Page 1


ISSUE 44, 22 - 28 MAY 2009

The World of Information????? ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า ทุกวันนี้ชีวิตเราถูกผูกโยงเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแทบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะการค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ในประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมา แทบไม่มียุคไหนอีกแล้วที่เราจะหา ‘ข้อมูล’ มาใช้ทำงานได้ง่ายดายและรวดเร็วปานนี้ ดังนั้น เมื่ออินเทอร์เน็ตล่ม ชีวิตคนทำงานเกี่ยวกับการหาข้อมูลทั้งหลายจึงแทบจะล่มตาม แต่... ท่ามกลางสารพัด ‘ข้อมูล’ ที่คุณหาได้จากอินเทอร์เน็ตนั้น ข่าวร้ายก็คือ มันไม่ได้แปลว่าจะเป็น ‘ข้อเท็จจริง’ เสมอไป และแหล่งข้อมูลหนึ่งที่มีปัญหาถกเถียงกันมาได้เสมอ ถึงความถูกต้องของข้อมูลก็คือ ‘วิกิพีเดีย’ สารานุกรมออนไลน์ที่หลายคนคุ้นเคยกันดี วิกิพีเดีย เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่เป็นโอเพนซอร์ซ คือเปิดโอกาสให้คนเข้าไปเขียนแก้ เพิ่มเติม แบ่งปันข้อมูล ได้อย่างเสรี เพียงแต่ต้องยอมรับกติกาก่อนว่า เขาจะไม่มี ทีมงานมาคอยกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลให้ แต่จะให้อาสาสมัครนักเขียนทั่วโลกตรวจสอบ แก้ไขกันเอง ดังนั้น ไม่ว่าข้อมูลจะถูกแก้ แต่งเติม กี่ร้อยครั้ง ก็คงไม่เป็นไร ตราบใดที่ ข้อมูลนัน้ ถูกต้องและเป็นจริง แต่เนือ่ งจากทุกวันนีค้ นเริม่ ให้ความนิยมไปใช้ขอ้ มูลของวิกพิ เี ดียมากขึน้ เรือ่ ยๆ เมือ่ เร็วๆ นีจ้ งึ เกิดการลองของกับวิกพิ เี ดียขึน้ ว่า จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ามีคน เข้าไปเขียนข้อมูลที่เป็นเท็จ คนที่ทำการทดลองบันลือโลกแห่งวิกิพีเดียก็คือ นาย เชน ฟิตซ์เจอรัลด์ นักศึกษาปีที่ 4 ด้านสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยคอลเลจ ดับบลิน ใน ไอร์แลนด์ ซึ่งกำลังทำรายงานประกอบการศึกษาเรื่อง ‘Globalization’ ที่จงใจป้อนข้อมูลผิดๆ เกี่ยวกับ มอริส จาร์ นักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตไปแล้ว เข้าไปในวิกิพีเดีย เพราะเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่ผู้สื่อข่าวนิยมนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง โดยเขาได้พยายามโพสต์ข้อมูลที่จะไม่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของ มอริส จาร์ เผื่อไว้ในกรณีที่ถ้าหากมีคนนำ ข้อมูลนั้นไปใช้จริงๆ และไม่น่าเชื่อว่ามีหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ในอังกฤษ อินเดีย และออสเตรเลีย นำข้อมูลเหล่านั้นไปตีพิมพ์จริงๆ ด้วย (ดีนะนี่ที่พี่แกยังอุตส่าห์โพสต์ในเรื่องที่ไม่ ร้ายแรง) ไปๆ มาๆ เมื่อเห็นว่าเรื่องชักจะไปกันใหญ่ เพราะมีคนนำข้อความนั้นไปใช้อ้างอิงมากมาย ทั้งในบล็อกและในหนังสือพิมพ์เล่มอื่นๆ เขาจึงตัดสินใจส่งจดหมายไปบอก หนังสือพิมพ์ทั้งหลายที่นำข้อมูลเท็จนั้นไปลง และที่น่าสนใจก็คือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดปัญหากับวิกิพีเดีย เพราะในรอบหลายปีที่ผ่านๆ มาก็เคยมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า วิกิพีเดียมี ข้อมูลทีไ่ ม่ตรงกับความเป็นจริงอยูม่ ากมาย จนกระทัง่ บรรดาอาจารย์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องออกมาห้ามมิให้มกี ารใช้วกิ พิ เี ดียในการอ้างอิงประกอบการทำรายงาน อีกต่อไป พูดถึงเรื่องนี้ ก็ต้องพูดเรื่องการทดลองสนุกๆ ของผู้เขียนเอง ที่อยากรู้ว่า เว็บกูเกิล เวอร์ชันประเทศไทย ที่ให้คลิกแปลหน้าเว็บหรือข้อความจากภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น จะมีประสิทธิภาพขนาดไหน เพราะสงสัยมานานแล้วว่า ภาษาไทยที่มีโครงสร้างไวยากรณ์และความหมายที่ดิ้นได้ไปตามบริบท จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบการ แปลอัตโนมัติได้อย่างไร และผลก็ออกมาดังนี้ ข่าวจากเว็บ CNN ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งมีหัวข้อข่าวว่า ‘Obama turns controversy into jokes, lesson at commencement’ ซึ่งควรจะแปลว่า โอบามาเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็นเรื่องขำ, บทเรียน ณ วันเรียนจบ พอคลิกเข้าไปที่ข้อความ ‘แปลหน้านี้’ ก็แปลออกมาได้ว่า ‘Obama เลี้ยวพะเยิบพะยาบเข้าบทเรียนที่เริม’ ??? เอ้า... ลองแวะไปอ่านพาดหัวข่าวบันเทิงที่ BBC ในวันเดียวกันนั้นบ้าง ‘Winehouse abandons comeback gig’ ที่ควรจะแปลว่า เอมี ไวน์เฮาส์ (ซึ่งเป็นนักร้องสาวชื่อดังของอังกฤษ) ยกเลิกคอนเสิร์ตที่จะกลับมาแจ้งเกิด เป็น ‘Winehouse abandons กลับมาพายเรือชนิดหนึ่ง’ ส่วนข่าวเรื่องความเป็นไปได้ที่จะนำกล้วยหอมมาเป็นพลังงานทางเลือกใน BBC ที่ พาดหัวว่า ‘Going Banana’ เดาออกใช่ไหมว่าจะแปลว่าอะไร ถูกต้อง... มันแปลออกมาได้ว่า ‘ไปกล้วย’ โอ้... พระเจ้าช่วยให้หลินฮุ่ยท้องทีเถอะ เราเชื่อว่า เจตนาในการทำหน้าที่แปลของกูเกิลภาษาไทย หรือการให้ความรู้ของวิกิพีเดียก็ตาม เป็นเจตนาที่น่าสรรเสริญ เพราะจะได้ช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่มี ประโยชน์ได้ฟรีๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คนที่รับผิดชอบเว็บดังกล่าวคงต้องมีวิธีการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องด้วย ซึ่งเราก็ยอมรับว่าอาจจะทำไม่ได้ง่ายๆ ในเร็ววัน เพราะ ต้องขึ้นอยู่กับเงินทุนและเทคโนโลยีที่พัฒนากว่านี้ เพียงแต่ระหว่างนี้ผู้รับข้อมูลข่าวสารทั้งหลายก็ควรตระหนักว่า ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ เรามีหน้าที่สำคัญๆ อยู่สอง ประการเป็นอย่างน้อย คือ หนึ่ง กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เสมอ สอง ถ้าเราต้องเป็นฝ่ายให้ข้อมูล ก็ควรมีสำนึกและความรับผิดชอบในการนำเสนอ ข้อมูลด้วย กรณีของนักศึกษาข้างต้น คือการจงใจใส่ข้อมูลผิดเพื่อการทดลอง แต่สำหรับคนที่จงใจใส่ข้อมูลผิดๆ เพื่อเจตนาไม่ดีอื่นๆ อาจมีปัญหาที่ตามมาหนักกว่านั้น บางทีโลกทีห่ มุนด้วยอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ อาจกำลังทดสอบเราโดยไม่รตู้ วั ก็ได้วา่ เราเชือ่ อะไรง่ายๆ หรือเปล่า เพราะไม่ใช่วา่ การหาข้อมูลได้งา่ ยๆ กล้วยๆ ทุกวันนี้ จะ ‘ไปกล้วย’ เสมอไป วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

08

04 The Database

14 26

ข ้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร จ ั ด อันดับทีน่ า่ สนใจรอบตัว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย การ์ ตู น โดนใจหนุม่ สาวออฟฟิศ ฝีมอื ทรงศีล ทิวสมบุญ

06 Goodnews

06 20 หลังจากพลาด ไป 2 ฉบับ เนือ่ งจาก วันศุกร์ 2 สัปดาห์ท่ี ผ่านมาเป็นวันหยุด เลยไม่ ไ ด้ อ อกมา ตะลอนๆ นอกบ้าน เท่าไหร่นกั ล่าสุดปก ฟลุค เกริกพล The Words ที่สุดแสนจะ โปรดปรานหายไป ไหน พลิกหาแล้วไม่มี ดูสารบัญก็ไม่ระบุ แปลว่าฉบับ ที่เราได้มาก็สมบูรณ์ดี แต่ว่า... หายไปไหนนะ?

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

เห็นทาง อะเดย์ แจ้งข่าวว่าจะมีการให้สมัครสมาชิก ส่วนตัวเราเองไม่เล่นด้วย เพราะรูส้ กึ ว่าเสน่หอ์ ย่างหนึง่ ของการได้ a day BULLETIN มาอ่านก็คอื การทีเ่ ราตัง้ ใจ ไปรอรับ คนแจกตัง้ ใจมายืนแจก ถ้าคราวไหนพลาด ก็ไป เดินหาตามร้านชัน้ นำทีเ่ ขาน่าจะมีวางไว้ บางทีตระเวน หาแล้วอดไปซะงัน้ ก็มี แบบนัน้ ก็จะตัง้ หน้าตัง้ ตารอศุกร์ ต่อไป แต่ถ้ามีส่งมาที่บ้านทุกสัปดาห์ ไม่ช้าเราคงกอง มันไว้เพือ่ รออ่าน แต่ไม่ได้หยิบมาอ่านสักที กว่าจะอ่าน อีกฉบับก็มาอีกแล้ว แบบนี้ดินพอกหางหมูกันพอดี ชอบ อะเดย์ ค่ะ รูส้ กึ จริงใจดี เต็มใจดี ช่วงนีฝ้ นตก ทีมงานอย่าออกไปเล่นน้ำฝนบ่อยนักนะ เดีย๋ วไม่สบาย จะไม่มีคนทำหนังสือให้อ่าน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 44 วันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2552

08 Interview

16 Calendar

20 Home Made

14 A Must

17 Shopping

22 25 Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม-

คุ ย กั บ ‘ทั ศ พล แบเลเว็ลด์’ ถึงเรือ่ งธุรกิจสาย การบิน ไปดูกนั ว่า คนมี หนี้เป็นพันล้านหัวเราะ อยูไ่ ด้ยงั ไง

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

ใคร ทำอะไร ทีไ่ หน เช็กดู ได้ สุดสัปดาห์นจ้ี ะได้ไม่ พลาดเรื่องราวสนุกๆ

อยากทำอาหารทาน กันเอง ก็ตอ้ งเลือกซือ้ หา ข้าวของเครื่องใช้เก๋ไก๋ มากระตุน้ ต่อมอยากทำ อาหารกันหน่อย

วุฒิกร คงคา ชื่อนี้หาย ห่วงเรือ่ งฝีมอื การทำงาน ศิลปะ พอเปิดบ้านให้ เราเข้าไปเยี่ยมชม ก็ยิ่ง หายห่ ว งเข้ า ไปใหญ่ เพราะให้อารมณ์อย่าง กับเดินดูงานศิลปะ

รวมสาระความรู้ ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

-อังสุดา ศิลปสุวรรณชัย ผมได้มโี อกาสอ่าน a day BULLETIN เป็นครัง้ แรก ในฉบับที่ 40 รูส้ กึ ว่าให้สาระดีมากๆ เลยครับ ผมกำลัง อยากรู้พอดีเลยว่า สุนัขของประธานาธิบดีโอบามาจะ เป็นสายพันธุ์อะไร เพราะสมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เลือกสายพันธุ์สก็อตทิช เทอร์เรีย นับว่า a day BULLETIN ไขข้อข้องใจได้มากเลยครับ หวังว่า ครัง้ หน้าจะมีโอกาสได้อา่ น a day BULLETIN ในโอกาส ต่อๆ ไปนะครับ -วรเศรษฐ์ คูวิจิตรสุวรรณ

23 26 All About Biz The Guest บลูทูธแบรนด์ดังอย่าง จาบร้า แจ้งเกิดเพราะเธอ วิมลมาลย์​ วัฒนสมบัติ ไปคุ ย เคล็ ด ลั บ การ ทำงานกับเธอแแล้วพบ กับอีกหลากหลายเรื่อง ราวธุรกิจที่คุณควรรู้

เคยสงสัยไหมว่าอะไร ทำให้นิตยสารเล่มหนึ่ง อย่ า ง ขวั ญ เรื อ น อยู ่ มาได้ถึง 40 ปี ลองนั่ง ฟั ง บรรณาธิ ก ารใหญ่ อย่ า ง พนิ ด า ชอบวณิ ช ชา แล้ ว จะหาย สงสัย

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ ในช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จาก สำนักพิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกติ ติบตุ ร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายโฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร.0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 802, 804, 807, 808, 812 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ฉัตรไชย เริ่มพยับ


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : www.givingback.org

10 อันดับคนดังที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุด

1. Oprah Winfrey $50,200,000

2. Herb Alpert $13,000,000

3. 4. Barbra Paul Streisand Newman $11,000,000 $10,005,000

คุณคิดอยางไรกับขาวพฤติกรรม ไมเหมาะสมของ ส.ส. ในสภา

5. Mel Gibson $9,899,654

THE POLL

6. 7. 8. Angelina Lance Rush Jolie & Armstrong, Limbaugh Brad Pitt Michael Jordan, $4,200,000 $8,400,000 Eric Lindros $5,000,000

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ µ‘ ‚æ≈≈å

ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการควบคุมการแพรระบาดของ ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 มายังประเทศไทยมากนอยเพียงใด? เชือ่ มัน่ มาก ‡æ√“–𓬰œ ·≈–§≥–√—∞¡πµ√’¡°’ “√ ÕÕ°¡“µ√°“√ªÑÕß°—π·≈–§«∫§ÿ¡Õ¬à“ߥ’ คอนขางเชือ่ มัน่ ‡æ√“–‡ªìπ‡Àµÿ°“√≥å∑‡Ë’ °‘¥¢÷πÈ ∑—«Ë ‚≈° √—∞∫“≈µâÕߥ”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡Õ¬Ÿà·≈â« ไมคอ ยเชือ่ มัน่ ‡æ√“–ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπ‡¡◊Õß∑àÕ߇∑’¬Ë « ¡’‚Õ°“ ·æ√à√–∫“¥ßà“¬

120,000,000 §◊Õ®”π«π¢Õߪ√–™“°√∑’¬Ë ß— ™’æÕ¬Ÿ¥à «â ¬ Õ“™’æ∑”ª√–¡ß∫√‘‡«≥ ù “¡‡À≈’ˬ¡ ª–°“√—ßû - æ◊πÈ ∑’·Ë 𫪖°“√—ß¢π“¥„À≠à ∑’Ë°‘πæ◊Èπ∑’˪√–‡∑»„π‡Õ‡™’¬›·ª´‘øî° ∂÷ß 6 ª√–‡∑» §◊Õ ¡“‡≈‡´’¬ Õ‘π‚¥π’‡´’¬ øî≈ª‘ ªîπ å µ‘¡Õ√åµ–«—πÕÕ° ª“ªí«π‘«°‘π’ ·≈–À¡Ÿà‡°“–‚´‚≈¡Õπ ∑’Ë¡“ : Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå ¡µ‘™π ©∫—∫«—π ∑’Ë 11 情¿“§¡ 2552

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

รั ฐ บาลเกาหลี ใ ต ได ริ เ ริ่ ม โครงการรณรงค ‘หยุ ด สู บ บุ ห รี่ ’ ขึ้ น ในโรงเรี ย นเกื อ บ ร อ ยแห ง ในเมื อ งหลวง แบ ง เ ป น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า 24 แห ง มั ธ ยมต น 40 แห ง และมั ธ ยมปลาย 16 แห ง เนื่องจากปจจุบัน มี นั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมสู บ บุ ห รี่ อ ยู ร าว 80,000 คน ∑’Ë¡“ : www.matichon.co.th

SURVEY

9. Rosie O’Donnell $3,515,512

10. Richard Jefferson $3,500,000

จากเหตุการณ ไฟปาในซานตาบารบารา รัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แต วั น ที่ 4 พฤษภาคมที่ ผานมา สงผลให • พื้ น ที่ ป า ถู ก ไฟผลาญไปแล ว กว า 3,200 ไร • ประชาชนจำนวน 13,500 คน จาก 5,400 หลังคาเรือน ตองอพยพหนี ตายออกจากพื้นที่ดังกลาว • และมี นั ก ผจญเพลิ ง ได รั บ บาดเจ็ บ แลว 10 คน ∑’Ë¡“ : Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå §¡™—¥≈÷° ©∫—∫ «—π∑’Ë 9 情¿“§¡ 2552

°“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (∑∑∑.) ”π—°ß“πµ√“¥ ‡ªî¥‡º¬«à“ „π™à«ß«—πÀ¬ÿ¥ µàÕ‡π◊ËÕß«—π«‘ “¢∫Ÿ™“-«—πæ◊™¡ß§≈ (8 -11 情¿“§¡) ∑’˺à“π¡“π—Èπ ¡’π—°∑àÕ߇∑’ˬ« ‡¥‘π∑“߇¢â“¡“„π®—ßÀ«—¥µ√“¥ ‚¥¬‡©æ“– ‡°“–™â“ß ·≈–À¡Ÿ‡à °“–„°≈⇧’¬ß ª√–¡“≥ 20,000 §π  “¡“√∂ √â“ß√“¬‰¥â√«¡„Àâ ª√–‡∑»ª√–¡“≥ 200 ≈â“π∫“∑ ∑’Ë¡“ : °“√∑àÕ߇∑’ˬ«·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬

Õߧ尓√∫√‘À“√°“√∫‘πÕ«°“» À√—∞œ (π“´“) «“ß·ºπ®–ª≈¥√–«“߬“πÕ«°“» ‡Õπ‡¥‡«Õ√å (Endeavour), ·Õµ·≈𵑠 (Atlantis) ·≈–¥‘ §—ø‡«Õ√’ (Discovery) „πªï 2553 ©–π—Èπ®÷ßµâÕß¡’°“√‡≈‘°®â“ßß“πæπ—°ß“π ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë∑”ß“πÕ¬Ÿà„π à«π∑’Ë ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫¬“π∑—Èß “¡≈”ÕÕ° √«¡·≈⫪√–¡“≥ 900 §π ¿“¬„π‡¥◊Õπ°—𬓬π ªï 2552 π’È ∑«à“‰¥â‡√‘Ë¡∑¬Õ¬‡≈‘°®â“ßæπ—°ß“π™ÿ¥·√°·≈â«®”π«π 160 §π ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 1 情¿“§¡∑’˺à“π¡“ ∑’Ë¡“ : www.reuters.com

科 ¥ «à “ ‡ªì π ‡√◊ Ë Õ ß‰¡à ¡ §«√¡’¡“µ√°“√∑’Ë®–‡Õ“ º‘¥°—∫  . . ∑’Ë¡’惵‘°√√¡ ·∫∫π’È ®–‰¥â‰¡à¡’§√—ÈßµàÕ‰ªé πæ√—µπå ™“≠°‘® 24 ªï, æπ—°ß“π∫—≠™’ 牡à™Õ∫ ‡æ√“–πà“®–§ÿ¬ °—π¥â«¬‡Àµÿº≈ ‰¡à„™àµÕ∫‚µâ °—π¥â«¬Õ“√¡≥å∑√Ë’ πÿ ·√ß ·≈– °“√„™â°”≈—ßé «—™√æ—π∏å ∑”¥’ 40 ªï, °‘®°“√ à«πµ—« ç‰¡à ‡ À¡“– ¡‡∑à “ ‰À√à ‡æ√“–·µà≈–§ππà“®–¡’°“√ §«∫§ÿ¡Õ“√¡≥剥⠇π◊ÕË ß®“° ‚µÊ °—π·≈â« ·≈–∂◊Õ‡ªìπ µ—«·∑π¢Õߪ√–™“™π¥â«¬ πà“®–∑”Õ–‰√‰¥â¥’°«à“π’Èé ª√–≥‘∏“𠇩≈¬ª√“™≠å 21 ªï, æπ—°ß“π√â“πÕ“À“√ 燪ìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“Õ“¬¡“° ∂â“¢à“«π’È∂Ÿ°·æ√à‰ª∑—Ë«‚≈° Õ¬“°„Àâ  . . ‰∑¬„™â«≤ ÿ ¿‘ “«– ¡“°°«à“π’Èé æ√√≥æ—™√ «ß»å∑æ ‘ ‚¬¿“  23 ªï, æπ—°ß“π¢“¬ ç∂◊ Õ ‡ªì π ¢à “ «∑’ Ë ¡ ’   ’   — 𠇪ìπ°“√·°â‡≈’Ë¬π®“°≈–§√ À≈—ß¢à“«‰¥â¥’ µâÕß π—∫ πÿπ  ◊ËÕ∑’Ë𔇠πÕ¢à“«·∫∫π’È„Àâ ª√–™“™π√—∫√Ÿâé ¿√“¥√ ‡«»Õÿ√—¬ 28 ªï, Executive Producer Production House 牡à Õ ¬“°„Àâ ¡ ’ ¢ à “ « ∑”πÕßπ’ÕÈ Õ°¡“Õ’° ‡æ√“– ∑”„Àâ¿“æ- æ®πåª√–‡∑»‡ ’¬ À“¬é °√√≥‘°“√å ∂“πÿ°√ 28 ªï, ΩÉ“¬®—¥´◊ÈÕ


6

+ • หนูน้อยวัย 3 ขวบคนนี้ คือเด็กที่ต้องอพยพจากเหตุการณ์ไม่สงบในปากีสถาน และได้รับการช่วยเหลือให้พักอาศัยอยู่ใน แคมป์ขององค์การ UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) โดยนายกรัฐมนตรีของปากีสถาน นาย ยูซุฟ ราซา จีลานี กล่าวกับผู้สื่อข่าวไว้ว่า แม้ปากีสถานจะเอาชนะกองกำลังตาลิบันได้ แต่อาจจะมีปัญหากับการสื่อสารไปสู่ สายตาชาวโลกได้ หากว่าไม่สามารถดูแลจัดการประชาชนนับพันของตนเองที่อพยพหนีภัย

HUMAN RIGHT

ดารา-ผูก้ ำกับไททานิก

บริจาคเงินช่วยเหลือ เหยือ่ ไททานิกตัวจริง

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รอดชีวิตจาก เหตุการณ์เรือไททานิกล่มในปี พ.ศ. 2455 เมื่อเหล่าดาราชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง ไ∑∑านิ° อย่าง ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ, เคต วินสเลต และผูก้ ำกับชือ่ ดัง เจมส์ คาเมรอน ได้รว่ มกันบริจาคเงินกว่า 3 หมืน่ ล้านดอลลาร์ฯ ให้แก่ นาง มิลล์วินา ดีน เหยื่อผู้รอดชีวิต จากเหตุการณ์เรือไททานิกล่ม วัย 97 ปี ที่ ปัจจุบนั ต้องอยูใ่ นสภาพตกอับมาก ถึงขนาด ต้องขายลายเซ็นตัวเองเพือ่ หาเงินมาจ่ายค่า พั ก อาศั ย ในบ้ า นพั ก คนชราในเมื อ งเซาแธมป์ตนั ประเทศอังกฤษ โดยขณะที่เกิด เหตุการณ์นน้ั ตัวเธอมีอายุเพียงแค่ 9 สัปดาห์ เท่านัน้ ซึง่ การบริจาคในครัง้ นีไ้ ด้มขี น้ึ หลังจาก ที่ นาย ดอน มุลแลน นักเขียนและช่างภาพ ผู้จัดงานแสดงภาพของนางดีน เหยื่อผู้รอด ชีวิตฯ ได้เรียกร้องให้บรรดานักแสดงและผู้ กำกับภาพยนตร์ดังกล่าว ช่วยกันบริจาค เงินให้แก่ผปู้ ระสบภัยในเหตุการณ์นน้ั และ รวมไปถึงการช่วยบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ นางดีนด้วย

