Ditt val till gymnasiet i Kramfors kommun 2021/23.

Page 1

ditt val

Kramfors gymnasieskolor

till gymnasiet

Information om alla våra gymnasieprogram Stort urval av lärlingsutbildningar Plugga vidare efter gymnasiet? Vi hjälper dig


Dags att välja till gymnasiet. Här är din guide! I det här magasinet kan du läsa om alla våra gymnasieutbildningar i Kramfors. Vare sig du siktar på att studera vidare efter gymnasiet, eller vill gå direkt ut i arbetslivet så har vi något för dig. Kramfors erbjuder en stor bredd av gymnasieutbildningar. Flera av våra utbildningar bedrivs som lärlingsutbildning där eleven undervisas ute på företagen. Det ökar chansen att få jobb efter gymnasiet.

INNEHÅLL Om Ådalsskolan 4 Origo och Fokus 6 Digitaliseringen av Ådalsskolan 8 Intervju med elev från TE 10 Intervju med elev från BA 12 HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM Estetiska programmet 14 Samhällsvetenskapsprogrammet 16 Naturvetenskapsprogrammet 18 Teknikprogrammet 20 Räddningsgymnasiet 22 YRKESPROGRAM Barn- och fritidsprogrammet 26 Hantverksprogrammet 28 El-och energiprogrammet 30 Fordonsprogrammet 32 Industritekniska programmet 34 Handels- och administrationsprogrammet 36 Vård- och omsorgsprogrammet 37 Hotell- och turismprogrammet 38 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 39 Bygg- och anläggningsprogrammet 40 Elevkåren 41 Naturbruksprogrammet 42 ÖVRIG UTBILDNING Introduktionsprogrammet 44 4-åriga programmet 46 Idrottsprofiler 50 2


Peyman Vahedi

Rektor, Ådalsskolan Twitter: @peva79 peyman.vahedi@kramfors.se

Kompetens – bekanta dig med det ordet innan du söker till Kramfors gymnasieskolor. Kompetens kan enkelt uttryckt förklaras med vad du kan och din vilja att visa det. Enbart kunskaper eller enbart vilja är inte lika kraftfullt och eftertraktat som kombinationen av dem. Lärarna arbetar medvetet med att väcka intresse och genom varierat arbetssätt motivera dig att vilja lära dig mer. Till vår hjälp har vi bl.a. moderna IT-verktyg och den senaste teknologin. Vi vill att du ska känna dig uppdaterad och informerad under skoltiden men också efter att du tagit examen. Därför är många av våra utbildningar på något sätt kopplade till lokala näringslivet eller högre utbildningsinstanser. Det som är särskilt viktigt att tänka på när du söker till Kramfors gymnasieskolor är att vi förutsätter att du studerat hårt på högstadiet och har med dig de kunskaper som är nödvändiga för fortsatta studier. Du förutsätts kunna läsa, skriva och räkna så att du ska ha förutsättningar att klara grundläggande kurserna på gymnasiet. Om det finns luckor i kunskaperna måste vi ägna tid på gymnasiet att reparera det som missats tidigare. Så vårt råd till dig som snart ska söka till gymnasiet är: använd resterande högstadietid till att läsa, skriva och räkna så du får en flygande start på din nya skola!

Välkommen till Kramfors gymnasium och Ådalsskolan! Foto: Klara Bergman och Elin Öhman ES15 3


Ylva Hardeson

Rektor, Ådalsskolan och Räddningsgymnasiet ylva.hardeson@kramfors.se

Trygghet och studiero – är det viktigt? Ja, det är jätteviktigt, precis

som att du är jätteviktig. När du kommer till Kramfors gymnasieskolor fortsätter du inte bara skolan som du redan har gått i, utan du kommer till en ny arbetsplats, som en nu snart ung vuxen för att fortsätta din förberedelse in i vuxenlivet. Du - en viktig del i arbetslivets framtida utveckling, och gymnasieskolan blir din språngbräda till det. På Kramfors gymnasieskolor kommer du till en ny arbetsplats där ditt arbete är viktigt, och du kommer att vara en del av vår arbetsmiljö, precis som vi kommer bli en ny del i din arbetsmiljö hos oss. Vi är varandras arbetsmiljö, så om du väljer att studera hos oss väljer du Kramfors gymnasieskolor som din blivande arbetsplats tillsammans med oss. Här förväntas du ta ditt ansvar som ung vuxen, precis som jag förväntas ta mitt ansvar, och alla andra som arbetar här ska ta sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Förutom alla spännande utbildningar och kurser i en massa olika ämnen som du får möjlighet att studera och få kunskap om, så får du det i en miljö där vi alla förväntas ta och tar vårt ansvar för att du ska få en god lärmiljö, dvs en god arbetsmiljö. Det är vi väldigt noggranna med att följa upp, för det är en viktig del för att du ska kunna studera med så goda resultat som möjligt. Där är du lika viktig som jag och som alla andra på Kramfors gymnasieskolor.

Välkommen till Kramfors gymnasium och Ådalsskolan! 4


En trygg skola

Studievägledning

På Ådalsskolan arbetar vi aktivt mot diskriminering Verksamheten på Ådalsskolan ska präglas av goda relationer. Här finns en likabehandlingsplan som vi är noga med att efterfölja för allas trivsel. Tillgänglighet till vuxna i skolans gemensamma lokaler är en viktig del i arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning, kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Ådalsskolan har en mycket snabb reaktionstid på ärenden där vi misstänker kränkningar eller annat beteende som anges i vår Plan mot kränkande behandling. På Ådalsskolan anser vi att alla i skolans personal är viktiga i det förebyggande likabehandlingsarbetet.

Vid skolstart

Samtliga elever informeras vid utbildningens start om planen. I klasserna diskuteras planen, vad den innebär och elevernas möjligheter att påverka innehållet i denna. Vid skolstart ges också information till elever, all personal samt föräldrar beträffande skolans rutiner, riktlinjer och vem man kan vända sig till vid mobbning, trakasserier och annan kränkande behandling.

Här får du vägledning till vidare utbildning och arbete som passar dig Vägledningscentrum är en mötesplats för vägledning och information, som finns på Ådalsskolan. Här kan du träffa studie- och yrkesvägledare från gymnasieskolan och särskolan och få hjälp med att planera för studier och arbete. Grundskolans vägledare kan du träffa på respektive skola. Vänd dig till en vägledare när du behöver: • enskild vägledning inför studie- och yrkesval • information om studievägar, behörighet och studieekonomi. • information om arbetsmarknaden och yrken. • utbildningskataloger och ansökningsblanketter. • hjälp med att fundera över vem du är, vilka alternativ som finns, vart du ska och hur du kommer dit. Kontaktuppgifter finner ni på Kramfors kommuns hemsida.

5


ORIGO ett centrum för innovation

”Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas” Origo - Ådalsskolans Makerspace Origo är namnet på den lokal där det som är mest modernt på skolan skapas och visas, där teknik, litteratur och kreativitet ska mötas. Här kan elever jobba med sina vardagliga skolarbeten. Men det ska även vara en plats där idéer väcks och nya projekt drar igång. I den inspirerande miljön möts olika människor och samarbeten startar mellan grupper som elever, företag, asylsökande, förskole- och grundskoleelever. Origo är ett så kallat Makerspace. Sådana finns även på andra orter i Sverige. Ådalsskolans sätt att bygga det är dock speciellt bland kommunala skolor genom ett nära samarbete med och stöttning från det lokala näringslivet. Elevernas entreprenöriella tänkande ska utvecklas, liksom deras nyfikenhet och förmågorna att ta beslut och samarbeta med andra. Allt detta är förmågor som tydligt efterfrågas av arbetsgivare och i samhället i övrigt. I lokalen står en 3D-skrivare som skapar föremål i olika former som man kan ta på och hålla i. Modern teknik och programmering sätter sin prägel på verksamheten. Origo utvecklas hela tiden. Färdigt blir det dock aldrig. Allt eftersom teknik och samhälle förändras så kommer hela tiden Origo liksom den övriga skolan att genomgå en ständig utveckling. Virtual Reality är en teknik som säkert kommer att användas. Vem vet, kanske får du en dag vara med om ett föredrag i Origo där föreläsaren framträder genom ett hologram.

Foton: Klara Bergman och Elin Öhman 6

Fakta om begreppet Makerspace:

Ett makerspace är ett rum för skapande, en plats där man har möjlighet att utveckla en idé eller skapa något, i social samvaro med andra. Denna plats kan vara tillfällig, mobil


Lärling

Fokus

”På många program har du bra chans att få jobb direkt efter gymnasiet”

”Här finns kunnig personal i en lugn miljö”

Som lärling får du din utbildning till stor del på en arbetsplats.

Fokus - Lärarledd studiehjälp

På Ådalsskolan har vi många yrkesprogram med lärlingsupplägg. Gymnasial lärlingsutbildning är en form inom ett yrkesprogram som till minst hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Ofta får du vara tre dagar på en arbetsplats och två dagar på skolan där du läser gemensamma kurser som svenska och matematik. På arbetsplatsen får du en handledare som hjälper dig. Personal från Ådalsskolan kommer också och besöker dig för att se att allt fungerar. På många program har du bra chans att få jobb direkt efter gymnasiet. På utbildningarna kan du även få anställning direkt under gymnasietiden om arbetsplatsen vill det. Om du vill prova på arbetslivet under skoltiden och är en självständig person som kan ta ansvar så kan lärlingsutbildning vara ett bra alternativ för dig.

