Page 1


VYSVĚTLIVKY MALÁ STAVBA

VELKÁ STAVBA

I N T E R I É R, M O B I L I Á Ř

ŠKOLNÍ PROJEKT

SOUTĚŽ

PRÁCE

DATUM ZHOTOVENÍ

URBANISMUS


CURRICULUM VITAE Personal information Surname/ First name: Address: Mobile: E-mails: Nationality: Date of birth: Gender:

Koten, Adam Ke Skalce 15, Jihlava, Czech Republic +420728546394 adam.koten@gmail.com xakoten@stud.fa.vutbr.cz Czech Republic 29 April 1988 Male

Education: 1994 - 1999 1999 - 2007 2007 - 2013 2011 - 2012

ZŠ Jihlava, Krížová 33, Czech Republic Gymnazium Jihlava, Czech Republic Faculty of Architecture, BUT Brno, Czech Republic Hoogeschool Voor Wetenschap en Kunst - Sint Lucas Department of Architecture, Gent, Belgium

Languages: Mother tongue: Other languages:

Czech English – communicative German – beginner

Pc skills:

Autocad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, 3DS Max, Google SketchUP, MS Office

Work:

Bramac strešní systémy spol. s.r.o. – Visualizations of roofs Architekti Hruša a spol., Atelier Brno, s.r.o.

2009 - 2011 2011

Other skills:

Instructor of skiing

Driving licence:

Category B vehicle


L

IB

U

Š

IN

O

Ú

D

O

L

Í


RODINNÝ DŮM LIBUŠINO ÚDOLÍ

ATELIÉR MALÉ STAVBY (PROF. ING. ARCH. IVAN RULLER) 1. NP

ŘEZ- J>S

ŘEZ- V>Z

2. NP

3. NP

4. NP

BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Pozemek se nachází v brněnském Libušině údolí. Rozkládá se na svahu orientovaném jihovýchodně, to je hlavní výhodou stavebního místa, ale také největší otázkou k řešení. Návrh se snaží pracovat s těmito vlastnostmi a reagovat na ně. Dům by měl sloužit čtyřčlenné rodině. Dům je koncipován ve čtyřech nadzemních podlažích, v domě je navržený i výtah, tím stavba řeší velké převýšení. Ze 4. NP se dá vyjít do zadní části pozemku – do zahrady, kde je navezena zemina z výkopu. Hlavní ideou bylo využít sluneční paprsky, dům je proto otevřený na jižní stranu, takže přijímá co největší množství sluneční energie. Tato vlastnost je ještě znásobena velkým prosklením ve 3.NP, to je převýšené a celé je určeno obytným místnostem. V 1. NP se nachází pouze vstupní prostor a dvojgaráž. Ze zádveří je možné vstoupit do již zmiňovaného výtahu, nebo stoupat po schodech do 2. NP. Zde je pokoj pro hosty s vlastním WC a koupelnou, pracovna, malá posilovna a v části pod zemí také sklep a technická místnost. Celý prostor 3. NP je využíván jako kuchyň, obývací pokoj a jídelna, pouze v zadní části je spíž a WC. Poslední 4. NP je navrženo jako klidová část, když obsahuje ložnici rodičů s vlastní koupelnou a šatnou a dva pokoje dětí taktéž s koupelnou a šatnou.


mateřská škola bytové domy s komerčním parterem Masarykovo náměstí polyfunkční dům - 40 bytů, komerční parter navržené náměstí

4 patrový parkovací dům - 7400 m2 Místo pro polyfunkční dům se nachází v historickém centru Jihlavy v blízkosti hlavního Masarykova náměstí. V tomto prostoru byla dříve historická zástavba, která byla v 70. letech stržena a vznikl tak neuspořádaný prostor vnitrobloku. Významná je ještě ulice Palackého, která začíná u vlakového nádraží a končí právě tady. Urbanistický koncept vychází právě z těchto skutečností a reaguje snaží se důstojně zakončit tento nejdelší bulvár v Jihlavě. Vzniká tu veřejní prostor malého náměstí, který je ohraničen zpravidla novými budovami. Ze spodní strany se jedná o čtyřpodlažní parkovací dům s obchody v přízemí. Z východu a severu to je stávající budova Snahy a navrhované bytové objekty. Bytové domy jsou řešeny v přízemí s parterem po celé délce uliční fronty a od 2. NP jsou navrženy jako dva solitérní objekty. Je tím vymezen prostor náměstí, ale zároveň tím chci reagovat na skutečnost, že zastavuji vnitroblok. Výhodná je potom terasa, která vzniká v 2. NP a slouží jako poloprivátní prostor pro bytovky. Ze západu je náměstí ohraničeno z části stávající zástavbou a z části novým polyfunkčním domem.


