Page 1


Jedna z krain geograficznych i administracyjnych w Słowenii. Znajduje się na Północnym-Wschodzie, przy granicy z Austrią. Część pierwotnego terytorium tej krainy w 1920 roku, po plebiscycie przypadła Austrii. Dwie największe gminy należące do regionu Koroška to: Slovenj Gradec oraz Ravne na Koroškem. Kraina ta sięga terenów alpejskich – Alpy Savinske i Kamniske. Trzeba przyznać, że pod względem krajobrazu oraz tutejszej fauny i flory, Koroška znajduje się między najbardziej wartościowymi krainami w tej części Europy i Bałkanów. Atrakcja tej lokalizacji jest bliskość do centrów sportowych na Pohorju.


Region obejmuje obszar trzech dolin - Mežiške, Dravske i Mislinjske oraz trzy pasma górskie - Pohorje i Alpy Kamnickie oraz Alpy Savińskie, które dają regionowi unikalny znaczek oryginalności dziewiczej przyrody i lasów górskich o zróżnicowanej sieci górskich dróg i szlaków zapewniających wiele możliwości. Nieco ponad 1000 km2 i 74 tys. mieszkańców.


Jest to również jeden z najstarszych słoweńskich regionów przemysłowych. Dziś możemy zobaczyć pracę górników węgla drzewnego, flisaków, stolarzy i kowali. Jest to żywy obraz dziedzictwa. Magią Karyntii jest to że nie powinniśmy szukać w wspaniałych chwil, ale małe skarby, które są tworzone przez naturę i człowieka. Wiele jest rozproszonych w zakamarkach osiedli i okolicznych dolinach górskich.


Pohorje jest to alpejski masyw obejmujący 840 km2. Krajobraz nadają ciemne lasy świerkowe, które obejmują 70% powierzchni, znajduję się tam również 16 rezerwatów, w którym są torfowiska i jeziora.


Dolina Topla jest to malownicze dolina alpejska pod górą Peco w pobliżu Črne na Koroškem. Ze względu na wyjątkowy krajobraz kulturowy, zachowanego dziedzictwa etnologicznych i obecność chronionych gatunków roślin i zwierząt, jest chroniony od 1966 roku.


Park Geograficzny Karavanke znajduję się na liście UNESCO. W tym regionie rosną takie rośliny jak dzwoneczek Zoisa, mięsożerne rosiczki oraz encijan.


ŚWIAT MINERAŁÓW Park ten posiada także piękne minerały, które są rzadko spotykane na świecie – biały kalcyt, galena srebrna, jak i rtęć. Niektóre z nich są wydobywane pod górą Peco i Hochobir jednak dziś można je podziwiać w muzeach.


Pięć zachowanych starych gospodarstw, stanowi odrębną część krajobrazu kulturowego: Burjakova, Florinova, Kordeževa, Fajmutova in Končnikova. Wszystkie gospodarstawa charakteryzuje wyjątkowe domy i spichlerze. Są one wyposażone w tradycyjne drewniane i kamienne budowy, a jednoczęściowy dach, który w Karyntii istnieje pod nazwą " šitlni lub šiklni”. Wszystkie gospodarstwa są wybitnymi przykładami architektury alpejskiej. Tamtejsze ślady rozwoju starszych typów domów wędzarni, które były powszechne w regionie od XVI do XIX wieku.


Średniowieczne freski w kościołach, wiele z nich jest poważnie uszkodzonych ze względu na przebudowy i reorganizację kościołów, w niektórych miejscach zachowały się tylko niewielkie pozostałości starych obrazów. W 13 kościołach Karyntii znajdują się średniowieczne malowidła ścienne, które uzyskały status ważnych kulturowych zabytków. Wszystkich obrazów w całości zachowały się tylko dwa miejsca, a mianowicie korpusu obrazów w kościele - rotundzie św. Jana Chrzciciela w Muti z połowy XV. wieku i freski na sklepieniu w prezbiterium św. Barbary w Prevalje . Najstarszy fresk znajduję się w kościoła św. Pankracego w mieście Slovenj Gradec, datuje się go na XIII stulecie.


Dom sv. Pankracija

Dom sv. Barbare


Dom sv. Duha Gotycki kościół z 1419r. Z przylegającym szpitalem. Całą wewnętrzną ścianę kościoła zajmuje fresk z XV. wieku z 27 scenami biblijnymi.


