__MAIN_TEXT__

Page 1

1

ditt val till gymnasiet Ådalsskolan

2018/19

Information om alla våra gymnasieprogram Stort urval av lärlingsutbildningar Ridning på schemat Ådalsskolans elevkår


Dags att välja till gymnasiet. Här är din guide! I det här magasinet kan du läsa om alla våra gymnasieutbildningar på Ådalsskolan. Vare sig du siktar på att studera vidare efter gymnasiet, eller vill gå direkt ut i arbetslivet så har vi något för dig. Ådalsskolan erbjuder en stor bredd av gymnasieutbildningar. Flera av våra utbildningar bedrivs som lärlingsutbildning där eleven undervisas ute på företagen. Det ökar chansen att få jobb efter gymnasiet.

INNEHÅLL Om Ådalsskolan 4 Origo och biblioteket 6 Om HV, BF och utbildning på företag 8 Elever som valt sportprofil 10 Elevkåren 12 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Estetiska programmet 16 Samhällsvetenskapsprogrammet 18 Naturvetenskapsprogrammet 20 Teknikprogrammet 22 YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet 26 Hantverksprogrammet 28 El-och energiprogrammet 30 Fordonsprogrammet 32 Industritekniska programmet 34 Handels- och administrationsprogrammet 36 Hotell- och turismprogrammet 37 Vård- och omsorgsprogrammet 38 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 39 Naturbruksprogrammet 40 ÖVRIG UTBILDNING Introduktionsprogrammet 42 4-åriga programmet 44 Idrottsprofiler 46 2


Peyman Vahedi

Rektor, Ådalsskolan Twitter: @peva79 peyman.vahedi@kramfors.se

Kompetens – bekanta dig med det ordet innan du söker till Ådalsskolan.

Kompetens kan enkelt uttryckt förklaras med vad du kan och din vilja att visa det. Enbart kunskaper eller enbart vilja är inte lika kraftfullt och eftertraktat som kombinationen av dem. Lärarna arbetar medvetet med att väcka intresse och genom varierat arbetssätt motivera dig att vilja lära dig mer. Till vår hjälp har vi bl.a. moderna IT-verktyg och den senaste teknologin. Vi vill att du ska känna dig uppdaterad och informerad under skoltiden men också efter att du tagit examen. Därför är många av våra utbildningar på något sätt kopplade till lokala näringslivet eller högre utbildningsinstanser. Det som är särskilt viktigt att tänka på när du söker till Ådalsskolan är att vi förutsätter att du studerat hårt på högstadiet och har med dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier. Du förutsätts kunna läsa, skriva och räkna så att du ska ha förutsättningar att klara grundläggande kurserna på gymnasiet. Om det finns luckor i kunskaperna måste vi ägna tid på gymnasiet att reparera det som missats tidigare. Så vårt råd till dig som snart ska söka till gymnasiet är: använd resterande högstadietid till att läsa, skriva och räkna så du får en flygande start på din nya skola!

Välkommen till Ådalsskolan! Foto omslag: Elin Öhman,

3


ÅDALSSKOLAN

KÖRKORT I SKOLAN

Det finns många olika anledningar till varför du som elev väljer en viss skola. Hos oss vill vi att anledningarna ska vara dessa: Här får du vara den du är och du kan bli vad du vill. Vi arbetar mycket medvetet och effektivt för trygghet och studiero. Vår senaste insats, skolans HBTQ-certifiering, är ytterligare en tydlig signal om att vi tar alla människors trygghet på allvar. Resultat och examen ligger i fokus hos oss. Det betyder att vi riktar alla möjliga insatser mot att du ska kunna ta studenten med bästa möjliga resultat. De senaste åren har vår måluppfyllelse lyfts fram som en av landets bästa och det gagnar våra elever. Innovation och digitalisering är något som våra elever är högst involverade i. Förutom att du ska behärska grundläggande färdigheter så behöver du också förbereda dig på samhällsförändringen och de nya kraven som ställs. Att använda kunskaper till att hitta nya idéer och utvecklingsområden bör inte överraska dig. Detsamma gäller användningen av digitala hjälpmedel och deras möjligheter för framtida tjänsteoch produktutveckling. Låter det som att det passar dig att jobba hårt med fokus på framtiden? Då är du välkommen till oss på Ådalsskolan!

”Resultat och examen ligger i fokus hos oss”

4

På Ådalsskolan har eleverna möjlighet att få grunderna till körkortet kostnadsfritt! Få gymnasieelever i Sverige har denna möjlighet. Skolan samarbetar med bilskolor. Undervisningen organiseras av skolan som också placerar ut eleverna på schemat och på respektive körskola. Eleverna läser teorilektionerna utanför schemat. Lektionerna är schemalagda på tisdagar 14:20-15:30.

I utbildningen ingår:

- Hela teoripaketet - 10 lektioner á 40 minuter eller 8 lektioner á 50 minuter beroende på bilskola. - 10 körlektioner - ytterligare lektioner bekostar eleven själv.


HBTQ-CERTIFIERAD SKOLA Ett pedagogiskt spel utvecklat av Ådalsskolans elever och personal! Testa dina kunskaper i olika skolämnen i ett spännande quiz-spel Logga in och spela på course.laragenomspel.se

Ådalsskolan inledde arbetet med HBTQ-certifieringen under hösten 2015. Skolan tog kontakt med RFSL och under fyra tillfällen fick personalen undervisning. Det hela avslutades med ett slags prov som visade att personalen nådde upp till kraven för certifieringen. På Ådalsskolan finns sedan 2015 en särskild grupp med lärare och personal som arbetar med frågor som rör HBTQ. -Vi ska vara en styrgrupp och kanske som ett bollplank, berättar Peter Hedberg som sitter med i Ådalsskolans HBTQ-grupp. Under utbildningen kom RFSL och träffade oss, vi diskuterade vad vi behövde gå vidare med och så. RFSL hade några checklistor också som vi gick igenom tillsammans då vi exempelsvis tittade på hur skolans miljö är utformad. Det kunde vara allt från omklädningsrum till tryggheten i korridorer och så vidare utifrån HBTQ-perspektiv. - Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige, och HBTQ-delen innefattar en stor del av dem. Det är bland annat kön, sexuell läggning och könstillhörighet. Om vi ska kunna utbilda elever så måste vi vara på den nivån att vi ser till att inte aktivt diskriminera människor, för gör vi det blir följderna för eleverna fel när de kommer ut. - Man kan säga att vi både ska vara informatörer för andra lärare och annan personal, men vi ska också vara bollplanket till RFSL. Så vi har en ganska bred roll. Egentligen handlar det konkret om hur skolan ser ut. Vad är bra, vad kan behöva ändras? 5


ORIGO ett centrum för innovation

”Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas”

Origo - Ådalsskolans makerspace Origo är namnet på den lokal där det som är mest modernt på skolan skapas och visas, där teknik, litteratur och kreativitet ska mötas. Här kan elever jobba med sina vardagliga skolarbeten. Men det ska även vara en plats där idéer väcks och nya projekt drar igång. I den inspirerande miljön möts olika människor och samarbeten startar mellan grupper som elever, företag, asylsökande, förskoleoch grundskoleelever. Origo är ett sk. makerspace. Sådana finns även på andra orter i Sverige. Ådalsskolans sätt att bygga det är dock speciellt bland kommunala skolor genom ett nära samarbete med och stöttning från det lokala näringslivet. Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas, liksom deras nyfikenhet och förmågorna att ta beslut och samarbeta med andra. Allt detta är förmågor som tydligt efterfrågas av arbetsgivare och i samhället i övrigt. I lokalen står en 3D-skrivare som skapar föremål i olika former som man kan ta på och hålla i. Modern teknik och programmering sätter sin prägel på verksamheten. Origo utvecklas hela tiden. Färdigt blir det dock aldrig. Allt eftersom teknik och samhälle förändras så kommer hela tiden Origo liksom den övriga skolan att genomgå en ständig utveckling. Virtual Reality är en teknik som säkert kommer att användas. Vem vet, kanske får du en dag vara med om ett föredrag i Origo där föreläsaren framträder genom ett hologram. 6

Fakta om begreppet makerspace: Ett makerspace är ett rum för skapande, en plats där man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Denna plats kan vara tillfällig, mobil eller permanent.


