Page 1

Református Élet A Mezőtúri Református Egyházközség hetilapja VIII.EVf.23.SZ.

20lQ.iúnuis13.

vasárnap

A Krisztusban hívők: akik (már) nem a (hús)test szerint járunk, hanem a Szent Szellem szerint (Róma 8,4) Pál apostol írja: mert akik (hústest) szerint vannak, azok a (hús)test dolgain gondolkodnak, akik pedig a Szent Szellem szerint, azok a Szellem dolgaival törődnek, mert a (hús)test gondolatvilága: halál, a Szellem gondolatvilága: élet és békesség. Tudom, hogy a jó nem lakik bennem, vagyis testemben, mert akarni ugyan kész volnék, de arra, hogy a jót meg is tegyem, nem vagyok képes. Hiszen nem azt teszem, amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok: a rosszat. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyék, amit szeretnétek. Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus! A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. Krisztus mondja: aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. (D. H. Dolman)

Mezőtúri Református Egyházközség Mezőtúr, Petőfi út 2. tel/fax: 56/550-741 és 56/350-115


Református Élet

Vlll.evf.23.sz.

2010. június 13.

ALKALMAINK

TEMETÉS

• Kedden 17 órakor bibliaóra az újvárosi Gyülekezeti Teremben

Az elmúlt héten eltemettük Nagyné Szépvizi Beáta szül.: Szépvizi Beáta 58 éves testvérünket. (Mezőtúr, Kossuth út 14.)

• Szerdán 16 órakor bibliaóra a Református Idősek Otthonában • Június 18-án, pénteken délután 17 órakor lesz a belvárosi templomban a Református Általános Iskola Tanévzáró istentisztelete. • Vasárnap 9 órakor istentisztelet az újvárosi templomban Vasárnap istentisztelet templomban

10

Vasárnap istentisztelet Otthonában

11:15 az

órakor belvárosi órakor Idősek

Szeretettel hívjuk testvéreinket gyülekezeti alkalmainkra! ADOMÁNYOK Az elmúlt héten: Perselypénz Belv. (jún. 6.) Adomány Összesen

18.395 Ft

Újváros (jún. 6.)

11. 800 Ft

Újvárosi vasajtójára

10.000 Ft

templom

Isten adjon vigasztalást a gyászoló, családnak!

EMLEKHARANG 2010. június 13-án, vasárnap 10 óra 45 perckor emlékharang szól Nagyné Szépvizi Beáta szül.: Szépvizi Beáta halálának emlékére. Emlékeznek: végtisztelői.

édesanyja, férje

Isten adjon vigasztalást az emlékező családnak. Június 12-én, szombaton 10 órakor a belvárosi templomban volt a Református Általános Iskola ballagási ünnepélye.

40.195Ft

Köszönet az adományokért. Református Élet Kérdéseikkel és észrevételeikkel a szerkesztőhöz, Patkós Anikóhoz fordulhatnak az 56/350-115-ös telefonszámon, illetve személyesen a belvárosi lelkészi hivatalban.

és

Isten legyen gyülekezetünk őriző pásztora!

2010. június 13.  

http://www.reftur.hu/refelet/re100613.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you