâπ°“√π«¥ ‡æ◊ËÕ°“√√—°…“欓∫“≈ ·≈–°“√øóôπøŸ ¿“æ√à“ß°“¬  ”À√—∫º≈°“√„Àâ ∫√‘°“√„π√Õ∫ªï∑’˺à“π¡“ æ∫«à“¡’°“√„™â∫√‘°“√∑—ÈßÀ¡¥ 154,281 §√—Èß ·≈–¡’·π«‚πâ¡Õ—µ√“°“√„™â∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ‚¥¬¡’Àπ૬∫√‘°“√∑—Èß‚√ß欓∫“≈  ”π—°ß“π “∏“√≥ ÿ¢ Õ”‡¿Õ  ∂“π’Õπ“¡—¬ ·≈–»Ÿπ¬å ÿ¢¿“æ™ÿ¡™π 1,210 ·Ààß „Àâ∫√‘°“√ ·≈–„πªï 2553  ª ™. ‰¥âª√—∫‡æ‘Ë¡ ß∫ª√–¡“≥‡æ◊ËÕ π—∫ πÿπ°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬‡ªìπ‡ß‘π 94.4 ≈â“π∫“∑

INNOVATION 3M Littmann ผลิต ‘หูฟง แพทย’ อัจฉริยะ

ชวยวิเคราะหอาการแมนยำขึ้น

3M Littmann ∫√‘…—∑™—Èππ”¥â“π°“√º≈‘µÀŸøíß∑“ß°“√·æ∑¬å‰Õ‡¥’¬ ∫√√‡®‘¥ ‡ªî¥µ—« ùÀŸøíß·æ∑¬åÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åû √ÿàπ 3200 „ à‡∑§‚π‚≈¬’ æ√âÕ¡∫≈Ÿ∑Ÿ∏ ™à«¬„π°“√∫—π∑÷° —≠≠“≥™’æ¢ÕßÕ«—¬«–µà“ßÊ ∑—ÈßÀ—«„® ªÕ¥ æ√âÕ¡ àߢâÕ¡Ÿ≈·∫∫‰√â “¬‰ª∑’˧ա摫‡µÕ√å ‡æ◊ËÕÕ”π«¬§«“¡  –¥«°·æ∑¬å„π°“√«‘‡§√“–Àå ·≈–¢Õ§«“¡‡ÀÁπ®“°·æ∑¬å§πÕ◊ËπÊ µàÕ‰ª ∑—Èßπ’È ÀŸøíߥ—ß°≈à“«¡’«“ß®”Àπà“¬ ·≈â«„π À√—∞œ „π√“§“∑’Ë Ÿßµ“¡§«“¡„À¡à·≈–§«“¡‰Œ‡∑§ §◊Õ√“« 379-390 ‡À√’¬≠ À√—∞œ À√◊Õ§‘¥‡ªìπ ‡ß‘π∫“∑‰∑¬°Á√“« 13,000-14,000 ∫“∑

À“°‡√“§‘ ¥ ∂÷ ß „§√ — ° §π∑’ Ë Õ ¬Ÿ à À à “ ߉°≈ ‡∑§‚π‚≈¬’„π¬ÿ§π’È°Á “¡“√∂¬àÕ‚≈°∑’ËÕ¬ŸàÀà“߉°≈ „Àâ„°≈≥ⷧà‡Õ◊ÈÕ¡‡æ’¬ßª≈“¬π‘È«§≈‘° ·µà∂â“À“° ¡’§π (∑’¬Ë ß— ¡’™«’ µ‘ Õ¬Ÿ)à Õ¬“°®– ◊ÕË  “√°—∫æ√–‡®â“ ‡∑§‚π‚≈¬’®–™à«¬‰¥â‰À¡ ‡√◊ÕË ßπ’‡È °‘¥¢÷πÈ ·≈â«∑’ªË √–‡∑» Õ‘ √“‡Õ≈ ‚¥¬ 𓬠Õ≈Õπ ‡π’¬√å π—°»÷°…“™“« Õ‘ √“‡Õ≈ ‰¥âÕ“ “ àßµàÕ¢âÕ§«“¡¢ÕߺŸ§â π∑’»Ë √—∑∏“ µàÕæ√–‡®â“ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ§◊Õ„À♓«¬‘«§≈‘°‰ª∑’Ë http://twitter.com/thekotel ®“°π—Èπ∑«’µ§«“¡„π „®‰¡à‡°‘π 140 µ—«Õ—°…√≈߉ª ·≈â«Õ∏‘…∞“π æ√âÕ¡°¥Õ—懥µ ®“°π—Èπ 𓬠Õ≈Õπ ‡π’¬√å °Á ®–®—¥°“√ª√‘πµå¢âÕ§«“¡≈—∫ ÿ¥¬Õ¥¢ÕߺŸâ àß∑—Èß À≈“¬ à߉ª∂÷ßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë°”·æßµ–«—πµ° (Western Wall) -  ∂“π∑’Ë»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï·Ààßπ§√ ‡¬√Ÿ´“‡≈Á¡ ´÷ßË „π·µà≈–ªï ∂“π∑’·Ë Ààßπ’®È –¡’®¥À¡“¬ ®“°™“«¬‘«∑—Ë«∑ÿ°¡ÿ¡‚≈°∂Ÿ° àß¡“‡ªìπ®”π«π ¡À“»“≈ ´÷ßË ®¥À¡“¬∑ÿ°©∫—∫®à“Àπâ“´Õ߇À¡◊Õπ °—π«à“ ù∂÷ßæ√–‡®â“û

ENTERTAINMENT ซีลนี ดีออน วัย 41 กะรัต ตัง้ ครรภลกู คนทีส่ อง

ª√–™“ —¡æ—π∏å à«πµ—«¢Õß ´’≈’π ¥’ÕÕπ π—°√âÕ߇ ’¬ß§ÿ≥¿“æ«—¬ 41 ªï ‰¥âÕÕ°¡“¬◊π¬—π¢à“«¥’«à“ ‡∏Õ‰¥âµ—Èߧ√√¿å≈Ÿ°§π∑’Ë Õß °—∫ ‡√‡π ·Õ߇®≈‘≈  “¡’«—¬ 67 ªï ‚¥¬°“√µ—Èߧ√√¿å§√—Èßπ’ȇ°‘¥®“°§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ¢Õß∑’¡·æ∑¬å„π𑫬Õ√å° ´÷Ëߧ“¥«à“ ´’≈’π ¥’ÕÕπ ®–„Àâ °”‡π‘¥≈Ÿ°§π∑’Ë Õß„π‡¥◊Õπ情¿“§¡ªïÀπâ“π’È ªí®®ÿ∫—π ´’≈’𠥑ÕÕπ ·≈–·Õ߇®≈‘≈ ¡’∫ÿµ√™“¬«—¬ 8 ªï Àπ÷Ëߧπ ™◊ËÕ«à“ ‡√‡π ™“√å≈ å ∑’Ë ‡°‘¥®“°«‘∏’°“√º ¡‡∑’¬¡ À≈—ß®“°æ¬“¬“¡∑’Ë®–¡’≈Ÿ°¥â«¬°—π¡“π“π‡ªìπ‡«≈“∂÷ß 6 ªï Õ¬à“߉√°Áµ“¡ ·¡â‡∏Õ®–¡’Õ“¬ÿ¡“° ·µà‡∏Õ°Á æ√âÕ¡·≈–¡’§«“¡ ÿ¢∑’®Ë –‰¥â‡ÀÁπ™’«µ‘ πâÕ¬Ê Õ’°Àπ÷ßË ™’«µ‘ ‡°‘¥¢÷πÈ ¡“¥â«¬§«“¡√—°®“°‡∏Õ·≈– “¡’ ‚¥¬‡∏Õ°≈à“««à“ ç‡√“Õ¬“°¡’§√Õ∫§√—«∑’Ë „À≠à°«à“π’È ∂Ⓡ√“‰¥â√—∫æ√Õ’°§√—Èß ©—π¬‘π¥’¡“° ·≈–©—π®–‡ªìπ§π·√°‡≈¬∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢ ÿ¥Êé


7

ë ¡Õ߇º‘πÊ π÷°«à“πÈ”æÿª√–¥—∫„®°≈“߇¡◊Õß ·µà®√‘ßÊ ·≈â«π’˧◊Õ‡Àµÿ°“√≥å∑àÕª√–ª“·µ°°≈“߇¡◊Õß∫Ÿ¥“‡ª µå‚πàπ ·µà∑àÕπÈ”∑’Ë «à“‡ªìπ∑àÕ “¬À≈—° πÈ”°Á‡≈¬æÿàß Ÿß°«à“ 10 ‡¡µ√ ‡√“À¬‘∫¿“æπ’È¡“Ω“° ‡æ√“–√Ÿâ ÷°«à“§π∂à“¬¿“æπ’È¡’Õ“√¡≥増π®√‘ßÊ ∑’Ë∂à“¬ ÕÕ°¡“‡ ’¬‡À¡◊Õπ·À≈àß∑àÕ߇∑’ˬ«‡≈¬∑’‡¥’¬«

ë ‡®â“Àπâ“∑’Ëπ”≈‘ß°—߇滺Ÿâ„π≈æ∫ÿ√’¡“‡¢â“§‘«∑”À¡—π À≈—ß®“°™“«∫â“π√âÕ߇√’¬π¡“«à“¡’ª√–™“°√≈‘߇æ‘Ë¡®”π«π¡“°¢÷Èπ®π·∑∫ ®–≈âπ‡¡◊Õß ·≈–∑”„À⇰‘¥ªí≠À“≈‘߉ª∑”√⓬ºŸâ§πÕ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê À≈—ß®“°π’ȇ™◊ËÕ«à“∑—Èߧπ·≈–≈‘ß„π≈æ∫ÿ√’πà“®–Õ¬Ÿà√à«¡°—π‰¥âÕ¬à“ß¡’ §«“¡ ÿ¢¡“°¢÷Èπ

SPORT

ยาง ยอง อึน ชาวเอเชียคนแรก ควาแชมป US PGA Championship 2009

·≈–·≈â«Àπÿà¡æ≈—ß‚ ¡ ¬“ß ¬Õß Õ÷π °Áª√“∫æ≠“‡ ◊Õ ‰∑‡°Õ√å «Ÿ¥ å ‰¥âÕ¬à“ß√“∫§“∫ §«â“·™¡ªá√“¬°“√ US PGA Championship ¡“§√Õß ‚¥¬¬“ß„π«—¬ 37 ªï ∂◊Õ‡ªìπ™“«‡Õ‡™’¬§π·√°∑’Ë “¡“√∂§«â“·™¡ªá√“¬°“√π’ȉ¥â °àÕπ∑’ˬ“ß®–ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á® ‡¢“‡√‘¡Ë À—¥‡≈àπ °Õ≈åøµ—ßÈ ·µàÕ“¬ÿ 19 ªï ‡§¬∑”ß“π‡ªìπ‡¥Á°‡°Á∫≈Ÿ°°Õ≈åø ·≈–Ωñ°´âÕ¡Õ¬à“ßÀπ—°·µà‡æ’¬ßºŸ‡â ¥’¬«À≈—ß π“¡ªî¥ ®“°π—πÈ °Á‰¥â‡∑‘√åπ‚ª√‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ 24 „πªï 2539 ·≈–‰¥â·™¡ªá‡°“À≈’„πªï 2545 ‚¥¬„π«—π∑’ˇ¢“‰¥â·™¡ªá ª√–∏“π“∏‘∫¥’ ≈’ ‡¡’¬ß ∫—° ¢Õ߇°“À≈’„µâ‰¥â‚∑√.¡“· ¥ß§«“¡ ¬‘π¥’¥«â ¬µπ‡Õß ·≈–°≈à“«°—∫¬“ß«à“ ç§ÿ≥ √â“ߢ«—≠°”≈—ß„®„Àâ°∫— æ«°‡√“Õ¬à“ß¡“°„π°“√‡ªìπ™“«‡Õ‡™’¬§π·√°∑’§Ë «â“·™¡ªá¡“‰¥âé

TRIVIA

ลวง (ชื่อ) ลูกดารา

√“«°— ∫ ‡ªì 𠃥Ÿ ° “≈·Àà ß °“√‡ªìπæàÕ-·¡à§π ‡À≈à“¥“√“ π—°√âÕßµà“ß°Áæ“°—π§≈Õ¥≈Ÿ°„Àâ ‡ªìπ¢à“«¥’°—π¬°„À≠à à«π§π ‰ÀπÕ¬“°®–· ¥ß§«“¡¬‘π¥’ ·µà‡°‘¥Õ“°“√ —∫ π®”‰¡à‰¥â«à“≈Ÿ°„§√ ™◊ËÕÕ–‰√ ≈ÕߥŸ ∑“ßπ’È ‡æ√“–‡√“√«∫√«¡¡“„Àâ·≈â« ë ‡√‘¡Ë °—π∑’ÕË ¥’µπ“ßß“¡®—°√«“≈Õ¬à“ß ùªÿ¬Ü û › ¿√≥å∑æ‘ ¬å π“§À‘√—≠°π° ‰´¡Õπ ∑’ˇæ‘Ëߧ≈Õ¥≈Ÿ° “«§π∑’Ë Õß ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 14  ‘ßÀ“§¡ ∑’˺à“π¡“ ´÷Ëߪÿܬ ·≈– ‡Œ‘√å∫ ‰´¡Õπ  “¡’ µ°≈ß°—π«à“®–µ—Èß™◊ËÕ≈Ÿ° “«§ππ’È«à“ ùπâÕß ‚´øïû ë  à«ππ—°√âÕß “«·°â¡ªÉÕßÕ¬à“ß ‚∫  ÿ𑵓 °Á‡æ‘Ëß°≈“¬ ‡ªìπ§ÿ≥·¡à¡◊Õ„À¡à‰ª‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 11  ‘ßÀ“§¡ ∑’˺à“π¡“ ‚¥¬¡’§≥ ÿ æàÕÀ¡“¥Ê Õ¬à“ß ù‡≈Á°û - Ωíπ‡¥àπ ®√√¬“∏π“°√ §Õ¬„Àâ°”≈—ß„® ´÷ßË ≈Ÿ°¢Õß∑—ßÈ §Ÿ‡à ªìπÕ“À¡«¬∑’§Ë ≈Õ¥ÕÕ° ¡“æ√âÕ¡°—∫™◊ÕË ùπâÕߌ“π‘û ‡ªìπ¿“…“Õ“√“∫‘°∑’·Ë ª≈«à“ √à“‡√‘ß ¡’§«“¡ ÿ¢

ANIMAL

จีนเฮรับ

‘แฝดแพนดา’ สมาชิกใหม

∑’‡Ë ¡◊Õ߉∑¬ À≈‘πªîß „π«— ¬ „°≈â § √∫√â Õ ¬«— π °”≈—ßπà“√—°‡¢â“¢—πÈ ∑’‡Ë ¡◊Õß ®’π∫â“π‡°‘¥¢Õߪ–ªÖ“À¡à“¡â“À≈‘πªîß°Á‰¡àπÕâ ¬ Àπâ“ ‡æ√“–≈Ÿ‡™Áß §ÿ≥ªÑ“·æπ¥â“¬—°…å∑æË’ ”π—°„π »Ÿπ¬å«®‘ ¬— ¥â“π°“√‡æ“–æ—π∏ÿ·å ≈–°Ÿ™â æ’ —µ«åª“É À“ ¬“°„π¡≥±≈©à“π´’ ‰¥â„Àâ°”‡π‘¥≈Ÿ°πâÕ¬∑’ˉ¥â ®“°°“√º ¡‡∑’¬¡¥â«¬°“√„™âÕ ÿ®‘®“°·æπ¥â“ ‡æ»ºŸ â Õßµ—« º≈°Á§Õ◊ ≈Ÿ‡´Á߉¥â≈°Ÿ πâÕ¬Ω“·Ω¥∑—ßÈ À¡«¬µ’„Î π§√“«‡¥’¬« ∑”„Àâ∑“ß»Ÿπ¬åœ ¡’·æπ¥â“ ‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ‡ªìπ 20 µ—« ªí®®ÿ∫π— ®’π¡’ª√–™“°√·æπ¥â“ √“« 1,590 µ—« „π®”π«ππ’È¡’·æπ¥â“ 180 µ—« ∑’Ë ∂Ÿ°‡≈’¬È ß„π «π —µ«å  à«π∑’‡Ë À≈◊Õπ—πÈ Õ“»—¬Õ¬Ÿµà “¡ ∏√√¡™“µ‘∫â“π∑’ËÕ∫Õÿàπ¢Õß¡—π

ë §ππ’°È ‡Á æ‘ßË °≈“¬‡ªìπ§ÿ≥æàÕ¡◊Õ„À¡à‡À¡◊Õπ°—π ”À√—∫ ≈’‚Õ æÿ≤ ∑’Ë ù‡∫ û - ®—π∑√åæ‘¡æå √“™«ß»å‡¡◊Õß ¿√√¬“ ‡æ‘Ëß„Àâ°”‡π‘¥≈Ÿ°™“¬‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 3  ‘ßÀ“§¡ ‚¥¬∑—ÈߧŸàµ—Èß ™◊ËÕ≈Ÿ°™“¬§ππ’È«à“ ùπâÕߧ’µ–û ë ¥â“π‡ π“≈‘ß À√◊Õ  ¡‡°’¬√µ‘ ®—π∑√åæ√“À¡≥å °Á‡æ‘Ëß ‰¥â≈Ÿ° “«‰ª‡¡◊ËÕª≈“¬‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡∑’˺à“π¡“ ‚¥¬ ¡¥ Õ“√¥“ ¿√√¬“ ‰¥â„Àâ°”‡π‘¥ ùπâÕßπ°¬Ÿßû ¥â«¬«‘∏’ °“√ºà“§≈Õ¥ πâÕßπ°¬Ÿß‰¥â™◊ËÕ®√‘ß«à“ ‚¡≈’¥“ ´÷Ëß°Á·ª≈ «à“π°¬ŸßÕ’°π—Ëπ·À≈– ë  à«π∂⓬âÕπ‰ª‡¡◊ËÕµâπ‡¥◊Õπ°√°Æ“§¡ ‡√“°Á®–‰¥â‡ÀÁπ ùøÕ√å¥û ›  ∫™—¬ ‰°√¬Ÿ√‡ π ¬‘¡È Àπâ“∫“π ‡æ√“–¿√√¬“ ‡¡  ÿ√¥“ ‡æ‘ßË „Àâ°”‡π‘¥≈Ÿ°™“¬§π·√° ∑—ßÈ §Ÿ„à Àâ™ÕË◊ ≈Ÿ°«à“ ù‡¥Á°™“¬ ‰°√ ‰°√¬Ÿ√‡ πû  à«π™◊ÕË ‡≈àπ§◊Õ ùπâÕ߇Œß‡Œßû ë  ”À√—∫≈Ÿ°™“¬¢Õß ù‚Õû › «√ÿ≤ «√∏√√¡ °—∫ ‡°ã ‡®…Æ“«—≈¬å ∑’‡Ë æ‘ßË §≈Õ¥ÕÕ°¡“‡¡◊ÕË ª≈“¬‡¥◊Õπ¡‘∂πÿ “¬π °Á‰¥â™◊ËÕÕ¬à“߇°ã‰°ã«à“ ùπâÕß·Õ√å∫— û ‡æ√“–§ÿ≥æàÕ™Õ∫  – ¡‡§√◊ËÕß∫‘π‡ªìπ™’«‘µ®‘µ„®  à«π™◊ËÕ®√‘ߧ◊Õ ù‡¥Á°™“¬ Õ“≥“®—°√ «√∏√√¡û

“พ.ต.ท. ทั ก ษิ ณ ย้ ำ อยู เสมอวา ทางออกของบาน เมืองคือตองกรอเทปกลับ ไปวั น ที่ 19 กั น ยายน 2549 คื น สถานะเดิ ม คดี ความ คตส. ที่ ก ล า วหา ท า น ต อ งยกเลิ ก คื น สู สถานะเดิม แมจะไมไดกลับ ไปนั่งเกาอี้นายกฯ เหมือน คื น ก อ น 19 กั น ยายน ก็ตาม” πæ¥≈ ªí∑¡– „Àâ —¡¿“…≥å „πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå §¡™—¥≈÷° ©∫—∫«—π∑’Ë 23  ‘ßÀ“§¡ 2552

GREEN PLEASE ทส. เป ด โครงการรั ก ษ น้ ำ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ 77 พรรษา

°√–∑√«ß∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (∑ .) ·∂≈ß¢à“«‚§√ß°“√ ¿Ÿ¡‘√—°…å æ‘∑—°…åπÈ” ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ 77 æ√√…“ «à“ ∑ . ®–√à«¡°—∫°Õß∑—æ∫°„π°“√Õπÿ√—°…å·≈–øóôπøŸ·À≈àßπÈ” ·≈–®—¥À“·À≈àßπÈ”„Àâ°∫— ™“«∫â“π ‡æ◊ÕË  πÕßæ√–√“™‡ “«π’¬¢å Õß ¡‡¥Á®æ√–π“߇®â“œ æ√–∫√¡√“™‘π’π“∂ ‚¥¬®–¡’¥”‡π‘πß“π 10 ‚§√ß°“√À≈—°Ê ‚¥¬‡©æ“–°“√®—¥À“·À≈àßπÈ”„Àâ°—∫ ª√–™“™π„πæ◊Èπ∑’Ë 3 ®—ßÀ«—¥™“¬·¥π¿“§„µâ  à«π°“√·°â‰¢ªí≠À“°“√¢“¥·§≈ππÈ”∑—Ë«ª√–‡∑» °√¡ ∑√—欓°√πÈ”‰¥â√—∫ß∫ª√–¡“≥®“°‚§√ß°“√‰∑¬‡¢â¡·¢Áß ®”π«π 7,055 ≈â“π∫“∑ ®”π«ππ’È°«à“ 4,700 ≈â“π∫“∑ ®–„™â„π°“√æ—≤π“·À≈àßπÈ”¢π“¥‡≈Á°µà“ßÊ °«à“ 1,800 ‚§√ß°“√ ·≈–Õ’° à«πÀπ÷Ëß®–æ—≤π“ æ◊Èπ∑’Ë™ÿà¡πÈ”¢π“¥„À≠à ‡™àπ ∫÷ß∫Õ√–‡æÁ¥ ÀπÕßÀ“π ≈”ª“« ‡ªìπµâ𠇩≈’ˬ‚§√ß°“√≈– 1-2 ≈â“π∫“∑

ดอกทิวลิป ‘King Bhumibol’

Did You Know?