• สุนัขบีเกิลวัย 3 เดือนตัวนี้เป็นผลผลิตมาจากการทดลองโคลนนิง สร้างสุนัขเรืองแสงขึ้น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยโซล อินเตอร์เนชันแนล ในกรุงโซล เกาหลีใต้ สุนัขตัวนี้เป็นสุนัขตัวที่สองของโลกที่เป็นสุนัขเรืองแสง (ถือเป็นรุ่นที่ สองด้วย) และเป็นลูกของเจ้า Ruppy สุนัขเรืองแสงตัวแรกของโลกที่เกิดจากการนำยีนของมันไปผสมกับโปรตีนของสัตว์ ใต้ทะเลที่เรืองแสงได้ ซึ่งชื่อของมันมาจากคำว่า Ruby (ทับทิม) กับคำว่า Puppy (ลูกสุนัข) ทำให้ลูกที่เกิดจากเจ้า Ruppy มียีน เรืองแสงเหมือนแม่ของมันนั่นเอง

INNOVATION

จุฬาฯ เจง คิดชุดตรวจหวัด 2009 นอกแล็บ สำเร็จรายแรกของโลก

ดังไปทั่วโลกอีกแล้วสำหรับจุÃาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถคิดค้นชุดตรวจ เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นอกห้องปØิบัติการประสบความสำเร็จได้เป็น แห่งแรกของโลก โดยสามารถรูผ้ ลการตรวจได้ภายใน 1 ชัว่ โมง และมีความแม่นยำเทียบ เท่าได้กับผลการตรวจจากห้องแล็บเลยก็ว่าได้ ซึ่งชุดตรวจดังกล่าวมีราคาเพียงแค่ 350 บาทเท่านัน้ ผศ. ดร. ปิยะศักดิ์ ชอุม่ พฤกษ์ อาจารย์ประจำห้องปØิบตั กิ าร ทรานสเจนิกเทคโนโลยีในพืชและไบโอเซ็นเซอร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุÃาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พูดถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “คณะวิทยาศาสตร์ร่วม กับคณะแพทยศาสตร์ จุÃาฯ ประสบความสำเร็จในการคิดค้นชุดตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ภายใต้ชื่อ ùซียู ดีเท็กต์û (CU-DETECT) และคาดหวังที่จะให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยนำ ไปใช้งานจริงด้วย”

SCIENCE & TECH

ฉลองครบรอบ 46 ป วว. จัดงาน ‘วิทยาศาสตร์สร้างงาน เทคโนโลยีสร้างเงิน’

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดงาน ùวิทยาศาสตร์สร้างงาน เทคโนโลยีสร้างเงินû ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 46 ปีของ ทางสถาบันด้วย โดย นางสาว พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล รองผู้ว่าการกลุ่มงานวิจัย และพัฒนา ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “กิจกรรมภายในงานจะจัดอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ ให้กับประชาชนผู้ร่วมงาน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ และเพิม่ ช่องทางในการประกอบธุรกิจ โดยมีการจัดแสดง ùนิทรรศการเทคโนโลยี วว.û และ ùการฝñกอบรมอาชีพû ฟรี จำนวน 10 หลักสูตร ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้”

PEOPLE

หญิงสเปนเพิง่ รูต้ วั

ถูกหวยกว่า 5,900 ล้าน หลังเปนหวัดนอนซมหลายวัน

ถ้าวันหนึ่ง คุณหลับไปแล้ว ตืน่ ขึน้ มาพบว่า ตัวเองได้กลาย เป็นมหาเศรษฐี พันล้าน คุณ จะทำอย่างไร? เรื่องไม่น่าเชื่อแต่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว กับสาวสเปนที่ถูกรางวัลแจäกพ็อตยูโร มิลเลียน ลอตเตอรี่ มูลค่ากว่า 126 ล้าน ยูโร หรือราว 5,900 ล้านบาท ซึ่งถือ ว่าเธอเป็นผูโ้ ชคดีทส่ี ามารถพิชติ รางวัล คนเดียวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ ว่าได้ ทว่า ก่อนที่เจ้าตัวจะรู้ข่าวดีนี้ เธอต้องนอนป่วยเป็นหวัดอยู่บนเตียง มาตลอดสุดสัปดาห์ และสาวผูโ้ ชคดีคน นีไ้ ด้กล่าวแบบติดตลกว่า “มีแผนจะซือ้ บ้านในชนบทบนเกาะมาญอร์กา และ เลีย้ งม้าด้วย” โดยหญิงผูโ้ ชคดีคนนีเ้ ป็น เพียงคนเดียวที่ถูกรางวัลเลข 5 ตัว คือ 4 23 24 29 31 และรางวัล 2 ดาว คือ 8 และ 9 โปรดอย่าถามว่าเธอชื่ออะไร เพราะเรื่องนี้เขาไม่เปิดเผยกัน

ENTERTAINMENT

มิเชล โอบามา ติดอันดับสตรีเซ็กซี่ที่สุดในโลกของ ‘แม็กซิม’

นอกจากจะเป็นสตรีหมายเลขหนึง่ ของประเทศสหรัฐฯ แล้ว ùมิเชล โอบามาû ยังมีดกี รีความสวยเซ็กซีต่ ดิ อันดับโลกด้วย จากการ เปิดเผยของนิตยสาร ·มÁ°´ิม ที่มีการจัดอันดับผู้หญิงเร่าร้อนที่สุดในโลก นาง มิเชล โอบามา มีชื่ออยู่ในอันดับที่ 93 จากสาวสวย ทั้งหมด 100 คน โดยทาง โจ เลวี บรรณาธิการของนิตยสาร ·มÁ°´ิม ได้ออกมากล่าวชื่นชมนางมิเชลว่า “ขณะที่โอบามาทำงานอย่าง หนักเพือ่ จัดการกับสงครามและภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างน้อยแม่ทพั ของเรารายนีก้ จ็ ะกลับบ้านพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุน่ จาก สตรีหมายเลขหนึง่ ทีแ่ สนจะเซ็กซีท่ ส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตร์ของสหรัฐฯ” นอกจากนางมิเชลแล้ว สาวเซ็กซีท่ ส่ี ดุ อันดับ 1 ได้แก่ โอลิเวีย ไวล์ด ตามมาด้วยดารานักแสดงวัยรุ่นชื่อดังอย่าง เมแกน ฟ็อกซ์ ที่เข้ามาเป็นอันดับที่ 2 ส่วนอันดับ 3 ตกเป็นของ บาร์ เรฟาเอลี
• วันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา คือวันครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ที่ส่งผลให้บ้านเรือน และโรงเรียนหลายแห่งพังถล่มและมีเด็กๆ เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ ซู หลินฮอง วัย 7 ขวบคนนี้ คือหนึ่งในผู้โชคดีที่รอดชีวิต ภาพที่เห็นคือภาพเปรียบเทียบในวันนี้กับปีที่แล้วที่เธอได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากอาคารที่เธอและครอบครัวพักอาศัย อยู่นั่นเอง จากเหตุการณ์ครั้งนั้น เธอต้องสูญเสียแขนขวา และแม่ของเธอก็ต้องเสียชีวิตไปด้วย แต่วันนี้เธอมีรอยยิ้มได้แล้ว

• งานของ นาย ไมค์ ชอร์ส์ คนนี้ก็คือการนำตู้โทรศัพท์เก่าสีแดง อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ มา ปรับปรุงทาสีให้ใหม่เอี่ยม โดยไมค์กับภรรยาของเขาทำธุรกิจนี้มานานกว่า 17 ปีแล้ว ปัจจุบันเขามีตู้โทรศัพท์เก่ารอการชุบชีวิต ใหม่อยู่อีกเกือบๆ 40 ตู้ ในสุสานตู้โทรศัพท์เก่าอย่างที่เห็นในภาพ เรียกว่าถ้าไม่มีอาชีพอย่างไมค์ คนอังกฤษอาจไม่มีเหลือ ตู้แดงอันเป็นเอกลักษณ์มาจนถึงวันนี้

SPORT ผีแดงผงาดคว้าแชมป์ลีก สมัยที่ 18

เรียบร้อยโรงเรียนผีแดงไปแล้ว เมื่อแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หลังเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอล ถึงจะทำได้แค่เสมอด้วยสกอร์ 0-0 แต่กเ็ พียงพอต่อการคว้าแชมป์ลกี สูงสุดของประเทศได้เป็นสมัยที่ 18 ซึง่ ยังทำให้สถิตคิ รองแชมป์ลีก ของแมนยูฯ เทียบเท่ากับทีมลิเวอร์พูลอีกด้วย เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ได้กล่าวอย่างชื่นมื่นหลังคว้าแชมป์ว่า “นี่คือเกม 90 นาทีที่ยาว นานทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตร์ แต่เราก็ผา่ นพ้นมาได้ ไม่มจี งั หวะเซฟประตูแม้แต่ครัง้ เดียวในเกม และนัน่ ก็บง่ บอกได้ถงึ รูปเกมทีเ่ ต็มไปด้วยความ ระมัดระวัง” นอกจากนี้ทีมปีศาจแดงยังเหลือถ้วยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะชิงชนะเลิศกับบาร์เซโลนาในวันพุธที่ 27 พฤษภาคมนี้ด้วย

TRIVIA อะไรเอ่ย ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึก?

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ไปในทันที หลังจาก ที่มีการค้นพบตู้คอนเทนเนอร์ปริศนาที่จมอยู่ใต้ทะเล บริเวณอ่าวแสมสาร สัตหีบ จนถึงตอนนีก้ ย็ งั ไม่รวู้ า่ ข้าง ในจะมีอะไรอยูบ่ า้ ง ก็คงต้องปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องหลายๆ ฝ่ายในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันไป ระหว่างที่รอผลการ พิสูจน์ เรามาดูกันดีกว่าว่า ก่อนหน้านี้เขาเคยพบอะไร ใต้ทะเลลึกกันบ้าง • การค้นพบกะโหลกศีรษะของมนุษย์ใต้ทะเลในอำเภอ สัตหีบครัง้ นีไ้ ม่ใช่ครัง้ แรก เพราะย้อนกลับไปเมือ่ ปีทแ่ี ล้ว ก็มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์เช่นกัน แต่อยู่ในซาก เรือสินค้า UNICON ที่อับปางลงไปตั้งแต่ปี 2549 ส่วน โครงกระดูกที่พบนั้น พิสูจน์แล้วว่าเป็นของ นาย โทมัส คาซากรันเด ครูสอนดำน้ำชาวเยอรมัน • ส่วนการค้นพบทีท่ มี งานของโครงการวิจยั ทีร่ ฐั บาลออสเตรเลียเป็นผูส้ นับสนุน และถือว่าได้ชว่ ยไขปริศนาให้กบั ชาวออสซีหลายๆ คน ก็คือการค้นพบเรือรบในสมัย สงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีห่ ายไปอย่างไร้รอ่ งรอยนานกว่า 65 ปี พร้อมกับลูกเรือ 645 คน ในระหว่างการสู้รบกับ

เยอรมนี เรือรบลำดังกล่าวถูกค้นพบบริเวณนอกชายฝัง่ ออสเตรเลียตะวันตก • นี่ก็เป็นข่าวครึกโครมเช่นกัน เพราะเมื่อสองปีที่แล้ว บริษัทล่าสมบัติใต้น้ำในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เขา ได้ค้นพบเรือมหาสมบัติอายุกว่า 400 ปี จมอยู่ใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก ทีบ่ อกว่าเป็นเรือมหาสมบัตเิ พราะ ว่าภายในเรือนั้นมีเหรียญเงินและเหรียญทองอยู่มาก มาย รวมแล้วมีมากกว่า 500,000 เหรียญ และมีมูลค่า ประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ฯ หรือกว่า 16,500 ล้าน บาท คาดกันว่าเรือลำดังกล่าวจะเป็นเรือขนสินค้าของ อังกฤษ ซึ่งการค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการค้นพบสมบัติใต้ ท้องทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ • ส่วนการพบสมบัติจากเรือที่อับปางและมีมูลค่ามาก ทีส่ ดุ ก่อนหน้านีค้ อื เมือ่ ปี 2528 เมือ่ นาย เมล ฟิชเชอร์ พบเหรียญเงินและสมบัตอิ น่ื ๆ จากเรือนูเอสตรา ซิญอรา เดอ อโตชา ของสเปน ที่จมลงเมื่อปี พ.ศ. 2165 นอก ชายฝัง่ ฟลอริดาคีสข์ องสหรัฐฯ โดยคาดการณ์วา่ สาเหตุ ของการอับปางเป็นเพราะพายุเฮอริเคน

“ผมเคยมาหมด เคยผ่าน ความยุง่ ยาก เคยแม้กระทัง่ คิดจะเลิกเล่นดนตรีแล้วหนี ไปอยูต่ า่ งประเทศ แต่กม็ าคิด ได้ว่า เฮ้ย หนีไปแล้วก็อาจ เจออย่ า งนี้ อี ก จะหนี อี ก เหรอ? ไม่เอา ไม่หนีแล้ว จะ อยูท่ นี่ แี่ หละ มันไม่มอี ะไรน่า กลัว ไม่มอี ะไรเสียหาย และที่ ผมกลั บ มาเป็ น อย่างนี้ ได้ เพราะผมชนะปัญหาในจิตใจ” เสกสรร ศุขพิมาย ให้สัมภาษณ์กับ ทีมข่าวบันเทิงใน หนังสือพิมพ์ มติชน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2552

TRANSPORTATION GREEN PLEASE คนกรุงเฮ รถไฟฟ้าฝัง่ ธนฯ ‘ปรินซ์ชาร์ลส์’ ร่วมแสดงหนังสัน้ บนมายสเปซ เพือ่ อนุรกั ษ์ผนื ป่าฝน

นัง่ ฟรี 3 เดือน เป็นที่ถูกอกถูกใจกันไป สำหรับชาวฝัง่ ธนฯ เมือ่ นาย อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ เป็นประธานกดปุ่มเปิดให้ บริการรถไฟฟ้าฝัง่ ธนฯ ส่วน ต่อขยายสายสีลม ช่วงสะพาน ตากสิน-แยกตากสิน ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร โดย ม.ร.ว. สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพฯ ได้ กล่าวว่า ประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าที่ สถานีกรุงธนบุรี และสถานีวงเวียนใหญ่ ได้ตั้งแต่ เวลา 06.00-24.00 น. โดยจะให้บริการฟรีเป็น เวลา 3 เดือน จากนัน้ วันที่ 13 สิงหาคมเป็นต้นไป ก็จะจัดเก็บค่าโดยสาร โดยจะคงโครงสร้างอัตรา ค่าโดยสารในอัตราปกติท่ี 15-40 บาท แต่สามารถ เดินทางได้ในระยะทางทีย่ าวขึน้

ผืนป่าสีเขียวขจีจะอุดมสมบูรณ์ได้นานแค่ไหน คงจะอยูท่ ก่ี ารร่วมมือร่วมใจของ คนบนโลกนี้ และหนึ่งในนั้นคือ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งประเทศ อังกฤษ ทีท่ รงเริม่ การรณรงค์อนุรกั ษ์ปา่ ฝนเขตร้อน โดยเจ้าชายได้รว่ มแสดงใน หนังสั้นที่มีความยาวกว่า 90 วินาที เพื่อเรียกร้องให้ทั่วโลกยับยั้งการทำลายป่า ฝนเขตร้อน และรับมือกับสภาวะบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงด้วย นอกจาก เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แล้วยังมีเหล่าบุคคลชื่อดังร่วมแสดงในหนังสั้นชุดนี้กันอย่าง คับคั่ง อาทิ องค์ทะไลลามะแห่งทิเบต เปเล อดีตนักฟุตบอลชื่อดัง และดารา ดังจากฮอลลีวูดอย่าง แฮร์ริสัน ฟอร์ด เป็นต้น ซึ่งเหล่านักแสดงชื่อดังต่างๆ จะมาประชันบทบาทกับ เจ้ากบสีเขียวตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นมาจากเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์เครือข่าย สังคมออนไลน์อย่าง Myspace ด้วย

‘นางไม้’ หนังไทยเรื่องเดียวที่ ได้ฉายในเมืองคานส์

Did You Know?

THIS WEEK IN HISTORY 22 พฤษภาคม 2527 - สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จ สวรรคต ณ พระตำหนักวังศุโขทัย มีพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อ 9 เมษายน 2528 ณ เมรุมาศ ท้องสนามหลวง 23 พฤษภาคม 2387 - วันเกิดพระอับดุลบาฮา บุตรชายคนโตของพระบาฮาอุลลาห์ ศาสดาแห่ง ศาสนาบาไฮ เกิดทีก่ รุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ศาสนานีไ้ ม่มนี กั บวชหรือผูน้ ำศาสนา ศาสนิกชน จึงต้องพัฒนาจิตใจด้วยตนเอง ปัจจุบนั มีศนู ย์กลางอยูท่ เ่ี มืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล มีสาวก ประมาณ 6 ล้านคน ใน 200 ประเทศ 24 พฤษภาคม 2387 - แซมมวล มอร์ส นัก ประดิษฐ์ชาวอเมริกนั ได้ทดลองส่งโทรเลขฉบับ แรกจากบัลติมอร์ รัฐแมรีแลนด์ ไปยังกรุง วอชิงตัน ดี.ซี. โดยใช้เครื่องส่งสัญญาณไฟฟ้า ผ่านรหัสที่ใช้แทนตัวหนังสือ หรือรหัสมอร์ส 25 พฤษภาคม 2504 - จอห์น เอฟ. เคเนดี ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศจุด มุ่งหมายที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และส่ง กลับมาสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัย ซึ่งต่อมาได้ กลายเป็นโครงการอพอลโล และสามารถส่ง นีล อาร์มสตรอง ไปเหยียบดวงจันทร์สำเร็จ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 กับ ยานอพอลโล 11 26 พฤษภาคม 2448 - วันเกิด ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 ของไทย ท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเมื่อวัน ที่ 5 เมษายน 2489 โดยร่วมกับ นาย ควง อภัยวงศ์ และได้เป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 2 ต่อ จากนายควง เมื่อปี 2511 27 พฤษภาคม 2480 – สะพานโกลเดน เกต ในอเมริกา เปิดใช้อย่างเป็นทางการ โดยเป็น สะพานแขวนข้ามอ่าวซานฟรานซิสโกไปถึงรัฐ แคลิฟอร์เนีย มีระยะทางยาว 2,740 เมตร ใช้ งบประมาณก่อสร้างราว 35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นสะพานแขวนทีย่ าวเป็นอันดับ 8 ของโลก 28 พฤษภาคม 2451 วันเกิด เอียน เฟลมมิง นักประพันธ์ชาวอังกฤษ เจ้าของผลงานนิยาย ชื่อดัง เจมส์ บอนด์ 007 ที่ถูกนำมาสร้างเป็น ภาพยนตร์มากกว่า 20 ตอนในปัจจุบัน

ต้องปรบมือดังๆ ให้กับผู้กำกับ เป็นเอก รัตนเรือง ที่หนังของเขาสามารถฝ่าฟันหนังเรื่องอื่นๆ กว่า 1,500 เรื่อง และกลายเป็น 1 ในหนัง 20 เรื่อง ที่ได้รับเกียรติให้นำไปฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่ 62 และถือเป็นหนังไทยเรื่องเดียวที่ ได้รับเกียรตินี้ ซึ่งหนังเรื่อง ‘นางไม้’ จะได้เข้าฉายในสาขา UnCertain Regard หรือหนังที่น่าจับตามอง หลังจากเมื่อ 2 ปีที่แล้ว หนังเรื่อง พลอย ของเป็นเอก ก็เคยได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลหนังเมืองคานส์มาแล้วเช่นกัน


0

INTERV IEW

THE COST O


6 ปีก่อน สายการบินแอร์เอเชีย อาจจะ บ้าง แต่ก็ยังยิ้มได้ แต่เห็นเขายิ้มๆ แบบนี้ ใครจะรู้ว่าผู้ชาย เป็ น มื อ ใหม่ หั ด บิ น อยู่ ใ นน่ า นฟ้ า ของโลว์ คอสต์ แ อร์ ไ ลน์ แต่ ม าจนถึ ง วั น นี้ คำว่ า คนนี้แบกหนี้เกือบพันล้านอยู่เต็มสองบ่า มือใหม่คงใช้ไม่ได้กับสายการบินแห่งนี้ สองไหล่ แต่ ด้ ว ยความสู ง เกิ น 180 CEO ที่ ชื่ อ ทั ศ พล แบเลเว็ ล ด์ ที่ เซนติเมตร คุณอาจมองไม่ออกว่าบางที ภาระนั้นก็หนักจนไหล่ลู่ เปรียบเสมือนกัปตันใหญ่ขององค์กร คือผู้ ที่ พ าเครื่ อ งขึ้ น บิ น ผ่ า นร้ อ นผ่ า นหนาว ในการพู ด คุ ย ครั้ ง นี้ เราไม่ ไ ด้ ห วั ง ให้ ผ่านฟ้า ผ่านฝน มานับครั้งไม่ถ้วน สะสม คุณต้องกลับไปนอนฝันว่าสักวันต้องเป็น CEO สายการบินให้ ได้ (หากคุณมองว่า ชั่วโมงบินจนมั่นใจได้ว่าตลอดเส้นทางการ ก็มันทั้งเท่และท้าทาย) แต่สิ่งที่เราอยากให้ บินในการบังคับของเขาจะไม่ทำให้คุณผิด หวั ง แม้ จ ะตกหลุ ม อากาศบ้ า งเป็ น ครั้ ง คุณได้กลับไปในสภาวะท้องฟ้าเศรษฐกิจ คราว หรืออาจทำให้ผู้โดยสารอกสั่นขวัญ ครึ้ ม ฟ้ า ครึ้ ม ฝน จนอาจทำให้ ใ จคอไม่ ดี ก็คือ 'รอยยิ้มและความหวัง' แขวนไปบ้าง แต่หากคันบังคับยังอยู่ในมือ ของ CEO ที่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก สองสิ่งนี้อาจไม่ ได้ทำให้คุณเป็น CEO แต่ มั น คื อ สองสิ่ ง ที่ ค นเป็ น CEO อย่ า ง ก็นับว่าคุณยังเป็นผู้โดยสารที่โชคดี ทัศพลเป็น CEO ที่นิยามคำว่า CEO ทัศพลเลือกที่จะนำออกมาใช้ในทุกๆ วัน ทัศพลมีความเชื่อว่า การทำอะไรสัก ได้แปลกที่สุดเท่าที่เราเคยเจอ ซึ่งคาดว่า อย่างต้องมีต้นทุน ดังนั้น คงไม่ผิดนักหาก เมื่อคุณอ่านบทสัมภาษณ์นี้จนจบ คุณคง เราจะบอกว่า รอยยิ้มและความหวังก็น่าจะ มอง CEO ด้วยสายตาเป็นมิตรมากขึน้ เป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่เราทุกคนจะมีได้ วั น ที่ เ รามี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ ทั ศ พลที่ ต้ น ทุ น ต่ ำ กำไรสู ง คื อ เป้ า หมายของ ออฟฟิศใหญ่ของแอร์เอเชีย ย่านถนนกิ่งแก้ว ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมินั้น เขา คนทำธุรกิจทุกคน และวันนี้เราเชื่อว่าเขา ได้กำไรบ้างแล้ว อย่างน้อยก็กำไรที่มาใน บอกว่า 'เมื่อวันก่อน ผมเดินเตะโต๊ะ นี่เลย รูปของ 'ความสุข' เดินไม่ค่อยถนัด' เขาบอกพร้อมด้วยรอย ความสุขแบบคนเป็นหนี้พันล้านน่ะ... ยิ้ม แม้จะเดินกะเผลกๆ ให้เราเห็น และเรา เดาว่า ในฐานะกัปตันขององค์กร การเดิน เรื่องแบบนี้ต้องอ่านแล้วจะเข้าใจ เตะโต๊ะก็อาจไม่ตา่ งกับการขับเครือ่ งตกหลุม อากาศ สะเทือนบ้าง แต่ ไม่นาน ขลุกขลัก

