Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 24 januari 2014

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Grote en kleine solidariteit

Vrijwilligers geven solidariteit een gezicht Een luisterend oor tijdens het koken

Solidariteit is een containerbegrip waar je 1001 dingen onder kan verstaan. Politici, opiniemakers en journalisten nemen het te pas en te onpas in de mond. Ook organisaties allerhande verkondigen geregeld hoe belangrijk solidariteit is. Maar met solidariteit lippendienst te bewijzen, heb je echter nog geen solidaire samenleving.

De 87-jarige Sint-Niklazenaar André Van Landeghem is wat je noemt een actieve senior. Hij is secretaris van OKRA H. Hart in Sint-Niklaas, nog steeds actief bij de plaatselijke zwemclub, secretaris van de Sint-Vincentiusvereniging Waasland en vrijwilliger bij Welzijnsschakel De Springplank. André: ’Met de welzijnsschakel brengen we wekelijks voedselpakketten rond bij een dertigtal gezinnen uit de buurt. Daarnaast kunnen er ook producten afgehaald worden in de Theresiakerk. We zijn naar deze kerk moeten uitwijken omdat de parochiezaal waar we voorheen in zaten te klein was geworden, toch wel een teken dat de werking van de Welzijnsschakel broodnodig is. Ikzelf sta in voor het vervoer van de voedselpakket-

IN WAA

ARITEI ID

T

SO L

Op de baan voor de Welzijnsschakel

ten en ga ook regelmatig voedselproducten ophalen bij onze leveranciers: een bakker, een traiteur en een warenhuis, allemaal in de buurt.’

ER D

A

CW-verbondssecretaris Johan Vyverman legt in een opinieartikel op deze bladzijde daarom de nadruk op het ‘en-en verhaal’ van solidariteit: de nood aan een solidair systeem zoals de sociale zekerheid en de onmiskenbare waarde van zeer vele kleine lokale vormen van solidariteit. De komende maanden zal je geregeld een artikel op deze regionale bladzijden zien verschijnen waarin wordt ingezoomd op een initiatief dat een concrete invulling geeft aan het begrip solidariteit. Vandaag laten we alvast enkele vrijwilligers aan het woord die zich in hun gemeente volledig belangeloos in zetten voor een ander.

D EN EN

Johan Vyverman Verbondssecretaris ACW Waas en Dender

In ontmoetingshuis De Moazart in Lokeren staan er wekelijks vrijwilligers achter de kookpotten.

S

‘Solidariteit’: een woord dat perfect de essentie vat waarom de christelijke arbeidersbeweging bestaat. Solidariteit betekent de kant kiezen van zij die het, om welke reden ook, moeilijker hebben. En bereid zijn daarvoor ook letterlijk te delen. Cynici beweren dan wel graag dat het ‘elk voor zich’-principe volledig is doorgeslagen in onze maatschappij. Wie er niet blind voor is, ziet dagelijks mooie initiatieven van solidariteit. Soms zijn dit individuele warme gebaren; soms vindt solidariteit vruchtbare grond in vrijwilligersorganisaties; heel vaak ook in de organisaties van onze beweging. Er is de helpende hand van de mantelzorger. Er is de sociale kruidenier. Er zijn de mensen die een kom warme soep of een bed aanbieden aan vluchtelingen op de dool – zoals twee weken geleden nog in Wetteren. Al deze initiatieven, hoe klein ook, maken onze maatschappij warmer en menselijker. Ze volstaan echter niet om een rechtvaardige en sociale samenleving op te bouwen. Wat baat de kom soep voor de vluchteling als het asielbeleid hardvochtig en onmenselijk is? Een warme jas voor iemand in armoede is mooi; een leefbaar inkomen en kansen in onderwijs, op de arbeidsmarkt, … zou nog mooier zijn. Gelukkig kennen we in België een degelijk uitgebouwd solidariteitskader. Deze week bleek het nog uit onderzoek: door onze sociale zekerheid en onze sociale instellingen, vergrootte de kloof tussen arm en rijk in ons land minder dan in de rest van Europa. Toch staat dit systeem onder neoliberale druk. Mensen die we graag zouden helpen als het onze buren waren, worden bestempeld als profiteurs. Omdat ze een kleurtje hebben, een andere taal spreken of met een portie ongeluk in hun leven werden geconfronteerd. Zo’n bewust gecultiveerde instelling legt een potentiële bom onder de sociale zekerheid en dus onder het welzijn van ons allemaal. Wij willen hier alvast weerwerk tegen bieden. De komende maanden lees je daarom op deze regionale Visie-bladzijden regelmatig over solidariteit. Grote verhalen, én kleine.