Som elev kan man uppleva att det är svårt att få tid och hjälp med sina studier. Kanske behöver man någon att fråga när man tampas med en särskilt svår uppgift eller pluggar inför ett prov. På Ådalsskolan har vi startat upp en verksamhet som heter Fokus. Här finns kunnig personal i en lugn miljö där du kan få hjälp med utmanande uppgifter, studera inför prov eller bara en lugn miljö att göra läxorna i. I Fokus finns även tillgång till pedagogiska redskap som underlättar lärandet. Du kan få schemalagda tider för att öva upp dina förmågor, komma på drop in-tider och arbeta ikapp eller få lite försprång i ett särskilt svårt kursmoment. Oavsett vilket du väljer får du goda möjligheter att klara dina studier.

Kontakt: Hannele Gyllklint hannele gyllklint@kramfors.se

7


DIGITALISERING

Gratis Wifi! På Ådalsskolan kan du använda snabbt Wifi utan inloggning till alla dina enheter, även telefon. Smart eller hur?

Digitaliseringen av Ådalsskolan fortsätter Skolan är ofta slagpåse i den offentliga debatten, där mycket handlar om bristande resurser. På Ådalsskolan kan vi ha två tankar i huvudet samtidigt: arbeta så effektivt vi kan just nu men också skapa bästa möjliga arbetssätten för morgondagens skolutveckling. Det kan inte ha undgått någon att världen genomgår en kraftig digitalisering. Skolan har som system varit kraftigt eftersatt och inte kunnat hänga med av flera skäl. På Ådalsskolan har vi kunnat bygga oss förbi dessa hinder och skapa förutsättningar för verklig förändring – det som vi i dagsläget kallar för Digitalisering 2.0. Förutom det som numera är rutin på vår skola – t.ex. 1:1 för eleverna, BYOD- och CYOD- infrastruktur och nätverk utan inloggningskod – arbetar vi med att utveckla modernt system för lärare och elever.I det systemet ska vi kunna arbeta på ett sätt som gör att ingenting ska behöva upprepas och inget som kan göras av datorn ska behöva göras av människan. Vi har under en längre tid hört att välfärdens administrativa börda, och särskilt skolans och lärarnas, ska minskas. Till alldeles nyligen har vi inte haft några särskilt konkreta förslag på hur detta ska ske. Regeringar och utbildningsministrar har påstått att de genom myrsteg hit eller dit minskar bördan. På gymnasiegolvet är det dock tveksamt om vi sett någon tydlig effekt – mig veterligt ingen alls. Det är inte bara våra skolmyndigheter som kräver papper och planer – det finns fler kontrollerande myndigheter. Verkstäder, Folktandvården, evenemangsarrangörer, offentliga toaletter

8

Foton: Klara Bergman och Elin Öhman


Comvius! är ett unikt program för administration av skolan som är utvecklat på Ådalsskolan under ledning av rektor Peyman Vahedi.

med flera har idag fått ett bättre återkopplingssystem än skolan. När du bokar tid får du omedelbar bekräftelse via mejl, SMS eller dylikt. När det närmar sig kan du få påminnelse, och strax innan en sista-minuten-påminnelse. Det här är för vuxna människor. Vuxna som vi förväntar oss ska ha ordning och reda i sina liv och respektera inbokade tider. Men för barnen, de som verkligen behöver påminnelser och struktur pga. hjärnans utveckling, har vi inget fungerande system. Lägg därtill att skolans innehåll och kurser inte stimulerar tillräckligt i dag. I den ålder som barnen befinner sig är det inte naturligt att kräva så lång tids stillasittande. Detta sammantaget kan resultera i bristande motivation. Tänk om ett SMS påminde eleven om att lektionen börjar om 5 minuter, och om en knapptryckning tillbaka kunde tala om för läraren att eleven blir sen några minuter. Tänk om hela den här dialogen kunde följas av vårdnadshavare, som sitter på jobbet och inte har en aning om något av detta, och tänk om läraren ska slippa känna sig anklagad när Skolinspektionen knackar på och undrar ”På vilket sätt har du försökt få eleven att komma till din lektion när hen skolkade?”. Vi fortsätter att bygga vidare och för varje år, varje ny elevkull så har vi tagit fler steg mot en mer modern skola och bättre arbetssätt för skolpersonalen och eleverna!

Ordlista

1:1 innebär att varje elev får en egen enhet. På Ådalsskolan innebär det oftast en hybrid-PC eller en surfplatta som till exempel iPad. BYOD betyder Bring Your Own

Device. Det betyder att du kan välja att använda din egen dator eller surfplatta. Istället får du ett bidrag av skolan till datorprodukter som till exempel ett trådlöst tangentbord.

9


”Drömmen är att få designa mitt eget hus”

Lillan Wedenström är 17 år, bor i Herrskog med mamma, bonuspappa och tre småbröder. Nu går hon tredje året på Teknikprogrammet på Ådalsskolan. Hon flyttade hit från Stockholm och började i åttan på Högakustenskolan i Herrskog. Hennes fritid spenderar hon gärna med kompisar och fikar eller lyssnar på musik. Skolan tar förstås mycket tid även på fritiden men innan Corona spelade hon även en hel del basket. Lillan har länge varit intresserad av att bli arkitekt, hon minns inte själv varifrån intresset kommer eller hur det började men nu är hon säker att det är framtidsyrket för henne. Det som lockar med yrket är skapande, kreativitet och mötet med människor. Hon har alltid varit kreativ och tyckt om att skapa. Om det sedan är inredningsarkitekt eller byggnadsarkitekt som hon kommer satsa på har hon inte bestämt än, båda vägarna är lockande. Hon tror att intresset för inredning kommer hemifrån då hennes mamma är mycket intresserad av inredning. Teknikprogrammet är en bred utbildning som förbereder Lillan väl för att gå vidare med studierna mot sitt drömjobb. Hon läser inriktningen Design- och produktutveckling vilken passar henne bra. De får jobba med CAD, konstruktion och design.

10

I CAD jobbar man med 3D-program för att skapa skisser, ritningar och modeller. Men de får även jobba med att skissa för hand och skapa verkliga modeller. –Vi läser också mycket matte, lika mycket som på Natur, så det krävs att du är intresserad av det om du funderar på att läsa på Teknik, berättar Lillan. Den andra inriktningen på Teknikprogrammet är Information-och medieteknik där är det många som går vidare för studier mot civilingenjör, webbutvecklare eller programmerare. Det är inte bara killar som läser på teknik som många kanske tror, berättar Lillan. Det roligaste med programmet är att man får jobba kreativt, praktiskt och i projektform. Det är engagerade lärare på programmet och man känner att de bryr sig om en. Det är ett roligt program med bra sammanhållning där alla känner alla, säger Lillan. Den som funderar på att söka teknik ska vara beredd på att det är mycket plugg, menar Lillan. Efter gymnasiet väntar flytt till någon större stad, där utbildningarna för att bli arkitekt finns. –Drömmen är att få designa mitt eget hus och sedan bygga det någonstans nära vatten säger Lillan och ler stort.


Sebastian, Max och Noah ser positivt på framtiden

De tre kompisarna Max Larsson, Noah Rullander och Sebastian Höglund är alla 17 år och delar samma intresse för jakt och fiske. De går alla andra året på Bygg-och anläggningsprogrammet. För Noah kunde valet att läsa Bygg kännas självklart då tre generationer i hans familj före honom jobbat som plattsättare. Han hade ändå svårt att välja men till slut blev det plattsättning. Sebastian valde mellan Naturbruk eller Bygg, då även jobb i skogen lockar honom. Att skolan ligger inne i Kramfors gjorde att Sebastian till slut bestämde sig för att välja Bygg. Max arbetar som snickare, men jobbar även med ventilation och plåtslageri.. Alla tre är på ute på arbetsplatser tre dagar i veckan. De deltar då i allt vad det innebär att jobba på en byggarbetsplats men de har också ett teoretiskt material från skolan som de jobbar digitalt med. Måndagar och fredagar är de i skolan och har vanliga lektioner. –Skolan blev lättare när jag får jobba tre dagar, det motiverar mig mer. Det är inga problem att kliva upp tidigt och gå till jobbet, berättar Sebastian. Eleverna kommer ut på sina lärlingsplatsen när de börjar ettan. De behöver inte ha några förkunskaper, men de behöver en säkerhetsutbildning innan de får komma ut på sina platser. De är på samma lärlingsplats under alla tre år och blir på

så sätt en naturlig del av arbetslaget. På Ådalsskolans Bygg-och anläggningsprogram finns två inriktningar: Husbyggnad och Måleri. Det bästa med att gå Bygg tycker Noah är att man får jobba. För Sebastian är det variationen, den ena dagen är inte den andra lik. Kontaktnätet man får bygga upp och att få insikt i arbetslivet är också en mycket bra sak med programmet. För Max är det bästa att man inte har så mycket teoretisk skola utan får jobba praktiskt. Det finns såklart även nackdelar med att vara ute och jobba så mycket. Det sliter på kroppen, och det kan vara bullriga arbetsmiljöer. Därför är det viktigt att tänka på arbetsställningar och ergonomi. – Kroppen ska hålla många år, därför är det viktigt att bära och lyfta på rätt sätt berättar Noah. Inför framtiden är alla tre positiva. De vill alla ha ett fast jobb och en stadig inkomst. Max vill kanske någon gång bygga sitt eget hus. Till ungdomar som funderar på att söka vill Noah säga: – Våga söka bygg om du känner dig intresserad av ämnet. Sebastian tycker att du ska söka det du tycker är roligt. Tänk efter om det skulle kunna vara något du vill jobba med om 10 år och framåt.