OF FLYING เรือ่ งสึนามิ ตามมาด้วยเรือ่ งปฏิวตั ิ เรือ่ งปิดสนามเป็นยังไงบ้างคะ สถานการณ์ธรุ กิจการบินตอนนี้ บิน แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องการประกาศภาวะ ค่อนข้างเหนือ่ ย เพราะว่าปัจจัยทีร่ ๆู้ กันอยู่ ฉุ กเฉินช่วงสงกรานต์​ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ส่ง เช่น เรือ่ งปัญหาด้านการท่องเทีย่ ว เพราะธุรกิจ ผลกระทบต่ อการท่องเทีย่ ว แต่ไม่ได้เกิดผลกระทบ การบินนีน่ ะครับ พูดง่ายๆ ว่าครึง่ หนึง่ ต้องอาศัย โดยตรงกับสายการบิน มันเป็นแค่ผลทางอ้อม คนทีต่ อ้ งเดินทางทัว่ ไป เช่น เดินทางไปธุระต่างๆ แต่ เป็นปัจจัยที่เราทำอะไรไม่ได้ แต่อกี ครึง่ หนึง่ หรือ 50-60% จะเป็นนักท่องเทีย่ ว มันเลี่ยงไม่ ได้อยู่แล้วใช่ ไหมว่าเราจะต้องเจอ แล้วบ้านเราเป็นเมืองที่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะ ปั ญหา ไม่วา่ จะโดยตรงหรืออ้อม ด้วยไง เพียงแต่สองสามปีทผ่ี า่ นมามีเหตุการณ์ ครับ และทั้งนี้ทั้งนั้น ปัญหาทั้งหมดเราแก้ มากมายเต็มไปหมด แต่ทุกครั้งมันก็ฟื้นมาได้ ด้วยตัวเองไม่ได้ดว้ ยไง เพียงแต่เราก็ตอ้ งช่วยกัน ด้วยความรวดเร็ว ซึ่งนี่คือข้อดีของบ้านเรา แต่ ผ่ อนหนักผ่อนเบาด้วยตัวเอง คือช่วงที่มันเกิด สองสามปีที่ผ่านมา มันเหมือนพอฟื้นปุ๊บ ก็มี วิ ก ฤตต่างๆ เราคงทำอะไรไม่ได้ แต่หลังจาก เหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่องค่อนข้างเยอะ ภาวะนั้นมันผ่านไป เราจะต้องรีบขยันทำงาน เลยมี ผ ลกระทบกั บ นั ก ท่ อ งเที ่ ย วเยอะมาก เพื ่อให้ทุกอย่างฟื้นกลับมาโดยเร็ว บริษัทของ เหมือนสถานการณ์มันค่อนข้างซึมยาว เริ่มตั้ง เราจึงเชื่อในเรื่องของการตลาด เพราะนี่คือตัว แต่มกี ารปิดสนามบิน หรือมีเหตุการณ์วนุ่ วายต่างๆ หลั กสำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อยอดขาย และรายได้ ทำธุรกิจนี้มา 6 ปีแล้ว ในธุรกิจแบบนี้มันก็ เราต้ อ งหากรรมวิ ธ ี ใ นการกระตุ ้ น ให้ ลู ก ค้ า มี ย่อมจะมีปัญหาของมัน แต่ดูเหมือนสองสามปี ความอยากทีจ่ ะเดินทาง ให้เขารูส้ กึ ว่ามันคุม้ ค่าที่ ที่ผ่านมา มีปัญหาที่แปลกไปจากเดิมนะคะ คิด จะเดิ นทาง หรือรู้สึกว่าไม่ได้แพง ไม่ได้ลำบาก แบบนั้นไหม ในการที จ่ ะเดินทางท่องเทีย่ ว แต่เขาได้ชว่ ยชาติ คือธุรกิจการบิน ถ้าจะพูดถึงวิกฤตโดยตัว ช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจมันหมุนเวียนได้ เราถึงเน้น ของมันจริงๆ จะมีแค่เรือ่ งราคาน้ำมันทีม่ นั ผันผวน เรื ่องราคาตั๋วที่ถูก เพราะเราอยู่ได้ด้วยของถูก ซึง่ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กีย่ วกับการบินโดยตรงเลย และมัน แต่ไม่ได้แปลว่าของถูกจะไม่ดนี ะครับ แต่ของถูก ก็มีผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ ในโลกเหมือนกัน คื อหัวใจของโลว์คอสต์แบบเรา เพราะใครๆ ก็ใช้นำ้ มัน แต่นอกเหนือจากนัน้ แล้ว แล้ วทำยังไงให้ของถูกและดี มันคือปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบินเลย เช่น ก็ตอ้ งทำตัวให้เล็ก ประหยัดค่าใช้จา่ ยในทุกๆ เรื่องการเมืองที่เคยเข้ามามีผลกับสายการบิน ส่ ว น อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็น เราก็ไม่ต้องซื้อ แอร์เอเชีย เรื่องผู้ถือหุ้นที่ว่าเป็นกลุ่มชินฯ หรือ ไม่ ต อ ้ งใช้ แล้วก็เอาเงินส่วนทีเ่ ราประหยัดตรงนัน้ ไม่ใช่กลุม่ ชินฯ อย่างทีใ่ ครๆ เคยคิด พอหมดจาก ไปลดราคาตัว๋ พอราคาถูก ผูโ้ ดยสารเขาก็อยาก การเมือง ก็มามีเรื่องโรคซาร์ส เรื่องไข้หวัดนก

เรื่อง : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


จะใช้บริการ โดยปกติคิดว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจแค่ไหน ผมเหรอ นักธุรกิจแปลว่าอะไร ก็นั่นสิคะ จะลองให้คำจำกัดความดูเองก็ได้ คนทีเ่ ปิดร้านขายของชำ มีการค้าขายทุกวันๆ แบบนี้เขาเป็นพ่อค้าหรือเป็นนักธุรกิจ เขาอาจจะ เป็นพ่อค้าก็ได้ แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นนักธุรกิจ ด้วย แต่ชาวนาที่ปลูกข้าวล่ะ เขาเป็นชาวนาหรือ นักธุรกิจ ถ้าหากว่าชาวนาคนนั้นต้องดูว่าซื้อปุ๋ย เท่าไหร่ ค่ารถไถเท่าไหร่ ค่าน้ำมันมาเติมรถไถ เท่าไหร่ ค่าแรงในการนวดข้าว แล้วจะขายข้าวได้ เท่าไหร่ เขาก็ต้องมีการคำนวณเป็น เพราะฉะนัน้ แบบนีเ้ ขาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันใช่ไหม? คือถ้า จะเอาภาพนักธุรกิจแบบว่าจะต้องใส่สูทผูกไท ไปทำงานในออฟฟิศ​ ถ้าแบบนัน้ ก็ไม่ใช่ผม ผมว่า ตัวเองเป็นคนทำงานมากกว่า เพียงแต่มอี าชีพเป็น นักธุรกิจ แล้วถ้าอย่างนั้น คิดว่าคำว่า CEO คืออะไร CEO สำหรับผมเหรอ ถ้าอ่านตรงตัว หรือแปล ตามแบบของผม ก็แปลว่า ‘เสี่ยว’ (หัวเราะ)​ แล้ว เสี่ยวแปลว่าอะไร ภาษาอีสานก็แปลว่าเพื่อนรัก ดังนั้น CEO สำหรับผมก็คือ คนที่จะต้องทำตัวให้ เป็นที่รักของคนทุกคน โดยเฉพาะคนในองค์กร ของเรา แล้วพอคนรักกันแล้ว มันก็มีใจทำงานให้ กัน ดังนั้น ไม่จำเป็นว่าเป็น CEO แล้วจะต้อง กระดิกนิ้ว ชี้นิ้วสั่ง สำหรับผม นิ้วชี้น่ะห้ามใช้ แต่ ให้ใช้นิ้วก้อย ที่แปลว่าเราดีๆ กันไว้ แล้วก็ห้ามใช้ นิ้วโป้ง ห้ามโกรธกัน การที่คุณเห็นองค์กรตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มที่มา ทำ เห็นความเปลี่ยนแปลงต่างๆ มาตลอด ทุก วันนี้เวลามาทำงานรู้สึกยังไง ผมมาทำงานตั้งแต่บริษัทนี้ยังไม่มีอะไรเลย ผมมาทำตั้งแต่จดทะเบียนตั้งบริษัท ซื้อโต๊ะ (หัวเราะ)​ เลือกเฟอร์นิเจอร์ ขับรถหาที่เช่าออฟฟิศ ก็หาเอง ต้องไปต่อรองราคา หาคนมาเทปูน ปู กระเบือ้ งเอง ตอนแรกมีคนทำงาน 20 คน แต่มี โต๊ะ 6 ตัว ก็ต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีเอา อย่าได้มีใคร ลุกเชียว แล้วมาทำงานกันแต่เช้าเลย เจ็ดโมงครึง่ มาแล้ว เพราะกลัวไม่มโี ต๊ะนัง่ ตอนนัน้ มีเครือ่ งบิน ทั้งสายการบินอยู่ 2 ลำ ตอนนี้สายการบินเราขึ้น ปีที่ 6 เรามีเครื่องบินทั้งหมด 18 ลำ พนักงาน ตอนแรกมี 200 กว่าคนทัง้ บริษทั นีค่ อื ทุกแผนกนะ ตอนนี้มีเกือบ 1,600 คนแล้ว ก็ถือว่าเราโตขึ้นมา ค่อนข้างเร็ว แต่สง่ิ ทีม่ นั จะรูส้ กึ ว่ามีพฒ ั นาการ หรือ เห็นผลจริงๆ ก็อีกสองปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะมี เครื่อง 25 ลำ แล้วจะเป็นเครื่องบินใหม่หมดเลย ผูโ้ ดยสารก็อาจจะได้ปลี ะประมาณ 8 ล้านคน ถามแบบคนนอกเลยนะคะ ธุรกิจการบินเขาวัดความ สำเร็จกันตรงไหน หรือว่าปัจจัยหนึ่งคือการมี เครื่องบินเพิ่มขึ้น เขาวัดกันด้วย Load Factor หรือ Cabin Factor คือถ้าเทียบกัน 100% แล้ว ทัง้ ปีมคี นนัง่ เครือ่ งคุณ จากที่นั่งทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เฉลี่ยทั่ว โลกจะอยู่ที่ประมาณ 76-78% ใครต่ำกว่า 75% ถือว่าไม่ค่อยดี ตอนนี้แอร์เอเชียอยู่ที่ประมาณ 78-80% ก็ถือว่าโอเค แล้วการที่คุณบอกว่า ปีนี้มีเครื่องมากขึ้น ปีหน้า จะได้เครื่องใหม่เพิ่ม มันบอกถึงอะไร มันเป็นการบอกว่า ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ การเมืองที่ผกผันแบบนี้ หรือภาวะที่การเงินโลก อยูใ่ นช่วงทีไ่ ม่คอ่ ยดีนกั เราก็ยงั สามารถทีจ่ ะเจริญ เติบโตได้ มีเงินไปซื้อเครื่องใหม่ๆ แล้วผู้โดยสาร จ่ายเงินแค่พันกว่าบาท แล้วได้นั่งเครื่องใหม่ป้าย แดง เพิ่งออกมาจากโรงงานในฝรั่งเศสเลย มันก็ ให้ความรูส้ กึ ทีด่ กี ว่า เขาขึน้ เครือ่ งแล้วได้กลิน่ ใหม่ๆ พรมนุ่มเท้า ไฟสว่าง แอร์เย็นฉ่ำ เครื่องขึ้นลงนุ่ม ผู้โดยสารก็รู้สึกดีใช่ไหม รู้สึกคุ้มค่าเงิน ก็เหมือน ความรู้สึกเดียวกับได้ขับรถใหม่ ฉันใดฉันนั้น ทำไมให้ความสำคัญกับเครือ่ งใหม่มากอย่างนัน้ คะ คือเอาอย่างนีด้ กี ว่า ผมสมมติวา่ ผมจะต้องไป ขับแท็กซี่แล้วกัน ถามว่าในร้อยคนจะมีสักกี่คนที่

ไปดาวน์รถใหม่มาขับ ผมว่าน้อยมาก ส่วนใหญ่ ก็จะไปเช่าแท็กซี่มาขับก่อน พอเก็บหอมรอมริบ ได้สักปีสองปี ก็เอาเงินไปซื้อรถใหม่เป็นของเรา หรือขยับไปเช่ารถทีใ่ หม่ขน้ึ ยอมจ่ายแพงกว่า แต่ ถามว่าคนนัง่ ชอบอะไรล่ะ คนนัง่ ก็ตอ้ งชอบรถใหม่ อยู่แล้ว ดังนั้น เปรียบเทียบกับตอนแรกที่เราเปิด สายการบินมา เราก็อาจจะต้องเช่าเครือ่ งเก่าไปก่อน แต่วันนี้เราเริ่มคิดว่าเราน่าจะเริ่มซื้อเครื่องใหม่ได้ แล้ว เพราะเครือ่ งใหม่มขี อ้ ดีคอื หนึง่ ผูโ้ ดยสารชอบ ทำให้เราทำการตลาดได้ง่ายขึ้น สอง ของใหม่จะ มีคา่ บำรุงรักษาต่ำ ดังนัน้ ถ้าเราไม่มเี ครือ่ งใหม่เลย ในปีทแ่ี ล้ว ผมว่าสถานการณ์เราจะหนักกว่านี้ เพราะ เครือ่ งยนต์ใหม่จะกินน้ำมันน้อยกว่า เหมือนที่รถ ใหม่กนิ น้ำมันน้อยกว่ารถเก่า ดังนัน้ การทีป่ ที แ่ี ล้ว เรามีเครือ่ งใหม่ครึง่ หนึง่ ทำให้เราประหยัดไปได้เยอะ นัน่ คือสาเหตุทเ่ี ราต้องซือ้ เครือ่ งใหม่ๆ เข้ามา และ ผมว่าเราก็ตัดสินใจไม่ผิด อยากทราบแบบคนในนิดหนึ่งค่ะว่า เวลาเขารับ เครื่องใหม่กัน CEO ต้องทำอะไรบ้าง ต้องทำอะไรบ้างเหรอ (หัวเราะ) ผมต้องเซ็น เอกสารเยอะมาก เพราะมีเรื่องของสัญญาต่างๆ มากมาย พอเซ็นอนุมัติข้อตกลงไปแล้ว ก็จะมี ทีมช่าง ทีมนักบิน บินไปทีฝ่ รัง่ เศส ไปอยู่ 7-10 วัน เพื่อทดสอบและตรวจเครื่องบิน พอสักสองสาม วันสุดท้าย ฝ่ายช่างก็จะตรวจเครื่องยนต์ นักบิน ไปเทสต์แบบขึ้นบินจริง ดูอุปกรณ์ต่างๆ ว่าโอเค ไหม พอทุกอย่างเรียบร้อยปับ๊ เขาก็จะเซ็นรับเครือ่ ง นักบินก็จะนำเครื่องบินกลับมาเมืองไทย ใช้เวลา บินประมาณ 12 ชัว่ โมง มาถึงเมืองไทยก็ตอนเช้า อ้าว แล้ว CEO ทำอะไรคะ หน้าทีข่ องผมก็คอื รออยูก่ รุงเทพฯ​ นิมนต์พระ มาเจิมเครื่อง (ฮาครืน) แล้วก็ไปคล้องพวงมาลัย รู้สึกว่าจะมีแค่ลำแรกเองมั้งที่ผมไปด้วย เพราะ เหมือนกับเป็นปฐมฤกษ์ในการรับเครื่อง CEO ทำงานหนักมากในการไปนิมนต์พระ (หัวเราะ) ไม่ใช่ๆ คือผมทำงานหนักตั้งแต่ขั้น ตอนตรวจเอกสารสัญญาแล้วไง ที่เหลือก็ให้คน อื่นทำ เพราะคนที่จะเช็กก็ต้องเป็นนักบินกับช่าง ซึ่งรู้จักเครื่องบินดีที่สุดไง คื อ คุ ณ ก็ ท ำในส่ ว นของเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สิ ริ ม งคล ไปนั่นเอง เอาละ ทีนี้อยากทราบว่า ทุกวันนี้คิด ว่าเวลา 24 ชั่วโมงนี่ ทำงานพอไหมคะ ลงตัว หรือยัง เวลาคนมาถามผมว่า ทำงานเสร็จหรือยังวันนี้ ยังไม่กลับบ้านอีกเหรอ ผมก็ถามกลับไปว่า แล้ว งานมันมีเสร็จด้วยเหรอ มันไม่มีหรอกครับ เพียง แต่ว่าวันนี้เราทำแค่นี้พอแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ทำต่อ แต่ถามว่ามันเสร็จไหม ไม่เสร็จหรอก มัน อาจจะเสร็จเป็นเรื่องๆ แต่มันก็จะมีเรื่องใหม่ไป ตลอด เพราะเรื่องแต่ละวันมันอาจจะมีร้อยแปด พันเก้า เราก็อาจจะทำให้เสร็จสัก 6-7 เรื่องที่คิด ว่าสำคัญที่สุดก่อน ผมมาถึงออฟฟิศผมจะจดไว้ เลยว่า วันนี้ผมจะทำอะไรก่อนหลัง ครึ่งเช้าทำ อะไร ครึ่งบ่ายทำอะไร บางวันอาจจะทำงานไป จนถึงตีสอง ตีสามบ้าง แต่กไ็ ม่บอ่ ย เพราะผมคิด ว่าคนเราต้องมีสังคมด้านอื่นด้วย อาจจะต้องไป เจอเพือ่ นเพือ่ สังสรรค์กนั ซึง่ ผมก็จะมีเพือ่ นหลาย กลุ่มเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกัน ทำธุรกิจ การบินแล้วจะไปคบแต่ในแวดวงเดียวกัน เราก็ จะไม่มคี วามคิดหลากหลาย คิดอะไรไม่ออก ดังนัน้ ตอนเย็นๆ เลิกงาน พอคุยกับเพื่อนๆ พวกนี้สัก สองสามชัว่ โมง ผมก็กลับบ้าน ถามว่า 24 ชัว่ โมง ของผมพอไหม ผมว่าพอ คือดูจากภายนอก คนทำงานระดับ CEO ของ สายการบินสักสาย มันไม่ใช่เรือ่ งเล็ก หน้าทีค่ วาม รับผิดชอบก็นา่ จะเยอะมากไปด้วย เลยมองไม่ออก ว่ามันจะไม่ยุ่งทั้งวันได้อย่างไร ผมไม่เชือ่ ว่าคนทีท่ ำงานเยอะกว่าชาวบ้านจะ ได้ผลดีกว่า ผมเชื่อว่าเราต้องใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ บริหารเวลาให้เป็น ทำงานหนักน่ะดี แต่ทำงานหนักแล้วโง่ก็ไม่ดี หรือทำงานน้อยไปก็

ถามว่า ถ้าผมเป็นผู้บริหา สองร้อยกว่าคน ผมจะไปท ไม่มีความสุขไปทั้งชีวิต แ ความสุ ข หรอก แต่ห นี้ เ ร ความสุขเหมือนเดิม แต่ถ มันใช้ไม่หมด


เป็นผู้บริหารที่ทำสายการบินเจ๊ง มีคนตกงานพัน น ผมจะไปทำงานทีไ่ หนได้อย่างสบายใจเหรอ ผมคง ปทั้งชีวิต แน่นอน การที่เราเป็นหนี้พันล้านก็ ไม่มี ก แต่ห นี้เรายังใช้ ใ ห้ ห มดได้ แล้วเราก็จะกลับมามี นเดิม แต่ถ้าหากเราติดหนี้ชีวิตคนทั้งพันกว่าคน

ไม่ดี ผมว่าต้องทำงานให้ฉลาด ใช้เวลาให้คุ้ม และให้ถูกทางต่างหาก ต้องดูว่าอะไรควรทำก่อน ควรทำทีหลัง นีแ่ หละสำคัญทีส่ ดุ สำหรับผม อะไร ก็แล้วแต่ที่มีผลกับองค์กร ซัพพลายเออร์​ หรือผู้ โดยสารของเรา ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่ต้องทำก่อน ส่วนเรือ่ งอืน่ ๆ ก็ตอ้ งดูอกี ทีวา่ ควรทำตอนไหน เพราะ เรือ่ งบางเรือ่ งต้องให้มนั สุกงอมก่อนค่อยไปแก้ เรือ่ ง บางเรื่องควรจะต้องทำก่อนที่มันจะเกิดปัญหา เดี๋ยวนี้ผมแยกได้เลยว่าอะไรควรจะทำก่อนหลัง เพราะมันมาจากประสบการณ์ด้วย อย่างสมมติ ผมจะคุยกับคนคนหนึง่ ผมจะมองออกแล้วว่า อย่า เพิง่ ไปคุยดีกว่า ให้ทดลองทำผิดก่อน แล้วค่อยคุย เพราะวันนีค้ ยุ ไปเขาก็ไม่เข้าใจหรอก พอทำผิดปุบ๊ นัน่ แหละ เขาจะเข้าใจว่าทำไม ดีกว่าทีเ่ ราจะไปชีแ้ นะ ว่า ทำอย่างนี้ๆ สิ เขาก็จะมองว่า เอาอีกแล้ว สั่ง อีกแล้ว ผมคิดว่าบางทีเราควรจะให้คนอืน่ มีโอกาส ลองผิดลองถูกบ้าง แล้วค่อยมาคุยกัน แล้วไม่ผดิ เลยไม่ดกี ว่าเหรอคะ ถ้าเราแนะนำเขาอาจ จะไม่ผิดเลย ก็ดีกว่า แต่การที่เขาทำผิด เราก็ต้องดูว่ามัน มีผลขนาดไหน รุนแรงหรือเปล่า แต่เรือ่ งบางเรือ่ ง ผมยอมให้ผิดก่อนได้ ไม่เป็นไร เพียงแต่เราก็ต้อง ดูว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหม เหมือนเรากิน ยาน่ะ มันก็ตอ้ งมีผลข้างเคียงบ้าง แต่เราจะจัดการ มันได้หรือเปล่าเท่านัน้ เอง บางครัง้ เรารูว้ า่ มันมีผล ข้างเคียงแบบนี้ แต่เราก็อยากจะลองทำดูว่ามัน จะเวิรก์ ไหม แต่จะให้ทกุ อย่างออกมาเนียน ไม่มผี ล ข้างเคียงเลย ในโลกนีม้ นั ไม่มหี รอก มันมีแต่ในนิยาย ดังนั้น ถ้าปัญหาอะไรเข้ามาก็ถือว่าตั้งรับมันได้ ได้ แต่จริงๆ ก็ไม่ได้อยากให้ปญ ั หาเข้ามาหรอก นะครับ (หัวเราะ) เพียงแต่ทผ่ี า่ นมา ผมทำงานแก้ ปัญหามาตลอดเลย ถ้าคนทีต่ ามข่าวสายการบิน จะเห็นว่า แอร์เอเชียจะเจอเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีต้ ลอดเลย ไม่วา่ จะภาวะการเมืองทีเ่ ราติดอยูต่ รงกลางระหว่าง คนทีท่ ะเลาะกันทางการเมือง ทำให้เราต้องปากกัด ตีนถีบ ต่อสูด้ ว้ ยตัวเองขึน้ มาจนกระทัง่ รอดจากข้อ กล่าวหาต่างๆ ทีไ่ ม่เป็นความจริง เช่น มีอยูช่ ว่ งหนึง่ ทีก่ ลุม่ ชินฯ ถือหุน้ กับเรา แล้วเขาก็ขายให้เทมาเส็ก ไป ซึง่ ก็ขายไปพร้อมๆ กับเอไอเอส และบริษทั ใน เครืออืน่ ๆ แต่กย็ งั มีคนเชือ่ อยูว่ า่ กลุม่ ชินฯ ยังมีหุ้น ในแอร์เอเชีย ซึ่งพูดตรงนี้ได้ว่ามันไม่มแี ล้ว เพราะ เขาขายให้เทมาเส็กไปหมดทั้งเครือ ทั้งเอไอเอส แคปิตอลโอเค แล้วพวกเราเป็นบริษทั ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ใน เครือชินฯ ตอนนั้นด้วย ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะ มาถือหุน้ ไว้ หลังจากทีก่ ลุม่ ชินฯ ขายหุน้ แอร์เอเชีย ไปกับเทมาเส็ก ผมกับกลุ่มผู้บริหารอีก 5 คน คือ รวมกันเป็น 6 คน ก็ใช้เวลาอีกพักหนึง่ ไปซือ้ หุน้ แอร์เอเชียคืน ตอนนีเ้ ลยกลายเป็นว่า มาเลเซียถือ หุน้ อยู่ 49 % คณะผูบ้ ริหารทีน่ ซ่ี ง่ึ เป็นคนไทย ถือ อีก 51% ถือว่าเป็นสายการบินของคนไทยทีร่ ว่ มหุน้ กับมาเลเซีย ทำงานที่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ยากขึน้ ไหม เทียบกับการทำงานที่ไม่ตอ้ งเกีย่ ว กับการเมือง ผมว่าปัญหาที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง มันเป็นปัญหาทีเ่ หนือ่ ยใจ แต่ปญ ั หาในการทำธุรกิจ มันแค่เหนื่อยกายเหนื่อยความคิด แต่เหนื่อยใจ มันเหนือ่ ยกว่า แต่ถามว่าเคยท้อแท้ไหม ไม่เคยเลย เพียงแต่ใจมันล้า (หัวเราะ) ตอนทีเ่ หนือ่ ยมากๆ มีความคิดทีจ่ ะไม่ทำงานตรงนี้ไหม ไม่เคยเลย คือวันแรกที่ผมเข้ามาทำงานที่นี่ ผมถือหุน้ อยู่ 1% แล้วผมก็เป็นลูกจ้างเขา แต่ตอน ที่กลุ่มชินฯ เขาขายหุ้นไป ผมถามคณะผู้บริหาร ทั้ง 5 คนว่าเราจะเอายังไง เราอยู่เฉยๆ ก็ได้ แล้ว ก็รอผูถ้ อื หุน้ ใหม่เข้ามา ซึง่ จะเป็นใครก็ไม่รู้ เราอาจ จะทำงานกับเขาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้ แล้วตอนนั้น พนักงานก็ขวัญหนีดีฝ่อ ไม่รู้จะเอายังไงดี เพราะ ถ้าหากอีกเคสเกิดขึ้นคือ ทางกลุ่มชินฯ ขายแล้ว ไม่มคี นซือ้ เราก็อาจจะต้องปิดบริษทั ไปเลย คือยุบ ไปเลย ทีพ่ วกเราห่วงกันก็คอื ตอนนัน้ เรามีพนักงาน 1,200 กว่าคน เราจะเอายังไง แล้วหลายๆ คนใน

