Page 1

1


O Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

„Teraz Polska” Geneza powstania Fundacji sięga 1991 r., czyli początku okresu transformacji gospodarczej i tworzenia się wolnego rynku w Polsce. Na tle tych przemian zrodziła się idea powołania programu mającego na celu promocję najlepszych polskich produktów, a także wspieranie działań marketingowych na nowym, konkurencyjnym rynku. Powołano Polski Program Promocyjny i ogłoszono konkurs otwarty na kreację jego elementów identyfikacyjnych. Autorem zwycięskiego znaku został artysta grafik prof. Henryk Chyliński, a hasła „Teraz Polska” – aktor Wiktor Zborowski. Efektem wszystkich działań było ogłoszenie w roku 1992 pierwszej edycji Konkursu „Teraz Polska”. Wzięło w niej udział 500 firm, które zgłosiły do oceny ponad tysiąc produktów. Trzy lata później, w wyniku reformy Programu, powstała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” będąca organizatorem niekomercyjnego konkursu gospodarczego pod honorowym patronatem prezydenta RP. Obecnie Godło „Teraz Polska” przyznawane jest w czterech kategoriach: dla najlepszych produktów, usług, przedsięwzięć innowacyjnych oraz gmin. Do dziś wyłoniono łącznie ponad 500 laureatów spośród ponad 4,5 tys. startujących firm.

2

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej warunki uczestnictwa w Konkursie „Teraz Polska” zostały dostosowane tak, by firmy z krajów członkowskich oraz przedsiębiorcy spełniający określone regulaminem wymogi mieli możliwość zgłoszenia swojego udziału. Godło „Teraz Polska” to wyjątkowy instrument promocyjny, cieszący się wysokim prestiżem i uznaniem, stanowiący efektywne narzędzie budujące i umacniające markę. Przedstawiciele firm wyróżnionych w dotychczasowych edycjach Konkursu podkreślają, że jest ono świadectwem potwierdzającym najwyższą jakość i standardy działania. Wyniki badań ankietowych dowodzą, że u blisko 80 proc. laureatów Godło „Teraz Polska” przyczyniło się do wzrostu sprzedaży produktów i usług, a zwycięstwo w Konkursie zwiększyło prestiż firmy i zaufanie partnerów biznesowych; 54 proc. firm odnotowało także wzrost eksportu.


Od ponad 20 lat Godło „Teraz Polska” przyznawane jest przez Kapitułę Konkursu pod nadzorem Rady Fundacji, a jawność procedur oraz profesjonalizm i bezstronność Branżowych Komisji Ekspertów stanowi jego bezsprzeczny atut.

Fundatorzy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Fundacja Klubu 500 Krajowa Izba Gospodarcza Krakowska Kongregacja Kupiecka Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług Polskie Linie Lotnicze LOT Polskie Centrum Badań i Certyfikacji Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU SA Stowarzyszenie Federacja Konsumentów Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA Związek Banków Polskich Związek Miast Polskich Związek Rzemiosła Polskiego

Aleksander Kwaśniewski („Teraz Polska” 02/2012)

Moim zdaniem siła Godła „Teraz Polska”, siła Konkursu od początku była wielka, bo nie tylko pokazywano teoretyczne możliwości, ale praktyczne, realne osiągnięcia ludzi i firm oraz produkty, które mogą konkurować w świecie […]. Dziś patriotyzm gospodarczy – w takiej formule, jaką proponuje „Teraz Polska” – ma głęboki sens. To nie jest tylko nawoływanie, że polskie jest dobre, ale odnalezienie i wskazanie pośród produktów rodzimych absolutnej czołówki światowej w dziedzinie designu, trwałości, użyteczności i ceny.

Jerzy Buzek (TV „Teraz Polska”, 11.06.2012)

Szczycimy się tym, że przez 20 lat reform i zdecydowanego działania naszych przedsiębiorców wybiliśmy się na niezależność gospodarczą, która nie polega na tym, że się odcinamy od innych, ale że potrafimy prowadzić nasze biznesy narodowe i indywidualne w taki sposób, że mniej nam grożą kryzysy europejskie i światowe. Jestem przekonany, że w dużym stopniu to zasługa wielkiej promocji „Teraz Polska”. Dzięki niej polscy przedsiębiorcy poczuli się pewniej, że mają na kogo liczyć w kraju, że ktoś ich promuje. Możemy powiedzieć, że po 20 latach „Teraz Polska” jest na ustach wszystkich.

3


Szanowni Państwo, Mamy za sobą ponad 20 lat Konkursu „Teraz Polska”, a każdy rok to niezaprzeczalny wkład w promocję polskiej gospodarki. Towarzyszyły temu nieustające działania przedsiębiorców i samorządów na rzecz konsekwentnego zwiększania konkurencyjności firm i efektywności funkcjonowania gmin. Polska roku 2013 jest zupełnie innym krajem niż Polska roku 1992, kiedy startowała pierwsza edycja Polskiego Programu Promocyjnego. Bez wątpienia ogromną rolę w rozwoju Polski odegrała siła polskiej przedsiębiorczości. Wzmocnienie świadomości marki i kreowanie pozytywnego wizerunku to dzisiaj dla każdej firmy kwestia priorytetowa. Na rynku stale pojawiają się nowe technologie, a konkurencja jest coraz większa, nie dziwi zatem, że firmy chętnie biorą udział w konkursach takich jak Konkurs „Teraz Polska”. Jednak to właśnie Godło „Teraz Polska” w wyjątkowy sposób umacnia pozycję każdego nagrodzonego przedsiębiorstwa

