Page 1

A GYŰRŰK URA ASZTROLÓGIAI SZEMPONTBÓL A Gyűrűk Ura szereplőinek asztrológiai analógiái Milliók olvasták, nézték, izgulták végig Tolkien csodálatos meséjét a Hatalom Gyűrűjéről és az igazságért összefogó különböző lények harcáról. A történetnek szinte mindenki számára van üzenete, ezért is több egyszerű meseregénynél. Az igazi mesék, mítoszok keletkezzenek bár a Föld bármely táján is -, nem csak történetek, hanem egyetemes igazságokat tartalmazó ősi tudás is megszólal bennük. Sokféle olvasatban, több szinten hordoznak olyan analógiákat, melyek mindig aktuálisak maradnak. Nincs könnyű helyzetben, aki a Gyűrűk Ura elemzésére vállalkozik, hiszen szimbólumok erdejébe lép be már az első lapon. Ezúttal a szereplők asztrológiai párhuzamainak feltárására és megközelítésére vállalkoztam. Azt szeretném körbejárni, milyen asztrológiai szimbólumok jelentkeznek az egyes karakterek megjelenésében, jellemében, sorsában. Elemzésünkben főleg az állatövi jegyek, és csak időnként a bolygók esszenciális jelentésére támaszkodunk, hogy megvilágítsuk, melyik asztrológiai elem, vagy elemkombináció fejezi ki legjobban az illető karaktert, ill. fordítva, mely karaktwer, mely asztrológiai kombináció reprezentánsa lehetne. Előrebocsátom, hogy ezek a megfeleltetések korántsem kizárólagosak. Többféle, másféle megközelítése is lehetséges az elgondolásnak, lehet játszani a gondolattal: mi lenne, ha...?


FRODÓ

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Zsákos Frodó hobbit, Megye-lakó, Gyűrűhordozó, tündebarát, hős. Zsákos Drogó és Borbak primula fia. Született Hk.2968-ban. 2980-ban, szülei halála után rokonához, Bilbóhoz került. 3001-ben, mikor Bilbó elhagyta a Megyét, ő örökölte nagybátyja minden vagyonát, beleértve Zsáklakot és az Egy Gyűrűt is. 3018-ban - Gandalf tanácsára Alagi néven Völgyzugolyba ment hű szolgájával, Samuval, és rokonaival, Trufával és Pippinnel, hogy elkerülje az utána szaglászó nazgúlokat. Útközben találkozott Aragornnal, Bríben, Széltetőn pedig majdnem megölte őt a nazgúlok ura. Völgyzugolyban önként jelentkezett a Végzet-hegyi küldetésre. Izgalmas kalandokat követően, Samuval eljutott a Végzet hegyére, de az utolsó pillanatban mégis magának akarta volna a Gyűrűt. Ám az őket követő Gollam leharapta a gyűrűsujját, és a Gyűrűvel együtt beleesett a Végzet-katlanba, így Frodó mégis teljesíthette a küldetését. A Gyűrű Háború után egy ideig (3019 novemberétől 3020 közepéig) Nagyüreg ispánja volt a Megyében. Ám nem házasodott meg, így családja sem lett. Mivel lelkileg és testileg annyira elgyötört volt ( a Boszorkányúr tőre okozta soha nem gyógyuló seb, a Banyapók szúrása stb.), hogy a Gyűrűhordozók (Elrond, Galadriel, Gandalf) utolsó csapatával ő is átkelt a Tengeren Nyugathonba. Mindenét szeretett szolgájára és barátjára hagyta, Csavardi Samura. Előtte még a Piros Könyvben leírta a Gyűrű Háború történetét. ő már a Gyűrű Háború előtt is sokkal komolyabb és értelmesebb volt, mint a többi hobbit, és mindig is vonzotta az újdonság. A Gyűrű aránylag csekély hatást gyakorolt rá, bár Bilbóhoz hasonlóan ő is lassan öregedett utána. Szokatlanul hamar tanult idegen nyelveket: ismerte a sindát és a quenyát is kicsit. Nagyon kevés vele egykorú barátja volt, Bilbóhoz állt közel, meg Trufáékhoz. Gyűrű-őrzőnek, és Kilencujjúnak is nevezték. Elöször is vegyük a Gyűrűhordozót, Zsákos Frodót. Frodó a hobbitok népéhez tartozik, akiket félszerzeteknek is hívnak. "Aprónépek, a te szemedben gyermekek." (Aragorn Éomernek a filmben) Játékos, vidám, gondtalan népek, akik teljesen elmerülnek a földjeik művelésében és a


külvilágról tudomást sem vesznek. "A hobbitoknak csekély jelentőséget tulajdonítanak, hisz hős harcosokként sem híresek és túlzottan bölcsnek se számítanak. Ami azt illeti, bizonyos személyek véleménye szerint a hobbitok igazi szenvedélye az evés. Ez a megfigyelés igen méltánytalan, hiszen élénk érdeklődés alakult ki bennük a serfőzés és a pipafű szívás iránt is. Ám a szívünknek mégis a béke és a nyugalom, s a jól művelt föld a legkedvesebb. Mert mindnyájan szeretünk mindent ami megterem...Így zajlik az élet a Megyében, telve jövés-menéssel és lassan beköszönő változásokkal. Ha egyáltalán változik valami. Mert a Megyében tartósak a dolgok, Egyik generációról a másikra szállnak." (Bilbó a filmben) A hobbitok egyértelműen a BIKA jegyhez sorolhatók: alapvetően nyugodt, tulajdonukhoz, földjükhöz ragaszkodó, földművelő, állattenyésztő nép, akik vidékies környezetben élnek, városaik egyáltalán nincsenek, erős bennük a családi, rokoni érzet. Nem szeretik a kalandokat, izgalmakat, a változásokat. Viszont erős bennük a BIKA-jegy megőrzésre, megtartásra való hajlama. A fikció szerint tulajdonképpen a Nyugatvégi Piros könyvet is ők őrzik meg generációról generációra, amely végül is a Gyűrűk Ura regény forrásaként szolgált. Frodó ehhez képest eleve kicsit más, kicsit különcebb, a megszokottól eltérő közegből indul. Szülei korán meghaltak, s nagybátyja neveli, Zsákos Bilbó, ki maga is különc hírében áll. (L. A babó c. könyv). Frodó képzeletét már gyerekkorában felgyújtja Bilbó kalandjainak története, és arról álmodozik, hogy egyszer ő is elindulhasson a maga kalandjára. "Egész gyerekkoromban úgy tettem, mintha máshol lennék. Úton veled, az egyik kalandon." (Frodó a filmben) Ezen szempontok alapján Frodót mindenképp a VÍZÖNTŐ jegyhez sorolnám: alapvető jellemzői a játékosság, függetlenség, nem szokványos viselkedés és gondolatok. De mi a helyzet a VÍZÖNTŐ szociális oldalával? Mikor Frodó örökségként megkapja Bilbótól a Gyűrűt, majd Gandalf figyelmeztetésére elindul a Megyéből, habár ezt elöször még fel sem fogja, de küldetése a leghatalmasabb áldozat minden teremtett lény érdekében. Tehát nem önös érdekből viszi magával a Gyűrűt, és távol áll tőle a hatalomvágy. Ezért is bír aránylag sokáig ellenállni a Gyűrű varázserejének. Amit ő tesz, azt a közösségért teszi, egy szent cél érdekében (nem azért, hogy kincseket találjon, mint Bilbó). Másik jellemzője pedig a barátság. Frodót végig elkíséri önfeláldozó barátja Samu, és ezzel a VÍZÖNTŐ ezen oldalát is hangsúlyossá teszi. Azonban a VÍZÖNTŐ minden különcködése ellenére szilárd (fix) jegy.. Ez adja Frodónak a kitartást, amivel végül kínkeservesen eljuk a Végzet hegyére. És ott az utolsó pillanatban kísérti meg ellenpólusa, az OROSZLÁN mentalitása, hogy ő legyen "a világ ura". "Hát megérkeztem - mondta. - De most mégsem azt teszem, amiért idejöttem. Mert nem akarom. A Gyűrű az enyém."(Frodó a könyvben) Ám ez csak egy pillanatig tart, mivel végül is a rossz szelleme, Gollam, akaratán kívül segít


abban,hogy a Gyűrű megsemmisüljön. És ezek után Frodó visszatér a világba, a saját világába (a Megyébe), de tipikus VÍZÖNTŐKÉNT már soha többet nem tudja igazán jól érezni magát ebben a világban. "Meg akartuk menteni a Megyét, Samu. És sikerült is megmentenünk. De nem nekem."(Frodó a filmben) Frodó immár végérvényesen kilóg, nem tud beilleszkedni az ő jegyével kvadrátos, BIKA jellegű társadalomba. Igy végül is elhajózik Nyugatra a tünde Gyűrűhordozókkal. Most olvastam olyan véleményt is, miszerint Frodó RÁK analógiákat hordozna (l. Kövesi Péter: A Gyűrűk Ura/ Elixir magazin 2004.febr.). Ez a vélekedés a fentiek értelmében eléggé támadható, mivel Frodónak nincs és nem is lesz családja (ezzel már ellentmond a RÁK archetípusának). Életében, küldetésében sokkal meghatározóbb a barátok jelenléte (Trufa, Pippin, Samu és a nem hobbit karakterek is), ami megint inkább a VÍZÖNTŐRE utal. Frodó sosem törődik hétköznapi, gyakorlati kérdésekkel, pl. hol alszunk, mit eszünk, mit iszunk, hogy jutunk haza? Ezekről mind-mind Samu gondoskodik számára, aki így inkább megtestesíti a RÁK gondoskodó archetípusát, mint az a későbbiekben kifejtem. Frodó szilárd, hogy ne mondjam, makacs a küldetés kérdésében is, ha egyszer valamit fejébe vett, azt ki nem veri onnan senki., l. a VÍZÖNTŐ = szilárd levegő, azaz hajlamos belemerevedni a gondolkodásba. És az, hogy eleve első szóra hajlandó elindulni a bizonytalanba: melyik RÁK jegyű lény tenné ezt meg? A RÁK előre gondolkodik, kérdezősködik a feltételekről, és hogy lesz-e elég puha ágy útközben, meg különben is nem túl kockázatos ez az egész? A VÍZÖNTŐNEK viszont lételeme a vándorlás, a szabadság. Ezért ahogy megfigyelhetjük, Frodó nagyon hamar egyedül marad a küldetésben, leszámítva Samut, akit viszont szintén többször el akar küldeni maga mellől. Ebben a VÍZÖNTŐ magányos, független oldala nyilvánul meg. Az, hogy végül Samu vele marad, és segíti a végig, inkább Samun múlik, mint Frodón. Tehát igazából Samu ragaszkodik inkább. Frodó egyedül is el lenne -legalábbis így hiszi. Aztán amikor végre minden visszarendeződhetne a megszokott kerékvágásba a történet végén, Frodó az aki nem találja a helyét és inkább új bizonytalan útra indul a tündékkel, mintsem hogy otthon maradjon, családja vagy rokonai körében, mint Samu. "Hogyan veszi fel újra az ember az élet fonalát? Hogyan folytatja, ha a szíve mélyén kezdi megérteni: nincs visszaút?" (Frodó a filmben) Talán ezt a világból való elvágyódást szimbolizálhatja, a Halak jegye is, hisz van aki szerint ez a jegy is megjelenik Frodó alkatában és sorsában. Tulajdonképpen igazat adhatunk ennek az értelmezésnek is, hisz ha tengelyekben gondolkodunk (mint a továbbiakban is), láthatjuk, hogy ahogy a VÍZÖNTŐBŐL az OROSZLÁNBA sem jut el Frodó, úgy a HALAKBÓL sem a SZŰZBE, azaz a végtelen káosz és az Én feloldódása után már igazából sosem talál vissza a rendezett hétköznapiságba, mindennapiságba. “Csupasz vagyok a sötétben...már egy fátyol sincs köztem és a tűzgolyó között...már ébren


is csak őt látom...!” (Frodó Samunak a Végzet-hegy lejtőjén - a filmben) A Symbolon kártyában is az utolsó kártya a VÍZÖNTŐ/HALAK kártya, amelynek a Grál keresése a neve, más néven az üdvözülés keresése, az örök keresés. Ez az egyetlen kártya amelyen nem szerepel személy. Itt a szubjektivítás már hallgatásra kényszerül és meg kell hajolnia a magasabb hatalom előtt, ahova emberi eszközökkel nem jutunk el soha. Ez az út kivezet evilágból. Ezt a területet pszichológiai fogalommal az objektív tudattalan névvel illethetnénk, mely az archetípus legmélyét jelenti. Aki itt felkészületlenül túl mélyre hatol, az menthetetlenül elvész. Az eredendő ősok, a kezdetek kezdetének szakadékába kerül, és ezekkel az erőkkel sem játszadozni nem lehet, sem uralni őket. Akik mégis eljutottak egészen odáig, azok soha többet nem voltak képesek visszatérni onnan. A “morbus sacer” , a szent betegség ez, amit az istenek küldtek és gyógyítása szintén csakis az ő feladatuk (l. Frodó soha be nem gyógyuló sebe).


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Frodó (Elijah Wood) Elijah fiatalon (18 évesen) került a forgatásra, és itt ért felnőtté. Ez jól látszik az általa játszott karakteren, ahogy eljut az ugribugri bolondozó fiútól (l. jelenet a Zöld Sárkányban), a Végzet Hegyét megjárt, lélekben elkínzott lényig. Elijah kiválóan tudta érzékeltetni karakterét a fentiek értelmében, mivel ő maga is VÍZÖNTŐ Napú. A tágranyílt szemű csodálkozóan naiv idealista is ő, meg a kirekesztődő különc is a végén. "Ameddig csak elképzeli az ember egész más...Végiggondolod és rávágod, hogy meg tudod csinálni. Egy 15 hónapos forgatás, 3 film, hajnali 5 óra, mindennap ugyanazok az arcok... Igen, ez nagy kaland! Megtudom csinálni! De valóság és a képzelet nem teljesen fedi egymást." (Elijah Wood) De a Vízöntő nemcsak a kalandvágyat erősíti fel, hanem a barátság, bajtársiasság szükségességét is hangsúlyozza: "A szövetség valósággá vált. Életünk talán legjobb barátságai köttettek. Hullámhegyeket és völgyeket jártunk meg együtt egy emberként." (Elijah Wood) Skorpió Holdja abban van segítségére, hogy át tudja élni és hitelesen visszaadni a poklokat megjárt ember érzéseit. "Sokkal inkább bámulatos volt mint nehéz. Pedig tulajdonképpen ez volt az egyik legnehezebb időszak bármelyikünk életében. Soha életemben nem éreztem ilyen fáradtnak magam, és a dolgok amiket elvártak tőlünk állandóan - fizikailag, lelkileg érzelmileg tényleg szélsőségesek voltak. De a nap végére nem számított, mert olyan izgatottak voltunk amiatt, aminek a részesei voltunk." (Elijah Wood) Bak Vénusza az emberi kapcsolatokban való kitartást és hűséget hitelesíti. Mérleg Szaturnusz-Jupiter együttállása az erkölcsi érzés és a sorsszerűség hangsúlyozását. Vízöntő Marsa a szívós kitartást, a makacsságot erősíti fel. "Nagyon, szokatlanul koncentrált volt, profi és érett. Elvégre gyerekkora óta filmezett."(Viggo Mortensen) Végül kapott egy nagy ajándékot is a film készítőitől elismerésként:


"...Új-Zélandra mentem vissza tavaly...meglátogattam Petert[Peter Jackson] és Frant [Fran Wlash] a vágószobában, ahol a végső simításokat végezték a filmen, és ők megleptek egy ajándékkal. Egy doboz volt benne, ez a gyönyörű fadoboz. Felnyitottam és egy erszény volt benne az Egy Gyűrűvel a láncán. Szóval igen. Enyém az Egy Gyűrű, ami csodálatos." (Elijah Wood)


ARAGORN

Mit szimbolizálnak a karakterek? A másik főszereplő a trilógiában Aragorn, Arathorn fia, az északi dúnadán kósza, aki a történet végére Gondor Újraegyesített Királyságának lesz a királya Elessar Telcontar néven. Titokban nevelték föl Völgyzugolyban. 20 évesen tudta csak meg származását Elrondtól, és ekkor ismerte meg Arwen Undómielt, Elrond lányát is, akit aztán élete végéig olthatatlan szerelemmel szeretett. Közel 70 évig vándorolt és küzdött Szauron ellen, számos nép szokásait megismerte, kemény, de bölcs ember vált belőle. Gandalf barátja lett és segít Frodóéknak eljutni Bríből Völgyzugolyba, majd tagja lesz a Gyűrű Szövetségnek és Gandalf lezuhanása után a csapat vezetője lesz. Amon Hen-nél útjára engedi Frodót, Boromirnak illő végtisztességet ad, majd Legolasszal és Gimlivel az elrabolt két hobbit után indul. A Gyűrű Háborúban elöször Théoden király oldalán harcol a Helm-szurdokban, ezután a Holtak Ösvényén át Pelargírba lovagol és a holtakkal együtt legyőzi a kalózokat. Ezzel megfordítja a pelennori csata sorsát. Pelennor felszabadítása után Mordorhoz vonul a megmaradt seregekkel. Miután Frodó megsemmisítette a Gyűrűt, Aragornt megkoronázzák és feleségül veszi Arwent. 120 évig uralkodik és kiterjeszti a királyságát, visszaállítja a békét és bőséget szinte egész Középföldén. Nemes, bölcs, okos és előrelátó embernek írják le. A felvilágosult uralkodó típusa. Míg Frodónál vitatott a kérdés, hogy inkább a VÍZÖNTŐ vagy inkább a HALAK jegy jellegzetességeit viseli magán, addig Aragornt egyértelműen a VÍZÖNTŐ jegyhez sorolnám. Sok mindenben hasonlít Frodóhoz. Aragorn szintén sokat vándorol, a közösségért tevékenykedik. Brí emberei és a Megye hobbitja Aragornnak és a Kószáknak köszönhették viszonylagos biztonságukat. Aragorn a névtelenséget választva jár-kel Középföldén, mindig a háttérben maradva. De nem közösségben, hanem egyedül! Itt megnyilvánulni látszik a VÍZÖNTŐ jegy alapvetően individualista karaktere. Idealista, szabad és különc. "Ő is a jövő-menő emberek közül való; mi úgy hívjuk őket, hogy kószák...Néha eltűnik egy hónapra vagy akár egész évre, aztán megint felbukkan ...Az igazi nevét még sosem hallottam, de errefelé csak Vándor néven emlegetik Jó sebesen tud járni azon a hosszú lábán; hanem azt már senkinek sem mondja meg, hogy miért siet annyira."(Papsajt Ászok Aragornról a könyvben) Függetlensége megnyilvánul Arwennel való sszerelmének történetében is. Ugyan első látásra beleszeret, de egyrészt Elrond miatt, másrészt saját választása miatt vándorolni indul a Vadonba és ezt követően 29 évig nem is látja a lányt. Akkor véletlenül találkoznak Lothlórienben, ahol megújítják esküjüket - és ezt követően Aragorn újabb 38 (!) évre


"eltűnik" Végzi a feladatát, ezzel is láttatva, hogy ideálja, eszmei feladata fontosabb számára a családalapításnál is. Aragorn, mint igazi VÍZÖNTŐ, az embereket és más lényeket értékük, jellemük szerint becsüli, nem érdeklik a rangok. Udvarias mindenkivel, de nem becsül többre egy királyt egy hobbitnál, és nem is érezteti bármelyikükkel a társadalmi megkülönböztetést. Mindenkit egyenlőként kezel. "Barátaim! Nektek jár tisztelet!" (Aragorn a koronázáson a hobbitoknak / a filmben) Hasonlóan Frodóhoz sok barátot szerez, baráti kapcsolatai fontosabbak a családjánál is, hisz apja korán elhunyt, anyja pedig nem nyújt neki igazi támaszt. Viszont uralkodása alatt a Negyedkorban szinte egész Középfölde a barátja és szövetségese: a Megye (Samuék), Völgyzugoly (Elrond fiai), Bakacsinerdő (Legolas), Erebor (Gimli), Tóváros, Kelet- Lórien (Celeborn), Rohan (Éomer), Dol-Amroth (Imrahil), Ithilia (Faramir) stb. A VÍZÖNTŐRŐL azt mondja a hagyomány, hogy alapvetően szeret álarcok mögé bújni (vö. a farsangi időszak is a VÍZÖNTŐ jegy idején van!). Aragornt ahányfele megfordult, annyi néven ismerik: születésekor Estelnek nevezik, Gondorban Thorongilként szolgál, Bríben Vándorként emlegetik, Bilbó Dúnadánként ismeri. Kószaruhája tulajdonképpen álruhaként is felfogható. Kószaként nem is nagyon törődik a külsejével. Mikor azonban a tündékkel van Völgyzugolyban egészen tündés, fényes öltözéket ölt, és megint mást majd királyként. Aragorn úgy emlegetik, mint "King in exile" (király száműzetésben). Ez azért fontos szimbolikusan, mert a Nap, mely a hatalom és a királyság planétája, és uralkodik az OROSZLÁNBAN, a VÍZÖNTŐBEN viszont száműzetésben (exilben) van! Ez tökéletesen leírja Aragorn alakját és sorsát a történetben. Habár időnként már felfedi magát és megmutatja OROSZLÁN mentalitását, mivel a VÍZÖNTŐNEK az ellenpólusa az OROSZLÁN. "Aragorn hátravetette köpenyét, s az Andúril fényes pengéje, mintha láng lenne,csapott fel, ahogy kicsússzant hüvelyéből...Gimli és Legolas elkerekedett szemmel bámulta bajtársát, hiszen ilyen kedvében még sosem látta. Mintha fölébe nőtt volna a látszólag összezsugorodott Éomernek, s lelkes arcán egy pillanatra a kőkirályok méltósága és ereje fénylett. S Legolas úgy látta, homlokát csillogó koronaként fehér lángok övezik."(Aragorn a könyvben) Olvastam olyan vélekedést is, hogy Aragorn eleve az OROSZLÁN jegyhez kötődne. De úgy látom Aragornnak inkább az lenne a feladata, hogy eljusson a VÍZÖNTŐ kötetlen "bolondlététől" az OROSZLÁN felelősségteljes uralkodói státuszának elfogadásáig, ill. integrálásáig. Az akadályok ezen az úton nemcsak a külső körülményekben rejlenek, hanem magában a karakterben is. Mert oly távoli már tőle (időben) az OROSZLÁN uralkodása, hogy már szinte fél tőle, fél az árnyoldalaitól - jobban,mint amennyire vágyik rá. "- Téged nem köt Isildur végzete. Más lesz a sorsod. -Ugyanaz a vér folyik az ereimben. Ugyanaz a gyöngeség."(Aragorn és Arwen a filmben) Ám a történet végére mégis felvállalja, megvalósítja az Oroszlánságot jellemében,


elfogadva a felemelkedés és az uralkodás "kényszerét". Vállalja önmagát, megmutatja fenségét, mely eddig csak alkalmanként nyilvánult meg benne és sugárzó Napságát kiterjeszti a világra is. "Az ő napjaiban a Város szebb lett, mint valaha volt, szebb, mint kezdeti dícsősége idején: csupa zöld fa és csupa szökőkút, kapuit mithrilből és acélból kovácsolták, utcái fehér márvánnyal kövezték ki...s mindenki egészséges volt és mindenki gazdag, s a házak megteltek férfiakkal és nőkkel, gyermeknevetéssel, s egyetlen ablak sem volt vak, és egyetlen udvar sem üres; s a világ harmadkorának végét, az elmúlt esztendők dícsőségét az új világ megőrizte emlékezetében."(A király visszatér) A szimbólumok nyelvén az sem véletlen, hogy Elessar király MinasTirithben uralkodik, melynek eredeti neve: Minas Anor, a Nap Tornya volt. Ám Aragorn királyi nevében is megőrzi kósza múltját, házának neve:Telcontar tünde nyelven Vándort jelent. Így fonódik szépen össze alakjában a VÍZÖNTŐ és az OROSZLÁN jelképisége.