28 ‘ßÀ“§¡ 2506 - ¡“√嵑π ≈Ÿ‡∏Õ√å §‘ß ®Ÿ‡π’¬√å ºŸâπ”¢∫«π°“√‡√’¬°√âÕß ‘∑∏‘‡ √’¿“æ ·≈–§«“¡‡ ¡Õ¿“§„Àâ·°à™πº‘«¥”„πÕ‡¡√‘°“ ‚¥¬ —𵑫‘∏’ π”ΩŸß™π√“« 200,000 §π ‡¥‘π ¢∫«π‰ª¬—ßÕπÿ “«√’¬≈å π‘ §Õ≈åπ ·≈–‰¥â°≈à“«  ÿπ∑√æ®πå‡æ◊ËÕ‡√’¬°√âÕß„À♓«Õ‡¡√‘°—π (º‘« ¢“«) ¬ÿµ‘°“√‡≈◊Õ°ªØ‘∫—µ‘∑“߇™◊ÈÕ™“µ‘ ´÷ËßµàÕ ¡“°≈“¬‡ªìπ ÿπ∑√æ®πå∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß∑’Ë√⮟ —°°—π „π™◊ËÕ I have a dream 29  ‘ßÀ“§¡ 2175 - «—π‡°‘¥ ®ÕÀåπ ≈ÁÕ° π—°ª√—™≠“™“«Õ—ß°ƒ… ºŸ°â Õà µ—ßÈ ª√—™≠“ ”π—° ª√– ∫°“√≥å𬑠¡ (Empiricism) §«“¡§‘¥¢Õß ≈Á Õ °¡’ Õ ‘ ∑ ∏‘ æ ≈µà Õ °“√æ— ≤ π“≠“≥«‘∑¬“ ª√—™≠“°“√‡¡◊Õß ·≈–‡ªìπæ◊πÈ ∞“π¢Õß°ÆÀ¡“¬ Õ‡¡√‘°—π 30  ‘ßÀ“§¡ 2340 - «—π‡°‘¥ ·¡√’ ‡™≈≈’¬å π—°‡¢’¬π·≈–π—°ª√—™≠“‡ø¡‘π ‘ ¡å™“«Õ—ß°ƒ… ‡¢’¬π𑬓¬‡√◊ÕË ß·√°§◊Õ Frankenstein, or the Modern Prometheus ¢≥–Õ“¬ÿ‡æ’¬ß 19 ªï ‡ªìπ‡√◊ËÕß√“«¢Õßπ—°«‘∑¬“»“ µ√å∑’Ë欓¬“¡  √â“ßÕ ÿ√°“¬§√÷Ëß¡πÿ…¬å¢÷Èπ¡“®πµ—«‡Õß∂Ÿ° ·ø√߇°π ‰µπå¶à“ 31  ‘ßÀ“§¡ 2431 - ·®Á° ‡¥Õ– √‘ª‡ªÕ√å ≈ß¡◊Õ —ßÀ“√‡À¬◊ËÕ√“¬·√°§◊Õ ·¡√’ ·Õππå 𑂧≈ å ∑—ßÈ π’È ·®Á° ‡¥Õ– √‘ª‡ªÕ√å ‡ªì𶓵°√ µàÕ‡π◊ÕË ß∑’¡Ë ™’ ÕË◊ ‡ ’¬ß‚¥àߥ—ß∑’ Ë ¥ÿ „π‚≈° ∑’ Ë ß— À“√ ‚ ‡¿≥’„π≈Õπ¥Õ𵑥µàÕ°—πÕ¬à“ßπâÕ¬ 5 §π „π™à«ß∑»«√√…∑’Ë 1880 1 °—𬓬π 2457 - ù¡“∏“√åû (Martha) π° æ‘√“∫π—°‡¥‘π∑“ß À√◊Õπ°æ‘√“∫æ“ ‡´π‡®Õ√å µ—« ÿ¥∑⓬¢Õß‚≈° µ“¬„π°√ߢ—ß∑’Ë «π —µ«å ´‘π´‘π‡πµ‘ ¡≈√—∞‚Õ‰Œ‚Õ  À√—∞Õ‡¡√‘°“ 2 °—𬓬π 2541 - ‡§√◊ËÕß∫‘π‚¥¬ “√¢Õß  “¬°“√∫‘π «‘ ·Õ√å ‡∑’¬Ë «∫‘π∑’Ë 111 µ° ∫√‘‡«≥™“¬Ωíòß‚π«“ ‚°‡∑’¬ ∑”„À⺟₥¬ “√ ·≈–≈Ÿ°‡√◊Õ 229 §π ‡ ’¬™’«µ‘ ∑—ßÈ À¡¥ 3 °—𬓬π 844 - ‡´πµå ¡“√‘π—   ∂“ªπ“ ´“π ¡“√‘‚π  “∏“√≥√—∞∑’‡Ë °à“·°à∑ Ë’ ¥ÿ „π‚≈° ·≈–‡ªìπÀπ÷Ëß„πª√–‡∑»∑’ˇ≈Á°∑’Ë ÿ¥„π‚≈° √“¬‰¥âÀ≈—°¡“®“°∏ÿ√°‘®°“√∑àÕ߇∑’¬Ë « ¡’®”π«π ª√–™“°√ª√–¡“≥ 28,000 §π ·≈–„™â °ÿ≈ ‡ß‘π¬Ÿ‚√

°√–∑√«ß°“√µà“ߪ√–‡∑»‰¥â√∫— ·®âß®“° ”π—°√“™‡≈¢“∏‘°“√«à“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“π ™◊ËÕ¥Õ°∑‘«≈‘ª ùKing Bhumibolû µ“¡∑’Ë π“¬ °≈“  §Ÿ‰¥§å (Klaas Koedijk) ‡°…µ√°√™“«¥—µ™å ‡®â“¢Õß∫√‘…—∑ FA.P. Koeddiik & Zn ‰¥â ¢Õæ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ≠“µ „Àâ·°à¥Õ°∑‘«≈‘ª∑’§Ë πâ æ∫ “¬æ—π∏ÿ„å À¡à ‚¥¬‡ªìπ¥Õ°∑‘«≈‘ª∑’¡Ë  ’ ‡’ À≈◊Õßπ«≈∑—ßÈ ¥Õ° §«“¡ Ÿß ¢Õß ¥Õ°·≈–°â“π√«¡ 45 ‡´πµ‘‡¡µ√


ENJOYING THE LIME LIGHT

08

สัมภาษณ์ : ชมพูนุช ดีประวัติ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

ย้ อ นเวลากลั บ ไปสิ บ กว่ า ปี ที่ จั ง หวั ด นครสวรรค์ ค่อนข้างแน่นอนว่า เด็กชาย ภาษิต อภิญญาวาท หรือ ‘ไก่’ เป็นเด็กหนุ่ม สุดฮอตประจำโรงเรียน ด้วยคุณสมบัติอาตี๋แท้ 100% ยิ้มเก่ง ผิวขาว แต่งตัวสะอาดสะอ้าน ทีบ่ า้ นขายทอง ครบสูตรขวัญใจสาวไทย ถึงจะ ไม่ได้เรียนเก่งระดับอัจฉริยะ แต่เขาก็ โตมากับ บทบาทพิธกี รประจำโรงเรียน หัวหน้าห้อง แกนนำ ทำกิจกรรมต่างๆ นานา เป็นนักเรียนดีเด่น เกรดเอ และด้วยวัยเพียง 28 ปี ประชาชนชาวไทยก็ สามารถพบหน้านายภาษิตคนนี้ ได้ทุกวันทาง จอโทรทัศน์ ในรายการเล่าข่าวทีเ่ รตติง้ พุง่ กระฉูด ของช่อง 3 ตกค่ำเรายังสามารถฟังเสียงเขาได้ ต่อทางวิทยุเอฟเอ็ม วันดีคนื ดีเราก็จะเห็นเขาอยู่ บนเวทีเป็นพิธีกรงานอะไรสักอย่าง สปอตไลต์ สาดส่องเขาอยู่เสมอ ระยะทางก่อนจะมาอยู่ในแสงไฟของเขาต่าง หากที่บอกเราได้ว่า ชีวิตของอาตี๋คนนี้ไม่ใช่เรือ่ ง ง่าย และมันคือการคอนเฟิรม์ ความจริงแท้ของ สุภาษิตที่ว่า ‘ความพยายามอยู่ที่ไหน ความ สำเร็จอยู่ที่นั่น’ (แม้เจ้าตัวจะคิดว่ายังไม่ประสบ ความสำเร็จก็เถอะ)


Y-

T

ตอนนี้คุณยังจำอะไรเกี่ยวกับจังหวัดนครสวรรค์ ได้ บ้าง จำได้ทุกอย่างเลย ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ นครสวรรค์มาถามผมได้ ทราบมาว่าพิธีกรเป็นอาชีพที่คุณฝันตั้งแต่เด็กแล้ว ใช่ครับ มั่นใจเสมอว่าถ้าเราทำ เราจะทำได้ดี แน่ๆ ตัง้ แต่ไหนแต่ไรเวลาต้องออกไปทำอะไร พูดอะไร ให้คนสนใจ ได้อธิบาย พูดหน้าห้อง อะไรพวกนี้ผม ถนัด เลยฝันอยากเป็นพิธกี รหรือผูป้ ระกาศข่าว สำหรับ ผมสองอย่างนี้มันเหมือนกันนะครับ คือการอธิบาย เนื้อหาบางอย่างให้คนฟังเข้าใจ ผมชอบอธิบาย คือ ผมเป็นคนพูดมากน่ะ พูดแล้วก็อยากให้มคี นฟัง ช่วง เรียนมหาวิทยาลัยก็ได้มโี อกาสเป็นนักเรียนแลกเปลีย่ น วัฒนธรรมทีญ ่ ป่ี นุ่ เขาก็มกี จิ กรรมให้เราต้องแสดงอะไร

อยู่ตลอด เป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากเลย ได้มีโอกาส เป็นล่ามด้วย พอเรียนจบธรรมศาสตร์ ผมตัง้ ใจเลยนะ ต้อง เป็นพิธีกรหรือผู้ประกาศแน่นอน เสนอตัวทุกที่ ส่งใบสมัครทุกช่อง แต่กี่ที่ก็จางหายไป ผมพยายามหาเส้น สายด้วยนะ มีเพือ่ นเรียนจบด้านนิเทศฯ ด้านวารสารฯ ก็โทร.ติดต่อไป เผือ่ เขาจะผลักดันได้ แต่กไ็ ม่มใี ครช่วย อะไรได้เลย คุณเลยทำงานอย่างอื่นไปก่อน ครับ ตอนแรกตั้งใจจะไปเรียนต่อที่อเมริกา ผมก็ไปปรึกษาบริษทั ทีเ่ ขาดูแลเรือ่ งนี้ ปรากฏว่ามีตำแหน่ง งานว่างพอดี เขาเลยถามว่าผมสนใจไหม เป็น Guest Service Manager Trainee ที่ Kings Mill Resort เวอร์จเิ นีย ผมว่าก็ดี ทำงานได้เงินด้วย ผมโอเค สัญญา


แรกยาวหกเดือน ผมได้ต่อเพิ่มเป็นสิบแปดเดือน และถ้าผ่านสิบแปดเดือนได้ เขา จะรับพิจารณาเราเข้าเป็นพนักงานประจำ ทีนี้ระหว่างจบหกเดือน ผมต้องกลับมา ประเทศไทยก่อนสามเดือนเพือ่ เปลีย่ นวีซา่ ช่วงกลับมาสามเดือนนีผ้ มกดดันมากครับ ว่าจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องกลับไป อ้าว คุณไม่ได้อยากทำหรอกหรือ (ส่ายหน้า) ผมอยากเป็นผู้ประกาศไง ความอยากของผมเหมือนเดิม โอเค ไปที่โน่นก็รายได้ดี เป็นประสบการณ์ เป็นประวัติการทำงานที่ดี เคยผ่าน งานต่างประเทศ ทีบ่ า้ นก็สนับสนุนให้ไป แต่ใจผมไม่อยาก เลยคิดว่าจะหาข้ออ้าง อย่างไรให้ไม่ตอ้ งไป คำตอบคือเราต้องหางานที่มีรายได้ดีหน่อย เพื่อจะเก็บเงินไป เรียนต่อ ซึง่ คราวนีเ้ ปลีย่ นจุดหมายเป็นญีป่ นุ่ ผมค้นพบแล้วว่าชอบญี่ปุ่นมากกว่า อยู่อเมริกามันมีเรื่องการเหยียดผิว แบ่งชนชั้น ผมว่าวัฒนธรรมเอเชียด้วยกัน ผมเข้าใจมันมากกว่า พอดีจังหวะนั้นมีตำแหน่งสจวร์ตของสายการบินภูเก็ตแอร์เปิดรับสมัคร ลองไปดู ก็สรุปว่าได้ ในทีส่ ดุ จึงเป็นข้ออ้างให้ไม่ตอ้ งกลับไปทำงานทีอ่ เมริกา เพราะ รายได้ที่นี่พอกัน ตอนนั้นผมคิดแต่เงินอย่างเดียว (หัวเราะ) คือผมตั้งเป้าว่าจะไป เรียนที่ญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นอยากได้งานรายได้ดีเพื่อเก็บเงิน แล้วชีวิตสจวร์ตเป็นอย่างไร โอ้ สนุกมาก อยูก่ บั ภูเก็ตแอร์สองปี ผมได้ไปเทีย่ วเยอะมาก เนือ้ งานจริงๆ น่ะ ไม่สนุกหรอก แต่เนื้องานมันสั้น จบเร็ว ไม่ต้องต่อยอดอะไร อาจจะเครียดตอน อยูใ่ นไฟลต์ แต่พอจบไฟลต์ปบุ๊ มันสบายสุดๆ เลยครับ ยิ่งตอนนั้นภูเก็ตแอร์เขา ขยายเส้นทางบินค่อนข้างเยอะ ผมก็เป็นคนได้บินยาว บินลอนดอน อัมสเตอร์ดมั เกาหลี ญี่ปุ่น สนุกมากจริงๆ ยิ่งช่วงขยายแรกๆ จำนวนไฟลต์นอ้ ย นัน่ หมายความ ว่าเราจะได้เลย์โอเวอร์เยอะ เลย์โอเวอร์หมายความว่า สมมติมีไฟลต์ไปลอนดอน อาทิตย์ละวัน มีวันอังคารวันเดียว ผมบินลอนดอน ก็ได้นอนที่ลอนดอนเจ็ดคืน เพือ่ รอไฟลต์กลับวันอังคารอีกหนึง่ สัปดาห์ ระหว่างนัน้ ก็ไม่ต้องทำงานเลย ชีวิตดีจริงๆ ด้วย ใช่ ปีแรกคุณจะสนุกกับงานมาก ถ้าคุณชอบเทีย่ ว ชอบดูโลก ขอให้เป็นเถอะ แอร์ฯ กับสจวร์ต แต่หลังๆ มันจะเริ่มซ้ำนะ ไปที่เดิมๆ เจ็ดคืน บางทีผมไม่ไปไหน เลยก็มี นั่งอยู่ในห้อง เล่นเกม แล้วระหว่างเป็นสจวร์ตผมก็ยังพยายามสมัครเป็น ผู้ประกาศอยู่ มีที่ไหนเปิด ผมก็ยังไป ช่อง 9 ไปเปิดบูธในงานแฟร์ ให้เราไปนั่ง อ่านข่าวแล้วเขาทำเป็นซีดีให้ ผมก็ไป เขาให้ทำอะไรก็ทำหมดทุกอย่าง ยังรู้สึก อยากทำอยู่เสมอ ที่คุณสมัครไว้มากมายไม่เคยได้เลยหรือ ไม่เคยได้เลย แปลกมาก เออ แต่จริงๆ คงไม่แปลกหรอก (หัวเราะ) สุดท้ายผมมาได้ที่ช่อง 7 ครับ เป็นโครงการที่เปิดรับสมัครผู้ประกาศและพิธีกร หน้าใหม่ 7 สี จำได้วา่ มันเป็นตัววิง่ ขึน้ มาทีช่ อ่ ง 7 ผมอ่านแล้วก็ดใี จทันที มาอีกแล้ว ต้องไป! ต้องไป! (หัวเราะ) โครงการนี้กดดันมากเลยครับ เขาเปิดรับสมัครเก้าโมง ผมไปถึงเก้าโมง สิบห้านาที ผมได้คิวที่แปดร้อยกว่าแล้วนะ คิดดู แค่สิบห้านาทีทำไมมันแปดร้อย กว่าคนแล้วล่ะ คือเขามากันตั้งแต่เช้ามืดครับ คนยั้วเยี้ยออกมาเต็มไปหมด โห เยอะไปหรือเปล่า แล้วทุกคนฟูลออปชัน แต่งหน้าทำผมกันมาอย่างเต็มที่ แต่ผม ไปแบบเชิ้ตผูกไทธรรมดา หน้าไม่ได้แต่ง ผมไม่ได้ทำ เพราะเข้าใจไปเองว่าก่อน จะเทสต์เขาคงมีช่างให้เรา ท้อไหม ไม่ท้อ แต่ตกใจ ผมไปกับเพื่อนสามคน เพื่อนคนหนึ่งกลับบ้านไปแล้ว ผมยืนรออยู่กับเพื่อนอีกคน คิดว่าอย่างไรก็จะรอ ยืนรอจนบ่ายโมงเขามาไล่กลับ บ้าน เพราะคนเยอะจัด คิวไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าเดีย๋ วเขาจะนัดใหม่ ผมก็ไปแคสติง้ ตามกระบวนการเขา พอเขานัดไปอีกวัน ทีนม้ี นั เป็นระเบียบมากขึน้ คิวผมอยูร่ อบบ่าย ผมก็ไป ตอนนัน้ ไปถึงเขาให้สคริปต์มาอ่านก่อน เข้าไปแล้วเล่นกล้องนะ มองหน้าตรง ซ้าย ขวา ยิ้ม แล้วเริ่มอ่าน อ่านไปจนกว่ากรรมการจะสั่งให้หยุด แล้วค่อยออกไป เขา ปล่อยคนเข้าไปทีละสิบคน คนหนึง่ เสร็จไป เขาก็ปล่อยอีกคนเข้าไปเติม การปล่อย เข้าไปแบบนี้มันฆ่ากันมากๆ เลยครับ เพราะกว่าจะถึงคิวเรา เราจะได้ดูคนก่อน หน้าเราอีกเก้าคนไล่ไปเรือ่ ยๆ ผมว่ามันกดดันและทรมานสุดๆ การได้ดเู ก้าคนแรก ทำให้เห็นว่าสคริปต์หนึง่ หน้า บางคนได้อา่ นสิบบรรทัด บางคนได้อา่ นบรรทัดเดียว เขาบอกพอแล้ว ผมก็คดิ ในใจว่าคนทีไ่ ด้อา่ นบรรทัดเดียวต้องตกรอบแน่ พอเข้าไป ยืนอ่าน มือไม้มนั สัน่ ไปหมดเลยนะ อ่านไปได้แค่บรรทัดกับอีกครึง่ หนึง่ เขาสัง่ ให้พอ (เงียบไป) ใจแป้วเลย (พยักหน้า) แต่ไม่! ต้องอ่านต่อ! กูไม่หยุด อย่าหวังเลย (หัวเราะ) รอมา ตัง้ นาน ผมอ่านต่อไปเรือ่ ยๆ เพราะมันจะมีคำหนึง่ ซึง่ ยากมาก อยูต่ รงบรรทัดทีส่ าม หรือสี่นี่แหละ คำว่า ‘พระสรีรังคาร’ (สรีรังคาร หมายถึง เถ้าถ่านที่ปะปนกับ กระดูกชิน้ เล็กชิน้ น้อยของศพทีเ่ ผาแล้ว) ผมคิดเอาเองว่าถ้าเราได้อา่ นคำนี้ เราจะได้ พรีเซนต์ความฉลาดของเรา (หัวเราะ) ผมทู่ซี้อ่านต่อจนเขาพูดอีก พอแล้วค่ะ ไม่ ผมไม่ได้ยิน อ่านต่อ เอ่อ พอแล้วน้อง ไปเถอะค่ะ จนพี่ช่างภาพเขาต้องเดินมา สะกิดให้ออกไป คนดูขำกันใหญ่ แล้วตกลงว่าได้อ่านไหมคำนั้น ไม่ได้อา่ น มันยังอีกไกลเลย แล้วคุณคิดดู ตอนผมออกมากับเพือ่ น มีนกั ข่าว วิง่ ไปสัมภาษณ์เพือ่ นผม ไมค์มนั ลอยผ่านหน้าผมไป เหมือนตอกย้ำความพ่ายแพ้ ผมก็พยายามไปยืนข้างๆ เพื่อน ผมมากับเขา ผมมากับเขา (หัวเราะ) จากวันนั้น ผมคิดในใจว่าไม่ได้ชวั ร์ เพราะเขาหายไปเลยสามเดือน ผมก็ไปบินตามปกติ ทำใจ