POLYFUNKČNÍ DŮM V JIHLAVĚ ATELIÉR VOLNÉ ZADÁNÍ (ING. ARCH. JAN SOCHOR)

1. N P

2. N P

Samotný polyfunkční dům je rozdělen na tři části, v severní nejnižší části se nachází mateřská škola. V jižních částech jsou navrženy byty. V 1.NP jsou obchody. Hlavní vstup do objektu je z náměstí. Hlavní ideou navrhovaného domu je zachovat i v bytovém domě v historickém centru možnost propojení se zelení a vnějším prostorem. Proto je u každého bytu navržen dvorek. Tím je potom z velké části dán i vnější vzhled objektu, když vznikají výrazné zářezy na fasádě. Ty ještě rozbíjí celistvou hmotu domu a ten je potom přívětivější svým měřítkem k okolní zástavbě. Z důvodu osvětlení bytů je v domě navržen světlík.

J I H L A V A, Č E S K Á R E P U B L I K A

3. N P

4. N P

Doprava je v tomto místě problematická, proto je v jižní části navržen parkovací dům, který pojme značnou část aut a lokalita nebude tak dopravně zatížená. V řešení dopravní situace počítám s otevřením jednosměrného provozu přes Masarykovo náměstí. Jinak není současný provoz nějak radikálně změněn.


Hlavní vchod do administrativní části domu je umístěn z východní strany, z důvodu vyústění metra v tomto místě a přítomnosti autobusové zastávky a prostoru pro zastavení taxi. Parter domu je využit ke komerřčním účelům. V dalších poschodích je budova využívána k administrativě a v severním křídle je v budově umístěno wellness centrum. Protože se celá administrativní část nachází nad zastávkou metra, nemůže být objekt založen obvyklým způsobem. Já jsem k překonání velké vzdálenosti mezi krajními sloupy volil dvoumetrovou železobetonovou desku umístěnou nad přízemím. V dalších patrech je potom použit železobetonový skelet. Celá stavba je navržena v modulovém rozměru 1,35m a proto i vzdálenosti jednotlivých sloupů jsou jeho násobkem. V dostavbě Arkád je navázáno skeletovým systémem na stávající a užitý v celém zbytku obchodního centra. Obvodový plášť je potom vyzděn z pórobetonových tvárnic, které jsou omítnuty. Omítka je natřena na bílo. Na fasádě jsou ještě vodorovné pruhy obložení. A mezi těmito pruhy mohou být staženy vodorovné žaluzie. Žaluzie jsou využity jako estetický prvek a zároveň jako stínění vnitřních prostor. Okna jsou navržena tak, aby se jimi dalo přirozeně větrat.


DŮM NAD METREM

ATELIÉR VELKÉ STAVBY (PROF. ING. ARCH. PETR PELČÁK) 1. N P

2. N P

3. N P

P R A H A, Č E S K Á R E P U B L I K A

V místě návrhu – v Praze na Pankráci bylo postaveno velké nákupní centrum. Na nárožní parcele v přímém kontaktu nákupního centra vzniká prostor pro administrativní objekt s parterem s malými obchody a kavárnou v přízemí. Pankrác na mě působil jako neuspořádané místo a rozbitou zástavbou – velké měřítko nákupního centra, panelové domy a starší bloková zástavba pouze úhlopříčně od stavební parcely. Má hlavní idea vychází z této skutečnosti a stavbou se snažím zklidnit chaotický prostor a co nejvíce je to možné udržet uliční frontu. Proto jsem jako tvar domu volil jednoduchý kvádr zalomený v místě křižovatky. V zadní části je dostavba Arkád. Z důvodu přivedení denního světla do všech kanceláří jsem do hmoty kvádru umístil dva světlíky.


