Page 1


ISSUE 24, 2 - 8 JANUARY 2009

Let’s give it a try!

สวัสดีปีใหม่ครับ คุณเป็นคนหนึง่ ใช่ไหม ทีว่ างแผนว่าขึน้ ปีใหม่นฉ้ี นั จะลงมือปรับปรุงเปลีย่ นแปลงชีวติ เสียที อะไรบ้างล่ะ? เลิกบุหรี ่ เลิกเหล้า เข้าฟิตเนส งดกินเนือ้ สัตว์ หัน มาทานมังสวิรัติ สมัครเรียนภาษา ไปปฏิบัติธรรม ไปเรียนทำอาหาร วางแผนการเงินใหม่ ออกเดินทางให้มากขึ้น ฯลฯ ไม่นานนี ้ บีบซี ี อังกฤษ ได้ออกผลสำรวจว่า ร้อยละ 90 ของคนทีป่ ระกาศว่า จะปรับปรุงเปลีย่ นแปลงชีวติ รับปีใหม่ ไม่สามารถทำได้ตลอดรอดฝัง่ อย่างเก่งคือทำได้แค่ 2 - 3 เดือนแล้วก็ต้องล้มเลิกไป...ไม่ได้ตั้งใจจะบอกให้คุณที่กำลังตั้งเป้าอยู่ใจเสียนะครับ ผมเพียงแต่เอาข้อมูลจริงมาเล่าเท่านั้น สารภาพกันตามตรง ผมก็เคยอยู่ในข่าย 90 เปอร์เซ็นต์ที่ว่า ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านมา ผมเคยมุ่งหวังตั้งใจว่าจะลด-ละ-เลิก หรือลงมือทำอะไรใหม่ๆ ให้ชีวิตและคนรอบข้างตั้งหลายอย่าง ก็มีบ้างละครับที่ทำได้สำเร็จเสร็จสิ้น แต่ส่วนใหญ่จะไม่ลุล่วงเสียมากกว่า อย่างไรก็ดี ถ้าพูดอย่างเข้าข้างตัวเอง ผมว่าการที่เราคิดหวังตั้งใจว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น มันก็ยังดีกว่าปล่อยชีวิตไปเรื่อยเปื่อยตามยถากรรม โดยไม่คิดจะลงมือลงไม้ทำอะไร สักอย่าง วันก่อนผมเปิดทีวีดูรายการ Martha มาร์ธา สจ๊วร์ต เชิญคุณยายวัย 70 กว่าสองคนที่เป็นเพื่อนกันมาออกรายการ คุณยายคู่นี้เพิ่งเสร็จสิ้นจาก การลงแข่งขันวิ่งมาราธอน แถมยังเข้าเส้นชัยด้วยเวลาที่ไม่เลวด้วยนะครับ มาร์ธาบอกให้คุณยายช่วยพูดอะไรสักประโยคเพื่อกระตุ้นเร้าและให้กำลังใจ ผู้ชมทางบ้าน หนึ่งในคุณยายบอกสั้นๆ ว่า “ลองดูสักตั้ง” วันถัดมา ผมดูรายการ Oprah Winfrey Show แขกรับเชิญของโอปราห์ในเทปนั้นเป็นหญิงสาวชาวอังกฤษที่ย้ายไปทำงานที่ฮ่องกง อยู่มาวันหนึ่ง เธอเห็นแฟนหนุ่มจ๊อกกิ้งเป็นประจำเลยอยากทำตามบ้าง เริ่มจากวิ่งระยะสั้นๆ ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มระยะทางมากขึ้นๆ จนสุดท้ายกลายเป็นวิ่ง มาราธอน ต่อมาเธอก็หันไปปีนเขา วันที่มาออกรายการเธอผ่านการพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกมาแล้ว 10 ลูก! หญิงสาวบอกกับโอปราห์ว่า ที่เธอทำทั้งหมดนี้ ปฐมบทแรกของเหตุผลก็เพราะเธออยากวิ่งเอาชนะแฟนหนุ่ม ที่เคยปรามาสแกมท้าทายว่าเธอ ไม่มีทางวิ่งชนะเขาได้ บทบรรณาธิการฉบับรับปีใหม่ของ a day BULLETIN คราวนี้ ผมขออนุญาตไม่สรุปอะไรเลยนะครับ สวัสดีปีใหม่ครับ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการอำนวยการ wongthanong@daypoets.com

14 22

08 18 06

04 The Database

08 Feature

ข้ อ มู ล และการจั ด อั น ดั บ ที ่ น ่ า สนใจ รอบตัว ปิดท้ายด้วย การ์ตูนโดนใจหนุ่ม สาวออฟฟิ ศ ฝี ม ื อ ทรงศีล ทิวสมบุญ

อ่านเรื่องราวทุกแง่ มุ ม ใน ความสุ ข ของกะทิ มาดู ว ่ า หนังสือเล่มเล็กแต่ อบอุ่นใจ กำลังจะ กลายเป็นภาพยนตร์ ให้ เ ราได้ ดู ก ั น ได้ อย่างไร

06 Goodnews

14 A Must

1 ปี ผ ่ า นไปมี อ ะไร เกิ ด ขึ ้ น บ้ า ง ห้ อ ง ข่าวดีห้องนี้รวบรวม มาให้คุณอ่านแล้ว

16 Calendar

ปีที่ 1 ฉบับที่ 24 วันที ่ 2 - 8 มกราคม 2552

18 20 Home Made All About ไปดูบ้านปูนเปลือย Biz

ใคร ทำอะไร ที่ไหน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์ ของผูก้ ำกับโฆษณา นี ้ จ ะได้ ไ ม่ พ ลาด สมภพ แสงเกิ ด เรื่อง ราวสนุกๆ แล้ ว คุ ณ จะเข้ า ใจ คำว่า less is more

17 Shopping

สารพั ด สิ ่ ง ที ่ เ รา รวมสารพั ด ของใช้ คัดสรรมาฝากแบบ ไฮเทคน่าซื้อหามา A Must พลาดแล้ว ครอบครอง จะหาว่าไม่เตือน

19 Health and Heart

รวมสาระความรู้ ที่ จะทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั้งกายและใจ

ไพฑูรย์ เสถียรภาพอยุทธ์ นักบริหารคน นี ้ ความคิดดีจนเรา อยากเล่ า สู ่ ก ั น ฟั ง นอกจากนั ้ น ยั ง มี เรื่องราวธุรกิจที่น่า สนใจอีกเพียบ

22 The Guest

แก้วสรร อติโพธิ ผู้ สมั ค รรั บ เลื อ กตั ้ ง ผู ้ ว ่ า ฯ กรุ ง เทพฯ บอกว่ า กรุ ง เทพฯ​ เก่ า แล้ ว เพราะ อะไร? ไปฟังดู

21 The Words

ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม หมายและคุ ณ ค่ า เสมอ ค้ น หาได้ ใ น หน้านี้

LETTERS

สวัสดีครับ รู ้ จ ั ก a day BULLETIN มา นาน ตั ้ ง แต่ ส มั ย เล่มกีฬาโอลิมปิก เพราะที่ทำงานอยู่ แถวสยาม ก็ เ ลย หาที ่ ห ยิ บ ได้ ง ่ า ย แต่พักหลังๆ เดินไปแถวโรงหนังลิโด้ไม่ค่อย เจอวางแจกแล้ ว ยั ง ไงอยากฝากให้ เ พิ ่ ม ปริมาณแจกที่อื่นๆ ด้วยครับ นอกจากแจก บนสถานีรถไฟฟ้า แฟนๆ จะได้อ่านอย่างทั่ว

ถึ ง แต่ ว ั น นี ้ โ ชคดี เ ดิ น ไปแล้ ว เจอ a day BULLETIN วางอยู่ ดีใจมากรีบหยิบมาอ่าน ทันที เล่มหน้าปกนายกฯ อภิสิทธิ์ เนื้อหายัง คงคุณภาพเหมือนเดิม เชื่อไหมครับ ช่วงปิด สนามบินซึ่งผมต้องมีธุระไปต่างประเทศ ก็ได้ a day BULLETIN นี่แหละอยู่เป็นเพื่อน ถ้ามี สมัครสมาชิก ส่งถึงบ้านก็เยี่ยมไปเลยครับ - สุรสิงห์ แววเที่ยงธรรม สวัสดีค่ะ ทีมงาน a day BULLETIN ได้รับแจก adB ฉบับล่าสุด หน้าปกนายกฯ

คนล่าสุดของเมืองไทยเมื่อวานนี้ (วันจันทร์) แปลกใจจังว่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวันแจกจากวัน ศุกร์เย็นเป็นวันจันทร์เย็นแล้วหรือคะ หน้าที่มี คำคม Quotes หายไปไหน คิดถึงจังอยาก อ่าน คอลัมน์สัมภาษณ์ อยากให้ไปพูดคุยกับ นายหญิง คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ บ้างค่ะ แล้วจะรออ่านนะคะ อย่าปล่อยให้เป็นแม่ สายบัวล่ะ - จารุวรรณ ตันรัตนวงศ์

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะที่มี ต่อ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที ่ 3 ซอยเจริ ญ มิ ต ร ถนนสุ ข ุ ม วิ ท 63 แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอี เมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อและที่ อยู่มากับจดหมาย เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของ รางวั ล ไปให้ และบรรณาธิ ก ารขออนุ ญ าตั ด ทอน ข้อความในจดหมายตามสมควร พิ เ ศษ! จดหมายที ่ ไ ด้ ร ั บ เลื อ กลงตี พิมพ์ในฉบับนี้และฉบับหน้า จะได้รับ หนั ง สื อ Question Mark จากสำนั ก พิมพ์ a book

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ เวสารัช โทณผลิน สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสูจน์อักษร วรสมรรถ รงคผลิน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล ชนาภา เพ็ญศรี ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งสัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 804, 08-3813-4441, 08-1731-8315, 08-9777-0480 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 805 เว็บไซต์ www.daypoets.com


อาหารจีนรสเลิศ สะอาด สด ใหม่ ราคาย่อมเยา โดยกุ๊กฝีมือเยี่ยม

เมนูใหม่สไตล์ฮ่องกง เช่น สลัดกุ้งครีมวาซาบิ แกล้มคู่กับแปะก๊วย กุ้งแชบ๊วยผัดกระเทียมไก่บ้าน ทอดซิลีกาลิค หมูพันชั้นผักโขม แกล้มคู่กับหมั่นโถโฮลวีท

ย ว ้ ด ย า ้ ปิดท รี่ MU.I เบเกอBy g n e S a HuHong เบเกอรี่ขนมปังเนื้อนุ่ม เค้กหลากรส พายไข่ คุก้ กีแ้ สนอร่อย และทีพ่ ลาดไม่ได้ เครือ่ งดืม่ กาแฟสดสายพันธ์ุ “อาราบิก้า” ชงสดใหม่ แก้วต่อแก้ว ได้รสชาติถกู ปากสำหรับคอกาแฟ (พบกับเบเกอรี่ MU.I By Hua Seng Hong @ สุขุมวิท 101 โทร. 0-2332-1277)

เชิญให้คณ ุ ลิม้ ลองทุกสาขาใกล้บา้ นคุณ...สุขมุ วิท 101 ถนนสุขมุ วิท ปากซอยสุขมุ วิท 101 โทร. 0-2730-5141-2, พุทธมณฑล สาย 4 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โทร. 02441-0695-7, เซ็นทรัล พระราม2 ชั้น 4 ติด POWER BUY โทร. 0-2872-4352-3, เซ็นทรัล พระราม 3 ชั้น 1 ติดบันไดเลื่อนฝั่งลิฟท์แก้ว โทร. 0-2673-5725-6, เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ชั้น 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2526-8731-2, โฮมโปร สุวรรณภูมิ ชั้น 1 ถนนบางนา-ตราด โทร. 0-2751-2230, เดอะคริสตัล เลียบทางด่วน เอกมัยรามอินทรา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ลาดพร้าว 71) โทร. 0-2515-0638-9


0

THE DATABASE

THE RANKING

ทีม่ า : www.manager.co.th

10 อันดับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2551 1 ขับรถตัดหน้า ระยะกระชั้นชิด 599 ราย หรือ 21.67%

2 ขับรถตามคันหน้า แบบกระชั้นชิด 538 ราย หรือ 19.46%

3

4

ขับรถเร็ว เกินอัตรา ที่กฎหมาย กำหนด 507 ราย หรือ 18.34%

5

ขับแซงหน้า รถคันอื่น 292 ราย หรือ 10.56%

ขับรถ ผิดช่องทาง 181 ราย หรือ 6.55%

6 ฝ่าฝืน สัญญาณไฟ หรือ เครื่องหมายจราจร 163 ราย หรือ 5.90%

THE POLL

7 ขับรถ คร่อมเลน 128 ราย หรือ 4.63%

ทีม่ า : เอแบค โพลล์

สภาวะการนอนหลับของคนไทยตั้งแต่ได้รัฐบาลชุดใหม่

79.7%

นอนหลับได้ ค่อนข้างสนิทถึง นอนหลับได้ สนิทขึ้น

9.7%

นอนหลับได้ ในระดับปานกลาง

10.6% นอนไม่ค่อยหลับ

8 เมาสุรา 121 ราย หรือ 4.38%

9 ไม่ให้สัญญาณ จอด/ชะลอ/เลี้ยว 117 ราย หรือ 4.23%

10 ขับรถแบบ เบียดแย่ง ช่องทางกัน 118 ราย หรือ 4.27%

องค์การเพื่อการพัฒนา ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ข อ ง สหประชาชาติ (UN AIDS) รายงานว่ า ปั จ จุ บั น มี ช าว พม่าราว 240,000 คน ติด เชื้อไวรัสโรคเอดส์ จากการ มี เ พศสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ม่ มี ก าร ป้ อ งกั น และจากการใช้ ย า เสพติ ด ด้ ว ยการฉี ด เข้ า กล้ามเนื้อ ที่มา : www.un.org

จากการสำรวจใน ปั จ จุ บั น พบว่ า คู่ รั ก ชาว ไทยใช้ เ วลาในการมีเพศ สั ม พั น ธ์ เ ฉลี่ ย 29 นาที ต่ อ ครั้ ง ซึ่ ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ น ระดั บ มาตรฐาน และดี กว่ า คู่ รั ก ชาวยุ โ รปบาง ชาติด้วย

คือ จำนวนก้นบุหรี่ที่ชาวอเมริกันทิ้งอยู่ ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ในแต่ละปี ที่มา : www.lonelytrees.net

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

120,000,000 $ หรือ 4,080,000,000 บาท คือจำนวนเงินทีโ่ จรสลัด โซมาเลียได้หลังจากก่อเหตุอุกอาจ ปล้นเรียก ค่าไถ่เรือพาณิชย์บริเวณอ่าวเอเดนไปกว่า 100 ลำ ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 ธันวาคม 2551

ทรงศี ล ทิ ว สมบุ ญ

1,007,000,000 บาท คือ จำนวนเม็ดเงินที่ธุรกิจโรงแรมห้ อ งพั ก ในภาคเหนื อ ของประเทศ ไทยต้องสูญเสียต่อเดือน เนื่องมา จากผลกระทบวิกฤตการเมืองและ การเข้ายึดสนามบินสุวรรณภูมิของ กลุ ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื ่ อ ประชาธิปไตย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2551

SURVEY

ใน 1 ปีที่ผ่านมา คุณพอใจ กับเรื่องอะไรมากที่สุด? “พอใจกั บ ทุ ก เรื ่ อ ง ยกเว้ น เรื ่ อ งเศรษฐกิ จ การเมือง การทะเลาะกัน ในสังคมค่ะ” พรทิพย์ แก้วช้าง 27 ปี, ธุรกิจส่งออก “พอใจกับครอบครัว ครับ เพราะไม่ว่าจะเกิด ปัญหาอะไร พอกลับถึง บ้านก็จะได้คำแนะนำที่ดี เสมอ” สรพงษ์ ชาติเอก 24 ปี, นักศึกษาปริญญาโท “พอใจที่สามารถใช้ หลั ก ธรรมในการดำรง ชีวิตค่ะ ทำให้รู้จักคิด มี สติในการแก้ปัญหา และ ไม่เครียดด้วยค่ะ” ประภัสสรา ชัยยะเพกะ 26 ปี, ธุรกิจส่วนตัว “เรือ่ งการเรียน เพราะ จบตามกำหนดไว้” ฐิติทิพย์ ปิยะวัฒน์ 26 ปี, Business Development Executive “ได้ทำงานในสายงาน ที่ต้องการ” ธเนศ แซ่อั้ง 24 ปี, กราฟิกดีไซน์ “ประเทศสงบมากขึน้ การประท้วงลดลง” นิลเนตร ภู่กันฑ์ 27 ปี, ธุรการ
• ซินต้า แม่ลิงอุรังอุตังวัย 11 ปี กำลังอุ้ม นาตาเลีย ลูกลิงแรกเกิดไว้ในอ้อมแขน ในภาพที่เห็นนี้ นาตาเลียเพิ่งลืมตาดูโลก เมื่อเช้าวันที่ 25 ธันวาคม หรือเมื่อเช้าวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ในสวนสัตว์ ทามาน ซาฟารี ประเทศอินโดนีเซีย นับว่าเป็นทั้ง ข่าวดีและข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับสวนสัตว์แห่งนี้เป็นอย่างมาก

• ‘คุณหมอตัวตลก’ ไม่ใช่คณ ุ หมอจริงๆ แต่เป็นตัวตลกทีแ่ ต่งกายเป็นคุณหมอกำลังหยอกล้อกับเด็กๆ ในโรงพยาบาล Heim Pal ใน กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี กิจกรรมน่ารักๆ เช่นนี้ จัดขึน้ โดยองค์กรการกุศลทีช่ อ่ื The Hungarian Clowns for Sick Children Foundation หรือกลุ่มตัวตลกฮังกาเรียนเพื่อเด็กเจ็บป่วย จุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อสร้างกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่มีปัญหาเจ็บป่วย

จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ซบเซา ประกอบกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ก็ทำให้คนไทยเราเกิดภาวะเครียดจัดอย่างที่ไม่เป็นกันมาก่อน เพื่อเป็นการผ่อนคลายสมองต้อนรับปีใหม่ adB ได้รวบรวมเอาข่าวดีๆ ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2551 มาให้อ่านกัน อย่างน้อยก็เพื่อพิสูจน์ให้คุณรู้ว่านอกจากข่าวเสียๆ หายๆ ที่ผุดขึ้นอยู่เมื่อเชื่อทุกวันนั้น เรื่องดีๆ ก็มีอยู่มากมาย และรอให้คุณเดินทางไปพบเจอเช่นกัน

FEBRUARY

JANUARY

4 นักแสดงยุโรปกวาดรางวัลออสการ์ครั้งที่ 80

สมัครรับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ เป็นนายกฯ คนที่ 25 หลังจากชนะการเลือกตั้งในช่วงปลายปี 2550 นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับการโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย และถือว่า เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ท ี ่ ต ้ อ งทำงานต่ อ จาก นายกฯ พล.อ. สุรยุ ท ธ์ จุ ล านนท์ ที ่ เ ข้ า รั บ ตำแหน่งในช่วงที่ประเทศมีการปฏิวัติอีกด้วย

รางวัลออสการ์หรือ Academy Awards ปี 2008 เต็มไปด้วยนักแสดงจากยุโรป ทั้ง มารียอง คอติยาร์ ชาว ฝรั่งเศสที่ได้รางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจาก La Vie en Rose แดเนียล เดย์-ลูอิส นักแสดงชาวอังกฤษกับ รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจาก There Will Be Blood ฮาเวียร์ บาเด็ม นักแสดงชาวสเปนกับรางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจาก No Country for Old Men และ ทิลดา สวินตัน สาวอังกฤษกับรางวัล นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจาก Michael Clayton แม้จะเป็นเวทีของสหรัฐฯ แต่พวกเขาก็ขึ้นไปยืนได้เพราะ ฝีมือล้วนจริงๆ

MARCH

APRIL

ชาวภูฏานใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ ประเทศภู ฏ านปกครองในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์มากว่า 1 ศตวรรษ แต่ เ มื ่ อ มกุ ฎ ราชกุ ม ารจิ ก มี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ขึ้นครองราชย์เป็นประมุข ภูฏานองค์ใหม่ ท่านก็ทรงนำแนวคิดการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเข้าสู่ ประเทศภูฏาน จนนำไปสู่การเลือกตั้ง ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่ง มีขึ้นในวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