11

แล้วล่ะ เดี๋ยวเปิดใหม่ค่อยไปใหม่ คุณไม่เคยรู้สึกเลยหรือว่าการเป็นผู้ประกาศอาจจะไม่ใช่ทางของคุณจริงๆ อ๋อ ไม่เคย รู้สึกว่าสักวันถ้ามันได้ก็ได้ แต่ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่มีอะไรจะ เสียนี่ ไม่รู้จะเลิกหวังไปทำไม แล้วผมก็มีเป้าหมายว่าจะไปเรียนต่อญี่ปุ่นด้วย ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนออร์แกไนซ์เหมือนกันนะ ชอบวางโน่นวางนีไ่ ว้ลว่ งหน้า แต่ชวี ติ ไม่เคยเป็นไปตามที่วางเลย เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าได้เป็นผู้ประกาศ ข่าว เดี๋ยวค่อยวางเป้าหมายใหม่ แต่แล้ววันหนึ่งจดหมายก็มา เห็นตราช่อง 7 สีบนซองแล้วมันชื่นใจ พอแกะดู เขาเขียนว่า คุณผ่านการคัดเลือก ได้เป็นพิธกี รและผูป้ ระกาศช่อง 7 สี เขาบอกมาอย่างนี้ เป็นคุณจะคิดว่าอย่างไร ผมคิดว่าพรุง่ นีผ้ มได้ออกทีวแี ล้ว ผมโทร.บอกแม่ บอกญาติ บอกทุกคนในโลก คนที่ผ่านมีทั้งหมด 17 คน จาก 2,005 คน วันที่เราไปรวมตัวกันตาม นัด ทางเจ้าหน้าที่เขาก็อธิบายว่าคุณผ่านแล้วนะ ได้แล้วนะ แล้วก็นัดวันมา เริ่มอบรม ซึ่งต้องเซ็นสัญญา ในสัญญาผมถึงได้รู้ว่าเขาจะทำการคัดเลือกต่อ ไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าได้แล้วทั้งหมด ผมถามเขาว่าแล้วจะรับจริงๆ กี่คน เขาบอก ไม่รู้ ไม่มีกำหนด คัดไปเรื่อยๆ ใครผ่านถึงได้ทำงานจริง โห ทำไงล่ะเนี่ย ผมบอกคนเขาไปหมดแล้ว อบรมนานไหมคะ ทั้งหมดหนึ่งปีครับ แต่ไม่ใช่รวดเดียวนะ เขาจะนัดเราเป็นช่วงๆ ทุก วันที่มาอบรมจะมีการทำเทป จนวันสุดท้ายของการอบรม เราต้องทำทั้งหมด ห้าเทป นั่นคือผู้ประกาศข่าวข้างใน ผู้ประกาศข่าวนอกสถานที่ พิธีกรเดี่ยว พิธีกรคู่ พิธีกรสัมภาษณ์ แล้วเขาจะคัดเลือกว่าเราเหมาะสมกับเทปไหน จาก นั้นก็ประกาศผลว่าเราผ่านหรือไม่ผ่าน ประกาศออกมาจาก 17 คน คัดเหลือ 7 คน แบ่งเป็นผู้ประกาศข่าวห้าคน พิธีกรสองคน ผมติดอยู่ในกลุ่มผู้ประกาศ คราวนี้ ได้ชัวร์แล้ว ยังอีก! ห้าคนก็จะคัดอีก คราวนี้อบรมเฉพาะทาง คือเขาไม่มีกำหนด เลยว่าจะเอากีค่ น สุดท้ายอาจจะเหลือคนเดียวก็ได้ หรือไม่ผา่ นเลยสักคนก็ได้ มันทำให้ผมเครียดมาก ทุกวันมีแต่การคัด แต่ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าต้องทำให้ได้

เช้า ถ้ามีหมายข่าวต้องออกไปทำข่าว ถ้าไม่มี ก็รอข่าวแปดโมง แล้ววิ่งไปทำ รายการวิทยุ พอเสร็จก็วิ่งกลับมาทำข่าวเบรกเที่ยงหนึ่งชั่วโมง จากนั้นก็วิ่งไป ทำวิทยุต่อ แล้วก็วิ่งกลับมาทำข่าวเบรกเย็นอีก จากนั้นพักแป๊บหนึ่งแล้วไป ทำวิทยุชว่ งดึกต่อ ทำงานทั้งวันครับ หลังจากทำไปสักระยะ ผมก็ได้รับโอกาส ดีๆ มากขึ้น มีคนชวนไปจัดรายการวิทยุ เป็นพิธกี รอีเวนต์ อะไรเข้ามาผมทำ หมด ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี บางคืนนอนห้าทุ่มตื่นสีสาม เหนื่อยอย่างนั้น แทบจะทุกวัน แสดงว่ากิจกรรมส่วนตัวต่างๆ ที่เคยทำก็หายไป หายไปครับ เพื่อนไม่คบ ชวนไปไหนก็ไปไม่ได้ เอาเงินไปเก็บไว้ ไหนหมด ไม่ได้เยอะอะไรหรอก เราไม่ดังไง เรายังเด็กใหม่อยู่ ใครให้ทำอะไร ทำหมด แต่คนเราพอทำงานเยอะถึงจุดหนึ่ง มันจะถึงจุดหยุดเองครับ เพราะ เราจะไม่ไหว อย่างทีบ่ อกว่าบางวันนอนไม่กช่ี ว่ั โมง ตืน่ มาสมองว่างเปล่า แล้ว รายการข่าวต้องใช้สมาธิสูงมาก ทั้งข้อมูล ทั้งภาพหน้าจอ ทั้งเสียงในหู หลังๆ ผมเริม่ ล้ามากๆ ภาพหน้าจอเริม่ เละ สติแตก ผมก็คดิ ได้วา่ เราต้องเลือกแล้วล่ะ เลยหยุดงานวิทยุไปช่วงหนึ่ง หันมาเอาจริงเอาจังกับงานข่าวดีกว่า คุณภาษิตทำอยู่ช่อง 7 ทั้งหมดกี่ป ี สามปีครับ มีแฟนคลับหรือยังตอนนั้น เริ่มมีครับ มีคนที่เขาติดตามแต่แรก เขาชอบที่จะเห็นพัฒนาการของ ผมนะ เปลี่ยนอย่างไร วันนี้ตาโหล ช่วงนี้งานหนัก วันนี้สดใส ตอนนี้เหมือน ผีเลย โทรมแล้ว เขาจะมาคอยคอมเมนต์ ให้กำลังใจดีมากครับ ฟีดแบ็กการทำงานมีเชิงลบบ้างไหม ส่วนมากเป็นทีมงานครับ มีหมดล่ะ ผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ทุกท่าน จงจดจำไว้วา่ คุณไม่มที างเก่งเท่าคนเก่า งานนีเ้ ป็นงานทีต่ อ้ งสะสมประสบการณ์ เราสามารถเรียนรู้งานจากผู้ประกาศเก่าได้ นี่ล่ะจะเป็นทางลัดให้เรา ผมเคย เห็นแล้วครับ คนทีไ่ ม่เปิดรับคำติชม สุดท้ายความมัน่ ใจในตัวเองมันทำลายคุณ ได้จริงๆ ผมเลยพยายามเปิดรับตลอด แต่บางทีกม็ ากไป การทำทีวเี ราไม่สามารถ

แต่งานผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ดารา ไม่รู้นะ แต่ผมว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านั้น ผมไม่ได้ค่าตัวมากมาย ขนาดที่คุณคิดเพ้อเจ้อกันไปแล้ว โอ้โฮ ไก่ ภาษิต ได้ค่าตัวล้านห้า ได้เงินเดือนแปดแสน มันเป็นไปไม่ได้ จนสุดท้ายปรากฏว่าผ่านหมดทั้งห้าคน เรากลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก รักกันมาก สิ่งที่เราฝึกมากับการทำงานจริง เหมือนหรือต่างอย่างไร แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิงครับ ผมคิดว่าทุกคนมองว่าการเป็นผูป้ ระกาศ ข่าวมันง่าย ซึง่ ก็เป็นความคิดแรกของผมเหมือนกัน แค่อา่ นภาษาไทยแตกฉาน ร.เรือ ชัดเจน แบ่งวรรคตอนได้ดี คุณก็ทำงานนี้ได้ แต่ผมมาในยุคที่มีความ เปลี่ยนแปลงในวงการนี้ ผู้ประกาศไม่ใช่แค่อ่านแล้ว ต้องสามารถเข้าใจข่าว ได้ จริงๆ เขาคงเริ่มเป็นอย่างนี้กันมานานแล้วล่ะ แต่ผมเพิ่งรู้ คือผู้ประกาศ ควรเริ่มจากการทำข่าวเอง เขียนข่าวได้ นำเสนอได้ด้วยความเข้าใจ คนฟังถึง จะเข้าใจ ไม่ใช่อ่านหนังสือออกก็พอ ตรงนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันยากมาก รายการแรกที่ได้ทำคือรายการเช้า ด่วนเด็ด 7 สี เป็นข่าวเบรกใหญ่ ถือว่าผมได้รบั โอกาสทีด่ มี ากจากช่อง รายการยาว ตีหา้ ถึงหกโมงเช้า หนึง่ ชัว่ โมง กับการทำรายการข่าว ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆ ที่อยู่รายล้อมตัวเรามากมาย ไม่ว่าจะ เป็นภาพ เสียง สคริปต์จากนักข่าว ตกลงคุณไม่ต้องเตรียมเนื้อหาเองหรือ มีเนือ้ หาทีเ่ ราต้องเตรียมมาเองต่างหากครับ คือเรามีนกั ข่าวส่งสคริปต์ ให้ก็จริง แต่เราต้องมีแบ็กกราวนด์ข่าวที่ดีด้วย วันแรกที่ผมทำ ภาพข่าวไม่มา เราต้องพูดอะไรก็ได้ไปก่อนเพื่อรอภาพ แล้วจะพูดอะไรดีล่ะ กล้องจับเราแล้ว เสียงยังไม่มา อธิบายไปก่อน อธิบายอะไรล่ะ ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของข่าวเลย เราก็จะว่างเปล่า หรือเวลามีข่าวแทรก เราต้องเอาข่าวแทรกมาอ่านก่อน ถ้า คุณไม่เคยอ่านข่าวนีเ้ ลย หรือไม่มพี น้ื ความรูเ้ กีย่ วกับข่าวนีเ้ ลย มันอ่านยากนะ เพราะเราไม่มีความเข้าใจ ผมพบว่าวันแรกของการทำรายการข่าว สิ่งที่ผมได้ รับการอบรมมาตลอดทั้งปี ได้นำมาใช้หมดเลยในวันเดียว ปกติคุณเป็นคนชอบติดตามข่าวสารอยู่แล้วหรือเปล่า เนือ่ งจากเวลาหนึง่ ปีของการอบรม มีการสอนเขียนข่าวทำข่าวอยูแ่ ล้ว มันทำให้เราต้องฝึกเพิ่มพูนข้อมูลความรู้เรื่องข่าว พี่ๆ ที่อบรมทุกคนพูดเสมอ ว่ามันไม่ใช่แค่มาอ่านข่าวนะ คุณลองนึกสิ นายกรัฐมนตรีย้อนหลังไปมีกี่คน รัฐมนตรีกระทรวงนี้มีใครบ้าง คุณต้องรู้ ช่วงอบรมผมได้เพิ่มพูนความรู้ตรงนี้ อยู่แล้วครับ แต่พอมาทำรายการสด ความรู้ตรงนี้มันกลับหายไปเสียอย่างนั้น หายไปด้วยความตื่นเต้นของเรา หลังจากทำวันแรกเสร็จ ผมรู้เลยว่าต้องทำการบ้านหนักขึ้น หลังจาก วันนั้นผมตื่นเช้ามาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ดูข่าวแทบทุกช่องเพื่อจะรู้ที่มาที่ ไป โดยเฉพาะการเมืองกับเศรษฐกิจ เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ ราต้องมีแบ็กกราวนด์เยอะ เหนือ่ ยมากครับ ผมต้องตืน่ ตัง้ แต่ตสี าม เพือ่ ทำรายการตีหา้ ถึงหกโมง

ทำให้ทกุ คนมีความสุขได้ เชือ่ ไหม แรกๆ ทีผ่ มทำ ผมฟังทุกคำวิจารณ์ จากญาติ จากพ่อจากแม่ คำติชมมันไม่เหมือนกันเลย วันเดียวกันคนหนึ่งโทร.มา ทำไม อ่านเร็วจัง อีกห้านาทีอีกคนโทร.มา ทำไมอ่านช้าจัง สุดท้ายผมเลยจับความ ได้วา่ ผมต้องฟังโปรดิวเซอร์กอ่ น ฟัง บก. ก่อน ว่าอยากให้รายการเป็นอย่างไร งานข่าวมีความเครียดสูง คุณทำอย่างไรให้ตัวเองยังมีอารมณ์ขัน ต้องชอบมันครับ ผมชอบงานนี้มาก มันทั้งสนุก ทั้งท้าทาย แล้วถ้าพลาดล่ะ เครียดไหม เครียดมาก แต่ผมจะคิดว่าพรุง่ นีท้ ำใหม่ เพราะผมมองมันเป็นการเก็บเกีย่ ว มากกว่า พอทำรายการเสร็จ ผมต้องดูเทปย้อนหลังทุกวัน และทุกครัง้ ผมต้อง รู้สึกว่า เออ อันนี้ไม่น่าทำ คำนี้ไม่น่าพูดเลย แล้วก็แก้ตัวใหม่พรุ่งนี้ แต่แรกๆ ก็เป็นนะ พลาดไปแล้วมานั่งเก็บกด นั่งเสียใจ งานนี้มันลำบากตรงที่พลาดที คนเห็นหมดทั้งบ้านทั้งเมือง เล่าเรื่องที่เคยพลาดจังๆ ให้ฟังหน่อยได้ ไหม มีรายการสดครัง้ หนึง่ ผมพลาดชนิดทีว่ างไมค์ปบุ๊ ผมนัง่ ร้องไห้ งานนัน้ คือการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา งานใหญ่ ขนาดนั้น ผมได้รับโอกาสให้ไปรายงานข่าวที่นั่น โอ้โฮ ใหญ่โตมโหฬาร ปัจจัย แวดล้อมเยอะ งานนัน้ ใหญ่มาก เจ้านายเสด็จทุกพระองค์ เราต้องรอคอนเฟิรม์ กับทางวังก่อนว่าพระองค์ไหนเสด็จเวลาเท่าไหร่ คณะทูตานุทตู มีใครบ้าง รายละเอียดเหล่านีใ้ นสคริปต์มนั เหมือนขีดรออยูน่ ะ่ ยังไม่มอี ะไรพร้อมเลย แต่โอเค ผมทำชือ่ เสร็จแล้วว่าใครเสด็จบ้าง แต่ยงั รายงานข่าวไม่ได้ เพราะยังไม่มขี อ้ มูล อะไรเพิ่มเติมเลย ผมไปยืนสแตนด์บายตรงจุดทีเ่ ตรียมไว้ แล้วเตรียมออกอากาศ จังหวะ นั้นต้องมีการให้คิวกันระหว่างทีมข้างนอกสถานที่กับทีมงานข้างในห้องส่ง มันต้องชัดเจนว่าเราจะเข้าช่วงไหน เบรกไหน อย่างไร แล้ววันนั้นเป็นความ เข้าใจผิดกัน คือทีมงานเห็นผมสแตนด์บายก็นกึ ว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่จริงๆ แล้วผมขึ้นไปยืนสแตนด์บายเพื่อทดสอบแสงกับหน้าตามคำสั่งทีมงานเฉยๆ ปรากฏว่าในห้องส่งตัดเข้ามาที่ผมเลย เฟรมยังไม่ได้เลย หน้าผมยังขาดอยู่ แต่ อ้าว ตัดเข้ามาแล้ว มันเป็นความผิดพลาดของคิวครับ ส่งคิวกันไม่เข้าใจ คุณแก้ปัญหาอย่างไร ด้วยความทีผ่ มเป็นเด็ก ทำงานนีไ้ ด้ไม่ถงึ ปี ผมรูส้ กึ ว่านีค่ อื การตอกย้ำ ว่าประสบการณ์คือทุกอย่าง เชื่อไหมว่าช่างภาพที่จับภาพผมอยู่เขายังไม่รู้ เลยว่าออกอากาศแล้ว จับหน้าผมอยู่ดีๆ ก็ไปจับฟ้า จับฟ้าแล้วก็ไปจับดิน ผมน่ะรู้ตัว เพราะมอนิเตอร์ออนแอร์มันหันมาที่ผม ผมรู้ว่าซวยแล้ว จำได้ว่า


