Katalog Konkurs "Teraz Polska Promocja" 2013

Page 1

VII

edycja 2013

Konkurs

„Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską o promocji Polski

1


Laureaci VI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”

2


Teraz czas na promocję Polski!

W

ostatnich latach marka Polska zyskała na znaczeniu, a jej wartość wzrosła wielokrotnie. Jesteśmy szóstą gospodarką w Europie i dwudziestą na świecie. Siła polskiej gospodarki, rozwój przedsiębiorczości, a przede wszystkim zaradni i pracowici Polacy są podstawowymi motorami marki Polska, które można wykorzystywać nie tylko w promocji eksportu czy inwestycji, ale także kultury, nauki i sportu. Pomimo wielu udanych działań promocyjnych naszego kraju potrzeba nadal wieloaspektowych badań, które pogłębią wiedzę i wskażą skuteczne rozwiązania.

Młodzi patrzą na szansę budowy atrakcyjnego, nowoczesnego wizerunku Polski o wiele bardziej pozytywnie niż pokolenie, które już jako dorosłe wchodziło w epokę wolnego rynku. Klucz do sukcesów w promocji Polski i jej dorobku to dobra edukacja. Inwestowanie w naukę to dosłownie inwestowanie w rozwój kraju. Od 2007 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego organizuje konkurs prac magisterskich „Teraz Polska Promocja” we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, do której następnie dołączyły Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Organizacja Turystyczna. Zainteresowanie tym konkursem pokazuje, że młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę ze znaczenia działań promocyjnych dla wzmacniania pozycji Polski w różnych

obszarach. Na scenę wchodzi pokolenie urodzone i wychowane w demokratycznej Polsce, pokolenie bez kompleksów, stojące z dala od historycznych sporów. Dla młodych ludzi silna Polska w silnej Europie jest kwestią oczywistą, pozostaje jedynie pytanie, jak tę pozycję naszego kraju umocnić. Tegoroczna edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” zebrała rekordową liczbę zgłoszeń – otrzymaliśmy aż 124 prace magisterskie! O ich wysokim poziomie merytorycznym niech świadczy fakt, że wszystkie nagrody konkursowe zostały przyznane. Dyplomy wręczono aż 16 laureatom. Gratuluję im pasji i wytrwałości w podejmowaniu niełatwych badań z zakresu interdyscyplinarnej problematyki promocji naszego kraju. Życzę dalszych sukcesów, ciekawych wyzwań (zarówno naukowych, jak i zawodowych), do czego oczywiście mogą się przyczynić patroni i partnerzy konkursu „Teraz Polska Promocja”, którym w tym miejscu składam podziękowanie.

Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

3


Szczęśliwa siódemka

S

iódma edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską z zakresu promocji Polski przyniosła kilka niespodzianek, dotyczących głównie tematów prac i sposobów ich realizacji. Ale pod jednym względem jej przebieg był łatwy do przewidzenia. Była to bowiem kolejna edycja konkursu, która pokazała, że idea jest ważna i potrzebna, a prac magisterskich dotyczących różnych zagadnień związanych z promocją Polski jest coraz więcej – i są to prace coraz lepsze. Stało się już pewną regułą, że członkowie Komisji Ekspertów oraz Kapituły Konkursu dochodzą pod koniec obrad do wniosku, że z roku na rok rośnie nie tylko zainteresowanie konkursem, ale również jakość zgłaszanych prac. Celem konkursu jest upowszechnianie tematyki promocji Polski jako istotnego wątku badań naukowych. Cieszy fakt, że jest on systematycznie osiągany, a być może mamy nawet do czynienia z rodzącą się modą na opracowania w tym zakresie (do siódmej edycji wpłynęły 124 prace, podczas gdy do pierwszej zaledwie 20). Promocja Polski nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony badań i analiz, świeżego i kompetentnego spojrzenia młodych, dobrze wykształconych ludzi, pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – zarówno na niwie teoretycznej, jak i praktycznej. Wśród zgłaszanych prac coraz więcej jest bardzo dobrych, niekiedy wręcz zaskakujących pod względem sposobu ujęcia tematu, biegłości autorów, znajomości metodyki badań i umiejętności ich rzetelnego przeprowadzenia, a także kompetencji prowadzenia analizy i syntezy, niezwykle potrzebnych dla poprawnego konstruowania wniosków. Oczywiście nie wszystkie prace są idealne i wprost nadają się do wykorzystania w praktyce. Wiele z nich ma jeszcze istotne mankamenty, szczególnie na polu innowacyjności podejścia do tematu oraz walorów praktycznych, przekładających się na możliwości wdrożenia, profesjonalnego wykorzystania wyników lub kontynuowania badań.

4

Nagradzane i wyróżniane są przede wszystkim te prace magisterskie, w których autorom udało się połączyć solidne podstawy teoretyczne z własnymi badaniami, które mają jakiś wymiar praktyczny – stanowią choćby interesujące studium przypadku albo wskazują na dobre praktyki. Niektóre z prac mają wręcz charakter projektowy, a ich dojrzałość wynika z biegłości autorów w sferze naukowo-badawczej, połączonej z niemałym już doświadczeniem zawodowym. Wybranym autorom z kolei udaje się osiągnąć taki poziom dojrzałości badawczej, że w ocenie członków Komisji Ekspertów i Kapituły ich prace stanowią dobry zaczyn dysertacji doktorskich. Cieszy również coraz bardziej popularna interdyscyplinarność prac. Autorzy starają się łączyć różne perspektywy badawcze, szukają innowacyjnych metod prowadzenia analiz. Przykładowo turystykę wiąże się z psychologią, marketing z dyplomacją publiczną, a ekonomię międzynarodową z socjologią. Prowadzi to do bardziej odkrywczych wniosków przy zastosowaniu nowatorskich metodyk badawczych. Gratulując autorom i ich promotorom, należy podziękować również wszystkim, którzy przyczyniają się do upowszechniania tematyki promocji Polski na uczelniach wyższych: przede wszystkim samym uczelniom (ich władzom, kadrom), organizacjom studenckim, patronom i partnerom konkursu, mediom, a także – co ma wielkie znaczenie – laureatom poprzednich edycji. Ich prace stawały się przykładem dla kolejnych roczników adeptów nauki w służbie promocji Polski, a często były bezpośrednią inspiracją i pomocą. Wiele obecnych prac magisterskich cytuje bowiem publikacje oparte na pracach magisterskich nagradzanych w minionych edycjach konkursu „Teraz Polska Promocja”.

