Page 1

20

Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 11 oktober 2013

Regioverantwoordelijke: Johan Vyverman Artikels op de regionale bladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de regioverantwoordelijke. Verantwoordelijk uitgever regio Waas en Dender: Johan Vyverman. Voor vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie. Redactie Waas en Dender, Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde - waasendender@acw.be

OPLOSSINGEN VOOR TE LANGE WACHTLIJSTEN Een degelijk en betaalbaar dak boven het hoofd: het is een basisrecht. Toch wordt het voor steeds meer gezinnen moeilijk. Voor diegenen die geen eigen woning kunnen verwerven zijn er enerzijds sociale huurwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen en anderzijds betaalbare huurwoningen die aangeboden worden door sociale verhuurkantoren. Helaas hebben beide systemen te maken met lange wachtlijsten. Het Grond- en Pandendecreet bracht de voorbije jaren een dynamiek teweeg in de sociale woningbouw. Elke Vlaamse gemeente kreeg een streefcijfer toegekend om bijkomende sociale woningen te realiseren tegen 2023. Belangrijk is om dit te blijven opvolgen zodat de vooropgestelde doelstellingen gehaald worden en de wachtlijsten ingekort worden. Ook de wachtlijsten van de sociale verhuurkantoren zijn te lang. Eind 2012 stonden meer dan 26.500 kandidaat-huurders op deze wachtlijsten terwijl er slechts 6.400 woongelegenheden te huur aanboden werden. Dit terwijl het voordeel voor de eigenaar-verhuurder onmiskenbaar is: hij kan alle administratie overlaten aan het sociaal verhuurkantoor en krijgt zekerheid inzake de maandelijkse huur. Vanuit de overtuiging dat de te lange wachtlijsten zowel bij de sociale huisvestingsmaatschappijen als bij de sociale verhuurkantoren moeten weggewerkt worden, ben ik voorstander van een geïntegreerd huurondersteuningsbeleid. Als huidige ondersteuning voor huurders is er enerzijds de tegemoetkoming in de huurprijs gekoppeld aan de eenmalige installatiepremie voor wie verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Daarnaast is er ook de huurpremie voor wie meer dan 5 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staat Wanneer we deze verschillende systemen met elk hun specifieke voorwaarden op elkaar zouden afstemmen en integreren dan zouden we in Vlaanderen kunnen komen tot een duidelijk, slagkrachtig en doeltreffend ondersteuningsbeleid voor zij die het meest kwetsbaar zijn op de Vlaamse huurmarkt. Valerie Taeldeman Vlaams volksvertegenwoordiger www.valerietaeldeman.be

Bloed geven redt levens

Kazou wil vereniging met een hart zijn Elke dag hebben mensen in Vlaanderen bloed nodig. Je hebt zelf 70 % kans dat je ooit in je leven bloed nodig hebt. Toch is slechts 3 % van de bevolking bloeddonor. Rode Kruis-Vlaanderen is voortdurend op zoek naar donoren die bloed willen geven, vooral jonge donoren. Kazou, de Jeugddienst van CM Waas en Dender, draagt alvast haar steentje bij.

Bloed geven redt levens

1300 moni's en medewekers van de technische ploeg, waarvan er een duizendtal in aanmerking komen als bloeddonor. We hebben dus een hele hoop jong bloed in omloop. We namen contact op met het Rode Kruis-Dendermonde. Toevallig waren zij net op zoek naar een nieuwe locatie om hun bloedinzamelacties te