ปากคอสัน่ พูดแบบจับทิศทางไม่คอ่ ยจะถูก เอ่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะเสด็จ... คำทุกคำทีอ่ อกไปต้องมีความหมายอย่างยิง่ และต้องเป็นคำราชาศัพท์ แต่ขอ้ มูลผมยังไม่มา ผมเลยบอกว่า ครับ ตอนนีท้ อ้ งฟ้าก็สดใส เพราะกล้องเขาจับฟ้า พอเขาจับดิน ผมก็บอก ว่า ตอนนีผ้ คู้ นเดินทางมามากมาย มือก็พยายามบอกให้เขารู้ว่า ออนแอร์ กว่าเขาจะรู้แล้วมาจับที่หน้าก็หลุดอะไรไปเยอะแล้ว จังหวะที่เสียใจมากคือ ตอนแรกผมไม่รู้ว่ากล้องจับ พอ ผมมองไปที่มอนิเตอร์ อ้าว มันเป็นเรา แล้วในหูฟัง ห้องคอนโทรล บอกว่า เฮ้ย ไก่ เฟรมไม่ได้แต่ออนแอร์ไปแล้ว พอได้ยินประโยคนี้ ผมเลยตะโกนว่า ขอเฟรมด้วยครับ ซึง่ ตอนนัน้ ภาพเรากำลังตะโกน ก็หลุดออกไปด้วย เฟรมก็ยังไม่ได้ยินผม กล้องก็ยังไม่จับมา ภาพ ก็ยังเป็นฟ้าดินอะไรไม่รู้ การพูดของผมก็ไม่ได้สาระเลย และด้วย ความทีเ่ ราทุกคนรูก้ นั ว่านีเ่ ป็นงานสำคัญ ผมยังใหม่ ผมได้รบั ความ ไว้วางใจให้ทำงานนี้ แต่ดันทำได้ไม่ดี กลับมามีคนตำหนิไหม ทุกคนให้กำลังใจ แต่คำให้กำลังใจก็เหมือนคำด่า เขาบอกว่า ดี ไก่แก้ปัญหาได้ดีแล้ว แต่ผมรู้แก่ใจว่ามันไม่ดี พอผมวางไมค์ ผม คิดเลยว่าเขาจะไล่ผมออกไหม คิดไปสารพัดในหัว ผมเดินไปหา บก. ที่ห้องคอนโทรลในรถโอบี บก. ก็ร้องไห้ด้วยเหมือนกัน ทีมงานทุก คนผิดหวังหมด มันเป็นเบรกสำคัญมาก แต่เรากลับพลาด ผูใ้ หญ่เข้าใจว่ามันไม่ได้ผดิ พลาดทีเ่ รา แต่เราต้องแก้ปญ ั หา ให้ดกี ว่านี้ ผมถึงบอกว่าประสบการณ์คอื ทุกอย่าง เพราะถ้าสถานการณ์

เดียวกัน แต่เปลีย่ นจากผมเป็นผูป้ ระกาศทีม่ ปี ระสบการณ์กว่านี้ เขา ต้องแก้ปัญหาได้ดีกว่าผม เขาต้องมีวิธีการเชื่อมคำพูดที่ดูแล้วไม่ ลนลานแบบผม บอกได้ว่าถ้าเป็นผมตอนนี้ไปทำ ต้องทำได้ดีกว่า ตอนนั้นแน่นอน แล้วจากนั้นคุณนึกอย่างไรถึงย้ายจากช่อง 7 มาช่อง 3 โห เป็นการตัดสินใจทีย่ ากทีส่ ดุ ในชีวติ อีกครัง้ ครับ กับช่อง 3 ผมก็ยังไม่รู้ว่าหมู่หรือจ่า แล้วอยู่ช่อง 7 ผมก็แฮปปี้ดี เวลาแอร์ไทม์ ของผมก็เยอะ ทุกอย่างมันดี แต่พอมาคุยกับช่อง 3 ซึง่ เขามาทาบทาม ผมหลายครั้งแล้ว แต่ยังไม่สรุปอะไร จนมาครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็น หนึ่งโอกาสที่จะได้พัฒนาการทำงาน โอเค เขามีรายการน่าสนใจ สองรายการที่ผมจะได้ทำ และเป็นรายการหลักของช่องด้วย มัน เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยม และจะได้รู้จักทีมงานใหม่ๆ พัฒนาศักยภาพ ตัวเอง ผมคิดหนักมาก คิดนานเป็นเดือน จนทางช่อง 3 เร่ง ผมเลย ปรึกษาผู้ใหญ่หลายท่าน จนนำมาสู่การตัดสินใจ อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการตัดสินใจครั้งนี ้ สิ่งที่ยากที่สุดของการย้ายครั้งนี้คือ เราจะก้าวข้ามคำว่า ‘อกตัญญู’ ไปได้อย่างไร งานนี้ไม่เหมือนงานอื่น ถ้างานอื่นคุณได้ เลื่อนตำแหน่ง เงินดีกว่า คุณไปได้เลย ไม่มีใครมองเสียหาย แต่ งานนี้คนมองว่ามันคือสถาบัน และคุณกำลังทรยศ ทั้งที่จริงๆ ถ้าดู เนื้องานมันก็เหมือนงานอื่นๆ นั่นแหละ ผมใช้เวลาคิดหนักกับมันมาก ว่าทำอย่างไรจะก้าวพ้นเรือ่ งนี้ สุดท้ายผมเลยตัง้ ใจกับตัวเองไว้วา่ ไม่วา่ ผมจะย้ายไปทีไ่ หน ทุกคน

ต้องรูว้ า่ ผมมาจากช่อง 7 เครดิตแรกทีผ่ มให้คอื ช่อง 7 เสมอ เพราะ เป็นทีแ่ รกทีอ่ บรมและให้โอกาสผม เพราะฉะนัน้ ผมไม่มที างพูดไม่ดี กับช่อง 7 แน่นอน ผมแค่ย้ายงานและอยากพัฒนาตัวเอง แค่นั้น จริงๆ เราต้องยอมรับว่าคาแร็กเตอร์ขา่ วของสองช่องนีต้ า่ งกันอย่าง ชัดเจน ผมแค่อยากรู้ว่าศักยภาพของผมกับคาแร็กเตอร์นี้ไปด้วย กันได้ไหม แต่เอาเข้าจริงก็ยังมีคนว่าคุณอยู่ดีใช่ไหม มีอยู่แล้ว เขามาพูดตรงๆ เลย ผมเลยรู้สึกมันยิ่งตอกย้ำว่า งานทีวีเราไม่สามารถทำให้ใครเข้าใจเราได้ทั้งหมด งานอะไรก็ตาม นั่นล่ะ แต่ทุกครั้งที่มีใครเข้าใจแบบนี้ ผมก็ยังพยายามอธิบายเขา ทุกครัง้ นะครับ ถ้าถามว่าผมมาเพราะเงินหรือเปล่า เฮ้ย คุณเปลีย่ น งาน เงินมันต้องได้มากกว่าอยูแ่ ล้ว แต่งานผูป้ ระกาศข่าวไม่ใช่ดารา ไม่รู้นะ แต่ผมว่ามันมีอย่างอื่นมากกว่านั้น ผมไม่ได้ค่าตัวมากมาย ขนาดที่คุณคิดเพ้อเจ้อกันไปแล้ว โอ้โฮ ไก่ ภาษิต ได้ค่าตัวล้านห้า ได้เงินเดือนแปดแสน มันเป็นไปไม่ได้ (หัวเราะ) เอาเป็นว่ากับผูใ้ หญ่ ที่มาทาบทาม ผมคุยเรื่องเงินเป็นสเต็ปสุดท้าย ผมยอมรับว่ามีการ คุยเบื้องต้นว่าได้มากกว่าที่เก่า แต่ผมมารู้ตัวเลขชัดๆ จริงๆ คือวัน ที่เซ็นสัญญา อ๋อ ได้เท่านี้ มากกว่าเดิมแต่ไม่มากมายครับ งานทีวี ไม่ใช่เรื่องเงินหรอกครับ ความสำเร็จสำคัญกว่า สมมติคุณได้ค่า ย้ายตัวมาเยอะมาก แต่ย้ายมาแล้วทำหน้าที่ไม่ดี งานมันก็ค่อยๆ น้อยลงเอง ผมคิดแบบนี้นะ การมีคนมาทาบทาม มันน่าปลื้ม คุณปลื้มตัวเองไหม


13

ดีใจครับ บอกได้เลย และรู้สึกขอบคุณ อยากให้คนดูให้โอกาสผม วิจารณ์ได้ คำติก็ดีนะครับ ยังดีกว่าไม่มีใครพูดถึงเรา คุณสนใจความดังไหม ความดังคืออะไร เดินไปไหนแล้วคนซุบซิบกัน อุ๊ย เธอๆ ไก่ ภาษิต เฉยๆ ผมรู้สึกว่าอยากประสบความสำเร็จ และการเป็นผู้ประกาศ ความสำเร็จคือการเป็นที่ยอมรับของคนดู ถ้าคุณนิยามสิ่งนั้นว่าดัง โอเค ผม อยากดัง แต่ผมไม่ได้อยากโดนจำได้ เฮ้ย ไก่ ภาษิต มากรี๊ดๆ ไม่ใช่ กรี๊ดเสร็จ พอถามว่าได้ดูผมบ้างไหมครับ ดูทุกวันเลยค่ะ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ เฮ้ย ไม่ใช่สิ ผมไม่ได้ทำรายการนั้น (หัวเราะ) คุณว่าหน้าตามีส่วนช่วยคุณไหม ถ้าคุณหมายถึงผมดังเพราะหน้าตา เป็นตีข๋ าว ทำให้คนจำได้ ผมรูส้ กึ แค่ว่า (กุมมือแนบอก) โอ ขอบคุณพระเจ้า (หัวเราะ) ขอบคุณที่หน้าตาแบบนี้ แล้วคุณชอบ แต่คุณจะชอบได้ไม่นานหรอก ถ้าหน้าตาแบบนี้อ่านข่าวได้ไม่ดี หน้าตากับบุคลิกมีสว่ นทำให้คณ ุ หยุดดู แต่หลังจากนัน้ สักห้านาทีเป็นส่วนของ เนื้อหาที่จะตรึงคุณไว้ อยากก้าวไปถึงขั้นวิเคราะห์ข่าวไหม แน่นอน มันเป็นพัฒนาการของผูป้ ระกาศข่าว คือทำข่าวด้วยอ่านไปด้วย วันหนึ่งเราต้องสามารถวิเคราะห์ได้ ปัจจุบันผมทำข่าวมาสามปีครึ่งเอง ผมไม่ เคยวิเคราะห์อะไรออกอากาศหรอกครับ นอกจากนั่งตีความเอาเองที่บ้าน

ผมรูส้ กึ ว่าสิง่ ทีผ่ มพยายามอยูต่ อนนี้ คือผมพยายามเล่าข่าวด้วยความ... (คิด) ยากจัง คุณโฆษณาจุดขายคุณมาเลยก็ได้ (หัวเราะ) มันเอาออกมาเป็นคำพูดยากนะ เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ ในหน้าจอนั่นแหละคือสไตล์ผม ถ้าคุณชอบ นั่นล่ะสไตล์ผมเลย คุณไปคิด เอาแล้วกันว่าฟังผมเล่าข่าวแล้วถูกใจหรือเปล่า ผมว่าผมชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นะ แต่ก็อยากให้ให้เวลาผมด้วยนะ ผมยังใหม่กับทีมงานและทุกอย่าง มันเริ่ม ลงตัวแล้ว แต่ผมต้องพัฒนาต่อ การแข่งขันของวงการนี้ค่อนข้างสูง น่าจะมีการเมืองมาเกี่ยว คุณรับมือกับ เรื่องพวกนี้อย่างไร ช่อง 3 ผู้ประกาศข่าวเยอะแยะเลย แต่ผมมาถึง งงมาก เออ ช่อง 3 ไม่มีการเมือง ผมเข้ามาสองเดือนยังไม่เจอเลยนะ แม้ว่าช่อง 3 มีผู้ประกาศ เยอะ แต่ว่าโดยโครงสร้างแล้วแต่ละคนมีพื้นที่ที่ชัดเจนของตัวเอง รับผิดชอบ รายการของตัวเอง เพราะฉะนั้น แต่ละคนจะไม่มีเวลามายุ่งกับคนอื่นหรือมา เล่นการเมืองกับคนอื่นหรอก เพราะเวลาของคุณก็ต้องเอาไปพัฒนารายการ คุณ ผมได้รับโอกาสให้เป็นทั้งผู้ประกาศและเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมของรายการ เรือ่ งเด่นเย็นนี้ เพราะฉะนัน้ ผมต้องคิดอย่างเดียวเลยว่าจะทำอย่างไรให้รายการ มันดี เรตติง้ สูงขึน้ อีก การทำงานมันมีแค่นน้ั เองครับ ผมว่าตรงนีแ้ หละดี เพราะ ทำให้ไม่มีการเมือง สเต็ปต่อไปที่หวังไว้คืออะไร

ขอบคุณที่หน้าตาแบบนี้แล้วคุณชอบ แต่คุณจะชอบได้ไม่นานหรอก ถ้าหน้าตาแบบนี้อ่านข่าวได้ไม่ดี หน้าตากับบุคลิกมีส่วนทำให้คุณหยุดดู แต่หลังจากนั้นสักห้านาทีเป็นส่วนของเนื้อหาที่จะตรึงคุณไว้ เพราะผมถือว่าประสบการณ์ยังน้อย คุณภาพคนข่าวในสายตาคุณ ถ้าให้สรุปง่ายๆ ว่าต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง (คิด) อย่างทีส่ ำคัญทีส่ ดุ เลยนะครับ คุณต้องเป็นคนสนใจข่าวสารบ้าน เมืองมาก ต้องเก็บข้อมูล อ่านข่าว ไม่เบือ่ กับการติดตามข่าว เพราะถ้าเบือ่ เมือ่ ไหร่ คุณอยูก่ บั งานนีไ้ ม่ได้เลย เราต้องอยูก่ บั มันทัง้ วัน คุณต้องอยากรู้ ต้องสนใจจริงๆ ตอนนี้พูดได้ ไหมว่าคุณมีความสุขดีกับช่อง 3 มีความสุขดีครับ การย้ายทีท่ ำงานแรงกดดันมันเยอะนะครับ ทีท่ ำงาน ใหม่ เพื่อนร่วมงานใหม่ รายการใหม่ ส่วนตัวผมแฮปปี้กับทั้งหมดเลย ไม่รู้สึก กดดัน ไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลยหรือ ไม่มีนะ เอ่อ นึกก่อน... ไม่มีนะ แปลว่าธรรมชาติในการทำงานของช่อง 7 กับช่อง 3 คล้ายกัน มันเป็นงานข่าว ผมมองว่าพืน้ ฐานของงานข่าวมันคล้ายกันในกระบวนการครับ เพียงแต่สไตล์อาจจะแตกต่างกัน นี่ผมกำลังคิดคำพูดดีๆ ที่จะไม่ กระทบกับช่อง 7 อยู่ คือเข้าใจใช่ไหมครับ ถ้าผมบอกว่าผมแฮปปีม้ ากเหลือเกิน ทางช่อง 7 เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าแล้วอยู่กับเขาไม่แฮปปี้หรือไง มันจะดูไม่ดี (นิ่งคิด) คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมล่ะ (หัวเราะ) เปลีย่ นคำถามก็ได้ การทีร่ วู้ า่ คุณต้องประกบกับคุณสรยุทธ กดดันไหม เพราะ ฟังแล้วยังกดดันแทน (หัวเราะ) มาก เขาดูโคตรน่ากลัวเลยใช่ไหม ตอนแรกที่ผมได้รู้ ผม ดีใจมากนะ แต่ดีใจแค่สองนาทีก็เริ่มตกใจแล้ว เฮ้ย เราจะรอดไหมเนี่ย เฮ้ย จะโดนอะไรบ้าง เขาจะรับน้องไหม ผมมีความคิดแบบที่ทุกคนคิดเลยครับ แต่พอตอนทำเดโมรายการ ได้เรียนรู้ มาปรับความคิด มานั่งคุยกับพี่ยุทธ ผมว่าเขาเยี่ยมมากเลยนะ เขาเป็นรุ่นพี่ที่แตกต่างจากความคิดที่ทุกคนคิด ข้อครหาต่างๆ เกี่ยวกับคุณสรยุทธไม่เป็นความจริง ไม่เป็นความจริง ผมขอฟันธง ผมรู้สึกดีตั้งแต่วันแรกที่ได้ทำเดโมแล้ว ครับ เพราะคำแนะนำมันพรั่งพรู เออ ลองทำอย่างนี้สิ อย่างนั้นดีไหม เขาไม่ ได้กดขีข่ ม่ เหงผมเลย มันแตกต่างกับความคิดในเบือ้ งต้นแบบหน้ามือเป็นหลัง มือเลย ผมสบายใจ อยากทำงานมาก และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหลังจาก ได้ทำเทปแรกด้วยกัน และถ้าใครได้ดูรายการคงคิดคล้ายๆ ผมนะ ว่าพี่ยุทธ ประคับประคองผม แน่นอน ผมทำงานมาสามปีครึ่ง ประสบการณ์ยังน้อย บางอย่างผมไม่เคี่ยวพอ ผมอยู่ในช่วงของการพัฒนา พี่ยุทธช่วยตรงนี้ตลอด ฟีดแบ็กเทปแรกๆ กับช่อง 3 เป็นอย่างไรบ้าง (คิด) มีถึงน้ำตาอีกไหม (หัวเราะ) ไม่มีแล้ว ผมร้องไห้กับการทำงานน้อยมากนะ แต่มีครั้งนั้น แหละ กลัวถูกไล่ออก (หัวเราะ) ผมอยากจะบอกว่าให้คนดูให้โอกาสแล้วกัน ถ้าอะไรที่ทำแล้วไม่ถูกใจ ตำหนิได้เลย แต่ผมกำลังพยายามเป็นตัวของผม เองให้มากที่สุดเวลานำเสนอ เพราะผมรู้สึกว่าถ้าเราเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่ คนดูที่ชอบก็จะชอบในความเป็นตัวเรา และมันคงอยู่ได้ยาวนานกว่า ถ้างั้นให้พูดถึงสไตล์การเล่าข่าวที่เป็นตัว ไก่ ภาษิต เป็นอย่างไร หืม คำถามยากดีจริงๆ ผมไม่รู้สิ ว่าจะอธิบายตัวผมได้อย่างไร แต่