MAY แมนฯ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก สมัยที่ 10

จบการแข่งขันฟุตบอลที่คนไทยติดตามมาก ที่สุดอย่าง พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2007-2008 แล้ว ทีมแชมป์จากปีที่แล้ว แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ยังโชว์ฟอร์มเยี่ยม ทำคะแนนนำเหนือทีมอื่นๆ ในตารางในช่ ว งโค้ ง สุ ด ท้ า ยแบบม้ ว นเดี ย วจบ คว้าตำแหน่งแชมป์ถ้วยสูงสุดของประเทศอังกฤษ ไปเป็นสมัยที่ 10 แล้ว

องค์ดาไล ลามะ ครองอันดับ 1 ผูท้ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ของโลกประจำปี ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน สำหรับ องค์ดาไล ลามะ แห่งทิเบต จน ไทม์ แมกกาซีนซึ่งทำหน้าที่จัดอันดับบุคคลที่ทรงอิทธิพล ที่สุดของโลกในแต่ละปี ยกย่องให้ท่านเป็นผู้ที่ทรง อิทธิพลที่สุดของโลกประจำปี 2008 ด้วยคะแนนที่มี เหนืออันดับที่ 2 อย่าง วลาดิเมียร์ ปูติน อดีตผู้นำของ รัสเซียอย่างไร้ข้อกังขา

แบร์ลุสโคนี นัง่ เก้าอีน้ ายกฯ อิตาลีเป็นสมัยที่ 3 มหาเศรษฐี เ จ้ า พ่ อ สื ่ อ สารมวลชนและ ประธานสโมสรทีมเอ.ซี. มิลาน ซิลวิโอ แบร์ลสุ โคนี ได้รับการเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง นายกรั ฐ มนตรี ข องอิ ต าลี เ ป็ น สมั ย ที ่ 3 แล้ ว หลังจากที่เขาก้าวเข้าสู่เส้นทางสายการเมือง เมื ่ อ 14 ปี ก ่ อ น ด้ ว ยนโยบายอนุ ร ั ก ษ์ น ิ ย มที ่ ทำให้เขามีคะแนนเหนือพรรคคู่แข่ง 46.5 ต่อ 37.8 เปอร์เซ็นต์
• นักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก ทยอยเดินทางมาชมประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักในเทศกาล Harbin International Ice and Snow Festival ครั้งที่ 25 ที่กำลังจะมาถึง ณ เมือง ฮาบิน ประเทศจีน โดยเทศกาลนี้จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มกราคม 2009 และถือว่าเป็นเทศกาลอันโด่งดังที่สุดงานหนึ่งของเมือง ซึ่งในงานจะมีสถาปัตยกรรมน้ำแข็งที่สวยงาม และ น่าตื่นตาตื่นใจอีกมากมาย

• เชื่อเถอะว่าดูไม่ผิด นี่ไม่ใช่รูปตัดต่อ เพราะพวกเขาคือสมาชิกส่วนหนึ่งของชมรมว่ายน้ำในน้ำเย็นจัด หรือ ice swimming แห่งเมืองเบอร์ลิน หรือที่รู้จักกันในนามว่า Berlin Seals (แมวน้ำเบอร์ลิน) โดยเป็นธรรมเนียมว่าทุกๆ ปี ในวันคริสต์มาส พวก เขาจะมารวมตัวกันว่ายน้ำที่เย็นจัด ซึ่งบางทีถึงขั้นติดลบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และบางคนก็เชื่อว่าดีต่อสุขภาพ

JUNE

JULY

สเปนครองแชมป์

Travel & Leisure ยกให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าเทีย่ วทีส่ ดุ ในโลกประจำปี 2008 กรุงเทพมหานคร ได้รบั การจัดอันดับจากนิตยสารท่องเทีย่ วสัญชาติอเมริกนั Travel & Leisure ให้เป็นเมืองทีน่ า่ ท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในโลก โดยผลการจัดอันดับนัน้ มาจากการโหวตของนักท่องเทีย่ วทัว่ โลกทีใ่ ห้เหตุผลว่า กรุงเทพฯ นัน้ มีเสน่หต์ รงที่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนข้าวสาร ปิดท้ายที่ ยิม้ สยาม เอกลักษณ์ของความเป็นไทยทีท่ ำให้ชาวต่างชาติตา่ งประทับใจไม่รลู้ มื

ฟุตบอลยูโร 2008 ขั บ เคี ่ ย วกั น กว่ า หนึ ่ ง เดื อ น เต็ม สำหรับการ แข่ ง ขั น ฟุ ต บอล ยุโรป หรือ EURO 2008 ในที่สุด ทีม สเปน ก็สามารถคว้าถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีป ยุ โ รปมาครองได้ ส ำเร็ จ ด้ ว ยการหั ก ปี ก พญา อินทรี เยอรมนี ในนัดชิงชนะเลิศ แม้ในช่วงแรก หลายคนจะมองสเปนว่าไม่น่าจะก้าวขึ้นไปถึง ตำแหน่งแชมป์ยุโรปได้ก็ตาม แต่ทีมสุดพลิ้วของ หลุยส์ อราโกเนส ก็พิสูจน์ให้ทั่วโลกเห็นว่า พวก เขาคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์ยุโรปขนาดไหน

AUGUST

รวมดาวสุดยอดนักกีฬาในปักกิง่ เกมส์ ขอประมวลเอา The Best of Olympic 2008 ไว้ดังนี้ เริ่มที่ฉลามหนุ่มมะกัน ไมเคิล เฟลป์ส ที่คว้าไปได้ 8 ทอง พร้อมทุบสถิติไปอย่างน่าอัศจรรย์ถึง 7 รายการ ส่วน ยูเซนต์ โบลต์ ก็ทำลายสถิติวิ่ง 100 เมตรชายได้ด้วยเวลาเพียง 9.69 วินาที ด้านของประเทศไทยเราก็ไม่น้อยหน้าเมื่อจอมพลังสาว เก๋ - ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล คว้าเหรียญทองจากกีฬายกน้ำหนักมาครองได้สำเร็จ รวมทั้ง สมจิตร จงจอหอ ที่ปิดฉากชีวิตการเป็นนัก มวยสากลสมัครเล่นได้อย่างสวยงาม ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในชีวิตมาครองได้หลังจากที่ต้องรอ คอยมานานถึง 12 ปี สุดท้าย บุตรี เผือดผ่อง ที่คว้าเหรียญเงินจากการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่น 49 กิโลกรัม มาครองได้สำเร็จขณะมีอายุเพียง 17 ปี 10 เดือนเท่านั้น

SEPTEMBER

NOVEMBER

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกฯ คนที่ 26 ของไทย

17 กั น ยายน 2551 ถื อ เป็ น อี ก วั น ที ่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ไว้ ใ นหน้ า ประวัติศาสตร์การเมืองไทย เมื่อมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 26 ที่ชื่อว่า สมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยได้รับการออกเสียงจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ถึง 298 เสียง ส่วน นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ได้ไป 163 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ถือว่านายสมชายได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

OCTOBER

อภิรักษ์ ครองผู้ว่าฯ กทม. 2 สมัย

แถลงผลการเลือกตัง้ ผูว้ า่ ฯ กทม. เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2551 อย่าง เป็นทางการ ปรากฏว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน หมายเลข 5 ชนะการเลื อ กตั ้ ง ตามความคาดหมาย โดยมี ค ะแนนสู ง สุ ด 991,018 คะแนน แม้จะไม่ใช่นักกีฬา แต่จากผลการเลือกตั้งก็ ทำให้นายอภิรกั ษ์สามารถรักษาเก้าอีผ้ วู้ า่ ฯ กทม. ไว้ได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน

โลกปลื ม ้ สหรัฐฯ ได้โอบามา

เป็นประธานาธิบดี ในทีส่ ดุ อุดมการณ์ Change ของวุฒสิ มาชิก บารัค โอบามา ก็เป็นจริงเมือ่ เขาสามารถก้าวขึน้ มา เป็นประธานาธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐ อเมริกาได้เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยที่เขานั้นเป็นประธานาธิบดีผวิ สีคนแรกในประวัตศิ าสตร์ การเมืองอเมริกาที่มีมายาวนาน กว่า 200 ปี และโอบามานับ เป็นความหวังของอเมริกนั ชน ในแง่ของผู้กอบกู้สันติภาพ และเศรษฐกิจ

DECEMBER พระจันทร์ยิ้ม คนยิ้ม

เหมือนธรรมชาติจะรู้ว่าคนไทยกำลัง เครียดกับสภาวะที่บีบคั้นทางการเมืองและ สภาพเศรษฐกิจอันฝืดเคือง จึงได้ส่งปรากฏการณ์น่ารักๆ มาให้ประชาชนคลายความ กังวลกับภาพพระจันทร์ยิ้มบนฟากฟ้าของ คืนวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา

โอบามาร์ค เมืองไทย

ส่งท้ายปีเก่าด้วยปรากฏการณ์ Change ในเมืองไทย เมือ่ รัฐบาลไทยเปลีย่ นขัว้ มาอยูท่ างฟากฝัง่ พรรคประชาธิปัตย์ ทำให้เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้รบั เลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย จากการลงคะแนนเสียงของ ส.ส. ในสภาด้วยคะแนน 235 เสียง และปิดฉากการเป็นผูน้ ำฝ่ายค้านทีย่ าวนานมาถึง 8 ปี

THIS WEEK IN HISTORY 2 มกราคม 2488 - สะพานพระราม 6 ซึ ่ ง เป็ น ทางลำเลี ย งยุ ท ธสั ม ภาระทาง รถไฟของญี ่ ป ุ ่ น ในช่ ว งสงครามมหา เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 ถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของเครื่อง บินฝ่ายสัมพันธมิตร 3 มกราคม 2435 - วันเกิด จอห์น อาร์. อาร์. โทลคีน ผู้แต่งเทพนิยายเรื่อง ฮอบ บิท และ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง เขาเป็น ศาสตราจารย์ ส าขาแองโกล-แซกซอน และด้านภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ที่ มหาวิ ท ยาลั ย ออกซ์ ฟ อร์ ด ตั ้ ง แต่ ค.ศ. 1945 - 1959 4 มกราคม 2352 - วั น เกิ ด หลุ ย ส์ เบรลล์ ชาวฝรั ่ ง เศสผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ อ ั ก ษร เบรลล์ ซึ่งเป็นระบบการอ่านสำหรับคน ตาบอด เบรลล์ประสบอุบัติเหตุจนทำให้ ตาบอดสนิทเมื่ออายุ 3 ขวบ และเมื่อ อายุได้ 15 ปี เขาก็ได้คิดประดิษฐ์อักษร เบรลล์ขึ้นจนสำเร็จ 5 มกราคม 2476 - สหรัฐอเมริกาเริ่ม ก่อสร้างสะพานโกลเด้น เกต ข้ามอ่าว ซานฟรานซิ ส โก รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ตั ว สะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 67 เมตร มีทาง รถยนต์ 6 ทาง รถบรรทุก 3 ทาง รถไฟ 2 ทาง ใช้ ง บประมาณก่ อ สร้ า งราว 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 6 มกราคม 2426 - วันเกิด คาลิล ยิบราน นักปรัชญา นักประพันธ์ กวี และศิลปิน ชาวเลบานอน ผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุด คื อ กวี น ิ พ นธ์ ช ื ่ อ ปรั ช ญาชี ว ิ ต (The Prophet) ซึ ่ ง กล่ า วถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ระหว่างมนุษย์ 7 มกราคม 2153 - กาลิเลโอ นักดารา ศาสตร์ชาวอิตาเลียน ค้นพบดวงจันทร์ บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดี ถึง 4 ดวง 8 มกราคม 2485 - วั น เกิ ด สตี เ ฟน ฮอว์กิง นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ ผู้แต่งหนังสือ ประวัติย่อของกาลเวลา (A Brief History of Time) และ จักรวาล ในเปลื อ กนั ท (The Universe in a Nutshell) หนังสือที่ได้รับการยกย่องว่า สามารถอธิบายทฤษฎี ควอนตัมฟิสิกส์ ให้คนทั่วไปเข้าใจได้


0

FEATURE

The Happiness of Kati เรือ่ ง : กองบรรณาธิ ก าร

“แม่ไม่เคยสัญญาว่าจะกลับมา” คือข้อความสั้นๆ ที่วางอยู่เหนือบทแรกในหนังสือเล่มเล็กๆ ชื่อ ‘ความสุขของกะทิ’ ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2546 ก่อนจะได้รับรางวัลซีไรต์ หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2549 หลังจากเริ่มต้นข้อความสั้นแต่เศร้านั้นได้แล้ว ข้อความสั้น สลับยาว เศร้า สลับสุข ทุกข์ สลับยิ้ม จากจินตนาการของผู้เขียน - งามพรรณ เวชชาชีวะ ก็ค่อยๆ บอก เล่าเรื่องราวของเด็กหญิงวัย 9 ขวบที่ชื่อกะทิเรื่อยไปจนกระทั่งจบเล่ม แต่สำหรับอารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกันไปของคนอ่านอีกหลายคน อาจไม่ใช่สิ่งที่จบลงง่ายๆ “กะทิไม่เคยสัญญาว่าจะกลับมา” คือ ข้อความสั้นๆ ที่ผุดขึ้นมาในใจ หลังจากที่เราอ่านหนังสือจบ แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 5 ปี หลังจากที่หนังสือตีพิมพ์ครั้งแรก กะทิก็กลับมาจริงๆ วันนี้ เด็กหญิง กะทิ กำลังจะมีชีวิตชีวาอยู่บนจอภาพยนตร์ กะทิ จะมาพูด คุย ยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ ด้วยกันกับคนที่รู้จักและผูกพันกับเธอมานาน กะทิ กำลังจะมีชีวิต และมีความสุขของตัวเอง และเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณในหน้าต่อไปนี้ คือที่มา ที่ไป ของเด็กหญิงอันเป็นที่รักของใครหลายๆ คน ถ้าคุณยังตอบไม่ได้ว่า ความสุขของตัวเองคืออะไร ลองมาทำความรู้จักกับความสุขของกะทิ ดูก่อนดีไหม?


เรือ่ ง : เวสารั ช โทณผลิ น

เก้ า อี ้ เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของ งามพรรณ เวชชาชีวะ ยังสัมผัสกับร่างของเธอเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมา แต่การ

นั่งประจำตำแหน่งของงามพรรณในวันนี้ ไม่ได้เกิดจากความต้องการที่จะแปลความจากวรรณกรรมภาษาต่าง ประเทศให้เป็นภาษาไทยเหมือนเช่นหลายวันที่ผ่านพ้น ความปรารถนาในปัจจุบันของเธอคือการเคาะพิมพ์แป้น คีย์บอร์ดเพื่อร้อยเรียงเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการของเธออย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิต “เรามีข้ออ้างกับตัวเองมาตลอดว่า ไม่มีเวลา เพราะเราทำงานแปลตลอดเวลาเลย ก็คิดว่าจะหยุดงาน แปลสักสามเดือน สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่า เขียนไม่เขียนไม่รู้ แต่ว่าจะต้องมานั่งหน้าคอมพิวเตอร์วันละชั่วโมง” เก้าอี้ที่เคยเยียบเย็นทวีความอุ่น งามพรรณปล่อยความคิดลอยไปถึงวันเก่าๆ ที่เธอใช้ชีวิตท่ามกลาง หนังสือนับร้อยเล่ม “ตามประสาคนที่เรียนทางด้านภาษา ด้านวรรณคดี ที่จะต้องมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียน ซึ่งฝันนี้ เราก็มีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ เลย เพราะว่าเราอ่านหนังสือมาตลอด เรารู้สึกว่า เออ เป็นนักเขียนก็เก๋ดี” นักเขียนทุกคนรูด้ วี า่ ขัน้ ตอนทีย่ ากทีส่ ดุ ในการเขียนอะไรสักชิน้ คือ การเริม่ ต้น นักแปลมืออาชีพอย่างงามพรรณก็ ตระหนักถึงขั้นตอนดังกล่าว เพราะแม้จะบังคับตัวเองให้นั่งจ่อมอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ แต่สมองของ เธอก็ยังกลวงว่าง ไม่มีเชื้อไฟที่จะให้เธอโบกพัด ไม่มีต้นธารที่จะหลากออกมาเป็นแม่น้ำสายกว้าง ไม่มีไอเดีย ไม่มี ก้อนแก่นเรื่องราวใดๆ เกิดขึ้นเลย มีแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจ กับความใฝ่ฝันที่เกาะแน่นอยู่ในใจ ว่าวันหนึ่งข้างหน้า ทำเนียบนักเขียนจะต้อง จารึก ‘งามพรรณ เวชชาชีวะ’ เป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อนักเขียน

สมุ ด นิ ท าน คำเชื้อเชิญจากมูลนิธิเด็ก ทำให้งามพรรณได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จัดทำนิทานไดอารี่ หรือ สมุดบันทึก

นิทานสำหรับเด็ก ในเวลาไล่เลี่ยกับช่วงที่งามพรรณปักธงว่าจะเขียนนิยายของตัวเองให้ได้ และถึงแม้ว่า นิทาน เรื่อง ‘อุบายเศรษฐี’ ซึ่งเป็นฝีมือการประพันธ์ของเธอจะถูกบรรจุลงในสมุดนิทานของมูลนิธิเด็กไปเรียบร้อยแล้ว แต่หนังสือและตำราที่งามพรรณกว้านหามาอ่านเพื่อซึมซับรับเอาข้อมูลในการเขียนนิทาน ก็ยังคงวางเกลื่อนเต็ม โต๊ะทำงานของเธอ “หนังสือที่วางอยู่เต็มโต๊ะตอนนั้น เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรือนไทย แม่น้ำเจ้าพระยา เพราะเรารู้สึกว่า อยากรู้ เรื่องพวกนี้ก่อนที่เราจะเขียนนิทานเรื่องนั้น พอตอนที่จะเขียนนิยายของตัวเอง เราก็คิดว่า ถ้าเราหยิบของชิ้นหนึ่ง ขึ้นมาแล้วเราจะเขียนถึงมันได้ไหม ก็เลยเลือกหยิบขึ้นมาหนึ่งเล่ม” หนังสือเกี่ยวกับเครื่องใช้สมัยเก่าที่งามพรรณฉวยขึ้นมาจากโต๊ะ ถูกพลิกเปิดอย่างช้าๆ ภาพของกระทะกับ ตะหลิวปรากฏอยู่ในกระดาษแผ่นหนึ่งของหนังสือเล่มนั้น และนั่นก็นำไปสู่บทแรกของนิยายขนาดสั้น ที่เธอเขียน และบันทึกไฟล์เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตั้งชื่อไฟล์นั้นว่า Happiness 01

หมอน ทุกคืน หลังจากเขียนเสร็จแต่ละบท งามพรรณจะใช้เวลาตรวจทานและเฟ้นหาสิ่งของขึ้นมาหนึ่งชิ้น เพื่อ

จะเขียนบทต่อไป ไม่ว่าจะเป็น โอ่ง อ่าง ไม้ขัดหม้อ กระถางธูป หรือ กระต่ายขูดมะพร้าว ของทุกชิ้นจะถูกเธอหิ้ว ติดหัวกลับขึ้นไปบนห้องด้วยเสมอ ช่วงเวลาที่เธอได้อยู่เงียบๆ กับตัวเองในห้องนอนเงียบสงบ บนเตียงอันอบอุ่น และเหนือหมอนใบโตนี่เอง ที่งามพรรณจะใช้สมองคิด จินตนาการเรื่องราวต่อเนื่องจากที่ได้ผูกโยงเอาไว้ และเพื่อ ให้เด็กผู้หญิงคนเดิมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งของชิ้นใหม่ที่เธอเลือกมา “วันนึงเขียนเสร็จ เราก็จะนั่งมองว่าพรุ่งนี้จะเขียนเรื่องอะไร สมมติว่าตกลงว่าพรุ่งนี้จะเขียนเรื่องกระต่าย ขูดมะพร้าว เราก็ไปนอนคิดหนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นก็ลงมาเขียน แล้วเราก็พบว่าเรามีลูกเล่นอะไรที่สนุก ในบทนึงก็เลย สั้นๆ ถึงจะให้เวลาตัวเองมากกว่านั้น แต่เราคิดว่าเราจบเรื่องเล่าแล้วในหนึ่งบท ก็เลยต้องจบบทไป เป็นอย่างนี้ไป เรื่อยๆ ยิ่งเขียนก็ยิ่งไปกันใหญ่ (หัวเราะ)” ด้วยข้อกำหนดที่งามพรรณคิดเอาไว้ว่า อยากให้เป็นเรื่องที่ลึกลับและมีปมบางอย่างที่จะค่อยๆ คลี่คลาย เมื่อเรื่องดำเนินไป ทำให้ทุกบท ทุกตอนของนิยายเรื่องนี้ ถูกเก็บงำเป็นความลับ มีเพียงตัวเธอกับหมอนใบนุ่มที่รู้ ว่า วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นบ้าง