นัน้ ผมก็ไปชวนให้เขามาทำงานด้วยกัน ไปบอกว่า บริษัทเราอนาคตสดใส นักบินเกือบทุกคนในยุค แรกๆ ผมไปนั่งคุยกับเขาหมด ไปชวนให้เขามา ช่วยกันสร้างสายการบินให้มันดี ถ้าวันหนึ่งผมไป บอกคนเหล่านั้นว่า โอเค วันนี้เราปิดบริษัทแล้ว นะ โชคดีนะ เออ... บางทีตอ่ ไปผมอาจจะมองหน้า พวกเขาไม่ตดิ อีกเลยก็ได้ มันก็จะเป็นเรือ่ งทีค่ าใจ กันไปทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า โลกหน้า (หัวเราะ) ผมก็เลยคิดว่ามันไม่แฟร์สำหรับพนักงานพวกนี้ แล้วพวกเราผูบ้ ริหารอยูใ่ นฐานะทีพ่ อจะกระเสือกกระสนได้ ก็เลยชวนพวกคณะผูบ้ ริหารทัง้ หมดมา ลงเรือลำเดียวกัน มาด้วยกัน ไปด้วยกัน เลือด สุพรรณเอ๋ย เลยละ แล้วพวกผมก็ไปกู้เงินแบงก์ แล้วไปซือ้ หุน้ จากเทมาเส็กกลับมา เพราะตอนนัน้ คิดอย่างเดียวว่า ไม่อยากให้พนักงานตกงาน ไม่ อยากให้บริษทั ปิด ไม่ได้คดิ เลยว่าจะต้องทำให้บริษทั ใหญ่โต เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ แล้ ว ธุ ร กิ จ ที่ คุ ณ ไปซื้ อ หุ้ น กลั บ มาก็ ไ ม่ ใ ช่ ธุ ร กิ จ เล็กๆ ด้วย ใช่ ก็จากทีผ่ มไม่เคยเป็นหนีเ้ ลย บ้านก็ไม่เคย ติดแบงก์ รถก็ไม่เคยติดแบงก์ มีหนีเ้ ป็นศูนย์เลยนะ แต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าคณะผู้บริหารทั้งหมดของ แอร์เอเชียมีหนี้รวมกันอยู่พันกว่าล้าน แล้วบ้านที่ ผู้บริหารทุกคนอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องเอาไปจำนอง แบงก์เ​ พราะเงินทีไ่ ปกูม้ ามันไม่พอ พูดง่ายๆ ว่าบ้าน ผู้บริหารทุกคนติดหนี้แบงก์หมด แม้กระทั่งบ้าน ผม แล้วผูบ้ ริหารบางคนนะครับเคยขับรถเบนซ์อยูด่ ๆี ต้องเอารถไปขาย แล้วก็เอาเงินไปซือ้ รถญีป่ นุ่ ขับ เพือ่ จะได้เงินพอมารวมกัน ทุกคนมีหนีห้ มด (หัวเราะร่วน) อ้าว แล้วไม่เครียดเหรอคะ ไม่เครียดหรอก มันเลยจุดที่เครียดมาแล้ว แล้วทำไมคิดว่าพวกคุณซึง่ เป็นคณะผูบ้ ริหารต้อง ทำหน้าทีน่ ี้ คือลงทุนไปซือ้ หุน้ คืน เพราะว่าเงินก็ไม่ใช่ น้อย ธุรกิจก็ไม่เล็ก ผูบ้ ริหารก็มกี นั อยู่ 6 คน แต่ เป็นหนีก้ นั เป็นพันล้านเลย ทำไมถึงกล้าทำอะไรแบบนี้ มันไม่ใช่เรือ่ งเล็กจริงๆ ด้วยละครับ เพราะตอน นัน้ เฉพาะสัญญากูเ้ งินก็สงู หนาเป็นตัง้ เลย แค่อา่ น สัญญาอย่างเดียวใช้เวลากัน 2 เดือน คือก่อนหน้า นัน้ กว่าจะกูเ้ งินได้กเ็ กือบ 6 เดือนแล้ว แล้วต้องมา ทำสัญญากันอีก กว่าจะเสร็จก็ใช้เวลา 2 เดือน พวกเราต้องอยู่กันตีสอง ตีสาม ทุกวัน ต้องร่าง จดหมายสัญญากัน ระหว่างนัน้ ก็ยงั ต้องเจอประเด็น เรื่องการเมืองที่เข้ามากระทบเราอีกควบคู่กันไป ถามจริงๆ ว่าในกลุ่ม 6 คนที่คุยกัน อะไรที่ทำให้ รู้สึกว่า เอาละ เราจะลุกมาซื้อหุ้นร่วมกัน พวกเรา 6 คนมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปีแรก ทุก คนก็มีความผูกพันกับสายการบิน เห็นมันเจริญ เติบโต แล้วทุกคนก็เป็นหัวหน้าแผนก ต่างคนต่าง ก็มลี กู น้อง ไม่มใี ครอยากให้ลกู น้องตกงาน เพราะ ลำพังผูบ้ ริหารทัง้ หมด 6 คน ผมเชือ่ ว่าถ้าวันนีเ้ ขา เดินออกไป เขาหางานได้อยู่แล้ว เพราะแต่ละคน ก็มคี วามเชีย่ วชาญทัง้ นัน้ แต่ผมเชือ่ ว่าเขาไม่อยาก เห็นลูกน้องตัวเองตกงานหรอก ดังนั้น ถ้าเขามี ความสามารถจะช่วยได้ ผมว่าเขาก็พร้อมจะทำ แล้วมันก็ต้องทำด้วย มันเป็นเรื่องของจริยธรรม อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกัน ตอนนั้นเราจะทิ้งบริษัท ก็ได้ ไม่เอาไม่สนก็ได้ แต่ลูกน้องบางคนท้องอยู่ บางคนลูกยังเล็กอยู่ เราก็ทำใจไม่ได้ทจ่ี ะทิง้ กันไป ผมบอกเลยว่า ทิ้งบริษัทน่ะง่าย แต่ต้องกรอกเงิน กู้มันยากกว่าเยอะ แล้วคิดว่าตัดสินใจถูกไหมที่ทำแบบนี้ ผมคิดว่าผมตัดสินใจไม่ผดิ แล้วผมก็ดใี จทีผ่ ม ได้ตดั สินใจทำไป พอทำไปแล้วมันเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่เคย คาใจอีกเลยว่า โธ่ กูไม่น่าทำเลย ไม่เคยเลยนะ ผมสบายใจด้วยซ้ำ แล้ววันนี้ผมเชื่อว่าพนักงาน หลายๆ คนก็เข้าใจ แล้วก็ให้ทั้งใจกับบริษัท เรา ถึงโตมาได้อย่างทุกวันนี้ กว่าจะเรียกผู้บริหารทั้งหมด 6 คนมานั่งคุยกัน แล้วตกลงในเรื่องใหญ่แบบนี้ ใช้เวลานานไหม ผมจำได้เลยเรือ่ งนี้ ตอนนัน้ ออฟฟิศเราอยูแ่ ถว ดอนเมือง ผมเชิญผูบ้ ริหารทัง้ หมดไปกินข้าวกลาง-

วันที่โรงแรมรามาการ์เดนส์ พอกินเสร็จปั๊บ ผมก็ บอกว่าผมขอประชุมต่อ เขาก็ถามว่าประชุมเรื่อง อะไร เพราะผมให้เขาจองห้อง Business Center ไว้เพื่อปิดห้องคุยกันเลย แบบกันไม่ให้ออกด้วย (หัวเราะ) แล้วผมก็บอกทุกคนว่า คิดดูให้ดนี ะ คิด วันนี้ ว่าจะร่วมกันซือ้ หุน้ คืนไหม คิดให้ดวี า่ จะเอา หรือไม่เอา แล้วผมก็สง่ กระดาษแผ่นเล็กๆ ให้ทกุ คน เพือ่ ให้เขียนว่า เอา หรือไม่เอา แค่นน้ั ใครจะไม่เอา ก็ไม่วา่ กัน ไม่มกี ารกดดัน ใครไม่เอาก็ยงั จะให้ทำงาน ด้วยกันเหมือนเดิม เพียงแต่ทใ่ี ห้เขียนลงกระดาษ เพราะเป็นการโหวตลับไง แต่ปรากฏว่าทุกคนเขียน ว่าเอาหมดเลย ตอนนัน้ คุยอยูส่ องสามชัว่ โมงได้มง้ั ไม่ได้ไปนัง่ ชวนเชือ่ เขานะ แต่บอกให้เขาเห็นว่าต่อ ไปทิศทางมันจะเป็นยังไง แล้วการทีจ่ ะมาร่วมมือกัน ก็ต้องยอมรับกันก่อนเลยว่า ต่อไปนี้จากคนที่ไม่ เป็นหนี้เลย ต้องมีหนี้ก้อนใหญ่เลยนะ แล้วจะ หมดอีกกี่ปีก็ไม่รู้ แล้วธุรกิจนี้ก็รู้อยู่ว่าโตง่ายตาย เร็ว เพราะแค่คณ ุ มีเงินซือ้ เครือ่ งบิน คุณก็โตแล้วละ มีเครือ่ งเยอะ บรรทุกผูโ้ ดยสารเยอะ คุณก็อาจจะ โตได้ แต่ถ้าจัดการไม่ดีคุณอาจทำให้สายการบิน ตายได้ภายใน 2 เดือน เพราะคุณมีเครื่อง 1 ลำ มีผโู้ ดยสารเต็มลำ คุณก็อยูไ่ ด้ แต่คณ ุ ไม่โต แต่ถา้ มีเครือ่ ง 10 ลำ ก็รวยเลย รายได้อาจจะเป็นหลาย พันล้าน แต่ถา้ จัดการไม่ดี มีคนขึน้ เครือ่ งแค่ 50% สัก 2 เดือนนะ คุณเจ๊งทันที เพราะค่าผ่อนเครื่อง ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา มันเยอะมาก มี Load Factor แค่ 50% เอาไม่อยูห่ รอก นีแ่ หละโตง่ายตาย เร็ว ธุรกิจนีจ้ ะให้ sustainable growth หรือโตแบบ ยั่งยืนน่ะทำยากกว่าทำให้โตเฉยๆ ดังนั้น ทุกคน ที่จะมาร่วมมือกันจึงรู้หมดละครับว่าความเสี่ยง เป็นยังไง แต่ทุกคนก็ทำด้วยความรักบริษัท รัก พนักงานทุกคน ไม่อยากให้เขาลำบากกัน ก็ตดั สินใจกันระหว่างคณะผูบ้ ริหารภายใน 2 ชัว่ โมง ณ​ โรงแรมแห่งนัน้ แล้วก็เป็นหนีก้ นั อยูต่ ราบเท่าทุกวันนี้ เรียกว่าไม่มใี ครลุกมาค้านกันเลยเหรอ หรือเตือนๆ ยั้งๆ กันหน่อยไหม เพราะว่าภารกิจนี้มันก็หนักนะ ตัวผมนีไ่ ม่ปรึกษาคนเยอะด้วย เพราะกลัวโดน ค้าน (หัวเราะ) คือบางทีนะ ผมว่าคนเราควรต้อง กำหนดชะตาชีวติ ตัวเอง เรามีคนอีก 1,200 กว่าคน ทีต่ อ้ งดูแล เรามีหน้าทีต่ อ้ งจ่ายเงินเดือนเขาทุกวันที่ 27 มันเป็นภาระผูกพันอย่างหนึง่ ทีเ่ ราต้องทำ ถาม ว่า ถ้าผมเป็นผู้บริหารที่ทำสายการบินเจ๊ง มีคน ตกงาน 1,200 กว่าคน ผมจะไปทำงานทีไ่ หนได้อย่าง สบายใจเหรอ ผมคงไม่มคี วามสุขไปทัง้ ชีวติ แน่นอน การทีเ่ ราเป็นหนีพ้ นั ล้านก็ไม่มคี วามสุขหรอก แต่หนี้ เรายังใช้ให้หมดได้ แล้วเราก็จะกลับมามีความสุข เหมือนเดิม แต่ถา้ หากเราติดหนีช้ วี ติ คนทัง้ พันกว่า คน มันใช้ไม่หมด จนเราตายเราก็จะไม่มคี วามสุข แล้วไม่คดิ เหรอคะว่า พนักงานเขาก็อาจจะไม่ตกงาน กันตลอดชีวิตหรอก เขาก็ต้องหางานทำจนได้ อันนั้นเราก็ไม่รู้ไงว่าช่วงธุรกิจแบบนั้นจะหา งานได้งา่ ยๆ หรือเปล่า คือเราทำงานในธุรกิจการ บิน ซึง่ มีกส่ี ายการบินเองล่ะ? โอเค... อาจจะมีคน บางอาชีพที่ทำอย่างอื่นได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะออก ไปเปิดร้านขายของชำหรือเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ได้หมด ผมถึงได้บอกว่า มันไม่ง่ายหรอกที่จะให้ พวกเขาไปทำอย่างนั้น นั่นเลยเป็นเหตุผลที่ตอนจะซื้อหุ้นเลยเลือกที่จะ เชื่อตัวเอง แต่ไม่ได้แปลว่าดือ้ นะ เพราะผมนีเ่ รือ่ งบางเรือ่ ง ปรึกษาคนเยอะมาก คุยหมดทั้งเรื่องผู้เชี่ยวชาญ และผูไ้ ม่เชีย่ วชาญ​เพือ่ หาหลายๆ มุมมอง แต่เรือ่ ง บางเรื่อง ผมว่าเราต้องทำเอง ต้องเชื่อตัวเอง มันยากไหมที่จะเลือกเชื่อตัวเองในเรื่องแบบนี้ ผมว่าผมรูจ้ กั พืน้ ฐานตัวเองดีมากในระดับหนึง่ ผมเชือ่ ว่าผมไม่ใช่คนเลว ผมเชือ่ ว่าผมไม่ใช่คนโกง ไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำอะไรให้ตัวเองร่ำรวย ไม่งั้นป่านนี้ผมคงรวยไปแล้ว ผมเชื่อว่าพื้นฐาน ครอบครัวผมเลีย้ งผมมาดี เพราะฉะนัน้ ผมถึงเชือ่ ว่าสิง่ ไหนทีผ่ มคิดว่าผมทำดีแล้ว ไม่มอี ะไรแอบแฝง ผมก็เชื่อว่ามันดี ทำอะไรแปลกแหวกแนวน่ะผม


เคยทำในแง่การตลาด แต่ไม่เคยทำอะไรออกนอก ลูน่ อกทาง เพราะฉะนัน้ ถ้าตัดสินใจว่าสิง่ ทีท่ ำมันดี แล้ว หรือดีกบั สังคมแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องคิดมาก คิดมากแล้วปวดหัว ทำเลยดีกว่า แล้วพอทำไปแล้ว ผมก็มคี วามสุขนะ เป็นหนีพ้ นั กว่าล้านแต่ผมไม่ทกุ ข์ ทุกวันนี้อารมณ์ดี กินอิ่ม นอนหลับ (หัวเราะ) ผู้ บริหารท่านอื่นๆ ก็เฮฮา ขำกลิ้งกันตลอดเวลา ที่ ผมคิดแบบนีไ้ ด้ อารมณ์ดแี บบนีไ้ ด้ เพราะผมรูว้ า่ ทำธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนเสมอ มันต้อง มีการลงทุน ไม่วา่ จะลงแรงลงใจ หรือลงเงิน ดังนัน้ เราเองในฐานะที่เป็นพนักงานเอกชนคนหนึ่ง วัน หนึง่ ทีค่ ดิ อยากจะเป็นหุน้ ส่วนบริษทั เราก็ตอ้ งลงทุน ไอ้การกู้เงินมาลงทุนมันไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาด อย่าไปเครียดกับมัน เราเป็นหนีก้ จ็ ริง แต่เราก็ตอ้ ง มีวิธีใช้คืนเองนั่นแหละ แล้วยิ่งถ้าเรามั่นใจว่าเรา มีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะบริหารด้วยแล้ว เดีย๋ ว วันหนึง่ ก็หาเงินใช้หนีไ้ ด้ แล้วอีกอย่าง ถึงธุรกิจเรา จะมีความเสีย่ งสูง แต่ถา้ หากธุรกิจเราไม่สามารถ ทำกำไรได้เลย แบงก์เขาไม่มที างปล่อยให้เรากูห้ รอก ดังนัน้ แบงก์เขาต้องมองเห็นศักยภาพเราแล้ว เขา ถึงปล่อยเงินกู้ให้เรา ถูกไหม ในเมื่อแบงก์หรือ เจ้าของเงินเขาเห็นศักยภาพเราในการทีเ่ รามีความ สามารถที่จะชำระหนี้ได้ เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ เรือ่ งทีเ่ ราจะไปเครียดทีม่ หี นีเ้ ลย แล้วเราก็ทำงาน อย่างมีความสุขด้วย โดยเฉพาะเวลาเราเห็นรอยยิม้ พนักงานอีกพันกว่าคน เชื่อไหม วันนั้นพอเซ็น สัญญากับแบงก์เสร็จปับ๊ แบงก์โอนเงินมาให้ เรา โอนเงินไปให้เทมาเส็ก ผมจำได้วา่ สิง่ แรกทีเ่ ราทำ วันนัน้ คือเรียกประชุมทุกคนในบริษทั เลยทีโ่ นโวเทล สุวรรณภูมิ ตอนหกโมงเย็น แล้วเราก็ประกาศเลย ว่า วันนีพ้ วกเราทุกคนมีงานทำกันต่อแล้วนะ แล้ว ก็ทำได้อย่างสบายใจ ทุกวันที่ 27 ก็จะมีเงินเดือน ออกเหมือนเดิม แล้ววันนีเ้ ราก็ปลดพันธนาการจาก ข้อครหาทางการเมืองทัง้ หมดแล้ว เพราะไอ้ผบู้ ริหาร 6 คน ทีน่ ง่ั หน้าสลอนกันอยูน่ แ่ี หละทีไ่ ด้กเู้ งินจำนวน หนึง่ มาซือ้ หุน้ คืนแล้ว ทุกคนเฮกันลัน่ ห้อง ตอนนัน้ ผมรู้สึกเลยว่า เฮ้อ กูเป็นไทแก่ตัวแล้ว แต่จะเป็น หนี้ต่อไป (หัวเราะ) เพราะตอนนั้นเป็นช่วงสามสี่ เดือนทีห่ นังสือพิมพ์อะไรเอ่ย คือเขามีชอ่ื หนังสือพิมพ์นะ แต่ผมไม่บอก เขาตีพมิ พ์เรือ่ งของเราเยอะ มาก แล้วเขียนว่าเราเป็นนอมินขี องชินฯ หรือเปล่า เพราะหลังจากทีเ่ ขาขายให้เทมาเส็ก ก็มคี นสงสัย ว่าตกลงแอร์เอเชียไปด้วยหรือเปล่า ซึ่งพอเราซื้อ หุ้นคืน อย่างน้อยข้อครหาในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ หมดไปแล้ว พนักงานมาทำงาน เปิดหนังสือพิมพ์ มาก็ไม่ต้องมาอ่านข่าวแอร์เอเชียมีปัญหา ซึ่งมัน ทำให้เขาอ่านแล้วหดหู่ แล้วเราทำงานในธุรกิจ บริการ เราจะไปสร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าได้ยังไง ถ้า เราไม่มรี อยยิม้ ในใจตัวเอง ถ้าเขาเจอข่าวไม่ดแี บบ นี้ทุกวัน แล้วเราจะมาบอกให้เขายิ้มนะลูกๆ คง ไม่ได้มั้ง วันนั้นที่ผมพูดบนเวที คนเลยเฮกันมาก เหมือนเราได้ประกาศอิสรภาพเลย เหมือนกู้ประเทศชาติได้ ใช่ จริงๆ นะ ผมรู้สึกอย่างนั้นเลย (หัวเราะ) เฮกันสุดๆ แล้วพอมาทำงานวันรุง่ ขึน้ นะ พนักงาน มาทำงานกันแบบเสื้อผ้าหน้าผม อื้ม... หืมม์ ยิ้ม แย้มเชียว นี่ไง มันช่วยด้านจิตวิทยาได้จริงๆ ซื้อใจกันไป ใช่ แต่กโ็ อเค สนุกดี ทำงานทีน่ ไ่ี ม่มอี ะไรเครียด นะครับ ปีที่แล้วตอนเจอเรื่องน้ำมันแพง พวกเรา ก็ตอ้ งหาวิธปี ระหยัดกัน พนักงานเราบางคนส่งเมล มาบอกผมว่า ในฐานะทีห่ นูเป็นพนักงานตัวเล็กๆ ไม่รู้จะช่วยบริษัทได้ยังไง หนูขอไม่เบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ ทีห่ นูสามารถเบิกได้ ยกเว้นค่าโอที หรือค่า เบีย้ เลีย้ ง ถึงแม้คา่ ใช้จา่ ยทีไ่ ม่เบิกเหล่านีจ้ ะเป็นเงิน เล็กน้อย แต่หนูหวังว่าจะช่วยบริษทั ได้ แล้วเขาก็ไม่ เบิกเงินจริงๆ นะ แล้วทำแบบนี้กันเยอะด้วย ทัง้ ที่ เราไม่ได้สง่ั ห้ามไม่ให้เบิกเงินจิปาถะอะไรเลย แต่เขา มีใจจะทำของเขาเอง พนักงานทีน่ สี่ ง่ เมลถึงผูบ้ ริหารได้โดยตรงเลยเหรอคะ ได้เลย โทร.มายังได้ เพราะเบอร์มือถือผม

