Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 13 juni 2014

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

DIY Zelf dingen maken is in. Do It Yourself, DIY, zo noemen ze doe-hetzelven in het Engels. Handgemaakt spul vindt gretige kopers, want het is origineel en uniek. Het ziet er niet perfect uit en net daarom zo echt. Zelfmaakheldinnen en -helden over de hele wereld vinden elkaar via sociale media en op basis van hun gedeelde liefde voor het (zelfgemaakte) handwerk. Of zelfmakers schrijven er een blog over en later een boek. Of ze komen samen en doen het in real life. Hier delen ze niet alleen hun kennis en vaardigheden, hun gemeenschappelijke interesse wordt ook een basis voor nieuwe vriendschappen. Binnen Femma bestaat een lange traditie om decoratie, kleding, cosmetica en gezonde gerechten zelf te maken. Onze naaisalons en naaicafés zijn niet alleen kennisateliers, maar worden meer en meer een inrijpoort om duurzame contacten tussen vrouwen uit eenzelfde buurt te stimuleren. Door ervaren naaisters en nieuwelingen bij elkaar te brengen, ontstaan veel intergenerationele én interculturele contacten. Ter ondersteuning ontwikkelden we Het Grote Naaiboek: 400 pagina’s vol tips, weetjes, technieken en tientallen projecten. Voor Femma gaat de DIY-trend over meer dan het plezier van iets met je handen te maken of geld te besparen. DIY staat ook voor de bewuste keuze voor duurzaamheid: hergebruiken van wat er al is door er een nieuwe, persoonlijke toets aan te geven. Je ecologische voetafdruk kleiner maken is ook: sociale rechtvaardigheid groter maken. In de regio Waas en Dender zijn er verschillende naaisalons en –café’s. Meer ervaren naaisters helpen vrouwen die hun eerste voorzichtige steekjes met de naaimachine doen, daarnaast worden er op zo’n bijeenkomsten ook vriendinnenbanden gesmeed. In Buggenhout, Kieldrecht, Lokeren, Moerzeke, SintNiklaas, Tielrode en Wetteren zijn er nu al naaisalons en naaicafé’s actief. Wil je er ook graag aan deelnemen, of heb je vriendinnen en goesting om ook een Femma-naaisalon te starten? Neem dan contact op met Femma Oost-Vlaanderen via Femma.oostvlaanderen@femma. be, we helpen je op weg. Rita De Roeck Directeur Femma Oost-Vlaanderen