Meer dan een oppas Rkia Maalem vangt samen met haar vriendin Touria elke woensdagnamiddag tussen twee en vier kinderen op in een clubhuis in Temse. Wanneer we haar opbellen horen we duidelijk een gedreven madam aan de andere kant van de lijn. Rkia: ‘We proberen eigenlijk meer te zijn dan enkel een oppas. We gaan op zoek naar toffe spellen die we met hen kunnen spelen, maken samen iets lekker klaar en trekken er soms op uit. Elk kind tussen 5 en 12 jaar is welkom bij ons. Er hoeft geen inschrijvingsgeld betaald te worden. Enkel wanneer we iets te eten geven, vragen we een zeer kleine bijdrage.’ Voor heel wat kinderen uit de buurt is het een zeer welgekomen invulling van hun vrije tijd. ‘Een aantal onder hen zou anders gewoon op straat rondhangen’, vertelt Rkia. ‘Het is niet altijd even gemakkelijk voor ons, want we zijn maar met twee en nieuwe vrijwilligers vind je niet zo snel. Omdat de gemeente moet besparen, krijgen we ook vanuit die hoek wat minder ondersteuning dan vroeger. Maar we laten ons niet ontmoedigen. Als je de ziet hoe de kinderen zich amuseren, dan weet je waarvoor je het doet.’

Ontmoetingshuis De Moazart is stilaan een begrip in Lokeren. Mensen voor wie het allemaal net iets minder evident is om een kwaliteitsvol leven op te bouwen kunnen er terecht voor de nodige ondersteuning. Zo staat Dirk Wulgaert elke week in de keuken om samen met wie wil soep te maken. Dirk: ‘Elke week maken we soep van verse groenten en daarnaast bereiden we regelmatig een volledige maaltijd.’ De activiteiten betekenen voor de deelnemers meer dan gewoon een maaltijd bereiden. Dirk: ‘Tijdens het koken kunnen de mensen hun hart eens luchten. Ik probeer voor hen dan een luisterend oor te zijn. Je merkt dat dat enorm geapprecieerd wordt. Nu het vertrouwen tussen mij en de deelnemers groeit, krijg je soms echt wel aangrijpende verhalen te horen. Ikzelf kan voor hun problemen geen pasklare oplossing bieden, maar samen met de beroepskrachten van De Moazart kijken we of we de mensen wel op weg kunnen helpen in de zoektocht naar een oplossing.’

jouw project in visie? De komende maanden wil de regionale redactie van Visie aandacht besteden aan solidaire projecten in de regio. Heb jij weet van zo’n project in jouw buurt? Stuur dan een mailtje met een korte omschrijving en een foto naar waasendender@ acw.be .