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Aragorn (Viggo Mortensen) Aragornt Viggo Mortensen (46) játssza a filmben, és az ő szerepfelfogásától lett Aragorn karaktere a "rejtőzkődő hős" mellett a "vonakodó hős"is. Azt érzékelteti, hogy Aragornt kételyek gyötrik életfeladatával kapcsolatban, nem igazán hisz abban, hogy elég erős lesz, ha szembe kell szállnia a rá váró kihívásokkal, miután végül is el kell foglalnia a származása jogán rá váró trónt. Tisztában van azzal, hogy ősapja, Isildur gyengesége miatt alakult úgy a történelem, hogy a Szabad Népek nem tudtak végérvényesen leszámolni a Sötét Úrral, és fél, hogy ő is kudarcot fog vallani egy sorsdöntő pillanatban. Eredetileg a szerepre egy jóval fiatalabb színészt választottak, de aztán rájöttek, Aragorn figurájában meg kell jelennie az életbölcsességének és a viharvertségének is, amely a soksok tapasztalatából és viszontagságából adódik. "Nem csak eljátszotta a figurát, hanem részévé vált. A szerep és ő összekeveredtek."(Peter Jackson Viggoról) "Nem hétköznapi fickó. Teljesen hisz annak igazában amit éppen csinál. Ha nem hisz benne, nem is csinálja."(Sean Bean Viggoról) Viggo Napjegye Mérleg, ezért érthető, hogy miért így fogta fel a szerepet. Tűnődik, latolgat és sokszor tétovázik a döntések előtt. Tulajdonképpen Viggo a filmben próbálja érzékeltetni. azt az utat, amelyet a hőse történet szerint már a Gyűrű Háború előtt bejár - amíg elfogadja küldetését. Viggónak nagy valószinüséggel Vízöntő Ascendense van, így személyisége jól illik az általa megformált karakterhez. A titokzatos, szabad, magányos, különc vándor szerepe nagyon jól áll neki (tipikus hippi, ezt el is ismeri magáról). Horoszkópjában szemben áll egymással Vízöntő Holdja és Oroszlán Uránusza. Itt jön be számára az Oroszlán problematikája, Uránusza a kötetlen bolondság jelölője nehezen tudja felvállalni az Oroszlán hatalomvágyát és uralkodási tendenciáit. Ikrek Marsa a rugalmasságot, a szellemi tettrekészséget biztosítja számára, az intellektuális kiváncsiságot (Aragorn jellemében is megjelenik a művelt nagyúr képe: tanult, olvasott, nyelveket tud.) Skorpióban levő stelliuma (Neptunusz, Merkúr, Jupiter) pedig biztosítja az elmélyültséget, a lényeglátást, végletekig kitartó szívósságot, és igen a titokzatosság varázsát is. Ám hogy Mérleg létére el tudja hitetni velünk, hogy nemcsak bölcs, megfontolt ember, de kiválóan képzett harcos is, azt talán többek között a Plútó-Mars kvadrátjának köszönheti. "Látni lehet a vadságot a szemében." (Elijah Wood Viggóról)


"Na, ő igazi őrült, rajtam kívül ő élte bele magát legjobban és legegészségtelenebbül a forgatásba. Szinte végig Aragorn volt, nem Viggo, vadul tanult kardozni, le sem vette a jelmezét, sőt a szállodában állandó problémái voltak abből, hogy aludni is a kardjával ment." (Peter Jackson Viggóról) Aki látta a werkfilmeket, hallhatta, hogy a kardmester, aki oktatta őket a kardforgatásra, élete legtehetségesebb tanítványának nevezte Viggót, aki előtte életében nem fogott még kardot! És a forgatási filmekben lehet látni, mikor egy-egy jelenetben vadul ordítva esik neki filmbeli ellenségének. Vadsága jól illik a titokzatos, vándorló harcoshoz, aki sok veszélyen kelt már át. Bár időnként Mérlegsége szívesen megfutamodna... "Richard tartott egy lelkesítő beszédet [ti. az uruk-hai-okat játszó színészeknek], s hitelesség látszata meg ilyesmi. A hangulat teljesen vérszomjas lett, amolyan: 'Ölj! Csonkíts' Ránéztem Peterre [Peter Jackson], meg a kaszkadőrök vezetőjére, aki csak fogta a fejét. mert ugyanazt érezte amit én, hogy ezeknek a pasasoknak már semmilyen biztatásra nincs szükségük, kiráznak a gatyámból. Egyszerűen azt éreztem: 'Engem nem érdekel, én nagyon gyorsan el fogok innen pucolni!' Nem probléma. Még úgyis sokat kell forgatni!" (Viggo Mortensen a forgatásról) Emellett viszont van benne Mérleg Vénusz is,amely a színészt a művészetek kedvtelése és művelése felé viszi. "Csodálatos művész több vonatkozásban is." (Dominic Monaghan Viggoról) "Fotóművészet, festészet, költészet. A pillanatért él. Az életért él." (Sean Bean Viggoról) Mérleg Vénusza ezenfelül az általa játszott karakterbe belecsempészi a romantikus vonásokat is, l. szerelmét Arwennel. Ezenfelül pedig az esztétikum élvezetét, ezért is tud ugyanolyan otthonosan mozogni a tündék kifinomult világában, mint az erdei kószák harcos világában.


SAMU

Mit szimbolizálnak a karakterek? Vegyük sorra a sokkal egyértelműbb, habár korántsem egyszerűbb szereplőt, Frodó legfőbb támaszát, Samut. Csavardi Samu Megye-lakó hobbit. Hk.2983-ban született (egy évben Faramirral, a történet egy másik fontos szereplőjével). Samu apjához hasonlóan kertész volt, ő gondozta Zsáklak növényeit. Igy ismerte meg Zsákos Bilbót, aki elmesélte neki kalandjait és tanítgatta is, többek közt olvasásra-írásra. Samu valószínüleg Bilbó történetei révén ismerte és szerette meg a tündéket. Kiváncsi természetű volt, ezért is hallgatta ki Gandalf és Frodó beszélgetését, mikor is Gandalf rajtakapta, és hogy a további bajt megelőzze, Frodó kísérőjéül szegődtette. 3018-ban (35 évesen, azaz hobbit-számítás szerint még épp csak elérte a nagykorúságot) Samu Frodó szolgájaként Völgyzugolyba indul, ahol a Gyűrű Szövetség tagja lesz. A Mordor felé vezető úton többször bebizonyítja Frodó iránti hűségét. Miután Frodót megbénítja a Banyapók, Samu - mivel halottnak hiszi Frodót -, magához veszi a Gyűrűt és esküvel megfogadja, hogy teljesíti a küldetést. A Gyűrű ugyan őt is megkísérti, de ő józan hobbit eszével ellent tud állni és legyőzi a kísértést. Végül aztán Galadriel üvegcséjével és a Fullánkkal legyőzi a Banyapókot és kimenti Frodót Cirith Ungol sötét tornyából. Utána végig mellette van, mindaddig míg végül a Gyűrű megsemmisül a Végzet hegyének tüzében. A Gyűrű Háború után visszatér Frodóval a Megyébe.és elveszi feleségül Csűrös Rozit, aki már régóta tetszett neki. 13 gyereke születik az évek során. Frodó távozása után Zsákvégen laknak, amit megörökölt Frodótól. Ekkor már Megye-szerte híres volt, barátságban állt Bakföld urával (Borbak Trufiádokkal) és a thánnal (Tuk Peregrin), és akkor még Elessár király barátságáról nem is szóltunk (legidősebb lánya egy ideig Arwen úrnő udvarhölgye volt). Frodónak köszönhetően meggazdagodott, és hétszer választották a Megye polgármesterévé (összesen 49 évig töltötte be ezt a tisztséget!). Nk.82-ben, 102 éves korában, miután meghalt a felesége, Samu átadja az addig általa vezetett krónikás Piros Könyvet az egyik gyermekének megőrzésre, majd a hagyomány szerint ő is hajóra szállt, az utolsóra, mely Szürkerévből még elindult, és Círdannal, a tünde hajóáccsal elhajózott a messzi Nyugatra. Samu számomra a tökéletes, jó értelemben vett gondoskodás és szolgálat megtestesítője. Igy legfőképp RÁK és némi SZŰZ analógiákat hordoz karaktere. Elsősorban azért a RÁKjegyet venném előre, mert ő nem csak kötelességből, hanem kifejezetten szeretetből szolgál. A RÁK öntudata már több fokozaton ment keresztül (az asztrológiai analógiák értelmében), most már határozottabban kezd énjével foglalkozni, de ennek minden lehetőségével még


nincs tisztában. Épp ezért önösségét és önzését nem állítja előtérbe, hanem azonosítja szűkebb környezetének érdekeivel, amelyekre koncentrálódó, befeléforduló hajlama irányítja a figyelmét. De ezt már nem az anyag öncélú értékelésével teszi mint a BIKA, hanem azért,hogy hasznát és előnyét lássák azok, akik felé szeretetével és gondoskodásával fordul. Mert a BIKÁNAK még erősen anyagias és önérdektől átszőtt ragaszkodása a sajátjához a RÁKBAN már megnemesedik: itt a kis kör tagjaihoz és dolgaihoz való ragaszkodás szeretetté válik. De a szeretet eleme ezúttal elöször lép előtérbe, ezért még kissé kezdetleges, bár őserő él benne. A RÁK szeretetének legjellemzőbb kifejezése az anyai szeretet, másodsorban pedig a családapa gondoskodó jósága. A szeretet és gondoskodás szűkebb koncentrálódik ugyan, de épp ezért erős és teljes. Minden ami ennek a szűkebb körnek az érdekeivel egyezik, drága és fontos a RÁK szemében. Odaadó gondoskodás, a testi és lelki szükségletek, hiányok kielégítése, betöltése, a szűkebbkörű élet rendben és tisztán tartása, csinosítása jelentik az elsőrendű tevékenységet. "Ez tehát megoldódott. Csavardi Samu elvette Csűrös Rozit 1420 tavaszán, s beköltözött vele Zsáklakra. S ha Samu szerencsésnek vélte magát, Frodó tudta, hogy ha valaki, hát ő az,akinek igazán szerencséje van; mert nem volt hobbit a Megyében, akit olyan gonddal szolgáltak volna ki, mint őt.(...) Most minden jól ment, s minden remény megvolt rá, hogy még jobban is fog menni, és Samunak annyi volt az öröme, amennyit egy hobbit csak megkívánhat." Ezért a RÁK szereti otthonát s tágabb otthonát, a hazáját is. Nagy erőfeszítésre, sőt önfeláldozásra kész, ha övéinek érdekeiről van szó, s általában szorgalmas, munkás életet él. A RÁK az eszményi polgár és családfő, s mint ilyen a társadalom értékes támasza és fenntartója. "- ...amim volt, amim lehetett volna, azt mind rádhagyom. És azonkívül tied Rozi és Elanor; aztán jön egy Frodó-fiú, aztán egy Rozi-lány, aztán egy Trufa, aztán Aranyfürt, aztán egy Pippin; s aztán még több is, akit én nem látok előre. Kezedre és eszedre is mindenütt szükség lesz. És persze te leszel a Polgármester. Ameddig csak kedved tartja, és te leszel a történelem leghíresebb kertésze, és majd részleteket olvasol fel a Piros Könyvből, s megőrzöd egy elmúlt kor emlékét, hadd emlékezzenek a népek a Nagy Veszedelemre, s szeressék még jobban amúgy is szeretett földjüket. S ettől mindig annyi tennivalód lesz,mint senki másnak, és boldog leszel, mint senki más, amíg csak tart a részed a Történetben." (Frodó Samunak a búcsúzáskor) A RÁKOT ragaszkodása és életfeladata többnyire a maga szűkebb köréhez (szülőföldjéhez, hazájához) köti. "- Hát ennyi... - Miről beszélsz?


-Ha még egyet lépek...annál távolabb még nem voltam hazulról." (Frodó és Samu, mikor elhagyják a Megyét) De a víz-jellegű révén erős képzeletű, álmodozós típus is. Ezért vágya a messzeség, az utazás - főleg a tenger, mely a maga határtalanságában a legélesebb ellentét a szűk környezettel, így gazdag tápot ad képzeletének. Diszharmonikus hatások esetén a RÁK kiszakad szűkebb környezetéből, s akkor a képzeletében kifestett távoli utazások valóra is válnak; de a messzevetődött RÁK alaptermészete és képzelete ilyenkor az otthont állítja lelki szeme elé és senki sem érez olyan erős honvágyat, mint az otthonától elszakadt RÁK típus, noha minden vágya az volt, hogy messzi földeket bejárhasson. "- Már becsomagoltál? - Nem árt felkészülni. - Hisz a tündéket akartad látni! - Igen... - Csak erre vágytál! - Igy van. Csak hát...megtettük, amit Gandalf kért, igaz? Elhoztuk a a Gyűrűt Völgyzugolyba. Igy aztán, gondoltam, ha meggyógyultál, elindulunk...haza! (Frodó és Samu Völgyzugolyban-a filmben) Kövesi Péter már idézett cikkében azt állítja, hogy Samu tipikus BIKA, de az előbbi bizonyítékok fényében ez a jellemzés nem állja meg a helyét: ugyanis, ha a hobbitokat BIKA népnek vesszük, akkor már Samu sem tipikus hobbit (hiszen azok orrukat sem dugják ki a szeretett Megyéjükből), másrészt karakterének lényege pont a gondoskodó szeretet, és hogy elsősorban nem önmagának akarja a dolgokat, hanem szeretteinek, legyen az Frodó, vagy a családja, vagy a Megye közössége. A BIKA lényege ezzel szemben a mozdíthatatlanság, a ragaszkodás az anyagi javakhoz, az önközpontúság. Ha már föld-jegyről van szó, akkor sokkal inkább a SZŰZ jegy jöhetne szóba Samu karakterénél. Végül is igaz rá, hogy a SZŰZ is készségesen szolgál, alárendeli magát a felsőbbségnek és erőit meggyőződéssel bocsátja mások, irányító tekintélyek rendelkezésére: "-Frodó! Azt hittem, elvesztettelek! - Ezt meg hogy érted? - Gandalf mondott valamit... - Mit mondott?! - El ne hagyd őt Csavardi Samu! És eszemben sincs! (Fordó és Samu Zsizsik gazda földjén- a filmben) Erős benne a kötelességtudat. Frodót végig uramozza a történetben, bár Frodó Vízöntőként nem érezteti vele alávetett helyzetét. Itt láthatjuk be annak a nézetnek a tarthatatlanságát, hogy Frodó is Szűz vagy Rák jegyű lehetne szimbolikusan. Hiszen, amíg a történetben (a filmben és a könyvben is) Samu állandóan gazdája kedvét lesi, kiszolgálja, eteti, itatja, sőt a


holmijaikat is ő hurcolja, addig Frodó egyetlen egyszer sem nyújtja sem neki, sem másnak az ételt vagy italt, soha nem szolgál ki senkit, és habár értékeli, de Oroszlán megnyilvánulásként (a Vízöntő ellenpólusaként), teljesen természetesnek veszi Samu szolgálatait. "- Mennünk kell, nincs időnk! - Nem amíg Frodó úr nem evett valamit! Tessék! - Te nem eszel? - Á, nem vagyok éhes! Legalábbis lembasra nem. - Samu! - Jól van! Nem sok élelmünk maradt. Be kell osztanunk, különben elfogy. De te csak egyél Frodó úr! Szétosztottam. Igy talán elég lesz rá... - Mire? - Az útra, haza..."(Frodó Samu és Gollam a Morgul-völgyben- a filmben) Ezért is döbbenetes hatású, mikor a vég felé a Végzet Hegy lábánál az előbbiekkel ellentétben Samu a hazavágyó mondja ki: "- Tessék még maradt pár csepp víz. - A visszaútra semmi sem marad. - Nem hiszem, hogy lenne visszaút, Frodó úr!" (Frodó és Samu Mordor földjén - a filmben) A RÁK analógiát támasztja alá az is, ha a tengelyeket nézzük meg: a RÁK (ellentét)párja a BAK. Samu útja igazából a RÁKBÓL a BAKBA vezet, úgyhogy a végén (mint Aragorn) magába építi mind a két pólusnak az értékeit. RÁKKÉNT indul, egyszerű otthonához, családjához ragaszkodó kertészként. "- Ha nem vagytok ork kémek, akkor kik vagytok? Beszéljetek! - Hobbitok vagyuk a Megyéből. Az én nevem Zsákos Frodó, ő meg itt Csavardi Samu. - A testőrőd? -A kertésze!" (Faramir, Frodó és Samu - a filmben) Ám az út során neki is meg kell tapasztalnia, ki kell fejlesztenie énjének másik oldalát, mely a szilárdságon, keménységen, kitartáson alapul, amivel meg tudja akár a szeretett személyt is védelmezni (l. a Faramir általi kihallgatást a A két torony c. kötetben). A közönségesből különlegessé válik Samu, hisz a trilógia egyik mondanivalója, hogy a közemberekből is válhatnak hősök. A küldetés a Szövetség minden tagját megváltoztatja, de talán Samu változik a legtöbbet. "A szolgának olykor több belső tartása és morális ereje van, mint az ún. vezérnek." (Ian McKellen Samuról) Hisz Samu és Frodó barátságát próbára teszik a külső körülmények (legfőképp a Gyűrű).


És megtörténik az is, hogy Frodó meginog és kétségbe vonja Samu barátságát és megbízhatóságát, Samu azonban újra és újra képes meggyőzni, hogy csak azon igyekszik, hogy segítsen neki és támogassa őt. Samu vigyázz Frodóra s ettől úgy átalakul a két hobbit kapcsolata, hogy az már inkább színtiszta barátság lesz. Samu részéről egyszerűen csak arról szól, hogy "itt vagyok, miben segíthetek? És teszem ezt azért , mert szeretlek és érdekel mi lesz veled" (Peter Jackson megfogalmazásában). És ott van a csábításnak való ellenállás is, amely csábítás fölfogható úgy is, mintha a BAKanalógia, az ambiciózus hatalomvágy negatív beteljesítése lenne. "Eszeveszett álomképek támadtak az agyában: látta, hogy ő, Csavardi Samu, az Erős, a Kor Hőse, lángoló karddal, öles léptekkel vonul át a sötétbe borult földön, s hadseregek gyülekeznek hívószavára, hogy megdöntsék Barad-dúr hatalmát. S akkor eltisztul minden felhő, s az ő parancsára Gorgoroth völgye egyetlen virágos- és gyümölcsöskertté változik, és rengeteg gyümölcsöt terem. S mindehhez épp csak hogy ujjára kell húznia, s a magáénak kell vallania a Gyűrűt." (Samu megkísértése Cirith Ungolnál - a könyvben) Végül aztán az ura iránt érzett szeretete (RÁK), és a hobbitok józansága (SZŰZ) segít legyőzni benne a kísértést. Szíve mélyén jól tudja, nem elég nagy ő ahhoz, hogy ekkora terhet vegyen magára. S hogy ő tulajdonképpen csak egy egészen kicsi kertet szeretne, amit kedvére művelhet, s a saját két kezére van szüksége, nem másokénak parancsolni. Itt tetten érhetjük a SZŰZ jegy józan racionalitását és szerénységét, és a RÁK befelé fordulását: hisz mindkét jegy szimbolikájától idegen a parancsolgatás, a hatalomvágy tematikája. Megmászva Frodóval a Végzet Hegyét (szimbolikusan a BAK analógiáját!), a Megyébe visszatérve, Samu a RÁK feladatok mellett viszont már a BAKOT is fel tudja vállalni pozítívan: polgármester lesz, híres lesz, hivatása lesz (ambíció, X.házas témák), már nem csak a családjában, hanem tágabb körben is tevékenykedni fog, igen magas kort érve meg (Szaturnusz). "- Nem húzhat a szíved mindig kétfelé. Egynek és egésznek kell maradnod, még sok-sok évig. Még annyi mindennek kell örülnöd, annyi mindennek kell lenned, és annyi minden dolgod van." (Frodó Samunak a Révben - a könyvben) A RÁK és SZŰZ együttese a TÖRŐDÉS c. Symbolon kártyát idézi, mely a mindennapok hősies szolgálatáról szól. "Samu azt kérte, hogy urát ő szolgálhassa ki, de azt mondták, most díszvendég ő is." (Samuék Völgyzugolyban - a könyvben) A SZŰZ már nemcsak az anyagot önmagáért becsüli, mint a BIKA, nem is felhasználásával törődik, mint a RÁK, hanem mélyebb természetével igyekszik tisztába lenni. Értelmiszellemi hajlama (uralkodója a Merkúr) kutató törekvéssel párosul, kritikának vet alá mindent. ő végig gyanakszik Gollamra és ellenzi, hogy velük jöjjön. "- Halllottam a szájából, hogy meg akar ölni minket.