Dr Jarosław Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej konkursu „Teraz Polska Promocja”


LICZBA NAGRÓD

1

2008, 2009, 12 2007, 2010, 2012, 2013

Uniwersytet Warszawski

EDYCJE (LATA)

lp UCZELNIA

9

2008, 2009, 2010, 2013

3

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

8

4

Uniwersytet Jagielloński

5

2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 2010, 2011, 2012,2013

5

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Uniwersytet Wrocławski Akademia Górniczo -Hutnicza w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Gdański Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Śląski w Katowicach Politechnika Poznańska Uczelnia Łazarskiego Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Copenhagen Business School

4

2007, 2008, 2012

4

2010, 2011, 2012

4

2011, 2012, 2013

3

2009, 2013

3

2007, 2008,2011

3

2009, 2011, 2013

3

2011, 2012, 2013

2

2011, 2012

2

2012, 2013

1

2010

1

2012

1

2009

1 1

2011 2012

1

2011

1

2011

1 1

2012 2013

1

2013

1

2013

2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

5


Marka Polska w ręce młodych

O

marce Polska i wyzwaniach promocji naszego kraju w świecie wypowiadają się często w różnych formach debaty publicznej politycy, eksperci, publicyści. Tym razem jednak postanowiliśmy zapytać o sprawy promocji Polski młode pokolenie – laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja”. Konkurs „Teraz Polska Promocja” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce konkursów prac magisterskich. Cechuje go znaczna rozpiętość tematyki ocenianych i nagradzanych prac, których wspólnym mianownikiem jest promocja Polski – od promocji wizerunkowej, przez budowę marki narodowej, promocję eksportu, inwestycji zagranicznych, kultury, sportu, turystyki i nauki, aż po zagadnienia związane z finansowaniem przedsięwzięć, projektami lokalnymi, branżowymi itd. Konkurs powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze jego edycje poświęcone były wyłącznie tematyce promocji polskiej gospodarki za granicą. Idea popularyzacji tematyki marketingu narodowego na niwie naukowej i praktycznej, a przy okazji animowania debaty na temat polskiej marki narodowej, padła na podatny grunt, wyzwalając zaangażowanie szeregu instytucji publicznych i prywatnych. Po siedmiu latach działania konkursu współtworzą go aż 32 instytucje – ministerstwa, agencje rządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i media – występując w roli współorganizatorów, partnerów i patronów. Siedem lat historii konkursu to 423 nadesłane prace magisterskie z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, tysiące godzin prac recenzentów, tysiące publikacji medialnych o wymiernym efekcie popularyzatorskim, ale także kilka publikacji naukowych – książek i e-booków upowszechniających dorobek laureatów konkursu. Bo też najważniejszą wartością jest to, że wyłoniono i nagrodzono ponad 70 absolwentów szkół wyższych o wysokim potencjale intelektualnym, których praca i dorobek stanowią ważny wkład w rozwój wiedzy na temat marketingu terytorialnego. Z drugiej strony te działania stanowią inspirację dla następnych młodych badaczy, ich promotorów i popularyzatorów ważnego obszaru nauki.

6

Polska naturą, tradycją i... talentami stoi

Laureaci są dość zgodni w ocenie atutów Polski, na których można byłoby opierać strategię promocyjną. Wskazują najczęściej na korzystne, środkowoeuropejskie położenie geograficzne, ukształtowanie przyrody, a także na dziedzictwo kulturowe i historyczne. Ceniona jest przyroda, jej różnorodność i bogactwo, niski poziom przekształcenia krajobrazów. – Naturalne, a nie odtwarzane krajobrazy, niewycinane przed setkami lat lasy, zadbane, ale jednak prawdziwe, zapomniane wioski, pozbawione cukierkowości znanej z Europy Zachodniej. Swojski bałagan może stać się znakiem charakterystycznym autentycznej Polski, ukierunkowanej na zagranicznego turystę – tak piękno polskiej przyrody charakteryzuje Filip Bebenow, zwycięzca szóstej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”. Niektórzy mówią o zaletach produktów regionalnych, wartościowej polskiej kuchni i konkurencyjnym sektorze rolno-spożywczym. Relatywnie często jako wielki atrybut Polski podawany jest kapitał ludzki, jego potencjał energii, przedsiębiorczości i kreatywności. Siłą Polski postrzeganą przez młodzież jest młodość i talenty – zarówno w kontekście kompetencji, wykształcenia, jak i przypisywanych Polakom cech. – Ważną cechą Polaków jest gościnność, przyjazność i chęć nawiązywania nowych kontaktów. Nie można też zapominać o wyjątkowej pracowitości i kreatywności, które wyróżniają naszych obywateli na tle innych krajów – podkreśla mocną stronę Polski Marta Jankowska, laureatka konkursu z 2011 r. Ten potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany, a nawet jest narażony na utratę. W wielu wypowiedziach pobrzmiewa nutka ironii i pesymizmu: „Polska to kraj, w którym jest dużo młodych, zdolnych ludzi. Trzeba to podkreślać, zanim wszyscy wyemigrują i nie będzie się już czym chwalić”. Przeważają jednak głosy optymistyczne. – Polska posiada mnóstwo zalet i tak naprawdę jest krajem, który ma wszystko. Począwszy od wyjątkowego położenia geograficznego, a co za tym idzie walorów przyrodniczych i charakterystycznego klimatu, poprzez ciekawą historię, mnóstwo zabytków najwyższej klasy, aż do coraz lepszej infrastruktury turystycznej – mówi Monika Steltmann, laureatka z 2010 r. – Moim zdaniem największym atutem Polski jest tradycja i wszelkie wy-


twory z nią związane: święta, obchody, wierzenia, zwyczaje itd. Coś, co budujemy w naszym kraju z pokolenia na pokolenie, stanowi naszą największą wartość i powinno być tym, czym zachęcimy obcokrajowców do poznania naszej kultury i naszego kraju – twierdzi Martyna Gruszczyńska, laureatka z 2012 r.