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 24 januari 2014

ACV optimaliseert zijn dienstverlening ACV-leden verdienen de beste kwaliteit. De toekomstige ACVdienstverlening zal dan ook gebaseerd zijn op wat leden willen: directe informatie, kwalitatieve opvang van klachten en een efficiënt administratief beheer van de werkloosheidsdossiers. Dit blijkt in de toekomst niet meer mogelijk in twee kleinere kantoren. Vanaf 1 maart 2014 sluiten daarom de secretariaten in Buggenhout en Kieldrecht hun deuren. Piet Callens, verbondssecretaris, legt uit welke veranderingen er in Waas en Dender op til zijn. Visie: ACV Waas en Dender sluit een aantal kantoren en garandeert toch een betere dienstverlening. Hoe rijm je dat? Piet Callens: ‘Onze dienstverlening evolueert voortdurend. Onze leden verwachten vandaag vooral kwaliteit. Daarom gaan we naar grotere dienstencentra waar we ons meer kunnen specialiseren. Deze specialisatie kunnen we immers niet waarmaken met één- of tweemanssecretariaten. Vandaar de evolutie naar grotere kantoren binnen een redelijke afstand voor elk lid.’ Visie: Leden willen steeds meer dienstverlening op maat, hoe komt het ACV daaraan tegemoet? Piet: ‘Wij doen dit op twee manieren. Enerzijds hebben leden meerdere kanalen om het ACV snel te bereiken: telefonisch, via de website, per mail of in één van onze dienstencentra. Enkel afgeven van documenten kan gratis via de ACVbrievenbussen in elke gemeente. Anderzijds breidt het dienstverleningsaanbod steeds uit. Zo kunnen we onze leden vandaag ook loopbaanadvies aanbieden.’ Visie: Zullen er nog moderniseringen volgen?

Piet: ‘We streven steeds verder naar het verhogen van de kwaliteit van onze dienstverlening. Interne afspraken om (in overleg met de beroepscentrales) snel een antwoord te kunnen geven op elke vraag of klacht, behoort daartoe. Maar ook verder gaan in elektronische dienstverlening via internet en e-mail staat op onze werklijst. Tenslotte zullen onze dienstencentra voldoende open en toegankelijk zijn om onze leden te ontvangen.’

Leden kunnen vandaag via meerdere kanalen het ACV bereiken. Piet Callens ACV-verbondssecretaris

Visie laat ook Eric Maes, coördinator dienstverlening, aan het woord over wat leden precies kunnen verwachten van de ACV-dienstverlening. Visie: Wat doet een dienstverlener in een ACV-dienstencentrum precies? Eric: ‘In onze dienstverleningspunten kan je als lid terecht met vragen en klachten in verband met werk, loon, sociale zekerheid en je rechten en plichten op de werkvloer. Onze dienstverleners zijn gespecialiseerd in het opmaken van werkloosheidsdossiers en zorgen voor een correcte betaling van de werkloosheids- en bestaanszekerheidsvergoedingen. Rond allerlei thema’s worden gratis

Visie: Kan ik ook telefonisch bij het ACV terecht? Eric: ‘Met al je eenvoudige informatieve vragen betreffende arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en werkloosheidsreglementering kan je in het contactcentrum terecht, op het nummer 09 244 21 11, elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur. Als het om een uitgebreider advies gaat of het invullen van documenten, zal je doorverwezen worden naar een dienstencentrum in je buurt.’ Visie: Kan je ook lid worden zonder langs te komen in een kantoor? Eric: ‘Ja, dat kan zeker. Via de website www.acv-waasendender.be kan je inschrijven. Voor de opmaak van een werkloosheidsdossier moet je wel nog persoonlijk langskomen. Daarna kan je via de pc je eigen dossier opvolgen en bijvoorbeeld zien hoeveel werkloosheidsuitkeringen je hebt ontvangen.’ Visie: Hoe en wanneer kunnen werkenden het ACV bereiken? Eric: ‘Speciaal voor de werkenden zijn al onze kantoren op maandag open van 13.30 uur tot 18.30 uur. Lukt het niet om op dat moment langs te komen? Vraag dan om een afspraak op een ander tijdstip.’ Visie: Het ACV staat bekend om het leveren van kwaliteit en service. Waar ben je het meest trots op binnen de dienstverlening? Eric: ‘We maken er elke dag een punt van om alle werkloosheidsdossiers uiterst correct op te maken en de uitkeringen zo vlug mogelijk uit te betalen. Dat gebeurt met goed opgeleid personeel die de leden altijd warm en vriendelijk onthalen.’