แป้ นแป้คีนยคีย์บ์บอร์ ด อร์ดเบื้องหน้าของงามพรรณถูกเคาะตอกด้วยความมั่นใจและภูมิใจ อักษรภาษาไทยบนแป้น

พิมพ์ปรากฏขึ้นบนกระดาษที่หน้าจอ ตัวอักษรธรรมดาๆ เมื่อผสมเข้ากับตัวอักษรอื่นๆ เพิ่มสระ และวรรณยุกต์ เข้าไป ความสวยงามของภาษา ที่งามพรรณหลงใหลก็บังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ “เรารู้ตั้งแต่ต้นว่า อยากให้ภาษาสวยๆ คือเรื่องพล็อตหรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าคาแร็กเตอร์หรือ ลักษณะของตัวละครนั้น ไม่ได้อยู่ในหัวของเรามากเท่ากับความรู้สึกว่า วันนี้เราอยากโชว์ว่าเราใช้ภาษาไทยเป็น อย่างไร คือถ้าจะโม้เรื่องอะไรสักเรื่อง เราจะโม้เรื่องนี้ เพราะเรารู้สึกว่า ภาษาไทยของเราเป็นภาษาที่อยู่กลางๆ ไม่ใช่ภาษาโบราณ แล้วก็ไม่ใช่ภาษาร่วมสมัยสักเท่าไร “ถ้าถามว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเรามากที่สุด ก็คือการใช้ภาษาของเรานี่แหละ ด้านเนื้อเรื่อง คนอื่นก็ อาจจะเล่าเรื่องแบบนี้ได้ แต่เรารู้สึกว่าภาษาคือสิ่งที่เราภูมิใจและตั้งใจที่จะใช้มัน” คืนที่สิ้นสุดการสัมผัสแป้นคีย์บอร์ดจากงามพรรณ ถ้าลองเงี่ยหูฟังให้ดี จะได้ยินเสียงความสุขของเธอ อบอวลทั่วบริเวณ และคงจะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่ล่วงรู้ว่า สุ้มเสียงอันไพเราะของความสำเร็จเป็นเช่นไร

ปฏิ ท น ิ ปฏิทินที่บ้านของงามพรรณถูกพลิกครั้งแล้วครั้งเล่า ชื่อบอกเดือนในปฏิทินเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาที่

ล่วงผ่าน มีเพียงไฟล์นิยายเรื่องแรกในชีวิตของงามพรรณเท่านั้นที่สงบนิ่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เปลี่ยน แปลงไปตามกาลเหมือนสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ “ตอนที่เขียนเสร็จ เราทิ้งไปเลย เพราะอาย (หัวเราะ) รู้สึกอายเพราะว่าตัวเองเขียนหนังสือ เราซ่อนเอาไว้ ตั้งหลายเดือน มีความรู้สึกว่า ถ้าคนได้อ่านเขาจะรู้จักเรามากขึ้น คนอ่านต้องรู้ว่า อ๋อ ยายงามพรรณคิดอย่างนี้ นี่เอง ยายงามพรรณจินตนาการแบบนี้ เรารู้สึกไม่พร้อมน่ะ ไม่รู้ดีไม่ดี แต่มีความรู้สึกว่า เราเผยตัวออกไปเยอะ เกินไป”


งามพรรณกลับเข้าสู่วงจรชีวิตเดิมๆ เธอรับงานแปล ทำงานหนึ่งสำเร็จแล้วก็ทำอีกงานหนึ่ง ชีวิตของ คนในออฟฟิศก็เคลือ่ นเปลีย่ นไปตามวัฏจักร แต่ไฟล์นยิ ายเรือ่ งนัน้ ก็ยงั คงอยูใ่ นเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของงามพรรณ จนกระทั่งในวันที่ อเล็กซานเดอร์ แม็กคอล สมิธ นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษที่มีลิขสิทธิ์ผลงานอยู่ในการดูแลของ งามพรรณมาเยือนประเทศไทย เขาเอ่ยปากชวนเธอไปกินข้าวเพื่อพูดคุยเรื่องงาน วันนั้นเองที่วันและเดือนบน ปฏิทินมีความหมายต่างไปจากการพลิกครั้งที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง

โต๊ ะ อาหาร บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยความอบอุ่น นักเขียนต่างรุ่นสนทนากันอย่างใกล้ชิด อาหารไทยรส

เลิศถูกยกมาเสิร์ฟทีละจานๆ เมื่อหัวข้อของการสนทนาเปลี่ยนจากเรื่องธุรกิจสู่ชีวิตส่วนตัว บางสิ่งที่ซุกอยู่ในใจ ของงามพรรณก็ค่อยๆ เผยออกมากับคำถามที่เธอยื่นไปให้นักเขียนรุ่นใหญ่คนนั้น “เราถามว่า เขียนหนังสือแล้วอายไหม ตอนเขียนหนังสือเล่มแรก ยังจำความรู้สึกได้ไหมว่า บางทีเราก็ ไม่อยากให้คนอื่นอ่าน คุณอเล็กซานเดอร์บอกว่า โอ้ย ธรรมดา ใครๆ ก็เป็นอย่างนั้นแหละ เพราะเหมือนกับว่า เราต้องเผยตัวของเราออกมาให้คนอื่นได้รู้จักมากขึ้น เราเลยถามว่า ทำอย่างไรถึงจะหายอาย เขาบอกว่า ให้หา คนที่เราสบายใจที่จะให้เขาอ่าน คนที่เราคิดว่าเขาคงอยากอ่านเรื่องของเรา หรือคนที่เราอายน้อยที่สุดที่เราจะ ให้เขาอ่าน” คำแนะนำของนักเขียนรุน่ ใหญ่ ทำให้กำลังใจและความหวังเกิดขึน้ ในใจของงามพรรณ เธอส่งบทประพันธ์ แรกในชีวิตให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง และ อาจารย์นิตยา มาศะวิสุทธิ์ บุคคลที่เธอเคารพนับถือ ซึ่งอยู่ในแวดวง การตัดสินรางวัลซีไรต์มาโดยตลอด ผู้ที่งามพรรณไม่เคยคาดคิดว่า วันหนึ่งข้างหน้าจะได้กลับมาอ่านงานของ เธออีกครั้งในฐานะกรรมการตัดสินผลงานที่จะได้รับรางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย

โทรศั พ ท์ นิยายทีเ่ ธอเขียนเป็นเล่มแรกในชีวติ เล่มนัน้ ชือ่ ว่า ‘ความสุขของกะทิ’ และมันก็เดินทางไปไกลกว่าทีเ่ ธอคิด

นิยายเรื่องแรกของงามพรรณได้รับการประทับตรารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์บนหน้าปก ความสนใจมากมายพุ่งตรงมาที่หนังสือเล่มนั้นและตัวผู้เขียน ทั้งในรูปแบบของการเฮโล ซื้อหา และติดต่อทาบทามเพื่อขอปรับเปลี่ยนบทประพันธ์ให้กลายเป็นภาพยนตร์ “มีคนมาติดต่อหลายค่าย ทีแรกเราจะไม่เลือก จะไม่ทำด้วยซ้ำ เราจะบอกใครต่อใครว่า ไม่ต้องทำ หรอกค่ะ ใครมาคุยกับเรา เราก็จะกล่อมเขาว่า ไม่ต้องทำหรอกค่ะ คนอ่านเขาเห็นภาพอยู่แล้ว เพราะเราไม่คิด ว่ามันจะต้องเป็นหนัง แหม เราก็เขียนขนาดนี้แล้ว คนอ่านก็ชอบแล้ว” เสียงโทรศัพท์ในออฟฟิศดังขึ้นทุกๆ ห้านาที จนพนักงานแทบไม่มีเวลาที่จะทำงาน งามพรรณครุ่นคิด ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับงานประพันธ์ของเธอ คิดถึงสิ่งที่ได้รับ และสิ่งที่ต้องแลกมา ท้ายที่สุด เธอก็ตัดสินใจ ยุติเสียงโทรศัพท์ด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับนิยายของเธอ “เราตัดสินใจว่า เอาล่ะ ก็สนุกดี ถ้ามันจะกลายไปเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งของงานศิลปะ โดยเฉพาะ จากฝีมือของกลุ่มภาพยนตร์ชูใจ เพราะพวกเขาพากเพียรกล่อมเยอะมาก จนกระทั่งเราซึ่งเป็นคนชอบดูหนัง คล้อยตามไปว่า มันทำออกมาให้เป็นหนังได้ ทั้งๆ ที่แต่เดิมเรามีความเชื่อว่า หนังสือดีส่วนใหญ่จะไม่เป็นหนัง หรือถ้าเป็นก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ แต่เขายืนยันว่าเขาทำได้” เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง ปลายสายคือหนึ่งในทีมงานของกลุ่มภาพยนตร์ชูใจ ด้วยความเชื่อมั่นใน ศักยภาพของทีม และความมั่นใจในบทประพันธ์ของงามพรรณ คนรักหนังกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจว่าจะ เปิดตัวในฐานะคนทำหนังด้วยผลงานที่สร้างจากวรรณกรรมรางวัลซีไรต์เรื่องนี้

หนังสือ ‘เจนไวยย์ ทองดีนอก’ หัวขบวนและผู้กำกับของกลุ่มภาพยนตร์ชูใจ ซึ่งเคยติดต่อกับงามพรรณว่าอยาก

ทำนิยายของเธอให้เป็นหนัง ตั้งแต่ช่วงต้นๆ ที่หนังสือของเธอยังไม่ได้รางวัลซีไรต์ ย้ำความใฝ่ฝันเดิมที่เขาอยาก จะทำนิยายเรื่องนี้ให้กลายเป็นภาพยนตร์กับเธออีกครั้งหนึ่ง “ผมเอาหนังสือซีไรต์มาวางที่โต๊ะประชุม เหมือนมีมติเป็นเอกฉันท์โดยอัตโนมัติ ทุกคนมองเห็นว่า หนัง เรื่องนี้มีการตลาดอยู่แล้ว มีกลุ่มคนที่รอดูหนังที่ทำจากหนังสือเรื่องนี้ ทุกคนได้อ่านแล้วก็ประทับใจ มีความสุข ในตัวเรื่อง แล้วที่สำคัญมันตอบโจทย์กลุ่มภาพยนตร์ชูใจได้ เพราะดูแล้วน่าจะชื่นชูใจ ยกระดับจิตใจได้ ทุกคน ก็เลยลงมติว่าเป็นเรื่องนี้ ซึ่งผมเป็นคนเสนอ ทุกคนก็รู้สึกว่า คนเสนอน่าจะเป็นผู้กำกับถ้าไม่ติดอะไร ผมก็เลย รับเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้” เด็กผู้หญิงผมสั้นวิ่งตะบึงไปบนหาดทรายยามเย็น น้ำตาไหลพราว ฉากสำคัญดังกล่าวปรากฏขึ้นในหัว ของเจนไวยย์มาตั้งแต่แรกอ่าน เขาตื่นเต้นยินดีเมื่อรู้ว่างามพรรณตอบตกลงที่จะให้กลุ่มภาพยนตร์ชูใจทำมันให้ กลายเป็นภาพยนตร์แล้ว เริ่นต้นที่บทภาพยนตร์ องค์ประกอบสำคัญที่สุด เจนไวยย์ยื่นข้อเสนอให้งามพรรณเป็นผู้ร่วมเขียนด้วย ความต้องการที่จะผสานงานวรรณกรรมให้รวมเป็นเนื้อเดียวกับภาพยนตร์ “ถ้าเราได้เจ้าของบทประพันธ์มาร่วมเขียนบทด้วย มันก็จะคงความรู้สึกในหนังสือ มีเสน่ห์แบบหนังสือ ทุกประการ คนที่อ่านหนังสือและหลงรักหนังสือยังไงก็คิดว่าคงไม่หลุดกรอบจากสิ่งที่คนอ่านคาดหวังอะไร แต่ ว่าถ้าจะให้เจ้าของบทประพันธ์เขียนคนเดียวไปเลยก็จะก้ำกึ่ง เพราะว่าจริงๆ แล้วเจ้าของบทประพันธ์ก็เขียนแต่ หนังสือ ผมก็รสู้ กึ ว่ามันต้องผสมกันระหว่างวรรณกรรมกับภาพยนตร์ นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ ำให้ผมชวนคุณงามพรรณ มาร่วมเขียนบทด้วยกัน”

เก้ าอีงามพรรณหย่ ้ อนก้นลงบนเก้าอี้อีกครั้ง สายตามุ่งมั่นหลังกรอบแว่นพุ่งตรงไปยังหน้าจอที่ขาวโพลน

นับจากวินาทีนี้ เธอบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มสร้างงานศิลปะชิ้นใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยต้นทุนเดิมที่อัดแน่นอยู่ใน หัว เด็กผู้หญิงวัย 9 ขวบ ที่มีชีวิตจากข้าวของเครื่องใช้ที่เธอหยิบขึ้นมา จะลุกขึ้นมาวิ่งเล่น หัวเราะ และร้องไห้ บนฉากภาพยนตร์ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเธอแล้ว “พี่คนหนึ่งบอกกับเราว่า คุณเจนทำอะไรมาเยอะแล้ว ทำไมไม่ลองเขียนบทหนังดู ก็เหมือนเอาเรื่องเก่า มาเล่าอีกทีนะ เพราะว่าเราก็รู้เรื่องหมดแล้ว พอทีมภาพยนตร์ชูใจชวนให้ร่วมเขียนบทด้วย ก็เลยเป็นสิ่งที่จูงใจ มาก เพราะรู้ว่าภาพยนตร์อยู่ที่บท มันจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่บทก่อน ถ้าบทแข็งแรงดีแล้ว เวลาไปทำอะไรอย่าง อื่นที่เหลือ มันก็ยังจะไม่ไกลไปจากหนังสือ ก็เลยตัดสินใจทำ” และเรือ่ งราวต่อจากนี ้ ก็เริม่ ต้นขึน้ ทีน่ ่ี ทีห่ น้ากระดาษอันว่างเปล่า เริม่ ขึน้ ตรงนี ้ บนเก้าอีต้ วั เดิมของ งามพรรณ เวชชาชีวะ


The Girl From The Book เรือ่ ง : เวสารั ช โทณผลิ น ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

งามพรรณบอกเราว่า เธอไม่เคยนึกภาพของเด็กหญิง กะทิ ไว้มาก่อนเลย ไม่รู้ว่าตัวละคร ของเธอหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยเหตุนี้ เธอจึงไม่ได้บรรยายหน้าตาของกะทิไว้อย่างละเอียดเหมือนที่ นักเขียนส่วนใหญ่ปฏิบัติ แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับตัวกะทิคือ นิสัยใจคอ เช่น กะทิเป็นเด็กที่ถนอม น้ำใจผู้อื่น ช่างคิด ช่างสังเกต และมีโลกส่วนตัว อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้กลับเป็นข้อดีเมื่อต้องสร้าง กะทิเป็นภาพยนตร์ เพราะคนอ่านจะไม่รู้สึกว่ามีภาพของกะทิฝังอยู่ในใจ จนยากที่จะยอมรับกะทิ ‘ตัวเป็นๆ’ ได้ แต่สุดท้าย กะทิ ในภาพยนตร์ กลับทำให้งามพรรณถึงกับทึ่งในหน้าตาและฝีมือการแสดง และบอกกับเราว่า “กะทิในหนัง คือกะทิที่มาจากจินตนาการต่อจากที่เราเขียนไว้ แต่เมื่อนักแสดงสวมบทบาท เป็นกะทิจริงๆ ก็บอกได้เลยว่า ‘น้องพลอย’ สามารถเป็นกะทิได้ไม่ยากในความรู้สึกของคนดู เพราะ ก่อนหน้าที่จะได้เจอนักแสดง เรากลัวมากเลยว่า จะได้เด็กที่สวมบทบาทเล่น แต่ไม่มีความเป็น ธรรมชาติ แต่นี่ไม่ใช่เลย น้องพลอยมีความเป็นธรรมชาติในการแสดงมาก และตั้งแต่เห็นน้องคนนี้ แสดงให้ดูในเทปแคสติ้ง ก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้แปลกจัง น่ารักและมีความเป็นธรรมชาติมาก ซึ่งมันหายาก มากนะ” ‘น้องพลอย เด็กหญิงภัสสร คงมีสุข’ ที่งามพรรณพูดถึง คือเด็กหญิงมาจากชลบุรี เด็ก ผู้หญิงหน้าหวานคนนี้เคยผ่านงานแสดงมาแล้วหลายชิ้น (ล่าสุดรับบทเป็น เซน วัยเด็ก ในภาพยนตร์ เรื่อง ช็อกโกแลต) ทันทีที่ทีมภาพยนตร์ชูใจประกาศรับสมัครนักแสดงที่จะมารับบท กะทิ คุณแม่ของ พลอยก็ส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของเธอมาให้ทีมงานเหมือนกับเด็กคนอื่นๆ อีกกว่า 300 คน หลังจากที ได้เห็นน้องพลอยแสดงเป็นกะทิในฉากสั้นๆ ในวิดีโอที่ส่งมาให้ผู้กำกับฯ ทุกคนก็บอกตรงกันว่า พลอย คือ กะทิ อย่างไม่ต้องสงสัย และต่อไปนี้คือ ความในใจของเด็กผู้หญิงจากนิยายคนนี้

ก่อนที่จะมาแสดง เคยอ่านหนังสือ ความสุขของกะทิ มาก่อนหรือเปล่า

ไม่เคยค่ะ

ก็ต้องอ่านค่ะ เพราะผู้กำกับฯ เขาให้อ่าน

พอได้มารับบทกะทิ พลอยต้องอ่านหนังสือความสุขของกะทิด้วยใช่ไหม อ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

หนูว่ากะทิเขาเป็นคนร่าเริง แล้วก็เก็บอารมณ์เก่งด้วย

พลอยเคยเรียนการแสดงจากที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า

เคยเรียนค่ะ แต่หนูก็ไม่เข้าใจ เพราะคุณครูชอบให้สมมติอย่างเดียว สมมติว่ายกของหนักๆ สมมติว่าเจอของที่ขยะแขยง เจอของที่ดีใจ ตอนแรกหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ แต่พอมาเล่นละคร ไปเรื่อยๆ หลายๆ เรื่อง ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้ ก็เลยเอามาใช้ได้ แล้วก็มีคนเขาคอยสอนหลาย แบบด้วยค่ะ

แล้วพลอยใช้วิธีไหนในการแสดงเป็นกะทิ

น้องพลอยก็คดิ ว่าตัวเองเป็นกะทิอย่างเดียว คิดว่าถ้าบ้านเราอยูช่ นบท เราก็ควรจะทำอย่างนีน้ ะ เราไม่ได้อยู่เมืองกรุง ก็อาจจะไม่มีของที่สะดวก ก็เลยต้องคิดว่าตัวเองเป็นกะทิ แล้วก็มีคนที่เป็นดารา และผู้กำกับฯ เขาช่วยด้วย ก็เลยเล่นได้ตลอด

ถึงปัจจุบันนี้ น้องพลอยมีแฟนคลับของตัวเองแล้ว

ก็มีนิดนึงค่ะ ไม่เยอะ

คิดว่าตัวเองดังหรือยัง

หนูคิดว่าตัวเองยังไม่ดัง แล้วเวลาอยู่กับเพื่อนๆ หนูก็ไม่อยากให้เพื่อนคิดว่าหนูเป็นดาราหรือ นักแสดง อยากให้คิดว่าหนูเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ใช่นักแสดงหรือดารา ไม่อยากให้เพื่อนคบหนูเพราะ ว่าหนูเป็นนักแสดง อยากให้คบเพื่อนเพราะว่าหนูเป็นเพื่อนอย่างเดียว

ทำไมถึงไม่อยากให้เพื่อนคิดว่าพลอยเป็นนักแสดง

เพราะเขาจะคิดเกรงใจเราตลอดเวลา เขาจะเล่นกับเราไม่ค่อยได้ เพราะกลัวว่า เดี๋ยวดารา ล้ม เดีย๋ วดาราเจ็บ เดีย๋ วมีแผลถลอด เดีย๋ วโดนคนอืน่ ดุ อยากให้คดิ ว่าหนูเป็นเพือ่ นธรรมดามากกว่าค่ะ

