Page 1

Tomaszów Maz., dnia 23.07.2013 r.

Rachunek do umowy o dzieło Rachunek nr 1/2013 z dnia 23.07.2013 r. do umowy o dzieło nr 1/2013 z dnia 22.06.2013 r.

Zamawiający:

Wykonawca:

mLingua Sp. z o.o. ul. Stary Rynek 100 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Ada Tyczyńska ul. Warszawska 100 97-200 Tomaszów Maz. NIP: 777-11-13-23

O wykonanie: Tłumaczenie pisemne dokumentów GER>POL 1. CHARTA DER GRUNDRECHTE DER UE.doc (3 494 słów) 2. OSCE.ppt (1 136 słów) 3. Charta der Grundrechte.pdf (123 084 słów) Suma słów z dokumentów źródłowych: 127 714 Stawka brutto: 0,025 EUR/słowo tekstu Rozliczenie umowy: Kwota brutto wynikająca z zawartej umowy: Koszt uzyskania przychodu (50%): Dochód: Podstawa opodatkowania: Podatek od wynagrodzenia (18%): Do wypłaty: Słownie: dwa tysiące dziewięćset pięć 85/100 EUR

3192,85 EUR 1596,43 EUR 1596,42 EUR 1596,00 EUR 287,00 EUR 2905,85 EUR

Przelew proszę wykonać na konto: 10 1234 1234 0000 3456 7823 2341 (do 14 dni od daty doręczenia) ................................................... podpis Wykonawcy

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane zgodnie z warunkami zawartej umowy:

.................................................... podpis Zamawiającego

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Rachunek do umowy o działo  

Rachunek do umowy o działo wystawiony za przetłumaczenie dokumentów. Wykonany w celach nauki wystawiania dokumentów księgowych