Openingsuren ACV Waas en Dender sinds 1 september 2012 Openingsuren ACV Waas en Dender sinds 1 september 2012 Openingsuren ACV en Dender vanaf 1 maart Openingsuren ACV Waas en Waas Dender 1 september 2012 Maandagsinds Dinsdag DC Beveren DC Beveren Kieldrecht DC Beveren Kieldrecht Kieldrecht DC Dendermonde DC Dendermonde Buggenhout DC Dendermonde Buggenhout Buggenhout DC Lokeren Lokeren DC Zele Lokeren DC Zele Zele DC Sint-Gillis-waas Sint-Gillis-waas DC Stekene Sint-Gillis-waas DC Stekene Stekene DC Sint-Niklaas DC Sint-Niklaas Sint-Niklaas DC Temse Temse DC Hamme Temse DC Hamme Hamme DC Wetteren DC Wetteren DC Wetteren

VM Maandag NM Maandag van VM tot van NM tot van VM12:00 tot van NM18:30 tot 9:00 13:30 van 12:00 tot van 18:30 tot 9:00 13:30 14:00 9:00 12:00 14:00 13:30 18:30 14:00 18:30 9:00 12:00 13:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30 9:00 12:00 13:30 18:30

Waar vind je het ACV?

folders aangeboden. En ook jobstudenten kunnen bij ons terecht.’

Niet aan de slag, kom overdag! 2014

VM Dinsdag NM Dinsdag van VM tot van NM tot van VM12:00 tot van NM tot 9:00 van 12:00 tot van tot 9:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00

Woensdag VM Woensdag NM Woensdag van VM tot van NM tot van VM12:00 tot van NM tot 9:00 van 12:00 tot van tot 9:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00

17

Website Op www.acv-waasendender.be vind je heel wat informatie over sociale wetgeving en je rechten en plichten als werknemer en over de initiatieven van het ACV om werknemersbelangen te verdedigen en te veroveren. Je leest hier ook meer nieuws over het ACV in je regio en vindt er altijd de juiste openingsuren. Telefonische dienstverlening Heel wat vragen kunnen telefonisch vlot opgelost worden. Bel een ACV-medewerker op het nummer 09 244 21 11. Elke weekdag kan je op dit nummer terecht, ononderbroken van 8.30 uur tot 17 uur. Persoonlijke dienstverlening in dienstencentra Heb je een individuele vraag die beter niet langs de telefoon of online gebeurt, dan kan je elke weekdag terecht bij een van de ACVdienstverleners. Brievenbussen Moet je enkel je stempelkaart, attest syndicale premie, weerverletzegels …. afgeven of post bezorgen? Doe dat kosteloos en deponeer het in een ACV-brievenbus in je buurt. Deze worden meermaals per week gelicht. regio Beveren Haasdonk Kallo Kieldrecht Melsele Verrebroek Vrasene

P. Verwilghenplein 34 Gasthuisstraat 11 Beukenlaan 18 CM, Hazaarddam 16 Q8, Verrebroekstraat 14 Parochiekring, Kerkstraat 9

regio St.-Gillis-Waas-Stekene Parochiehuis, Sint-Gillisstraat 14 De Klinge Parochiehuis, Kemzekedorp 34 Kemzeke Meerdonk Saleghemkring, Margrietstraat 31 regio Sint-Niklaas Parochiecentrum, Hof van Belsele 2 Belsele Nieuwkerken CM, Ten Bos 6 CM, Dries 74 Sinaai Sint-Pauwels Parochiezaal, Klapdorp 9 A regio Temse-Kruibeke Bazel Kruibekesteenweg 43 (kapelmuur) Elversele P. Poppeschool, Dorpsstraat 107 CM, O.L.-Vrouwplein 13 Kruibeke Rupelmonde G. De Cremerstraat 3 Steendorp Het Centrum, Gelaagstraat 84 Temse-Velle Parochiehuis, Velle 127 Tielrode Gildenhuis, hoek Pastorijstraat Kaaistraat

Knip mij uit! Knip mij uit! Knip mij uit! Knip mij uit!