มีคนเรียกพลอยว่า เป็นดารา หรือปฏิบัติกับเราว่าเป็นดาราเยอะไหม

ก็เกือบทุกคนน่ะค่ะ แต่หนูมีเพื่อนซี้คนนึง เขาก็คิดว่าหนูเป็นเพื่อนธรรมดา หนูก็ดีใจมาก

แสดงว่าก่อนเข้าวงการ จนถึงปัจจุบัน ตัวพลอยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย

ก็เหมือนเดิมค่ะ รักเพื่อนด้วย อยากให้เพื่อนทำเหมือนว่าหนูเป็นเพื่อนธรรมดา เป็นคน ธรรมดา เพราะว่าเพื่อนหนูทำเหมือนหนูเป็นนักแสดง แล้วคอยดูแล กลัวหนูเป็นแผล

ในอนาคตพลอยอยากเป็นดาราหรือเปล่า

ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบ เพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ มันไม่มีภาพ มันลายตา ก็เลยไม่ หนูอยากเป็นเชฟ หรือไม่ก็หมอค่ะ เพราะหนูชอบทำอาหารค่ะ อยากทำอาหารให้ครอบครัว ค่อยชอบ แต่พออ่านไปแล้วก็เพลิน ก็สนุกดีค่ะ กินด้วย ส่วนที่อยากเป็นหมอเพราะอยากรักษาครอบครัวด้วย เพราะว่าอาหนูไม่ค่อยสบาย

ประทับใจอะไรในตัวกะทิบ้าง


u o Y s g n Thi Know Don’t t The Abou iness Happ ati of K

The Happiness of Jane เรือ่ ง : วิ ไ ลรั ต น์ เอมเอี ่ ย ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

1. ทุกสิง่ ในความสุขของกะทิ เกิดจากจินตนาการ ของงามพรรณ เธอไม่ได้นำเอาชีวิตของใครมาเป็นต้นแบบทั้งสิ้น ฉากและ บรรยากาศทัง้ หมดเกิดจากการจินตนาการของเธอล้วนๆ แม้แต่ บ้านริมคลองเธอก็ไม่เคยมี 2. งามพรรณเสิรช์ เจอโรค ALS มาจากอินเตอร์เน็ต เธอกำหนด ให้แม่ของกะทิป่วยเป็นโรคดังกล่าว หลังจากที่เขียนจบ เธอก็ เพิ่งมานึกได้ว่า พ่อของเธอ (ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ) คือ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรค ALS คนหนึ่ง 3. ตลอดเวลาที่เขียนจนจบ งามพรรณไม่เคยรู้สึกแม้แต่น้อย ว่า ความสุขของกะทิ เป็นนิยายเศร้า เธอเพิ่งมารู้สึกว่ามันคือ นิยายเศร้า ในตอนที่บรรณาธิการเล่ม (อริยา ไพฑูรย์) บอกกับ เธอ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็รู้สึกมาโดยตลอดว่า ความสุข ของกะทิคือนิยายเศร้า 4. แฟนนิยายเรือ่ งความสุขของกะทิ มีอยูท่ กุ รุน่ ทุกวงการ ตัง้ แต่ นภ พรชำนิ นักร้องเสียงนุ่ม ไปจนถึง ดร. สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่ชื่นชอบกะทิมากถึงขนาดเคยเปรยว่า “ถ้ากะทิโตเป็นสาว เมื่อไร ขอให้มาแต่งงานกับลูกชายของผมนะ” 5. เดิมที ความสุขของกะทิ ได้รับการตีพิมพ์โดย สนพ.แพรว เยาวชน แต่หลังจากที่มีการพูดคุยและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง กันใหม่ นิยายเรื่องนี้ก็ถูกโอนย้ายไปสังกัดแพรวสำนักพิมพ์ หลังจากที่มีนักเขียนใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่า เขาไม่เคยคิดจะ หยิบขึ้นมาอ่านอยู่นาน เพราะหลงคิดมาตลอดว่า ‘มันคือ วรรณกรรมเยาวชน’ 6. บทที่งามพรรณใช้เวลาเขียนนานที่สุด คือ บทที่ชื่อ ชิงช้า เพราะช่วงที่เขียนอยู่เธอไม่รู้ว่าจะให้เรื่องมันจบหรือดำเนินต่อ ไปอย่างไร 7. หลังจากที่เขียนบทชิงช้าจบ งามพรรณใช้เวลาอีกหลายวัน ถึงจะเริ่มเขียนบทต่อไป (ตู้ไปรษณีย์) ได้ 8. ความสุขของกะทิใช้เวลาในการเขียน (รอบแรก) ทั้งหมด ประมาณ 2 เดือน 9. งามพรรณได้รับอิทธิพลวิธีการเล่าเรื่องมาจากนิยายเรื่อง ไหม ของ อเลซซานโดร บาริกโก ที่ใช้คำเพียงไม่กี่คำ แต่สื่อ ความหมายได้มหาศาล ชนิดที่งามพรรณเรียกว่า ‘พูดน้อย ต่อยหนัก’ 10. ถึงจะเกิดจากจินตนาการและความว่างเปล่า แต่ล่าสุด ความสุขของกะทิ ก็มีแนวโน้มที่จะมีเล่มที่ 3 ออกมาค่อนข้าง สูง เพราะงามพรรณคิดเรื่องราวและปม บางอย่างที่ต่อเนื่องจากเรื่องซึ่งดำเนินไป แล้วขึ้นมาได้แล้ว 11. หน้าปกของกะทิทข่ี ายอยูใ่ นร้านหนังสือ ออนไลน์ชื่อดังอย่าง www.amazon.com เป็นรูปนี้...

งามพรรณ เวชชาชีวะ ใช้ชื่อในการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษว่า เจน เวชชาชีวะ แต่ทั้งสองชื่อก็ล้วนเป็นตัวเธอ และ เป็นตัวตนอย่างที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วันนี้ นอกจากตำแหน่งนักเขียนซีไรต์ และนักแปลที่ทำมาตลอดชีวิตแล้ว ปัจจุบัน ตำแหน่งของพี่สาวของนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย ก็เป็นตำแหน่งที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้เช่นกัน วันนี้เราเดินทางมาพูดคุย กับ งามพรรณ ในบ้านกลางเมืองที่ดัดแปลงเป็นสถานที่ทำงานที่เธอรัก ในเรื่องการทำงานที่เธอรัก และชีวิตที่เธอรัก...ชีวิตที่ให้ ทั้งสุขและทุกข์ไม่ต่างกันกับคนอื่นๆ

จริงๆ แล้วคุณคิดว่าความสุขของกะทิคืออะไร

เรื่องนี้แล้วแต่คนอ่านจะคิด แต่เราพยายามจะให้มันออกมาในแนวที่เป็นทัศนคติในการมองโลกเพราะคิดว่าสุขทุกข์ มันไม่มีคำนิยามตายตัว อย่างทีบ่ อกว่า มีคนถามบ่อยว่า ตัง้ ชือ่ เรือ่ งผิดหรือเปล่า มันน่าจะเป็นความทุกข์ของกะทิมากกว่า เพราะ เรือ่ งทีเ่ กิดมันไม่ใช่เรือ่ งความสุข มันคือเรื่องของการสูญเสีย ก็เลยบอกว่า นี่ไง มันคือมุมมองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสรุปหรือ จำกัดลงไปว่า อะไรคือความสุข อะไรคือความทุกข์

คุณได้อะไรจากการเขียนหนังสือเล่มนี้บ้าง

ตอนเขียนก็แค่รู้สึกว่า ถ้ามันจะเป็นตัวตนของเราในเล่มนี้อยู่บ้าง ก็อาจจะเป็นเรื่องของการมองโลก มองชีวิตก็ได้ เรารูส้ กึ ว่าการมองในเชิงบวกมันให้อะไรมากกว่า บางคนเขาบอกว่า แหม...เรือ่ งนีไ้ ม่มผี รู้ า้ ยในเรือ่ งเลย แต่ความจริงก็คอื ตอนนัน้ เราไมได้คิดถึงตัวร้ายเลย คิดแต่ว่าเรื่องมันก็ดำเนินไปอย่างที่มันควรจะเป็นเท่านั้นเอง แล้วเราก็คิดว่า การมองโลกแบบนี้มัน น่าสนใจมากกว่า เราไม่ได้คิดว่า โอ้โห..ทุกคนจะต้องมองแบบนี้ เพียงแต่ว่าเราสร้างโลกใบจำลองหนึ่งขึ้นมา อยู่บนพื้นฐานว่า คนที่จะโลดแล่นอยู่ในโลกใบนี้เขามีทัศนคติในการมองโลกเชิงบวก

การมองโลกในแง่บวก สร้างขึ้นเองได้ ไหม

สร้างได้นะคะ แต่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติของคนด้วย ถ้าเราพยายามบังคับตัวเองให้มองอะไรในเชิงบวกหมด มันคง เป็นไปไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคน และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย เพียงแต่ว่าเดินทางสายกลางอย่างที่พระ ท่านว่าก็อาจจะดีกว่า เพราะถ้าเราทุกข์มากๆ แล้วไปคิดแต่เรื่องที่เป็นความทุกข์เราก็คงไม่หลุดออกไปเสียที อย่างในเรื่องนี้ ถ้าทุกคนคิดว่าเป็นเรือ่ งเศร้าหมด เด็กคนนีก้ อ็ าจจะไม่รอด เพราะว่าเขาก็คงต้องรับรู ้ หรือมีผลกระทบจากความเศร้า ความผิดหวัง แต่ถ้าทุกคนคิดว่า มองไปข้างหน้าและช่วยกันแก้ปัญหา มันก็จะเดินไปในทางบวกได้

พูดเรื่องความสุขของกะทิแล้ว อยากทราบว่าความสุขของงามพรรรณคืออะไร

คือการได้ทำงานที่อยากทำ แล้วก็ทำได้ (ตอบเร็ว)

ขอโทษนะคะ แล้วการที่คุณทำงานโดยไม่มีความสะดวกทางกายภาพเช่นนี้ แต่คุณยังดูมีความสุขได้ คุณมีวิธีคิด อย่างไร

เรื่องนี้ก็น่าแปลกเหมือนกัน ตั้งแต่เด็กๆ ตอนที่เราเล็กมากๆ พ่อกับแม่ (ศ.นพ. อรรถสิทธิ์ กับ ศ.นพ.หญิง สดใส เวชชาชีวะ) จะบอกว่าเราเป็นเด็กขี้แย ถ้าร้องไห้นี่คือไม่หยุด แต่พอโตมาสักหน่อยอยู่ๆ ก็กลายเป็นคนอารมณ์ดี โดยที่ตัวเองก็ จำไม่ได้เหมือนกันว่าทำไม (หัวเราะ) ก็เลยกลายเป็นคนที่รู้ว่าแม้เราจะมีปัจจัยจำกัดอยู่ แต่ว่าชีวิตประจำวันหรือโลกที่เราอยู่ มันเป็นสิ่งที่เราจัดการได้


ตอนเล็กๆ อาจจะยากหน่อย ตรงที่ว่าไปโรงเรียนแล้วเพื่อนล้อ ทำให้เราไม่อยากขึ้นชั้นใหม่ เพราะเรากลัวครูไม่รู้ว่า เราลุกขึ้นยืนไม่ได้นะ และต้องมีคนไปบอกครูหรือว่าพ่อแม่ต้องไปบอกครูให้ ซึ่งเราก็จะไม่ชอบ เพราะมันเป็นปัจจัยที่เราเข้าไปทำอะไรกับมันไม่ได้ แต่พอเราโตมาเรื่อยๆ เราก็ เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่า โลกยังมีพื้นที่ให้เราจัดการที่จะอยู่ได้ เราจะบอกตัวเองบ่อยๆ ว่า เราจะไม่ทุกข์ถ้า ไม่วิ่งไปชนข้างฝาเอง (หัวเราะ) เพราะเราจะรู้ว่า เรามีกรอบ มีพื้นที่ของเราอยู่แค่นี้ ถ้าเรายังอยู่ใน บริเวณนี้ เราก็จะปลอดภัยและอยู่ได้ อีกอย่าง พ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาแบบที่ว่า ถ้ากิจกรรมอะไรที่ไม่ได้ ไปทำด้วยกันทั้งบ้าน ก็จะไม่ไป กิจกรรมของพี่จะอยู่ในบ้านตั้งแต่เด็ก คุณมาร์ค (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ก็วิ่งเล่นในบ้าน เขาไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าเราไปไม่ได้ (หัวเราะ) แม่ทำอย่างนั้น เพื่อให้เราสนุกกับ การเล่นอยู่ในบ้าน แล้วก็มีพี่น้องมาหา เพราะพ่อแม่รู้ว่าถ้ามาร์คจะออกไปวิ่งนอกบ้าน เราก็ไปด้วย ไม่ได้ กลายเป็นว่าถ้ามีคนพามาร์คไปเที่ยว เขาจะอยากกลับบ้าน แล้วเขาต้องซื้อของมาฝากเรา เรา คิดว่า เราสามารถอยู่ในโลกที่เหมือนเราจัดการกับมันได้ พอโตมามันก็ยิ่งเห็นชัดว่า อะไรที่เราทำได้ อะไรที่เราทำไม่ได้ สิ่งที่เป็นอยู่สำหรับเรา มันไม่ใช่ปัญหา เพราะเราเห็นมันชัด เรารู้อยู่แล้วว่าลุกขึ้น เดินไปตรงนี้ไม่ได้ แต่เรามีวิธีที่จะจัดการเดินทางจากตรงนี้ถึงตรงนั้นได้ ขณะที่คนทั่วไปอาจจะมี ปัญหาแต่ว่าไม่เห็นชัด คุณก็เลยงงไม่รู้จะจัดการกับมันอย่างไร เราก็เลยกลายเป็นคนมองในแง่ดีว่า เราเห็นว่าปัญหาของเราคืออะไร แล้วเราก็จัดการกับมัน แล้วมันก็จบไป แล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อ โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องตรงนี้ อีกอย่างก็คงโชคดีด้วยว่า บังเอิญได้มาเจออะไรที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องลุก ขึ้นไปวิ่งเล่น

หมายความว่าเราทุกคนมีข้อจำกัดไม่เหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรเราทุกคนสามารถ ก้าวข้ามมันไปได้

หรือไม่ก็อยู่กับมันได้ค่ะ เพราะบางที เราอาจจะไม่ได้ก้าวข้ามมันไปก็ได้ แต่เราอยู่กับมัน แทน แล้วก็สบตากับมันได้ว่า มันอยู่ตรงนั้นนะ แล้วเราก็อยู่ตรงนี้ แต่ทั้งหมดนั้น มันก็มีปัจจัยองค์ประกอบอย่างอื่นด้วย อย่างเช่น คนมักจะมาสัมภาษณ์ ว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาอย่างไร เราก็จะบอกว่าเรื่องนี้ต้องไปถามพ่อแม่ด้วยนะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเรา เป็นอย่างนี้เพราะอะไร แต่ว่าเวลาฟังพ่อแม่ให้สัมภาษณ์เมื่อเราโตแล้ว เราเข้าใจ ว่า อ๋อ ใช่ เขามีวิธี เลี้ยงเราเหมือนกัน เขาเลี้ยงเรามาให้เรารู้ว่าอะไรเราทำได้ อะไรเราทำไม่ได้ โอ๊ย...เขาเลี้ยงมาด้วย ปัจจัยหลายอย่าง น้ำตาก็มี บังคับก็มี ว่าวันนี้ต้องทำกายภาพบำบัด ต้องหัดอย่างนี้ ถ้าเราไม่หัดแม่ก็ จะดุ โดนตีก็มี แต่ว่าที่สำคัญคือ เขาจะไม่ทำให้เราเสียใจในเรื่องที่ว่า ทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียว หรือ คิดว่า ทำไมใครๆ ก็หายไปกันหมด เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้น ถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกัน แล้วพ่อกับแม่ ก็ไม่เคยทำให้รู้สึกว่า เรามีข้อจำกัดไปเสียทุกเรื่อง อย่างเรื่องเรียน เราก็เรียนหนังสือได้ดี แล้วเราจะ ติวให้ทุกคนหมด (หัวเราะ) พอใกล้สอบ เพื่อนก็เอาเทปมาอัด แล้วบอกว่าเธอติวไป มันทำให้เรารู้ว่า ชีวิตมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนก็จะเทกแคร์เรา เราก็เป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนหมด เพื่อนที่คบ กันอยู่ทุกวันนี้ เขาก็จะรู้หมดว่า ถ้าจะต้องพาเราไปไหน เขาจะต้องดูมาแล้วว่าเราไปด้วยได้ เพราะเรา ต้องนั่งรถเข็นไป ดังนั้นเขาจะต้องรู้แล้วว่า ที่ที่จะไป มีทางขึ้นทางลงตรงไหน จอดรถตรงไหน เขาจะ ไม่พาเราไปถึงแล้วต้องไปทุลักทุเล หรือไปเจอบันไดแล้วขึ้นไปไม่ได้อะไรแบบนั้น เวลาคนอื่นที่ไม่รู้จัก กันมาชวน ถ้าเราถามว่า แล้วมีบันไดหรือเปล่า เขาจะตอบไม่ได้ เพราะเขาไม่เคยมอง ไม่เคยรู้ว่า

หน้าร้านมีบันไดไหม มีกี่ขั้น แต่เพื่อนๆ จะรู้ ว่าเออ...เราไปด้วยกันได้ เขาจะพาเราไปในที่ที่เราอยู่ ด้วยกันได้

เคยติวหนังสือให้คุณมาร์คไหม

ไม่ต้องติวหรอก เขาเก่งจะตาย ไม่เห็นเขาต้องเคยเรียนหนังสือเลย เรียนพิเศษเขาก็วิ่งหนี ไป (หัวเราะ) เด็กๆ แม่ให้ครูมาสอนพิเศษ เขาไม่เคยเรียนเลย แล้วเหลือเราเรียนคนเดียวทุกที เขาวิ่ง ไปไหนไม่รู้ ที่เราเป็นคนเรียนดี เพราะจริงๆ แล้วเราหัวไม่ค่อยดี เลยอาจจะต้องเรียนมากกว่าเขาก็ได้ (หัวเราะ) คิดดูสิ เขาแทบไม่เคยท่องหนังสือเลย เพราะเขาบอกว่าเขาฟังในห้องแล้ว พอแม่ถามว่า ทำไมเธอไม่ท่องหนังสือ เขาบอกว่ารู้แล้ว ก็ตั้งใจฟังครูในห้องไง แล้วครูก็ต้องเรียกเขาไปทำเลขให้คน อื่นดู เพราะว่าเขามีวิธีง่ายกว่าครู เขาไม่เหมือนเราที่ต้องท่องแล้วท่องอีก เพราะเดี๋ยวจะสอบไม่ได้ เราเป็นเด็กธรรมดา เด็กเรียนดีเพราะขยัน แต่คุณมาร์คเขาไม่ใช่ เขาไม่ค่อยขยัน แต่เขาหัวดี

ได้เป็นพี่สาวนายกฯ แล้วเป็นอย่างไรบ้าง

เพิ่งเป็นได้ไม่กี่วันเองนะ (หัวเราะ) ยังงงๆ อยู่ แต่ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันหรอกค่ะ ต่างคนต่าง ทำงานทีต่ วั เองรัก เพราะทัง้ คุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการมีความสุขกับงานทีท่ ำ เราเองก็โชคดี ที่มีได้ทำงานที่เรารัก บางคนอาจจะมองว่า ถึงเราจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่าง แต่ที่เราทำได้ก็เพราะ ว่าอยู่ในสถานะที่สบายกว่าคนอื่น แต่จริงๆ แล้ว เขาไม่รู้หรอกว่า ความทุกข์ของเราก็มีอยู่ ที่เราเขียน เรื่องความสุขของกะทิ ก็ตั้งใจเสนอตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่า ไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างแล้วจะมีความสุข และ ไม่ใช่วา่ ไม่มอี ะไรแล้วจะทุกข์ มันไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จขนาดนัน้ เราไม่มเี ราก็สขุ ได้ เรามีหมดเราก็ทกุ ข์ได้ ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดเลย ทุกวันนี้ คนที่ไม่เข้าใจเรา เขาจะมองว่า โอ๊ย...ยังไงก็ต้องมีความสุขเพราะว่าเรามีทุกอย่าง ซึ่งจริงๆ มันไม่ใช่หรอกค่ะ คนมีเยอะกว่าเราก็มีเยอะแยะไป เขาอาจจะสุขกว่าเราหรือทุกข์กว่าเรา อัน นี้เราก็ไม่รู้ แต่ว่าพ่อแม่สอนมาว่า คนเราจะมีความสุขได้ เราต้องทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบ แล้วงาน นั้นต้องเป็นประโยชน์กับคนอื่น เขามีข้อแม้อย่างนี้มาตลอดทั้งสองข้อ แล้วพ่อก็เป็นตัวอย่างให้เห็น คุณพ่อเป็นคนทำงานหนักมาก เพราะว่าเป็นหมอแล้วก็เป็นอาจารย์ดว้ ย แต่เขาไม่เคยบ่นเลย กลางคืน เขาก็ไม่นอน เขาอ่านตำรา เป็นคนอยากรูต้ ลอดเวลา แล้วก็ชอบช่วยเหลือคน เพราะเขาเป็นหมอ ดังนัน้ มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอด แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนลูกๆ ทุกอย่าง ขอให้รู้ว่าเราชอบ แล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ อย่างการที่เราเป็นนักเขียน คุณพ่อก็รู้สึกตลอดเวลาว่า มันยากนะ แต่ว่าถ้าทำได้ มันก็จะ สามารถกระจายความคิดที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ แล้วเขาพูดมาแต่ไหนแต่ไรว่า เจนโตขึ้นต้อง เป็นนักเขียน ซึ่งเราไม่เคยคิดเลย เด็กๆ เราอยากทำบัญชี (หัวเราะ) แต่โตมาหน่อยเราบวกเลขไม่ค่อย เก่ง แต่ตอนเล็กๆ เรานึกว่าเราเก่งเลข คุณมาร์คอยากเป็นนักกฎหมาย เรายังเคยพูดกันว่า พอโตขึ้น มาเราจะทำสำนักงานบัญชีและกฎหมายด้วยกัน แต่ไม่ได้เป็นทั้งคู่ (หัวเราะ)