4

jako solidnego kontrahenta, a jednocześnie jest symbolem wysokiej jakości nagrodzonych nim towarów i usług. Dla wizerunku naszego kraju niezwykle ważne są zarówno przedsiębiorstwa działające na rynku krajowym, jak i marki eksportowe, które przyczyniają się do promocji Polski i polskiej gospodarki na świecie. Działalność eksporterów powoduje bowiem, że w ślad za najlepszą opinią o produktach idzie zainteresowanie krajem ich pochodzenia, a więc także jego historią, przyrodą, życiem społecznym, obyczajowością i potencjałem turystycznym. Następuje zatem szczególne sprzężenie osiągnięć eksportowych z szansami na uaktywnienie rynków zagranicznych dla innych produktów, oferowanych dotąd tylko na rynku krajowym. Kapitał społeczny i gospodarczy zgromadzony pod symbolem Godła „Teraz Polska” ma wielki potencjał, aby pracować na rzecz rozwoju Polski i jej promocji w świecie. Polska jakość powinna być wspierana przez silną polską markę narodową. Tę rolę dobrze wypełnia od ponad 20 lat Godło „Teraz Polska”. Cieszy również fakt, że tak liczne produkty i towary pochodzące z polskich przedsiębiorstw znajdują uznanie u europejskich i światowych odbiorców. Gala Finałowa Konkursu „Teraz Polska” jest świętem przedsiębiorczości, świętem jakości, solidności i wiarygodności. Uroczystość ta stanowi podsumowanie corocznej pracy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, której jednym z celów jest kreowanie biało-czerwonego gospodarczego symbolu – tworzenie wartości marki Polska. Godło „Teraz Polska” to nie tylko wielka nagroda, ale przede wszystkim ogromne zobowiązanie dbałości o kapitał zaufania, o dobry wizerunek polskiej marki gospodarczej.

Prof. Michał Kleiber Przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska” Prezes Polskiej Akademii Nauk


Szanowni Państwo, Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystej gali wieńczącej XXIII edycję Konkursu „Teraz Polska”. Przed 20 laty, kiedy powstawał Polski Program Promocyjny, nikt nie przypuszczał, że Konkurs „Teraz Polska” stanie się największym i najbardziej liczącym się wśród przedsiębiorców konkursem jakości. Na sukces ten składają się zaangażowanie i praca wielu osób, instytucji, a przede wszystkim samych uczestników. W tym czasie Polska z państwa mozolnie budującego wolny rynek stała się jednym z bardziej dynamicznych europejskich krajów. Także Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, dostrzegając zmieniające się realia, wciąż podejmuje kolejne inicjatywy mające na celu promocję marki Polska. Podczas dzisiejszej uroczystości już po raz czwarty zostaną nagrodzeni laureaci Konkursu „Wybitny Polak”. Ma on wyjątkowe znaczenie, ponieważ celem jest promowanie wybitnych osobowości, które odniosły sukces, oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Od sześciu lat jesteśmy także organizatorem jednego z najpopularniejszych konkursów dla młodzieży akademickiej, w którym nagradzamy najlepsze prace magisterskie z zakresu marketingu narodowego oraz szeroko rozumianej promocji Polski. Coraz większe zainteresowanie ze strony młodzieży, jak i zaangażowanie współorganizatorów oraz partnerów plasuje Konkurs „Teraz Polska Promocja” w ścisłej czołówce konkursów prac dyplomowych. W ubiegłym roku zainaugurowaliśmy również nowy projekt pod nazwą Polskie Puzzle, skierowany do studentów, absolwentów szkół wyższych i młodych liderów. Polskie Puzzle to przede wszystkim program promujący inspiracje i wspierający dobre praktyki. Prezentujemy doświadczonych mentorów oraz „pięknych trzydziestoletnich”, których osiągnięcia oraz postawa mogą stanowić wzór do naśladowania dla młodych Polaków. O wszystkich projektach Fundacji piszemy w kwartalniku „Teraz Polska”, który powstaje od roku we współpracy z Fundacją Best Place – Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc. Na łamach naszego magazynu ukazały się wy-

wiady i artykuły autorstwa m.in.: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Jerzego Buzka, Michała Kleibera, Andrzeja Arendarskiego, Roberta Gwiazdowskiego, Alojzego Nowaka, Krzysztofa Opolskiego, Krzysztofa Pietraszkiewicza, Adama Szejnfelda. Jesteśmy zaszczyceni, mogąc współpracować z tak uznanymi autorytetami. Jako prezes Fundacji pragnę osobiście podziękować wszystkim, którzy przyczynili się chociażby w najmniejszym stopniu do tego, że Konkurs „Teraz Polska” oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego stały się marką samą w sobie. Laureatom tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” oraz Konkursu „Wybitny Polak” serdecznie gratuluję zwycięstwa, a nominowanym życzę wytrwałości w realizacji dalszych zamierzeń. Mam nadzieję, że spotkamy się znów za rok.

Krzysztof Przybył Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

5


O XXIII edycji Konkursu „Teraz Polska” Z Andrzejem Czernkiem, członkiem zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, oraz Michałem Lipińskim, dyrektorem Konkursu, rozmawia Adam Mikołajczyk. Adam Mikołajczyk: Przypomnijcie proszę, jaka była geneza Polskiego Programu Promocyjnego „Teraz Polska”. Andrzej Czernek: Godło „Teraz Polska” narodziło się w 1991 r., zaraz na początku okresu polskiej transformacji, pod wpływem gwałtownego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a przy jednoczesnym deficycie doświadczeń nowoczesnej i skutecznej promocji. Początkowym celem organizatorów było zweryfikowanie polskich firm pod względem technologicznym i ekonomicznym oraz wyłonienie grupy najlepszych

6

– przy zastosowaniu kryterium jakości produkcji i produktów. Dwadzieścia lat temu niewiele firm mogło potwierdzić jakość jakimkolwiek certyfikatem, nie mówiąc o certyfikacie ISO – tym bardziej doceniono znaczenie Konkursu. Michał Lipiński: Równie ważnym celem była promocja najlepszych polskich produktów i usług w kraju i za granicą. Warto tutaj podkreślić, że twórcą logo był artysta grafik z warszawskiej ASP – prof. Henryk Chyliński, a autorem hasła „Teraz Polska” – aktor Wiktor Zborowski. Konkurs zyskał również patronat honorowy prezydenta RP. AM: Pamiętam, że Konkurs od razu cieszył się dużym zainteresowaniem. ML: Istotnie, bo sukcesy komercyjne pierwszych laureatów Konkursu były wprost spektakularne – niewielkie firmy działające lokalnie stawały się niemal z dnia na dzień poważnymi konkurentami dla wielkich zagranicznych potentatów. Dynamika sprzedaży nagrodzonych produktów wzrastała czasami kilkakrotnie. AC: Dzisiaj trudniej jest odnieść sukces na rynku, niemniej jednak zainteresowanie startem w Konkursie nie słabnie, grono