ไม่บอก (ยิ้ม) ต้องออกอัลบั้มแน่ๆ (หัวเราะ ส่ายหน้า) ผมอยากประสบความสำเร็จในงานข่าว และกว่า จะถึงจุดนั้นผมต้องใช้เวลา คงเอาทีละอย่างก่อน อะไรที่ผมวางเป้าหมายไว้ แบบฟุ้งๆ ก็มีครับ แต่บอกไว้แล้วเดี๋ยวไม่เกิด ไม่บอกดีกว่า เอาให้ชัดเจนก่อน แค่ประสบความสำเร็จกับงานข่าวผมก็ยังต้องสะสมประสบการณ์อีกเยอะ และอีกนาน คุณคิดดูสิ สามปีครึ่งเองนะ มันสั้นมากนะครับ ถ้าเทียบกับบาง ท่าน เขาทำข่าวมาปีที่ยี่สิบแล้ว เราต้องซึมซับจากคนเหล่านี้อีกมาก ขอทำ ตรงนี้ให้สำเร็จก่อน ผมคิดทีละขยักครับ แต่คุณต้องโดนทาบทามบ้างล่ะ เล่นหนังบ้าง เล่นละครบ้าง โห กิจกรรมเหล่านี้ ผมรูส้ กึ ดีใจทุกทีเลยนะ เวลามีคนมาชวน ผมก็แบบ โอ้ว (ทำเสียงหล่อ) จะให้ผมไปเล่นละครหรือครับ ดีใจจริงๆ นะ ขอบคุณมาก จริงๆ แต่งานข่าวมันต้องการเวลาจากผมเยอะ งานหลักของผมตอนนี้คือทำ รายการข่าวให้ช่อง 3 และจัดรายการวิทยุที่เอฟเอ็ม 106.0 นอกนั้นก็เป็น พิธีกรตามงานต่างๆ ซึ่งงานพิธีกรผมรับทำ เพราะมันอาศัยทักษะที่สนับสนุน งานข่าว คือทำให้พูดเก่งขึ้น คิดเร็วขึ้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีขึ้น แต่ถ้าละคร หรือเพลงซึง่ ติดต่อผมเข้ามาแบบงงๆ ผมว่ามันต้องใช้พลังและทุม่ เทกับมันมาก ซึ่งผมยังไม่มีเวลาให้ ขออนุญาตทุ่มเทกับข่าวก่อน วันหนึ่งผมปึ้กกับมันมาก ระดับหนึ่งแล้ว เรื่องอื่นอาจจะค่อยว่ากัน ป่านนั้นผมอาจจะได้เล่นบทพ่อ แล้วก็ได้ ผมก็โอเคนะ (ยิ้ม) เห็นไหมล่ะ พูดทิ้งไว้ก่อน เผื่ออนาคตอะไรก็ไม่ แน่นอน ณ วันนี้ คุณว่าตัวเองประสบความสำเร็จบ้างหรือยัง ยังเลย ผมว่าผมได้รับโอกาสที่ดี ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่าน แต่ผมคง ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอีก และอีกเยอะด้วย แล้วจุดไหนล่ะที่คุณคิดว่าถ้าเดินมาถึงแล้ว ถือว่าสำเร็จ บอกไม่ได้สักที เพราะยังไม่เคยประสบความสำเร็จ ผมคิดแค่ว่าต้อง พัฒนาอีก พัฒนาตลอดไป ขอถามชีวิตส่วนตัวสักหน่อย สมรสหรือยัง (หัวเราะ) ยังครับ เรื่องนี้ผมเศร้านะครับ ผมดีใจมากที่ได้ทำงานที่ตัว เองอยากทำ แล้วพอได้ทำ ผมก็โฟกัสมันมาก ผมเป็นคนโฟกัสอะไรชัดๆ ได้ที ละอย่าง แฟนผมก็เลยทิ้งผมไป ตามสูตรเลยล่ะ แต่ก็โอเค เราก็จะได้ตัดเรื่อง นั้นออกไป แต่เอาเข้าจริงผมก็ตัดไม่ได้สักที คราวนี้เลยโฟกัสงานได้น้อยลง ด้วย เอ้อ เอาเข้าไป แต่ตอนนี้มันผ่านไปแล้วล่ะครับ คนใหม่ล่ะ ไม่มี รออยู่ บอกตรงๆ ว่าอยากมีมากเลยแฟนนะ แต่คุณคงไม่มีเวลาสำหรับเรื่องแบบนี ้ ขออนุญาตพรีเซนต์เลยแล้วกัน ตอนนี้ ไก่ ภาษิต มีเวลามากขึ้นแล้ว นะครับ ตารางการทำงานผมแน่นอน ทุกวันผมมาประชุมตอนบ่ายสองโมง เลิกงานหกโมง หกโมงครึง่ จัดรายการวิทยุทค่ี ลืน่ 106.0 เอสโอเอสหน่วยพิทกั ษ์ ทะเล เป็นรายการเชิงรักษาสิ่งแวดล้อมที่สนุกมาก จัดถึงหนึ่งทุ่ม จากนั้นผม ก็ว่างแล้วครับ


14

GADGET

Canon PowerShot G11

SHOW

Digital Compact จาก Canon กลับมาพร้อมคุณภาพของการบันทึกภาพที่สมจริงกว่าเดิม กับ Canon G11 ที่ภาพลักษณ์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่คุณภาพพั≤นาขึ้นไปอีกขั้นจากตัวเดิม Canon G10 ด้วยความกว้างหน้าเลนส์ 28 มม. สามารถเก็บภาพในมุมกว้างได้อย่างสบายๆ และช่วงซูม ของเลนส์ที่ไกลถึง 140 มม. มาพร้อมกับความละเอียดของภาพ 10 megapixels ที่ให้ความคมชัด และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับหน้าจอความละเอียดสูงด้วยช่อง HDMI รวมไปถึงการพั≤นาให้ใช้ค่า ความไวแสงได้สูงสุดถึง ISO 3200 ทำให้สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้อย่างไม่มีปัญหา อยากเป็นเจ้าของกล้องดิจิตอลขั้นเทพตัวนี้ ก็เตรียมเงินไว้ได้เลยที่ 18,000 บาทถ้วน

DVD

MAGAZINE

HAMBURGER

Touch Original Video Animation

“ผมเป็นแฟนเหนียวแน่น ของ อาดาจิ มิตซึรุ อ่านและ ซือ้ การ์ตนู ของอาจารย์ทกุ เรือ่ ง ทุกเล่ม ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ อาดาจิ จะรูว้ า่ การ์ตนู ของท่าน นั้นเหนือชั้นขนาดไหน แม้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักวัยรุ่น วัยเรียน แต่ก็อ่านสนุก อ่าน แล้วรู้สึกลึกซึ้งกินใจ ล่าสุดผม เพิ่งได้ดูดีวีดีเรื่อง Touch เรื่อง รักสามเส้าของเพือ่ นรัก 3 คน (1 หญิง 2 ชาย) ที่เกี่ยวพันกับ กีÃาเบสบอล แล้วชอบมาก เลยครับ เพราะก่อนดูก็เผื่อใจ ไว้หน่อยๆ ไม่อยากหวังมาก แต่ปรากฏว่าเขาทำได้ดีเชียว ล่ะ คือดูแล้วได้อารมณ์เดียว กับหนังสือ เนิบๆ น้อยๆ ซึมๆ โหวงๆ แต่แฝงความโรแมนติก ไว้เต็มเปีòยม เทียบกับเวอร์ชัน หนังของโตโฮแล้ว ผมว่าแอนิเมชั น เหนื อ กว่ า เยอะครั บ อยากแนะนำให้ดูกัน” เลือกให้โดย : วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการ อำนวยการ นิตยสาร a day BULLETIN

Music Chill Out : Chill Man Show

แฮมฯ เล่มใหม่ประจำเดือนสิงหาคม แม้จะออกช้าไปหน่อยแต่กช็ วั ร์ดว้ ยคุณภาพคับเล่มทีม่ าในธีม All About Ann หน้าปกเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิง แอน ทองประสม พร้อมด้วยแฟชั่นเซตสวยเฉียบภายในเล่ม แถมยังคับคั่งไป ด้วยดาราชือ่ ‘แอน’ อีกมากมายทีต่ บเท้ามาพูดคุยสนุกๆ เช่น ‘แอนนา’ - นาตาชา เปลีย่ นวิถ,ี ‘แอน’ - ธิตมิ า ประทุมทิพย์, ‘แอน’ - อลิชา ไล่ศัตรูไกล ‘แอน’ - นันทนา บุญหลง ‘แอน’ - อังคณา ทิมดี ปิดท้ายที่ชายหนุ่มเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อ ติดในทำเนียบ แอนดี้ เขมพิมุก อีกพาร์ตที่เราว่าเนื้อหาเข้มข้นไม่แพ้กันคือ The Interview ที่ไปพูดคุยในเรื่องชีวิตที่ ผ่านมาทั้งสุขและทุกข์ของนักร้องสาว มาช่า วั≤นพานิช ปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์ดีๆ ที่นานๆ ทีจะได้อ่าน กับทั้ง ชีวิตที่ต้องสู้ของผู้หญิงที่ชื่อ ปรียานุช ปานประดับ

ฉลองที่เงินเดือนออก และส่งท้าย เดือนสิงหาคมที่ทำเอาคุณชุ่มฉ่ำด้วย สายฝน ด้วยการชวนผองเพือ่ นไปนัง่ เล่น ชิลล์ๆ ที่ร้าน ‘นั่งเล่น’ แถวเอกมัย ใน เย็นวันที่ 30 นี้กันดีกว่า เพราะคุณจะ ได้ชลิ ล์จริงๆ กับมินคิ อนเสิรต์ Chill Man Show ที่จัดโดยคลื่น Chill FM 89 เปิด โอกาสให้ 2 ดีเจหนุ่ม เบล สุพล และ ว่าน ธนกฤต กระโดดออกจากห้องส่ง มาเล่นดนตรีสดๆ ให้คุณได้ฟังกันแบบ สบายๆ (และฟรีๆ) สมชือ่ คลืน่ และสถานทีจ่ ดั งาน และกับคอนเซ็ปต์ของคอนเสิรต์ ที่ว่า ‘2 หนุ่ม 2 นิสัย ผู้ชายปากไม่ดี กับผูช้ ายขีเ้ อาใจ’ เชือ่ ขนมกินได้เลยว่า สาวๆ จะต้องขำกลิง้ ไปกับมุกเจ็บๆ คันๆ ของนายว่าน ต่อด้วยเสียงนุ่มๆ ของ หนุ่มเบลที่มาจะมาเอาใจสาวๆ เป็น การตบท้ายค่ำคืนแห่งความชิลล์

MOVIE

Ricky / Orphan

แค่เห็นชื่อ Francois Ozon ผู้กำกับที่พ็อพที่สุดในวงการหนังอาร์ต ก็รู้ได้เลยว่าคนดูจะต้องพบกับ ‘ความไม่ ธรรมดา’ ของ Ricky ซึ่งก็เป็นไปตามคาด เพราะ Ozon ทำหนังเรื่องนี้ออกมาได้ทั้งระทึกและชวนเหวอจริงๆ กับ พล็อตหนังที่เปิดเรื่องราวกับนิยายชวนฝันของชาย-หญิงคู่หนึ่งที่ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน จนกระทั่งพวกเขา ให้กำเนิดลูกชายที่ชื่อ ริกกี้ ที่สามารถเอาตัวเองขึ้นไปนั่งเล่นอยู่บนหลังตู้ที่สูงเกือบ 3 เมตร ทั้งที่ยังเดินหรือคลาน ไม่ได้ รวมทัง้ ร่องรอยปริศนาลึกลับ น่าประหลาดใจ อีกหลายอย่างทีจ่ ะเฉลยได้กต็ อ่ เมือ่ คุณไปดูดว้ ยตัวเอง ขอแถม อีกเรื่องกับหนังเด็กสั่นประสาทอย่าง Orphan เด็กหญิงกำพร้าผู้น่าสงสารที่แอบแฝงความน่าสะพรึงไว้มากมาย เนื้อเรื่องชวนระทึกขวัญคล้ายคลึงกับ The Sixth Sense ผสม The Omen แต่เรารับรองว่าตอนจบของเรื่องนี้จะ ทำเอาคุณอึง้ ตะลึง ค้าง ได้มากกว่าการเป็นแค่หนังเด็กเห็นผี เด็กผี และผีเด็ก อย่างแน่นอน เรือ่ งแรกดูได้ทเ่ี ดียว ณ เฮาส์ อาร์ซีเอ ส่วนสาวน้อย Orphan นั้นกรุณาเช็กรอบให้ดีที่ลิโด้ สยามสแควร์

SWEET

Miss Mamon

ในยุคที่ผู้หญิงไร้ไขมันครองใจชายไทยส่วนใหญ่ของประเทศ การสวาปามกินเค้กหวานๆ มันๆ ของผู้หญิง เป็นอะไรที่ต้องข่มใจ แต่สำหรับใครที่ไม่อาจห้ามใจได้ เราขอแนะนำให้คุณวิ่งไปที่ Miss Mamon ร้านขนมเค้ก เนือ้ นุม่ ทีไ่ ม่หวานเลีย่ นจนเกินไป และด้วยรูปแบบทีท่ ำเป็นคัพเค้ก ปริมาณการรับประทานในแต่ละครัง้ จึงไม่ทำให้ เกิดความกังวลว่าจะอ้วน มาม่อนของที่ร้านมีให้เลือก 3 เนื้อ วานิลลา ใบเตย (เราชอบและเชียร์เนื้อนี้มากที่สุด) และกาแฟ มีให้คุณเลือกกินถึง 9 หน้า ได้แก่ ชีส ฝอยทอง ช็อกโกแลตชิพ ลูกเกด งาดำ ผลไม้รวม หมูหย็อง น้ำพริกเผา หมูหย็องมายองเนส และมะพร้าว นอกจากนี้ใครที่อยากจะซื้อมาม่อนไปฝากย่า ยาย หรือแฟนที่ กำลังลดน้ำหนัก Miss Mamon ยังมีมาม่อนสูตรไร้น้ำตาลให้เลือกถึง 4 หน้า คือ ชีส ส้มซันคิสต์ ลูกเกดทอง และ ธัญพืช อีกด้วย ร้านขนมเค้ก Miss Mamon มี 5 สาขาทัว่ กรุงเทพฯ และบริการจัดส่งทัง้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณ±ล โทร.สั่งได้ที่เบอร์เดียว 0-2938-5529 ในราคากล่องละ 150 บาท (6 ชิ้น) 225 บาท (9 ชิ้น) และ 300 บาท (12 ชิ้น)


15

RESORT

Sukhothai Heritage Resort

ย้ายจากรีสอร์ตแถวๆ ชายหาดและบนยอดดอยมาละแวกใกล้ๆ กรุงเทพฯ บ้าง กับ Sukhothai Heritage Resort ที่แค่คิดอยากจะพักผ่อนก็สามารถ เดินทางมาได้งา่ ยดาย และคุณก็จะได้พบกับรีสอร์ตสวย บรรยากาศสงบ และอากาศทีส่ ดชืน่ จากทุง่ นาและสวนพฤกษาทีร่ ายล้อมอยูร่ อบบริเวณ ห้องพัก แต่ละห้องให้ความเป็นส่วนตัวและผ่อนคลายด้วยการออกแบบในสไตล์ไทยแท้ ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์ผ้าไหม ทั้งโซฟา เตียง และหมอน ที่มอบอารมณ์ หรูหราให้ผเู้ ข้าพัก สำหรับใครทีไ่ ปเป็นคู ่ ขอแนะนำให้อย่าพลาดการเดินเล่นรอบๆ รีสอร์ตในช่วงทีพ่ ระอาทิตย์ตก เพราะแสงอาทิตย์อสั ดงยามต้องสะท้อน สระน้ำที่ตั้งอยู่กลางรีสอร์ตนั้นสวยเหลือใจ และโรแมนติกเหลือเกิน และสำหรับคนไฮเปอร์ที่ไม่ชอบการนั่งๆ นอนๆ อยู่บนเตียงคิงไซซ์ ทางรีสอร์ตก็ยังมี กิจกรรมทางธรรมชาติให้สนุกกันอีกมากมาย ใครสนใจเข้าพัก แนะนำให้คลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sukhothaiheritage.com

COLLECTION

BOOK

MINI 50th Anniversary Collection

ครบ 50 ปีแล้ว สำหรับมินิรถเล็กที่ดีไซน์ไม่เล็กตาม และเพื่อตอกย้ำความคลาสสิกที่รถยี่ห้อไหนก็เทียบไม่ได้ รวมทัง้ เพือ่ เอาใจมิตรรักแฟนพันธุแ์ ท้ มินจิ งึ ได้คลอดคอลเล็กชันฉลองครบครึง่ ศตวรรษด้วยข้าวของเก๋ๆ ทีพ่ ลาดไม่ได้ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นสายคล้องโทรศัพท์มือถือ รองเท้าผ้าใบ (โอนิสึกะ ไทเกอร์) เสื้อยืด แจ๊กเก็ต และ กระเป๋าสะพายของคุณผูห้ ญิง แต่เมือ่ สแกนตาดูแล้ว ของทีเ่ ราถูกใจทีส่ ดุ คงเป็นแว่นกันแดดเท่ๆ ทีค่ าดลายธงอังกฤษ ตรงขาแว่นด้านในนัน่ แหละ นอกจาก accessory ทีค่ อ่ นไปทางแฟชัน่ แล้ว มินยิ งั จับเอาข้าวของทีเ่ ราใช้ในชีวติ ประจำวัน มาใส่ดเี ทลความคลาสสิกในแบบของเขาลงไปด้วย อย่าง ตูเ้ ย็น MINI Urban Chill Box ของทุกชิน้ ล้วนแปะโลโก้มนิ ิ 50 ปี ให้รู้กันไปเลยว่าทำมาเพื่อฉลองวันเกิดจริงๆ ใครสนใจสามารถสำรวจราคาและสั่งซื้อได้ที่ www.mini.co.th

COSMETIC

M.A.C Graphic Garden (Limited Edition)

“คงยังไม่สายที่จะแนะนำเครื่องสำอางสำหรับต้อนรับ เดือนแห่งวันแม่ กับ M.A.C Graphic Garden (Limited Edition) ทีน่ อกจากเราจะได้มอบดอกไม้สวยๆ (ลายกราฟิกจากกระเป๋า ผ้า) ให้คณ ุ แม่แล้ว ยังถือเป็นการมอบความสวยงามให้คณ ุ แม่ ของเราได้ด้วย จากเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋าที่ มีให้เลือก 2 ลาย ดอกกุหลาบ และดอกป๊อปปี้ โทนสีขาวดำ ที่มาพร้อมกับเครื่องสำอาง 3 เซต ให้เลือก ได้แก่ Lip Bag Set ลิปสติก 2 สี และลิปกลอสอีก 1 สี, Eye Shadow Set 6 สี อายแชโดว์ในคอมแพ็กเมทัลลิก และ Brush Set 5 แปรงแต่งหน้าคุณภาพดี ลูกๆ คนไหนอยากซื้อของขวัญ ให้คุณแม่ อย่าลืมนึกถึง M.A.C Graphic Garden (Limited Edition) ที่หนิงเลือกให้นะคะ” เลือกให้โดย : ศรัยฉัตร จีระแพทย์ พิธกี ร และเจ้าของร้านเสือ้ ผ้า Charlotte’s Maternity

วิชาห้าสิบเล่ม เกวียน

ขออนุญาตหยิบยกข้อความที่ ปรากฏอยู่บนปกหลังหนังสือเล่ม ล่าสุดของ สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนหญิงที่โดดเด่นที่สุดคน หนึ่งในยุคโพสต์โมเดิร์นที่ว่า ‘ถ้า ท่านมีเวลาสำหรับอ่านหนังสือได้ เพียงเล่มเดียวในปีนี้ ท่านควรอ่าน หนังสือเล่มนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนได้ ศึกษาวิชาดีๆ 50 เล่มเกวียน’ มา เป็ น คำแนะนำให้ ค ุ ณ ไปหาซื ้ อ ‘วิชาห้าสิบเล่มเกวียน’ มาอ่าน เพราะภายในเล่มบรรจุหนังสือ 50 เล่ม ที่ผ่านการอ่าน การเข้าใจ การย่อย และการตกผลึกแล้วของ สฤณี ม าถ่ า ยทอดให้ ค ุ ณ เห็ น ถึ ง ประสบการณ์ต่างๆ ความเชื่อของ สังคม วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา วิธีการ มองโลก วิธกี ารบริหารเวลาในชีวติ แง่คิดในการทำธุรกิจ รวมไปถึงวิธี การล่าความฝันของคนเรา จาก หนังสือดีๆ ระดับเบสต์เซลเลอร์ อาทิ The Last Lecture ของ Randy Pausch, Creating a World Without Poverty ของ Muhammad Yunus เป็นต้น ราคา 200 บาท แลกกับ การได้อ่านหนังสือถึง 50 เล่ม คุ้ม กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว

GIVE

ร่วมสนับสนุนกองทุนนม

ด้วยสถานการณ์สงั คมในปัจจุบนั ทีม่ เี ด็กกว่า 40,000 คน ติดเชือ้ เอชไอวีระหว่างอยูใ่ นครรภ์ และยังมีเด็กอีกกว่า 200,000 คน ทีพ่ อ่ แม่จากไปด้วยโรคเอดส์ และทิ้งให้พวกเขาต้องเผชิญโลกเพียงลำพัง ‘กองทุนนม’ ของมูลนิธิรักษ์ไทยจึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือแม่ที่ติดเชื้อเอดส์และขาดทุนทรัพย์ในการซือ้ นมผงทดแทนนมแม่สำหรับลูก เพือ่ ป้องกันการแพร่เชือ้ ร้ายจากแม่สลู่ กู รวมทัง้ ช่วยเหลือและดูแลเด็กเล็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ต้องเป็นกำพร้าจากการทีพ่ อ่ แม่ต้อง จากไปเพราะติดเชื้อเอชไอวี ใครที่อ่านจุดประสงค์ของโครงการฯ แล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ก็ติดต่อเพื่อบริจาคเงินไปได้เลยที่มูลนิธิ รักษ์ไทย 185 ซอยประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทร. 0-2265-6837-40 หรือ www.raksthai.org

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวัน ศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique • ไล-บรา-รี่ • A Big Seat • Stufe • au bon pain • Coffee Beans by Dao NEW • อัลล์ มาฮ์จิส NEW • Daddy Dough NEW • Chaho NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • The Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • California WOW Xperience • Karmakamet • Health Land Spa & Massage +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


สงถึงบานทุกสัปดาห!

