Page 1

20

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 21 maart 2014

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (20-23) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Solidarifeitjes Solidariteit. Voor velen klinkt het nog als een woord uit de vorige eeuw, toen priester Daens en zijn kompanen nog moesten strijden voor menswaardige arbeidsomstandigheden of toen er in Polen nog een verbod was op vakbonden. Solidariteit is iets van toen, niet meer van nu. Nu zijn het andere tijden, nu moet je in de eerste plaats aan jezelf denken. ACV vindt solidariteit geen oubollig woord. Meer nog: het is nog meer dan vroeger nodig dat mensen solidair zijn. Solidair met je familie en vrienden, solidair met je collega’s en buren. Maar ook solidair met dat gezin wat verderop in de straat, waarvan je weet dat ze het financieel wat moeilijker hebben. Of met die personen die wat ouder zijn en nu wat meer kosten en wat minder belastingen betalen. Of met die mensen aan de andere kant van de wereld die niet het geluk hebben gehad om in onze westerse wereld (en weelde) geboren te zijn. Daarom wil het ACV dit jaar, maar ook de volgende jaren, opnieuw volop inzetten op een herwaardering van het woord ‘solidariteit’. Onder de noemer ‘Van solidariteit word je beter’ zet het ACV tal van acties op. Grote en kleine, ernstige en minder serieuze. Met die minder ernstige boodschappen kan je op de pagina hiernaast al kennismaken. Maar ook ernstige boodschappen en weetjes willen we graag met je delen. Welkom in de nieuwe rubriek ‘Solidarifeitjes’. En we steken al meteen van wal met wat cijfermateriaal: Wist jij dat 1 % van de rijksten bijna de helft van de rijkdom van deze wereld bezit, terwijl er voor de 70 % armsten maar 3 % van de rijkdom is weggelegd? En wist je dat, als je alle rijkdom van de ganse wereld zou samenleggen en eerlijk zou herverdelen, er voor ieder gezin met twee volwassenen en drie kinderen er een maandelijks inkomen van 2 870 euro zou zijn? Dat gezin zou bovendien samen nog een spaarboekje of onroerende goederen hebben ter waarde van 125 000 euro. Een eerlijke, solidaire samenleving is dus meer een kwestie van willen, niet enkel van kunnen. Filip Devriendt verbondspropagandist ACV Waas en Dender

Met of zonder diploma, een wereld van verschil! Uit een recente analyse van de VDAB blijkt dat een diploma voor jongeren nog steeds het toegangsbewijs is voor een duurzaam plaatsje op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: ben je jong en heb je geen diploma? Dan heb je een grotere kans om werkloos te worden … en te blijven. Een diploma maakt echt het verschil. In het beroepsonderwijs (BSO) is de kans om na 1 jaar nog werkzoekend te zijn, drie maal groter voor schoolverlaters zonder diploma (31,4 %) dan voor schoolverlaters met een diploma (11,3 %). In het technisch onderwijs (TSO) is die kans dubbel zo groot. Concreet is na 1 jaar gemiddeld 11,1 % van de schoolverlaters met een technisch diploma werkzoekend. Bij hun klasgenoten zonder diploma is dat bijna 19,6 %. Door de crisis pikken gediplomeerden ook nog eens een deel van de schaarse jobs voor ongeschoolden weg, wat de toestand alleen maar erger maakt.

Expeditie Geslaagd De afdeling onderwijs van Odice (OostVlaams Diversiteitscentrum) organiseerde met medewerking van ACV Lokeren en Zele een bewustmakingstocht binnen het project ‘Expeditie Geslaagd’. Dit project wil leerlingen bewustmaken van het nut van een diploma. Afgelopen maand namen 55 leerlingen uit het derde en het vierde jaar van het OLVI-Pius X in Zele en OLVP in Lokeren deel aan deze tocht. Ze bezochten een bank, een vastgoedkantoor, een interimkantoor en het ACV. De leerlingen kregen daar te horen hoe moeilijk het is om zonder diploma een job te vinden én te houden. Verder leerden zij dat het zonder arbeidscontract en een stabiel inkomen bijna onmogelijk is om een degelijk appartement te huren en dat ze wellicht ook geen lening kunnen afsluiten bij een

bank zonder een duurzame job. Samengevat, als je een diploma op zak hebt, geraak je sneller aan een job; zonder diploma blijf je (veel) langer werkloos. Wie verder studeert en een diploma behaalt, krijgt gemakkelijker een job aangeboden en wordt beter betaald. Er is ook meer werkaanbod voor leerlingen met een diploma dan zonder diploma. En, als je niet snel genoeg een job vindt, word je ook nog streng gecontroleerd door de RVA. Meer weten over dit project? Neem dan zeker contact op met Andy Deburchgraeve van Odice, tel. 09 267 68 10 of andy. deburchgraeve@odice.be.