- Ha elriasztod,elvesztünk. - Nem érdekel. Nem várom meg, Frodó úr,amíg ő öl meg minket. - Én akkor sem küldöm el. - Hát nem veszed észre? Tőrbecsal!" (Frodó és Samu vitája Gollamról - a filmben) Emellett igyekszik ismereteket szerezni - kifürkészni a dolgok mivoltát.. A másik merkúri jegyre,az IKREKRE hasonlít, de nem felszínes és csapongó, hanem mélyreható és megfontolt, sőt nehézkes és aprólékos. Kutat, tapasztal és a megismerteket rendszerbe foglalja, hogy könnyebben áttekinthesse. Ezért tudja ő folytatni krónikásként a Nyugatvégi Piros Könyv feljegyzéseit.. És talán a történet legvégén jön be igazán a SZŰZ polaritásában a HALAK analógiája: élete végén ő is elhajózik Gyűrűhordozóként a tündékkel, eltűnve a horizonton. És talán ott is, hogy a küldetés során megtapasztalja ő is a káoszt, és feloldódást, de mégis vissza tud térni a mindennapi életbe, a rendezettségbe, sőt ő is segít rendbehozni a Megyét Szarumán dúlása után (SZŰZ). Ekkor használja föl a Galadriel úrnőtől kapott dobozkát, amelyben ezüstös finom por van és egy szem ezüstös dió. De nemcsak a saját kertjében használja, hanem az egész Megyében szétszórja,a magot meg elülteti a Szarumán által kivágatott Tanácsfa helyén, és a következő tavaszra gyönyörű mallornfa hajt ki belőle (ami addig csak Lórienben termett). És a Megyére a bőség és gazdagság ideje köszönt, így tulajdonképpen a látomás, amit a Gyűrű kísértésként bocsátott rá, megvalósult, mégpedig a legjobb helyen: szeretett Megyéje vált bőséges termésű kertté. Igy végül nem csoda, ha a Történet utolsó mondata Samu szájából hangzik el, mintegy beteljesítve a RÁK életútját: "- Hát, hazaértem." (Csavardi Samu) )


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Samu (Sean Astin) )

Sean Astin (33), amerikai színész, mondhatjuk, hogy a legtökéletesebb választás volt Samu szerepére ( a szerep kedvéért még hízott is). "A trilógiával kapcsolatos összes élményemet a Samu szerepére való felkészülés szűrőjén keresztül éltem meg. De azt kell mondjam, hogy a legnehezebb része a trilógiában való részvételemnek a súly felszedése volt és az együttélés ezzel a plusz hájjal másfél éven keresztül....De én lettem Samu!" (Sean Astin) ) Más dolgokban is hasonlít filmbeli karakterére: "Neki más élettapasztalata van, mint nekünk, többi hobbitnak. Mivel családja van. Felesége, Christine és gyönyörű lányuk, Ally is ott volt, akit mi mindnyájan kényeztettünk." (Billy Boyd) ) Sean hasonlóan vizes jelleggel rendelkezik, mint Samu karaktere, mivel Halak Napja és Holdja van együttállásban. Ez a végsőkig önfeláldozó, szeretteljes, érzékeny, érzelmes alkatot ad. Érzelmeit nem temeti mélyre, gyakran saját magát is meglepve törnek felszínre. "A legvonzóbb dolog az volt, hogy egy egészen új családot kaptunk, színészek és stábtagok családját. Mindenki annyira közel volt egymáshoz, aztán meg elegünk lett egymásból négy hónap együtt melózás után, és két hétre különvonultunk, aztán visszajöttünk és volt egy boldog újraegyesülés...Aztán újabb négy hónap eltelt és megint elegünk lett egymásból - ez olyan, mint egy nagy család élete!" (Sean Astin) ) Többnyire magába tekintő, kifelé szubjektív, ezért könnyen megsértődik. Törödő, gondoskodó, érzelmileg ragaszkodó természet, aki rengeteg szeretetet adhat egy megértő társnak. Az Újholdas állás miatt gyerekes rácsodálkozással és izgalommal szemléli az életet. Nyílt és közlékeny, aki spontánul gondolkodik és cselekszik. Élénk és vállalkozó kedvű személyiségével lelkesen veti magát a munkába. Akkor van igazán elemében, ha új ötleteket hozhat a világra, friss projektbe kezdhet, bízva a sikerben. "Van egy mondás: 'Semmi sem erőteljesebb, mint egy ötlet, amelynek eljött az ideje." (Sean Astin) ) Nem csoda hát, hogy a forgatáson ő volt az aki kitalálta saját kisfilmjét és le is forgatta - "A kicsi a nagy és a közepes címmel" -, amelyben a stáb nagy része részt vett barátságból és amellyel azóta már filmes fesztiválon is szerepelt. Negatívuma, hogy hajlamos tisztán szubjektív szempontokból megítélni az életet. Ahogy Sean reagálásaiból látni lehet, mindig magából indul ki. De ha valakit megszeret a végsőkig képes ragaszkodni hozzá, s bármit elvisel tőle. Nap-Hold együttállásának uralkodója a Jupiter a Nyilasban van együttállásban a Neptunnal. Ez naivitást, a végletekig jószándékú, joviális, segítőkész embert mutat, aki nem tud rosszat elképzelni a másikról. Nyilasban levő Marsa, Jupitere és Neptunusza emellett még a lelkesedését is nagymértékben megnöveli. (Elég meghallgatni a DVD audiokommentárját, amiben szinte csak az ő hangját lehet hallani :-))) A Vízöntő Merkúrjával viszont elképzelését hosszasan tudja magyarázni, ha kell, ha nem, ki is oktat, hisz ő tudja az igazat.


"- Egyszer Elijah, Billy, Sean és én külső helyszínen voltunk. Már fél órája vártunk a helikopterre, hogy felvegyen minket. Rohangáltunk, kövekkel dobáltuk a fákat és jól éreztük magunkat. Sean vagy 100 méterre tőlünk a helikoptereket irányította. - Integettem a pilótának, hogy lássa hol vannak a többiek. A többiek csak nevettek rajtam, hogy Mr. Bennfentes akartam lenni."(Dominic Monaghan és Sean Astin) ) Szaturnusz Vénusza (amely hasonlít Elijah Wood állásához), azt mutatja, hogy bár érzelmei tartósak, kitartása végtelen és nagyon hűséges, érzelmeit mégis nehezen fejezi ki, viszont sok mindent megtesz a másikért, mindig számítani lehet rá. "Amolyan gyámnak neveztem ki magam mellé. Biztosan akartam tudni, hogy minden rendben van vele." (Sean az Elijah-val való kapcsolatáról) ) Ez Elijah és Sean barátságában így is lett - ahogy mesélik -, habár életük különböző és életkoruk is eltér, mégis egymás leghűségesebb barátai lettek. "- Sean igazi Samu volt számomra.Állandóan gondoskodott rólam." (Elijah Wood) "- Mindig a szobában hagyta kulcsát. Majd én intézem, mondtam. Szereztem egy lakatost, bementünk a kulcsért, addig ő tudott beszélgetni, szórakozni. 45 perc múlva pedig hoztam a kulcsát. Mire ő: 'Ó, nagyszerű, köszönöm, köszönöm, hogy elintézted!' Az élet másolta a művészetet, Samu gondoskodott Frodóról filmbeli természetének megfelelően. A kapcsolatunkban én ezt a szerepet vállaltam fel." (Sean Astin)


PIPPIN ÉS TRUFA

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Borbak Trufiádok (Trufa) Megye-lakó hobbit, kalandozó, Bakfölde Ura (élt:Hk.2982-Nk.65 körül). A Borbakok az egyik legfontosabb irhafakó (a hobbitok egyik fajtája) család volt a Megyében. Egyedüli gyermek volt. Tuk Peregrin I. (Pippin), szintén Megye-lakó hobbit, a Megye 32.thánja (élt: Hk.2990-Nk.65.körül). Mivel a Tukok irhafakó vér csörgedezett az ereikben, a hobbitok kalandvágyóknak tekintették őket. A családnak mindig volt egy-egy olyan tagja, aki nem bírt a fenekén maradni és kalandozni indult. Trufa fiatalkorában Zsákos Frodó közeli barátja volt unokatestvérével, Pippinnel együtt (távoli rokonai is voltak Frodónak). Kövesi Péter szerint (l.id.cikke) Trufa és Pippin mintha együtt mintáznák az IKREKET. Ebben a fokozatban az előző létszakaszban sok erőt gyűjtött, sok tapasztalatot szerzett lélek ismét az ellenkező felé fordul. A felhalmozott erők és javak a mindig kiegyenlítésre törekvő természeti törvény hatásárára a szétszóródásra, a kiáradásra irányulnak. Főleg a filmben elöször tipikus IKREK-helyzetben találkozunk Pippinékkel: egy jellegzetesen hermészi (Hermész/Mercurius az IKREK jegy bolygóistene) tevékenység közepette, vagyis éppen tolvajkodnak. Zsizsik gazda földjén dészmálják a terményeket. A könyvben nincs meg ez a motívum, ott inkább csak az IKREK fő jellemzője, a kiváncsiság jelenik meg. Mindig mindenről tudni akarnak, így már azelőtt értesülnek a Gyűrűről, hogy Frodó megosztaná velük a titkát. Ez a fajta kiváncsiság bukkan fel, mikor kihallgatják Elrond tanácsát a filmben, vagy akkor is mikor Pippin botorul belenéz a palantírba, jó kis bajt zúdítva ezzel a saját nyakába. Az IKREK embere nem takarékoskodik, nem ragaszkodik a meglévőhöz, nem tapad a röghöz vagy az anyaghoz. Lendülete pozitív irányt vesz és tevékenysége kifelé, a messzeségek felé fordul. Pippin és Trufa eleve többet utazgatnak már a Megyén belül is, mint ami egy “rendes hobbithoz” illik, sokat vendégeskednek Frodónál Bilbó halála után. Ezért is van, hogy első szóra segítenek neki észrevétlenül elhagyni a Megyét a Gyűrűvel együtt.


Bríben aztán a Pajkos Póni fogadóban előkerül az IKREK felelőtlen, szószátyár jellege is, mikor a filmben Pippin, némileg pityókásan elárulja a kocsma közönségének, kicsoda is Frodó. Mivel az IKREKET az eddig megszerzett tapasztalatok és ismeretek nem elégítik ki többé, egész erejével arra törekszik, hogy tevékenyen, mozgékonyan irányítsa érdeklődését minden felé, ami megközelíthető és megismerhető. Az IKREK szétáradó erőfeszítésben igyekszik kapcsolatot teremteni mindennel, ami elébe kerül. A meglévővel szemben inkább az új, a még ismeretlen érdekli, e tekintetben a Kosra emlékeztet, de míg ez az erőkifejtésben öncélt látott, addig az IKREK az új és feltáratlan dolgokkal kapcsolatot létesít és igyekszik ezeket a kapcsolatokat minél szélesebb körre kiterjeszteni. Miután Aragorn csatlakozik hozzájuk, Völgyzugolyba mennek vele, ahol a Gyűrű Szövetség tagjai lesznek. A Szövetséggel együtt utaznak egészen Parth Galenig, ahol együtt az orkok fogságába esnek (hiába védte őket haláláig Boromir). Az orkok Vasudvardba akarják vinni őket, de útközben megtámadják őket a rohírok. Trufa Pippinnel együtt a Fangorn erdőbe menekül. Itt összebarátkoznak Szilszakállal az enttel, és ráveszik az enteket, hogy támadást indítsanak Vasudvard ellen. Itt találkoznak aztán a Szövetség többi tagjával. Pippin megszerzi a palantírt, amit Gríma kihajított Vasudvard tornyából,és mivel roppant kiváncsi, belenéz a látókőbe. Szauron ezért majdnem a hatalmába keríti. "- Miért kellett belenézned? Miért kell neked mindig mindenbe belenézned? - Nem tudom. Hajt valami..." (Trufa és Pippin a filmben a palantíros jelenet után - a filmben) Pippin és Trufa tényleg úgy viselkednek mint egy ikerpár 2 fele. Még amikor különválnak a történet során, akkor is nagyon hasonló utat járnak be: mindketten lovagok lesznek, csatában vesznek részt, megölnek egy szörnyet, és megmentenek valakit. Ráadásul, ami még “viccesebb”, azt a két embert, akik aztán egy pár lesznek, hisz Pippin Faramirt menti meg, Trufa pedig Éowynt. Ugyanis Gandalffal magával viszi Gondorba Pippint, ahol a hobbit Boromir halála fejében felajánlja szolgálatait II. Denethor helytartónak. Minas Tirith ostroma során ő lesz az, aki figyelmezteti Beregondot és Gandalfot Denethor őrültségére, így segít megmenteni Faramir életét. Trufa közben a rohani Théoden király szolgálatába áll, Rohan lovagjává ütik, és Edorasba megy vele. Amikor a rohírok Minas Tirith megsegítésére indulnak, titokban Éowyn segítségével velük tart. A pelennori csatában Éowynnal együtt legyőzi a nazgúlok urát, de őt is a Fekete Lehellet éri és majdnem meghal bele. Ám Aragornnak sikerül őt meggyógyítania. Pippin az ostrom után a nyugati sereggel Morannon Fekete Kapujához vonul, és a végső csatában megöl egy nagy trollt. Elessar király megjutalmazza: Gondor lovagja és a király hírvivője lesz.


A Gyűrűháború után a többi hobbittal visszatérnek a Megyébe.Trufa a morotvai csatában a hobbit csapatok egyik vezére lesz. Pippin is segít kiűzni a Főnök embereit a Megyéből. Az IKREK a “térfoglalás” jegye, a váltásé, melynek során a BIKA (hobbitok) letelepedéséből Pippinék világjárása lesz, hisz az IKREKhez gyakran tapad a vándor vagy az “ösvénytaposó” asszociációja, azaz folytatódik a fejlődés. A BIKA még érzéki irányultságú, a fizikai szükségletek kielégítése és minden egyéb testi érzet a fontos a számára. Ám az állatöv első levegő elemű jegyében az IKREKBEN kifejlődik az intellektus és ezzel az ember racionális képességei. Mivel az IKREK az első levegős jegy, még nincs “fejlődéstörténete”, amely jellemezné és befolyásolná - így teljesen semleges és nyitott. Ez a jegy szimbolizálja az ellentétek megismerésének kezdetét. Az IKREK ősprincipiumának nincs is ezzel gondja. A dolgok olyanok, amilyenek és nem kell értékelni. De a fejlődési tengely az IKREKBŐL a NYILASBA vezet, mint poláris jegybe. Ez a tanulás útja, mikor a semleges kiváncsiságból morális tudáshoz vezet. Amíg az IKREK a rövidebb utazgatások jegye, a NYILAS már a céllal rendelkező hosszú út jegye, amit Pippinék bejárnak Középföldén. A Symbolonban az IKREK/NYILAS kártya a Mester és tanítvány c. kártya. Ahhoz, hogy Pippinék megfejlődhessék az útjukat tanítókra vagy legalábbis példaképekre van szükségük, akik a fejlődésre serkentik őket. A tanító jellegzetes kifejeződése a történetben Gandalf figurája, főleg Pippin számára, hiszen “jó tanítóhoz méltóan” állandóan korholja, terelgeti, időnként leszidja, időnként dícséri őt is. "Ostoba Tuk! Majd a te fejeddel töröm be a kaput, ha nem hagytok békén a kérdéseitekkel!" (Gandalf Mória kapujánál- a filmben) "Ha kétségeid vannak, hallgass mindig a szimatodra, Trufa!" (Gandalf Móriában - a filmben) Trufa eleve bölcsebb révén, magától is tanul, de mindkettőjükre jellemző, hogy “példaképeket” választanak az útjuk során: Boromirt, Faramirt, Théodent, Éomert, Aragornt. Ezekhez a példaképekhez viszonyítják magukat, így fejlődnek tovább és tovább. A NYILAS és ezzel együtt a JUPITER szimbolikus kifejeződése, mikor Pippin és Trufa isznak az entek italából és hobbithoz képest jócskán megnövekednek tőle. Trufa és Pippin végül beteljesítik a NYILAS/JUPITER archetípusát, hisz a történet végén megtalálják helyüket a Megyében, sőt nem is akárhogy! Magas hivatalt töltenek be egész életükben, kifjezve ezzel a NYILAS/JUPITER szimbólumait: pompa, gazdagság, hatalom, rang, cím, ám ezzel együtt szellemi fejlődés is, sőt most már ők azok, akik továbbadják tapasztalataikat, a tudást, amit megszereztek útjuk során. JUPITERI voltuk szép szimbolikus kifejezése a filmben, mikor gyönyörű nemesi, lovagi ruhában lovagolnak be (vö. ez is NYILAS szimbólum, hiszen a hobbitok nemigen lovagolnak) a Megyébe hazatérvén. Néz is nagyot rajtuk Csülök gazda! Frodó búcsúztatása után a Révből hazafelé is egy idő után, miután kiszomorkodták magukat, már énekelnek. Ez is jelzi a NYILAS mindenen felülemelkedő optimizmusát és jövőbetekintését.


Trufa apja halála után Bakföld Ura lett. Nk.14-ben megkapta Elessar királytól az “Északi Királyság kormányzója” címet. Feleségül vette Bögyös Estellát, egyik barátja húgát. Pippin Nagyszikládi Gyémántkát vette feleségül. A Megye thánja lett Nk.14-ben és 50 évig töltötte be ezt a hivatalt. Ezenkívül az “Északi Királyság tanácsnoka” címet is megkapta Elessar királytól. Trufát pedig később a “Tündöklő” jelzővel illették és számos jelentős mű szerzőjeként ismerték, ő írta pl. a “Megyei füveskönyv”-et, az “Esztendők számlálás”-át, valamint “A Megye régi szavairól és neveiről” szóló értekezést. Elmondhatjuk, hogy Pippin és Trufa a két hobbit, szimbolikusan teljesítette küldetését, megvalósítva az IKREK/NYILAS tengelyt életükben. A két kiváncsi, cserfes, kalandvágyó, mindent könnyedén vevő hobbit ifjúból felelősségteljes, magas hivatalt betöltő, rangos hobbit lett, akik magukba építették hosszú útjuk minden tapasztalatát. Az IKREK kapcsolatteremtésére jellemző maradt. hogy a két hobbit egész további életében tartotta a kapcsolatot azokkal, akikkek a Gyűrű Háború során barátkoztak össze. Viszont, mikor a véget közeledni érezték, megmaradva az IKREK/NYILAS szimbolikájánál, nem otthon várták be elmúlásukat, hanem egy utolsó hosszú útra indulva, ellátogattak érlelődésük színhelyeire és ottani barátaikkal, “mestereikkel” együtt élték meg utolsó éveiket. Trufa Nk.64-ben (102 éves korában) lemondott hivataláról és Rohanba mentek Pippinnel együtt (aki ekkor volt 94 éves) Éomer király hívására. Pippin távozása után fia, I. Tuk Faramir töltötte be a thán hivatalát, aki Samu egyik lányát vette feleségül. Trufa és Pippin Rohanban maradtak, míg Éomer király a rákövetkező évben meg nem halt. Ezután a két hobbit Gondorba ment; hátralevő éveiket ott töltötték, és amikor meghaltak, a Rath Dínenen temették el őket a gondori nagy királyok közt.


Mit tettek hozzá a karakterekhez az azt játszó színészek?

Trufa (Dominic Monagham), Pippin (Billy Boyd) Domnál és Billynél ismét beigazolódott, hogy az élet másolja a művészetet. A Németországban született, de amúgy manchesteri illetőségű Dom és a skót Billy, akik bár egy országban élnek, még azelőtt sosem találkoztak, egymás legjobb haverjai lettek. Peter Jackson egyszavas jellemzései a két színészről: Dom “huncut”, Billy “még huncutabb”. Billy (36) képlete szokatlanul sűrű egy hatalmas stelliummal a Szűz jegyében, mellyel kvinkunxot zár be a Szaturnusz a Kosból. A Szaturnusz felelősségtudata nem igazán tud maradéktalanul érvényesülni a Kos kalandvágyó és változatosságot kereső jegyében. Ezért vagy gondtalannak és felelőtlennek látszik vagy csak olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekkel azonosulni tud, tekintet nélkül arra, hogy ezek életképesek-e vagy sem. A Kos által szimbolizált gondtalan, kalandos élet nehéz a szülött számára, aki eközben szigorú szabályokat szab magának. Néha megpróbál megbirkózni a problémákkal: vvagy elkerüli a konfrontációt és ekkor aggályoskodása miatt neurózistól szenved vagy kényszerű és görcsös kalandvágyával kompenzálja aggodalmát. A Nap, Jupiter, Merkúr, Vénusz, Uránusz, Plútó a Szűz jegyében pedig a merkúri jelleget erősíti fel személyiségében. Nála ez a merkúri jelleg segít azonosulnia Pippin figurájával. Szerencséjére Marsa az Oroszlánban található, így az némi férfiasságot kölcsönöz neki, bár csak gyengén (félfényszögekkel) kapcsolódik a képlete többi eleméhez. Élénk, energikus, innen ered a szükséglete, hogy erősítse egóját. Nagy tettekre képes, és sok mindenen át tudja verekedni magát, de mindezért elimerést vár el. Az Oroszlán Mars igényli, hogy elismerjék és megbecsüljék képességeit, ezért túl büszke ahhoz, hogy egyszerű munkát végezzen. A versenyszellem jó munkára ösztönzi a szülöttet, mert a Mars ebben a helyzetben a legjobb szeretne lenni. Holdja vagy a Mérlegben vagy a Skorpióban található (mivel a születési órát nem tudjuk). Valószínüsíthető a Mérleg Hold a kifinomultsága, nőies viselkedése, esztétikai érzéke miatt.


