Issuu on Google+

VIII. évf. 25. sz.

vasárnap

2010. júnuis 27.

Uram, taníts minket imádkozni (Lukács 11,1)

Istenem, figyelj imádságomra! Ha ezt mondod: járuljatok színem elé! - szívem így válaszol: színed elé járulok, Uram! – írja a zsoltáros. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket – imádkozta Dániel. Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni. Azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Így szól az Úr: Dávid házára kiárasztom a könyörületet és a könyörgés szellemét. Imáinkban nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szenlélek jár közben érettünk kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Az Úr Jézus mondja: higgyétek, hogy már megkaptátok, amit kértek, és meglesz nektek, amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem. Imádkozzatok minden időben a Szentlélek által, imádkozzatok egymásért, legyetek az imádkozásban kitartóak, szüntelenül imádkozzatok! Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom – ezt mondja az Úr. (D. H. Dolman) Mezőtúri Református Egyházközség Mezőtúr, Petőfi út 2. tel/fax: 56/550-741 és 56/350-115


ALKALMAINK  Kedden 17 órakor bibliaóra az újvárosi Gyülekezeti Teremben

Köszönet az adományokért. Adakozzunk jó szívvel, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten! ***

 Szerdán 16 órakor bibliaóra a Református Idősek Otthonában  Vasárnap 9 órakor istentisztelet az újvárosi templomban

Június 26-án, szombaton délelőtt 9:30 órakor volt a belvárosi templomban a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tanévzáró istentisztelete.

 Vasárnap 10 órakor istentisztelet a belvárosi templomban  Vasárnap 11:15 órakor istentisztelet az Idősek Otthonában Szeretettel hívjuk testvéreinket gyülekezeti alkalmainkra! *** ADOMÁNYOK Az elmúlt héten: Perselypénz Adomány

Összesen

Belváros (jún. 20.) 12.360 Ft Újváros (jún. 20.) 27.605 Ft Árvízkárosultak 7.000 Ft részére Templom 2.000 Ft felújításra 48.965 Ft

*** TEMETÉS Az elmúlt héten eltemettük Nagy Zoltán 57 éves testvérünket. (Mezőtúr, VIII. út 27.) Isten adjon vigasztalást a gyászoló, családnak! *** KERESZTELÉS A mai napon újvárosi istentiszteletünkön gyermekkeresztségben részesült Éger Kata - Éger Ádám és Tamás Annamária leánya. (Mezőtúr, X. út 16.) Az Isten áldja meg a megkereszteltet és családját! ***

Mezőtúri Református Egyházközség Mezőtúr, Petőfi út 2. tel/fax: 56/550-741 és 56/350-115


2010. június 27.