Page 1

Homoródmenti vasárnapok (Fotográfusi expedíció a közösségi hagyomány nevében)

Jelen album története valahol egy hétvégi kirándulással kezdődött.

A

Hargita Megyei Kulturális Központ második professzionális fotótanfolyamának néhány hallgatója, a tanultakon fellelkesülve, csoportosan kiruccant a Homoród-mente egyik jellegzetes falujába, hogy egy számukra felfedezésre váró, hagyományőrző, viszonylag zárt világon próbálják ki a képíró szakma bizonyos fogásait.

A kezdeti személyes indítékokat az első csoportos élmények után rendere felváltotta egyfajta közösségi érdeklődés. Amellett, hogy beleszerettek a sajátos homoródmenti kistájba, vonzotta őket a közös felfedezés romantikája, a Székelyföld e délnyugati peremvidékének hagyományba fulladó, fokozatos leszakadással párosuló elöregedése. A táj sajátos szépsége, a vidék viszonylagos elzártsága, a természeti látvány még működő bukolikája, a Homoródok természetes folyása mentén a délre fekvő Szászföldig terjedő településlánca nagyjából ugyanazt a hagyományos képvilágot kínálják nem csak a képiségre érzékeny alkotók számára, hanem mindazoknak, akik a falu elöregedésével együtt járó hagyománypusztulás által még megkímélt emlékek feltárásában érdekeltek.


Homoródmenti vasárnapok

A kezdeti személyes indítékokat az első csoportos élmények után rendere felváltotta egyfajta közösségi érdeklődés. Amellett, hogy beleszerettek a sajátos homoródmenti kistájba, vonzotta őket a közös felfedezés romantikája, a Székelyföld e délnyugati peremvidékének hagyományba fulladó, fokozatos leszakadással párosuló elöregedése. A táj sajátos szépsége, a vidék viszonylagos elzártsága, a természeti látvány még működő bukolikája, a Homoródok természetes folyása mentén a délre fekvő Szászföldig terjedő településlánca nagyjából ugyanazt a hagyományos képvilágot kínálják nem csak a képiségre érzékeny alkotók számára, hanem mindazoknak, akik a falu elöregedésével együtt járó hagyománypusztulás által még megkímélt emlékek feltárásában érdekeltek. Cseke Gábor

Homoródmenti vasárnapok

(Fotográfusi expedíció a közösségi hagyomány nevében)

Szeptemberi fotósulisok


A fiatal fotósok 2009-ben támadt érdeklődése minden bizonnyal hasonló vétetésű ama tudományos emléktúráéval, amelynek során 2005 nyarán fiatal anyaországi egyetemisták csoportja kereste fel a Kis-Homoród mentét a 100 éve ott járt Medgyaszay István építész nyomdokán, rejtett építészeti kincseket kutatva, ismerkedve a helyi népi kultúrával és a tájjal. A kisebbfajta expedícióval felérő vizsgálódás nyomán, 2006tól kezdődően több magyar néprajzi fórumon is bemutatott kiállításon fényképek, makettek, építészeti rajzok mutatták be hét Homoród-menti falu népi építészetét, szőttesek és más tárgyak formájában pedig a táj anyagi kultúráját. A pár esztendő különbséggel egymásra rímelő csoportos érdeklődés nem lehet merő véletlen, akkor sem, ha látszólag a néprajzi és a fotós expedíciók között semmifajta bizonyítható kapcsolat nem létezik. Az ismétlődés, a módszer hasonlósága arra enged következtetni, hogy a Homoród-mentének mint folyamatosan süllyedő élettérnek amolyan utolsó, segélykérő felizzása messzire és erőteljesen sugárzik, s akik meghallották, azok ráébredtek arra, hogy mit sem ér az apró szilánkok ötletszerű mentése: összehangolt felmérésre, szellemi konzerválásra van szükség. A fotótanfolyamot időközben befejező, székelyföldi gyökerű kis fotósközösség továbbra is folytatta a hétvégi kiruccanásokat, s önmagában is tiszteletre méltó az a “menetrend”, amivel az azóta eltelt hónapokat beosztották, sort kerítve tervbe vett homoródmenti kalandozásukra, s lehetőleg végigjárják a tájegység valamennyi települését. A 32 helységből ugyan még maradt 19, de a tény, hogy ennyire precízen számon tartják a


teljesítményt, azt jelzi, hogy mindennél fontosabb számukra a végeredmény. Az expedíció térképén pillanatnyilag a következő, már fölkeresett helységek szerepelnek: Abásfalva, Homoródkeményfalva, Homoródszentmárton, Gyepes, Remete, Homoródalmás, Homoródfürdő, Homoród, Székelyzsombor, Lövéte, Karácsonyfalva, Oklánd, Újfalu. A projektben résztvevő fiatal fotósok a begyűjtött gazdag fotográfiai anyagból sikeres tárlatot rendeztek 2010 novemberében, a Csíkszeredai Kriterion-Galériában, amelynek néhány hét múlva a marosvásárhelyi Bernády Ház adott otthont, majd Advent tájékán Abásfalván kerültek falra az alkotások. Ha szigorúan elvszerűek akarunk maradni, akár azt is mondhatnánk, hogy természetesebb lett volna, ha csak a misszió befejeztével jelentkeznek a végeredménnyel, mert egészen biztos, hogy az eddiginél jóval gazdagabb anyagból válogathatnának, meg aztán egy lezárt, összefüggő munkáról mindig is könnyebb számot adni. Ez a fajta elvi-esztétikai szigor bizonyos esetekben viszont terméketlen lehet: a fiatal alkotóknak szükségük van a menet közbeni visszajelzésekre, a művészi megerősítésre. Ennek a biztonságát teremtették meg azok a tapasztalt fotográfusok – Ádám Gyula, Erdély Bálint Előd, Molnár Attila és Veres Nándor –, akik a tanfolyam oktatóiként székelyzsombori, HMKK-fotótáborban készült felvételeikkel bővítették a tárlat térképét, teljesítették ki annak művészi spektrumát.


A Szeptemberi fotósulisok alkotócsoport - mert így hívák a homoródmenti expedícióra önként vállalkozó ifjú társaságot –, amely a Hargita Megyei Kulturális Központ égisze alatt folyó profeszszionális fotósképzés édesgyermeke, a szakmai oktatás létjogosultságának élő bizonylata, már felmutatott a nagyközönségnek annyi tehetséget, szorgalmat és hivatástudatot, hogy muszáj legyen őket a továbbiakban komolyan venni, szakmai mércével mérni. Ez az album, a sikeres tárlat után, ennek egy további látlelete. Az egyéniségek kibontakoztatása, a nemes versengés, az egyéni alkotóprogramok kiművelése, a közösség alkotóinak jó értelemben vett kiugrása nem hogy megbontaná a csapatot, hanem a személyes bizonyításra, a személyes erőfeszítések összeadódására nyújtana lehetőséget. Mostani bemutatásukkal azt várhatjuk el tőlük a továbbiakban, hogy egy kiteljesített projekt keretében, akár mestereiket is lehagyva, a valóságban is jelet hagyjanak az időben, vasárnapokon innen és túl. Cseke Gábor Csíkszereda, 2011. február 9.


รdรกm Gyula

Molnรกr Attila


Kelemen Csaba

Erdély B. Előd


Vitos Hajnal

M谩rton Ildik贸


Lőrincz Lehel

SŰtő Gábor

Veres Nándor


Fűlöp Szilárd

Virágh Zsuzsa


M谩rton Ildik贸

Homorodmenti Vasárnapok  

Etnophoto books