Cretoavisa nov 23

Page 1

AVISA

NOVEMBER - 2023

TIL LEIE

Nytt og energieffektiv næringsareal med kontor og lager. Industriveien 3, på Heimdal. Se mer på side 3

SE UTLEIDE OG SOLGTE AREAL PÅ SISTE SIDE INTERVJU

Tomt 15-2 Sveberg – s. 3

Hornebergveien 7B – s. 3

Kjeldsberg med i EU – prosjektet positiv City Exchange – s. 8

Næringsmegling, økonomi/regnskap, eiendomsforvaltning, advokat


Bankene har fått nye krav fra Finans­ tilsynet basert på regelverk fra EU Energiattest er et krav til nye og eksisterende lånetakere på nærings­ eiendommen. Årlig verdivurdering av nærings­ eiendommen med bærekraftsmål etterspørres. Klimarelaterte nøkkeltall er i større grad av­ gjørende for bankene da eiendom er en svært eksponert sektor. • Bygninger forbruker i dag hele 40 % av Norges elektrisitets­ produksjon. • Bygging og rehabilitering står for nær 40 % av Norges CO2 utslipp. • 40 % av alle materialer som produseres av industrien kjøpes av bygge- og eiendomssektoren.

Verdivurdering med bærekraftstrategi Dersom næringseiendom er brukt som sikkerhet for lån i banken, skal banker og andre finansinstitusjoner etter nye krav fra Finanstilsynet, innhente en årlig verdivurdering av eiendommen, og hyppigere dersom det skjer vesentlige endringer i markedsvilkårene. I samarbeid med Klimafinans tilbyr vi nå å gjøre en slik vurdering, basert på en verdivurderingsmodell som kan være i både eiers og bankers interesse. Gjennom Creto Næringsmegling kan vi hjelpe deg med: Årlig verdivurdering Kartlegging av nøkkeldata/miljødata Innhenting av energisertifikat i samarbeid med Norconsult AS Tiltaksliste for forbedring av energimerke i samarbeid med Norconsult AS ESG selskapsvurdering i samarbeid med Klimafinans AS Klimarelatert risiko- og investeringsanalyse (framoverskuende verdidrivere, scenarioer 2030/2050) i samarbeid med Klimafinans AS ESG strategi og overgangsplan i samarbeid med Klimafinans AS

• 25 % av alt avfall • 20 % av trafikken er bygge- og anleggstrafikk.

Eiendom er kapitalintensiv og typisk er 50 – 85 % av verdien finansiert av banker. 85 % av eksisterende bygg vil stå i 2050. Vil de fortsatt være lønnsom og attraktiv i 2030 og 2050? Målet er 55 % kutt innen 2030 og netto null utslipp i 2050.

Meglere med god lokalkunnskap Creto Næringsmegling har bistått gårdseiere og leietakere i Trondheim med utleie og salg av næringseiendom siden 1997, noe som har resultert i god lokalkunnskap blant våre meglere.

Creto, vi gir oss ikke! Ta gjerne kontakt for en uformell prat

EU planlegger nye mål for utslippskutt hvor bla. bygg skal ha en minimum energiklasse E, D fra 2030. Kan din eiendom nå disse mål og vil den være økonomisk bærekraftig?

Oddvar Rakstang Daglig leder

Kirsten Setsaas Næringsmegler MNEF

Kim Tran Næringsmegler MNEF

917 33 464

982 39 625

473 73 071

or@creto.no

ks@creto.no

kim@creto.no


Indusriveien 31, Heimdal

Næringsareal med kontor og lager Ca. 632 kvm BTA kontor som kan deles opp i flere areal. 2 lager på ca. 114 kvm BTA og 157 kvm BTA. Leies kun ut med kontor. Gjennomgående god standard, balansert ventilasjon og fjernvarme. Mulighet for parkering i P-kjeller samt utvendig parkering. TIL LEIE