A Mérleg Hold és az Oroszlán Mars adhatják a pompakedvelést, az öltözködésben megnyilvánuló esztétikai érzéket. "Versenyeztünk, kinek a jelmeze a legszebb. És mindenki azt mondta az összes jelmeztervező lány, hogy az én kosztümöm a legszexisebb!" (Billy Boyd) Domnak (28) sokkal szétszórtabb képlete van, erős energiatúltengés és végletesség jellemzi.Nyilas Nap-Mars-Neptun együttállása, amely félszextilt kap az Uránusztól és szextilt a Plútótól. Nyilas jellege predesztinálja a mókázásra, a kalandok keresésére. "Utánoztam Peter Jacksont, Orlando-t, Elijah-t, Viggot, Billyt, Ian McKellent. De legjobban Karin Shaht, Elijah dublőrjét imitáltam. Utánoztam a hangját, felhívtam a producereket, azt színlelve, hogy ő vagyok, és Peter [Jackson] imádta ezt." (Dominic Monaghan) "Queenstownban árvíz volt, ami azt jelentette, hogy a folyós jeleneteket talán sosem siekrül leforgatni. Viggo felhívott aznap reggel és kérdezte van- e kedvem horgászni menni. Mondtam neki: miért nem dugod ki egyszerűen a horgászbotod az ablakon? A víz kábé három láb magas kinn a recepció előtt!" (Dominic Monaghan) A Neptun/Nap együttállás hozza a fantáziálást is, amivel bele tudta élni magát Tolkien világába. "Amikor a forgatókönyvet olvastam, akkor szereztem tudomást elöször magáról a sztoriról. Annyira magával ragadott, hogy hazafelé autóvezetés közben attól tartottam, orkok meg más szörnyek követnek." (Dominic Monaghan) Ezt a stelliumot a Jupiter egy kvinkunxszal támadja a Szaturnusz viszont trigonnal támogatja. Sajnos adott esetben a Jupiter támadása többet nyom a latba, mivel ő a Nyilas stellium ura. Ez kötélhúzás-szerű helyzetet teremthet a pszichén belül: a tüzes jegyben levő Szaturnusz kitartóbbá teszi, koncentráltabbá, ugyanakkor makacsabbá és zsarnokibbá. A Jupiter viszont gyengíti az erőket, a kényelmesség, könnyebb utak keresése jön elő. Ezzel a Nyilas beállítódással Dom tökéletesen meg tudta jeleníteni Trufa Ikrekből a Nyilasba tartó fejlődési útját "Furcsa visszaidézni, hogy milyen voltam a forgatás előtt. Mikor otthon voltam Machesterben, mondták is a haverok: te jó ég, nagyon sokat változtál! Én pedig egyetértettem:természetesen sokat változtam! A világ másik felén töltöttem két évet és ezalatt az idő alatt több tapasztalatot szereztem, mint az egész korábbi életemben összesen." (Dominic Monaghan) Merkúrja a Bakban szemben áll Rák Holdjával. Ez az ész és az érzelmek ellentétét jelöli. De azt is, hogy szeret mindent megörökíteni szóban/írásban, ami vele történik, amit gondol, vagy érez.


"Naplót vezettem, és annyi emlékezetes pillanat vot!" (Dominic Monaghan) Rák Holdja pedig hiperérzékennyé teszi: "Dom: Egyszer egy valóságos halálközeli élményem volt. Tényleg megrázó volt... Billy: Domnak egy szálka ment a lábába. Dom: Egy meglepően kemény szálka, mintha titánból készült volna! ...Szörnyű fájdalom volt minden lépés! Billy: Azt hittem, meghal, mindenki azt hitte komoly a dolog Dom: Szóltam nekik, hogy jöjjenek, és szedjék ki a szálkát, mert óriási lehet. Ilyen nagy lehet [mutatja] és be fogom kereteztetni! Billy: Na, végül kiszedtek egy ilyen picuri [mutatja] szálkát! Mondtam is, hihetetlen, hogy ennek ekkora cirkuszt rendezett.[nevet]" Dom Vénusza szintén a Bakban van (vö. Sean Astin és Elijah Wood!) érdekes, hogy még a sorból kilógó Billy Boydnak is Szűz, azaz föld-jegyű Vénusza van. Dom Bak Vénusza ura a Bika Jupiterének, és trigonban áll vele, ez elvileg jókedélyű, emberszerető alkatot ad, a Bak Vénusz ellenére is. "Mi testvérek vagyunk, tudod, ezen gondolkoztam pár napja. Éppen borotválkoztam és a fiúkra gondoltam. Nagyjából hiszek a reinkarnációban és hasonlókban, és úgy érzem, nem találhattam ezekre a barátokra véletlenül. Úgy érzem, hogy már találkoztunk korábban, és az volt a sorsunk, hogy most is találkozzunk, mint ahogy a filmben a szereplőket is összehozza a sorsuk. Van egy bátyám, és ezek a srácok is legalább annyira közel vannak hozzám, mint egy testvér. Nevettünk, sírtunk és a poklokon mentünk át együtt. De ugyanakkor volt néhány hihetetlenül vidám alkalom is. A hobbitok nagyon pozitív nép, és mi így is viselkedtünk a forgatáson. Megpróbáltuk feldobni az embereket és jókedvre deríteni őket, mert hát a hobbitok ilyenek. Hihetetlen tapasztalat volt. Egyszerűen megváltoztatott mindannyiunkat. Olyan volt, mint a Beatles-nek lenni, tudod..." (Dominic Monaghan) Dom és Billy kapcsolata: "Furcsa, hogy a történet mennyire tükrözi az életünket. Megtörténhett volna, hogy Viggóval, Orlandóval vagy Iannel kerülök közelebbi kapcsolatba. Amikor Billyvel elkezdtük a külön forgatást, azt gondoltam: remek, de milyen kár, hogy nem azzal forgathatok külön, aki a legközelebb áll hozzám. Aztán kiderült, hogy éppen Bill az..." (Dominic Monaghan) "Dom egy idióta! Nem, nem, Dom egy nagyszerű figura. Tán hozzá kerültem a legközelebb, annyira sokat dolgoztunk együtt."(Billy Boyd) Billy Marsa Dom Szaturnuszával áll együtt. Valószinüleg Billy volt az, aki rávette az aktivitásra a hülyeségekre, Dom pedig az aki visszafogta Billy aktivitását, bár ezt a két színész ismeretében pont fordítva képzelnénk. Mint amikor Billy kitalálta, hogy menjenek


szörfözni, habár egyikük sem próbálta még soha. Valószínüleg erősen képesek egymást aktivizálni.Mars-Mars trigon, Billy Marsa - Dom Napja trigonban áll, egymás tüzesítve és erősítve.Billy Marsa amúgyis trigonban van Dom Nyilas stelliumával. Alapvetően elfogadják egymást: kettejük Jupitere egymást trigonálja, Dom Jupitere trigonban van Billy Vénusz-Merkúr-Plútó együttállásával. Végül is Dom Jupitere trigonálja Billy Szűz stelliumát. A dokumentumfilmben láthatjuk, ahogy együtt töltik még a szabadnapjukat is: második reggeliznek, lemezboltba mennek, biliárdoznak. Beszédben, ugratásokban teljes volt az összhang köztük: Billy Napja - Dom Merkúrja trigonban áll és Billy Merkúrja pedig Dom Jupiterével áll trigonban. Egymás szájából veszik ki a szót: "Billy: Igy a hadifogságból a természet kebelére kerülünk. Dom: Azt mondtad kebel? Billy: Igen azt... Dom: Hmm....." Végletes hülyeségek, vetélkedés: Billy Marsa és Dom Plútója szextil, egymást piszkálják fel, pl. amikor egy forgatási szünetben azt játszották, hogy ki hányszor tud körülszaladni és megérinteni a büféasztallokat. Billy el is kezdett rohangálni egy ideig, mire kiderült, hogy Dom elfelejtette bekapcsolni a stoppert. Ilyen lökött dolgokba könnyedén belevitték egymást, mivel Billy Neptunusza szembenáll Dom Jupiterével. Ahogy Billy és Dom összefoglalja az együtt töltött idők élményét: "Korai kezdés, rengeteg gyaloglás. Az energiát nehéz volt megőrizni. De aztán az ember legyőzi ezt az érzést, mert a munka fantasztikus. Segít a sztori, az érzelmek, a helyszínek. Az egyik nap egy igazi drámai jelenetet csináltunk, másnap pedig valami vicceset - szóval nem unatkoztunk." (Billy Boyd) "Nem fog hiányozni a kétórás ácsorgás hajnali 4:30-kor, miközben jéghideg ragasztót kennek a lábamra. Nem fog hiányozni a kétórás autózás a munkába, vagy a hosszú-hossznapok a lakókocsimban ülve és várva, várva, várva...Nem fog hiányozni a ragasztó sem a fülemben. De akár holnap újra végigcsinálnám az egészet!" (Dominic Monaghan)>


BOROMIR

Mit szimbolizálnak a karakterek? Boromir gondori dúnadán, II. Denethor gondori helytartó legidősebb fia. 10 évesen vesztette el édesanyját, azóta ő volt öccse segítője és védelmezője. Kettejük közül ő volt az apjuk kedvence. De nem nősült meg, és a fegyverforgatásban lelte kedvét; de az írott tudomány nem nagyon érdekelte, kivéve a régi csatákról szóló elbeszéléseket. Bátor, erős és jóképű férfi volt Boromir és végtelenül büszke. Gondor legnagyobb vezéreinek egyikévé vált. A Gyűrű Háborű idején pont 40 éves volt, de már nem érte meg magát a Háborút. 3018 júniusában - miután Szauron seregeivel szemben megvédte Osgiliathot - Völgyzugolyba ment, hogy választ találjon a talányra, melyet az öccsével közös álmuk vetett fel. Egyedül utazott 110 napig, mire megtalálta Völgyzugolyt. Ott részt vett Elrond titkos tanácsában és a Gyűrű Szövetség tagja lett. Amon Hennél bebizonyosodott, hogy a Gyűrű varázsereje erős hatást gyakorol rá. Megpróbálta megölni Frodót és elvenni a Gyűrűt. Tettét ugyan azonnal megbánta, de őrülete miatt döntött végképp úgy Frodó, hogy egyedül folytatja küldetését. Eközben Amon Hent megszállták az orkok, s Boromir elesett, miközben a másik két hobbitot, Trufát és Pippint próbálta megvédelmezni. Aragorn, Legolas és Gimli illő temetést rendeztek neki, holttestét az Andúin hullámaira bízták egy tündecsónakba fektetve (fivére később látja látomásként leúszni a folyón a csónakot a holttestével, ebből tudja, hogy meghalt). Kürtjét pár napra rá partra sodorja a folyó, apja pedig ebből értesül haláláról. Boromirt eddig mindenki egyértelműen KOS jegyűként azonosította be. ő a Harcos archetípusa, annak minden erényével és hibájával egyetemben. A KOS mint az első jegy a Zodiákusban, különleges helyet foglal el. A KOS érzi a benne dagadó erőket, és célt keres, ami felé fordíthatja azokat. Az erőkifejtés szinte még öncél. Az Én még nem ébredt öntudatra, ezért kifelé a tevékenység határtalan tere felé fordul, nem foglalkozik önmagával, ezért egyáltalán nem, vagy csak kevéssé önös, egocentrikus. Létének értelmét az erőkifejtésben, az erők felhasználásában látja, öntudatát és akaratát az erők szolgálatába állítja, igyekszik azokat tevékeny irányba terelni, ezért hajlamos arra, hogy összegezett erők irányítójává, mások vezetőjévé legyen. Természetének a kemény, küzdelmes munka felel meg: legjellemzőbb hivatása a katonai. Borormir is vezérlőkapitány (amolyan főparancsnokszerű) volt Gondor seregébe. Saját öccse is neki van alárendelve, mint kapitány. Ezért Boromirt alapvetően a katonai háttere határozza meg. Olyan helyről jön, ahol az embereknek mindig harcolniuk kell, hogy távol tudják tartani a gonosz hordáit. Ezért generációk tapasztalatára építve az erőben és a cselekvésben bízik. Nem akarja, hogy megsemmisítsék a Gyűrűt, mert szerinte az jó eszköz lenne a gonosz elleni harcban. Úgy tekint a Gyűrűre, mint egy fegyverre. Nem érti meg a Gyűrű hatalmát, varázslatát, és később a történet során szembesülnie kell vele, hogy


a helyzet sokkal összetettebb, mint azt ő el tudta képzelni. A KOS kész az úttörő szerepére, és merészen, nagy lendülettel vág neki a kifürkészhetetlen, tehát nem mérlegelhető feladatnak. "Nagy baj, hogy ő kapta ezt a megbízatást! Atyámnak és a véneknek engem kellett volna, hogy válasszanak, de ő, mert ő volt az idősebb és keményebb (ami igaz is), s mert nem volt hajlandó itthon maradni, kiverekedte magának."(Faramir Boromirról- a könyvben) Keveset törődik önmagával vagy az életével: a kitűzött célért folytatott harcban készségesen feláldozza magát. Part Galentől talán egy mérföldnyire, a tótól nem messze, egy tisztások akadt rá Boromirra. Hátát egy nagy fának vetve ült ott, mintha pihenne. De Aragorn látta, hogy sok fekete tollú nyílvessző érte; kardja még nem esett ki kezéből, de el volt törve a markolata tövében; kettéhasadt a kürtje az oldalán. Körülötte és lábánál halomban a lemészárolt orkok."(A két torony) Mindehhez éppen a kezdeti , mondjuk, kezdetleges állapot egyszerűsége és naivitása járul. "- ...én induláskor mindig megfújom a kürtöm, s ha utána sötétben is vonulunk ki, nem lopakodom az éjszakában, mint egy tolvaj." (Boromir Völgyzugolyból távoztában- a könyvben) A KOS nem szereti a bonyolult kérdéseket, a felmerülő kételyeket és ellenvetéseket, mindez csak eltereli az erőket a tettől, az eredményes tevékenységtől, kevesebbet gondolkozik, inkább cselekszik. Ellenvetésekkel, gátló idegen erőkkel szemben türelmetlen, összeütközik velük, hogy az erők maguk döntsék el a vitát. "- Minas Tirith biztonságosabb, te is tudod. Ott erőt gyűjthetnénk, aztán lecsaphatnánk Mordorra. - Gondorban nincs annyi erő. - Bezzeg a tündékben megbíztál! A saját népedben nincs bizodalmad? Igen vannak köztünk gyengék, gyarlók, de akadnak bátrak is. Tisztességes emberek. De sosem tapasztalod meg, mert félsz! Egész életedben árnyékban rejtőztél, félve attól ki és mi vagy!" (Boromir Aragornnak - a filmben) Elszántságában dacos és nyakas, de lényegében jóindulatú, jóérzésű, amit lelki egyszerűsége és frisseségében rejlő ártatlansága is megmagyaráz. "...s Pippin csak most vette észre, mennyire hasonlít a bátyjára, Boromirra - akit Pippin kezdettől fogva szeretett s csodált nagyúrhoz illőn méltóságos és mégis nyájas modoráért." (A király visszatér)


A KOS mellett még a másik tüzes jegyet érhetjük időnként tetten Boromir jellemében: az OROSZLÁNT. A KOS és az OROSZLÁN a Csata c. kártyát idézi a Symbolon kártyák közül. Itt a Király és a Harcos szerepszemélyisége összeolvadnak, és aligha lehet megfékezni őket. Miközben a harcosnak a harc, addig a királynak a győzelem a fontos. Állandó csata zajlik köztük a hatalomért és a befolyásért, szövetségükből viharos vetélkedés támad támad a gazdagságért és a meghódított területekért. Mindenkit erőszakosan félrelöknek, aki a királyi lovag vagy a harcos király útjában áll. "- Aragorn? Ez Isildur öröksége... - ő a gondor trón örököse. Hűséggel tartozol neki. - Gondornak nincs királya. Nincs szüksége rá! " (Boromir és Legolas a Tanácsban- a filmben) "- Emlékszem, amikor Boromirral együtt tanultul a város és uralkodói történetét, neki nagyon nem volt ínyére, hogy az apja nem király. 'Hány száz év kell ahhoz, hogy a helytartóból király váljék, ha a király nem tér vissza?' kérdezte. "Másutt, ahol kisebb a királyi fenség, talán csak néhány év' felelte apám. 'Gondorban még tízezer sem lenne elegendő.' Szegény Boromir! Ezt nem találod jellemzőnek rá?" (Faramir Frodónak a könyvben) A "dupla tűz" fényesen lobog és mindent elemészt.Ez a terjeszkedési folyamat veszélyes dinamika szabályai szerint működik. A forró lángok egyre mélyebb lyukat égetnek a környező élettérbe, míg a harcosok egyszer agresszív tűzszellemek által bekerítve és elfogva, saját magukkal nem találkoznak. "- Mi az amit Aragorn megtehetne [ti. a Gyűrűvel]? Vagy ha ő nemet mond miért ne tehetné meg Boromir? A Gyűrű felruházhat hadvezéri hatalommal. Elkergethetném Mordor hordáit, és minden ember az én zászlóm alá sereglene! Boromir föl-le rohangált, s egyre hangosabb volt a szava. Frodóról szinte meg is feledkezett, miközben egyre falakat, fegyvereket, mustrát emlegetett: nagy szövetségek terveit szövögette, s dícsőséges győzelmekét; hogy megdönti Mordort, s belőle válik hatalmas király, bölcs és jóindulatú." (Boromir a Gyűrű hatása alatt Amon Hennél- a könyvben). Igy hirtelen az, aki a csatában azt hitte, az ellenséggel küzd, saját magával szemben áll, és minden további ütéssel, amelyet rámér, saját magát találja el keményen és súlyosan. "- Ha ez olyasmi, ami előnyt ád a csatában, nagyon is elhiszem, hogy a büszke és rettenthetetlen, de gyakran meggondolatlan Boromir, aki annyira vágyott Minas Tirith győzelmére, s azzal együtt önmaga dícsőségére, megkívánta s nem tudott a csábításnak ellenállni." (Faramir Frodónak - a könyvben) Az ellenség pajzsa tükörként veri vissza az egót pusztító tűz fényét, és a Harcos saját dühében, saját agressziójában ég el. Igy lesz a csata végső soron öngól, és a győzelem pyrrhuszi győzelem, ahol végül a győztes is üres kezekkel áll, és nem tölti el a csata "jó


kimenetele" felett érzett öröm. "- Megpróbáltam a Gyűrűt elvenni Frodótól - mondta. - Sajnálom. Megfizettem érte. Tekintete levágott ellenségeire tévedt; lehettek vagy húszan. Elhallgatott, s fáradtan hunyta le a szemét. Egy pillanat, s megint megszólalt. - Ég veled, Aragorn! Menj Minas Tirithbe és védd meg a népemet. Én vereséget szenvedtem. - Tévedsz! - mondta Aragorn. Megfogta a kezét és megcsókolta a homlokát. - Győztél! Kevesen arattak még ekkora győzelmet. Nyugodj békében.! Minas Tirith állni fog! Boromir elmosolyodott." (A két torony) Ha tengelyekben gondolkozunk, mint az eddigiek során is, feltűnhet, hogy Boromirnál szinte teljes egészében hiányzik a KOS ellenpólusa, a MÉRLEG megjelenése. Sem sorsában, sem karakterében nem bukkan fel ez az archetípus. Ugyanis csak a kardforgatáshoz ért, a harc izgatja és a dicsőség, nem is igen foglalkozik mással (nem úgy mint az öccse, akiről azt jegyezték föl, hogy szereti a muzsikát, a költészetet), nincs társa (partnere), nem is házasodott meg, s a Szövetségben is saját célját hajtja, nehezen tud együttműködni másokkal. A nyers erőre bíz mindent, hiányzik belőle a mérlegelés, a diplomatikus elintézési módra való törekvés. Talán ez a tragédiája is, megrekedve az egyik póluson, nem építi magába a teljességet, lehetséges, hogy szimbolikus értelemben ezért is bukik el.


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Boromir (Sean Bean) Sean Bean (45) angol színésznek, Boromir megformálójának neve nem ismeretlen a moziba járók előtt. James Bond filmektől a klasszikus drámákig (mint az Anna Karenina) sok filmben szerepelt már. Magas termete, markáns arca, merész orra predesztinálta a karakter eljátszására. Ráadásul a színész érdekes módon szintén Kos jegyű, mint amire Boromirt beállítottuk. Ezzel alapvetően megjeleníti a Harcos archetípusát. "Körülbelül 5 hetet töltöttünk a kardforgatás gyakorlásával és a fegyverekhez való hozzászokással. Tehát mire elkezdtük, mindannyiunknak kialakult az egyedi stílusa. Viggónak és nekem ilyen nagy, nehéz kardjaink voltak, igazi húsvágó pengék. Néha valaki elvétett egy mozdulatot, s az emberek zúzódásokat szereztek. De ha belegondolsz, hogy milyen mennyiségű csatajelenetet forgattunk le, természetes, hogy mindig lesérült valaki." (Sean Bean a forgatásról) Bár ő nem tipikus macsó, hiszen Marsa a Rákban van (a Rák jegy előszeretettel bukkan fel színészek képletében!). A Rák Mars ugyan segíti a színészi beleélést, ám a Mars itt nem kapván tüzes teret, inkább dacban tör ki (tökéletesen megjeleníti ezt az Amon Hen-i jelenet, mikor megpróbálja kicsikarni Frodótól a Gyűrűt). Ráadásul Marsa oppozicióban van Bak Szaturnuszával, ami még jobban lefojtja amúgy se erős Marsát. Igy megnehezíti számára fizikai próbákban való részvételt. "- Nem voltam jó kenus. Nem tudtam ráérezni a fordulókra és a baloldali evezésre. A végén mindig bevontattak. Orlando viszont ügyes volt. ő sokkal többet gyakorolt és az evezési stílusa olyan...méltóságteljes volt. De ha megbökhettem a csónakját az evezőmmel mindig meg is tettem. Igy aztán rossz fele tért el. [nevet] Mondták: ' Felvétel!'. Mondta: 'Nem megy! Bean a hibás - magyarázta -, mindig eltéríti a csónakomat." (Sean Bean) "Nem vagyok valami jól repülőn, bár fejlődök. A légörvények zavarnak igazán. ...Olyan erősen szorítottam Orlando térdkalácsát, hogy biztos majd' eltörtem. Azt mondta, 'OK a dolog', de azóta is szekál emiatt."(Sean Bean) A Mars-Szaturnusz oppozicióra jó példa, hogy végül is a történetben Boromir akarata nem érvényesülhet akadálytalanul, állandóan falakba ütközik, hisz a többiek nem támogatják elképzeléseit.