หยิบไมเคยได แยงไมเคยทัน จะไมใชปญหาอีกตอไป a day BULLETIN ฟรีกอบปสุดฮอตของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ เปดรับสมัครสมาชิกรายป สงตรงถึงบานคุณทุกสัปดาหตามเสียงเรียกรองแลว ในราคาถูกเหลือเชือ่ เพียงแคปล ะ 800 บาท (52 ฉบับ)

สมัครดวนที่ โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4806 สมัครวันนี้ รับกระเปาผา a day BULLETIN (ขนาด 10 X 13.5 นิ้ว) จัดทำจำนวนจำกัด ฟรี 1 ใบ!


CALENDAR

22

28 AUGUST - 3 SEPTEMBER 2009

FRI

MON

TUE

WED

THU

ThaiDocs 2009 Short Documentary Award Thailand

แม่ลกู ผูกพัน ห่างไกล มะเร็งปากมดลูก

พรหมาศ

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 16

ขอเชิญนิสติ นักศึกษา ส่งหนังสั้นความยาวไม่ เกิน 4 นาที เข้าร่วม ประกวดในหัวข้อ ‘ลดโลก ร้อน เริ่มก่อนที่ตัวเรา’ กับโครงการ ThaiDocs 2009 Short Documentary Award Thailand สมัคร และส่งโครงร่างเป็นภาษา ไทยความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ได้ทาง www.thaipbs.or.th/ ThaiDocs ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 กันยายน 2552

คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ จัด โครงการ ‘แม่ลูกผูกพัน ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก’ ขอมอบแพ็ ก เกจวั ค ซี น ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ ์ Gardasil ราคา 7,800 บาท (ยังไม่ รวมค่าแพทย์) สำหรับ คุณแม่ และคุณสาวน้อย รับฟรี! คูปองตรวจมะเร็ง ปากมดลูก Pap Test มูลค่า 1,600 บาท (ไม่รวม ค่าแพทย์และค่าบริการ ผูป้ ว่ ยนอก) ตลอดเดือน กันยายนนี้

นิทรรศการการ แสดงโขนชุด ‘พรหมาศ’ แบบเต็มรูปแบบ โดยแบ่ง ตามเนื้อหา เช่น ประวัติ ความเป็ น มาของโขน, นิ ท รรศการทางดนตรี , ฉากจำลองท้องพระโรง, ฉากโรงพิธ,ี แบบสร้างฉาก, เครื่องสูง, พัสตราภรณ์, หุน่ ตัวละครเอก, หัวโขน พร้ อ มการสาธิ ต การทำ หัวโขน ฯลฯ วันนี้ถึง 11 ตุลาคม 2552 ณ ชั้น 8 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร

เรียนรู้ผ่านเลนส์

หวนสู่ความรื่นรมย์ สู่การพักผ่อนที่ท่านคิดถึงคนึงหา กับงานท่องเที่ยวสุดปรารถนาแห่งปี ‘ไทยเทีย่ วไทย ครัง้ ที ่ 16’ พรั ่ ง พร้ อ มด้ ว ยที ่ พ ั ก ที ่ เที่ยวราคาสุดคุ้มทั่วไทย และต่างประเทศ วันนี้ ถึง 6 กันยายน 2552 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติสิริกิติ์ (จัดควบงาน เที่ยวทั่วโลก 2009)

อุ ท ยานการเรี ย นรู ้ TK Park ขอชวนคุณมา นัง่ ดูหนัง กับภาพยนตร์ใน แบบฉบับ Wonder Woman ที่จะเปิดมุมมองของคุณ ให้ เ ห็ น ความมหั ศ จรรย์ ของเพศหญิง ทัง้ ในแง่มมุ ของความเป็นแม่ ผู้นำ แรงบันดาลใจ ผู้ให้ นัก ต่อสู้ และอีกหลากหลาย มิตทิ ค่ี ณ ุ อาจไม่เคยสัมผัส มาก่อน วันนีน้ ำเสนอเรือ่ ง Legally Blonde เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ มินิเธียเตอร์ 1 อุทยาน การเรียนรู ้ TK Park

29 30 SAT

SUN

ความเงียบ... ในเพลงกล่อม

อาหรับราตรี

ร่ ว มเรี ย นรู ้ ป ระวั ต ิ ศาสตร์ชาวเปอร์เซีย สนุก กั บ กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ‘หุ่นละครโรงเล็ก’ ในรูป แบบละครนิทานหุ ่ น เงา หรื อ หุ ่ น มื อ จากคณะ ละครมะขามป้อม ร่วม แลกเปลี่ยนจินตนาการ กับผูแ้ สดงจากวรรณกรรม อันโด่งดัง เรื่อง ‘อาหรับ ราตรี’ หรือ ‘พันหนึง่ ราตรี’ วันนีถ้ งึ 6 กันยายน 2552 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ณ มิวเซียมสยาม พิพธิ ภัณฑ์ การเรียนรู้ (ท่าเตียน)

จากผลงานบทกวี โดย 2 กวี เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ มาเป็นนิทรรศการศิลปะ โดย 7 ศิลปิน ประกอบ ด้วย อังคาร กัลยาณพงศ์, ช่วง มูลพินจิ , นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, สุโรจนา เศรษฐบุตร, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ และ มณเฑียร บุญมา ทีน่ ำเสนอผลงาน ในนิยามของคำว่า ‘แม่’ และ ‘ผู้หญิง’ ถ่ายทอด ผ ่ า น ง า น จ ิ ต ร ก ร ร ม ประติมากรรม ศิลปะ การจัดวาง วันนี้ถึง 11 ตุลาคม 2552 ณ ชั้น 7 หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานคร

01 ดีแทค จำหน่ายสายรัดข้อมือ มอบรายได้ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช

โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค เป็นหนึ่งองค์กรที่เข้าร่วมทำโครงการ ‘ร้อยรัด ดวงใจ ถวายสังฆราชา ครบ 8 รอบ 96 พรรษา’ มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากการจัดกิจกรรมเพื่อจำหน่าย ‘สายรัดข้อมือมหามงคล สมเด็จพระสังฆราช’ เพือ่ นำเงินรายได้ถวายแด่ทา่ นเจ้าคุณราชรัตนมงคล ผูช้ ว่ ยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สมทบทุนในการจัดพิมพ์หนังสือพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการ แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่วัดและสถานศึกษาทั่วประเทศ

02

วัน ทู โก ประกาศผลรางวัลวาดภาพ แพนด้าน้อย

คุณ มนัสนันท์ ตันติประสงค์ชัย ที่ ปรึกษาฝ่ายการตลาด วัน ทู โก โดย สายการบิน โอเรียนท์ ไทย มอบรางวัลแก่เยาวชน ไทยผู ้ ช นะการประกวดวาดภาพระบายสี แพนด้าน้อยในหัวเรื่อง ‘แต้มสีสัน สู่ขวัญ แพนด้าน้อย’ ทั้งในระดับประถมศึกษาต้น และปลาย รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล การมอบ รางวัลจัดขึ้น ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสาร วัน ทู โก สำนักงานท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

03 ไซเบอร์ดิกฯ เปิดตัว CyberDict 12

‘ไซเบอร์ดกิ ฯ’ ผูน้ ำตลาดพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เดิน เครือ่ งบุกตลาดไฮเอ็นด์ ล่าสุดเปิดตัวสินค้าใหม่ ‘CyberDict 12’ ทีม่ าพร้อมกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยี, เนือ้ หาพจนานุกรม ทีส่ มบูรณ์แบบ, สือ่ การเรียนรูม้ ลั ติมเี ดียทีท่ นั สมัย และระบบ การออกเสียงด้วยเสียงมนุษย์จริงเจ้าของภาษา ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยรูปลักษณ์สไตล์โมเดิร์น ดีไซน์สวย สะดุดตา

04 รมย์รวินท์ คลินิก อัพเดตนวัตกรรมสารเติมเต็ม รุ่นใหม่

แพทย์หญิง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้อำนวยการ รมย์รวินท์ คลินิก ให้การต้อนรับ Dr. Andrew Tuan – Anh Le ศัลยแพทย์ความงามชือ่ ดังจากออสเตรเลีย ในโอกาสมาบรรยาย เรื่อง ‘สารเติมเต็มรุ่นใหม่เพื่อคืนความอ่อนเยาว์ของผิวหน้า’ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

05 จีอี มันนี่ ประเทศไทย ส่งแคมเปญ My Card My MV by First Choice

First Choice จัดแคมเปญ ให้ ผู ้ บ ริ โ ภคส่ ง ภาพถ่ า ย ครอบครั ว สุ ด ประทั บ ใจเข้ า ร่วมประกวดเป็น 1 ใน 10 ครอบครัวที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในมิวสิกวิดโี อเพลงใหม่ลา่ สุด ‘ภาพประทับใจ’ ทีแ่ ต่งเนือ้ ร้อง และทำนองโดย บอย โกสิยพงษ์ และขับร้องโดย ‘แสตมป์’ - อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข ผ่าน ทาง www.firstchoice.co.th/ mycardmymv และศูนย์บริการ เฟิร์สช้อยส์ทุกสาขา หรือส่ง ทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2552 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2345-6789 หรือ www. firstchoice.co.th


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


6 เดือน กว่า 100 มาตรการ หลายลานความสุข 6 เดือนที่ผ่านมา คือระยะเวลาที่รัฐบาลชุดปจจุบันเขามาบริหารประเทศ ภายใตปญหาที่รุมเรา และหลากหลายวิกฤตที่รอการแกไข จนถึงวันนี้ จากนโยบายบนแผ่นกระดาษที่เคยไดแถลงไวต่อรัฐสภา ไดกลายมาเปนโครงการที่เกิดขึ้นจริง ทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ป การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผูสูงอายุเพื่อ สรางหลักประกันรายไดใหแก่ผูสูงอายุ โครงการไทยเขมแข็ง การรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร เพื่อประกันรายไดของเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บาน (อสม. เชิงรุก) โครงการเศรษฐกิจสรางสรรค รวมถึงอีกหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากจะสะทอน ใหเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะแกไขปญหา และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแลว ยังสอดคลองกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรี นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยกล่าวไวว่า “ความสุขของคนไทย คือเปาหมายของรัฐบาล” อีกดวย และเปาหมายต่อไปนีน้ า่ จะเปนสิง่ ทีย่ นื ยันเจตนารมณดงั กล่าวไดอย่าง ชัดเจน

01

ฟรี 15 ป

เรียน

02

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส ทางการศึกษาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม และทัว่ ถึง โครงการเรียนฟรี 15 ปี จึงเกิดขึน้ ด้วยงบประมาณกว่า 19 ล้านบาท จึงทำให้ นักเรียนกว่า 12 ล้านคน ได้เรียนฟรีอย่าง แท้จริงตัง้ แต่ระดับอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 5 รายการ ทัง้ ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่า เครือ่ งแบบนักเรียน รวมถึงอุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของนักเรียนบาง ส่วนสมัครใจที่จะสละสิทธิÏเงินค่าเครื่องแบบ นักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพือ่ ให้กระทรวง ศึกษาธิการนำเงินส่วนนี้ไปพัฒนาโรงเรียนที่ ด้อยโอกาสในถิน่ ทุรกันดาร ซึง่ เป็นการสะท้อน ถึงความเอือ้ อาทร และการแบ่งปันกันระหว่าง คนในสังคมไทย และเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก การเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้กับนักเรียนใน ระยะยาวด้วย

เบี้ยยังชีพ เพื่อผู้สูงอายุ

เพื่อตอบแทนการทำงานหนักมา ตลอดชีวิตให้กับผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ การช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สงู อายุเพื่อสร้าง หลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุจึงเกิด ขึน้ ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพือ่ จ่ายเงิน ค่าเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศที่ มีอายุ 60 ปีขน้ึ ไป คนละ 500 บาทต่อเดือน จากการเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มี ความประสงค์จะขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ พบว่า มีผสู้ งู อายุทว่ั ประเทศมาขึน้ ทะเบียน กว่า 3.5 ล้านคน ซึง่ นอกจากจะมุง่ หวังให้ ผู้สูงอายุเกือบ 6 ล้านคนทั่วประเทศ ได้มี หลักประกันรายได้ และมีความมั่นคงใน การดำเนินชีวิตมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการ กระตุ ้ น การใช้ จ ่ า ยภายในประเทศเพื ่ อ แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย


การรักษา เสถียรภาพ

แผนปฏิบัติการ

ราคาสินค้า เกษตร

‘ไทยเข้มแข็ง 2555’ 03 จากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยได้ ร ั บ ผลกระทบรุ น แรง ทำให้การผลิต การส่งออก และการใช้จ่ายของ ภาคเอกชนหดตัวลงมาก รัฐบาลต้องออกมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 แต่สถานการณ์ใน อนาคตมีความไม่แน่นอนสูง เพราะขึ้นอยู่กับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ดังนั้น รัฐบาลจึง จัดทำ ‘แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555’ ซึ่ง จะเป็ น โครงการลงทุ น ภายใต้ แ ผนฟื ้ น ฟู เศรษฐกิจระยะที่ 2 เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิม่ การจ้างงานอย่างต่อเนือ่ งผ่านการลงทุน ของรัฐควบคู่ไปกับการสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันในระยะยาว เช่น โครงการขนส่ง / Logistic จำนวน 571,523 ล้านบาท ที่จะช่วย ลดต้นทุนการขนส่ง (Logistic Cost) จากปัจจุบนั ที่สูงถึงร้อยละ 19 ของ GDP โครงการด้าน ทรัพยากรน้ำและการเกษตร จำนวน 238,515 ล้านบาท ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรให้แก่เกษตรกร โครงการด้านการ ศึกษา จำนวน 137,975 ล้านบาท จะช่วยยก

04

ระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคน ไทย โครงการสาธารณสุข จำนวน 99,399 ล้าน บาท ที่จะช่วยปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข ทีม่ มี าตรฐานสูงสำหรับคนไทย โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว จำนวน 18,537 ล้านบาท ซึง่ จะช่วยเพิม่ รายได้จากการท่องเทีย่ ว โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวย ความสะดวกให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว รวมถึงโครงการ ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และการจ้างงาน ได้ในทันที ได้แก่ โครงการลงทุนขนาดกลาง และขนาดเล็ ก ที ่ ม ี ก ารลงทุ น กระจายไปทั ่ ว ประเทศ และมีการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็ว เช่น โครงการลงทุนด้านแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ขนาดเล็ก โครงการก่อสร้างถนนในชนบท โครงการ ก่อสร้างโรงเรียน โครงการก่อสร้างสถานีอนามัย ขนาดเล็กในชนบท ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงวิสยั ทัศน์ ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เป็น อย่างดี

โครงการส่งเสริม

05

อสม. เชิงรุก

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ อสม. หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมูบ่ า้ น ในการปฏิบตั งิ านอย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงได้จัดให้มี สวัสดิการค่าตอบแทน (ค่าป่วยการ) แก่ อสม. ทั่วประเทศจำนวนเกือบ 1 ล้าน คน ในอัตราคนละ 600 บาทต่อเดือน เพราะ อสม. ถือเป็นกำลังสำคัญในการ ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และ การปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหา สุขภาพ และโรคที่เกิดขึ้นในชุมชนให้กับ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ที่สุด

เนื่องจากเกษตรกรถือเป็นอาชีพหลัก ของคนไทย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการ รักษาระดับรายได้ของเกษตรกร โดยเฉพาะ การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ด้วย มาตรการต่างๆ เช่น การแทรกแซงราคาน้ำมัน ปาล์ม การแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง การ แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเปิดจุด รับจำนำข้าวเปลือกนาปี การรับจำนำข้าวเปลือก นาปรัง การแก้ไขปัญหานมดิบล้นตลาดด้วย การรับซื้อและขยายกลุ่มเป้าหมายนักเรียนใน โครงการนมโรงเรียน การสนับสนุนสถาบัน เกษตรกรแปรรูปยางเพือ่ เพิม่ มูลค่าแก้ไขปัญหา ราคายางพาราตกต่ำ และเพื่อเป็นการแก้ไข ข้อจำกัดของการรับจำนำสินค้าเกษตร รัฐบาล จึงเริ่มนำระบบการประกันราคาสินค้าเกษตร มาทดลองใช้ค วบคู่กับ ระบบรับจำนำสิ นค้า เกษตร โดยเริม่ จากการประกันราคาข้าวเปลือก หอมมะลิจำนวน 200,000 ตัน ที่เพาะปลูกใน 8 จังหวัด โดยปีแรกรัฐบาลยังได้ยกเว้นค่าเบี้ย ประกันให้กบั เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี ้ รัฐบาล ยังมีมาตรการสำคัญอืน่ ๆ เช่น การศึกษาเพิม่ เติม แนวทางโครงการประกันภัยข้าวเปลือก และการ จั ด ตั ้ ง คณะกรรมการในระดั บ นโยบายของ สินค้าเกษตรทีส่ ำคัญเพิม่ เติมจากทีม่ อี ยูอ่ กี ด้วย

เศรษฐกิจ

สร้ า งสรรค์

06

(Creative Economy)

ด้วยการแข่งขันในระบบทุนนิยมที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่เฉพาะเงินทุน เครื่องจักร กำลัง และความ สามารถในการผลิตอีกต่อไป รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ในนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีการต่อยอด อุตสาหกรรม และบริการที่สร้างสรรค์ของไทยที่มีการดำเนินการอยู่บ้างแล้ว ให้มีทิศทาง และจริงจังยิ่งขึ้น ด้วยการศึกษาเบื้องต้นเรื่อง ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (สศช.) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) เพื่อใช้เป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลพื้นฐานของ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจ สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อไปในระยะยาว


26

SHOPPING!

พวงกุญแจ ปลั๊กไฟ จาก Loft

ที่ทำน้ำแข็ง ฟอสซิลไดโนเสาร์ จาก Propaganda

ที่คั่นประตู หนูสีเหลือง จาก Loft

ที่วางสบู่ ก้างปลา จาก Loft

ที่ทำน้ำแข็ง หมีขั้วโลก จาก Propaganda

กระดาษโน้ต ในกระป๋องมันฝรั่ง จาก Loft

IDENTIFIED

คนเรามักวาดภาพหรือตัง้ ความหวังไว้กบั ของบางสิง่ หรือคนบางคนเสมอ ไม่ว่าจะด้วยกับรูปลักษณ์หรืออะไรบ้างอย่างที่สิ่งนั้นเป็น อุปมาได้กับสิ่งของ รอบๆ ตัวเรา เมือ่ ปากกาไม่ได้มสี ณ ั ฐานอย่างทีม่ นั ควรจะเป็น หรือถ้าไฟแช็ก ไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบเทรดิชนั นอลทีค่ นุ้ ตา สำหรับบางคนอาจสร้างความตืน่ เต้น และบางคนอาจไม่ประทับใจ ไม่เป็นไร... เพราะมันเป็นเรื่องธรรมดา โทรศัพท์ รูปปาก จาก Loft

นาฬิกาตั้งโต๊ะ ฟิล์ม จาก Loft

มีดปอกผลไม้ โจรสลัด จาก Qconceptstore

ผ้าเช็ด ทำความสะอาด แฮมเบอร์เกอร์ จาก Loft

ไฟแช็ก แครกเกอร์ จาก Loft

ปากกา ไมโครโฟน จาก Loft

นาฬิกา ดัมเบล จาก Loft

WHERE Loft ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี Qconceptstore ที่ชั้น 3 สยามพารากอน Propaganda ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี

ขวดใส่เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ลายดอกไม้ จาก Qconceptstore

ที่ทำความสะอาด เม่น จาก Loft

ที่รองเมาส์ โบว์ลิ่ง จาก Loft


30

HEALTH AND HEART

HEALTH

WHERE ANTIOXIDANTS FOUNDED!