23 juni - Dag van de Mantelzorg

Wandelen voor Mantelzorg Professionele diensten zijn niet altijd een passend antwoord, het altijd opnieuw vragen zijn sommige mantelzorgers al lang verleerd en anderen durven het niet. Velen zijn op zichzelf aangewezen om al dan niet naar oplossingen te zoeken. Daarom zien wij de Dag van de Mantelzorg als een belangrijk sensibiliMantelzorgers geven het beste seringsmoment en willen we oproepen om het netvan zichzelf. Dat verdient waarVan onschatbare waarde dering, maar ook sensibilisering werk rondom de mantelzorIn Vlaanderen nemen ongeveer 600 000 ger versterken. mensen de zorg op voor een zorgbehoevenDirk Hitchinson Sensibiliseren is de aancoördinator Mantelzorg Ziekenzorg CM de persoon in hun directe omgeving. Daardacht vragen van de omgemee maken ze het mogelijk dat chronisch ving en de buurt. De aanzieken en zorgbehoevenden zo lang mogedacht vestigen om spontaan lijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. en concreet te beseffen dat mantelzorgers heel vaak onzichtbaar, ‘Mantelzorgers zijn van een onschatbare en onbetaalbare waarde soms vereenzaamd, bezig zijn. Maar ook, als ze zichtbaar zijn, in de thuiszorg, die complementair is met de inzet en toewijding niet opgemerkt worden als een bijzonder waardevolle bijdrage van professionele hulpverleners’, zegt Dirk Hitchinson, coördi- aan onze samenleving.’ nator Mantelzorg van Ziekenzorg CM. ‘Toch krijgen ze nog steeds te weinig erkenning en waardering voor wat ze doen. Nog Wandel mee op zondag 22 juni al te vaak wordt hun inzet als iets vanzelfsprekends gezien. Dirk Hitchinson: ‘Als mantelzorgvereniTer gelegenheid van de Dag van de Mantelging willen we de duizenden mantelzorzorg op maandag 23 juni willen Ziekenzorg gers een stem en een gezicht geven. Binnen CM en de dienst Thuiszorg van CM Waas de provincie Oost-Vlaanderen wordt in Vertrek en aankomst is aan Park en Dender de inzet en het belang van manenkele gemeenten een wandeling georgaBlauwendael, Kerkstraat 21 in telzorg in de kijker zetten.’ niseerd. Voor onze regio werd gekozen voor Waasmunster. Ofwel start je vrij tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Je het bosrijke Waasmunster. De wandeling kan ook kiezen voor één van de zal heel toegankelijk zijn, zowel voor rolMaatschappelijke waardering twee groepswandelingen die starwagengebruikers als buggy’s, en ook in kan beter ten om 14 uur en 15 uur. Hiervoor afstand zeker haalbaar. Die bedraagt ongekan je best op voorhand inschrij‘Mantelzorgers geven vaak het signaal dat veer 5 km met eventueel een bijkomende ven. ze weinig kunnen terugvallen op vrienden, wandellus voor de fervente wandelaar. buren of kennissen. Zo ervaren ze dat Onderweg willen we op een verrassende Deelname kost slechts 1 euro. Bij bezoek eerder wegblijft of dat hulp niet manier het maatschappelijk belang van de aankomst bieden we je een drankje meer spontaan geboden wordt’, gaat Dirk mantelzorger onder de aandacht brengen. aan en nodigen we je uit langs Hitchinson verder. ‘Studies tonen aan hoe Onze bedoeling is om zoveel mogelijk symenkele informatiestanden. belangrijk het is dat mantelzorgers onderpathisanten aan het wandelen te zetten. Bovendien maakt elke deelnemer steund worden bij hun vele taken om de kans om een ballonvlucht voor Een gezonde, sportieve bijdrage die opgezorg te kunnen volhouden. Uit een recent twee personen te winnen. merkt wordt door de samenleving maar Inschrijven kan via tel. 03 760 38 50 onderzoek van het Steunpunt Welzijn, ook ondersteund wordt door plaatselijke of mail naar ziekenzorg.waasenVolksgezondheid en Gezin (SWVG) blijkt beleidsmensen en andere sociale verenidender@cm.be. dat 25 % van de Vlaamse Mantelzorgers gingen.’ kampt met depressieve gevoelens.

Naar aanleiding van de dag van de Mantelzorg organiseert CM Waas en Dender op zondag 22 juni ‘Wandelen voor Mantelzorg’. Een evenement om het maatschappelijk belang van de mantelzorger in de kijker te zetten.

Praktisch


Visie ¬ Vrijdag 13 juni 2014

Regio Waas en Dender

ACV start infopunt discriminatie Discriminatie en racisme op de werkvloer is een pijnlijke realiteit. Om slachtoffers of getuigen van discriminatie wegwijs te maken in de regelgeving, een antwoord te bieden op hun vragen en hen de mogelijkheid te geven om een melding van discriminatie te doen, richtte het ACV een digitaal informatiepunt op: www.acv-infopuntdiscriminatie.be. Recente studies wijzen erop dat veel mensen nog steeds uitgesloten worden op de arbeidsmarkt omwille van leeftijd, hun afkomst of huidskleur, seksuele geaardheid of een arbeidshandicap. Discriminatie tijdens de zoektocht naar een job en op de werkvloer heeft een enorme impact op de maatschappelijke deelname van werkzoekenden en werknemers. Kris (dit is niet zijn echte naam) heeft het aan den lijve ondervonden wat discriminatie op de werkvloer betekent en vertelt zijn verhaal aan Visie. Kris, jij bent als persoon met een arbeidshandicap in 2010 aan de slag gegaan bij een kmo. Vertel eens wat jouw ervaringen waren.