Text och foto: Estetiska programmet 11


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Illustration: Klara Bergman och Elin Öhman 12


På följande sidor kan du läsa om de högskoleförberedande programmen Ett högskoleförberedande program förbereder dig för att söka vidare till högskola eller universitet. Det ger dig en bred behörighet att söka vidare till högre utbildningar. Det förbereder dig inte för något särskilt yrke direkt efter avslutad gymnasieutbildning.

Estetiska programmet

14

Samhällsvetenskapsprogrammet

16

Naturvetenskapsprogrammet

18

Teknikprogrammet

20

Räddningsgymnasiet

22

13


ESTET estetiska programmet

Media estetik och media

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program

Estetik och Media är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program och även arbeta med grafisk design, fotografi, film och bildskapande. Här arbetar du både teoretisk och praktiskt i ämnen som Fotografisk bild, Medieproduktion, Grafisk kommunikation och Digitalt skapande. Även du som gillar Bild får många tillfällen att att teckna och måla både digitalt och analogt. Du får lära dig utveckla din kreativitet och att kritiskt granska och värdera information. Unikt för Estetiska programmet är att redan under första året får du börja arbeta med medieämnena. Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Det ger dig en god behörighet till universitet och högskola, vilket är bra för dig som vill plugga vidare. Behöver du något extra ämne för att söka vidare till en viss högskoleutbildning? Då kan du välja till det. Oavsett vad du vill studera vidare till har du stor nytta av de kunskaper du får hos oss. Medieinriktningen på Ådalsskolan är välutrustad med två datasalar med Mac-datorer, Nikon systemkameror och Wacom ritplattor. Vi har också en fotostudio med professionella fotoblixtar och utrustning för filmredigering. Vi arbetar med program som Photoshop, Indesign, Illustrator och DaVinci Resolve för filmredigering. Vi har också två bildsalar för teckning, målning och skulptur. Vi arbetar ofta med riktiga uppdrag till företag, skolor och kommunen. Det kan gälla fotografi, grafisk design som till exempel affischer och reklam eller filmproduktioner. Kontakt: Lena Ledin Andersson programansvarig lena.ledinandersson@kramfors.se

14


Musikal teater med musikalprofil

ES

Teater med musikalprofil är inriktningen för dig som vill gå ett högskoleförberedande program och även uttrycka dig med skådespeleri, sång och dans. Är du nyfiken på att lära dig teater, sång och dans? Då är Estet-Musikal ditt gymnasieval! Lärarna hjälper dig att utveckla dina färdigheter så att du kan bli den artist du själv vill. Varje år sätter vi upp en musikal på en stor scen där sång, dans och teater förenas. I utbildningen ingår även mindre produktioner, konserter och shower. Vi samarbetar med bl.a. Kramfors kommun, Kramfors kulturskola, Nordlander produktion, Kramfors scenkonst och Scenkonst Västernorrland.

Hos oss får du en bred ämneskompetens inom musikal och får träna mycket på att uttrycka dig inför publik.

Estetiska programmet ger dig en bred behörighet, vilket är bra för dig som vill plugga vidare efter gymnasiet!

Kontakt: Carsten Brosjö carsten.brosjo@kramfors.se

15


Samhällvetenskap

SAMHÄLL samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program

Samhällsvetenskapsprogrammet är till för dig som vill gå en bred utbildning som ger dig behörighet till många universitetsutbildningar och gör dig väl förberedd för dina vidare studier. Programmet utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden både nationellt och internationellt, om människan både som individ och gruppmedlem och om samspelet mellan individ och samhälle. Utbildningen behandlar frågor om bland annat demokrati, makt, internationella relationer, en hållbar samhällsutveckling och de faktorer som formar oss som individer.

Arbetssätt på programmet:

På det samhällsvetenskapliga programmet formulerar, analyserar och löser vi problem. Vi gör undersökningar och arbetar ämnesövergripande bland annat genom olika studieresor. Du får diskutera aktuella samhällsfrågor med dina lärare och klasskamrater och utvecklar därmed din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt.

16

Förutom böcker, artiklar och annat tryckt material så är även digitala källor och olika digitala verktyg en viktig del av samhällsvetenskapsprogrammet. Eleverna på SA använder bl.a. sina skoldatorer dagligen för att söka och sammanställa information, som ett stöd vid muntliga presentationer och vid andra former av redovisningar.

Vi erbjuder dig:

Bra och trivsam samhörighet Kunniga och engagerade lärare Exkursioner och studiebesök Grupprum i närheten av ämnesinstitutionen Närhet till bibliotek med god tillgång till litteratur.


SA

Beteendevetenskap

Våra inriktningar: v

Samhällsvetenskap:

Inom inriktningen får du fördjupa dig i olika samhällsfrågor och människors livsvillkor genom att formulera frågor och ta egna initiativ. Du får utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till din omvärld. Arbetssättet är utåtriktat i form av exkursioner och studiebesök.

Beteendevetenskap:

Inom inriktningen ska du få kunskap om människans utveckling och förståelse för människans agerande som individ och grupp. Du får även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Kontakt: Jan Larsson, programansvarig jan.larsson@kramfors.se

17


NATUR

Naturvetenskap

naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program

NA-programmet är till för dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning. NA-programmet är till för dig som vill ha största möjliga bredd för att kunna studera vidare. På NA-programmet studerar du både kemi, biologi, fysik, matematik, samhällsvetenskapliga ämnen och språk, vilket gör det möjligt för dig att söka in på nästan alla högre vidareutbildningar. Du kan bli ingenjör, läkare, lärare, sjuksköterska, journalist, veterinär... Du får också automatisk många s.k. meritpoäng, som ökar dina chanser ytterligare att komma in på din drömutbildning. Inget annat program ger samma behörighet som NA-programmet på Ådalsskolan!

Våra inriktningar: Naturvetenskap

där du fördjupar dig ytterligare i de naturvetenskapliga ämnena och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

är den inriktning som ger dig fördjupning i geografi och samhällskunskap, men även ett valfritt naturvetenskapligt ämne.

Så här tycker en av våra f.d. elever: Hur vi jobbar

Du får lära dig att ta stort ansvar för dina studier. Du får göra många experiment, temaarbeten och studiebesök. Du tränas i att arbeta i grupp och att redovisa skriftligt och muntligt. Allt detta gör du tillsammans med duktiga och engagerade lärare, som har många års erfarenhet. Du skall alltid känna att vi ställer upp för dig om du varit sjuk, missat något avsnitt eller behöver lite extra stöd. I gengäld kräver vi att du gör ditt bästa!

18

”Det är en intellektuellt stimulerande utbildning med mycket duktiga lärare. NA ger dig närmast total valfrihet att studera vidare. Jag valde NA för att kunna hålla alla dörrar öppna inför framtida jobb!” Ulf Bylund som studerar till läkare i Göteborg

Kontakt: Björn Karlsson, programansvarig bjorn.karlsson@kramfors.se


Naturvetenskap och samhälle

NA

19


TEKNIK Teknikprogrammet

Design design och produktutveckling

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program Teknikprogrammet vänder sig till elever som vill arbeta med problemlösning och teknik. Studierna på programmet behandlar gårdagens, dagens och framtidens teknik. Teknikprogrammet är ett teoretiskt program med många inslag av praktiska projekt. Du får en utbildning som efter gymnasiet antingen kan leda till universitetsstudier i teknik och naturvetenskap, eller fortsatt yrkesutbildning inom teknikföretag. Utbildningen passar lika bra för alla teknikintresserade oavsett kön.

Våra inriktningar: Design och produktutveckling.

Denna inriktning ger bra grund för att bli en viktig del i processen att utveckla befintliga eller nya produkter, eller att lösa morgondagens tekniska problem och behov. Både den konstnärliga och tekniska delen av design ingår liksom konstruktion. Vi arbetar problembaserat och gör studiebesök.

Informations- och medieteknik.

Här skapar du förutsättningar att bli en bra kraft i utvecklingen av morgondagens programvaror för produktion och administration m.m. Du får vara med att utveckla hemsidor och annat som kan bidra till förbättrad informationsspridning och marknadsföring.

20


Information information och medieteknik

TE

Kontakt: Hans Ljungkvist, programansvarig hans.ljungqvist@kramfors.se

21


Naturvetenskap Naturvetenskaplig Inriktning För dig som vill läsa ett naturvetenskapligt program med med fördjupning mot brand och räddning samt civil krisoch konflikthantering. På Sandö finns en lång historia kring att bedriva verksamhet inom civil krishantering, såväl nationell som internationell, samt brand och räddning. På Räddningsgymnasiet förbereds du för att fortsätta din utbildning inom dessa områden genom att arbeta tvärvetenskapligt med aktuella händelser för att förankra ditt lärande i livet och vår omvärld. Vår naturvetenskapliga utbildning är profilerad mot civil krishantering och brand och räddning. Arbetssättet skiljer sig åt från många andra skolor genom att du arbetar i basgrupp i områden där flera ämnen samverkar och berikar varandra. Vår skola präglas av öppenhet, generositet, positivt tänkande och samhörighet. Vi arbetar utifrån den fasta övertygelsen att varje människa är aktivt skapande och har ett naturligt behov av att samverka med andra.