YUMMY & SLEEPY

5

ก่อนที่จะพึ่งพายานอนหลับ เราอยากให้คน ที ่ น อนไม่ ห ลั บ หั น มาเอ็ น จอยอี ต ติ ้ ง กั บ อาหาร อร่อยๆ เหล่านี้เสียก่อน เพราะนอกจากจะมี ความเอร็ดอร่อยแล้ว ยังดีต่อสุขภาพตรงที่ช่วยให้ นอนหลับง่ายขึ้นด้วย กล้วย - ผลไม้ที่เป็นแหล่งสะสมของแมกนีเซียม มีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทำให้รู้สึก ผ่อนคลายสบายตัว อีกทั้งมีฤทธิ์ต่อการหลั่งสาร เซโรโทนินหรือฮอร์โมนควบคุมการนอนหลับ จึง

เชือ่ ว่าทุกคนคงเคยได้ยนิ ชือ่ ของ ‘แอนตีออกซิแดนต์’ สารมหัศจรรย์ทช่ี ว่ ยต่อต้านเซลล์มะเร็ง ชะลอความชราและริ้วรอยเหี่ยวย่นได้ดี ซึ่งมีอยู่ มากในผักและผลไม้ แต่จะเป็นไปได้ไหมในชีวิต ประจำวันอันเร่งรีบที่คุณจะได้รับประทานผักสด และผลไม้เป็นประจำ ในวันใดทีค่ ณ ุ ขาดการบริโภค ผักและผลไม้แล้วละก็ เรายังมีแหล่งอาหารอื่นๆ ที่ อุดมไปด้วยสารมหัศจรรย์ดังกล่าวให้คุณหามากิน ชดเชยกันได้ ดังนี้ 1. สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เช่น น้ำมันองุ่น อุดม ไปด้วยสารแอนตีออกซิแดนต์ที่ให้คุณค่าสูงกว่า วิตามินซีถึง 20 เท่า และมากกว่าสารแอนตีออก- ซิแดนต์ที่อยู่ในวิตามินอีถึง 50 เท่า สามารถ ป้องกันและลดการทำลายเซลล์ภายในร่างกาย จากสารอนุมลู อิสระทีเ่ กิดขึน้ ในร่างกาย โดยเฉพาะ ระบบหลอดเลือด หัวใจ ผิวหนัง และตา ช่วย ชะลอการเสื่อมของผิวพรรณไม่ให้แก่ก่อนวัยอย่าง ตรงจุด โดยควรได้รับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นใน ปริมาณ 20-60 มิลลิกรัมต่อวัน 2. ชาเขียว เป็นแหล่งของสารต้านอนุมลู อิสระประเภท ฟลาโวนอยด์หลายชนิด โดยเฉพาะสาร EGCG ที่มี ฤทธิ์มากกว่าวิตามินอีถึง 20 เท่า สามารถลดอัตรา ทำให้รู้สึกง่วง และนอนหลับสนิทในที่สุด ชาคาโมมายล์ – จิบขณะร้อนๆ ก่อนนอน กลิน่ หอมละมุนของคาโมมายล์จะช่วยลดอาการกระสับกระส่ายหรือตื่นเต้น รวมทั้งช่วยขจัดความเครียด จากการทำงานมาทั้งวัน นมอุน่ ผสมน้ำผึง้ – ด้วยกรดอะมิโนในน้ำผึง้ ทีม่ ผี ล ต่อการผ่อนคลายความเครียดของสมอง ประกอบ กับนมอุน่ ทีจ่ ะไปกระตุน้ ให้สมองหลัง่ สารเซโรโทนิน ทีท่ ำให้รสู้ กึ ง่วง เมือ่ ทัง้ สองประสิทธิภาพมารวมกัน การนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนจะหนีไปไหนเสีย

การเป็นมะเร็งของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็ง ปอด มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร และ มะเร็งตับ นอกจากนีย้ งั ช่วยลดความเป็นพิษจากการ สูบบุหรี่ ปริมาณที่ร่างกายควรได้รับคือ วันละ 3001,000 มิลลิกรัม 3. สารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่ อยู่ในรูปแบบของเครื่องสำอาง ช่วยแก้ปัญหาเรื่อง ฝ้าด้วยการควบคุมการทำงานของกระบวนการ สร้างเม็ดสีให้อยูใ่ นสภาวะทีส่ มดุล และมีประโยชน์ ต่อผิวพรรณ ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื่น เปล่งปลั่ง มีน้ำ มีนวล โดยควรได้รับในปริมาณวันละ 75 มิลลิกรัม 4. โคเอนไซม์คิวเท็น เครื่องดื่มที่มีสารดังกล่าว จะตรงเข้าสร้างพลังงานในระดับเซลล์ให้ทำงานได้ อย่างปกติ เซลล์ที่ต้องการพลังงานสูงและต้องการ โคเอนไซม์คิวเท็นมากเป็นพิเศษ ได้แก่ เซลล์กล้าม เนื้อหัวใจ เซลล์สมอง เพื่อให้มีความตื่นตัว เพิ่ม ทักษะในการจดจำ และผ่อนคลายจากความตึงเครียด ส่วนเซลล์ผวิ หนังต้องการโคเอนไซม์ควิ เท็นเพือ่ ช่วย ฟื้นฟูความสดใส 5. เบต้าแคโรทีน นอกจากแครอตแล้ว สาหร่ายทะเล ยังเป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่เข้มข้น ช่วยบำรุง สายตาและผิวพรรณ ป้องกันการเกิดมะเร็งปอด

มันฝรัง่ (ในปริมาณน้อย) - โดยอาจจะรับประทาน มันบดอุ่นๆ สัก 50 กรัม ซึ่งจะไปกระตุ้นการหลั่ง กรดอะมิโนธรรมชาติในสมองเพื่อเปลี่ยนทริปโตแฟนในมันฝรั่งให้เป็นฮอร์โมนเซโรโทนิน ฮอร์โมน ที่ช่วยควบคุมการนอนหลับ อีกที ข้าวโอ๊ตและอัลมอนด์ – ธัญพืชทัง้ สองชนิดอุดม ไปด้วยกรดอะมิโนที่ช่วยให้นอนหลับสบาย การ ทานซีเรียลผสมอัลมอนด์ชามเล็กๆ ราดด้วยน้ำเชือ่ ม เมเปิลจะทำให้หลับสบาย

ควรรับประทานมะระขีน้ กครัง้ ละไม่ตำ่ กว่า 5 ผล จะเป็นผลดีตอ่ สุขภาพ เพราะมะระขีน้ กมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหาร แก้โรคตับอักเสบ ปวดหัวเข่า ม้ามอักเสบ บำรุงกระดูก แก้รดิ สีดวงทวาร รักษาโรคเบาหวาน แก้หอบหืด แก้บดิ บรรเทาอาการปวดข้ออันเนือ่ งมาจากเกาต์ เป็นยาถ่ายพยาธิ แก้จกุ เสียด แน่นท้อง ขับลม และบำรุงธาตุ

HEART

LOOK GOOD FEELGOOD ต่อไปนี้คือวิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่นอกจาก จะทำให้จิตใจของคุณสงบและมีความสุขแล้ว วิธี ดังกล่าวยังทรงประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอก ทำให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดูดีในสายตาคนอื่นควบคู่ กันไปด้วย 1. อย่าเปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่น คุณ ไม่รู้หรอกว่าคนที่คุณอิจฉานั้นเขาอาจมีความทุกข์ ยิ่งกว่าคุณ จงพอใจและมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมี และสิ่งที่ตัวเองเป็น 2. อย่าคิดทางลบเกีย่ วกับเรือ่ งทีค่ ณ ุ ควบคุมหรือกำหนด ไม่ได้ แทนที่จะมองโลกในแง่ร้าย คุณควรทุ่มเท กำลังและพลังให้กับความคิดทางบวก เพื่อใช้เป็น แรงผลักดันขับเคลื่อนให้ชีวิตก้าวต่อไปได้ในยามที่ ประสบปัญหาหรือพบเจอกับอุปสรรค 3. อย่าทำอะไรเกินกว่ากำลังที่ตัวเองทำได้ การรู้ ว่าขีดจำกัดของตัวเองอยู่ที่ไหน จะช่วยให้คุณรู้จัก ประมาณตนในทุกเรือ่ ง รูจ้ กั เดินทางสายกลาง และ

เป็นคนที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน 4. อย่าเอาจริงเอาจังกับตัวเองมากจนเกินไปนัก เพราะ โลกนี้ไม่มีใครเกิดมาเปอร์เฟ็กต์ไปเสียทุกอย่าง คุณควรประนีประนอมและยอมรับในความเป็นไป ของธรรมชาติในชีวิตที่มีทั้งดีและไม่ดี มีทั้งได้ทั้ง เสีย จะดีกว่า 5. อย่าเสียเวลาและพลังงานอันมีคา่ ของคุณกับเรือ่ ง หยุมหยิมหรือเรือ่ งทีค่ นอืน่ ซุบซิบนินทา เพราะนัน่ คือ ตัวบั่นทอนความสุขให้หมดไปจากชีวิตคุณเร็วขึ้น 6. จงฝันตอนตืน่ มากกว่าตอนหลับ และควรทำความ ฝันนั้นให้เป็นจริงด้วยการลงมือทำ 7. ความรู้สึกอิจฉาริษยาต่อผู้อื่นเป็นเรื่องเสียเวลา และไร้สาระ เพราะถ้าคิดให้ดีคุณก็จะรู้ว่าคุณเองก็ มีทุกอย่างที่คุณจำเป็นต้องมีแล้ว 8. ลืมเรื่องขัดแย้งในอดีตเสีย และอย่าได้เตือนสติ คนรอบข้างของคุณด้วยการขุดคุ้ยฟื้นฝอยความ ผิดพลาดในอดีตของอีกฝ่ายหนึ่งมาพูดเลย เพราะ

มันจะทำลายความสุขในปัจจุบันและอนาคตของ คุณจนป่นปี้ 9. ชีวติ นีส้ น้ั เกินกว่าทีเ่ ราจะไปโกรธเกลียดใคร จงใช้ เวลาที่เหลือนับจากวันนี้ไปด้วยความรักและความ หวังดีทค่ี ณ ุ มีตอ่ ผูอ้ น่ื เพราะในวันหนึง่ คุณจะได้ความ รู้สึกดีๆ นั้นตอบแทนกลับมาไม่รูปแบบใดก็รูปแบบ หนึ่งอย่างแน่นอน 10. ไม่มใี ครกำหนดความสุขของคุณได้นอกจากตัว คุณเอง 11. จงเข้าใจเสียว่าชีวติ คือโรงเรียน คุณมาเพือ่ เรียนรู ้ และปัญหาก็เป็นเพียงข้อสอบเพือ่ ให้คณ ุ ผ่านหลักสูตร นั้นไปได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คุณเรียนรู้ในแต่ละ หลักสูตรต่างหากที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต 13. จงยิ้มและหัวเราะให้มากขึ้นในทุกๆ วัน 14. คุณไม่จำเป็นต้องชนะทุกครัง้ ทีถ่ กเถียงกับคนอืน่ แต่ควรยอมรับว่าคนเราสามารถเห็นแตกต่างกันได้ เป็นปกติ


31

จากการสูบบุหรี่ ช่วยลดการก่อเซลล์มะเร็งที่ ผิวหนัง ซึง่ เบต้าแคโรทีนจากสาหร่ายส่วนใหญ่ มักถูกสกัดให้ออกมาอยูใ่ นรูปของเซรัมบำรุงผิว 6. ลูทนี เป็นสารธรรมชาติ พบได้มากในพืชผัก ที่มีสีเขียวเข้ม เช่น ผักกาดเขียวใบหยิก ผัก ปวยเล้ง ลูทีนจะช่วยป้องกันการเสื่อมของจุด รับภาพและจอประสาทตาได้ดี 7. กรดอัลฟาไลโปอิก สารต้านอนุมูลอิสระ ธรรมชาติ มีบทบาทสำคัญในการช่วยปรับปรุง กระบวนการเผาผลาญน้ำตาลให้เป็นพลังงาน จึงช่วยป้องกันและบรรเทาโรคแทรกซ้อนในผู้ ป่วยเบาหวานได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยต้านการ อักเสบระดับปานกลางของเนือ้ เยือ่ ช่วยลดการ บวมและอาการผิวแดงจากสิว พบได้ในเนือ้ วัว และบร็อกโคลี 8. สารสกัดจากใบแปะก๊วย ช่วยป้องกันความ เสื่อมของเซลล์สมอง บำรุงสุขภาพสมองให้ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิม่ การไหลเวียน ของโลหิต และยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด อุดตันที่สมอง 9. วิตามินซี ป้องกันโรคหวัด และบรรเทาอาการ ภูมิแพ้ ช่วยสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนเพื่อเพิ่ม ความยืดหยุ่นให้กับผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมี ผลต่อฮอร์โมนในสมอง โดยช่วยคลายความ เครียด ความอ่อนเพลีย แก้สภาวะการเป็น หมันในผู้ชาย โดยช่วยเพิ่มความแข็งแรง และ ปริมาณของตัวอสุจิอีกด้วย ปริมาณการรับ ประทานอยู่ที่วันละ 1,000-4,000 มิลลิกรัม 10. วิตามินอี ทั้งในรูปแบบของอาหารและ เครื่องสำอางต่างก็มีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณ ป้องกันโรคหัวใจ และการอุดตันของเส้นเลือด ในหัวใจ ทั้งยังช่วยป้องกันการกลายพันธุ์ของ เซลล์ อ ั น เป็ น สาเหตุ ข องการเกิ ด โรคมะเร็ ง ต่างๆ ปริมาณการบริโภคคือ วันละ 200-400 มิลลิกรัมเท่านัน้ ไม่ควรเกินกว่าทีก่ ำหนด เพราะ อาจทำให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพผิ ว และ ดวงตาได้

THE KITCHEN SALON

ต่อไปนี้ใครที่มีปัญหาเส้นผม ทั้งแตกปลาย มีรังแค ผมร่วง และหนังศีรษะมัน ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินเข้าร้านทำผม บ่อยๆ อีกแล้ว เพราะที่จริงแล้ว ‘ครัว’ ของ คุณเองนั่นแหละที่เป็นแหล่งอาหารผมชั้นดี • ใครทีผ่ มร่วง ให้หาน้ำมันมะกอกมาทาแล้ว นวดให้ทั่วศีรษะประมาณ 2-3 นาที แล้ว ค่อยล้างออกด้วยแชมพู ทำสัปดาห์ละ 2 ครัง้ ไม่เกิน 1 เดือน ผมจะค่อยๆ หยุดร่วง • ใครมีรังแค แนะนำให้นำผลมะคำดีควาย มาทุบพอแหลก ต้มในน้ำเดือด แล้วพักไว้ให้ เย็น จากนั้นนำน้ำที่ได้มาสระผมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง จะป้องกันการเกิดรังแค • ส่วนใครที่มีอาการคันหนังศีรษะ ให้นำวุ้น จากว่านหางจระเข้มาบดประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ หลังสระผมด้วยแชมพู ให้ทาวุ้นว่าน หางจระเข้ให้ทว่ั ทิง้ ไว้ประมาณ 3-5 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด • เมือ่ เหามาเยือน ให้ใช้ใบน้อยหน่า 8-10 ใบ โขลกให้ละเอียดผสมน้ำ ทาผมให้ทว่ั เอาผ้า คลุมทิ้งไว้ 30 นาที แล้วค่อยล้างออกด้วย น้ำสะอาด จากนัน้ สระผมด้วยแชมพูอกี ครัง้ ใครไม่มใี บน้อยหน่า แนะนำให้ใช้ใบสะเดา แก่ๆ แทนได้ วิธีการเหมือนกันเป๊ะ • ใครที่ต้องการลดความมันของหนังศีรษะ หลังสระผมด้วยแชมพู ให้นำใบกะเพรา หรือ น้ำมันจูนเิ ปอร์ มานวดให้ทว่ั หนังศีรษะ แล้ว ล้างออกด้วยน้ำสะอาด • สำหรับปัญหาเส้นผมแห้ง ให้เลือกใช้แชมพู ที่มีสารสกัดจากดอกกล้วยไม้ โสม หรือขิง จะช่ ว ยให้ ผ มแห้ ง เสี ย กลั บ มามี น ้ ำ หนั ก และสปริงตัวสวยอีกครั้ง • การทาเส้นผมด้วยน้ำมันตะไคร้ หรือน้ำมัน มะกอก หลังจากสระผมเสร็จ จะช่วยลด ปัญหาเส้นผมแตกปลายได้

RELATIONSHIP THE EXCELLENT PRESENTATION! ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับการทำงานใด ผ่อนคลายขึ้นด้วย ก็ตาม การพูดหรือนำเสนองานเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่งที่จะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือและดูดีต่อ หน้าคนอืน่ ๆ เพราะการพูดต่อหน้าคนมากมาย เป็นเครื่องวัดความเป็นผู้นำ ความมั่นใจ รวม ทั้งพลังความสามารถที่ออกมาจากตัวคุณ ซึ่ง จะทำให้ผู้ฟังอยากฟังและพร้อมจะคิดตามที่ คุณพูดต่อไป สำคัญที่จุดเริ่มต้น ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ข้อมูล ทีเ่ ตรียมมา ควรเริม่ ต้นทักทายทุกคนในทีป่ ระชุม ด้วยความจริงใจ จากนั้นให้คุณกล่าวว่าวันนี้ จะพูดเรื่องอะไรบ้าง และน่าจะเสร็จภายใน เวลาเท่าไร ทั้งนี้คุณสามารถระบุช่วงเวลาที่ ผู้ฟังสามารถซักถามได้ด้วยเช่นกัน พูดตรงประเด็นชัดเจน เมื่อเข้าสู่เนื้อเรื่อง ใจความสำคัญ คุณควรพูดเนือ้ หาไปตามลำดับ พร้อมแทรกเรื่องราวภายนอกเล็กน้อย เพื่อ ป้องกันความน่าเบื่อ และคุณเองก็จะได้รู้สึก

ภาษากายสำคัญ ท่วงท่าที่คุณเดินออกไปยัง หน้าห้องหรือบนเวทีจะต้องเดินอย่างสง่างาม ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป เพือ่ ให้ดมู น่ั ใจและพร้อม สำหรับการพูด นอกจากนี้ หากไม่รู้ว่าจะ วางมือไว้ทไ่ี หนดี ให้คณ ุ ใช้มอื ให้เป็นประโยชน์ ในการอธิบายสิง่ ทีค่ ณ ุ กำลังพูด หรือถือปากกา ไว้สักด้ามก็ได้ แต่อย่าเอามือล้วงกระเป๋า ไขว้ หลัง หรือยืนตัวตรงแข็งทื่อ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการสบตาผู้ฟัง หรือ eye contact เพราะจะ ทำให้ ท ราบได้ ว ่ า ตอนนี ้ ผู ้ ฟ ั ง รู ้ ส ึ ก อย่ า งไร เข้าใจสิ่งที่คุณพูดหรือไม่ อุปกรณ์ช่วยได้ นอกจากการเตรียมพร้อมตัว เองแล้ว อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรม พาวเวอร์พอยต์ ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะ ช่วยคุณเสนองานได้ราบรื่น และช่วยให้ผู้ฟัง เข้าใจและเห็นภาพในสิ่งที่คุณอธิบายเร็วขึ้น


THE WORDS

33

“Hold a true friend with both your hands.”