พนักงานทุกคนมีหมด ผมว่าทุกคนในแอร์เอเชีย น่าจะมีเบอร์ผมหมดนะ เพราะผมให้เบอร์เอง เผือ่ มีอะไรก็ให้เขาโทร.มาได้เลย ทำไมถึงทำแบบนั้น เหรอ แล้วทำไมจะทำไม่ได้ล่ะ ก็เราเป็นเสี่ยวกัน เป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอ แล้วมีพนักงานโทร.ไปเหรอคะ มี.้ .. (เสียงสูง) พนักงานบางคนตกไฟล์ตยังโทร. มาหาผมเลย บอก พี่ ช่วยผมหน่อย เมียผมตก ไฟล์ต ถ้าวันนีไ้ ม่ได้กลับ โดนไล่ออกแน่ (หัวเราะ) แล้วอีกอย่างโทรศัพท์ผมเปิด 24 ชั่วโมงด้วย อยู่ ข้างหูตอนนอนตลอด ใครก็ได้เลยเหรอที่โทร.หาคุณได้ 24 ชั่วโมง ตำแหน่งเล็กน้อยที่สุดที่โทร.หาคือใคร ไม่มใี ครตำแหน่งเล็กทีน่ ่ี ทุกคนมีความรับผิดชอบทัง้ นัน้ ครับ แต่จะมากหรือน้อยเท่านัน้ เอง ผม นึกไม่ออกว่าจะมีใครโทร.หาผมไม่ได้ คิดดูแล้วกัน ห้องทำงานผมก็ไม่มีประตูนะ โน่นไง (ชี้มือ) ห้อง ผู้บริหารทุกคนไม่มีประตู เดินเข้าออกได้ตลอด นี่คือหลักการทำงานแบบเปิด เปิดตัว เปิดใจ ไม่ ต้องซ่อนอะไรไว้ มีอะไรก็พูดกันเลย ทะเลาะกัน ก็ตรงนั้นแล้วก็ให้จบกันไป เชื่อไหมคะว่าทุกปัญหามีทางออก เชื่อครับ ที่เขาว่ามืดแปดด้านน่ะ ด้านที่ 9 มันก็ตอ้ งมีทางออก ผมเชือ่ ว่าทุกปัญหามีทางออก เพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะคิดไม่ออก เพราะบาง เรื่องมันอาจจะคิดไม่ออกในวันนี้ หรืออาจจะคิด ไม่ออกเดีย๋ วนี้ แต่ทกุ ปัญหามีทางออกแน่นอน เพราะ ทีผ่ า่ นมาผมก็เจอปัญหาตลอด ผมถึงได้บอกได้วา่ ไม่มีปัญหาอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีทางออก เพียงแต่ ออกไปแล้วจะบาดเจ็บหรือเปล่า แต่บาดเจ็บมากบ้าง น้อยบ้างก็ดกี ว่าตายไปเลย ทุกปัญหามีทางออกของ มัน แต่บางเรือ่ งอาจจะมี side effect แต่มนั ก็ตอ้ ง มีทางออก เพียงแต่เราจะเลือก side effect แบบไหน ปัญหาที่หนักที่สุดที่เจอมาคืออะไร ไม่รสู้ ิ มันชินแล้วด้วยมัง้ แต่ผมว่าเรือ่ ง moral ของบริษทั เรือ่ งจะซือ้ หุน้ หรือไม่ซอ้ื หุน้ คืนนัน่ แหละ หนักทีส่ ดุ เพราะมันมีผลกับจิตใจพนักงานทุกคนด้วย มันทำให้คนทั้งบริษัทซึมไปเลยนะ รู้สึกได้เลย ไดนามิกของบริษัทมันช้าเลย มีแรงเฉื่อยอยู่เยอะ แต่นอกนั้นก็เจอเรื่องหนักๆ มาตลอด ไม่ว่าจะ วิกฤตน้ำมัน สึนามิ โรคซาร์ส ปิดสนามบิน ตอน ปิดสนามบินก็ถอื ว่าหนัก เพราะมันไม่เคยเกิดอะไร แบบนี้ เพราะตอนนัน้ เครือ่ งเราอยูใ่ นสนามบินหมด เลย เราก็พะวงว่าจะเกิดอะไรกับเครือ่ งบินหรือเปล่า คือแต่ละปัญหามันก็มชี ว่ งพีกของมัน ไม่มอี ะไรที่ เราจะบอกได้วา่ นีค่ อื หนักทีส่ ดุ อย่างตอนปิดสนามบิน เครื่องบินเรา 10 กว่าลำอยู่ในสนามบินด้วย ลำ หนึง่ ก็หลายตังค์นะ แต่คดิ ในแง่ดคี อื ของคนอืน่ เขา ก็อยูว่ ะ (หัวเราะ) เ​ อ้า เขาก็อยูด่ ว้ ยกันกับเรานัน่ แหละ แต่สดุ ท้ายเรือ่ งปิดสนามบินก็ผา่ นไปจนได้ ถึงแม้ จะวุ่นวาย ทุกคนต้องมาช่วยกันหมด เพราะตอน ปิดสนามบิน เราต้องเอาเครื่องไปลงอู่ตะเภา เรา ต้องมาทำงานร่วมกันหมดทุกฝ่าย ผมตัง้ กองบัญชาการกันที่ออฟฟิศเลย ผมบอกให้ทุกคนไปจัดการ กันตามหน้าที่ ผมมีหน้าทีเ่ ฝ้าระวังให้อย่างเดียวเลย (หัวเราะ) แต่อย่างน้อยตัวเราก็อยูก่ บั เขาไง เราไม่ ได้หายไปไหน ก็นง่ั กินนอนกินอยูด่ ว้ ยกัน แล้วตอน นัน้ ไม่มใี ครสนใจเลยว่าตัวเองทำหน้าทีอ่ ะไร แต่มา ช่วยกันหมด ซึง่ ดีมาก ผมเห็นถึงความสามัคคีเลย แล้วผมจะบอกว่า ทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ ั หาแล้วเราก็ผา่ น ไปได้ มันทำให้องค์กรแข็งแกร่งขึน้ นะ อีกอย่างคือ เราเห็นถึงความสามัคคีของคนทีเ่ ขารักบริษทั จริงๆ นีแ่ หละข้อดีของการมีปญ ั หา บริษทั ไหนไม่มปี ญ ั หา เลยนีส่ ไิ ม่ดี หรือบริษทั ไหนมีปญ ั หาโดยทีผ่ บู้ ริหาร แก้อย่างเดียว ไม่ให้พนักงานรู้ ก็ไม่ดี เพราะพวก เขาจะไม่รู้สึกถึงความรักอย่างลึกซึ้งกับองค์กร เป็น CEO ของสายการบินก็เหมือนเป็นกัปตัน เครือ่ งบิน พอจะเทียบได้ไหมว่าปัญหาคือหลุมอากาศ​ ใช่ มีหลุมอากาศบ้าง แต่สดุ ท้ายก็ไปถึงจุดหมาย ปลายทางได้อยูด่ ี บางไฟล์ตอาจจะราบเรียบ บาง ไฟล์ตอาจจะหนัก สะเทือนหน่อย ในฐานะที่เรา


64; วงศทนง ชัยณรงคสิงห

ทีเ่ ขาว่ามืดแปดด้านน่ะ ด้านที่ 9 มันก็ตอ้ งมีทางออก ผมเชือ่ ว่าทุกปัญหามีทางออก เพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะคิดไม่ออก เพราะบางเรื่องมันอาจจะคิดไม่ออกในวันนี้ หรืออาจจะคิดไม่ออกเดี๋ยวนี้ แต่ทุกปัญหามีทางออกแน่นอน เป็นกัปตัน เราก็ตอ้ งสร้างความมัน่ ใจให้ผโู้ ดยสาร กัปตันต้องเป็นคนบอกว่า ขณะนีเ้ รากำลังบินผ่าน สภาวะอากาศแปรปรวน เราจะใช้เวลาบินอีกแค่ 15 นาที แล้วเราก็จะออกจากบริเวณนี้ไป ให้เขา เห็นแสงสว่าง เห็นว่าปัญหามีจริงแต่มันก็จะจบ ภายใน 15 นาทีนะ ผมว่าการรับรูข้ า่ วสารเป็นเรือ่ ง สำคัญ เราต้องบอกเขาว่า เรากำลังเจอปัญหา อะไรอยู่ แก้ได้ไหม ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ผลที่จะ เกิดเป็นยังไง ตอนเจอวิกฤตน้ำมัน คนก็คดิ กันว่า เราจะรอดไหม เพราะทุกคนมีผลกระทบหมด ผม ก็ประกาศเลยว่า อันดับแรก เราไม่ลดคน ไม่ตัด เงินเดือน แต่ละแผนกมีสิ่งที่ต้องทำคืออะไรบ้าง ก็ว่ากันไปตามขั้นตอน ถ้าทำได้ตามนี้ เราไม่ต้อง ลดคน นัน่ คือเราต้องบังคับเขากลายๆ ว่าคุณต้อง ทำตามกติกานีน้ ะ หลักการทำงานของผมคือ ต้อง บอกข้อมูลทีจ่ ำเป็น เราต้องเอา question mark หรือ เครื่องหมายคำถามออกจากหน้าพนักงานให้ได้ ถ้าเอาออกได้ เราก็เอาเครือ่ งหมายคำถามนัน้ ออก จากใจเขาได้เหมือนกัน แค่นั้นเขาก็สบายใจแล้ว Potential ของแอร์เอเชียจากวันนี้ละคะ คำว่า Potential เราต้องเป็นคนสร้างเอง บางครัง้ เราต้องเป็นคนไดรฟ์ตลาด สร้างตลาดเอง ถ้ารอ ให้ตลาดมันใหญ่แล้วเข้าไปแจมมันก็ไม่ได้ เราต้อง สร้างตลาดเองเลย โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆ เช่น โลว์ คอสต์แอร์ไลน์ ถ้าสร้างตลาดได้ มันก็จะเป็นตลาด แมสได้ เพราะฉะนัน้ มาร์เก็ตแชร์ทเ่ี ราได้กเ็ กิดจาก การทีเ่ ราสร้างเอง ซึง่ มันก็ถกู ฟอร์ซด้วยอะไร ก็ดว้ ย ความที่เราเป็นหนี้อยู่นี่แหละ เราต้องดิ้นรนสร้าง ตลาดเอง ต้องสู้ตาย ถอยไม่ได้ สอง วันที่เราเซ็น สัญญาซือ้ เครือ่ ง เราเซ็นไปแล้ว 30 ลำ มันมาปีละ 5 ลำ 6 ลำ ผูกพันติดต่อกันไปสี่ห้าปี จนกว่าจะ ครบ 30 ลำ เพราะฉะนั้น เราต้องรับคนเพิ่ม ต้อง เทรนคนเพิ่ม ต้องมีการรับนักบินเพิ่ม รับช่างเพิ่ม พวกนี้คือส่วนของการเทรนนิงหมดเลย เรียกว่าปี หนึง่ มี 365 วัน เราก็มเี ทรนนิงหมดเลยทัง้ 365 วัน ดังนัน้ เราก็เลยต้องหาเส้นทางบินตลอด ไม่วา่ จะ เป็นเส้นทางบินที่จะบินปีหน้า เราก็ต้องหาตั้งแต่ ปีน้ี ต้องเริม่ ทำการบ้าน เริม่ ศึกษาตลาด พฤติกรรม ผู้บริโภคต่างๆ ขอจดทะเบียนเส้นทางบิน เราจะมีโอกาสได้นั่งโลว์คอสต์แอร์ ไลน์ ไปประเทศ ฮิตๆ แบบสายการบินทัว่ ไปไหม เช่น นัง่ แอร์เอเชีย ไปอังกฤษ จริงๆ ทีม่ าเลเซียเขาก็ทำนะ คือทำโลว์คอสต์ แต่เป็นระยะไกล เพียงแต่ในประเทศไทยยังไม่มี ถ้าจะไปก็ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่มาเลเซีย ถามว่า เราจะทำไหม เราก็มคี วามคิดทีเ่ ราจะทำเหมือนกัน แต่มันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะ อันดับแรก ถ้าจะทำ เราก็ตอ้ งปลดหนีข้ องเราเองให้หมดก่อน สอง การเมืองในประเทศต้องนิง่ กว่านี้ แต่ทกุ อย่าง มันเป็นไปได้ทจ่ี ะทำครับ อะไรๆ ก็เป็นไปได้ทง้ั นัน้ ถ้าภาวะหลายๆ อย่างเอื้ออำนวย โอเค ทำงานหนักขนาดนี้ มีชีวิตด้านอื่นไหมคะ มี อะไรทีค่ ณ ุ ทำแล้วสนุกบ้าง นอกจากการทำธุรกิจ ผมเป็นคนชอบดูหนังมากๆ (เน้นเสียง)​ คือหนัง ที่เข้าโรงทุกเรื่องนี่ผมดูเกือบหมด แม้กระทั่งหนัง ไทย เอาอย่างนีด้ กี ว่า เสาร์-อาทิตย์ เฉลีย่ ก็ประมาณ ว่า เสาร์สองเรือ่ ง อาทิตย์สองเรือ่ ง นีเ่ ฉพาะดูดวี ดี ี อยูบ่ า้ นนะ ไม่นบั หนังโรง ถ้ารวมทัง้ หมดผมว่าผม ดูหนังเดือนหนึง่ ประมาณ 20 เรือ่ งได้ หนังโรงทีเ่ พิง่ เข้านี่ผมดูมาหมดแล้ว มีเวลาเหรอคะ มันต้องดูน่ะ (หัวเราะ)​ นี่ก็จะต้องไปดู วูล์ฟ เวอรีน อีกแล้ว (หัวเราะ) แล้วถ้าไม่ไปดูคนเดียว ก็ไปดูกับลูกสาว ที่ผมต้องดูเพราะมันเหมือนเป็น การปลดปล่อยจากทุกอย่าง สอง มันทำให้ผมได้

ข้อคิดอะไรแปลกใหม่เสมอ หนังมันสอนอะไรเรา เยอะนะ ในเรือ่ งของความคิดคนต่างๆ นานา มัน สะท้อนสังคม และทำให้เราได้อัพเดตตัวเองด้วย ถ้าบอกว่าหนังสอนอะไรๆ กับชีวิตเยอะ มันสอน อะไรคุณบ้าง แล้วถ้าเทียบกับการทำงานในธุรกิจ การบินแล้ว งานนี้มันสอนอะไรคุณ ผมว่าหนังมันสอนคอนเซ็ปต์การใช้ชีวิต หรือ เป็นการสะท้อนความคิดความอ่านของคนทั่วไป และความคิดบางอย่างเราก็หยิบมาใช้ได้ แต่ธรุ กิจ การบินมันสอนผมว่า อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ ย้ำนะ ว่าอะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ (หัวเราะ)​ สิ่งที่ไม่คิดว่ามัน จะเกิด มันก็ยังเกิดได้ ดังนั้น การทำงานตรงนี้ รอบคอบแล้วก็ยงั ไม่พอ แต่ตอ้ งรอบคอบกว่า แถม รอบคอบกว่าก็ยังไม่พออีก จะต้องรอบคอบที่สุด ด้วย ทุกการตัดสินใจไม่ใช่วา่ แบบนีโ้ อเคแล้วก็จบ แต่มันต้องมีทางที่ 2, 3, 4 อีก ต้องถามตัวเองว่า นี่ดีแล้วเหรอๆๆ อยู่เรื่อยๆ หรือมันยังมีอะไรที่ดี ทีส่ ดุ อีกหรือเปล่า ต่อให้ดที ส่ี ดุ แล้ว มันยังมีดที ส่ี ดุ กว่านีไ้ หม เพราะธุรกิจมันใหญ่ เวลาตัดสินใจอะไร แต่ละทีผลกระทบมันจึงเยอะ แล้วถ้าเกิดมีอะไรผิด พลาดปั๊บ มันกลับลำได้ลำบาก เวลาไปดูหนังต้องไปตอนอารมณ์อย่างไรคะ เคย เครียดสุดๆ แล้วไปดูหนังไหม แบบไม่ไหวแล้ว วันนี้ทำงานปวดหัวมาก ต้องไปดูหนังแล้ว อ๋อ แบบนัน้ ก็มี แต่สำหรับผม โรงหนังก็ไม่ใช่ ทีค่ ลายเครียดนะ แต่เป็นทีท่ ผ่ี มจะไปตักตวงความ สุข มันไม่เหมือนกัน แล้วที่คลายเครียดของคุณคือ เดินไปเดินมาอยูใ่ นออฟฟิศนีแ่ หละ (หัวเราะ)​ ดาราคนโปรดมีไหม ไม่ได้ตามดาราเท่าไหร่ แต่ผมจะดูเนือ้ หาของ หนังมากกว่า ผมชอบหนังแอ็กชันหรือแนวลึกลับๆ หน่อย อย่าง Silence of the Lambs แต่ผมไม่ชอบ หนังผี แล้วก็หนังรักโรแมนติก เพราะมันจะเลีย่ นๆ เอียนๆ ยังไงไม่รู้ แต่ที่เหลือดูได้หมด คือสามารถเจอคุณทัศพลได้ตามหน้าโรงหนัง ทั่วไป ใช่ บางทีออกมาจากโรงปุ๊บก็ซื้อตั๋วดูอีกเรื่อง เลย แล้วไหนจะดูดวี ดี อี กี แผ่นทีบ่ า้ นบานตะไทเลย ซือ้ เก็บหมด เรือ่ ง The Wizard of Oz ผมมีหมดทุก เวอร์ชนั ตัง้ แต่เวอร์ชนั ที่ 1-7 มี 13 ก๊อบปี้ มีตง้ั แต่ เป็นขาวดำ จนป็นสี ชอบมากๆ ดูแล้วสนุก สังเกต ดูเวอร์ชนั แรกๆ เขาก็ทำเอฟเฟ็กต์ได้ไม่แพ้ปจั จุบนั เพียงแต่สมัยก่อนเขาจะเน้นการแสดงเพียวๆ ดูหนังแล้วมีร้องไห้ ไหม ไม่รอ้ ง แต่มนี ำ้ ตาคลอ ผมไม่ได้เป็นคนอ่อนไหว แต่เป็นคนปล่อยอารมณ์ไปกับเหตุการณ์ในหนัง ได้ แต่กย็ ง้ั อารมณ์ได้ ก็เลยไม่มนี ำ้ ตาไหลแน่นอน แต่มีคลอๆ บ้าง แล้วซีนที่จะทำให้ผมน้ำตาคลอ ก็ไม่ได้มอี ะไรมากนะ อย่างเรือ่ ง Independence Day ตอนที่ประธานาธิบดีเขาประกาศว่า Today, we celebrate our Independence Day แค่นี้ผมก็น้ำตา คลอแล้ว ไม่ใช่ต้องมามีซีนฉันรักเธอ เธอรักฉัน แล้วเธอก็เป็นโรคมะเร็งในสมอง เหมือนทีห่ นังไทย ทุกเรื่องทำน่ะ คือนึกออกไหม เหมือนไม่มีโรคอื่น แล้วน่ะ (หัวเราะ) แล้วมุกแบบนี้ใช้กับผมไม่ได้นะ ผมไม่ร้องไห้แน่ ด้วยอายุเท่านี้ คุณคิดว่าประสบความสำเร็จหรือยัง หรือว่านิยามคำว่าสำเร็จอย่างไร ผมว่าปลดหนี้หมดก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน (หัวเราะ) แต่ตอนนี้ผมก็ไม่ถึงกับลำบาก เพียงแต่ ผมคิดว่า ถ้าทำให้คนรอบตัวเรามีความสุขได้ ผม ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ

หนังสือแหงแรงบันดาลใจที่เหมาะสำหรับนักอาน ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ ‘เด็กขี้ขลาด ขี้แพ หวาดกลัว ไมกลา สับสน ไรคนเขาใจ จนถึงผูใหญ ที่ความฝนเหือดหายจนอยากลาออกจากการมีชีวิต’ เมื่ออานจบแลวจะอยากใชชีวิตตอไปอยางรื่นรมย!! รวมคอลัมนฮิต ‘วงศทนงสอนนอง’ จาก นิตยสาร a day โดยผูกอตั้งนิตยสาร ที่เคยดังเปนทอลกออฟเดอะทาวนมาแลว! พิมพซ้ำแลว 3 ครั้ง

¬š² ˆ «¸ ® Àš±š´ ‹¹i¢ŠÇ´À¤ˆ›²š•³¦Â‰ •³¦Â‰

วางแผงแลววันนี้ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขาและรานหนังสือทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคาลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com

สรางเสริม ประสบการณอิงลิช

พิมพซ้ำแลว 2 ครั้ง

มาลี

บันทึกประสบการณในกรุงลอนดอนของมาลี สาวไทยที่มีความขี้เลนเปนมนตรวิเศษเฉพาะตัว เธอเลาเรือ่ งราวตัง้ แตวนั แรกทีเ่ ดินถือชะลอมอยูห นา สนามบิน Heathrow ไมตางจากแฮรรี่ พอตเตอร ที่หลงทางอยูระหวางชานชาลาที่เกาเศษสามสวนสี่ ทุกเรื่องที่ถายทอดออกมาประหนึ่งรายมนตรสะกด ใหผอู า นอยากติดตามตอ แถมเคลือบดวยความสดใส ราเริงตามสไตลเฉพาะตัวที่ทั้งเฉิดฉายและนารักนาชัง รูปเลมดีไซนสวยงามอยางดี แถมสีสี่ทั้งเลม!! ad new book 13-18-2cm.indd 2

5/18/09 2:58:04 PM


14

MAGAZINE

Bioscope

GADGET

Samsung NC10

ค่ายไฮเทคอย่าง Samsung เปิดตัวมินิโน้ตบุ๊ก NC10 เพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ On the Go หน้าจอแอลอีดี WSVGA 1024x600 พิกเซล ขนาด 10.2 นิ้ว แบบไม่สะท้อนแสง ด้วย เทคโนโลยี SuperBright จึงให้ความสว่างกว่าจอแอลซีดีทั่วไป 33% หนักเพียง 1.33 กิโลกรัม แต่มี ประสิทธิภาพสูงด้วยชิปประมวลผล Intel Atom 1.6GHz ภายใต้ระบบปฏิบัติการ Genuine Microsoft Windows XP Home พร้อมกล้องดิจิตอลในตัว 1.3 ล้านพิกเซล พร้อมฟังก์ชันมัลติมีเดียครบถ้วน แบตเตอรี่แบบ 6 เซลล์ ทำให้ใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 8 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเสียบชาร์จ ตัวเครื่องทนทาน ด้วยเทคโนโลยี Protect-o-Edge ที่สามารถกันแรงกระแทกหรือกดทับจากของหนักได้เป็นอย่างดี แถม มีเทคโนโลยีซลิ เวอร์นาโนทีช่ ว่ ยขจัดเชือ้ โรคบริเวณคียบ์ อร์ดได้กว่า 99.9% ตลอด 24 ชัว่ โมง คุณสมบัติ ดีๆ แบบนี้ที่ค่าตัว 16,900 บาท ถือว่าไม่แพงเลย

CLOTHES

MOVIE

SWEET

Angels & Demons

Lemon Crumble Cake by au bon pain

หลั ง จาก ประสบความ สำเร็จไปอย่าง ท่วมท้น ทั้งใน แง่รายได้ และ คำครหาของ ชาวคาทอลิ ก ค่ อ นโลกใน ประเด็นอ่อนไหวอย่างเรื่อง ศาสนา จาก The Da Vinci Code มา คราวนี้ผู้กำกับและนักแสดงจากทีม เดิมก็กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง พร้อมกับประเด็นทีเ่ ข้มข้น และสัน่ คลอน คริสตจักรมากกว่าเดิม โดย ศาสตรา- จารย์ โรเบิรต์ แลงดอน (ที ่ ทอม แฮงก์ส เข้ากับบทได้ลน่ื ไหลมากกว่าภาคทีแ่ ล้ว นะเราว่า) บินไปไขปริศนาถึงในนครรัฐ วาติกัน เมื่อพระคาดินัลทั้งสี่ที่มีสิทธิ์ จะได้รับตำแหน่งสันตะปาปาองค์ต่อ ไปถูกองค์กรลับในตำนานลักพาตัวไป ด้วยเวลาที่จำกัด และเงื่อนปมที่ยาก จะตีความ เรื่องราวชวนลุ้นระทึก น่าดู ตามสูตร แต่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เราว่าคงอยู่ตรงที่หนังจะทำอย่างไรให้ เนื้อหาอันแสนซับซ้อนในนิยาย กลาย เป็ น เรื ่ อ งที ่ ค นดู จ ะสามารถเข้ า ไปมี ส่วนร่วมในการไขความลับได้โดยไม่มี คนดูคนไหนลุกหนีออกจากโรงไปก่อน แต่อย่างน้อยเหล่าบรรดาแฟนนิยายก็ คงแห่ตามมานั่งเอาใจช่วยในโรงแหง อยู่แล้ว

ฉบับเดือนพฤษภาคม แมกกาซีนหนังทีซ่ เี รียส (ไม่ได้แปล ว่าเครียด แต่หมายถึงจริงจัง) ที่สุดในยุคนี้อย่าง ไบโอสโคป ทำ issue เรื่อง ‘20 ปี Dead Poets Society’ หนังเรื่องเด่นในปี 1989 ของ ปีเตอร์ เวียร์ ผู้กำกับนิวเวฟ (ในเวลานั้น) เลือด ออสซี ที่ต่อมามันได้กลายเป็นหนังในดวงใจของใครต่อใคร ทั่วโลก ปีนี้ครบรอบ 20 ปีพอดีเด๊ะของกวีไร้ชีพ ไบโอสโคป เลยทำสกู๊ปว่าด้วยหนังเรื่องนี้ที่เข้มข้นเข้าไส้ ไล่ตั้งแต่กำเนิด ของหนัง การทำบท (ทอม ชูลแมน มือเขียนบทได้ออสการ์ หนึง่ เดียวจากหนังเรือ่ งนี)้ ตามด้วยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการ ถ่ายทำ การแจกแจงตัวละคร เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ อาทิ ชื่อครูคีตติ้งมาจาก จอห์น คีตส์ กวีชาวอังกฤษคนสำคัญของ ยุคโรแมนติก ตบท้ายด้วยการสัมภาษณ์ผคู้ นในหลากหลาย วงการที่ยอมรับว่า หนังเรื่องนี้ส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อวิถีชีวิตของพวกเขา แล้วสุดท้ายกว่า ไบโอสโคป ก็ลองฉายหนังเรื่องนี้ให้เด็กรุ่นใหม่วัยทีน 5 คนดู เพื่อถามความรู้สึกของพวกเขาว่า อินรึเปล่า ผลปรากฏว่า...