Opvallende cijfers uit Waas en Dender Na 1 jaar was gemiddeld 1 op de 3 leerlingen met enkel een getuigschrift van de tweede graad BSO in de richtingen handel (32,2 %), hout (32,1 %) of mechanica-elektriciteit (29,4) nog altijd werkzoekend. In de richting voeding was dit zelfs 45,7 %! Schoolverlaters die een diploma hebben behaald na een zevende jaar of de vierde graad van het beroepsonderwijs, doen het beduidend beter: in de richting handel was nog 15,5 % werkloos na 1 jaar, voor hout was dit 5,9 %, in mechanica-elektriciteit 7,3 % en met een diploma voeding slecht 5,3 %. Een schoolverlater met een diploma in het studiegebied handel heeft 2 keer meer

kans om een job te vinden dan iemand zonder diploma, in het studiegebied hout is dat 6 keer meer, in mechanica-elektriciteit 4 keer en in de voeding is dat liefst 9 keer meer.

GPS naar werk Met het project ‘Gps naar werk’ willen ACV Lokeren en Zele in samenwerking met een aantal scholen uit het middelbaar onderwijs in de regio (Pius X, VTI, OLVI en KTA) leerlingen aanmoedigen om hun diploma te behalen en hen beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zo krijgen laatstejaars een bredere kijk op mogelijke jobs, sectoren en potentiële werkgevers in de streek. De verschillende initiatieven vinden plaats in maart, april en mei. Aan het project nemen 110 leerlingen en 30 bedrijven uit de regio deel. Het project kan bovendien op financiële steun rekenen van de provincie Oost-Vlaanderen. Wil je graag meewerken aan dit project, door bijvoorbeeld met de leerlingen de verschillende bedrijven te gaan bezoeken, neem dan contact op met Özgür Yurdaer, ACV-regiopropagandist in LokerenZele-Berlare, tel. 03 765 21 63 of oyurdaer@acv-csc.be.

Conclusie Het behaalde studieniveau is nog steeds belangrijk voor jongeren om de arbeidsmarkt te betreden. Het diploma geldt als toegangsticket tot de arbeidsmarkt, maar is ook een opstap naar een duurzame tewerkstelling. Om een vlotte overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt te kunnen realiseren, moeten alle leerlingen uit het secundair onderwijs gemotiveerd worden om hun diploma te behalen. Hierin heeft niet enkel het onderwijs een rol te spelen, maar ook ouders, vakbonden en werkgevers!


Regio Waas en Dender

Visie ÂŹ Vrijdag 21 maart 2014

21

Les formiDIABLES gaan ook Europees op 4 april!

Solidaritijd Van solidariteit word je beter. Dat is de boodschap die we op deze pagina willen meegeven. Want een beeld zegt soms meer dan een tekst. En het is hoog tijd voor solidariteit! Wil je graag reageren op deze pagina? Mail dan naar media.waasendender@acv-csc.be.

m i n i-C U

Wie word

LTUUR*

t daar nu

beter van

?