RODINNÝ DŮM ZVONĚJOV Z V O N Ě J O V, Č E S K Á R E P U B L I K A

Tento projekt vznikl pro konkrétní rodinu. Byla to má první zkušenost s jednáními s konkrétní osobou, která by měla v budoucnu v navrhovaném domě bydlet. Dům by měl stát na mírně svažitém pozemku na okraji malé vesnice s okolní novodobou zástavbou. Přáním investorů bylo vytvořit jednopodlažní podsklepený objekt se šikmou střechou. Navrhovaný dům má tři křídla a je částešně podsklepený. Aby objekt nepůsobil příliš mohutně, dvě křídla od třetího podsklepeného vstupního křídla ustupují. Celý dům pak vypadá v půdoryse jako jakási vrtule. Dvě ustupující křídla svírají tupý úhel směrem na jih a vymezují poměrně velkou zahradu a otevírají se do ní. Jižní slunce dům vstřebává rozměrnými okny a na sever jsou pouze okna malá. U vstupního křídla je výrazným prvkem lodžie, jako prvek vítající návštěvníky. Uvnitř má dům roztříděný provoz podle také podle křídel. Severní křídlo je vstupní. Jihovýchodní slouží pro místnosti rodičů (ložnice, šatna, koupelna, pracovna) a jihozápadní má dva pokoje pro děti s vlastní koupelnou. V těžišti křídel je velký společenský prostor s obývacím pokojem, kuchyní a jídelnou. Důležitost centrálního prostoru umocňuje otevřená kkonstrukce krovu, vzniká tak převýšený prostor. Nosnou konstrukcí je pálené zdivo, které je z vnější strany zaizolované vrstvou polystyrenu. Z vnější strany je dům obestavěn pohledovým zdivem, vzniká tak sendvičová konstrukce. Na střeše je použita betonová tašková krytina Bramac Tegalit.

1. P P

1. N P


NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM Dům je navržen na rovném, nebo mírně svažitém pozemku. Jedná se o jednoduchý příklad nízkoenergetického domu. Ideou je maximálně využít sluneční energii. Podřizuje se tomu jižní, z velké části prosklená fasáda s představenou zimní zahradou a severní fasáda s malými okny. Dům má tvar jednoduchého kvádru, delší strana je otočená k jihu, aby bylo ochlazováno co nejmenší množství ploch. V 1.np je jedna velká místonost s kuchyní jídelnou i obývacím pokojem. Pak malá spíž a WC. Schodiště do druhého patra obsluhuje tři obytné pokoje a koupelnu. Technická místnost je navržena v podzemním podlaží, kde je i sklep. Na střeše se počítá se slunečními kolektory.

1. P P

1. N P

2. N P


MOBILIÁŘ- KŘESLO S PODNOŽKOU INTERIÉR A VÝSTAVNICTVÍ


rodinný dům - pouze minimální množství příček, místnosti jsou určené nosným křížem

CROSS HOUSE

S U S T A I N A B L E S T R U C T U R E S- P A T R I C K L I N T S, S P O L U P R. - L U K Á Š K L I N K O V S K Ý

řez

610

700 700

p ů d o r y s - 1. N P

p ů d o r y s - 2. N P

posuvné podlahy jsou ukotveny do nosného kříže a vynášeny kovovými táhly

Cross house je jednoduchý projekt, základní ideou je vytvoření jednotky, kterou je možno spojovat v různých směrech, vytvářet různé urbanistické útvary. Důležitá byla i cenová úspornost. Dům je vytvořen z KLH panelů, ty jsou dostatečně únosné a jednoduché pro zhotovení. Nosným základem domu je kříž, na něm jsou navěšeny další desky, které slouží jako podlahy jednotlivých místností, ty se mohou posunovat ve vertikálním směru, je tak možné dosáhnout mnoha možností v dispozici domu a dům nemusí sloužit pouze jako bydlení pro rodinu. Jako příklad dispozice je ale vybrán právě rodinný dům. Veškeré instalace jsou ve střední části, tím je zjednodušené zhotovení. Náklady jsou ušetřené i tím, že je použito minimální množství příček, pouze nosné stěny už určují prostory. Vnější obálka budovy může být také zhotoveno z různých materiálů, záleží na požadavcích stavitele.