โอ บอง แปง เปิดตัวเบเกอรีเพื่อ สุขภาพที่จะทำให้ สาวๆ กรี๊ดอีกแล้ว กับ Lemon Crumble Cake สูตรซีโรแกรมส์ ทรานส์แฟต หมาย- ความว่าไม่มีไขมัน ทรานส์ ซึง่ เป็นไขมัน ทีจ่ ะไปสะสมตามร่างกาย มากวนใจให้หมดอารมณ์ อร่อย ขอบอกว่ารสชาติหวานอมเปรี้ยวเลมอนเข้ม ข้นได้ใจสุดๆ เนือ้ เค้กนุม่ ครัมเบิล้ หอมมัน กรุบกรอบ เสิรฟ์ พร้อมชาออร์แกนิกร้อน หรือคาปูชโิ นเย็น หรือ ลาเต้เย็น ก็ราคาเดียว 89 บาทเท่านั้น แต่เราขอ แนะนำให้กินคู่กับโฟรเซนวนิลลาครีมจะอร่อยเหาะ เพราะรสเปรี้ยวของซอสเลมอน จะช่วยตัดความ หวานและหอมหวนของวนิลลาครีมให้กลายเป็น ความอร่อยลงตัวแบบพอดีๆ เซตนีเ้ พิม่ ราคาอีกหน่อย เป็น 90 บาทนะคุณ อย่ารอช้าล่ะ โปรโมชันนี้เขา จัดถึงแค่ 17 มิถุนายนนี้เท่านั้น

Versace in Love

ต้องบอกว่า คอลเล็กชันใหม่ซซี นั นีข้ อง เวอร์ซาเช เซอร์ไพรส์เราจริงๆ เพราะมันไม่ได้เลิศ หรู อลังการ แล้วก็ยบุ ยับเยอะแยะอย่างทีเ่ คยเป็น แต่ออกมา น่ารัก สดใส น้อย ง่าย และทีส่ ำคัญ ใส่ได้จริง สีสนั โดยรวมออกไปในทาง พาสเทลและสีนดู้ ทำให้ดนู มุ่ นวลและดูเป็นเด็กสาวลง แต่สสี ดๆ ของผ้าไหม อย่างเหลืองมะนาว ชมพู หรือฟ้าก็ยงั มีอยู ่ เทคนิคการใช้ผา้ แจ็กการ์ด ผ้าฝ้าย และผ้าออร์แกนซา มาสร้างลวดลายหนังจระเข้ และใช้ผา้ ไหมผสมกระดาษ สร้างลายหนังงู สร้างความเก๋ไก๋อย่างสูงให้เสือ้ ผ้า ส่วนการใช้รปู ทรง Box Shape บวกเข้ากับเทคนิคพรางสายตาให้ชว่ งเอวคนสวมดูเล็กลง ก็แสดงถึงความ เหนือชัน้ ของดีไซเนอร์ ทีน่ า่ ช็อปสุดๆ อีกสองไอเท็มก็กระเป๋าทีอ่ วดลวดลาย สายหนังเหมือนผูกริบบิ้น แล้วก็รองเท้าส้นไม้ประดับแผ่นกระจกเพล็กซี กลาส มันดูแล้วสวยจนแทบจะละลาย!

COSMETIC

T. LeClerc

T. LeClerc แบรนด์เครื่องสำอางแบบ pure natural ขอนำเสนอ Loose Powder และ Press Powder ที่จะช่วยเนรมิตให้ ใบหน้าของคุณผูห้ ญิงสวย เปล่งประกาย ไร้ความมันเงาไปตลอดทัง้ วัน ด้วยส่วนผสมจากเมล็ดข้าวทีช่ ว่ ยดูดซับความมัน โดยที่ ไม่ทำให้รูขุมขนอุดตัน เนื้อแป้งเนียนละเอียดบางเบา แต่ติดทนดีเยี่ยม สาวคนไหนที่มีผิวแพ้ง่าย ยี่ห้อนี้ยังช่วยปกป้องผิวคุณ จากมลภาวะได้เป็นอย่างดีด้วยนะ และที่อะเมซิงได้ใจเราคือ มีให้เลือกถึง 15 เฉดสี หมดกังวลเรื่องหน้าลอย หน้าเขียว หน้า ดำ จากปัญหาสีแป้งไม่เข้ากับสีผิวไปได้เลย เกือบลืม ใครที่มีผิวเป็นรอยแดงจากสิว ขอแนะนำเฉดสี เขียว หรือม่วง จะช่วย ปกปิดได้ดี สำหรับ Loose Powder ราคาตลับละ 2,255 บาท และ Press Powder ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท หาซื้อได้ที่ร้านพลูรัล (plural) แผนกเครื่องสำอาง ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซน และที่เซ็นทรัล ชิดลม


15

RESORT

Al Medina Beach House

ละเว้นจากรีสอร์ตห้องพักสไตล์โมเดิร์นสวยหรูไว้สักฉบับ แล้วหันมาดื่มด่ำธรรมชาติของหาดคุ้งวิมาน จังหวัดจันทบุรี กับที่พักฮิปจ๋าแนวโมร็อกโก กันดีกว่า – เหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทย คือความรู้สึกของคนที่เคยเข้าไปพักที่ อัล เมดีนา เขาบอกมา ใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัว สงบเงียบ และ สวยงาม เราว่าที่นี่แหละที่สามารถตอบโจทย์นั้นได้ตรงใจที่สุด เพราะห้องพักมีเพียง 9 ห้อง ที่ตกแต่งในแนวอาหรับ อาทิ ราบัต มาราเกซ แทนเจียร์ หรือคาซาบลังกา นั้นจำกัดให้เข้าพักได้ 2–3 คนเท่านั้นต่อห้อง จึงทำให้อัล เมดีนา เป็นรีสอร์ตที่มีคนไม่เยอะนัก อ้อ! งานนี้แว่วมาว่าความสวยงาม ของรีสอร์ตสีขาวแห่งนีย้ งั มีมนต์ขลัง สามารถดึงดูดคูร่ กั ข้าวใหม่ปลามันให้จบั มือกันมาถ่ายรูปเวดดิง้ เก็บไว้กนั ด้วย หรือคูไ่ หนทีย่ งั ไม่มคี วิ แต่งงาน จะไป นั่งดินเนอร์สวีตกันใต้แสงเทียนบนดาดฟ้าที่พักก็โรแมนติกสุดๆ ไปเลย ส่วนราคา และคิวว่างของห้องพัก เข้าไปดูได้ที่ www.almedinabeachhouse.com

WEBSITE

www.happynews.com

“ ‘ข่าว’ เป็น สิ่งที่คนในสังคม ทุ ก คนต้ อ งบริ โภคหรือเสพอยู่ ทุกวัน ซึ่งข่าวที่ นำเสนอในบ้าน เรามั ก จะเป็ น ข่าวในแง่ร้ายเสียส่วนใหญ่ ทั้งอาชญากรรม ฆาตกรรม นอกจากจะทำให้จิตใจของหนิงหดหู่แล้ว ข่าวเหล่านั้น ยังสะท้อนถึงสภาพสังคมของเราอีกด้วยค่ะ ในเมื่อเรา ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเสพข่าวสารได้ แต่เรายังมี ทางออกในการเลือกรับข่าวสารที่ดี ส่วนตัวหนิงแล้ว www.happynews.com คือเว็บไซต์ข่าวที่หนิงชอบคลิก เข้าไปอ่านเป็นประจำค่ะ ในเว็บนี้จะนำเสนอแต่ข่าวที่ มีเนื้อหาดีๆ ที่ทำให้เรารู้สึกชื่นใจเท่านั้น ภายในหน้า เว็บจะแบ่งข่าวออกเป็นหมวดหมู ่ เพือ่ ให้งา่ ยต่อการค้นหา เช่น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจและการ เงิน กีฬา และฮีโร่ นอกจากนี้ยังมีคอลัมนิสต์ประจำที่ เขียนบทความเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนอ่านอีก เพียบค่ะ ถึงเนื้อหาเว็บไซต์จะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ก็ เป็นการใช้ภาษาที่ง่าย นักเรียนนักศึกษาน่าจะเข้าไป อ่านเพื่อฝึกภาษาได้ดีค่ะ คนทั่วไปอ่านแล้วก็ได้ความรู้ รอบตัวเพิ่มด้วย” เลือกให้โดย : ศรัยฉัตร จีระแพทย์ ผู้บริหารร้านเสื้อผ้า Charlotte’s Maternity นางแบบ, พิธีกร

SPA

Spa de Bangkok

“Heaven on Earth คือหนึ่งในบรรดาแพ็กเกจสปาของ Spa de Bangkok ปากซอย ทองหล่อ 16 ที่ปอเพิ่งไปเลือกใช้บริการมาค่ะ ราคาสมน้ำสมเนื้อกับความสบายเนื้อสบาย ตัวที่ได้รับค่ะ คอนเซ็ปต์ของสปาที่นี่มาในแนวเจ้าหญิงค่ะ เห็นได้ตั้งแต่การออกแบบห้อง ต่างๆ และเฟอร์นเิ จอร์ทด่ี สู วยงามอลังการ เน้นทีโ่ ทนสีทองเพือ่ ความสงบทางจิตใจของผูเ้ ข้า ใช้บริการ เรือ่ งของการบำรุงผิวให้สวยราวกับเจ้าหญิง คือความโดดเด่นของ Spa de Bangkok ค่ะ เพราะมีทง้ั โปรแกรมสครับผิว พอกตัวด้วยทองคำ หรือสมุนไพร ให้เลือกค่ะ อย่าง Heaven on Earth ที่ปอไปใช้บริการ จะใช้เวลาทั้งหมดราว 4 ชั่วโมงได้ เริ่มตั้งแต่สครับผิวหัวจรดเท้า นวดตัว นวดหน้า และปิดท้ายที่นวดผ่อนคลายช่วงคอ หลัง ไหล่ค่ะ” คลิกเข้าไปดูแพ็กเกจ ที่เหมาะสมกับคุณได้ที่ www.spadebangkok.com เลือกให้โดย : ภคพร ภูวปัจฉิม นางแบบ, นักแสดง

DECORATION

@east Lamp

GIVE ด้วยพืน้ ทีใ่ ช้สอยของบ้าน หรือคอนโดฯ ของคนเมือง อย่างเราๆ ที่จำกัดเนื้อที่กันเหลือเกิน ทำให้จะเลือกซื้อ เฟอร์นิเจอร์แต่ละทีต้องคิดแล้วคิดอีกว่า จะเอาไปวาง ไว้ตรงส่วนไหนของบ้านดี หรือซือ้ ไปแล้วจะเข้ากับสไตล์ ห้องของเราไหมนะ แต่สำหรับโคมไฟของ @east บริษัท ออกแบบโคมไฟของคนไทยที่ดีกรีคุณภาพเหลือล้น ทั้ง หรูหรา เรียบง่าย และร่วมสมัย สามารถนำไปวางใน บ้านสไตล์ไหนก็ดกู ลมกลืน ทัง้ ยังอเนกประสงค์ วางของ ก็ได้ เก็บแมกกาซีนก็ดีแบบนี้ เราว่าคงจะช่วยทำให้คุณ ตัดสินใจง่ายขึน้ นะ การันตีดว้ ยรายชือ่ โรงแรม และรีสอร์ต ระดับไฮเอนด์ทั่วไทยที่เชื่อใจโคมไฟของ @east อาทิ อนันตรา, ดุสิต, ฮิลตัน, เจ ดับบลิว แมริออต, ลากูนา คลับ และวีรันดา เป็นต้น และเข้าไปดูโคมไฟอีกหลาก หลายนานาของ @east รวมทัง้ สัง่ ซือ้ ได้ท ่ี www.ateastdesign. com

รพ. วิภาวดี ชวนคุณทำความดี ด้วยการบริจาคเลือด

เพราะเห็นความสำคัญของ ‘เลือด’ ของเหลวอันน่า มหัศจรรย์ที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างกาย และชีวิตของเราทุก คน โรงพยาบาลวิภาวดีจึงร่วมกับสภากาชาดไทย ขอ เชิญหนุ่มสาวจิตใจดีร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ‘เรา มาร่วมแบ่งปันโลหิตให้น้องๆ กันเถอะ’ ครั้งที่ 2 ประจำ ปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. ณ บริเวณแผนกตรวจสุขภาพ ชั้น G อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ เป็นโรคเลือดให้มีโอกาสดำเนินชีวิตได้อย่างคนปกติ เพราะทางเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือด คือการให้ โลหิตเท่านั้น โดยที่ยาวิเศษใดๆ ก็ไม่สามารถเยียวยาได้ สำหรับคนที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนก ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2561-1111 กด 1

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดยพนัก งานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks NEW • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • au bon pain NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • Health Land Spa & Massage NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

16

22 - 28 MAY 2009

FRI

SAT

23 24 SUN

MON

TUE

WED

THU

mini matters

แม น าคพระโขนง เดอะมิวสิคัล

Paradise’s Expo 2009

In the Light Shadow

π‘∑√√»°“√ ù‡≈Á°... ‡ªìπ... ‡√◊ÕË ßû 𔇠πÕº≈ß“πÀ≈“°À≈“¬ µà“ß√Ÿª ·∫∫ µà“ß ‰µ≈å ∑—Èßß“π ®‘µ√°√√¡ ¿“ææ‘¡æå «“¥ ‡ âπ ª√–µ‘¡“°√√¡ ß“π  ◊ËÕº ¡ ¿“æ∂à“¬ ·≈– «‘¥‚’ ÕÕ“√åµ ®“°»‘≈ªîπ™—πÈ π”¢Õ߉∑¬µà“ß√ÿàπ µà“ß  ¡—¬ Õ“∑‘ æ‘…≥ÿ »ÿ¿π‘¡‘µ√ « —πµå  ‘∑∏‘‡¢µµå ‡¥Á¥ ®ß¡—Ëπ§ß œ≈œ «—ππ’È ∂÷ß 16 ¡‘∂πÿ “¬π 2552 ≥ Galerie N ∂ππ«‘∑¬ÿ

®“°µ”π“𧫓¡√—° Õ¡µ–¢Õßπ“ß𓧠·≈– æ’Ë¡“° Õ—π‡≈◊ËÕß™◊ËÕ «—ππ’È °≈— ∫ ¡“„π√Ÿ ª ¢Õß≈–§√ ‡«∑’ ù·¡àπ“§æ√–‚¢πß ‡¥Õ–¡‘« ‘§—≈û «—ππ’È∂÷ß 7 ¡‘∂ÿπ“¬π 2552 ≥ ‡¡◊Õß ‰∑¬√—™¥“≈—¬ ‡∏’¬‡µÕ√å ®”Àπà “ ¬∫— µ √ºà “ π‰∑¬ ∑‘°‡°Áµ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“

«√√§å ”À√—∫‡À≈à“ π—°™ÁÕª °—∫°“√√«¡À≈“° ß“π‡ÕÁ°´å‚ª¡“‰«â„πÀπ÷ßË ‡¥’¬« ∑—È߇øÕ√å𑇮Õ√å ‡ÕÁ°´å‚ª ‡«¥¥‘Èß ‡Œ“ å ·Õπ¥å‡√’¬≈‡Õ ‡µ∑ œ≈œ «—ππ’∂È ß÷ 31 情¿“§¡ 2552 ≥ Õ“§“√ 1-4 Õ‘¡·æÁ° Õ“√’π“ ‡¡◊Õß ∑Õß∏“π’

π‘∑√√»°“√‡¥’ˬ«‡µÁ¡ √Ÿª·∫∫¢Õß °√ÿ≥“ ¿“≥ÿ‡¡» ùIn the Light Shadowû π‘∑√√»°“√∑’Ë®–∑”„Àâ‡√“ µâÕ߬âÕπ¡Õߧ«“¡‡ªìπ ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘Õ¬à“ß ‡√’ ¬ ∫ßà “ ¬µ√߉ªµ√ß¡“ ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß®“°æ—π∏π“°“√∑’ˬ÷¥µ‘¥ «—ππ’È∂÷ß 14 ¡‘∂ÿπ“¬π 2552 ≥ The Gallery ™—Èπ B1 ÀâÕß B0607 Õ“§“√ ’≈¡ ·°≈≈Õ‡√’¬

บรรจุภณ ั ฑรกั /รกโลก

√Ÿª ∑√ß ’  — π¢ÕßÀ’ ∫ ÀàÕ∑’ˇ™‘≠™«π„ÀâÀ¬‘∫®—∫ ·≈–µ— ¥  ‘ π „®´◊ È Õ  ‘ π §â “ π—πÈ ‡∫◊ÕÈ ßÀ≈—ß°≈—∫„™â‡«≈“ π“π„π°“√¬à Õ ¬ ≈“¬ °≈—∫ Ÿ∏à √√¡™“µ‘ π‘∑√√»°“√π’ È ® ÷ ß π”‡ πÕ§«“¡ 欓¬“¡„π°“√∑”„Àâ ∫√√®ÿ¿—≥±å ù√°û ‚≈° °≈“¬‡ªì π ∫√√®ÿ ¿ — ≥ ±å ù√—°û ‚≈° «—ππ’È∂÷ß 24 情¿“§¡ 2552 ≥ ‚∂ß ∑“߇¢â“ TCDC ™—Èπ 6 ‡ÕÁ¡‚æ‡√’¬¡

บางนอย - แมน้ำที่ ไมเหมือนเดิม

√à«¡°—π‡°Á∫ª√–«—µ‘»“ µ√å™ÿ¡™π °àÕπ∑’Ë°“≈ ‡«≈“®–π”°“√‡ª≈’ Ë ¬ π ·ª≈ß¡“ Ÿà „ππ‘∑√√»°“√ ¿“æ∂à“¬¢“«¥”√à«¡ ¡—¬ ºà “ π¡ÿ ¡ ¡Õß°“√∂à “ ¬ ¿“æ¢Õß 5 ™à“ß¿“æ Õ“∑‘  ¡‘∑∏‘ ∏π“π‘∏‘‚™µ‘ °”∏√ ‡¿“«—≤π ÿ¢ œ≈œ ∑ÿ°«—π ‡ “√å-Õ“∑‘µ¬å µ≈Õ¥‡¥◊Õπ π’È∂÷߇¥◊Õπ°√°Æ“§¡ ≥ ∫√‘ ‡ «≥∑“߇¥‘ π √‘ ¡ πÈ ” µ≈“¥‡°à“∫“ßπâÕ¬ ·≈– ∫“ßπâÕ¬§Õ¬√—° ·°≈‡≈Õ√’

Time’s Up

≈–§√‡«∑’ ® “°°≈ÿ à ¡ æ√–®— π ∑√å ‡ ’ È ¬ «°“√ ≈–§√ ∑’ˉ¥â·√ß∫—π¥“≈„® ®“° ùM&Mû ¢Õß ‡®À«“π ·≈–π‘«È °≈¡ «—ππ’«È π—  ÿ¥ ∑⓬ °—∫ 2 √Õ∫°“√· ¥ß (14.00 π. ·≈– 19.30 π.) ≥ Crescent Moon Space  ∂“∫—πª√’¥’ æπ¡¬ß§å ´Õ¬∑ÕßÀ≈àÕ ®Õß∫—µ√ ≈à«ßÀπâ“∑’Ë 08-1612-4769

รฟม. บริจาคครุภณ ั ฑใหแกมลู นิธพ ิ ระดาบสและมูลนิธสิ วนแกว

°“√√∂‰øøÑ“¢π àß¡«≈™π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ (√ø¡.) ∫√‘®“§§√ÿ¿≥ — ±å∑‰Ë’ ¡à®”‡ªìπµâÕß„™â„π °“√ªØ‘∫µ— ß‘ “π ·≈–§√ÿ¿≥ — ±å∑™Ë’ ”√ÿ¥·µà¬ß—  “¡“√∂´àÕ¡·´¡‰¥â ¡Õ∫„Àâ·°à¡≈Ÿ π‘∏æ‘ √–¥“∫  ·≈–¡Ÿ≈π‘∏ ‘ «π·°â« ‡æ◊ÕË ‰¥â„™â‡ªìπª√–‚¬™πå∑“ß°“√»÷°…“ π“ß ∑«’æ√ √ÿßà √—°…åÕ¥‘»¬— ºŸÕâ ”π«¬°“√°Õß∫√‘À“√æ— ¥ÿæ√âÕ¡¥â«¬‡®â“Àπâ“∑’∫Ë √‘À“√æ— ¥ÿ √ø¡. π”§√ÿ¿≥ — ±åª√–‡¿∑§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡§√◊ÕË ß„™âÕ‡‘ ≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ‡§√◊ÕË ß„™â‰øøÑ“∑’™Ë ”√ÿ¥·µà ¬—ß “¡“√∂∑’®Ë –´àÕ¡·´¡‰¥â ‰ª¡Õ∫„Àâ·°à¡≈Ÿ π‘∏æ‘ √–¥“∫  ‡æ◊ÕË π”‰ª„™â‡ªìπ ◊ÕË °“√‡√’¬π°“√  Õπ ·≈– à߇ √‘¡°“√»÷°…“„Àâ·°àπ—°‡√’¬π™à“ߢÕß¡Ÿ≈π‘∏‘æ√–¥“∫  ®”π«π 50 √“¬°“√ πÕ°®“°π—πÈ √ø¡. ¬—߉¥â¡Õ∫§√ÿ¿≥ — ±åª√–‡¿∑‡§√◊ÕË ß„™âÕ‡‘ ≈Á°∑√Õπ‘° å À√◊Õ‡§√◊ÕË ß„™â‰øøÑ“ ∑’‰Ë ¡à  “¡“√∂´àÕ¡·´¡‰¥â √«¡∑—ßÈ §√ÿ¿≥ — ±åª√–‡¿∑‚µä– ‡°â“Õ’È ∑’™Ë ”√ÿ¥·≈â« ¡Õ∫„Àâ·°à¡≈Ÿ π‘∏ ‘ «π·°â« ‡æ◊ÕË π”‰ª„™âª√–‚¬™π嵓¡∑’‡Ë ÀÁπ ¡§«√ ®”π«π 91 √“¬°“√ ¥â«¬


SHOPPING!

17

แก้วทรงสูง ฐานสีน้ำเงิน จาก anyroom

MA MA MA

จานสังกะสี พิมพ์ลายสีน้ำเงิน จาก The Metropolitan Musuem of Art

ที่วางขนมเค้ก จาก LOFT

เหยือกน้ำฝาสีขาว จาก LOFT

ขวดเกลือ พริกไทย รูปนก จาก LOFT

เหยือกน้ำ ฝาสีแดง จาก LOFT

แทนทีก่ ารพบปะสังสรรค์ดว้ ยเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หนักๆ มาเป็นปาร์ตี้ทำอาหาร ทีบ่ า้ นเพือ่ น ตัง้ สมาคมคุณนาย แม่บา้ น และ ชายหนุม่ ผูม้ เี สน่หป์ ลายตะหลิว ทำเมนูเริด่ ๆ เมนูคนุ้ เคย หรือเมนูกล้าท้านรก อะไรก็ตามแต่ ผลัดกันตอกไข่ ใส่สี ซอยหอมให้น้ำตาเล็ด ร่วมทุกข์รว่ มสุขหน้าเตากัน กระชับสัมพันธ์ เพื่อนฝูง เวอร์ชันเฮฮาหน้าบ้าน Mug จาก Propaganda

แจกัน ทรงฟรีฟอร์ม พลาสติกใส จาก LOFT

ที่คั้นน้ำส้ม จาก LOFT

นาฬิกาสีเงิน จาก Siam Paragon

ถุงมือกันร้อน จาก Daiso

ถาดใส่ผลไม้ จาก LOFT

WHERE

ที่วางหม้อ จาก LOFT

ที่วางไข่ จาก LOFT

LOFT ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี Propaganda ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี The Metropolitan Musuem of Art ที่ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี Daiso ที่สยามสแควร์ ซอย 3 anyroom ที่ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี


18

HOME DESIGN


19

THE SPACE OF LIFE

หลายคนคงจำได้ถึง Life Condo ของทาง ค่ายเอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (AP) ที่ปลุกกระแส City Condo ในเมือง ให้ตื่นตัว ด้วยคอนเซ็ปต์โครงการที่ตอบโจทย์คน รุ่นใหม่ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใกล้ แนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ความสมบูรณ์พร้อม ของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการที่รับ ประกันว่าหาไม่ได้ใน City Condo ทั่วไป รวมถึง ห้องชุดตกแต่งพร้อมอยู่ ที่ออกแบบอย่างลงตัวเพื่อ คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Life @ พหล-อารีย์ Life Condo โครงการ ล่าสุดที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ภายใน โครงการสวยงาม ลงตัว ด้วยความใส่ใจในการ ออกแบบทีม่ งุ่ เน้นให้คอนโดฯ แห่งนีต้ อบสนองความ ต้องการของคนเมืองอย่างทีส่ ดุ ทัง้ ในเรือ่ งของฟังก์ชนั การใช้งาน และสุนทรียศาสตร์ในเรื่องของความ สวยงามด้านการตกแต่งภายใน โดยเฉพาะในส่วน ของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสัมผัสได้ถึง ความพิเศษและแตกต่างจาก City Condo ทั่วไป ด้วยราคาขายทีโ่ ดนใจคนเมือง นอกเหนือจากทำเล ที่ตั้งที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีอารีย์และสถานี สะพานควาย เดินทางสะดวกสบายด้วยตัวโครงการ ที่อยู่ติดถนนใหญ่พหลโยธิน ทั้งยังใกล้แห่งช็อปปิ้ง อินเทรนด์มากมาย ภายในโครงการตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น เริ่มตัง้ แต่ในส่วนของโถงล็อบบี้ท่ไี ด้รับการออกแบบ ให้ ม ี ค วามโดดเด่ น เที ย บเท่ า กั บ โถงล็ อ บบี ้ ข อง โรงแรมชั้นนำ เน้นความโปร่ง โล่ง สบาย ด้วย เพดานสูง พร้อมโซฟารับรองที่เตรียมพร้อมต้อนรับ แขกผูม้ าเยือนตลอด 24 ชัว่ โมง หรือจะเป็นในส่วน ของสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณชั้น 20 ที่ได้รับ การจัดวางให้ทุกส่วนลงตัวสวยงาม ทั้งในส่วนของ