Nytt og energieffektivt næringsareal. Strategisk og god beliggenhet med kort vei til E6, Trondheim sentrum, buss og tog. Bygget har gode eksponeringsmuligheter. Utleier er åpen for å tilpasse lokalene etter leietaker sine behov. Interessert? Ta kontakt med Oddvar

VURDERES SOLGT

Tomt 15-2 Vuluvegen

Tomt Sveberg Handel og Næringspark Areal ca. 8 163 kvm Området skal benyttes til kontor og industri samt plass­ krevende handel og tjenestevirksomhet. Tomta leveres med en overflate av komprimert steinmasse (dvs. tomten gruses ikke). Planum er lagt 30 cm under planlagt ferdig opparbeidet nivå på tomta. Tomtekjøper kan på dette grunnlaget utføre videre påfylling av fundament for bygninger, overbygninger for veger og plasser samt for oppfylling for etablering av eventuelle grøntarealer. Interessert? Ta kontakt med Kirsten

Hornebergveien 7B

Produksjonskjøkken og kontor Produksjonskjøkken og kontor i 2. etasje. Lager med vareheis i 1 etasje. Gode garderobe fasiliteter for både kontor- og kjøkkendel. Kan leies samlet eller det kan deles. 283 kvm TIL LEIE

Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Oddvar

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale | creto.no

3


Kvenilmyra 8 – Prosjekteres kommer for utleie.

Nytt forretningsbygg på Tiller Regulering industri. 1. etasje: Ca. 900 kvm butikk, lager, showrom for håndverkere, små og mellomstore virksomheter. 5. etasje: Ca. 900 kvm BTA kontor for leietakere i 1. etasje. 4. etasje: Felles kantine/kafe for alle bygg og gjester på alle byggene. 2. og 3. etasje: Svømmehall med tekniske funksjoner. Svømmehallen består av ett stort basseng på 12 a 25 m med 2 meter dybde ned til 1 m. Opplæringsbasseng vil være 8,5 a 12,5 m med 2 meter dybde med heve og senk.

KOMMER FOR LEIE

Garderobe for ca. 50 personer og egen handicap garderobe med plass til 20 personer med dusjer ol. I tillegg vil det være basdu, kald kulp og boble bad. Over garderober og øvingsbasseng vil det bli en messanin for basis trening med vekt sone, tredemøller, sykkel og vanlig gym areal. I utgangspunktet vil svømmeanlegget A4 Arena drive med svømmeopplæring fra 0 til 100 år med ca 4000 til 5000 stk deltakere hvert år. Interessert? Ta kontakt med Kristen

Sentrum: Fjordgata 82

Kontor 4. etasje: Ca. 145 kvm BTA kontor med heis i Ravnkloa. Arealet er ledigstilt og renoveres. 3 lyse kontor med delvis god takhøyde, kjøkken med spiserom, sanitære rom og dusjmulighet. Tilgang til stort møterom med kjøkken og sosialt areal i bryggens 2. etasje.

TIL LEIE

Mulighet for å leie parkeringsplass i byggets p-hus i sokkel Eiendommen har meget sentral beliggenhet midt i Trondheim sentrum. Det er gangavstand til buss, Flybuss og Trondheim sentralstasjon. Interessert? Ta kontakt med Kim eller Kirsten

REGNSKAP Creto Regnskap har lang erfaring med kunder innenfor flere spesialområder – eiendomsselskaper, sameier og borettslag. Vi har også erfaring fra andre typer kunder, for eksempel advokatfirma, inkassobyrå, eiendomsmegling mfl. Trenger dere regnskapstjenester? Les mer om hva vi kan tilby på creto.no

4

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no


Sentrum: Schultz gate 1

Lyse og pene kontorer i 2 etg. Ledig kontorareal på ca. 117,5 kvm BTA i 2. etasje. Stort åpent kontorareal med ca. 4 til 8 arbeidsplasser og 1 stort single kontor innerst. Lysmalte vegger og lys grå parkett på alle gulv. Kombinert møterom og kjøkken. Toalett med dusj. Tilgang til felles hvelvkjeller som brukes til arrangementer og møter.