Dagelijks hebben honderden mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, een bevalling of een operatie bijvoorbeeld. Of omdat ze ziek zijn. Soms moeten zelfs ongeboren baby’s al een bloedtransfusie krijgen. Door één zakje bloed te geven, help je meer dan één patiënt. De patiënt krijgt namelijk alleen het bloedbestanddeel toegeAls we minstens 75 bloeddonoren diend dat hij nodig heeft. kunnen bijeenbrengen, krijgt Kazou Daarom wordt het afgehet label Organisatie met een Hart. nomen bloed gesplitst in de drie belangrijke Wouter Rogiers diensthoofd Kazou Waas en Dender delen: plasma, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Een donor die plasma of bloedplaatjes geeft, geeft één organiseren omdat ze momenteel nogal van deze bloedbestanddelen in grotere krap behuisd zitten. Het was dus een idehoeveelheden. Elke gezonde persoon ale kans om een samenwerking aan te ouder dan 18 jaar mag bloed geven. Je hebt gaan.' er zelf totaal geen last van. Je mag maximaal 4 keer per jaar bloed geven. Na elke bloedgift moet je minstens twee maan- Halloween den wachten voordat je opnieuw bloed De actie is voor beide organisaties een mag geven. Plasma mag je om de 14 dagen win-winsituatie. Wouter: 'Het Rode Kruis geven. kreeg een locatie aangeboden en de mogelijkheid om nieuwe bloeddonoren aan te trekken. Wij koppelen deze bloedgeefacJong bloed tie aan onze moni-bar: ter gelegenheid Rode Kruis-Vlaanderen is steeds op zoek van Halloween kleden we de zaal volledig naar nieuwe donoren. Vooral onder de aan in een griezelig, bloederig sfeertje. jongvolwassenen zijn er nog zeer veel Alle bloeddonoren zijn er welkom voor potentiële kerngezonde donoren. Daarom een drankje en een babbel. We stellen er organiseert Kazou Waas en Dender op die avond ook ons vakantieaanbod zomer donderdag 31oktober voor de eerste keer 2014 voor. Daar willen onze moni’s absoeen bloedinzamelactie. 'Een vrijwilliger luut bij aanwezig zijn, want zo kunnen ze die zelf al jaren bloeddonor is, kwam met al uitkijken naar de vakantie die ze voldit idee op de proppen', legt Wouter gende zomer kunnen en willen begeleiRogiers, diensthoofd Kazou Waas en Denden. Maar we richten ons niet enkel op der uit, 'we waren meteen enthousiast. De onze moni's. Ook niet-leden van Kazou monitorenploeg van Kazou telt op papier zijn van harte welkom. Daarom voeren

we ook promotie bij andere verenigingen in en rond Dendermonde. Aan hen stellen we graag onze vakantiewerking en onze basiscursus voor monitoren voor.'

Vereniging met een hart 'A ls we minstens 75 bloeddonoren kunnen bijeenbrengen, krijgt Kazou het label Organisatie met een Hart', gaat Wouter verder, 'dat zouden we fantastisch vinden. Niet enkel om deze titel, maar vooral ook omdat het werk van Rode Kruis-Vlaanderen volledig past binnen de filosofie van CM: gezondheid voorop stellen en zich solidair tonen door zelf ook bij te dragen tot de gezondheid van anderen. We hopen dus dat deze avond een succes wordt zodat we onze naam waard zijn. In de toekomst zouden we graag op regelmatige basis een bloedinzamelactie willen organiseren.'

✔✔bloedgevendoetleven.be ✔✔www.kazou.be Ben jij ouder dan 18 en wil je ook levens redden door bloed te geven? Heb je zin om na je donatie de sfeer van Halloween op te snuiven? Wil je je vrienden-minitoren van je Kazouvakantie nog eens terugzien of wil je kennis te maken met de werking van Kazou? Registreer je dan online voor de bloedinzamelactie van Kazou Waas en Dender op donderdag 31 oktober van 18 tot 20.30 uur. Breng ook zeker je identiteitskaart mee. Surf naar http:// bloedinzameling.rodekruis.be en klik door naar Kazou Waas en Dender. Want vergeet niet: bloed geven doet leven!


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 11 oktober 2013

21

Open Bedrijvendag bij De Saedeleir

Onkruid vergaat In Visie van vorige week stond een korte aankondiging voor de Open Bedrijvendag, die op zondag 6 oktober plaatsvond. Je vraagt je misschien af waarom zoiets in Visie staat? Wel, omdat het ACV ook graag positief nieuws brengt. Daarom stellen we De Saedeleir aan je voor, een niet-alledaags textielbedrijf uit Dendermonde. Visie nam een kijkje achter de schermen en kreeg tekst en uitleg van Patrick De Saedeleir, bedrijfsleider.

Recycleerders avant la lettre Patrick: ‘De Saedeleir is een familiebedrijf. Ooit zijn we gestart als lompenhandelaars maar vier generaties later zijn we geëvolueerd van een klassiek tapijtbedrijf naar een innovatief en milieubewust textielbedrijf. En zo proberen we ons te onderscheiden van de andere bedrijven in de textielsector. De Saedeleir produceert nog altijd tapijten, maar vooral speciaal tapijt, dat je bijvoorbeeld ziet liggen op beurzen en evenementen. We werken op maat en leveren topprestaties op korte termijn, maar de tapijten hebben spijtig genoeg ook een korte levensduur. En daar hebben wij nu een oplossing voor gevonden: een aparte firma legt het tapijt, komt het nadien ophalen én recycleert het. De tapijten die tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika werden gebruikt, werden na het tornooi verknipt in kleinere stukken en tegen een spotprijs verkocht in de townships, ginder ter plekke. We werken ook voor de automobielindustrie. We recycleren PET-flessen tot snippers en daar maken we bekleding voor autokoffers mee.’

Onkruid vergaat ‘En last, but not least, maken we ook technisch textiel. Onze doeken vind je onder andere terug in de grondlaag van autowegen (je ziet die dus niet liggen), maar we maken ook doeken voor de agro-industrie. We hebben een onkruiddoek ontwikkeld die voor honderd procent gemaakt is

uit hernieuwbare grondstof. Als basis werd een biopolymeer gebruikt dat gewonnen is uit plantaardig materiaal zoals mais of suikerbiet. Daardoor is het doek honderd procent biodegradeerbaar en composteerbaar. Op het einde van de levenscyclus wordt het product afgebroken tot humus. Het doek, gecombineerd met beplanting biedt ook minimum drie jaar bescherming tegen onkruid.’

Open Bedrijvendag ‘De Saedeleir doet opnieuw mee aan de Open Bedrijvendag omdat dit een feest is voor onze werknemers. Ze nodigen graag hun gezin, familie en vrienden uit omdat ze fier zijn op hun job. En op zo’n dag kunnen ze tonen waar ze elke dag mee bezig zijn. Maar de deuren staan ook open voor onze buurtbewoners. Het is belangrijk als bedrijf dat je daar een goede verstandhouding mee hebt en zo’n dag kan daar zeker aan bijdragen. En er worden ook professionelen uitgenodigd, tuinarchitecten, groendiensten, … omdat we ze met hun eigen ogen willen laten zien hoe ons onkruiddoek werkt (nvdr. de tuin rondom het bedrijf ligt ook bedekt met onkruiddoeken). We willen de steden groener maken door onze antionkruiddoeken en de gemeentebesturen overtuigen dat het nu misschien een duurdere investering is, maar dat het op langere termijn een goedkopere oplossing is.’

Economie en ecologie hand in hand ‘Voor De Saedeleir zijn er belangrijkere indicatoren voor groei dan louter omzet’, aldus Patrick De Saedeleir. Een straffe uitspraak. Maar hij legt ook uit waarom. ‘Het sluiten van materiaalkringlopen, innovatieve producten, betrokkenheid van medewerkers, energie-efficiëntie, ... daar ligt voor ons de toekomst. Er staan ook twee windmolens op ons terrein. Die leveren ons extra energie op, die minder kost. Maar de energie die je niet gebruikt, is nog goedkoper dan extra energie, ook al is die milieuvriendelijk.’

Werk van lange adem ‘Een win-winsituatie dus voor het milieu en voor het bedrijf. Maar we mogen ook de rol van de werknemers niet vergeten in dit verhaal. ‘We hebben een uitgebreid productgamma en we zijn uiterst flexibel naar onze klanten toe. Maar dat vereist dat onze negentig werknemers in Dendermonde dat ook zijn. Toen we in 2005 startten met onze biodoeken, stelden werknemers spontaan voor om ze te testen in hun eigen tuintjes. En er zijn ook al veel goede ideeën gegroeid vanop de werkvloer! Onze werknemers beseffen dat ze met iets unieks bezig zijn, ze tonen ook interesse in onze innovatie- en mili-

eupolitiek. We hebben een actief fietsbeleid, hechten belang aan duurzame mobiliteit, er zijn de windmolens, … Het is misschien een werk van lange adem geweest, maar bij De Saedeleir zijn de werknemers wel mee in dit verhaal.’

Ja, ook dit is de textielsector! Innovatief, vernieuwend, duurzaam, milieubewust … Als vakbond zien we liever ondernemingen in beweging dan diegene die stilzitten en klagen. In onze regio zijn wel meer voorbeelden te vinden van innovatieve textielondernemingen. Bij gelegenheid brengen we die in beeld. Deelname aan de Open Bedrijvendag was een mooi aanknopingspunt. De textielfederatie FEDUSTRIA beperkt zich tot troosteloos geklaag over loonkost, eenheidsstatuut en alles wat er zogezegd fout gaat. Zij laten elke kans om positief nieuws te brengen voorbijgaan. Wij zetten liever de positieve kanten en de opportuniteiten van deze industriële sector even in het daglicht. Carl De Clercq secretaris ACV-CSC Metea

Gratis opleiding postbakoefening Solliciteren bij de federale overheid of deelnemen aan een bevorderingsexamen bij Selor kan zeer eenvoudig tegenwoordig. Je schrijft je online in en er wordt onmiddellijk een datum voorgesteld om een proef te gaan afleggen. Soms dezelfde dag nog. En daar sta je dan, onvoorbereid ... ACV-Openbare Diensten organiseert daarom een postbak- of in-basketopleiding. Deze cursussen zijn gratis en staan open voor alle ACVleden. Wie nog geen lid, is kan zich aansluiten bij aanvang van de cursus. De lessen vinden plaats in de hoofdzetel van ACV-Openbare Diensten (Helihavenlaan 21, 1000 Brussel), telkens van 9.15 uur tot 12.30 uur.

Voor de uitzending van ACV-TV (nvdr. de jaarlijkse startavond waar het jaarprogramma van ACV Waas en Dender wordt voorgesteld) begon, kregen de militanten een eenvoudige Scrabble-opdracht: leg zoveel mogelijk woorden met de letters die je hebt gekregen. In de regio Temse-Hamme-Kruibeke-Waasmunster ging het alvast de goede kant uit met ‘samen’ en ‘riteit’ (wat uiteindelijk ‘solidariteit’ moest worden). Je kan de trailer van ACV-TV bekijken via www.acv-waasendender.be of rechtstreeks op onze facebook-pagina. Je vindt er ook het jaarprogramma.

24/10/2013 06/12/2013 18/12/2013 30/01/2014

niveau C niveau B niveau A niveau D

zaal 1 zaal 3 zaal 5 zaal 1

Inschrijven kan enkel via www.acv-openbarediensten.be, door te klikken op het icoontje in de middenkolom.

WEG

Het ACV-dienstencentrum van Dendermonde is gesloten op maandagnamiddag 21 oktober omwille van de jaarmarkt. De burelen zijn wel geopend in de voormiddag van 9 tot 12 uur.

KORT

Aangepaste openingsuren in Dendermonde op 21 oktober


22

Regio Waas en Dender

UIT

BUITEN

 Femma Hamme-centrum – Gezinswandeling – 20 oktober We vertrekken om 14.30 uur aan de Mirabrug en maken een mooie wandeling langs Tielrode en Elversele. Na de wandeling is er in zaal Den Bond een lekkere broodmaaltijd. Leden betalen 3 euro, nietleden 5 euro. Inschrijven kan bij Maria, tel. 052 47 33 03.  Femma Overmere – Knutselworkshop voor kinderen – 30 oktober Kinderen kunnen allerlei voorwerpen die ze leuk vinden ‘pimpen’. Start om 14 uur in d’Oude Kapel. Einde rond 17 uur. Meer info en inschrijven bij Godelieve Vanderpoorten, tel. 09 367 63 92 of godvdp@scarlet.be.  Femma Schellebelle – Actieve fitmix – 18 oktober Een aanrader voor wie graag op een plezante en gezonde manier beweegt. Start om 19.30 uur in het Belleveer. Meer info bij An Dewitte, tel. 09 366 49 00.  De Ros Beiaard Trappers – Fietstocht – 20 oktober We fietsen langs landelijke wegen tussen Schelde en Durme en brengen onderweg een bezoekje aan de oude graanmolen ‘De Grote Napoleon’. Vertrek om 14 uur op de Grote Markt in Dendermonde. Leden betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Meer info bij Guy Willems, tel. 0498 84 70 09.  Pasar Buggenhout – Bezoek aan het Land Van Herve en Eupen – 28 oktober Op het programma een bezoek aan de siroopfabriek ‘Le Vrai Sirop de Liège’ en in de namiddag een bezoek aan chocoladefabriek Jacques. Vertrek om 6.45 uur aan het Postgebouw in Buggenhout. Meer info en inschrijven bij Etienne Hermans, tel. 052 33 37 73.  OKRA-academie Wetteren – Planten als cultuurdragers – 18 oktober Prof. dr. Marcel De Cleene vertelt over het hedendaags gebruik van planten in de symboliek, mythologie en cultus. Je bent welkom om 14.30 uur in cc De Poort, Markt. Info: luc.van.hoorde1@telenet.be, tel. 09 369 56 17.  OKRA-academie Dendermonde – Koninginnen – 25 oktober Jan Koeken laat de meest merkwaardige vorstinnen uit de geschiedenis de revue passeren: mondaine madammen, dure deernen, deerniswekkende dutsen, dolle dellen … en af en toe een heel grote dame. Afspraak om 14.30 uur in CM-gebouw De Boomgaard, Bogaerdstraat 33. Info: Anold Nevens, tel. 052 21 50 88.

www.buiten-uit.be

Visie ¬ Vrijdag 11 oktober 2013

Actie op Werelddag van Verzet tegen Armoede

Toon je solidair en help armoede de wereld uit Al meer dan 25 jaar lang is 17 oktober de Werelddag van Verzet tegen Armoede. Die dag roept al wie zich bekommerd om het lot van armen op om de strijd tegen armoede op te voeren. Want armoede is ook in onze contreien bijlange nog niet de wereld uitgeholpen. Integendeel.

M

eer dan één op tien personen in Vlaanderen leeft in armoede. Dat is niet alleen een probleem van de (groot)steden, ook een plattelandsgemeente herbergt mensen die het allesbehalve breed hebben. Geen ver-van-

ons-bed-show, dus. Uitgebreid palaveren helpt ons ook geen stap vooruit. Tijd voor actie!

Tentoonstelling en optocht In Sint-Niklaas zette Polsslag, een samenwerking tussen verschillende organisaties waaronder ACW Sint-Niklaas en Samenlevingsopbouw, een tentoonstelling over kinderarmoede op poten. Leerlingen van Sint-Niklase scholen leren tijdens een bezoek aan de tentoonstelling op een interactieve manier de clichés rond armoede doorprikken. Armoede is immers meer dan een gebrek aan geld. De tentoonstelling loopt tot 16 oktober. Geïnteresseerde scholen kunnen inschrijven via niki.de.bosschere@ samenlevingsopbouw.be. Op 17 oktober is er als afsluiter een optocht door de stad. Iedereen die mee wil stappen verzamelt om 13 uur aan het station en om 14.30 uur eindigt de optocht op de markt met een slotmoment.

CAW Waasland, Samenlevingsopbouw en Welzijnsschakel Horizon, naar enkele beleidsverantwoordelijken om hun eisenbundel over te maken. Om 11.30 uur worden de eisen kracht bij gezet op het evenementenplein van de markt met live muziek, getuigenissen en gratis soep. Om vijf voor twaalf is er een wekkeractie. Wie zijn steun wil betuigen, neemt dus best een wekker mee. Meer info via info@ demoazart.be.

Muzikale monoloog Het CM-bestuur van Hamme en ACW Hamme sloegen de handen in elkaar. Ze nodigen uit voor de muzikale monoloog ‘De Straatmuzikant’ op maandag 14 oktober in zaal Den Bond in Hamme. Het is een ontroerend en betoverend verhaal, soms ludiek, dan weer hard en rauw. Een ding is zeker: de straatmuzikant zet aan tot nadenken. De inkom is gratis maar je reserveert best een zitje via hamme. waasendender@cm.be. De voorstelling start om 20 uur.

Gebreide sjaals te koop Wekkeractie Ook in Lokeren vindt er een symbolisch actiemoment plaats. De armoede in deze stad blijft stijgen. Maar liefst 11,3 % van de Lokerse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Om deze trend om te buigen trekt een delegatie van ontmoetingshuis De Moazart, geruggesteund door organisaties als

De werkgroep wonen en energie van het PWO in Wetteren heeft een sjaal van maar liefst 123 meter gebreid. Die zal ze, in stukken weliswaar, verkopen op 17 oktober tussen 10 en 12 uur op de markt. De opbrengst wordt gebruikt om Wetteraars te ondersteunen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

✔✔Meer info over deze actiedag vind je op www.17oktober.be.

hang een laken uit je raam Wil je graag jouw betrokkenheid tonen op 17 oktober? Hang die dag dan een geknoopt wit laken uit je raam als teken dat je mee de strijd aanknoopt tegen armoede.

Trage wegen in de kijker Wie zich al eens te voet of met de fiets verplaatste via een trage weg, heeft het zeker al ondervonden: het is een veilig alternatief voor wegen waar Koning Auto regeert. Bovendien ontdek je dikwijls nog ongerepte plekjes natuur in je gemeente. Toch wordt het nut van trage wegen nog niet overal ten volle erkend. Daarom zetten verenigingen op 19 en 20 oktober acties op touw in het kader van De Dag van de Trage Weg. Doe mee en ontdek zo welke trage wegen er in jouw gemeente te vinden zijn.  Beveren – Wandeling langs het Kappellekenspad tussen Doel en Prosperdorp – 20 oktober – 13 uur aan het PolderMAS  Buggenhout – Opening buurtweg 51 – 20 oktober – 11 uur aan het kruis punt Hooilaart en Paardenkerkhof  Dendermonde – Begeleide wandeling – 20 oktober – 14 uur (plaats van af spraak nog niet vastgelegd, meer info via vgdendermonde@hotmail.com)  Haasdonk – Tragewegenwandeling – 19 oktober – 9 uur aan Hof ter Saksen  Lebbeke – Wandeling - 20 oktober – 10 uur (plaats van afspraak nog niet vastgelegd, meer info via nathalie.willems@lebbeke.be)  Waasmunster – Wandeling langs het Heidelandschap en Durmevallei – 20 oktober – 14 uur aan camping Gerstekot  Wetteren- wandeling langs trage wegen met een historische functie – 20 oktober – 14 uur aan dorp Massemen

✔✔www.tragewegen.be


Regio Waas en Dender

Visie ¬ Vrijdag 11 oktober 2013

23

Langer thuis blijven wonen met De Woonbalans Wanneer je een huis koopt, hou je vaak nog geen rekening met later. Maar eens een dagje ouder, wordt je bewegingsvrijheid in dat huis vol trappen, hoekjes en meubels plots beperkt. CM Waas en Dender biedt met De Woonbalans een integrale begeleiding voor de uitvoering van een woningaanpassing. Zo kan je langer genieten van je eigen thuis.

C

M biedt een integrale begeleiding voor de uitvoer ing van woningaanpassingen die noodzakelijk zijn om de leefomgeving af te stemmen op de zorgbehoefte van senioren en mensen met een lichamelijke beperking. De Woonbalans voorziet:

✔✔Advies en begeleiding Een ergotherapeut adviseert je over de mogelijkheden van hulpmiddelen of aanpassingen van de woning die maken dat je langer thuis kan blijven wonen. Daarbij wordt rekening gehouden met je individuele situatie als bewoner en de bouwkundige mogelijkheden van de woning. Hij onder-

zoekt de mogelijke premies, tegemoetkomingen en subsidies. Hij helpt een volledig dossier op te stellen dat bij de betrokken instanties kan worden ingediend en gemotiveerd.

✔✔Planning en opvolging van

de werkzaamheden Eens de voorbereiding achter de rug en het dossier is opgemaakt kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden. CM begeleidt je ook met het vinden van een geschikte aannemer en het maken van afspraken en volgt de aanpassingswerken mee op. We zorgen dat de aannemer de nodige tips en aandachtspunten meekrijgt om de verbouwing goed te laten verlopen.

✔✔Kredietverstrekking Verbouwen kost geld en soms is dat niet zomaar beschikbaar. Een krediet kan nuttig zijn om de kosten te spreiden over een langere periode. Ook hiervoor kan je terecht bij de Woonbalans. Alle informatie, voorwaarden en berekeningen van het krediet krijg je op eenvoudig verzoek. Zo wordt ook de financiële kant van de verbouwing haalbaar. ✔✔Hoe contacteren? Meer informatie en een huisbezoek kan je aanvragen via het CM-Thuiszorgcentrum op 03 760 93 14 of thuiszorg.waasendender@cm.be.

Rosa (74) getuigt Vorig jaar kreeg ik problemen om de trap op en af te gaan. Ook de kinderen vonden het niet meer veilig. Spijtig genoeg was er beneden niet genoeg ruimte om een bed te plaatsen. En een grote verbouwing, daar had niemand zin in. De ergotherapeut stelde voor om een traplift te plaatsen. Dat leek ons inderdaad een goede oplossing. Maar hoe begin je daaraan? De Woonbalans hielp ons met raad en daad. Een medewerker van CM kwam ter plaatse kijken welke mogelijkheden er waren. Ik kreeg hulp om de offertes op te vragen. En toen de voorstellen binnen waren, bekeken we samen wat ‘de beste koop’ was. Voor 7 500 euro zou alles aangepast en afgewerkt kunnen worden, zodat ik weer veilig boven zou geraken. Alleen … ik had echt geen zin om mijn laatste spaarcent daaraan te besteden. En de kinderen wilde ik er liever niet mee lastigvallen. Toen kwam er dus het voorstel voor een voordelig krediet. Snel daarna werd de lift geïnstalleerd. In het begin kreeg ik wat hulp, want het is toch wat wennen. En nu? Blij dat ik weer op eigen kracht naar de slaapkamer kan. En op een veilige manier. Elke maand betaal ik 136,25 euro, gedurende 5 jaar. Dat kan nog wel net van mijn pensioentje af. Zeker omdat ik een maandelijkse tussenkomst van de Zorgkas kon aanvragen.

Niet alleen voetbalclubs gaan op zoek naar de beste coaches. Ook OKRA Waas en Dender is voor de uitwerking van het project ‘Elke Club Telt’ op zoek naar vrijwillige sportcoaches die onze sportclubs in de trefpunten willen coachen en ondersteunen. Daarnaast zoeken wij ook ‘voordrachtgevers gezond bewegen’ én ‘lesgevers elektrische fiets’ om met zowel theorie als praktijk senioren met een elektrische fiets op weg te helpen. Ben je sportminded, sociaal en communicatief, dan is een engagement als vrijwilliger-coach, -voordrachtgever of -lesgever wellicht iets voor jou. Je krijgt hiervoor natuurlijk een gepaste vorming. Voor meer informatie kan je terecht bij Agnes De Groote, Agnes.degroote@okra.be.

Patrick Poppe uit Bazel, Viviane Syvertsen uit SintNiklaas, Herman De Wilde uit Wichelen, MatieLouise Vyt uit Beveren en Arlette Berckmoes uit Hamme genoten gisteren van een deugddoende avond en kregen hopelijk een frisse kijk op geestelijke gezondheid.

Qigong met Ariadne Ben je als jong chronisch zieke op zoek naar een cursus die via zachte bewegingen je energie en conditie terug helpt opbouwen? Dan is de cursus Qigong vast iets voor jou. Je leert er oefeningen om je gezondheid van lichaam en geest te verbeteren en preventief te werken zodat bepaalde klachten niet verergeren of zelfs niet meer opkomen. De cursus vindt plaats op dinsdag 7 november, donderdag 12 en 26 november en 3 en 10 december, telkens van 13.30 tot 16.30 uur in de Raadzaal van CM Waas en Dender, de Castrodreef 3 in Sint-Niklaas, Opgelet: dit zijn gewijzigde data, en gelden dus ook voor wie al eerder inschreef voor deze cursus. De kostprijs is 35 euro voor CM-leden (basisprijs: 105 euro, CM-sterprijs voor mensen met VT: 17,50 euro). Inschrijven kan via tel. 03 760 38 50 of ziekenzorg. waasendender@cm.be.

CM’s Café Soiree presenteert Armoe troef!? Een boeiend panelgesprek over de kostprijs van de gezondheidszorg met de focus op armoede. Dat is wat je mag verwachten van de Café Soiree van CM Waas en Dender. Moderator Dirk Barrez leidt het gesprek tussen Frank Cuyt, Peter Degadt, Marc Justaert, Jo Vandeurzen en Mieke Van Hecke in goede banen. Deze Café Soiree vindt plaats op vrijdag 25 oktober om 20 uur (deuren open vanaf 19.30 uur) in de polyvalente zaal van WZC Scheldrust, Wegvoeringstraat 55 in Wetteren. CM-leden nemen gratis deel, niet-leden betalen 5 euro. Je kan inschrijven via communicatie.waasendender@cm. be. Café Soiree is een initiatief van CM Wetteren en CM Waas en Dender met medewerking van ACW Wetteren.

Bij CM zit je goed Ben je onlangs (her)ingeschreven bij een erkende sportclub of sportvereniging? Vergeet dan niet je jaarlijkse tegemoetkoming tot 15 euro in het lidgeld aan te vragen bij CM Waas en Dender. Print het aanvraagformulier uit van www.cm.be, laat het invullen door je sportclub en bezorg het ons. Het sportvoordeel wordt op je rekening gestort.

✔✔Meer info op www.cm.be

In de Visie van 27 september kon je meedingen naar gratis duotickets voor de theatervoorstelling ‘Gelukshormoon’ op donderdag 10 oktober in de stadsschouwburg in Sint-Niklaas.

WEG

OKRA zoekt lesgevers

KORT

Winnaars Gelukshormoon

Contact CM Waas en Dender Een vraag voor CM? Op www.cm.be vind je heel wat info. Je kunt er ook terecht bij het Contactcenter:  mail naar waasendender@cm.be  bel naar 03 760 38 11 ma. tot do. van 8.30 tot 12.15 uur en van 13.30 tot 17 uur vrijdag van 8.30 tot 12.15 uur

20131011 Visie Dender nr. 21  

Visie Dender nr. 21 - 11/10/2013