ชีวิตติดมันส์ สไตล์ Life Condo พื้นที่ลงตัวสำหรับ ชีวิตคนเมือง สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ให้คุณผ่อนคลายความ เครียดพร้อมสัมผัสวิวเมืองได้แบบ 360 องศา ห้อง ฟิตเนสทีเ่ อาใจคนรักสุขภาพ ด้วยการดีไซน์ผนังกระจก แนวกว้างให้เปิดรับวิวเมืองแบบพาโนรามาตลอด การออกกำลังกาย รวมถึงสวนพักผ่อนทีท่ างโครงการ ยกความเขียวของธรรมชาติมาให้ทุกท่านสูดออก- ซิเจนได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ นอกจากนัน้ Life @ พหล-อารีย ์ ยังพร้อมอยู่ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ครบชุด ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากพันธ- มิตรผู้เชี่ยวชาญด้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงอย่าง อินเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ ในการผลิตและติดตัง้ เฟอร์น-ิ เจอร์พร้อมอยู่ภายใต้แบรนด์ Trend Design ที่ครบ ถ้วนด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่สอดคล้องกับความ ต้องการของคนรุน่ ใหม่ ทัง้ ยังเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ของ Life Condo อีกด้วย และนีค่ อื ความสมบูรณ์แบบของ Life Condo ทีไ่ ม่ใช่เป็นเพียงแค่ทพ่ี กั อาศัยในเมือง แต่ทน่ี ย่ี งั พรั่ง พร้อมด้วยสิง่ อำนวยความสะดวกทีต่ อบสนองความ ต้องการของคนเมือง ทั้งในเรื่องของฟังก์ชันและ อีโมชันด้านความสวยงามที่ผสมผสานกันได้อย่าง ลงตัว

และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมี Lifestyle มันส์ๆ ห้ามพลาดโอกาสทีจ่ ะสัมผัส ความสนุกของการใช้ชีวิตใจกลางเมือง ตามแบบฉบับ Life Condo กับ Life @ ลาดพร้าว 18 โครงการใหม่ล่าสุด ที่ พร้ อ มให้ คุ ณ เป็ น เจ้ า ของได้ แ ล้ ว วั น นี้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โทร. 0-2512-1144 หรือ www.ap-thai.com


18

HOME MADE

THIS HOME บ้านนี้ของ วุฒิกร คงคา เรื่องและภาพ : มนู ญ ทองนพรั ต น์

วุฒิกร คงคา (ชื่อเล่น ‘เด๋อ’) เป็นศิลปิน เป็นหัวหน้าภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ลูกศิษย์เรียกอาจารย์เด๋อ) และเป็นเจ้าของ บ้านหลังนี้ (ร่วมกับภรรยาและลูกอีกสอง) “บ้านนี้คือแฟนชอบ การจัดการกับบ้านส่วน มากเป็นหน้าที่แฟน เขาเป็นสไตลิสต์ เลยชอบ จัดแต่งอยูแ่ ล้ว ผมคอยช่วยดูชว่ ยเสริมช่วยคิด หลักๆ คือต้องมีมุมหนังสือของผม มีที่ให้ผมเขียนรูป มี ที่ดูหนัง แล้วก็มีห้องทำงาน” บ้านนี้เริ่มต้นด้วยการทำลาย “อันดับแรกมาถึงเราก็ทำลายก่อน ลอกวอลล์ เปเปอร์ทง้ิ ให้หมด เพราะเป็นบ้านทีท่ ำไว้เสร็จแล้ว ก็ลอกหมดเลย แล้วก็มาเล็งเลยว่าจะทำอย่างไร กับแต่ละผนัง และด้วยความที่ลอกจนเกลี้ยง จึง มีผนังใหญ่ๆ เหมือนแกลลอรี สามารถใส่ลูกเล่น

ในแต่ละผนังได้อย่างไม่ซ้ำกัน ไม่ว่าจะเป็นผนังสี ส้ม ปูนเปลือย สีขัด เลาะกระเบื้องออกให้ผนังมี เท็กซ์เจอร์ ติดวอลล์เปเปอร์แบบที่เราชอบ หรือ เอาตูห้ นังสือเก่ามาทำเป็นผนัง ไม่ซำ้ กันเลย อาจ เป็นเพราะว่าในเมื่อมาทรงนี้แล้วก็ให้ไปทางนี้… คือมาให้เราเล่นแล้ว ก็เล่นกันเลย” เล่นเลย… “ชุดหวายเป็นของเก่าของพ่อแม่ ก็ยา้ ยเอามา แล้วเปลี่ยนผ้าหุ้มใหม่ โซฟาไปซื้อมาแล้วเลือก ผ้าหุ้มใหม่ให้เข้ากับลายของวอลล์เปเปอร์ เอา บานประตูห้องนอนข้างบนมาทำเป็นโต๊ะทำงาน ที่ชั้นล่าง เพราะข้างบนเราได้บานประตูไม้เก่ามา แทน ผนังห้องน้ำตอนแรกกะว่าเลาะแล้วจะฉาบ เป็นปูนเปลือย แต่พอเลาะแล้วเราเห็นก็… เอาไว้ อย่างนี้แหละ เหมือนกรุงโรมที่มันพังแล้ว จะคิด เป็นมุมๆ น่ะว่ามุมนี้เป็นอย่างนี้ งั้นมุมนั้นก็เอา


21

อย่างนัน้ แล้วกัน เข้ามาก็เจอหลายๆ แบบ ไม่ชอบ เรียบมาก เป็นคนรกๆ น่ะ แฟนก็ชอบอะไรที่เป็น ลายๆ สีๆ ผมเองก็ชอบเยอะๆ อยู่แล้ว เหมือน งานผมเรียบๆ ไม่ได้ อยู่กับของเยอะๆ สีเยอะๆ ก็สนุกดี” สนุกแล้วเพลิน “ช่วงมาอยู่ใหม่ๆ ผมเอ็นจอยมาก นอนน้อย มาก ตอนนั้นยังลูกคนเดียว พอทั้งคู่นอน ผมก็ ลงมาข้างล่าง โอ้โฮ… นัง่ สูบบุหรี่ เปิดหนังสืออ่าน ดูหนังตีสามตีสี่ ตื่นเช้าไปทำงาน รู้สึกสงบดี ไม่รู้สิ บอกไม่ถกู อาจจะเป็นเพราะแต่กอ่ นเราอยู่ บ้านแฟนที่เป็นครอบครัวใหญ่ ซึ่งก็อยู่ได้นะ แต่ พอมาอยูก่ นั เอง มันเป็นส่วนตัวมากขึน้ ทำงานได้ มากขึ้น บ้านนี้เขียนรูปตรงไหนก็ได้ ขอให้มีแสง กลางคืนผมก็ใช้การหิ้วไฟนีออนไปยังมุมที่อยาก ทำงาน รวมๆ แล้วน่าจะเป็นทีค่ วามสงบและเป็น ส่วนตัว ดึกๆ ตีสองตีสามมานั่งนี่ โอ้… เพลิน มันเงียบ มันมีต้นไม้ มันสบาย อารมณ์คือ… มันเพลินจังเลย” เพลินจนลืมนับนู่นนับนี่ “การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ผมจะใช้เวลา เป็นตัววัด อย่างสอนหนังสือ เราสอนมาเป็น 10 ปี แล้วหรือนี่ มันเร็วเหมือนเพิ่งผ่านไป 2 ปี แสดง ว่ามีความสุข สมัยผมทำงานโฆษณา ผมทำอยู่ 2 เดือน แต่มันเหมือน 2 ปี มันวัดได้ง่ายๆ อะไร ที่เราอยู่กับมันได้นานๆ แป๊บเดียวหมดวัน แป๊บ เดียวหมดวัน นัน่ แหละ มันมีความสุข ทีน่ ก่ี เ็ หมือน กัน อยูแ่ ป๊บเดียวหมดวัน อยูแ่ ป๊บเดียวปีหนึง่ แล้ว อยูอ่ กี แป๊บ เฮ้ย! สองปีแล้ว จนผมไม่อยากนับน่ะ ว่ากี่ปีแล้วบ้านนี้”

หนังเรื่องล่าสุดที่ดูที่บ้านนี้ - Ghost Dog ของ Jim Jarmusch งานศิลปะทีอ่ ยากเอามาติดไว้ทบี่ า้ นนีท้ สี่ ดุ - The Vitruvian Man ของ เลโอนาร์โด ดา วินชี อย่าเอา Mona Lisa มาเชียวนะ ผมไม่ชอบ และถ้าไม่ใช่ The Vitruvian Man ก็ขอเป็นงานของ Yoshitomo Nara แล้วกัน ชอบใช้เวลากับตรงไหนมากทีส่ ดุ ในบ้านนี้ - นอกบ้านตอนกลางคืนดึกๆ หลัง จากกด pause หนังไว้เพื่อออกมาสูบบุหรี่ หนังสือของใครทีจ่ ะเห็นมากทีส่ ดุ ในบ้านนี้ - มุกหอม วงศ์เทศ, ไชยันต์ ไชยพร, ธีรยุทธ บุญมี, ชาติ กอบจิตติ, จอห์น สไตน์เบ็ก บ้านนี้เปรียบได้กับเพลงอะไร - เพลง My Girl ของ The Temptations มันมีชีวิตชีวาดี เมื่อกลับมาถึงบ้านนี้ มักต้อง… เล่นกับลูก ตกลงบ้านนี้กี่ปีแล้ว คิดว่า 3 ปีแล้วกัน

เปดบาน เปดหอง เปดหัวใจของเหลากราฟกดีไซเนอร, สไตลิสต, ศิลปนอิสระ, อาจารย, จิตรกร, Event Marketing, ดีไซเนอร และ ครีเอทีฟ ทั้ง 20+1 คน ที่ทั้งโดดเดนและรวมสมัย จะมาบอกเลาพูดคุยเรือ่ งชีวติ ความคิด ความรัก และเสียงหัวเราะ ผานเรื่องเลา แหงพื้นที่สวนตัวที่พวกเขาเรียกวา ‘บาน’

พบกับ สุรตั น จริยวัฒนวิจติ ร–ชางภาพแฟชัน่ แสงเงาจัดจาน / นุต์ิ นิม่ สมบุญ– กราฟกดีไซเนอรดา นการออกแบบสิ่งพิมพ / มะลิ จาตุรจินดา–เจาของสตูดิโอ be our friend / ทวีศกั ดิ์ ศรีทองดี–ศิลปนอิสระ / นอยแกน กำปน ทอง– เจา ของรานกาแฟชือ่ COFFEE BEAR / ภัทรศรัณย ศรีเลือ่ นสรอย–ดีไซเนอร เสื้อผา / หมอมหลวงรจนาธร ณ สงขลา–นักออกแบบเครื่องประดับ / วินยั สัตตะรุจาวงษ–ผูก ำกับภาพเคลือ่ นไหว / ภัทรสิริ อภิชติ –บรรณาธิการ หนังสือเลม สำนักพิมพบา นและสวน / กานต บุณฑริก–โปรดักตดไี ซน ฯลฯ

“อานดูแลวจะรูวาจริงๆ แลว การยิ้มและหัวเราะใหกับชีวิต ทำไดไมยากเลย”

พิมพครัง้ ที่ 3 วางแผงแลววันนี้ที่รานซีเอ็ดบุคทุกสาขาและรานหนังสือทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อโดยตรงในราคา ลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49 หรือ abook9@gmail.com ad ADB 13 May 09.indd 1

5/11/09 2:28:34 PM


22

HEALTH AND HEART

HEALTH

THE BEST BRAIN FOOD ทุกวันนี้เราต้องใช้สมองคิดอะไรต่อมิ อะไรหลายอย่างในชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง งาน เงิน ความรัก แม้กระทั่งว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี ก็ยังต้องคิด ซึ่งอาจทำให้สมองเหนื่อยล้าได้ หาก ปล่อยปละละเลยไม่สนใจมากๆ เข้าก็อาจทำให้กลาย เป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ เราจึงขอแนะนำอาหารที่มี ประโยชน์ในการบำรุงสมองมาให้คุณๆ รู้จัก ธัญพืช ใครที่เป็นสาวขี้ลืมต้องหันมากินอาหาร ประเภทธัญพืชที่ให้กรดโฟลิกสูง เช่น ซีเรียล รำ ข้าว หรือข้าวซ้อมมือ เพราะจากผลการศึกษาพบ ว่า ผู้หญิงที่ได้รับกรดโฟลิก วิตามินบี 6 และบี 12 จะมีความจำดีขึ้น เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับ สารอาหารเหล่านี้เลย

7 WAYS TO SLEEP WELL

45%

อิสระที่พบในผู้ป่วยที่มีอาการของโรควิตกจริตและ โรคอัลไซเมอร์ได้ ซีเรียล คนทีเ่ ป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีโฮโมไซสไตน์อยู่ ในปริมาณที่สูง กรดโฟลิกและวิตามินบี 12 จะ สามารถช่วยขัดขวางการสะสมของโฮโมไซสไตน์ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ และซีเรียลเองก็เป็น แหล่งที่ดีของวิตามินบี 12 แถมยังมีคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อน ช่วยให้ร่างกายมีพลังงานนาน และทำให้ ความจำ alert ตลอดทั้งวัน แบล็กเคอร์แรนต์ เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า วิตามิน ซีจะช่วยเสริมสร้างความจำของสมองให้ว่องไวขึ้น บลูเบอรี จากการวิจัยของ Tufts University สหรัฐ- เมล็ดฟักทอง สังกะสีมคี วามสำคัญในการช่วยเพิม่ อเมริกา แนะนำว่าสารแอนตีออกซิแดนต์จากบลูเบอรี ความจำ และทักษะในการคิด ดังนั้น หากคุณกิน เมล็ดฟักทองวันละ 1 กำมือ จะทำให้ได้รับสังกะสี สามารถช่วยป้องกันอาการความจำสั้นได้ ไขมันจากปลา กรดไขมันทีจ่ ำเป็นต่อร่างกายอย่าง เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย โอเมกา-3 ที่พบในปลาที่มีไขมัน หรือไขมันจาก บร็อกโคลี เป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเค ช่วยเพิ่ม เมล็ดวอลนัต และเมล็ดจากต้นแฟล็กซ์ จะมี DHA สมรรถภาพในการเรียนรู ้ และช่วยเพิม่ ความสามารถ สูง ซึ่งเป็นกรดที่สำคัญต่อเซลล์สมอง เพราะหาก ในการจำ ระดับของ DHA ในร่างกายต่ำ จะเสี่ยงต่อการเป็น ถั่ว จากผลการวิจัยที่ลงใน American Journal of โรคอัลไซเมอร์ได้ นอกจากนี้ ปลาก็ยังมีไอโอดีนที่ Epidemiology ได้แนะนำเอาไว้ว่า วิตามินอีช่วยใน การป้องกันความจำเสื่อม และถั่วเองก็เป็นแหล่งที่ ช่วยให้ความจำดีขึ้นอีกเช่นกัน มะเขือเทศ มีหลักฐานยืนยันว่า ไลโคปีน ซึ่งเป็น ดีของวิตามินอี นอกจากนี้ วิตามินอียังพบได้ในผัก สารแอนตีออกซิแดนต์ที่พบในมะเขือเทศ สามารถ ใบเขียว เมล็ดพืช ไข่ ข้าวซ้อมมือ และธัญพืช ช่ ว ยป้ อ งกั น เซลล์ จ ากการถู ก ทำลายของอนุ มู ล ใช้ชีวิตแบบเปลี่ยนแนวเพื่อการนอนหลับที่ เป็นสุข และหมดทุกข์กับเรื่องเครียดด้วยวิธีง่ายๆ เหล่านี้ 1. เข้านอนก่อน 4 ทุม่ และตืน่ 6 โมงเช้า เพราะนี่ คือช่วงทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการพักผ่อนของร่างกาย 2. สะสางงานที่คั่งค้าง และวางแผนสิ่งที่จะทำใน วันต่อไปให้เรียบร้อยเพื่อลดอาการวิตกจริต และ คิดซ้ำซาก 3. ปรับอุณหภูมิห้องให้เย็นระหว่าง 20-25 องศา เซลเซียส แล้วจะหลับง่าย สบายกายสบายใจ 4. ความมืด และไร้เสียง คือเคล็ดลับที่จะทำให้ หลับได้สนิทและยาวนาน

5. ดืม่ หรือรับประทานอาหารทีม่ อี งค์ประกอบของ กรดอะมิโน อย่างธัญพืช หรือเครื่องดื่ม whole grain ก่อนนอน จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายปล่อย สารไนอะซินจากวิตามินบี 5 ทำให้สมองและ ร่างกายผ่อนคลาย 6. ควรหลีกเลีย่ งการดืม่ ชา กาแฟ และช็อกโกแลต ระหว่างวัน เพราะกาเฟอีนทีผ่ สมอยูจ่ ะทำให้รา่ งกาย ตืน่ ตัว 7. นมอุ่นผสมน้ำผึ้ง หรือกล้วยหอมสักใบ คือยา นอนหลับตามธรรมชาติที่ดีกว่ายาเม็ดเป็นไหนๆ

สำหรับผู้ชายที่รับประทานมะเขือเทศซึ่งมีไลโคปีนสูงอย่างน้อยอาทิตย์ละ 10 ผล หรือมากกว่า นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยลงถึง 45% วิธีง่ายๆ คือให้นำมะเขือเทศ ไปปั่นให้ละเอียด เติมน้ำมันมะกอก และนำไปปรุงสุก ความร้อนจะช่วยให้มะเขือเทศปล่อยสาร ไลโคปีนออกมามากขึ้น

HEART

STRESS LESS & RELAX MORE แน่นอนว่า ในวันหนึง่ ๆ นัน้ ชีวติ ของคน เรามีสิ่งสำคัญหลายอย่างให้ต้องทำ ต้องสะสาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ชีวิตครอบครัว หรือเรื่องส่วน ตัว แต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมใส่ใจไปทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญ ไม่น้อยก็คือ การพักผ่อน ดังนั้น ถ้าคุณยังพอมี เวลา กรุณาแบ่งปันมาทางนี้หน่อย หากคุณมีเวลา 10 นาที – นัง่ หรือนอนในท่าสบาย หายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกอย่างผ่อนคลาย ก็ พอช่วยให้หายเครียดได้ หรือจะฟังเพลงบรรเลงเบาๆ คลอไปด้วยก็ได้อารมณ์สปาบำบัด หากคุณมีเวลา 30 นาที – การงีบหลับระหว่างวัน สัก 15–20 นาที จะช่วยให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่า

พร้อมลุยงานที่เหลือต่อได้ยันเย็น หากคุณมีเวลา 1 ชัว่ โมง – การนัง่ เล่นในสวนทีร่ าย ล้อมไปด้วยดอกไม้ต้นไม้ จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่น ขึน้ หรือจะลองเปลือยเท้าย่ำลงไปบนผืนดินผืนหญ้า ก็เป็นอีกทางที่ช่วยให้ผ่อนคลายสบายบอดี้เหมือน กัน หากคุณมีเวลาครึง่ วัน – ทำโยคะเพือ่ คลายกล้าม เนื้อ และสร้างสมาธิ จากนั้นก็อนุญาตให้ตัวเองแช่ อยู่ในอ่างน้ำอุ่นได้นานเท่าที่ใจอยาก หรือจะขับรถ ไปซือ้ โปรแกรมสปาคุม้ ๆ แล้วให้พนักงานมาบริการ ความสุขให้ก็ไม่เลว หากคุณมีเวลาช่วงสุดสัปดาห์ – แพ็กกระเป๋า เที่ยวทะเลใกล้ๆ หรือใช้เวลาอยู่กับครอบครัว หรือ จะเดินเข้าหอศิลป์ ตระเวนชิมของอร่อย เปลี่ยน ทางเดินกลับบ้าน หรือไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ก็ดีทั้งนั้น

DO IT RIGHT FOR YOUR LARGE INTESTINE

เชื่อไหมว่า นักวิจัยทั่วโลกต่างลง ความเห็นกันว่า ความแก่ และความ ตายของมนุษย์นน้ั เกิดจากการสะสม สารพิษในลำไส้ใหญ่เป็นสำคัญ ดังนัน้ วิธดี แู ลลำไส้ใหญ่จงึ ไม่ใช่แค่เพียงการ เลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หากยังต้องเลือกรับประทานอาหาร และทำตามคำแนะนำเหล่านี้ด้วย • การกินธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ขนมปัง โฮลวีต ข้าวกล้อง ฯลฯ แทนแฮมเบอร์เกอร์ ข้าวขาว จะช่วยลดระดับไขมันใน เลือด ความดันเลือด น้ำหนัก และ ระดับอินซูลนิ • ระดับอินซูลนิ ทีส่ งู มีผลให้สว่ นต่างๆ ของร่างกาย เช่น ตับ สังเคราะห์ไขมัน เก็บไว้ ทำให้ไขมันตามอวัยวะต่างๆ เพิม่ ขึน้ ร่างกายจึงอ้วนขึน้ และยังทำให้ เส้นเลือดหดตัว เพิม่ ความเสีย่ งต่อโรค เส้นเลือดหัวใจอุดตัน และกระตุน้ ส่วน ไฮโปธาลามัสของสมอง ทำให้หิวง่าย ฉะนัน้ จึงควรลดการบริโภคแป้ง และ น้ำตาล ตลอดจนธัญพืชขัดสี • อาหารจำพวกแป้งนัน้ ไม่มีใยอาหาร เพียงพอต่อการย่อย จึงทำให้ระบบ ขับถ่ายทำงานไม่สะดวก หากสะสม ของเสียไว้นานเข้า ก็จะทำให้เป็นโรค มะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ • ไม่กินผลไม้หรือผักใต้ดิน เช่น มันฝรั่ง แครอต เปล่าๆ เพราะมีแป้งและ น้ำตาลสูง ควรกินร่วมกับอาหารอย่าง อื่น โดยเฉพาะธัญพืชไม่ขัดสี เพื่อให้ เส้ น ใยไฟเบอร์ ช ่ ว ยชะลอการย่ อ ย และดูดซึมให้ช้าลง • ในบางมือ้ ควรกินผักใบเขียวและธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ถัว่ เมล็ดพืช ลูกเดือย ฯลฯ ผสมกันหลายๆ อย่างเป็นหลักแทน ข้าวขาว นอกจากจะช่วยถนอมลำไส้ใหญ่แล้ว ยังเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วย

RELATIONSHIP HOW TO HANDLE JEALOUSY!