‘Neen, ik heb geen verdere stappen ondernomen. De

Hieronder vind je de resterende data en plaatsen waar ACV-leden terechtkunnen. BEVEREN ACV-dienstencentrum, Gravendreef 13  maandag 16 juni van 13.30 tot 18.30 u.  donderdag 19 juni van 9 tot 12 u.

LOKEREN zaal Het Volk, Poststraat 4  woensdag 18 juni van 14 tot 17 u.  vrijdag 20 juni van 9 tot 12 u.  dinsdag 24 juni van 15 tot 18.30 u.

SINT-GILLIS-WAAS ACV-dienstencentrum, Kerkstraat 20  maandag 16 juni van 13.30 tot 18.30 u.  dinsdag 24 juni van 13.30 tot 17 u.

werkgever gebruikte mijn handicap en mijn persoonlijke kenmerken als excuus om mij af te danken. Terwijl de echte reden was - denk ik - dat ik niet kostenefficiënt en te duur was. Ik vond dat onrechtvaardig. De persoonlijke aanvallen en het gebruiken van mijn handicap om mij later te ontslaan, waren echt kwetsend. Zij hadden mij moeten evalueren op basis van mijn prestaties en niet op basis van mijn handicap.’ De ACV-diversiteitsconsulent behandelt vragen en meldingen over discriminatie. Ben je bij deze persoon langsgegaan? ‘Nee, ik was daar toen niet van op de hoogte. En ik wilde deze negatieve ervaring zo snel mogelijk vergeten. Maar dit heeft wel zijn sporen nagelaten in mijn vertrouwen naar andere werkgevers toe. Deze manier van ‘personeelsbeleid’ is ook in het nadeel van andere werkgevers. Want als zij hun kwetsbare werknemers op een dergelijke manier behandelen, zal dit een groot verloop creëren. Maar ik wil met een positieve noot eindigen. Een jaar later ben ik aan de slag gegaan bij een nieuwe werkgever en daar voel ik mij wel welkom.’ * Jobkanaal heeft een vacatureplatform specifiek gericht naar verschillende kansengroepen. * De VDAB geeft een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aan de werkgever gedurende de eerste vijf jaar van de tewerkstelling van de persoon met een erkende arbeidshandicap en de werkgever krijgt een vermindering van de RSZ-bijdrage als hij een werkzoekende met een werkkaart in dienst neemt (Activa-regeling).

Ben jij slachtoffer of getuige van discriminatie tijdens de zoektocht naar werk of op de werkvloer? Suf dan zeker eens naar www.acv-infopunt-discriminatie.be. Je kan er discriminatie online melden. Wil je informatie over wetgeving, aandachtspunten en tools om discriminatie te herkennen en bespreekbaar te maken binnen je onderneming? Download de nieuwe brochure ‘Discriminatie op de werkvloer’ via de website of vraag ernaar bij je vakbondsafgevaardigde. Werken aan discriminatie op de werkvloer kan onder andere door knelpunten binnen het personeelsbeleid bloot te leggen. Vakbondsafgevaardigden en -secretarissen spelen hier een belangrijke rol in via het sociaal overleg. Spreek hen gerust aan over dit thema.

SINT-NIKLAAS Den Hof, H. Heymanplein 7  vrijdag 20 juni van 8.30 tot 13 u.

STEKENE ACV-dienstencentrum, Dorpsstraat 42  donderdag 19 juni van 9 tot 12 u. en van 13.30 tot 17 u.  maandag 23 juni van 13.30 tot 18.30 u.

