Page 1

Homoródmenti vasárnapok (Fotográfusi expedíció a közösségi hagyomány nevében)

Jelen album története valahol egy hétvégi kirándulással kezdődött.

A

Hargita Megyei Kulturális Központ második professzionális fotótanfolyamának néhány hallgatója, a tanultakon fellelkesülve, csoportosan kiruccant a Homoród-mente egyik jellegzetes falujába, hogy egy számukra felfedezésre váró, hagyományőrző, viszonylag zárt világon próbálják ki a képíró szakma bizonyos fogásait.

A kezdeti személyes indítékokat az első csoportos élmények után rendere felváltotta egyfajta közösségi érdeklődés. Amellett, hogy beleszerettek a sajátos homoródmenti kistájba, vonzotta őket a közös felfedezés romantikája, a Székelyföld e délnyugati peremvidékének hagyományba fulladó, fokozatos leszakadással párosuló elöregedése. A táj sajátos szépsége, a vidék viszonylagos elzártsága, a természeti látvány még működő bukolikája, a Homoródok természetes folyása mentén a délre fekvő Szászföldig terjedő településlánca nagyjából ugyanazt a hagyományos képvilágot kínálják nem csak a képiségre érzékeny alkotók számára, hanem mindazoknak, akik a falu elöregedésével együtt járó hagyománypusztulás által még megkímélt emlékek feltárásában érdekeltek.


Homoródmenti vasárnapok

A kezdeti személyes indítékokat az első csoportos élmények után rendere felváltotta egyfajta közösségi érdeklődés. Amellett, hogy beleszerettek a sajátos homoródmenti kistájba, vonzotta őket a közös felfedezés romantikája, a Székelyföld e délnyugati peremvidékének hagyományba fulladó, fokozatos leszakadással párosuló elöregedése. A táj sajátos szépsége, a vidék viszonylagos elzártsága, a természeti látvány még működő bukolikája, a Homoródok természetes folyása mentén a délre fekvő Szászföldig terjedő településlánca nagyjából ugyanazt a hagyományos képvilágot kínálják nem csak a képiségre érzékeny alkotók számára, hanem mindazoknak, akik a falu elöregedésével együtt járó hagyománypusztulás által még megkímélt emlékek feltárásában érdekeltek. Cseke Gábor

Homoródmenti vasárnapok

(Fotográfusi expedíció a közösségi hagyomány nevében)

Szeptemberi fotósulisok


A fiatal fotósok 2009-ben támadt érdeklődése minden bizonnyal hasonló vétetésű ama tudományos emléktúráéval, amelynek során 2005 nyarán fiatal anyaországi egyetemisták csoportja kereste fel a Kis-Homoród mentét a 100 éve ott járt Medgyaszay István építész nyomdokán, rejtett építészeti kincseket kutatva, ismerkedve a helyi népi kultúrával és a tájjal. A kisebbfajta expedícióval felérő vizsgálódás nyomán, 2006tól kezdődően több magyar néprajzi fórumon is bemutatott kiállításon fényképek, makettek, építészeti rajzok mutatták be hét Homoród-menti falu népi építészetét, szőttesek és más tárgyak formájában pedig a táj anyagi kultúráját. A pár esztendő különbséggel egymásra rímelő csoportos érdeklődés nem lehet merő véletlen, akkor sem, ha látszólag a néprajzi és a fotós expedíciók között semmifajta bizonyítható kapcsolat nem létezik. Az ismétlődés, a módszer hasonlósága arra enged következtetni, hogy a Homoród-mentének mint folyamatosan süllyedő élettérnek amolyan utolsó, segélykérő felizzása messzire és erőteljesen sugárzik, s akik meghallották, azok ráébredtek arra, hogy mit sem ér az apró szilánkok ötletszerű mentése: összehangolt felmérésre, szellemi konzerválásra van szükség. A fotótanfolyamot időközben befejező, székelyföldi gyökerű kis fotósközösség továbbra is folytatta a hétvégi kiruccanásokat, s önmagában is tiszteletre méltó az a “menetrend”, amivel az azóta eltelt hónapokat beosztották, sort kerítve tervbe vett homoródmenti kalandozásukra, s lehetőleg végigjárják a tájegység valamennyi települését. A 32 helységből ugyan még maradt 19, de a tény, hogy ennyire precízen számon tartják a


teljesítményt, azt jelzi, hogy mindennél fontosabb számukra a végeredmény. Az expedíció térképén pillanatnyilag a következő, már fölkeresett helységek szerepelnek: Abásfalva, Homoródkeményfalva, Homoródszentmárton, Gyepes, Remete, Homoródalmás, Homoródfürdő, Homoród, Székelyzsombor, Lövéte, Karácsonyfalva, Oklánd, Újfalu. A projektben résztvevő fiatal fotósok a begyűjtött gazdag fotográfiai anyagból sikeres tárlatot rendeztek 2010 novemberében, a Csíkszeredai Kriterion-Galériában, amelynek néhány hét múlva a marosvásárhelyi Bernády Ház adott otthont, majd Advent tájékán Abásfalván kerültek falra az alkotások. Ha szigorúan elvszerűek akarunk maradni, akár azt is mondhatnánk, hogy természetesebb lett volna, ha csak a misszió befejeztével jelentkeznek a végeredménnyel, mert egészen biztos, hogy az eddiginél jóval gazdagabb anyagból válogathatnának, meg aztán egy lezárt, összefüggő munkáról mindig is könnyebb számot adni. Ez a fajta elvi-esztétikai szigor bizonyos esetekben viszont terméketlen lehet: a fiatal alkotóknak szükségük van a menet közbeni visszajelzésekre, a művészi megerősítésre. Ennek a biztonságát teremtették meg azok a tapasztalt fotográfusok – Ádám Gyula, Erdély Bálint Előd, Molnár Attila és Veres Nándor –, akik a tanfolyam oktatóiként székelyzsombori, HMKK-fotótáborban készült felvételeikkel bővítették a tárlat térképét, teljesítették ki annak művészi spektrumát.


A Szeptemberi fotósulisok alkotócsoport - mert így hívák a homoródmenti expedícióra önként vállalkozó ifjú társaságot –, amely a Hargita Megyei Kulturális Központ égisze alatt folyó profeszszionális fotósképzés édesgyermeke, a szakmai oktatás létjogosultságának élő bizonylata, már felmutatott a nagyközönségnek annyi tehetséget, szorgalmat és hivatástudatot, hogy muszáj legyen őket a továbbiakban komolyan venni, szakmai mércével mérni. Ez az album, a sikeres tárlat után, ennek egy további látlelete. Az egyéniségek kibontakoztatása, a nemes versengés, az egyéni alkotóprogramok kiművelése, a közösség alkotóinak jó értelemben vett kiugrása nem hogy megbontaná a csapatot, hanem a személyes bizonyításra, a személyes erőfeszítések összeadódására nyújtana lehetőséget. Mostani bemutatásukkal azt várhatjuk el tőlük a továbbiakban, hogy egy kiteljesített projekt keretében, akár mestereiket is lehagyva, a valóságban is jelet hagyjanak az időben, vasárnapokon innen és túl. Cseke Gábor Csíkszereda, 2011. február 9.


รdรกm Gyula

Molnรกr Attila


Kelemen Csaba

Erdély B. Előd


Vitos Hajnal

M谩rton Ildik贸


Lőrincz Lehel

SŰtő Gábor

Veres Nándor


Fűlöp Szilárd

Virágh Zsuzsa


M谩rton Ildik贸

Homorodmenti Vasárnapok  

Etnophoto books

Homorodmenti Vasárnapok  

Etnophoto books