Sean Holdja az Oroszlánban található, ez a csillogás vágyát, a szereplés vágyát erősíti. És jól rímel Boromir Oroszlán beütésére is. Pozítiv gondolkodású, erős akaratú, testileg-lelkileg aktív és egészséges érdeklődést mutat minden iránt. Kritikus elme, emiatt vitatkozó, követelező természetűnek is tűnhet. De alapvetően nem romboló, hanem építő hajlamú. Hold-Neptun kvadrátja segíti annak átélésében, hogy Boromir hamar elveszíti érzelmi támaszt adó édesanyját. Vénusza az Ikrekben viszont a flörtölésre való hajlamát erősíti fel, ám Jupitere opponálja a Vénuszát (nem véletlen, hogy már 2x is elvált!). Sean Merkúrja is a Kosban van, ez időnként erőteljes kommunikációra készteti (ez Boromir kifakadásaiban is tetten érhető), kedveli a nyers ugratásokat. "Sean Bean és én folyton ugrattuk a tündéket és ők is ugrattak minket. Azt mondták, mi koszosak és büdösek vagyunk, meg kevésbé intelligensek és elegánsak, ami valószinükleg igaz is. Mi így kommentáltuk a hiúságukat: 'Nos, ha végeztetek a körmeitekkel, szólok, hogy megtámadtak minket."(Viggo Mortensen) "- Felvételre felkészülni Viggo Mortensen: - Épp most készülődik!! Sean Bean:- Sajnálom, készülődik. Orlando Bloom:- Koncentrálni próbálok és megérteni a szándékaimat. Ti ezen ugye, nem gondolkoztok?! Sean Bean: - Pózol! Viggo Mortensen: - Jó kiállású tünde, igaz? Orlando Bloom: - Rendszeresen ugratjuk egymást...Folyamatosan gúnyolódnak! De csak mert ők nem bánnak olyan jól az íjjal, mint én. [nevet]" (werkfilm a forgatásról) Sean Jupitere és Szaturnusza nagyon erős, hisz uralkodó jegyükben állnak, ez a sorsszerűséget mutatja. Bak Szaturnusza az ambiciót, fegyelmet és kitartást erősíti jellemében, ez lehet Nyilas Jupiterével jelzett szerencséjének kovácsa. Holdja-JupitereMerkúrja nagy trigonban állnak, ez is sikereket hoz, és kellemes társaságbeli emberré teszi. Érdekes módon, előlegezve a filmbeli történéseket, Sean az életben pont Viggóval értette meg legjobban magát, habár a filmben csak a végén kerülnek közel egymáshoz. "Életünkből egy egész évet töltöttünk együtt.Megtanultunk társasági életet élni és elfogadni más, különböző háttérrel jött embereket, ahogy ezt a Szövetségben is tettük, a filmben. Együtt jártunk szórakozni, aztán a hobbitok elmentek biliárdozni. Ha nem az összes sráccal mentem a Szövetségből, akkor Viggo Mortensennel. Elmondható, hogy ő volt a legjobb barátom a film alatt." (Sean Bean) "Sean Bean egy igazi 'bajtárs' a történetben. De színészként és emberként is a legértékesebb szövetségesem volt." (Viggo Mortensen) Sean erősen kardinális, tüzes jellegű alkata jól illik az általa megformált szerephez. PlútóMars szextilje, Nap-Plútó trigonja segít a hiányzó marsikusság pótlásában, bár a


végletességet is felerősíti jellemében. "Nagyon sok energiát kiszívtak belőled, mind fizikailag, mind lelkileg. Főleg fizikailag. Küzdöttünk hóval és jéghideg vízzel télen és forrósággal nyáron, mindig nehéz felszerelést viselve, cipelve a kardot és pajzsot a hosszú csatajelenetek alatt. Felélted az adrenalint."(Sean Bean) "...azt hiszem,hogy a teljes izgatottság és az a borzongás, hogy részese vagy egy ilyen dolognak, segített át azokon a napokon, amikor fáradt voltam. Csak utólag, mikor befejeztem és hazamentem Angliába, ütött mellbe a dolog, és éreztem meg, mennyire kimerültem." (Sean Bean) Seannak Boromir jellemétől eltérő érzékenysége és sokoldalúsága elmélyíti, többletdimenziót ad az általa játszott karakternek. Amúgyis erős, sok szállal átszőtt képlete van, az éltala a filmben játszott karaktertől eltérően sok minden érdekli, erős fantáziája van.. "Három hónappal a többiek előtt hagytam el a forgatás helyszínét, ami furcsa volt. Velük akartam lenni a fantáziavilágban és nem közlekedési dugóba ragadva Angliában. Nagyon csalódott voltam akkor." (Sean Bean


GIMLI

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Gimli törp, Glóin fia. Durin törpkirály leszármazottja. nevének jelentése törpül: "csillag". Szül.:Hk.2879. A Gyűrű Háború idején már 139 éves, de ez a törpöknél még fiatal kornak számít. Ifjúkorát vélhetőleg Ered Luinban töltötte (a Megye és Szürkerév közti hegyek), majd 2941-ben az Ít Sereg csatája után apjával együtt Keletre, Ereborba ment (a Magányos Hegy újranépesítése, l. A babó). 3018-ban (ekkor 140 éves volt) apjával együtt Völgyzugolyba utazott, hogy figyelmeztessék az ekkor már ott élő Bilbót, hogy az Ellenség szolgái mindent tűvé tesznek érte. Ott kiválasztották, hogy képviselje a törpöket a Gyűrű Szövetségben. ő vezeti őket Móriába. Utána ő volt az első olyan törp, aki Durin kora óta beléphetett Lothlórienbe. Lórien annyira lenyűgözte, hogy Galadriel tünde úrnő feltétlen hívévé válik és ott barátkozik össze Legolasszal, tünde útitársával is. Búcsúképpen Galadrieltől három aranyhajszálát kéri ajándékba,amiket majd később remekmívű ékszerbe foglal. A Szövetség felbomlása után Aragornnal és Legolasszal Rohanba igyekeznek, majd bátran küzd a Helm-szurdoki csatában. Lenyűgözik a Kürtvár alatti csillogó barlangok, és megfogadja, hogy egy nap még visszatér ide. Ezt követően Aragornnal és Legolasszal és a kószákkal átmegy a Holtak Ösvényén le Umbarba, majd Minas Tirithez. Harcol a pelennori és a morannoni csatában. A Gyűrű Háború után ő segít Elessar királynak rendbehozni Minas Tirithet, többek közt törpjeivel a betört Városkaput is helyrehozzák. Segít újjáépíteni a északi királyi fővárost, Fornost-ot is. Azután erebori törpökkel telepet alapít Anglarondban,a Csillogó Barlangok ura lesz. Nk.120-ban Legolasszal elhajózhat Nyugatra, amit még egyetlen törpnek sem engedtek meg eddig. Példa nélküli esetére csak az lehet a magyarázat, hogy Legolas, de főleg Galadriel közbenjárt az érdekében. Tünde-barátnak is hívták, meg Fürthordozónak, Galadriel ajándéka miatt. Tolkien trilógiáját átszövi a barátság és a hűség aranyfonala (l. Frodó és Samu, Trufa és Pippin, Aragorn és Gandalf stb.). A Gyűrűk Ura szereplői közt egyfajta hűség tapasztalható. Olyan hűség és barátság, mely két ember közt csak akkor jön létre, ha együtt szállnak szembe a halállal, és olyannyira rá vannak utalva a másikra, hogy nélküle nem tudna életben maradni. Ez akkora szeretetet, bizalmat ébreszt az emberben, hogy az egészen kivételes. Egy mágus, egy tünde, egy törp, két másik hobbit és két ember szegődik Frodó és Samu társául a küldetésük során, akik különös baráti viszonyba kerülnek egymással. Közülük Legolas és Gimli kapcsolata a legmeghökkentőbb.


“Nemcsak maga a barátság, hanem a különféle fajták miatt is. Két ellentétes fajta, akik ennek dacára a legjobb barátok lesznek.” (Billy Boyd/Pippin) "Nagyon vicces két merőben ellentétes lényt együtt látni. Talán ennél jobban nem is különbözhetnének egymástól. Mint a tűz és a víz. Nagyon szívmelengető, hogy mégis barátságot tudnak kötni egymással." (Orlando Bloom/Legolas) "A félelemtől és gyanakvástól az elsimerésig és a megbecsülésig. Szerintem a végére a lehető legmélyebb barátság szövődik közöttük." (John Rhys-Davies/Gimli) Ezért talán a legszebb a történetben a barátság ereje, amelynek csupán a halál vethet véget. "Gimli: Nem hittem volna, hogy egy tünde oldalán halok meg. Legolas: És ha azt mondanánk: egy barát oldalán? Gimli: Igen, azt vállalom!" (a morannoni csatában - a filmben) De amíg idáig eljutnak sok előítéleten és ellenségeskedésen kell átverekedniük magukat és külön-külön is meg kell járniuk a saját fejlődési útjukat. A törpök egyértelműen a Bak szimbólumához kapcsolhatók. Középfölde egyik legősibb népe a törpöké (némely legendák szerint előbb keltek életre, mint a tündék! l. Szilmarillok). Kemény, szívós népek, rendkívül hosszú ideig élnek. Izmosak, zömökek, alacsonyabbak az embernél, de magasabbak egy hobbitnál. A világ rejtett helyein, föld alatti barlangok és alagutak labirintusaiban laknak, köveket, csillogó érceket, drágaköveket bányásznak. Kőés fémmegmunkáló képességük legendás, kovácsműhelyeikből időtlen idők óta rendkívüli tárgyak kerülnek ki. Ők készítik a legkiválóbb fejszéket, kardokat és ékszereket; a föld alatt pedig roppant építészeti csodákat faragtak a sziklákba. Legfőbb a kincsük a mithril nevű ezüstös fém volt, amely egyszerre hihetetlenül kemény és csodálatosan könnyű, épp ezért nagy értéket képviselt. A Másodkor háborúit követően Mória törpjei a tündék és Szauron csatározásai elől visszavonultak hegyi királyságukba, kapuikat bezárták a külvilág elől, így aztán a tündék és törpök között a kereskedelem és barátság helyett gyanakvás és bizalmatlanság, sőt ellenségeskedés született. Ahogy a tündék tartják felőlük: "Kihez fordulsz majd? A törpökhöz? Ők kincs után kutatnak, nem törődnek mással."(Elrond Gandalfnak Völgyzugolyban - a filmben) "A törpök mindig is elvettek a földtől. Köveket bányásztak, hogy hatalmas csarnokokat, csak nekik tetsző helyeket építsenek." (Orlando Bloom/Legolas) A Bak már kézzelfoghatóbban és keményebben, szilárdabban akarja biztosítani a földi javakat és az ezeken őrködő rendet. A tágabb, általánosabban értelmezett rend nem érdekli, csak azt tartja biztosnak, amit ő maga tud összefoglalni és a maga erejével uralma


alatt tartani. Egész erejét latba veti, hogy az anyagot uralma alá hajtsa. Minden gondolata, minden célkitűzése erre irányul, s mert az anyag merev és hajlíthatatlan formája a legnagyobb mértékben kihívja erejét és uralmi törekvését, az akadályok csak annál jobban ösztönzik. Egyetlen típusnak sem kell olyan súlyos küzdelmet folytatni az anyagvilággal, mint a Baknak. De ez az ő igazi területe. Nem nyugszik addig, míg sorra le nem küzdötte az akadályokat, hallatlan szívóssság, kitartás és elszántság él benne. Erre jó példa a történetben Mória bányáinak hihetetlen nagysága és építészeti remeklése. "Mória Gimli számára a föld legcsodálatosabb helye." (Billy Boyd/Pippin) "Gimli boldog, hogy a csapatot Mórián át vezetheti. Megmutathatja nekik népe gazdagságát, építészeti és tervezési tehetségét."(John Rhys-Davies/Gimli) A Bak meggondolt és mérlegelő, körültekintő és előrelátó, mert mindig készen van arra, hogy bármerről újabb akadályok állhatnak elébe.Ereje nagy, de egyetlen nagy kitűzött feladatra irányítja. Makacs és hajthatatlan határozottságában. Takarékos és véteknek tekinti az anyagi javak fecsérlését. Gondolatban sem keresi fel a messzi távlatokat, ragaszkodik a meglevőhöz, mert az egyszer elértet meg akarja tartani. A kitartás, szilárdság, hűség, megbízhatóság és megvesztegethetetlenség előnyös vonásaival szemben nagyon hajlamos a ridegségre, kemény önösségre, megátalkodott hajthatatlanságra, s az akadályokkal szemben nem válogat az eszközökben, kíméletlen, durva és bosszúálló tud lenni. Amilyen nehéz feladatok állnak elébe, olyan nehéz és rideg a sorsa is. De mindebben megállja a helyét és kielégülést talál az anyagvilág biztosította uralmában, bezárkózik önös és anyagias életcéljainak eredményébe és ha a sors mindent kiragad is a kezéből, van szívós ereje ahhoz, hogy újrakezdje a harcot. A minden törpre jellemző Bak vonások mellett (l. Kövesi Péter id.m.) Gimli egyértelműen a Kos jellemzőket is magában hordja. Ahogy Frodó a hobbitok közül, ő is kilóg kicsit a törpök közül. A törpökre jellemző koncentrált önös erők benne némileg szétáradnak, pezsegnek és feszülnek, mint a tüzes jegyek erőkifejtése. Ebben inkább Boromirra hasonlít, ő is nkább a Harcos archetípushoz áll közel: mindig ő az első aki a csatába indul, és az utolsó, aki onnan eljönne. "Hadd jöjjenek csak! Hadd lássák, van még egy törp Móriában akik lélegzik!"(Gimli az orkok támadása előtt Móriában- a filmben) "Miért mentek el? Miért nem harcoltok?" (Gimli a Helm-szurdoki csatában - a filmben) "Ez biztos halál! A sikernek csekély az esélye. Mire várunk hát?"(Gimli a morannoni csata előtt Minas Tirithnben - a filmben) A Kos és a Bak hatására Gimli hajlamos arra, hogy versenynek vagy gladiátorküzdelemnek tartsa az életet (l. mikor állandóan versenyzik a csatákban Legolasszal: ki öl meg több ellenséget!) és az önközpontúsága mikor a szükségleteiről van szó.


"Ha a véleményem kérdeznétek, amit megjegyzem, senki nem tett, azt mondanám nagy kerülőt teszünk. Mória bányáin keresztül is mehetnénk. Balin fivérem királyi fogadtatásban részesítene!" (Gimli a a filmben Ködhegységben) Az ő igazi küzdőterülete az, ahol az életelvekért és a kisebb közösségben betöltött szerep minél tökéletesebb megvalósításáért folyik a harc. Azt az érzést kelti másokban, hogy erős, független és biztos alapokon áll. Semmi sem érheti el és mindenekelőtt senki se közelítsen hozzá. A fallal, ami körülveszi kizárja a külvilágot de egyben saját magát is bezárja (amire nem mellesleg személyes oka is van: hisz Gimli apját Legolas apja egy ideig fogságba tartotta Bakacsinerdőben, l. A babó). Így érthető, hogy nagyon nem szíveli a tündéket. "Legolas: A Gyűrűt el kell pusztítani! Gimli: És persze úgy véled ez a te feladatod!? Előbb halok meg, mintsem egy tünde kezében lássam a Gyűrűt. Nem bízunk a tündékben!" (Elrond tanácsa a filmben) Gimli igazi feladata, hogy a Kosból eljusson a Mérlegbe és ezt a tengelyt megvalósítsa önmagában. Ezzel lehetőséget kap arra, hogy olyan kapcsolatokat építsen ki, ahol minden érintett kölcsönösen figyelembe veszi és tiszteli a másikat, és mindenki olyannak fogadja el a másikat, amilyen az valójában. Pontosan tudja, hogy a társa egy tükör, amelyben megpillanthatja önmaga eddig ismeretlen tulajdonságait és lényének rejtett oldalait és felismerheti, hogy mi tartozik a valódi személyiségéhez. Mások révén többé válik, mint valaha volt és nagyon fontos vonásokkal bővül a jelleme. Kifejleszti magában azt adottságot, hogy előítéletek és elvárások nélkül lépjen egy helyzetbe. Mindehhez a nyitottság mellett a kulcsszó a bizalom. A bizalom révén valódi barátságossággal fordul környezete felé, hisz pontosan tudja: “amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten”. Pozítivan tud önmagáról gondolkodni , hisz másokról is pozítívan gondolkodik. képes lesz arra, hogy olyan helyzeteket alakítson, ki, amelyekben minden érintett fél nyer. "-Fekete a Khaled-záram vize, hidegek Kibil-nála forrásai s gyönyörűségesek voltak Khazad-dúm sokoszlopú csarnokai az Óidőkben, mikor a hatalmas királyok nem nyugodtak még kő alatt. [Galadriel] ránézett Gimlire, aki komoran, szomorúan ült ott s rámosolygott. S a törp aki ősi nyelvén hallotta e neveket, fölnézett rá, szemük összetalálkozott, s úgy érezte, mint aki váratlanul ellensége szívébe pillantva, ott szeretetet és megértést talál. Arcára kiült a csodálkozás, aztán válaszképpen maga is elmosolyodott. Ügyetlenül fölállt, törp módra meghajolt, mondván: - De Lórien földje még gyönyörűségesebb, s Galadriel Úrnő felülmúl minden kincset amit a föld mélye rejt." (Gimli a könyvben Lórienben) A másik út, amit Gimlinek be kell járnia a Bakból a Rákba vezető út. Miáltal megtanul szeretettel fordulni minden élőlény felé, megtanulja, mit jelent az empátia, az együttérzés és a részvét fogalma. Ennek a tengelynek a megélése lehetőséget nyújt arra, hogy gyengéden és befogadóan forduljon önmaga és környezetének élményei felé, miközben megőrzi határait, és tiszteletben tartja a többi ember határait is. Valódi, közvetlen, ösztönös


érzésekről van szó, amelyek az emberekhez és helyzetekhez fűződő közvetlen vagy közvetett kapcsolatok révén alakulnak ki és visszhangot váltanak ki benne. Ezt hangsúlyozták ki a filmben azzal, hogy Gimli aggódni kezd elöször a hobbitokért, mikor azt hiszik, hogy Éomerék véletlenül megölték őket is, aztán Aragornért is, mikor azt hiszik elesett a varglovasokkal vívott csatában. Az ilyen kapcsolatok révén közelség, megértés és szeretet ébred benne önmagával és környezetével szemben, valamint kifejlődik az a képessége is, hogy másokat segítsen és támogasson. A belső idegenség, távolságtartás és lelki szilárdság magas fokú felelősségtudattá változik, amelyet az emberek és minden teremtett lény iránt érzett szimpátia és jóakarat táplál. Ezt jelzi, hogy miután Elessar király elfoglalta jogos helyét a trónon, Gimli és törpjei segítettek rendbehozni neki nemcsak Minas Tirith városát, hanem a már sokkal régebben elpusztult északi fővárost, Fornostot is.Törp-telepet alapít Anglarondban , a csillogó barlangokban, Helm szurdok alatt, sőt Legolaszal még a Fangorn erdőbe Is visszalátogat, habár elöször igen nyomasztóan hatott rá a fák ősi ereje. Gimli útja az öncélú harciasságból a megértésbe és szeretetbe, az elzárkózásból a közösségbe és az elfogadásba vezet. Talán ezért a lelkiekben bejárt fejlődésért is kapja jutalmul azt a páratlan kegyet, hogy a végén Legolasszal elhajózhat a messzi Nyugatra az Áldott Birodalomba, amit eddig tündéken és egy kivételezett emberen kívül senkinek sem engedtek meg még a Valák.


