Page 1

biznesowa platforma korzyści

Opole, 02/2013


Dostawcy mediów

Infrastruktura komunikacyjna

Samorząd

Nauka i edukacja

Firma

Kooperanci


Przykładowe instytucje współpracujące


PATRONI


CELE


CELE Wsparcie dla firm w regionie


WSPARCIE


Wspieranie w obszarze działalności badawczo-rozwojowej wsparcia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw rozwoju jakości kapitału ludzkiego stymulowania współpracy branżowej powstawania nowych przedsiębiorstw


GRUPY BRANŻOWE


Grupy branżowe • Branża spożywcza


Grupy branżowe • Branża metalowa (przykłady firm)


Grupy branżowe • Branża materiałów budowlanych (przykłady firm)


Grupy branżowe • Branża chemiczna (przykłady firm)


GRUPY REGIONALNE


Grupy regionalne • Powiat brzeski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat głubczycki (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat kędzierzyńsko-kozielski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat kluczborski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat krapkowicki (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat namysłowski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat nyski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat oleski (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat opolski + Opole (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat prudnicki (przykłady firm)


Grupy regionalne • Powiat strzelecki (przykłady firm)


Grupy celowe • Np. Odra – szlakiem transportowym


NETWORKING


Podsumowanie śniadania biznesowego dla branży spożywczej Spotkanie było skierowane do branży spożywczej, jako jednej z kluczowych dla rozwoju gospodarczego Opolszczyzny, a udział w nim wzięli prezesi i dyrektorzy takich firm jak: Kraft Foods Polska, Danone/Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o., ZPC Otmuchów, Ustronianka/ecoBionica, Bunge/ZT Kruszwica, Dagny oraz Bakoma/Bioagra/Polskie Młyny.

Firmy podczas dyskusji wskazywały obszary, które wymagają wzmocnienia i wsparcia, takie jak m.in.:  Szkolnictwo wyższe i zawodowe,  Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu,  Kwestie związane z branżą opakowań dla rynku spożywczego  Utworzenie centrum szkoleniowego na Opolszczyźnie dla specjalistów z branży spożywczej  Wspólna promocja województwa opolskiego („Dolina Spożywcza” ?) jako silnego ośrodka branży spożywczej.


Wspieranie w obszarze działalności badawczo-rozwojowej wsparcia międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw rozwoju jakości kapitału ludzkiego stymulowania współpracy branżowej powstawania nowych przedsiębiorstw


KAPITAŁ LUDZKI


Wspieranie w obszarze rozwoju jakości kapitału ludzkiego 1. Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej – Program 9.2 2. ASY W LOGISTYCE 3. Europejska Akademia Biznesu


Harmonogram I kw. 2013 • Spotkanie dla branży AUTOMOTIVE

Spotkanie branży motoryzacyjnej Opolskiego, Dolnego oraz Górnego Śląska. Wspólnie z MG, PAIiIZ, WSSE, KSSE, DAWG, Silesia Automotive Cluster.

• Giełda kooperacyjna w Finlandii, Helsinki

Spotkanie kooperacyjne firm fińskich i polskich + prezentacja inwestycyjna Opolszczyzny Wspólnie z WPHI, WSSE, KSSE, Gminy, firmy

• Pierwsze spotkanie grupy „KRUPI – Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego” Tauron, PGNiG, GazSystem, ANR, GDDKiA, … • Spotkania indywidualne i otwarte z firmami – potencjalnymi członkami Klubu 150 • Promocja działalności tworzenia powiązań kooperacyjnych w oparciu o działalność Klubu Opolskie 150 w prasie lokalnej


Harmonogram II kw. 2013 • • • • • • • • • • •

Konferencja inauguracyjna Klubu 150 – szkolnictwo zawodowe jako temat przewodni Warsztaty z zakresu funkcjonowania innowacyjnego dla partnerów Wizyta studyjna w kraju Giełda kooperacyjna Warsztaty biznesowe - Branżowe spotkanie z udziałem uznanych ekspertów praktyków mające na celu ukazanie możliwości oraz korzyści wynikających z wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz powiązań kooperacyjnych Aktualizacja ogólnodostępnej georeferencyjnej bazy danych terenów inwestycyjnych (zakup+promocja) Drugie spotkanie grupy „KRUPI – Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego” Spotkania indywidualne i otwarte z firmami – potencjalnymi członkami Klubu 150 Promocja działalności tworzenia powiązań kooperacyjnych w oparciu o działalność Klubu Opolskie 150 w prasie lokalnej Dostęp do bazy danych Foreign Direct Investments (zakup bazy) Promocja - bannery, ulotki (zakup)


Harmonogram III kw. 2013 • Konferencja „Czas na Opolskie” , Warszawa

Spotkanie opolskich polityków i przedsiębiorców z MG,PAIiIZ, Promocja Opolszczyzny – wspólnie z gminami i firmami

• • • • • • • • •

Warsztaty z zakresu funkcjonowania innowacyjnego dla partnerów Wizyta studyjna zagraniczna Giełda kooperacyjna Spotkania indywidualne i otwarte z firmami – potencjalnymi członkami Klubu 150 Trzecie spotkanie grupy „KRUPI – Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego” Promocja działalności tworzenia powiązań kooperacyjnych w oparciu o działalność Klubu Opolskie 150 w prasie lokalnej Kampania promocyjna telewizyjna Mailing, bazy danych Portal madeinopolskie.com (zakup aplikacji +utworzenie bazy adresowej)


Harmonogram IV kw. 2013 • Warsztaty biznesowe - branżowe spotkanie z udziałem uznanych ekspertów praktyków mające na celu ukazanie możliwości oraz korzyści wynikających z wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz powiązań kooperacyjnych

• Giełda kooperacyjna w Belgii wraz z prezentacją potencjału inwestycyjnego woj. opolskiego

• Czwarte spotkanie grupy „KRUPI – Kapitał Relacji Uczestników Procesu Inwestycyjnego” Tauron, PGNiG, GazSystem, ANR, GDDKiA

• Spotkania indywidualne i otwarte członków Klubu w zakresie współpracy z uczelniami i szkołami • Promocja woj. opolskiego na zagranicznych targach spożywczych • Spotkanie robocze IOB/B+R oraz Edukacja • Promocja działalności tworzenia powiązań kooperacyjnych w oparciu o działalność Klubu Opolskie 150 w prasie lokalnej

• Portal madeinopolskie.com (wydanie magazynu) • Baza pracowników (zakup oprogramowania”+hosting+portal)


Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Sławomir Janecki s.janecki@ocrg.opolskie.pl

515 214 658

"Inwestujemy w Twoją przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw

Klub 150 - wstępne założenia  

Klub 150 - wstępne założenia