TIL LEIE

Sentral beliggenhet i byen, ligger rett bak Vår Frue kirke. Gangavstand til alle byens fasiliteter. Interessert? Ta kontakt med Kim

FOR SALG

Lånke/Stjørdal: kommer for salg

Næringstomter på Stormyra Ca. 500 daa næringsareal er under detaljregulering. Totalt ca. 825 daa er regulert til industri. Ca. 9 km fra Stjørdal sentrum mot Selbu langs RV 705. 7 km fra Værnes Lufthavn, enkel tilgang til hovedveinett Byggeklare tomter beregnes ferdig 2024/2025. Interessert? Ta kontakt med Oddvar eller Kirsten

TIL LEIE

Malvik: Vuluvegen 262

Utleie av uteareal Ca. 3-9 daa gruset næringsareal for leie. Arealet kan deles til flere leietakere. Leietid ca. 2-3 år Arealet kan asfalteres Interessert? Ta kontakt med Kirsten

TIL LEIE

Stjørdal: Wessels veg 95

Kontor 2. etg. kontorbygg: Ca 300 kvm BTA med 13 kontor, stort møterom og resepsjon Tilgang til kantine og møterom. Eiendommer på Tangen industriområde er bl.a.: Statoil, Tangen Industripark, Sjøsiden, Plantasjen, Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Oddvar

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no

5


TIL LEIE

Sveberg

Stav Næringspark Ny og bærekraftig næringspark på Sveberg for proffsalg, lager, logistikk, verksted. Utbyggingen vil skje i to trinn, og første trinn er planlagt ferdig i 2024. Det tilbys følgende type lokaler: Kombinasjonslokaler med kontor og lager på samme etasje. Lokaler for proffsalg med egen inngang på bakkeplan og gode lyse salgslokaler. Lager lokaler med god tilgjengelighet for storbil og egen kjøreport. Gjennomkjøring i noen lagerareal. Fleksible kontorlokaler med mulighet for synergier mellom forskjellige bransjer / bedrifter. Utleier er åpen for å tilpasse lokalene etter leietaker sine behov med gode leievilkår. Den store bygningsmassen gjør at leietaker kan vokse seg inn i større lokaler over tid og det er mange muligheter for plassering og utforming. Næringsparken har god plassering på området og god synlighet mot E6. Interessert? Ta kontakt med Kim eller Oddvar

Malvik: Vuluvegen 267

Nytt kombinasjonslokale på 692 kvm Prosjektert utvidelse av bygg. 1 etg: Ca. 417 kvm BTA lager / verksted / proffsalg. God takhøyde på 9 meter og kjøreporter. 2 etg: Ca. 275 kvm BTA kontor / møterom / sosiale rom Gode lysforhold i lokalene med mulighet for store lysflater. TIL LEIE

Enkel adkomst til ny E6 med 110 km/timen gjør at transport blir effektivt håndtert. Interessert? Ta gjerne kontakt med Oddvar for visning i eksisterende bygg

6

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no


Sorgenfriveien 18

Lokaler for kontor eller helse Ca. 200 kvm BTA pene lokaler 4/5 kontor, spiserom/ møterom og vaskerom Arealet brukes i dag til helserelatert virksomhet og det er vask på alle rom. Sorgenfri ligger syd for Trondheim sentrum ved Siemens mot Sluppen. TIL LEIE

Området er et attraktivt bolig- og næringsutviklingsområde. Eiendommen ligger tett på store miljøer som Trondheim Kommunes Offentlig Servicekontor Sør, Siemens, Teknobyen, NTNU Gløshaugen, SINTEF og nært RBK/Lerkendal Interessert? Ta kontakt med Kirsten

Sentrum: Vestre kanalkai 19

Kontor med parkering Ca. 60 kvm BTA åpent kontorareal med takvinduer mot fjorden. Pene lyse areal i 2. etasje. Felles møterom/ spiserom, sanitære rom med dusj. Parkering langs bygget, ca. 30 p-plasser. TIL LEIE

Nærhet til Sentralbanestasjonen, flybuss, båter til Fosen og Møre, hotell, restauranter og gangavstand inn til sentrum. Ledigstilt. Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Kim

Sentrum: Sandgata 11

Kontor / næringslokale Sentral beliggenhet i starten av Sandgata med gåavstand til sentrum. Totalt ca. 390 kvm BTA Åpne areal i høy 1 etg og kjeller. Det er 2 innganger. Lokalet kan pusses opp / tilpasses leietakers behov. Fasade skal pusses opp TIL LEIE

Interessert? Ta kontakt med Kim eller Oddvar

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no

7


Energieffektivisering stadig viktigere «Erfaringsmessig testing og forskning på lokale bygg, og også i Europa» høres kanskje ikke så spennende umiddelbart. Men Madeleine Mittet, forretningsutvikler hos R. Kjeldsberg AS, blir fort ivrig når hun forteller, både om det arbeidet Kjeldsberg har gjort med dette på Sluppen, og også om EU-prosjektet Positive City Exchange Trondheim har, sammen med den irske byen Limerick, vært fyrtårn i prosjektet der ulike europeiske byer skal teste ut nye energiløsninger. I Trondheim er det på Brattøra og på Sluppen det har skjedd gjennom en bred testing av ulike løsninger. Kjeldsberg konsentrerer seg om Sluppen-området, som er i ferd med å utvikle seg til en ny og annerledes bydel.

STOR INTERESSE Mittet, opprinnelig fra Molde, har sin utdannelse i form av en mastergrad i eiendomsutvikling fra NTNU.

Trondheim kommune og forskjellige næringsaktører med videre rapportering til prosjektet, og erfaringene er vidererapportert for å kunne nyttiggjøres over hele EU. – Vi opplever at mange er interessert i det vi gjør. Det opplevde vi da vi nylig hadde avslutningskonferanse for prosjektet. For vår del presenterte vi hva vi hadde gjort her på Sluppen, og vi ble umiddelbart invitert til både Finland og Danmark for å snakke mer om våre erfaringer. For det er jo ikke bare i Trondheim det er eldre industriområder som begynner å bli utdatert og som omdannes til levende bydeler med boliger og næringslokaler, slik er det over hele verden.

NYTTIGGJØRES OVER HELE EU I Trondheim har det vært i et samarbeid mellom Trondheim kommune og forskjellige næringsaktører med videre rapportering til prosjektet, og erfaringene er vidererapportert for å kunne nyttiggjøres over hele EU.

Hun forteller at arbeidsformen i prosjektet først og fremst har skjedd gjennom gode og lokale samarbeid. I Trondheim har det vært i et samarbeid mellom

8

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no


NYTT LIV Tidligere var Sluppenområdet kanskje noe svært mange forbandt med en søppelfylling, og dit dro man stort sett når man hadde et ærend hos Statens Vegvesen. I dag er det nytt liv i området, med mange nye, flotte bygg og en utbygging som går videre i raskt tempo. Blant annet er en ny Nidarvoll skole snart klar til å ta imot elever, og Kjeldsberg er sterkt engasjert i det meste som nå skjer her. – Blant annet er vi, i likhet med det som skjer på Brattøra, i full gang med store energiprosjekt. Området blir mer og mer «selvforsynt» med energi, og det foregår også ustrakt internt kjøp og salg av energi. Mange av de nye byggene er klargjort for energiproduksjon, og det er satt opp gode løsninger for energiladning i form av batterier, forteller hun, og forteller at man også har toveis ladestasjoner for elbiler, slik at også bilene kan fungere som batteri.

IKKE BARE NYE BYGG Men selv om det er blitt ganske vanlig med ulike energiløsninger for nye bygg, er det lokalet vi er invitert til for å gjøre dette intervjuet er blitt eksempel på at også eldre bygg kan bli energieffektive: – Her i det som heter Lager 11 har vi i dag er vellykket sosialt møtepunkt for bydelen, med både mathall, konsertarena, klatrehall og en rekke andre gode funksjoner. For oss ville det i kroner og ører sikkert vært mer lønnsomt å rive det gamle lagerbygget og sette opp et nytt kontorbygg. Men dette ville nok ikke gitt så mye positivt liv til bydelen i form av en sosial møteplass. Og i et bærekraftperspektiv synes vi at om man kan ta vare på bygget og kunne bruke det til noe annet på en god måte, er det utrolig bra.

Martin Ansnes er daglig leder for Lager 11, sammen med forretningsutvikler Madeleine Mittet.

OGSÅ ANDRE KONSEKVENSER Det er kanskje ikke alle bygg som kan bli som Lager 11 og få samme betydning i lokalmiljøet, men Madeleine Mittet sier at Kjeldsberg som en stor eier og utleier opplever andre fordeler ved å tenke bærekraftig: – Både for nybyggene våre og også for bygg som skal oppgraderes viser det seg at når de får en bedre energiprofil er det lettere å få finansiering. På dette området blir kravene stadig strengere, og man kan oppleve at med

en dårlig energiprofil vil det ikke være mulig å få finansiering i det hele. Dette kan være et av argumentene, selv om det nødvendigvis ikke er hovedårsaken. Noe annet som merkes stadig sterkere, er at det blir vanskeligere og vanskeligere å få leietakere inn i bygg som ikke har en god energiprofil. – Og for leietakerne kan det være en vinn-vinnsituasjon: Energikostnadene vil bli lavere, og som leietaker kan man oppleve å få bedre renomme – og bedre finansiering, sier hun.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale | creto.no

9


Heimdal: Terminalen 4 B

Kontor og lager Totalt ca. 632 kvm BTA ledige kontorareal i 2. og 3. etasje. Arealet kan deles opp til flere leietakere. Store vindusflater gir luftige og lyse arbeidsplasser. Arealene er pr. i dag inndelt med flere cellekontor av gode størrelser. TIL LEIE

Felles spiserom og møterom. 20 parkeringsplasser tilgjengelig på eiendommens tomt. Rimelig leie. Leietakertilpasninger etter behov kan avtales nærmere med utleier. Ledigstilles juni 2023 Interessert? Ta kontakt med Kim eller Kirsten

Sentrum: Mellomila 63

Kontor Ca. 162 kvm BTA lokaler for helse, undervisning, butikk eller kontor. 3 lydisolerte kontor/ behandlingsrom med mulighet for vask. Venterom, resepsjon, handicaptoalett med stellebenk og stort åpent areal med kjøkken. Seksjonen har inngangsdør direkte fra gaten. Trinnløs inngang via garasjekjeller. TIL LEIE

1 fast parkeringsplass i parkeringskjeller. Lokalene fremstår som lyse og innbydende og har store vindusflater mot gaten. Mellomila har lett adkomst til Nordre avlastningsvei. Arealet ligger ved Coop Extra. Interessert? Ta kontakt med Kim eller Kirsten

Tiller: Kvenildmyra 6

Kontor Ca. 156 kvm BTA kontor. 4 lyse kontor med vinduer og møterom/ spiserom med kjøkken. Sanitære rom i arealet. Personalinngang med heis. Ca. 115 kvm BTA lager med kjøreport. Løftebord for bil og lasterampe med vareheis til 2. etasje. TIL LEIE

Sentral beliggenhet inntil Østre Rosten nært Sandmoen, Torgård og E6 syd. God profilering. Bussholdeplasser ved bygget. Parkering inngår i leien. Arealet er ledigstilt. Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Oddvar

10

Næringsmegling | økonomi/regnskap | eiendomsforvaltning | advokat | creto.no


Torgård: Torgårdstrøa 4

Kontor Stort hjørnekontor + 3 cellekontor, felles møterom, kjøkken og heis. Gjennomgående god standard med fliser på gulv og lyse vegger, balansert ventilasjon, fjernvarme og solskjerming. Parkering på byggets tomt og egen inngang til arealet. Torgårdstrøa 4 ligger til midt i lager-, logistikk- og industriområdet Kvenild og Torgård.

