Page 1

Zielonogorska.pl Waszym Zdaniem 13 September, 2012 | created using fivefilters.org

Zapraszamy na imprezę. Nie wiemy czy się uda– wciąz brak zgody władz. Sep 12, 2012 11:46AM Robimy imprezę-protest– musimy protestować aby w ogóle móc być na ulicach zgodnie z prawem. Nieprotestując nie można. Musicie protestować– tak przynajmniej twierdził Pan z urzędu! Jeśli karnawał będzie wyglądał za mało protestująco, to jest to impreza kulturalna, a nie protest czy zgromadzenie!

Polecamy dział “Historia” Sep 12, 2012 07:15AM

Zielonogorska.pl Historia

1


Ilu mieszkańców liczy Zielona Góra? Jul 24, 2012 08:47AM Ostatnio lokalna prasa doniosła, że w Zielonej Górze żyje 117 tysięcy mieszkańców. Tymczasem przygraniczna Zielona Góra sprawia wrażenie mocno wyludnionej jeśli idzie o młode pokolenia. Szkoda, że obecny rząd PO-PSL nie jest nawet w stanie przedstawić obiektywnych danych demograficznych. W dane w rodzaju GUS nie wierzyłbym– osoby zameldowane ongiś jako stali mieszkańcy miasta mogą od lat w nim nie mieszkać. Moje badania mikroekonomiczne sugerują że nawet większość wykształconej młodzieży opuściła to miasto, choć oczywiście pozostaje wpisana w rejestrach meldunkowych. Zanikły na przykład kluby muzyczne, wiele z nich, jeśli nie większość, zamknęła w ostatnich latach podwoje. Oto 1 stycznia 2011 roku, sobota, a w mieście wieczorem czynne są jedynie 4 kluby czy piwiarnie– w środku jest pusto. Lepiej jest nawet w małych miastach niemieckich. Masowa emigracja jest tajemnicą poliszynela, choć lokalna prasa drukuje nawet aktualne dane demograficzne. Stojące w całkowitej sprzeczności z danymi rynkowymi czy gospodarczymi. Badania wykonane dla jednego z przedsiębiorstw handlowych (sieci sklepów wielkopowierzchniowych) pokazywały że miasto jest w stanie gospodarczo utrzymać jedynie 80 tysięcy mieszkańców. Porównanie gospodarcze np. z 90-tysięcznym czeskim Libercem (liczba podmiotów gospodarczych czy społecznych, jakość oferty gospodarczej przedsiębiorstw) sugeruje że w Ziel. Górze mogło pozostać nawet tylko 50 % ongiś zarejestrowanych tu mieszkańców. A co wy sądzicie na temat zmian demograficznych w Zielonej Górze?

Rentowność podsystemu szynowej komunikacji regionalnej jest pochodną gęstości zaludnienia wokół stacji linii kolejowych Odcinek śródmiejski w Ziel. Górze (dworzec PKS– al. Wojska Polskiego) w teorii ekonomicznej jest bodaj najbardziej obiecującym odcinkiem w skali województwa– największa liczba mieszkańców w strefie oddziaływania linii w przeliczeniu na 1 km

Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?

Postęp prac w Poznaniu– budowa szybkiego tramwaju łączącego największe osiedla (trasa PST) z dworcem kolejowym. Linia także omija historyczne centrum miasta, kształtując nowe, wokół dworców PKP /PKS Tylko w Rosji na większą skalę likwiduje się jeszcze systemy miejskiego i podmiejskiego transportu szynowego. W krajach starej UE– generalna zmiana polityki transportowej. Samochód przestał być widziany jako rozwiązanie problemów transportowych. Powoduje upadek centrów miast i niekontrolowane rozlewanie się urbanizacji.

Jul 18, 2012 09:56AM Dlaczego likwidacja śródmiejskiego odcinka sieci kolejowej może wygenerować do 300 mln strat?

W ramach przebudowy/budowy ul. Aglomeracyjnej można pozostawić torowisko, dostosowując je do wprowadzenia kolei miejskiej (np. ogrodzone płotem, jak w Wielkiej Brytanii, lub murem).

Adam Fularz, Instytut Ekonomiczny Zielona Góra

Możliwość zakupu i użytkowania taboru dostosowanego do warunków miejskich. W Zwickau, mieście 70-tysięcznym, na ulice śródmieścia wprowadzono spalinowe autobusy szynowe dostosowując pojazdy do wymogów ruchu miejskiego (dzwonki tramwajowe, inne, bezpieczniejsze hamulce) Likwidacja torowiska spowoduje w przyszłości konieczność

2


zwiększenia dopłat do działalności operacyjnej przewoźników kolejowych realizujących przewozy regionalne. Z tytułu mniejszej frekwencji (zależącej od liczby ludności w polu oddziaływania przystanków na sieci kolejowej) można szacować stratę rzędu 20– 30 mln PLN rocznie. Wartość korytarza linii transportu szynowego o podobnych parametrach w obszarze tak intensywnej urbanizacji to nawet 100 mln PLN/km, co daje ok. 220 mln PLN jako koszty utraconych korzyści z likwidacji tego niewykorzystanego od lat 50-tych w ruchu pasażerskim odcinka.  Więcej: http://www.kolejmiejska.zielonogorska.pl/

3

Zielonogorska.pl_WaszymZdaniem  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you