Średniowieczne freski w kościołach w dużej mierze zachowane pod malowanych ścian odkrytych w ciągu ostatnich dziesięcioleci . Wiele z nich jest poważnie uszkodzonych ze względu na przebudowy i reorganizacji kościołów, w niektórych miejscach zachowały się tylko niewielkie pozostałości starych obrazów . W kościołach Karyntii średniowieczne malowidła ścienne jest w 13 i uzyskały status ważnych kulturowych zabytków.


Średniowieczne freski w kościołach w dużej mierze zachowane pod malowanych ścian odkrytych w ciągu ostatnich dziesięcioleci . Wiele z nich jest poważnie uszkodzonych ze względu na przebudowy i reorganizacji kościołów, w niektórych miejscach zachowały się tylko niewielkie pozostałości starych obrazów . W kościołach Karyntii średniowieczne malowidła ścienne jest w 13 i uzyskały status ważnych kulturowych zabytków.


Rynek Vandravski w centrum miasta Prevalje ukazuje dobry przykład umieszczenia dziedzictwa archeologicznego w przestrzeni publicznej. W części odnowionego placu jest umieszczony lapidarium.. Można tam było odnaleźć kopie rzymskich kamiennych zabytków z wykopalisk archeologicznych. Rynek Vandravski jest na pewno dobrą pozycją dla każdego, kto woli dziedzictwo kulturowe. Gdzieś, gdzie można poczuć puls miasta dzisiaj i jednocześnie na minutę lub dwie przenieść się w czasie i w towarzystwie potężnego kamienia.


W kaplicy zamku Ravne można zobaczyć lapidarium rzymskich zabytków kamiennych w Prevalje. Cmentarz ten datuję się na na II i III stulecie są to relikwie złożone z dwóch figur, nagrobka, oraz posągi 2 lwów.


Kościół św. Jerzego na Legnu to z pewnością jeden z najciekawszych kościołów w kraju, ze względu na jego wnętrze, znajdują się tam najstarsze obiekty sakralne i grobowce , które w 1993 archeolodzy znaleźli podczas wymiany hydrauliki.


Kościół, w stylu romańskim z 2.pol . XII wieku, podzielono na dwie starsze fazy budowy przedromański i romański . Dzisiaj jest możliwość chodzenia po powierzchni szkła, która ujawniaa ekscytujące pamiątki przeszłości która miała miejsce właśnie tutaj.


Na Korośkem w miejscowości Slovenj Gradec znajduję się wystawa „Świat.Europa.My.” przedstawia ona zbiór rzymskich kamiennych zabytków. Wystawa prezentuje historię zarysu Mislinjske doline w czasach rzymskich z prezentacją najważniejszych węzłów rzymskiej cywilizacji na ziemi. Na Starym Rynku w Galerii Współczesnej sztuki można zobaczyć wystawę " Boska manna " przejrzeć zdjęcia i napisów na pomnikach, spacerować w ekscytującym świecie rzymskiej religii, kultu zmarłych i zrozumienia życia pozagrobowego. Szczególną uwagę należy poświęcić wyprodukowanemu łóżku pogrzebowego setnika czy narzędzi potrzebnych do obróbki marmuru.


W siedzibie lokalnego muzeum w Šentjanž znajduję się historia społeczności lokalnej obszaru Šentjanž, oświadczenie Majniśka z 1917, dotyczący zbierania podpisów i organizowania plebiscytu, który się odbył 7 kwiecień 1918 w którym wzięło udział 2000 Słoweńców. Deklaracja ta jest jednym z filarów dzisiejszej Niepodległej Słowenii.


Znajduje się tam fotogaleria przedstawiająca materiały reklamowe oraz inne dokumenty historyczne, od 1850r. Kiedy to rozpoczął się proces germanizacji Słoweńców na terenie Karyntii, na konferencji w Paryżu w tajnym głosowaniu z własnej inicjatywy określono w którym kraju chcą żyć. Kotlina Celovska podzieliła się na strefę A oraz strefę B.


W piwnicy budynku komunalnego w Dravogradu, który podczas II wojny światowej miało siedzibę gestapo, utworzono muzeum poświęconej II Wojnie Światowej na terenie Karyntii. To tutaj zamykano i torturowano partyzantów oraz ich zwolenników. W dawnych celach zachowały kilka artykułów i wspomnień ludzi, którzy byli uwięzieni.