BIBLIOTEKET

Foton: Klara Bergman och Elin Öhman Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår. Man kan komma och arbeta på ett projekt, dela erfarenheter och kunskaper, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra.

Ådalsskolans nya bibliotek är beläget mitt i skolan och är inrymt i Origo. Där arbetar bibliotekarien Gunilla Sjödin. Biblioteket ska vara en plats där elever och lärare kan få stöd och inspiration med svar på olika frågor samt även handledning i informationssökning och källkritik. Här finns mycket mer än bara böcker. Skolan har satsat på ett stort utbud av digitala databaser, som exempel erbjuder man artikeldatabaserna Artikelsök och Mediearkivet. Här finns också Ztory, en slags Spotify bland digitala tidskrifter, där eleverna får tillgång till hundratals tidningar och tidskrifter direkt i sina mobiler, läsplattor och datorer. Dessutom finns tjänsten Pressreader med tidskrifter på olika språk från hela världen. Skolbibliotekarien lyfter gärna fram tjänsten Inläsningstjänst där eleverna kan lyssna på sina läromedel, även på sina egna modersmål. Gillar man att lära sig genom film finns databasen Medienavet. 7


Ett brinnande intresse för smink Molly Åsberg går andra året på Hantverksprogrammet, hon ägnar sin lediga tid utanför skolan åt smink, hår och manikyr. Nu när HV-programmet flyttat in i en egen studio i Gallerian Christoffer så har utvecklingen bland eleverna tagit fart. Studio Kreativ är öppen tisdag till torsdag från klockan 10 till 15, där möter eleverna kunder och får jobba med alla möjliga olika uppgifter. Hantverk är ett utmärkt val av program om man är less på att sitta i skolbänken, berättar Molly. När det kommer till framtida yrken så kan man söka allt som har med kosmetik att göra, exempelvis jobba inom TV, i stora butikskedjor eller frilansa. Vid bemötande av kunder så lär man sig att ha en professionell image, för att ha god kunskap inför arbetslivet. Eleverna har möjligthet att vara lärlingar på lokala butiker som: Dressman, Kappahl, Anybody, Wikströms och så klart den egna salongen i Gallerian. När det kommer till Hantverksprogrammet så kan man räkna med god sammanhållning i klassen, där alla hjälper alla ,berättar Molly. Inför sin ansökning till HV-programmet så tillägger Molly att hon hade stort intresse för Hantverksprogrammet: – Jag brinner verkligen för ämnet!

Savanna Lundgren och Katarina Nerg Lockner 8


Trivsamt att jobba med barn Simon Selinder Åkerlund går tredje året på Barn- och fridtidsprogrammet, med inriktning Socialt arbete. Inom inriktningen Socialt arbete så får man arbeta med barn, unga och vuxna. Simons intressen är att vara ute och fotografera och hjälpa till med barnpassning. När Simon kommit hem efter en intensiv arbetsdag så ägnar han sin lediga tid hemma till att koppla av framför FIFA. När han sökte till Barn- och fridtidsprogrammet så var det med förhoppningar om att programmet skulle vara lättsamt. Simon har en positiv inställning inför framtiden utan några specifika planer angående arbete. På hans AFU (arbetsplatsförlagd utbildning) är han placerad på Lunde förskola. Killar som vill arbeta inom förskolan är eftertraktade berättar Simon. AFU är för dem som går inriktningen Socialt arbete, annars heter det APL. Det är förlagt till tisdagar, onsdagar och torsdagar från 08:30 till 14:00. Det börjar

runt vecka 45 och pågår ända fram till sportlovet, vilket är cirka 4-5 månaders praktik. På praktiken tar Simon hand om barnen genom att leka, fika, samt hålla koll på barnen. – Här finns allt från stora till små barn tillägger Simon. De små barnen har en genomsnittlig ålder på 1-5 år, och de stora barnen är 4-5 år. På en vanlig arbetsdag på Lunde förskola brukar schemat vara att leka på förmiddagen sedan samlas 09:00, för att spendera förmiddagen med utomhusaktiviteter. När klockan närmar sig lunch så äter dom inomhus, för att i sin tur vila mot eftermiddagen. Medan dom yngsta sover så brukar Simon göra de äldre barnen sällskap i deras lekar. Simon säger att balansen mellan praktik och skolarbete funkar jättebra. – På barn och fritidsprogrammet så är det bra sammanhållning i klassen, berättar Simon.

”Balansen mellan praktik och skolarbete funkar jättebra.”

Text och foto detta uppslag: Victor Engelhardt & Kevin Sundström 9


SPORTPROFILER En positiv inställning gör allt möjligt Hockeyprofil är en fantastisk möjlighet för dig som tycker om att spela hockey och vill kombinera med skolan. Anton Hansson Myrén är nyligen intagen till Samhällsprogrammet på Ådalsskolan. Han valde hockeygymnasiet för att han har ett väldigt stort intresse för ishockey. För att bli antagen till hockeygymnasiet får man vara med på träningar och matcher. Man får också se hockeyhallen och skolan. Hårdare tester kommer då truppen är uttagen. Anton började att spela i IFK Nyland. Nu är han uttagen till Kramforsalliansen och vill fortsätta så långt som det bara går. Hans tips till att träna inför hockeyn är att ha en bra uppvärmning, alltid vara positiv i omklädningsrummet och ute på isen. Det negativa sprider sig bara och är sällan bra. Vikten av kost och sömn får man lära sig på teorilektioner. Då de är på isen är det mest teknik och de jobbar med sig själva individuellt.

10

På hockeyprofilen jobbar man hela tiden på att få ihop laget som en familj. Alla ska trivas och ingen ska känna sig utanför. Det finns spelare från andra kommuner, till och med utanför Norrland. I årkurs ett är det spelare från Stockholm, Södertälje och två från Finland. Hur man kan kombinera skolan och hockeyn? Om man gör upp en bra planering så går allting oftast att få ihop, samt äta och sova bra, menar Anton. Om man ligger efter i något ämne i skolan så får man hoppa över någon träning, med det är sällan det händer. En typisk vecka så är det isträning på måndagar innan skolan 06:50, och isträning på tisdagar direkt efter skolan. Onsdagar och torsdagar är det fysträning. -Fritid kan man väl inte säga att man har, säger Anton, förutom på helger, de dagar det inte är match eller cuper.

Text och foto: Elida Östman.


Ridning sätter guldkant på skoltiden

Foto: Maria Lilja Du har möjligheten att välja ridsport som ett individuellt val på Ådalsskolan. Ridningen går att välja inom två kurser – Idrott och Hälsa 1 -specialisering., och Idrott och Hälsa 2-specialisering. Kurserna ligger på 100p vardera och du läser dem under andra och/eller tredje året.

Kurserna är helt kostnadsfria. Det finns, på bestämda tider, en taxi som hämtar och lämnar dig och de andra eleverna på ådalhallens parkering. Man bör kunna det grundläggande som att tränsa, sadla och rykta hästen. Man bör även kunna skritta, trava och galoppera. Ridhjälm, säkerhetsväst och ridspö finns att låna på plats. Annan utrustning som stövlar med klack, ridbyxor m.m. får man ordna själv.

Text : Josephine Jonasson, Emelie Rullander och Elin Höglund. Foto : Josephine Jonasson .

17-åriga Elin Höglund har ridit sedan ung ålder och har idag egen häst som hon flitigt tränar och tävlar med själv. Hon har tagit chansen att kombinera sina största intressen, ridning och fotografering, genom att studera på Estetiska programmet med inriktning Media. Ådalsskolan erbjuder olika idrottsspecialiseringar, bland annat ridsport som Elin utövar på sitt individuella val som i år är placerad på måndagar och fredagar. -Det är inga problem att kombinera skolarbetet med ridningen, säger Elin. Hon tycker att det är en bra möjlighet att utveckla sina kunskaper, även om man ligger på olika nivåer. Du får utveckla din förmåga inom ridsport, dvs grundförmågor som din sits och din kommunikation med hästen. Lektionerna har varierande innehåll och man får jobba med bland annat hoppning, dressyr och teori.

11


ELEVKÅREN Ådalsskolan

Ådalsskolans elevkår Ådalsskolans Elevkår är en fristående kår som startades 2012. Det är vi som får just DIN röst som elev på gymnasiet hörd. Arbetet vi utför är för alla elevernas välbefinnande och för att alla ska känna att de tre åren på Ådalsskolan ska vara så givande och roliga som möjligt. På Ådalsskolan går du långt, men i elevkåren går du längst! Styrelsen består just nu av Ordförande Alicia Vergara, vice ordförande Isabelle Nordlöf, sekreterare Julia Ivegren, mediaansvariga Hannah Isaksson och Evelina Edlund, ekonomiansvarig Sofia Jonasson, medlemsansvarig Rahinii Belzu och ledamot Shehan Sansaricq. Varje år sker ett stort årsmöte med tävlingar i februari där även en ny styrelse väljs. Elevkåren har anordnat rosförsäljning inför alla hjärtans dag, event för halloween och massor av tävlingar. Alla elever på skolan kan bli medlem i kåren genom att fylla i en medlemsblankett i cafeterian och lämna i vår kårlåda eller skriva in er online. Det är helt gratis och går på några få sekunder. En tid efter att du gjort ditt medlemskap kommer du att få ett personligt medlemskort. Med detta kan du ta del av vissa medlemsförmåner som rabatter på bl.a Coop i Kramfors och Sylos, och även under våra evenemang.

Om du gillar och följer oss på Facebook, Instagram (adalsskolanselevkar) och lägger till oss på snapchat (adalelevkar) kan du vara säker på att inte missa någon viktig information om vår verksamhet eller våra event. Det gör det enkelt för dig att se vad kåren sysslar med, eller ställa frågor.

12


Facebook: Ådalsskolans elevkår Snapchat: adalelevkar Instagram: adalsskolanselevkar

”På Ådalsskolan går du långt, men i elevkåren går du längst!”

13


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Illustration: Klara Bergman och Elin Öhman 14


På följande sidor kan du läsa om de högskoleförberedande programmen Ett högskoleförberedande program förbereder dig för att söka vidare till högskola eller universitet. Det ger dig en bred behörighet att söka vidare till högre utbildningar. Det förbereder dig inte för något särskilt yrke direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Estetiska programmet

16

Samhällsvetenskapsprogrammet

18

Naturvetenskapsprogrammet

20

Teknikprogrammet

22

15


ESTET estetiska programmet

MEDIA estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program

Estetik och Media är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program, och även arbeta med fotografi, grafisk design och digitala medier. Här arbetar du både teoretisk och praktiskt i ämnen som Fotografisk bild, Medieproduktion, Grafisk kommunikation och Digitalt skapande. Du får också lära dig utveckla din kreativitet och att kritiskt granska och värdera information. Unikt för Estetiska programmet är att redan under första året får du börja arbeta med medieämnena! Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en god behörighet, vilket är bra för dig som vill plugga vidare. Behöver du något extra ämne för att söka vidare till en högskoleutbildning? Då kan du välja till det. Oavsett vad du vill studera vidare till har du stor nytta av de kunskaper du får hos oss. Medieinriktningen på Ådalsskolan är välutrustad med två datasalar med Mac-datorer, Nikon systemkameror och Wacom ritplattor. En fotostudio med professionella fotoblixtar och en studio för digital filmredigering. Vi arbetar med program som Photoshop, Indesign, Illustrator mm.

Kontakt: Perra Westin, programansvarig. perra.westin@kramfors.se 16

Facebook: Estetiska programmet Ådalsskolan


ES

MUSIKAL teater med musikalprofil

Teater med musikalprofil är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program, och även vill uttrycka dig med teater, sång och dans. Är du nyfiken på att lära dig teater, sång och dans? Då är Estet-Musikal ditt gymnasieval! Våra lärare hjälper dig att utveckla dina talanger så att du kan bli den artist du själv vill! Varje år sätter vi upp en musikal på en stor scen där sång, dans och teater förenas. I utbildningen ingår även teaterproduktion, konserter och shower. Din klass kan tjäna pengar på era föreställningar, och i åk 3 åka på en musikalresa till London! Vi samarbetar med bl.a, Kramfors kommun, Kramfors kulturskola, Nordlander produktion, Babelsbergs vänförening, Kramfors scenkonstförening och Scenkonstbolaget. Estetiska programmet ger dig en bred behörighet, vilket är bra för dig som vill plugga vidare efter gymnasiet!

Hos oss får du en bred ämneskompetens inom musikal och får träna mycket på att uttrycka dig inför publik. Kontakt: Christina Maydotter christina.maydotter@kramfors.se

17


SAMHÄLL

SAMHÄLL

samhällsvetenskapsprogrammet

samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som vill gå en bred utbildning som ger dig behörighet till många universitetsutbildningar och gör dig väl förberedd för dina vidare studier. Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden både nationellt och internationellt, om människan både som individ och gruppmedlem och om samspelet mellan individ och samhälle. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, makt, internationella relationer, en hållbar samhällsutveckling och de faktorer som formar oss som individer. På samhällsvetenskapsprogrammet finns det goda möjligheter till internationella utbyten.

18

Programmet har genomfört flera studieresor till olika platser utomlands, exempelvis till Bryssel. Arbetssätt på programmet: På det samhällsvetenskapliga programmet formulerar, analyserar och löser vi problem. Vi gör undersökningar och arbetar ämnesövergripande. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor med dina lärare och klasskamrater och utvecklar därmed din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt. Vi erbjuder dig: Bra och trivsam samhörighet Kunniga och engagerade lärare Exkursioner och studiebesök Grupprum i närheten av ämnesinstitutionen


BETEENDE beteendevetenskap

v

SA

Kontakt: Jan Larsson, programansvarig. jan.larsson@kramfors.se

Vi har två inriktningar att välja på: Samhällsvetenskap:

Inom inriktningen får du fördjupa dig i olika samhällsfrågor och människors livsvillkor genom att formulera frågor och ta egna initiativ. Du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till din omvärld. Arbetssättet är utåtriktat i form av exkursioner och studiebesök.

Beteendevetenskap:

Inom inriktningen ska du få kunskap om människans utveckling och förståelse för människans agerande som individ och grupp. Du får även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

19


NATUR

NATUR

naturvetenskapsprogrammet

naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program NA-programmet är till för dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning. NA-programmet är till för dig som vill ha största möjliga bredd för att kunna studera vidare. På NA-programmet studerar du både kemi, biologi, fysik, matematik, samhällsvetenskapliga ämnen och språk, vilket gör det möjligt för dig att söka in på nästan alla högre vidareutbildningar. Du kan bli ingenjör, läkare, lärare, sjuksköterska, journalist, veterinär... Du får också automatisk många s.k. meritpoäng, som ökar dina chanser ytterligare att komma in på din drömutbildning. Inget annat program ger samma behörighet som NA-programmet på Ådalsskolan!

Hur vi jobbar

Du får lära dig att ta stort ansvar för dina studier. Du får göra många experiment, temaarbeten och studiebesök. Du tränas i att arbeta i grupp och att redovisa skriftligt och muntligt. Allt detta gör du tillsammans med duktiga och engagerade lärare, som har många års erfarenhet. Du skall alltid känna att vi ställer upp för dig om du varit sjuk, missat något avsnitt eller behöver lite extra stöd. I gengäld kräver vi att du gör ditt bästa!

20

Våra inriktningar: Naturvetenskap där du fördjupar dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena och matematik. Naturvetenskap och samhälle är den inriktning som ger dig fördjupning i geografi och samhällskunskap, men även ett valfritt naturvetenskapligt ämne.

Så här tycker en av våra f.d. elever: ”Det är en intellektuellt stimulerande utbildning med mycket duktiga lärare. NA ger dig närmast total valfrihet att studera vidare. Jag valde NA för att kunna hålla alla dörrar öppna inför framtida jobb!”

Ulf Bylund som studerar till läkare i Göteborg

Kontakt: Björn Karlsson, programansvarig. bjorn.karlsson@kramfors.se


NATUR OCH SAMHÄLLE naturvetenskap och samhälle

NA

21


TEKNIK teknikprogrammet

DESIGN design och produktutveckling

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknik. Studierna på programmet behandlar gårdagens, dagens och framtidens teknik. Teknikprogrammet är ett teoretiskt program med rika inslag av praktiska projekt. Du får en utbildning som efter gymnasiet antingen kan leda till universitetsstudier i teknik och naturvetenskap, eller fortsatt yrkesutbildning inom teknikföretag. Utbildningen passar lika bra för alla teknikintresserade oavsett kön.

22

Vi har två inriktningar att välja på:

Design och produktutveckling. Denna inriktning ger bra grund för att bli en viktig del i processen att utveckla befintliga eller nya produkter, eller att lösa morgondagens tekniska problem och behov. Både den konstnärliga och tekniska delen av design ingår liksom konstruktion. Vi arbetar problembaserat och gör studiebesök.


TE

INFORMATION information och medieteknik

Informations- och medieteknik.

T4 - ett fjärde år

Här skapar du förutsättningar att bli en bra kraft i utvecklingen av morgondagens programvaror för produktion och administration mm. Du får vara med att utveckla hemsidor och annat som kan bidra till förbättrad informationsspridning och marknadsföring.

T4 är ett valfritt fjärde år inom teknikprogrammet. Läsåret innehåller minst 15 veckors praktik på ett tekniskt företag med anknytning till elevens inriktning. Under året läser eleven också teoretiska kurser för att bredda sina kunskaper. Efter avslutad utbildning får eleven titeln gymnasieingenjör och blir attraktivare på arbetsmarknaden.

Kontakt: Hans Ljungkvist, programansvarig. hans.ljungqvist@kramfors.se 23


YRKESPROGRAM


På följande sidor kan du läsa om yrkesprogrammen och övriga utbildningar Ett yrkesprogram kan leda till jobb direkt efter gymnasiet. Du har grundläggande behörighet att söka till yrkeshögskola efter avslutat yrkesprogram. Du kan också läsa kurser för att få behörighet att söka till olika högskole- och universitetsutbildningar. Du har minst 15 veckors praktik när du läser ett yrkesprogram. Det finns också möjlighet att läsa ett yrkesprogram som lärling.

Barn och fritidsprogrammet

26

Hantverksprogrammet 28 El-och energiprogrammet

30

Fordonsprogrammet 32 Industriprogrammet 34 Handels- och administrationsprogrammet 36 Vård- och omsorgsprogrammet

37

Hotell- och turismprogrammet

38

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

39

Naturbruksprogrammet 40

ÖVRIGA UTBILDNINGAR Introduktionsprogrammet 42 4-åriga programmet

44

Idrottsprofiler 46


BARN OCH FRITID

FRITID OCH HÄLSA

barn- och fritidsprogrammet YRKESUTGÅNGAR: Vill du inspirera och aktivera andra människor i olika situationer? Då är Barnoch fritidsprogrammet ett bra val för dig! Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids-, friskvårds- och idrottssektorn. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Kännetecknande för vårt program är samverkan, samarbete, kommunikation, ledarskap, friskvård och hälsa.

Programmets arbetssätt

Vi samarbetar med flera andra verksamheter för att få praktiska erfarenheter av att planera, organisera och leda aktiviteter. Genom att leda andra människor utvecklar du dina egna pedagogiska förmågor. Hos oss har vi aktiviteter som friluftsdagar med gruppstärkande övningar, utförsåkning, fisketävling, brännbollsturnering, friluftsliv med övernattning m.m. Vi försöker också ge programmet en internationell prägel.

Personlig tränare

På Ådalsskolan genomför du inriktningen Fritid och Hälsa delvis som arbetsförlagt lärande, på arbetsplatser som Idrott- och friskvårdsanläggningar, som exempelvis gym, spa, hälsohem, Idrottslärare eller personlig tränare. På inriktningen fritid och hälsa har du möjlighet att utöva idrottsspecialisering, tex. fotboll, hockey, och tennis.

Personlig assistent

På Ådalsskolan genomför du inriktningen Socialt arbete på olika arbetsplatser, som förskolor, skolor, specialskolor, boenden, personlig assistans och dagliga verksamheter i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1000 kr/månad. Eleverna gör sin praktik tre dagar i veckan och läser sina gymnasiegemensamma ämnen måndagar och fredagar. Lärlingsutbildningen har i flera fall resulterat anställning för våra elever.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram.

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att du utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Du ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. På Ådalsskolan genomför du inriktningen Socialt arbete på olika arbetsplatser, som förskolor och boenden, i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1000 kr/månad. 26

Vill du veta mer? Kontakta: Birgitta Nilsson, programansvarig: birgitta.nilsson2@kramfors.se


SOCIALT ARBETE

BF

Högskoleförberedande utgång

Oavsett inriktning har du rätt att läsa allmän behörighet till högskolan, det innebär att du måste läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Har du andra mål för högskolestudier tex att studera vidare till polis, lärare, psykolog, socionom, förskollärare, fritidspedagog eller beteendevetare, så kan studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att undersöka möjligheten.

27


HANTVERK

YRKESUTGÅNGAR:

hantverksprogrammet hår & makeup stylist

Stylist Hår- & makeupstylist Nagelteknolog

Hos oss blir dina yrkesdrömmar till verklighet! Hos oss får eleverna kunskaper och färdigheter i helhetsstyling som innefattar; klädstyling, makeup, hårstyling och nagelvård. Vi jobbar med branschens nyaste tekniker och verktyg inom alla områden. Yrken som eleverna kan jobba inom direkt efter studenten: hår- & makeupstylist, styler, personal shopper/style adviser, nagelterapeut och egenföretagare. Eleven får även möjlighet till fortsatta utbildningsmöjligheter som t.ex. frisör, kostymör, designer. Från dag ett har du som elev arbetslivserfarenhet som ger dig rätt till högre lön, enligt Handels avtal, efter dina studier. Vi har nu en lokal i gallerian Christoffer där vi har vår skolsalong. Där studerar du under lärlingskoncept. Utbildningen är kvalitetssäkrad S.M.A.R.T - enligt Svensk handel.

Nära samarbeten med företag – ger goda förutsättningar för jobb.

Bara för att du väljer ett yrkesprogram innebär det inte att du stänger dörren till högre studier. För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs det att du väljer extra kurser i Svenska och Engelska – och allt ryms inom det vanliga skolschemat! Förutom att du som elev får studera som lärling, kommer du också att få praktisera inom andra områden under dina tre år på programmet. Vill du göra praktik utomlands finns också möjligheten via programmets kontakter. Du ska utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje som hantverkselev! Om du är intresserad av att börja på hantverksprogrammet ska du ha en god social förmåga och ett brinnande intresse för både mode och att ta hand om andra.

28

I Tradition och utveckling får eleverna lära sig sminkets och modets historia och utveckling, både tekniskt och teoretiskt. I Försäljning & Service är utmaningen att lära sig arbeta på ett professionellt vis och vara service minded. I Entreprenörskap ges eleverna möjligheten att prova på att vara innovativa företagare och utveckla sina förmågor att lösa problem av olika slag. I Utställningsdesign lär eleverna sig om exponering och ljussättning, för både butik och scen. Som exempel på hur eleverna får arbeta med dessa i praktiken så får de driva en verklig stylingstudio på skolan. Där får de planera, sköta marknadsföring, events, den dagliga driften och inte minst lära sig hantera en kassaapparat.


KVALITETSSÄKRADE AV SVENSK HANDEL

Style adviser Personal shopper

HV

Innovativ styling

Vi arbetar mycket med traditionell skönhetsmakeup men du får även lära dig använda innovativ styling som exempelvis med Airbrush, som kan användas för mer avancerad styling som kroppsmålning, foto, trend- och fantasistyling. Du lär dig att göra färganalyser på kunder. Den sociala kompetensen kommer att övas vid kundmottagande, rollspel och under den omfattande praktiktiden.

Följ en elev

Kom gärna och besök oss. Kontakta programansvarig eller någon av de andra lärarna för att följa en elev på gymnasieskolan och se hur en dag på programmet kan vara!

Kontakt: Emma Backlund, programansvarig. emma.backlund@kramfors.se 29


EL OCH ENERGI

DATA

el - och energiprogrammet

data och kommunikation

Elektricitet finns överallt i våra hem i samhället och på företagen. Utrustningen och behovet förändras ständigt. Har man utbildningen så finns chans till flera olika typer av jobb i framtiden. I Kramfors och dess närhet finns bla följande företag: Kempes, Bravida, SCA, Mondi, FEKA, Space2U. Beroende på ditt intresse och vad du trivs att jobba med väljer du inriktning till åk2: Data eller Elteknik. Kontakt: Lars Melander, programansvarig. lars.melander@kramfors.se

Data - lärling Här blir du nätverkstekniker. Ådalsskolan samarbetar med företaget Space2U och mycket av utbildningen förläggs på företaget. Du får installera, administrera, felsöka i datorer och nätverk samt kommunikationsutrustning. APL Du kommer att utbildas på ett el-företag tillsammans med en handledare under minst 15 veckor. Under 5 perioder under din utbildning hamnar du på olika lokala företag som vi på Ådalsskolan har kontakt med.

El- och energiprogrammet på Ådalsskolan EL - och Energiprogrammet på Ådalsskolan: DATA OCH KOMMUNIKATION

ELTEKNIK

30

Jobbmöjligheter: Jobbmöjligheter:

Nätverkstekniker

Försäljning inom t.ex mediaoch IT företag. Servar datanät på företag som anställd eller konsult. Vidareutbildning t.ex i Hudiksvall inom området fiberteknik.

Högskola

Ger dig möjligheten att få högskolebehörighet för tex civilingenjörsutbildning. Då läser du ett fjärde år men tar ändå "studenten" efter tre år med dina klasskamrater på EE.

Installation, Entreprenad Nyproduktion, Elteknik

Montage av elutrustning i kontor, bostäder, företag, affärscentra m.m.

Industri, Service, Underhåll, Elteknik

Om- och nybyggnad och felsökning av elektriska anläggning inom industri och större fastigheter.

Högspänningselektriker Elteknik

Nybyggnad och underhåll av högspänningsnät som försörjer samhället med el.

Larm och säkerhet, Elteknik

Arbete med inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, kameraövervakning, låssmed.


EE

ELTEKNIK elteknik

Elteknik

På Ådalsskolan har vi två utgångar för dig att välja mellan inför årskurs 2. Båda utgångarna ger elektrikerbehörighet, kräver godkänt elsäkerhetsprov och har 3-delat yrkesprov i Åk 3:

Elteknik Larm & Säkerhet Installation och uppkoppling av utrustning för inbrott, brand, passer- och kameraövervakningssystem. Du som elev lär dig skapa, läsa och felsöka med hjälp av ritningar, scheman och manualer. Du lär dig även programmering och driftsättning av mindre larm och övervakningsanläggningar.

Installation och nyproduktion Du får koppla och installera kablage och utrustning för belysning, kraft, motorer och mät/ styrteknik. Eleven skapar, läser och felsöker med hjälp av ritningar och scheman och manualer. Du kommer även att programmera och driftsätta mindre anläggningar.

ETG

Går du inriktning elteknik så är Ådalsskolan en ETG skola -Eltekniskt gymnasium! Det innebär en kvalitetssäkring med ett personligt certifikat. Kraven är minst 15 veckors APL på lokala elföretag (dokumenterad) och 8 delprov som skall vara godkända.

31


FORDON

PERSONBIL

fordonsprogrammet

personbil

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av bilar och motorer och gillar att lösa problem praktiskt. I våra stora och fina verkstadslokaler får du lära dig om fordonens funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på dem. Vi har inga krav på förkunskaper inom området men förutsätter att du har intresse för programmet. Fordonsprogrammet på Ådalsskolan har under flera år varit en av Sveriges bästa utbildningar! Under utbildningen kommer du att få ansvara för kundbilar och få träna dig i de delar som behövs i arbetslivet. Vi har också ett mycket bra samarbete med företagen vilket ger meningsfull praktikperiod och möjlighet att knyta kontakter för att få arbete direkt efter utbildningen! Antalet arbetstillfällen för bilmekaniker har ökat. Fler bilar och motorcyklar säljs. Ny teknik i fordonen kräver fördjupad teknisk kunskap framför allt i data, elektronik och teknisk engelska. Avgångar till pension och nya kompetenskrav har skapat en brist på bilmekaniker med rätt kompetens. Även för dig som tänker studera vidare vid högskola kan programmet vara ett alternativ. Digitalisering är en del av motorbranschen. Kontakt: Anders Ångman, programansvarig. anders.angman@kramfors.se

32

Karaktär och uppbyggnad

Första året får du kunskap om motorer, kraftöverföring, elsystem, växellådor, trafiksäkerhet, fordonets betydelse i samhället och annat som man måste veta innan inriktningsvalet för fortsättningen i årskurs 2-3.

www.bilproffs.se www.lackskolan.se facebook.com/bilproffs


FT

KAROSSERI karosseri och lackering

Skolan - en bilverkstad under årskurs 2 och 3

Du tar emot kunden, diskuterar problemet, gör en arbetsorder med hjälp av dataprogram, verkstadshandböcker, servicescheman och moderna felsöknings instrument och lokaliserar eventuella fel, beställer reservdelar, åtgärdar felet samt gör fakturaunderlaget

APL

I åk 3 får du 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos någon lokal märkesverkstad. I slutet av utbildningen certifieras du av motorbranschen.

YRKESUTGÅNGAR PERSONBILSMEKANIKER BILLACKERARE

33


SVETS

INDUSTRI industritekniska programmet

inriktning svets

Du får din utbildning på företag!

genomför den praktiska delen ute på företag.

Industritekniska programmet i Kramfors har en unik uppbyggnad. I årskurs ett får du lärarledda lektioner i våra karaktärsämnen tre dagar i veckan. I årskurs två och tre får du ständig APL hos företagen tre dagar i veckan. Du lär dig hur företagen fungerar. Det betyder stora möjligheter till ett jobb under och direkt efter gymnasiet!

På denna inriktning får du lära dig svetsa med moderna svetsmaskiner och tillverka olika produkter. I svetsteknik har du möjlighet att bli

På programmet arbetar vi med datorer för att göra ritningar och skapa NC-program. Vi använder oss även av ett CAD-CAM-program för att överföra NC-programmet till en CNC-maskin. Du har också möjlighet att läsa så att du får behörighet till högskolestudier.

34

Inriktningen svets:

Inriktningen Produkt och maskin

I ämnet Datorstyrd produktion får du tillverka olika produkter genom att köra CNC-maskiner. Du har även möjlighet att bli certifierad i CNC. Vi har företagsförlagd utbildning där eleverna


PRODUKTION datorstyrd produktion

IN

Industritekniska programmet utbildar i fรถretagsmiljรถ pรฅ bl.a. Gerdins och Nordhydralic Vi erbjuder certifieringar inom bl.a. heta arbeten, SSG.

Kontakt: Gรถran Freed, programansvarig. goran.freed@kramfors.se

35


RESTAURANG HANDEL HANDEL handels- och administrationsprogrammet

Programmet för dig som gillar att arbeta inom handel och företag.

HA

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska kunna arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administatör.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Programmet bedrivs som lärlingsutbildning vilket innebär att du får tillbringa stor del av din tid hos det lokala näringslivet. Service och kommunikation är centrala delar av utbildningen och du ska utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och du får goda kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration lägger stor vikt vid mötet mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Under utbildningen får du möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier.

Foton: Estetiska programmet 36

Kontakt: Perra Westin, programansvarig. perra.westin@kramfors.se


VÅRD OCH OMSORG vård- och omsorgsprogrammet

Lärlingsutbildningen som ger högskolebehörighet och ett yrke! Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du får kunskaper och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom yrkesområdet och som dessutom leder till jobb. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Sjukdomar, omvårdnad, sociala relationer, kulturmöten och människans beteende, samt den psykiska hälsan är också viktiga områden inom programmet. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. VO är det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg, samt där du blir eftertraktad som arbetskraft.

VO du till exempel välja matematik 2, svenska 3, engelska 6 och historia 1a2, kurser som ökar dina möjligheter inför framtida utbildningsval. Möjligheter öppnas till yrken som exempelvis, sjuksköterska, tandsköterska, arbetsterapeut, psykolog, polis och socionom. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare. Några av de ämnen du kommer att få läsa inom VO-programmet är; vård och omsorg, hälsopedagogik, medicin, psykologi, psykiatri och specialpedagogik. Vill du genomföra en större del av din utbildning på en eller flera arbetsplatser och få ett framtidsjobb med goda utsikter? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Som lärling tillbringar du i genomsnitt hälften av studietiden på flera olika arbetsplatser vilket ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, samtidigt som du studerar. Under det arbetsplatsförlagda lärandet ( APL) kommer du tidigt kontakt med vård och omsorg ute i samhället och får tillämpa teorier och din kunskap i praktiken. Handledning får du av utbildade handledare som hjälper dig att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och utveckla dina yrkeskunskaper. För att kunna ge omsorg till andra måste du kunna ta vara på dig själv. Genom att lära om andra är det möjligt att själv växa som människa. APL ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du har mycket goda möjligheter att få arbete direkt efter din studentexamen exempelvis inom sjukvården, psykiatrin, hemtjänst, äldreomsorg eller som personlig assistent. Inom programfördjupningen väljer du område efter intresse. Vid anpassat val av kurser ger programmet också möjlighet till vidare studier. Genom ramen för programfördjupning och det individuella valet kan

Kontakt: Gunilla Sjödin, programansvarig. gunilla.sjodin@kramfors.se 37


HOTELL hotell- och turismprogrammet

Programmet för dig som vill jobba med människor inom ett serviceyrke. Du kommer att jobba inom ett serviceyrke där du dagligen möter nya människor. Jobbar du i receptionen är du den förste som möter gästen. Och som du vet, första intrycket är viktigt. Du får lära dig hur ett hotell fungerar, allt från bokning till städning. Allt är lika viktigt eftersom gästen gör en helhetsbedömning. Du kommer också att få lära dig om destinationen. I vårt fall är det Höga Kusten, den destination som växer starkast i ”turistsverige”. Vi kommer också att jobba med olika aktiviteter, som vandring, guidning mm.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Det innebär att du är ute på hotell och hos andra entreprenörer inom turistnäringen under ca halva studietiden. Där jobbar du med inriktningsämnen samt programfördjupning. När du kommer ut i arbetslivet har du erfarenhet från verkligheten. Gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Kontakt: Anders Westlund, programansvarig för HT och RL. anders.westlund@naturbruk.net

38

HT


RESTAURANG restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programmet för dig som gillar mat och människor.

RL

Du har intresse att både skapa och upptäcka nya smaker/saker. Detta program ger dig en bred utbildning som gör dig efterfrågad i branschen världen över. Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning. Det innebär att du är ute på hotell eller restaurang. Där jobbar du med inriktningsämnen och programfördjupning. Du har professionella kockar och övrig personal som dina utbildare och handledare. Varje dag kommer du att möta nya människor och lära dig nya saker. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ut i arbetslivet med erfarenhet från verkligheten. Du kommer att jobba i ett serviceyrke där kunden sätts i fokus. Egenskaper som kreativitet och samarbetsvilja är högt värderade. Alla gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@naturbruk.net

39


NATURBRUK naturbruksprogrammet NATURBRUK Nordvik Höga Kusten Kompetens AB ansvarar på uppdrag av Ådalsskolan, Kramfors kommun, för de programspecifika kurserna inom Naturbruksprogrammet. Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram där du till stor del lär dig genom att vara med och sköta Nordviks egna djur, jordbruksmarker, djuranläggningar, maskiner, ridhus och omgivande naturområden. Du får alltid en yrkesexamen, och du kan också göra ett val som både ger dig en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet.

Trädgård Under hösterminen 2017 planerar vi att starta en lärlingsutbildning inom Trädgård.

DJURVÅRD Är djur ditt största intresse? Kanske vill du hjälpa sjuka djur att bli friska, jobba i en zoobutik eller med någon annan djuranknuten verksamhet? Då har du kommit rätt! Vår styrka är blandningen av teori och praktik och du får en bred utbildning där du bl.a. får lära dig att ta hand om och undersöka våra egna djur. I vårt minizoo finns bl.a gnagare, reptiler, fiskar och fåglar. Om du vill kan du även vara med och gå jour på våren då kalvar och lamm föds. En veterinär kommer regelbundet att ha mottagning här på skolan och eleverna får delta vid behandlingar som en del av sin utbildning. Här kan du både plugga och bo på en helt unikt vacker plats i en rogivande atmosfär omgiven av många olika sorters djur.

Arbete med hundar

De områden där vi arbetar med och använder hundar till utvecklas ständigt. Genom att förstå hunden och kommunicera med den kan du utveckla samspelet och göra det till din speciella skicklighet som också sedan kan bli ditt yrke! Vi ger dig en hållbar utbildning så att du är redo att börja arbeta med hundar direkt efter gymnasiet, eller plugga vidare om du önskar. Under utbildningen får du ta med dig din hund och använda den i undervisningen. Du får lära dig både teoretiskt och praktiskt hur du sköter och tränar hundar. Du lär hunden vardagslydnad och får prova på olika hundaktiviteter som agility, freestyle, tävlingslydnad, drag, spår, sök m.m.

40


LANTBRUK – VÄXTER OCH DJUR Är du intresserad av olika verksamheter inom lantbruk och vill ha öppna dörrar i framtiden? Utgången Växter och djur passar dig som vill ha en bred lantbruksutbildning. Då är Nordvik rätt för dig. Du får sköta våra kor, ungdjur och får. Du får lära dig grunderna i utfodring och skötsel av lantbruksdjur och deltar i de olika arbetsuppgifterna som förekommer under ”djuråret” som fårklippning, lamning, och vägning av djur. Vi har samarbete med moderna och framgångsrika gårdar där du får ytterligare praktik, bland annat olika förekommande mjölkningstekniker. På Nordvik finns ett jordbruk där du får lära dig plöja, harva, så, skörda och mycket mer. Du får alltså grundläggande maskinkunskaper. Det är stor brist på maskinförare och tillsammans med kunskaperna inom entreprenörskap som vi ger dig, kan du driva eget företag och försörja dig själv om du är driftig! Med kurser som t.ex. Växtodling och Landbruksdjur får du grundläggande kunskaper som du sedan kan fördjupa dig inom antingen genom individuellt val eller vidare utbildning. Kunskaper inom entreprenörskap är givna inslag för att du ska förstå företagandets villkor och kunna verka på den moderna arbetsmarknaden.

HÄSTHÅLLNING

NB

Hästskötare med inriktning mot ridning Vill du jobba med hästar i framtiden? Efter examen har du de kunskaper du behöver för att jobba som hästskötare inom ridning. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som är högskoleförberedande för att kunna söka till SLU:s hippologprogram eller Strömholms Svensk ridlärare. Du erbjuds erlägga yrkesprov för hästskötare i slutet av årskurs 3.

Kontakta: Patricia Kyrk, rektor patricia.kyrk@naturbruk.net

41


INTRODUKTION introduktionsprogrammen

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. De riktar sig till elever i gymnasieålder som ännu inte är behöriga till ett nationellt program. Här får eleven ett individuellt upplägg beroende på vad man ska göra efter studierna på IM. Eleverna på IM läser de grundskolekurser som de saknar betyg i och på så sätt blir IM en fortsättning på årskurs nio fast på gymnasiet. På IM kan man varva teoretiska studier med praktik om det passar eleven, men även med andra motivationshöjande insatser för att tiden på IM ska bli så bra som möjligt. Vi har ett gott samarbete med vår studie- och yrkesvägledare så att elevens studieplan stämmer överens med planen för framtiden, vare sig eleven tänker sig studier på gymnasiet, på Komvux eller direkt in på arbetsmarknaden. Många gånger handlar studierna på IM om att

42

bryta gamla mönster och komma vidare i livet och med studierna. Beroende på tidigare skolbakgrund tar det olika lång tid att bli behörig för eleverna. En stor arbetsinsats krävs av eleven för att komma dit. Vi kan anpassa studierna individuellt men det är ändå eleven själv som gör det största arbetet. På IM är alla obehöriga elever välkomna oavsett hur skolgången sett ut tidigare. Ådalsskolans IM erbjuder fyra av de fem programmen som finns. Du ser dem på nästa sida. Kontakt: Per Nordlander, programansvarig. per.nordlander@kramfors.se Anna Wiberg, rektor. anna.wiberg@kramfors.se


ÅDALSSKOLANS PROGRAM:

Språkintroduktion (SPRINT)

Riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige. Här varvas studierna i svenska som andraspråk med traditionella grundskoleämnen som matte, samhällskunskap, idrott och hälsa.

Yrkesintroduktion

riktar sig till elever som vill gå mot ett yrkesförberedande program på gymnasiet eller vill underlätta sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Hos oss är IM Yrk helt nystartat men fokus kommer att ligga på praktik varvat med en del studier på grundskolenivå.

Programinriktat individuellt val

är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

IM Individuellt alternativ

för elever som kommer från grundskolan men som ännu inte är behörig till gymnasiet. Här är det vanligt att varva studier med praktik.

Individuellt alternativ Aspen

för elever som kan behöva extra anpassning som till exempel en lugnare skolmiljö, långsammare studietakt och tydlig struktur. Här kan du läsa både grundskolans kurser och gymnasiegemensamma kurser. Även här kan praktik varvas med studier.

43


4-ÅRIGA PROGRAMMET gymnasiesärskolan

GYMNASIESÄRSKOLANS INDIVIDUELLA PROGRAM PÅ ÅDALSSKOLAN Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för personlig utveckling, deltagande i samhället, yrkesliv och fortsatta studier. Det individuella programmet är för de elever som inte kan följa undervisningen på nationella program. Utbildningen på det individuella programmet utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. På Ådalsskolan finns för närvarande två grupper:

MAGISTERN En klass som i huvudsak följer individuella programmets ämnesområden. För närvarande har de sina lokaler på området Magistern som ligger nära Ådalsskolan. I den gruppen gör man allt från hemkunskap, ridning, dramagrupp, musikundervisning till att träna styrketräning och naturligtvis kommunikation. Magisterns elever kan om de har behov och förutsättningar delta i undervisning med gymnasiesärskolans grupp Ådalsskolan. Vi erbjuder också Eftis - tillsyn före och efter skolan samt på loven.

Kontakta: Elisabeth Allström, programansvarig. elisabet.allstrom@kramfors.se

44

GS

ÅDALSSKOLAN I denna grupp följer man Individuella programmets ämnesområden men blandar med ämnen och kurser från Nationella programmen. Eleven väljer inte någon inriktning, utbildningen utformas efter behov och förutsättningar . Det undervisas i fastighetsskötsel och service i ett samarbete med kommunens bostadsbolag. I en egen verkstad skapas det, snickras och undervisas i vedhantering och olika former av hantverk och teknik. Gruppen gör allt från att bygga friggebodar till att utföra olika snickeriuppdrag . Eleverna studerar hemkunskap, lokalvård, idrott och hälsa samt teori på olika sätt, -allt från Trafikantkunskap till gymnasiesärskolans teoretiska ämnen. En viktig del i vårt program är den undervisning som bedrivs i musik: körsång musikgrupper, enskild musikundervisning och i dans, rytmik och samspel! Efter skoltid har vi frivilliga kurser i fritidskunskap, - till exempel, fiske, moppemek och lovaktiviteter!


SKOG, MARK OCH DJUR, NORDVIK På gymnasiesärskolans nationella program för Skog, mark och djur får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena djurvård, trädgård, lantbruk och häst. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom djurvård, lantbruk, trädgård och häst men du får också naturupplevelser då vi vandrar, paddlar och rider. En vanlig skolvecka innehåller praktiska naturbruksämnen, kärnämnen, livskunskap och boendeträning. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina egna intressen, behov och förutsättningar.

FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING, NORDVIK

Djurvård

På gymnasiesärskolans nationella program för Fordonsvård och godshantering får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena fordonsvård, däckservice, godshantering, service, underhåll och reparation. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom reparation av fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar/traktorer och traktorkörning. En vanlig skolvecka innehåller ämnen inom fordon och godshantering, kärnämnen, livskunskap och boendeträning. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina egna intressen, behov och förutsättningar.

Lantbruk

Inom fordonsvård lär du dig tvätta bilar/traktorer både in- och utvändigt.

Inom djurvård lär du dig sköta och hantera djur i djurhuset, t.ex. fåglar, reptiler, gnagare och minigrisar.

Fordonsvård

På lantbruk får du hjälpa till att sköta om och utfodra djuren. Du får även vara med under vår- och höstbruk. Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att harva, plöja och snöröja. Om du är intresserad har du även möjlighet att ta traktorkort och röjsågskort.

Service, underhåll och reparation

Trädgård

På trädgård får du prova på att så, plantera, skörda tomat och gurka, lära dig att köra åkgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner. Du får också lära dig att serva och underhålla olika maskiner och fordon, samt utföra enklare reparationer på dessa.

Häst

På häst får du lära dig att sköta om islandshästar och rida i vår vackra Höga Kusten-natur eller rida skolridning i vårt ridhus.

Inom service, underhåll och reparation lär du dig göra enklare reparationer på många olika fordon och maskiner, byta däck, felsökning, smörjning och oljebyten, göra service och underhåll av bilar/traktorer och andra maskiner.

Godshantering

Inom godshantering lär du dig förflytta gods av olika slag med hjälp av de redskap och maskiner vi har tillgång till på skolan. Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att köra traktor med pallgafflar, snöröja m.m. Om du är intresserad har du möjlighet att ta traktorkort. Om du tycker att det här är ett program för dig skall du kontakta oss för att få göra praktik! Kontakta: Ulrika Sundin, programansvarig. ulrika.sundin@kramfors.se

45


TENNIS

IDROTTSPROFILER

Ådalsskolans idrottsprofiler ger dig möjlighet att satsa på din idrott samtidigt som du får en gymnasieutbildning på ett av de nationella programmen.

FOTBOLL Vill du fortsätta spela fotboll även under gymnasietiden samtidigt som du satsar på studierna? Då är Fotbollsprofilen rätt för dig! Vi tränar utomhus på nybyggda Kramfors IP och under vintersäsongen är det träning inomhus som gäller. Fyspass kombineras med spel och teori och är du intresserad av att spela med klubblag så erbjuder vi även detta genom samarbete. Oavsett om du bor i Kramfors eller tänker flytta hit finns det lösningar som vi kan erbjuda för ditt boende och fritid. Kontakta: Per Larsson, tränare fotbollsprofilen. per.larsson@kramfors.se

Idrottsprofilen Tennis riktar sig till dig som i dag är tävlingsspelare.

Tennisträning

Tanken med all träning är att eleven/spelaren ska få träna så mycket som den vill, kan och orkar. Vi bedriver 5 fyspass och ca 15 tennispass per vecka i dagsläget. Tennisträningen är mellan 1 och 2 timmar beroende på storlek på grupp samt vad vi tränar på. Utanför den organiserade träningen kan och bör man givetvis träna fys och tennis på egen hand för att få maximal utveckling. Tennisprofilen genomförs i samarbete med Kramfors Tennis.

Fysträning

På fysen jobbar eleverna med det mesta som gör dig till en bättre tennisspelare som uthållighet, snabbhet, styrka mm samt skadeförebyggande träning. All organiserad träning bedrivs vardagar dagtid fram till c:a 17:00.

Tävling

Vi satsar hårt på att ha bra tävlingar på hemmaplan, framförallt för att underlätta för våra spelare att ta sina första internationella poäng (ITF-poäng) och för att minska tävlingskostnaderna. Kramfors Tennis arrangerar tre ITF-tävlingar för juniorer samt fyra stycken nationella tävlingar. Förutom alla tävlingar vi arrangerar i Kramfors reser vi efter spelarnas behov och då framförallt på ITF-tävlingar. På resor inom Norden åker vi oftast med vår egen minibuss och på längre resor flyger vi. Kontakt: Henric Danielsson, huvudtränare på Kramfors Tennis: henric@kramforstennis.net Susanne Celik i Swedish Open 2015. Hon gick på tennisgymnasiet i Kramfors och är proffs idag. Foto: Henrik Gustavsson

46

Illustrationer- Freepik.com


ISHOCKEY

Ådalsskolans hockeyprofil tillsammans med Kramfors Alliansen ger dig möjlighet att satsa på hockey på J18 elitnivå samtidigt som du får en gymnasieutbildning. Kramfors som hockeystad och plantskola till elitlag har varit känt i många år med produkter som bl.a Magnus Wernblom, Tobias Viklund, Mario Kempe, Jens Westin, John Westin, Linus Ullmark, Erika Grahm, Adrian Kempe och Tim Wahlgren. Du kommer till en etablerad hockeyklubb med välutbildade tränare i såväl klubbens A-lag som spelar i division 2 och klubbens juniorlag som spelar i J 18 division 1 norra. Juniorlaget har 6 av de 7 sista åren spelat i J-18 Elit och tränar på den nivån och målsättningen är glasklar - strävan mot toppen! 4 av de 7 sista säsongerna har laget spelat SM-slutspel. Träning Skolan erbjuder i dagsläget 2 isträningar och 2 fyspass varje vecka. Målvakter erbjuds 1 målvaktsträning på is plus målvaktstränare på alla ispass (dagtid). Kvällstid erbjuder föreningen 4 ispass med tillhörande fysträning.

Boende

E-SPORT

E-sportprofilen på Ådalsskolan är en chans för dig att utvecklas inom e-sport. Du får möjlighet att spela i ett tävlande lag och ställa upp i turneringar. Inom denna profil strävar vi efter att få så bra spelare som möjligt och du får coaching av en väldigt kunnig e-sportcoach som kommer att göra det yttersta för den som vill nå framgång.

Turneringar

Tillsammans med dina klasskamrater får du delta i turneringar inom spel som CS GO, Dota2, League of Legends och Overwatch. Fysisk träning är mycket viktigt för en e-sportare, därför kommer det också att finnas med fys på schemat för att öka den maximala kapaciteten hos spelaren.

Teori

Teori finns även med på schemat. Vi kommer att analysera matcher samt gå in på detaljer för att göra spelarna bättre. Genom att förstå hur en person spelar kommer det att ges individuell coaching på sidan om så att utvecklingen går åt rätt håll. Kontakt: Tim Sandin-Pippo, coach.

Bostadsbolaget Krambo erbjuder boende i delade lägenheter (trerumslägenhet som delas på 2 elever) kostnad ca: 1950 kr i dagsläget.

Ansökan

gör du på Kramforshockeys hemsida. Kontakt: Lars ”Bobban” Vahlgren, Headcoach på hockeyprofilen. e-mail: lars.vahlgren@kramfors.se 47


ÅDALSSKOLAN Följ oss på sociala medier: Facebook: Ådalsskolan Twitter: #Ådalsskolan Instagram: @adalsskolan www.adalsskolan.se

Tidningen gjord på Estetiska programmet 2017. Upplaga nr 1.

48

Foto denna sida: Elin Öhman

Profile for Ådalsskolan Kramfors

Ditt val till gymnasiet. Ådalsskolan 2018-19.  

En tidning till årskurs 9 om de utbildningar som gymnasiet i Kramfors erbjuder till läsåret 18-19.

Ditt val till gymnasiet. Ådalsskolan 2018-19.  

En tidning till årskurs 9 om de utbildningar som gymnasiet i Kramfors erbjuder till läsåret 18-19.

Advertisement