naszych laureatów rośnie, już ponad 500 firm może szczycić się zdobyciem Godła „Teraz Polska”. Wiele z nich wykorzystuje je w swojej strategii rozwoju. Wśród wyróżnionych są firmy, które zdobyły ten laur kilkakrotnie, za każdym razem za inny produkt bądź usługę (np. Pol-Skone, SM Lazur, Z.Ch. Police, Prote Technologie dla Środowiska, Gerlach, Optimus, Mokate, Zelmer, Ergo Hestia, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). ML: Wyniki ostatnich badań ankietowych pokazują, że u blisko 80 proc. laureatów Godło „Teraz Polska” przyczyniło się do wzrostu sprzedaży, a udział w Konkursie zwiększył prestiż ich firmy i zaufanie u partnerów biznesowych. 54 proc. laureatów odnotowało także wzrost eksportu. Obecnie prawo do posługiwania się Godłem „Teraz Polska” posiada około 100 podmiotów, takich jak firmy globalne: Fakro, Blachy Pruszyński, Selena, Pol-Skone, Oknoplast, Lazur, Lidl, Zott, Hestia, Sokołów, ale też firmy rodzinne, np. Złoty Kłos, Sądecki Bartnik, Firma Księgarska Olesiejuk, Nalewki Staropolskie. AM: Wśród tych podmiotów są również gminy i instytuty badawcze? ML: Tak, ponieważ formuła Konkursu została rozszerzona w 2006 r. o edycję dla gmin i w 2007 r. o edycję dla przedsięwzięć innowacyjnych. Dzięki temu o Godło mogą ubiegać się miasta i gminy wyróżniające się pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców. AC: Ogłaszając Konkurs „Teraz Polska” dla Przedsięwzięć Innowacyjnych, chcieliśmy uhonorować i promować polskich naukowców oraz inżynierów wdrażających nowatorskie rozwiązania technologiczne. Wiadomo przecież, że innowacyjność polskiej gospodarki to klucz do sukcesu na rynkach globalnych. AM: Spotykamy się dziś na Gali Finałowej XXIII edycji. Jaki był miniony rok? AC: Nabór zgłoszeń rozpoczęliśmy tradycyjnie w październiku ubiegłego

roku. Nowością tej edycji są przedsiębiorstwa reprezentujące zielone technologie. Wszystkie zgłoszenia zostały poddane wnikliwej ocenie przez niezależnych ekspertów, specjalistów różnych branż, pracowników instytutów i ośrodków naukowo-badawczych. Podczas weryfikacji produktów i usług szczególny nacisk został położony na jakość, nowoczesność i innowacyjność, a także niezawodność i efektywność działania firmy. Spośród wszystkich pozytywnie zaopiniowanych zgłoszeń Kolegium Ekspertów wyłoniło nominowanych do Godła „Teraz Polska”. Jest to grupa: 35 produktów, 14 usług, 5 innowacji oraz 9 gmin. ML: W dniu 6 maja 2013 r. w Hotelu Gromada w Warszawie miała miejsce wystawa nominowanych, która poprzedziła posiedzenie Kapituły Godła „Teraz Polska”. W głosowaniu tajnym wybrano laureatów, których dziś mamy okazję nagrodzić statuetką „Teraz Polska”, doceniając ich pracę i wysiłek na trudnym, konkurencyjnym rynku. Autorem statuetki jest uznany rzeźbiarz Mirosław Filonik. AC: Odpowiadając na drugą część pytania, mogę powiedzieć tak: dzisiejsza uroczystość to wyjątkowa okazja, aby podziękować polskim firmom za wytrwałość i konsekwencję działania w trudnych ekonomicznie czasach. To dzięki polskim małym i średnim przedsiębiorstwom, firmom rodzinnym, startupom polska gospodarka z sukcesem odpiera kryzys ekonomiczny i coraz śmielej wchodzi na rynki globalne. ML: Nasza Fundacja nieustannie pracuje na rzecz polskiej przedsiębiorczości i promocji marki Polska. Gramy tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka (która jest naszym zeszłorocznym laureatem w kategorii „Wydarzenie promujące Polskę”) – do końca świata i o jeden dzień dłużej. Zatem już dziś mogę zaprosić wszystkich do udziału w następnej, XXIV edycji Konkursu „Teraz Polska”. Do zobaczenia za rok.

7


Współpraca z Branżowymi Komisjami Ekspertów Co roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” powołuje Branżowe Komisje Ekspertów, składające się ze specjalistów gospodarczych, towaroznawców, branżystów, których zadaniem jest weryfikacja dokumentacji nadsyłanej przez przedsiębiorstwa i gminy ubiegające się o przyznanie Godła „Teraz Polska”. Ocena Komisji jest podstawą do przyznania nominacji i wyboru laureatów przez Kapitułę Konkursu. Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego ocen oraz ich niepodważalnej obiektywności Fundacja współpracuje z takimi instytucjami jak: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

8

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET” Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Departament Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki Instytut Badawczy Dróg i Mostów Instytut Chemii Przemysłowej Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział Warszawa Instytut Włókiennictwa Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie Katedra Dietetyki i Żywności Funkcjonalnej SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy Polska Izba Komunikacji Elektronicznej Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji Polski Rejestr Statków Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Meblarstwa Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej Związek Banków Polskich


Uprawnienia laureatów Konkursu „Teraz Polska” Laureaci Konkursu „Teraz Polska” mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata. Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia: oznakowanie Godłem „Teraz Polska” nagrodzonego produktu/ usługi/ innowacji/ siedziby urzędu gminy oraz tablic drogowych informujących o wjeździe na teren nagrodzonej gminy; umieszczenie obok nazwy i logo firmy/ gminy Godła „Teraz Polska” wraz z informacją „Laureat Konkursu” we wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwanie się Godłem w kampaniach reklamowych; udział, wspólnie z innymi laureatami, w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację; korzystanie ze zniżek w opłatach za reklamę w określonych mediach współpracujących z Fundacją oraz na wybranych imprezach targowych i wystawienniczych; promocja na łamach magazynu „Teraz Polska” oraz podczas konferencji prasowych i tematycznych organizowanych przez Fundację; wspieranie przez Fundację działań proeksportowych laureatów; członkostwo w Klubie „Teraz Polska”.

