Page 1

16

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 22 november 2013

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

Een budgetstandaard voor Vlaanderen Hoeveel inkomen heb je minimaal nodig om op een menswaardige manier te kunnen deelnemen aan de samenleving? Volstaat het minimumpensioen voor een gepensioneerde? Om deze vragen te beantwoorden, ontwikkelden enkele Vlaamse wetenschappers referentiebudgetten. Minimumbudgetten, per type gezin, die bestaan uit een aantal producten en diensten die je minimaal nodig hebt om mee te kunnen in de hedendaagse maatschappij. Niet enkel om te overleven maar om écht te leven en erbij te horen. Zo zijn voldoende kwaliteitsvolle voeding, huisvesting, gezondheidszorg en persoonlijke verzorging, kleding, rust en ontspanning belangrijk. Je moet je kunnen verplaatsen, naar waar en wanneer je wil, in alle veiligheid. Maar je moet ook de mogelijkheid krijgen om met mensen betekenisvolle relaties en contacten te onderhouden, bijvoorbeeld in een vereniging als OKRA. Het totale prijskaartje dat hieraan vast hangt, geeft aan over welk budget je minstens zou moeten beschikken. Natuurlijk is dit bedrag per type gezin of individu verschillend. Woon je bijvoorbeeld in een sociale woning, dan zijn je woonkosten en bijgevolg jouw referentiebudget lager dan iemand die huurt op de private markt. Heb je een chronische ziekte, dan zal je meer geld nodig hebben voor gezondheidszorg dan iemand die in goede gezondheid verkeert. Omdat de budgetstandaard een eerlijke en objectieve vergelijkingsbasis geeft, gebruiken meer en meer sociale diensten dit instrument. Ook voor OKRA is het nuttig en zinvol om op de hoogte te zijn van deze nieuwe ontwikkeling. Daarom organiseert OKRA in het najaar van 2013 een vormingssessie in elke provincie. Benieuwd naar jouw referentiebudget? OKRA Waas en Dender organiseert op dinsdag 3 december een vorming, waar dr. Bérénice Storms van de Hogeschool Thomas More de deelnemers wegwijs maakt in de budgetstandaard. Je bent welkom om 14 uur in De Poort, polyvalente zaal, Markt 27 in Wetteren. Je kan ervoor inschrijven via waasendender@okra.be of 03 760 38 66. Kris Beeckman

directeur zorg en welzijn CM Waas en Dender

Kwb, welzijnsschakel en basisschool in Bazel willen voor elk kind een sint

Kinderen geven speelgoed aan de Sint Afgelopen zaterdag deed de Sint zijn intrede in ons land. De goedheiligman had een verlossende mededeling voor alle toehoorders in Antwerpen: ‘Er zijn dit jaar geen stoute kinderen’. Maar betekent dit dat elk kind ook een cadeau zal krijgen? De gezinsbeweging kwb wil de Sint alvast een handje helpen en zamelt speelgoed in. Met de campagne ‘Ieder kind een sint’ wil kwb daarnaast ook armoede bespreekbaar maken bij kinderen en hun (groot)ouders.

I

n Bazel is de actie een samenwerking tussen de plaatselijke kwbafdeling, de Sint-Petrusschool en welzijnsschakel ‘De Opstap’ uit Kruibeke. Visie vroeg aan Luc Van Elsen, voorzitter van kwb Bazel, hoe zij het aanpakken. Waarom beslisten jullie om mee te stappen in deze campagne? Luc Van Elsen: ‘Armoede is een thema waar we in onze werking steevast aandacht aan besteden. Jaarlijks zit er in ons programma wel een activiteit die in het teken van de strijd tegen armoede staat. Of soms verlenen we onze medewerking aan een ander initiatief in onze gemeente. Toen twee jaar geleden ‘Ieder kind een sint’ in het nationale kwb-aanbod zat was er nog een beetje koudwatervrees, maar deze zomer was iedereen ervan overtuigd dat de activiteit een plaatsje in ons jaarprogramma verdiende.’ Hoe kwam de samenwerking met de scholen en de welzijnsschakel tot stand? Luc: ‘We willen zoveel mogelijk gezinnen bereiken. Het leek ons daarom een goed idee om samen te werken met een basisschool. We spraken de Sint-Petrusschool aan met de vraag of zij mee op de kar wilden springen en vanaf de eerste vergadering zat het goed. Het project nam een

zeer snelle vlucht dankzij het enthousiasme van de directrice, enkele juffen en een aantal kwb-bestuursleden. Met welzijnsschakel De Opstap werkten we vroeger al samen. Dat we hen ook zouden betrekken lag dus wel voor de hand. Twee lieve dames van De Opstap waren meteen op een volgende vergadering aanwezig en

stuk speelgoed aan de Sint te geven in plaats van er één te krijgen. De kinderen kregen al een mooie brief van de Sint waarin de bedoeling van de inzamelactie wordt uitgelegd. Ze kunnen hun speelgoed tussen 14 uur en 16 uur persoonlijk overhandigen aan de Sint en Piet en krijgen als beloning een kleine verrassing. Ze kunnen ook smullen van een pannenkoek met chocomelk en voor de ouders en grootouders is er koffie of een pintje.’

Op welk resultaat hopen jullie? Luc: ‘We zijn toch wel een beetje benieuwd naar de respons. Om het spontaan te houden werken we niet met inschrijvingen voor de inzamelnamiddag op 30 novemDe aangrijpende getuigenis van twee ber. Als op 6 december dames van welzijnsschakel De Opstap elk kind op het Sinterwas een extra stimulans om van deze klaasfeest van De Opstap met een smile actie een succes maken. op het gezicht en een mooi stuk speelgoed Luc Van Elsen, voorzitter kwb Bazel naar huis gaat, is de actie zonder meer geslaagd. We zullen alvast met enkele vertelden op een aangrijpende manier vrijwilligers van onze werkgroep even over de, soms verborgen, armoede in onze van de sfeer gaan proeven en nadien vergemeente. Dat was meteen een extra stislag uitbrengen aan al wie geholpen heeft mulans om de actie tot een succes te bij dit project. We hopen daarnaast ook maken.’ dat dit project ouders en grootouders aanzet om met hun (klein)kinderen te praten Welke concrete initiatieven staan er over armoede en uitsluiting.’ de komende weken gepland? Luc: ‘Toen we contact opnamen met De ✔✔Voor meer info over ‘Ieder kind een sint’ surf je naar www.kwb. Opstap bleek dat ze op 6 december een be/sint. Je kan er terecht voor Sinterklaasfeest organiseren. Hiervoor methodieken om met kinderen waren ze op zoek naar extra speelgoed. over armoede te praten en vindt Een perfecte match en timing, dus! We er alle deelnemende kwb-afdehouden op 30 november zelf ook een Sinlingen. In Waas en Dender zameterklaasfeest in de turnzaal van de Sintlen ook de kwb-afdelingen van Petrusschool. Kinderen en hun ouders en Kwatrecht, Kemzeke en Overmere grootouders worden uitgenodigd om een speelgoed in.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 22 november 2013

17

Interims worden warm onthaald bij PSS Bij PSS (het vroegere Philips) in Dendermonde werd de werkgroep ‘onthaalbeleid’ opgericht om het onthaal van uitzendkrachten te verbeteren. Visie sprak met Kim De Visscher, ACV-militant bij PSS en lid van de werkgroep. Hoeveel uitzendkrachten werken er gemiddeld in jullie onderneming? Kim: ‘Dat varieert van maand tot maand maar het zullen er gemiddeld een 50-tal per maand zijn.’

elke uitzendkracht gedurende 20 dagen een meter, die staat met naam en foto duidelijk aangegeven op een groot bord in het bedrijf. Zo weten uitzendkrachten meteen bij wie ze terecht kunnen.’

Waarom doet PSS een beroep op uitzendkrachten?

Wat is de taak van die meters?

Kim: ‘Vooral voor planningswijzigingen die zorgen voor een vermeerdering van werk en voor vervangingen van vaste werknemers.’

Kim: ‘Ze doen de eerste opvang van de uitzendkracht en geven uitleg over praktische zaken zoals werkkledij, pauzes, ... Na een korte rondleiding begeleiden ze de uitzendkracht naar zijn werkpost. Daar volgt een kennismaking met de collega’s en worden de nodige veiligheidsregels uitgelegd. De meters houden ook contact met de teamleider van de uitzendkracht en worden betrokken bij het evaluatieproces dat kan leiden tot een vaste tewerkstelling. Om er voor te zorgen dat het meterschap op een goede manier verloopt, kregen alle meters een volledige dag opleiding. Ze zijn immers een soort van vertrouwenspersoon voor de uitzendkracht.’

Zal het motief instroom iets veranderen voor de uitzendkrachten bij PSS? Kim: ‘Nu kregen uitzendkrachten na hun interimperiode eventueel ook al een contract van bepaalde duur en uiteindelijk zelfs een contract van onbepaalde duur. Maar er is nu al een vacature ingevuld via het motief instroom. Aangezien die na maximum negen maand moet ingevuld zijn, zal die vacature dus sneller ingevuld worden met een contract van onbepaalde duur.’ Op welke manier begeleiden jullie als ACVmilitanten de uitzendkrachten? Kim: ‘Vanuit ons diversiteitsplan werd een werkgroep onthaalbeleid opgericht. Die heeft de onthaalbrochure vernieuwd en een rondleiding georganiseerd. Er werd zelfs een introductiedag uitgewerkt. Bovendien krijgt

Waarom vonden jullie het zo belangrijk dat er werk werd gemaakt van een goed onthaalbeleid? Kim: ‘ Vroeger stonden nieuwe uitzendkrachten soms te zoeken naar hun werkpost. Of ze wisten niet waar het toilet is, of de drankautomaat. En ze bleven soms langer dan een kwartier weg in de pauze, gewoon omdat ze niet wisten hoe lang de pauze duurt bij ons. Dat zijn allerminst fijne ervaringen. En omdat we als ACV-militant

Uitzendarbeid uitgebreid met ‘vierde’ motief Goed om weten Het uitzendkantoor is verplicht om in je contract op te nemen of het gaat om de eerste, tweede of derde poging. En als je na een interimjob met het motief instroom een contract van onbepaalde duur krijgt, telt de periode van de uitzendopdracht mee voor de proefperiode en anciënniteit.

✔✔Meer weten? Lees de ‘Gids

voor uitzendkrachten’, surf naar www.acv-interim.be of spring eens binnen in je ACV-dienstencentrum.

Opleiding begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang in Sint-Niklaas

C

VO LBC Sint-Niklaas zal vanaf februari 2014 de opleiding ‘begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang’ aanbieden. Een infosessie voor geïnteresseerde cursisten vindt plaats op dinsdag 26 november 2013 om 19 uur in vergadercentrum Den Hof, Hendrik Heymanplein 7 in Sint-Niklaas.

Een beroep met toekomst Steeds meer ouders kiezen ervoor om fulltime te gaan werken. Om hun kinderen voor en na school toch een stabiele en veilige omgeving te bieden, kiezen ze steeds vaker voor een betrouwbare kinderopvang, crèche of onthaalouder. Maar de wachtlijsten worden steeds langer en er is een nijpend tekort aan opvang én begeleiders. Werken met jonge kinderen is een plezier. Je draagt veel verantwoordelijkheid voor hun welzijn en ontwikkeling. Alles is belangrijk: een prettige sfeer, gezonde voeding, spelmomenten, rust enzovoort. Deze opleiding leert je daarover alles.

Een praktijkgerichte opleiding In deze cursus maak je kennis met het reilen en zeilen in een kinderdagverblijf en leer je hoe je zelfstandig onthaalouder kan worden. Tijdens de lessen leer je kinderopvang in al haar facetten kennen: je leert op welke manieren kinderen zich ontwikkelen. Er is ook aandacht voor de juiste voeding en preventie en je leert hoe je grenzen stelt en een duidelijke structuur aanbrengt in het leven van kinderen. Na het succesvol beëindigen van deze opleiding beschik je over het certificaat van ‘begeleider in de kinderopvang’.

✔✔Meer

info: Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK, Kroonmolenstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03 776 29 49, sint-niklaas@ lbconderwijs.be, www.lbconderwijs.be.

Wat zijn voor jullie nog syndicale aandachtspunten voor uitzendkrachten? Kim: ‘Voor ons is elke werknemer belangrijk. Dus ook uitzendkrachten. Het is onze taak hen te informeren over hun rechten. En we blijven werken aan een goed onthaalbeleid. Binnenkort volgt al een eerste evaluatie.’

Ervaringsreizigers Niger op bezoek in Lokeren Eind oktober 2012 trokken 12 ACV’ers uit Waas en Dender naar Niger (West-Afrika). Ze maakten er uitgebreid kennis met de vakbondsfederatie CNT maar leerden er ook veel bij over het dagelijks leven in het armste land van Afrika. En ze zagen er met eigen ogen het belang van internationale samenwerking en solidariteit … De ervaringsreizigers brengen jou hun verhalen, met foto’s en filmpjes en gaan graag met jou in gesprek. GROS Lokeren en ACV Lokeren nodigen je daarom met plezier uit voor dit reisverhaal op donderdag 5 december om 19.30 uur in zaal Het Volk, Poststraat 4 in Lokeren. De toegang is gratis, wel graag een seintje aan Özgür Yurdaer (ACV), tel. 03 765 21 63, oyurdaer@acv-csc.be of Els Van Waes (GROS), tel. 09 348 46 62, els.van.waes@ skynet.be.

ACV vliegt van De Klinge tot Saint-Saveur Naar jaarlijkse gewoonte was het ACV ook van de partij op de braderij in De Klinge begin juli. Vier maanden later is nu ook de winnaar bekend van de ballonwedstrijd. De ballon van de 14-jarige Kristy Stuer uit De Klinge vloog tot in Saint-Saveur en overbrugde dus een afstand van 90 kilometer. Kristy wint een gsm ter waarde van 100 euro.

WEG

3/6/9-regel Onder het motief instroom mag een werkgever maximum 3 pogingen ondernemen om de vacature in te vullen. Voor elk van die pogingen mag de uitzendkracht maximum 6 maanden ingezet worden. Als de werkgever een andere uitzendkracht wil inzetten voor dezelfde functie, moet hij hiervoor een duidelijke motivatie geven. Bovendien moet hij na maximum 9 maanden iemand in dienst nemen met een contract van onbepaalde duur voor de vacature waarvoor hij het motief ‘instroom’ inriep.

betrokken worden bij het onthaal, geeft het ons de kans om er voor te zorgen dat uitzendkrachten ons ook kennen. Zo kunnen ze ons contacteren als ze een probleem ondervinden op de werkvloer, of als ze een vraag hebben.’

KORT

Wettelijke oplossing voor ‘interim met optie vast’ Sinds 26 juni 2013 kan een onderneming uitzendkrachten tewerkstellen met het nieuwe motief ‘instroom’. Voordien konden uitzendkrachten enkel ingezet worden voor drie redenen of ‘motieven’: als er tijdelijk meer werk was, ter vervanging van een vaste werknemer of voor uitzonderlijk werk. Het meest recente – vierde – motief ‘instroom’ is eigenlijk een wettelijke oplossing voor wat we in de praktijk al kennen als een uitzendopdracht met ‘optie vast’.

ACV-militanten Kim De Visscher en Sonja Raemdonck, beiden lid van de werkgroep onthaalbeleid bij PSS.


18

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 ACW Stekene –Marktactie ‘Op de kop gevallen’ – 23 november Ook in Stekene ijveren ACW’ers een verkeersleefbare gemeente. Daarom doen ze mee aan ‘Op de kop gevallen’, de campagne rond verkeersleefbaarheid. Op 23 november staan ze de hele voormiddag met een infostand over de campagne op de markt.  Wereldhuis Bonangana – Salsa Night – 30 november Een avond vol beweging en zuiderse ritmes. Al wie zin heeft om te dansen is welkom vanaf 20 uur in het Wereldhuis, Nieuwstraat 25 A in Sint-Niklaas. Deelnemen kost 3 euro (in voorverkoop 2 euro). Meer info via info@bonangana.be.  Femma Bazel – Workshop kerstkaarthouders – 9 december Met kerstmis in aantocht maken we handige houdertjes voor kerstkaarten. Start om 19 uur in het Gildenhuis, Kruibekestraat 33 in Bazel. Inschrijven en meer info bij Marleen Gorrebeeck, tel. 03 774 04 74 of waltersaxon@skynet.be.  Femma Sint-Gillis-Waas – Bloemschikken voor de feestdagen – 9 en 10 december We maken onder deskundige begeleiding een bloemstuk voor de komende feestdagen. Start op 9 december om 19.30 uur en op 10 december om 13.15 uur, telkens in De Zwingel (Pompstraat 2a). Deelnameprijs is 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden. Inschrijven bij Maria Becelaere, tel. 03 770 68 04.

Visie ¬ Vrijdag 22 november 2013

Nieuwe Femmagroep in Zele

Vrouwen hebben nood aan een vriendinnennetwerk Femma groeit: overal ontstaan nieuwe groepen, komen er nieuwe leden bij. Zo ook in ‘den Heikant’, een landelijk gehucht in Zele. Op woensdag 4 december organiseren enkele enthousiaste vrouwen er hun allereerste activiteit. Visie had een kort gesprek met enkele Femmadames. Hoe verklaar je deze groei aan Femmagroepen? Sofie Verspeeten (groepsbegeleidster bij Femma): ‘In de mallemolen van het dagelijkse leven, durf je als vrouw weleens jezelf vergeten: je wil een goeie mama zijn, een goeie partner, een goeie dochter, je wil het goed doen op je werk... Bij Femma kom jijzelf op de eerste plaats. Je maakt er vriendinnen waar je je hart kan uitstorten én plezier mee beleeft. Dit alles tijdens leerrijke workshops en plezante infosessies. Als vrouw heb je dit nodig: na een avondje Femma, kan je er weer tegenaan.’ Binnenkort geeft Femma Zele Heikant haar officiële start? Katrien Audenaerde (teamlid bij Femma Heikant): ‘Inderdaad. Zoals zo vaak, begint het verhaal ook hier bij één vrouw: Hilde Van Lysebettens. Zij voelde dat er in ons dorp nood was aan iets nieuws voor vrouwen, een plek waar je in een ontspannen sfeer andere vrouwen van den Heikant kan ontmoeten, een plek waar je als vrouw even helemaal jezelf kan zijn en niet moet denken aan kinderen, werk, man… Hilde sprak mij aan om dit te helpen organiseren. Ik hapte toe en vroeg onmiddellijk een bevriende buurvrouw

om te helpen. En zo ging de bal aan het rollen... ‘ Wendy De Kempeneer (eveneens teamlid bij Femma Heikant): ‘We wilden heel snel écht beginnen. Het heeft wat voeten in de aarde gehad om een geschikte locatie te vinden maar woensdag 4 december gaan we officieel van start. Het wordt een interactieve kennismakingsavond: we zullen onze eigen hapjes klaarmaken, onder begeleiding van een ervaren lesgeefster. En wanneer ze klaar zijn, zullen we er bij een verrassende cocktail en tijdens een leuke babbel van genieten! Die avond willen we ook onszelf even voorstellen en van gedachten wisselen over favoriete activiteiten, workshops, infosessies, uitstappen … Zo willen we een gevarieerd aanbod uitwerken voor 2014, dat alle geïnteresseerde vrouwen aanspreekt.’ De dames besluiten in koor met een warme oproep: ‘Alle vrouwen van Zele Heikant en omstreken, hartelijk welkom! Misschien kom je ons nog tegen aan de schoolpoort of vind je een flyer in de bus. Aarzel niet om ons aan te spreken voor meer info.’

 Kwb O.L.V. Sint-Niklaas – Informatieavond over GAS-boetes – 2 december Een GAS-ambtenaar en iemand van de lokale politie zullen toelichting geven over de wetgeving rond GAS-boetes in Sint-Niklaas. Start om 20 uur in Huize De Meerleer.

www.buiten-uit.be

groep te beginnen in je buurt? Geef een seintje aan martine. eland@femma.be of sofie.verspeeten@femma.be ✔✔Meer info: www.femma.be

Kennismakingsavond Femma Zele Heikant Wanneer: woensdag 4 december om 19.30 uur Deelnameprijs: 10 euro Waar: refter vrije basisschool Zele Heikant, Bosstraat 179 in Zele Info en inschrijven via femmaheikant@gmail.com of bij Katrien Audenaerde, tel. 052 44 52 64

Provinciale informatieavond borstkanker en preventie

Femma strijdt tegen borstkanker

 Kwb Melsele – Melsele zingt – 13 december Deze volkszangavond staat onder leiding van Paul Van de Voorde die zorgt voor muzikale begeleiding met een accordeon. Start om 20 uur in PC Sabot, Grote Baan 209 in Melsele. Deelnameprijs is 4 euro voor leden en 5 euro voor nietleden. Meer info via r.burm@skynet.be.  Femma Beveren-centrum – Bakken voor zoetebekken – 4 december We maken crostata met room en aardbeien, death by chocolade en ile flottante. Start om 19 uur in de leskeuken van Ter Vesten, Gravenplein 2. Deelnameprijs is 5 euro voor leden en 8 euro voor nietleden. Inschrijven bij Marleen Van Mieghem, tel. 03 755 18 21 of marleen.vanmieghem@gmail.com.

✔✔Ook zin gekregen om een Femma-

Per dag sterven 4 vrouwen in Vlaanderen aan borstkanker, de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Hoe sneller de ziekte kan worden opgespoord, hoe groter de kans op genezing. Daarom slaan vrouwenbeweging Femma en Think Pink (de nationale borstkankercampagne) de handen in elkaar.

Soep op de stoep

Maak een warm gebaar klaar

D

e koude wintermaanden komen er aan en dan kan een kom warme soep geweldig veel deugd doen. Door deel te nemen aan de Soep op de stoep-actie van Welzijnszorg is een kom soep ook meteen meer dan een warme drank. Het is een extra duwtje in de rug in de strijd tegen armoede. De komende weken zullen op tientallen plaatsen vrijwilligers postvatten en soep verkopen. Zo zal ACW Hamme op 14 december naar jaarlijkse gewoonte vanaf 10 uur soep verkopen op de markt. De opbrengsten gaan integraal naar lokale armoedeprojecten. Wil ook jij de handen uit de mouwen steken? Aarzel dan niet en ga zelf met soep op de stoep staan.

✔✔Hoe je aan de slag gaat en waar er al acties plaatsvinden kom je te weten op www.soepopdestoep.be.

Femma telt bijna 70 000 leden en dus 140 000 borsten. Samen met Think Pink wil ze zoveel mogelijk borsten preventief laten screenen. De week van 9 tot 15 december roepen ze uit tot Week van de borstkanker. Op 12 december organiseert Femma een provinciale informatieavond rond borstkanker en preventie in Aalst. Enkele ‘experts’ komen getuigen over hun ervaringen met borstkanker. Dokter Jan Van den Haute, gespecialiseerd in gynaecologische oncologie, toont met praktische tips het belang van borstkankerscreening aan. Revalidatiearts Erika Joos heeft het over de revalidatie na borstkanker. Freya Van Den Bossche, schrijfster van het boek ‘mijn partner, mijn kind, mijn kanker’ vertelt over haar ervaringen en die van haar partner en kind. Nora Tilley getuigt hoe zij omging met borstkanker en borstreconstructie.

✔✔De informatieavond start om 19.30 uur in LDC De

Maretak, Albrechtlaan 119a in Aalst. Inschrijven is niet nodig en de inkom is gratis. Meer info via femma.oostvlaanderen@femma.be.