Tajny kompleks: szpital partyzancki, który składał się z sześciu jednostek w zachodniej Pohorje przy pomocy działaczy lokalnych, partyzantów i współpracowników od kwietnia 1944 do końca wojny partyzanckiej zbudowany lekarza dr. Ivan Digger Przebywało tutaj około 300 rannych. Mimo wielu poszukiwań szpital nie został odkryty przez okupantów. Zachowane w tajemnicy w szpitalu nazwy Trška gora w Legen, który jest zabytkiem kultury o znaczeniu krajowym.


W Prevalje, znajduję się wystawa II wojny światowej ukazuje zmiany na polu walki europejskim oraz stronę Jugosłowiańską. Szczególną uwagę można zwrócić na to że większość bitew w Słowenii odbyło się na terenie Karyntii oraz jest to miejsce masowych zabójstw i pobojowisk.


Forma Viva – tak nazywane są rzeźby poświęcone 300 letniej tradycji wydobywania żelaza. Już pierwsze rzeźby powstały w 2 poł. XX wieku na cześć rozwoju kopalni żelaza w Prevalje. Do dzisiaj powstało 28 takich rzeźb


W 1994 powstało Muzeum Kopalni żelaza, można tu znaleźć dobrze zachowane urządzenia i sprzęty , min. rolki, żuraw, lokomotywy czy też różne młotki , elektryczny pieca łukowego. W muzeum znajduje się kocioł parowy z cegielni koło Lublany i prasa z 1890 roku, który była używana w jednej z fabryk w Mariborze . Muzeum składa się z różnych produktów huty, przedmioty z różnych dziedzin ślusarzy życia, dokumentów i bogatej kolekcji zdjęć.


Fabryka Matka - Železarna v Ravne Wystawa firmy stalowej z wielowiekową tradycji, która po II wojnie światowej, rozkwitła, a wraz z nią miasto i region. Innowacyjność i kreatywność pracowników firmy spowodowała wysokie miejsce w rankingu wśród najlepszych hut w kraju, oraz wśród pierwszych w Europie wprowadziły kontrolę komputera i skuteczną produkcję stali nierdzewnych i sprzedaży różnych produktów. Na tej wystawie zwaną „ Kiedy mówi stal” można doświadczyć dźwięk, ruch stali. Szczególną uwagę zwraca się na dzieci, ponieważ są one częścią układu muzeum ułożone z magnesów z symbolami. Wystawa jest pierwszą kompleksową prezentację zarysu historii żelaza w Słowenii i jednocześnie sugeruje rolę i udział dolinę Mežiška w rozwoju tej działalności gospodarczej jest zawsze częścią europejskiego przemysłu metalurgicznego .Kolekcja przedstawia rozwój żelaza i stali w Karyntii od początku XVI wieku .


Pierwsze wzmianki o rudy ołowiu w występują ok.1424, a pierwsze źródła pisane o górnictwie z góry Peca z 1665. Stary budynek administracyjny kopalni z 1927 r. znajduje się przed wejściem do kopalni, został przekształcony w muzeum. Część kopalń - obszar górniczy to 3,5- kilometrowy tunel Glačnik. Pociąg zabiera zwiedzających do obszaru górniczego i zapewnia 15 minut jazdy niesamowitego doświadczenie po czym zatrzymuje się, skąd zwiedzający mogą kontynuować trasę pieszo z przewodnikiem. Na 1,5 kilometrowej ścieżce jest prezentowana historia górnictwa. Urządzenia górnicze i wiele dobrze zachowanych urządzeń są wyświetlane na tych samych miejscach , gdzie byli niegdyś pracowali górnicy. Kopalnia cynku i ołowiu jest jedną z najstarszych kopalni w tej części Europy. W ciągu 300 lat, górnicy wykopali ponad 1000 km tuneli i szybów. W jaskini znajduje się również miejsce, gdzie odbywają się sporadyczne koncerty i inne wydarzenia kulturalne . Kopalnia znajduje się na światowej liście UNESCO


Wielowiekowej tradycji górnictwa w Ćrna i okolic ma wpływ na wizerunek miejsca i sposobu życia. Zachowane dziedzictwo kulturowe, które opowiada historię poszukiwania i wydobycia rud ołowiu znajduje się w skale, w środku rynku. Przed tunelem rozebrano kilka maszyn i urządzeń, które uzupełniają historię eksploatacji zasobów naturalnych. W ponad 330 lat w górnej części doliny Mežiška w zakresie rudy, która zawiera 64 km2, wydobyto 19 milionów ton rudy i to przez ponad 800 km tuneli.