Jak spożytkować atuty Polski dla promocji kraju

Zasadniczą kwestią jest potrzeba wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie promocji kraju, sprzyjających budowaniu skutecznych i efektywnych programów promocyjnych, opartych na optymalnym poziomie specjalizacji. Zdaniem Damiana Werczyńskiego, laureata z 2012 r., wyzwaniem jest przede wszystkim „dotarcie z odpowiednim produktem do odpowiedniego kręgu zagranicznych odbiorców, przy jednoczesnym wyprzedzaniu konkurencji”. – Kwintesencją promocji Polski powinny być działania kompleksowe, jako całości. Polska to kraj o wielu twarzach i taka sama powinna być jej promocja – przekonuje Joanna Krawczyk, laureatka konkursu z 2012 r. Ta kompleksowość jest jednak wielkim wyzwaniem, także w obszarze zarządzania promocją i koordynacji marketingu narodowego Polski. – Problem w tej kwestii polega na tym, że każdy ma swój własny, subiektywnie doskonały pomysł na Polskę […] Słusznym byłoby stworzenie platformy komunikacji i jednej spójnej strategii promocji dla Polski. Połączenie wszystkich pojedynczych i chaotycznych działań zwiększyłoby wiarygodność Polski oraz budowałoby wspólnie założony wizerunek – podsumowuje Joanna Krawczyk. Niektórzy z pytanych zauważają, że problemem marketingu narodowego Polski jest niska samoocena Polaków i brak wiary w siebie. – Największym wyzwaniem jest przede wszystkim uwierzyć w to, że Polska ma potencjał, nauczyć się być dumnym z polskich osiągnięć i nie bać się mówić o tym głośno za granicą – konstatuje Eliza Zawada (laureatka z 2008 r.). Takie głosy pojawiają się szczególnie w wypowiedziach osób, które miały za sobą zagraniczne doświadczenia zawodowe i nabrały przekonania, że Polska nie ma powodów do kompleksów. Kaja Galińska (laureatka z 2012 r.) również zwraca uwagę na samoograniczenia, które tworzymy sobie w promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. Największym wyzwaniem jest przekształcenie Polaków w ambasadorów marki Polska. Niska samoocena oraz tendencja do narzekania sprawiają, że Polacy w mniejszym stopniu niż inne narody promują własny kraj i produkty z niego pochodzące – stwierdza.

Konkurs – nagroda plus motywacja

Czy wygrana w konkursie na najlepszą pracę magisterską ma dla jego laureatów jakieś znaczenie, czy przełożyła się na decyzje i wyzwania zawodowe? Doświadczenia zwycięzców są w tym względzie bardzo zróżnicowane. Obok głosów mówiących o tym, że nie ma bezpośrednich korzyści z wygranej, są i takie, które zwracają uwagę, że zwycięstwo było nie tylko nagrodą za ciężką pracę i podjęcie trudnego tematu badań, ale stanowiło także motywację do dalszego rozwoju w tym obszarze. Część laureatów konkursu ma na swoim koncie publikacje naukowe, niektórzy są w trakcie przygotowywania doktoratów. Wielu mówi o wpływie pośrednim wygranej w konkursie na rozwój kariery zawodowej, zyskanym prestiżu, wzroście pewności siebie. Martyna Gruszczyńska zauważa, że konkurs jest dobrym startem do poważniejszych planów naukowych. – Trzymanie pracy dyplomowej w szafce pod kluczem do niczego się nie przyczyni, więc warto wyjść ze swoim, czasem skromnym dorobkiem naukowym na światło dzienne. W końcu od czegoś trzeba zacząć – stwierdza. Joanna Krawczyk podkreśla natomiast bezpośrednie korzyści. – Kapituła konkursu „Teraz Polska Promocja”, nagradzając moją pracę magisterską, wpłynęła na decyzję pracodawcy o wykorzystaniu mojego talentu kreatywnego do realizacji celów organizacji. Otwarto mi tym samym drzwi do kariery, których tak długo szukałam – mówi.

Patriotyzm – passe czy trendy?

Zapytaliśmy laureatów o to, czy pojęcie patriotyzm jest nadal aktualne, co może ono obecnie oznaczać. – Jest aktualne, choć inaczej się wyraża niż kilkadziesiąt lat temu – stwierdza Magdalena Niesłuchowska, laureatka pierwszej edycji konkursu z 2007 r. – Dla mnie patriotyzm to duma ze swojego kraju i pochodzenia oraz chęć pokazywania innym jego piękna – uzupełnia Ewa Puciata, laureatka konkursu z 2009 r. – Moim zdaniem patriotyzm oznacza tyle co świadomość własnej tożsamości, zrozumienie i akceptację tego, kim jestem i skąd pochodzę. To świadomość własnego ja pozbawionego ksenofobicznych zapatrywań – wyjaśnia Anna Kot, laureatka z 2012 r. Wypowiedzi laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja” wskazują na to, że promocja Polski w świecie może być nowoczesną, adekwatną do wyzwań XXI w. formą realizacji postawy patriotycznej przez młode pokolenie.

Dr Jarosław Górski

Artykuł pochodzi z magazynu Teraz Polska 1/2013

7


Nagroda główna I stopnia

Agata Krzemień

Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej Promotor: dr Małgorzata Styśko-Kunkowska Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski Agata Krzemień jest pasjonatką marketingu miejsc. Wiedzę w tym obszarze zdobyła na studiach podyplomowych marketing terytorialny – promocja rozwoju regionów i miast na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (praca „Gra miejska jako narzędzie działań public relations w tworzeniu przywiązania do Warszawy”) i magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska „Osobowość człowieka a atrybuty marki destynacji turystycznej”) oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (praca magisterska „Wpływ reklamy zewnętrznej na wizerunek Warszawy w opinii mieszkańców”). Realizowała projekty związane z przestrzenią miejską, m.in. Austriacka spuścizna we współczesnej turystyce Lwowa, Konsultacje społeczne dotyczące zespołu budynków Austerii w Raszynie. Uczestniczyła w Welcome Festival – Pierwszym Międzynarodowym Festiwalu Marketingu Miejsc (2013) oraz Festiwalu Promocji Miast i Regionów (2010, 2011).