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Gimli (John Rhys-Davies) John Rhys-Davies (60) már igencsak ismert színész, rengeteg filmben találkozhattunk vele (gondoljunk csak az Indiana Jones, Salamon király kincse, Szahara c. filmekre, a Sliders sorozatra stb.). John-Rhys Davies a Bika jegyében született. Ez látszódik testalkatán is :) és életvidámságán, az élet örömeinek élvezetén,a dolgokhoz való hozzáállásán is. " John Rhys-Davies elvitt minket egy étterembe. Ez akkor volt, amikor még nem ismertük Johnt. Leültünk egy hatalmas asztalhoz, majd John közölte, aznap este ő rendeli a kaját. Mi beszélgettünk, a pincérnő jött, John pedig rendelt. Úgy kb. 35-40 embernek való mennyiséget. De mi csak 12-en voltunk! Ilyenket lehetett hallani: - Kilenc homár, tizenöt rák, tizenkét teknős, tizenöt filézett hal, egy kis sült gomba. Tizenkét hagyma, egy vaddisznó...Ilyeneket rendelt! Fácán, fajdkakas...és mondja fogoly kapható? Jó hozzon foglyot is!" (Dominic Monagham) Ez a jelenet párhuzamos Gimli történetbeli megszólalásával: "Tünde úr, hamarost élvezheted a törpök legendás vendégszeretetét. Lobogó tüzek, malátasör és omlós hús a csontjáról. Mert ez itt az unokatestvérem otthona, de bányának nevezik.Bányának!" (Gimli Móriában - a filmben) A Bika keményen és kitartóan dolgozik azon, amit szeret. Türelme és kitartása révén be is fejezi azt amibe belekezdett. Nem nevezhető forrófejűnek, minden tettét alaposan megfontolja. Ha nem érti meg valaminek az okát, azt nem teszi meg és semmi sem változtathatja meg az elhatározását. Féltékeny és birtokolni vágyó lehet, és hihetetlenül makacs. Hiányzik belőle a rugalmasság. De általában érzéki és romantikus, fizikai beállítottságú személyiség. Ez a fajta Bika-állhatatosság kellett is ahhoz, h. a színész elviselje a forgatás során a rámért kényelmetlenségeket! "Hat hónap hordás után kifejlődött, aminek ilyen vidám neve van, hogy akut ekcéma. Valahogy úgy néztem ki, mint egy panda. Vörös volt, fájdalmas és fel volt dagadva." (John Rhys-Davies a műbőrről, amit az arcára tettek) Képlet alakzata a tál formát mutatja. A tipikus tál alakzatban a bolygók a képlet egyik


felében helyezkednek el, a másik térfélen egyetlen bolygó sem található.Az ilyen ember meglehetősen zárkózott. Általában nem az a típus, aki kikéri mások véleményét. A bolygók által elfoglalt térfél mutatja azokat a területeket,a melyeken az ilyen típusú ember eredményekre képes; az üres térfél pedig a kihívásokat, nehézségeket mutatja meg. Az üres térfélből kivezető égitest (az óramutató járásával megegyező irányban az első, mely a többi égitestet vezeti) megmutatja, hogyan képes a tál-típusú ember megbirkózni a nehézségekkel (itt Bika Vénusz). Az ilyen emberek általában képesek adni valamit másoknak. A Bika Vénusz (uralkodó helyzetű) fokozott művészi kifejezőkészséget jelez, az élet örömeinek élvezetét, az anyagi javak fontosságát. Szereti, ha szép dolgok veszik körül, kedveli a színvonalas művészetet, a jó zenét és akár zenei hajlammal is rendelkezhet. Tehetséges a kétkezi munkákban is. Anyagias. Ez utóbbi vonások kapcsolódhatnak az általa megformált törpkarakter jellemvonásaihoz: a törpök is büszkék kétkezi munkájukra, művészi tárgyakat csinálnak (habár nem olyan légieseket mint a tündék) és anyagiasak is rendesen. "A törpök nevében beszélve: vannak akik látják, hogy becsületes megélhetést keresünk azzal, hogy a föld belsejét csodálatossá varázsoljuk. És vannak akik féltékenyek a kultúránkra és minden bizonnyal anyagiasnak és kapzsinak neveznének bennünket. És ha anyagiasak vagyunk? Ilyen egy jó törp! " (John Rhys-Davies). Vénusza szextilben áll Ikrek Szaturnuszával, ez a kitartó művészi tevékenységet erősíti. Társadalmi tevékenységei üzleti jellegűek. Jól gazdálkodik a pénzzel, de nem fukar. Érzelmei habár nem lángolóak, de elkötelezettek és hosszútávon is tartósak. Hold -Neptunusz együttállása is a művészi fogékonyságot erősíti, a ráhangolódási képességet és az érzékenységet. Rák Marsa ugyan elvileg nem ad akkora erőt, a forgatáson mégse kellett félteni a színészt. "Egy érdekes adalék ami John nevéhez fűződik., hogy ő nem nagyon kedveli a verekedős jelenetek próbáit. A kaszkadőrök nagydarab, kemény fickók voltak, páncélban. Mondták Johnnak: - Jó, akkor gyere és csinálj úgy, mintha ütnél. De ha el is találsz minket az sem gond. Na, aztán John letaglózta mindegyiket. A kaszkadőrök rátámadtak, ő meg csak bumm! a baltájával. Azok a részek, ahol John verekszik elsőrangúak, mert valóságosak. A kaszkadőrök rettegtek tőle.Egyszerűen elrohantak John elől." (Dominic Monagham) Az élet ismét másolta a művészetet, mert habár annyira szoros barátság nem fejlődött ki a két színész közt, mint Legolas és Gimli közt, a barátságos ugratások és különbözés átélése köztük is megvolt. "Nehéz erről beszélnem. Mert egy csónakban, amikor egy tünde és egy törp van jelen, és az a csónak feborul...Hogy is mondjam, a törp vállára rakják a felelősség súlyát.(John Rhys-Davies) - De hát ő háromszor akkora mint én, nem is tudom hány kiló...Elég volt részéről egy pici mozdulat és már el is vesztünk! (Orlando Bloom) - A keserű elégtétel halvány jelnek árnyékát lehetett azonban fölfedezni a törp arcán, mikor


arról hallott, hogy egy másik csónakbaleset is történt tünde részvétellel...(John RhysDavies) - Azt mondja, az én hibám volt?! Ez hihetetlen! Nem hiszem el!" (Orlando Bloom) Mindezek ellenére, ahogy Elijah Wood, Frodó megformálója megfogalmazta: "Azok a barátságok, amelyek a filmben is oly fontosak, valósággá váltak a közösen megélt élményeknek köszönhetően."


LEGOLAS

Mit szimbolizálnak a karakterek? Legolas sinda tünde, Bakacsinerdőből, Thranduil tündekirály fia. Nevének jelentése: zöld levél, zöldlomb. Valószínüleg 2931 éves a Gyűrű Háború idején (a film alapján). A Hk 3018-ban hírvivőként Völgyzugolyba ment, részt vett Elrond tanácsában. A Gyűrű Szövetség tagja lesz a tündék képviseletében. Bár elöször szörnyen utálják egymást Gimlivel, a törppel, Lórienben végül összebarátkoznak és aztán életük végéig barátok maradnak. Lórienben Galadriel óva inti Legolast a Tengertől, mert ha egyszer meglátja, ő is el fog már vágyódni Középföldéről. A Szövetség felbomlása után Aragornnal és Gimlivel a két elrabolt hobbit (Pippin és Trufa) után erednek. A Fangorn erdőnél találkoznak az újjászületett Gandalffal, majd vele együtt Edorasba vágtatnak. De Legolast annyira elbűvöli az ősi erdő, hogy megfogadja egyszer még visszatér ide. A Helm-szurdokban együtt harcol a rohírokkal a vasudvardi orkok és uruk-haiok ellen. Utána követi Aragornt a Holtak Útján és a Szürke Csapat (az északról jött kószák) tagja lesz. Harcol a kalózok ellen Umbarnál.De ott meglátja a Tengert, és beteljesül Galadriel jóslata, attól kezdve már nem szabadulhat a vágytól Tündehon és Valinor után. Utána azonban még együtt küzd az emberekkel a pelennori és a morannoni csatában egyaránt. A Gyűrű Háború után ígéretéhez híven ellátogat Gimlivel Anglarond csillogó barlangjaiba, és aztán a Fangorn erdőbe is. Utána Ithiliában (Faramir hercegségében) alapít telepeket a bakacsinerdei tündékkel és begyógyítják a háború okozta sebeket. Ithilia nekik is köszönhetően újra gyönyörű virágoskert lesz. Nk. 120-ban, Elessar király halála után egy szürke hajót épít Ithiliában és végighajózik vele az Andúinon, majd ki a Tengerre. Úgy mondják vele ment Gimli a törp is. E hajó távozásával ért véget Középföldén végérvényesen a Gyűrű Szövetsége. A tündék, mint faj a MÉRLEG, és a Gyűrűk Ura történetének korában, már erőteljesen HALAK analógiákat hordoznak. A MÉRLEG nagyvonalú és széleskörű érdeklődésű. Tevékenységük kifelé forduló, szétterjedő lesz, s a múltból magukkal hozott tapasztalatok alapján a sok ellentét közt igyekszenek egyensúlyt teremteni. Öntudatuk, mely a Zodiákus előző két jegyében , az Oroszlánban magára ébredt, a Szűzben pedig már korlátozni próbálta az Én túlzó törekvéseit, a MÉRLEG önösségének új színt ad: öntudatos, önérzetesen büszke, de kevésbé önző, s ebben is arra törekszenek, hogy egyensúlyt találjanak önmaguk és a


külvilág érdekei között. . "A tündék voltak az Elsőszülöttek. Ők a legidősebb és legbölcsebb beszélő faj. Kortalanok és halhatatlanok." (Orlando Bloom/Legolas) Általában mindennél jobban a kiegyenlítésre , a harmónia helyreállítására irányítják a figyelmüket, tevékenységüket is ennek a célnak a szolgálatába állítják. A rendet és rendszerességet igyekeznek átélni a magasabb rend keresésében: törvényt, ellentéteket áthidaló és összehangoló nagy rendet akarnak, melyben az arányosság vénuszi elve, az értelem és a szellem uralkodik. “Hatalmas, különleges lények.” (Liv Tyler/Arwen) Erőik új célok felé fordulnak, mint a vele szemben álló, polárisan kiegészítő jegyben a Kosban, de a lendület nem öncélú és heves, hanem kimért meggondolt és célkitűző. „A tündék méltóságteljesek és mindig harcra készek.” (Orlando Bloom/Legolas) A MÉRLEGBEN értelmi-szellemi eszközökkel megy végbe az igyekezet a szembenálló erők leküzdésére, elsősorban a kiegyenlítés, a kiegyezés módszerével. Nincs éles és kemény szembefordulás, hanem diplomatikus hajlékonyság, rábeszélőképesség társul a kellemes, tetszetős kiegyensúlyozott érintkezési formákkal, melyek vénuszi eredetűek. "A világot jobbá teszi az, hogy a tündék is részesei. Művésziek és gyönyörűek. A föld rengeteg öröme és szépsége a tündéktől származik." (Peter Jackson rendező) Jog és igazság, becsület és mások megbecsülése lép itt előtérbe, s a formák nagy jelentőséget kapnak. A formák azonban nem üres formaságok, hanem értelmet nyernek és határozott céljuk van, amely szintén a harmóniát, az éles ellentétek áthidalását szolgálja. “Ég veletek, s kísérjen utatokon a tündék, emberek és minden szabad nép áldása!” (Elrond – Völgyzugolyban) A szépség eleme már nemcsak az anyagformáló készségből ered, mint a Bikában, hanem a világosan látott és tudott szellemi törekvések táplálják és magas színvonalú művészet "grand art" az eredmény (l. Völgyzugoly építményei vagy Caras Galadon). "Hihetetlenül magasak és elegánsak. Sok szempontből ők a történet angyalai. Egyfolytában körülveszi őket ez az aura." (Ngila Dickson jelmeztervező) "Ám a tündék ideje lejárt. Elhagyjuk e partokat." (Elrond a filmben) A HALAK mint a Zodiákus utolsó jegye ismét negatív irányba tér és koncentrálja erőit. De


az előző fokozatokon már mindent végigpróbált és átélt a lélek és többé már nem találnak határozott és kézzelfogható, anyagias vagy földies vagy akár értelmi-szellemi célt, amely új feladatokat állíthatna elébük. "A tündék életébe beköszöntött az ősz. Elhagyják Középföldét, hogy a szent földekre menjenek. Tudják, hogy kezd eljárni felettük az idő." (Richard Taylor látványtervező) Koncentrált erői ezért nemcsak befelé hanem kifelé is áradnak, mert nincs többé különbség a "benn" és a "kinn" között; a lélekben minden találkozik, minden egyetlen nagy értelmet kap. A HALAKBAN a Mindenség ébred öntudatra s a maga tudata szétárad a mindenségben. Szinte öntudatlan azonosulással kapcsolódik bele a világba, s többé nem az anyagba zárt világgal, hanem az anyagon keresztül is megnyilvánuló, minden korlátozáson túllépő szellemvilággal lép kapcsolatba megérzések, látnoki felismerések, titokzatos sugallatok szólnak hozzájuk, s a legmagasabb szinten prófétai elhivatottságot adnak a HALAKNAK: A mindenségbe kiáradó érzés mellett eltörpül, szinte megsemmisül az Én és az önösség; a lélekben határtalan emberszeretet ébred, melynek gyökere az a felismerés, hogy egyek vagyunk, testvérek vagyunk mindnyájan, az Én és a Te közt nincs többé válaszfal. Míg a Vízöntőben a lélek még a korlátozások lerombolására törekedett, addig a HALAKBAN már kijutott a határtalanságba, az egyetemességbe. „Ifjak és öregek egyszerre...telve élettel és mégis oly szomorúan.” (A könyvben) Igy ment végbe a nagy kör: a lélek fejlődésének hatalmas ciklusa. Ahogy a kezdő fokozatok az Én még alig-alig ébredt öntudatra (l. a valákkal együttlakozó tündék - Szilmarillok), ugyanúgy a végső fokozatban ismét feloldódik, szétárad az önösség, az Egó. Ez a tökéletes révbejutás, a kör vége (a tündék visszatérése a valák birodalmába). "A Három Gyűrű hatalmának vége. Eljött az ideje az Emberek uralmának."(Galadriel Szürkerévben, a filmben) "Átadja a fáklyát az emberi fajnak. Szerintem a nézőnek szegezi ezzel a kérdést: >>Mit fogsz tenni a Földdel, Középföldével? A miénk ez az Édenkert, és most te Ember, te leszel felelős érte.<< Ez nagyon mély üzenet." (Cate Blanchett/Galadriel) Láthatjuk, hogy Legolas is hozza MÉRLEG , a vénuszi analógiákat. Esztétikus, szép és mindig tiszta. "Vig [Viggo] tündefiúnak hívott, én meg őt piszkos embernek. Tündeként soha egy karcolás nem esett rajtam, soha nem piszkolódtam be. Vig meg folyton izzadtan és véresen került ki a csetepatékból. Ilyenkor azt mondta nekem: -Ó menj és manikűrözd a körmeidet!”" (Orlando Bloom/Legolas) Szerintem Legolas karakterében a MÉRLEG mellett talán még tüzes jegyként a NYILAS


érhető tetten. „Legolas alapjában véve harcos. A Szövetségben ez a szerepe.” (Orlando Bloom/Legolas) Ráadásul a MÉRLEG uralkodója a VÉNUSZ szépen harmonizál a NYILAS uralkodójával a JUPITERREL. Mindkettő jóindulatú szerencsebolygó. És az nehezen lenne állítható, a Hk. Tündéiről, hogy rosszindulatúak lennének. A szépség, a nemesség, a jóindulat minden teremtett lélek iránt, az emelkedettség és pajkosság egyaránt megnyilvánul Legolas jellemében. “Ha Legolasra gondolok, egy macska jut eszembe. Mindenki látta már, milyen az amikor egy macska hirtelen felugrik az asztalra, aztán hirtelen megtorpan, meg se moccan, csak csendben figyel. A macskák sosem tűnnek merevnek vagy nehéznek, mindig kecsesek, légiesek és mintha állandóan be lennének kapcsolva. Nos, Legolas is ilyen.” (Orlando Bloom/Legolas) A NYILAS erői pozitív irányban kifelé fordulnak és szétáradó tevékenységekben jutnak kifejezésre. A NYILAS a világban, a külső kapcsolatokban az életben igyekszik érvényt szerezni törekvéseinek pl. elhagyja Bakacsinerdőt, hogy megmentse Középföldét. A NYILASBAN megnyilvánuló Jupiteri hatás kiáradó emberszeretetet és jóindulatot ad, joviális vonások lépnek előtérbe: jókedély, barátkozó, életörömöket kedvelő hajlam, amely mind a társas közösség céljait szolgálja.L. Bakacsinerdei élet, közösség a Szövetségben“ A tündérek nem is hasonlítanak a mesebeli manókra vagy tündérkékre. Roppant testi és szellemi erővel rendelkeznek, sőt, nagyhatalmú, bővérű személyiségek!” (Orlando Bloom/Legolas) A NYILAS a fehér asztal mellett is az együttműködés magasabbrendű célját tudja előmozdítani s ha köben a maga jólétére és az élet kellemességeire is gondol, ez nem alacsonyrendű vonás benne, hanem csak természetéből ered. “Éomer:- Se szünet, se kilöttyintés” Gimli: - Visszafolyatás sincsen! Legolas: - Szóval ez amolyan ivóverseny? Gimli: - Aki állva marad, az nyer! (---) Legolas: - Érzek valamit! Bizseregnek az ujjaim, Azt hiszem, becsíptem! Gimli: - Hej, nem megmondtam, a tünde nem bírja az italt! [nagy zajjal felborul a székével] Legolas:- Ime a bajnok! [Gimli fellé intve].” (Edorasban- a filmben) A szélesebbkörű rend, az emberi élet tevékenységeinek közös feladatok felé fordítása az egészséges erőkifejtés való hajlam mozgás- és versenykedvelővé teszi a NYILAST.


Ez nemcsak életigenlő öröm, és az erőket értelmes célra irányító törekvés benne, hanem alkalom arra is, hogy a hasonló hajlamúakat egyesítve, megszervezve, ismét a tevékeny és pozitiv irányba ható erők közösségét rendjét teremtse meg. “Legolas: - A végeredmény 42! Gimli: - 42? nem is rossz ez egy hegyesfülű tünde herecegecskétől. Én magam viszont épp a 43-on üldögélek!” (A Helm-szurdoki csata után – a filmben) De érdekli minden, ami a közösség és a társadalom együttes munkálkodásával összefügg s mindebben a kiegyensúlyozott rendet, a már meglevő rendszert akarja szolgálni. A NYILAS ezért bizonyos mértékben konzervatív, nem igyekszik újítani. Végül is Középfölde megmaradásáért száll harcba Legolas is. A fennálló szentesített rendet oly nagyra becsüli, hogy hajlamos a világegyetem nagy rendjével azonosítani, olyan értelemben, hogy a kiegyensúlyozott rendet az isteni rend és törvény megnyilatkozásának é földi képviselőjének tekinti. Erős hitének ugyanakkor megvan az árnyoldala is. Talán annyira meg van győződve arról, h. Megtalálta a bölcsek kövét, h. Nem vizsgálja meg alaposan önmagát és nem szemléli egészséges kritikával azt ami csodálattal tölti el. A mély meggyőződés révén kialakulhat benne az az érzés, hogy kiválasztott, valami fontos küldetés végzésére hivatott, azaz missziója van, amelyről a többieket is meg kell győznie. Elhivatottságot érez és ez a véleménye mindenre feljogosítja. A lelke mélyén biztos abban, h. Mások nem tudják olyan pontosan mint ő, h. mi a jó nekik. „Legolas...ő aztán eleget látott már. Hihetetlenül tapasztalt,. Ami azt illeti, furcsa lenne, ha máshogy lenne, végül is 2931 éves! De sosem lehet tudni, mi jár a fejében. Megközelíthettelen, távol áll az élettől. Ő a Szövetség szeme és füle, tárgyilagos és szenvtelen, de képes összpontosítani és halálos biztonsággal használja az íját. Ezt a bonyolult személyiséget kellett megjelenítenem.” (Orlando Bloom/Legolas) Legolas büszkén képviseli a tündéket, ezért néha olyasmit mond, ami önteltnek tűnik, pedig nem annak szánja. „ Én azt mondom, ha szántani kell, szántson a szántóvető, ha úszni, ússzon a vidra, s ha könnyű lábbal futni a fű vagy lomb fölött – vagy épp a havon – fusson a tünde.” (Legolas a könyvben - A Gyűrű Szövetsége) A NYILASBAN több a pozítiv életigenlés, mint a világtól való elforduló aszkétai hajlam, sőt az utóbbi rendszerint hiányzik belőle: ugyanis kedveli akifinomult formákat, szertartássoságot, az ünnepies külsőségeket, a népes gyülekezete és az ilyen alkalmakkor való szereplést. Pl. Legolasék végeérhetetlen küzdelmeket folytatnak Bakacsinerdőben az óriáspókok és orkok ellen, de azért arra is szakítanak időt, hogy vadászatokat, lakomákat és énekversenyeket rendezzenek..