14

“Don’t miss these things this week! ”

MAGAZINE

HAMBURGER/GM

DECORATION

ภาพ : จากนิตยสาร ROOM

Roi-In

โดดเด่นจากงาน BIG&BIH 2008 ที่ผ่านมา เฟอร์นิเจอร์ของรอยอินมีเอกลักษณ์การออกแบบ สไตล์น้อยแต่มาก โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ดูเผินๆ คล้ายว่าเราจะเคยเห็นจากที่ไหนในอดีต แต่ดูลึกไปถึงราย ละเอียดจะเห็นกิมมิกบางอย่างที่แอบซ่อนไว้อย่างเนียนๆ เอกลักษณ์อีกสองอย่างคือ ความเป็นไทย โมเดิร์น และการโชว์วัสดุเนื้อไม้ไม่ย้อมสีให้เห็นกันชัดเจนตรงไปตรงมา ใครแต่งบ้านแบบลอฟต์ แบบเซน หรือหลงรักสถาปัตย์แบบทาดาโอะ อันโด น่าจะชอบเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นี้ (ดูเพิ่มเติมที่ www.roi-in.co.th)

MUSIC

MOVIE

Australia

HAMBURGER ฉบับล่าสุด สรุปให้เรารูใ้ นสกูป๊ พิเศษว่า คนบันเทิงหน้าใหม่คนไหนได้เกรดเท่าไหร่ ใครบ้างที่สำเร็จการศึกษา ได้คะแนนแจ้งเกิดตามมาตรฐานของแฮมเบอร์เกอร์ อีก Feature ที่น่า อ่านก็เรื่องดารากับการศัลยกรรมความงาม ที่ได้ บุ๋ม-ปนัดดา กับ หนิง-ปณิตา มาให้ทรรศนะแบบ ตรงไปตรงมา ส่วน GM ฉบับที่ 365 สิ่งที่ดีที่สุดปรากฏอยู่ในคอลัมน์ Interview ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ นักวิทยาศาสตร์ปริญญาเอกจาก Georgia Institute of Technology ซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ โตมร ศุขปรีชา บก.บห.จีเอ็ม (ปริญญาวิทยาศาสตร์เช่นกัน) ลงมือสัมภาษณ์เองได้อย่างเข้มข้นถึงใจ นอกจากประเด็นร้อนเรื่อง การที่ ดร.บัญชาออกมาท้วงติงความผิดพลาดในข้อมูลของหนังสือเบสต์เซลเลอร์ ‘ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น’ ที่เขียนโดย ทันตแพทย์ สม สุจีรา จนสำนักพิมพ์ต้องถอนหนังสือออกจากแผงแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องธรรมชาติ ศาสนา ไสยศาสตร์ จักรวาล ฯลฯ ซึ่งทุกเรื่องสามารถลากโยงกับศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ได้หมดจด ถือเป็นบทสัมภาษณ์ใหญ่ที่ดีที่สุดในรอบหลายเล่มของจีเอ็ม อ่านสนุก อ่านมันส์ อ่านแล้วรู้สึกว่ารอยหยักในสมองเพิ่มขึ้น

ชื ่ อ หนั ง ว่ า

‘ใหญ่’ แล้ว ไป ดูจริงจะรู้ว่าตัว หนังนั้นก็ทำได้ เบ้อเริ่มเทิ่มไม่ เสี ย ยี ่ ห ้ อ บาซ เลอห์มานน์ (Strickly Ballroom, Romeo & Juliet, Moulin Rouge!) หนัง เอพิคช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ว่าด้วย รั ก โรแมนติ ก สุ ด ซาบซึ ้ง ระหว่ างหญิ ง สาวสู ง ศั ก ดิ ์ จ ากอั ง กฤษ กั บ นั ก ต้ อ น สั ต ว์ ต ่ ำ ต้ อ ยชาวออสซี ่ ผู ้ แ กร่ ง กร้ า ว นิโคล คิดแมน จับคู่กับ ฮิวจ์ แจ๊กแมน ด้ ว ยเคมี ท ี ่ เ ข้ า กั น อย่ า งเหลื อ เชื ่ อ โปรดักชั่นดีไซน์บนฉากธรรมชาติอัน อลังการของดินแดนดาวน์อันเดอร์ และ งานคอสตู ม ดี ไ ซน์ ท ี ่ ส ุ ด แสนประณี ต (จองออสการ์ไว้ได้เลยพี่) คืออีกสองสิ่ง ที่ช่วยเสริมส่งให้หนังเรื่องนี้ออกมาดูดีมี คลาส จนอาจถึงกับทำให้หลายคนนำ ไปเทียบเคียงกับหนังคลาสสิกตลอด กาลอย่าง Gone with the Wind

Randy in Brasil: Randy Brecker

“แรนดี เบรกเกอร์ กับการหวนคืนบราซิลอีกครั้ง ในวันที่เขาครึ้มอกครึ้มใจ หาโอกาสไปแจมดนตรีกับพลพรรคนักดนตรีชาว บราซิลกันถึงเมืองเซาเปาโลเลยทีเดียว อัลบั้มนี้มิใช่งานแจ๊สฟังยาก หรือเต็มไปด้วยสารัตถะอัดแน่น ธรรมชาติของงานคลี่คลายออก มาในอารมณ์ Laid-Back ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและฟังสบาย ด้วยชีพจรโยกโยนในแบบแซมบาและบอสซาโนวา อิงแนวทางฟิวชั่นที่ อาจจะมี ‘ลูกซ้ำๆ’ หรือ cliche อยู่บ้าง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญนัก การได้พบปะกับนักดนตรีหน้าใหม่ๆ เป็นเสมือนวิตามินหรือ ธาตุเคมีทเ่ี พิม่ ความสดในทุกตัวโน้ตของการโซโล่ อัลบัม้ ชุดนีเ้ ป็นการนำเพลงสแตนดาร์ดของบราซิลมาบรรเลง มีทง้ั เพลงของ จาแวน, จิลแบร์โต จิล, อิวาน ลินส์, จาว บอสโก ในจำนวนนี้มีเพลงของ แรนดี เบรกเกอร์ 2 เพลง และเพลงของ กิลสัน เปอรันเซตตา มือ เปียโนที่ร่วมบรรเลงอีก 1 เพลง ผลลัพธ์จากการปะทะสังสรรค์ทางดนตรีของเขากับเพื่อนนักดนตรีบราซิลเลียน หากเปรียบเทียบเป็น บทสนทนา ก็จัดว่าเป็นบทสนทนาที่ออกรสชาติไม่น้อยเลยทีเดียว” เลือกให้โดย : อนันต์ ลือประดิษฐ์ นักวิจารณ์ดนตรี คอลัมน์ ‘เพลงในโลกดิจิทัล’ นิตยสาร เนชั่นสุดสัปดาห์

COSMETIC

Bobbi Brown Skin Foundation SPF15

รองพื้นตัวใหม่ที่สุดแสนจะเพอร์เฟกต์จากบ๊อบบี้ บราวน์ ให้ความ รู้สึกเบาอย่างเหลือเชื่อ และทำให้ผิวดูเป็นผิวจริงๆ ด้วยสูตรผสมระหว่าง เนื้อสีที่กลมกลึง ผิวสัมผัสที่ลื่นเงา สบายผิว รองรับการสะท้อนของแสง กระทบบนใบหน้าได้อย่างพอเหมาะ รวมถึงให้ความชุ่มชื่น และทำให้ รูขุมขนดูเล็กลง เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว สำคัญอีกอย่างคือ ติดทน นานถึง 8 ชั่วโมง Bobbi Brown Skin Foundation SPF15 มีถึง 17 เฉดสีผิว ให้เลือก ใน 2 รูปแบบ ทั้งเนื้อครีมและแบบสติ๊ก (Face Touch Up Stick) ที่พกติดตัวใช้เติมใบหน้าระหว่างวันได้แบบว่องไว


BOOK

ประวัตศิ าสตร์โลกผ่านเกลือ

มติชนเป็น สำนั ก พิ ม พ์ ท ี ่ ย ื น หยั ด ตี พ ิ ม พ์ ง าน ซีเรียส (ไม่ได้แปล ว่ า เครี ย ด แต่ หมายถึ ง จริ ง จั ง ) ออกมาอย่ า งต่ อ เนื่อง เฉพาะอย่าง ยิ ่ ง หนั ง สื อ แนว ประวั ต ิ ศ าสตร์ ท ี ่ ท ำได้ โ ดดเด่ น น่ า สนใจ ‘ประวัติศาสตร์โลกผ่านเกลือ’ เล่มนี้ออกมาได้ พักหนึ่งแล้ว เรืองชัย รักศรีอักษร แปลจาก ‘Salt: A World History’ ของ มาร์ก เคอร์ลนั สกี นักประวัติศาสตร์ที่เราว่าเขียนหนังสือสนุก เป็นบ้า เขาค้นคว้าข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง โภชนาการ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึง ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ มาเล่าเป็น ประวัติศาสตร์โลกแนวใหม่ โดยใช้เกลือเป็น ตัวชูโรง (กำแพงเมืองจีนกับกองทัพโรมันสร้าง จากภาษี เ กลื อ , ฝ่ า ยใต้ ใ นสหรั ฐ ฯ แพ้ สงครามกลางเมืองก็เพราะขาดแคลนเกลือ, วิชาเคมีโบราณและธรณีวิทยา เกิดขึ้นจาก การค้นคว้าเรื่องเกลือ ฯลฯ) หนังสือหนา 496 หน้า ราคา 280 บาท อ่านจบคุณจะมองเจ้า เกล็ดเค็มสีขาวที่อยู่ในขวดบนโต๊ะอาหารด้วย สายตาที่เปลี่ยนไป

WHERE RESORT

Karmakamet Aromatic Hotel

เมื่อคาร์มาคาเมท เครื่องหอมชื่อดังมาทำโรงแรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ บูติกโฮเต็ลริมทะเล เกาะสมุยที่อบอวลไปด้วยมนต์เสน่ห์ ด้วยห้องพัก 3 สไตล์ European Colonial Style สัมผัสความ รู้สึกโปร่งเบาและนุ่มนวลอบอุ่นแบบอินโดจีน ที่ได้รับอิทธิพลการตกแต่งจากยุคล่าอาณานิคม ของอังกฤษ พร้อมเครื่องตกแต่งสีเอกรงค์อันหรูหรา เฟอร์นิเจอร์แบบตะวันตกที่ถูกฟอกย้อมเนื้อ ไม้จนเป็นสีซีด และห้องน้ำที่ประกอบด้วยเครื่องใช้แบบอังกฤษโบราณ Chinese Colonial Style เลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่แบบห้องแถวของชุมชนชาวจีน ในโครงสีที่สง่า สงบเงียบขรึม หรูหรา ของเครื่องเรือนจีนเขียนสีแบบโบราณ และไหมไทยในรูปแบบเครื่องใช้ชาวจีน สุดท้ายคือ Local Colonial Style รูปแบบของวิถีชาวบ้านชุมชนพื้นถิ่นเชื้อสายไทยจีน ในกลุ่มสีของฟองคลื่นและ ท้องฟ้า สัมผัสงานฝีมือและงานทอมือแบบชาวบ้าน พร้อมเครื่องเรือนหวายถักแบบดั้งเดิม สิ่งที่ แน่นอนคือทุกห้อง ทางโรงแรมได้จัดเตรียม Amenities Set สำหรับใช้ภายในห้องพัก ได้แก่ ชุด อาบน้ำ เกลื อแช่ต ัว เทีย นหอม น้ ำมั นหอมระเหย และ ยาหม่ องโบราณไว้ให้ครบครั น ที ่ Karmakamet Aromatic Hotel ยังมีภัตตาคารอาหารรสเลิศ Le Jaroen Restaurant รวมทั้งมี กิจกรรมต่างๆ ให้คุณรื่นรมย์ตลอดเวลาด้วย เรียกว่าเดินเข้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องออกไปไหนแล้ว อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 077-962-198 หรือ reservation.samui@karmakamethotel.com

RESTAURANT

Skydine Design On25

นอกจากมุมมองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามาสุดตื่นตา (เห็นไปถึงภูเขาทอง, วัดสระเกศ, พระที่นั่งอนันตสมาคม และวัดเบจญมบพิตรโน่นแน่ะ) ตัวร้านของ Skydine Design On25 บน ชั้นที่ 25 ดาดฟ้าโรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ซึ่งตกแต่งสไตล์ Industrial Art เหล็ก-สเตนเลสในโทน ฟ้า-แดง ยังให้ความรู้สึกร้อนแรงและทันสมัยจัด ประกอบด้วย 3 ห้องคือ La Vue ภัตตาคาร อาหารยุโรปสไตล์ French Mediterranean ขนาด 50 ที่นั่ง แนะนำเป็นพิเศษให้ออร์เดอร์ Mix Seafood ไม่ก็เฟตตูชินี่กุ้งสดและเห็ดทรัฟเฟิล แล้วตบท้ายด้วย เครปซูเซ็ตต์ที่เสิร์ฟพร้อม ไอศกรีมและถั่วแมคคาเดเมียเป็นของหวาน ส่วน The Roof Restaurant เป็นภัตตาคารปิ้งย่างที่ ให้คุณได้สนุกกับการคุกกิ้งบนหินลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟ ซึ่งสามารถเก็บความร้อน และปรุงอาหารได้นานถึง 20 นาที จากอุณหภูมิในหินที่สูงกว่า 400 องศาเซลเซียส ส่วนสุดท้าย เป็นไวน์บาร์ที่ให้บริการไวน์และแชมเปญชั้นดีจากทั่วทุกมุมโลก โดยมี Sommelier ที่มาก ประสบการณ์คอยให้คำแนะนำ La Vue กับ The Roof เปิดจันทร์ - เสาร์ 18.00 - 23.00 น. ส่วน ไวน์บาร์เปิดทุกวัน 17.30 - 00.30 น. จองโต๊ะโทร. 0-2217-3070

GIVE

ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ

เชือ่ ว่า ทุกคนคงเคยได้ยนิ เรือ่ งราวเกีย่ วกับวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุร ี ทีม่ หี ลวงพ่ออลงกต เป็นเจ้าอาวาส ซึง่ ท่านได้อทุ ศิ ตัวช่วยเหลือผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และเด็กกำพร้ามาสิบกว่าปีแล้ว ทุกวันนี ้ ที่วัดมีผู้ป่วยและเด็กกำพร้าที่หลวงพ่อต้องคอยดูแลรวมถึงพนักงานและอาสาสมัครราวหนึ่งพัน คน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนกว่า 3 ล้านบาท แต่ยอดบริจาคกลับน้อยลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ ซบเซา จึงอยากเชิญชวนให้ช่วยกันบริจาค ไม่ว่าจะเป็นยา, ผ้าอ้อม, สำลี, ของอุปโภคบริโภค ต่างๆ, หนังสือ, เสื้อผ้า แต่ถ้าเป็นเงินจะดีที่สุด โทรศัพท์ถามรายละเอียดการโอนเงิน ที่กองทุน อาทรประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ ลพบุรี โทร. 0-1831-3441 หรือ 036-413-805 ต่อ 106

CLOTHES

Asava

“Asava ของ คุ ณ หมู - พลพั ฒ น์ อั ศ วะประภา เป็นแบรนด์แฟชั่นที่กำลังมาแรง ด้วย สไตล์ ม ิ น ิ ม ั ล ลิ ส ต์ ท ี ่ แ ฝงความโก้ ห รู ใ นราย ละเอียดของเนื้อผ้าและรูปทรงที่สวมใส่ได้จริง โดยเฉพาะคอลเล็กชั่นล่าสุดที่มาในสีสันหลาก เฉดที่แสนจะดูดี นอกจากสีหลักอย่างเบจ ขาว และดำ แล้ว ยังเพิ่มสีหนักแน่นอย่างน้ำตาล ช็อกโกแลต เขียวมะกอก และสีสดอย่าง แดง เข้ม เหลืองมะนาว รวมไปถึงฟ้าหม่น บนเนื้อ ผ้าไหมและผ้าเส้นใยธรรมชาติ เช่น ไหมดัชเชส ซาติน, ออร์แกนซ่า, ไหมซาติน, ไหมไทย, คอต ต้ อ น และไหมคอตต้ อ น ลองมิ ก ซ์ แ อนด์ แมตช์คอลเล็กชัน่ ล่าสุดของอาซาว่าได้ท ่ี อาซาว่า บูติก ชั้น 1 สยามพารากอน” เลือกให้โดย: วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร HAMBURGER

TO FIND • สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดย พนักงานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 18.00 น.) • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน • True Shop • True Coffee • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classic NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo • British Counsil • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

16

2-8 JANUARY 2009

MON

TUE

CentralPlaza Rattanatibet Gift Wonderland The Star of Lovely Bear

Bangkok Perishable Electronica 2009 Beauty

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล รั ต นาธิ เ บศร์ เชิ ญ ร่ ว ม สั ม ผั ส ประสบการณ์ ความอ่ อ นนุ ่ ม น่ า กอด ของตุ๊กตาหมีนับพันตัว ที ่ ย กขบวนมาอวดโฉม ชมหมู่บ้านหมีน้อยและ เลือกซื้อตุ๊กตาหมีน่ารัก หลายแบบ วั น นี ้ ถ ึ ง 15 มกราคม

วั น สุ ด ท้ า ยสำหรั บ งานแฟร์เครื่องเสียงและ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยิ่งใหญ่ ระดับเอเชีย พบนวัตกรรม สิ น ค้ า เครื ่ อ งเสี ย งและ เครื ่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ไฮเทค จากทั ่ ว ทุ ก มุ ม โลก ที ่ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ และเดอะมอลล์ บางแค

WED

นิ ท รรศการที ่ ม ี ช ื ่ อ ภาษาไทยว่า อจีรัง คือ โอกาส สะท้ อ นสภาวะ ความเป็นจริงของสังขาร ผ่านห้องจัดแสดงทั้ง 6 ที ่ บ อกเล่ า เรื ่ อ งราวของ ความตาย ความกลั ว ความงาม ฯลฯ นิทรรศการ จั ด แสดงตั ้ ง แต่ ว ั น นี ้ ถ ึ ง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ที ่ TCDC ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม

FRI

SAT

SUN

3 4

งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก

Mighty Asia

ZEN Grandly Celebrates its 18th Anniversary

THU

Northen Thailand Programmer Compettition

การกลับมาของการ แข่ ง ขั น ทางด้ า น IT ที ่ ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ เพื่อชิงความเป็นเลิศของ การเขียนโปรแกรมภาษา PHP และภาษา C สมัคร และดู ร ายละเอี ย ดได้ ท ี ่ http://competition.thaiit.net ประกาศผลและนำ เสนอผลงานที ่ ศูนย์การค้า พันทิพย์พลาซ่า ในวันที่ 30 มกราคมนี้

งานเทศกาลวั ง น้ ำ เขี ย ว ที ่ ม ี บ รรยากาศ ความสวยงามของดอก เบญจมาศมาให้ ส ั ม ผั ส ชมการแข่งขันแปลงปลูก ดอกเบญจมาศ และการ จำหน่ายผลิต ภ ั ณ ฑ ์ OTOP วั น นี ้ ถ ึ ง วั น ที ่ 3 มกราคมเท่ า นั ้ น ที ่ อ ่ า ง เก็ บ น้ ำ ห้ ว ยกระบอก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา

ร่ ว มฉลองการขึ ้ น ศั ก ราชใหม่ ด ้ ว ยปาร์ ต ี ้ สนุกๆ จาก Mighty Asia ที่มี 2 ดีเจสุดฮอต Offer Nissim (Israel) กับ Tony Moran (USA) เป็ น หั ว ขบวน ฟังเพลงสุดมันที่ คัดสรรโดยดีเจทั้งสอง ที่ แบงคอก คอนเวนชั ่ น เซ็ น เตอร์ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็นทรัลเวิลด์ สำรองที่ นั ่ ง ได้ ท ี ่ Thai Ticket Major ทุกสาขา

ร่ ว มฉลองครบรอบ 18 ปี ไ ปกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซน พบสิ น ค้ า มากมายที่เซนขนมาลด ราคา พิเศษสุดๆ ลุน้ โบนัส มู ล ค่ า กว่ า 10,000,000 บาท วันนีถ้ งึ 15 มกราคม ที ่ ห ้ า งสรรพสิ น ค้ า เซน เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน


SHOPPING!