N

agrodzona praca magisterska traktuje o wpływie osobowości człowieka na wyjazdy do destynacji turystycznych polskich i zagranicznych. Podstawę teoretyczną stanowi pięcioczynnikowy model osobowości McCrae i Costy, model tożsamości marki Kapferera oraz destination branding. Praca jest innowacyjna w dziedzinie marketingu miejsc, jest piątym na świecie badaniem osobowości marki destynacji turystycznej. Użyto w niej autorskiego narzędzia – Inwentarza Atrybutów Destynacji Turystycznych. Wyniki zostały przeanalizowane metodą regresji, korelacji i mediacji. Wynika z nich, że marka destynacji turystycznej ma dwa wymiary: ekscytujący i szczery. Ekscytująca destynacja turystyczna utożsamiana jest z zagranicznymi średnimi miastami oraz stolicami. Zakupy i zwiedzanie to aktywności podejmowane w ekscytującym mieście. Szczera destynacja turystyczna identyfikowana jest z miastami na terenie Polski. Odpoczynek jest główną formą spędzania w niej czasu.

8


Nagroda główna II stopnia

Piotr Szczepaniak

Konkurencyjność polskiego i niemieckiego przemysłu przetwórstwa rybnego na tle wspólnego rynku Unii Europejskiej Promotor: prof. dr hab. Roman Sobiecki Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Piotr Szczepaniak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2013 r.) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze o specjalizacji przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Zajmuje się m.in.: analizą kondycji finansowej i międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw, strategiami konkurencji firm oraz marketingiem międzynarodowym. Wielokrotny stypendysta uczelni zagranicznych: Universität Leipzig (Erasmus), Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH), Ludwig-Maximilians-Universität München (DAAD).

N

agrodzona praca prezentuje Polskę jako atrakcyjne miejsce lokalizacji przemysłu przetwórstwa rybnego, identyfikuje przewagi i nisze konkurencyjne oraz dowodzi istnienia znacznego potencjału konkurencyjnego polskich firm należących do tej branży. Tematem jest porównanie konkurencyjności przetwórstwa rybnego w Polsce i w Niemczech. Autor rozważa uwarunkowania działalności przedsiębiorstw tej branży na poziomie makro, analizując wpływ unijnej wspólnej polityki rybołówstwa na rybaków, firmy przetwórcze, pośredników w obrocie surowcami i produktami, konsumentów oraz na środowisko przyrodnicze. Prezentuje obszerną analizę liderów przemysłu rybnego – trzech polskich oraz trzech niemieckich. Weryfikuje tezę badawczą o wysokim stopniu konkurencyjności polskiego przemysłu rybnego wobec niemieckiego. Formułuje rekomendacje dla interesariuszy związanych z omawianą branżą oraz sugestie odnośnie dalszych badań naukowych.

9


Nagroda główna III stopnia

Katarzyna Groblewska

Innowacyjność gospodarki Polski na tle Unii Europejskiej Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szapiro Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katarzyna Groblewska jest absolwentką kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była aktywnie zaangażowana w pracę Koła Naukowego Analiz Ekonomicznych, działającego przy Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji, jako koordynator projektu Badania kandydatów na studentów SGH (przeprowadzonego we współpracy z Biurem Rekrutacji SGH) oraz projektu badawczego Studia w SGH w kontekście planów zawodowych studentów (przeprowadzonego we współpracy z firmą Gemius). Obecne jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z badaniami rynku oraz analizami marketingowymi.

C

elem nagrodzonej pracy jest analiza innowacyjności gospodarki Polski w odniesieniu do poziomów innowacyjności osiągniętych przez pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dokonano prognozy wybranych determinant innowacyjności oraz wyznaczono zależności pomiędzy badanymi zmiennymi. Dowiedziono, że Polska charakteryzuje się najsilniejszą pozycją w kategorii edukacji na tle pozostałych krajów członkowskich UE. Pokazano, że Polska odznacza się drugim najniższym wynikiem wśród wszystkich krajów UE w kategorii produktu krajowego brutto. Ustalono, że kraje z dużą liczbą aplikacji patentowych oraz wysokimi nakładami na badania i rozwój przeznaczają większe środki na edukację. Wykazano również, że kraje z wyższym PKB charakteryzują się odpowiednio wyższymi nakładami na badania i rozwój oraz edukację.

10


Nagroda specjalna Ministra Gospodarki Joanna Halik

Instrumenty dyplomacji gospodarczej wykorzystywane w promocji polskiej gospodarki za granicą na przykładzie działań podejmowanych na rynku Konfederacji Szwajcarskiej Promotor: dr Bożena Pera Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny Joanna Halik z wynikiem bardzo dobrym ukończyła kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Była również stypendystką programu Erasmus zrealizowanego na Universidad de Valencia. Naukę łączyła ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego za granicą. Praca w Ambasadzie RP w Bernie zainspirowała autorkę do wyboru tematu pracy magisterskiej oraz pozwoliła na zebranie materiałów i doświadczeń potrzebnych do jej napisania. Po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii rozpoczęła praktykę w International Air Transport Association w Genewie. Praca w organizacji międzynarodowej i środowisku wielokulturowym doskonale odpowiada jej zainteresowaniom. Mieszkając za granicą, stara się być ambasadorką marki Polska na co dzień, gdyż uważa, że oprócz narzędzi dyplomacji jest to najlepszy sposób na promocję ojczyzny za granicą.

W

nagrodzonej pracy przedstawiono narzędzia dyplomacji gospodarczej, z podziałem na dyplomację ekonomiczną i handlową. Promocję gospodarki porównano do działań marketingowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo na rynku zagranicznym – w obu przypadkach w celu stworzenia odpowiedniej strategii promocji konieczna jest znajomość uwarunkowań rynku docelowego. To one determinują dobór środków, metod oraz przedmiotów działań. Stąd też dokładnej analizie poddano otoczenie rynku szwajcarskiego. Następnie przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne polskiej dyplomacji gospodarczej oraz konkretne działania polskiej dyplomacji ekonomicznej i handlowej w Szwajcarii. Na podstawie aktualnego stanu relacji gospodarczych Polski i Konfederacji Szwajcarskiej oraz wizerunku polskiej gospodarki w szwajcarskich mediach oceniono skuteczność i adekwatność działań mających na celu promocję polskiej gospodarki. Sformułowano również zalecenia dotyczące dalszych kierunków rozwoju polskiej dyplomacji gospodarczej.