„Ahol énekelnek, ott nyugodtan maradhatsz, mert a gonoszoknak nincsenek dalaik.”(német közmondás) A NYILAS életigenlése és életszeretete még az állatvilágra is kiterjed, de itt is a hasznos, mozgékony és nemesebb állatokat kedveli, elsősorban a lovat., kutyát s mint vadász, a büszke trófeát jelentő nagyvadat.. „ De Legolas kérte, vegyék le a lóról a nyerget és a zablát. Nincs rá szükségem – mondta -, könnyedén a hátára szökkent, s a rohírok meglepetésére Arod szelíden tűrte.”(Legolas a könyvben) A NYILAS általában kerüli a problémákat, úgy aztán sokszor csak látszólagos az egyensúly körülötte.. Pl. Legolas nem vesz részt a Szövetségen belüli csatározásokban. Mert a NYILAS nem hajlandó tudomásul venni a forrongó, feszült megoldatlan problémákat, ezekben csak lázadást lát, amelyek szerinte elkerülhetők volnának, ha mindenki elfogadná a fennálló rend szépen kidolgozott elveit. De azért jó szíve van és hajlandó tanulni. Legolas Gimlivel kötött barátsága pedig sok mindenre megtanítja és sok mindenre rányitja a szemét, amit Bakacsinerdőben élve sosem vett volna észre. “- Azok még boldogabb idők voltak, a népek barátságban éltek, még a törpök és a tündék is. - Nem a törpök bűne, hogy ez a barátság megszakadt – mondta Gimli. – Még sosem hallottam, hogy ez a tündék hibája lenne – replikázott Legolas. – Én hallottam már ezt is, azt is – mondta Gandalf. - De most nem vvagyok hajlandó bíráskodni- És nagyon kérlek mindkettőtöket, téged is Legolas és téges is Gimli,legyetek végre jó barátok és segítsetek nekem!” (A Gyűrű Szövetsége) Legolas fejlődési tengelye a NYILASBÓL az IKREKBE vezet. A szubjektív, fennkölt és némileg esendő fensőbbségtudatból, abból hogy csakis az ő véleménye számítson eljut oda, hogy valóban képes elfogadni a tőle eltérő véleményeket is, hitvallásokat, életstílusokat, embereket és népeket. Az utazás kezdetén Legolas és Gimli minduntalan szúrkálják egymást és nagy a feszültség kettejük közt, maradványaként a két nép (és apáik) közti bizalmatlanságnak. „ -A fene a törpökbe és a vastag nyakukba! - mondta Legolas” (A Gyűrű Szövetsége) Miután azonban Móriában egymás mellett harcolnak, megtanulják kölcsönösen tisztelni a másikat. Lórienbe érve pedig ez az elismerés csodálatba csap át, mely később mély és tartós barátsággá alakul. Felismeri, hogy minden lényt el kell fogadnia a vágyaival, reményeivel és félelmeivel együtt, és ez a szemléletmód végül odavezet, hogy olyan utakat keres, amelyen járva mindenki azt találja meg, ami az ő élete szempontjából a legjobb. Immár senkit és semmit nem zár ki,


hanem minden elfogad és értékeli az élet sokszínűségét. Esetleg érdeklődni kezd a szociális és társadalmi problémák iránt is. L. entek, törpök, rohaniak, hobbitok, gondoriak, Ithilia, Anglarond... Igy egységet teremt az egymással ellentétes tulajdonságokból: a csodálatos, hatásos, jelentőségteljes események iránti vágya a tárgyilagosság révén életközeli formát ölt. Képes arra, hogy hatalmas látomásokat váltson valóra. Az élet elviszi azokra a helyekre és rendelkezésére bocsájtja azokat az információkat, amelyekre szüksége van az úton, pl. Lórienben Galadrieltől. Nagyon jók a megérzései, amelyek megmondják neki, hová kell elmennie ahhoz, hogy megtalálhassa amire szüksége van. Egészséges önbizalom alakul ki benne és kiváncsi mindarra amit az élet kínál anélkül, hogy szem elől tévesztené célját. „ Én nem hiszem, hogy az erdő rossz szándékú lenne, akármit mesélnek róla.” (Legolas a könyvben – A Két Torony) Összegezve, és ismét segítségül híva a a Symbolon kártyákat, Legolas alapkarakterének a MÉRLEG-NYILAS kártyának magát a Symbolont kapjuk, mikor is a feladat az, hogy ahelyett hogy hibákat keresne partnerében, társaiban (ami visszalépést jelentene) tudatosan kell előre néznie és meglátnia magasabb cél értelmét. Egy olyan célét, amely nem szubjektív igényei kielégítésére szolgál, hanem egy szellemi összetartozás megszületéséhez vezet. Utja végére érve ez a lap a „szerencse” jelentését hordozza. Ez olyan boldogságot jelent, ami az együttlétből fakad, és ami kreativitása és elevensége által verekedte át magát a kapcsolat szellemi fejlődésének lépcsőfokain. Az útját kísérő és útbaigazító varázsszó így hangzik :”Te én vagyok!” A társnak, aki egy vagy több elveszett részt testesít meg, az a feladata, hogy e részeket visszaültesse belé. Ezeket a részeket úm. ismét fel kell vennie belső családja körébe. Az így létrejövő kapcsolat/ok tágabb látókörűvé, nyitottabbá és világosabbá (Egész-szé), ezáltal pedig boldogabbá tesz. Ez a boldogság nem azonos azzal, amit remélünk és kívánunk magunknak. Ott áll a kapcsolatok útján, készen arra, hogy megjelenjen, a bizalomból nő, annak a bizalmából, hogy nehéz időkben is képesek vagyunk továbbmenni, és magában hordozza annak az isteni szikrának az emlékezetét, ami vezethet bennünket és ami újra egyesíti az eltörött symbolont. Ez nem jelent mást, mint hogy emlékezzetek: egymás részei vagytok. Ne dobjatok el mindent rapszodikusan, amint nehézségek merülnek fel. A szent liget templomának sok oszlopa van, amelyeket nem lehet könnyelműen kitörni. Talán azt a sokféle lényt szimbolizálják, akik szeretnének újra együtt, egy világban élni békésen (l. Negyedkori Középfölde).


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Orlando Bloom (Legolas) Orlando Bloom (23), angol színész, rögtön a színiiskola befejezése után került a forgatásra. "Két nappal azelőtt kaptam meg a munkát, hogy befejeztem volna a színiiskolát. Olyan volt, mint egy lottó ötös. Életem legizgalmasabb telefonhívása volt, csak kiabáltam és ugráltam." (Orlando Bloom) A színész képlete a jellegzetes kosár alakot mutatja. A kosár alakzatban 9 bolygó a tízből foglalja el a képlet egyik felét, míg a maradék egyetlen égitest egyedül áll a képlet másik felén. Ez azt jelzi, hogy az egyén életének központi részét a a képlet bolygók által tarkított szelete határozza meg. A kosár fogantyúját formázó egyedül álló égitest pedig cselekedeteinek fókuszpontját jelöli és gyakran egy adott különleges képességre utal. Az ilyen típusú képletek gyakoriak a valamiben kiemelkedőt alkotó embereknél: élsportolók stb. Orlinál a kosár fogantyúját a Jupiter alkotja a Bikában. Egyértelműen a sikervágy hajtja (l. az azóta forgatott kasszasiker filmjeit: Karibi kalózok, Trója, Mennyei királyság stb.). Az anyagi javak - mint sikerének kézzelfogható bizonyítékai - fontosak a számára, ám bőkezű is. Szereti a fényűzést, a minőségi drága ruhákat, a túldíszített ékszereket. jobban szeret szórakozni járni, mint vendégül látni valakiket. Alapvetően nagyon kellemes és barátságos természetű. Figyelnie kell viszont arra, hogy ne sajátítson ki másokat, hagyja őket kibontakozni. Jupitere trigonban áll Bak Napjával, ez tovább erősíti a sikerre való képességét. Hiszen szerencse, optimizmus és anyagi jólét társul e fényszöghöz. Emellett hatalmas kreativitással is rendelkezik (nem véletlen a színészmesterség választása). És a siker el is kíséri váálasztott hivatásában. "Ezzel a fényszöggel még egyetlen költő sem éhezett a manzárdszobájában..." (Grant Lewi asztrológus) Ez az álláspárhuzamba vonható az által játszott figura karakterével. hisz végül is ő egy tünde herceget játszik, habár rangját nem hangsúlyozza lépten-nyomon a történetben, ám anélkül is látszik rajta és sorsában. Ruhája, fegyverei a tünde mívesség remekei, és a könyv függelékéből tudni lehet róla, hogy a Gyűrű Háború után tünde telepeket alapít majdan Ithiliában. „Szóval tudtam a projektről, hogy ez a könyv mit jelent a világ jelentős részének és mit


jelent eljátszani egy olyan karaktert, mint Legolas., aki felette áll minden elképzelhető lénynek. Úgy értem, hogy a tündék emberfeletti érzékekkel, reflexekkel rendelkeznek, szépek, egyfajta angyali lelkek. Lehetőséget kapni mindennek az eljátszására izgalmas és ijesztő volt egyszerre. A rajongók nyilván nagy elvárásokat támasztottak a filmmel szemben, ezért ráadásul még úgy is kellett játszani, hogy az a nézők elképzeléseinek megfeleljen, Ez nagy nyomást jelentett, de izgalmas is volt. Nem is olyan könnyű ezt elmagyarázni...”(Orlando Bloom) Bak Napja mindehhez még céltudatosságot és meg nem torpanó ambiciókat ad. A Bak komoly gondolkodású, kemény embertípus, aki gyakran zárkozóttnak tűnik és személyes életterét szorosan irányítása alatt tartja. Már fiatalon érettnek tűnik és pontosan tudja mit akar. Napjegye lassú, de kitartó emelkedésre utala világban. Kiváló munkaerő, dolgos, hatékony és fegyelmezett. Veleszületett józan ítélőképessége lehetővé teszi számára az előrelátó tervezést és többnyire sikeresen megvalósítja célkitűzéseit. Tömegben a Bak nem kimondottan feltűnő, ám csendes méltósága összetéveszthetetlen. Talán ezért is sikerült olyan jól érzékeltetnie Orlinak a tünde herceg méltóságteljes megjelenését a Szövetségben. Orlinak a Bakban áll a Merkúrja és a Marsa is. A Bak Merkúr szellemi fegyelmet és szervezőkészséget ad, ezzel segíti a koncentrált munkát. Bak Marsa pedig a hihetetlen kitartást, szívósságot adja. Fáradhatatlanul dolgozik, különösen ha a saját álmai vagy céljai megvalósításáról van szó. Képes megfelelő mederbe terelni energiáit és kreativitásával elérni céljait. "Nagyon sokat kellett edzenem, hogy elérjem azt a folyamatosságot és a mozdulatoknak azt az eleganciáját, amely megkülönböztet egy tündét. Az íjjal és nyíllal való gyakorlás nagyszerű eszköz volt a karakterem eltalálásához. egész jól ment. A végén az íjász edzőm feldobott egy papírtányért a levegőbe és én keresztül tudtam lőni egy nyílvesszővel." (Orlando Bloom) Bak Napja, Merkúrja és Marsa fölött az oroszlánban levő Szaturnusza uralkodik. Ez az állás ront egy kicsit a kitartáson és fegyelmezettségen, mivel az Oroszlánban exil a Szaturnusz. Ezzel kissé zsarnokibbá, makacsabbá teszi a személyiségét. legnagyobb ellensége saját egója lehet és az elismerés iránti vágya. Ezért néha önző módon próbálja meg áthidalni a nehézségeket. "Orlando nem volt önzőbb, mint bármelyikünk, csak nem tudta olyan jól palástolni. Merthogy nem olyan tapasztalt. Az a típus, aki ha akar valamit, odaáll és kimondja. A tapasztaltabbak ilyenkor tesznek egy kört, sompolyognak, suttognak, hogy ugyanazt a hatást elérjék." (Ian McKellen) Viszont csodákra képes e bolygóállással az egyén a szövetkezésen (!) és egymás igényeinek kölcsönös elismerésén alapuló munkában. Végül is ezt kell megtanulnia Legolasnak is a történetben, aminek legpregnánsabb példája a halálosan utált ellenséggel, egy törppel(!) való együttműködés elsajátítása.


Szaturnusza kvadrátban van az Uránuszával, ez is jelzi a problémákat a saját egója és a környezetének összeütközéseit, a hirtelenséget a lassúsággal szemben, a jól bevált dolgok, a mindenáron való újítással szemben. Ebből adódott aztán a balesete (és nemcsak egy volt- hiszen majdnem mindene összetört már). „Forgattuk azt a jelenetet, amelyben 30 ló volt felsorakoztatva. Vagy ötször kellett felvennünk. Át kellett lovagolnunk ezen a halmon, le a egy vízmosásba, aztán sziklák voltak meg egy meredek lejtő. Nos, a lovak csordaállatok, ember. És amikor a lovak megindulnak, akkor igazán mennek....Szóval felemeltem az íjam, de a lovak csak nem akartak megállni. Gimli leesett, rajtam landolt, én meg egy sziklára estem. Eltört egy bordám.” (Orlando Bloom) Ennek ellenére Uránusza a Marsával szextilben újabb és újabb kalandokra csábítja, merész, főleg fizikai kockázatok és kihívások izgatják a fantáziáját. „Egy nap megcsináltam Új-Zéland legmagasabb bungee-jumping ugrását. Ötször a semmiben fél órán keresztül! Tudtam, hogy a producerek nem örülnének túlságosan a dolognak, ezért csak utólag mondtam el nekik." (Orlando Bloom) Marsa szextilben a Vénuszával a szebbik nem lelkesedését növeli iránta (talán neki volt az egyik legnagyobb rajongótábora a film bemutatója után. Energiáinak nagy részét kreatív vállakozásaira fordítja. Szívesen fog társával vagy számára fontos személlyel művészi vagy üzleti vállakozásba. A Holdja szextilbena Vénuszával erősíti a kifinomult művészi érzéket, élénk intellektust ad. Vénusza trigonban a Szaturnusszal a nyugodt fegyelmezettséget jelzi, ami jellemzi filmbeli karakterét Legolast is. Vénusza amúgy is a kifejezetten művészi Halak jegyében van (itt emelt helyzetű). Nagyon romantikus, érzékeny és spirituális látásmódot ad. Ez az állás szinte tökéletesen kifejezi a tündék harmadkori hozzáállását a világ dolgaihoz: a végletekig kifinomult művésziesség keverve az elvágyódó, már más világok felé tekintő érzelmi jelleggel. „Magammal viszem Legolast és az élményt Új-Zélandról, bárhová is megyek. A csodálatos dolog abban, hogy színész vagy, az, hogy, minden szereplőből akit magadba fogadsz, magaddal viszel egy részt amikor továbbmész.” (Orlando Bloom)


GANDALF

Mit szimbolizálnak a karakterek?

Gandalf istár (mágus) volt, eredeti nevén Olórin. Szürlke Gandalf néven érkezik Középföldére a Harmadkor elején. Nyugodtan kijelenthető, hogy Gandalf az, akinek a Nyugat győzelme és Szauron harmadkori bukása köszönhető. Kétezer éven keresztül szünet nélkül, szakadatlan hittel munkálkodott azon, hogy célja valósággá váljon és az idők során számos hatalmat felsorakoztatott maga mellé, akik segítségére siettek a Szauron ellen végső harcban. Amikor megérkezett négy másik istár társával Középföldére, Círdantól a tünde hajóácstól és Gyűrűhordozótól megkapta az egyik tünde gyűrűt, a Naryát (Tűz), hogy az is segítsen neki felszítani az emberek hitét és lelkesedését. A Harmadkor során Gandalfnak számos kalandban és megpróbáltatásban volt része, útjainak legtöbbjéről nem is tudunk. A Fehér Tanács megalakulásakor Galadriel őt szerette volna a tanács fejéül, de Szarumán elorozta ezt a tisztséget. 2941-ben Gandalf rávette Thorin törpkirályt, hogy foglalja vissza Erebort (a Magányos Hegyet) Szmaugtól a sárkánytól, azért, hogy megerősítse az északi népeket Szauron támadásának idejére. Beajánlotta zsákos Bilbót a törpcsapatba, de arra ő se számított, hogy Bilbó megtalálja az Egy Gyűrűt (l. A hobbit), amely a Másodkor vége óta elveszett. Gandalf gyanította, hogy Bilbó gyűrűje az Egy Gyűrű, ezért a Kószák segítségével állandóan szemmel tartotta a Megyét. 2956-ban találkozuik Aragornnal és örök barátságot kötnek. 3001-ben rávette Bilbót, hogy végleges elutazása előtt ajándékozza a Gyűrűrt Frodónak. Gandalf az ezt követő években többször meglátogatja Frodót, miközben Aragornnal Gollam után nyomoz. Közben sokat jár Minas Tirithben is, ahol Faramir sokat tanul tőle. 3017-ben Gandalf Minas Tirithben hozzájut Isildur tekercséhez s így bizonyosságot szerez a Gyűrű mibenlétéről. 3018 tavaszán ismét Frodónál jár és felszólítja az indulásra. Utána találkozik a Barna Radagasttal, egyik istár társával, ám az tudtán kívül Szarumánnak kémkedik, így Gandalfot Szarumán el tudja fogni.Csak két hónap múlva tud megszökni Vasudvardból a Sasok Ura segítségével. Edorasba megy, de a Gríma befolyása alatt álló Théoden elzavarja. Ám találkozik Keselyüstökkel, a mearák (táltosok) egyikével és nagy nehezen megszelídíti. Ezután Frodóék után indul, akik azóta elhagyták a Megyét. Mikor megtudja ezt, ő is


Völgyzugolyba vágtat, hogy ott várja be őket. Elrond tanácsában jelentősen befolyásolja a jelenlevőket, hiszen egyedül ő ismeri a Gyűrű és Szarumán árulásának igaz történetét. Így ő is a Gyűrű Szövetségének tagja lett. Móriáig ő vezeti a társaságot, ám Khazad-dúm hídjánál lezuhan a balroggal folytatott küzdelemben. A többiek halottnak hiszik. De a felsőbb hatalmak (valák) visszaküldik Középföldére, hogy befejezhesse küldetését. Újra a Sasok Ura (Gwaihir) menti meg és elviszoi Lóthlórienbe. Addigra azonban a Szövetség már Parth Galennél jár. 3019 március elején Aragornék találkoznak vele a Fangorn erdőben, újjászületett Fehér Gandalfként. Ő Edorasba vágtat velük és feloldja a varázslat alól Théoden királyt. A Helm-szurdoki csata után Vasudvardban megfosztja Szarumánt a hatalmától, majd Pippinnel Gondorba vágtat. Denethor az ottani helytartó nem szívesen fogadja. Ennek ellenére Gandalf a városban marad és szervezi annak védelmét. Szauron csapatai ellen. A nagy ostrom előtt megmenti Faramir és emberei életét, akik Osgiliathból vonulnak vissza. A pelennori csatában Gandalf összeméri az erejét a nazgúlok urával a város kapujában, ezzel értékes időt szerez, amig megérkeznek a rohírok. Ám nem tudja legyőzni a nazgúlt. Mert ismét Faramir segítségére kell sietnie, Pippin ugyanis szól neki, hogy Denethor őrültségében elevenen el akarja égetni a kisebbik fiát. A győztes csata után Gandalf a többiekkel Morannon kapujához vonul a nyugati sereggel, hoyg elvonják Szauron figyelmét Frodóról. Miután Frodó végül is teljesíti küldetését a Végzet hegyénél, Gandalf megint a Sasok Urával menti meg őt és Samut. A Gyűrű Háború győzedelmes végével Gandalf sikeresen teljesíti küldetését. 3020. május elsején még megkoronázza Elessár királyt, majd visszaindul a hobbitokkal Völgyzugolyba. Onnan két éve múlva indul végképp Szürkerév felé. A két másik tünde Gyűrűhordozóval: Elronddal és Galadriellel plusz Frodóval és Bilbóval elhajóznak Nyugatfelé, Valinorba. Ezzel véget ér Középföldén a Harmadkor.

Köves Péter szerint (im.) Szürke Gandalf, a titkos tűz szolgája, a varázsló nem sorolható egyik földi elemhez sem kizárólagosan. Mégis mondhatjuk mindegyik jelen van benne: KOS = harciassága, élen jár a csatákban és ővé Glamdring az „Ellenség pörölye” nevű tündekard ami még az Első Korban Turgon tünde királyé volt.; BIKA= a hobbitok kedvtelése, a pipafű élvezete; IKREK = sok-sok nyelv tudása, sokrétű érdeklődés; RÁK = gondoskodás a gyengébbekről és Középföldéről; OROSZLÁN = vezéregyéniség és megkapta Círdantól a Naryát a „Tűz gyűrűjét”; SZŰZ = alázatosság (szürke vagy zsufazekés Gandalf), szolgálatkészség, tanulás és munka szeretete;


MÉRLEG = társasági élet (l. Bilbó partija), kapcsolatok ápolása egész Középföldén; SKORPIÓ = talányokban beszél, mágiát ismeri és használja, titkos útjai vannak; NYILAS = sokat utazik, filozófikus, jovilatiás, Keselyüstök betörése; BAK = tanító, remete archetípusa, Aragorn és Faramir tanítója; VÍZÖNTŐ = szabadszelemű, nem kedveli az intézményeket, sok néven ismerik (vö. Aragorn) – Mithrandír, Szürke Vándor, Tharkún, Icánus, Vészmadár, Láthspell, Szürke Bolond, Fehér Lovas stb. HALAK = tündebarát és összekapcsolódik a felsőbb hatalmakkal, utána ő is elhajózik a tengeren Valinorba. Ám rejtezik is. Ezért szürkének, semlegesnek mutatja magát, mint minden igazi mágus. Cselekedetei viszont elárulják hovatartozását. Mindig ott bukkan fel, ahol szükség van. Később viszont valódi önmagaként megtisztultan fehérben látjuk megjelenni. Ilyen szempontból emberi alakjában legalábbis odasorolhatjuk az egyetlen eddig kimaradt jegyhez, ami nem szerepelt a Szövetségben, a Skorpióhoz. Elvégre ha már a mágusokat, istárokt valahova sorolni kéne, akkor a mágiával, titkokkal, rejtett dolgokkal kapcsolatos SKORPIÓ jöhet szóba. Ráadásul Gandalf még a meghalás-újjászületés rítusát is átéli, a balroggal folytatott csatája után. A SKORPIÓ víz eleme elmélyülő érzést és lelkiséget ad, a léleknek szembe kell néznie mindazzal a feladattal, amelynek megértésére és átélésére az előző fokozatok megérlelték.