W centrum wsi, gdzie znajduję się pomnik zbiórki, można odwiedzieć część przeszłości: Dom Anny, Čopova willa, pomnik górnika i pięknie odrestaurowany frlescimer. Dzwonnica w frlescimru zadzwoni, gdy przybędziesz, tak jak kiedyś zaproszano górników do pracy.


Inżynieria i Dziedzictwo Kulturowe jest związany z bogatą historią pracy, od 118 lat pracy kopalni. Praca w kopalni dawał wiele chlebów okolicznym mieszkańcom, tunel Franciscus tunel Franciszka na drodze Prevalje-Leśe.


Kolekcja młotów, budynku w Radlje jest tylko częścią dużej kolekcji amatorskich Ferdinand Leitinger z Radlje , który posiada ponad 2500 pozycji i ponad 3400 książek. Wystawa młotów uzupełnia powstanie i rozwoj młotów, a także dowiedzieć się więcej o mitologicznym znaczeniu jak pierwszy kowal który użył młotka. Ferdinand Leitinger zebrał 210 różnych młotków do kucia, wydobywania, kamieniarstwo, szewstwa , młotki dla rozłączania kawałków szkła, ciężkie i różnych i wiele innych młotów specjalistycznych. Kowalstwo jest znane tutaj od XI wieku i jest to najważniejsze rzemiosło na obszarach wiejskich . Po XII wieku stał się jednym z najważniejszych rzemiosł w osiedlach miejskich w Słowenii.


Kościół św. Urszuli w Pleśivcu znajduje się na północnej stronie góry Urszuli. Znajduję się na wysokości 1699 metrów n.p.m i jest to najwyżej położony kościół w Słowenii, co daje nie zapomniane widoki. Budowa rozpoczęła się w roku 1570. Został zbudowany dzięki ciężkiej pracy i wielu darowizn okolicznej ludności. Budynek stanowi połączenie architektury gotyckiej i renesansowej. Jak i dlaczego powstał kościół Urszuli jest przekazywane z pokolenia na pokolenia i owiane legendami. Jedna z nich głosi, że św. Urszula wetknęła nogę w skale, a wgłębienie w kamieniu pozostało do dzisiaj. Jeśli nie wierzysz sam wetknij tam swoją nogę


Kościół św. Pankracego z XI wieku wraz z kaplicą i jedyną pozostałością dawnej dzwonnicy zamku, warownej wieży, która jest oddzielona od kościoła. Podczas inwazji tureckiej w XVI w. stanowił również rodzaj ochrony. Pierwsza wzmianka o kościele z roku 1090. W kościele znajdują się wspaniałe zabytki architektury wczesnego gotyku z poł. XIII w. Budynek ten znajduje się w miejscowości Slovenj Gradec


Kaplica św. Michała w Libelicach, która stoi obok kościoła św. Marcina ma ogromne znaczenie, ponieważ na terenie Słowenii nie znajdziemy dużo takich kaplic, sięga ona pierwszej połowy XII wieku. Kaplica cmentarna dzieli się na część górną i dolną. Na górze była kaplica, miejsce kultu, oraz ołtarz poświęcony Michałowi Archaniołowi, który jest strażnikiem umarłych.


Romańska rotunda Jana Chrzciciela w Muti jest jednym z najstarszych kościołów w Słowenii. Znajduje się tam min. kaplica chrzcielna. Romański styl architektury jest rzadko spotykany na terenie Słowenii, i jest znany dzięki swoim freskom, które są najbardziej istotną częścią dziedzictwa kulturowego.


W miejscowości Leśe zobaczymy XV- wieczny, późnogotycki kościół św. Anny i kościół św. Volbenka. Krążą o nich legendy jedna z nich mówi, że podczas inwazji tureckiej ludzie chowali się w pobliskim kościele. Gdy wojska tureckie odnalazły go, znalazły w środku przerażonych ludzi modlących się o cud. Drzwi były szeroko otwarte, i Turecki dowódca chciał wjechać koniem do kościoła i podeptać ludzi, jednak na progu zwierzę przestraszyło się i wbiło kopyta w podłogę, że pozostały ślady do dnia dzisiejszego, a Turcy przerażeni uciekli.


Dziedzictwo  
Dziedzictwo  
Advertisement