11


Nagroda specjalna Ministra Spraw Zagranicznych

Agata Ranachowska

Branding narodowy jako sposób budowania pozycji międzynarodowej państwa. Analiza skuteczności na przykładzie Polski Promotor: dr Justyna Nakonieczna Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Agata Ranachowska jest absolwentką Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność międzynarodowa polityka handlowa. Stypendystka programu Socrates-Erasmus na uczelni Otto-von-Guericke-Universität w Magdeburgu (Niemcy). Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół analizy procesów globalizacji w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji państwa – korporacje transnarodowe. Aktywnie wspiera Greenpeace oraz Wolny Tybet. Amatorka snowboardu i jogi, pasjonatka filmoznawstwa.

G

łównym celem nagrodzonej pracy magisterskiej jest kompleksowe ukazanie problematyki brandingu narodowego Polski. Opracowanie posiada ogólne wprowadzenie do poruszanej tematyki, w którym ukazano teoretyczne aspekty stosowania narzędzi marketingowych w stosunku do podmiotu, jakim jest państwo. W dalszej części zawarto charakterystykę postaw krajów wobec narodowego brandingu, które ujęto w formie specjalnej matrycy. Analiza działań brandingowych Polski zachowuje porządek chronologiczny: rok 1989 i odzyskanie pełni suwerenności, przygotowania do akcesji do Unii Europejskiej, działalność związana z polską prezydencją w Radzie Unii Europejskiej, czas Euro 2012 oraz aktualne wydarzenia. Ostatni rozdział prezentuje charakterystykę efektów tej aktywności, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu międzynarodowej konkurencyjności oraz międzynarodowej reputacji, którą zmierzono za pomocą autorskiego badania.

12


Nagroda specjalna Ministra Sportu i Turystyki

Olena Kulykovets

Parki tematyczne i parki rozrywki – pułapki turystyczne czy nowe atrakcje w turystyce kulturowej Promotor: dr inż. Katarzyna Gralak Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Olena Kulykovets urodziła się w Nowojaworowsku na Ukrainie, gdzie ukończyła szkołę I i II stopnia. Była laureatką licznych olimpiad naukowych na szczeblu krajowym. Studia wyższe ukończyła w Polsce, na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Jest zaangażowaną działaczką społeczną i wolontariuszką. Była opiekunką grupy międzynarodowej podczas Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, opiekunką potrzebujących rodzin w ramach Szlachetnej Paczki oraz promotorką Polski podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Obecnie kontynuuje studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w SGGW.

C

elem głównym nagrodzonej pracy jest przedstawienie istoty zjawiska „pułapek turystycznych”, czyli sztucznych atrakcji, pełnych kiczu, nastawionych na zysk, oraz pokazanie ich jako nowego trendu we współczesnej turystyce kulturowej (na przykładzie parków rozrywki i parków tematycznych na świecie i w Polsce). Celem szczegółowym pracy jest pokazanie procesów zachodzących w polskich parkach tematycznych i parkach rozrywki w dobie globalizacji i makdonaldyzacji różnych sfer życia i działalności społeczeństwa. Przeprowadzone badania w wytypowanych obiektach pokazały, iż parki rozrywki w Polsce funkcjonują na skalę regionalną, a same atrakcje mają dużą wartość kulturową. Autentyczne bądź nie, są nowym trendem w turystyce kulturowej.

13


Nagroda specjalna Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Anna Nowak

Uwarunkowania, charakterystyka i perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej Promotor: dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UMK Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Anna Nowak ukończyła studia licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja oraz na kierunku zarządzanie, a także studia magisterskie na kierunku geografia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku zarządzanie UMK (specjalność zarządzanie biznesem) oraz studiuje podyplomowo przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Uczestniczka warsztatów geograficznych w ramach programu Expanding Horizons in European Geography Teaching w Ankarze oraz w Słowenii. Podczas pobytu w Słowenii miała okazję zwiedzić region winiarski Kras, dowiedzieć się, jak funkcjonuje związany z nim przemysł turystyczny. To stało się główną inspiracją do podjęcia tematyki turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej.

T

urystyka winiarska, zwana enoturystyką, jest obecnie dynamicznie rozwijającą się gałęzią turystyki. Ziemia Lubuska, utożsamiana z województwem lubuskim, oraz leżąca na jej terenie Zielona Góra, zwana miastem Bachusa, są uważane za kolebkę polskiego winiarstwa. Odwołanie do przeszłości i tradycji regionu stało się bazą do stworzenia i rozwoju ofert związanych z turystyką winiarską. Celem pracy jest wykazanie, iż Ziemia Lubuska posiada możliwości wykorzystania i rozwoju enoturystyki. Określono uwarunkowania sprzyjające winiarstwu i turystyce winiarskiej, wskazano charakterystyki przyrodnicze umożliwiające uprawę winorośli, zaprezentowano infrastrukturę gospodarstw, przypomniano tradycje winiarskie regionu, pokazano działania instytucji i organizacji promujących region oraz wskazano perspektywy rozwoju turystyki winiarskiej na Ziemi Lubuskiej. Na podstawie wyników badań ankietowych enoturystów stworzono profil polskiego turysty winiarskiego.

14


Nagroda specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego

Judyta Lubacha-Sember

Konkurencyjność regionu świętokrzyskiego Promotor: dr Rafał Wisła Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński Judyta Lubacha-Sember ukończyła ekonomię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pochodzi i aktualnie mieszka w województwie świętokrzyskim, w związku z tym w pracy magisterskiej postanowiła zbadać zagadnienie rozwoju regionalnego i konkurencyjności regionu na przykładzie rodzinnego województwa. Ponadto do jej zainteresowań należą mechanizmy współczesnego kryzysu, ekonomia zrównoważonego rozwoju oraz zagadnienie nierówności społecznych.