Donderdag VM Donderdag NM van VM Donderdag tot van NM tot van VM12:00 tot van NM tot 9:00 van 12:00 tot van tot 9:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 13:30 17:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00 9:00 12:00

Vrijdag VM Vrijdag NM van VM totVrijdag van NM tot van VM tot van NM17:00 tot 13:30 van tot van 17:00 tot 13:30 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00 13:30 17:00


UIT

BUITEN

 Femma Bazel – Bezoek Red Star Museum – 13 februari In dit museum in de oude loodsen van de legendarische rederij kom je alles te weten over de vele landgenoten die hun geluk zochten aan de andere kant van de oceaan. We verzamelen om 12.15 uur aan de bushalte in Bazeldorp. Deelnameprijs is 12 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden. Inschrijven kan bij Odette, Kruibekestraat 44 of bij Paula via paula.depreter@ scarlet.be.  Femma Lokeren-Heirbrug – 60 jaar televisie – 13 februari We bezoeken ‘Lang leve de TV – 60 jaar televisie’, de amusante tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij in Gent. We komen samen in het station in Lokeren om 12.45 uur. Meer info via debackerh@hotmail. com.  Pasar Beveren – Lichtmisbrunch – 2 februari Na een plechtige opening van het buffet is er een muzikaal intermezzo en wordt het jaarprogramma voor 2014 voorgesteld. Start om 10.30 uur in Zaal Olympia, Kruibekesteenweg in Beveren. Leden betalen 30 euro, niet-leden 35 euro. Meer info en inschrijven bij Dirk Van De Velde, tel. 03 775 49 46.  Pasar Stekene- Stripwandeling – 2 februari In het hartje van Antwerpen maken we een verrassende stripwandeling langs een negental gevels die opvallend beschilderd zijn. We verzamelen om 13.30 uur op het kerkplein van Stekene. Meer info bij Nicole Baert, tel. 03 776 46 41.  Pasar Nieuwkerken-Waas – Valentijnswandeling – 9 februari We wandelen in en rond Eksaarde. Onderweg is er een kleine versnapering voorzien. Vertrek aan Ten Bos in Nieuwkerken. Deelnameprijs is 1 euro. Meer info bij Hubert De Rijbel, tel. 03 776 80 42.  Femma Beveren-centrum – Bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen – 10 februari We bezoeken met een individuele audiogids het museum over de Joodse deportatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deelnameprijs is 10 euro. We vertrekken om 11 uur met de trein richting Mechelen. Meer info via kristine.van.mieghem@gmail.com.  Femma Bazel – Maak je eigen etagère – 27 januari Etagéres zijn handig en leuk om bijvoorbeeld zelfgemaakte cup cakes te presenteren. Een bezoekje aan de kringwinkel volstaat om aan het nodige materiaal te geraken. Start om 19 uur in het gildenhuis in Bazel. Meer info en inschrijven bij Marleen Gorrebeeck, tel. 03 774 04 74 of waltersaxon@skynet. be.

www.buiten-uit.be

Afghaanse vluchtelingen warm onthaald in Wetteren

Visie ¬ Vrijdag 24 januari 2014

° 6 fe b. 19 45

18

Regio Waas en Dender

Af en toe sijpelen er nog onheilsberichten uit Afghanistan door in een nieuwsuitzending of lees je erover in het buitenlandkatern van je krant. NAVO-troepen staan in voor de veiligheid van het land, maar het aantal burgerslachtoffers van landmijnen en ander zwaar geschut blijft bijzonder hoog. De Talibanrebellen boeken weer terreinwinst en dat verkleint de kansen dat de Afghaanse troepen binnenkort de veiligheid van de bevolking kunnen garanderen. Het resultaat van zoveel jaren oorlogsgeweld is dat Afghanen hun hebben en houden achterlaten en naar de andere kant van de wereld trekken in de hoop daar een nieuw leven te kunnen opbouwen. Zo zijn er al h o n d e r d e n Afghanen in België gestrand. Een aantal onder hen werden al gedwongen naar hun land terug te keren. Voor de Afghanen die in dit land verblijven en een heleboel sympathisanten kan dit niet door de beugel. Daarom trokken ze een kleine twee weken geleden van Brussel naar Gent. De eis van de deelnemers aan deze solidariteitsmars: een stopzetting van de gedwongen terugkeer van Afghanen.

Hopen op menselijkheid Op zondagavond 12 januari kwamen zo’n 200 stappers aan in Wetteren. Jo De Winter, actief bij de Vluchtelingenwerkgroep in Wetteren, was erbij en zorgde samen met andere vrijwilligers dat de Afghaanse vluchtelingen het nodige eten en onderdak kregen. Jo: ‘Het moest allemaal redelijk snel gaan. Een goede week voordien kregen we te horen dat de vluchtelingen Wetteren zouden aandoen. Ik heb toen meteen contact opgenomen met de burgemeester om een geschikte overnachtingsplaats te zoeken. Dat is dan de parochiezaal in Overschelde geworden. Het OCMW bleek bereid om voor een ontbijt te zorgen. We schrokken wel even toen we hoorden dat er uiteindelijk 200 mensen zouden meestappen, maar met de hulp van vrijwilligers is het ons gelukt om hen allemaal een slaapplaats, een avondmaal en ontbijt te bezorgen.’ Over de vraag waarom Jo twee dagen in de weer was voor de Afghaanse vluchtelingen moet hij niet lang nadenken. ‘Het ministerie van Buitenlandse zaken raad Belgen ten stelligste af om naar Afghanistan te reizen. Het is op dit moment één van de onveiligste landen ter wereld. Is het dan menselijk om wie uit vrees voor zijn leven op de vlucht slaat uit dit land zomaar terug te sturen? Ik hoop dat de overheid een beetje menselijkheid kan tonen en voor deze mensen een andere oplossing vindt.’ De tocht eindigde maandag 13 januari in Gent. Ook daar kregen de vluchtelingen volop steun van heel wat Gentenaars en enkele prominenten, waaronder de burgemeester Daniël Termont.

Infomoment mobiliteit in Beveren

O

p woensdag 5 februari om 19.30 uur organiseert ACV Beveren een infomoment rond mobiliteit in OC De Verre, P. Vergauwenstraat 6b in Verrebroek. Gastspreker is Josephine Elaut, projectmedewerker bij Max Mobiel. Het Pendelbusproject in de Waaslandhaven wordt toegelicht. Inschrijven voor 3 februari, bij Esther Van Santvliet, ACV-regiopropagandiste, via evansantvliet@acv-csc.be of in het ACV-dienstencentrum in Beveren.

Donderdag

6 februariom202014 uur Aanvang

infoavond

ae, , regg... Jamaica Bob Marley, Gratis inkom

Zuiderse ritmes in Wereldhuis Bonangana

W

ie even de kilte van de wintermaanden wil vergeten zakt de komende weken en maanden best eens af naar Wereldhuis Bonangana in SintNiklaas. Zonder een reis te moeten boeken, beland je er in zuiderse sferen. Op 6 februari vindt er een infoavond plaats rond Jamaica, reggae en uiteraard het reggaeicoon bij uitstek: Bob Marley. Iedereen is welkom vanaf 20 uur. Op 22 februari wordt de reggaemaand afgesloten met een heuse Reggae Party. Kaarten kosten slecht 2 euro. Heb je de dansmicrobe te pakken? Vanaf 7 februari kan je tien weken lang elke vrijdagavond tussen 20.30 uur en 21.30 uur de danspassen van de zwoele salsa cubana inoefenen. Op 29 maart kan je dan je kunnen tonen tijdens de Salsa Night. Op 26 april staat er dan weer een Brazilian Night op het programma.