“There is no distance on this earth as far away as yesterday.”

-สุภาษิตไนจีเรียน

-Robert Nathan

จงยึดเพื่อนแท้ไว้ด้วยมือ ทั้งสองมือ

ไม่มีระยะทางใดบนโลกใบนี้ที่จะไกล ได้เท่าวันวาน

“People are always asking about the good old days. I say, why don’t you say the good now days?” คนเรามักจะพร่ำรำพันถึงวันก่อนคืนเก่าทีแ่ สนสุข แต่ผมคิดว่า แล้วทำไมไม่มีใครพูดถึงวันนีท้ แี่ สนสุขเลยล่ะ? -Robert M. Young

“You must have been warned against letting the golden hours slip by; but some of them are golden only because we let them slip by.” อาจจะมีคนเตือนไม่ให้คุณทำเวลาดีๆ หลุดมือไป แต่บางครั้งช่วงเวลาดีๆ ก็เกิดจากการที่มันหลุดมือไปนั่นแหละ -James Matthew Barrie

“A loyal friend laughs at your jokes when they’re not so good, and sympathizes with your problems when they’re not so bad.” เพื่อนแท้จะหัวเราะเรื่องขำขันของคุณยามที่เขาอาจไม่ ได้รู้สึกสนุกด้วยนัก และจะเห็นอกเห็นใจในปัญหา ของคุณ ในยามที่เขาเองก็ ไม่ ได้ย่ำแย่อะไรนัก -Arnold H. Glasgow

“Hating people is like burning down your own house to get rid of a rat.” การเกลียดใครสักคน ก็เหมือน เผาบ้านตัวเองเพื่อไล่หนู -Henry Emerson Fosdick

“Reading without reflecting is like eating without digesting.” การอ่านโดยไม่ได้ครุ่นคิด ก็เหมือนการกินโดยไม่ได้ย่อย -Edmund Burke

“Happiness always looks small while you hold it in your hands, but let it go, and you learn at once how big and precious it is.” ความสุขจะดูเล็กน้อยเสมอเมื่อยังอยู่ในกำมือเรา

ต่อเมื่อเราปล่อยมันหลุดมือไปนั่นแหละ เราถึงรู้ ได้ทันที ว่ามันยิ่งใหญ่และมีค่าขนาดไหน -Maxim Gorky

“Life is a rough biography. Memories smooth out the edges.” ชีวิตก็คือชีวประวัติแบบหยาบๆ และ ความทรงจำก็ช่วยตัดขอบให้เรียบ

-Dante G. Roque

“Too often travel, instead of broadening the mind, merely lengthens the conversation.” การเดินทางบ่อยเกินไป แทนที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น กลับเพียงแค่ทำให้มีเรื่องพูดได้ยาวขึ้นเท่านั้นเอง

-Elizabeth Drew

Á“h¢°™¾¢†™°˜“±¤À‡‡±€½¢¶Å¬†‡¢³†¬†‰´¦³”€°™€±¢›‡ŒŸ°¡À˜¬°†€£¨œ¢°Å†½§©¬³”±¤´ ½¶Å¬šŽ³™°”³Ÿ±¢€³‡À˜€±¢–²|ª˜°†–´Å½šr˜ÁšÁ gÁ“h} “การคิดจะทำหนัง ‘ไมแมส’ ขึ้นมาเรื่องหนึ่งนั้น มันก็เหมือนการชูปายที่ไมมีใครเลนดวยดีๆ นี่เอง ผมนะชื่นชมคุณกาลิเลโอเมื่อหลายรอยปกอนจริงๆ ที่แกสลัด ความรูสึกผิดใดๆ แมวาแกจะไมมีพวกเลยก็ตาม”

‡³¢¯ ¯¤³€·¤

ON SHELF

NOW !!!

“สำหรับผม คำวา ‘เปนไปไมได’ บางทีมันก็หมายถึงพื้นที่ที่เรายังไปไมถึง แตก็ไมไดหมายความวาเราจะไมมีวันไปถึงไดเสียหนอย”

˜³—³¦°‘˜k—¢±—¢

“การที่หัวใจของใครคนหนึ่ง-หรือหลายคน-ถูกขับเคลื่อนดวยพละกำลังจากหัวใจของใครอีกคน -หรือหลายคน-จนกระทั่งงานชิ้นนี้สำเร็จเสร็จสิ้นลงได เชนนี้ ดิฉันเรียกมันวา ‘มหัศจรรย’

¿©Ÿ’±½‰±¦k¦³¦°‘˜k€·¤

“การไดรับรู ‘เรื่องราวเบื้องหลัง’ ของอะไรก็ตาม หลายครั้งชวยทำใหเราไดชื่นชมกับผลสำเร็จของมันอยางมีอรรถรสมากขึ้น”

Ÿ¸ ³‰±¡™·Œ©³˜©·

ADB 21AUG09.indd 2

8/13/09 4:48:51 PM


34

WE NEED THE เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ภาพ : ศุภชัย เพ็ชรี่

นิติพัฒน์ สุขสวย หนึ่งในผู้ก่อตั้ง a day TV ที่มีรายการ หนึ่งวันเดียวกัน ทางทีวีไทย และ รายการล่าสุด The Idol ทางโมเดิรน์ ไนน์ ทีว ี ทีก่ ำลังฮิตติดลมบนอยูใ่ นขณะนี ้ บอกเราว่า พอบอกพรรคพวก เพื่อนฝูงว่ารายการดังกล่าวเป็นของค่าย a day ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่า ‘มิน่า’ คำว่า ‘มิน่า’ นี้ เป็นคำ ไทยที่ได้อารมณ์ประมาณว่า ‘ว่าแล้ว’ ‘เดาแล้วไม่ผิด’ คุณอยากรู้ไหมว่าแล้วอะไรคือสิ่งนั้น ที่หลายคน คิดไม่ผิดว่าเป็นรายการแบบ a day “ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าทางมันใช่ แต่ไม่รู้ว่าใครทำรายการนี้ เพราะคนทั่วไปเขาไม่ดู end credit หรอก รายการจบเขาก็เปลี่ยนช่อง ซึ่งเป็นธรรมดาของคนทั่วไปนะ แต่รายการที่เราทำมันมีกลิ่น a day อยู่ ก็คือความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจที่มันชัดเจนมาก ซึ่งสองเรื่องนี้แหละคือจุดแข็งของ a day คือดู แล้วคุณต้องได้อะไรสักอย่าง ไม่ได้ความคิดสร้างสรรค์ ก็ได้แรงบันดาลใจไปแน่ๆ เพราะเราไม่ได้ทำสิ่งที่ ไม่ดี เรารู้สึกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรที่ไม่ดี ทิศทางที่ทำมาสิบปีมันชัดเจน ทั้งพ็อกเก็ตบุ๊ก ทั้งหนังสือ หรือ รายการทีวี คีย์หลักของบริษัทเป็นแบบนี้เลย คือแรงบันดาลใจ และความคิดสร้างสรรค์ ถ้าทำไปแล้วไม่ ได้เกิดประโยชน์ ไม่ได้เกิดเสียงอะไรขึ้นมา เราก็ว่าอย่าไปทำเลยดีกว่า” รายการอย่าง หนึ่งวันเดียวกัน มี ที่ทางยืนไปเรียบร้อย ด้วยความแปลกใหม่ตามแบบฉบับของ a day แต่รายการอย่าง The Idol นั้น หลาย คนอาจสงสัยว่า รายการคล้ายๆ talk show แบบนี้จะให้อะไรใหม่ๆ กับคนดูท่ามกลางรายการแนวนี้ที่เต็ม หน้าจอไปหมดแล้ว “ไอเดียของการทำรายการนี้เริ่มจากเมื่อปีที่แล้วที่ทำ a day IDOL (หนังสือ) ซึ่งเป็นเล่มพิเศษ และผลตอบรับดีมาก ยอดขายเกือบ 100% เต็ม แทบจะไม่มียอดคืน ตรงนี้เราว่ายอดขายมันบ่งบอกว่า คนอ่านต้องการอะไรบางอย่าง เรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเต็มๆ แล้วถ้าคนซื้อ ขนาดนีก้ แ็ สดงว่ามันสะท้อนอะไรบางอย่าง ว่าตอนนีค้ นต้องการอะไรหรือเปล่า กับเศรษฐกิจแบบนี ้ ภาวะ ประเทศเป็นแบบนี้ เขาต้องการอะไรบางอย่างขึ้นมาเติมเต็มตัวเองหรือเปล่า ก็เลยทำรายการ The Idol เพราะ source ก็มีอยู่แล้วด้วย แล้วเราเชื่อว่าถ้าเป็นรายการทีวี ได้พูดกับคนหลักล้านบ้างก็ดีนะ เพราะ หนังสือมันอาจจะพูดได้กับคนหลักหมื่น หลักแสน แต่ทีวีมันฟรี แค่เสียบปลั๊ก กดช่อง ก็ดูได้แล้ว ไม่ต้อง เสียเงินด้วย ถ้ารายการของเราทำให้ผู้ชมเกิดแรงบันดาลใจหรือความคิดสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาได้ ก็น่าจะ ยิ่งดีใหญ่ สุดท้ายเราก็ได้เวลามาทำรายการตอนห้าทุ่มครึ่ง ช่อง 9 ส่วนชื่อรายการที่ชื่อ The Idol ก็เพราะ มันตอบคำถามได้เลยว่า guest คุณในรายการคือใคร ก็คือคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ด้านใดก็ ด้านหนึ่ง และสามารถเป็นต้นแบบได้ สามารถพูดให้คนสักคนที่ดูอยู่อาจจะลุกขึ้นมาทำอะไรกับตัวเองใน ทางที่ดีได้” ที่สำคัญกว่านั้น นิติพัฒน์บอกด้วยว่าสังคมไทยยังต้องการไอดอล หรือต้นแบบ เสมอ “คนไทยต้องการไอดอล เพียงแต่ทุกวันนี้บางครั้งเรามองไอดอลเป็นภาพใหญ่เกินไป ความจริง ไอดอลเป็นคนธรรมดาก็ได้ ไม่ต้องยิ่งใหญ่มากก็เป็นไอดอลได้แล้ว ถ้าชีวิตและความคิดของเขาน่าสนใจ แต่สื่อในบ้านเราที่ผ่านๆ มาจะมองข้ามคนเล็กๆ ไป แต่ไปให้ค่ากับนักร้องดาราเยอะไปนิดหนึ่ง มันก็ไม่ ได้ผิดนะ แต่เราว่ามันมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้เป็นดารา เขาไม่ได้เป็นนักร้อง แต่เขาก็มีตัวตน เขาทำสิ่ง ดีๆ ทำสิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งเราคิดว่าคนประเภทนี้ก็น่าที่จะได้ออกสื่อ และได้รับการเชิดชูบ้าง ไม่อย่างนั้น คนพวกนี้จะหายไป หรือไม่ก็รู้กันในกลุ่มแคบๆ ไม่ได้ออกสื่อที่เป็น mass” ไอดอลและการลอกเลียนแบบเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กัน พูดง่ายๆ ว่าที่ไหนมีต้นแบบ ที่นั่น ต้องมีการลอกเลียนแบบ แต่ถา้ เกิดการเลียนแบบขึน้ แล้ว identity ของคนจะอยูท่ ต่ี รงไหน นิตพิ ฒ ั น์เลิกคิว้ นิดหนึ่ง ก่อนตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า “การเลียนแบบมันเป็นการเริ่มต้น และเราคิดว่าการเริ่มต้นแบบมีทิศทาง มันก็คงจะดีกว่าคลำๆ ไป ถ้าคนคนหนึ่งได้เดินตามทางคนอื่นสักแป๊บหนึ่ง มันจะหาทางตัวเองเจอเอง เพราะเราเชื่อว่าวันหนึ่ง เขาต้องแสดงตัวตนออกมา แต่ไอ้ตอนเริ่มตั้งไข่นี่ต่างหากที่เราว่ามันต้องมีทิศทางนิดหนึ่งว่า เออ วิธีคิดพี่ คนนี้เขาดี เราน่าจะคิดอย่างพี่เขาได้บ้าง ส่วนเรื่องการลอกเลียนแบบ เราไม่ได้บอกให้คนไปลอกงานใคร

มานะ แต่ให้ลอกในวิธีคิด ลอกความตั้งใจ ลอกความมุมานะที่อยากจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จ ทั้งที่ บางครั้งมันมีอุปสรรค แต่เขาก็ฟันฝ่าไปได้ ซึ่งเรื่องแบบนี้ต่างหากที่เราควรจะลอก เราว่าบางครั้งคนส่วน ใหญ่จะท้อง่ายไป มี attitude ที่เป็นลบเกินไป ชอบโทษโน่นโทษนี่ โทษดวง โทษไปเรื่อย บางครั้งลืมโทษ ตัวเอง ทั้งที่บางทีการโทษตัวเองก็เป็นเรื่องดี เหมือนมันเป็นแรงขับเหมือนกัน คนเราล้มได้ ผิดพลาดได้ แต่ต้องลุกขึ้นมาให้ได้ บางคนพลาดแล้วพลาดเลย ตีรันฟันแทงตัวเองก็มี แล้วก็แย่ไปเลย ซึ่งเราว่าแบบนี้ ไม่ดี ถามหน่อยเถอะว่าใครไม่เคยล้มบ้าง ไปเช็กประวัติไอดอลทั้งหลายดูสิ เราว่าน้อยคนมากเลยที่เกิด มาแล้วกราฟขึ้นๆ อย่างเดียว เขาต้องเคยล้มกันทั้งนั้น บางครั้งการล้มอาจจะหมายถึงการล้มทางด้าน ความรู้สึก ไม่ใช่ล้มเรื่องฐานะเสมอไป บางคนฐานะเขาก็ไม่ได้ล้มเหลวอะไร แต่ความรู้สึกเขาอาจจะ ล้มเหลวก็ได้ เพราะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกแย่ แล้วแย่ของแต่ละคนก็ต่างกัน ปัญหาของคนบางคนไป เล่าให้อีกคนฟังก็อาจจะกระจอก แต่กับบางคนจะเป็นจะตาย บางคนเป็นหนี้สิบล้านแต่กลับเฉยๆ ใน ขณะที่อีกคนอกหักแล้วจะเป็นจะตาย เราอาจจะคิดว่าไอ้คนเป็นหนี้สิบล้านมันหนักกว่าอีก แต่คุณก็ไป ดูถูกคนที่อกหักไม่ได้ เพราะปัญหามันไม่เหมือนกัน แต่เราเชื่อว่า guest ที่เราเชิญมาในรายการทุกคนมี ปัญหาที่เป็นตัวอย่างที่ดี และมีมุมมองในการแก้ปัญหาที่เราคิดว่านำมาใช้ได้ในชีวิตจริง” ตอกย้ำอีกครั้งว่า เขาเองกว่าจะเดินมาจากจุดที่เป็นช่างภาพนิตยสารธรรมดาๆ คนหนึ่ง มาเป็น หนึ่งในผู้ก่อตั้งและเจ้าของสื่อในค่าย a day ได้นั้น เขาก็ต้องการไอดอลเหมือนกัน “ตอนเด็กๆ ถ้าเรารู้สึกว่าใครเก่งเราก็เอาเป็นไอดอลแล้ว เช่น บางครั้งอ่านสัมภาษณ์เจอใน นิตยสาร ก็ทึ่งว่าเขาคิดได้อย่างนี้เหรอวะ จดซะหน่อยเดี๋ยวลืม และส่วนใหญ่เราได้มุมมองและวิธีคิดของ หลายๆ คนจากการอ่านสัมภาษณ์ คนทุกคนไม่จำเป็นต้องมีตน้ แบบแค่คนเดียว วิธกี ารคิดและการทำงาน ของคนหลายๆ คนมันเอามามิกซ์ได้ แต่มิกซ์ให้เป็นตัวเรา แล้ววันหนึ่งมันก็จะเป็นตัวเราเอง เด็กสมัยนี้มัก จะบอกว่าแอนตี้การเลียนแบบ ต้องถามก่อนว่าคุณไปตั้งกรอบขนาดนั้นทำไม เราว่าก๊อบปี้มันมีหลาย รูปแบบนะ ถ้าถึงกับก๊อบปี้งานแบบเพลง แบบหนังแผ่น นั่นเราว่ามันทุเรศ อันนั้นคือคุณไม่ใช้สมองคุณ เลย แล้วคุณก็ไม่ให้ค่าความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นด้วย เราไม่ให้ค่าคนแบบนั้นอยู่แล้ว แต่เราว่าก๊อบปี้ วิธีคิดไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แล้วทุกวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ต้องก๊อบปี้ ไม่มีหรอกที่ไม่ก๊อบปี้ แต่เราเอา ความเป็นตัวเองมาใส่หรือเปล่า คุณทำข้าวแกงคุณก็ลอกเขาแล้วนะ ไม่ได้ทำเป็นเจ้าแรกในโลกเสียหน่อย เพียงแต่จะทำยังไงให้ร้านนี้มีคนมากินแล้วบอกว่าเด็ด มันก็คือการเอาความเป็นตัวเองใส่เข้าไปให้เขา รู้สึกว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไร วันหนึ่งมันก็จะคลำทางเจอเอง แต่ก่อนที่จะมีทางของตัวเองคุณควรจะได้ ลองทำอะไรหลายๆ อย่าง จนคุณรู้สึกว่าคุณไปทางนี้ใช่ตัวคุณที่สุดแล้ว” นิติพัฒน์ตบท้าย ก่อนวางแก้วกาแฟเย็นไม่ใส่น้ำตาลว่า “จริงๆ แล้วรายการนี้ เราหวังอยากให้ วัยรุ่น คนหนุ่มสาวดู เพราะฉะนั้น พิธีกรที่เราเลือกมาคือ เปอร์ (สุวิกรม อัมระนันทน์) ถือว่าเป็นตัวแทน ของคนดู เพราะเรารู้สึกว่าวัยรุ่น หนุ่มสาว เป็นวัยที่กำลังหาทางของตัวเองอยู่ พิธีกรก็เป็นตัวแทนถามให้ นอกจากนั้น สไตล์การเล่าเรื่องในรายการก็น่าจะเข้าถึงกลุ่มคนดูเราได้ ซึ่งเราเชื่อว่าเขาต้องการความ แปลกใหม่ เราจึงนำการ์ตูนเป็นช่องมาเสริมในการเล่าเรื่องให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายๆ” นิติพัฒน์บอก ว่าเขาต้องนำเสนอไอเดียทำรายการทีวีเกือบทุกช่อง แล้วต้องรอเวลากว่าสามปีถึงจะมีโอกาสได้ทำจริงๆ ด้วยเวลานานขนาดนี้ ไม่ได้ทำให้เขารู้ซึ้งเพียงว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ เท่านั้น หากแต่ยังทำให้มั่นใจอีก ด้วยว่า ถ้าเชื่อมั่นว่าทำในสิ่งที่ดี มันก็ต้องมีที่ทางให้ยืนเข้าสักวัน “ช่องฟรีทีวีทุกวันนี้มีอยู่ 6 ช่อง มันไม่น้อยหรอกครับ เพียงแต่มันไปเทน้ำหนักกับรายการอย่าง ใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเท่านั้นเอง ซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องอยู่อีกฟากหนึ่ง เพื่อจะทำให้มันสมดุล เราไม่ได้ เริ่มจากคิดว่าคนชอบอะไรก็ทำ ไม่อย่างนั้นเราก็คงมีหนังสือ gossip ไปแล้ว แต่เราคิดว่าอะไรที่คนควรจะ เสพ เราถึงทำ เหมือนที่เราเคยทำหนังสือ a day นั่นแหละ ไม่มีใครเชื่อว่ามันจะเกิดได้ แต่เราว่ามันก็ต้อง ลอง แล้วมันก็พิสูจน์ได้ว่ามันยืนอยู่อีกฟากได้จริงๆ”


a day BULLETIN issue 58  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 58  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement