Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 20 december 2013

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Afspraak in 2014? 2014 komt met rasse schreden op ons af. Ons eerst nog voorbereiden op gezellige kerstdagen en een leuk eindejaar. En dan kunnen we elkaar weer een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen. CM Waas en Dender wil je dit nu alvast wensen. Wij zullen ons ook in 2014 inzetten om je een excellente dienstverlening te bieden. Niet alleen door een uitgebreid pakket diensten en voordelen maar ook door te zorgen voor een dienstverlening op jouw maat. Een overzicht van onze diensten en voordelen vind je in de brochure die jou deze week toegestuurd wordt. Daarin kan je onder meer lezen dat er voortaan ook een tegemoetkoming voor tandprothesen voorzien is.

ACW Hamme voert actie voor leefbaar verkeer

Maar we willen er ook voor zorgen dat je op een nog vlottere wijze contacten met jouw ziekenfonds kunt leggen. Daarom beklemtonen we de mogelijkheid om voorafgaand aan je kantoorbezoek een afspraak te maken. Minder wachttijd voor jou en meer kans dat de consulent of maatschappelijk werker de nodige tijd kan nemen om jouw dossier grondig te behandelen.

Heel wat verbaasde blikken bij voorbijgangers in de Strijderslaan in Hamme op 7 december. Kerstboompjes en winterviooltjes fleuren het fietspad op en enkele ACW-vrijwilligers rollen op geregelde tijdstippen een zelfgemaakt zebrapad uit. De actie kadert in ‘Op de kop gevallen?’, de campagne van ACW en partners voor een leefbaar verkeer.

Maar uiteraard hoeven niet alle vragen of problemen opgelost te worden in een persoonlijk contact in een CM-kantoor. Weinig tijd om naar je ziekenfonds te komen? Dan kan je uiteraard ook steeds bellen of mailen. Als je belt, proberen wij er in elk geval voor te zorgen dat je niet te lang naar wachtmuziek moet luisteren. En op je mail mag je een snel antwoord verwachten. Heel wat zaken kun je bovendien zelf regelen op www.cm.be. Je vindt op onze website niet alleen heel wat informatie maar je kan via dit kanaal ook documenten zoals gele kleefzegels of de Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. CM Waas en Dender zet niet alleen meer in op telefonische en e-dienstverlening maar behoudt ook zijn uitgebreid kantorennetwerk. En daar zorgen we er voor dat je snel en deskundig wordt geholpen via het maken van een afspraak. Maken we een afspraak in 2014? Luc Van Kemmel Algemeen directeur CM Waas en Dender

‘Een veilig verkeer doet mensen voor de fiets of het voetpad kiezen’ we een zelfgemaakt zebrapad uit op plaatsen waar volgens ons een veilige oversteekplaats voor voetgangers ontbreekt. Wat deze straat betreft vragen we om hier dwars over de straat een zebrapad en een fietsstrook aan te leggen vanaf de oude spoorwegroute. Wat we wat verderop ook zien is dat bij de aanleg van het nieuw voetpad geen rekening is gehouden met kinderwagens of rolstoelgebruikers. Tot slot willen met deze actie alle Hammenaars oproepen om nog meer foto’s van verkeers(on)veilige situaties te posten op www.opdekopgevallen.be. ‘

De actie was niet het eerste wapenfeit van Kerstbomen en winterACW Hamme. In aanloop naar de viooltjes gemeenteraadsverkiezingen van 2012 Om mensen te overtuigen om de auto aan namen zij het STOP-principe op in hun de kant te laten staan is het uiteraard van prioriteitennota. STOP betekent hier eerst alle belang dat de verkeersinfrastructuur aandacht voor Stappen, Trappen en Openveilig is voor fietsers en voetgangers. Jan: baar vervoer, pas daarna voor Personen‘Via de website kregen we foto’s door van wagens. In juni van dit jaar riepen ze verkeerssituaties in Hamme die allerHammenaren op om foto’s van veilige en minst veilig onveilige verkeerszijn voor zwak- Verkeersplatform situaties te posten Heel wat gebreken kunnen ke weggebrui- Jan beseft dat het leefbaar maken van het op www.opdekopkers. Daarom verkeer een werk van lange adem is. ‘Bij gevallen.be. met kleine maatregelen hebben we hier veel mensen is een mentaliteitswijziging verholpen worden. vandaag verza- nodig. Samenwerking met anderen kan Minder autohierbij helpen. Een verkeersplatform in Jan Coppieters, voorzitter ACW Hamme melen geblazen kilometers aan de Strijder- de gemeente zou daarom een goed idee slaan. Deze weg zijn. Binnen een verkeersplatform kun‘Het kan immers is op maat van auto’s gemaakt en vertoont nen individuele burgers, verenigingen, nog een stuk beter wat betreft verkeersheel wat gebreken die met kleine maatre- scholen en andere actoren samen verkeerleefbaarheid en verkeersveiligheid’, vergelen kunnen verholpen worden. Om dit sproblemen aankaarten en oplossingen telt Jan Coppieters, voorzitter van ACW aan te kaarten planten we vandaag kerst- aanreiken. Dit creëert het nodige draagHamme. ‘Voetgangers, fietsers en andere boompjes en winterviooltjes in de putten vlak bij de bevolking voor een ander verzwakke weggebruikers komen bijlange en oneffenheden in het wegdek en rollen keersbeleid.’ nog niet op de eerste plaats. Overal zien we nog situaties waar Koning Auto regeert: geen of te smalle voet- en fietspaden, gevaarlijke kruispunten, … Als we meer mensen kunnen aanzetten om voor ‘Op de kop gevallen?’ focust momenteel op de goede voorbeelden in het verde fiets of het voetpad te kiezen, leveren keer: personen en plaatsen die het verkeersleven van de voetganger en fietwe bovendien een bijdrage in de strijd ser een warm hart toedragen, veiliger en aangenamer maken (de VIP’s of tegen klimaatopwarming. De mobiliteit Verkeers Intelligente Personen). Hierrond worden lokale acties opgezet in in ons land is immers verantwoordelijk heel wat gemeenten. In de winter is ‘gezien worden’ letterlijk van levensbelang voor de voetganger voor een derde van de niet-ETS CO2 emisen fietser. ‘Op de kop gevallen?’ maakt werk van een winterplan en sensibilisies. De helft daarvan wordt veroorzaakt seert de fietser en voetganger om voor goede verlichting en zichtbare kledij te door het personenvervoer over de weg. zorgen. Extra aandacht gaat ook uit naar de verkeersinfrastructuur (bv. Het aantal autokilometers en zeker het sneeuwvrije en verlichte fiets- en voetpaden). aantal korte autoritten moeten dus omlaag.’ ✔✔Meer info via www.opdekopgevallen.be of 03 760 13 66

VIP’s en het Winterplan


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 20 december 2013

17

zen met materiaal dat werd ingezameld door vrienden, kennissen en familieleden gaan mee het vliegtuig op. Je kan het tiendaagse avontuur van Hilde en co volgen via de blog op www.dewereldmorgen.be/people/mediawaasendender en via de facebookpagina van Les ami(e)s du Niger. En wil jij ook nog je steentje bijdragen? Dat kan op het rekeningnummer BE54 8936 7553 0697.

Een hart voor Soudouré

Solidair met Soudouré

Een eigentijds kerstverhaal 2013 sluiten we af met een kerstverhaal. Niet het traditionele kerstverhaal dat iedereen wel kent, maar een alternatief kerstverhaal. Een verhaal van solidariteit dat zich afspeelt in België, maar ook in Niger (West-Afrika), in tal van gemeenten in Waas en Dender en zelfs tot in de provincie Antwerpen. Een verhaal dat mee werd geschreven door bedrijven, ACV-kernen, centrales, maar vooral door mensen zoals jij en ik.

Elektriciteit voor Soudouré Eind oktober 2012 vertrokken twaalf ervaringsreizigers uit Waas en Dender met het vliegtuig richting Niger, op uitnodiging van de CNT, een Nigerese vakbondsfederatie en partner van ACV Waas en Dender. Op de vierde dag (van de twaalfdaagse reis) stond een bezoek aan de basisschool van Soudouré op het programma. Tijdens een ontmoeting met de leerlingen en leerkrachten werd een brief voorgelezen waarin de vraag werd gesteld of de ervaringsreizigers konden helpen met de aanleg van elektriciteit in het schooltje. Een simpele maar confronterende vraag. Een gebeurtenis die aan de ribben van de ervaringsreizigers bleef plakken. En de start zou worden van een nieuw verhaal. Enkele maanden later was de projectgroep ‘Les ami(e)s du Niger’ een feit. Het doel was om geld in te zamelen voor de installatie van elektriciteit in het schooltje in Soudouré. En in dat opzet zijn ze ook geslaagd! Met de opbrengst van de ver-

koop van spulletjes tijdens de Nigertoer en de Wereldmarkt, de Niger Powerparty en het eetfestijn en dankzij tal van gulle schenkingen, krijgen de leerlingen en leerkrachten van het basisschooltje nu eindelijk elektriciteit.

De Sint en dokter Nieberding Maar er is meer. Na de ervaringsreis trok Hilde De Coensel, een van de ervaringsreizigers, haar stoute schoenen aan en ze nam contact op met dokter Nieberding van het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Dat er in het gezondheidscentrum van Niamey (de hoofdstad van Niger) maar 1 echotoestel was voor de meer dan 800 vrouwen die er dagelijks over de vloer komen, dat kon ze niet vatten. Dus stelde ze de vraag aan dokter Nieberding of hij haar niet kon helpen. Om een lang verhaal kort te maken: op vrijdag 6 december kwam niet enkel de Sint langs bij de brave kindjes, maar hadden ook dokter Nieberding en Erik Vlaminck van AZ Sint-Nikolaas een

cadeautje in petto voor Hilde. Samen met enkele andere ervaringsreizigers mocht ze een echotoestel in ontvangst nemen voor het gezondheidscentrum in Niger.

Terug naar Niger En het verhaal gaat verder. Op dinsdag 24 december vertrekken Hilde en haar reisgezellen Andrea, Rudy en Marc terug naar Niger. Allereerst om het ingezamelde geld te overhandigen aan de leerlingen van de basisschool in Soudouré maar ook om er eventueel ondersteuning te bieden bij de elektriciteitswerken zelf. Twee ‘vakmannen’ als Rudy, elektricien van opleiding, en Marc, schrijnwerker in het dagelijkse leven, kunnen ze daar in Soudouré zeker gebruiken.

HOOFDPERIODES

BIJKOMENDE PERIODES

VERVANGING FEESTDAGEN

Arr. Gent + Eeklo + Van 14 juli tot 4 augustus Dendermonde (uit- inbegrepen (saldo 2 dagen gezonderd Hamme) te kiezen in overleg met de werkgever)

Van 14/04 tot en met 16/04 Van 21/12 tot en met 02/01/2015

01/11 vervangen door 10/11

Lokeren + Hamme

Van 21 juli tot 11 augustus inbegrepen (saldo 2 dagen te kiezen in overleg met de werkgever)

Van 14/04 tot en met 16/04 Van 21/12 tot en met 02/01/2015

01/11 vervangen door 10/11

Arr. Sint-Niklaas

Van 14 juli tot 4 augustus inbegrepen (saldo 2 dagen te kiezen in overleg met de werkgever)

Van 14/04 tot en met 16/04 Van 21/12 tot en met 02/01/2015

01/11 vervangen door 10/11

Inhaalrustdagen: 17 + 18 april 2014, 2 mei 2014 en 30 mei 2014

Aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijdragen, die ervoor gezorgd heeft dat de basisschool van Soudouré binnenkort over elektriciteit zal beschikken, een welverdiende, oprechte MERCI! Eigenlijk schieten woorden te kort om uit te drukken hoe geweldig deze actie is geweest, hoe solidair mensen kunnen zijn met anderen die het minder goed hebben. Als dat geen prachtige boodschap is om het jaar af te sluiten!

Er staat ook een bezoek gepland aan het opleidingscentrum voor tweedekansonderwijs waar ze lashelmen zullen afgeven die door een bedrijf in Schelle (!) zijn geschonken. En een ontmoeting met de CNT mag zeker niet ontbreken in het programma. Verder zullen ze stylo’s, ballonnen, snoepjes en bonbons, sleutelhangers, zeepjes, zelfgebreide sokjes, kledij, … ter plekke uitdelen. Vlnr: dokter Philip Nieberding, Linda Drieghe, Erik Vlaminck, Meer dan 4 valie- Hilde De Coensel, Andrea Roegiers, Marc Herman.

Jaarlijkse vakantie Bouw 2014 GEWEST

De gulle schenkingen van bedrijven uit de regio, afdelingskernen van het ACV en regionale besturen van beroepscentrales, de mensen die iets kochten tijdens de Nigertoer of op de Wereldmarkt, de sympathisanten die hebben gefuifd voor Niger of hebben deelgenomen aan het eetfestijn, de ervaringsreizigers zelf met hun eindeloze inspanningen … Het is onbegonnen werk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar ACV-Voeding en Diensten verdient zeker een aparte vermelding voor hun gulle bijdrage.

Verhuis verbondsdiensten ACV Vanaf 13 januari 2014 zullen alle verbondelijke diensten van ACV Waas en Dender gehuisvest zijn in Sint-Niklaas (Hendrik Heymanplein 7). De werkloosheidsdienst, de bijdragedienst en de rechtskundige dienst verhuizen naar het nieuwe gebouw in Sint-Niklaas. In een volgende editie van Visie komen we uitgebreid terug op de bereikbaarheid van deze verbondsdiensten. Omwille van de verhuis zullen alle verbondsdiensten moeilijker bereikbaar zijn in de week van 6 tot 10 januari 2014. We rekenen op uw begrip. Het dienstencentrum in Sint-Niklaas zal geen hinder ondervinden van de verhuis en blijft vlot bereikbaar.


18

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 20 december 2013

UIT Vakantiesluitingen Kerst en Nieuw

BUITEN

 ACW Laarne en kwb Kalken – Soep op de stoep – 20 december Laarnenaars kunnen tussen 9 en 12 uur terecht op de vrijdagsmarkt voor een kom heerlijke verse soep. In Kalken bedeelt kwb zelfgemaakte soep aan de kerk, na de misviering van 11 uur. De vrije bijdrage voor de soep gaat integraal naar lokale projecten van Welzijnszorg.  Kwb Dendermonde centrum – Infoavond en nieuwjaarsdrink – 8 januari Schepen van openbare werken Leen Dierick geeft toelichting bij geplande werken in Dendermonde in het kader van de meerjarenplanning van het stadsbestuur. Daarna biedt kwb iedereen een drankje aan om het nieuwe jaar te vieren. Start om 19.30 uur in de Mariakring, O.-L.-Vrouwkerkplein 8 in Dendermonde. Deelname is gratis. Inschrijven kan bij Peter Thys, peter.thys@kwbdendermondecentrum.be of 0473 56 33 92.  Pasar Baasrode – Vooropening kerststal – 28 december De kerststal van Pasar Baasrode wordt aan het grote publiek voorgesteld. Uiteraard is er ook een hapje en een drankje. Start om 19.30 uur in de Baasrodestraat 90. Meer info bij Karel De Cock, tel. 052 21 12 49.  Kwb Bruinbeke– Watt met je lampen – 25 januari Door je verlichting aan te passen kan je elektriciteitsverbruik drastisch dalen. Hoe je dit concreet doet, kom je te weten op deze infoavond in zaal Bruinbeke, Bruinbekestraat 8. Start om 19 uur. Meer info bij Roger De Prez, tel. 09 369 72 05  Femma Schellebelle – Kerstfeest – 26 december Op het programma staan een lekker eetmaal en ontspannend amusement. Start om 14 uur in parochiehuis ’t Veer. Meer info bij Ingrid Van den Abeele, tel. 0479 59 37 68.

ACW

ACV

Het ACW-secretariaat in de Bogaerdstraat in Dendermonde is gesloten vanaf 23 december tot 3 januari.

Het ACV-secretariaat in Buggenhout is gesloten van vrijdag 20 december tot en met maandag 6 januari (kerstvakantie). Je kan wel terecht in de ACV-dienstencentra van Dendermonde, Hamme, Wetteren en Zele.

CM De kantoren van Berlare, Laarne en Wichelen zijn de volledige kerstvakantie gesloten, van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari. In de andere CM-kantoren kan je terecht op volgende dagen op de gebruikelijke openingsuren: Dendermonde Open op maandag 23, dinsdag 24, vrijdag 27 en maandag 30 december en vrijdag 3 januari. Buggenhout en Lebbeke Open op maandag 23 december. Zele Open op maandag 23 en dinsdag 24 december. Hamme en Waasmunster Open op maandag 30 december en vrijdag 3 januari. Wetteren Open op maandag 23 en dinsdag 24 december en vrijdag 3 januari. De Gezondheidsbib zal gesloten zijn van donderdag 19 december t.e.m. vrijdag 3 januari, maar je kan wel materiaal reserveren via www.gezondheidsbib.be of via mail naar gezondheidspromotie.waasendender@cm.be.

Ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar sluit ACV Waas en Dender de deuren:  Op maandag 23 en 30 december is er geen avondzitdag, dus open tot 17 uur.  Alle ACV-dienstencentra en ACV Metea: gesloten van dinsdag 24 december om 12 uur tot en met vrijdag 27 december om 13.30 uur en van dinsdag 31 december om 12 uur tot en met vrijdag 3 januari om 13.30 uur.  ACV-BIE en LBC-NVK: gesloten van 24 december om 12 uur tot en met vrijdag 27 december, en van 31 december om 12 uur tot en met vrijdag 3 januari.  ACV Voeding en Diensten: gesloten van dinsdag 24 december om 12 uur tot en met vrijdag 27 december om 13.30 uur, en van dinsdag 31 december tot en met vrijdag 3 januari om 13.30 uur.  ACV-Openbare Diensten: gesloten van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari 2014. Bericht voor de werklozen Door het Beheerscomité van de RVA is voortijdige debitering toegestaan. Gelieve dus je werkloosheidsdocumenten tijdig binnen te brengen.

Energiejacht: jij bepaalt wat je betaalt

ENERGIEGROEPEN EN ENERGIEMEESTERS (M/V)

S

2014 Vacature Vzw Internationaal Comité is een landelijke , multiculturele federatie van allochtone zelforganisaties. De federatie ondersteunt en begeleidt aangesloten sociaal-culturele verenigingen in hun dagelijkse werking. IC zoekt momenteel een educatieve medewerker (m/v) voor het steunpunt in Oost-Vlaanderen. Het betreft een vervangingscontract van 6 maanden (start ten laatste 1 maart). Als educatieve medewerker ondersteun je plaatselijke zelforganisaties en stimuleer je samenwerking tussen autochtone en allochtone verenigingen. Je standplaats is Sint-Niklaas. Er zijn geen specifieke diplomavereisten, maar studies en ervaring in het vrijwilligerswerk, intercultureel werk of sociaal-cultureel werk strekken tot aanbeveling.

✔✔Interesse?

Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 10 januari 2014 naar Lode Draelants – vzw Internationaal Comité, Mgr. Broekxplein 6 in 3500 Hasselt of info@icvzw.be

v.u. Danny jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel - design by coming-soon.be

 Pasar Laarne – Nieuwjaarsreceptie – 19 januari Iedereen welkom voor een hapje en een drankje. Doorlopend is er een fotoreportage over het voorbije werkingsjaar en wordt het jaarprogramma voor 2014 voorgesteld. Start om 11 uur in het lokaal dienstencentrum ’t Binnenhof, Molenstraat 35a in Laarne. Deelnameprijs is 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden. Inschrijven kan tot 11 januari bij Marie-Jeanne Van De Velde, tel. 09 369 77 28.

In de Energiejacht kun je ook energiegroepen vormen om samen met familie, vrienden, buren, collega’s of mensen uit je vereniging of club energie te tijgende energiefacturen? Dreigende stroompannes? Niet besparen. Groepen kunnen de hulp inroepen van een energiemeester. Dat is als het van de deelnemers aan de Energiejacht afhangt. Bij iemand uit de groep die een gratis opleiding krijgt aangeboden om deelnemers te helpen bij energiesparen. Hij/zij bezorgt je tips en maakt je verder wegwijs. gemiddehetvorige campagne bespaarden de energiejagers

deld 9,24 %, goed voor gemiddeld 140 euro. Op zondag 1 decemWil je zelf graag energie-expert worden en de Energiejacht van jouw groep mee openden ze opnieuw jacht om tijdens hetonze stookseizoen (tot inber goede banen leiden? Mail ons opde info@energiejacht.be en volg gratis opleiding. 31 maart 2014) zo veel mogelijk energie te besparen aan de hand van concrete WAAROM ZOUtips. IK MEEDOEN?  Je krijgt de kans om 150 euro (of meer) te besparen op je energiefactuur.  Je komt te weten hoeveel gas en elektriciteit je verbruikt (en hoeveel dat kost)  Je krijgt hulp van een energiemeester.  Je krijgt veel eenvoudige en praktische tips om minder te verbruiken. te besparen, hoef je geen zware investeringen uitstoot daalt Om Je COenergie 2

Besparen zonder investeren

te doen. Een eerste belangrijke stap is het bijhouden van je energieDOE MEE! Zo raak je al snel bewust van het volume dat je ververbruik.

Maak je vrienden, buren, je collega’s warm voor de Energiejacht en registreer je automabruikt en kweek een ‘energiereflex’ waardoor je haast vandaag nog op www.energiejacht.be. Nog een vraag? Mail naar tisch gaat besparen. Dat het toepassen van concrete tips veel kan info@energiejacht.be of klop aan bij de milieudienst van je gemeente.

opleveren, bewijzen de resultaten van een groep deelnemers uit Dendermonde. ‘We zijn opgetogen met de resultaten’, vertelt Chris De Decker, die energiegroepen begeleidt voor het OCMW van Dendermonde. ‘We hebben gefocustSteun opBond verwarming omdat Beter Leefmilieu BE27-523-0801218-73 EEN INITIATIEF VAN: termijn de beste resultaten op dat op korte oplevert. Sommige deelnemers zagen hun energiefactuur met meer dan een derde dalen.’ PARTNERS

VERDIEN

€ 150 * PER JAAR!

www.energiejacht.be,

Meedoen is kinderspel www.buiten-uit.be

In groep deelnemen werkt stimulerend, maar je kan ook individueel aan de slag. Je registreert je op www.energiejacht.be en voert je gegevens in. Via de wekelijkse nieuwsbrief met concrete tips, inspirerende getuigenissen en interessante info blijf je op de BBL-energiejacht-folder-V2.indd 1

* Gemiddelde besparing van de deelnemers aan de campagne vorig jaar, gebaseerd op een energieprijs van € 0,2/kWh voor elektriciteit en € 0,07/kWh voor aardgas.

hoogte. De handige tool op de site biedt je een perfect zicht op je energieverbruik en energiekosten.

✔✔Meer info? www.energiejacht.be – ✔✔info@energiejacht.be – tel. 02 282 17 33 16/09/13 15:13


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 20 december 2013

19

CM-dienstverlening

Dienstverlening op jouw maat Vanaf 1 januari zijn er wijzigingen in de openingsuren van de CM-kantoren in de regio Waas en Dender. “Deze wijzigingen zijn er uitsluitend op gericht om onze dienstverlening beter af te stemmen op de verwachtingen van onze leden”, vertelt Anne-Mie Buelens, directeur dienstverlening bij CM Waas en Dender.