N

agrodzona praca omawia problem konkurencyjności regionu świętokrzyskiego. Do pomiaru wykorzystany został syntetyczny indeks kapitału intelektualnego, który jest jednym z czynników konkurencyjności. Za pomocą przygotowanego przez autorkę modelu zmierzono kapitał intelektualny polskich województw. Część teoretyczna pracy została poświęcona zagadnieniom rozwoju regionalnego, konkurencyjności regionów oraz kapitału intelektualnego regionów. W części praktycznej szczegółowo omówiono wyniki pomiaru kapitału intelektualnego w województwie świętokrzyskim. Ostatnim elementem pracy była weryfikacja tezy o zależności atrakcyjności inwestycyjnej regionu od poziomu syntetycznego indeksu kapitału intelektualnego.

15


Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Łukasz Maźnica

Kulturowe uwarunkowania rozwoju miast kreatywnych oraz rozwoju lokalnego Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hausner Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Łukasz Maźnica jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku gospodarka i administracja publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Obecnie doktorant na tejże uczelni. Autor 15 recenzowanych publikacji poruszających problematykę ekonomii kultury, rozwoju lokalnego i zarządzania publicznego, w tym m.in. współautor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego z zakresu ekonomii kultury. Dwukrotnie wyróżniony: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz stypendium Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej. W 2011 r. został wicemistrzem II Akademickich Mistrzostw Polski Autorów Tekstów. W 2013 r. laureat nagrody im. prof. Jerzego Indraszkiewicza za osiągnięcia naukowe.

C

elem nagrodzonej pracy jest dokonanie analizy ekonomicznych zależności występujących pomiędzy kulturą a poziomem kreatywności społeczeństwa oraz poziomem społeczno-gospodarczego rozwoju na szczeblu lokalnym. Szczególny nacisk położony został na zbadanie wpływu dostępności kultury oraz uczestnictwa w niej na proces powstawania miast kreatywnych w Polsce. Jest to jedno z nielicznych opracowań stworzonych w Polsce, które stara się zgłębić tę problematykę, – co rzadkie – oparte jest na analizie ilościowej danych. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują silny związek na linii kultura – kreatywność, kreatywność – rozwój lokalny, a także bezpośrednio na linii kultura – rozwój lokalny. Wskazują, że kultura może istotnie wpływać na rozwój lokalny i stanowić ważny czynnik budowania przewagi konkurencyjnej.

16


Nagroda specjalna Instytutu Adama Mickiewicza

Krzysztof Biliński

Program promocyjny Polska! Year zrealizowany przez Instytut Adama Mickiewicza jako działanie w obszarze brandingu narodowego Promotor: prof. dr hab. Janina Fras Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski Krzysztof Biliński jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku europeistyka. Na studiach licencjackich na tym samym kierunku przedstawił pracę licencjacką o Europejskiej Stolicy Kultury. Ukończył także studia licencjackie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologia hiszpańska. Dwukrotnie odbył stypendium w ramach programu Erasmus w Walencji – w Universidad CEU Cardenal Herrera oraz w muzeum MuVIM (Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad). Był także członkiem polsko-hiszpańskiej grupy teatralnej Teatro Ánimo. Interesuje się brandingiem, kulturą, sztuką użytkową, hiszpańską literaturą oraz kinematografią. Mieszka w Londynie.

N

agrodzona praca magisterska przybliża zagadnienia związane z kreowaniem marki narodowej, rolę kultury w brandingu narodowym, obraz Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, działalność Instytutu Adama Mickiewicza, a także zrealizowany w Wielkiej Brytanii projekt promocji polskiej kultury Polska! Year. Teza główna pracy weryfikuje stan polskiego brandingu narodowego. Tezy pomocnicze dotyczą poprawy wizerunku Polski i Polaków w Wielkiej Brytanii oraz skuteczności projektu Polska! Year. Pracę kończy autorska ramowa koncepcja strategii brandingu narodowego dla Polski.

17


Nagroda specjalna Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA

Artur Kowalczyk

Niekonwencjonalne sposoby finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP w Polsce Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Puławski Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uczelnia Łazarskiego Artur Kowalczyk jest absolwentem finansów i bankowości oraz ekonomii (specjalizacje: biznes międzynarodowy oraz zarządzanie projektami). Prezes zarządu Bluehill Sp. z o.o. – doradczej grupy eksperckiej realizującej projekty dla sektora publicznego oraz przedsiębiorstw planujących zagraniczną ekspansję. Wcześniej związany z Giełdą Papierów Wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał również na Bangkok University w Tajlandii. Autor publikacji naukowych i artykułów na temat gospodarek azjatyckich oraz działalności międzynarodowej przedsiębiorstw. Członek International Project Management Association oraz American Society for Quality. Certyfikowany menedżer projektu PRINCE2.

P

raca została poświęcona problematyce finansowania przedsiębiorstw z sektora MŚP, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niekonwencjonalne formy finansowania wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w Polsce. Sektor MŚP odgrywa szczególnie istotną rolę w gospodarce, generując niemal 50 proc. PKB i dając zatrudnienie 70 proc. wszystkich pracowników w Polsce. Poziom innowacyjności sektora MŚP decyduje natomiast o jego konkurencyjności. Polskie przedsiębiorstwa posiadają potencjał innowacyjny, borykają się jednak z brakiem kapitału, co uniemożliwia inwestycje w rozwiązania proinnowacyjne.

18


Wyróżnienie

Paulina Pietkiewicz

Multimedialny serwis turystyczny Odcinka Centralnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Promotor: dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Paulina Pietkiewicz jest absolwentką Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na kierunku geografia o specjalności geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Uczestniczka studenckiej wymiany zagranicznej w Turcji na Uniwersytecie Selcuk w Konya oraz wielu konferencji naukowych, m.in. symulacji sesji ONZ w Nuoro na Sardynii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się w obrębie Systemów Informacji Geograficznej. Pasjonatka podróży, której największym marzeniem jest pokonanie rowerem jedwabnego szlaku.

W

wyróżnionej pracy główne problemy badawcze dotyczą interdyscyplinarnego podejścia w zakresie zagospodarowania turystycznego osobliwych obiektów turystycznych oraz możliwości ich kartograficznej i multimedialnej prezentacji. Opracowanie dotyczy wskazania metody ujawnienia turystycznych walorów niewidocznych w przestrzeni geograficznej i na zdjęciach satelitarnych oraz stworzenia serwisu internetowego z odpowiednio dobranymi multimediami. Fortyfikacje stanowią dziś coraz ważniejszy produkt turystyczny. Rosnące zainteresowanie tematem daje szanse regionom bogatym w zespoły obiektów wojskowych na zaistnienie na rynku turystycznym, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Problem uwidocznienia zamaskowanych bunkrów w terenie został rozwiązany poprzez stworzenie serwisu z interaktywną mapą, która jest doskonałą propozycją dla gospodarki turystycznej, gdyż wszystko, co ma odniesienie geograficzne, pozwala elastycznie przeglądać informacje.