Kurser och inriktning

På Räddningsgymnasiet läser du ett vanligt naturvetenskapligt program med lite extra, t.ex. kurserna katastrofpsykologi och civil krishantering som programfördjupning. Du läser också kursen brand och räddning som individuellt val och akut omhändertagande som utökad studiekurs. Under andra året på Räddningsgymnasiet väljer du naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning, vilket leder fram till en gymnasieexamen på 2700 p.

22

Teori och praktik

På Räddningsgymnasiet varvas och integreras praktiska övningar och studiebesök med teori. De praktiska övningarna bygger på allmän utbildning för räddningstjänst. Det kan till exempel vara övningar i rökdykning, vattenlivräddning och akut omhändertagande. Övningarna integreras på ett naturligt sätt i de naturvetenskapliga kurserna, delvis i samverkan med bl.a. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och FBA (Folke Bernadotteakademin), i verklighetstrogna övningar. Kurserna katastrofpsykologi och civil krishantering har ett internationellt perspektiv där stora, globala kriser är i fokus och genom dessa övningar tränas förmågorna att förstå kriser och hur de kan hanteras. I Katastrofpsykologi ingår bland annat kunskap om hur människor kan reagera vid våldsamma händelser, första hjälpen på en olycksplats samt olika former av psykiskt omhändertagande. Mycket handlar om att få en utvecklad och mogen syn på medmänniskor i behov av hjälp. I Civil krishantering står de globala frågorna i centrum. Studierna kretsar kring olika kulturer och attityder. I kursen behandlas allt från att lära sig vad som händer i ett katastrofområde till att förstå hur kriser kan hanteras.

Kontakt: Ylva Hardeson, rektor. ylva.hardeson@kramfors.se


NA

Samhälle Samhällsvetenskaplig inriktning

Arbetssätt

På Räddningsgymnasiet arbetar vi ämnesintegrerat i 2 - 3 veckors block, i arbetsområden som belyser aktuella frågor. Allt startar med ett verklighetsanknytet problem, som uppmanar till samarbete, att använda olika problemlösningsstrategier samt förmågor och kunskaper i olika ämnen. När problem står i fokus väcks intresse för att lära sig nya sammanhang. I samarbete med andra, i basgruppen, formuleras lärfrågor och planering görs för vad som behövs för att lösa problemet eller ta nästa steg i processen. På så sätt tränas förmågorna att kritisk granska och analysera. Läraren är utöver ansvarig i ämnet även handledare och har som uppgift att hjälpa basgruppen att skapa en plan för vidare studier och utveckla en strategi för att ta itu med sina lärfrågor.

Möjlighet till boende på räddningsgymnasiet

Om du väljer att bo vid Räddningsgymnasiet har du olika boendeformer att välja mellan. Skolan har fem olika boenden, fyra på ön och ett på fastlandet. Du kan välja att bo själv i en egen lägenhet eller tillsammans med en eller flera andra i lägenhet eller korridor. Många elever väljer att

FN-skola Räddningsgymnasiet är sedan 2013 en av Sveriges certifierade FN-skolor och har därmed ett nära samarbete med svenska FN-förbundet. Vår skola präglas av stort internationellt engagemang och vi arbetar löpande med aktuella globala frågor som ofta utgår från Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Våra elever arrangerar via skolans FN-elevförening aktiviteter och aktioner både på skolan och i samhället utanför. FN-rollspel, kurser i bland annat Stockholm och New York samt nätverksträffar för både elever och lärare bidrar till både engagemang och ökad kompetens för att kunna påverka och bidra till en bättre värld.

23


YRKESPROGRAM


På följande sidor kan du läsa om yrkesprogrammen och övriga utbildningar Ett yrkesprogram kan leda till jobb direkt efter gymnasiet. Du har grundläggande behörighet att söka till yrkeshögskola efter avslutat yrkesprogram. Du kan också läsa kurser för att få behörighet att söka till olika högskole- och universitetsutbildningar. Du har minst 15 veckors praktik när du läser ett yrkesprogram. Det finns också möjlighet att läsa ett yrkesprogram som lärling. Det innebär att du är ute på arbetsplatser halva din utbildningstid.

Barn och fritidsprogrammet 26 Hantverksprogrammet 28 El-och energiprogrammet 30 Fordonsprogrammet 32 Industriprogrammet 34 Handels- och administrationsprogrammet 36 Vård- och omsorgsprogrammet 37 Hotell- och turismprogrammet 38 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 39 Bygg och anläggningsprogrammet 40 Elevkåren 41 Naturbruksprogrammet 42

Övriga utbildningar Introduktionsprogrammet 46 4-åriga programmet 48 Idrottsprofiler 52


BARN OCH FRITID barn- och fritidsprogrammet

Vill du inspirera och aktivera andra människor i olika situationer? Då är Barn- och fritidsprogrammet ett bra val Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids-, friskvårds- och idrottssektorn. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Kännetecknande för vårt program är samverkan, samarbete, kommunikation, ledarskap, friskvård och hälsa.

Programmets arbetssätt

Vi samarbetar med flera andra verksamheter för att få praktiska erfarenheter av att planera, organisera och leda aktiviteter. Genom att leda andra människor utvecklar du dina egna pedagogiska förmågor. Hos oss har vi aktiviteter som friluftsdagar med gruppstärkande övningar, utförsåkning, fisketävling, brännbollsturnering, friluftsliv med övernattning m.m. Vi försöker också ge programmet en internationell prägel.

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram.

Flera av de verksamheter som programmet utbildar för innebär arbete med människors hälsa. Därför ska utbildningen leda till att du utvecklar ett hälsofrämjande förhållningssätt. Du ska också utifrån kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer kunna analysera och reflektera över människors olika levnadsvillkor och möjligheter att utvecklas. Utbildningen ska ge dig möjlighet att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. På Ådalsskolan genomförs inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete som lärlingsutbildning. Inriktningen Fritid och Hälsa har 15 veckors APL. Kontakt: Birgitta Nilsson, programansvarig birgitta.nilsson2@kramfors.se

26

Fritid och hälsa Yrkesutgång: Personal inom idrott och fritidsanläggningar/aktivitetsledare

På Ådalsskolan genomför du inriktningen Fritid och Hälsa delvis som arbetsförlagt lärande, på arbetsplatser som Idrott- och friskvårdsanläggningar, som exempelvis gym, spa, hälsohem, idrottslärare eller personlig tränare. På inriktningen fritid och hälsa har du möjlighet att utöva idrottsspecialisering, till exempel fotboll och tennis.

Högskoleförberedande utgång

Oavsett inriktning har du rätt att läsa allmän behörighet till högskolan, det innebär att du läser Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6. Har du andra mål för högskolestudier tex att studera vidare till polis, lärare, psykolog, socionom, förskollärare, fritidspedagog eller beteendevetare, så kan studie- och yrkesvägledare hjälpa dig att undersöka möjligheten.

Kontakt: Birgitta Nilsson, programansvarig


Pedagogiskt och socialt arbete

Yrkesutgångar: Barnskötare/elevassistent

BF

På Ådalsskolan genomförs inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete på olika arbetsplatser som förskolor och skolor för barn i lägre ålder. Lärlingsutbildningen berättigar till ett extra bidrag på 1000 kr/månad. Eleverna gör sin praktik tre dagar i veckan och läser sina gymnasiegemensamma ämnen måndagar och fredagar. Under praktiken får eleverna handledning av en handledare på arbetsplatsen som ger eleverna möjlighet till en bra utbildning mot sitt yrkeskunnande. Lärlingsutbildningen har i flera fall resulterat i anställning för våra elever.

Stöd och service inom funktionsvariationsområdet.

På Ådalsskolan genomförs inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete på olika arbetsplatser, som specialskolor, boenden, personlig assistans och dagliga verksamheter i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen berättigar till ett extra bidrag på 1000 kr/månad. Eleverna gör sin praktik tre dagar i veckan och läser sina gymnasiegemensamma ämnen måndagar och fredagar. Under praktiken får eleverna handledning av en handledare på arbetsplatsen som ger eleverna möjlighet till en bra utbildning mot sitt yrkeskunnande. Lärlingsutbildningen har i flera fall resulterat i anställning för våra elever.

27


HANTVERK

Frisöraspirant

hantverksprogrammet

På hantverksprogrammet blir dina yrkesdrömmar till verklighet! På Hantverksprogrammet läser eleverna ett gemensamt första år där de får lära sig grunderna inom frisör, hår- och makeupstylist samt barberare. I åk 2 får eleverna välja yrkesutgång där Ådalsskolan erbjuder frisör eller hår- och makeupstylist.

Entreprenörskap:

Frisör

Personal shopper: S.M.A.R.T .

Inom frisör får eleverna kunskaper och färdigheter i yrket som till exempel dam- och herrklippning, färgbehandling, permanentrullning, långhårsuppsättningar med mera. Till en början tränas eleverna i skolans salong för att därefter praktiseras genom lärling på frisörsalonger i och runt om Kramfors.

Hår- och makeupstylist

Inom hår- och makeupstylist får eleverna kunskaper och färdigheter i yrket som stylist. De får praktisera makeuper som exempelvis vardagsmakeup, brudmakeup, kvällsmakeup, fotomakeup samt lära sig långhårsuppsättningar, långhårsstyling, korthårsstyling, olika designtekniker med mera. Denna yrkesutgång tränas och praktiseras genom ett lärlingsupplägg på skolsalong, samt olika butiker och salonger i Kramfors.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning berättigar dig till ett extra bidrag på 1000kr /mån. Lärlingsutbildningen har i flera fall resulterat i anställning för våra elever. Vi samarbetar med olika företag i Kramfors under lärlingstiden där du i årskurs 2 är på vardera plats ett visst antal veckor hela andra året. Under lärlingstiden i årskurs 3 har du möjlighet att välja en valfri plats under en termin. Med förbehåll att detta eventuellt kan komma att ändras.

28

Arbetet kring entreprenörskap i skolan handlar mycket om att utveckla elevernas nyfikenhet, kreativitet och initiativförmåga men också om att stödja speciella förmågor som krävs för att starta och driva företag.

Med detta utbildningsmaterial diplomerar eleverna sig till Personal shopper. Smart stylingträning är ett nyskapande träningsprogram för butikspersonal och gymnasieelever inom styling och materiallära. Målet är att varje säljare ska kunna guida sina kunder till en egen stil och ge goda råd, vilket i sin tur leder till merförsäljning och fler nöjda kunder som gärna kommer till-


Hår- & makeupstylist

”Våra yrkesutgångar är kvalitetssäkrade av svensk handel

HV

Följ en elev

Kom gärna och besök oss. Kontakta programansvarig eller någon av de andra lärarna för att följa en elev på gymnasieskolan och se hur en dag på programmet kan vara!

Kontakt: Emma Backlund, programansvarig emma.backlund@kramfors.se

29


EL OCH ENERGI

Data och kommunikation

el - och energiprogrammet

Elektricitet finns överallt i våra hem, i samhället och på företagen. Utrustningen och behovet förändras ständigt. Har man gått El -och energiprogrammet så finns chans till flera olika typer av jobb i framtiden. I Kramfors och dess närhet finns bla följande företag: Kempes, Bravida, SCA, Mondi, FEKA, Space2U där chans finns att få jobba. Beroende på ditt intresse och vad du trivs att jobba med väljer du inriktning till åk2: Data eller Elteknik. Kontakt: Agne Sjölander, programansvarig agne.sjolander@kramfors.se

Data - lärling

Här blir du nätverkstekniker. Ådalsskolan samarbetar med företagen Space 2U och High Coast IT och mycket av utbildningen förläggs på företagen. Du får installera, administrera, felsöka i datorer och nätverk samt kommunikationsutrustning.

APL

Du kommer att utbildas på ett företag tillsammans med en handledare under minst 15 veckor. Under 5 perioder under din utbildning hamnar du på olika lokala företag som vi på Ådalsskolan samarbetar med.

EL - och Energiprogrammet på Ådalsskolan: DATA OCH KOMMUNIKATION

Jobbmöjligheter:

Nätverkstekniker

Försäljning inom t.ex mediaoch IT företag. Serva datanät på företag som anställd eller konsult. Vidareutbildning t.ex i Hudiksvall inom området fiberteknik.

Högskola

Ger dig möjligheten att få högskolebehörighet för tex civilingenjörsutbildning.

Installation, Entreprenad Nyproduktion

Montage av elutrustning i kontor, bostäder, företag, a ärscentra m.m.

Industri, Service, Underhåll

Om- och nybyggnad och felsökning av elektriska anläggning inom industri och större fastigheter.

ELTEKNIK

Larm och säkerhet

Distribution

30

Arbete med inbrottslarm, brandlarm, passagesystem, kameraövervakning, låssmed.

Installation, service och underhåll av högspänningsanläggningar.


EE

Elteknik

Elteknik

På Ådalsskolan har vi nedanstående utgångar för dig att välja mellan inför årskurs 2. Båda utgångarna ger elektrikerbehörighet, kräver godkänt elsäkerhetsprov och har 3-delat yrkesprov i Åk 3.

Elteknik Larm & Säkerhet

Installation och uppkoppling av utrustning för inbrott, brand, passer- och kameraövervakningssystem. Du som elev lär dig skapa, läsa och felsöka med hjälp av ritningar, scheman och manualer. Du lär dig även programmering och driftsättning av mindre larm och övervakningsanläggningar.

Installation och nyproduktion Du får koppla och installera kablage och utrustning för belysning, kraft, motorer och mät/styrteknik. Eleven skapar, läser och felsöker med hjälp av ritningar och scheman och manualer. Du kommer även att programmera och driftsätta mindre

Distribution

Service och underhåll av högspänningsanläggningar. Utbildningen genomförs på Åsbro kursgård under 12 veckor fördelat på två läsår. Ger certifikat efter avslutad utbildning.

ETG

Går du inriktning elteknik så är Ådalsskolan en ETG skola -Eltekniskt gymnasium! Det innebär en kvalitetssäkring med ett personligt certifikat. Kraven är minst 15 veckors APL på lokala elföretag (dokumenterad) och 8 delprov som skall vara godkända.

31


FORDON

Personbil

fordonsprogrammet

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av bilar och motorer och gillar att lösa problem praktiskt. I våra stora och fina verkstadslokaler får du lära dig om fordonens funktion och konstruktion och hur du diagnostiserar, reparerar och utför service på dem. Vi har inga krav på förkunskaper inom området men förutsätter att du har intresse för programmet. Fordonsprogrammet på Ådalsskolan har under flera år varit en av Sveriges bästa utbildningar! Under utbildningen kommer du att få ansvara för kundbilar och få träna dig i de delar som behövs i arbetslivet. Vi har också ett mycket bra samarbete med företagen vilket ger meningsfull praktikperiod och möjlighet att knyta kontakter för att få arbete direkt efter utbildningen! Antalet arbetstillfällen för bilmekaniker har ökat. Fler bilar och motorcyklar säljs. Ny teknik i fordonen kräver fördjupad teknisk kunskap, Kontakt: Lars Hellström programansvarig. lars.hellstrom@kramfors.se

Kontakt: Lars Hellström programansvarig. lars.hellstrom@kramfors.se

32

Det finns en brist på ”bilmekaniker med rätt kompetens

framför allt inom data, elektronik och teknisk engelska. Digitalisering är en del av motorbranschen. Avgångar till pension och nya kompetenskrav har skapat en brist på bilmekaniker med rätt kompetens. Även för dig som tänker studera vidare vid högskola kan programmet vara ett alternativ.

Fordonsprogrammets karaktär och uppbyggnad Första året får du kunskap om motorer kraftöverföring, elsystem, växellådor, trafiksäkerhet, fordonets betydelse i samhället och annat som man måste veta innan inriktningsvalet för fortsättningen i årskurs 2-3.


Yrkesutgång:

Personbilsmekaniker

FT

www.bilproffs.se facebook.com/bilproffs

Skolan - en bilverkstad under årskurs två och tre Du tar emot kunden, diskuterar problemet, gör en arbetsorder med hjälp av dataprogram, verkstadshandböcker, servicescheman och moderna felsöknings instrument och lokaliserar eventuella fel, beställer reservdelar, åtgärdar felet samt gör fakturaunderlaget - klart.

APL

I åk 3 får du 16 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos någon lokal märkesverkstad. I slutet av utbildningen certifieras du av motorbranschen.

33


INDUSTRI

Svets

industritekniska programmet

Du får din utbildning på företag! Industritekniska programmet i Kramfors har en unik uppbyggnad. I årskurs ett får du lärarledda lektioner i våra karaktärsämnen tre dagar i veckan. I årskurs två och tre får du ständig APL hos företagen tre dagar i veckan. Du lär dig hur företagen fungerar och det betyder stora möjligheter till ett jobb under och direkt efter gymnasiet! På programmet arbetar vi med datorer för att göra ritningar och skapa NC-program. Vi använder oss även av ett CAD-CAM-program för att överföra NC-programmet till en CNC-maskin. Du har också möjlighet att läsa extra kurser så att du får behörighet till högskolestudier. Kontakt: Göran Freed programansvarig. goran.freed@kramfors.se

34

Inriktningen svets: På denna inriktning får du lära dig svetsa med moderna svetsmaskiner och tillverka olika produkter. I svetsteknik har du möjlighet att bli certifierad svetsare.

“ Industritekniska programmet utbildar i företagsmiljö på bland annat AQ Components och Nordhydralic”


Produkt och maskin

IN

Inriktningen Produkt och maskin I ämnet Datorstyrd produktion får du tillverka olika produkter genom att köra CNC-maskiner. Du har även möjlighet att bli certifierad i CNC.Vi har företagsförlagd utbildning där eleverna genomför den praktiska delen ute på företag.

Vi erbjuder certifieringar inom bland annat heta arbeten, SSG.

35


RESTAURANG HANDEL HANDEL handels- och administrationsprogrammet

Programmet för dig som gillar att arbeta inom handel och företag. Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska kunna arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Det innebär att du får tillbringa stor del av din tid på olika butiker i det lokala näringslivet. Service och kommunikation är centrala delar av utbildningen och du ska utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och du får goda kunskaper i entreprenörskap och eget företagande. Handel och administration lägger stor vikt vid mötet mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Under utbildningen får du möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Kontakt: Perra Westin, programansvarig perra.westin@kramfors.se

36

HA


VÅRD OCH OMSORG vård- och omsorgsprogrammet

Lärlingsutbildningen som ger högskolebehörighet och ett yrke! Vill du jobba med människor i framtiden? Studier på vård- och omsorgsprogrammet ger dig god kunskap om människan. Du får kunskaper och färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom yrkesområdet och som dessutom leder till jobb. Du lär dig allt från hur kroppen fungerar till hälsans betydelse och vikten av sunda levnadsvanor. Sjukdomar, omvårdnad, sociala relationer, kulturmöten och människans beteende, samt den psykiska hälsan är också viktiga områden inom programmet. Utbildningen utgår från en människosyn som betonar alla människors lika värde. VO är det självklara valet för dig som bryr dig om människor i behov av vård och omsorg, samt där du blir eftertraktad som arbetskraft.

VO Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du har planer på att studera vidare. Några av de ämnen du kommer att få läsa inom VO-programmet är; anatomi och fysiologi, omvårdnad, psykologi och psykiatri. Vill du genomföra en större del av din utbildning på en eller flera arbetsplatser och få ett framtidsjobb med goda framtidsutsikter? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Som lärling tillbringar du i genomsnitt hälften av studietiden på flera olika arbetsplatser vilket ger dig värdefull arbetslivserfarenhet, samtidigt som du studerar. Under lärlingspraktiken kommer du tidigt i kontakt med vård och omsorg ute i samhället och får tillämpa teorier och din kunskap i praktiken. Handledning får du av utbildade handledare som hjälper dig att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och utveckla dina yrkeskunskaper. För att kunna ge omsorg till andra måste du kunna ta vara på dig själv. Genom att lära om andra är det möjligt att själv växa som människa. Lärlingspraktik ger också en möjlighet för dig att knyta kontakter för arbete i framtiden. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram där du har mycket goda möjligheter att få arbete direkt efter din studentexamen.Programmet ger även goda möjligheter till vidare studier om du väljer till rätt behörighetskurser i ditt individuella val. Möjligheter öppnas då till utbildningar som exempelvis sjuksköterska, tandsköterska, arbetsterapeut, psykolog, polis och socionom.

Kontakt: Gunilla Sjödin, programansvarig gunilla.sjodin@kramfors.se

37


HOTELL hotell- och turismprogrammet

Programmet för dig som vill jobba med människor inom ett serviceyrke. Du kommer att jobba inom ett serviceyrke där du dagligen möter nya människor. Jobbar du i receptionen är du den förste som möter gästen. Och som du vet, första intrycket är viktigt. Du får lära dig hur ett hotell fungerar, allt från bokning till städning. Allt är lika viktigt eftersom gästen gör en helhetsbedömning. Du kommer också att få lära dig om destinationen. I vårt fall är det Höga Kusten, den destination som växer starkast i ”turistsverige”. Vi kommer också att jobba med olika aktiviteter, som vandring, guidning mm.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Det innebär att du är ute på hotell och hos andra entreprenörer inom turistnäringen under ca halva studietiden. Där jobbar du med inriktningsämnen samt programfördjupning. När du kommer ut i arbetslivet har du erfarenhet från verkligheten. Gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan. Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@naturbruk.net

38

HT


RESTAURANG restaurang- och livsmedelsprogrammet Programmet för dig som gillar mat och människor.

RL

Du har intresse att både skapa och upptäcka nya smaker eller saker. Detta program ger dig en bred utbildning som gör dig efterfrågad i branschen världen över.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Det innebär att du är ute på hotell eller restaurang. Där jobbar du med inriktningsämnen och programfördjupning. Du har professionella kockar och övrig personal som dina utbildare och handledare. Varje dag kommer du att möta nya människor och lära dig nya saker. Ingen dag är den andra lik. Du kommer ut i arbetslivet med erfarenhet från verkligheten. Du kommer att jobba i ett serviceyrke där kunden sätts i fokus. Egenskaper som kreativitet och samarbetsvilja är högt värderade. Alla gymnasiegemensamma ämnen läser du tillsammans med andra elever på skolan. Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@naturbruk.net

39


BA

BYGG bygg- och anläggningsprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta hantverksmässigt inom byggbranchen. Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom något av bygg- och anläggningsbranschens yrken. Ådalsskolan erbjuder inriktningarna Husbyggnad och Måleri.

Utbildningen bedrivs som en lärlingsutbildning.

Utbildningen går till så att eleverna är på skolan måndag och fredag och läser de gymnasiegemensamma ämnena. Tisdag till torsdag 07:0016:00 så är de ute på företag och har sin utbildning där. Elever finns på lärlingsplatser hos de lokala byggföretagen i Kramfors. Det är de lokala byggföretagen som har efterfrågat utbildningen, då det behövs många nya ungdomar i yrket. Det innebär att chansen till ett jobb direkt efter skolan är stor!

Inriktningar: Husbyggnad

Du lär dig om nybyggnation, renovering och ombyggnad av bostäder och lokaler, broar och andra anläggningskonstruktioner.

Måleri

Du lär dig om ny- och ommålning både utomhus och inomhus, uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial samt färglära.

Kontakt: Lars Wahlgren, programansvarig. lars.wahlgren@kramfors.se

40


Elevkåren

Ådalens elevkår Ådalens Elevkår är en fristående ideell organisation som startades 2012. Det är vi som får just din röst som elev på gymnasiet hörd. Arbetet vi utför är för alla elevernas välbefinnande och för att alla ska känna att de tre åren på Ådalsskolan ska vara så givande och roliga som möjligt. På Ådalsskolan går du långt, men i elevkåren går du längst! Varje år sker ett stort årsmöte där en ny styrelse väljs. Då har vi även tävlingar. Elevkåren har tidigare anordnat en poängjakt, ett event för halloween och sedan delar vi ut en massa fika. Som medlem kan du köpa ett medlemskort som du kan använda för att få rabatter på dina köp hos lokala företag i Kramfors. Vi har rabatter på Subway, Sylos, Kramfors bokhandel, Strike, Coop och även under andra evenemang. Alla elever på skolan kan bli medlem i elevkåren genom att registrera sig online. Ni hittar en länk i vår bio på vår Instagram @adalsskolanselevkar. Det är helt gratis och tar bara någon minut. Som medlem i elevkåren har du inget ansvar i ledningen och du behöver inte gå på några möten. Det du bidrar med är ditt medlemskap. Följ oss på Instagram för att se vad som händer härnäst!

Facebook: Ådalsskolans elevkår Snapchat: adalelevkar Instagram: @adalenselevkar

Följ oss på sociala medier! Om du gillar och följer oss på Facebook, Instagram (adalsskolanselevkar) och lägger till oss på snapchat (adalelevkar) kan du vara säker på att inte missa någon viktig information om vår verksamhet eller våra event.

41


NATURBRUK naturbruksprogrammet

Programmet för dig som vill arbeta yrkesmässigt inom området djur, växter, natur och lantbruk. Naturbruksprogrammet är ett yrkesprogram där du till stor del lär dig genom att vara med och sköta Nordviks egna djur, jordbruksmarker, djuranläggningar, maskiner, ridhus och omgivande naturområden. Du får alltid en yrkesexamen, och du kan också göra ett val som både ger dig en yrkesexamen och en grundläggande högskolebehörighet.

42

Hästhållning Hästskötare med inriktning mot ridning Vill du jobba med hästar i framtiden? Efter examen har du de kunskaper du behöver för att jobba som hästskötare inom ridning. Inom programmet ges du möjlighet att läsa kurser som är högskoleförberedande för att kunna söka till SLU:s Hippologprogram eller Strömholms Svensk ridlärare. Du erbjuds erlägga yrkesprov för hästskötare i slutet av årskurs 3.


NB Djurvård Utbilda dig till djurvårdare Är djur ditt största intresse? Kanske vill du hjälpa sjuka djur att bli friska, jobba i en zoobutik eller med någon annan djuranknuten verksamhet? Då har du kommit rätt! Vår styrka är blandningen av teori och praktik och du får en bred utbildning där du bl.a. får lära dig att ta hand om och undersöka våra egna djur. I vårt minizoo finns bl.a gnagare, reptiler, fiskar och fåglar. Om du vill kan du även vara med och gå jour på våren då kalvar och lamm föds. En veterinär kommer regelbundet att ha mottagning här på skolan och eleverna får delta vid behandlingar som en del av sin utbildning. Här kan du både plugga och bo på en helt unikt vacker plats i en rogivande atmosfär omgiven av många olika sorters djur.

är redo att börja arbeta med hundar direkt efter gymnasiet, eller plugga vidare om du önskar. När du går hundutbildningen får du ta med din hund för att använda i utbildningen. Du får lära dig både teoretiskt och praktiskt hur du sköter och tränar hundar. Du lär hunden vardagslydnad och får prova på olika hundaktiviteter som agility, freestyle, tävlingslydnad, drag, spår, sök m.m.