A Mérleg kifelé irányuló szétterjedő tevékenysége után itt a bfelé fordulás, koncentráltság következik, de kiütközik az előző jegyben még kompromisszumokkal, elsimításokkal elintézettnek vélt ellentétek egész ereje is. A SKORPIÓ nem elégszik meg meg a rend és összahng kedvéért létrehozott kiegyenlítéssel, az ellentétek ideiglenes áthidalásával, sem az előző fokozatban érvényesülő szelíd és átgondolt eszközökkel. „Lehet, hogy a mordori fekete beszéd nem hallik a Nyugat minden zugába, ám ez a Gyűrű akkor is gonosz!” (Gandalf Elrond tanácsában – a filmben) „Látta, hogy Denethor és Gandalf még mindig farkasszemet néznek. Mintha mindkettő a másik gondolatát igyekeznék kiolvasni. De Denethor volt az aki előbb sütötte le a szemét.” (A király visszatér – a könyv) Az ellentétek itt már a legélesebb és legvégletesebb formában merülnek fel jra és nem maradnak meg a normális élet síkján, hanem a magasabb régiókba emelkednek. Sejti, hogy az ellentétek és ütköző végletek gyökeres megoldása csak egy magasabb létsíkon válhat lehetővé. Mindez nagy válságokat idéz fel. A SKORPIÓ az a pont, ahol a lenn és a fenn, a testiség és a szellemiség, a véges és a végtelen az alacsony és a magasrendű, a móhó életszomj és a megtisztult felemelkedés


találkoznak. Feladata megölni önmagában az alacsonyabbrendű testi embert, hogy feltámadhasson benne a magasrendű, tisztult ember Útja azonban nem elméleti, hanem az áthatolás, sőt átgázolás a leküzdendő területen. "Mória! Félsz bemenni azokba a bányákba. A törpök túl móhón és túl mélyre ástak. Te is tudod, kit zavartak fel Khazad-dúm sötétjéből. Árnyék és lángok..." (Sarumán a filmben) És ha keresztül tud törni ezen a végső akadályon, akkor rátalál önmagára és a kínzó ellentétek végső kiegyenlítésére: újjászületik, valami meghal benne (Szürke Gandalf) és feltámad a magasba szárnyaló lélek, amely a régi kötelékei fölé emeli (a sebezhetetlen Fehér Gandalf) "Most Szarumán vagyok. Illetve az aki ő kellett volna legyen....Fehér Gandalf vagyok és visszatértem hozzátok." (Gandalf a filmben) Ezek a hajlamok és adottságok a SKORPIÓT a misztériumok felé hajtják, misztikus és mágikus erőkkel lép kapcsolatba és ezek mind hidat mutatnak neki a véges és végtelen között. "Aztán elragadott a sötétség és én kballagtam gondolatból és időből. A csillagok keringtek fölöttem és minden nap oly hosszú volt, mint egy élet a földön. De a vég elkerült. Éreztem, visszatér belém az élet. Visszaküldtek, hogy teljesítsem a feladatom.” (Gandalf a filmben) Amíg azonban a testiség kötelékei meglazítatlanul fonódnak rá, és a fekete mágia veszedelme környékezi.Tele van mágikus erőkkel és ezek könnyen csapnak át bizonytalan területre. „Frodó: - Muszáj elvenned! Gandalf: - Nem ajánlhatod fel nekem! Frodó: - De én neked adom! Gandalf: - Nem! Ne kísérts, Frodó! Nem merem elvenni, még őrizni se merem. Értsd meg Frodó, én azért használnám a Gyűrűt, hogy jót tehessek vele. De általam oly nagyra nőne a hatalma, hogy még elképzelni is irtózatos.” (A Megyében a filmben)

De mindig él benne a meggyőződés, hogy a legmélyebb bukásból is fel tud emelkedni. Szelleme végletek közt csapong, egyik pillanatról a másikra át tud lendülni a testiségből az elmélyedő misztikus átélésbe vagy megint vissza az előzőbe. "Gandalf : - Utatok egy szakasza véget ért, most kezdődik egy újabb...Valami olyan készül itt amire az Óidők óta nem került sor.. Az entek felébrednek és rádöbbennek az erejükre. Gimli:- Erősek? Ez jó hír! Gandalf :- Elég az évődésből törp uram! Trufa és Pippin meglehetős biztonságban vannak, nagyobb biztonságban, mint ti lesztek!” (A Fangorn erdőben- a filmben)


Itt van az élet és halál határa a nagy átmenet a szellemi újjászületés legnagyobb lehetősége. Gandalf: - Nem az út itt nem ér véget. A halál csak egy másik ösvény, melyre mind rálépünk.Amikor a világ szürke esőfüggönye felgördül és minden ezüstös tükörré válik, akkor meglátod.... Pippin:- Mit Gandalff? Mit látok? Gandalf: - Fehér partokat. Azontúl egy távoli országot mely zöld és napsütötte. Pippin: - Hát ez nem is rossz... Gandalf: - Nem bizony! (Gondor ostroma a filmben) Itt kínálkozik a legmagasabb a felemelkedésre és a legmélyebb bukásra. Itt kísért a gonosz és itt győzheti le a kísértőt az aki fölébe tud kerekedni. "S ugyan miért ne lehetne? - súgta . - Miért ne Gandalf? Ott a Gyűrű, az Uralkodó! Ha a mi kezünkben van, akkor miránk száll a hatalom. Az igazság az, hogy ezért csaltalak ide. -Szarumán - mondtam, s elhúzódtam tőle - az Egyből egyszerre csak egyvalaki húzhat hasznot, ezt jól tudod, kár is tehát mondanod, h. mi. De tőlem nem kapod meg, de nem ám, s még hírt se kapsz felőle, most, hogy kiismertem a gondolkodásodat. Te lennél a Tanács feje, de végre leleplezted magad. A választás tehát az, hogy Szauronnak vagy neked hódoljak be. Kettőtök közül egyiknek sem." (Gandalf a könyvben - A Gyűrű Szövetsége) A SKORPIÓ óriási energiákat bír latbavetni és mágikus képességeit is magasabbrendű céljainak szolgálatába állíthatja. Nagy átalakítók, új rend hírdetői, misztikusok és bölcsek (mint Gandalf), de az alantas, romlott változatban szörnyű gonosztevők is akadnak a SKORPIÓK közt (l. Szarumán és Szauron). „A varázslat lehet sötét, veszélyes, halálos, de ha megmaradunk a keskeny úton, és tiszta a szívünk, akkor arra is használhatjuk, hogy a világot egy kicsit fényesebbé tegyük.” (Harry Dresden - Dresden akták) A SKORPIÓ – BIKA tengely másik véglete a BIKAba, az anyagba merülés, l. Radagast, barna mágus. A Symbolon kártyában a Skorpió-Bika kártya a Marionettbábú címet hordozza. És Radagastot sajnos jóhiszeműsége kihasználásával, Szarumán ugyanúgy dróton rángatja alantas céljai érdekében, mint a kártyán ábrázolt bábút. A SKORPIÓ – BIKA összeolvadás ideális esete, ha megtanul megfelelően bánni önmagával és ezért másokkal is megfelelő módon tud bánni. Képes arra, hogy kitartóan és következetesen kövesse céljait anélkül, hogy a kelleténél több energiát pazarolna a jobb, tökéletesebb világra irányuló vágyaira és realitásérzéke segít abban, hogy megbirkózzon a csalódásokkal anélkül, hogy elsősorban azt az embert vagy körülményt kárhoztatná aki csalódást okoz neki.


Ha megtalálta önmagát, olyan energiamezőt alakít ki önmaga körül, amely szinte magától vonzza azokat az embereket, lényeket, akikkel összeillik, pl. Aragorn, Frodó, Bilbó, Elrond, Théoden, Éomer, Faramir stb. A BIKA arra készteti, hogy olyan lényeket keressen, akiknek a körében a saját elképzeléseit követheti és az is teljesül, hogy olyannak fogadják el amilyen. A SKORPIÓ az egyértelmű döntésnek, a hosszú távú elkötelezettségnek és ezzel együtt a hűségnek is a jelképe. Elsősorban önmagához való hűséget tanulja meg. Határozottan halad előre az útján, ha egyszer úgy döntött, hogy az a helyes út. „Küldetése nem ért véget. Visszatér, mert új feladata vanés tudja, hogy mit kell tennie.”(Ian McKellen) Senki sem tud többé olyan megbízatásokat adni neki és olyan elvárásokat támasztani vele szemben, amelyeket nem tart értelmesnek és az életéhez illőnek. „ -Én sem – bólintott Gandalf – és senki sem örül, ha ilyen időket kellett megérnie. De hát nem mi döntjük el mikor éljünk. Mi csak arról dönthetünk, mihez kzdünka z idővel, amely megadatik.” (Gandalf - a könyvben) Még ha nem is szűnik meg teljesen a hajlama a bűntudatra, pontosan tudja, hogy ez káros és értelmetlen érzés és ezért nem engedi eluralkodni. „Aragorn: - Frodóról semmi hír? Gandalf: - Semi. Egy hang se. Aragorn: - Még van időnk. Frodó minden nappal közelebb kerül Mordorhoz. Gandalf: - Vajon tényleg így van? Aragorn: - Hm. Neked mit súg a szíved? Gandalf: - Hogy Frodó még él. Igen. Életben van.” Hanem pontosan tudja, hogy hibákat elkövetni teljesen normális dolog és a világ tökéletessége soha nem fogja elérni az ő ideáinak szintjét. Ennek ellenére vagy tán épp ezért mindenkinek joga van arra, hogy másként lássa a dolgokat és mást tegyen mint ő. „Igazi toronyőr vagy Tuk Peregrin!. De most nyomás visza a Toronyba!” (Gandalf Gondor ostrománál – a filmben) Törölte szótárából a „kellene...” szót. Ehelyett remek humorérzék alakult ki, amely segít neki, hogy ne vegye mindig olyan halálosan komolyan a dolgokat. A humor játssza talán a legnagyobb szerepet a SKORPIÓ és a BIKA összeolvadásának titkában (l. tüzijáték Bilbó születésnapján Hobbitfalván).


„Egy mágus soha siet és nem is késik el soha. Mindig pontosan akkor érkezik, amikor akar, Zsákos Frodó!” (Gandalf Hobbitfalván- a filmben)


Mit tett hozzá a karakterhez az azt játszó színész?

Gandalf (Sir Ian McKellen) Ian McKellent (61) 1991-ben lovaggá ütötték művészi érdemeinek elismeréseképpen, s több mint 40 db-ból álló gyűjteménnyéből nem hiányzik az Oscar, a Golden Globe, a Tony és az Emmy- díj sem! (szerepei: III. Richárd, Lear király, Raszputyin, X-Men, Az árnyék....stb.) Ahogy Peter Jackson rendező kommentálta McKellen felvételét. „Itt van például Ian McKellen. Sokáig Sean Conneryt szerettük volna, de részben anyagiak, részben időhiány miatt nem jött össze. Erre jön ez az angol,a ki amúgy elismert és híres színész és közli nem kér pénzt Gandalf szerepéért, mert gyerekkora óta szeretne Gandalf lenni. És ahogy játszik, hát az tényleg maga Gandalf! Szeretem Sean Conneryt, de McKellen volt a tökéletes választás. És még gázsit sem kért. Hihetetlen.” Ian McKellen az Ikrek jegyében született. Az Ikrek szülöttei intellektuális hajlamúak, örökké fürkészik és kutatják az embereket és helyeket, információt keresnek. A közlés, az információ későbbi megosztása azokkal, akiket szeret, szintén jó mulatság számára, mivel az Ikrek különösen érdekeltek a társas kapcsolatok fejlesztésében. Az Ikrek imádnak beszélni és a társasági élet ragyogó, gyors észjárású tagjai. Jóllehet racionálisak, a fantáziájuk elég élénk. Az Ikrek jegyűek gyorsan felfedezik a dolgok mindkét oldalát, amely figyelemreméltóan gyakorlatias tulajdonság. A változó jegy emberei rugalmasak, és úsznak az áramlattal, emiatt lehetnek csélcsapok, kedélyállapotuk szeszélyes módon változhat. Hátulütőjük lehet a felületesség a túlságosan szerteágazó érdeklődésük miatt. „Hatalmas, lenyűgöző humorérzéke van és nagyon kedves ember. Tudom elcsépelt közhely valakire azt mondani, hogy kedves. Abban az értelemben használom, hogy nagyon derék ember. Ragyogó színész.” (Christopher Lee) Hold a Szűzben: Érzelmileg zárkózott. Boldog ha szolgálhat másokat és büszke aprólékos részletességére.

„Hallatlanul segítőkész is volt velem. Bátorított, de mondhatnám állandó segítségem is volt.” (Christopher Lee) Időnként túl kritikusan szemléli önmagát és kapcsolatait. „Pete [Peter Jackson] rövidnadrágot hord! És csak két pólója van. Mindkettő rózsaszín.


Soha nem lehetsz biztos benne, hogy éppen melyik van rajta.” (Ian McKellen) „Korábban alábecsültem Christopher Lee-t a filmjei miatt. De ő ismerné el elöször, hogy nem mindegyik filmje művészi alkotás.” (Ian McKellen) Merkúr a Bikában: Praktikus és elszánt gondolkodásmód.. Határozott elképzelései vannak a kedvelt és nem kedvelt dolgokról. Intuitiv módon közelíti meg a kapcsolatok gyakorlati oldalát. Szereti a gyönyörű, folyékony nyelvezetet..Meglehetősen makacs tud lenni. „Ian McKellennek érkezése után megmutattam néhány videó interjút Tolkiennel és megkapta a hangfelvételeket is.”(Peter Jackson) „Néztem magam a tükörben Gandalf jelmezében. Igazgattam a ruha vállrészét, érdesítettem a hangom, de próbáltam precízebben képezni a hangokat mint szoktam.”(Ian McKellen) „És tényleg bizonyos értelemben Tolkien szereplője a filmünknek, méghozzá Ian McKellen Gandalf alakítása keresztül.”(Peter Jackson) Merkúr együttáll. Uránusz: Születésénél fogva géniusz és eredetiség jellemzi. Gondolkodása gyors, mások szinte képtelenek vele lépést tartani. Ösztönös megérzése révén olyan dolgokat is észrevesz, amit mások nem. Ez az inspiráció teszi lehetővé, h. egyedülálló megoldásokat találjon a kérdésekre és problémákra. „Óriási örömömre szolgált a közös munka, mert ő az egyik legnagyvonalúbb művész. Úgy dolgozik mint ami a a kedvencem, amit együttgondolkodásnak hívok. Más szóval nem fél, hogy tanácsokat adjon és kapjon. Ílymódon közös erővel tudunk kidolgozni egy jelenetet.”(Ian Holm) Soha nem éri be a kitaposott ösvénnyel, mindent saját magának kell megtapasztalnia. „...amikor a Gyűrű Szövetségének át kellett kelnie egy havas hágón, szűz hóban, melyt még emberi láb még nem érintett.Két helikopter segítségével leraktak minket a hómező közepén, odaadták a jelmezeinket, majd otthagytak. Úgy néztünk ki mint tizenegy Edmund Hillary. ...Ha egyszer hóban kell küzdeni az előrehaladásért, akkor az ember gyorsan elfelejti, hogy valahonnan kamerák figyelik. -egyszerűen úton van. Ott voltunk középföldén, ahol az emberek még épp csak megjelentek, ahol halhatatlan tündék élnek. A film csodálatos, sikerült visszaadnia ezt az érzést.” (Ian McKellen) Vénusz a Bikában : Fokozott művészi kifejezőkészség. Könnyen vonzza az anyagi javakat. Mélyről fakadó érzelmi kötelékek, élet élvezete. „[Gandalf] boldogan öltött emberalakot...A halhatatlanság helyett inkább a hétköznapi dolgokkal törődhettem.” (Ian McKellen)


Hold trigon Vénusz: Anyagi jólét és szerencse. Biztosan sármos, kifinomult és fizikailag vonzó. Kedveli a maga körül a szép és kellemes dolgokat. Optimista, szereti a gyerekeket. Harmonikus kapcsolatok. „Egy évig éltem ott. Egy évig éltem az otthonomtól távol és szereztem új barátokat.”(Ian McKellen) Mars Vízöntőben: Egyedülálló hozzáállása folytán különcnek tarthatják. Önállóan cselekszik céljai elérésének érdekében, melyek általában az emberiség egésze felé irányulnak. Jupiter a Kosban: Hitbuzgó és meg van győződve az igazáról. Számára minden szenvedélyes és azonnali. Egyéni kezdeményezőképessége által fejlesztheti az életét, megragadva az adott pillanatban felkínálkozó lehetőségeket vagy saját magának megteremtve azokat. Javára válnak az utazások, gyerekek és barátok, a becsület. „Iannal közös lakókocsit használtunk a forgatáson. El tudod képzelni őt és a négy hobbitot egy lakókocsiban?”(Elijah Wood) „Mintha fallal leválasztottak volna engem. Nem tudom, miért? Lehet h.azt gondolták, Gandalf nem fog társalogni a kisebbekkel?” (Ian McKellen) Szaturnusz a Kosban: A körülmények hatására kénytelen fejleszteni türelmét és kezdeményezőkészségét. „De azért jó is volt egy picit elszeparálódni, mivel Dominic Monagham de főleg Elijah Wood reggelente hangosan zenéltek, amihez nem mindig fűlt a fogam.” (Ian McKellen) Impulzivitását csökkentenie kell, különben hanyatlásnak indul. E bolygóállásban óriási erőforrások állnak rendelkezésére, melyet építő jelleggel használva innovatív fejlesztésekre képes. Negatív esetben énközpontú és védekező lehet. „Igen ez néha nehézséget okozott. Néha azt hallottuk, hogy nagyokat nyög a rosszallása jeleként. Igazán nem lehetett kivenni mit mond csak a morgást.” (Elijah Wood)

Uránusz a Bikában: Folyton új ötletek után kutat, hogy megreformálhassa az anyagi világot. Hatalmas elszántsággal és céltudatossággal dolgozik. Azonban végletekbe menő makacssága hátráltathatja fejlődését. Anyagias kötődése korlátozhatja szabadságát és spirituális impulzusait. „Bár a történetben több természetfeletti tulajdonsággal rendelkező szereplő is van, céljuk véghezvitele, a Gyűrű elpusztítása nem sikerülhetne emberi tulajdonságaik – féltékenységük, ambícióik, jó természetük – nélkül. A történet sosem csap át valami


varázslatba, hanem végig érzelmek, motivációk dolgoznak.” (Ian McKellen)

Neptun a Szűzben: Képzeletét és lelki kérdéseket gondosan elemzi és a gyakorlati hasznosítás céljából egy tágabb, konkrét egészbe illeszti bele. Ügyelnie kell arra, h. ne analizálja túl a dolgokat. „Peter úgy kezelte a regényt, mint a Bibliát és valóban nagyszerű érzés volt minden nap, a forgatás után elolvasni ugyanazt a részt a könyvben is és összehasonlítani a munkánkkal, hogy sikerült-e elérnünk, amit akartunk és sikerült-e hűnek lennünk Tolkien fantázájához.” (Ian McKellen) Plútó a Rákban: A megújulás az otthon, a haza és a szülőföld iránti mély érzésekben jelenik meg. E jegyben a Plútó hatására civilizálják az új világokat. „Gandalf nagyjából 7000 éves. Középföldét segít megvédeni az Egy Gyűrűben levő gonosztól.”(Ian McKellen) Nap szextil Jupiter: „A falu bölcse” nagy ideáljai, fennkölt vágyai vannak és számos lehetőség nyílik életében céljai megvalósítására. „Gandalf figuráját Tolkienről mintázta, Tolkient keltette életre.” (Peter Jackson) Nap kvadrát Hold: Tudatos gondolkodásmódja harcban áll az érzelmeivel, ösztöneivel céljai megvalósítását illetően. Vénusz kvadrát Mars: Erős szenvedélye a nem megfelelő emberekhez vonzza. Erővel kell törekednie a mértékletességre és egyensúlyra. „Tehát néha az öreg oroszlánnak csitítania kellett a kölyköket. De nem komolyan, csak amúgy játékosan, mivel annyira nyitott személyiség [ti. Orlando Bloom].Egyébként pedig fiatalos hevülete átragadt mindnyájunkra.„ (Ian McKellen) Mars kvadrát Szaturnusz: ítélőképessége, akaratereje néha akadályoztatott. Túlértékeli saját képességeit vagy szerencséjét. A „forgandó szerencse fényszöge” (Grant Lewi).érzelmi tartózkodása másoknak ridegségnek tűnhet. Zordnak sőt durvának tartják. „ Ha ismertem volna néhányat azok közül a filmek közül [Peter Jackson korábbi filmjei] azt hiszem, kevésbé lelkesedtem volna, hogy csatlakozzam a bandához.” (Ian McKellen) Nap trigon Mars: Fizikai vitalitás. Vonzó személyisége és határozottsága szimpatikus. Állóképesség, nagy fizikai erő.


„Mint Gandalf, a szürke mágus, volt az a harcom Szarumánnal, a fehér mágussal. Christopher Lee, aki Szarumánt játssza, rámmutat a botjával, én pedig pörgök a padlón a vállamon, lábaim a levegőben. Az én voltam! Azt én csináltam...de éppen csak a kamera látókörén kívül ott volt egy gerincmasszőr, egy csontkovács és egy sima masszőr is!.” (Ian McKellen) Mars szextil Jupiter: Fizikai erő, izmos test és integritás. Optimizmus és lelkesedés hatja át ambicióját és számos lehetőséget nyújt számára álmai megvalósításához. Ez a fényszög általában kimagasló teljesítményt hoz. „Néha újra meg újra meg kellett mászni ugyanazt a hegyet és nagyon zord időjárásban kellett végigjárni a vidéket és nagyon korán kellett felkelni és ha az ember 61 éves, elgondolkozik azon, hogy tényleg ezt akarja-e csinálni. És tényleg ezt akarja, mert ezért a filmért érdemes.” (Ian McKellen) Mars oppozició Plútó: Vágyai harcba állnak spirituális énjével. Öntudatos. Személyes vágyainak enged-e vagy a felsőbbrendű utat választja-e? „Ez az egyszerű aranygyűrű magában hordozza a legnagyobb gonoszság vérét. A Gyűrű megront mindenkit, akinek a birtokába kerül. Még Gandalf sem biztos benne, hogy egy olyan emberfeletti, halhatatlan lény, mint ő, képes lenne-e ellenállni a Gyűrű hatalmának.” (Ian McKellen) Szaturnusz kvadrát Plútó: heves hatalomvágy: „Szarumán és Gandalf annak a két végletét mutatják meg hogy mi történik, ha valaki hatalomhoz jut.”(Ian McKellen) Kapcsolatban állhat tervekkel, összeesküvésekkel, intrikával és a kémregények világával. Talán szüksége van a drámára. „A történet egyik központi szála a két mágus harca.” (Ian Mckellen) Jupiter trigon Plútó: Hatalmas akaratereje és finoman hangolt pszichés képessége révén spirituális vezetővé váhat. Lelki meggyőződése szerint cselekszik és képes tömegeket érintő változást előidézni. „Gandalf miért nem becsvágyó és önző ugyanúgy [mint Szarumán]?Ő egyszerűen nem ilyen.. Ő nem azért öltött emberi alakot, hogy nagy vezér váljon belőle vagy császár vagy politikus. Tolkien és Gandalf a kisemberek oldalán áll.” (Ian McKellen) Uránusz trigon Neptun: Spirituális képességek, humanitárius reformok, misztikus képzelőerő. Merkúr trigon Neptun: Pszichés képessége egyesül képzeletével és mély spirituális tartomány kapuját nyitja meg előtte. Gyakori ez költők, regényírók , sámánok, misztikusok,


zeneszerzők és spirituális szónokok képletében. „Nos, drága barátaim, itt véget ér a Szövetségünk. Menjetek békével. Nem mondom, hogy ne sírjatok, mert nem minden könny keserű.” (Gandalf Szürkerévben – a filmben) „ A Gyűrűk Ura mítosz, tündérmese, kalandregény. Soha nem esett meg...csak valahol a szívünk mélyén.” (Ian McKellen)

A Gyűrűk Ura c. film asztrológiai szempontból  

Milliók olvasták, nézték, izgulták végig Tolkien csodálatos meséjét a Hatalom Gyűrűjéről és az igazságért összefogó különböző lények harcár...

A Gyűrűk Ura c. film asztrológiai szempontból  

Milliók olvasták, nézték, izgulták végig Tolkien csodálatos meséjét a Hatalom Gyűrűjéről és az igazságért összefogó különböző lények harcár...

Advertisement