TEMSE Het Volk, Oeverstraat 11  donderdag 19 juni van 13.30 tot 17 u.  maandag 23 juni van 13.30 tot 18.30 u. De aangifte gebeurt zoveel mogelijk elektronisch via Tax-on-web. Meer info vind je op www.acv-waasendender.be of krijg je via onze belastingservicelijn op tel. 03 765 20 31.

Sluiting derde vrijdag van de maand De computerprogramma’s van het ACV worden elke derde vrijdagnamiddag van de maand aangepast aan diverse wijzigingen. Door die update zijn de computers van de medewerkers niet beschikbaar en kunnen ze jouw (werkloosheids)dossier niet consulteren en geen betalingen registreren. Daarom sluiten alle ACV-dienstencentra in Waas en Dender elke derde vrijdag van de maand. De dienstencentra zullen dus gesloten zijn op vrijdag 20 juni. In juli en augustus geldt de vakantieregeling en zijn de dienstencentra enkel geopend in de voormiddag, van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 12 uur. De sluitingsdagen worden tijdig aangekondigd via affiches, in Visie en op www. acv-waasendender.be.

WEG

Heb je verdere stappen gezet om te zien of er sprake was van discriminatie op basis van je handicap?

ACV helpt belastingaangifte invullen

KORT

Kris: ‘Ik ben sinds mijn geboorte verlamd aan beide benen. In 2010 heb ik gesolliciteerd naar een baan als administratief medewerker bij een kmo in Sint-Niklaas. De vacature had ik gevonden via Jobkanaal*. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek en mijn begeleider, die mij ondersteunde in de zoektocht naar werk, is toen meegegaan. Het gesprek verliep vlot en de kmo wilde mij aanwerven. Mijn begeleider had ook verteld aan de werkgever wat de gevolgen waren van mijn fysieke beperking: werken aan een trager tempo, meer tijd nodig hebben om naar het toilet te gaan enz. In het begin was de werkgever tevreden over mijn prestaties. Mijn beperkingen werden ook gecompenseerd door financiële tussenkomsten van de VDAB en de RVA*. Mijn eerste functioneringsgesprekken waren ook goed. Maar de werkgever verwachtte dat ik na een tijdje een hoger tempo zou aankunnen. En in mijn volgende functioneringsgesprek werd ik aangesproken op mijn handicap. De werkgever zei dat mijn toiletbezoek te lang duurde en ik kreeg ook persoonlijke verwijten te horen die niets met mijn werk te maken hadden. Dit werd ook in het verslag van mijn functioneringsgesprek vermeld. Hoewel de werkgever van in het begin wist dat ik op een trager tempo zou werken en meer tijd nodig had om naar het toilet te gaan … De VOP compenseerde dat ook! Maar uiteindelijk ben ik toch ontslagen, in mijn ontslagbrief stond dat ik niet voldeed.’

17


18

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 Kwb Rupelmonde – Barbecue – 27 juni Het is volop zomer, tijd voor een barbecue. Om 18 uur is er in de tuin van de pastoor in de Priester Saveynstraat eerst een receptie en een spelletje Kubb voor de liefhebbers. Rond 19 uur schuiven we aan tafel. Kostprijs is 10 euro per persoon. Inschrijven kan tot 25 juni bij Marc Buys, tel. 03 775 04 39.  Femma Beveren-centrum – Dagje Zeeland – 17 juni We vertrekken om 8 uur aan het Beverse politiekantoor en trekken de grens over om een wijnmakerij te bezoeken en Zeeuwse mosselen te proeven. We sluiten het dagje af met een broodmaaltijd. Deelnameprijs is 54 euro voor leden en 59 euro voor niet-leden. Inschrijven en info bij Zita, tel. 03 755 58 39.  Kwb Haasdonk – Jogging – 21 juni Sportievelingen zijn welkom vanaf 14 uur in de wijk Hoge Wegel aan de Basisschool. Er zijn drie loopafstanden: 1 km, 5km of 10 km. Kinderen betalen 1 euro, volwassenen 5 euro. CM- en kwb-leden krijgen 1 euro korting. Kleedkamers en wasruimte is voorzien.

Tweede solidariteitsactie door Vrienden van VLOS

Vluchtelingenhappening

O

p 17 mei trokken honderden mensen door de Sint-Niklase binnenstad om hun sympathie voor vluchtelingenorganisatie VLOS te tonen. Met recht en reden werd de optocht een bonte stoet genoemd: zowel jong als iets minder jong was present, er was muziek en veel kleur. Aan deze eerste geslaagde actie wordt nu een vervolg gebreid. Op Wereldvluchtelingendag organiseren de Vrienden van VLOS een ‘Vluchtelingenhappening’.

Woord en beeld in De Casino Op zondag 22 juni kan je vanaf 14 uur genieten van het solidariteitskoor Weerbots op het terras van De Casino, Stationsstraat 104 in Sint-Niklaas. Boven in de zaal vertelt een jonge Op 17 mei organiseerden de Vrienden van VLOS al een ‘Bonte stoet van menselijkheid’. Afghaan hoe hij zijn geboorteland moest ontvluchten. In de hal kan je gaan kijken naar een prach- samen leven. Wie honger en dorst kreeg van het wandelen, kan tige foto-expo van vluchteling Yllza in samenwerking met OJC er ook een drankje en hapje nuttigen. Kompas en er wordt een videoreportage getoond. Als afsluiter van de dag is er een kioskconcert van Doylu in De Casino. Iedereen is welkom op deze happening. Laat je solidair hart spreWandeling naar Solidaire Woning ken en zak dus op Wereldvluchtelingendag eens af naar SintVanaf 14.30 uur vertrekt er om het half uur een wandeling van Niklaas. De Casino naar de Solidaire Woning, waar de werking van VLOS wordt voorgesteld. Daarnaast kan je luisteren naar de getuigenis ✔✔www.vlos.be – www.facebook.com/vriendenvanvlos van twee Belgen en drie vluchtelingen die er onder één dak

 Pasar Nieuwkerken-Waas – Midzomeravondfietstocht – 21 juni Mooie avondfietstocht in en rond Stekene. Vertrek om 18.30 uur aan Ten Bos. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Lea Opgenhaffen, tel. 03 116 67 04.

Zomerzoektochten Pasar Tijdens de zomermaanden organiseert Pasar twee zomerzoektochten. In Lokeren kan je tussen 21 juni en 14 september deelnemen aan de 39ste editie van de fietszoektocht, een samenwerking tussen Pasar, kwb en Femma. Deze tocht gidst je langs rustige wegen en onderweg los je enkele vragen en puzzels op. Iedereen wint een leuke prijs! Vertrek van de tocht aan de parochiezaal Sint-Anna, Veerstraat 12 in Lokeren.Deelnameformulieren te verkrijgen bij André Van Rossem, Eksaardebaan 120A in Lokeren, tel. 09 349 46 95. Meer info via www.pasar.be/lokeren.

 Pasar Belsele – De Tempusroute – 22 juni We fietsen van Belsele naar SintPauwels en vanaf daar volgen we de Tempusroute. Vertrek om 13.30 uur aan de kerk in Belseledorp. Deelnameprijs is 3 euro. Meer info bij Gustaaf Lerno, tel. 03 772 43 06.  Femma Sint-Gillis-Waas – Fietstocht – 16 juni Start om 19 uur aan gemeenschapscentrum De Route. We maken een tochtje van ongeveer 30 km en voorzien onderweg een rustmoment en een drankpauze. Meer info bij Maria Van Becelaere, tel. 03 770 68 04.  Pasar Wandelclub Waasland – Avondwandeling in Temse – 28 juni We ontdekken enkele leuke plekjes in Temse. Vertrek om 19 uur aan de H. Hartkerk in Temse. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Jan Smet, tel. 03 774 32 06.

Zebra-actie in Kruibeke

D

e Kruibeekse ACW-werkgroep mobiliteit vroeg op dinsdag 27 mei met een zelfgemaakt zebrapad aandacht voor veilige oversteekplaatsen voor voetgangers. De schoolgaande jeugd en hun mama’s en papa’s vonden het alvast een zeer goed initiatief. De werkgroep maakte in het kader van de verkeerscampagne ‘Op de Kop gevallen?’ ook een nota op met daarin alle verkeersknelpunten voor voetgangers in de gemeente. De nota wordt overhandigt aan het gemeentebestuur. Eerder werd al hetzelfde gedaan voor de fietsers.

www.buiten-uit.be

Visie ¬ Vrijdag 13 juni 2014

In de meer noordelijke regionen van Waas en Dender, met name Sint-Gillis-Waas, kan je van 21 juni tot 21 september ook deelnemen aan een fietszoektocht. Elke opdracht die je daar onderweg moet vervullen houdt verband met een thema. Startplaats is het toeristisch infocentrum De Route, Stationsstraat 201 in Sint-Gillis-Waas. Deelnameformulieren te verkrijgen bij Hugo Polfliet via polflieth@skynet. be of tel. 03 776 56 86. Beide zoektochten zijn ongeveer 30 kilometer lang.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 13 juni 2014

Froezel mee de zomer door

CM-Thuiszorg

Haal de snoezelkoffer bij jou in huis

Deze dolfijne dagen vinden plaats van 9 tot 17 uur, in Dendermonde of Sint-Niklaas. De eerste drie weken van de zomer wordt ook samengewerkt met speelpleinwerking ’t Speelanker in Sint-Niklaas. Elke Froezeldag kent een apart thema, maar elke keer is het een dag vol avontuur.

☺ 3 juli - van Afrika tot in Amerika

’t Speelanker, Sint-Niklaas Van Afrika tot in Amerika en alles wat daartussen of zelfs veel verder is. Ga mee op avontuur naar een land dat we voor jou nog onbekend houden.

☺ 10 juli - Froezel-beroepen-dag

’t Speelanker, Sint-Niklaas Later word ik wat ik wil! Je kan het

zo gek niet bedenken. Word piloot, boomknuffelaar, snoezelaar, treinbestuurder, dierenarts, glijbaantester, cocktailproever of gewoon prinses. Vandaag kan het!

lig want de Froezelaars gaan koken. Van de boodschappen tot het koken, wij doen alles zelf. En natuurlijk smullen we het daarna lekker op.

☺ 17 juli - checklist

’t Speelanker, Sint-Niklaas Wat wil je zeker gedaan hebben voor je 100 jaar bent? Begin er nu al aan. Deze dag is volledig in jouw handen. Welke uitdagingen heb jij na deze dag volbracht?

☺ 21

augustus - Krantenmonsters: een knutsel-knipsel-kranten-dag zaal Dynamo, Sint-Niklaas We spelen met kranten, doen er gekke activiteiten mee en roepen het krantenmonster tot leven.

☺ 24 juli - flieder-fladder-themadag

☺ 28 augustus - Heksen & tovenaars

De Boomgaard, Dendermonde Is het een vliegtuig? Of is het een vogel met een probleem? Ken jij de Vikingen al? Of zit je toch liever rustig in de melkherberg? Maak kennis met jouw favoriete tv-figuren en beleef dolle avonturen.

De Boomgaard, Dendermonde Een mysterieuze dag waarbij we iedereen meenemen op pad doorheen de wondere wereld van Salma de heks en Ti-tatovenaar. Deelname kost 4 euro per Froezeldag op Speeplein ’t Speelanker, 5 euro voor de andere dagen en 20 euro voor de daguitstap naar Plopsaland. Inschrijven kan via www. kazou.be, klik door naar JOMBA, ‘Vakanties’ en dan ‘Bijzondere vakantieopvang’. Of Bel naar het CM-Vakantiebureau op tel. 052 25 97 79 om in te schrijven.

☺ 31 juli - daguitstap Plopsaland

vertrek Dendermonde Vandaag gaan we met de hele Froezelbende op stap. En niet zomaar op stap, we gaan naar Plopsaland!

☺ 7

augustus - Junior Froezelchef: Otje-botje-kook-een-potje zaal Dynamo, Sint-Niklaas Geen eieren, bloem en boter zijn vei-

Kazou, de CM-Jeugddienst, is nog dringend op zoek naar keukenploegmedewerkers voor de vakantie Albanya – Estartit, een unieke vakantie aan de Spaanse Costa van 1 tot 10 juli. Er wordt verbleven op een camping, de keuken is ingericht in een prachtige keukentent. Heb je nog tien dagen vrij en zegt het je wat om onze 15-jarigen van eten en drinken te voorzien? Reageer dan stel via mail naar kazou.waasendender@cm.be of bel 052 25 97 78. Individuele kandidaturen zijn zeker welkom, we proberen snel een team op de been te brengen.

Vakantieactie ASSIST Ga jij ook graag in alle comfort op reis? Van 20 juni tot 19 juli ontvang je bij de ASSIST Thuiszorgwinkel uitzonderlijke kortingen op tal van hulpmiddelen die ervoor zorgen dat je je vakantie in optimale omstandigheden kan beleven. Drukverlagende reiskussens van Tempur, speciale reiskousen voor de lange autorit of vliegreis, in- en uitstaphulpjes voor de auto, wandelstokken en toebehoren, tal van verzorgingsproducten … Kom naar de Thuiszorgwinkel en ontdek het uitgebreide aanbod. Je vind de ASSIST Thuiszorgwinkel in Sint-Niklaas, Dendermonde, Beveren, Stekene, Wetteren en Lokeren.

Sluiting Het CM-kantoor van Kruibeke zal gesloten zijn op woensdag 25 juni wegens jaarmarkt. Gelieve hiermee rekening te houden.

BELGIE(N) - BELGIQUE

Nr. 48 juni 2014. Verschijnt 4 keer per jaar. In maart, juni, september, december.

Wil jij ook als eerste op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt bij OKRA in jouw regio? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief van OKRA Waas en Dender en ontvang voortaan OKRAZIEN elk kwartaal in je mailbox. Surf naar okra.be/waasendender, klik op ‘nieuwsbrief’ en registreer je online.

V.u.: Luc Van Kemmel, algemeen directeur CM Waas en Dender, de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas. 201402080 Afgiftekantoor Gent X Erkenningsnummer P2A9276

Ontvang OKRAZIEN digitaal

“WK voetbal, we hopen zo ver mogelijk door te stoten” Blz. 4

6

DIENSTVERLENING I CM-MediKo Plan

9

DOSSIER I Rug

18

GEZONDHEID I Sclerodermie, het bestaat

20

REPORTAGE I Mensen en muggen

De snoezelkoffer zit boordevol voelmateriaal, licht- en geluidseffecten en geurtjes. Hij bevat zowel eenvoudige zelfgemaakte materialen als meer complexe aangekochte materialen. Heb je een kind of jongere met een handicap, dan kan je de snoezelkoffer via telefoon of mail reserveren. KVG-leden betalen 5 euro per week, anderen 25 euro per week. CM-vrijwilligers Thuisoppas kunnen de koffer gratis gebruiken. Er wordt ook een waarborg gevraagd.