Arbete med hundar De områden där vi arbetar med och använder hundar till utvecklas ständigt. Genom att förstå hunden och kommunicera med den kan du utveckla samspelet och göra det till din speciella skicklighet som också sedan kan bli ditt yrke! Vi ger dig en hållbar utbildning så att du

43


NATURBRUK naturbruksprogrammet

Lantbruk – växter och djur Är du intresserad av olika verksamheter inom lantbruk och vill ha öppna dörrar i framtiden? Utgången Växter och djur passar dig som vill ha en bred lantbruksutbildning. Då är Nordvik rätt för dig. Du får sköta våra kor, ungdjur och får. Du får lära dig grunderna i utfodring och skötsel av lantbruksdjur och delta i de olika arbetsuppgifterna som förekommer under ”djuråret” som fårklippning, lamning och vägning av djur. Vi har samarbete med moderna och framgångsrika gårdar där du får ytterligare praktik, bland annat olika förekommande mjölkningstekniker.

På Nordvik finns ett jordbruk där du får lära dig plöja, harva, så, skörda och mycket mer. Du får alltså grundläggande maskinkunskaper. Det är stor brist på maskinförare och tillsammans med kunskaperna inom entreprenörskap som vi ger dig, kan du driva eget företag och försörja dig själv om du är driftig! Med kurser som t.ex. Växtodling och Landbruksdjur får du grundläggande kunskaper som du sedan kan fördjupa dig inom antingen genom individuellt val eller vidare utbildning.

Entreprenörskap

Kunskaper inom entreprenörskap är givna inslag för att du ska förstå företagandets villkor och kunna verka på den moderna arbetsmarknaden.

Kontakt: Anders Westlund, programansvarig. anders.westlund@naturbruk.net

44


NB Trädgård Gillar du växter och trädgård och att arbeta utomhus? Trädgård är inriktningen för dig som vill arbeta med anläggning och ha ett yrke som är både kreativt och omväxlande. När du går inriktningen Trädgård får du lära dig om växter, trädgårds- och parkskötsel samt hur man anlägger och underhåller olika utemiljöer. Under utbildningen får du också hantera och köra trädgårdmaskiner som traktorer och större gräsklippare. Du får även möjlighet att ta motor- och röjsågskörkort. Dessa kunskaper är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden och ger dig en hög anställningsbarhet. Du tillbringar största delen av din lärlingstid mitt i Höga kusten på Nordvik som har stora grönområden, markbyggnadshall och flera växthus. Viss praktik genomförs på annan plats för att knyta kontakter i näringen samt ”prova på” yrket utanför Nordvik. Efter gymnasiet kan du söka jobb i utemiljöbranschen hos t.ex fastighets- och bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar, kommuner, privata företag inom planering, anläggning och skötsel av utemiljöer eller golfbanor. Väljer du att läsa kurser för grundläggande behörighet och viss särskild behörighet under din gymnasietid kan du även läsa vidare till exempelvis landskapsingenjör eller trädgårdsingenjör.

Naturturism Trivs du bäst med en ryggsäck ute i naturen tillsammans med andra? Naturturism är inriktningen för dig som vill arbeta med människor och turism och ha naturen som din arbetsplats.  När du går inriktningen Naturturism lär du dig hur du ger andra och dig själv en fantastisk naturupplevelse, Det kan vara här i Höga kustens skogar, i fjällen eller till havs. Du läser kurser inom natur- och friluftsliv där du bland annat får lära dig om hållbara naturupplevelser, bemöta människor och hur du ger dina kunder en fantastisk upplevelse. Du får även kunskaper om ledarskap och att driva eget företag. En stor del av utbildningen tillbringas ute i naturen där du får uppleva att naturen både är en källa för avkoppling och rekreation men också för äventyr och upplevelser. Genom val av praktikplats och olika certifikat kan vi tillmötesgå dina personliga önskemål såsom t.ex. äventyr, skidåkning, paddling, dykning, klättring, MTB-cykling, matlagning i naturen. Du och dina klasskompisar kommer utbildas mitt i Höga kustens fantastiska natur med Nordvik som bas, en vinnande utbildningsplats helt enkelt!”

45


INTRODUKTION introduktionsprogrammen

Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram. De riktar sig till elever i gymnasieålder som ännu inte är behöriga till ett nationellt program. Här får eleven ett individuellt upplägg beroende på vad man ska göra efter studierna på IM. Eleverna på IM läser de grundskolekurser som de saknar betyg i och på så sätt blir IM en fortsättning på årskurs nio fast på gymnasiet. På IM kan man varva teoretiska studier med praktik om det passar eleven, men även med andra motivationshöjande insatser för att tiden på IM ska bli så bra som möjligt. Vi har ett gott samarbete med vår studie- och yrkesvägledare så att elevens studieplan stämmer överens med planen för framtiden, vare sig eleven tänker sig studier på gymnasiet, på Komvux eller direkt in på arbetsmarknaden.

46

Många gånger handlar studierna på IM om att bryta gamla mönster och komma vidare i livet och med studierna. Beroende på tidigare skolbakgrund tar det olika lång tid att bli behörig för eleverna. En stor arbetsinsats krävs av eleven för att komma dit. Vi kan anpassa studierna individuellt men det är ändå eleven själv som gör det största arbetet. På IM är alla obehöriga elever välkomna oavsett hur skolgången sett ut tidigare. Ådalsskolans IM erbjuder fyra av de fem programmen som finns. Du ser dem på nästa sida. Kontakt: Jonny Eriksson och Helena Näsholm jonny.eriksson@kramfors.se helena.nasholm@kramfors.se


Ådalsskolans program Språkintroduktion (SPRINT)

Riktar sig till elever som nyligen kommit till Sverige. Här varvas studierna i svenska som andraspråk med traditionella grundskoleämnen som matte, samhällskunskap, idrott och hälsa.

Yrkesintroduktion

Riktar sig till elever som vill gå mot ett yrkesförberedande program på gymnasiet eller vill underlätta sina möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Hos oss är IM Yrk helt nystartat men fokus kommer att ligga på praktik varvat med en del studier på grundskolenivå.

Programinriktat individuellt val

Är tänkt att ge elever som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst yrkesprogram.

IM Individuellt alternativ

För elever som kommer från grundskolan men som ännu inte är behörig till gymnasiet. Här är det vanligt att varva studier med praktik.

Individuellt alternativ Aspen

För elever som kan behöva extra anpassning som till exempel en lugnare skolmiljö, långsammare studietakt och tydlig struktur. Här kan du läsa både grundskolans kurser och gymnasiegemensamma kurser. Även här kan praktik varvas med studier.

47


4-ÅRIGA PROGRAMMET gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolans individuella program på Ådalsskolan Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för personlig utveckling, deltagande i samhället, yrkesliv och fortsatta studier. Det individuella programmet är för de elever som inte kan följa undervisningen på nationella program. Utbildningen på det individuella programmet utformas utifrån den enskilda elevens behov, förutsättningar och intressen. Det individuella programmet består av sex ämnesplansområden: Estetisk verksamhet, Individ och samhälle, Hem och konsumentkunskap, Språk och kommunikation, Idrott och hälsa och Natur och miljö. På Ådalsskolan finns för närvarande två profiler. Samarbete sker mellan de olika profilerna och kan variera i omfattning.

Vardagsliv, trygghet och livskvalitet En utbildning som följer individuella programmets ämnesområden anpassad till varje elevs behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper och trygghet för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt i samhället och det vardagliga livet. Livskvalité och glädje genomsyrar vår verksamhet och vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring dig som elev. Vi erbjuder även Eftis-tillsyn före och efter skolan samt på lov. Kontakt: Erica Thim, programansvarig erica.thim@kramfors.se

48

GS

Hantverk, samhälle och service ”Vi ser det entreprenöriella lärandet som en nyckel till att komma åt elevens egen drivkraft och motivation” (Skolverket). Detta försöker vi förverkliga genom nedanstående resurser.

Hantverk

Vi har en verkstad med inriktning trä och metall där eleverna tillverkar och konstruerar enklare snickerier. Här undervisas det i hantverk, teknik och vedhantering. Den självständiga entreprenöriella utvecklingen stimuleras via exempelvis beställningsjobb på enklare snickerier och vedhantering.

Samhälle

Målsättningen är en utåtriktad verksamhet där eleverna får en naturlig kontakt med samhället genom olika aktiviteter, resor, utflykter och lägerverksamhet. Men även genom praktik som oftast genomförs år tre och fyra.

Service

Vi bedriver återvinning, lokalvård samt enklare reparationer i vår lokal på Johannesgatan. Eleverna utför serviceuppdrag och tjänster åt boende i närområdet. En viktig del i programmet är estetisk verksamhet där vi har bild och musik, skapande, musikcaféer, körsång och dans. De elever som har förutsättningar kan även läsa enstaka kurser på nationellt program. Kontakt: Jonas Forsberg. programansvarig jonas.forsberg@kramfors.se


Gymnasiesärskolans nationella program på Nordvik De nationella programmen förbereder eleverna för yrkeslivet. Utbildningen varvar teori och praktik på skolan. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del på de nationella programmen och utformas i samarbete med en eller flera arbetsplatser. På Nordvik erbjuds fyra olika program:

Skog, mark och djur På gymnasiesärskolans nationella program för Skog, mark och djur får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena djurvård, trädgård, lantbruk och häst. Under utbildningen varvas praktisk träning med teori och du får också naturupplevelser då vi t.ex. vandrar, fiskar och paddlar. En vanlig skolvecka innehåller förutom praktiska naturbruksämnen, kärnämnen som t.ex. svenska, matematik, engelska, idrott, hem- och konsumentkunskap och estetisk verksamhet. Du får också möjlighet att öva på traktorkörning och att ta röjsågskort.

Djurvård

Inom djurvård lär du dig sköta och hantera djur i djurhuset, t.ex. fåglar, reptiler, gnagare och kaniner. Du får även bygga hus och burar till de olika djuren.

Lantbruk

På lantbruk får du bl.a. lära dig att sköta och utfodra Nordviks köttkor och får. Du får lära dig att klippa får och hur man arbetar i en ladugård. Du får även vara med under vår- och höstbruk och då prova på att harva och plöja. Även snöröjning kommer du att få träna på.

Häst

På Häst blandas teori med praktik där du får lära dig om skötsel, rutiner och hantering av hästar. Du får även ridlektioner.

Fordonsvård och godshantering På gymnasiesärskolans nationella program för Fordonsvård och godshantering får du möjlighet till en praktisk gymnasieutbildning inom områdena fordonsvård, däckservice, godshantering, service, underhåll, reparation och kundmottagning. Under utbildningen varvas praktisk träning med teori inom fordon och godshantering och kärnämnen som t.ex. svenska, matematik, engelska, idrott, hem- och konsumentkunskap och estetisk verksamhet. I utbildningen är du även ute i naturen då vi t.ex. vandrar, fiskar och paddlar.

Fordonsvård

Inom fordonsvård lär du dig tvätta och rekonditionera olika fordon både in- och utvändigt. Du kommer även få arbeta med service och underhåll och lära dig göra enklare reparationer på olika fordon och maskiner t.ex. byta däck, oljebyten, lättare felsökning, samt andra arbetsuppgifter.

Godshantering

Inom godshantering lär du dig förflytta gods av olika slag med hjälp av de redskap och maskiner vi har tillgång till på skolan. Kontakt: Ulrika Sundin, programansvarig ulrika.sundin@kramfors.se

Trädgård

På trädgård får du prova på att så och plantera grönsaker och blommor både i växthus och utomhus, lära dig att köra åkgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner. Du får också lära dig att serva och underhålla olika maskiner och fordon, samt utföra enklare reparationer på dessa.

49


4-ÅRIGA PROGRAMMET gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolans nationella program på Nordvik

Fastighet, anläggning och byggnation

Hotell, restaurang och bageri

Gymnasiesärskolans nationella program Fastighet, anläggningoch byggnation är ett yrkesinriktat program. Här får du möjligheten att utveckla dina kunskaper inom tillsyn, underhåll, reparation samt service och bemötande inom fastighet och anläggning både utomhus och inomhus. Den riktar sig till dig som vill jobba med människor och kan tänka dig en lärlingsutbildning då du tillbringar stor del av utbildningen på en arbetsplats. Inom fastighet får du bland annat lära dig hur man gör tillsyn och skötsel av lokaler och anläggningar som lokalvård, återvinning av material och underhåll av utemiljöer. Inom byggnation får du t.ex. lära dig om måleri, olika material och reparation av byggnader. Inom anläggning lär man sig om markarbeten och utemiljöer. Utbildningen ska även utveckla dina förmågor att samarbeta, kommunicera och arbeta självständigt.

På programmet Hotell, restaurang och bageri får du lära dig om både matlagning och annat arbete inom hotell. Det kan handla om allt från städning till att förbereda för konferensgrupper. Utbildningen kommer till stor del vara arbetsplatsförlagt. Den riktar sig till dig som vill jobba med människor och kan tänka dig en lärlingsutbildning då du tillbringar stor del av utbildningen på en arbetsplats. Utbildningen kan utveckla dina kunskaper inom service och bemötande inom besöksnäringen med ämnen som t.ex. matlagning och bakning, hygien kring livsmedel, näringslära, servering, kundbemötande och arbetsmiljö. Utbildningen ska även utveckla dina förmågor att samarbeta, kommunicera och arbeta självständigt. Om du tycker att våra program låter som något för dig skall du kontakta oss för att få göra praktik eller en prova-på-dag! Kontakt: Ulrika Sundin, programansvarig ulrika.sundin@kramfors.se

50


Internatboende Internatboendet för gymnasiesärskolans elever på Nordvik Studerande vid Nordviks 4-åriga gymnasieprogram har möjlighet att ansöka om plats på boendet. Den studerande kan ansöka om plats om man bor i en annan kommun, eller om hemvägen är lång och bussförbindelserna inte tillräckliga.

Om oss

Internatboendet ligger på Nordvik. Alla måltider äter vi i skolans matsal. Vi hittar på olika aktiviteter efter önskemål från dem som bor här. Det finns personal på boendet hela tiden du bor här. Dagtid, då du är i skolan, är internatboendet låst. På helgerna åker du hem. Alla elever har sitt eget rum, möblerat med säng, skrivbord och stol. Eleverna delar på toalett eller duschrum och gemensamt TV- och allrum med TV-spel samt tvättstuga. Kontakt: Ulrika Norberg, ulrica.norberg@kramfors.se Linda Ekeborg, linda.ekebjork@kramfors.se

GS

Du kan få hjälp av personal på internatboendet med:

• Stöd vid städ och tvätt. • Väckning på morgonen. • En vuxen som finns för dig, när skoldagen är slut tills den börjar igen. • Aktiviteter. • Annat beroende på vad som behövs för att du som boende skall känna dig trygg och trivas.

Målsättning på internatboendet för gymnasiesärskolans elever på Nordvik: Eleven skall ha möjlighet att: • utvecklas som människa. • lära sig ta personligt ansvar för kläder, hygien, det egna rummet, hålla tider mm. • lära sig att respektera andra människor utifrån de förutsättningar och möjligheter som var och en har. • lära sig att fungera i grupp och att ta hänsyn till andra. • träna på att bli självständig och trygg och ha en aktiv och stimulerande fritid.

51


Idrottsprofiler

Ådalsskolans idrottsprofiler ger dig möjlighet att satsa på din idrott samtidigt som du får en gymnasieutbildning på ett av de nationella programmen.

Fotboll

Vill du fortsätta spela fotboll även under gymnasietiden samtidigt som du satsar på studierna? Då är Fotbollsprofilen rätt för dig!

Fotbollsträning

Vi tränar utomhus på Kramfors IP och under vintersäsongen är det träning inomhus som gäller. Fyspass kombineras med spel och teori och är du intresserad av att spela med klubblag så erbjuder vi även detta genom samarbete. Oavsett om du bor i Kramfors eller tänker flytta hit finns det lösningar som vi kan erbjuda för ditt boende och din fritid. Kontakt: Per Larsson, tränare på fotbollsprofilen. per.larsson@kramfors.se

Foto: Angelica Åhlin. llustrationer: Freepik.com

52


Tennis

Idrottsprofilen Tennis riktar sig till dig som i dag är tävlingsspelare.

Tennisträning

Tanken med all träning är att eleven/spelaren ska få träna så mycket som den vill, kan och orkar. Vi bedriver 5 fyspass och ca 15 tennispass per vecka i dagsläget. Tennisträningen är mellan 1 och 2 timmar beroende på storlek på grupp samt vad vi tränar på. Utanför den organiserade träningen kan och bör man givetvis träna fys och tennis på egen hand för att få maximal utveckling. Tennisprofilen genomförs i samarbete med Kramfors Tennis.

Fysträning

På fysen jobbar eleverna med det mesta som gör dig till en bättre tennisspelare som uthållighet, snabbhet, styrka mm samt skadeförebyggande träning. All organiserad träning bedrivs vardagar dagtid fram till c:a 17:00.

Tävling

Vi satsar hårt på att ha bra tävlingar på hemmaplan, framförallt för att underlätta för våra spelare att ta sina första internationella poäng (ITF-poäng) och för att minska tävlingskostnaderna. Kramfors Tennis arrangerar tre ITF-tävlingar för juniorer samt fyra stycken nationella tävlingar. Förutom alla tävlingar vi arrangerar i Kramfors reser vi efter spelarnas behov och då framförallt på ITF-tävlingar. På resor inom Norden åker vi oftast med vår egen minibuss och på längre resor flyger vi. Kontakt: Henric Danielsson, huvudtränare på Kramfors Tennis. henric@kramforstennis.net

Susanne Celik i Sedish Open 2015. Hon gick på tennisgymFoto: Caitlin Qvist nasiet i Kramfors och är proffs idag. Foto: Henrik Gustavsson

53


ÅDALSSKOLAN

54


Foto: Estetiska programmet

55


ÅDALSSKOLAN

Följ oss på sociala medier: Facebook: Ådalsskolan Twitter: #Ådalsskolan Instagram: @adalsskolan www.adalsskolan.se

Tidningen gjord på Estetiska programmet 2021. Upplaga nr 1.

Foto denna sida: Elin Öhman


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.