ไม่วา่ จะหญิงหรือชาย อาการหึงเล็กๆ พอประมาณก็ดนู า่ รักดี แต่ถา้ หึงแบบไม่ลมื หูลมื ตา เราว่ารีบจัดการกับความหึงแบบนัน้ หน่อยจะดีกว่า 1. หึงกับโกรธใกล้เคียงกันมาก สิง่ แรกทีค่ วร ทำคือดับความโกรธที่ปะทุขึ้นในใจคุณ 2. จดจำผลลัพธ์ของการหึงคราวทีแ่ ล้วได้ไหม ว่ารุนแรงแค่ไหน ถ้ายังระลึกได้กอ็ ย่าทำอีก 3. ระวังการกระทำกลับของคนรักด้วย ถ้าคุณ แรงไป เขาก็อาจจะแรงกลับใส่คณ ุ หลายเท่า 4. อาศัยความเข้าใจ และสติในการเจรจา ปัญหาจะดีที่สุด


ALL ABOUT BIZ

23

BIZ LIFE

RESPONSIBILITY COMES FIRST! วิมลมาลย์ วัฒนสมบัติ

Marketing Manager นักปั้นแบรนด์มืออาชีพ ที่ส่งให้ชื่อแบรนด์อย่าง Jabra กลายเป็นคำคุ้นหูสำหรับผู้ใช้หูฟังบลูทูธในเมืองไทย ก่อนที่จะตอกย้ำความ สำเร็จด้วยการปั้นแบรนด์น้องใหม่อย่าง Gear 4 ให้สาวก iPhone ได้จดจำ

• สิง่ ทีเ่ ราทำและประสบความสำเร็จอย่างยัง่ ยืนคือความจริงใจ ทัง้ กับลูกค้า กับคู่ค้า และกับพนักงาน เวลาที่ทำการตลาด เราจะพูดในสิ่งที่เราทำได้ จริงๆ เราจะไม่พูดสร้างความคาดหวังมากเกินไป เพราะถ้าทำอย่างนั้นแล้ว ถึงเวลาที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ลูกค้าก็จะผิดหวัง และจะไม่ใช้แบรนด์ เราอีก • บางคนบอกว่าการทำธุรกิจบางครั้งต้องซิกแซ็กบ้าง แต่ถ้าเราทำแบบนั้น แล้วเกิดผิดพลาดขึ้นมา การที่เขาจะให้โอกาสเราอีกครั้งมันคงเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเราทำทุกอย่างด้วยความจริงใจแล้วผิดพลาด ทุกคนก็จะเข้าใจว่ามัน ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ และเขาก็จะให้อภัย • เวลาทีด่ แู ลลูกน้องก็เช่นกัน เราต้องไม่มองว่าเขาเป็นเครือ่ งจักรทีท่ ำให้องค์กร ประสบความสำเร็จ แต่มองว่าเขาเป็นน้องทีเ่ ราอยากจะสอนงานให้เขาทำงาน ได้ด ี เพือ่ ทีต่ วั เขาจะได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ๆ และบริษทั เองก็จะได้ผลประโยชน์ดว้ ย • ความจริงใจไม่ได้หมายความถึงการพูดทุกอย่างที่เราคิด ถึงแม้เราจะเปิด ใจคุยกันเรื่องงาน แต่ก็ต้องรู้จักวิธีสื่อสารให้คนอื่นรับในสิ่งที่เราพูดได้ด้วย อย่างเช่นถ้าลูกน้องทำงานพลาด เราก็ไม่ควรไปตัดสินว่าเขาทำงานไม่ด ี แต่ ควรจะให้กำลังใจ แล้วค่อยๆ บอกว่าควรจะปรับตรงไหน จะทำให้เขาเปิด ใจที่จะยอมรับข้อผิดพลาดนั้นได้มากกว่า • นอกจากจะดูแลกันเรื่องงานแล้ว สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรควรจะทำคือดูแล ในแง่ของการเป็นปัจเจกบุคคลด้วย อย่างเช่นจัดอบรมเกีย่ วกับจริยธรรม หรือ การฝึกสมาธิ เพราะเมื่อพนักงานทุกคนมีความสุขกับชีวิตส่วนตัว ผลดีก็จะ สะท้อนกลับมา ทำให้การทำงานของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย • คนที่เป็นผู้บริหารถ้าจะได้รับความเคารพจากคนอื่นนั้น จะมีแต่ความเก่ง อย่างเดียวไม่ได้ แต่จะต้องมีความรับผิดชอบด้วย ความรับผิดชอบในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่ตอ่ หน้าทีข่ องตัวเองเท่านัน้ แต่ตอ้ งมองให้ครบทุกด้าน เพราะ ยิ่งการกระทำของเรามีผลกระทบต่อคนอื่นมากแค่ไหน ความรับผิดชอบก็ ต้องมากขึ้นเท่านั้น

• องค์กรของเรามีพนักงานไม่มาก เราจึงส่งเสริมให้แต่ละคนเรียนรู้ที่จะทำ งานหลายๆ ด้าน นอกจากจะเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคลแล้ว การที่ คนคนหนึ่งทำได้หลายอย่าง จะทำให้เขามองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ มากขึน้ เพราะฉะนัน้ การประสานงานระหว่างแผนกก็จะง่าย และไม่มคี วาม ขัดแย้งระหว่างแผนก • การทำงานก็เหมือนกับการคบคน ถ้าเรารักใครจริงๆ เราก็จะไม่มีวันเบื่อที่ จะทำอะไรดีๆ ให้กับเขา เพราะฉะนั้น เวลาทำงานเราก็ต้องเอาใจเข้าไปผูก กับงานที่เราทำด้วย เพราะถึงแม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรค แต่ถ้าเรารักใน งานที่ทำ เราก็จะยังมีแรงฮึดที่จะทำให้มันออกมาดีต่อไปเรื่อยๆ • การกระตุ้นให้คนในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นเรื่องที่สำคัญ มาก เพราะคนไทยมักจะถูกหล่อหลอมให้รู้สึกกลัวที่จะแสดงความคิดเห็น แรกๆ อาจจะต้องเริ่มจากการถามทีละคน แล้วพอเขาเสนอความคิดเห็น ออกมา เราต้องไม่ไปตำหนิความคิดเขา แต่ต้องหาสิ่งดีๆ ในความคิดเห็น เหล่านัน้ แล้วนำมาต่อยอด ทำให้เขารูส้ กึ มัน่ ใจทีจ่ ะเสนอความคิดเห็นในการ ประชุมครั้งต่อๆ ไป • เรามักจะปลูกฝังให้ทมี งานของเราเกิดความรัก และผูกพันกับสินค้า เพราะ เชื่อว่าถ้ายังไม่รู้สึกดีกับของที่จะขาย เวลาที่ไปบอกคนอื่นให้เขาใช้ของของ เรา ก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปาก คนอืน่ ก็จะมองเห็นว่าเราไม่จริงใจ แต่ถา้ มีความ รักในสินค้าจริงๆ เวลาที่จะสื่อสารออกไป ก็จะทำด้วยความมั่นใจ เพราะ ทุกอย่างออกมาจากใจ • ชีวติ คนเราจะมีแต่วนั ทีด่ ๆี ตลอดเวลาคงไม่ได้ สักวันเราก็ตอ้ งเจอวันทีแ่ ย่ๆ ในชีวติ อย่าไปมัวคิดว่าทำไมมันต้องเกิดขึน้ กับเรา หรือมองว่าชีวติ นีเ้ ราต้อง แย่แน่ๆ เพราะถ้ามัวแต่ไปคิดอย่างนั้นก็คงไม่มีวันที่จะยืนขึ้นมาได้ ควรจะ เอาเวลาตรงนั้นไปมองที่ปัญหา แล้วค่อยๆ แก้ไปดีกว่า เพราะไม่ว่าจะช้า จะเร็ว หรือจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหน ปัญหาทุกอย่างก็ไม่มีทางจะเกินกำลัง เราไปได้

ผู้แต่ง : พอล ครุกแมน ผู้แปล : ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์ สำนักพิมพ์ : มติชน ราคา : 190 บาท

ทำสินค้าทีเ่ ล่นกับไอเดีย ก็ตอ้ งรีบหยิบ จับไอเดียใกล้ตวั มาทำก่อนใคร แบบ อิรนิ า บล็อก อาร์ตไดเร็กเตอร์จากแคลิฟอร์เนียคน นีล้ ะ่ (อิรนิ าเคยเป็นอาร์ตไดเร็กเตอร์ให้กบั กูเกิล ยาฮู และอีกหลายๆ บริษทั ยักษ์ใหญ่) เพราะเมือ่ เราเห็นหน้ากากหรือมาสก์กนั เชือ้ โรคที่เธอดีไซน์มาในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่กำลังระบาดแบบนี้ แล้วก็ให้อง้ึ ใน ไอเดีย เพราะเธอทำให้เราเชือ่ จริงๆ ว่า ขอให้ มีไอเดียเถอะ ข้าวของอะไรใกล้ตวั ก็สามารถ นำมาดีไซน์ได้ทั้งนั้น และแน่นอนว่าความ คิดในการดีไซน์หน้ากากกันเชื้อโรคแบบ อิรินา บล็อก ก็มาจากกระแสความตื่นตัว และตื่นกลัวของคนทั้งโลกกับไข้หวัดใหญ่ สายพันธุใ์ หม่ หลายๆ คนเลยต้องซือ้ มาสก์ มาใส่กนั เชือ้ โรค ซึง่ พอใส่กนั มากๆ เข้า เลย แลดูเหมือนโลกเรากำลังถูกเชือ้ โรคคุกคาม คล้ายจะเป็นวันสิน้ โลก อิรนิ าเห็นว่าปล่อยไว้ แบบนี้ไม่ได้การ และจะเสียชื่อที่โลกนี้มีคน เกิดมาทำงานดีไซน์เปล่าๆ อาร์ตไดเร็กเตอร์ อย่างเธอก็เลยลุกขึ้นมาออกแบบหน้ากาก กันเชื้อโรคให้ออกมาดูดีมีดีไซน์และสไตล์ เธอบอกว่า การสวมหน้ากากทีม่ ดี ไี ซน์ ทำให้ คนสวมใส่ดดู ขี น้ึ มาได้ แต่ดว้ ยความทีเ่ ธอเอง ก็มงี านดีไซน์ลน้ มือ เลยคิดจะออกแบบหน้ากากกันเชือ้ โรคในจำนวนจำกัด และในราคา ถูกแสนถูก คือ 10 เหรียญเท่านัน้ ทีส่ ำคัญ ไม่วางขายด้วย แต่ใครอยากได้ ให้เมลไปสัง่ ได้ที่ irinablok@gmail.com หรือเข้าไปดูใน www.irinablok.com รายได้บางส่วนจะนำไป บริจาคให้กับองค์กร Children International ด้วย เพือ่ ช่วยประเทศเม็กซิโกให้มเี งินนำไป ใช้ป้องกันและต่อสู้กับไข้หวัดชนิดนี้ต่อไป

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

เศรษฐวิบตั ิ

Irinablok

หนังสือที่ชื่อ เศรษฐวิบัติ เล่มนี้ เคยตีพิมพ์มา ก่อนหน้านี้แล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ตอนนั้นมีคนสนใจ เฉพาะกลุม่ เท่านัน้ (หมายถึงในเมืองไทย) แต่หลังจากเกิด เหตุวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่โหมกระหน่ำไปทั่วโลก บวกกับ พอล ครุกแมน เพิ่งได้รางวัลโนเบล ด้านเศรษฐศาสตร์ ใน ปีล่าสุด เขาจึงนำหนังสือเล่มนี้มาปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย ยิ่งขึ้น (แน่นอนว่าครุกแมนได้นำวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์รอบ นีม้ าวิเคราะห์อย่างทะลุปรุโปร่งด้วย) และมติชนก็ได้นำเล่ม ปรับปรุงใหม่ออกมาให้เราได้อ่านกันอีกครั้ง ด้วยฝีมือคน แปลคนเดิม (ทีเ่ ราว่าแปลเรือ่ งยากให้เป็นเรือ่ งง่ายได้อย่าง น่าทึ่ง) ก็อย่างที่เขาว่ากันว่า เราควรศึกษาประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์ในอดีตเพื่อนำมาเป็นบทเรียน จะได้ไม่ทำ อะไรผิดพลาดอีก ทางมติชนบอกมาว่า ‘หนังสือเล่มนีร้ วบ รวมบทเรียนสำคัญที่มนุษย์ได้ประสบจากภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยครุกแมนได้วเิ คราะห์ถึง

ที่มาของปัญหา การแก้ไขในขณะนั้น สิ่งที่ควรทำแต่ไม่ได้ ทำ และแรงขับดันทีท่ ำให้ปญ ั หากลายเป็นวิกฤต เขาเจาะ ลึกไปถึงรากของปัญหาเศรษฐกิจทีห่ ลายๆ ประเทศประสบ และประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย’ ซึ่งเราก็ว่าไม่ใช่ คำโฆษณาที่เกินเลยไปนัก อีกทั้งหนังสือดีๆ แบบนี้ น้อย คน น้อยสำนักพิมพ์ จะหยิบมาแปล โดยเฉพาะเรือ่ งยากๆ แบบเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้ว ทั้งที่ถ้าเราได้อ่านกันเยอะๆ เหมือนที่อเมริกาได้อ่านงานของครุกแมนเป็นประจำใน นิวยอร์ก ไทมส์ หรืองานของนักวิเคราะห์เจ๋งๆ ในโลกนี้ (ที่มักจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเสียด้วย) เราก็น่าจะมีภูมิ- คุ้มกันทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้ ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจะยกย่อง อเมริกาอะไรนักหนา เพียงแต่วา่ ก็เขามีแหล่งข้อมูลทีด่ จี ริงๆ เราก็ต้องอ่านไว้บ้าง จริงไหม

HIRE CHARACTER. TRAIN SKILL. Peter Schutz

Former President and CEO of Porsche AG.


สิ้นสุดการรอคอย!

a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้สุดฮอตของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ เปิดรับสมัครสมาชิกตามเสียงเรียกร้องแล้วในราคาแสนถูก เพียงแค่ปีละ 800 บาท (52 ฉบับ)

สมัครด่วนที่ โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4806 200 คนแรกที่สมัคร รับกระเป๋าผ้า a day BULLETIN (ขนาด 10 X 13.5 นิ้ว)

จัดทำจำนวนจำกัด ฟรี 1 ใบ!


THE WORDS

25

“The past is a foreign country: they do things differently there” อดีตก็เปรียบเสมือนต่าง ประเทศ คนที่นั่นล้วนทำในสิ่ง ที่แตกต่างไป

-L.P. Hartley

“Vision is the art of seeing things invisible”

วิสัยทัศน์ก็คือศิลปะในการ เห็นสิ่งที่มองไม่เห็น -Jonathan Swift

“Weep not that the world changes-did it keep. A stable, changeless state, ’twere caused indeed to weep” อย่าร่ำไห้ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง แต่จงเศร้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนไป เพราะสภาพที่คงเดิม ไร้การเปลี่ยนแปลง นั่นต่างหากที่เป็นสาเหตุที่ควร ร่ำไห้อย่างแท้จริง -William Cullen Bryant

“No grand idea was ever born in a conference, but a lot of foolish ideas have died there” ไม่มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ใดเกิดขึ้นได้ในที่ประชุม แต่มีความคิดโง่ๆ มากมายที่ตายอยู่ที่นั่น -F. Scott Fitzgerald

“Is life worth living? This is a question for an embryo not for a man”

“Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody”

ชีวิตควรค่าที่จะอยู่หรือไม่ นั่น เป็นคำถามสำหรับเซลล์ตัวอ่อน หาใช่คำถามสำหรับมนุษย์

ทุกคนก็เหมือนพระจันทร์ ที่มีด้านมืดซึ่งไม่มีวันแสดงให้คนอื่นเห็น -Mark Twain

-Plautus

ผู้รู้เห็น ว่าคนคนนั้นมีความสามารถก่อนที่โลกจะรู้เห็น ด้วยซ้ำ

-La Rochefoucauld

-Harriet Beecher

สิ่งที่คุณไม่ ได้หวังมักจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งกว่าสิ่งที่คุณหวังไว้

-Samuel Butler

“Perfect courage is to do without witnesses “The bitterest tears shed over what one would be graves are for words capable of doing before left unsaid and all the world” deeds left undone.” ความกล้าหาญที่สมบูรณ์แบบคือการกระทำที่ปราศจาก หยาดน้ำตาแห่งความทุกข์ตรมที่ร่ำไห้เหนือ หลุมศพนั้น คือสิ่งที่แทนถ้อยคำที่ยังไม่เคย กล่าวและการกระทำที่ยังไม่เคยทำ

“Things which you don’t hope happen more frequently than things which you do hope”

“I don’t like work-no man does-but I like what is in the work-the chance to find yourself”

ผมไม่ชอบทำงาน ใครๆ ก็ไม่ชอบทั้งนั้น แต่สิ่งที่ผมชอบในการทำงานก็คือ โอกาสที่จะได้ค้นพบตัวเอง

-Joseph Conrad

นอกจากสามารถหยิบอ่านอย่างชนิด ‘ตัวเป็นๆ’ ได้จากสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ โรงภาพยนตร์ สปา เคาน์เตอร์เซอร์วิส และอาคารสำนักงานชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ แล้ว สำหรับคนที่คว้าไม่ได้ แย่งไม่ทัน คุณยังสามารถ ดาวน์โหลด a day BULLETIN ฉบับย้อนหลังทุกฉบับมาอ่าน ได้จาก www.daypoets.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


26

THE GUEST

40 YEAR, THE GOOD OLD DAYS เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

40 ปี สำหรับคนทัว่ ๆ ไปอาจจะหมายถึงรอยตีนกาทีเ่ พิม่ จำนวนขึน้ อย่างไม่เกรงใจเจ้าของ ใบหน้า หรือผมหงอกที่ผุดขึ้นในอัตราก้าวกระโดด จนบางคนภาวนาว่าไม่อยากให้วันนั้นมาถึง และหลายคนเลือกที่จะหยุดอายุตัวเองไว้ที่ตัวเลขที่น้อยกว่านั้น แต่ 40 ปี สำหรับคนทำนิตยสารอย่าง พนิดา ชอบวณิชชา ผู้สร้างตำนานที่มีชื่อว่า ‘ขวัญเรือน’ คงมีอะไรให้พูดถึงมากกว่าตัวเลข ส่วนจะมีเรื่องราวอะไรบ้าง เราขอทำหน้าที่พลิก ตำนานบทนี้ให้คุณได้อ่านกัน ย้อนกลับไปในปี 2511 ก้าวแรกของ ขวัญเรือน เริ่มจากแนวคิดที่อยากจะให้นิตยสารเล่ม นี้เป็น ‘ขวัญ’ ที่อยู่คู่บ้านคู่ ‘เรือน’ ของคนไทย และแนวคิดนี้เองที่ได้กลายมาเป็นชื่อนิตยสาร และบอกเล่าความเป็น ขวัญเรือน ได้อย่างชัดเจน แม้ในปัจจุบันที่ ขวัญเรือน ก้าวมาสู่ก้าวที่ 900 (เล่ม) แล้วก็ตาม แต่คำถามก็คือว่า แล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้นิตยสารเล่มนี้เป็นขวัญของเรือนมาได้ นานถึง 40 ปี พนิดาตอบแบบไม่ต้องคิดนานว่า “สิ่งที่เราคงไว้เสมอคือความเป็นหนังสือของครอบครัว คือโดยปกติมักจะมีคนหนึ่งใน ครอบครัวที่ซื้อ ขวัญเรือน แล้วก็นำมาวางไว้ในบ้าน เพราะฉะนั้น ทุกคนก็จะหยิบอ่านได้หมดเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย และอ่านได้ทุกวัย และอีกอย่างที่ทำให้ ขวัญเรือน อยู่มานาน ก็คงจะ อยู่ที่ความจริงใจ เพราะเวลามีสิ่งดีๆ เราก็จะนึกถึงผู้อ่านก่อนเลย มันเหมือนอยู่ในสัญชาตญาณ ที่จะมีความรู้สึกว่า ผู้อ่านคือคนที่เราสนิทสนมเหมือนกับญาติ” นอกเหนือไปจากเหตุผลที่ว่าไปแล้ว สิ่งที่ทำให้ ขวัญเรือน ยืนหยัดอยู่คู่แผงหนังสือมา อย่างยาวนานท่ามกลางนิตยสารหัวใหม่ที่ผุดขึ้นแทบทุกวัน คงจะเป็นเอกลักษณ์ที่มองหาจาก นิตยสารเล่มอื่นๆ ได้ยากเต็มที “เราเป็นนิตยสารหัวไทยที่ทำเพื่อขายคนไทย คนไทยเราถึงจะเบื่ออาหารไทย แล้วไปทาน อาหารญี่ปุ่น หรืออาหารฝรั่งบ้าง แต่ในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องกินข้าว ตรงนี้อาจจะเป็นจุด หนึ่งที่ทำให้เราผูกพันกับคนอ่าน เพราะถึงแม้ว่าเขาจะซื้อหนังสือเล่มอื่นๆ มาอ่าน แต่ยังไงๆ ก็ ต้องมี ขวัญเรือน ติดบ้านอยู่หนึ่งเล่ม” ความเป็นไทยที่ว่ามานี้ นอกจากจะสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับ ขวัญเรือน แล้ว ในมุม มองของคนทำนิตยสาร ความเป็นไทยตัวเดียวกันนี้ยังให้อะไรมากกว่านั้นอีกมาก “รู้สึกว่าความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมของเรามีอะไรเยอะแยะที่ดีกว่าต่างประเทศ เวลา คนไทยไปไหนก็มีแต่คนชื่นชม เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรจะรักษาก็คือ เราต้องมีนิตยสารหัวไทยไว้ ลองคิดดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้านิตยสารเป็นหัวนอกหมด ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกกลืนไปหมด ความ คิดของเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่เป็นไทย แล้วตัวเราคืออะไร ไทยเราคืออะไร มันก็เป็นเรื่องที่อันตราย เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่มีใครมาช่วยดำรงความเป็นไทยไว้บ้าง” และถึงแม้จะสร้างเอกลักษณ์และคุณค่าให้กับวงการนิตยสารมากแค่ไหน แต่สิ่งที่มอง

ข้ามไม่ได้เลย ก็คงจะเป็นทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มักจะมองอะไรที่มาคู่กับความเป็นไทยในอีกรูป แบบหนึ่ง พนิดาเปิดใจพูดกับเราอย่างตรงไปตรงมาว่า “เด็กรุ่นใหม่จะมองว่าเป็นหนังสือเก่า หรือเชย ตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่เราต้องยอมรับ และพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ แต่การพัฒนาของเราก็ต้องมีจุดยืนของตัวเอง เพราะเอกลักษณ์ของเรา คือแบบนี้ ขณะเดียวกัน เราก็มีสิ่งดีๆ อยู่ข้างใน ถ้าคนอ่านอายุน้อยๆ เขาอาจจะมีความรู้สึกว่า มันยังไม่ถึงวัยที่เขาจะอ่าน แต่พอถึงวัยที่จะเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ดีให้กับตัวเอง เขาก็จะหันมามอง” จากยุคที่ต้องอดหลับอดนอนตัดรูปนางแบบจากนิตยสารต่างประเทศมาแปะเรียงทีละรูป จนถึงยุคที่สามารถทำทุกอย่างได้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ถึงแม้เทคโนโลยีการพิมพ์ จะเปลีย่ นแปลงไปแค่ไหน แต่สง่ิ ทีย่ งั คงอยูต่ ง้ั แต่เล่มแรกจนถึงเล่มปัจจุบนั ก็คอื ความสุขของคนทำ “ความสุขของการทำ ขวัญเรือน คือการได้อ่านเนื้อหาเวลาที่ตรวจงาน แล้วอีกอย่างที่ ทำให้มีความสุขก็คือจดหมายของผู้อ่านที่ส่งเข้ามา ส่วนความสำเร็จที่ทำให้หนังสืออยู่มายาว นานถึง 40 ปี ก็คงถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำมาด้วยตัวเองตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 40” ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานขนาดนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครหลายๆ คนจะมองว่า ขวัญเรือน กลายเป็นตำนานไปแล้ว แต่สำหรับผู้สร้างตำนานเองจะมอง ขวัญเรือน อย่างไรบ้าง คงต้องลองถามดู “นั่นคงเป็นมุมมองของคนรอบนอก สำหรับตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าจะทำยังไง ให้แต่ละเล่มดีขึ้น แต่พอมีคนพูดอย่างนี้ก็เป็นประโยคที่ทำให้ภูมิใจ ฟังแล้วก็ชื่นใจ และทำให้เก็บ มาคิดว่าอยากจะทำ ขวัญเรือน ให้ครบปีที่ 50 เพราะถ้า ขวัญเรือน เป็นตำนาน เราก็อยากให้ ตำนานนี้คงอยู่ไปนานๆ เป็นนิตยสารหัวไทยที่คงไว้ เหมือนกับนิตยสารหัวนอกบางเล่มที่เขาอยู่ มาห้าสิบ หกสิบปี” ในฐานะที่ทำงานและผูกพันกับ ขวัญเรือน มาตั้งแต่ยังมีสโลแกนว่า ‘มิตรในเรือน เพื่อน คู่คิด จรรโลงจิตให้แจ่มใส’ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ เราจึงอดไม่ได้ที่จะให้เธอลองเปรียบเทียบ ขวัญเรือน เป็นอะไรสักอย่าง และนี่คือคำตอบที่ได้ “มันตอบยากนะคะ ไม่เคยคิดมาก่อนเลย แต่ถ้าจะให้ตอบจริงๆ ก็คงไม่เปรียบว่าเป็น อะไร แต่ในความรู้สึกก็คือ ขวัญเรือน เป็นสิ่งที่เราสร้างมาจากความว่างเปล่าจริงๆ เป็นเหมือน ชีวิต และเลือดเนื้อของเรา มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงที่สุดในชีวิต” แต่สำหรับคนอ่านแล้ว เราเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่เป็นสุขมากไปกว่าการกลับบ้านไปแล้วเจอ ‘ขวัญเรือน’ ที่สามารถทำให้เขาลืมเรื่องวุ่นวายนอกบ้าน และมีความสุขทุกนาทีที่ได้ละเลียดอ่าน เรื่องราวที่พวกเขารอคอย

The Magazine Legend

‘40 ปี ชีวิตในขวัญเรือน’ (290 บาท กระดาษปอนด์ 100 แกรม พิมพ์ 4 สี) และ ‘The 40 Year Old Magazine’ (195 บาท กระดาษธรรมดา พิมพ์ 4 สี และขาว-ดำ) คือหนังสือซึ่งบอกเล่าเรื่องราวระดับตำนานของขวัญเรือน นิตยสารหัวไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์คู่กาลเวลา เรื่องราวแห่งจุดกำเนิด วิธีคิด วิธีทำ วิธีสร้างสรรค์นิตยสารที่ ไม่เหมือนใคร ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาและความทรงจำของ พนิดา ชอบวณิชชา บรรณาธิการหนึ่งเดียวของขวัญเรือน พร้อมภาพถ่ายเหตุการณ์ในอดีต รวมถึง ภาพปกสวยสดงดงามที่หาดูได้ยากของขวัญเรือนยุคต่างๆ แพรวพราวเพลินตาทั้งเล่ม

แฟนขวัญเรือนรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากทำหนังสือ ไม่ควรพลาด ที่ร้านหนังสือทั่วประเทศ!

www.daypoets.com/abook


a day BULLETIN - issue 44  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN - issue 44  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement