__MAIN_TEXT__

Page 1

GOOD LUCK

RENÉ HOLM


GOOD LUCK

RENÉ HOLM

GALLERI FRANZ PEDERSEN 2015


GOOD LUCK Alting er i konstant forandring I Indien forbliver næsten ingenting det samme særlig længe af gangen. I stedet er alting i konstant bevægelse, forvandling og transformation. Frodighed bliver til forfald og forfald forandres til frodighed. Det eneste, der forekommer konstant, er fattigdommen. Selv støvet synes at have en farve i Indien. Selvfølgelig har støv en farve, det er gråt, men i Indien bliver det en pangfarve på linje med den kolorit, der brænder i alle vinduer, lyser imod én fra folks klædedragter og boder. Det er som om farverne er et hak dybere her, som om de ligger lidt nedenunder alting og ulmer. Ligesom volden, som man måske ikke ligefrem oplever, men bare fornemmer lige under overfladen. Støvet og snavset står umiddelbart i kontrast til farverne og æder sig ind overalt. Eller er det mon farverne, der bryder frem gennem støvet? Hvilken vej bevægelsen går, er det sjældent til at afgøre. I alle tilfælde i Indien, der på én gang er et chok, et kaos og en altopslugende undergang, men også altings frugtbare begyndelse og potentiale. Det oplevede René Holm i 2014, da han besøgte den indiske storby Kolkata, der tidligere var kendt under navnet Calcutta. Her bor næsten ligeså mange mennesker som i hele Danmark, men hvis man tæller forstæderne med, kommer man op på over 14 millioner indbyggere, hvilket gør Kolkata til Indiens tredje største storby. Som alle andre indiske byer har Kolkata en sand syndflod af fattige og hjemløse, mange af dem børn. På gaderne og omkring banegården hutler de sig igennem, ofte ved at samle flasker. Ti tomme flasker giver penge til en tube lim, som de sniffer gennem et tyndt klæde, for det tager både sulten, trætheden – og æder hjernen op. At forsøge at forbedre børnenes forhold kan forekomme som en håbløs kamp, men heldigvis er der alligevel nogle, der kæmper den, blandt andet en dansk kvinde, der driver to børnehjem under overskriften ’Little Big Help’. Dem besøgte René Holm og under sine besøg udsmykkede han både et par vægge og anlagde en fodboldbane – på et tag.


Der blev dog også tid til simpelthen at gå omkring i Kolkatas gader og stræder for at opleve livet, sådan som det former sig for hovedparten af byens beboere. Og derfor er hans nye værker bristefærdige af de småboder, hvor man kan købe stort set alt mellem himmel og jord, så længe det er i småtingsafdelingen, af hverdagens vasketøj på kryds og tværs, og af barfodede børn midt i dynger af affald. Det var en både fantastisk og intens oplevelse for René Holm, men alligevel, eller måske netop derfor, skulle der gå næsten et halvt år, efter han var vendt hjem til Danmark igen, før han kunne komme i gang med de nye værker. Farverne er, nærmest i sagens natur, langt voldsommere, end i hans tidligere værker, for i Indien kan mørket virkelig være blodrødt under de mangefarvede parasoller, der gør det ud for tag over gadens småboder. Samtidig fortsætter Holm sine undersøgelser netop af farven, af hvordan den endda kan stå alene med sig selv i næsten monokrome malerier som ’Don’t wake me from this dream’ (2014), hvor skoven står oplyst, blåt i blåt, og mennesket udelukkende består af mønstre. Og netop mønstrene spiller en central rolle i værkerne, både når de optræder på vasketøj og stofstykker, der dækker den nøgne krop, og, ikke mindst, som det gigantiske mønster, alle værkets enkelte dele smelter sammen til. Det er livets mønster, ukuelighedens mønster, et mønster, hvor hver del har sin egen plads, men samtidig er en uomtvistelig del af en større helhed, et fuldendt mønster. Den slags mønstre er inderne meget bevidste om, og værkernes titler fortæller da også om deres tro på, at man må lægge sit liv i skæbnens hænder, at fattigdom kan være sammenhold og om at overleve ved hjælp af andres (over)forbrug. Og ligesom inderne excellerer i at genbruge stort set alt, som andre smider ud, har Holm skabt en række skulpturelle værker af vores eget affald, som vi til daglig gemmer noget bedre bort, end man gør i Indien. Resultatet er en række skrøbelige søjler, der rejser sig farvestrålende og fremmedartede i rummet. Selv siger René Holm, at de er som livet i Indien: hele tiden i fare for at ramle. Men de er samtidig et billede på den evige transformation og omskabelse, der ganske vist også finder sted her i landet, men som er så meget mere tydelig i Indien, hvor intet nogensinde forbliver det samme – undtagen fattigdommen.

Trine Ross


GOOD LUCK Everything’s Constantly Changing In India, nothing stays the same for very long. Everything is in a state of constant movement and transformation. Fertility turns to decay and decay transforms into fertility. The only thing that appears to be constant is poverty. Even the dust seems coloured in India. Yes, of course dust is coloured. It is grey. But in India it assumes a vibrant shade like the colour that blazes in all the windows or dazzles you in the clothes and stalls of the people. It is as if colours are just that bit more intense here, as if they are lurking below everything and smouldering. They are like the violence, which you might not actually experience, but which you can sense just beneath the surface. The dust and dirt are a direct contrast to the colours and they penetrate everything. Or is the opposite the case? Are the colours actually breaking out of the dust? It is usually hard to work out exactly which way the process is going. Though everything in India is all about shock, chaos and destruction, at the same time everything contains a fruitful beginning and potential. This was certainly René Holm’s experience in 2014, when he visited the Indian city of Kolkata, formerly known as Calcutta. The population of this city is about the same as the whole of Denmark’s. If you count the suburbs, though, the population totals more than 14 million. That makes Kolkata India’s third-largest city. Like all other Indian cities, Kolkata has a veritable deluge of poor and homeless people, many of whom are children. They scrape a living on the streets and around the railway station, often by collecting bottles. Ten empty bottles provide them with enough money for a tube of glue, which they sniff through a thin rag. It consumes their hunger, their fatigue and their brains. The attempt to improve the conditions of children may seem like a hopeless battle. Fortunately, though, there are still some people fighting it. They include a Danish woman,


SHELTER

who runs two orphanages under the name of “Little Big Help”. René Holm visited them and, during his visit, decorated a couple of walls and even constructed a football pitch – on a roof.

Vi slæber aAm dolora nonsedit autet, seque eossend icaborrore ex eicitatem rerferum dit, sitiBut he also found the time simply to wander the streets and alleys of Kolkata and exum et experate autes recta quianistrum is essi audit, volestem fugiae. Porersp ereperum diciti perience life, such as it is for the majority of the city’s inhabitants. That is why his new sunt volorun toruptatur? Quis re dolene moluptas dessequias ex es que venis nulparum velworks are bursting with the stalls, et where can buy just about anything imagienimpos peritat aspeliquam im little res nesciet ad utyou et del invellaci volorrum ipicaboribus volor nable when it comes to bibs and bobs, with everyday washing all over the place, and soluptat repudis velique sequiam non peria nis des rendis rem dolum faccatem si si di te magwith children in the of rubbish heaps.qui corro occum aute quidebit arum ut nat is barefoot velland elliqua turianis ditmidst moloreres aut doleces que re sinim eiuscia quis am re verchitatur sum que nonsed quibus, odi tem conecte mposapis René Holm found experience so amazing andsectum intenseaut that it took almost six nimint monthset sedi omnimin elist, the quatemolut aperspi ciendignam ommodiciatur seque after his return to Denmark, before heutet waseaque able to embark on the newesworks. It almost que volupta tiaspistiis re num qui blatiis provitiatus, ommodis sit, volentotatem fugiasp iciaspietsaying am, quis ullantotatia nonempo rrumque si ditae. Nequi est, goes without that his colours are much morepavehement thansimperiasime in his previous cupid untbecause ulpa ventinasperitat. works, India darkness can be a real blood red beneath the multi-coloured Atus. Se sandebis resciandant volupti tem doluptatiam quam id mil inverum venparasols, which ut actomnis as roofs over theium street vendors’ stalls. dam am faccum reris everorerro tem quid mi, occus que sit autet quassit aborehendae cuptatur aperat. Holm also continues his exploration of colour and of how it can even stand alone by Endus sumque illuptionse amus, sin estiistium ut etum quas dolenia sunt. itself in paintings such as Don’t wake me from this dream (2014). Here the forest is Ga. Nam nobis cus eaquid est eatae volorempor se iureruptam, con eos et ut veriaesequi sitasilluminated, blue on blue, and the human being consists solely of patterns. sequi con nis enimos dis aligent as as consedi volore nat eos molo min niendunt quae quiaturit uta que vendandae volupta dolupta conet quam qui blaut libus aut por rehendia qui con nobit et Patterns a major in these not only as the patterns onmaiorer laundrysperiamus. and piecporibus et play que sequo et role faccab ipsam,works: si dolupient inulpa dolute dis repel es of fabric covering naked bodies, but also as the gigantic pattern, into which all the Ihilit laciusam, ommoluptae pe as sit, ea volores cilitaturit porit alissequo molupti aturectibus work’s inctas constituent partsetmerge. It isquaspie the pattern of life, the pattern indomitability, a venitati apeditibus remodis nderum, comnihit inti dioofque im ipsunt verio pattern, in which every element has its proper place, but is also an incontestable part milignatist, od maio mo officitatet et, vent alique moloreni blaborpor aspel inusamet qui temof a greater entity, a consummate porecuste landici magnihiciisi dolorespattern. tiandan iminullate volupta volorem. Namusandist que eum aci aligent. Sitatque seditis odis remquodit experib as expedis Indiansdoloribus are moreeatur, thancupiendicias aware of this kindreroviti of pattern, and the titles of usciis the works also sisay occab inveliam,about ilic tem. Occaese iur autone’s fugiam something their belief quidelit that oneliquae mustlam entrust liferatoaliquatum, the handsconsende of fate, rethat estia nectorpcan orerum, ut eatiumand sedthat ea quia itibusdae labore id quam consepoverty be solidarity oneprerrov can survive withmolore the help of other people’s quam facepel experi berit que cuptae doluptiant voluptatus molupti ut vit re ma arumque aut (over) consumption. And like Indians, who excel in recycling just about everything, pos ad maximi, et, officia dolupta tquassequia doles digendelibus accabor epratas remquam, which other people throw out, Holm has created a series of sculptures out of all the con porposandi dia eostiostis sum volupiet que pos dolorrovitis quis re dit, quuntoria volorrubbish, which we are usually better at keeping out of sight than the people of India are. porae latem num imi, solut alicto te eum corecae. Ulparchil maio volupti rerrum hilitam quae vendis aut evenimu sdandan dipsunto dolendis exceaquis mo illesequi atet pellupta volorpo The result a series of fragile rising colourfully strangely space. rrorrorro temisintum voluptatur autcolumns, volo officiduciae vel iusandi and deligenda coriainvelthe molupides René Holm says they are like life in India: constantly in danger of falling apart. But they sundaest ea si doluptatur? are also an image the odignim eternal transformation andfacipientiis reshaping,alia which is certainly takUpieni consed maio. of Itatur, vel et fugitatquam quiatur? Quiberf eroriing place here in Denmark, butquia which is so muchdunt moreeum evident in India, where nothing tium in pratur rerspid eventia vid suntionseque dolupta turionem quate dit qui ever stays the same exceptnimpel poverty. sit et ant re nihil molut –iusapie et perum fugitaes essequid ut veniet quiam, cus poruptatur susdandiore, offic tenimet, quae dolo opta voluptatias etuscim olorumq uamenienis et etur, expellecte debitis sa pa ventur, tem doluptatios viti dolorpo ssuntibus mi, occum eatem que de estotatatur, Trine Ross im fugit as moloreiciunt fugitatem re non por asperi ut rae con posanda ectemporem fugia corest fugit es am dolupta niandel incto tem lanihitatur rehent parcius ipidis sitinusapis doluptasin rero ma eostiur? Id mil estis doloribusam qui andi quidit, qui nus dolen

Trine Ross


Sculpture, all mixed media 2014 / 2015


GOOD LUCK

- Catalogue of illustrated works

P. 24 Good-Luck sale 130x120 cm oil and acrylic on canvas 2015

P. 11 Poverty hold us together 200x200 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 26 I don’t decide my destiny 80x60 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 15 We survive on your consumption 150x140 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 28 Living shelter 110x100 cm oil and acrylic on canvas 2015

P. 16 My dream is elsewhere 130x180 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 30 Mystery boy 80x60 cm oil on canvas 2014

P. 19 Glue 80x60 cm oil and spray on canvas 2014

P. 31 We had the opportunity 80x60 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 20 Collectors 80x60 cm oil on canvas 2014

P. 32 Life is hard but i am happy 190x250 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 21 We met her by a miracle 80x60 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 34 It is, greener on the other side 55x63x70 cm - mixed media. 2014

P. 23 I dont know better 80x60 cm oil on canvas 2014

P. 36 Whatever you need 110x100 cm oil and acrylic on canvas 2015

There is a lot on my mind 56x21 cm - mixed media 2014


P. 38 Don’t wake me from this dream 170x160 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 47 At least i have this 20x28 cm oil on cardboard 2015

P. 39 With the lights out, your safe 170x160 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 47 25x16 cm oil on cardboard 2014

P. 40 7-11 200x200 cm oil and acrylic on canvas 2014-2015

P. 48 30x26 cm oil on cardboard 2014

P. 42 Survival 80x60 cm oil on canvas 2014

P. 48 20,5x16,5 cm oil on cardboard 2015

P. 45 Waste is our destiny 80x60 cm oil and acrylic on canvas 2014

P. 49 31,5x21 cm oil on cardboard 2014

P. 46 20x18 cm oil on cardboard 2015

P. 50 I always dream about, whats on the other side 22x22 cm oil on cardboard 2014

P. 46 20x20 cm oil on cardboard 2014

P. 50 The moment 17x28 cm oil on cardboard 2015

P. 46 25x20 cm oil on cardboard 2014

P. 51 Doing my best 20x25,5 cm oil on cardboard 2015


RENÉ HOLM Born 1967 - Denmark

EDUCATION Århus Kunst Akademi 2001 - 2006 V/Annette Olesen - Gæstelærer. Simon Grimm, Svend Danielsen ,Søren Taaning, Maleri - Jesper Rasmussen, skulptur. Medlem af BKF.

SELECTED EXHIBITIONS

2015 Art Basel Miami 2015 Hans Alf Gallery solo show 2015 Art Basel 2015 Art Miami - New York 2015 Art Docks Bremen - I Belong Here - solo show 2015 Kölner Liste 2015 Galleri Franz Pedersen - GOOD LUCK - solo show 2015 CHB Berlin - IN The Night 2015 Art Herning 2014 Holstebro Kunstmuseum - Min Skat - Kunst i privateje 2014 Politikens Galleri - Pauser 2014 Hans Alf Gallery - Portraits of God 2014 Art Herning 2014 SCOPE, New York 2014 Linlassable Galerie - Paris Micro Salon 2014 Kunstbygningen Vrå - Vanitas 2014 Galleri KIRK - ON A THIN LINE 2014 Galleri Franz Pedersen - DJANGO 2014 Politikens Hus Viborg Kunsthal - Heerup i midten, et møde med samtidskunsten 2014 2014 SCOPE, Basel 2014 BSA, Berlin 2013 Scope, Miami 2013 Hans Alf Gallery - SHELTER. solo show 2013 Galerie BADH Vielzuviel, Berlin 2013 Art Basel 2013 Heerup Museum 2013 Contemporary Art Ruhr 2013 Scope, Miami 2013 Scope, New York 2013 Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg 2013 Just mad, Madrid 2013 Art Herning 2013 Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet, Holstebro 2012 JUST MAD, Miami Art Fair 2012 Hans Alf Gallery - It happend in the woods 2012 Art Copenhagen 2012 Galleri Franz Pedersen - Heavy load, solo show 2012 Irvine Fine art Center Los Angeles, 99$ show 2012 Haderslev Museum - Fragile welten 2012 Galerie Pierrick Touchefeu, Drawing Now Paris - Carrousel Du Louvre 2012 Galerie Im Park - Into the woods, Bremen 2012 Det ny Kastet, solo show 2012 La Montagne Gallery, Boston: It’s hard to leave when you can’t find the door 2012 Galerie Pierrick Toucefeu, Paris, solo show 2012 Art Herning 2012 Hans Alf Gallery: Friday the 13th 2011 Art Suites Gallery, Technology won’t save us, Istanbul 2011 Art Copenhagen 2011 Galerie Pierrick Touchefeu Paris - Errance 2011 CHB Berlin - Young European Landscape 2011 Art Herning 2011 Vestjydsk Kunst Museum, Tistrup - PT11 2011 Fanø Kunst Museum 2011 Hans Alf Gallery - CRASH, solo show 2010 Hans Alf Gallery, København - Dark series 2010 Haugar Vestfold Kunst Museum, Norge - Border District 2010 Art Copenhagen 2010 DOCK 56, Hamborg, solo show 2010 Ringsted Galleriet - ”LOSE”, solo show 2010 Galleri Franz Pedersen, Hosens - ”LOSE”, solo show 2010 Carl Berg projects, Los Angeles

Hans Alf Galleri, København - ”Wonderfull Copenhagen”, solo show 2010 2010 Art Herning 2009 Galleri KANT, Esbjerg - BIG BANG Akt 1 2009 Gallerie Wolfsen - ”Highway To Hell”, solo show 2009 Art Copenhagen 2009 Galleri KANT, Fanø - EPOS 2009 Galerie Ulf Saupe, Berlin 2009 Art Amstrdam, Amsterdam - Galleri Franz Pedersen 2009 Fanø Kunstmuseum - ”Liv og Mæle”, solo show 2009 Gallery Primo Alonso, London - One can often be Thwarted by some antidisestblishmentarianism 2009 Galleri Christoffer Egelund, Kbh. - The Lure and the seducer 2009 Vejle kunst museum - Street art inspiration 2009 Art Herning 2009 Galleri Christoffer Egelund, Kbh. 2008 Art Copenhagen 2008 Seven Seven Contempoary Art, London 2008 Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museum, Holstebro - ”White trailor trash”, solo show 2008 St. Petersborg biennalen, St. Petersborg, Rusland 2008 Galleri Christoffer Egelund, København 2008 Mogadishni, Århus - VIP show 2008 SAK Kunstbygning, Svendborg - Sommerudstilling 2008 Gallery BN 24, Hamborg 2008 Art Amsterdam, Galleri Franz Pedersen 2008 Galleri Franz Pedersen, Horsens - ”Diffuse”, solo show 2008 Art Herning 2007 Henningsen Contemporary, Kbh. 2007 Museet Trapholt, Kolding 2007 Gallerie Wolfsen, Ålborg - ”Consumer slaves”, solo show 2007 Art Copenhagen 2007 Galleri Franz Pedersen, Horsens 2007 Art Herning 2007 Vilnius Contempoary Art Center - Vilnius painting triennial 2006 Janus bygningen, Tistrup 2006 Galleri Franz Pedersen, Horsens - ”De fremmede”, solo show 2006 Art Copenhagen 2006 Gallerie Wolfsen, Ålborg - ”Sixteen destinies”, solo show 2006 Art Herning 2006 Galleriet ved Else Marie Jensen, Kolding - ”Comsumer-forbruger”, solo show 2005 Art Herning 2005 Kunstbygningen Århus - Kunstnernes Påskeudstilling 2005 Art Copenhagen 2005 Århus kunst akademi, Århus - ”Wundercamp” 2005 Janus bygningen, Tistrup - ”Opvækst” 2005 rummeD, Århus - ”WOW - lige ned i vognen”, med René Schmidt 2004 Galleri Python, København - ”Japanske nullermænd”, solo show 2004 Art Copenhagen 2004 Janus bygningen, Tistrup - Kunstnernes sommerudstilling 2004 Gallerie Wolfsen, Ålborg 2003 Skovgård Museet, Viborg 2003 Galleri Python, København - ”De spiller deres spil”, solo show 2003 Janus bygningen, Tistrup - Kunstnernes sommerudstilling 2003 Kunstbygningen, Århus - Kunstnernes påskeudstilling 2003 Den frie, København - Kunstnernes efterårs udstilling 2002 Esbjerg museum - ”Skitser” 2002 Janus bygningen, Tistrup - Kunstnernes sommerudstilling 2002 Galleri python, København - ”100% Dansk erotisk kunst” voyeur, solo show 2001 Gallerie Wolfsen, Ålborg - solo show 2001 Galleri pyton, København - solo show 1999 Kultur spinderiet, Silkeborg 1999 Esbjerg Museum


PUBLICATIONS GOOD LUCK, Galleri Franz Pedersen, 60 sider plus omslag, tekst af Trine Ross, 2015 SHELTER, Hans Alf Gallery, 86 sider plus omslag, tekst af Trine Ross, 2013 HEAVY LOAD, Galleri Franz Pedersen, 96 sider plus omslag, tekst af Jesper ”jokeren” Dahl, 2012 CRASH, Hans Alf Gallery, 56 sider plus omslag, tekst af Christiane Mosegaard Finsen, 2011 LOSE, Ringsted galleriet / Galleri Franz Pedersen 64 sider plus omslag, tekst af Kræn Christensen, 2010 Highway To Hell, Gallerie Wolfsen, 20 sider plus omslag, 2009 Liv og Mæle, Fanø Kunst Museum , 32 sider plus omslag, tekst af Lisbeth Bonde, 2009 White trailer trash, Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet, 32 sider plus omslag tekst af Marie Kirkegaard, 2008 Diffuse, Galleri Franz Pedersen 32 sider plus omslag, tekst af Christiane Mosegaard Finsen, 2008 Consumer slaves, Gallerie Wolfsen 74 sider plus omslag,tekst af Carla Strube, 2007 Thingshappen, galerie Wolfsen 48 sider plus omslag, tekst af Malou Erritzøe, 2007 De Fremmede, Galleri Franz Pedersen 32 sider plus omslag, tekst af Malou Erritzøe, 2006 Sixteen destinies, gallerie Wolfsen 38 sider plus omslag, tekst af Malou Erritzøe, 2006 Consumer - forbruger, galleriet Kolding 26 sider plus omslag, 2006 Opvækst - years of growth, Janus bygningen Tistrup 26 sider plus omslag, værk tekst af Simon Grimm, 2005 Drømme-dreams 48 sider plus omslag, tekst af Malou Erritzøe, 2005 WOW-lige ned i vognen, RummeD Århus 20 sider plus omslag, tekst af René Schmidt, Luise Faurholt og Jacob Hoff, 2005 Wundercamp, elev udstilling Århus kunst akademi 22 sider plus omslag, tekst af Luise Faurholt, 2005 11 ”hjem” for helved, elev udstilling Århus kunst akademi, 26 sider plus omslag, tekst af Luise Faurholt og Jacob Hoff, 2004

ORNAMENTATION Vero Moda, Stuttgart, Jill & Joy - Esbjerg, Forskning og udviklingsparken vest Esbjerg, Alka forsikring Århus / kbh., Finanscenter syd Esbjerg, Elsam Kolding, Horsens sygehus, Hotel Britania, Finans Rådet Kbh, Holstebro sygehus, Victoria Properties - Berlin/København.

AWARDS Arbejdernes Landsbank 2003 - Nordea fonden, 2004 - Lida og Oskar Nielsen fonden 2004, 2006, 2008 og 2010 - Claus Sørensens Fond 2006, 2008, 2010 og 2013 - Årets ROCKWOOL kunstner, 2007 - Esbjerg Ugeavis fond, 2008 - Holstebro kunstforening, 2008 - Statens Kunstfond, arbejdslegat, 2009 - Jyllandspostens legat bolig Berlin, 2010 - Statens Kunst råd, 2010 - Grosser L. F. Foghts fond, 2011 - Normann, legat 2012 - Victoria Properties, legat 2012 - Danske Bank, 2013.


RENÉ HOLM - GOOD LUCK Udgivet i forbindelse med udstillingen / This catalogue is published in conjunction with the exhibition: René Holm - GOOD LUCK, Galleri Franz Pedersen - March 2015

Udgiver / Publisher: Galleri Franz Pedersen - © René Holm www.gfranzp.dk - www.reneholm.dk Alle værker / All the works: Courtesy Galleri Franz Pedersen- © René Holm

Grafisk arbejde / Graphic design: AD Libitum - grafisk bureau Layout: © René Holm Tekst / Text : Trine Ross Oversættelse / Translation: Nigel Warrington Foto / Photo: RED STAR PHOTO Tryk / Print: Rosendahls Oplag / Issue: 500 - first edition 2015 Skrift / Typeface: Conduit ITC Papir / Paper: 200 g Ubestrøget Offset

En stor tak, for støtten til udgivelsen, af kataloget til: / This Catalogue is sponsored by:

Alle rettigheder / all rights reserved: © René Holm ISBN: 978-87-92325-07-5


GOOD LUCK - RENÉ HOLM

Profile for AD Libitum - grafisk bureau

René Holm - GOOD LUCK  

Art Catalogue 2015

René Holm - GOOD LUCK  

Art Catalogue 2015

Advertisement