Page 1

Kreativt produkt  Kreativt produkt over teamets novelle  Omhandle essensen af jeres novelle  Må foregå i det moderne gennembruds samtid og

nutiden


Kreativt produkt  Kreativt produkt over teamets novelle  Skal være færdig og uploades, dato, klokkeslæt  Premiere dato, klokkeslæt

 Produktet skal vare max 3. minutter  Konkretiseret


Kreativt produkt  Kreativt produkt over teamets novelle  Hvilke produkter kan man lave?  Musikvideo:  https://vimeo.com/52951643  http://www.youtube.com/watch?v=lOfZLb33uCg

 Stop-motion: Speaker og talebobler  http://www.youtube.com/watch?v=WwBNhaP0g30

 Kortfilm:  http://www.youtube.com/watch?v=dHEmFOkOkpw

 Rollespil:  Vil blive optaget til premieren.


Jeres produkt  Hvad skal I så nu?  Bliv enige om essensen af jeres novelle  Skriv den ned

 Diskuter i teamet om hvilken type produkt I ønsker

at fremstille

 Musikvideo,  Stop-motion,  Kortfilm,  Rollespil


Jeres produkt  Hvad skal I så nu?  Lav en drejebog/storyboard og manuskript over

produktet

 Drejebog/Storyboard:  Billedudsnit, kameravinkler, kamerabevægelser, lyd og

lys

 Manuskript:  Scener, personer, miljø og replikker


Jeres produkt  Hvad skal I så nu?  Fremstil jeres produkt, efter godkendelse af

drejebog/storyboard og manuskript af læreren

Færdigt produkt  

Oplæg om produkt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you