✔ Meer

info? Check www.bonangana.be of www.facebook.com/bonangana

ACV NIEUWKERKEN REIKT ERETEKENS UIT Op 7 maart reikt ACV Nieuwkerken eretekens uit. Trouw ACV-lidmaatschap wordt gevierd door toekenning van een bronzen (+25 jaar lid), zilveren (+35 jaar lid) of gouden (+45 jaar lid) syndicaal ereteken. Militanten/bestuursleden krijgen deze eretekens al na 15, 25 of 35 jaar militant te zijn. Een speciaal ereteken ontvang je vanaf 50 jaar lidmaatschap. Kom je in aanmerking voor een ereteken, neem dan vóór 31 januari contact op met het ACV-dienstencentrum in Sint-Niklaas en vul een aanvraagformulier in.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 24 januari 2014

19

Start inschrijvingen ziekenhotel Ook dit jaar organiseert CM Waas en Dender tijdens de zomermaanden het CM-Ziekenhotel in Moerzeke. Thuisverzorgde zieken genieten er van een aangename vakantie terwijl de mantelzorger even van zijn zorgtaak wordt ontlast. De service van een hotel, de gezelligheid van thuis en de zekerheid van medische ondersteuning, dan zijn de drie troeven. Verpleegkundige verzorging is dag en nacht verzekerd, enthousiaste vrijwilligers maken er een aangename vakantie van vol ontspannende activiteiten op maat.

✔✔Interesse? Vraag de folder aan via tel. 052 25 97 86, thuiszorg. waasendender@cm.be.

Een verandering in je gezondheidssituatie zet je wereld op zijn kop. Je krijgt vaak te horen dat je met je aandoening moet leren leven. Hoe dat moet, zegt men er echter niet bij. Ariadne helpt je om je weerbaarheid te verhogen bij de confrontatie met ziekte of fysieke beperking. Hoe? Door te werken aan je individuele ontplooiing.

Cursus zelf kleren maken voor starters Zelf kleren maken is weer ‘in’. Een cursus voor wie de basistechnieken onder de knie wil krijgen. Naaimachine zelf mee te brengen. De cursus start op donderdag 30 januari en duurt vijf weken, telkens van 13.30 tot 16.30 uur en vindt plaats in Lokeren. Snel inschrijven in de boodschap. CM-leden betalen 35 euro (VT 17,50 euro).

Beveren - De streken van Reynaert in onze streek In 2014 is de gemeente Beveren gangmaker voor het Reynaertjaar in het Waasland, ideale gelegenheid om het literair werk in de aandacht te brengen. Op vrijdag 31 januari om 14 uur, cc Ter Vesten, Gravenplein 2. Info: 03 775 68 24.

Waardig afscheid nemen … palliatieve zorg, euthanasie Op donderdag 13 februari organiseert CM Sint-Niklaas een infoavond met prof. dr. Wim Distelmans, kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde. Hij is één van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg en vocht voor het recht op euthanasie. Je bent welkom op donderdag 13 februari om 20 uur in de stedelijke bibliotheek, H. Heymanplein 3 in Sint-Niklaas.

Temse - Allergieën-epidemie Didier Ebo, professor aan het UZA heeft het over stoffen die allergieën kunnen veroorzaken. Op maandag 3 februari om 14.30 uur in cc Roxy, Stationstraat 29. Info: 03 774 15 52. Lokeren - 100 % voor de consument Ivo Mechels vertelt vanuit zijn jarenlange odervinding met overtuiging over consumentenrechten en –plichten. Op vrijdag 7 februari om 14 uur in zaal Het Volk, Poststraat. Info: 09 346 84 90.