19


Wyróżnienie

Marcel Lange

Warsaw City Brand-developing a brand positioning for Warsaw to increase its appeal as a city break destination for international students Promotor: prof. Lise Lyck Economics and Business Administration, Copenhagen Business School Marcel Lange urodził się i wychował w Danii, w polskiej rodzinie. Ukończył kierunki B.Sc. International Business, M.Sc. Marketing Communications Management oraz CEMS Master in International Management w Copenhagen Business School. W ramach wymiany studenckiej Erasmus uczestniczył w zajęciach na SGH w Warszawie. W 2012 r. zamieszkał w Krakowie, aby poznać Polskę z perspektywy mieszkańca, a nie tylko gościa odwiedzającego rodzinę. Włada biegle językami: polskim, duńskim, angielskim i niemieckim. W przyszłości chciałby zawodowo zajmować się brandingiem i nation brandingiem.

G

łównym celem wyróżnionej pracy było pozycjonowanie marki miasta Warszawy. Szczególny nacisk został położony na możliwość praktycznego wykorzystania pracy w działaniach promocyjnych Warszawy. Przedstawiono analizę tożsamości Warszawy oraz wizerunku, który jest komunikowany odbiorcom przekazu. W tym celu zarysowano podstawy teoretyczne, omówiono oficjalny dokument samorządu Warszawy dotyczący strategii rozwoju miasta do roku 2020. Opisano również wyniki istniejących badań dotyczących wizerunku Warszawy wśród jej mieszkańców. W drugiej części pracy zaprezentowano badania nad wizerunkiem Warszawy, jaki istnieje w świadomości zagranicznych studentów, którzy byli już kiedyś w stolicy Polski, i tych, którzy jeszcze nie mieli okazji. Badane były skojarzenia słowne oraz odbiór osobowości marki Warszawy. W trzeciej części poddano analizie świadomości własnej tożsamości zagranicznych studentów oraz ich upodobania turystyczno-rekreacyjne. Przedstawiono również przeprowadzoną wśród studentów analizę wizerunku miast konkurencyjnych (Praga i Budapeszt). W podsumowaniu porównano cechy wizerunkowe Warszawy z cechami Pragi i Budapesztu. W ostatniej części pracy sformułowano pozycjonowanie marki miasta Warszawy w oparciu o wyniki badań. Stwierdzono, że odczucia klienta lub potencjalnego turysty wobec marki są wynikiem interakcji między nadawcą (marka miasta Warszawy) a odbiorcą (klient/ turysta) oraz że wszelkie doświadczenia związane z używaniem danej marki odbywają się na płaszczyźnie świadomej i nieświadomej.

20


Wyróżnienie Magdalena Jabłońska

Osobowość i afekt w kształtowaniu wizerunku marki Warszawa u mieszkańców stolicy i mieszkańców innych dużych miast Promotor: prof. dr hab. Andrzej Falkowski Wydział Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie Magdalena Jabłońska jest doktorantką i tegoroczną absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii. W roku 2010 z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2011 r. otrzymała dyplom z wyróżnieniem (psychologia) na University of Kent w Wielkiej Brytanii. Laureatka konkursu świadectw organizowanego przez SWPS, stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz SWPS. Uczestniczka projektu badawczego na temat wizerunku Warszawy, prowadzonego dla Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Jej zainteresowania badawcze dotyczą marketingu terytorialnego i promocji miast oraz psychologicznych mechanizmów działania reklamy.

C

elem wyróżnionej pracy była analiza osobowości i submarek Warszawy pod względem ich związku z marką główną oraz wpływu na afekt do Warszawy i chęć przebywania w stolicy. Badanie zostało przeprowadzone w podziale na warszawiaków oraz mieszkańców innych miast. Zgodnie z przypuszczeniami okazało się, że warszawiacy oceniają pozytywniej (w porównaniu z mieszkańcami innych miast) nie tylko Warszawę, ale także wszystkie badane submarki. Najbardziej pozytywne emocje wzbudzają Łazienki Królewskie, najmniej pozytywnie postrzegane są Stadion Narodowy oraz PKiN. Badanie osobowości marki Warszawa wykazało, że w obu próbach cechami kojarzącymi się najbardziej ze stolicą były ekscytacja, szczerość oraz kompetencja. Dokonano także analizy relacji pomiędzy afektem do Warszawy a chęcią przebywania – mimo pozytywnej korelacji między zmiennymi były one związane z innymi predyktorami. Wyniki badań rzucają światło na możliwy powód osłabionej współzmienności między postawą a zachowaniem, obserwowanej w badaniach konsumenckich.

21


Wyróżnienie

Anna Niwińska

Kształtowanie wizerunku instytucji na przykładzie miasta Szczecin Promotor: dr hab. Krzysztof Janasz, prof. US Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński Anna Niwińska jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Studiowała na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, obroniła pracę dyplomową na temat kampanii społecznych w Polsce. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, gdzie obroniła pracę magisterską poświęconą kształtowaniu wizerunku instytucji na przykładzie Szczecina. Doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach reklamowych, medialnych, edukacyjnych i publicznych. Prywatnie jest mamą czteroipółletniej córeczki. Interesuje się szczególnie: marketingiem terytorialnym, dziennikarstwem, komunikacją społeczną i public relations.

G

łównym celem wyróżnionej pracy było określenie aktualnego wizerunku Szczecina, ocena procesów jego kształtowania w latach 2008–2012 oraz zaprezentowanie na tle innych miast, a także scharakteryzowanie wizerunku docelowego i szans rozwoju badanego miejsca. Największą wartość pracy stanowi analiza wyników uzyskanych na podstawie przeprowadzonego na grupie 600 respondentów badania ankietowego, dzięki któremu podjęto próbę całościowej oceny wizerunku Szczecina oraz omówiono problem tożsamości terytorialnej jego mieszkańców. Zaobserwowano, iż wszystkie działania promocyjne miasta kształtują jego tożsamość i utrwalają wizerunek, tym samym przyczyniając się w znacznym stopniu do rozwoju całego regionu, ponieważ wizerunek wpływa na pozycję miasta i stanowi źródło konkurencyjnej przewagi. Wskazano na ogromną potrzebę kreowania wizerunku Szczecina, bowiem przywiązanie ankietowanych do miasta nie jest wystarczająco silne, aby móc pozytywnie widzieć jego przyszłość.