mutuae necessitudinis fieri melius*

* van s

eit wo olidarit

rd je be

ter

* www.miniisback.be


22

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 21 maart 2014

UIT

BUITEN

 ACV Buggenhout – Grote Garageverkoop – 5 april Samen met enkele andere organisaties organiseert ACV Buggenhout tussen 10 uur en 17 uur een verkoop van tweedehandsspullen. Gebruikte spullen krijgen een nieuwe bestemming. Hierdoor verkleinen we de afvalberg en werken we aan een beter milieu. Wie voorwerpen in zijn garage wil verkopen, kan inschrijven vóór 23 maart via www.gezinsbond.be/buggenhout.  Stoma Ilco – Infoavond ‘Beroerte, tijdig herkennen, veel voorkomen’ – 24 maart Stoma Ilco, de zelfhulpgroep van, voor en door stomadragers, organiseert een bijeenkomst met als thema ‘beroerte, tijdig herkennen, veel voorkomen’. Je bent welkom om 19.30 uur in CM-ontmoetingscentrum De Boomgaard, Papiermolenstraat Dendermonde. Meer info: tel. 052 42 29 11, erik.vn@hotmail.com.  Kwb Buggenhout – Lego namiddag – 6 april Iedereen die graag met legostenen in de weer is, is welkom. Op het programma: vrij spel, wedstrijdjes, … Plaats van het gebeuren is zaal Nicolaas, Jachtweg 1 in Buggenhout. Kostprijs is 1 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot 31 maart bij Etienne Hermans, etienne.hermans@telenet.be.  Femma Christus Koning Wetteren – Lentefeest – 2 april Iedereen is welkom op dit ontmoetingsmoment waar je kan genieten van een hapje, een drankje en een gezellige babbel. Start om 19.30 uur in de parochiezaal. Prijs leden is 8 euro, niet-leden betalen 11 euro. Inschrijven kan tot 26 maart bij Andrea De Keyzer via guidoandrea.baeten@skynet.be of tel. 09 368 17 66.  Pasar Ros Beiaardtrappers – Lentewandeling – 30 maart Deze 8 km lange wandeling leidt ons langs de grenzen van Lebbeke, Wieze en Denderbelle. Vertrek om 14 uur aan de kantine van FC Moerstraat , Coensbroekwegel in SintGillis-Dendermonde. Nadien zijn er pannenkoeken. Kostprijs is 6 euro en inschrijven kan vóór 24 maart bij Magda Joos, tel. 052 20 33 91.  Femma Zele Heikant – Workshop stijladvies – 26 maart In deze workshop krijg je concrete tips over hoe je accenten in je kledij en voorkomen kan leggen die passen bij jouw persoonlijkheid. Start om 19.30 uur in zaal De Kring in Heikant.

De bewonersgroepen Wonen van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen bereiden met veel enthousiasme de acties voor.

Acties ‘1/3 is de max’ in Sint-Niklaas en Wetteren

Huidig huurbeleid geen cent waard Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het Vlaams Huurdersplatform en het Netwerk tegen Armoede vormen het platform ‘1/3 is de max’. Dit platform wil, in aanloop naar de Vlaamse en federale verkiezingen, aandacht vragen voor een beter huurbeleid. In de week van 31 maart tot 4 april wordt in elke Vlaamse provincie minstens één actie georganiseerd. Op 3 april vindt er in Sint-Niklaas een actie plaats tijdens de wekelijkse markt. Met een modelhuis en pamfletten worden de eisen van het platform kracht bij gezet. Onder andere ACW Waas en Dender, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, CAW Oost-Vlaanderen, het straathoekwerk en verschillende Welzijnsschakels en Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen zetten er hun

schouders onder. In Wetteren wordt actie gevoerd op 27 maart, ook tijdens de wekelijkse markt.

Waarom? Huurders betalen vaak veel huur voor een woning van slechte kwaliteit, in een ongezonde leefomgeving, met slechte isolatie en hoge kosten voor energie. Dit heeft te maken met een groot tekort aan sociale woningen, krapte op de private huurmarkt en een gebrekkige toepassing van de regelgeving en controle voor verhuurders. Het armoederisico voor huurders ligt daardoor veel hoger dan bij de rest van de bevolking.

Daarom vraagt de campagne ‘1/3 is de max’:  een huurbeleid dat ernaar streeft om

Vind je ook dat er dringend werk moet gemaakt worden van een beter huurbeleid? Kom dan naar de actie in SintNiklaas of Wetteren en ondersteun de campagne!

✔✔Meer info?

www.eenderdeisdemax.be

Kloosterstraat in Zele wordt ‘Groene straat’

T

ijdens de lentejaarmarkt organiseert ACW Zele samen met ACV, CM, Femma en Ziekenzorg voor de derde maal ‘De Groene straat’. Onder het motto ‘van solidariteit word je beter’ staan op 8 april van 9.30 uur tot 12 uur verschillende organisaties met een infostand in de Kloosterstraat. Met de actie ‘Ik schenk je mijn hart en nog veel meer’ wil CM de aandacht vestigen op het belang van orgaandonatie en zo ook het onderwerp bespreekbaar maken.