17 กลอง DSLR จาก Canon EOS 50D ราคา 49,900 บาท

โนตบุก Compaq CQ40-158TU ราคา 21,290 บาท

Pocket Computer Easy Dict รุน MP-2008 ราคา 8,990 บาท หุนยนต ไดโนเสาร CAMARASAURUS PLEO ราคา 19,900 บาท

THE TOUCH มินิ โนตบุก HP MINI-1001 TU ราคา 18,080 บาท

กลองดิจิตอล 10.1 ลานพ�กเซล จาก Sony ราคา 13,900 บาท

Talking-Dict รุน MD88S ราคา 10,990 บาท

โนตบุก acer aspire 4730ZG ราคา 23,430 บาท กลองดิจติ อล ซัมซุง รุน NV100HD ราคา 13,990

โลกหมุนไว ขาวของเครื่องใชก็ ไฮเทคขึน้ ทุกวัน และขอฟนธง บวกกับ คอนเฟรมเลยวา ของใชไฮเทคเปน ของขวัญอีกประเภทที่คนรับถูกใจ คนใหกอ็ ยากไดเสียเอง (ฮา ฮา) ไมวา จะเปนกลอง คอมพิวเตอร โทรศัพท​ ฯลฯ รูอ ยางนีแ้ ลว ปใหมทงั้ ที ใครยัง ปวดหั ว กั บ การมองหาของขวั ญ ลองแวะดูวา มีอะไรเหมาะกับชีวิต ไฮเทคของคนที่คุณอยากซื้อของ ขวัญใหบาง

กลอง DSLR รุน A900 จาก Sony ราคา 95,990 บาท

WHERE

The Mall (Power Mall) ทุกสาขา

คอมพ�วเตอรจาก Sony Vio รุน VGC-JS15S ราคา 39,900 บาท

PDA Phone จาก HP IPAQ Voice Messenger ราคา 12,900 บาท


18

HOME MADE

LESS IS MORE: THE UNCUT STORY เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

’Less is More’ เป็นประโยคเด็ดที่เราจะ ได้ยินเสมอๆ ในงานสถาปัตยกรรม การออกแบบ หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า Minimalism ซึ่งเน้นการใช้ สี หรือองค์ประกอบที่จำเป็นเท่านั้น ในลักษณะที่ เรียบง่ายทั้งรูปทรงและการใช้งาน หลายครั้งหลาย หนที่เราเห็นว่างานออกแบบหรื อ งานสถาปั ต ยกรรมแบบนี้ดูดี ดูเด่น เพราะรู้สึกว่าไม่มากหรือ น้อยจนเกินไป แต่เป็นการออกแบบที่ลงตัว และ พอเพียง เช่นเดียวกับชีวิตของ สมภพ แสงเกิด เจ้าของบ้านที่เปิดต้อนรับเราในฉบับนี้ “สไตล์ของที่อยู่อาศัยของคนเราควรจะ แมตช์กับหน้าที่การงาน และการใช้ชีวิตด้วย เราว่า ชีวิตมันถึงจะแฮปปี้” ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา มื อ เก๋ า คนหนึ ่ ง ของวงการเริ ่ ม ต้ น บทสนทนาขึ ้ น ระหว่างการเดินสำรวจบ้าน 4 ชั้นใจกลางเมืองที่ เจ้าตัวออกแบบเองในสไตล์ ‘น้อยแต่มาก’

บ้านปูนเปลือยทั้งหลังของสมภพ หรือที่ รู้จักกันในชื่อ ‘พี่ไก่’ ของบรรดาน้องๆ ในวงการ โฆษณา แม้จะถูกค่อนขอดจากเพื่อนฝูงเวลามานั่ง เล่นที่บ้านของเขาว่า เป็นบ้านที่ดูไม่อบอุ่นเอาเสีย เลย แปลง่ายๆ ว่า ปูนเปลือยที่เป็นโครงสร้างหลัก ของบ้านนัน้ ทำให้บา้ นของเขาดูเป็นกล่องคอนกรีต ขนาดใหญ่ที่เย็นชา และทึบทึม บางครั้งเพื่อนบาง คนของเขาก็ถึงขั้นเอ่ยถามว่า “มีความสุขเหรอที่ อยู่บ้านแบบนี้” ซึ่งสมภพตอบไปว่า “เรามีความสุขดีนะ บ้านนี้เป็นบ้านใน จินตนาการของเรา ที่เราทำให้มันมีตัวตนขึ้นมา จริงๆ แล้วช่วงที่เราง่วนอยู่กับการสร้างบ้านหลังนี้ ก็เป็นช่วงหน้าหนาว เราก็คิดเอาเองว่าอยากให้ บ้านเป็นปูนเปลือย มีสเปซที่เปิดโล่ง เฟอร์นิเจอร์ น้อยชิ้น และติดกระจกบานใหญ่ๆ เอาไว้เปิดรับ ลมเย็นๆ จะได้ไม่ต้องติดแอร์ โดยลืมคิดไปว่าพอ

ถึงหน้าร้อนแล้วมันจะร้อนมากขนาดไหน (หัวเราะ)” สมภพยอมรับกับเราว่า การดีไซน์บ้านให้ ออกมาในสไตล์นี้ อาจจะเรียกได้ว่า เป็นสไตล์ ตามใจฉันก็ว่าได้ เหตุผลหนึ่งเป็นเพราะเขาอยู่คน เดียว และจะกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่เฉพาะวัน เสาร์ - อาทิตย์เท่านั้น “เราจะกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ 2 วันต่อ อาทิตย์ บ้านพ่อแม่เราจะเป็นบ้านสไตล์อบอุ่นน่ะ ข้าวของเยอะๆ เลี้ยงหมาด้วย คือเรามีความรู้สึก ว่า ขณะที่อยู่บ้านพ่อแม่เราต้องดูแลใส่ใจอะไรต่อ มิอะไรมากมาย มันผิดกับตอนอยู่บ้านนี้ ที่เรา สามารถปล่อยให้อะไรมันเป็นไปอย่างที่ควรจะ เป็นได้ มีห้องโล่งๆ กับโต๊ะตัวใหญ่ไว้ทำงาน มีตู้ เก็บหนังสือในรูปแบบที่เรียบที่สุด ไม่ต้องมีอะไร มาก เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเรา” ในภาคชีวิตส่วนตัวของสมภพนั้น ก็ไม่ ต่างอะไรไปจากสไตล์บ้านที่เขาเป็นเจ้าของเช่นกัน “กำกับโฆษณามาก็เยอะ เรียกว่าอะไรที่ ลูกค้า หรือคนอื่นต้องการให้เป็น เราสามารถตอบ โจทย์ให้เขาได้หมด เหลืออยู่อย่างหนึ่งที่อยาก ทำให้ได้เหมือนกัน ก็คือชีวิตของเราเอง อาจจะ เป็นทีเ่ ราต้องพบเจอความวุน่ วายจากการทำงานมา มากแล้ว ในการทำงานบางอย่างเราก็คอนโทรลได้ บางอย่างก็ต้องปล่อยมันไป พอกลับมาถึงบ้านเรา ก็อยากจะสลัดไอ้ความจุกจิก เคร่งเครียดออกไป ทั้งหมด เวลาอยู่บ้านเราจะมีกิจกรรมที่วนเวียนทำ อยู่แค่ดูหนัง อ่านหนังสือ บางวันตอนเย็นเพื่อนก็ โทร.มาชวนไปปาร์ตี้บ้าง แค่นี้ก็หมดวันแล้ว ซึ่งเรา ก็พอใจ ชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว บ้านนี้ทำให้เรา รู้สึกสงบจิตสงบใจดี ทำให้คิดได้ด้วยว่า ชีวิตเรา จะเอาอะไรมากไปกว่านี้ล่ะ”

HOME STAY

โฆษณาสินค้าตัวไหนที่คุณคิดว่าเหมาะ ที่จะใช้บ้านหลังนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำ - ปูนซีเมนต์ ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสงบที่สุด - ตอนเช้า เราชอบตื่นมานั่งอ่านหนังสือ จิบ กาแฟที่ระเบียงบ้าน อยู่บ้านทำอะไรบ่อยที่สุด - อ่านหนังสือ กับดูดีวีดี นิตยสารแต่งบ้านที่ซื้ออ่านเป็นประจำ - Wallpaper*, dwell, art4d อาหารสามัญประจำตู้เย็น - ไม่มีเลยได้ไหม เราเป็นคนชอบออกไปกิน ข้าวนอกบ้าน ต้นไม้ หรือดอกไม้ - ต้นไม้ เราปลูกต้นไม้ที่บ้านแค่ไม่กี่ต้นยัง ตาย ถ้าปลูกดอกไม้คงยิ่งไปกันใหญ่ แพลนชีวิตในปีหน้า - ว่าจะเริ่มเขียนหนังสือดู เพราะไหนๆ ก็ เป็นคนอ่านเยอะอยู่แล้ว


HEALTH AND HEART

19

HEALTH

NEW YEAR NEW HEALTHY BODY ใครก็ตามที่ชีวิตของคุณในปีที่ผ่านมามี แต่ความวุน่ วาย เร่งรีบ และโหมทำงานหนัก จนทำให้ ละเลยการดูแลสุขภาพไป เพือ่ เป็นการต้อนรับปีใหม่ และทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่มีร่างกายกระฉับ กระเฉง แคล่วคล่องว่องไว รวมทั้งมีสุขภาพที่ฟิต อยู่เสมอ เรามี 8 วิธีง่ายๆ มาให้ลองทำกันดังนี้ เคลือ่ นไหวให้มากพอ คุณควรตัง้ เป้าท้าทาย ตัวเองให้ได้ในทุกวันว่า จะต้องหาเวลาเพือ่ ขยับเขยือ้ น ร่างกายให้ได้อย่างน้อยวันละ 10 - 15 นาที ไม่วา่ จะ เป็นการวิง่ จ๊อกกิง้ เล่นโยคะ เดินไปป้ายรถเมล์ จูงน้อง หมาไปเดินเล่นในสวน หรือจะเต้นคนเดียวอยูใ่ นครัว ก็ได้ ท่องให้ขน้ึ ใจเลยว่า ‘แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย’ อาบ อบ นวด - อาบ คือ อาบแดดอุ่นๆ ยามเช้ากันดีกว่า เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดี และมีผิวพรรณเปล่งปลั่ง ถัดมาคือ อบร่างกาย

LET’S DRINK!

อ๊ ะ อ๊ ะ อย่ า เพิ่งคิดว่าเราจะมา ชวนให้ ค ุ ณ ไปดื ่ ม เบี ย ร์ ดื ่ ม เหล้ า ที่ไหน แต่เรากำลัง จะมาบอกถึงความ สำคั ญ ของการดื ่ ม น้ ำ ให้ ค รบ10 แก้ ว ในแต่ละวันต่างหากว่ามีความสำคัญอย่างไร ก็ เพราะว่า...

4

ด้วยสมุนไพรสักเดือนละครั้ง เพื่อให้ร่างกายได้ขับ สารพิษ และของเสียออกจากร่างกาย สุดท้ายคือ นวด ทั้งนวดตัวหรือนวดฝ่าเท้ากดจุด หรือจะนวดอโรมา เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการทำงานหลังขด หลังแข็งก็ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นให้ ระบบภายในร่างกายทำงานอย่างสมดุลมากขึ้น เลิกสูบบุหรี ่ อย่างที่รู้กันว่า โรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือด ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มสี าเหตุมาจากการสูบบุหรีท่ ง้ั สิน้ ดังนั้นหากอยากให้ชีวิตของคุณยืนยาวมากขึ้น ก็ ควรแยกทางใครทางมันกับบุหรี่เป็นดีที่สุด เพลาๆ เรือ่ งเครียด เหมือนจะเป็นเรือ่ งทีพ่ ดู ง่ายแต่ทำยาก แต่เราก็ฟนั ธงว่า คุณควรจะทำให้ได้ โดยวิธีแสนอีซี่ เพียงแค่หากิจกรรมที่คุณชื่นชอบ ทำสัก 30 นาทีต่อวัน ไม่ว่าจะเป็นงีบหลับ ฟังเพลง

• การดื่มน้ำจะช่วยให้การไหลเวียนของโลหิตดี หั ว ใจทำงานปกติ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขณะ เดี ย วกั น การขั บ ถ่ า ยของเสี ย ก็ ท ำงานได้ ด ี ที ่ สำคัญยังช่วยให้ใบหน้าชุ่มชื่น มีเลือดฝาด และ ไม่ปวดหลังหรือบั้นเอว เพราะสุขภาพไตแข็งแรง • น้ำที่เหมาะแก่การดื่มคือ น้ำอุณหภูมิปกติ ไม่ ร้อนหรือเย็นจัดจนเกินไป ถ้าเป็นน้ำอุ่น ควรดื่ม ตอนเช้า เพื่อช่วยล้างลำไส้ให้สะอาด และช่วย การขับถ่ายของเสีย • ในแต่ละวัน เราควรดื่มน้ำทั้งหมด 10 แก้ว โดย

ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ดูหนัง นวดฝ่าเท้า ช็อปปิง้ ทำเล็บทำผม ก็ว่ากันไปตามแต่ใจใครจะชอบ ป้องกันตัวเองจากมลพิษต่างๆ พยายาม หาอากาศบริสุทธิ์ให้ตัวเอง โดยปลูกต้นไม้ที่ริม ระเบียงบ้านเยอะๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ปอด และยังป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกได้ด้วย การ ออกกำลังกายในตอนเช้าตรู่ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นเหมือนกัน ดื่มแต่พอดี ทันทีที่ตื่นนอนให้คุณดื่มน้ำ สะอาด 1 - 2 แก้ว และควรดืม่ น้ำทัง้ วันให้ได้ 8 - 12 แก้ว หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 แก้วต่อ 2 ชัว่ โมง ส่วนแอล- กอฮอล์นั้นไม่ควรดื่มเกินวันละ 3 แก้วต่อสัปดาห์ กับกาแฟหรือชาก็ไม่ควรดื่มเกินลิมิต 3 แก้วต่อวัน ขยับแข้งขยับขาในทีท่ ำงาน ไม่ได้หมาย ความว่ า ให้ ค ุ ณ ลุ ก ขึ ้ น มากระโดดโลดเต้ น ในที ่ ทำงานแต่อย่างใด แต่ในการนั่งทำงานหน้าจอ คอมพิวเตอร์ทุกๆ 2 ชั่วโมงนั้น คุณควรจะมีการลุก ขึ ้ น เพื ่ อ ยื ด เส้ น ยื ด สาย ขยั บ แขนขาขึ ้ น ลง เพื ่ อ บรรเทาอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว หรือจะเดินขึ้นลง บันไดแทนการใช้ลิฟต์ก็จะได้หุ่นเฟิร์มๆ พร้อม สุขภาพหัวใจฟิตๆ แถมมาอีกด้วย กินปริมาณทีพ่ อควร ปฏิญาณตนไว้ตง้ั แต่ ต้นปีนเ้ี ลยว่า ต่อไปนีเ้ ราจะกินแค่พออิม่ ไม่ยดั ทะนาน อาหารเข้าปากเพิม่ ไขมันอีกต่อไป นอกจากนี ้ เกลือ น้ำตาล เนย ไขมัน ครีม แป้ง ก็เป็นสิง่ ทีค่ วรรับประทาน แต่พอดีๆ เช่นกัน ส่วนผักผลไม้ ถัว่ ธัญพืช นัน้ เป็น สิ่งที่คุณสาวๆ ควรรับประทานเป็นประจำให้มาก

ตื่นนอนตอนเช้าดื่ม 1 แก้ว ช่วงสายดื่มอีก 2 แก้ว ช่วงบ่าย และช่วงเย็นดื่มให้ได้ช่วงละ 3 แก้ว และก่อนเข้านอนอีก 1 แก้ว เพื่อให้น้ำที่ดื่ม ไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะ อาหาร (ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะช่วยให้หลับสบายขึ้น) • ข้อควรจำคือ ไม่ควรดื่มน้ำก่อนและหลังรับ ประทานอาหารเสร็จใหม่ๆ เพราะจะทำให้น้ำ ย่อยในกระเพาะอาหารเจือจางลง ส่งผลให้การ ย่อยไม่มีประสิทธิภาพ

ในโยเกิร์ต 1 ถ้วยมีน้ำตาลสูงถึง 21 กรัม หรือ 4 ช้อนชาในสูตรปกติ ส่วนในสูตร Low Fat ก็ยังคงมีน้ำตาลอยู่มากถึง 15 กรัม หรือ 3 ช้อนชา (ข้อมูลจาก : หนังสือ Anti – Aging สูตรลับชะลอวัย โดย แพทย์หญิงธิดากานต์ รัตนบรรณางกูร สนพ.ซีเอ็ด)

HEART

THANK YOU ‘PROBLEMS’

กับปีที่ผ่านพ้นไป เชื่อว่าคงไม่มีใครที่ จะไม่ประสบกับปัญหา หรืออุปสรรค ไม่ว่าจะมาก บ้างน้อยบ้าง เราก็คิดว่า คำขอบคุณ นั้นคงจะเป็น สิ่งเดียวที่ควรค่าแก่การมอบให้มรสุมชีวิตที่เข้ามา รุมเร้า หากจะให้อธิบายว่าเพราะอะไร พื้นที่แค่นี้ คงไม่เพียงพอเป็นแน่ เราจึงได้นำเอาบางส่วนจาก คำสอน ‘นั ย อั น ลึ ก ล้ ำ ของคำขอบคุ ณ ’ ที ่ อ ยู ่ ใ น ส.ค.ส. ปี 2552 ของท่าน ว.วชิรเมธี ที่เราเพิ่งได้รับ แจกมาฝาก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณทุกคน • ขอบคุณความไม่มี ที่ทำให้รู้วิธีลุกขึ้นสู้ • ขอบคุณความยากจน ที่ทำให้เป็นคนมุมานะ

• ขอบคุณความล้มเหลว ทีท่ ำให้เกิดความเชีย่ วชาญ • ขอบคุณความผิดพลาด ทีท่ ำให้ฉลาดยิง่ กว่าเดิม • ขอบคุณคำวิพากษ์วิจารณ์ ที่ทำให้ผลิบานอย่าง ไร้ข้อตำหนิ • ขอบคุณความไม่ร ู้ ทีท่ ำให้รจู้ กั ครูชอ่ื ประสบการณ์ • ขอบคุณความผิดหวัง ทีท่ ำให้ตง้ั สติเพือ่ ลุกขึน้ มาใหม่ • ขอบคุณศัตรูที่กล้าแกร่ง ที่ทำให้รู้ว่าเรายังไม่ใช่ มืออาชีพ • ขอบคุณความป่วยไข้ ทีท่ ำให้เราตัง้ ใจดูแลสุขภาพ • ขอบคุณความทุกข์ ทีท่ ำให้รวู้ า่ ความสุขมีคา่ แค่ไหน