✔✔ Reserveren kan bij de CM-dienst Thuiszorg op tel. 03 760 93 80 of via thuiszorg.waasendender@cm.be of bij KVG op tel. 09 227 34 41 of vrijetijd.oost-vlaanderen@kvg.be.

Vacature CM Waas en Dender is op zoek naar een consulent en een commercieel medewerker. Voor meer info over beide vacatures, surf naar www.cmjobs.be

CM Waas en Dender

Het ledenblad van CM Waas en Dender www.facebook.com/ momentmagazinewaasendender

De koffer

Contact

PB- PP B- 00031

✔✔Meer info: www.thuiszorgwinkel.be - tel. 078 055 155.

Snoezelen is een samengaan van snuffelen, ontdekken, verkennen om te doezelen, genieten, wegdromen … Snoezelen is gericht op ontspanning, affectie, samenhorigheid en contact tussen mensen. Zintuiglijke prikkels worden selectief aangeboden in een sfeervolle omgeving op het tempo van het kind, de jongere of volwassene. Het gaat dus om meer dan de dagelijkse auditieve en visuele prikkels die in onze tijd overmatig aanwezig zijn. Horen, zien, voelen en ruiken komen gelijkmatig aan bod. Echte, goed uitgeruste snoezelruimtes zijn schaars, daarom werd gezocht naar een toegankelijke en goedkope manier om snoezelen mogelijk te maken voor iedereen. Snoezelen is bij uitstek geschikt voor personen met een handicap. Het stimuleert de ontwikkeling en brengt tegelijk rust en welbevinden.

WEG

CM Waas en dender organiseert elke zomer het Ziekenhotel in Moerzeke. Zorgbehoevenden kunnen er voor 1 of 2 weken op vakantie komen omringd door de goede zorgen van het personeel van het woonzorgcentrum aangevuld met de hulp en ondersteuning van enthousiaste vrijwilligers. Het CM-Ziekenhotel biedt de service van een hotel, de gezelligheid van thuis en de zekerheid van medische ondersteuning. De thuisverzorgde zieke geniet van een aangename vakantie met lotgenoten. De gezinsleden of mantelzorgers worden zo even van hun opvangtaak ontlast. Het CM-Ziekenhotel opent dit jaar haar deuren van maandag 30 juni tot maandag 25 augustus. Inschrijven kan via het CM-Vakantiebureau op tel. 052 25 97 72 of via thuiszorg.waasendender@cm.be. Voor meer info over dit initiatief kan je terecht op tel. 052 25 97 86.

Kazou zkt keukenploeg vr Spanje 1-10 juli

Wat is snoezelen?

KORT

Schrijf nu in voor het CM-Ziekenhotel

Een koffer vol spullen om thuis lekker te snoezelen. Oppassers en gezinnen kunnen hiervoor terecht bij Oppas+, de CM-dienst voor kinderen en jongeren met een handicap. De snoezelkoffer is ideaal om de zintuigen te prikkelen.

Kazou, de CM-Jeugddienst, en KVG Oost-Vlaanderen slaan al enkele jaren de handen in elkaar om kinderen met een beperking en hun broers, zussen en vriendjes elke donderdag een onvergetelijke vakantiedag te bezorgen. Ook komende zomer ziet er veelbelovend uit. Iedereen heeft recht op ontspanning. Daarom brengt Froezel een vrijetijdsaanbod gericht op kinderen met een beperking van 6 tot 14 jaar en hun broertjes, zusjes en vriendjes. Elk kind, zowel met als zonder beperking, is dus welkom. De enthousiaste monitoren krijgen de gepaste vorming en ondersteuning om ervoor te zorgen dat de deelnemers niets tekort komt.

19

Maak zeker een moment vrij om ‘Moment’ te lezen. Je vindt het CM-magazine volgende week in je brievenbus.

Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20140613 waas Visie nr. 39  
20140613 waas Visie nr. 39  

Visie nr. 39 - 13 juni 2014 - Editie Waas

Advertisement