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 22 november 2013

Gezonde schoolprojecten

Kan-Nie-Kabaal

CM zet artsen die correct aanrekenen in de bloemetjes Sommige geconventioneerde specialisten rekenen meer aan dan de afgesproken tarieven, zo blijkt uit een enquête van CM. Vele artsen doen dit echter ook correct. Als blijk van waardering werd één van hen, neuropsychiater Els De Winter uit Melsele, door CM Waas en Dender in de bloemetjes gezet. Aan de enquête namen in regio Waas en Dender 8 577 leden van CM deel. 63 % van de specialisten die in de regio wonen, is volledig geconventioneerd, 12 % is gedeeltelijk geconventioneerd (381 specialisten zijn volledig geconventioneerd op een totaal van 601 specialisten wonend in onze regio). Geconventioneerde specialisten rekenen de tarieven aan die zijn afgesproken tussen artsensyndicaten, overheid en de ziekenfondsen. In ruil daarvoor ontvangen zij sociale voordelen. Uit de enquête blijkt dat in regio Waas en Dender in 70 % van de consultaties bij volledig geconventioneerde specialisten

Je bent welkom op maandag 25 november van 14 tot 16.30 uur in zaal Den Hof, H. Heymanplein 7 in Sint-Niklaas. Deelname in gratis, gelieve wel op voorhand in te schrijven bij Dirk Hitchinson, coördinator Mantelzorg, tel. 055 33 47 61, mantelzorg.oostvlaanderen@ cm.be, of bij Ziekenzorg CM Waas en Dender, tel. 03 760 38 50. Opgelet: uitsluitend voor mantelzorgers!

De geconventioneerde specialisten die zich volgens het onderzoek houden aan de afgesproken tarieven, kregen van CM een brief in de bus om hen te bedanken. Daarnaast ontving één arts uit de regio Waas en Dender, als symbool voor de vele andere artsen die de tariefafspraken naleven, een mand fair trade-producten. Voor CM staat die mand symbool voor de eerlijke prijs die deze artsen aanrekenen.

OKRA ACADEMIE Beveren - Gezond ouder worden Spreker Alfred Coninx neemt je mee in het verouderingsproces en leert je hoe je je levenskwaliteit kan behouden. Waarom verouderen wij en kunnen we er iets aan doen? Een reis door het hele lichaam met meer dan 100 prachtige videobeelden. Op vrijdag 29 november om 14 uur, cc Ter Vesten, Gravenplein 2. Info: 03 775 68 24. Temse - Dominus vobiscum Over het rijke Roomse leven in Vlaanderen van voor het concilie. Toen de kerk, van doopsel tot begrafenis, in het midden van ieders leven stond. De tijd van wijwatervaatjes, schapulieren, volle aflaten, lange vespers, enzovoort. Spreker is Mark De Bie. Op maandag 2 december om 14.30 uur in cc Roxy, Stationstraat 29. Info: 03 774 15 52.

Concreet * voor leerlingen van de eerste graad lager onderwijs * een acteur, Kan-Nie-Kabaal, brengt een onverwacht bezoekje aan de klas en spoort uiteenlopende geluiden op. Hij wijst de kinderen op een leuke en aanstekelijke manier op de gevaren van lawaai en laat tips achter om het lawaaiprobleem bij de oren te pakken. * met een leuk en handig lawaaimeettoestel (SoundEar) kunnen de leerlingen gedurende drie dagen ‘de geluidsoverlast’ in de klas visualiseren * met documentatiemap, didactische affiches en infofolder * gratis voor twee klassen, extra klassen: 1 euro per leerling

Voor meer info over Kan-Niekabaal en de andere schoolprojecten van CM Waas en Dender kan je contact opnemen met de dienst Gezondheidspromotie van CM Waas en Dender, gezondheidspromotie.waasendender@ cm.be, tel. 03 760 93 92. Of kom zelf een kijkje nemen in onze Gezondheidsbib, de Castrodreef 2 in Sint-Niklaas. De openingsuren vind je op www.gezondheidsbib.be.

PLAN NU JE REIS MET OKRA Het reisprogramma 2014 van OKRA, trefpunt 55+, staat helemaal op punt. Scherpe prijzen, prima begeleiding en een aanbod boordevol kwaliteit en variatie zijn de troeven van OKRA-REIZEN. Ook voor volgend seizoen hebben we weer prachtige bestemmingen, met extra aandacht voor een betere ophaalservice: voor sommige reizen word je zelfs thuis opgehaald. Eind november wordt de reisbrochure verstuurd. Wil je er ook één ontvangen? Geef dan zeker je gegevens door en wij doen de rest. Duik in het reisaanbod en maak je keuze. De inschrijvingen starten op maandag 9 december 2013. CM-leden krijgen een korting van 15 euro op de deelnameprijs. Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht bij OKRA-REIZEN, Verkooppunt Oost-Vlaanderen (Verg. 7305), de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas, 03 760 38 10, Oostvlaanderen@okrareizen.be.

✔ www.okra.be/waasendender

WEG

Ontmoetingsmoment voor mantelzorgers Een mantelzorger heeft soms een adempauze nodig, en daar zorgen Mantelzorg en Ziekenzorg CM graag voor. De eerstvolgende samenkomst is samen met dr. ir. Eric De Maerteleire, voormalig diensthoofd van het stadslaboratorium Gent en auteur van het boek ‘Geschiedenis op uw bord’. Hij loodst je op een ontspannen en humoristische manier doorheen de ontstaansgeschiedenis en etymologie van gerechten. Zo krijg je geen droge voordracht, maar een waar hapjesmenu dat je alleen maar zin doet krijgen in nog meer.

CM zette op woensdag 6 november de artsen die de tarieven volgen in de bloemetjes. ‘Doordat zij geconventioneerd zijn en de tariefakkoorden respecteren, is de patiënt zeker dat hij een correcte prijs betaalt voor de consultatie. Zo dragen die dokters bij tot een toegankelijke gezondheidszorg aan een eerlijke prijs’, zegt Luc Van Kemmel, algemeen directeur CM Waas en Dender.

C

KORT

GESCHIEDENIS OP MIJN BORD

de afgesproken tarieven volledig correct werden gevolgd. Als we rekening houden met een kleine afronding (tot 0,50 euro) blijkt dat in 78 % van de consultaties de afgesproken tarieven worden aangerekend. In heel België bedragen die cijfers volgens de enquête respectievelijk 73 en 77 procent.

M Waas en Dender lanceerde eind 2012 het educatief project ‘Kan–Nie-Kabaal’. Goed horen is noodzakelijk bij een vlot sociaal contact, het maakt dat we makkelijk met elkaar kunnen communiceren. Een goed gehoor zorgt ervoor dat we kunnen genieten van mooie muziek of van de natuur. Goed horen maakt het leven ook veiliger en aangenamer. We moeten ons gehoor beschermen tegen lawaai. Dit is zo in werksituaties of als we naar luidruchtige concerten of festivals trekken. Ook schoolgaande kinderen kunnen heel wat decibels (volgens meting op speelplaats 85 db) produceren.

In het project ‘Kan-Nie-Kabaal’ staan we stil bij de gevaren van blootstelling aan lawaai, zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. Dit project loopt in samenwerking met ‘Hearing Coach International’. Ook het departement logopedische en audiologische wetenschappen van de KU Leuven is betrokken in dit project. Zij leveren wetenschappelijk onderzoek naar de effecten en resultaten van dit preventieproject. Het project sluit aan bij de eindtermen.

Bij CM zit je goed Wist je dat CM een tegemoetkoming voorziet in de kosten voor voetverzorging bij leden vanaf 65 jaar? Je ontvangt 5 euro per verzorging, en dit voor max. vijf verzorgingen per jaar. Vraag je voordeelboekje in je CM-kantoor, laat het telkens invullen door de pedicure en bezorg het ons. Het bedrag wordt op je rekening gestort. Informeer eerst of je pedicure erkend is door CM.

✔ Voorwaarden www.cm.be

en meer info op

Neuropsychiater Els De Winter krijgt een mand fair trade-producten overhandigd voor haar faire toepassing van de tariefafspraken.

Ben je leerkracht en op zoek naar een leuk en leerrijk project voor in de klas? Maak kennis met Kan-Nie-Kabaal, de superheld die kinderen wijst op de gevaren van lawaai en hen leert hoe ze hun gehoor kunnen beschermen.

19

CONTACT CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20131122 Visie Waas nr. 24  

Visie Waas nr. 24 - 22 november 2013

Advertisement