9


O nowych projektach 5 grudnia 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki odbył się finał VI edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski. W trakcie dotychczasowych edycji oceniono blisko 300 prac i nagrodzono 60 laureatów. Konkurs organizowany jest we współpracy z PAIiIZ, PARP, POT, pod patronatem ministra gospodarki, ministra spraw zagranicznych, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra sportu i turystyki, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra rozwoju regionalnego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Konkurs ma za zadanie popularyzację problematyki marketingu narodowego i regionalnego wśród młodych Polaków. Kreowanie marki Polska wymaga bowiem wykształconej kadry specjalistów oraz nowoczesnego spojrzenia nowego pokolenia. Podczas tej uroczystości zainaugurowano nowy program Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” pod nazwą Polskie Puzzle, dedykowany młodzieży akademickiej, absolwentom i młodym liderom. W ramach organizowanych konferencji i debat wraz z mentorami chcemy dyskutować o patriotyzmie gospodarczym, przedsiębiorczości młodych, firmach, sukcesji w biznesie oraz startupach, które coraz śmielej torują sobie drogę i pozyskują globalnych aniołów biznesu. Rozmawiamy także o postrzeganiu marki Polska w oczach młodych Polaków, polskiej nauce i szkolnictwie – czy właściwie przygotowuje młode pokolenie do kariery zawodowej oraz życia w społeczeństwie.

10

Polskie Puzzle to przede wszystkim program inspiracji i dobrych praktyk. Pokazujemy mentorów oraz „pięknych trzydziestoletnich” Polaków, których osiągnięcia oraz postawa mogą stanowić wzór dla młodych obywateli. W tym roku w ramach programu zorganizowaliśmy: debatę „Czy polska nauka idzie w las?” wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, panel „Rola młodych Polaków w kreowaniu marki Polska” w ramach XX Forum Gospodarczego w Toruniu oraz debatę „Sztafeta pokoleń. Dylematy etyczne młodych przedsiębiorców” we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Wnioski i relacje z wydarzeń zamieszczamy na łamach kwartalnika „Teraz Polska”, wydawanego we współpracy z Fundacją Best Place – Europejskim Instytutem Marketingu Miejsc. To magazyn nowoczesnego patrioty, na miarę XXI w. Pokazujemy przywiązanie i uznanie dla Polski i Polaków bez patosu, archaicznych odniesień czy narodowych uniesień, ale za to kreatywnie, konstruktywnie i pozytywnie. Przyświeca nam cel, by pokazywać to, co dobre i polskie. Nie tylko produkty czy usługi, ale także idee, kulturę i sztukę, design, sport, naukę, przyrodę, myśl techniczną. Mieliśmy zaszczyt współpracować m.in. z: Lechem Wałęsą, Aleksandrem Kwaśniewskim, prof. Jerzym Buzkiem, Ewą Kopacz, Beatą Stelmach, prof. Michałem Kleiberem, prof. Łukaszem Turskim, prof. Andrzejem Blikle.


Robert Korzeniowski

Laureaci Konkursu „Teraz Polska Promocja”

11 Zofia Klepacka


Laureaci Konkursu „Teraz Polska” 2013 Produkty APANET Green System Sp. z o.o. system inteligentnego sterowania oświetleniem ulic Arcus S.A. ARCUS KYOCERA MDS wraz z systemem obiegu dokumentów VARIO.ONE ASKET Roman Długi technologia BIOMASSER – brykietowanie wilgotnej agrobiomasy Becker Sp. z o.o. paleta plastikowa p19 Browar Jabłonowo L. Buksowicz, H. Buksowicz, W. Parol Sp. j. piwo „na miodzie gryczanym” HEWALEX Sp. z o.o. Sp. k. zastosowanie aluminium w produkcji absorberów kolektorów słonecznych Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. technologia wykonywania budynków pasywnych i niskoenergetycznych przy zastosowaniu szalunku traconego wykonanego z tworzyw piankowych Lorens & Wiktor Południe Sp. z o.o. garnitury marki Lorens & Wiktor oraz pozostały asortyment OKNOPLAST Sp. z o.o. okno z PVC Winergetic Premium PPUH TŁOCZNIA MAURER KRZYSZTOF MAURER soki owocowe i warzywne Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o. wyroby garmażeryjne Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie masło ze Strzałkowa WĘDZONKA Sp. z o.o. Sp. k. kiełbasa dworska, kiełbasa jałowcowa Zakład Pracy Chronionej TEXPOL Sp. z o.o. tkanina ze 100% włókna bambusowego


Usługi Bartlowizna Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Henryk Bartlewski usługi hotelarskie i gastronomiczne będące w ofercie Bartlowizny BYŚ Wojciech Byśkiniewicz gospodarka odpadami, w tym odbiór i odzysk odpadów Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie kardiochirurgia małoinwazyjna CHRIS Turystyka i Rekreacja Magdalena Alchimowicz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formule campu Mentor S.A. program „Bezpieczny Menedżer” dedykowany podmiotom leczniczym Panas Schody rzemiosło artystyczne PROTE – Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. kompleksowa usługa oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą SeaQuest – zapobieganie wtórnemu zanieczyszczeniu dystrybuowanej wody Trakcja S.A. kompleksowa modernizacja linii kolejowych Unibaltic Sp. z o.o. transport morski ładunków chemicznych

Innowacje BALTON Sp. z o.o. BIOSS – stent do bifurkacji naczyń wieńcowych ChM Sp. z o.o. małoinwazyjny system implantów ortopedycznych do zespoleń urazów układu kostnego człowieka

Samorządy Gmina wiejska Stepnica

Gminy miejsko-wiejskie Kozienice Stronie Śląskie

Gminy miejskie Piła Władysławowo Zakopane


Wyróżnienia honorowe „Teraz Polska”