5 REASONS FOR ‘AN APPLE EVERYDAY’

ยอมรับว่าเคยเขียนถึงประโยชน์ ของผลไม้แห่งพระเจ้า ‘แอปเปิ้ล’ ไปก็ หลายที แต่จะทำไงได้ในเมื่อเจ้าผลไม้ ชนิดนี้มีคุณค่าเหลือล้ำนานัปการจริงๆ เอาล่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรา มีอีก 5 เหตุผลมาบอกคุณว่า ทำไม คุณถึงต้องหยิบแอปเปิ้ลมากินเดี๋ยวนี้ 1. ทำให้ยิ้มสวย เพราะว่าการกัดและ เคี้ยวเนื้อแอปเปิ้ลจะช่วยกระตุ้นการ ผลิ ต น้ ำ ลาย ทำให้ แ บคที เ รี ย ในช่ อ ง ปากลงลด จึงช่วยป้องกันฟันผุได้ 2. กระตุ้นสมอง กินแอปเปิ้ลวันละ ผลช่ ว ยให้ ค ุ ณ มี ค วามจำเป็ น เลิ ศ เพราะสารเควอซิ ต ิ น ที ่ อ ยู ่ ใ นเปลื อ ก แอปเปิ ้ ล นั ้ น สามารถป้ อ งกั น เซลล์ สมองจากการถูกทำลายไปตามช่วงวัย ที่มากขึ้นได้ 3. ป้องกันมะเร็ง สารไตรเทอร์พนี อยด์ ในเปลือกแอปเปิ้ลสามารถยับยั้งการ เติบโตของเซลล์มะเร็งในตับ ลำไส้ใหญ่ และเต้านมได้ 4. ลดอัตราการเกิดเบาหวาน เพราะ ในแอปเปิ้ลอุดมไปด้วยเส้นใยที่ละลาย ในน้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกัน ไม่ ใ ห้ ร ะดั บ น้ ำ ตาลในเลื อ ดสู ง และ สามารถลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือด ได้ด้วย 5. ช่วยให้หัวใจแข็งแรง แอปเปิ้ลมี สรรพคุณในการป้องกันโรคหัวใจ และ โรคหลอดเลือด ด้วยมีสารฟีนอลที่ช่วย ลดการสะสมไขมันบริเวณผนังหลอด เลือดหัวใจ

RELATIONSHIP 6 DON’T FOR EX-GIRLFRIEND

สำหรั บ คนที ่ ไ ด้ ช ื ่ อ ว่ า เป็ น แฟนเก่ า พฤติกรรมต่อไปนีข้ อ้ ร้องว่า อย่าทำเด็ดขาด! 1. หมั่นหาเรื่องโทร.ติดต่อเขาหรือเธอโดย ไม่จำเป็น ทั้งนี้รวมถึงการส่งอีเมล์และคอย ไปดักพบในที่ต่างๆ ด้วย 2. เรียกร้องความสนใจให้เขาหึงหวงด้วย การควงคนอื่นไม่ซ้ำหน้า 3. ให้ของขวัญโดยไม่มีที่มาที่ไป เพราะถือ เป็นการแสดงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่ สยองขวัญมากกว่า 4. เฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเขาหรือ เธอกับแฟนใหม่ 5. เล่นบทร้ายด้วยการหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสี แฟนคนใหม่ของเขา 6. ทำตัวเองให้ดูน่าสงสารและไม่มีที่พึ่งพา ทางไหนอีกแล้วนอกจากเขาคนเดียวเพื่อ กดดันให้เขาต้องมารับผิดชอบในตัวคุณ


20

ALL ABOUT BIZ BIZ IDEA

BIZ LIFE

DON’T BE SHY TO PRESENT A GOOD IDEA

ไพฑูรย เสถียรภาพอยุทธ

‰µà‡µâ“¡“®“°°“√∑”ß“π„π√–¥—∫∏√√¡¥“ ®π°√–∑—Ëß¡“¥”√ßµ”·Àπàß Group Product Manager ¢Õß ∫.¡ÿàßæ—≤π“ Õ‘π‡µÕ√å·π™™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ (¡À“™π) ¥Ÿ·≈ ‘π§â“„π°≈ÿà¡·¡à·≈–‡¥Á° ∂÷ß·¡â®–Õ¬Ÿà„πµ”·Àπàß∑’Ë Ÿß ·µà‰æ±Ÿ√¬å°Á‡ªî¥ÀŸ øíߧπÕ◊ËπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡æ√“–‡¢“‡™◊ËÕ¡—Ëπ«à“ ∑ÿ°‰Õ‡¥’¬¡’§ÿ≥§à“¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«“√–·≈– ‚Õ°“ «à“®–𔉪„™â‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ‡∑à“π—Èπ‡Õß ë §π‡√“¡’Õ¬Ÿà Õߪ√–‡¿∑ ª√–‡¿∑∑’ËÀπ÷Ëߧ◊Õ ¡’‚Õ°“ ‡¢â“¡“À“§ÿ≥ °—∫Õ’° ª√–‡¿∑§◊Õ §ÿ≥‡¢â“‰ªÀ“‚Õ°“ π—Èπ º¡∂◊Õ«à“‚™§¥’∑’Ë¡’‚Õ°“ ‡¢â“¡“À“º¡ ©–π—Èπº¡®–欓¬“¡∫√‘À“√‚Õ°“ π—Èπ„Àâ¡’§à“∑’Ë ÿ¥ ‡æ√“–∂â“¡—π‰ª®“°‡√“ ·≈â« ¡—π°Á‰ª‡≈¬ ë „π‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ«à“‡√“‰¡à‰¥â‡√’¬π¡“∑“ߥâ“ππ’È‚¥¬µ√ß ‡√“µâÕ߇√’¬π√Ÿâ∑’Ë®– æ—≤π“µ—«‡Õß Àπ÷Ëߥ⫬°“√ study ®“°§π√Õ∫¢â“ß„Àâ¡“°¢÷Èπ  Õß°“√µ≈“¥ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë„™â°÷Îπ¡“° ‰¡à®”‡ªìπ«à“Àπ÷Ëß∫«°Àπ÷ËßµâÕ߇ªìπ Õ߇ ¡Õ‰ª ‡æ√“– ©–π—Èπ¡—π®–‰¡à¡’°√Õ∫„À⧑¥ ·µà¡—π¡’§Õπ‡´ªµå∑’˧ÿ≥®–µâÕߧ‘¥ÕÕ°¡“„À≥⠰àÕπ ´÷ËߧÕπ‡´ªµåπ—Èπ¡’®ÿ¥∑’Ë·µà≈–§π¡Õ߉¡à‡À¡◊Õπ°—π  ”À√—∫º¡®–‡™◊ËÕ„π ‡√◊ËÕߢÕß·∫√π¥‘Èß¡“°Ê «à“  ‘Ëßπ’È®–∑”„Àâ ‘π§â“Õ¬Ÿà‰¥â„π√–¬–¬“« ë ∫√‘À“√‚Õ°“ ∑’ËÕ¬Ÿàµ√ßÀπⓧÿ≥„À⥒∑’Ë ÿ¥ ·≈–Õ¬à“À¬ÿ¥∑’Ë®–§‘¥Õ–‰√¥’Ê ÕÕ°¡“ ∂÷ß·¡â∫“ߧπÕ“®®–¡Õß«à“¡—π‰¡à¥’ ·µà∂ⓧÿ≥‡™◊ËÕ«à“¡—π‡ªì𧫓¡ §‘¥∑’Ë¥’ ·≈⫧ÿ≥¡’‚Õ°“ ‰¥â≈Õß∑” º¡¢Õ„Àâ§ÿ≥∑”„À⇵Á¡∑’Ë ‡æ√“–§π°Á ‡À¡◊Õπ√∂ ·µà‰¡à¡’‡°’¬√å∂Õ¬À≈—ß √∂™’«‘µ¢Õߧÿ≥‰¡à “¡“√∂∂Õ¬À≈—ß°≈—∫‰ª ‰¥â„π∑ÿ°‡√◊ËÕß∑’˧ÿ≥¢—∫ºà“π¡“·≈â« ‡æ√“–©–π—Èπ∂ⓧÿ≥‡¢â“„®·≈–«“ß·ºπ¥’Ê °—∫‡ âπ∑“ß∑’˧ÿ≥®–‰ª ‚Õ°“ ∑’˧ÿ≥§‘¥Õ¬“°„ à‡°’¬√å∂Õ¬À≈—ß®–‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ ´÷Ëß°“√®–π”µ√ßπ—Èπ°≈—∫¡“¡—𬓰¡“°¥â«¬ ë Õ¬à“°≈—«∑’Ë®–∑” Õ¬à“°≈—«∑’Ë®–§‘¥Õ–‰√ÕÕ°¡“ §π‰∑¬∫“ߧπ°≈—«‚ßà √Ÿâ ÷° «à“§‘¥ÕÕ°‰ª·≈⫵âÕ߉¡à¥’·πàÊ ´÷Ëߧ‘¥‰ª‡Õß∑—Èßπ—Èπ °√Õ∫§«“¡§‘¥·∫∫π’È¡—π ∫“ß¡“° „π°“√∑’˧ÿ≥®–∑–≈ÿ¢â“¡‰ª À≈“¬§π°≈—«‡æ√“–«à“°≈—««à“§πÕ◊Ëπ®– comment §ÿ≥ °Á‡≈¬‰¡à§‘¥ À√◊Õ§‘¥·≈⫉¡à∂à“¬∑Õ¥§«“¡§‘¥π—ÈπÕÕ°‰ª §«“¡§‘¥¥’Ê ¡“°¡“¬®÷߉¡à‡°‘¥¢÷Èπ„π —ߧ¡∫â“π‡√“ ë º¡‡™◊ËÕ«à“™’«‘µ¡’‰«â„™â ·≈⫧ÿ≥°ÁµâÕß„™â¡—π„À⇵Á¡∑’Ë ·µàÕ¬à“„Àâ™’«‘µ¡“ °”Àπ¥‡√“ À√◊Õ¡“„™â‡√“ À¡“¬§«“¡«à“ ∫“ߧ√—È߇√“°Áª≈àÕ¬„Àâ™’«‘µ¢Õߧπ Õ◊ËπÊ ¡“°”Àπ¥µ—«‡√“ ‰ª°≈—«§ππŸâπ®–§‘¥Õ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ®√‘ßÊ ·≈â« µ—« §ÿ≥π—Ëπ·À≈– Õ¬“°®–‡ªìπÕ¬à“߉√¡“°°«à“ ·≈⫧ÿ≥¡’·§àÀπ÷Ëß™’«‘µ ‡æ√“– ©–π—Èπ§ÿ≥°ÁµâÕß„™â·≈â«°Á Take ®“°¡—π„Àâ§ÿâ¡∑’Ë ÿ¥ ∂ⓧÿ≥®–ª“√åµ’ÈÀπ—°°Á ª“√嵒ȉª ·µà∂â“°≈—∫¡“Õ¬Ÿà„π™’«‘µ°“√∑”ß“π §ÿ≥°ÁµâÕß∑”„À⇵Á¡∑’˥⫬ ë °Æ¢Õß°“√∑”ß“π §«“¡º‘¥æ≈“¥‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â °“√‰¡à¬Õ¡√—∫°Á‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â„π ∑ÿ°Ê Õߧå°√ ·≈â«∂â“Õߧå°√‰Àπ∑’Ëæπ—°ß“πÀ√◊Õ„§√‡ πÕÕ–‰√¡“·≈â«∑”µ“¡ À¡¥ º¡§‘¥«à“ Õߧå°√π—Èπ‡®äß ª√–‡¿∑∑’Ë∫Õ°«à“ ·®ã«§√—∫∑à“π ∂Ÿ°§√—∫æ’Ë ¥’

§√—∫º¡ Õ¬à“ßπ—Èπº¡«à“‡®äß §ÿ≥µâÕß√Ÿâ«à“ ‡ªìπ‡√◊ËÕߪ°µ‘„π°“√∑”∏ÿ√°‘®À√◊Õ ∑”ß“π√à«¡°—π·≈â«®–¡’§«“¡§‘¥∑’ˉ¡àµ√ß°—π ·µà§«“¡§‘¥¢Õߧÿ≥∑’Ë∂Ÿ°‡∫√° ‰ªÕ“®®–‰¡à„™à§«“¡§‘¥∑’ˉ¡à¥’ ·µàÕ“®®–‡ªì𧫓¡§‘¥∑’ˬ—߉¡à∂÷߇«≈“∑’Ë®–„™â °Á‰¥â ‡æ√“–∫“ß∑’§«“¡§‘¥∑’Ë‚ßà∑’Ë ÿ¥°ÁÕ“®®–°≈“¬‡ªì𧫓¡§‘¥∑’ˇ«‘√å°∑’Ë ÿ¥ °Á‰¥â Õ¬à“‰ª∑âÕ„® ∂â“¡’§π∫Õ°«à“§«“¡§‘¥π—Èπ¬—߉¡à„™à ·µà¢Õ„Àâ∑”µàÕ‰ª ë ∂÷ߧÿ≥®–§‘¥«à“§ÿ≥‡°àß·≈â« ·µà§ÿ≥®–µâÕ߇®Õ§π∑’ˇ°àß°«à“‡ ¡Õ §ÿ≥∫Õ° «à“§ÿ≥‡®ãß·≈â« ·µà§ÿ≥®–‡®Õ§π∑’ˇ®ãß°«à“§ÿ≥‡ ¡Õ ·≈–§ÿ≥®–µâÕ߬ա√—∫ §π∑’ˇ°àßπâÕ¬°«à“§ÿ≥¥â«¬ ‡æ◊ËÕ∑’˧ÿ≥®–‰¥â¡’‚Õ°“  Õπ‡¢“ ∂ⓧ‘¥‰¥âÕ¬à“ßπ’È °Á‰¡àµâÕß°≈—««à“„§√®–‡°àß°«à“À√◊Õ®–‡®Õ„§√∑’Ë‚ßà°«à“§ÿ≥ ∂ⓧÿ≥„Àâ‚Õ°“  ‡¢“·≈⫧ÿ≥¬Õ¡√—∫§«“¡§‘¥¢Õߧπ∑’ˇ°àß°«à“§ÿ≥‰¥â ·≈â«π”¡“‡∫≈π¥å°—π„Àâ ‰¥â ¡—π°Á‰¡à¡’ªí≠À“ ·µà∫“ß§π¡—°®–§‘¥«à“ ‡∫√°°Ÿ∑”‰¡ π—Ëπ¡—π‡ªìπ Politic ‡°‘π‰ª „™â Politic „ÀâπâÕ¬ ·µà∑”ß“π„À⇬Ֆ®–¥’°«à“ ë §π∫“ߪ√–‡¿∑§‘¥«à“ °“√∑’ˇ¢“¢÷Èπ¡“Õ¬Ÿàµ”·Àπàß ŸßÊ π—Èπ ‡¢“¢÷Èπ¡“‰¥â ¥â«¬µ—«‡Õß§π‡¥’¬« ®√‘ßÊ §ÿ≥≈◊¡§‘¥‰ª«à“ ∑ÿ°Ê §π¡’ à«π∑’˙૬„Àâ§ÿ≥¢÷Èπ¡“ Õ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ‰¥â §ÿ≥®–‰¡à¡’∑“ߢ÷Èπ‰ªÕ¬Ÿàµ√ßπ—Èπ‰¥â ∂ⓧÿ≥‰¡à¡’∑’¡∑’Ë¥’ º¡‡™◊ËÕ «à“ ¬‘ËßÕ¬Ÿà Ÿß‡∑à“‰√ §ÿ≥¬‘ËßµâÕ߇ªìπ§π∑’ˇªî¥°«â“ß¡“°¢÷Èπ‡∑à“π—Èπ Õ¬à“‰ª À≈ß„À≈°—∫µ”·Àπàß ‡æ√“–¡—π¡“·≈â«°Á‰ª‰¥â ë ‰¡à®”‡ªìπµâÕ߉ª √â“ß¿“æÕ–‰√ ¿“æ®–‡°‘¥®“° ‘Ëß∑’˧ÿ≥∑” ‰¡à„™à®“° ‘Ëß∑’Ë §ÿ≥欓¬“¡®–‡ªìπ §ÿ≥®–‡ªìπÕ¬à“߉√°Á‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ Õ¬à“°≈—«∑’Ë®–‡ πÕ §«“¡§‘¥¥’Ê ë „π ¿“«–∑’ˇ§√’¬¥À√◊Õ¡’·√ß°¥¥—π‡¢â“¡“¡“° ‰Õ‡¥’¬À√◊Õ∑—»π§µ‘∑’ˇªìπ ∫«°‡ªìπ ‘Ëß∑’˧ÿ≥®–µâÕßπ”¡“„™â ‡æ√“–∂ⓧÿ≥‰ª§‘¥≈∫®–¬‘Ë߉ª°—π„À≠à  ÿ¢¿“æ¢Õߧÿ≥®–‡ ’¬ ß“π°Á®–‡ ’¬‰ª¥â«¬  à«π„π™à«ß∑’Ë∑”ß“πª°µ‘ °ÁµâÕß ª≈àÕ¬„Àâ∑—»π§µ‘‡ªìπ‰ªµ“¡ª°µ‘¢Õß¡—π ‡æ√“–∂â“∑”„À⇪ìπ∫«°‡°‘π‰ª §ÿ≥ °ÁÕ“®®–¡Õß‚≈°µ“¡ ¿“æ∑’ˇªìπÕ¬Ÿà®√‘߉¡à‰¥â §ÿ≥µâÕß∫“≈“π´åÕ“√¡≥å¢Õß §ÿ≥„À≥â ë º¡‰¡à‡§¬§‘¥«à“°“√‡√‘Ë¡ß“πÕ–‰√°Á·≈â«·µà‡ªìπ ‘Ëß∑’Ëπà“Õ“¬ µ√“∫„¥∑’ˇ√“ ∑”ß“π ÿ®√‘µ º¡‡Õß°Á‡§¬¬◊π·®°„∫ª≈‘«¡“·≈â« ë Õ¬à“欓¬“¡‰ª§‘¥·∑π§πÕ◊Ëπ Õ¬à“‰ª°≈—«§πÕ◊Ë𠇪ìπµ—«¢Õßµ—«‡Õßπ—Ëπ ·À≈–¥’∑’Ë ÿ¥ Õ¬à“„Àâ§πÕ◊Ëπ¡“‡ª≈’ˬπ‡√“‰¥â ‡æ√“–«à“‡√“Õ¬“°‡ªìπ‡À¡◊Õπ§π Õ◊Ëπ

ºŸâ·µàß : Conor Clarke ∫√√≥“∏‘°“√: Michael Kinsley ”π—°æ‘¡æå : Simon & Schuster √“§“ : 950 ∫“∑