V kulturním centru jsou navrženy domy pro stimulaci zraku – to jsou galerie, divadlo, 3D kino, sluchu – již zmiňované divadlo a kino, koncertní sály, zkušebny pro začínající kapely, chuti – restaurace, kavárny, domy pro výuku vaření, čichu - restaurace, aromatický dům, hmatu – galerie soch (s možností dotyku soch a vlastní tvorby).

V centru škol jsou budovy pro mateřskou školu, ZŠ, SŠ, VŠ. Komplex doplňují tělocvičny, jídelna s možností ubytování, kavárna s bufetem. Za řekou jsou navrženy venkovní hřiště a atletický stadion. Bydlení se nachází ve výškových budovách za řekou, v 9 bytových domech (3-5 podlažní budovy) a v nových blocích. V nových budovách a na rozlehlém zeleném pásu a náměstíčku je možnost využití pro koncerty při hudebních festivalech (Colours of Ostrava). Na území je vytvářena nová uliční síť, která se dá rozdělit do několika kategorií. Hlavní komunikací je dvouproudá silnice pro automobily, která je napojena na výpadovku na D1. Ta je odkloněna od řeky a umožňuje plynulý průjezd automobilů. Plynulosti napomáhají i přímo napojené parkovací domy. Dále území protínají komunikace s charakterem pěší zóny a slouží tak k zásobování. Tyto ulice vytvářejí přístup na centrální náměstí (to je vybudované na místě s bludnými kameny). Mezi jednotlivými solitérními stavbami jsou pouze ulice pro pěší. Území doplňují plochy pro rekreaci. Dominantním prvkem je zelený pruh protínající celé území. V něm jsou zelené plochy se stromy a souběžně v tomto pruhu probíhá cyklostezka. Pruh je vytvořen jako slepé rameno řeky, tím tak vtéká do městské zástavby přírodní prvek.


ČERNÁ LOUKA- KULTURNÍ CENTRUM

A T E L I É R S O U B O R U S T A V E B ( I N G . A R C H . J I Ř Í M A R E K ), S P O L U P R Á C E - M A R T I N J I R E Š

O S T R A V A, Č E S K Á R E P U B L I K A

Řešené území Černé louky se nachází v přímé návaznosti na historické centrum. Jde o území, na kterém jsou zřejmé pokusy o zastavění. Vznikalo zde výstaviště, které mělo být podobné tomu brněnskému. Navzdory tomuto záměru vznikla roztroušená zástavba s různými funkcemi. Nachází se zde jak tržnice tak minigolf nebo zchátralé výstavní pavilony. Dále zde můžeme nalézt staré nepoužívané budovy garáží a neucelenou zástavbu starých bytových domů. Na území za řekou Ostravicí je rušná komunikace a nedaleko za ní je Slezský hrad. Jako hlavní pozitivum jsme nalezli maličkosti jako jsou bludné kameny a památný strom. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit netradiční koncepci kulturního centra. Obvykle jsou tyto komplexy zaměřeny na tradiční umění a výstavy. My se snažíme upozornit na to, že člověk nevnímá pouze dvěma smysly jako je zrak a sluch. Snažíme se naším centrem reagovat na všechny smysly. Tuto funkční náplň doplňujeme komplexem škol s venkovními hřišti, bydlením, administrativou, parkovacími domy a prostory k rekreaci. Rozbitá zástavba je doplněna o dostavbu bloků, ve kterých se nachází bydlení, popř. administrativa. Výrazným kladem je nábřeží řeky Ostravice. To využíváme pro rekreaci, odkláníme automobilovou dopravu a na nábřeží vytváříme cyklostezku. Celé území tvoří moderní zástavba. Domy nejsou stavěny v blocích, ale jsou navrženy jako solitéry. Jsou poskládány nahusto a tím se snažíme maximálně využít hodnotu pozemků. Organické tvary domů nemají ostré rohy. Jsou tak výrazně odlišeny od okolí a lépe umožňují proudění lidí v komplexu.