“Het is niet de eerste keer dat we bij CM Waas en Dender onze dienstverlening onder de loep nemen”, steekt Anne-Mie Buelens van wal, “zo pasten we enkele jaren geleden onze werkorganisatie aan zodat onze consulenten over meer tijd

gebruik maken van de vaste afspraakmomenten in het kantoor.” “In de toekomst willen we onze verschillende informatiekanalen zo optimaal mogelijk benutten en ervoor zorgen dat onze leden zo efficiënt mogelijk geholpen worden. Naargelang de vraag of het probleem kan je het best een bepaald kanaal inschakelen. Dat is wat we onze leden nu

In de toekomst willen we onze verschillende informatiekanalen zo optimaal mogelijk benutten en ervoor zorgen dat onze leden zo efficiënt mogelijk geholpen worden. Anne-Mie Buelens, directeur dienstverlening CM Waas en Dender

beschikten voor adviesgesprekken met onze leden, voor informatieverstrekking en voor proactief dossierbeheer. We vernieuwden onze website, verbeterden onze telefonische dienstverlening en voorzagen meer - en ook ’s avonds - afspraakmomenten in het kantoor. Vandaag gaan we hier nog een stapje in verder. We merken dat het belang van elektronische communicatie alsmaar toeneemt. Mensen komen ook steeds minder naar het kantoor als ze het antwoord op hun vraag ook gewoon op onze website kunnen terugvinden of aan de telefoon kunnen krijgen. Daarnaast ervaren we dat steeds meer mensen

nog meer willen duidelijk maken. Uiteraard wordt de keuze van onze leden gerespecteerd, iedereen is en blijft welkom bij CM”, benadrukt Anne-Mie.

Vind CM online “80 % van Vlaamse gezinnen beschikt over internettoegang. Het ligt dan ook voor de hand om op onze website zoveel mogelijk CM-informatie beschikbaar te stellen”, legt Anne-Mie uit, “CM blijft investeren in een gebruiksvriendelijke site waar je enerzijds heel snel info kan opzoeken en anderzijds ook interactief

Op afspraak “Niet alles laat zich regelen via de computer of telefoon. Sommige dossiers vragen een persoonlijk contact met een medewerker van CM”, gaat Anne-Mie verder, “denk maar aan een aangifte van een geboorte of overlijden, het nazicht van een ziekenhuisfactuur of een aanvraag voor verhoogde tegemoetkoming. Daar zijn onze kantoren voor. Mensen houden er niet van om lang in de wachtrij te staan. Daarom breiden we onze afspraakmomenten nog verder uit. Zo hebben wij de nodige tijd om het dossier voor te bereiden en verliezen onze leden geen kostbare tijd. Wie overdag werkt, kan in veel kantoren ook ’s avonds terecht. Op de website vind je de openingsuren en afspraakmomenten van al onze 24 kantoren in de regio. Je kan telefonisch een afspraak maken of vanaf januari via de online afsprakentool. Natuurlijk blijf je ook buiten de afspraakmomenten welkom in onze kantoren.”

CM blijft ijveren voor meer aandacht en waardering voor mantelzorgers. CM Zele maakte daarom samen met Ziekenzorg CM Zele het voorbije jaar een evaluatie van de Zeelse mantelzorgpremie. Concreet stellen ze volgende aanpassingen voor: 1. Mantelzorgers die recht hebben op de premie zouden het volgende jaar automatisch een uitnodiging moeten ontvangen om de premie opnieuw aan te vragen. 2. Het bedrag van de premie zou moeten verhoogd worden naar 180 euro en uitbetaald aan 15 euro per maand. Niet de toestand op 1 januari moet gelden voor de uitbetaling maar het aantal maanden waarvoor de mantelzorg is opgenomen. 3. CM en Ziekenzorg CM wensen dat de mantelzorgpremie niet inkomensgebonden is. De erkenning en waardering dient voor elke mantelzorger even groot te zijn. 4. Op het aanvraagformulier moeten concrete rubrieken voorzien worden waar men eenvoudig kan aankruisen, zonder de frequentie van de geleverde hulp te moeten vermelden.

CM on ice Als CM-lid kan je opnieuw tegen een voordelig tarief je schaatsen aanbinden op de ijspiste van Lebbeke. Veel hoef je hiervoor niet te doen, breng je gele CM-klever mee en je geniet van het voordeeltarief. Kom je in een groene outfit, dan krijg je er nog een leuke attentie bovenop. Kom dus op maandag 23 december naar de Groote Plaats in Lebbeke. CM-leden schaatsen er voor 3,5 euro in plaats van 5 euro tussen 16 en 21.30 uur. Schaatsen krijg je gratis aangeboden. Meer info: www.lebbeke.be.

WEG

Maak zeker een moment vrij om ‘Moment’ te lezen. Je vindt het CMmagazine deze week in je brievenbus.

KORT

Mantelzorgpremie in Zele kan beter

Heb je een vraag voor info, wil je weten op welke tegemoetkoming je recht hebt, zoek je een zorgverstrekker, wil je een formulier downloaden? Zoek het op www.cm.be. Vind je niet wat je zoekt, mail naar waasendender@cm.be of bel naar 03 760 38 11. Heb je een meer complexe vraag? Maak een afspraak in jouw CM-kantoor, telefonisch of via www.cm.be/ afspraken.

Bij CM zit je goed Zet 2014 in met een glimlach. Want vanaf 1 januari krijgen alle CM-leden een tegemoetkoming voor tandprothesen. Bij de plaatsing van een vaste of uitneembare tandprothese ontvang je een tegemoetkoming van 20 % van de kosten tot maximaal 180 euro om de twee kalenderjaren. Wie jonger is dan 19 ontvangt zelfs het dubbele. Je leest er meer over in de nieuwe brochure met de CM-diensten en -voordelen 2014. Deze vind je deze week samen met ons magazine Moment in je brievenbus.

OKRA Vakantiebeurs 2014

Zorgeloos reizen en genieten OKRA-REIZEN Oost-Vlaanderen nodigt je uit op hun eerste provinciale vakantiebeurs. De OKRAreisbegeleiders ontvangen je met plezier op de infostand van hun reis. Je verneemt er alle details over het uitgebreide reisaanbod van OKRA. Je kan er ook meteen inschrijven voor jouw droomreis. Daarnaast stellen tientallen toeristische standhouders hun stad, bedrijf of toeristische trekpleister aan je voor. Unieke tips voor trips dus. In het gezellig reiscafé kan je terecht voor een babbel, hapje of drankje en muzikale optredens. Kom op donderdag 16 januari tussen 10 en 17 uur naar het ICC, Citadelpark in Gent (vlakbij het S.M.A.K. en Museum voor Schone Kunsten). De inkom bedraagt 2 euro (inclusief gadget en tombolaticket). Voor meer info: OKRA-REIZEN, tel. 03 760 38 10, oostvlaanderen@okrareizen.be.

✔✔Voorwaarden www.cm.be

en meer info op

Op zoek naar een excellente dienstverlening

aan de slag kan gaan. Je kan er inloggen op ‘Mijn dossier’ en zo info rond je persoonlijke situatie raadplegen, documenten downloaden, gele klevers aanvragen … Vind je toch niet meteen wat je zoekt, kan je een mailtje sturen naar waasendender@cm.be. Onze medewerkers zullen je zo snel mogelijk een antwoord bezorgen. Of je belt naar ons Contactenter op 03 760 38 11.”

Contact CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

Visie editie Dender nr. 27 - 20/12/2013  

Visie Dender nr. 27 - 20 december 2013

Visie editie Dender nr. 27 - 20/12/2013  

Visie Dender nr. 27 - 20 december 2013

Advertisement