Leerrijk en plezant Voorbijgangers kunnen deelnemen aan een heleboel activiteiten en krijgen informatie van verschillende verengingen die actief zijn in Zele. Zo zijn ACV, CM, Femma, Ziekenzorg, Wereldwinkel, Familiehulp, Spoor2, Goed wonen, Leerschakel vzw, Vokans, De Schooltas, Velt Zele, Welzijnschakel, Noodwinkeltje, kringloopkrachten met IDM compostmobiel, Lets Zele, Davidsfonds, GRISSchone Kleren Campagne en Huis Nicole van de partij tijdens dit ontmoetingsmoment met de Zeelse inwoners. Een bonte bende met elk iets uniek in petto!

Uw vereniging in de kijker? Wil je ook met jouw vereniging deelnemen aan ‘De Groene straat’? Dat kan! Neem hiervoor contact op met het ACV in Zele. De contactgegevens vind je onderaan dit artikel. De organisatoren zorgen voor de nodige tafels, stoelen en catering.

Ga voor de hoofdprijzen van de Kloosterworp Om 11.30 uur is er de Kloosterworp van op het balkon van Het Gildenhuis met als hoofdprijzen een daguitstap naar Disneyland Parijs en een daguitstap naar Sommedepartement in Frankrijk (aangeboden door reizen De Ras). Naast deze hoofdprijzen zijn er nog een pak andere prijzen te winnen door jong en oud. Wees dus zeker op tijd! Bij slecht weer verhuist ‘De Groene straat’ naar de grote zaal van het Gildenhuis in de Kloosterstraat. Dit initiatief maakt deel uit van de Kermisaffiche van de lentejaarmarkt.

✔✔Meer

Manifestatie ‘Europa anders en beter’ – 4 april

Vervoersregeling ACV Waas en Dender Op de eerste bladzijde van deze Visie lees je meer over het waarom van deze manifestatie. Je kan gratis mee met de trein en je ontvangt een lunchpakket.  Zele –onthaal om 9.30 uur, vertrek om 9.50 uur  Dendermonde – onthaal om 9.45 uur, vertrek om 10.07 uur  Wetteren – onthaal om 9.05 uur, vertrek om 9.25 uur Vervoersregeling Waas: www.acv-waasendender.be

✔✔Meedoen en inschrijven? Bel naar de actielijn op 03 765 21 56 www.buiten-uit.be

mensen niet meer dan 1/3 van hun inkomen aan wonen te laten besteden  150.000 bijkomende huurwoningen, waarvan de helft sociale woningen  een substantiële huursubsidie voor al wie volgens de minimumbudgetmethode betaalbaarheidsproblemen heeft  een woonbeleid dat aandacht heeft voor de private huurmarkt, en niet alleen inzet op eigendomsverwerving. Dat kan door de middelen die nu aan de woonbonus worden besteed, anders in te zetten.

of mail acties.waasendender@acv-csc.be en vermeld duidelijk je naam, adres, telefoonnummer en opstapplaats.

info? Özgür Yurdaer, ACV-regiopropagandist, Kloosterstraat 12 in Zele, tel. 03 765 21 63 of via mail oyurdaer@acv-csc.be

Vacature Uitbater Café Gildenhuis in Zele  Uitbating op zelfstandige basis (als gerant)  Geen overnameprijs  Café met biljart-, pronostiekclub en spaarkas  Naast feestzaal- en vergadercomplex, gebruikt door verschillende verenigingen  Later eventuele mogelijkheid uitbating zalen  In het centrum van Zele  Woonst beschikbaar  Aanvangsdatum overeen te komen Schriftelijke kandidatuurstelling met cv stuur je voor 7 mei 2014 bij voorkeur via mail naar voorzitter Rik Lootens via riklootens@hotmail.com of 0478 84 25 88. Of via de post op het adres: vzw Gildenhuis, Kloosterstraat 12, 9240 Zele.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 21 maart 2014

23

De elektrische fiets op met OKRA en ASSIST

Een zomer vol sport en spel

De elektrische fiets wint aan populariteit, zeker bij senioren. Mensen zien steeds meer de voordelen en het gemak ervan in. Toch is het niet altijd eenvoudig om veilig met een elektrische fiets de baan op te gaan. Daarom organiseert OKRA samen met de ASSIST Thuiszorgwinkel een reeks cursussen om senioren op weg te helpen.

Wie altijd al droomde om een zalige zomervakantie mee te maken, boekt beter een vakantie bij Kazou, de CM-Jeugddienst. Ravotten in de bossen of spelen op het strand? Het kan allemaal. Om de keuze nog ruimer te maken, laste Kazou nog twee extra periodes in.