Teatr Wielki – Opera Narodowa wyróżniony za stałe i konsekwentne podnoszenie poziomu artystycznego sceny narodowej oraz promocję polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Teatr Wielki – Opera Narodowa to największa instytucja kultury w Polsce. Nasza pozycja i znaczenie idą w parze z możliwościami – ogromna scena o bardzo dobrych warunkach technicznych, duża widownia, reprezentacyjne wnętrza. Teatr Wielki to również wspaniali widzowie, wierni i wymagający, spodziewający się po naszych spektaklach najwyższego poziomu. Teatr Wielki – Opera Narodowa to najbardziej znaczące w Polsce produkcje baletowe i operowe. Słynni dyrygen14

ci, znani reżyserzy, wielkie gwiazdy polskiej i światowej wokalistyki, wybitni tancerze – to nasze największe atuty i zarazem gwarancja sukcesów artystycznych. Rozwijana z każdym sezonem współpraca międzynarodowa stawia nas w jednym rzędzie z najsłynniejszymi teatrami operowymi i kompaniami baletowymi na świecie. Zrealizowane koprodukcje z najbardziej znaczącymi scenami Europy (English National Opera w Londynie, Teatro Real w Madrycie, Festiwalem w Bregenz, Théătre Royal de la Monnaie w Brukseli, Teatrem Maryjskim w Sankt Petersburgu czy Grand Theatre del Liceu w Barcelonie) pokazują, że Teatr Wielki – Opera Narodowa jest ważną europejską sceną wpisującą się we wspólny dynamizm twórczy i produkcyjny. Naszą ambicją jest osiągnięcie równowagi między awangardą a nowoczesnym rozumieniem tradycji – wszystko, co najciekawsze w operze europejskiej, powstaje właśnie na tym polu napięć.


Program 3 Polskiego Radia wyróżniony za konsekwentną realizację misji radia publicznego w zakresie kształtowania wysokiego poziomu wrażliwości kulturalnej wielu pokoleń Polaków. Program 3 Polskiego Radia to przede wszystkim wierni słuchacze, ludzie o różnych gustach muzycznych, poglądach politycznych i zainteresowaniach. Wszystkich łączy jedno: miłość do radia, które pięknie mówi, szanuje cudze zdanie i poglądy oraz uczy wrażliwości na słowo i muzykę. Program 3 powstał w 1962 r. Od początku stawiał na jakość, kształtując gusta muzyczne i literackie kolejnych pokoleń słuchaczy. Muzyka stanowi znak rozpoznawczy Trójki, a w autorskich audycjach można usłyszeć niemal wszystkie muzyczne gatunki. Magia Studia Muzycznego im. Agnieszki Osieckiej przyciąga artystów o międzynarodowej sławie. Poranne i popołudniowe audycje dostarczają rzetelnych informacji o bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych. Od 1992 r. Trójka organizuje popularny plebiscyt „Srebrne Usta”, w którym słuchacze wybierają najzabawniejsze wypowiedzi polityków. Program 3 oferuje również znakomite autorskie audycje satyryczne – wiele pochodzących z nich dialogów na stałe weszło do języka polskiego.

Trójka ma niekwestionowaną pozycję na trudnym rynku radiowym – jest jedną z najsilniejszych marek i laureatką prestiżowych nagród. W ostatnich latach przeżywa prawdziwy rozkwit, nie tylko z uwagi na ambitny program, ale także z powodu inicjowania ważnych akcji społecznych, takich jak „Adopcja po polsku”, „Wybory dla wszystkich”, „Nie trać słuchu” czy „Orzeł może”, organizowania konkursów wpierających młodych artystów z różnych dziedzin sztuki (Talenty Trójki) czy aktywnego angażowania się w promowanie ambitnej twórczości, m.in. dzięki Trójkowemu Znakowi Jakości. Niezwykłym wydarzeniem było powstanie Komitetu Miłośników Trójki, który przeprowadził zbiórkę publiczną, a pozyskane środki przekazał na promowanie młodych autorów oraz niszową kulturę. Rok 2012 – rok jubileuszu 50-lecia istnienia Programu 3 i jednocześnie 30-lecia „Listy Przebojów” – był dla Trójki niezwykle udany. W warszawskim parku Agrykola otwarto Aleję Radiowej Trójki, w której stanęły dwie grające ławeczki zadedykowane Programowi 3. Teatr Syrena wystawił spektakl „Trójka do potęgi”, a na antenie pojawił się cykl „Trójka z dżemem”, przypominający historię nie tylko Programu 3, ale i całego pokolenia jego słuchaczy. NBP wyemitował dwuzłotową monetę z logo Trójki, a Mennica Polska wybiła kolekcjonerską srebrną monetę o nietypowym nominale trzech dolarów nowozelandzkich. W Teatrze Polskim w Warszawie zorganizowano koncert „Jak być kochaną, czyli 50 lat historii z Trójką”, a dziennikarz Programu 3 Kuba Strzyczkowski na jachcie Delphia Trójka samotnie przepłynął Atlantyk. 15


Konkurs „Wybitny Polak” W tym roku po raz czwarty Kapituła Konkursu „Teraz Polska” wybrała zwycięzców Konkursu „Wybitny Polak”. Istnieje wielka potrzeba promocji działań wybitnych osobistości, które poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie. Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” przyświeca cel zaprezentowania i uhonorowania osób, które dzięki swej działalności stają się ambasadorami marki Polska. Wśród laureatów Konkursu są zarówno Polacy mieszkający w kraju, jak i osoby na stałe przebywające poza jego granicami, często znane i szanowane na emigracji, a wciąż anonimowe w ojczyźnie. Czwarta edycja Konkursu została przeprowadzona w dwóch edycjach: krajowej i zagranicznej, w pięciu kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka, Osobowość, Młody Polak. W edycji krajowej kandydatury były zgłaszane przez członków Kapituły Konkursu „Teraz Polska” oraz Rady Fundacji, a także przez organizacje społeczne i samorządowe. Za przeprowadzenie edycji zagranicznej odpowiadały Komitety Organizacyjne, utworzone przez lokalne organizacje polonijne, m.in. Pangea Aliance w USA, Polsko-Norweskie Stowarzyszenie UCI United Connections International w Norwegii. Spośród przedstawicieli miejscowych środowisk polonijnych wyłoniono Komisje Ekspertów, których zadaniem była ocena zgłoszonych kandydatur oraz wybór laureatów. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantowała dokonanie rzetelnej oceny oraz obiektywizm. Realizacja Konkursu za granicą wspierana jest przez polskie placówki dyplomatyczne, których pomoc i znajomość miejscowych środowisk jest nie do przecenienia. W tym roku wsparcia udzieliły: Konsulat RP w Nowym Jorku, Konsulat RP w Chicago oraz Ambasada RP w Norwegii. Spośród zwycięzców edycji krajowej i wszystkich edycji zagranicznych Kapituła Konkursu (na posiedzeniu w dniu 6 maja 2013 r.) podjęła decyzję o przyznaniu tytułu „Wybitnego Polaka” Rafałowi Olbińskiemu i Krzysztofowi Pendereckiemu.

16


Rafał Olbiński

Krzysztof Penderecki

Urodzony 21 lutego 1943 r. w Kielcach. Polski malarz, grafik i twórca plakatów. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dyrektor artystyczny magazynu „Jazz Forum”. W 1981 r. wyemigrował do USA, gdzie wykładał na Temple University w Filadelfii i w School of Visual Arts w Nowym Jorku.

Urodzony 23 listopada 1933 r. w Dębicy. Wybitny polski kompozytor, dyrygent i pedagog muzyczny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, rektor i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie. Doktor honoris causa m.in.: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Inicjator powołania i przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, kawaler Orderu Orła Białego.

Zdobył ogromne uznanie na całym świecie, a jego prace zdobiły okładki takich czasopism jak: „Newsweek”, „Time”, „Business Week”, „New York Times”, „Der Spigel”, „Stern”. Jest twórcą z ogromnym dorobkiem. Na swoim koncie ma liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia „Don Giovanni” w Filadelfii. W Polsce regularnie tworzył okładki dla miesięcznika „Charaktery”. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech, Włoszech, Meksyku, Chile, Tajlandii i w Polsce. Można znaleźć je m.in. w kolekcjach tak prestiżowych instytucji jak: The National Arts CIub w Nowym Jorku, Library of Congress w Waszyngtonie, Suntory Museum w Osace. Za swoje prace otrzymał ponad 150 nagród, w tym złote i srebrne medale przyznawane przez Klub Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku oraz Towarzystwo Ilustratorów w Nowym Jorku i Los Angeles. W 2006 r. otrzymał Złoty Medal „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w 2012 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i światowej.

Zdobył uznanie już pierwszymi kompozycjami, stając się czołowym przedstawicielem polskiej szkoły kompozytorskiej lat 60. XX w. Brzmieniowa oryginalność twórczości początkowego okresu przejawiała się w traktowaniu instrumentów smyczkowych jak perkusyjnych. Jednak już seria wielkich dzieł oratoryjno-kantatowych o charakterze religijnym i monumentów symfonicznych odwoływała się do estetyki późnoromantycznej. Sięgając po tematy uniwersalne, Penderecki odrzucił postawę twórcy awangardowego i stał się twórcą syntezy dotychczasowych dokonań w muzyce XX w. Do najważniejszych dzieł Krzysztofa Pendereckiego należą: „Tren pamięci ofiar Hiroszimy” (1960), „I Kwartet smyczkowy” (1960), „Anaklasis” na smyczki i perkusję (1960), oratorium „Dies irae” pamięci pomordowanych w Auschwitz (1967), „Kosmogonia” (1970); utwory religijne: „Pasja według świętego Łukasza” (1965), „Jutrznia” (1970), „Magnificat” (1974), „Te Deum” (1980), „Polskie Requiem” (1984); opery: „Diabły z Loudun” (1969), „Raj utracony” (1978), „Czarna maska” (1986), „Ubu Król” (1991); utwory orkiestrowe: „II Symfonia Bożonarodzeniowa” (1980), „Passacaglia” (1988), „Adagio” (1989); koncerty: wiolonczelowy, skrzypcowy, altówkowy; utwór kameralny „Trio smyczkowe” (1991).

17


Wyróżnienia honorowe „Wybitny Polak” Podczas 2,5-letniej kadencji doprowadził m.in. do sfinalizowania ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zastępującego dotychczasowy Traktat z Nicei. Od wielu lat jest zaangażowany w kwestie dotyczące energii, razem z Jacquesem Delorsem zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, mającej realizować zdecydowaną i skuteczną unijną politykę energetyczną. Obrońca i promotor praw człowieka; jest również głęboko zaangażowany w rozwój partnerstwa UE z krajami sąsiedztwa. Prof. Jerzy Buzek jest inżynierem chemikiem. W 1981 r. w Gdańsku został wybrany przewodniczącym pierwszego zjazdu Solidarności, w ramach działalności opozycyjnej przewodniczył następnie Komisji Zakładowej Związku oraz kolejno IV, V i VI Krajowemu Zjazdowi Delegatów NSZZ Solidarność. Jako przewodniczący Parlamentu Europejskiego skutecznie zabiegał o nadanie esplanadzie przed jego siedzibą imienia Solidarności 1980.

Prof. Jerzy Buzek Prof. Jerzy Buzek nieprzerwanie od 2004 r. jest posłem do Parlamentu Europejskiego, obecnie – członkiem Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. 14 lipca 2009 r., zdobywając 555 spośród 644 ważnych głosów, został wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Tym samym został pierwszym przewodniczącym najbardziej demokratycznej z unijnych instytucji pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej. 18

W latach 1997–2001 prof. Jerzy Buzek, pełniąc funkcję premiera Polski, przeprowadził w kraju kluczowe reformy: emerytalną, zdrowotną, edukacyjną, administracyjno-samorządową oraz górnictwa. Jego rząd wprowadził Polskę do NATO, a także rozpoczął negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. W listopadzie 2012 r. prof. Jerzy Buzek odebrał z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego najwyższe polskie odznaczenie – Order Orła Białego – w uznaniu zasług dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową oraz za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej. Posiada tytuły doktora honoris causa wielu polskich i zagranicznych uczelni oraz honorowe obywatelstwo kilkunastu polskich miast.


1981 r. W tym samym dniu internowany, był przetrzymywany w obozach w Jaworzu i Darłówku. W 1987 r. wyjechał na Zachód, gdzie spotkał się z wieloma związkowcami i politykami oraz wygłaszał odczyty o polskich aspiracjach. W Rzymie spotykał się z Janem Pawłem II przed jego pielgrzymką do Polski. Po powrocie do kraju uczestniczył w negocjacjach poprzedzających Okrągły Stół. Brał udział w obradach jako współprzewodniczący zespołu do spraw pluralizmu związkowego i koordynator pracy zespołów negocjacyjnych opozycji. W 1989 r. ponownie został redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”.