TIL LEIE

Ca. 13 km syd for Trondheim og nært til E6 syd. Interessert? Ta kontakt med Kim eller Kirsten

TIL LEIE

Tiller: Vestre Rosten 81

Trekanten - kontor Hele 8. etasje, ca. 522 kvm BTA lyse lokaler. Kjøkken, møterom og sanitære rom i etasjen. Arealet går rundet en indre kjerne med heiser, trappeløp. Kantine i 2. etasje og 5 felles møterom i 1. etasje. God parkeringsdekning og nært E6 Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Kim

FOR SALG

Selbu Næringspark: Kommer for SALG

Næringstomter / prosjekterte bygg Totalt 190 dekar nye næringstomter, for lager- og industri­virksomhet og tilhørende administrasjon og forretning. Tomter fra ca. 5 dekar selges. Planlagt ferdigstillelse av de nordligste tomtene i Q4 2024. Fra Stjørdal er det ca. 3 mil og ca. 30 minuttes kjøring. Det er økende gjennomgangstrafikk fra Stjørdal til Østlandet. Interessert? Ta kontakt med Kirsten eller Oddvar

TIL LEIE

Brøset: Brøsetekra 13

Kontor Rustikk teglsteinsbygg er bygget om til kontor. Fra cellekontor til ca. 187 kvm BTA kontor med heis, kjøkken og møterom Lager, møterom uten vinduer i 2. etasje. Det er 40 p-plasser til bygget. Interessert? Ta kontakt med Kirsten

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale | creto.no

11


TIL LEIE

Sentrum: Kongens gate 56

Kontor Ca. 270 – 388 kvm BTA lyse kontor i 2. etasje 10 cellekontor, møterom, spiserom, garderobe og sosial sofakrok. Kontorene blir renovert Sentral beliggenhet i Kongens gate nært kommunikasjonsknutepunktet i Prinsenskrysset. Interessert? Ta kontakt med Oddvar eller Kim

Tempe: Tempeveien 22

Butikk- og restaurantlokaler Nybyggstandard og gode parkeringsmuligheter! Eiendommen har en strategisk beliggenhet med meget god eksponering mot Holtermanns v. (E6) og Tempevegen. De åpne inngangspartier på begge sider av bygget og god takhøyde skaper en flott ramme for en luftig og lys arbeidsplass. Arealet i 2. etasje er utleid. Areal i 1. etasje, moderne og totalt rehabilitert i 2020 Fremstår som nybygg, utvendig og innvendig Egen produksjon av strøm ved hjelp av solceller Smart bygg, noe som vil gi lavere driftskostnader Ladestasjoner til el-biler og el-sykler

TIL LEIE

Interessert? Ta kontakt med Kim

Utleide og solgte objekter siden septemberutgaven

SOLGT

Innherredsveien 61 D Næringsseksjon

SOLGT

Kongens gate 51 A 595 kvm BTA

UTLEID

Hornebergveien 3-5 300 kvm BTA

UTLEID

Kjøpmannsgata 25 280 kvm BTA

Gjelvangveita 2 Restaurantlokale – 260 kvm BTA

Raudåsflata 1 Ca. 73 kvm BTA

UTLEID

SOLGT

UTLEID

Fjordgata 82 187 kvm BTA

UTLEID

Industriveien 9 2 682 kvm uteareal

UTLEID

Vuluvegen 347 2 000 kvm BTA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.