22


Wyróżnienie

Olga Sawicka

Możliwości rozwoju slow turism na Warmii Promotor: dr Maciej Stawicki Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Olga Sawicka pochodzi z Olsztyna. Od najmłodszych lat brała udział w wielu konkursach dotyczących dziedzictwa kulturowego Warmii. W ramach przedmiotu etnografia na studiach w SGGW w Warszawie zorganizowała wycieczkę etnograficzną na Warmię. Po ukończeniu studiów licencjackich wyjechała na rok do Kanady (do pracy), by po powrocie ukończyć studia magisterskie. Od 2012 r. pracuje w biurze turystyki przyjazdowej do Polski – Staypoland.com. Obserwacja szybkiego tempa życia mieszkańców Warszawy skłoniła ją do zainteresowania się tematyką Slow Movement na terenach rodzinnej Warmii. Do jej najważniejszych zainteresowań należy uprawianie sportu oraz turystyka aktywna i kulturowa.

W

pracy ukazano koncepcję rozwoju usług turystycznych na Warmii w oparciu o nowy rodzaj turystyki. Wytłumaczono zasady slow tourism, jako jednej z dziedzin Slow Movement, oraz podano przykłady rozwoju tego typu turystyki w innych krajach. Następnie scharakteryzowano Warmię jako region turystyczny, opisując jej walory oraz obecny stan rozwoju. Podjęto również próbę wyznaczenia elementów slow tourism już istniejących na Warmii. Po wykonaniu badań przeprowadzono analizę, według której Warmia ma potencjał do rozwoju opisywanego typu turystyki. Przyjezdni dostrzegają atuty tego regionu, które predysponują Warmię do uprawiania „powolnej turystyki”. Swoisty charakter miejsca i brak masowości to główne czynniki, które według turystów tworzą potencjał do rozwoju slow tourism i zachęcają do przyjazdu. Badania wykazały także, że główną barierą rozwoju turystyki jest zły stan infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem dróg kołowych.

23


Magazyn Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

Żarówkę „świecącą polskością” przedstawia zwycięska praca autorstwa Beaty Świerczyńskiej, wyłoniona w pilotażowej edycji konkursu dla studentów uczelni artystycznych na okładkę magazynu „Teraz Polska”, który zorganizowano we współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Od 2012 r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wydaje magazyn „Teraz Polska” w dystrybucji bezpłatnej. Jest to pismo tworzone i kierowane do aktywnych uczestników życia publicznego w Polsce, liderów przemian i pozytywnego myślenia: przedstawicieli biznesu, administracji centralnej i terenowej, ludzi kultury i sztuki, organizacji pozarządowych, instytutów naukowych i stowarzyszeń. Główne jego przesłanie brzmi: Bądźmy pozytywnymi patriotami, w nowoczesnym wymiarze, na miarę XXI w. Pokazujmy przywiązanie i uznanie dla Polski i Polaków w sposób kreatywny, konstruktywny i pozytywny!

24

O

kładka magazynu „Teraz Polska” jest swoistą formą galerii, miejscem prezentacji wypowiedzi polskich twórców na temat patriotyzmu i polskości, ale bez patosu i zbędnych uniesień. Okładkę pierwszego numeru magazynu przygotował Jan Sawka i była to ostatnia praca artysty przed śmiercią w 2012 r. Następne okładki przygotowali: Andrzej Pągowski, Waldemar Świerzy, Ryszard Kajzer, Henryk Chyliński oraz Rafał Olbiński. Wraz z rozwojem pisma redakcja postanowiła przeznaczyć miejsce na okładce także dla młodych twórców – studentów polskich szkół artystycznych. W ten sposób narodził się pomysł na konkurs, w którym nagrodą jest publikacja pracy i promocja młodych artystów na równi z najlepszymi! Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu na okładkę zorganizowana została we współpracy z warszawską ASP. W skład jury weszli: prof. Wiktor Jędrzejec – grafik, były prorektor warszawskiej ASP, dyrektor departamentu szkół artystycznych MKiDN; Rafał Olbiński – grafik i plakacista; Ryszard Kajzer – grafik, plakacista, wykładowca warszawskiej ASP, założyciel Zerkaj Studio; Wojciech Palczewski – projektant, grafik, założyciel agencji Tamburyn; Adam Mikołajczyk – redaktor prowadzący magazynu „Teraz Polska”, juror ogólnopolskich konkursów dotyczących reklamy i marketingu. Jury postanowiło przyznać główną nagrodę pracy „Żarówka” autorstwa Beaty Świerczyńskiej oraz wyróżnić pracę Piotra Pietrzaka.

Więcej informacji: www.magazynterazpolska.pl


NAGRODA GŁÓWNA Beata Świerczyńska – studentka III roku

grafiki na warszawskiej ASP, zajmuje się grafiką projektową i artystyczną, rysunkiem oraz malarstwem. Za pomocą działań plastycznych komentuje otaczającą rzeczywistość, wyraża swoje emocje. www.swierczynska.tumblr.com

„Żarówka”, Beata Świerczyńska, nagroda główna w konkursie na okładkę magazynu „Teraz Polska”

WYRÓŻNIENIE Piotr Pietrzak – student IV roku grafiki warszawskiej ASP w pracowni prof. Andrzeja Węcławskiego i prof. Lecha Majewskiego. W 2012 r. obronił tytuł licencjata ze specjalnością animacja na nowo powstałym Wydziale Sztuki Mediów na ASP w Warszawie. www.piotrpietrzak.blogspot.com

Piotr Pietrzak, wyróżnienie w konkursie na okładkę magazynu „Teraz Polska”

25


Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu, Ministerstwo Gospodarki

26

Zofia Klepacka

Robert Korzeniowski


Uczestnicy gali

27

Laureaci VI edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”


Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” www.terazpolska.pl