Tadeusz Mazowiecki Urodzony 18 kwietnia 1927 r. w Płocku. W latach 1958–1981 był redaktorem naczelnym „Więzi”. W latach 1961–1971 był posłem na sejm i członkiem Koła Znak, odpowiedzialnym za jego politykę. Wspierał Komitet Obrony Robotników od momentu jego powstania. W sierpniu 1980 r. znalazł się wśród inicjatorów apelu polskich intelektualistów wspierających strajkujących w Gdańsku robotników. Jako przewodniczący Komisji Ekspertów przy Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym odegrał wielką rolę w poszukiwaniu formuł i zapisów, które znalazły się w kluczowych punktach Porozumienia Sierpniowego. Redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, pierwszego legalnie wydawanego ogólnopolskiego pisma Solidarności, którym kierował do jego zawieszenia 13 grudnia

Po zwycięstwie Komitetu Obywatelskiego w wyborach czerwcowych w 1989 r. został przez sejm powołany na urząd premiera. Jego rząd był pierwszym za żelazną kurtyną, którym kierował polityk niekomunistyczny, a większość ministrów była związana z dotychczasową opozycją. Rząd Mazowieckiego kładł fundamenty pod budowę demokratycznego państwa. Reformował gospodarkę, przywrócił niezależność polskiej polityce zagranicznej, doprowadził do uznania polskiej granicy zachodniej przez jednoczące się Niemcy, przygotował reformę samorządową oraz rozpisał wybory samorządowe. W grudniu 1990 r. przegrał rywalizację w wyborach prezydenckich, a jego rząd ustąpił. Stworzył wówczas Unię Demokratyczną, którą kierował, następnie do 1995 r. stał na czele Unii Wolności. Od 1991 do 2001 r. był posłem na sejm, przewodniczył m.in. Komisji Konstytucyjnej i Komisji Integracji Europejskiej. W latach 1992–1995 był specjalnym sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ w byłej Jugosławii. Współtworzył Konstytucję RP z 1997 r., był głównym autorem jej preambuły. W 2010 r. został doradcą prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Na podstawie opracowania prof. Andrzeja Friszke, Premiermazowiecki.pl 19


21


22


23


24


25


„Nasza oferta obejmuje obsługę wszystkich linii ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie oraz specjalistyczne produkty. Konstruowane przez nas programy ubezpieczeniowe są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, a rekomendowane przez nas rozwiązania pozwalają na optymalizację zakresu pokrycia ubezpieczeniowego i jego kosztów”. Marek Kaliszek, prezes zarządu Mentor S.A.

Mentor S.A. jest jedną z największych firm brokerskich działających na polskim rynku usług ubezpieczeniowych. Obsługuje przede wszystkim klientów instytucjonalnych. Powstała w 1994 r. W ostatnich latach notuje wysoką dynamikę wzrostu i coraz mocniej rozwija wąskie specjalizacje w zakresie ubezpieczeń. Obecnie zatrudnia ponad 200 osób, w tym ponad 100 wysokiej klasy brokerów ubezpieczeniowych. Zespół Mentora uzupełniają prawnicy oraz eksperci i specjaliści różnych profesji. Biura firmy znajdują się w 15 miastach Polski, centrala mieści się w Toruniu. Biuro Likwidacji Szkód i Analizy Ubezpieczeniowej Mentor zaangażowane jest w likwida26

cję ponad 5 tys. szkód ubezpieczeniowych rocznie. Jakość świadczonych przez Mentor S.A. usług zabezpiecza polisa OC z sumą gwarancyjną w wysokości 35 mln euro, wdrożona norma ISO 27001 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz bardzo szeroka współpraca z kilkuset zagranicznymi firmami brokerskimi zrzeszonymi w największych światowych stowarzyszeniach. Tylko w ubiegłym roku spółka ulokowała ponad 500 mln zł składek ubezpieczeniowych. Z doświadczenia brokera skorzystało już ponad 3 tys. firm, w tym wiele o rozproszonej strukturze – centralizowano ubezpieczenia m.in. dla: PGNiG, TVP, Energi, Policji, Wojska Polskiego czy ZUS-u. W grupowych ubezpieczeniach na życie opracowanych i wdrożonych przez brokerów spółki uczestniczy ponad 0,5 mln osób.


27


Wędzonka Sp. z o.o. Sp. k. powstała w wyniku przekształcenia w listopadzie 2009 r. Zakładu Uboju i Przetwórstwa Mięsnego „Wędzonka”, założonego w 1992 r. w Myślenicach. Jest to dynamicznie rozwijająca się firma rodzinna z ponad 20-letnią tradycją. Przedmiotem działalności firmy jest ubój żywca wieprzowego i wołowego, rozbiór na elementy kulinarne, a także produkcja szerokiej gamy staropolskich wędlin przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Od początku istnienia firmy kierownictwo przywiązuje dużą wagę do spełniania oczekiwań swoich klientów. Rosnące wymagania rynku motywują cały zespół do wytężonej pracy i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Najlepszym tego świadectwem jest uzyskanie kategorii A oraz wdrożenie system HACCP, który zapewnia bezpieczeństwo oraz wysoką jakość wytwarzanych produktów na każdym etapie procesu produkcji. Ponadto dowodem prowadzenia rzetelnej polityki jakości jest przyznany certyfikat ISO 22000:2005. O sile firmy decyduje przede wszystkim zaś zespół fachowców posiadających wieloletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży wyrobów masarskich.

28

Nasze wyroby w większości kierowane są na zaopatrzenie dużych sieci handlowych, placówek żywienia zbiorowego (takich jak: jednostki wojskowe, zakłady karne, szpitale, domy pomocy społecznej), a także hurtowni i sklepów detalicznych. Wizytówką firmy są cieszące się dużym zainteresowaniem sklepy firmowe znajdujące się na terenie województwa małopolskiego. Spośród bogatej oferty wyrobów spółka wybrała dwa produkty cieszące się wśród klientów dużą popularnością i ubiega się o przyznanie tym wyrobom Godła „Teraz Polska”. Kiełbasa jałowcowa – jest tradycyjnym polskim produktem z gwarancją najwyższej jakości. To kiełbasa wieprzowo-wołowa, średnio rozdrobniona, półtrwała. Poddana jest procesom wędzenia, parzenia, pieczenia oraz podsuszania. Specyficzny charakter produktu nadaje wyczuwalny aromat i smak owoców krzewu jałowca, rozdrabnianych tuż przed dodaniem do surowca mięsnego. Kiełbasa dworska – jest kiełbasą z najwyższej jakości mięsa wieprzowego, grubo rozdrobniona i półtrwała. Swój intensywny smak i zapach zawdzięcza odpowiednio dobranej kompozycji przyprawowej, w której dominuje czosnek i pieprz.


29


• wzrost zadowolenia odbiorców wody z jej jakości; • wydłużenie żywotności sieci, zahamowanie procesów

W ostatnich latach w Polsce obserwuje się pozytywną tendencję budowania najnowocześniejszych stacji uzdatniania wody – „fabryk wody” wyposażonych w technologie na najwyższym światowym poziomie. Inwestycje niejednokrotnie pochłaniają potężne środki finansowe – własne, a także unijne. Tak wyprodukowana woda nie zawsze jednak trafia do nas, konsumentów. Jest bowiem dostarczana niedoskonałymi, wiekowymi sieciami dystrybucji. Jakość wody pogarsza się podczas transportu przewodami wodociągowymi, w wyniku kontaktu z osadami i produktami korozji. Efekt uzyskany na etapie uzdatniania wody zostaje zmarnowany. Przewymiarowane sieci oraz coraz mniejsze prędkości przepływu utrudniają bieżące dostarczanie świeżej wody.

jej niszczenia; • spadek strat wody zużywanej na doraźne płukania sieci; • spadek zużycia energii, dzięki zmniejszeniu oporów hydraulicznych; • zmniejszenie dawek dezynfektantów, a tym samym zmniejszenie wytwarzanych THM-ów (substancji rakotwórczych w sieci); • brak reklamacji klientów dotyczących jakości wody; • likwidację błędów wskazań wodomierzy; • wzrost bezpieczeństwa bakteriologicznego; • wydłużenie żywotności grzałek, urządzeń sanitarnych; • poprawę wizerunku przedsiębiorstwa wodociągowego.

Rysunek 2. Przykładowy rurociąg po oczyszczeniu Z uwagi na osiągnięcie w wielu polskich miastach ww. efektów w sieciach wodociągowych postanowiliśmy przedstawić nasz dorobek w tym zakresie Kapitule Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która po niezależnej i obiektywnej ocenie przyznała nam nominację. Rysunek 1. Przykładowy rurociąg przed oczyszczeniem PROTE Technologie dla Środowiska, wychodząc naprzeciw potrzebom, opracowało innowacyjną metodę oczyszczania sieci wodociągowej za pomocą preparatu SeaQuest. Mając świadomość ogromnej i powszechnej skali zanieczyszczenia sieci dystrybuujących wodę pitną, stworzyliśmy kompleksowe, bezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw wodociągowych, gwarantujące pozytywne efekty:

30

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. www.prote.pl ul. Nieszawska 1 61-021 Poznań e-mail: prote@prote.pl tel.: +48 61 654 55 70


31


32


33


34


35


36


37


39


40


41


42


43


44


Oszczêdności w firmie i instytucji

45


Gmina Stepnica położona nad brzegiem Zalewu Szczecińskiego, w lasach Puszczy Goleniowskiej, niecałą godzinę drogi od Szczecina. Niezwykłe położenie oraz dobra infrastruktura rekreacyjno-sportowa czynią gminę Stepnica rajem dla amatorów aktywnego wypoczynku: wędkarzy, żeglarzy, amatorów spływów kajakowych, pieszych i rowerowych wędrówek. To miejsce zachwyci szczególnie miłośników obcowania z naturą, a także miejskich, zapracowanych turystów szukających ciszy i relaksu. Stepnica słynie z portu rybackiego, dlatego można tu kupić świeżą rybę prosto z burty. Stepnica to czysta plaża z kąpieliskiem, które uzyskało międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi, z molem długości 160 metrów. W obrębie plaży znajduje się plac zabaw dla dzieci, a dla ludzi lubiących aktywne formy wypoczynku zapewniono atrakcje w postaci boiska do gry w plażową piłkę

Przystań przy Kanale Młyńskim w Stepnicy

48

Plaża z Błękitną Flagą w Stepnicy

siatkową oraz możliwość wypożyczenia rowerów wodnych i kajaków. W wypożyczalni (czynnej w sezonie) za niewielkie pieniądze oprócz sprzętu pływającego wypożyczyć też można leżak i urokliwe kosze plażowe. Gmina Stepnica z sezonu na sezon oferuje coraz lepsze zaplecze dla żeglarzy: duża przystań przy Kanale Młyńskim z pełnym węzłem sanitarnym, gdzie może zawinąć ok. 300 jednostek, oraz dwie mniejsze, urokliwe przystanie jachtowe w Gąsierzynie i Kopicach, a także dwa baseny Portu Morskiego w Stepnicy. Bogata infrastruktura i towarzysząca atmosfera sprawiają, iż odbywają się tu liczne imprezy kulturalno-sportowe: Biesiada Rybna, Dni Stepnicy wraz z Wyborami Miss Lata nad Zalewem oraz Regaty w lipcu, Jazz Piknik nad Zalewem w sierpniu czy też Międzynarodowy Turniej Bokserski pod patronatem Dariusza Michalczewskiego we wrześniu.


49


Program GALI TERAZ POLSKA Ceremonia wręczenia statuetek „Teraz Polska” Ceremonia wręczenia statuetek „Wybitny Polak” Ceremonia wręczenia wyróżnień honorowych Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Koncert Stanisław Soyka i Mela Koteluk Orkiestra Sinfonia Viva pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza Prowadzenie Agata Konarska i Grzegorz Miśtal

PRODUCENT WYKONAWCZY

ORGANIZATOR


51


52

Katalog Galowy 2013  
Katalog Galowy 2013  
Advertisement