·¡â Emily Dyson ºŸ â ° à Õ µ— È ß √â“π Couverture ∑’ Ë µ — È ß Õ¬Ÿ à „ π¬à “ 𠇙≈´’ °√ÿß≈Õπ¥Õπ √â“π¢“¬¢Õß·µàß ∫â “ 𠫬‡°ã · π« «‘π‡∑® ®–‡§¬‡ªìπ¥’‰´‡πÕ√å¡◊Õ¥’„Àâ°—∫·∫√π¥å ¥—ßÕ¬à“ß æÕ≈  ¡‘∏ ·µà‡∏է߬—߉¡àÕÕ°¡“∑” ∏ÿ√°‘®‡Õ߇ªìπ·πà∂â“À“°«à“«—πÀπ÷Ë߇∏Õ‰¡à§âπæ∫ ‚Õ°“ ∑’Ë·Ωßµ—«Õ¬Ÿà„πªí≠À“°«π„®‡ ’¬°àÕπ ªí≠À“∑’Ë«à“§◊Õ ‡Õ¡‘≈’Ë À“´◊Èպ⓪Ÿ‡µ’¬ß∑’Ë∑”¥â«¬ ºâ“≈‘π‘π‰¡à‰¥â !!! ·≈–‰¡à«à“®–‰ª§âπÀ“µ“¡√â“π ‰ÀπÊ „π≈Õπ¥Õπ·≈â«°Áµ“¡ °Á¬—߉¡à‡®Õ ‡∏Õ ®÷ߧàÕ¬Ê ‡√’¬π√Ÿâ«à“ ¬—ß¡’™àÕß«à“ß∑“ß°“√µ≈“¥  ”À√—∫ “«¥’‰´‡πÕ√åÕ¬à“߇∏ÕÕ¬Ÿà ‚¥¬‡©æ“– µ≈“¥ ”À√—∫ ‘π§â“·µàß∫â“π·π«°√–®ÿ°°√–®‘° «‘π‡∑® «‘π‡∑® ≈Õπ¥äÕπ ≈Õπ¥Õπ ∫«°°—∫ Ωï¡◊Õ„π°“√‡¬Á∫ªí°∂—°√âÕ¬∑’ËæÕ®–¡’Õ¬Ÿà∫â“ߢÕß µ—«‡Õß ‡Õ¡‘≈’Ë ‡≈¬®—¥°“√‡ªî¥√â“π Couverture ‡ ’¬‡≈¬ ´÷Ëßπ—∫®π∂÷ß«—ππ’È√â“π°ÁÕ¬Ÿà¬ß§ß°√–æ—π ¡“‰¥â 9 ªï ·≈â« çª√– ∫°“√≥å„π°“√∑”ß“π ÕÕ°·∫∫·ø™—Ëπ ∑”„Àâ©—π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ«à“ ©—π π„® „π‡√◊ËÕß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡≈Á°Ê πâÕ¬Ê ¡“°°«à“°“√ ≈ß¡◊Õ∑” ‘π§â“¢÷Èπ¡“„À¡àé À¡“¬§«“¡«à“ ‡∏Õ ™Õ∫∑’Ë®–ª√–¥‘…∞åª√–¥Õ¬¢â“«¢Õß„ÀâÕÕ°¡“ ‚¥¥‡¥àπ ‰¡à´È”„§√ ¡“°°«à“®–¥’‰´πå¢Õߢ÷Èπ¡“ „À¡à„Àâ‚≈°µ–≈÷ßπ—Ëπ‡Õß ®“°π—Èπ‡ªìπµâπ¡“ √â“π ¢Õ߇∏Õ®÷߇ªìπ‡À¡◊Õπ«—π µäÕª™ÁÕªªîôß  ”À√—∫ §π¡ÕßÀ“ ‘π§â“¢Õß·µàß∫â“π¥’‰´π剡à´È”„§√ ´÷Ëß¡’„Àâ‡≈◊Õ°À≈“°À≈“¬ ¡“°æÕ®π≈Ÿ°§â“‡Õß Õ“®®–‡¥‘π‡æ≈‘π®π‰¡àÕ¬“°ÕÕ°®“°√â“π ∑ÿ° §Õ≈‡≈Á°™—Ëπ¢Õß√â“π ®÷ß·∑∫®–‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ the original fashion labels for women and children ‰¡à‡™◊ËÕ°Á≈ÕߥŸ√Ÿª°√–‡ªÜ“‡¥‘π∑“ߧÕ≈‡≈Á°™—Ëπ‡°ã‰°ã¢Õß∑“ß√â“ππ—Ëπª–‰√ √Ÿª∑√ß°Á¥Ÿ ∏√√¡¥ä“ ∏√√¡¥“ ·µà‰Õ‡¥’¬°“√·µàß°√–‡ªÜ“π—Ëπ µà“ßÀ“°∑’Ë∑”„Àâ¡Õߪ√â“¥‡¥’¬«°Á√Ÿâ«à“¡“®“° Couverture ‡√“π”‰Õ‡¥’¬·≈– ‘π§â“‡À≈à“π’È¡“ „À⥟‡æ◊ËÕ®–∫Õ°«à“ ∫“ß∑’‚Õ°“ °“√∑”∏ÿ√°‘®°Á ¡“®“°∑— ° …–‡≈Á ° Ê πâ Õ ¬Ê ∑’ Ë ‡ √“¡’ ∫«°°— ∫ §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å ·≈–°“√· «ßÀ“‚Õ°“  ‡∑à“π’ȧÿ≥°Áª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®‰¥â‰¡à¬“°

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

Creative Capitalism : A Conversation with Bill Gates, Warren Buffett and Other Economic Leaders

Couverture

„§√‰¡àÕ¬“°‡Àπ◊ËÕ¬Õà“πÀπ—ß ◊Õ∏ÿ√°‘®∑’Ë ‡πâ π ·µà ° “√«‘ ‡ §√“–Àå ‡ √◊ Ë Õ ß°“√∫√‘ À “√®— ¥ °“√ ‡√“ ·π–π”„ÀâÕà“πÀπ—ß ◊Õ«à“¥â«¬∏ÿ√°‘® ‡»√…∞°‘® ∑’ˇπâ𠉪„π·π«∫∑ — ¡ ¿“…≥å À√◊ Õ ·π«ª“∞°∂“ ·∑π ‡æ√“–πÕ°®“°®–‰¡à¬“°·≈â« ¬—ß πÿ° π“π‡æ≈‘¥ ‡æ≈‘πÕ’°µà“ßÀ“° Õ¬à“ß„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È °Á«à“¥â«¬°“√ 查§ÿ¬°—∫ ù¢“„À≠àû „π°“√∑”∏ÿ√°‘® „π‡√◊ËÕ߇°’ˬ«°—∫ ∑ÿππ‘¬¡·∫∫ √â“ß √√§å À√◊Õ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ —ߧ¡ ¢“„À≠à ∑’Ë«à“°Á¡’∑—Èß ∫‘≈ ‡°µ å (¬—ß¡’„§√‰¡à√ŸâÕ’°‰À¡π’Ë«à“‡¢“∑” ∏ÿ√°‘®Õ–‰√) «Õ‡√π ∫—ø‡øµ ®–∫Õ°«à“Õà“π‡©æ“–∫∑ ∑’Ë∑—ÈߧŸà§ÿ¬°—π‡°’Ë¬«°—∫∑ÿππ‘¬¡·∫∫ √â“ß √√§å°Á§ÿâ¡ ·≈â « πÕ°®“°π— È π °Á ¬ — ß ¡’ Õ ’ ° À≈“°À≈“¬°Ÿ √Ÿ ∑ “ß ‡»√…∞»“ µ√å (À≈“¬§π¡’√“ß«—≈‚π‡∫≈√—∫ª√–°—π ¥â«¬) ∑’ˇ√’¬ß·∂«¡“𔇠πÕ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ¡ÿ¡¡Õß ∑’Ë

πà“ π„®‡°’ˬ«°—∫‡»√…∞°‘®‡æ◊ËÕ —ߧ¡ À√◊Õ∑’Ë∫â“π‡√“ √Ÿ â ® — ° °— π ¥’ « à “ ·π«∑“ߢÕߺŸ â ª √–°Õ∫°“√∑“ß — ß §¡ ‡æ’¬ß·µà„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È·π«∑“ߥ—ß°≈à“« ‰¡à‰¥â‡πâπ ‡©æ“–·π«π—°°‘®°√√¡‡æ◊ÕË  —ߧ¡ ·µà‡πâπ‰ª∑’ºË ∫⟠√‘À“√ Õߧå°√ ·≈– ¿“懻√…∞°‘®‚¥¬√«¡ ´÷Ëß≈â«π·µàπ” ‡ πÕ‰ª„π∑“߇¥’¬«°—π«à“ ∏ÿ√°‘®„πÕ𓧵 µâÕ߉¡à„™à ∏ÿ√°‘®∑’ˇπâπ°“√‡µ‘∫‚µ·µàµ—«‡≈¢ À√◊Õ‡¡Á¥‡ß‘π ·µà¬—ß µâÕߧ‘¥«à“ ∑”Õ¬à“߉√ ‡¡Á¥‡ß‘π‡À≈à“π—Èπ®–∂Ÿ°π”¡“„™â Õ¬à“ß √â“ß √√§å·≈–§◊π„Àâ°—∫ —ߧ¡ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ —ߧ¡ ‚¥¬√«¡‡µ‘∫‚µÕ¬à“߬—Ë߬◊π·¢Áß·√ß °Á®– àߺ≈¥’°≈—∫ ¡“∑’Ë∏ÿ√°‘®„π∑⓬∑’Ë ÿ¥ ∂â“„πÕ𓧵∑ÿ°§π¡’·π«§‘¥ ‰ª„π∑“ßπ’ȉ¥â®√‘ß ‡√“§ß®–‡ÀÁππ—°∏ÿ√°‘®·¢àß°—π‡Õ“ ‡ªìπ‡Õ“µ“¬πâÕ¬≈ß ·µà‡√“®–‡ÀÁπ —ߧ¡∑’Ë¥’¢÷Èπ‚¥¬ √«¡µ“¡¡“ ‡æ’Ȭß...¢Õ„Àâ‡ÀÁπ∑’‡∂Õ–

AN ORGANIZATION ’S ABILITY TO LEARN, AND TRANSLATE THAT LEARNING INTO ACTION RAPIDLY, IS THE ULTIMATE COMPETTITIVE ADVANTAGE.

Jack Welch


HAPPY NEW YEAR WORDS

21

“Cheers to a new year and another chance for us to get it right.”

จงยินดีกับปีใหม่และโอกาส ใหม่ๆ ให้เราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง -Oprah Winfrey

“Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.”

เราอาจทำความเข้ า ใจชี ว ิ ต ย้อนหลังได้ แต่ชีวิตต้องเดิน ไปข้างหน้าเสมอ -Soren Kierkegaard

“We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.” เราจะเปิดหนังสือ ซึ่งหน้าในของมันยังว่างเปล่า เราจะเติมแต่งถ้อยคำนั้นด้วยตัวเอง หนังสือเล่มนั้นชื่อ ‘โอกาส’ และบทแรกในหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า ‘วันปีใหม่’ -Edith Lovejoy Pierce

“Be always at war with your vices, at peace with your neighbors, and let each new year find you a better man.”

“The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul” เป้าหมายของปีใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราควรจะมีปีใหม่ แต่ควรจะเป็นเรื่องที่ว่า เราควรจะมีจิตวิญญาณใหม่ๆ -G K Chesterton

“Many people look forward to the new year for a new start on old habits.” หลายคนรอคอยปีใหม่เพียงเพื่อจะ ได้เริ่มต้นใหม่กับนิสัยแบบเดิมๆ -นิรนาม

จงทำสงครามด้วยคำพูด จงอยู่กับเพื่อน บ้ า นอย่ า งสงบสั น ติ และจงให้ ป ี ใ หม่ ทำให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าเดิม

“An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.”

-Benjamin Franklin

“Drop the last year into the silent limbo of the past. Let it go, for it was imperfect, and thank God that it can go.” ทิ้งปีที่แล้วลงไปในคุกอันเงียบงันแห่งอดีต ปล่อยมันไปเถอะ เพราะว่ามันเน่าเสียไปแล้ว และขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ ทิ้งมันไปได้

-Brooks Atkinson

คนมองโลกในแง่ดีจะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่ แต่คนมองโลกในแง่ร้ายจะอยู่ดึกในคืนนั้นเพื่อให้แน่ใจว่า ปีเก่าผ่านไปแล้วจริงๆ -Bill Vaughan

100 ไอดอล 100 คนดัง 100 คนสำคัญร่วมสมัยของเมืองไทย หนังสือเล่มพิเศษ เนื่องในโอกาสนิตยสาร a day ออกวางตลาดครบ 100 ฉบับ พิมพ์ 4 สี บนกระดาษอย่างดี ขนาดใหญ่พิเศษ จัดพิมพ์จำนวนจำกัดสำหรับนักสะสม ราคา 200 บาท วางแผงทั่วประเทศแล้ววันนี้!


THE GUEST

22

เรื่อง : เวสารั ช โทณผลิ น ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บุ ต ร

THE NEW BANGKOK กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2325 แล้ว แต่อยู่มาวัน หนึ่ง ‘แก้วสรร อติโพธิ’ อดีตอาจารย์ อดีต ส.ว. กรุงเทพฯ และอดีตเลขา คตส. ซึ่งเป็นผู้สมัคร หมายเลข 12 ในการชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. คนล่าสุดก็เพิ่งออกมาประกาศเสียงดังฟังชัดว่า “กรุงเทพฯ เก่าแล้ว” ไม่ใช่เพราะการดำรงอยู่มายาวนาน ผ่านหนาว ผ่านร้อนและผ่านเหตุการณ์สารพัดที่ทำให้ มหานครแห่ ง นี ้ เ ก่ า โทรมในความหมาย ของแก้ ว สรร แต่ ค วามคร่ ำ ครึ โ บราณที ่ อดีต ส.ว. คนนี้รู้สึก มาจากการบริหาร จัดการ ตลอดจนทัศนคติของผู้ปกครองที่ ซึมไปถึงผู้อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ “เมืองต้องมี 3 ด้านใหญ่ๆ หนึ่งต้อง เป็นเมืองที่มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี คำตอบด้านนี้อยู่ที่การทำนุบำรุงชุมชนให้ มีความสุข สงบ อบอุ่น ผู้คนไม่โดดเดี่ยว อยู่ในบ้าน เด็กๆ ไม่ซุกอยู่ตามร้านเกม หรือซุกอยู่แต่ในบ้าน ต้องมีสนามกีฬาให้ เล่น นี่คือนโยบายเรื่องความสุขใกล้ตัว “สอง เป็นนโยบายที่ทุกมหานครต้อง มีคือการเป็นเมืองที่สะดวก มีน้ำ มีไฟ มี การเดิ น ทางที ่ ม ี ป ระสิทธิภาพ และสาม เป็ น เรื่องของการทำมาค้าขาย หรือเรื่อง เศรษฐกิจในเมือง” ถ้าจี้ถามชาวกรุงเทพฯ เป็นรายบุคคล ถึงปัญหาที่พวกเขาประสบ อาจจะได้คำ ตอบมาจำนวนหนึ่ง แต่หากคัดกรองแยก ร่ อ นปั ญ หายิ บ ย่ อ ย เลื อ กเฟ้ น เฉพาะ ปัญหาหลักๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เชื่อว่า สิ ่ ง ที ่ ห ยิ บ ขึ ้ น มาได้ ค งหนี ไ ม่ พ ้ น ปั ญ หา จราจรที่ยืดเยื้อยาวนานมาหลายทศวรรษ “ปัญหานี ้ อันดับแรกเกิดจากนิสัยการ ตัง้ ถิน่ ฐานของคนกรุงเทพฯ เรามีถนนหลัก แล้วก็จะมีซอยหนึ่ง สอง อาจจะมีสองทับ หนึ่งอีก ไล่ไปจนถึงร้อย แต่ละซอยพอเข้า ไปแล้วก็ตัน เราจึงทิ้งพื้นที่ตาบอดเอาไว้ มหาศาล เราใช้พื้นที่ของกรุงเทพฯ ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ สิง่ แรกทีจ่ ะต้องทำก็ คือ ต้องพยายามทะลุทะลวงบล็อกเหล่านี้ ให้ ท ะลุ ถ ึ ง กั น แล้ ว ก็ ซ อยเป็ น ถนนหลั ก ถนนรอง รถที ่ อ อกจากบ้ า นก็ จ ะมี ท าง เลือก ไปซ้าย ไปขวาได้ ไม่ใช่แยกออกไป เป็นรากฝอยแล้วก็มารวมกันเป็นรากแก้ว เดียว จากร้อยหนึ่งทับหนึ่งทับหนึ่ง มา รวมกับร้อยหนึ่งทับหนึ่งทับสอง มารวม เป็นร้อยหนึ่งทับหนึ่ง แล้วก็ออกมาเป็น ถนนหลัก แบบนี้แค่ออกจากบ้านก็ตายแล้ว “ปัญหาต่อไปก็อยู่ที่ว่า ระบบขนส่งมวลชนจะเป็นอย่างไร ผมเห็นด้วยว่าต้องเป็นรถราง ไฟฟ้า ซึ่งก็ต้องเป็นแกน รับคนจากแกนเหนือ แกนใต้ ตะวันออก ตะวันตก ป้อนเข้ามาในเมือง แล้วในเมืองก็มี loop หมุน ผมคิดว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดก็ได้ เรา ทำเฉพาะเส้นที่จำเป็นก่อน ผมคิดว่าต้องยื่นเรื่องเข้า ครม.ไปถึงรัฐบาลว่า ให้เอาเส้นทางรถไฟ

สายเหนือ สายใต้ สายแม่กลอง เอามาทำรถไฟฟ้าก่อน เพราะต้นทุนที่ดินจะลดลงไปประมาณ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์เลย “ที่สำคัญอย่านึกว่าทำรถไฟฟ้าแล้วจะมีคนมาขึ้นนะ เราต้องมีระบบ feed - in feed - out ถ้าต้องการให้คนในลาดพร้าวมาขึ้นรถไฟฟ้าสายเหนือ ก็ต้องมีรถ shuttle รวมคนจากย่าน ลาดพร้าว มาเทใส่หลักสี่ จากนวนครมาเทใส่รังสิต ซึ่งถ้าใช้รางรถไฟ เราจะมีตัวสถานีที่เหมาะ เพราะมีขนาดใหญ่พอทีจ่ ะทำเป็นศูนย์กลาง รถเมล์ ทำตลาด ฯลฯ ถ้าคุณทำอย่างนี้ปั๊บ คนก็จะทิ้งรถไว้ที่บ้าน แล้วมาขึ้นรถไฟฟ้า ลำพังมีแต่รางยืดๆ ยาวๆ เฉยๆ มันก็เป็น แค่สินค้าวิศวกรรม เหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่ ยังไม่มีเส้นเลือดฝอย คุณต้องทำเส้นเลือด ใหญ่ และทำเส้นเลือดฝอย เพื่อจ่ายเลือด ไปยังเซลล์ต่างๆ ด้วย” เพี ย งนโยบายเดี ย วเกี ่ ย วกั บ ปั ญ หา จราจร แก้ ว สรรกั บ ที ม งานที ่ ใ ช้ ช ื ่ อ ว่ า ‘กรุงเทพฯ ใหม่’ ก็ดูคึกคักและตื่นตัวพร้อม ที่จะลงไปแก้ไข รอเพียงการยินยอมจาก คนกรุงเทพฯ แต่ถ้าใครยังข้องใจว่า คนที่ เกิดจังหวัดลำพูน โตที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วมาอาศัยอยู่ที่เขตหนองแขม จะก้าว ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการของกรุงเทพฯ ได้ อย่างไร ผู้สมัครหมายเลข 12 คนนี้ก็พร้อม จะให้คำตอบด้วยความเต็มใจ “ผมทำมาเยอะแยะ งานที ่ ต ้ อ งฟั น ต้องยืน ต้องสู้ ต้องกัดให้ติด ผมเป็นเลขา คตส. เป็นงานที่ไม่มีองค์กรเลย ต้องสร้าง งบ สร้างคน สร้างส่วน support สร้างการ ประชาสัมพันธ์ขึ้นมา สร้างจากศูนย์ ปีครึ่ง เราก็ทำได้ และอยู่ในจุดที่เราพอใจ งาน ทั้งหมดมันพลาดไม่ได้ บางงานเป็นวิกฤต ด้วยซ้ำ ผมก็ทำได้ เพราะฉะนั้นงาน กทม. นี่หมู ผมไม่กลัวเลย เหลือเพียงว่าเราจะได้ ทีมที่ดีไหม ได้แนวทางที่ถูกต้องหรือปล่า พี่น้องเขาต้องการหรือเปล่า ปัญหามีแค่นี้ เรื่องฝีมือผมไม่ได้ห่วงตัวผมเลย “ผมไม่อยากให้ใครเที่ยวมองว่าคนนั้น ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มุมหนึ่งผมเป็น นักวิชาการ มุมหนึ่งผมก็เป็นนักบริหาร รู้จักใช้งาน รู้จักประนีประนอม รู้จักชน รู้จักบุก รู้จักวางแผน แต่อีกมุมหนึ่งผมก็ เป็นนักทำลาย ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ถ้า พูดกันไม่รู้เรื่อง ขวางกูมึงก็ตาย แต่ละคน จะมีธาตุอะไรต่างๆ ปนกันอยู่ทั้งนั้น คุณ เห็นใครคนใดคนหนึ่งนิดเดียวแล้วไปบอก ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ได้ ความจริงสิ่งที่ผมถนัดที่สุดคือ การบริหาร ถ้าอยู่เมืองจีนผมก็ เป็น เติ้ง เสี่ยว ผิง น่ะ ไม่ใช่ เหมา เจ๋อ ตุง (ยิ้ม)”

Nine Lives

ต้นไม้ใต้โลก

Question Mark

พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 4

พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 6

พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3

หนังสือชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2551 (ประเภทนิยายภาพ) Graphic Novel ที่ให้ความรู้สึกโรแมนติก ลึกลับ เหนือจริง แฝงปรัชญาและ อารมณ์ตะวันออก ผลงานโดย ทรงศีล ทิวสมบุญ

เรื่องราวของ 100 นักเปลี่ยนแปลงโลก ผู้มีวิธีการ โอบกอด ปลอบประโลม และ บำรุงรักษาโลกอย่างสุดสร้างสรรค์ ผลงานรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (ประเภทสารคด)ี รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2551 โดย ทรงกลด บางยี่ขัน

พบกับหนังสือดีๆ จากอะบุ๊ก-สำนักพิมพ์แห่งแรงบันดาลใจ ได้ที่ร้านหนังสือทั่วประเทศ

หนังสือที่ว่าด้วยบทสัมภาษณ์ เข้มข้น อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย โดย วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์

Read is More www.daypoets.com/abook


a day BULLETIN issue 24  

The Urban Current Magazine Free Copy

a day BULLETIN issue 24  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement