Page 1

1

ditt val till gymnasiet

Ă…dalsskolan

2017/18

Information om alla vĂĽra gymnasieprogram Makerspace - kreativt med teknik i centrum Nu startar profilen e-sport


Dags att välja till gymnasiet. Här är din guide! I det här magasinet kan du läsa om alla våra gymnasieutbildningar på Ådalsskolan. Vare sig du siktar på att studera vidare efter gymnasiet, eller vill gå direkt ut i arbetslivet så har vi något för dig. Ådalsskolan erbjuder en stor bredd av gymnasieutbildningar. Flera av våra utbildningar bedrivs som lärlingsutbildning där eleven undervisas ute på företagen. Det ökar chansen att få jobb efter gymnasiet.

INNEHÅLL Om Ådalsskolan Makerspace och biblioteket Om HV och utbildning på företag Elever som valt sportprofil

4 6 8 10

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Estetiska programmet 14 Samhällsvetenskapsprogrammet 16 Naturvetenskapsprogrammet 18 Teknikprogrammet 20 YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet 24 Hantverksprogrammet 26 El-och energiprogrammet 28 Fordonsprogrammet 30 Industritekniska programmet 32 Handels- och administrationsprogrammet 34 Hotell- och turismprogrammet 34 Vård- och omsorgsprogrammet 35 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 35 Naturbruksprogrammet 36 ÖVRIG UTBILDNINGAR Introduktionsprogrammet 38 4-åriga programmet 40 Idrottsprofiler 42

2


Peyman Vahedi

Rektor, Ådalsskolan Twitter: @peva79 peyman.vahedi@kramfors.se

Kompetens – bekanta dig med det ordet innan du söker till Ådalsskolan. Kompetens kan enkelt uttryckt förklaras med vad du kan och din vilja att visa det. Enbart kunskaper eller enbart vilja är inte lika kraftfullt och eftertraktat än kombinationen av dem. Lärarna arbetar medvetet med att väcka intresse och genom varierat arbetssätt motivera dig att vilja lära dig mer. Till vår hjälp har vi bl.a. moderna IT-verktyg och den senaste teknologin. Vi vill att du ska känna dig uppdaterad och informerad under skoltiden men också efter att du tagit examen. Därför är också många av våra utbildningar på något sätt kopplade till lokala näringslivet eller högre utbildningsinstanser. Det som är särskilt viktigt att tänka på när du söker till Ådalsskolan är att vi förutsätter att du studerat hårt på högstadiet och har med dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier. Du förutsätts kunna läsa, skriva och räkna så att du ska ha förutsättningar att klara grundläggande kurserna på gymnasiet. Om det finns luckor i kunskaperna måste vi ägna tid på gymnasiet att reparera det som missats tidigare. Så vårt råd till dig som snart ska söka till gymnasiet är: använd resterande högstadietid till att läsa, skriva och räkna så du får en flygande start på din nya skola!

Välkommen till Ådalsskolan! Foto omslag och denna sida: Klara Bergman och Elin Öhman

3


ÅDALSSKOLAN

KÖRKORT I SKOLAN

Det finns många olika anledningar till varför du som elev väljer en viss skola. Hos oss vill vi att anledningarna ska vara dessa:

På Ådalsskolan har eleverna möjlighet att få grunderna till körkortet kostnadsfritt!

Här får du vara den du är och du kan bli vad du vill. Vi arbetar mycket medvetet och effektivt för trygghet och studiero. Vår senaste insats, skolans HBTQ-certifiering, är ytterligare en tydlig signal om att vi tar alla människors trygghet på allvar. Resultat och examen ligger i fokus hos oss. Det betyder att vi riktar alla möjliga insatser mot att du ska kunna ta studenten med bästa möjliga resultat. De senaste åren har vår måluppfyllelse lyfts fram som en av landets bästa och det gagnar våra elever. Innovation och digitalisering är något som våra elever är högst involverade i. Förutom att du ska behärska grundläggande färdigheter så behöver du också förbereda dig på samhällsförändringen och de nya kraven som ställs. Att använda kunskaper till att hitta nya idéer och utvecklingsområden bör inte överraska dig. Detsamma gäller användningen av digitala hjälpmedel och deras möjligheter för framtida tjänsteoch produktutveckling. Låter det som att det passar dig att jobba hårt med fokus på framtiden? Då är du välkommen till oss på Ådalsskolan!

Få gymnasieelever i Sverige har denna möjlighet. Skolan samarbetar med bilskolor. Undervisningen organiseras av skolan som också placerar ut eleverna på schemat och på respektive körskola.

”Resultat och examen ligger i fokus hos oss”

4

I utbildningen ingår: - Hela teoripaketet - 10 lektioner á 40 minuter eller 8 lektioner á 50 minuter beroende på bilskola. Lektionerna är schemalagda på tisdagar 14:20-15:30. - 10 körlektioner - ytterligare lektioner bekostar eleven själv.


HBTQ-CERTIFIERAD SKOLA Ett pedagogiskt spel utvecklat av Ådalsskolans elever och personal! Testa dina kunskaper i olika skolämnen i ett spännande quiz-spel Logga in och spela på course.laragenomspel.se

Ådalsskolan inledde arbetet med HBTQ-certifieringen under hösten 2015. Skolan tog kontakt med RFSL och under fyra tillfällen fick personalen undervisning. Det hela avslutades med ett slags prov som visade att personalen nådde upp till kraven för certifieringen. På Ådalsskolan finns sedan 2015 en särskild grupp med lärare och personal som arbetar med frågor som rör HBTQ. -Vi ska vara en styrgrupp och kanske som ett bollplank, berättar Peter Hedberg som sitter med i Ådalsskolans HBTQ-grupp. Under utbildningen kom RFSL och träffade oss, vi diskuterade vad vi behövde gå vidare med och så. RFSL hade några checklistor också som vi gick igenom tillsammans då vi exempelsvis tittade på hur skolans miljö är utformad. Det kunde vara allt från omklädningsrum till tryggheten i korridorer och så vidare utifrån HBTQ-perspektiv. - Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige, och HBTQ-delen innefattar en stor del av dem. Det är bland annat kön, sexuell läggning och könstillhörighet. Om vi ska kunna utbilda elever så måste vi vara på den nivån att vi ser till att inte aktivt diskriminera människor, för gör vi det blir följderna för eleverna fel när de kommer ut. - Man kan säga att vi både ska vara informatörer för andra lärare och annan personal, men vi ska också vara bollplanket till RFSL. Så vi har en ganska bred roll. Egentligen handlar det konkret om hur skolan ser ut. Vad är bra, vad kan behöva ändras? 5


MAKERSPACE ett centrum för innovation

”Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas”

Ådalsskolans Makerspace Mitt i Ådalsskolan växter nu ett MakerSpace fram. MakerSpace är arbetsnamnet på den lokal där det som är mest modernt på skolan skapas och visas, där teknik, litteratur och kreativitet ska mötas. Här kan elever jobba med sina vardagliga skolarbeten. Men det ska även vara en plats där idéer väcks och nya projekt drar igång. I den inspirerande miljön möts olika människor och samarbeten startar mellan grupper som elever, företag, asylsökande, förskoleoch grundskoleelever. MakerSpace finns även på andra orter i Sverige. Ådalsskolans sätt att bygga det är dock speciellt bland kommunala skolor genom ett nära samarbete med och stöttningen från det lokala näringslivet. Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas, liksom deras nyfikenhet och förmågorna att ta beslut och samarbeta med andra. Allt detta är förmågor som tydligt efterfrågas av arbetsgivare och i samhället i övrigt. I lokalen står en 3D-skrivare som skapar föremål i olika former som man kan ta på och hålla i. Modern teknik och programmering sätter sin prägel på verksamheten. Under vårterminen beräknas MakerSpace succesivt växa fram som det är tänkt i planeringen. Färdigt blir det dock aldrig. Allt eftersom teknik och samhälle förändras så kommer hela tiden MakerSpace liksom den övriga skolan att genomgå en ständig utveckling. Virtual Reality är en teknik som säkert kommer att användas. Vem vet, kanske får du en dag vara med om ett föredrag i MakerSpace där föreläsaren framträder genom ett hologram. 6

Fakta om begreppet Makerspace: Ett makerspace är ett rum för skapande, en plats där man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Denna plats kan vara tillfällig, mobil eller permanent.


BIBLIOTEKET

Foton: Klara Bergman och Elin Öhman ES15 Verksamheten är dynamisk och formas efter de personer som använder utrymmet och efter de behov som uppstår, man kan komma och arbeta på ett projekt, dela erfarenheter och kunskaper, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra.

Ådalsskolans nya bibliotek är beläget mitt i skolan och är inrymt i MakerSpace. Där arbetar bibliotekarien Gunilla Sjödin. Biblioteket ska vara en plats där elever och lärare kan få stöd och inspiration med svar på olika frågor samt även handledning i informationssökning och källkritik. Här finns mycket mer än bara böcker. Skolan har satsat på ett stort utbud av digitala databaser, som exempel erbjuder man artikeldatabaserna Artikelsök och Mediearkivet. Här finns också Ztory, en slags Spotify bland digitala tidskrifter, där eleverna får tillgång till hundratals tidningar och tidskrifter direkt i sina mobiler, läsplattor och datorer. Dessutom finns tjänsten Pressreader med tidskrifter på olika språk från hela världen. Skolbibliotekarien lyfter gärna fram tjänsten Inläsningstjänst där eleverna kan lyssna på sina läromedel, även på sina egna modersmål. Gillar man att lära sig genom film finns databasen Medienavet. 7


HV flyttar in i Gallerian Christoffer Alla yrkesprogram på Ådalsskolan har nära utbyte med lokala näringslivet och vi eftersträvar alltid djupare utvecklat samarbete. För att lyckas med detta på Hantverksprogrammet flyttar vi ut verksamheten till där branschen finns – mitt i staden! Där ska vi erbjuda samarbete med butiker, salonger och medborgarna så att elevernas kunskaper ökar. Dessutom räknar vi med att motivationen hos dig som elev ökar när miljön är verklig och din framtida arbetsgivare betraktar din utveckling. Lärarna med lång erfarenhet av branschen vet hur de ska utforma uppgifter och utveckla samarbetet med andra parter så att du som elev både kan få utmaningar men också få inspiration att vara kreativ och tänka på din framtid! Möjligheter till sommarjobb och en anställning efter gymnasiet ökar väsentligt när möjligheten att visa förmågorna sker öppet i en verklig miljö. Så välkommen till ett program som utbildar dig till en tuff bransch – men du kan få ha roligt under tiden.

Eleverna Katarina Nerg Lockner, Stina Nordlund, Savanna Lundgren, och Fanny Wikner går i HV14. De valde Hantverksprogrammet för det är kul att vara kreativ, och att arbeta med smink, hår och naglar. Det de gillar mest med Hantverksprogrammet är att lära nya tekniker inom smink och styling och att se skillnader mellan olika tekniker. Angående flytten till Gallerian så känner de till att de ska göra naglar, smink, styla hår och ha lektioner där. Men framför allt kommer de att driva en riktig salong och ta emot faktiska kunder. Den möjligheten har de inte haft i skolan. Alla tre årskurser kommer att ha sin undervisning i Gallerian. Fördelarna med flytten enligt eleverna är att det kommer fler kunder, de syns mer utåt, och att de kan lära mer från riktiga kunder. Det kommer att kännas mer verklighetsförankrat. I framtiden vill Savanna, Fanny och Katarina bli butiksbiträden. Stina är inte säker men visste att hon vill arbeta med någonting inom smink och styling.

Savanna Lundgren och Katarina Nerg Lockner 8

Foto: Klara Bergman och Elin Öhman

Text och foto: Corin Scarfe och Andreas Molin ES14


Simon trivs på Nordhydraulic Simon Söderholm är 18 år och kommer från Bollstabruk. Han går andra året på Industritekniska programmet vid Ådalsskolan. Men den mesta tiden tillbringar han på Nordhydraulic i Kramfors. Nordhydraulic ingår i Hydac International med ca 7 000 anställda som utvecklar/tillverkar/marknadsför olika hydrauliska komponenter och system för både industrin, fordon och fordonsutrustningar. På huvudkontoret i Kramfors arbetar ca 140 anställda. – Jag trivs jättebra här på Nordhydraulic, jag har lärt känna alla och hoppas på att få fortsatt anställning här när jag har tagit studenten. Simons skolveckor ser inte riktigt ut som vanligt, tre dagar i veckan är han på Nordhydraulic och jobbar i verkstan och veckans två resterande dagar är han i skolan och läser mer teoretiska ämnen såsom exempelvis svenska, engelska och matte. Ådalsskolans industritekniska program har ett speciellt lärlingskoncept vilket innebär att eleverna får undervisning direkt ute på företagen. -Det finns två inriktningar på programmet berättar Simon, svets och CNC. Simon läser inriktningen CNC vilket innebär att han lär sig att svarva, borra och fräsa med hjälp av en datorstyrd maskin.

På Nordhydraulic jobbar han med att tillverka hydraulshuntar som ska sitta i kranar på traktorer och lastbilar. Det första året i gymnasiet fick Simon och de andra eleverna i klassen vara ute på olika arbetsplatser tillsammans med sina lärare. Där fick de undervisning i grunderna, hur de olika maskinerna fungerar exempelvis. I tvåan och trean så får de börja arbeta mera självständigt för företagen med en handledare. Om ett företag tycker att du jobbar bra så kan du få en lärlingsanställning. -Eftersom vi är ute på företag och jobbar så kan vi få in foten på företagen och det kan erbjuda oss jobb efter gymnasiet berättar Simon. Simon får även jobba helger och lov om han vill men då får han betalt av företagen för att jobba. Det finns mest bara fördelar med att gå i skolan på det här sättet tycker Simon. Han valde programmet därför att det var en kompis som redan gick programmet och tipsade honom om det. – Jag var skolless och hade ingen lust att bara sitta vid skolbänken, därför passade det mig extra bra. Efter studenten hoppas Simon på att få fortsatt anställning på Nordhydralic och börja tjäna pengar, eftersom han trivs väldigt bra där.

”Jag hoppas på att få fortsatt anställning här när jag har tagit studenten” Text och foto: Klara Bergman och Elin Öhman

9


SPORTPROFILER

Fördel Julia - tennistjej som drar nytta av dans Estetiska programmet kan vara ett bra val för den som vill bli duktig på idrott. Det menar 18-åriga Julia Keranovic som kombinerar sina studier på Ådalsskolan med en elitsatsning inom idrottsprofilen tennis. Julia valde Estetiska programmets inriktning mot teater med musikalprofil. -När jag står på en scen framför många åskådare lär jag mig att hantera min nervositet, något jag har nytta av på tennisbanan. Eller när jag höll tal inför hundra personer vid min kompis examen. Danslektionerna tycker Julia lär henne kontrollera kroppens rörelser på ett sätt som ger henne fördelar som tennisspelare. Men det var inte bara för att bli bra på tennis som hon valde Estetiska. -Jag ville lära mig sjunga. Det är roligt att sjunga både i kör och individuellt, sedan var det spännande att testa något helt annorlunda.

Julia har spelat tennis sedan hon var sju år. Hon trivs med att det är en individuell sport, trots att det innebär många tidiga morgnar med tuffa ensamma träningspass. -Det är träning eller tävling varje dag i veckan. Jag kan vara ledig någon söndag om det är tävlingsfritt. Förutom tennis blir det även fysträning och mycket löpning. För Julia är det viktigt att inte bara satsa på tennisen, utan att även sköta studierna. Det har också gått bra i skolan, men hon kan berätta att det har krävts planering för att klara det tajta schemat. Hon är rankad etta i Norrland i sin åldersgrupp och hoppas få åka på fler tävlingar i södra Sverige och utomlands för att utvecklas ytterligare. -Min dröm är att kunna leva på tennis, men det är svårt, konkurrensen är så hård.

Julia Keranovic tillsammans med Veronica Rydström som också gick sportprofilen Tennis och studerade på Estetiska programmet.

Foto höger: Victor Sjödin

10


Teknik och e-sport är Filips passion Filip Söderberg blev intresserad av dataspel när han låg på sjukhus och hade tråkigt. Det var för drygt tio år sedan. Nu tränar 16-åringen spelteknik på Ådalsskolans idrottsprofil e-sport. Valet att kombinera studier på teknikprogrammets inriktning mot Design och produktutveckling med e-sport var inte svårt för Filip. Teknikintresserad har han varit i flera år. -Jag har hållit på mycket med datorer och telefoner hemma. Han har också gjort en stor del av arbetet med att bygga upp de snabba datorer som används av e-sportarna. Träningspassen handlar mycket om Counter Strike, ett spel Filip upptäckte redan 2008. Reaktionsförmåga, att tänka snabbt och att kommunicera är viktiga egenskaper för att bli framgångsrik i de olika stridsmiljöer spelarna möter i Counter Strike.

-Hittills under första terminen har vi tränat mycket på strategier och att bli bättre på att sikta. E-sportarna startar varje skoldag med att knäppa på datorerna klockan sju på morgonen. Onsdagar och torsdagar läggs ytterligare pass in efter skoldagen. I träningsschemat ingår också två fyspass. En e-sportare måste vara i god form för att orka vara helskärpt under långa spelpass vid bildskärmen. Filip brukar vara med i lag som deltar i tävlingar inom Counter Strike. -Något som är roligt är att man lär känna folk från hela världen. Hans mål är att utvecklas så att han kan leva på att vara e-sportare. -Blir man inte tillräckligt bra finns också möjligheten att jobba med att kommentera matcher live. Även då behövs goda kunskaper om spelet.

11


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Illustration: Klara Bergman och Elin Öhman


På följande sidor kan du läsa om de högskoleförberedande programmen Ett högskoleförberedande program förbereder dig för att söka vidare till högskola eller universitet. Det ger dig en bred behörighet att söka vidare till högre utbildningar. Det förbereder dig inte för något särskilt yrke direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Estetiska programmet

12

Samhällsvetenskapsprogrammet

14

Naturvetenskapsprogrammet

16

Teknikprogrammet

18


ESTET estetiska programmet

MEDIA estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program

Estetik och Media är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program, och även vill arbeta med fotografi, film, bild, grafisk design och digitala medier. Medieinriktningen på Ådalsskolan är välutrustad med två datasalar med Mac-datorer, digitala Nikon systemkameror och Wacom ritplattor. En fotostudio med professionella fotoblixtar och en studio för digital filmredigering. Vi arbetar med program som Photoshop, Indesign, Illustrator mm. Här arbetar du både praktiskt och teoretisk i ämnen som Fotografisk bild, Medieproduktion, Grafisk kommunikation och Digitalt skapande. Du får också lära dig utveckla din kreativitet och att kritiskt granska och värdera information. Unikt för Estetiska programmet är att redan under första året får du börja arbeta med medieämnena. Estetiska programmet är nu ett ännu tydligare högskoleförberedande program. Det ger dig en god behörighet, vilket är bra för dig som vill plugga vidare. Behöver du något extra ämne för att söka vidare till just den där unika högskoleutbildningen? Då kan du välja till det. Oavsett vad du vill studera vidare till har du stor nytta av de kunskaper du får hos oss. Och det skadar väl inte att göra något man tycker är roligt under sin gymnasietid? Kontakt: Perra Westin perra.westin@kramfors.se

14

Facebook: Estetiska programmet Ådalsskolan


ES

MUSIKAL teater med musikalprofil

Teater med musikalprofil är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program, och även vill uttrycka dig med teater, sång och dans. Är du nyfiken på att lära dig teater, sång och dans? Då är Estet-Musikal ditt gymnasieval! Våra lärare hjälper dig att utveckla dina talanger så att du kan bli den artist du själv vill! Varje år sätter vi upp en musikal på en stor scen där sång, dans och teater förenas. I utbildningen ingår även teaterproduktion, konserter och shower. Din klass kan tjäna pengar på era föreställningar, och i åk 3 åka på en musikalresa till London! Estetiska programmet ger dig en bred behörighet, vilket är bra för dig som vill plugga vidare! Vi samarbetar med bl.a, Kramfors kommun, Kramfors kulturskola, Nordlander produktion, Babelsbergs vänförening, Kramfors scenkonstförening och Scenkonstbolaget.

Hos oss får du en bred ämneskompetens inom musikal och får träna mycket på att uttrycka dig inför publik. Kontakt: Christina Maydotter christina.maydotter@kramfors.se

15


SAMHÄLL

SAMHÄLL

samhällsvetenskapsprogrammet

samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som vill gå en bred utbildning som ger dig behörighet till många universitetsutbildningar och gör dig väl förberedd för dina vidare studier. Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden både nationellt och internationellt, om människan både som individ och gruppmedlem och om samspelet mellan individ och samhälle. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, makt, internationella relationer, en hållbar samhällsutveckling och de faktorer som formar oss som individer. På samhällsvetenskapsprogrammet finns det goda möjligheter till internationella utbyten.

16

Programmet har genomfört flera studieresor till olika platser utomlands, exempelvis till Bryssel. Arbetssätt på programmet: På det samhällsvetenskapliga programmet formulerar, analyserar och löser vi problem. Vi gör undersökningar och arbetar ämnesövergripande. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor med dina lärare och klasskamrater och utvecklar därmed din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt. Vi erbjuder dig: Bra och trivsam samhörighet Kunniga och engagerade lärare Exkursioner och studiebesök Grupprum i närheten av ämnesinstitutionen Närhet till bibliotek med god tillgång till litteratur.


BETEENDE beteendevetenskap

v

Vi har två inriktningar att välja på: Samhällsvetenskap: Inom inriktningen får du fördjupa dig i olika samhällsfrågor och människors livsvillkor genom att formulera frågor och ta egna initiativ. Du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till din omvärld. Arbetssättet är utåtriktat i form av exkursioner och studiebesök.

SA

Kontakt: Jan Larsson, programansvarig. jan.larsson@kramfors.se

Beteendevetenskap: Inom inriktningen ska du få kunskap om människans utveckling och förståelse för människans agerande som individ och grupp. Du får även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

17


NATUR

NATUR

naturvetenskapsprogrammet

naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program NA-programmet är till för dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning. NA-programmet är till för dig som vill ha största möjliga bredd för att kunna studera vidare. På NA-programmet studerar du både kemi, biologi, fysik, matematik, samhällsvetenskapliga ämnen och språk, vilket gör det möjligt för dig att söka in på nästan alla högre vidareutbildningar. Du kan bli ingenjör, läkare, lärare, sjuksköterska, journalist, veterinär... Du får också automatisk många s.k. meritpoäng, som ökar dina chanser ytterligare att komma in på din drömutbildning. Inget annat program ger samma behörighet som NA-programmet på Ådalsskolan! Hur vi jobbar Du får lära dig att ta stort ansvar för dina studier. Du får göra många experiment, temaarbeten och studiebesök. Du tränas i att arbeta i grupp och att redovisa skriftligt och muntligt. Allt detta gör du tillsammans med duktiga och engagerade lärare, som har många års erfarenhet. Du skall alltid känna att vi ställer upp för dig om du varit sjuk, missat något avsnitt eller behöver lite extra stöd. I gengäld kräver vi att du gör ditt bästa!

18

Våra inriktningar: Naturvetenskap där du fördjupar dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena och matematik. Naturvetenskap och samhälle är den inriktning som ger dig fördjupning i geografi och samhällskunskap, men även ett valfritt naturvetenskapligt ämne.

Så här tycker en av våra f.d. elever ”Det är en intellektuellt stimulerande utbildning med mycket duktiga lärare. NA ger dig närmast total valfrihet att studera vidare. Jag valde NA för att kunna hålla alla dörrar öppna inför framtida jobb!”

Ulf Bylund som studerar till läkare i Göteborg

Kontakt: Björn Karlsson, programansvarig. bjorn.karlsson@kramfors.se


NATUR OCH SAMHÄLLE naturvetenskap och samhälle

NA

19


TEKNIK teknikprogrammet

DESIGN design och produktutveckling

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program

Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling.

Vi har två inriktningar att välja på:

Studierna på programmet behandlar gårdagens, dagens och framtidens teknik. Teknikprogrammet är ett teoretiskt program med rika inslag av praktiska projekt. Du får en utbildning som efter gymnasiet antingen kan leda till universitetsstudier i teknik och naturvetenskap, eller fortsatt yrkesutbildning inom teknikföretag. Utbildningen passar lika bra för alla teknikintresserade oavsett kön.

Denna inriktning ger bra grund för att bli en viktig del i processen att utveckla befintliga eller nya produkter, eller att lösa morgondagens tekniska problem och behov. Både den konstnärliga och tekniska delen av design ingår liksom konstruktion. Vi arbetar problembaserat och gör studiebesök.

20

Design och produktutveckling.


TE

INFORMATION information och medieteknik

Informations- och medieteknik.

T4 - ett fjärde år

Här skapar du förutsättningar att bli en bra kraft i utvecklingen av morgondagens programvaror för produktion och administration mm. Du får vara med att utveckla hemsidor och annat som kan bidra till förbättrad informationsspridning och marknadsföring.

T4 är ett valfritt fjärde år inom teknikprogrammet. Läsåret innehåller minst 15 veckors praktik på ett tekniskt företag med anknytning till elevens inriktning. Under året läser eleven också teoretiska kurser för att bredda sina kunskaper. Efter avslutad utbildning får eleven titeln gymnasieingenjör och blir attraktivare på arbetsmarknaden.

Kontakt: Hans Ljungkvist, programansvarig. hans.ljungqvist@kramfors.se 21


YRKESPROGRAM


På följande sidor kan du läsa om yrkesprogrammen och övriga utbildningar Ett yrkesprogram kan leda till jobb direkt efter gymnasiet. Du har grundläggande behörighet att söka till yrkeshögskola efter avslutat yrkesprogram. Du kan också läsa kurser för att få behörighet att söka till olika högskole- och universitetsutbildningar. Du har minst 15 veckors praktik när du läser ett yrkesprogram. Det finns också möjlighet att läsa ett yrkesprogram som lärling.

Barn och fritidsprogrammet

24

Hantverksprogrammet 26 El-och energiprogrammet

28

Fordonsprogrammet 30 Industriprogrammet 32 Handels- och administrationsprogrammet 34 Hotell- och turismprogrammet

34

Vård- och omsorgsprogrammet

35

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

35

Naturbruksprogrammet 36

ÖVRIGA UTBILDNINGAR Introduktionsprogrammet 38 4-åriga programmet

40

Idrottsprofiler 42


BARN OCH FRITID

FRITID OCH HÄLSA

barn- och fritidsprogrammet YRKESUTGÅNGAR: Vill du inspirera och aktivera andra människor i olika situationer? Då är Barnoch fritidsprogrammet ett bra val för dig! Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids-, friskvårds- och idrottssektorn. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Kännetecknande för vårt program är samverkan, samarbete, kommunikation, ledarskap, friskvård och hälsa. Programmets arbetssätt Vi samarbetar med flera andra verksamheter för att få praktiska erfarenheter av att planera, organisera och leda aktiviteter. Genom att leda andra människor utvecklar du dina egna pedagogiska förmågor. Hos oss har vi aktiviteter som friluftsdagar med gruppstärkande övningar, utförsåkning, fisketävling, brännbollsturnering, friluftsliv med övernattning m.m. Vi försöker också ge programmet en internationell prägel. Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att du utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Du ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. På Ådalsskolan genomför du inriktningen Socialt arbete på olika arbetsplatser, som förskolor och boenden, i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1050 kr/månad. 24

Personlig tränare

På Ådalsskolan genomför du inriktningen Fritid och Hälsa delvis som arbetsförlagt lärande, på arbetsplatser som Idrott- och friskvårdsanläggningar, som exempelvis gym, spa, hälsohem, Idrottslärare eller personlig tränare. På inriktningen fritid och hälsa har du möjlighet att utöva idrottsspecialisering, tex. fotboll, hockey, och tennis.

Personlig assistent

På Ådalsskolan genomför du inriktningen Socialt arbete på olika arbetsplatser, som förskolor, skolor, specialskolor, boenden, personlig assistans och dagliga verksamheter i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1050 kr/månad. Eleverna gör sin praktik tre dagar i veckan och läser sina gymnasiegemensamma ämnen måndagar och fredagar. Lärlingsutbildningen har i flera fall resulterat anställning för våra elever.

Vill du veta mer? Kontakta: Birgitta Nilsson, programansvarig: birgitta.nilsson2@kramfors.se


SOCIALT ARBETE

BF

Högskoleförberedande utgång

Oavsett inriktning har du rätt att läsa allmän behörighet till högskolan, det innebär att du måste läsa Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Har du andra mål för högskolestudier tex att studera vidare till polis, lärare, psykolog, socionom, förskollärare, fritidspedagog eller beteendevetare, så kan studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att undersöka möjligheten.

25


HANTVERK

YRKESUTGÅNGAR:

hantverksprogrammet hår & makeup stylist

Stylist Hår- & makeupstylist Nagelteknolog

Hos oss blir dina yrkesdrömmar till verklighet! Hos oss får eleverna kunskaper och färdigheter i helhetsstyling som innefattar; klädstyling, makeup, hårstyling och nagelvård. Vi jobbar med branschens nyaste tekniker och verktyg inom alla områden. Yrken som eleverna kan jobba inom direkt efter studenten: hår- & makeupstylist, styler, personal shopper/style adviser, nagelterapeut och egenföretagare. Eleven får även möjlighet till fortsatta utbildningsmöjligheter som t.ex. frisör, kostymör, designer. Från dag ett har du som elev arbetslivserfarenhet som ger dig rätt till högre lön, enligt Handels avtal, efter dina studier. Vi har nu en lokal i gallerian där vi har vår skolsalong. Där studerar du under lärlingskoncept. Utbildningen är kvalitetssäkrad - S.M.A.R.T - enligt Svensk handel. Nära samarbeten med företag – ger goda förutsättningar för jobb. Bara för att du väljer ett yrkesprogram innebär det inte att du stänger dörren till högre studier. För att få grundläggande behörighet till högskolestudier krävs det att du väljer extra kurser i Svenska och Engelska – och allt ryms inom det vanliga skolschemat! Förutom att du som elev får studera som lärling, kommer du också att få praktisera inom andra områden under dina tre år på programmet. Vill du göra praktik utomlands finns också möjligheten via programmets kontakter. Du ska utveckla initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, egen drivkraft och skaparglädje som hantverkselev! Om du är intresserad av att börja på hantverksprogrammet ska du ha en god social förmåga och ett brinnande intresse för både mode och att ta hand om andra.

26

I Tradition och utveckling får eleverna lära sig sminkets och modets historia och utveckling, både tekniskt och teoretiskt. I Försäljning & Service är utmaningen att lära sig arbeta på ett professionellt vis och vara service minded. I Entreprenörskap ges eleverna möjligheten att prova på att vara innovativa företagare och utveckla sina förmågor att lösa problem av olika slag. I Utställningsdesign lär eleverna sig om exponering och ljussättning, för både butik och scen. Som exempel på hur eleverna får arbeta med dessa i praktiken så får de driva en verklig stylingstudio på skolan. Där får de planera, sköta marknadsföring, events, den dagliga driften och inte minst lära sig hantera en kassaapparat.


KVALITETSSÄKRADE AV SVENSK HANDEL

Style adviser Personal shopper

HV

Innovativ styling Vi arbetar mycket med traditionell skönhetsmakeup men du får även lära dig använda innovativ styling som exempelvis med Airbrush, som kan användas för mer avancerad styling som kroppsmålning, foto, trend- och fantasistyling. Du lär dig att göra färganalyser på kunder. Den sociala kompetensen kommer att övas vid kundmottagande, rollspel och under den omfattande praktiktiden. Följ en elev Våga testa och kontakta programansvarig eller någon av lärarna för att följa en elev på gymnasieskolan och känna hur en dag på programmet kan vara! Kontakt: Sandra Johansson, programansvarig. sandra.johansson@kramfors.se

27


EL OCH ENERGI

DATA

el - och energiprogrammet

data och kommunikation

Elektricitet finns överallt i våra hem i samhället och på företagen. Utrustningen och behovet förändras ständigt. Har man utbildningen så finns chans till flera olika typer av jobb i framtiden. I Kramfors och dess närhet finns bla följande företag: Kempes, Bravida, SCA, Mondi, FEKA, Space2U. Beroende på ditt intresse och vad du trivs att jobba med väljer du inriktning till åk2: Data eller Elteknik. Kontakt: Lars Melander, programansvarig. lars.melander@kramfors.se

DATA - lärling Här blir du nätverkstekniker. Ådalsskolan samarbetar med företaget Space2U och mycket av utbildningen förläggs på företaget. Du får installera, administrera, felsöka i datorer och nätverk samt kommunikationsutrustning. Godkänt elsäkerhetsprov. 3-delat Yrkesprov i åk 3. APL Du kommer att utbildas på ett el-företag tillsammans med en handledare under minst 15 veckor. Under 5 perioder under din utbildning hamnar du på olika lokala företag som vi på Ådalsskolan har kontakt med.

El- och energiprogrammet på Ådalsskolan EL - och Energiprogrammet på Ådalsskolan: DATA OCH KOMMUNIKATION

ELTEKNIK

28

Jobbmöjligheter: Jobbmöjligheter:

Nätverkstekniker

Försäljning inom t.ex mediaoch IT företag. Servar datanät på företag som anställd eller konsult. Vidareutbildning t.ex i Hudiksvall inom området fiberteknik.

Högskola

Ger dig möjligheten att få högskolebehörighet för tex civilingenjörsutbildning. Då läser du ett fjärde år men tar ändå "studenten" efter tre år med dina klasskamrater på EE.

Installation, Entreprenad Nyproduktion, Elteknik

Montage av elutrustning i kontor, bostäder, företag, affärscentra m.m.

Industri, Service, Underhåll, Elteknik

Om- och nybyggnad och felsökning av elektriska anläggning inom industri och större fastigheter.

Högspänningselektriker Elteknik

Nybyggnad och underhåll av högspänningsnät som försörjer samhället med el.

Larm och säkerhet, Elteknik

Arbete med inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, kameraövervakning, låssmed.


ELTEKNIK elteknik

EE

ELTEKNIK På Ådalsskolan har vi två utgångar för dig att välja mellan inför årskurs 2: Larm och övervakning Installation och uppkoppling av utrustning för inbrott, brand, passer- och kameraövervakningssystem. Du som elev lär dig skapa, läsa och felsöka med hjälp av ritningar, scheman och manualer. Du lär dig även programmering och driftsättning av mindre larm och övervakningsanläggningar. Installation och nyproduktion Du får koppla och installera kablage och utrustning för belysning, kraft, motorer och mät/ styrteknik. Eleven skapar, läser och felsöker med hjälp av ritningar och scheman och manualer. Du kommer även att programmera och driftsätta mindre anläggningar. ETG Går du inriktning elteknik så är Ådalsskolan en ETG skola -Eltekniskt gymnasium! Det innebär en kvalitetssäkring med ett personligt certifikat. Kraven är minst 15 veckors APL på lokala elföretag (dokumenterad) och 8 delprov som skall vara godkända.

29


FORDON

PERSONBIL

fordonsprogrammet

personbil

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av bilar och motorer och gillar att lösa problem praktiskt. I våra stora och fina verkstadslokaler får du lära dig om fordonens funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på dem. Vi har inga krav på förkunskaper inom området men förutsätter att du har intresse för programmet. Fordonsprogrammet på Ådalsskolan har under flera år varit en av Sveriges bästa utbildningar! Under utbildningen kommer du att få ansvara för kundbilar och få träna dig i de delar som behövs i arbetslivet. Vi har också ett mycket bra samarbete med företagen vilket ger meningsfull praktikperiod och möjlighet att knyta kontakter för att få arbete direkt efter utbildningen! Antalet arbetstillfällen för bilmekaniker har ökat. Fler bilar och motorcyklar säljs. Ny teknik i fordonen kräver fördjupad teknisk kunskap framför allt i data, elektronik och teknisk engelska. Avgångar till pension och nya kompetenskrav har skapat en brist på bilmekaniker med rätt kompetens. Även för dig som tänker studera vidare vid högskola kan programmet vara ett alternativ. Digitalisering är en del av motorbranschen. Kontakt: Anders Ångman, programansvarig. anders.angman@kramfors.se

30

Karaktär och uppbyggnad Första året får du kunskap om motorer, kraftöverföring, elsystem, växellådor, trafiksäkerhet, fordonets betydelse i samhället och annat som man måste veta innan inriktningsvalet för fortsättningen i årskurs 2-3.

www.bilproffs.se www.lackskolan.se facebook.com/bilproffs


FT

KAROSSERI karosseri och lackering

Skolan - en bilverkstad under årskurs 2 och 3 Du tar emot kunden, diskuterar problemet, gör en arbetsorder med hjälp av dataprogram, verkstadshandböcker, servicescheman och moderna felsöknings instrument och lokaliserar eventuella fel, beställer reservdelar, åtgärdar felet samt gör fakturaunderlaget klart. APL I åk 3 får du 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos någon lokal märkesverkstad. I slutet av utbildningen certifieras du av motorbranschen.

YRKESUTGÅNGAR PERSONBILSMEKANIKER BILLACKERARE

31


INDUSTRI industritekniska programmet

Du får din utbildning på företag! Industritekniska programmet i Kramfors har en unik uppbyggnad. I årskurs ett får du lärarledda lektioner i våra karaktärsämnen tre dagar i veckan. I årskurs två och tre får du ständig APL hos företagen tre dagar i veckan. Du lär dig hur företagen fungerar. Det betyder stora möjligheter till ett jobb under och direkt efter gymnasiet! På programmet arbetar vi med datorer för att göra ritningar och skapa NC-program. Vi använder oss även av ett CAD-CAM-program för att överföra NC-programmet till en CNC-maskin. Du har också möjlighet att läsa så att du får behörighet till högskolestudier.

32

SVETS inriktning svets

Inriktningen svets: På denna inriktning får du lära dig svetsa med moderna svetsmaskiner och tillverka olika produkter. I svetsteknik har du möjlighet att bli certifierad svetsare.

Inriktningen Produkt och maskin I ämnet Datorstyrd produktion får du tillverka olika produkter genom att köra CNC-maskiner. Du har även möjlighet att bli certifierad i CNC. Vi har företagsförlagd utbildning där eleverna genomför den praktiska delen ute på företag.


PRODUKTION datorstyrd produktion

IN

Industritekniska programmet utbildar i fรถretagsmiljรถ pรฅ bl.a. Gerdins och Nordhydralic Vi erbjuder certifieringar inom bl.a. Heta arbeten, SSG.

Kontakt: Gรถran Freed, programansvarig. goran.freed@kramfors.se

33


RESTAURANG HANDEL

RESTAURANG

handels- och administrationsprogrammet

restaurang- och livsmedelsprogrammet

Programmet för dig som gillar att arbeta inom handel och företag.

Programmet för dig som gillar mat och människor.

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska kunna arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och IT-administatör.

Du har intresse att både skapa och upptäcka nya smaker/saker. Detta program ger dig en bred utbildning som gör dig efterfrågad i branschen världen över.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning. Programmet bedrivs som lärlingsutbildning vilket innebär att du får tillbringa stor del av din tid hos det lokala näringslivet. Service och kommunikation är centrala delar av utbildningen och du ska utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och du får goda kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration lägger stor vikt vid mötet mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Under utbildningen får du möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Kontakt: Perra Westin, programansvarig. perra.westin@kramfors.se

34

Foto: Svensk handel

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning. Det innebär att du är ute på hotell eller restaurang. Där jobbar du med inriktningsämnen och programfördjupning. Du har professionella kockar och övrig personal som dina utbildare och handledare. Varje dag kommer du att möta nya människor och lära dig nya saker. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ut i arbetslivet med erfarenhet från verkligheten. Du kommer att jobba i ett serviceyrke där kunden sätts i fokus. Egenskaper som kreativitet och samarbetsvilja är högt värderade. Alla gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@kramfors.se


HOTELL

VÅRD OCH OMSORG

hotell- och turismprogrammet

vård- och omsorgsprogrammet

Programmet för dig som vill jobba med människor inom ett serviceyrke.

Programmet för dig som vill arbeta med vård av människor.

Du kommer att jobba inom ett serviceyrke där du dagligen möter nya människor. Jobbar du i receptionen är du den förste som möter gästen. Och som du vet, första intrycket är viktigt. Du får lära dig hur ett hotell fungerar, allt från bokning till städning. Allt är lika viktigt eftersom gästen gör en helhetsbedömning. Du kommer också att få lära dig om destinationen. I vårt fall är det Höga Kusten, den destination som växer starkast i ”turistsverige”. Vi kommer också att jobba med olika aktiviteter, som vandring, guidning mm.

Lärlingsutbildningen inom vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning som vänder sig till dig som vill få huvuddelen av din utbildning på en arbetsplats istället för i skolan.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning. Det innebär att du är ute på hotell och hos andra entreprenörer inom turistnäringen under ca halva studietiden. Där jobbar du med inriktningsämnen samt programfördjupning. När du kommer ut i arbetslivet har du erfarenhet från verkligheten. Gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan.

Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@kramfors.se

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning. Som lärling tillbringar du i genomsnitt hälften av studietiden på en arbetsplats vilket ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, samtidigt som du studerar. På lärlingsplatsen finns en utbildad handledare som tillsammans med skolans lärare kommer att hjälpa och stödja dig under din utbildning. Där lär du dig det mesta inom vårdämnena. Det innebär att du får se alla delar som ingår i arbetet kring planering, deltagande, problemlösning och utvärdering. Resten av tiden läser du gemensamma ämnen i skolan tillsammans med övriga elever. Du får en efterfrågad kompetens samtidigt som du får en yrkeserfarenhet. Du får också en chans att visa vad du går för och möjligheter att få arbete efter avslutade studier . Efter avslutade studier kan du arbeta som exempelvis undersköterska, skötare, inom hemsjukvård eller personlig assistent. Du kan sedan vidareutbilda dig till exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut och logoped. Kontakt: Gunilla Sjödin, programansvarig. gunilla.sjodin@kramfors.se

Bilder: Freepik

35


NATURBRUK naturbruksprogrammet NATURBRUK Nordvik Höga Kusten Kompetens AB ansvarar på uppdrag av Ådalsskolan, Kramfors kommun, för de programspecifika kurserna inom Naturbruksprogrammet. Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram där du till stor del lär dig genom att vara med och sköta Nordviks egna djur, jordbruksmarker, djuranläggningar, maskiner, ridhus och omgivande naturområden. Du får alltid en yrkesexamen, och du kan också göra ett val som både ger dig en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet. Trädgård Under hösterminen 2017 planerar vi att starta en lärlingsutbildning inom Trädgård.

DJURVÅRD Är djur ditt största intresse? Kanske vill du hjälpa sjuka djur att bli friska, jobba i en zoobutik eller med någon annan djuranknuten verksamhet? Då har du kommit rätt! Vår styrka är blandningen av teori och praktik och du får en bred utbildning där du bl.a. får lära dig att ta hand om och undersöka våra egna djur. I vårt minizoo finns bl.a gnagare, reptiler, fiskar och fåglar. Om du vill kan du även vara med och gå jour på våren då kalvar och lamm föds. En veterinär kommer regelbundet att ha mottagning här på skolan och eleverna får delta vid behandlingar som en del av sin utbildning. Här kan du både plugga och bo på en helt unikt vacker plats i en rogivande atmosfär omgiven av många olika sorters djur. Arbete med hundar De områden där vi arbetar med och använder hundar till utvecklas ständigt. Genom att förstå hunden och kommunicera med den kan du utveckla samspelet och göra det till din speciella skicklighet som också sedan kan bli ditt yrke! Vi ger dig en hållbar utbildning så att du är redo att börja arbeta med hundar direkt efter gymnasiet, eller plugga vidare om du önskar. Under utbildningen får du ta med dig din hund och använda den i undervisningen. Du får lära dig både teoretiskt och praktiskt hur du sköter och tränar hundar. Du lär hunden vardagslydnad och får prova på olika hundaktiviteter som agility, freestyle, tävlingslydnad, drag, spår, sök m.m.