Gesloten Op maandag 27 januari zijn alle CM-kantoren gesloten. Gelieve hiermee rekening te houden.

Orgaandonatie en transplantatie Hoewel juridisch in België iedereen een mogelijke orgaandonor is, tenzij hij verzet aantekent, groeit de lijst met patiënten die wachten op een geschikte donor nog altijd aan. CM Sint-Gillis-Waas nodigt je uit op donderdag 13 februari voor een infosessie met Marc Van Der Vennet, coördinator van het transplantatiecentrum UZ Gent. Op donderdag 13 februari om 19.30 uur in zaal De Kwakzalver, Pompstraat 2 in Sint-Gillis-Waas. Toegang voor beide infosessies is gratis voor CM-leden, niet-leden betalen 5 euro. Inschrijven kan via www.cm.be/agenda of 03 760 38 11.

In deze infosessie schotelen we je een nuchtere kijk op positief denken voor. Op

omgaan met chronisch zieken Op dinsdag 11 februari start opnieuw de basiscursus ‘Omgaan met chronisch zieken’. Deze cursus van CM-Thuiszorg en Ziekenzorg CM staat open voor vrijwilligers, geïnteresseerde thuisverzorgers en beroepskrachten in de zorgsector. Thema’s als leven met een chronische ziekte, omgaan met grenzen, omgaan met rouw, zorgvaardig omgaan met zieken, communicatie … komen aan bod. Lesgeefster is Annemie D’heer, hoofdverpleegkundige van het Wit-Gele Kruis met een ruime ervaring als palliatief consulente. De cursus vindt plaats in zaal Dynamo, de Castrodreef 8 in SintNiklaas, van dinsdag 11 februari tot dinsdag 18 maart, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Voor actieve vrijwilligers van CM-Thuiszorg en Ziekenzorg CM is de cursus gratis, anderen betalen 40 euro.

✔✔Voor

meer info en inschrijving, contacteer Martien Jacobs, tel. 052 25 97 86, thuiszorg.waasendender@ cm.be.

WEG

CM-infoavonden

Infosessie positief denken

KORT

OKRA ACADEMIE

In het water bewegen we anders dan op het droge. De zwaartekracht valt weg waardoor stress en pijn makkelijker van je afvloeien. Deze cursus vindt plaats in Shambalah welzijnscentrum in Buggenhout en loopt van vrijdag 14 maart tot 25 april, telkens van 14 tot 16 uur. CM-ledenprijs is 50 euro (VT 25 euro).

zaterdag 15 maart van 14 tot 17 uur in AZ Sint Blasius in Dendermonde. Toegang is gratis voor CM-leden.

Ariadne organiseert cursussen, infosessies, belangenbehartiging en lotgenotencontact voor mensen met een langdurige ziekte, jonger dan 65 jaar. Wens je de brochure Ariadne 2014 te ontvangen of meteen in te schrijven? Stuur dan een mail naar ziekenzorg.waasendender@cm.be of bel naar 03 760 38 50. www.ziekenzorg.be.

Bij CM zit je goed Bezorg je e-mailadres aan CM en je ontvangt via mail een gedetailleerd betalingsoverzicht van je geneeskundige zorg. Bijkomend ontvang je het betalingsoverzicht uitkeringen, algemene CM-informatie en CM-zine, de online nieuwsbrief van CM. Je kan ons je mailadres bezorgen door het luik ‘mijn contactgegevens’ in te vullen op je groene CM-directomslag. Of registreer online op www.cm.be, mijn dossier.

Ariadne maakt je weerbaar

Cursus van aquamoving tot aqualounging

Contact CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20140124 waas Visie nr. 29  

Visie nr. 29 - 24/10/2014 - Editie Waas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you