pohled- východní

pohled- severní


PAVILON SLOVANSKÉ EPOPEJE ALFONSE MUCHY SOUTĚŽ

p ů d o r y s - 1. N P

p ů d o r y s - 1. P P

PRAHA,ČESKÁ REPUBLIKA

řez

Celková podoba stavby je podmíněna pokusem o vytvoření organické architektury s použitím počítačových programů. Pavilon je navržený na místě bývalého Stalinova pomníku. Nesnaží se však nějak výrazně vstupovat do panorama Prahy, ale naopak nenásilně včlenit do příjemného prostředí Letenského parku. Je zasazen na místo bývalého pomníku, avšak v návrhu není počítáno se současným podstavcem. Ten je nahrazen opěrnou zdí a cestami s trávníkem a dosadbou stromů. Na místě je obnoven parkový ráz tohoto místa. Je počítáno s štěrkovými cestami a trávníkem pro piknik a odpočinek. V návaznosti na pavilon jsou navrženy i rekreační a relaxační prostory (kavárna, hřiště na petanque, šachové stoly). Tyto prostory by měly povýšit galerii na místo pro potkávání lidí a rekreaci. Budova má vnější výraznou barvu, která na něj upozorňuje a přitahuje pozornost, avšak organickým tvarem nijak nenarušuje park. Pavilon je navržen na míru obrazům Slovanské epopeje. Jejich rozměry vymezují celý tvar budovy. Ta je rozdělená na dvě části – jedna část má sloužit obrazům českého okruhu a druhá část obrazům panslovanského okruhu. Ty jsou vzájemně propojeny vstupním vestibulem, ve kterém se nachází kasa a toto místo může v letním období sloužit jako bar a obsluha pro venkovní kavárnu. V samotných výstavních místnostech je prohýbaná podlaha aby byl zajištěn co nejlepší úhel pohledu pozorovatele. Divák je tedy oproti obrazu vyvýšen, proto na 6m vysoký obraz lépe vidí. Tento prvek není u všech obrazů stejný a podlaha je prohnutá v reakci na jejich konkrétní velikost. Tzn. K menšímu obrazu může divák přijít blíž a naopak. Světlo je do objektu přiváděno malými okénky. Ty dovolují vnikání jen malého množství přímých slunečních paprsků, většina se musí lámat, proto neovlivňuje pozorování obrazů. Zbylá okénka mohou být z vnitřní strany zastíněna. Osvětlení bude doplněno umělými svítidly. V těchto prostorech je navržena neutrální bílá barva, aby mohly vynikat pouze obrazy. Ve vstupní části je navrženo schodiště s výtahem do podzemního podlaží. V podzemí se v jedné části nacházejí toalety a restaurace se sklady. V druhé části je navržen další menší výstavní prostor. Budova je natolik výrazná, že by mohla být považována za symbol města a je svým tvarem a hmotou odlišitelná od okolní běžné zástavby. Celý koncept má zvnějšku přitahovat pozornost a lákat návštěvníky a zároveň na sebe uvnitř nepřitahovat pozornost a nechat vyniknout obrazy Slovanské epopeje.


perspektiva- zĂ­tra

perspektiva- dnes


DŽUNGLE V BRNĚ- MĚSTSKÉ ZÁSAHY

U R B A N P A L S - S P O L U P R Á C E - J A N K R I S T E K, M A R K É T A B Ř E Z O V S K Á Nábřeží nezapojujeme do kontextu města, naopak, započatý proces bláznivé regulace oddělující řeku od dění ve městě ještě znásobujeme bariérou vzrostlé zeleně. Dokončujeme to, co kdosi před námi udělal jen na půl cesty - oddělujeme řeku od okolí totálně a tak vytváříme novou kvalitu. Na úzkých pruzích země, které regulátoři a plánovači vyčlenili jako biokoridor - minimum, které je město ochotno poskytnou zeleni - příroda přebírá prim. Ze současného sporadického porostu vzniká neprostupná zelená hradba, kterou se příroda odděluje od města jako se město oddělilo od nÍ... Levou stranu nábřeží rozšiřujeme o stezku zeleným koridorem - nezbytné minimum, které je zdivočelá zeleň ochotna poskytnout ze svého hájemství… Stezka vzniká rozšířením okraje regulační zdi v polovině svahu koryta, asi metr a půl nad hladinou a přibližně dva metry pod úrovni okolního města. Spolu se stěnou zeleně tak vytváří koridor, kde člověk nemá vizuální kontakt s okolní realitou města. Ocitá se tak v divoké přírodní senzaci, v oáze klidu uprostřed města. Vysunutá platforma stezky se na několika místech propadá ve formě schodů až k hladině řeky Svratky pro přímý kontakt „pozorovatele“ s vodním živlem.

BRNO,ČESKÁ REPUBLIKA

řez- zítra

urbanpals

2 PRUHY AUT

TRAMVAJ

2 PRUHY AUT

ZÁBRADLÍ

SVAH/TRÁVA

KAMENNÁ STĚNA

ŘEKA SVRATKA

PŘÍSTUP K VODĚ

SVAH/TRÁVA

Poříčí PLOT CYKLOSTEZKA ZÁBRADLÍ

CHODNÍK

NEMOCNICE

Bakalovo nábřeží

řez- dnes

2 PRUHY AUT

TRAMVAJ

2 PRUHY AUT

ZÁBRADLÍ

SVAH/TRÁVA

KAMENNÁ STĚNA

ŘEKA SVRATKA

SVAH/KAMENNÁ DLAŽBA

SVAH/TRÁVA

Poříčí PLOT CYKLOSTEZKA ZÁBRADLÍ

CHODNÍK

NEMOCNICE

Bakalovo nábřeží


1. N P

2 - 4. N P

Zahrada je koncipována jako standardní, s běžně používanými prvky, jako jsou menší cesty (proto ke vchodu nevede jedna velká a výrazná), možnost posezení, ovocné stromy a květinové záhony, které slouží i jako zpestření života pro seniory. Druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaží je obytné. Je užita jednoduchá a čitelná kompozice s podélnými trakty. Místnosti k jižní fasádě jsou obytné, střední trakt slouží pro koupelny a předsíně bytů a nachází se v něm vertikální komunikace (schodiště a výtah). Poslední severní trakt slouží pro chodbu, která je zároveň velkou společenskou místností pro setkávání lidí. V odstiňovací části se nachází již zmiňovaný komerční prostor se zázemím, technická místnost a ošetřovna s čekárnou. V 2. nadzemním podlaží je pochůzná terasa s možností posezení. Výhodami tohoto prostoru jsou závětří, stín a průhledy do okolí podélnými okny. Hlavní koncept je podtržen rozdílným řešením fasád obou hmot.


plocha zahrady - 473 m2

OLDIES BUT GOLDIES-DŮM PRO SENIORY

A T E L I É R V O L N É ZA D Á N Í ( I N G . A R C H . P A V E L J U R A ) Dům s pečovatelskou službou je navržen na pozemku v Králově Poli, na nároží ulic Mánesova a Palackého. Jedná se o malý pozemek s okolní různorodou roztroušenou zástavbou. Na malém území se dají najít rodinné vily, bytové domy, panelové domy i administrativní objekt s přidruženou průmyslovou budovou. Z východní strany je rušná komunikace Palackého třída a ze severní strany se předpokládá nájezd na hradeckou výpadovku, která je také v těsné blízkosti, ale kvůli jiné výškové úrovni není viditelná. Nedostatečné je množství zeleně. Koncept návrhu se opírá o potřebu odhlučnění budovy od rušné silnice a otevírá se jihozápadním směrem do ulice Mánesovy. K odhlučnění slouží jedna část budovy (1. hmota), která slouží pro občanskou vybavenost, nachází se v ní pronajímatelný prostor. Její parter se otevírá do ulice Palackého. Tato část odstiňuje zbylý prostor pozemku, na kterém je vytvořena zahrada sloužící obyvatelům domu. Přes zahradu se vstupuje do objektu DPS. 2. hmota částečně leží na první hmotě a záměrně nedodržuje uliční frontu, má být jakýmsi altánem v zahradě.

B R N O, Č E S K Á R E P U B L I K A

obytné plochy - 684 m2

plochy k pronájmu - 101 m2 navržený objekt DPS

na zobrazení konceptu je patrná hlavné myšlenka odclonění navrhované zahrady objemem komerčníčásti stavby od rušné Palackého třídy


1. N P

vyšší podlaží

V přízemí je umístěna menza, která má vstup také z nábřeží. Provozy menzy jsou umístěné z části v přízemí, kde je i možnost zásobování, a z části i ve vloženém půlpatře v -1PP. Díky umístění skladů v podzemí se uvolňuje místo v parteru pro malou hospodu. Zásobování je zajištěno z ulice Vídeňské buď přímo, nebo přes garáže nákladním výtahem. Provoz rampy je podporován přes vstupní prostor dvěma schodišti, která jsou kvalifikována hlavně jako úniková, a dvěma výtahy. V nejnižším obytném patře jsou vytvořeny komfortnější pokoje pro vozíčkáře. Koncept bytů je jednoduchý s důrazem na komfort a soukromí pro každého studenta. V celém domě je vytvořena většina pokojů pro jednoho a pouze pro zájemce minimum pokojů pro pár, popřípadě pro dva studenty. Do každého bytu jsou dva vstupy se zádveřím. V každém bytě je maximálně 6 studentů. Mají k dispozici kuchyň s jídelním stolem. Pro každé 2-3 studenty je vytvořena koupelna, tzn. v každém bytě jsou 1-2 koupelny.


STUDENTI SOBĚ- STUDENTSKÉ CENTRUM POŘÍČÍ

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (ING. ARCH. PAVEL JURA)

BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Na řešeném území se nacházejí významné prvky - nábřeží, rušná ulice, výhledy (Špilberk, Petrov). Návrhem se nějak výrazně nesnažím vyčlenit ze stávající zástavby, ale dostavět blok a využít zmiňovaných pohledů na město. K ulici Vídeňské dům vytváří celistvou linii, respektuje uliční čáru a nabízí komerční využití parteru. K Táborskému nábřeží naopak tvoří záliv s malým veřejným prostorem. Poslední významnou skutečností je dotvoření zbytku parcely a navazující zástavby. Navazující dům je oddělen slepou ulicí, která bude sloužit jako obsluha celého bloku a hlavně části přidružené k Vídeňské. Koncept domu pro studenty vychází z vytvoření centrálního prostoru pro potkávání a pobyt studentů. Aby byly podpořeny kvality tohoto prostoru, je celý vytvořen jako rampa. Nevzniká tak pouze sterilní chodba, ale zajímavé místo, které obyvatel domu použije jak k příchodu do svého pokoje tak ke komunikaci s ostatními obyvateli. Část domu je zalomena, tím vznikají zajímavé prostory s místy k sezení. Protože je celý dům v přímé návaznosti na rampu, jsou vchody do bytů přímo z ní a dům s ní také stoupá. Dům vzrůstá ve tvaru U od hotelu Austerlitz a podél významné ulice Vídeňské směrem k nároží s nejlepšími výhledy, kterému tak dává větší význam.


1. N P

2 NP

Projekt byl skupinově řešen v širším spektru včetně navržení vodní dopravy v Gentu, zde však prezentuji pouze hlavní část, kterou byla budova staré pošty v úplném centru. Náplní budovy je market a stanice vodní dopravy v přízemí, škola umění ve staré části budovy a bydlení pro studenty v nové části, která je navržena ve vytvořeném nádvoří starého objektu. Koncept domu otevírá uzavřenou budovu a propojuje špatně propojená místa ve města,která jsou hojně využívána (náměstí s nábřežím), toto propojení je podtrženo spojením “zelených” míst ve městě - vodu a u ní stojící budova pošty, která má být protkaná rostlinami a na druhé straně park za blízkým kostelem. V tomto směru nová nevrhovaná část proplouvá starou částí a je s ní pouze v jednom místě funkčně spojená. Pod toutu novou vzdušnou částí je vytvořen příjemný prostor tržnice s možností prezentace vytvořeného umění v přidružené škole. Dům má za cíl vytvoření fungujícího organismu spojením zdánlivě těžko skloubitelných funkcí, tím je podpořena interakce a komunikace lidí pohybujících se v této budově.


VENALITIUM

KONCEPT

SITUACE

D E S I G N S T U D I O (K R I S S C H E E R L I N C K )

G E N T, B E L G I E


Projekt byl řešen v rámci workshopu v Bruselu. Zadáním byla stanice Bockstael bruselského metra. Současná stanice má velké prostory v podzemí a na náměstí se z velké části nachází parkoviště. Obchodní funkce jsou z velké části omezeny a nachází se práve v podzemí, na stanici metra. Naším návrhem bylo prohodit tyto dvě funkce. Parkoviště umístit do velkých prostor současné stanice a ostatní funkce umístit do prostoru náměstí. Minimální hmota stanice vystupující v místě náměstí na povrch naznačuje podzemní život, ale nenarušuje ten na povrchu, cestující pouze vstupuje na stanici a využívá dopravu a téměř veškeré činnosti vykonává na denní světle.

Plan and section 1:500


BOCKSTAEL

OLD

BRUSEL, BELGIE

BELO W

PE O

PL E

Two grids meet the orientation of the underground grid should be recognized by the position of the station in the city grid.

RS

PE O

CA PL RS E

Metro station takes to much space lets make it smaller. New building is half the size of the present station.

CA

NEW

BOC com KST A p EL a MET c RO t

W O R K S H O P, S I N T - L U C A S

ABOVE

Present situation: People use the square for parking their cars. The metro station is underground with services.

Proposed situation: People should take back the square and seek services above ground. Cars should be underground.

BEFORE: car park on the square.

AFTER: old station turned into a car park.

Ada Ma m Ko t r Ma ek Ejs en r Nin ina Sa ztet a Run Kork nchez ar I ach Lor ngo enz o lfss on

Plan and section 1:500


AXONOMETRIE VYBRANÉHO BLOKU


SPIKE

M A S T E R P LA N - S T U D I E M Ě S T S K É Č Á S T I E K K E R G E M

D E S I G N S T U D I O - S P O L U P R Á C E - B A B E T T E Z W A R T J E S, M A R T A G A L I A N A, R A F N E Y E N S

1.

4.

2. 3.

new connections visual connections 1. 2. 3. 4.

private interventions

intervention current structures connection park/ urban carpark reactivation permeable intervention/centerextension permeable intervention punctual intervention

GENT, BELGIE

Tento projekt byl pro mě velkou zkušeností, byl řešen netradičním způsobem a hlavně ve skupině. Každá skupina si našla parcelu na území Gentu a celý semetr toto území řešila. Velká část semestru byla věnována analýzám a hledáním již existujících hodnot na daném území. Celý projekt je v konečné fázi takto pojat. Námi vybrané území je vnitroblok s různou zástavbou a různým měřítkem. Velmi podrobně jsme studovali komunitu na daném území a celou část města - EkKergem. Celý projekt je vlastně věnovám jejím potřebám, které byly studiem dokázány. V místě se nacházely budovy staré továrny v kombinaci s malými zahradami a supermarketem. Naše řešení bylo vlastně jenom očištění těchto domů a různých zdí a vytvoření příjemného místa pro trávení času. Pomocí průhledů a otvorů byl vytvořen přechod od otevřených prostor pro cizince až po prostory velmi uzavřené a privátní pro obyvatele místa. V projektu jsme kladli důraz na nalezené hodnoty místa, tzn. využití malých útulných prostor - klidné posezení a naproti tomu velký prostor náměstí, které je částečně otevřené na současné parkoviště a částečně se nachází ve velké průmyslové hale. Důležitým faktorem pro nás byla volba materiálů a povrchů, v co největší míře jsme se snažili o zachování atmosféry staré továrny - tzn. použití surových cihel. V území jsme našli velmi malý podíl vsakovatelných ploch, proto jsme všudypřítomný beton a asfalt nahradili trávou. Ve velké části je vytvořena komunitní zahrada.


STRUKTIVNÍ MODEL- MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ- JOSEF GOČÁR

POLYFUNKČNÍ DŮM V JIHLAVĚ


MODELOVÉ TECHNIKY- BLOB

STUDENTI SOBĚ- STUDENTSKÉ CENTRUM POŘÍČÍ

MODELY


SPIKE- MODEL 1:250

SPIKE- MODEL 1:100

MODELY

portfolio  
portfolio  

portfolio_2009_2012

Advertisement