36


LANTBRUK – VÄXTER OCH DJUR Är du intresserad av olika verksamheter inom lantbruk och vill ha öppna dörrar i framtiden? Utgången Växter och djur passar dig som vill ha en bred lantbruksutbildning. Då är Nordvik rätt för dig. Du får sköta våra kor, ungdjur och får. Du får lära dig grunderna i utfodring och skötsel av lantbruksdjur och deltar i de olika arbetsuppgifterna som förekommer under ”djuråret” som fårklippning, lamning, och vägning av djur. Vi har samarbete med moderna och framgångsrika gårdar där du får ytterligare praktik, bland annat olika förekommande mjölkningstekniker. På Nordvik finns ett jordbruk där du får lära dig plöja, harva, så, skörda och mycket mer. Du får alltså grundläggande maskinkunskaper. Det är stor brist på maskinförare och tillsammans med kunskaperna inom entreprenörskap som vi ger dig, kan du driva eget företag och försörja dig själv om du är driftig! Med kurser som t.ex. Växtodling och Landbruksdjur får du grundläggande kunskaper som du sedan kan fördjupa dig inom antingen genom individuellt val eller vidare utbildning. Kunskaper inom entreprenörskap är givna inslag för att du ska förstå företagandets villkor och kunna verka på den moderna arbetsmarknaden.

HÄSTHÅLLNING

NB

Hästskötare med inriktning mot ridning Vill du jobba med hästar i framtiden? Efter examen har du de kunskaper du behöver för att jobba som hästskötare inom ridning. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som är högskoleförberedande för att kunna söka till SLU:s hippologprogram eller Strömholms Svensk ridlärare. Du erbjuds erlägga yrkesprov för hästskötare i slutet av årskurs 3.

Kontakta: Gunilla Palmyr, programansvarig. gunilla.palmyr@kramfors.se

37


INTRODUKTION introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet är ett brett program som riktar sig till elever i gymnasieålder som ännu inte är behöriga till ett nationellt program. Här får eleven ett individuellt upplägg beroende på vad man ska göra efter studierna på IM. Eleverna på IM läser de grundskolekurser som de saknar betyg i och på så sätt blir IM en fortsättning på årskurs nio fast på gymnasiet. På IM kan man varva teoretiska studier med praktik om det passar eleven, men även med andra motivationshöjande insatser för att tiden på IM ska bli så bra som möjligt. Vi har ett gott samarbete med vår studie- och yrkesvägledare så att elevens studieplan stämmer överens med planen för framtiden, vare sig eleven tänker sig studier på gymnasiet, på Komvux eller tdirekt in på arbetsmarknaden.

38

Många gånger handlar studierna på IM om att bryta gamla mönster och komma vidare i livet och med studierna. Beroende på tidigare skolbakgrund tar det olika lång tid att bli behörig för eleverna. En stor arbetsinsats krävs av eleven för att komma dit. Vi kan anpassa studierna individuellt men det är ändå eleven själv som gör det största arbetet. På IM är alla obehöriga elever välkomna oavsett hur skolgången sett ut tidigare. Våra olika inriktningar på Ådalsskolans IM ser du på nästa sida. Kontakt: Per Nordlander, programansvarig. per.nordlander@kramfors.se


ÅDALSSKOLANS INRIKTNINGAR:

IM

Individuellt alternativ

Språkintroduktion (SPRINT)

Individuellt alternativ Aspen

Yrkesintroduktion

för elever som kommer från grundskolan men som ännu inte är behörig till gymnasiet. Här är det vanligt att varva studier med praktik.

för elever som kan behöva extra anpassning som till exempel en lugnare skolmiljö, långsammare studietakt och tydlig struktur. Här kan du läsa både grundskolans kurser och gymnasiegemensamma kurser. Även här kan praktik varvas med studier.

Riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige. Här varvas studierna i svenska som andraspråk med traditionella grundskoleämnen som matte, samhällskunskap, idrott och hälsa.

riktar sig till elever som vill gå mot ett yrkesförberedande program på gymnasiet eller vill underlätta sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Hos oss är IM Yrk helt nystartat men fokus kommer att ligga på praktik varvat med en del studier på grundskolenivå.

39


4-ÅRIGA PROGRAMMET gymnasiesärskolan

GYMNASIESÄRSKOLANS INDIVIDUELLA PROGRAM PÅ ÅDALSSKOLAN Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för personlig utveckling, deltagande i samhället, yrkesliv och fortsatta studier. Det individuella programmet är för de elever som inte kan följa undervisningen på nationella program. Utbildningen på det individuella programmet utformas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar. På Ådalsskolan finns för närvarande två grupper:

MAGISTERN En klass som i huvudsak följer individuella programmets ämnesområden. För närvarande har de sina lokaler på området Magistern som ligger nära Ådalsskolan. I den gruppen gör man allt från hemkunskap, ridning, dramagrupp, musikundervisning till att träna styrketräning och naturligtvis kommunikation. Magisterns elever kan om de har behov och förutsättningar delta i undervisning med gymnasiesärskolans grupp Ådalsskolan. Vi erbjuder också Eftis - tillsyn före och efter skolan samt på loven. Kontakta: Elisabeth Allström, programansvarig. elisabet.allstrom@kramfors.se

40

GS

ÅDALSSKOLAN I denna grupp följer man Individuella programmets ämnesområden men blandar med ämnen och kurser från Nationella programmen. Eleven väljer inte någon inriktning, utbildningen utformas efter behov och förutsättningar . Det undervisas i fastighetsskötsel och service i ett samarbete med kommunens bostadsbolag. I en egen verkstad skapas det, snickras och undervisas i vedhantering och olika former av hantverk och teknik. Gruppen gör allt från att bygga friggebodar till att utföra olika snickeriuppdrag . Eleverna studerar hemkunskap, lokalvård, idrott och hälsa samt teori på olika sätt, -allt från Trafikantkunskap till gymnasiesärskolans teoretiska ämnen. En viktig del i vårt program är den undervisning som bedrivs i musik: körsång musikgrupper, enskild musikundervisning och i dans, rytmik och samspel! Efter skoltid har vi frivilliga kurser i fritidskunskap, - till exempel, fiske, moppemek och lovaktiviteter!


SKOG, MARK OCH DJUR, NORDVIK På gymnasiesärskolans nationella program för Skog, mark och djur får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena djurvård, trädgård, lantbruk och häst. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom djurvård, lantbruk, trädgård och häst men du får också naturupplevelser då vi vandrar, paddlar och rider. En vanlig skolvecka innehåller praktiska naturbruksämnen, kärnämnen, livskunskap och boendeträning. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina egna intressen, behov och förutsättningar. Djurvård Inom djurvård lär du dig sköta och hantera djur i djurhuset, t.ex. fåglar, reptiler, gnagare och minigrisar. Lantbruk På lantbruk får du hjälpa till att sköta om och utfodra djuren. Du får även vara med under vår- och höstbruk. Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att harva, plöja och snöröja. Om du är intresserad har du även möjlighet att ta traktorkort och röjsågskort. Trädgård På trädgård får du prova på att så, plantera, skörda tomat och gurka, lära dig att köra åkgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner. Du får också lära dig att serva och underhålla olika maskiner och fordon, samt utföra enklare reparationer på dessa. Häst På häst får du lära dig att sköta om islandshästar och rida i vår vackra Höga Kusten-natur eller rida skolridning i vårt ridhus. Om du tycker att det här är ett program för dig skall du kontakta oss för att få göra praktik i två veckor.

FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING, NORDVIK

På gymnasiesärskolans nationella program för Fordonsvård och godshantering får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena fordonsvård, däckservice, godshantering, service, underhåll och reparation. Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk träning inom reparation av fordon och maskiner, tvätta och rekonditionera bilar/traktorer och traktorkörning. En vanlig skolvecka innehåller ämnen inom fordon och godshantering, kärnämnen, livskunskap och boendeträning. Utbildningen utformas individuellt utifrån dina egna intressen, behov och förutsättningar. Fordonsvård Inom fordonsvård lär du dig tvätta bilar/traktorer både in- och utvändigt. Service, underhåll och reparation Inom service, underhåll och reparation lär du dig göra enklare reparationer på många olika fordon och maskiner, byta däck, felsökning, smörjning och oljebyten, göra service och underhåll av bilar/traktorer och andra maskiner. Godshantering Inom godshantering lär du dig förflytta gods av olika slag med hjälp av de redskap och maskiner vi har tillgång till på skolan. Alla elever får öva på traktorkörning och du kommer också att få prova på att köra traktor med pallgafflar, snöröja m.m. Om du är intresserad har du möjlighet att ta traktorkort. Om du tycker att det här är ett program för dig skall du kontakta oss för att få göra praktik! Kontakta: Ulrika Sundin, programansvarig. www.adalsskolan.se

41


IDROTTSPROFILER

Ådalsskolans idrottsprofiler ger dig möjlighet att satsa på din idrott samtidigt som du får en gymnasieutbildning på ett av de nationella programmen.

FOTBOLL Vill du fortsätta spela fotboll även under gymnasietiden samtidigt som du satsar på studierna? Då är Fotbollsprofilen rätt för dig! Vi tränar utomhus på nybyggda Kramfors IP och under vintersäsongen är det träning inomhus som gäller. Fyspass kombineras med spel och teori och är du intresserad av att spela med klubblag så erbjuder vi även detta genom samarbete. Oavsett om du bor i Kramfors eller tänker flytta hit finns det lösningar som vi kan erbjuda för ditt boende och fritid. Kontakta: Per Larsson, tränare fotbollsprofilen. per.larsson@kramfors.se

TENNIS

Idrottsprofilen Tennis riktar sig till dig som i dag är tävlingsspelare. Tennisträning Tanken med all träning är att eleven/spelaren ska få träna så mycket som den vill, kan och orkar. Vi bedriver 5 fyspass och ca 15 tennispass per vecka i dagsläget. Tennisträningen är mellan 1 och 2 timmar beroende på storlek på grupp samt vad vi tränar på. Utanför den organiserade träningen kan och bör man givetvis träna fys och tennis på egen hand för att få maximal utveckling. Tennisprofilen genomförs i samarbete med Kramfors Tennis. Fysträning Den fysiska träningen leds av vår fystränare Tomas Pitkänen. På fysen jobbar eleverna med det mesta som gör dig till en bättre tennisspelare som uthållighet, snabbhet, styrka mm samt skadeförebyggande träning. All organiserad träning bedrivs vardagar dagtid fram till c:a 17:00. Tävling Vi satsar hårt på att ha bra tävlingar på hemmaplan, framförallt för att underlätta för våra spelare att ta sina första internationella poäng (ITF-poäng) och för att minska tävlingskostnaderna. Kramfors Tennis arrangerar tre ITF-tävlingar för juniorer samt fyra stycken nationella tävlingar. Förutom alla tävlingar vi arrangerar i Kramfors reser vi efter spelarnas behov och då framförallt på ITF-tävlingar. På resor inom Norden åker vi oftast med vår egen minibuss och på längre resor flyger vi.

Susanne Celik i Swedish Open 2015. Hon gick på tennisgymnasiet i Kramfors och är proffs idag. Foto: Henrik Gustavsson

42

Kontakta Henric Danielsson, huvudtränare på Kramfors Tennis: henric@kramforstennis.net Illustrationer- Freepik.com


ISHOCKEY

Ådalsskolans hockeyprofil tillsammans med Kramfors Alliansen ger dig möjlighet att satsa på hockey på J18 elitnivå samtidigt som du får en gymnasieutbildning. Kramfors som hockeystad och plantskola till elitlag har varit känt i många år med produkter som bl.a Magnus Wernblom, Tobias Viklund, Mario Kempe, Jens Westin, John Westin, Linus Ullmark, Erika Grahm, Adrian Kempe och Tim Wahlgren. Du kommer till en etablerad hockeyklubb med välutbildade tränare i såväl klubbens A-lag som spelar i division 2 och klubbens juniorlag som spelar i J 18 division 1 norra. Juniorlaget har 6 av de 7 sista åren spelat i J-18 Elit och tränar på den nivån och målsättningen är glasklar - strävan mot toppen! 4 av de 7 sista säsongerna har laget spelat SM-slutspel. Träning Skolan erbjuder i dagsläget 2 isträningar och 2 fyspass varje vecka. Målvakter erbjuds 1 målvaktsträning på is plus målvaktstränare på alla ispass (dagtid). Kvällstid erbjuder föreningen 4 ispass med tillhörande fysträning. Boende Bostadsbolaget Krambo erbjuder boende i delade lägenheter (trerumslägenhet som delas på 2 elever) kostnad ca: 1950 kr i dagsläget.

E-SPORT

E-sportprofilen på Ådalsskolan är en chans för dig att utvecklas inom e-sport. Du får möjlighet att spela i ett tävlande lag och ställa upp i turneringar. Inom denna profil strävar vi efter att få så bra spelare som möjligt och du får coaching av en väldigt kunnig e-sportcoach som kommer att göra det yttersta för den som vill nå framgång. Turneringar Tillsammans med dina klasskamrater får du delta i turneringar inom spel som CS GO, Dota2, League of Legends och Overwatch. Fysisk träning är mycket viktigt för en e-sportare, därför kommer det också att finnas med fys på schemat för att öka den maximala kapaciteten hos spelaren. Teori Teori finns även med på schemat. Vi kommer att analysera matcher samt gå in på detaljer för att göra spelarna bättre. Genom att förstå hur en person spelar kommer det att ges individuell coaching på sidan om så att utvecklingen går åt rätt håll. Kontakt: Tim Sandin-Pippo, coach. tim.sandin-pippo@kramfors.se

Ansökan gör du på Kramforshockeys hemsida. Kontakt: Lars ”Bobban” Vahlgren, Headcoach på hockeyprofilen. e-mail: lars.vahlgren@kramfors.se

43


ÅDALSSKOLAN Följ oss på sociala medier: Facebook: Ådalsskolan Twitter: #Ådalsskolan Instagram: @adalsskolan www.adalsskolan.se

Tidningen gjord på Estetiska programmet 2016. Upplaga nr 2. Foto denna sida: Elin Öhman ES15

44

Ditt val till gymnasiet. Ådalsskolan i Kramfors 2017-18  

En tidning med information om alla utbildningar Ådalsskolan i Kramfors har att erbjuda inför gymnasievalet till läsåret 2017/18.