‘Officiële cijfers zijn er nog niet, maar volgens de Fietsersbond heeft de elektrische fiets de laatste tijd enorm aan populariteit gewonnen’, weet Agnes De Groote van OKRA Waas en Dender, ‘het trapgemak is de belangrijkste reden natuurlijk. Ook de technologie ging er de laatste jaren enorm op vooruit: betere en kleinere accu’s, stillere motoren. De modellen zijn aantrekkelijker en het aanbod is uitgebreider waardoor je een grotere en diverse doelgroep aanspreekt. Voor ieder wat wils dus.’

Niet voor mietjes De elektrische fiets zorgt ervoor dat senioren langer mobiel kunnen blijven. Agnes: ‘Kwieke 55-plussers denken soms dat een elektrische fiets het begin van het einde is en dat ze nu minder ‘echte’ beweging hebben. Dat klopt niet. Mensen zullen sneller de elektrische fiets nemen en langere afstanden afleggen zodat het gezondheidseffect behouden blijft. De ervaring leert wel dat het besturen van de fiets niet altijd eenvoudig is voor senioren. Vaak hebben ze moeite om het evenwicht te behouden (de elektrische fiets is zwaarder is dan een gewone fiets) en de snelheid te controleren.’

Op cursus De vraag naar vorming rond het gebruik van de elektrische fiets groeide en daar kon OKRA perfect op inspelen. In de verschillende trefpunten biedt

OKRA-SPORT nu cursussen aan. ‘In heel Vlaanderen zijn er al 200 cursussen gepland met elk 30 deelnemers. Deze worden gegeven door vrijwilligers die hiervoor een opleiding volgden bij OKRA-SPORT’, legt Agnes uit, ‘de cursus bestaat uit een theoretisch luik waarin de werking en het gebruik van de fiets wordt besproken, aangevuld met aankooptips. Daarna volgt er een praktijksessie waarin de cursisten de kans krijgen om een elektrische fiets uit te testen op een vaardigheidsparcours. De fietsen worden ter beschikking gesteld door de ASSIST Thuiszorgwinkel uit de buurt, net als het materiaal voor het parcours.’

✔✔Wens je meer info over de cursussen elek-

trische fiets van OKRA? Surf naar www. okra.be/waasendender of contacteer ons via tel. 03 760 38 66, waasendender@okra. be.

Opendeur ASSIST Van vrijdag 28 maart tot en met zaterdag 5 april organiseert de ASSIST Thuiszorgwinkel opendeurdagen mét kortingen in het teken van de elektrische fietsen van het merk Winora: kwaliteitsvolle elektrische fietsen met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Kom vrijblijvend langs voor professioneel advies en een testritje. Na aankoop kan je genieten van een perfecte naservice. In onze regio vinden de opendeurdagen plaats in de ASSIST Thuiszorgwinkel van Sint-Niklaas (Grote Markt 37) en Dendermonde (Bogaerdstraat 33). Voor meer info: www.thuiszorgwinkel.be, tel. 078 055 155.

Kazou-Kadee (15 – 22 augustus in Herentals) Voor kids °2004 - 2007 Hé Kazou-kadee, ga je mee met ons mee? Deze zomer valt er heel wat te beleven op scoutsdomein De Brink in Herentals. Zet je maar al schrap voor een week onvergetelijk spelplezier. Jouw monitoren voorzien een pak toffe spelletjes op het gras en in het bos. Maar er is meer … Wat dacht je van een zalige dag waterpret in het Netepark? Toon je gekste kunsten op de trampoline en leef je helemaal uit op de BMX. Daag je monitoren uit tijdens een spannende GPS-challenge in de bossen. Kan jouw team als eerste alle opdrachten vervullen? Dan word jij misschien wel de winnaar van onze enige echte Kazoukadeetrofee. Als kers op de taart staat er een bezoekje aan Bobbejaanland op het programma.

Go4Sports (18 – 22 augustus in Kemmel) Voor kids °2004 – 2005 Ben je graag sportief bezig en leef je je graag uit op het gras of in de bossen? Dan ben jij de ideale vakantiegast op onze Go4Sportsvakantie. We verblijven op het domein ‘De Lork’ in Kemmel. Midden in de bossen heb je geen tijd om je te vervelen. Ook een spelletje zaalvoetbal, hockey of volleybal mogen zeker niet ontbreken. Of zoek je het liever wat hoger? Dan is de klimmuur gegarandeerd jouw ding.

Orgaandonatie

OKRA

Heb je een kind met een beperking en zoek je nog een leuke activiteit voor de paasvakantie? Kom naar de Froezeldag op dinsdag 15 april. Reis met ‘Froezel De Bouwer’ af naar ‘Under construction’ en bouw je eigen land. Bouw jij hoge torens of een reuzenkasteel? Maak je liever je eigen pretpark? Laat je fantasie de vrije loop, het kan allemaal.

In het kader van de CM-campagne ‘Ik schenk je mijn hart en nog veel meer’ organiseert CM Waas en Dender verschillende infosessies rond orgaandonatie. Orgaantransplantatie is een effectieve, vaak levensreddende behandeling. Hoewel juridisch in België het ‘geen bezwaar’-systeem geldt (wie vooraf geen verzet aantekent, is een mogelijke orgaandonor), groeit de wachtlijst voor organen nog altijd aan. In ons land sterven gemiddeld twee mensen per week die op de wachtlijst staan. Tijdens deze infosessie vertelt een expert je alles over orgaantransplantatie en de wetgeving rond orgaandonatie. Daarnaast getuigt een moeder wiens zoon na een verkeersongeval orgaandonor werd over haar ervaringen. Je bent welkom op:  donderdag 27 maart om 20 uur in parochiaal centrum Nicolaas, Buggenhout,  woensdag 4 april om 19.30 uur in zaal POC, Rivierstraat 14 in Waasmunster. Toegang is gratis voor CM-leden, niet-leden betalen 5 euro. Inschrijven kan via www.cm.be/ agenda.

Wetteren - In het spoor van Adolf Daens en Louis-Paul Boon Sinds de film Daens fungeren priester Daens en schrijver LouisPaul Boon als diegenen die de sociale en politieke strijd in Vlaanderen tot leven hebben gebracht. Wat is historische waarheid in dit verhaal en wat niet? Geschiedenisprofessor Frans-Jos Verdoodt vertelt het ons op vrijdag 28 maart om 14.30 uur in cc De Poort, Markt. Meer info: 03 369 56 17.

Froezel is een initiatief van Kazou, de CM-Jeugddienst, en KVG. Iedere vakantie slaan zij de handen in elkaar om kinderen met een beperking en hun broers, zussen en vriendjes onvergetelijke vakantiedagen te geven. Iedereen tussen 6 en 14 jaar is welkom. De monitoren krijgen de gepaste vorming en ondersteuning om ervoor te zorgen dat de deelnemers niets tekort komt. Deze Froezeldag vindt plaats in Sint-Niklaas en kost 5 euro per kind. Voor meer informatie bel 052 25 97 79 of mail naar vakantiebureau. waasendender@cm.be.

Dendermonde - De vele gezichten van Tijl Uilenspiegel Wie kent Tijl Uilenspiegel niet als vrijheidslievende vlegel die samen met zijn geliefde Nele en zijn vriend Lamme Goedzak door Vlaanderen trok? Toch bestaat in de literatuur ook een andere Tijl die veel minder onschuldig en sympathiek overkomt. Veerle Uytersport werpt een blik op beide figuren. Op vrijdag 28 maart om 14.30 uur in De Boomgaard, Papiermolenstraat 3. Meer info: 052 21 50 88.

WEG

Froezel je mee?

KORT

We trekken er ook samen op uit voor een dagje outdoor avontuur in Poperinge. Samen gaan we de uitdaging aan op het touwenparcours en bouwen we ons eigen vlot. Als kers op de taart spelen we een echt Viking KUBB-toernooi. Wie weet sleep jij de grote ACADEMIE Vikingtrofee wel in de wacht? Als CM-lid kan je al mee op deze vakanties voor 130 euro (Kazou-Kadee) en 155 euro (Go4Sports). Daarin is inbegrepen: verblijf in een leuk vakantiecentrum, alle maaltijden, alle activiteiten en een bekwame, enthousiaste begeleiding die van aanpakken weet. Boeken kan via www.kazou.be, of neem contact op met het CM-Vakantiebureau op 052 25 97 60.

In trek

Contact CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20140321 Visie Dender nr. 33  

Visie nr. 33 - 21/03/2014 - Editie Dender

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you